home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Insingel, Marc

Maakt deel uit van:

Mark Insingel

Lier, 3 mei 1935

Pseudoniem van Marcus Henri Laurent Thérèse Donckers.
Schrijver van gedichten, verhalend proza, essays en hoorspelen.

Insingel evolueerde als dichter van vrij conventionele poëzie (Panorama, (1956), Ons derde land (1958), Drijfhout (1963) en Een kooi van licht (1966)) via de concrete poëzie (Perpetuum mobile, (1969), Modellen (1970) en Posters (1974) en het hoorspel Wanneer een dame een heer de hand drukt (1975)) naar inhoudelijk zeer uitgepuurde poëzie, opgebouwd rond zorgvuldige spiegelstructuren en herhalingen.

 Ook zijn proza vertoont verwantschap met de geometrische abstracties van Mondriaan of Vasarely, of met de compositietechnieken in de seriële, minimale of repetitieve muziek (Stockhausen, Boulez, Philip Glass…).
Insinghel behoort tot de groep schrijvers die , zoals Ivo Michiels taal-materie tot taal-vorm hebben willen ’omfunctioneren’, en dat in flagrante tegenstelling tot de inheems-Vlaamse tradities.

 

BIOGRAFIE

3 mei 1935: Geboren te Lier.

 • Insingel groeide op als enig kind van een huisschilder.
 • Hij studeerde drie jaar aan het Koninklijk Vlaams Conservatorium te Antwerpen, afdeling toneel en voordrachtkunst, en volgde cursussen Franse taal-en letterkunde aan de Sorbonne in Parijs.

1956: Debuteert als 21-jarige met de bundel ‘Panorama’ onder eigen naam Mark Donckers in de reeks ‘Bladen van de Poëzie’.

 • De bundel wordt op gemengde gevoelens ontvangen. Zo laat Luc ter Elst in Gazet van Antwerpen weten dat de bundel, bestaande uit 17 gedichten, met ‘kenschetsende puberromantiek’ niet ‘had mogen gepubliceerd worden’.

1958: In dezelfde poëziereeks verschijnt ‘Ons derde land’, nog steeds onder eigen naam.

 • De Standaard bestempelt de bundel als ‘teder-sensitieve, broze liefdesverzen in vrije vorm’, ‘niet zonder poëtische bekoring’.
 • Het is een bundel waarin de dichter toont dat hij wel degelijk talent heeft.

1958-1963: Periode waarin de dichter zijn eigen positie in de literatuur en zijn poëtica scherper definieert. Hierbij wordt hij in niet geringe mate gesteund door dichter, uitgever Jozef De Belder, eveneens afkomstig uit Lier, die Insingels eersteling ‘Drijfhout’ binnen zijn eigen uitgeverij Colibrant, op de markt zal brengen.

1963: Publicatie van de bundel ‘Drijfhout‘.

 • Vanaf deze bundel gebruikt hij het pseudoniem Insingel omdat hij – naar eigen zeggen – het gevoel heeft om als dichter in een singel te leven, een ommuring die hem beschermt maar ook beperkt.
 • Toch is deze bundel nog zeer conventioneel en sluit aan bij de poëtica van de Vijftigers.  Wellicht moeten we hier de invloed van zijn mentor Jozef De Belder in herkennen, die Insingels singel vooral als een bolwerk zag tègen de experimentelen, met name dichters als Hugo Claus wiens bundel ‘Een geverfde ruiter‘ verscheen in 1961.

1966: Ook de daaropvolgende bundel ‘Een kooi van licht’ werd door de pers ontvangen als conventionele poëzie. Dat zal vanaf de bundel ‘Perpetuum mobile’ (1969) veranderen.

1966: Publicatie van de verhalenbundel ‘Een getergde jager’.

1968: Debuutroman ‘Spiegelingen’, die de Tweejaarlijkse Prijs van De Vlaamse Gids in de wacht sleepte.

1969: Publicatie van de gedichtenbundel Perpetuum mobile (1969).

 • Deze wordt beschouwd als de eerste bundel concrete poëzie in het Nederlands. Modellen en Posters liggen in deze zelfde lijn. Met zijn concrete gedichten nam hij deel aan internationale tentoonstellingen in Amsterdam, Neurenberg, Stuttgart, Liverpool en Oxford.
 • Op grafisch vlak is zijn werk verwant met de poesia visiva van Paul de Vree

1970-1974: In zijn bundels  Modellen (1970) en Posters (1974) en het hoorspel Wanneer een dame een heer de hand drukt (1975) werkt hij het concept van concrete poëzie verder uit. Daarbij laat hij vooral de taal zelf aan het woord in al haar visuele en auditieve aspecten.

 • Deelname aan (o.a.): Poetry International Rotterdam 1971, Nacht van de Poëzie Utrecht en Amsterdam, Dichters aan huis, Den Haag,… Tentoonstellingen concrete poëzie in Stedelijk Museum Amsterdam (1970), Institut Néerlandais, Parijs (1975)

Na zijn concrete poëzie gaat hij een zowel vormelijke als inhoudelijk uitgepuurde poëzie schrijven, opgebouwd rond zorgvuldige spiegelstructuren en herhalingen. De formuleringen zijn beknopt, de woorden zorgvuldig gekozen, de taal ontdaan van alle franjes. Zijn verzen leunen bijgevolg dicht aan bij de ‘poësie pure‘ van een Paul Van Ostaijen.

1975: In het ’taalalgoritme’ Dat wil zeggen worden de teksten vanuit basisregels gegenereerd. Het boek bevat 82 verschillende teksten. Door deze te programmeren en te variëren tracht Insingel de versleten taalcode weer met betekenis te laden. Iedere derde tekst is een herhaling van een der vorige. Zo ontstaat een cadans die met de precisie van een computer is uitgevoerd.

1978: Publicatie van de bundel ‘Het is zo niet zo is het’.

 • De titel alleen al is een mooie stijlfiguur – die technisch apokoinou heet – waarbij ‘niet’ netjes in het midden systematisch in beide richtingen functioneert. Zo schakelt hij op eenvoudige wijze een dosis bewustmakende ambiguïteit in de tekst, als een adder onder het gras.

1980: Mijn territorium is een constructie van 100 teksten, ieder bestaande uit één lange zin, die elkaar modulerende en met elkaar contrasterende blokjes vormen, een tekstmozaïek dat gebaseerd is op drie meetkundige figuren: cirkel, vierkant en driehoek. De ruimtelijke structuur van het territorium, maar ook de relaties tussen de personages worden door deze figuren bepaald. Toch is het uiteindelijk een territorium van taal dat ontstaat, een geborgen zijn in taal

1981: Zijn prozateksten vertonen beide aspecten tegelijk, zij zijn muzikaal en constructivistisch, vormen een gesloten geheel. Zijn essay Woorden zijn oorden poogt het verband van het talige met het visuele en muzikale kunstwerk te verwoorden.

 • Insinghels’ uitgangspunten vertonen verwantschap met de geometrische abstracties van Mondriaan of Vasarely, of met de compositietechnieken in de seriële, minimale of repetitieve muziek (Stockhausen, Boulez, Philip Glass…). In de literatuur reikt de traditie van dit naar autonomie strevende schrijven tot Paul van Ostaijen en loopt via Maurice Gilliams en Ivo Michiels naar de Franse Tel Quel-groep en naar een’tekstverwerker’ als Helmut Heissenbüttel in Duitsland.
 • Insinghel behoort tot de groep schrijvers die taal-materie tot taal-vorm hebben willen ’omfunctioneren’, en dat in flagrante tegenstelling tot de inheems-Vlaamse tradities.

1985- 2001: Penningmeester P.E.N.-centrum voor Vlaanderen.

1986: Publicatie van de bundel ‘Jij noemt stom wat taal is’.

1986-1990: Redacteur Literair Akkoord en Kritisch Akkoord .

1990: Publicatie van de verzamelbundel ‘In elkanders armen

1994: Publicatie van de bundel ‘De Druiven die te hoog hangen’

1991-2005: Docent Schrijversacademie Antwerpen.

2000: Publicatie van de bundel ‘Gezichten’ (een bibliofiele cassette met losbladige gedichten)

2003 – 2010: Werkend lid van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde.

2004: Zijn meest recente roman Hoe hij rolt verscheen in 2004 en werd genomineerd voor de Librisprijs.

2005: Publicatie van de bundel ‘Niets’.

2007: Twee jaar na Niets (2005) , verschijnt Iets, een bundel die niet alleen qua titel sterk lijkt op zijn voorganger, maar er ook qua thematiek bij aansluit.

 • Beide bundels bestaan uit liefdesgedichten waarin Insingel voor de verlatenheid van ‘niets’ en het verlangen naar ‘iets’ woorden en een ritme zoekt. In zijn jongste twee bundels zoekt hij naar het ongrijpbare van de liefde, naar haar waarom. Insingel:  ‘Het iets dat niets is, het niets dat iets is – de liefde zoals ze onmogelijk wordt als ze absoluut wil zijn, zoals ze slechts zichzelf wordt in dit absolute. En wie is uiteindelijk de minnaar, wie is de geliefde?’
 • In deze twee bundels spelen, zoals in zijn vroeger werk, vorm en bladspiegel nog steeds een belangrijke rol. In Niets en Iets regeert de strak geometrische vorm die het gevolg is van een uitgepuurde inhoud. Het verschil met zijn vroeger werk is echter dat Insingel persoonlijker is geworden. Een langzame, ontwikkeling bracht hem midden de jaren negentig tot een confrontatie met zichzelf in zijn literair werk. Een confrontatie die hij tot dan toe altijd bewust had vermeden.

Een appreciatie

Insingel schrijft avant-gardistisch. Vaak werd hem verweten een epigoon van Ivo Michiels te zijn. Schrijven betekent voor hem een poging tot produceren in een maatschappij van louter reproductie. Maatschappelijke ‘inhoud’ is daarbij niet van belang; hij streeft naar een autonome literatuur, voor hem het laatste bastion waarin de mens zich vrij kan bewegen en van de erotiek van zijn bestaan kan genieten. Hij probeert een creatieve omgang met bestaande taalvormen tot stand te brengen en sluit daarbij de collage van kitsch, slogans, levenswijsheden, uitgeholde spreuken en zegswijzen, die hij onverwacht en speels combineert, niet uit.

2015: Ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag werd op zaterdag 23 mei in het Gentse Poëziecentrum door Monika van Paemel een hommage gebracht aan de auteur van Perpetuum Mobile. Onder meer Bart Meuleman en Roland Jooris lazen voor. Tegelijk opende een tentoonstelling met grafisch werk van Patrick Coenye die eerder al exposeerde met grafisch werk geïnspireerd op Insingels poëzie (Onder de Plimsoll-lijn: een tentoonstelling met grafisch werk van Patrick Coenye en poëzie van Mark Insingel).

 • Speciaal voor deze gelegenheid maakte Patrick Coenye  een leporello met 10 gedichten en 10 litho’s die samen maar liefst 5 meter lang zijn. Deze unieke publicatie is te koop in Poëziecentrum voor € 50. Wil je er ook de map met grafiek van op de vorige tentoonstelling bij, dan kan dat voor € 65.

Eveneens naar aanleiding van zijn tachtigste verjaardag, gaven dichter Jan H. Mysjkin en Swoon wel een heel bijzonder geschenk aan Mark Insingel. Poëzievideokunstenaar Swoon (Marc Neys) maakte een videogedicht op basis van de Franse vertaling door Mysjkin van zijn gedichtAls ik de tijd dood pleeg ik’. Er werd ook een tweede, Engelse versie gemaakt met de vertaling van hetzelfde gedicht door Willem Groenewegen.

BEKRONINGEN

 • 1970: tweejaarlijkse prijs van De Vlaamse Gids voor ‘Spiegelingen’ (1968).
 • 1975: ANV-Visser Neerlandia-prijs. Voor zijn hoortekst  Een kring opgenomen is de bundel prozateksten Wanneer een dame een heer de hand drukt.
 • 1978: Literaire prijs Dirk Martens van de stad Aalst voor de gedichtenbundel ‘Het  is zo niet zo is het’
 • 2004: Longlist Libris Literatuurprijs voor ‘Hoe hij rolt
 • 2005: Publieksprijs voor de beste poëziebundel met “Niets – 21 liefdesgedichten”.
 • 2007: Readers’ Prize
 • 2012: Provinciale Prijs voor Letterkunde 2012 van de Provincie Antwerpen voor ‘Lang leven’

MEER OVER INSINGEL

 • Willem M. Roggeman, ‘Marc Insingel’ In: Beroepsgeheim 1 (1975)
 • Hugo Bousset,  Schrijven aan een opus. Gesprekken met 9 Vlaamse auteurs. Ivo Michiels, Daniel Robberechts, Mark Insingel, e.v.a. Amsterdam, Manteau, 1982. 1e druk. Paperpack. 207 p. Ills.

SMAAKMAKER

 

Zoals ik (…), (…) niemand

Uit: Het is zo niet zo is het. 1987
 
Zoals ik (…), (…) niemand.
Zoals niemand (…), (…) ik niet.
Zoals ik niet (…), (…) iedereen.
Zoals iedereen (…), (…) ik niet.
 
(Wie ik (…), (…) iedereen.
Wie iedereen (…), (…) niet ik.
Wie niet ik (…), (…) niemand.
Wie niemand (…), (…) niet ik.)

 

Ze verdedigen wat ze hebben

uit: ‘De druiven die te hoog hangen’, 1994.
 
Ze verdedigen wat ze hebben.
Wat hebben ze? Ze hebben wat ze denken dat ze hebben.
Wat denken ze dat ze hebben? Ze denken dat ze hebben wat ze verdedigen.
Wat verdedigen ze? Ze verdedigen wat ze denken dat ze hebben.
Wat denken ze? Ze denken dat ze verdedigen.
Wat denken ze dat ze verdedigen? Ze denken dat ze verdedigen wat ze hebben.
Wat hebben ze dat ze verdedigen?

——————————————-

Je bent niet hier

uit: ‘Niets’, 2005.

 

Je bent niet hier
maar ergens.
Ik ben daar niet. Al is het er,
dat ergens,
ik vind het niet. Ik vind het niet
dan ergens,
waar jij nu bent. Waar ik niet ben,
ik die alleen maar
ergens voor jou ben.

 

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Websites

Referenties

 • Jan Stuyck, Over het manuscript van Mark Insingels dichtbundel Drijfhout, In: Zacht Lawijd, jg 11 (2012) nr 3 pp. 67-87.

 

BIBLIOGRAFIE

De gegevens van deze bibliografie werden onder meer nagekeken bij

 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience – Antwerpen.
 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles.
 • Piet Devos: Van reuzen tot dwergen. Bibliografie – Vlaamse schrijvers in de 20ste eeuw – Eerste drukken. Kortrijk, eigen beheer 2007
 • POËZIECENTRUM vzw – Gent.
 • Literatuur Vlaanderen Vertalingendatabank

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klikt u op de foto.

A.    Chronologisch overzicht

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1956 Panorama. (gedichtenbundel)

Gepubliceerd onder eigen naam Mark DONCKERS
Deeltitels: Gisteren; Vandaag.

 

Lier: Bladen voor de Poëzie. -27p.

Reeks: Bladen voor de Poëzie. Jrg.3, nr.9 [tweede serie]
Afmetingen: 20.50 x 13.50 (ingenaaid)
Colofon: Deze bundel werd gedrukt op de persen van Drukkerij Sanderus te Oudenaarde, in opdracht van De Bladen voor de Poëzie, als negende nummer van de derde jaargang in de maand april 1956.
1957 Ons derde land. (gedichtenbundel)

Gepubliceerd onder eigen naam Mark DONCKERS
Lier: Bladen voor de Poëzie. -29p.

Reeks: Bladen voor de Poëzie. Jrg.4, nr.9 [tweede serie]
Afmetingen: 20.80 x 13.40 (ingenaaid en gebonden met harde kaft)
Colofon: Deze bundel werd gedrukt op de persen van Drukkerij Sanderus te Oudenaarde, in opdracht van De Bladen voor de Poëzie, als negende nummer van de vierde jaargang in de maand april 1957.
Er werden afzonderlijk 110 lukse-eksemplaren gedrukt, met bandillustratie van de auteur. Ze werden genummerd van I tot X en van 1 tot 100.
1963 Drijfhout. (gedichtenbundel) Deurle: Colibrant -50p.

Afmetingen:14.2 0 x 10.90 (ingenaaid – zacht kartonnen kaft
Colofon: ‘Drijfhout’ van Mark Insingel werd in opdracht van Colibrant-Uitgaven / Drongen in het voorjaar van 1963 gedrukt op de persen van Drukkerij Erasmus te Ledeberg op houtvrij editiepapier en gezet uit de 12 punt Italian Old Style-letter. Deze eerste beperkte druk bedraagt 300 genummerde exemplaren.
1966 Een getergde jager. (verhalenbundel)

Bevat de verhalen: De stad (pp 9-19); Het landhuis (pp 21-42); Corcoro (pp 41-53); Een nachtmerrie (pp 55-62); De ontbinding (pp 63-70); Een berg in zee (pp 71-86);  De torenflat (pp 85-116); Vermommingen (pp 117-137); Pleinenkoorts (pp 139-156).
Omslagontwerp: Gerti Bierenbroodspot
Foto auteur: Roland Minnaert.
Typografie en druk: Bosch-Utrecht
Amsterdam: J.M. Meulenhoff -160p.

Reeks: Meulenhoff Editie E 111
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
1966 Een kooi van licht. (gedichtenbundel)

Bevat de cycli: Een kooi van licht; de franse tuin; herrenchiemsee.
 
 
Deurle: Colibrant -76p.

Afmetingen: 16.20 x 10.80 (ingenaaid)
Colofon: ‘Een kooi van licht’van Mark Insingel werd in opdracht van Colibrant-Uitgaven te Deurle (Gent) in maart 1966 gedrukt op de persen van Drukkerij Erasmus te Ledeberg op houtvrij editiepapier en gezet uit de 12 punt Italian Old Style-letter
1968 Spiegelingen. (roman)

Omslag en typografie: Ray Gilles
Foto omslag ‘eindeloze afwisseling’ van Jean-Paul Laenen.
1971: in het Engels vertaald als ‘Reflexions, a novel’ door Adrienne Dixon. Uitgever: Calder and Boyars, London. Signature Series nr 7, 90p.
1972: in het Engels vertaald als ‘Reflexions’ door Adrienne Dixon. Uitgever: Red Dust Books New York.
1977: In het Duits vertaald door Jürgen Hillner als ‘Spiegelungen’ , Limes Verlag, Wiesbaden.
 
 Insingel 18 Amsterdam: J.M. Meulenhoff Nederland bv. -128p.

Reeks: Meulenhoff Editie E 145
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
 
Insingel 28NY edition
1969 Perpetuum mobile. (gedichten – visuele poëzie)

Insingel 8b

Insingel 8 Amsterdam : J.M. Meulenhoff bv. -47p.

Reeks: De Ceder vol 1
Afmetingen: 24 x 24 (ingenaaid met stofwikkel)
Colofon: deze bundel werd gezet uit de letter univers naar aanwijzingen van Joost van de Woestijne gvn, Amsterdam en gedrukt door Drukkerij Hooiberg.
1970 Een tijdsverloop. (roman)

Grafische vormgeving: Joost van de Woestijne
Omslagfoto: Rob van Santen
1977: In Engelse vertaling: A course of time, New York, Red Dust Inc.
Insingel 19 Amsterdam: J.M. Meulenhoff  bv. -143p.

Reeks: Meulenhoff Editie E 219
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Druk: Van Koekhoven-Bosch, nv Utrecht
1970 Modellen. (gedichtenbundel) Insingel 2 Amsterdam : J.M. Meulenhoff  bv. -39p.

Reeks: De Ceder vol 4
Afmetingen: 21.80 x 14.50 (gebrocheerd)
Colofon: deze bundel is naar aanwijzigingen van joost van de woestijne gezet uit de letter univers van adriaan frutiger 9 op 12 pt en gedrukt door koninklijke drukkerij g.j. thieme nv te nijmegen.
Naast de gewone oplage verschenen 10 romeins genummerde exemplaren, die niet voor de verkoop zijn bestemd, alsmede 15 arabisch genummerde exemplaren die door de dichter werden gesigneerd; deze werden gedrukt op basingwork parchment van de abbey mills, holywell flintshire.
1974 Dat wil zeggen. (experimenteel proza)

Insingel 29

1986: In het Engels vertaald door Theo Hermans als’ That is to say’ In Prospice, nr.18 (1986), p.28-58. & tevens uitgegeven door Johnston Green, Leek (UK)
1994: In het Engels vertaald door Theo Hermans; ‘That is to say’, In: Review of Contemporary Fiction; Summer94, Vol. 14 Issue 2, p56

Insingel 4 Brugge: Uitgeversmij Sonneville Press p.v.b.a./ ‘s-Gravenhage : Nijgh & Van Ditmar. -83 p.

Reeks: Nieuwe Nijgh boeken nr 73.
Afmetingen: 20.75 x 13.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Gezet uit de Press Roman
Druk: Sonneville Press
1974 Posters. (gedichten)

“Deze gedichten kun je “Sehtexte” noemen. Ze zijn even geschikt aan de muur als in de boekenkast.”

Insingel 1 Brugge: Orion. -[29]p.

Afmetingen: 33 x 21 (losse bladen verzameld in map)
Colofon: Posters vormt een boekenpaar met de roman ‘Dat wil zeggen’ (1974) die als “Hörtext” kan worden beschouwd, en waarvan een hoorspelversie werd gemaakt.
Van deze eenmalige en gesigneerde editie op losse bladen, die op 500 exemplaren werd gedrukt is dit nummer …
Druk Sanderus Oudenaarde.
1975 Wanneer een dame een heer de hand drukt. (hoorspelen)

ANV-Visser Neerlandia-prijs voor het erin voorkomende hoortekst Een kring.
Foto-verzorging: Dorian Kransberg.
1982:  In het Engels vertaald door Adrienne Dixon als ‘When a lady shakes hands with a gentleman’.  Uitgever: Red Dust, New York.
Insingel 20 Amsterdam: Malperthuis. (In de Rode Vos Postbus 5010 Amsterdam).   -95p.

Reeks: Rode vossen-reeks ; dl. 9
Afmetingen: 21.75 x 14.75 (gelijmd)
1978 Gezwel van wortels. (roman)

Foto-omslag: Gert-Jan Gimmink
 
1988: In Engelse vertaling: Tumor of roots, Leek (UK), Johnston Green Publ.  Ltd.
 Insingel 21  Amsterdam: Jimmink  Amsterdam (bv Roosveltlaan 62, 1078)  -71p.

Afmetingen: 21.50 x 14.50 (ingenaaid)
Printed by grafisch bedrijf Mekka Amsterdam
1978 Het is zo niet zo is het. (gedichtenbundel) Insingel 3 Amsterdam: Jimmink Amsterdam.  -48p.

Afmetingen:22.50 x 14.40 (gebrocheerd)
1978 Een mooie vrouw. (hoorspel) S.l. s.n. -20p.
1980 Mijn territorium. (experimenteel proza)

Omslag: Henrik Barends Amsterdam
1982: Vertaald in het Duits als ‘Mein Territorium; Mit gehobenem Kopf ‘. In: Grenzüberschreitungen, oder Literatur und Wirklichkeit, Wirtschaftsverlag, Bremerhaven.
1987: Vertaald in het Engels door Adrienne Dixon als ‘My territory’ . Uitgever: Red Dust books, New York
 
Insingel 22 Haarlem: Uitgeverij In de Knipscheer bv.  -116p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
1981 Woorden zijn oorden. (essays)

Vormgeving omslag: Hendrik Barends
Illustratie omslag: zie blz. 73 e.v.) André Beullens.
Illustratie bij ‘Spelen met de wet’ (zie t/o blz. 91 e.v.) Jean-Pierre Maury
Insingel 23 Haarlem: Uitgeverij In de Knipscheer bv.   -120p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
1983 Een meisje nam de tram. (experimenteel proza)

Omslagillustratie: Harriet Damave.
Grafische vormgeving: Henrik Barends.
insingel-24 Haarlem: Uitgeverij In de Knipscheer bv   -111p.

Afmetingen: 20 x 13.20 (paperback)
1986 Jij noemt stom wat taal is. (gedichtenbundel)

Eerste druk september 1986
Vormgeving: Josje Pollmann.
 Insingel 5 Haarlem/Brussel: Uitgeverij In de Knipscheer bv -47p.

Afmetingen: 20 x 13.25 (gelijmd)
1990 In elkanders armen. (verzamelde gedichten)

Bevat: Perpetuum mobile (1969).- Modellen (1970). – Posters (1974). – Het is zo niet zo is het (1978). – Jij noemt stom wat taal is (1986) – Ongebundelde gedichten.
Insingel 13 Haarlem: Uitgeverij In de Knipscheer bv  -223p.

Afmetingen: 22 x 14.80 (gebonden – harde kaft zonder stofomslag)
Colofon: De bundels werden met toestemming van de oorspronkelijke uitgevers fotografisch herdrukt. Het formaat van dit boek wordt bepaald door de grootste gedichten uit ‘Perpetuum mobile’ en ‘Posters’, deze gedichten werden zo sterk mogelijk verkleind.
In perpetuum mobile stond geen inhoudsopgave. Hier worden de gedichten van deze bundel met enkele willekeurige, maar kenmerkende woorden aangeduid; de ‘inhoud’ van de andere bundels wordt ongewijzigd overgenomen.
1991 De een en de ander. (roman)

Eerste uitgave oktober 1991
Vormgeving omslag: Hendrik Barends
Foto omslag: Niels Donckers.
 Insingel 25 Amsterdam: Uitgeverij In de Knipscheer bv (Singel 450, 1017 AV Amsterdam)  -104p.

Afmetingen: 20 x 13 (paperback)
1994 De druiven die te hoog hangen. (gedichtenbundel)

Foto auteur: Niels Donckers
Vormgeving: Anders Kilian.
Amsterdam: Uitgeverij In de Knipscheer bv  -35p.

Afmetingen: 21 x 14 (ingenaaid)
1996 Eenzaam lichaam. (roman)

Vormgeving: Anders Kilian.
Insingel 26 Amsterdam: Uitgeverij In de Knipscheer bv   -121p.

Afmetingen: 17 x 12.50 (paperback)
2000 Gezichten. (gedichtenbundel) insingel 30 Amsterdam: Uitgeverij In de Knipscheer bv.  -66 losse bladen + tekstkatern van 12 blz. in cassette)

In een oplage van 250 ex., waarvan 175 ex. door de auteur zijn genummerd en gesigneerd.
2004 Hoe hij rolt. (roman)

Vormgeving omslag: Office of cc, Amsterdam.
Foto achterzijde omslag: Niels Donckers.
Vormgeving binnenwerk: Joost van de Woestijne

insingel 27 Amsterdam: J.M. Meulenhoff bv, -160p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)

2005 Niets – 21 Liefdesgedichten. (gedichtenbundel)

Foto: Niels Donckers
Vormgeving: Dooreman.
Insingel 9 Gent: Poëziecentrum vzw. -27p.

Afmetingen: 20.20 x 16.80 (gebrocheerd – licht kartonnen kaft met flappen)
Colofon: Niets – 21 liefdesgedichten van Mark Insingel werd in januari 2005, in opdracht van het Poëziecentrum vzw Gent, vormgegeven door Dooreman en gedrukt op de persen van Drukkerij Imschoot te Gent.
De genummerde en gesigneerde oplage werd beperkt tot 400 exemplaren. De eerste 26 exemplaren zijn genummerd van A tot Z en niet in de handel verkrijgbaar. De andere exemplaren zijn genummerd van 27 tot 400.
2007 Iets- 21 Liefdesgedichten.. (gedichtenbundel) Insingel 10 Gent: Poëziecentrum vzw. -27p.

Afmetingen:20.20 x 16.80 (gebrocheerd – licht kartonnen kaft met flappen)
Colofon: Iets – 21 liefdesgedichten van Mark Insingel werd in februari 2007, in opdracht van het Poëziecentrum vzw Gent, gedrukt op de persen van New Goff te Gent.
De genummerde en gesigneerde oplage werd beperkt tot 400 exemplaren. De eerste 26 exemplaren zijn genummerd van A tot Z en niet in de handel verkrijgbaar. De andere exemplaren zijn genummerd van 27 tot 400.
2010 Lang leven. (gedichtenbundel)

Ontwerp omslag: Karakters, Gent.
Zetwerk en lay-out: Karakters, Gent.
Juni 2013: 2de druk ibidem, zonder colofon. Afmetingen: 21 x 15 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)

Insingel 11 Gent: Poëziecentrum vzw. -35p.

Afmetingen: 21 x 14.90 (gebonden – harde blauwe linnen kaft met stofomslag)
Colofon: Lang leven van Mark Insingel werd in juni 2010, in opdracht van het Poëziecentrum vzw Gent, gedrukt bij Karakters in Gent.
De genummerde en gesigneerde oplage werd beperkt tot 400 exemplaren. De eerste 26 exemplaren zijn genummerd van A tot Z en niet in de handel verkrijgbaar. De andere exemplaren zijn genummerd van 27 tot 400.
2010 Iets & Niets. (gedichtenbundel)

‘Niets’, verschenen in 2005, werd in 2007 gevolgd door ‘Iets’ . De bundels zijn pendanten, ze kunnen als één bundel worden aangeboden. Dat is hier het geval.
 Insingel 12 Gent: Poëziecentrum vzw. -56p.

Afmetingen: 21 x 15 (gebrocheerd – licht kartonnen kaft met flappen)
Colofon: Iets & Niets van Mark Insingel werd in mei 2010, in opdracht van het Poëziecentrum vzw Gent ontworpen, gezet en gedrukt door Karakters, Gent.
2014 Onder de Plimsoll-lijn: een tentoonstelling met grafisch werk van Patrick Coenye en poëzie van Mark Insingel. (duidingsmap)

Gedichten Mark Insingel. – Grafiek Patrick Coenye.
Uitgave naar aanleiding van de gelijknamige tentoonstelling in galerij Keunekapelle te Sint-Idesbald (Koksijde), van 8 tot 31 augustus 2014.

Deze map is geen catalogus maar bevat teksten die de achtergrond van de tentoonstelling omschrijven.

De mappen steken in een omslag van Somerset Velvet Black 250 gr en zijn verder verpakt in een papieren draagtasje (gevergeerd papier 120 gr) met opdruk van de gemeente Koksijde. De tasjes zijn eveneens genummerd en gepersonaliseerd met een droogstempel.

 

insingel 31Insingel 32 Koksijde : Coenye, 2014. –[Z.p.] : ill.

Formaat: 24,5 x 32,5 cm.
De map bevat 5 gedichten van Mark Insingel en 2 lithografieën van Patrick Coenye (opengeplooid formaat circa 32 × 48 cm).  De teksten in de map werden handgezet in de Lectura en de Rockwell door Hendrik Verschave en door hem gedrukt op de handpersen van zijn “2 Zoete Lievekes Pers” te Alveringem.

Oplage: 104 exemplaren, waarvan 10 geletterde exemplaren (A-J), 25 Romeins genummerde exemplaren (I-XXV) op Steinbach 250 gr, en 69 Romeins genummerde exemplaren (1-69) met 2 litho‟s in tweekleurendruk in een genummerd draagtasje. Gesigneerd door beide auteurs in het colofon.

2015 Parallel. (bibliofiele uitgave)

Bevat tien door Mark Insingel zelf gekozen gedichten en tien originele lithografieën van Coenye, door hemzelf getekend en gedrukt in zijn grafisch atelier ARTPRESS te Koksijde.
Inleiding: Prof. Lars Bernaerts.
Zet- en drukwerk: Hendrik Verschave zette en drukte de teksten in de Bembo en de Pascal op de handpersen van zijn ‘2 Zoete Lievekes Pers’ te Alveringem.

Insingel 33 Koksijde: Patrick Coenye.

Het boek heeft de vorm van een leporello gekregen van links 3 blz. en rechts 21 blz met, opengeplooid, een totale lengte van zowat 5.5 meter.
Formaat: 24 x 25 cm
Aantal pagina’s: 3 links, rechts 21
Oplage: 41 genummerde exemplaren, zijnde 1 exemplaar H.C. aan Mark Insingel opgedragen, nrs I tot IV (‘Artist’s Proof’) en nummers 1-36. Elk exemplaar is genummerd e, gesigneerd door Mark Insingel en Patrick Coenye.

2017 Het doel is wit (poëzie – verzamelbundel)

Met foto van de auteur op het frontspice.
Nawoord: Lars Bernaerts.
Verantwoording: Bert Van Raemdonck.

Insingel 34 voorplat Gent: Poëziecentrum vzw. -556p.

Afmetingen: 24.70 x 17.50 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)

 

B.    Overzicht per genre alfabetisch op titel

Poëzie

 • De druiven die te hoog hangen. 1994 Haarlem: In de Knipscheer -35p.
 • Drijfhout. 1963 Deurle: Colibrant -50p.
 • Een kooi van licht. 1966 Deurle: Colibrant -76p.
 • Gezichten. 2000  Haarlem: In de Knipscheer -63p.
 • Gezwel van wortels. 1978 Amsterdam : Jimmink -71p.
 • Het doel is wit. (verzamelbundel) 2017 Gent: Poëziecentrum vzw. -557p.
 • Het is zo niet zo is het. 1978 Amsterdam : Jimmink -48p.
 • Iets- 21 Liefdesgedichten. 2007 Gent: Poëziecentrum vzw. -27p.
 • Iets & Niets. 2010 Gent: Poëziecentrum vzw. -53p.
 • In elkanders armen. (verzamelde gedichten) 1990 Haarlem: In de Knipscheer -223p
 • Jij noemt stom wat taal is. 1986 Haarlem: In de Knipscheer -47p.
 • Lang leven. 2010 Gent: Poëziecentrum vzw. -35p.
 • Modellen. 1970 Amsterdam : Meulenhoff -39p. Amsterdam : Jimmink -48p.
 • Niets – 21 Liefdesgedichten.2005 Gent: Poëziecentrum vzw. -27p.
 • Ons derde land. 1957 Lier: Bladen voor de Poëzie. -29p. (onder eigen naam Marc Donckers) -29p.
 • Panorama. 1956 Lier: Bladen voor de poëzie. -27p. (onder eigen naam Marc Donckers)-27p.
 • Perpetuum mobile. 1969 Amsterdam : Meulenhoff. -47p.
 • Posters. 1974. Brugge Orion. -28p.

Bibliofiele uitgaven

 • Onder de Plimsoll-lijn: een tentoonstelling met grafisch werk van Patrick Coenye en poëzie van Mark Insingel. 2014 Koksijde : Coenye.
 • Parallel (poëzie – bibliofiele uitgave) 2015 Koksijde : Patrick Coenye.

Romans, verhalen

 • De een en de ander. (roman) 1991 Haarlem: In de Knipscheer -104p.
 • Een getergde jager. (verhalen) 1966 Amsterdam : Meulenhoff -160p.
 • Een tijdsverloop. (roman) 1970 Amsterdam : Meulenhoff -143p.
 • Eenzaam lichaam. (roman) 1996 Haarlem: In de Knipscheer -121p.
 • Hoe hij rolt. (roman) 2004 Amsterdam: Meulenhoff, -160p.
 • Spiegelingen. (roman) 1968 Amsterdam : Meulenhoff -128p.

Experimenteel proza

 • Dat wil zeggen. 1975 ‘s-Gravenhage : Nijgh & Van Ditmar. -83p.
 • Een meisje nam de tram. 1983 Haarlem: In de Knipscheer -111p.
 • Mijn territorium. 1980 Haarlem: In de Knipscheer -116p

Hoorspelen

 • Een mooie vrouw. 1978 s.l. s.n. -20p.
 • Wanneer een dame een heer de hand drukt. 1975 Amsterdam: Malpertuis -95p.

Essays

 • Woorden zijn oorden. 1981 Haarlem: In de Knipscheer -120p.

 

VERTALINGEN VAN HET WERK VAN MARK INSINGEL

DUITS

 • 1977: Spiegelungen. Duits / vert. uit het Nederlands door Jürgen Hillner. Wiesbaden; München: Limes Verlag. Fictie, gebonden. Oorspronkelijke titel:  Spiegelingen. Amsterdam: J.M. Meulenhoff, 1968.
 • 1982: Mein Territorium; Mit gehobenem Kopf.  Duits / vert. uit het Nederlands door Werner Dürrson, Klaus Konjetzky, Walter Neumann. Bremerhaven: NW Verlag (Edition Die Horen; 2). In: Grenzüberschreitungen, oder Literatur und Wirklichkeit: Vorträge, Lyrik, Prosa und Übersetzungen von 35 Autoren aus 13 Ländern, Fictie, paperback. Oorspronkelijke titel:  Mijn territorium. Haarlem: In de Knipscheer, 1980. red. Walter Neumann.

ENGELS

 • 1971: Reflections.  Engels / vert. uit het Nederlands door Adrienne Dixon. Uitgever: Calder and Boyars, London. Fictie, gebonden. Oorspronkelijke titel:  Spiegelingen. Amsterdam: J.M. Meulenhoff, 1968.
 • 1972: Reflections. Engels / vert. uit het Nederlands door Adrienne Dixon. Uitgever: Red Dust, New York. Fictie, gebonden. Oorspronkelijke titel:  Spiegelingen. Amsterdam: J.M. Meulenhoff, 1968.
 • 1977:  A course of time.  Engels / vert. uit het Nederlands door Adrienne Dixon. Uitgever: Red Dust, New York. Fictie, gebonden. Oorspronkelijke titel: Een tijdsverloop. Amsterdam: J.M. Meulenhoff, 1970.
 • 1982:  When a lady shakes hands with a gentleman.  Engels / vert. uit het Nederlands door Adrienne Dixon. Uitgever: Red Dust, New York. Fictie, Oorspronkelijke titel:  Wanneer een dame een heer de hand drukt. 1975.
 • 1986:  That is to say. Engels / vert. uit het Nederlands door Theo Hermans. In: Prospice, nr.18 (1986), p.28-58. Fictie, Vert. van Dat wil zeggen. Brugge: Sonneville, 1974.
 • 1986:  That is to say. Engels / vert. uit het Nederlands door Theo Hermans. Uitgever: Johnston Green, Leek (UK). Fictie, Vert. van Dat wil zeggen. Brugge: Sonneville, 1974.
 • 1987: My territory.  Engels / vert. uit het Nederlands door Adrienne Dixon. Uitgever: Red Dust, New York. Fictie, paperback. Oorspronkelijke titel:  Mijn territorium. Haarlem, Amsterdam: In de Knipscheer, 1980.
 • 1988: Tumor of roots. Engels / vertaling uit het Nederlands door …  Uitgever: Johnston Green, Leek (UK). Fictie, paperback. Vert. van Gezwel van wortels. Amsterdam: Jimmink Amsterdam, 1978.