home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Demedts, Gabriëlle

Maakt deel uit van:

GABRIELLE DEMEDTS

Sint-Baafs-Vijve, 11 juni 1906 – Kortrijk, 6 september 2002

Dichteres

Met het essentiële heeft Gabriëlle Demedts zich altijd beziggehouden: liefde, leed, levensvragen. (Christine D’Haen)

Zij schreef ook onder de schuilnaam Maria Houtland.

BIOGRAFIE

11 juni 1906: Gabriëlle Demedts werd geboren te Sint-Baafs-Vijve, drie jaar na haar broer André Demedts.

 • Toen ze vier maanden oud was, werd ze getroffen door kinderverlamming. Hoewel geïsoleerd door deze ziekte, volgde ze toch lager en middelbaar onderwijs in het nabijgelegen dorpje Wakken.

1934: Schrijft haar eerste gedichten.

1937:  Publiceert haar eerste bundel “Een gevangene zingt”.

 • De gedichten on de bundel verwoorden hoe zij zich voelt (door haar ziekte) als een gevangene van het noodlot.
 • Het gevangen zijn in haar eigen leven, of Een twijg in de wind (1939) blijft een thema doorheen haar verschillende bundels. Hoe jong ook, zij voelt de dood naderen: Morgen is alles uit (1940), voelt zich verdreven uit De verloren thuis (1946). Geleidelijk echter leert ze het leven aanvaarden, ze vindt De doorgang (1957) naar de beleving van haar vrouw-zijn in liefde.

1943: Na de dood van haar vader in 1943 verlaat zij het ouderlijk huis.  Ze woont een tijdje in Oostrozebeke maar vestigt zich in 1945 als boekhandelaarster in de Stationsstraat te Waregem.

1957: Huwt met de Anzegemse letterkundige Lucien De Bosscher, beter gekend als de humoristische romanschrijver “Jan Boschmans“. Van zijn hand zijn “De zeven flessen van de kanunnik”, “De laatste flessen van de kanunnik”, “De vinger in de champagne”, “Eva onder de leeuwen“.

1957: De bundel De doorgang  wijst op haar familie-verbondenheid, in het bijzonder op de sterke verbondenheid met haar vader.

Het zal tot 1974 duren vooraleer een nieuwe dichtbundel het licht ziet. Slechts enkele gedichten worden verspreid gepubliceerd:

 • In ‘Werk 60’ (Desclée De Brouwer, 1960) vonden we ‘De ballade van de wandelaar’ – een ballade over haar huwelijksleven – en het gedicht ‘Langzaam’.

Van haar vindt men bijdragen aan de tijdschriften “Jong Dietschland”, “Dietsche Warande en Belfort”, “Hooger leven”, “Nieuw Vlaanderen”, “Elckerlyc”, “Vormen”, “Klaverdrie”, “Astrid”, “Nieuwe Stemmen”, “Roeping”, “De Vlaamse Gids” en “West-Vlaanderen“.

1974: In ‘Levensberichten en liederen’ (1974) inspireert het relativeren van leed en geluk haar tot delicate, sobere verzen.

1979: In haar Verzamelde gedichten (1979) verschijnen ook een reeks onuitgegeven gedichten, ‘Het simpele niet van het nooit’ opgenomen.

6 september 2002: Gabriëlle Demedts overlijdt te Kortrijk.

Ze ligt begraven op het kerkhof van Sint Baafs Vijve aan de Sint-Bavo straat naast haar broer André Demedts.

 

MEER OVER GABRIËLLE DEMEDTS

 • Arthur Verthé. Gabriëlle Demedts (1959); Desclee de Brouwer. Paperback. -60p. Bibliografie. Reeks: Ontmoetingen.
 • Arthur Verthé. Gabriëlle Demedts (1972) VWS Cahier nr 37, jg. VII  nr 2-B zomer 1972
 • H. van Buuren, ‘Is dit genoeg?’, in: Wending 36 (1981) 10, p. 562-566;
 • Arthur Verthé, ‘Aandacht voor … Gabriëlle Demedts’, in: Vlaanderen 43 (1994) 251, p. 105-107;
 • Chr. D’Haen, ‘Gabriëlle Demedts’, in: Verslagen en Medededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde (1997) 1, p. 37-42.

 

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Websites

Referenties

 • D’Haen, ‘Gabriëlle Demedts’, in: Verslagen en Meded. Kon. Vlaamse Acad. voor Taal- en Letterkunde (1997) 1, p. 37-42.

SMAAKMAKER

Rustig lied

Onder het raam in de aarde, die sporen
die me dierbaar zijn.
Toen hij kwam, wie zond hem weg? Ik zond hem weg,
het deed geen pijn.
 
Het deed geen pijn. Maar iets is verdwenen
of dood in mij,
mijn gedachten staan als soldaten gehoorzaam,
in rechte rij.
 
Op een nacht valt de sneeuw,
maakt de aarde wit, maakt de aarde rein.
De randen van mijn ogen doen pijn;
het komt door de slaap, het komt door de sneeuw,
het komt door die sporen
die niet te vinden meer zijn.

Uit/ Verzamelde gedichten

 

Eeuwig is nu

Uit alle hoeken van het zijn
is geluk uitgebroken,
van over kólkende
wateren schallend:
sta op uit uw dood,
machteloos bedroefde,
laat nood óver aan nood –

Eeuwig is nú:
licht-weids-vrij!:
de verten van sterren
voor altijd dichtbij!

 Onttrek u
niet langer, niet verder:
ééuwig is nu.

BIBLIOGRAFIE

De gegevens van deze bibliografie werden onder meer nagekeken bij

 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience – Antwerpen.
 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles.
 • POËZIECENTRUM vzw – Gent
  • Naast de Poëzieshop biedt het Poëziecentrum voor liefhebbers van antiquarische kleinoden ook een uitgebreid aanbod modern antiquariaat aan. Recentelijk werd het aanbod uitgebreid tot meer dan 3500 titels èn werden alle prijzen geherwaardeerd. Je vindt een overzicht van al de antiquarische titels op Antiqbook.

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klikt u op de foto.

Chronologisch overzicht

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1937 Een gevangene zingt. (poëzie)

Bevat de gedichten: Rustig lied; Een schaduw; Gedicht; Regenmuziek; Mijn vaderland; Het lied; Ik wacht; Bezinnen.
Mechelen: Uitgeverij De Eenhoorn. -17p.

Reeks: De Bladen voor de Poëzie. Jrg.1, nr.3 [eerste serie] .
Afmetingen: 22.20 x 14.30 (omslag met de gedichten op losse bladen)
Dit nr werd voor de uitgeverij Eenhoorn gedrukt op de persen van Henri Kamp te Mechelen.
1939 Een twijg in den wind. (poëzie) Mechelen: De Bladen voor de Poëzie. -33p.

Afmetingen: 25 x 16.50 (ingenaaid – ingekaft)
Colofon: ‘Een twijg in den wind’ werd uit de Egmont-letter van S.H. de Roos gezet en op Simili Japansch gedrukt door R. Verbeeck te Mechelen in Juli 1939.

 

1940 Morgen is alles uit. (poëzie) Mechelen: De Eenhoorn. -17p.

Reeks: De Bladen voor de Poëzie. Jrg.4, nr.4 [eerste serie]
Afmetingen:23 x 15.60 (ingenaaid)
1946 Verloren thuis. (poëzie) Waregem: Uitgeversbedrijf Orion. -43p.

Afmetingen:21 x 14 (ingenaaid)
Drukkerij N.V. Vonksteen, Langemark

 

1957 De doorgang. (poëzie) Brugge: Desclée – De Brouwer. -52p.

Afmetingen: 22 x 15.50 (ingenaaid)

 

1974 Levensberichten en liederen. (poëzie) Deurle: Colibrant Uitgaven. -61p.

Afmetingen: 19.50 x 11.70 (gebrocheerd)
1974 Klanken van eeuwigheid in aardse stem. (poëzie – bloemlezing) Hasselt: Uitgeverij Heideland – Orbis N.V.  -77p.

Reeks: Poëtisch erfdeel der Nederlanden.  Nr 89
Afmetingen: 18 x 10.80 (pocket)
1979 Verzamelde gedichten. (poëzie – verzamelbundel)

Deeltitels: Een gevangene zingt (pp 7-16); Een twijg in de wind (pp 17-30; Morgen is alles uit (pp 31-36); Verloren thuis (pp 37-60); De doorgang (pp 61-78); Levensberichten en liederen (pp 79-110); Het simpele niet van het nooit, Onuitgegeven gedichten (pp 111 137).
[Heringebonden met harde linnen kaft];
Naast de gewone uitgave werden vijftig exemplaren gedrukt op Simili Japon Van Gelder 100 grs., genummerde van een tot vijftig, en door de auteur gesigneerd.

Brugge: Orion-Colibrant, -142 p.

Reeks: De Gulden Veder vol nr 4
Afmetingen:21 x 12.50 (ingenaaid – licht kartonnen kaft met flappen)
Colofon: De Verzamelde gedichten’ van Gabriëlle Demedts, gezet uit de garamond 10 pts, werden in het najaar van 1979 gedrukt op 130 grs editie op de persen van Drukkerij Sanderus te Oudenaarde, in opdracht van Uitgeverij Orion te Brugge.
De omslag werd ontworpen door Johan Mahieu.
POSTUME UITGAVE
1993 Eeuwig is nu. (gedichten – bloemlezing)

Voorwoord door Eugène Van Itterbeek.
Nota van de uitgever: Deze bundel bevat gedichten uit de periode 1933-1979, door de auteur gekozen uit de ‘Verzamelde gedichten uit de jaren 1980-1993.
Cover: De Orionnevel Kohler 
Leuven: Leuvense Schrijversaktie, -111p.

 
Reeks: Leuvense cahiers / Leuvense Schrijversaktie. – Leuven; vol. 136
Afmetingen: 21 x 14 (gebrocheerd)
Colofon: Gedrukt in opdracht van de Europese Vereniging ter Bevordering van de Poëzie v.z.w. op de persen van L.& M/ Symons.