home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Hebbelinck, Georges

Maakt deel uit van:

Georges Hebbelinck

Gent, 4 maart 1916 – Gent, 3 oktober 1963

Schrijver en journalist, hoofdredacteur van het dagblad Vooruit.

Georges Hebbelinck schreef als journalist onder het pseudoniem ” Saks”.

“Schrijven is voor mij het voortzetten van een strijd met andere middelen. Ik behoor tot geen groep, geen school en geen kring. Mijn kamertje, volgepropt met boeken, de schrijfmachine en de stilte volstaan” G. Hebbelinck

 

BIOGRAFIE

4 maart 1916: Georges Frans Albert werd geboren te Gent als enig kind van Franciscus Hebbelinck, bediende, en Margaretha Ferange.

1922: Lager Onderwijs aan de gemeenteschool van de wijk.

1931: Na lager middelbaar onderwijs aan de de Rijksmiddelbare School te Gent, ingeschreven als leerling van de 3de Economische in het Koninklijk Atheneum te Gent.

Oktober 1933 tot 1937: Student aan de Hogere School voor Handels- en Economische Wetenschappen te Gent

1937-1939: Twee jaar studies aan het Instituut voor Journalisten te Brussel.

Hoewel hij stamde uit een liberaal milieu, was hij in zijn jeugd zowel lid van de socialistische als van de communistische beweging.

1939: Werkzaam bij het Amerikaans persbureau United Press.

Augustus 1939: Gemobiliseerd.

1940: Nam deel aan de 18-daagse veldtocht, dook nadien onder in Brussel en werd vanaf 1940 lid van de verzetsgroep “Nieuwe Jeugd”.

21 mei 1941: Huwt met Emilienne Kesteloot

Juni 1941: Ondergedoken in Brussel.

14 augustus 1942: Geboorte van een dochter, Rita

5 april 1943: Aangehouden door de Gestapo en overgebracht naar Breendonk.

1 augustus 1943: Geboorte van een dochtertje, Anna, dat op 23 september overlijdt.

Mei 1944: Overgebracht naar Buchenwald.

3 mei 1945: Bevrijd op het einde van de oorlog uit Buchenwald zou hij zijn verdere leven lijden onder de gevolgen van de mishandeling daar.

Maart-april 1946: Redactiesecretaris van het communistische dagblad De Roode Vaan.

19 april 1946: Geboorte van een dochter, Hilda Inès Marguerite.

1 mei – 12 maart 1947: Adjunct-kabinetschef van de Minister van Openbare Werken.

Zowel bij De Roode Vaan als later bij Vooruit,  werkte hij samen met Richard Minne en Louis Paul Boon, die hem tot literaire activiteit hebben aangespoord.

1948 – 1950: Gedurende twee jaar werkzaam als handwerker op het vliegveld te Sint-Denijs-Westrem (Gent), omdat hem, wegens een innerlijke kwetsuur in de hersenen, door de dokter alle intellectuele arbeid verboden was.

1950: Werkzaam bij zijn vader, makelaar in katoen.

1953: Redacteur van het socialistische dagblad Vooruit. Hij verzorgde er o m de rubrieken buitenland en binnenland.

26 april 1954 – 2 juni 1958: Persattaché van de Minister van Verkeerswezen, Eduard Anseele jr.

1957: Zijn eerste boek was een sprookje Kroesbol in het Zoniënwoud, geïllustreerd door Mevr. Rubbens-Meersman.

1958-1962: Schreef in korte tijd een viertal sociaal geëngageerde romans:

 • Het meisje in de kelder (1958, een realistisch verhaal van geweld, in het verlengde van de oorlog),
 • De rozen van Kazanlik (1959, het verhaal van een staking, met de Spaanse Burgeroorlog op de achtergrond),
 • De journalist (1960, een harde kritiek op de huichelachtige perswereld en de maatschappij)
 • en De trein reed door het dal : kroniek van het geweld (1962, over zijn leven in het concentratiekamp Buchenwald).

Hoe hij tegenover zijn eigen schrijverschap stond, kunnen we enigszins afleiden uit wat hij zich liet ontvallen tijdens een interview met Louis Paul Boon in de krant Vooruit van 11 juni 1959: “De literatuur interesseert mij niet. Diep in elk mens schuilt de opstandigheid. Die moet hij ontdekken, wil hij de betere wereld ontdekken, waarvan hij droomt. In de weerstand en de concentratiekampen , tijdens de Spaanse burgeroorlog, nam de opstandigheid materiële vormen aan. Vijfentwintig jaar lang heb ik getracht de opstandigheid vorm te geven. Nu schrijf ik erover.” Uit: L.P. Boon, ‘De rozen van Kazanlik. Een interview met Georges Hebbelinck’, in: Het literair en kunstkritisch werk (dl IV, 1997), p. 1143-1146;

Het zijn stuk voor stuk doordachte en doorleefde teksten, die in Vlaanderen eerder en unicum zijn. Het gaat Hebbelinck inderdaad niet om ijdel gepraat: “Het vaderland, vriend, is een fictie. Hij die hier gevangen zit omdat hij zijn vaderland en niets dan zijn vaderland wil verdedigen en helpen is een sukkelaar. Welk vaderland ? Dit van de sabelslepers en de geldmachtigen? Het vaderland der honderdduizenden werklozen? Een vaderland dat altijd gelijk heeft omdat het mijn geboortegrond is? Welk verschil met Hitler? Geen enkel beschaafd mens kan het begrip vaderland aldus legitimeren. De Duitse antifascist van Dachau is een deel van mijn vaderland. En gij, hoera-patriot zijt en zult mijn vijand blijven.”

1961: Bevorderd tot hoofdredacteur van het dagblad Vooruit , in opvolging van senator Crommen, die op 1 augustus van dat jaar met rust was gegaan.

12 februari 1962: Bij Koninklijk Besluit aangesteld tot lid van de Raad van Beheer van het Belgisch Instituut voor Voorlichting en Documentatie (INBEL).

31 mei 1962: De redactieraad van het Nieuw Vlaams Tijdschrift kent hem de Arkprijs van het Vrije Woord toe voor zijn roman De journalist.

1963: Beheerder en politiek redacteur van de krant. Hij werd tevens lid van het Nationaal Bureau van de Belgische Socialistische Partij.

3 oktober 1963: Hij overleed schielijk op 48 jarige leeftijd. De burgerlijke begrafenis had plaats op 7 oktober op de Westerbegraafplaats te Gent (A 8ste deel rij 9 graf 3).

 

In Memoriam Georges Hebbelinck

Vaarwel, mijn goede vriend, vaarwel.
Je werd geslagen in de hel
der woestelingen dezer aarde,
maar zoet glimlachend staan de waarden
die blijven op je slaapgezicht.
Tot in dit donker ben jij licht.
We zullen nimmer je vergeten,
de stille, luider dan veel kreten,
steeds wonen in dat schamel huis
waaruit je stierf, luisterrijk kuis.
Aanvaard – ik leg ze aan je voeten –
mijn rode rozen van Kazanlik:
van dezer wereld hatelijk gezanik
je adellijk bloed.
Vaarwel vriend, dichter-journalist, heilige socialist !

15/10/1964 Johan Daisne.

Post scriptum

Op het einde van zijn stukje in Vooruit van 11 juni 1959 – waaruit reeds geciteerd – schrijft LP Boon heel terloops iets interessants – dat m b t Hebbelincks schrijven cruciaal is:

Het interview met Georges Hebbelinck is daarmee afgelopen. Sommigen zullen in hun recensies over de Rozen van Kazanlik zeggen, dat het literair minder goed is, of heel wat beter dan zijn vorige roman Het meisje in de kelder. Maar dat heeft geen belang.Het heeft geen belang voor de lezer, voor Georges Hebbelinck zelf en voor ondergetekende. Fenomenaal is alleen het feit, dat bij ons iemand is beginnen schrijven zonder aan literatuur te denken…iets wat tenslotte juist de grootheid van een literatuur uitmaakt.
En om de waarheid te zeggen: de Rozen van Kazanlik is een goed boek.

In: L.P. Boon, ‘De rozen van Kazanlik. Een interview met Georges Hebbelinck’, in: Het literair en kunstkritisch werk (dl IV, 1997), p. 1143-1146;

 

BEKRONINGEN

1962: Arkprijs van het Vrije Woord voor De journalist

 

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Websites

Referenties

 • L.P. Boon, ‘De rozen van Kazanlik. Een interview met Georges Hebbelinck’, in: Het literair en kunstkritisch werk (dl IV, 1997), p. 1143-1146;

 

MEER OVER GEORGES HEBBELINCK

 • Carl Dinaux: Georges Hebbelinck, in: Gegist bestek, II (1961), p. 284-287
 • Hubert Lampo: De Arkprijs 1962, in: Nieuw Vlaams tijdschrift, jrg. 15 (1962), p. 1054-1058
 • Anne Maria de Paepe: Kroesbol uit het Zoniënwoud (s.d.). Licenciaatsverhandeling
 • P. van Aken, ‘Georges Hebbelinck’, in: Oostvlaamse literaire monografieën (dl 6, 1983), p. 33-64;
 • S. Brijs, ‘De rozen van Hebbelinck. Georges Hebbelinck 4.3.1916 – 3.10.1964’, in: Kruistochten (1998), p. 56-75.

 

BIBLIOGRAFIE

De gegevens van deze bibliografie werden onder meer nagekeken bij

 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience – Antwerpen.
 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles
 • Piet Devos: Van reuzen tot dwergen. Bibliografie – Vlaamse schrijvers in de 20ste eeuw – Eerste drukken. Kortrijk, eigen beheer 2007

Chronologisch overzicht

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1957 Kroesbal uit het zoniënwoud (sprookjes)

Illustraties [10 en 1 op het omslag] van Georgette Meersman.
Gent: De Vlam. -104p. . + los strookje met een Erratum,

Afmetingen: 24 x 19 (ingenaaid) los strookje 8 × 6 cm.
1958 Het meisje in de kelder. (roman)

Met een bandontwerp door Helmut Salden en een stofomslagontwerp door Lou Strik en Helmut Salden
Amsterdam: N.V. De Arbeiderspers. -125p.

Afmetingen: 20. x 12.50 (gebonden met stofomslag)
1959 De rozen van kazanslik. (roman)

Met een bandontwerp door Helmut Salden en een stofomslagontwerp door V.H. Elenbaas en Helmut Salden.
Amsterdam: N.V. De Arbeiderspers. -144p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (gebonden met stofomslag)
1960 De journalist. (roman)

Met een band- en stofomslagontwerp door Helmut Salden.
In 1962 bekroond met de Arkprijs voor het Vrije Woord
Amsterdam: N.V. De Arbeiderspers. -172p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (gebonden met stofomslag)
1960 Kent gij de zoo van Antwerpen? (1960)

Met 50 foto’s en met een omslagtekening door Joke [= Jo Lagrillière]
Gent: De Vlam. -96p.

Afmetingen: 20.50 x 13.50
1962 De trein reed door het dal. Kroniek van het geweld. (roman)

Met een stofomslagontwerp door Lotte Ruting.
Amsterdam: N.V. De Arbeiderspers. -160p.

Reeks: Giraffe-boeken.
Afmetingen: 19 x 11.50 (ingenaaid)
1962 Beelden van een staking. ( documentaire over de grote staking (december 1960 – januari 1961).

Oorspronkelijke titel: Images d’une grève.
Uit het Frans vertaald door Georges Hebbelinck.
Oorspronkelijke auteur: Fernand Demany
Brussel: Algemene Centrale der Openbare Diensten. -136p.

Reeks: Een documentaire van de A.C.O.D. [Met 6 bijlagen achterin]. [Met 15 foto’s].
Afmetingen: 20 x 13.50