home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Claus, Hugo

Maakt deel uit van:

Hugo Claus

Brugge, 5 april 1929 – Antwerpen, 19 maart 2008

Dichter, prozaschrijver, toneelschrijver, regisseur en schilder

 

BIOGRAFIE

5 april 1929: Wordt in Brugge in het Sint-Janshospitaal geboren als Hugo Maurice Julien Claus, als oudste zoon van de 23-jarige drukker Jozef Claus en Germaine Vanderlinden..

1930: Als zijn moeder in verwachting is van haar tweede kind wordt Hugo op anderhalf jarige leeftijd naar een kostschool te Eke-bij-Deinze gebracht.

1933: Vanaf 29 september in het   Pensionnat Saint-Joseph te Aalbeke, bestuurd door de Zusters der Liefde. In 1983 schrijft hij over deze periode Het verdriet van België.

1939: Verlaat het Pensionnat Saint-Joseph en wordt op 14 september ingeschreven  voor het 7de leerjaar aan het Sint-Amandscollege te Kortrijk.

1940-41: Volgt de 6de Latijnse aan hetzelfde college.

1942: Volgt de lagere cyclus van de Grieks-Latijnse humaniora van het Sint-Amandscollege te Kortrijk.

 • Was enkele maanden lid van de NSJV – De Nationaal Socialistische Jeugd Vlaanderen.

1944: Het gezin Claus krijgt  te maken met de negatieve uitingen van de repressie. De drukkerij wordt kort en klein geslagen, vader Claus wordt in november 1944 aangehouden en opgesloten in het zg. interneringskamp ‘De Vikings’ te Kortrijk wegens blokleiderschap van het VNV.

 • In een interview in Knack 12 maart 2010 stelt literatuuronderzoeker Absillis het als volgt: “Hugo Claus pleit trouwens in een brief persoonlijk voor de vrijlating van zijn vader omdat hij als oudste moest zorgen voor zijn drie jongere broers want zijn moeder was ziek. Op basis van dit pleidooi en de andere familiesteun is vader Claus tijdelijk vrijgelaten uit het kamp in Kortrijk. Hij werd onder huisarrest geplaatst. Na negen maanden moest hij zich weer aanmelden. Zoals veel door de repressie getroffen gezinnen moet de onmiddellijke naoorlogse periode voor de familie Claus bijzonder traumatisch geweest zijn.

1946: Gaat na het atheneum naar de beeldhouwklas van de Gentse Academie voor Schone Kunsten.

 • Contact met jonge kunstenaars als Roger Raveel, Pierre Vlerick, Jan Burssens en Camille d’Havé.
 • Verlaat definitief het ouderlijke huis om zijn eigen weg als schrijver en schilder te gaan.

1947: Debuteert met de bundel poëzie ‘Kleine reeks’ (uitgegeven bij ‘Aurora’, de uitgeverij van zijn vader Jozef Claus). De gedichten zijn nog een soort belijdenislyriek in de traditie van J.C. Bloem en Werumeus Buning, maar spreken ook ambivalente gevoelens uit van verzet. Enkele van deze thema’s zullen in het hele werk van Claus blijven doorwerken: zijn dynamisch mensbeeld, gevoelens van opstand en de breuk met de burgerlijke orde.

 • Hij gaat als seizoenarbeider (oktober –december 1947) werken in een suikerfabriek in te Chevrières (Noord-Frankrijk).
 • Eind 1947 vinden we hem terug in Parijs, waar hij in de Bar vert, Rue Jacob, een afgetakelde Antonin Artaud ontmoet. Artaud zal een drietal maanden later sterven (4 maart 1948), maar voor Claus is hij als een tweede vaderfiguur.

1948: Terug naar Oostende.

 • Publicatie van zijn bundel Registreren bij Drukkerij-Uitgeverij Carrillon, die door zijn vader beheerd wordt.
 • Schrijft zijn eerste boek De eendenjacht  (later De Metsiers geheten), naar het voorbeeld van Amerikaanse succesliteratuur. Het was een bestelling van ene Dries Masure voor de uitgavereeks  Het Berghutje van Uitgeverij Unica te Oostende.
 • In november adviseert Jan Walravens hem om De eendenjacht in te sturen voor de Leo J. Krynprijs.

1949: Vervult zijn dienstplicht, deels als redacteur van het tijdschrift Soldatenpost. Onder leiding van Herman Liebaers.

 • Publiceert in het januari-nummer van De Vlaamse Gids Kort dagboek.
 • Maakt na een poëzievoordracht in januari kennis met Elly Overzier.
 • Exposeert tekeningen in de Oostendse boekhandel Henri Vandeputte. Wordt, naar hijzelf getuigt, opgemerkt door Christian Dotremont, één van de oprichters van Cobra.
 • Sticht samen met Louis-Paul Boon, Ben Cami en Jan Walravens het avant-gardetijdschrift  Tijd en Mens.
 • Schrijft in verschillende kranten en literaire tijdschriften.

Zoals meerdere Vlaamse schrijvers probeert hij zich eind jaren 1940 te bevrijden van de traditionele rol die de Vlaamse Beweging tot dan voor hen in petto had. Dat betekende dat hij zijn schrijverschap meer apolitiek ging invullen dan zijn voorgangers of zelfs erg kosmopolitisch.

1950: Deelname aan een Cobra-groepstentoonstelling  ‘Apport’ in de galerij Apollo te Brussel (17 februari – 2 maart) en ook aan die van 8 tot 15 april in dezelfde galerij. Wordt bevriend met de Deense schilder Asger Jorn.

1950: Leo Krynprijs voor De Metsiers.

1950-1953: Volgt Elly Overzier naar Parijs, waar ze een filmcarrière begint in een film van Jacqueline Audry. Woont  in Parijs waar hij in contact komt met het surrealisme, het existentialisme en het Cobramodernisme.

 • Raakt snel ingeburgerd in het milieu van de Nederlandse experimentelen (Rudy Kousbroek, Simon Vinkenoog, Remco Campert en Lucebert)

1953: Vestigt zijn naam als romancier met de roman De Hondsdagen .

Eerste avondvullend toneelstuk, geïnspireerd door Glazen speelgoed van Tennessee Williams : Een bruid in de morgen, een toen zeer controversieel stuk over incest dat gepubliceerd werd in de jaargang 1953-1954 van het Nieuw Vlaams Tijdschrift

Na twee jaar wachten zijn er in de herfst van ’55 ineens drie creaties van Een bruid in de morgen:

 • De wereldpremière in Rotterdam op 1 oktober 1955 regie Ton Lutz, de Parijse première, en ook de Antwerpse KNS van Firmin Mortier was er eindelijk klaar voor geraakt.
 • Een maand later op 20 november 1955 in KNS Antwerpen, waar Fred Engelen “de eerste opvoering in België”, zoals op de affiche te lezen stond,  regisseerde met  Jenny van Santvoort (moeder), Gaston Vandermeulen (vader), Tine Balder (Andrea), Fanny Winkeler (Hilda) en Marcel Hendrickx (Thomas).
 • De Franse première van Andréa ou la fiancée du matin, vertaald door Maddy Buysse werd gecreëerd in de Mardis de l’Oeuvre te Parijs in een regie van Sacha Pitoëff en met Jean-Louis Trintignant in de rol van Thomas. Bovendien werd het stuk bekroond met de Lugné-Poë-prijs als het beste stuk van het seizoen in Parijs

1953-1955: Komt met  Elly in februari 1953 te Rome aan. Hij frequenteert er het filmmilieu.

1955 : Woont terug in Gent. Huwt  Elly Overzier.

1959-1960: Maakt reizen naar o.a. Italië, Griekenland, Spanje, Turkije, de Verenigde Staten, Mexico en Cuba.

1963: Uit zijn huwelijk met Elly Overzier wordt in 1963 zijn eerste kind Thomas geboren. Thomas zal in 2010 een eerste roman schrijven.

1965: Maakt zijn eerste film (De Vijanden) waarvan hij zelf het scenario schrijft en de regie voert.

30 december 1967: In het casino van Knokke wordt  in het kader van EXPRMNTL4 het spel  Masscheroen, (een bewerking van Mariken van Nieumeghen), opgevoerd.

 • Claus geeft aan het spel een geheel eigen draai. Terwijl in het originele stuk Marieken op het einde van het stuk boete doet voor haar omgang met de duivel, laat Claus de Heilige Drievuldigheid optreden in de hoedanigheid van drie naakte mannen, die Marieken oproepen om boete te doen. Het meisje (zelf in een erotisch halfnaakt op de scene) grijpt naar de olifantenzweep en ranselt de blote mannen van het toneel af.

    (Marieken, foto op de tentoonstelling ‘Porno, pulp & literatuur’ in de Erfgoedbibliotheek te Antwerpen 2020)

 • Claus kreeg hier de steun van de dichter Hugues C. Pernath als de Heilige Geest, de Britse klankdichter Bob Conning als God de Vader en Freddy de Vree als Jezus Christus.
 • Het optreden leidde tot een proces wegens zedenschennis en tot een voorwaardelijke veroordeling.

1968: Het optreden van het gerecht tegen uitingen van sexualiteit in de kunsten blijft niet beperkt tot Masscheroen. Ook Herman J. Claeys veroorzaakt met zijn Penisgroet in het tijdschrift ‘Daele’ heibel, terwijl in april 1968 tekeningen van Walter De Buck door de BOB uit galerij Trefpunt verwijderd worden.

Ook de roman Gangreen van Jef Geeraerts wordt in 1969  dergelijk lot beschoren.

Hugo Claus verwoordt zijn maatschappelijke en politieke betrokkenheid steeds explicieter en scherper.

1969: Het toneelstuk Vrijdag gaat in Amsterdam in première. Het is een gigantisch succes. Dit is het eerste toneelstuk waar zijn beroemde mengtaal van dialect en Nederlands in naar voren komt.

1970: Verhuist naar Amsterdam waar hij samenwoont met de actrice Kitty Courbois. Over deze periode schrijft hij later het boek Het jaar van de kreeft.

1973 -1978: Claus is weer in Parijs, dit keer samen met de actrice Sylvia Kristel.

1979: Hugo Claus krijgt de Constantijn Huygensprijs voor zijn gehele literaire oeuvre.

 • Ter ere van zijn vijftigste verjaardag wordt er een tentoonstelling aan hem gewijd. Dit is de laatste grote tentoonstelling met werk van Claus.
 • Uit zijn relatie met de actrice Sylvia Kristel wordt zijn tweede zoon geboren, Arthur.

1983: Verschijnt het meesterwerk van Claus: Het verdriet van België dat door pers en publiek juichend wordt onthaald.

1993: Verhuist weer naar Gent, waar hij trouwt met Veerle De Wit.

1997: Krijgt de Librisprijs voor zijn roman De geruchten.

19 maart 2008: In zijn laatste levensjaren lijdt Hugo Claus aan de ziekte van Alzheimer. Hij kiest voor euthanasie en overlijdt te Antwerpen op 19 maart 2008.

Epiloog

Februari 2015: Het Letterenhuis te Antwerpen verwerft het literair archief van Hugo Claus.

 • De meer dan 42 dozen archief bevatten onder meer de zakelijke en privécorrespondentie van Claus, naast handschriften, drukproeven, dagboeken, notities, dossiers rond markante gebeurtenissen en een omvangrijke reeks foto’s. Ook vroege versies van Het verdriet van België, een aantal ongepubliceerde scenario’s en teksten, en Claus’ vermoedelijk oudst bewaarde proza Zeer lieve Peter (1939) behoren tot het archief.

2018: 10 jaar na zijn dood wordt Claus herdacht met twee tentoonstellingen en tal van publicaties.

Bozar te Brussel brengt de expo ‘Hugo Claus, Con amore’ (28 februari tot 27 mei 2018) van curator en vriend Marc Didden. (met gelijknamige catalogus)

Het Letterenhuis te Antwerpen brengt “Hugo Claus. Achter vele maskers” (17 maart tot en met 1 juli 2008). Curator: Hilde van Mieghem.

Publicaties:

 • Hugo Claus: Het verdriet staat niet alleen. Een leven in verhalen. Samengesteld door Mark Schaevers. (biografie) – Amsterdam: De Bezige Bij.
 • CLAUS Hugo (auteur) HOLTZER Suzanne (samensteller), Alsof er te kiezen was. Gedichten en tekeningen. – De Bezige Bij, Amsterdam.
 • Omtrent Hugo Claus, in: Zacht Lawijd, Literair-historisch tijdschrift jg 17 nr 1, maart 2018. -221p. Een bundel essays die naadloos aansluit bij de tentoonstelling in het Letterenhuis.
 • Georges Wildemeersch, Hugo Claus. Familiealbum. Uitgeverij Polis, Antwerpen. -382p.

BEKRONINGEN

De waardering voor zijn werk is enorm. Hij geldt als vormvernieuwer en krijgt meer dan 40 literaire prijzen.

Zonder beroep op volledigheid:

 • 1950: kreeg hij de Leo J. Krynprijs voor De metsiers.
 • 1952: de Arkprijs van het Vrije Woord voor De metsiers
 • Viermaal kreeg hij de Belgische Staatsprijs voor toneel:
in 1955 voor Een bruid in de morgen,
in 1967 voor De dans van de reiger,
in 1973 voor Vrijdag en
in 1979 voor Jessica! en zijn Orestesbewerking.
 • 1960: Koopalbeurs voor Letterkunde voor de vertaling van Under Milk Wood: a Play for voices.
 • 1963: Boekenmarkt prijs voor ‘De verwondering’ – door Claus geweigerd: ‘Ik krijg er niet eens het maandloon van een ongeschoolde arbeider voor’
 • 1964: de Au­gust Beer­naert­prijs voor De ver­won­de­ring (1962)
 • 1965: kreeg hij de Henriëtte Roland Holstprijs voor zijn gehele toneelwerk
 • 1971: De Belgische Staatsprijs voor poëzie voor Heer Everzwijn.
 • 1979: de Constantijn Huygensprijs voor zijn gehele oeuvre.
 • 1984: Vlaamse Staatsprijs voor ‘Het verdriet van België’.
 • 1985: Cestoda-prijs 1985 voor het moeiteloos beoefenen van de Nederlandse taal in al haar genres
 • 1986: de Belgisch-Nederlandse Prijs der Nederlandse Letteren, de hoogste onderscheiding voor een Nederlandstalig auteur.
 • 1986: Herman Gorter prijs voor ‘Alibi’
 • 1989: Grand Prix de l’hu­mour noir voor de Franse vertaling van ‘De Zwaardvis’.
 • 1994: VSB-poëzie­prijs voor zijn bun­del De Spo­ren (1993)
 • 1995: de Prijs voor Mees­ter­schap van de Maatschappij der Ne­der­land­se Let­ter­kun­de (1995), die maar om de 15 jaar aan een schrij­ver wordt uit­ge­reikt.
 • 1997: Libris Literatuurprijs voor ‘De Geruchten’.
 • 1998: de Aristeion Literatuurprijs voor De Geruchten, de hoogste Europese literaire onderscheiding.
 • 1999: Oeu­vre­prijs van de Vlaam­se Ge­meen­schap (1999), de op­vol­ger van de Staats­prijs, die hij daar­mee al voor de ze­ven­de keer ach­ter zijn naam schreef.
 • 2000: de Prijs voor Let­ter­kun­de van de Vlaam­se Pro­vin­cies.
 • 2000: De Ita­li­aan­se ver­ta­ling (La sof­fe­ren­za del Bel­gio) werd be­kroond met de pres­ti­gi­eu­ze Pre­mio No­ni­no.
 • 2001: ge­lau­werd met de Prijs voor Eu­ro­pe­se Poëzie van de stad Mun­ster voor zijn twee­ta­li­ge werk “Ge­dich­te”.
 • 2002:  Prijs voor Let­ter­kun­de van de Vlaam­se Pro­vin­cies voor de ver­zen­bun­del Wreed Geluk (1999).

Claus is Ridder in de Orde van Leopold II en gold jarenlang als een gedoodverfde winnaar van de Nobelprijs voor literatuur.

TIJDSCHRIFTEN

 • Hugo Claus was mede-oprichter (1949) en redacteur van ‘Tijd en Mens’.
 • Hugo Claus was redacteur van ‘De Gids’ en ‘Nieuw Vlaams Tijdschrift’.
 • In 1962 richt hij het tijdschrift ‘Randstad‘ op, samen met Harry Mulisch, Ivo Michiels en Simon Vinkenoog.
 • Hugo Claus publiceerde in ‘Blurb’, ‘Nieuw Wereldtijdschrift’, ‘Snoecks‘, ‘Podium‘, ‘Arsenaal’,  ‘Avenue’,  ‘Braak’, ‘Cobra’, en De Vlaamse Gids.

SCHIL­DE­RIJ­EN

Sinds 1949 was Hugo Claus ook ac­tief in de schil­der­kunst. Hij was be­trok­ken bij de Bel­gi­sche tak van de in­ter­na­ti­o­na­le schil­ders­be­we­ging Cobra. Zo heeft hij ook enige tijd met Asger Jörn, Corn­eil­le en Pier­re Alechins­ky van de Co­bra-​groep ten­toon­ge­steld in Luik, Brus­sel en Pa­rijs.

Vanaf de jaren zes­tig ex­po­seer­de Claus, die bij voor­keur reek­sen te­kent of schil­dert waar­in een ste­vig ver­haal zit, slechts met tus­sen­po­zen ex­po­se­ren. Zo stel­de hij in 1981 in de Gent­se A.D.G.-​Ga­le­rij zijn door hem zelf ge­noem­de Or­di­nai­re te­ke­nin­gen ten­toon en werd voor zijn werk in de grote over­zichts­ten­toon­stel­ling van Cobra, tij­dens de zomer van 1991 in het Oos­tend­se Pro­vin­ci­aal Mu­se­um voor Mo­der­ne Kunst, een apar­te kamer voor­be­hou­den.

In juli 1992 bracht Claus in de Brus­sel­se Li­ver­pool Gal­lery een op­hef­ma­ken­de reeks aqua­rel­len en pen­seel­te­ke­nin­gen rond het vrou­we­lijk naakt onder de titel   V.​nus Vul­ga­ris.

SMAAKMAKER

Mijn vrouw, mijn heidens altaar,
dat ik met vingers van licht bespeel en streel.
Mijn jonge bos dat ik doorwinter,
Ik schrijf je adem en je lichaam neer
op gelijnd muziekpapier.
 
En tegen je oor beloof ik je splinter nieuwe horoscopen
En meelik je weer voor wereldreizen klaar
En voor een oponthoud in een of ander Oostenrijk.
 
Maar bij goden en bij sterrenbeelden
Wordt het eeuwig geluk ook dodelijk vemoeid
En ik heb geen huis, ik heb geen bed
Ik heb niet eens verjaardagbloemen voor je over.
 
Ik schrijf je neer op papier
Terwijl je als een boomgaard in juli groeit en bloeit
 
Uit: Een huis dat tussen nacht en morgen staat

 

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Websites

Publicaties

 • Het teken van de ram delen 1 tot 4, De Bezige Bij Amsterdam.
 • Het Spiegelpaleis van Hugo Claus,  Divers auteurs, De Bezige Bij, Amsterdam. 92p.
 • Mark Schaevers, De levens van Hugo Claus, De Bezige Bij Amsterdam, 2024. -800p.

 

BIBLIOGRAFIE & FILMOGRAFIE

Deze bibliografie bevat een ruime selectie van Claus-uitgaven. Voor een gedetailleerde beschrijving van alle drukken tot 2004 zie

 • Hugo Claus – Voor twaalf lezers en een snurkende recensent.
 • Het teken van de ram. Delen 1 tot 4

De gegevens van deze bibliografie werden onder meer nagekeken bij

 • Piet Devos: Van reuzen tot dwergen. Bibliografie – Vlaamse schrijvers in de 20ste eeuw – Eerste drukken. Kortrijk, eigen beheer 2007
 • POËZIECENTRUM VZW – Gent

 

1947

Boekomschrijving Fotogalerij
Kleine reeks. (gedichtenbundel)

Moeskroen: Uitgeverij Aurora. -31p.
Afmetingen: 23 x 14.70 (geniet)
Oplage 125 ex., waarvan 25 luxe ex.
Colofon: Van dit werk werden buiten de oplage gedrukt: 25 exemplaren op Filigrané-papier, genummerd van 1 tot 25, niet in de handel en door de schrijver genaamtekend.
Nota: Lang ging men ervan uit dat de luxe exemplaren niet bestonden. Af en toe duikt er echter toch een dergelijk exemplaar op zij het niet op Filigrané.
2005: heruitgegeven als ‘Facsimile varianteneditie’ door Edward Vanhoutte. Met bijdragen van Dirk De Geest, Jean Weisgerber en Georges Wildemeersch’ bij KANTL te Gent.

1948

Registreren: Gedichten. Een bandontwerp van St. Martens-Leerne. (gedichtenbundel)

Werd gepubliceerd onder pseudoniem H.C.
Met twee linosneden van de auteur op het omslag.
Oostende: Uitgaven Carillon. -19p.
Afmetingen: 17.40 x 14 (Losbladig in omslag)
Colofon: “Van de plaquette “REGISTREREN” van “HUGO CLAUS”, werden 150 exemplaren gedrukt op Metropolepapier en genummerd van 1 tot 150.”
Oplage: 150 ex. Elk met een houtsnede als omslag van St. Martens-Leerne.
Nota: in tegenstelling tot wat het colofon beweert, blijken de exemplaren ongenummerd.
Gedrukt bij de door Claus’ vader beheerde drukkerij in Oostende. De bundel opent met een ontroerend gedicht over Antonin Artaud, de afgetakelde dichter die Claus in Parijs in een café had gespot.

 

PERIODE 1950-1959

1950

Die waere ende suevere chronycke van sGraevensteene (humor)In prosen ghescreven deur Anatole Ghekiere ende verlucht van diversche scilderingen deur Geo Frankenhoff ende Faf Zenner *.

Gent: Eigen beheer. [Zonder uitgeversnaam (Anatole Ghekiere) en zonder plaats (Gent] -124p.
Ten voordele van het Universitair Sanatorium van België.
Gepubliceerd onder de naam van de opdrachtgever ANATOLE GHEKIERE.
Colofon: “Uitgegeven in eigen beheer van de ontwerpers, in het wendejaar van de XXste eeuw, het Heilig Jaar MCML, Gent, Sint Jansvest, 19. Van dit boek werden gedrukt: 50 exemplaren op simili Japans papier genummerd van 1 tot 50 en 1950 exemplaren op vedergewicht papier genummerd van 51 tot 2000.”
Drukkerij Grafica 16 Grauwwerkerstraat, Brugge nr 1880
Afmetingen: 22.50 x 18. 40 (genaaid, gebrocheerd.- 2000 genummerde exemplaren
Nota: De uitgave telt een behoorlijk aantal varianten. Naast de genummerde edities op Japans en “vederlicht” papier, zijn r ook niet gelijmde (en dus losbladige) exemplaren op beide papiersoorten.
*: Bij het boek horen 2 bijlagen: een intekenbiljet met tekeningen en een gotobijlage (beide een recto/verso bedrukt dubbelgevouwen blad).
 Claus 1950 5Claus 1950 5a
Le dernier siège du Château des Comtes. Illustré et commenté par Geo Frankenhof en Faf Zenner.  (humor)

Onder pseudoniem FRANKENHOF GEO
Gent: Eigen beheer. -124p.
Afmetingen: 22 x 18 (ingenaaid)
Version Néerlandaise par Anatole GHEKIERE
Vendu au profit de Sanatorium Universitaire de Belgique (S.U.B).
Colofon: Edité par les auteurs et ce au premier mois de la seconde moitié du Vingtième Siècle dite Saint de 1950. Gand, Rempart St Jean, 19. Imprimerie Graphica, 16, rue des Pelletiers, Bruges. Du présent tirage du « Dernier siège du Château des Comtes », ceci est l’EXEMPLAIRE N° 1422″.
 
Claus 1950 1
De blijde en onvoorziene week. (poëzie)

Zeven gedichten van Hugo Claus met zeven, met de hand ingekleurde tekeningen van Karel Appel.
Parijs: CoBrA. Oplage 200 ex.
Colofon: “Dit eerste nummer van de Hand-reeks in de Cobra-bibliotheek “De Blijde en Onvoorziene Week” van Karel Appel en Hugo Claus werd te Parijs gedrukt in december 1950 volgens een Fotocopy systeem naar de met de hand geschreven tekst en tekeningen. In de handel zijn 200 exemplaren genummerd en door Karel Appel met de hand gekleurd. Dit is nummer [   ]”. Gesigneerd door Hugo Claus en Karel Appel op de titelpagina.
1979: heruitgegeven als facsimile door Reflex te Utrecht op 750 ex.
Zonder vorm van proces: Een pantomime-gedicht in twee delen voor één stem, piano, fluit, gitaar en drums met een bruitage van vijf stemmen. (poëzie)

Met drie litho’s van Pierre Alechinsky, waarvan één als omslag.
Brussel: Draak. -31p.
Afmetingen: 22.30 x 17.40 (ingenaaid met flappen)
Colofon: “Dit boek van Hugo Claus, met lithographies van Pierre Alechinsky en vooraf gepubliceerd in “Tijd en Mens”, werd gedrukt in juni 1950 voor “Draak” op de persen der drukkerij “Les Arts Graphiques”, Haachtsesteenweg, 2101, te Brussel. Daarvan werden getrokken buiten de gewone oplage: 20 exemplaren, gemerkt van A tot T en door Hugo Claus en Pierre Alechinsky getekend, die niet in de handel zijn en 100 exemplaren, genummerd en te verkrijgen door inschrijving.”
       Nota: De exemplaren werden in die tijd nooit genummerd.
De Metsiers. (novelle)

Kwam pas in 1951 op de markt.
 Brussel: Uitgeversmaatschappij A. Manteau NV. -174p.
Afmetingen: 19.25 x 13.50 (ingenaaid / Gebonden met stofomslag)
Colofon: “De Metsiers” van Hugo Cllaus werd in december 1950 gedrukt op de persen van de N.V. Boek- en Steendrukkerij “De IJssel” v/h R. Borst & Co te Deventer, in opdracht van Uitg. Mij. A. Manteau N.V. te Brussel.
1955: Eerste druk, titeluitgave bij Uitgeverij De Bezige Bij te Amsterdam. 19.60 x 14 cm, 176p. Genaaid of gebonden in linnen met stofomslag. Het colofon bleef ongewijzigd. Enkel de titelpagina werd verwijderd en vervangen door een nieuwe met imprint “1955 Uitgeverij De Bezige Bij Amsterdam”. Op de linnen rug en op het omslag bleef de vermelding “Manteau”. (Foto hiernaast)
Vertaald in het Frans als ‘La chasse aux canards (Fasquelle, Paris 1953) en Bernard Grasset 1987), in het Engels als The duck hunt (Random House NY 1955) en als Sister of Earth (Panther books, Ldn 1966) in het Japans als Kamo-ryo (Muruyama Shoten Tokyo 1957).
Verscheen tevens bij Patty en Theo Knippenberg te Utrecht als Bulkboek 27 3de jaargang 24p. (krantenpapier) met coverfoto door Johan Claus.

Claus 1950 2

 Claus 1950 3

1951

De zwarte keizer. (verhaal)

[Brussel]: De Vlaamse gids, zonder plaatsnaam (Brussel). -8p.
Afmetingen: 24 x 17.50 (geniet)
Overdruk uit De Vlaamse Gids, jrg. 35, afl. 6 (juni 1951), p. 337-340..
1958: In boekvorm uitgegeven bij Uitgeverij De Bezige Bij te Amsterdam
Over het werk van Corneille gevolgd door een gedicht. (essay – bibliofiele uitgave)

Met vijf lino’s van Corneille.
Amsterdam: Kunsthandel Martinet en Michels. -20p.
Afmetingen: 12.50 x 16 (geniet met papieren omslag of gebonden in linnen met transparant plastic stofomslag)
Colofon: Uitgegeven in de herfst van 1951 door de kunsthandel Martinet en Michels te Amsterdam en gedrukt bij de drukkerij E. van Ravensberg. De oplage bedraagt 200 genummerde exemplaren. De nrs. 1-25 zijn gedrukt op Ingres van Van Gelder en Zonen en gesigneerd door de schrijver en de schilder. Dit is nr […]

1952

Drie blauwe gedichten voor Ellie. (poëzie)

Zonder uitgeversnaam, zonder plaatsnaam. –[10]p.
Pirateneditie in een oplage van 10 genummerde ex.
Afmetingen: 30,4 x 21,5 cm. (Kunststof)
Waarschijnlijk gedrukt naar de eerste publicatie van de gedichten in de eerste aflevering van Tijd en Mens.
Een aantal exemplaren zijn door Hugo Claus gesigneerd en van een tekst voorzien.
In nr 3 op de titelpagina: ‘Deze uitgave is een/ schandelijk gebeuren./ Hyenas die deze [(gedrukt:) Drie blauwe gedichten voor Ellie] in quasi-luxe uitgaven/ verspreiden moeten/ gevierendeeld worden; hun/ resten moeten aan de gieren/ worden overgeleverd./ Hugo Claus. ‘
In nr 4 onder het colofon: ‘In opperste verbazing/ heb ik dit gezien. Een/ mooie schoftenstreek./ De beste vriend van de/ auteur,/ Hugo Claus’.
De hondsdagen: roman. (roman)

Amsterdam: Uitgeverij De Bezige Bij. -194p.
Afmetingen: 20 x 14.50 (genaaid gebrocheerd of gebonden in linnen met stofomslag)
Druk: N.V. Drukkerij L.E. Bosch & Zoon, Utrecht
Vertaald in het Frans als ‘Jours de canicule’ (Fasquelle, 1954), in het Noors als ‘Hundedager’(J.W. Cappelens Forlag, Oslo 1962) en in het Pools als ‘Na Kaczky’ (Czytelnik, Warszawa, 1981).
Tancredo infrasonic. (poëzie)

Gravenhage: A.A.M Stols, uitgever. -37p.
Afmetingen: 19.20 x 11.30 (ingenaaid gebrocheerd met stofomslag)
Oplage : 500 exemplaren.
Nota: de eerste (en enige separate) uitgave van deze bundel kent twee varianten in uitvoering: A: met los stofomslag en B: met stofomslag rechtstreeks via de rug aan het boekblok gelijmd.
Suiker (novelle)

Uit de bundel ‘Zes Vlaamse Novellen’
Uitg: Nijgh & Van Ditmar N.V. Rotterdam/’s Gravenhage pp 63-85
Afmetingen: 20 x 12 (gebonden – stofomslag)
Reeks: Nimmer dralende Reeks nr 36

1953

Een huis dat tussen nacht en morgen staat. (poëzie)

Met een portret van Jan Cox als frontispice.
Antwerpen: Uitgeverij De Sikkel. / ‘s-Gravenhage: Daamen NV. -71p.
Afmetingen: 26 x 19.60 (genaaid gebrocheerd)
Colofon: Van deze bundel, waarvan de gedichten geschreven werden in 1949-’50-’51, werden 400 exemplaren gedrukt, genummerd van 1 tot 400. Het portret van de dichter tegenover de titelpagina werd speciaal voor deze bundel getekend door Jan Cox. Dit is nr [   ].
1998: opnieuw uitgegeven als varianteneditie door Peter Roelens en Edward Vanhoutte bij KANTL te Gent.

1954

Natuurgetrouw: Schetsen, verhalen, fabels, greguéria’s, metamorphoses, dialogen, overwegingen, allegorieën, dagboekbladen, een reisbeschrijving, drie gedichten en een brief. (Proza en enkele gedichten).

Amsterdam: Uitgeverij De Bezige Bij. -106p.
Afmetingen: 20.75 x 12.25 (ingenaaid of gebonden met stofomslag)
Omslagontwerp: Hugo claus
Colofon: Als zesde deel in de tweede Ultimatumreeks koos de redactie Natuurgetrouw, een bundel schetsen, verhalen, fabels, gedichten enz. van Hugo Claus.
Het boek is in de lente van 1954 gezet uit de perpetualetter en gedrukt door vh Ellerman Harms nv te Amsterdam.
Het bindwerk werd uitgevoerd door G.W.C. Paardekooper N.V. te Amsterdam
Er zijn 500 genummerde exemplaren.

1955

Een bruid in de morgen: Toneelstuk in vier bedrijven.

Met een voorwoord van Herman TEIRLINCK.
Antwerpen: Uitgeverij Ontwikkeling S.M. in samenwerking met Amsterdam: J.M. Meulenhoff. -144p.
Afmetingen: 22.40 x 15.70 (genaaid gebrocheerd met stofomslag)
Colofon: “Een bruid in de morgen”, toneelstuk van Hugo Claus, werd gedrukt in 700 ex. op de persen van Drukkerij Excelsior in opdracht van Uitgeverij Ontwikkeling, beide te Antwerpen.
Vertaald in het Frans als ‘Andrea ou La Fiancée du Matin’ (Fasquelle, 1956) en in het Duits als ‘Die Reise nach England’ (Comedia BÜhnenvertrieb im Verlag Kiepenheuer & Witsch, 156)
Nota: Nieuw Vlaams Tijdschrift, jrg. 8, afl. 6-7. Twee delen. Bevat de complete voorpublicatie van Een bruid in de morgen.
Oostakkerse gedichten. (poëzie)

Amsterdam: Uitgeverij De Bezige Bij. -63p.
Afmetingen: 21 x 14.70 (gebonden in linnen met stofomslag)
Stofomslag ontworpen door Karel Beunis.
Niet echt tevreden met dit ontwerp maakte Hugo Claus een beperkt aantal stofomslagen naar eigen ontwerp.
Paal en perk: Gedichten van Hugo Claus bij tekeningen van Corneille. (poëzie)

Antwerpen: Uitgeverij De Sikkel. / ‘s-Gravenhage: Uitgeverij Bert Bakker/Daamen NV. -28p.
Afmetingen: 20.90 x 16 (genaaid gebrocheerd)
Oplage: 1000 exemplaren
Colofon: Dit boek, met elf tekeningen van Corneille waarnaast Hugo Claus teksten schreef, ontstond te Parijs in 1951. Het werd op aanwijzingen van Justine Schrofer gedrukt door Meijer Wormerveer in 1955.

1956

De koele minnaar. (roman)

Amsterdam: Uitgeverij De Bezige Bij. -192p.
Afmetingen: 20 x 12.50 (gebonden in linnen met stofomslag)
Drukkerij Hooiberg, Epe
Vertaald in het Frans als ‘L’homme aux mains vides’ (Fasquelle, 1957)

1957

Het lied van de moordenaar. Toneelspel in twee delen. (toneel)

Amsterdam: Uitgeverij De Bezige Bij. / Antwerpen: Uitgeverij Ontwikkeling. -108p.
Afmetingen: 20.40 x 12 (genaaid gebrocheerd)
Oplage: 1500 exemplaren.
Gedrukt op de persen van de Moderne Boek- en Handelsdrukkerij Excelsior te Antwerpen.
De foto op de omslag stelt Pim Dikkers voor als Moerman, in de eerste opvoering van “Het Lied van de Moordenaar” door het Rotterdams Toneel 23 maart 1957 te Rotterdam.
1971: Heruitgave bij Uitgeverij Ontwikkeling in de Bibliotheek der Vlaamse Letteren een uitgave, met aantekeningen van Frans J. B. Janssens.
Onder het Melkwoud. (toneel)

Vertaling / bewerking naar Dylan Thomas: Under milk wood.
Amsterdam: Uitgeverij De Bezige Bij. -96p.
Afmetingen: 18 x 10.70 (pocket genaaid gebrocheerd)
Reeks: Literaire Pocketserie nr 10
Nota: Op een jaar tijd verschenen er niet minder dan 5 drukken van deze pocket. De “echte” eerste druk heeft “1957” op de titelpagina. In de tweede oplage staat er “1958”, doch zonder verdere drukvermelding. Vanaf de derde druk werd op pagina 2 een inleidende tekst van de vertaler opgenomen.

1958

Als een jonge hond. (verhalenbundel)

Vertaling/bewerking naar Dylan Thomas:Portrait of the artist as a young dog.
Rotterdam: Ad. Donker. -168p.
Afmetingen: 18.60 x 11.90 (garenloos gebrocheerd)
Latere herdrukken
1967: Uitgave bij A.W. Bruna & Zoon, Utrecht. Reeks Zwarte  Beertjes nr 1029
claus-1958-2
1977: Uitgave bij De Arbeiderspers, Amsterdam. Reeks: Grote ABC 304
Dantons dood: Een drama. (toneel)

Vertaling / bewerking naar Georg Büchner: Dantons Tod.
Amsterdam: Uitgeverij De Bezige Bij. -120p.
Afmetingen: 18 x 10.80 (genaaid gebrocheerd)
De zwarte keizer: Verhalen.

Amsterdam: Uitgeverij De Bezige Bij. -249p.
Afmetingen: 21 x 13 (ingenaaid)
Omslag: Metten Koornstra
Gedrukt in Holland door N.V. J.F. Duwaer & Zn. Amsterdam
 Claus 1958 1
Suiker. (toneel)

Amsterdam: Uitgeverij De Bezige Bij in samenwerking met Antwerpen: Uitgeverij Ontwikkeling. -176p.
Afmetingen: 18 x 10.80 (genaaid gebrocheerd)
Vertaald in het Duits als ‘Zucker’ (Rohwohlt Theater-Verlag, 1960)

1959

Mama, kijk, zonder handen!: Een komedie in vier bedrijven. (toneel)

Amsterdam: Uitgeverij De Bezige Bij. -135p.
Reeks: Literaire Pockets nr 23
Afmetingen: 18 x 10,80 (pocket garenloos gebrocheerd)
Printed in Holland by N.V. Drukkerij Hooiberg, Epe

PERIODE 1960-1969

1961

Een geverfde ruiter: Gedichten. (poëzie)

Amsterdam: Uitgeverij De Bezige Bij / Antwerpen:Uitgeverij Ontwikkeling. -98p.
Bevat de cycli: Dubbel krijt; Reportage; Zij ; Gelegenheden.
Reeks: Literaire Reuzenpockets nr 16
Afmetingen: 20 x 12.40 (garenloos gebrocheerd)
Nota: de eerste uitgave kent 2 varianten. De rugtitel is meestal bedrukt met gele letters, maar ook oranje belettering komt voor.
Het Mes voorafgegaan door ‘Het Mes onder het mes’ door H.J. Oolbekkink. (Proza, filmscenario en documentatie).

Amsterdam: Uitgeverij De Bezige Bij. -133p.
Reeks:  GRP 2
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Omslagontwerp: Jurriaan Schrofer  /  Druk Mouton & Co, Den Haag
Op weg (verhaal)

Uit de bundel “13 Vlamingen”.
Uitgeverij De Bezige Bij Amsterdam / Uitgeverij Ontwikkeling Antwerpen. pp 93-104
Reeks: Literaire pockets nr 50
Afmetingen: 18 x 10.50 (pocket)

1962

De dans van de reiger: Een nare komedie in twee delen. (toneel)

Amsterdam: Uitgeverij De Bezige Bij in samenwerking met Antwerpen: Uitgeverij Ontwikkeling. -90p.
Afmetingen: 18 x 10.80 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Reeks: Literaire Pockets nr 102

Omslagontwerp: Hugo Claus
Typografie Karel Beunis – Druk: Bosch Utrecht
Première: januari 1963 door De Nederlandse Comedie te Amsterdam. Regie: Ton Lutz
De verwondering: Roman. (roman)

Amsterdam: Uitgeverij De Bezige Bij. -242p.
Afmetingen: 20 x 12.75 (genaaid gebonden in linnen met stofomslag of genaaid gebrocheerd)
Omslagontwerp: Hugo Claus
Typografie Karel Beunis
Druk: Bosch Utrecht
Vertaald in het Frans als ‘L’étonnement’ (Ed Complexe, Bxl, 1977), in het Duits als ‘Die Verwunderung’ (Verlag Volk und Welt, Berlin, 1979), in het Sloveens als ‘Uzas’ (Slovensky Spisovatel, Bratislava, 1983) en in het Zweeds als ‘Förundran (Bonniers, Stockhom, 1985)

1963

De man van Tollund. (poëzie)

Schilderijen 1962-1963 alsmede ceramiek van Serge Vandercam. 19 april – 12 mei 1963.
Poëzie bij foto’s van Raoul Vandenboom van sculpturen van Serge Vandercam.
Foto’s Vandenboom – Clichés Tallon, Brussel / Drukkerij Dereume, Brussel
Rotterdam: Galerie Delta. -12p. Ill.
Afmetingen: 23 x 23 (geniet)
1991: bibliofiel herdrukt (2de druk van de tekst) als bibliofiele uitgave met zeefdrukken van Serge Vandercam, De Zwarte Panter, Antwerpen.
Love Song. (poëzie – bibliofiele uitgave)

De uitgave bestaat uit vijf plastic platen, waarvan drie beschilderd door Karel Appel en twee platen plastic (met daarop vijf gedichten van Hugo Claus), met scharnieren aan elkaar gehangen in een metalen band, waarop de titel
New York: Harry N. Abrams Inc.
Omtrent Deedee: Roman. (roman)

Amsterdam: Uitgeverij De Bezige Bij in samenwerking met Antwerpen: Uitgeverij Ontwikkeling-166p.
Reeks: Literaire Reuzenpockets LRP 50
Afmetingen: 20 x 12.25 (genaaid gebonden in linnen met stofomslag of genaaid gebrocheerd)
Omslag: Hugo Claus
Druk: Bosch Utrecht
Vertaald in het Frans als ‘À propos de Dédé’ (Gallimard 1969), In het Roemeens als ‘A propo de Dédé’ (Edita Univers, Boekarest) en in het Duits als ‘Das Sakrament (Klett-Cotta, Stuttgart, 1989)
Claus 1963 2
Dertien manieren om een fragment van Alechinsky te zien.

Eindhoven: Stedelijk van Abbemuseum. -20p.
Afmetingen: 27 x 20 (geniet)
Ter gelegenheid van de tentoonstelling 22 maart – 29 april 1963.
Met als omslag een originele litho van Pierre Alechinsky. Geïllustreerd met kleurreproducties.

1964

Karel Appel, schilder. (essay)

Essay met tekeningen van Karel Appel.
Amsterdam: A.J.G. Strengholt’s Uitgeversmaatschappij N.V. -160p.
Omslag: Karel Appel
Reeks: Mammoet Reeks nr 25
Afmetingen: 19 x 12 (gebonden kartonnen kaft)
2 varianten binnen de eerste druk: een deel van de oplage werd gedrukt op ‘witter’ papier dan het overige deel. Exemplaren op dit ‘wit’ papier zijn tevens iets hoger van formaat. Het overige deel van de oplage onderscheidt zich door een gele kopsnede.
Nota: Deze Nederlandse editie verschijnt een jaar na de oorspronkelijke rijk geïllustreerde Engelstalige editie ‘Karel Appel, painter’ (A.J.G. Strengholt, A’dam)
Karel Appel, painter’(essay)

Amsterdam: A.J.G. Strengholt, -182p.
Afmetingen: 30.40 x 30.40 (garenloos gebonden in halflinnen met transparant plastic stofomslag)
Totale oplage: onbekend.
Doch: 250 exemplaren werden genummerd (1 tot 125) en gesigneerd door Hugo Claus en Karel Appel. 125 exemplaren hiervan bevatten tevens en originele litho van Karel Appel. Een deel van de oplage verscheen met inprint “Abrams”.
Vertaling: Cornelis de Dood.
Louis Paul Boon. (Essay en bloemlezing)

Brussel: A. Manteau NV. (Voor het Ministerie van Nationale Opvoeding en Cultuur). -47p.
Reeks: Monografieën over Vlaamse Letterkunde.
Afmetingen: 22.40 x 13.50 (ingenaaid – harde geïllustreerde kaft)
Op het omslag: Louis Paul Boon. Foto: Ray van der Plassche.
Met 8 pagina’s documentaire zwart-wit foto’s.
Oog om oog. Foto’s van Sanne Sannes / Tekst van Hugo Claus. (poëzie)

Naar gedichten van Macedonios, Asklepiades, Rufinos, Paules Silentiarius, Meleager, Amarusàtaka Bhartrhani, Chandidàsa, Jinny Whang, Fujiwara no Okikaze, Herrick, Plato en Carlos Drummond de Andrade).
Vertaalde / bewerkte poëzie bij foto’s.
Amsterdam: Uitgeverij De Bezige Bij. -96p.
Afmetingen: 36.10 x 21.40 (genaaid gebonden met stofomslag)
Met rode tussenbladen en de gedichten gedrukt op transparant papier (14 pagina’s bedrukt)
1965: In het Engels vertaald als ‘The erotic eye “ door Morton Seyf . In: The Busy Bee review. New writing from the Netherlands, afl. 2 (1965). Bruin halfmarokijnen rug met platten van rood slangenleer (De Eenhoorn Binderij). -24p.

1965

Het landschap. (poëzie)

Poëzie bij tekeningen van Maurice Wijckaert.
Deinze: Galerie M.A.S.
Oplage 200 ex. Waarvan 25 ex. Luxe.
Gedichten. [verzamelbundel 1947-1965]. (poëzie)

Amsterdam: Uitgeverij De Bezige Bij. / Antwerpen: Uitgeverij Contact NV. -349p.
Afmetingen: 20 x 12.50 (genaaid gebonden in linnen met zilverkleurige stofomslag of genaaid gebrocheerd).
Deeltitels: Kleine reeks; Registreren; Zonder vorm van proces; De blijde en onvoorziene week; Paal en perk; Een huis dat tussen nacht en morgen staat; Tancredo infrasonic; De Oostakkerse gedichten; Een geverfde ruiter; Bericht aan de bevolking; Onder water met Ava Gardner; De man van Tollund; Randgedichten bij l’Inferno, Canto XIII; Oog om oog; Het teken van de hamster; Het landschap.
Omslag: Hugo Claus; Typografie: Karel Beunis; Druk:Bosch Utrecht.
Nota: Er verscheen tevens een gebrocheerde editie met het jaren later door Paul Claes gepasticheerde omslag.
De legende en de heldhaftige, vrolijke en roemrijke avonturen van Uilenspiegel en van Lamme Goedzak in Vlaanderen en elders: Toneelspel in twee delen door Hugo Claus naar het boek van Charles de Coster. (toneel)

Vertaling / bewerking naar Charles de Coster.
Amsterdam: Uitgeverij De Bezige Bij. -113p.
Reeks: Literaire Reuzenpocket 139
Afmetingen: 20 x 12.50 (genaaid gebrocheerd (paperback) of genaaid gebonden in linnen met goudopdruk)
Nota’s voor de tentoonstelling Dagboekbladen van Hugo Claus. (poëzie)

Poëzie geschreven bij eigen beeldend werk.
Gent: Galerij Kaleidoscoop
De schilderijen van Roger Raveel door Hugo Claus. (poëzie)

Tien gedichten en een tekst bij reproducties van schilderijen van Roger Raveel.
Amsterdam: Galerie Espace 548 Keizersgracht. -28p.
Afmetingen: 19 x 19 (geniet)
Tentoonstelling: 20 maart – 12 april 1965.
Layout: Antoon de clerck   Foto’s van den boom   Foto kapstok Claerhout   druk Schönhage.

1966

Acht toneelstukken. (toneel-verzamelbundel)

Amsterdam: Uitgeverij De Bezige Bij. / Antwerpen: Uitgeverij Contact NV. -412p.
Afmetingen: 19.90 x 12.40 (genaaid gebrocheerd)
Omslag: Hugo Claus
Bevat: De getuigen; -Een bruid in de morgen; -(M)oratorium; -In een haven; -Het lied van de moordenaar; -Suiker; -Mama, kijk zonder handen!; en de ‘Dans van de reiger’.
De dans van de reiger: Een filmverhaal.

Cinéroman naar het gelijknamige toneelstuk met foto’s uit de film en interviews. Met illustraties uit de film van Fons Rademakers.
Amsterdam: Uitgeverij De Bezige Bij. -117p.
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Omslagontwerp en typografie: Frits Stoepman cdg
1992: opnieuw uitgegeven met toevoegingen door International Theatre & Film Books te Amsterdam
Het Goudland. Spel naar de roman van Hendrik Conscience. (theatertekst)

Hertaling / bewerking naar Hendrik CONSCIENCE.
Amsterdam: Uitgeverij De Bezige Bij. / Antwerpen: Uitgeverij Contact NV. [januari 1967] -159p.
Afmetingen: 20 x 12.60 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Reeks: Literaire Reuzenpocket nr 237
Omslagontwerp: Hugo Claus. / Foto: Roland Minnaert.
Typografie: Peter Renard / Letter Monotype Modern Extended.
Druk: Hooiberg Epe
Première: 23 december 1966 door het K.N.S. Nationaal Toneel van België te Antwerpen in een regie van Walter Tillemans
Thyestes. Toneelstuk naar de tragedie van Seneca. (theatertekst)

Vertaling/bewerking naar SENECA.
Amsterdam: Uitgeverij De Bezige Bij. / Antwerpen: Uitgeverij Contact NV. -74p.
Afmetingen: 20 x 12.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Reeks: Literaire Reuzenpocket nr 186
Omslag: Hugo Claus en Frits Stoepman cdg.
Typografie: Peter Renard / Letter Monotype Walbaum
Druk Bosch Utrecht.
Vertaald in het Frans als Thyeste (Gallimard, 1967) en in het Italiaans als Tieste (Carte Segrete, Roma ca. 1968)

1967

De avonturen van Belgman 1. (stripverhaal)

Stripverhaal bij tekeningen van HugOKÉ.
Antwerpen: Standaard Uitgeverij. Niet gepagineerd
Afmetingen: 14.50 x 21 oblong (genaaid gebonden – harde kaft)
Relikwie. (poëzie – eerste echte bibliofiele uitgave)

Twaalf gedichten in het Nederlands, twaalf gedichten in het Frans (vertaald door Freddy de Vree in samenwerking met de dichter) en twaalf reproducties van tekeningen van Paul Joostens.
Antwerpen: Uitgeverij Monas.
Afmetingen: 45.30 x 32.30 (39 losbladig in kartonnen doos met titeletiket)
Oplage 12ex. Nooit (officieel) verschenen.
NOTA: Er bestaat overigens maar één exemplaar met een origineel handschrift van Hugo Claus (in plaats van twaalf, zoals in het colofon vermeld wordt). Deze uitgave is officieel nooit verschenen, omdat de uitgever niet tot een akkoord kon komen met de erven Joostens.
Bijgevoegd: prospectus voor deze uitgave. Ref.: Hugo Claus : voor twaalf lezers en een snurkende recensent, p. 115-116, nr. 57.
Alleszins bezit de Koninklijke Bibliotheek te Brussel één exemplaar in haar collectie Kostbare werken.
Er bestaan tevens enkele ongenummerde exemplaren, onder het colofon gemerkt ‘PERS’, waarin de bij de reguliere exemplaren behorende originele tekening, een gedicht in facsimile van het handschrift en de twaalf bladen met Franse vertaling van de gedichten door Freddy de Vree, ontbreken.
De vijanden. Cinéroman.

Cinéroman naar eigen scenario met foto’s uit de film.
Amsterdam: Uitgeverij De Bezige Bij. / Antwerpen: Uitgeverij Contact NV. -152p.
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Reeks: Geïllustreerde Reuzenpockets GRP 15
Omslagontwerp: Tessa Fagel / Foto’s Johan Claus en Guido Collet
Druk Bosch Utrecht
Claus 1967 2

1968

Masscheroen. Een spel van Hugo Claus. Een nieuwe versie van het wagenspel dat opgevoerd wordt in het mirakelspel ‘Mariken van Nieumeghen’ (± 1500). (theatertekst)

Bewerking (Via het Frans, c.q. Middellatijn, ontleend aan het Arabisch en verwant met masker)
Amsterdam: Uitgeverij De Bezige Bij. / Antwerpen: Uitgeverij Contact NV.   -64p.
Afmetingen: 20 x 12.50 (genaaid gebrocheerd)
Met foto’s van Ed van der Elsken en Suzy Embo.
Typografie en druk: Bosch, Utrecht.
Nota: Geschreven in opdracht van het Vierde Experimenteel Festival te Knokke. Opgevoerd op 30 december 1967 in de grote Kroonluchterzaal van het Casino te Knokke in de regie van Hugo Claus
Morituri: Libretto. (theatertekst)

Amsterdam: Uitgeverij De Bezige Bij. -80p.
Afmetingen: 20 x 12.50 (genaaid gebrocheerd)
Collage omslag: Hugo Claus.
Typografie: Tessa Fagel – Druk Den Bosch Utrecht
De wereldpremière van Morituri, onder de titel Hyperion en het Geweld, vond plaats op 17 mei 1968 in de Koninklijke Muntschouwburg te Brussel. Libretto: Hugo Claus; Muziek: Bruno Maderna; Regie Derek Mendel; Dirigent: Bruno Maderna
T68 of de toekomst van het theater in Zuid-Nederland. (essay)

Essay geschreven met Carlos Tindemans en Alex van Royen.
Edegem: [z.u.]
WRRAAAK!: Toneelspel. (theatertekst)

Vertaling/bewerking naar Cyril TOURNEUR: The revenger’s tragedy.
Amsterdam: Uitgeverij De Bezige Bij. -134p.
Afmetingen: 19.90 x 12.20 (garenloos gebrocheerd)
Omslagontwerp: Hugo Claus
Typografie: Tessa Fagel
Druk Mouton & Co Den Haag
Première: 2 oktober 1968 door GLOBE, Eindhoven. Regie: Krijn ter Braak.
 Claus 1968 1

1969

Blauwdruk van de opera Reconstructie: Een moraliteit door Louis Andriessen, Hugo Claus, Reinbert de Leeuw, Misha Mengelberg, Harry Mulisch, Peter Schat, Jan van Vlijmen. (toneel)

In samenwerking met Harry Mulisch.
Amsterdam: Uitgeverij De Bezige Bij.
Genesis. (poëzie – bibliofiele uitgave)

33 lithografieën van Roger RAVEEL en één beginregel (In den beginne was het woord) & 33 gedichten van Hugo CLAUS.
Ingelmunster: Arthur Vandekerckhove. -69 bladen
Afmetingen: 61.60 x 82.50 (losbladig in plexiglas overslagdoos)
Oplage: 95ex.
Colofon: “Genesis” wed in opdracht van de heer Arthur Vandekerckhove geschreven n getekend. De oplage van 95 exemplaren werd genummerd van 1 tot 80 en van A tot O. De 33 genummerde en getekende lithografieën van Roger Raveel werden gedrukt op de persen van Piet Clement, de typografie werd verzorgd door Philip Renard, de teksten werden gezet uit de Univers en gedrukt bij de N.V. Drukkerij Hooiberg te Epe, de doos werd ontworpen en gemaakt door Vera Röhm te Darmstadt. Dit is nummer […].
1990: In een andere vorm opnieuw uitgegeven door Designdruk Jaak Van Damme te Brugge. Oplage: 500ex.)
Natuurgetrouwer. (verhalen)

Proza en enkele gedichten – uitgebreide herdruk van Natuurgetrouw (1954).
Amsterdam: De Bezige Bij (Antwerpen: Uitgeverij Contact NV) -253p.
Reeks: Literaire Reuzenpockets LRP 320
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback garenloos gebrocheerd)
Omslagontwerp: Hugo Claus  /  Typografie: Tessa Fagel / Foto auteur op achterplat: Johan Claus
Druk Bosch Utrecht
Vrijdag: Toneelstuk in vijf scènes. (toneel)

Amsterdam: Uitgeverij De Bezige Bij. -40p.
Afmetingen: 20 x 12.50 (garenloos gebrocheerd)
Omslag: Tessa Fagel
Vertaald in het Engels als Friday (Davis-Poynter Ltd, Ldn, 1972) en in het Frans als ‘Vendredi, jour de liberté’ (Ed. Complexe, Bxl, 1975)

 

PERIODE 1970-1979

1970

Heer Everzwijn. (poëzie)

Amsterdam: De Bezige Bij (Antwerpen: Uitgeverij Contact NV) -73p.
Bevat de cycli:  De ziekte van Van der Goes; Heer Everzwijn
Afmetingen:26 x 18.90 (ingenaaid – harde kaft met  stofomslag
Omslag en typografie: Frits Stoepman gvn
Druk Mouton & Co Den Haag
Het Auteurstheater: Plan voor een Amsterdams Toneelgezelschap door Ellen Vogel, Lodewijk de Boer, Krijn ter Braak, Hugo Claus, Dimitri Frenkel Frank, Reinbert de Leeuw, Harry Mulisch, Cees Nooteboom en Fons Rademakers. (essay)

Essay – in samenwerking met diverse auteurs.
Amsterdam: De Bezige Bij.
De Spaanse hoer: Toneelstuk naar La Celestina van Fernando de Rojas. (toneel)

Vertaling / bewerking naar ‘LA Celestina’ van Fernando de Rojas.
Amsterdam: De Bezige Bij (Antwerpen: Uitgeverij Contact NV) -152p.
Afmetingen: 20 x 12.50 (garenloos gebrocheerd)
Omslag en typografie: Tessa Fagel.
Druk: Bosch Utrecht. – Foto auteurop achterplat: Johan Claus.
Het leven en de werken van Leopold II. 29 taferelen uit de Belgische oudheid. (toneel)

Amsterdam: De Bezige Bij (Antwerpen: Uitgeverij Contact NV)-136p.
Afmetingen: 20 x 12.50 (garenloos gebrocheerd)
Reeks: Literaire Reuzenpockets LRP 347
Omslag: Tessa Fagel.
Druk: Mouton & Co, Den Haag
Foto auteur op achterflap: Jutha Rona
Tand om tand: Een spiegelgevecht. (toneel)

Amsterdam: Uitgeverij De Bezige Bij. / Antwerpen: Uitgeverij Contact NV. -151p.
Afmetingen: 20 x 12.50 (garenloos gebrocheerd)
Reeks: Literaire Reuzenpockets LRP 311
Omslag: Tessa Fagel
Van horen zeggen. (poëzie)

Amsterdam: De Bezige Bij (Antwerpen: Uitgeverij Contact NV) -80p.
Afmetingen: 26 x 18.60 (genaaid gebonden in linnen kaft met stofomslag)
Omslag en typografie: Frits Stoepman gvn
Druk Mouten & Co Den Haag

1971

Contravormen naar 5 Oostakkerse gedichten van Hugo Claus. (poëzie)

Een bundel met links (in cursief) de oorspronkelijke gedichten van Hugo Claus (ontleend aan de derde druk van Gedichten 1948-1963) en rechts de versies van Jan G. ELBURG.
Zandvoort: Eliance Press.
Afmetingen: 26.20 x 17 (genaaid met cahiersteek, met stofomsslag)
Oplage 50 ex.
Colofon: “Contravormen naar 5 Oostakkerse gedichten van Hugo Claus’ is de zestiende uitgave in de Eliance-reeks. De tekst, voor het eerst verschenen in Maatstaf van september 1956, werd bewerkt naar de definitieve versie van Claus’ gedichten zoals die voorkomt in de derde druk van ‘Gedichten’ (1968) en hier in cursieve letter is weergegeven. De bundel, gezet uit de Bodoni en op de handpers gedrukt, kwam in juli 1971 te Zandvoort gereed in een oplage van vijftig exemplaren. Dit is nummer [   ].
Dag, jij: 62 Mad Dog Stanzas, traditioneel voorbehouden aan poëzie van dronkelieden en waanzinnigen. (poëzie)

62 versjes op 62 kaartjes, met blad colofon en titelkaartje, met een wit lintje in een paars fluwelen doosje.
Amsterdam: Uitgeverij De Bezige Bij.
Afmetingen 6.50 x 12.40
Colofon: “DAG, JIJ, tweeënzestig Mad Dog Stanzas, traditioneel voorbehouden aan poëzie van dronkelieden en waanzinnigen. Copyright © 1970 Hugo Claus Amsterdam. Uitgave De Bezige Bij Amsterdam 1971. Ontwerp Tessa Fagel. Letter Monotype Baskerville. Druk Mouton & Co Den Haag. Doosje vervaardigd dioor NV Zuid-Hollandsche Cartonnagefabriek Delft. ISBN 90 234 5104 X”.
=>  1985: Dag, jij / Hugo Claus. –[S.l.] : Cicero, [1985]. –[Z.p.]65 eenzijdig bedrukte kaartjes, bijeengehouden door een strikje, in blauw geschilderd houden doosje. Oplage: 25 genummerde exemplaren.
Betreft een pirateneditie die qua uitvoering erg lijkt op de officiële editie , alleen zijn hier de kaartjes van azuurblauw papier i.p.v. roze, en is het doosje van hard hout i.p.v. zacht fluweel. Met een uitvouwbare prospectus in het deksel, en met een verklaring van de anonieme uitgever.
Interieur: Toneelstuk. (toneel)

Bewerking van de roman Omtrent Deedee (1963).
Amsterdam: De Bezige Bij (Antwerpen: Uitgeverij Contact NV). -131p.
Afmetingen: 20 x 12.50 (garenloos gebrocheerd)
Omslag: Tessa Fagel
Oedipus. Naar Lucius Annaeus Seneca. (toneel)

Vertaling / bewerking naar SENECA
Amsterdam: De Bezige Bij (Antwerpen: Uitgeverij Contact NV)
Afmetingen: 19.90 x 12.40 (genaaid gebrocheerd)
Omslag: Tessa Fagel
Schola Nostra. Uitgegeven naar de handschriften, toegelicht en ingeleid door Hugo Claus. (poëzie)

Poëzie met tekeningen en commentaar gepubliceerd onder de pseudoniem Dorothea VAN MALE.
Amsterdam: Uitgeverij De Bezige Bij. / Antwerpen: Uitgeverij Contact NV. -192p
Afmetingen: 24.70 x 21.60 (genaaid gebonden in Feingewebe (Elzas) linnen met transparant stofomslag).
Colofon: “SCOLA NOSTRA” werd naar aanwijzingen van Tessa Fagel gezet uit de Monotype Baskerville, gedrukt in een oplage van 1.000 genummerde exemplaren door drukkerij Mouton & Co op 140 grams houtvrij offsetpapier (GBH) en gebonden in Feingewebe (Elzas) linnen door Proost en Brandt NV in de lente van het jaar 1971. Dit is N° [   ].
Oplage: 1000 ex.

1972

De vossejacht: Toneelstuk in vijf bedrijven. Gebaseerd op incidenten en personages van “Volpone” van Ben Jonson. (toneel)

Vertaling / bewerking naar BEN JONSON.
Amsterdam: Amsterdams Toneel. -128p.
Afmetingen: 18 x 10.80 (garenloos gebrocheerd)
Première op 21 december 1972 in de Stadsschouwburg te Amsterdam. Regie: Hugo Claus. Met o a : Fons Rademakers Guus Hermus Els Ingeborg Smits Marielle Fiolet.
Een tweede druk verschijnt hetzelfde jaar bij Uitg. De Bezige Bij in een omslagontwerp van Tessa Fagel.
Gebed om geweld. Verhalen. (verhalen)

Amsterdam: De Bezige Bij. (Contact N.V. Antwerpen) -128 p.
Afmetingen: 20 x 12.50 (pocket)
Reeks: Dar Pocket 4 onder redactie van Oscar Timmers.
Bevat: Suiker (pp 7-30); Gebed om geweld (pp 31-52); Een gezonde gangster (pp 53-60); Aan het strand (pp 61-68); Op reis (pp 69-80); Middeleeuws ( pp 81-88); Op reis met Appel (pp 89-98); Een bijzondere cirkel (pp 99-112); Bijdrage tot ‘Vlaamse auteurs over hun voorouders’ (pp 113-125)
Omslagontwerp: Pieter Brattinga / Omslagtekening: Titia Verwayen /Foto: Jutka Rona
Druk: Thieme Nijmegen
Het jaar van de kreeft: Een romance. (roman)

Amsterdam: Uitgeverij De Bezige Bij. (Contact NV, Antwerpen). -329p.
Omslagontwerp: Hugo Claus – Typografie: Tessa Fagel – Foto: Jutka Rona
Reeks: Literaire Reuzepockets LRP 396
Afmetingen: 19.50 x 11.20 (genaaid gebrocheerd)
Druk: Mouton & Co Den Haag
Nota: een en ander liep fout bij het drukken zodat er 4 varianten ontstonden. A.: zonder auteursvermelding, met de handtekening van de auteur; B: met opgekleefd vignet: ”door Hugo Claus” ; C: met auteursvermelding op een ingekleefde titelpagina en D: van de ‘gewone’ uitgave, gedrukt zoals het hoort met auteursnaam.
1973: Tweede druk ibidem. Genaaid gebonden met stofomslag.
Omslag: Hugo Claus – De roman telt 5 delen, telkens een seizoen. Elk seizoen werd op een andere kleur papier gedrukt, achtereenvolgens roze, groen, geel, blauw en wit.
2010: Het Geluidshuis te Antwerpen brengt een 78 minuten durende geluidsfilm uit van deze roman in een bewerking van Jo Roets & Greet Vissers. Regie: Stef de Paepe. Muziek Stijn Cole/Cole Park
Schaamte: Roman. (roman)

Amsterdam: Uitgeverij De Bezige Bij. (Contact NV, Antwerpen). -190p.
Afmetingen: 19.50 x 11.50 (garenloos gebrocheerd)
Omslag: Hugo Claus – Typografie: Tessa Fagel – Foto: Jutka Rona
Reeks: Literaire Reuzepockets LRP 395
Druk: Van Boeckhoven-Bosch nv Utrecht
Vertaald in het Frans als ‘Honte’ (Actes Sud, Arles, 1987)

1973

Blauw blauw: Een komedie. (toneel)

Amsterdam: De Bezige Bij / Antwerpen: Uitgeverij Contact NV. -132p.
Reeks: DAR Pockets.
Afmetingen: 20 x 12.50 (garenloos gebrocheerd)
Omslag: Tessa Fagel.
Druk: Van Boeckhoven-Bosch, Utrecht.
Première: 17 november 1973, Hofpleintheater, Rotterdam.
Cast: Ellen – Ellen Vogel; Fons – Fons Rademakers; Guus – Guus Oster; Cas – Cas Enklaar. Regie: Hugo Claus.
Claus 1973 5
De groene ridder. [Proza – drie delen].

 • De groene ridder I. In het wilde westen. -57p
 • De groene ridder VII. Aan de evenaar. -51p.
 • De groene ridder II. De paladijnen. -36p.
Amsterdam: Erven Thomas Rap / Uitgeverij De Bezige Bij
Afmetingen: 15 x 10 (ingenaaid – harde kaft)
Omslag en typografie: Leendert Stofbergen
Druk: Hooiberg, Epe
De wangebeden. (poëzie – bibliofiele uitgave)

Tien gedichten van Hugo Claus en zes met de hand bijgekleurde lithografieën van zijn hand.
Antwerpen: Pink Editions & Productions.
Afmetingen: 58 x 40 (19 losse bladen in kartonnen map)
Oplage: 85 ex.
1978: Uitgebreide herdruk van De wangebeden
Figuratief: Gedichten. (poëzie)

Amsterdam: Uitgeverij De Bezige Bij. / Antwerpen: Uitgeverij Contact NV. -51p.
Deeltitels: Isis en de beesten; Vijf polaroïdopnamen van Jezus Christus; Figuranten; Een soort afscheid
Afmetingen: 26 x 17 (genaaid gebrocheerd)
Omslag: Hugo Claus / Typografie: Titia Verwayen
Druk: Thieme Nijmegen
Pas de deux: Toneelspel in twee delen. (toneel)

Amsterdam: Uitgeverij De Bezige Bij. / Antwerpen: Uitgeverij Contact NV. -112p.
Afmetingen: 20 x 12.50 (garenloos gebrocheerd)
Omslag: Tessa Fagel
1997 : in bewerkte vorm opnieuw uitgegeven onder de titel De komedianten door De Bezige Bij te Amsterdam.

1975

Het Goudland / Uilenspiegel / Masscheroen. (Toneel – verzameluitgave).

Amsterdam: De Bezige Bij (Antwerpen: Uitgeverij Contact NV) -320p.
Afmetingen: 20 x 12.50 (garenloos gebrocheerd)
Omslag: Nico Dresmé
Oedipus / Thyestes. (Toneel – verzameluitgave).

Amsterdam: De Bezige Bij (Antwerpen: Uitgeverij Contact NV) -176p.
Afmetingen: 20 x 12.50 (garenloos gebrocheerd)
Omslag: Nico Dresmé
De vossejacht / De Spaanse hoer / Wrraaak! (Toneel – verzameluitgave)

Amsterdam: De Bezige Bij (Antwerpen: Uitgeverij Contact NV) -416p.
Afmetingen: 20 x 12.50 (garenloos gebrocheerd)
Omslag: Nico Dresmé
Thuis: Toneelspel in drie bedrijven. (toneel)

Amsterdam: De Bezige Bij (Antwerpen: Uitgeverij Contact NV) . -128p.
Afmetingen: 20 x 12.50 (garenloos gebrocheerd)
Omslag: Tessa Fagel.
Druk: Van Boekhoven-Bosch bv, Utrecht)
Thuis werd voor het eerst opgevoerd op 30 september 1975 in de Stadsschouwburg te Amsterdam door Gijsbreght Produkties.
Rolverdeling: Theo Vandaele – Leo Beyers – Derek de Lint, Sonja – Marja Huynen, Lena Vergote – Elly van Stekelenburg.
Regie: Hugo Claus
Het Jansenisme. Met litho’s van Hugo Claus. (poëzie – bibliofiele uitgave)

Vijf gedichten van Hugo Claus en vijf geaquarelleerde lithografieën van zijn hand.
Antwerpen: Pink Editions & Productions.
Afmetingen: 57 x38.50 (11 losse bladen in papieren omslag in linnen map, met zilver- of goudopdruk.) Totale oplage: 31 ex.
Colofon: “Het jansenisme van Hugo Claus, gedichten met een suite van geaquarelleerde lithografieën, allen genummerd en getekend door de auteur, werd uitgegeven in het najaar 1975, in opdracht van Pink Editions & Productions. Het copyright van deze uitgave berust bij de auteur. De teksten werden in Plantin 20 punt gezet door Vanossel te Brussel en gerukt op een handpers van Photogravure De Schutter n.v. te Antwerpen. De lithografieën, getekend door Hugo Claus, werden gedrukt op een lithopers van Photogravure De Schutter n.v. De oplage van deze uitgave werd beperkt tot 25 exemplaren genummerd van I tot XXV. Tevens werden 6 exemplaren gereserveerd voor de auteur en uitgever. Deze exemplaren genummerd van A tot F werden niet in de handel gebracht. Dit is nummer [   ]

1976

Orestes. Naar Euripides. (toneel)

Vertaling / bewerking naar Euripides
Amsterdam: De Bezige Bij (Antwerpen: Uitgeverij Contact NV)-91p.
Afmetingen: 20 x 12.50 (garenloos gebrocheerd)
Omslag: Nico Dresmé

1977

Emblemata. (poëzie – bibliofiele uitgave)

Drie gedichten van Hugo Claus bij drie etsen van CAMILLE D’HAVÉ.
Aalst: Uitgeverij Hooft. Oplage: 60 ex.
Reeks: Hoofts Bibliofiele Serie nr 11Afmetingen: 67 x 51.50 (8 losse bladen in linnen map met flap)Colofon: “EMBLEMATA drie gedichten van Hugo Claus bij drie etsen van Camille D’Havé waarvan één handgekleurd, verscheen in maart 1977 bij Uitgeverij Hooft als elfde deel van Hoofts Bibliofiele Serie. De teksten werden in 24 punt Bembo Romein gezet en door Drukkerij Erasmus te Gent gedrukt op Vélin d’Arches 250 gr. De etsen werden gedrukt door Roger Van Akelijen te Antwerpen. De uitgave werd volgens de wettelijke bepalingen terzake geregistreerd onder nummer D/1977/2012/1 door Uitgeverij Hooft. De oplage bedraagt vijftig exemplaren, van 1 tot 50, en tien exemplaren voor de medewerkers, van I tot X, alle met de hand genummerd en gesigneerd door de auteurs. De etsen werden alle afzonderlijk genummerd en gesigneerd door Camille D’Havé. Van de etsen werd tevens een separate afdruk gemaakt op drie exemplaren, genummerd HC1 tot HC3. Het eerste exemplaar bevat daarenboven het handschrift van de gedichten alsook de ontwerpen en de diverse staten van de etsen.
De vluchtende Atalanta. (proza – bibliofiele uitgave)

Met zeven reproducties van koperetsen van Mattheus Merian de Oude.
Antwerpen: Pink Editions & Productions. -118p.
Afmetingen: 25.30 x 20.10 (genaaid gebonden in zwart halfleder)
Colofon: De vluchtende Atalanta van Hugo Claus werd in het najaar van 1977 in opdracht van Pink Editions & Productions te Antwerpen, naar typografische aanwijzingen van Mark Verstockt, gedrukt op ‘Florence bloesemwit’ bij Antiqua te Retie.
De 7 koperetsen van de hand van Mathäus Merian de Oude, werden overgenomen uit “Atalanta Fugiens” van Michael Maier (1617)
De oplage bedraagt 750 exemplaren, genummerd 1 -750 en 15 luxe exemplaren gedrukt op ‘ingres Arches’ genummerd I – XV
Het huis van Labdakos. (Naar een scenario van Franz Marijnen). (toneel)

Amsterdam: Uitgeverij De Bezige Bij. / Antwerpen: Uitgeverij Contact NV. -127p.
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Omslag: Nico Dresmé – Foto voorkant: Ton Omloo – Druk Tulp Zwolle
Het huis van Labdakos werd geschreven in opdracht van het RO-Theater te Rotterdam. De eerste opvoering had plaats op 14 oktober 1977 in de Stadsschouwburg te Rotterdam onder regie van Franz Marijnen. Het toneelbeeld was van Jean-Marie Fiévez, de kostumering van Dagmar Schauberger.
Cast: Martine Crefcoeur, Edo van Dijken, Çanci Geraerts, Marja Habraken, Leo Hogenboom, Marieken van Leeuwen, Johan Leysen, Gees Linnebank, Gertian Maassen, Barbara Masbeck, Jérôme Reehuis, Alex van Royen, Peter Tuinman, William J. Ward en Corrie Ambachtsheer.
Het graf van Pernath. Met zes originele lichtdrukken door Hugo Claus vervaardigd op basis van oude foto’s van Pernath.   (poëzie – bibliofiele uitgave)

Antwerpen: Ziggurat. -48p.
Oplage: 100 ex. en 10 ex. gemerkt van A tot J
Afmetingen: 34 x 25,5 cm. (genaaid gebonden in bordeaux linnen band, in extra band waarin ook de pochette van calqueerpapier met de lichtdrukken)
Colofon: Het graf van Pernath door Hugo Claus verscheen in november 1977 te Antwerpen. De band, naar een maquette van Luc Darbé, werd uitgevoerd door Pittoors, binder te Antwerpen. De pochette bevat zes originele en gemonogrammeerde lichtdrukken van Hugo Claus. De tekst werd bij Vanossel te Brussel gezet uit de Garamond en op Arches crème 250 gr gedrukt in een oplage van 100 genummerde en gesigneerde exemplaren, en 10 exemplaren buiten reeks gemerkt A- J. Dit is nummer [   ].

Hugo Claus Graf van Pernath

Jessica!: Een toneelstuk. (toneel)

Antwerpen: Ziggurat. -127p.
Facsimilé van het handschrift door Hugo Claus.
Offset editie:
Afmetingen : 29.70 x 22 (garenloos gebrocheerd)
Ter gelegenheid van de première van het stuk in de Koninklijke Vlaamse Schouwburg te Brussel op 3 november 1977 werd een aparte editie van 1.000 ongenummerde exemplaren op offsetpapier uitgebracht.Bibliofiele editie
Afmetingen : 33 x 23.50 (9 losse katernen in turkooizen linnen band, in foedraal met preegdruk)
Colofon: “Jessica! werd uitgegeven door Ziggurat te Antwerpen in november 1977. Het bevat de integrale reproductie van het manuscript van Hugo Claus. Behalve 1.000 ongenummerde exemplaren op offsetpapier, bestaat de originele uitgave uit 26 exemplaren, gemerkt van A tot Z, gedrukt op Arches 250 gram en gevat in een linnen cassette van Pittoors, binder te Antwerpen. Elk van deze 26 exemplaren werd door de auteur geïllustreerd met originele akwarellen. Dit is exemplaar [   ]
Offset editie
Jessica! (roman)

Amsterdam: Uitgeverij De Bezige Bij. (Contact NV, Antwerpen). 127p.
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Reeks: BB Literair
Omslag: Nico Dresmé / Foto Johan Claus
Druk Tulp Zwolle

1978

Van de koude grond. (poëzie – bibliofiele uitgave)

Zes gedichten in facsimile van het handschrift van HUGO CLAUS en zes lithografieën van zijn hand.
Antwerpen: Ziggurat.
Oplage: 100 ex. en 10 ex. gemerkt van A tot J
Afmetingen: 29 x 20.30 (14 losse bladen in wit stofomslag met flappen en wikkel van calqueerpapier)
Colofon: “Van de koude grond van Hugo Claus verscheen in oktober 1978 te Antwerpen. De tekeningen werden uitgevoerd op lithografisch papier en evenals de tekst gedrukt op de persen van de fotogravure De Schutter te Antwerpen. De oplage bedraagt 100 genummerde en gesigneerde exemplaren, en 10 exemplaren buiten reeks gemerkt A-J. Dit is nummer [   ]
Het verlangen: Roman. (roman)

Amsterdam: Uitgeverij De Bezige Bij. (Contact NV Antwerpen). -256p.
Reeks: BBLiterair
Afmetingen: 20.70 x 13 (garenloos gebrocheerd of genaaid gebonden)
Omslag: Nico Dresmé / Druk Tulp Zwolle
Vertaald in het Frans als ‘Le désir’ (Ed. de Fallois/L’Age d’Hommes, Paris, 1990)
Zwart. Met gedichten van Hugo Claus en een voorwoord van Christian DOTREMONT. (poëzie)

Poëzie bij beeldend werk van Karel Appel en Pierre ALECHINSKY.
Bentfeld-Aerdenhout: Andreas Landshoff Productions B.V. [94]p. + ill.
Afmetingen: 30.50 x 22 (genaaid gebrocheerd)
Colofon: Ter gelegenheid van het verschijnen van dit boek hebben Karel Appel en Pierre Alechinsky elk drie etsen gemaakt. De oplage bedraagt 75 ex. per ets. Elke prent is genummerd en door de kunstenaars gesigneerd.
De bijbehorende boeken zijn ook genummerd en door Hugo Claus gesigneerd.
Foto’s schilderijen: André Morain / Atelieropnamen: Micky Alechinsky
Druk: l’Imprimerie Paul Attinger, Zwitserland
Oorspronkelijke uitgave Art et métiers graphiques: ‘Appel & Alechinskly, Encres à deux pinceaux (Yves Rivière/ Arts et métiers Graphiques, Paris, 1978) en in het Engels als ‘Two-brush paintings’ (Yves Rivière, 1980)
Antiphon. (poëzie)

Vier gedichten van Hugo Claus bij vier etsen van Dan Van Severen.
Aalst: Galerij S65. Oplage: 55 ex.
De wangebeden. (poëzie)

Uitgebreide herdruk van De wangebeden (1973).
Bevat de cycli:  Het Jansenisme; -Hecate spreekt; -Drie Vlaamse Emblemata; -Het graf van Pernath.
Amsterdam: Uitgeverij De Bezige Bij. / Antwerpen: Uitgeverij Contact NV. -88p.
Afmetingen: 26 x 19.50 (gebonden – harde kaft met geïllustreerde stofomslag)
Omslag en typografie: Frits Stoepman
Druk Hooiberg Epe.
Nota: ‘De Wangebeden’ en ‘Het Jansenisme’ verschenen eerder in bibliofiele uitgaven bij Pink Editions and Productions, Antwerpen. Respectievelijk 1973 en 1975.
‘Drie Vlaamse Emblemata’ verscheen bibliofiel bij uitgeverij Hooft, Aalst in 1977 en ‘Het graf van  Pernath’ verscheen eveneens in 1977 bibliofiel bij uitgeverij Ziggurat, Antwerpen.

1979

Gedichten 1969-1978. (poëzie – verzameluitgave)

Bevat de cycli:  Heer Everzwijn, Van horen zeggen, Figuratief en de Wangebeden.
Amsterdam: Uitgeverij De Bezige Bij. / Antwerpen: Uitgeverij Contact NV .-303p. + IIIp.
Reeks: BB Poëzie
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Druk Mouton, Den Haag.
Nota: Analoog aan de eerste verzamelbundel “Gedichten” werd ook van dez uitgave een mooie gebonden editie uitgebracht.
Gedichten 2. (poëzie – bibliofiele editie)

Luxe editie van ‘Gedichten 1969-1978
Amsterdam: Uitgeverij De Bezige Bij. Oplage 100 ex.
Afmetingen: 20.50 x 13.50 (genaaid gebonden in linnen met stofomslag)
Colofon: Gedichten 2 is een bibliofiele editie van Gedichten 1969-1978. Gezet en gedrukt door drukkerij Mouton te Den Haag op 120 grams Florence, geleverd door Lutkie & Smit Papier bv te Culemborg. Stokkink’s Boekbinderij bv te Amsterdam verzorgde het bindwerk. Leendert Stofbergen ontwierp de band en het stofomslag, voor de typografie werd uitgegaan van het ontwerp van Karel Beunis voor Gedichten (19489-1963). De oplage bestaat uit vijfentwintig exemplaren genummerd I – XXV, die de schrijver werden aangeboden ter gelegenheid van zijn vijftigste verjaardag op 5 april 1979, en vijfenzeventig exemplaren genummerd 26-100, gesigneerd door de auteur. Dit is nummer [   ]
Een aantal gedichten werden in het Engels vertaald als ‘Selected poems 1953-1973’ (Johnson Green Publishing, Portree Iske of Skye 1986)
Claustrum: 222 knittelverzen. (poëzie)

Poëzie en tekeningen van Hugo Claus
Antwerpen: Pink Editions & Productions. -144p.
Afmetingen: 25 x 19.50 (genaaid gebrocheerd)
Colofon: “Claustrum van Hugo Claus werd in het voorjaar van 1979 in opdracht van Pink Editions & Productions te Antwerpen gedrukt. De llustraties zijn van de hand van Hugo Claus. Van deze uitgave werden 100 luxe exemplaren op “Ingres Arches” gedrukt, genummerd 1 – 100.
Nota: de luxe-exemplaren van deze editie werden nooit aangemaakt. Van de gewone editie bleven slechts een 50-tal exemmplaren gevrijwaard. Zij werden verspreid op de openingsavond van de tentoonstelling. De overige exemplaren werden om druktechnische redenen vernietigd.
1980: 2de druk ibidem. Ook van deze uitgave werden de 25 aangegeven luxe-exemplaren nooit aangemaakt.
Fuga. (poëzie – bibliofiele uitgave)

Acht haikus van Claus bij acht lithografiën van zijn hand.
Hasselt: De Volle Maan. Oplage: 326 ex.
Afmetingen: 57.50 x 39 (10 losse dubbelgevouwen bladen in papieren omslag, in map met die flappen en auteursnaam in zilveropdruk op de voorzijde)
Colofon: Dit is nummer [   ]. Fuga werd gedrukt in opdracht van de uitgeverij “De Volle Maan” in december 1979. De cyclus van 8 haikoes, gezet uit de Times, en 8 lithografieën werden gedrukt door het atelier De Schutter te Antwerpen op Arches 250 gram. De mappen, in Japans Iamane papier, werd vervaardigd door A G C, te Deurne-Antwerpen. De oplage bedraagt 300 genummerde en genaamtekende exemplaren en 26 exemplaren buiten reeks gemerkt A-Z.
Nota: Er bestaan exemplaren met op de map de auteursnaam afgedrukt op 7 cm, maar ook groter op 23 cm.
Het teken van de hamster. (poëzie)

‘Het teken van de Hamster’ werd geïllustreerd door Jan Vanriet met 27 aquarellen en tekeningen.
Antwerpen: Lotus. -78p.
Afmetingen: 21.50 x 26.40 oblong (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag).
Colofon: In opdracht van uitgeverij Lotus te Antwerpen werden de teksten gezet in Palatino 12 punt door De Schutter te Antwerpen. Het geheel werd gedrukt, zomer 1979, door Van den Bossche te Mechelen, op wit houtvrij mat offsetpapier, het binden werd verzorgd door Brepols te Turnhout, de reproducties werden vervaardigd door Druco te Halle. De vormgeving is van de hand van Herbert Binneweg.
Een aparte editie, voorzien van 2 koperetsen in aparte portefeuille, werd door de kunstenaar gesigneerd en genummerd van 1 tot 100. Twaalf exemplaren van I tot XII werden niet in de handel gebracht.
De gewone handelseditie werd in 2 varianten uitgevoerd: A: Groenlinnen met goudkleurig opdruk en rugtitel (in kartonnen hoes); B.: Beige zonder opdruk of schuifdoos.
Vertaald in het Frans als ‘Le signe du hamster (Leuvense schrijversactie, Leuven, 1986) en in het Engels als The Sign of the Hamster (Leuvense schrijversactie, Leuven, 1986)
Treize manières de regarder un fragment d’Alechinsky/Dertien manieren om een fragment van Alechinsky te zien. (essay – tweetalige editie)

Tekst van Hugo Claus bij een tentoonstelling van Pierre Alechinsky: elk exemplaar is aangevuld met een ets van Pierre Alechinsky en een met de hand ingekleurde lithografie van Hugo Claus.
Antwerpen: Ziggurat. 
Oplage: 75 ex. En 10 ex. buiten reeks gemerkt van A tot J / 10  ex. buiten handel gen. I tot X / Van de litho en de etsbestaan 20 kunstenaarsexemplaren los van het boek.
Druk: tekst gedrukt op een handpers bij Photogravure De Schutter, Antwerpen. Ets van P. Alechinsky op koper gegraveerd te Bougival en afgedrukt op de persen van Veuve Moret te Parijs.
Lettertype: Helvetica.
Papier: Arches / Ets op Chinees papier, gekleefd op Arches.
Afmetingen: 29 x 20 cm
Kaft: Rode kaft en cassette met zwarte opdruk, uitgevoerd door boekbinderij A.C.G. – Dorp 2 Koningin Fabiola, Deurne.

 

PERIODE 1980-1989

1980

63 Kwatta-rijmen voor Gans België. (poëzie)

Brussel: Europalia ‘80. –[32]p.
Nota op de achterflap: “xerografie naar het handschrift gedrukt te Brussel op 60 exemplaren in het Paleis voor Schone Kunsten ter gelegenheid van het inspelen van ‘GANS BELGIË’ 1 oktober 1980. Dit is nummer 59/60.”
Afmetingen: 21.50 x 16.50 (losse bladen met koordje bijeen gehouden, in rood linnen overslagdoos)
De pen gaat waar het hart niet kan. (interviews, teksten en uitspraken)

Samengesteld door Gerd de Ley.
Amsterdam: Loeb & Van der Velden. Borsbeek: Uitgeverij Baart. -266p.
 Claus 1980 3
Phaedra. Naar Seneca. (toneel)

Vertaling / bewerking naar SENECA.
Amsterdam: Uitgeverij De Bezige Bij. -74p.
Afmetingen: 20 x 12.40 (garenloos gebrocheerd)
Omslag Nico Dresmé – Druk: Thieme Nijmegen
Claus 1980 4
De verzoeking. (novelle)

Proza met prenten van Jan Vredeman de Vries.
Antwerpen: Pink Editions & Productions. -76p.
Afmetingen: 24.50 x 19 (Gebonden – linen kaft)
Colofon: ‘De verzoeking’ van Hugo Claus werd in het najaar van 1980 in opdracht van Pink Editions & Productions gedrukt. De illustraties zijn van Jan Vredeman de Vries (‘Perspective, 1604’)
Van deze oplage werden 15 luxe exemplaren getrokken genummerd van I – XV. Een tweede druk verscheen bij De Bezige Bij in 1981.
Nota: voor zover bekend werden deze luxe-exemplaren niet gerealiseerd.
1981: Een tweede druk verscheen bij De Bezige Bij.
Jan zonder Vrees. (toneel)

Vertaling / bewerking naar Giorgio Gaber.
Antwerpen: v.z.w. Karmijn
Ontmoetingen met Corneille en Karel Appel. (essay)

Inleiding en samenstelling Erik Slagter
Amsterdam: Elsevier / Antwerpen: Manteau. -72p.
Reeks: Pocket Marnixreeks
Afmetingen: 17.90 x 10.50 (garenloos gebrocheerd)
Omslagontwerp: Robert Nix
 Claus 1980 2

1981

Fiesta. (poëzie – bibliofiele uitgave)

Mexicaans divertimento door Hugo Claus en Freddy de Vree. Twintig kwatrijnen geïllustreerd met 10 originele reissouvenirs.
Antwerpen: Ziggurat.
Oplage 13 ex.
Afmetingen: 32.60 x 25.40 (tien dubelgevouwen bladen, in zilverfolie omslag, (soms) in overslagdoos – tekst gedrukt op roze papier)
Colofon: “FIESTA, © Hugo Claus, Gent & Freddy de Vree, Antwerpen, ontstond in Mexico en Los Angeles in januari – februari 1981 en werd gedrukt in opdracht van Ziggurat in een oplage van dertien exemplaren gezet in de English Times Bold door The Copy Place, Hollywood, California, op vrijdag 13 februari 1981. De illustraties zijn unica. Dit is nummer [   ]. D/1981/2586/17”.
Nota: Vier van de ingekleefde illustraties zijn polaroidfoto’s van en door beide auteurs.
Een hooglied. Nederlandse bewerking door Hugo Claus. (poëzie)

Met tekeningen van Ronald Balfour.
Antwerpen: Pink Editions & Productions. -60p.
Afmetingen: 25.30 x 19.90 (genaaid gebonden in linnen met zilveropdruk)
Colofon: “ ‘Het Hooglied’, een bewerking door Hugo Claus, werd gedrukt bij de Kempische Boekhandel te Retie in het najaar 1981. De illustraties door Ronald Balfour zijn overgenomen uit ‘Rubaiyat of Omar Khayyam’.”
Jan de Lichte. Gedichtencyclus met een originele lithografie van Roel D’Haese (poëzie)

Antwerpen: Ziggurat. -40p.
Afmetingen: 20.90 x 16.50 (genaaid gebrocheerd op handgeschept papier in wit omslag met preegdruk, in grijs linnen band met drie luiken, met tweede litho (afgekeurd door de kunstenaar) aan de binnenzijde).
Totale oplage 110 genummerde en gesigneerde exemplaren; Tekst in bloedrode inkt, gedrukt op Arches 300 g
Colofon: “Jan de Lichte werd door Hugo Claus uitgesproken te Aalst op 5 juni 1981 en verscheen in oktober van dat jaar bij Ziggurat te Antwerpen. De band werd vervaardigd naar een maquette van Luc Darbé door A.C.G. Dorp nr 2 Koningin Fabiola v.z.w. te Deurne. Preegdruk, reproductie en lithografie vann Roel D’Haese werden uitgevoerd door fotogravur De Schutter, alwaar men de tekst, gezet uit de Plantin, op een handpers drukte in een oplage van 100 genummerde en gesigneerde exemplaren, en 10 exemplaren buiten reeks gemerkt A-J. Dit is nummer [   ].”
Hugo Claus Jan de lichte 1981
Een winters verhaal van William Shakespeare. Nederlandse bewerking door Hugo Claus. (toneel)

Vertaling / bewerking naar Shakespeare The winter’s tale.
Amsterdam: De Bezige Bij. -119p.
Afmetingen: 20 x 12.40 (garenloos gebrocheerd)
Omslag: Nico Dresmé
Hugo Claus in Walrijk.

Amsterdam: De Geïllustreerde Pers.
Afzonderlijk gepagineerde bijlage bij Avenue, sept. 1981)

1982

Almanak: 366 knittelverzen. (poëzie)

Amsterdam: Cornamona Pers. -366p.
Afmetingen: 23.20 x 15.10 (genaaid gebonden in volleder, in foedraal)
Totale oplage: 70 ex., waarvan 6 luxe ex.
Colofon: “ Deze eerste druk van Almanak, 366 knittelverzen van Hugo Claus , werd gezet uit de letter Bembo en gedrukt op Simili Japon van Van Gelder Papier te apeldoorn door de Koninklijke drukkerij G.J. Thieme bv te Nijmegen. De boeken werden gebonden in de boekbind- en marmeratelier Geert van Daal te Dodewaard. De oplage is zestig exemplaren groot. Hiervan werden zes exemplaren, genummerd van I t/m VI, gebonden in een franse band van blauw oasisleder, met kopgoudsnede, handverguld en gemarmerde schutbladen, in bijpassende cassette, en vierenveertig exemplaren, genummerd van 1 t/m 44 in linnen stempelband met dezelfde schutbladen; tien exemplaren, gemerkt h.c., zijn bestemd voor auteur en uitgever. Alle exemplaren werden door de auteur en de uitgever gesigneerd. Dit is no. [   ].”
1982:  2de druk als handelseditie bij De Bezige Bij.
Axion Esti: Volksoratorium van en gedirigeerd door Mikis Theodorakis. (poëzie)

Poëzie – vertaling naar Odysseas Elytis – met foto’s.
Brussel: Europalia.
Het haar van de hond: Toneelstuk. (toneel)

Met tekeningen van Lucas VAN LEYDEN.
Antwerpen: Pink Editions & Productions. -83p.
Afmetingen: 25.20 x 19.80 (genaaid gebonden in linnen met zilveropdruk)
Colofon: “ ‘Het Haar van de Hond’, van Hugo Claus, werd gedrukt bij de Kempische Boekhandel te Retie in het voorjaar van 1982. De illustraties zijn van Lucas van de Leyden en stellen  ‘De Kleine Passie’ (1521) voor.”
2de druk als handelseditie bij De Bezige Bij, Amsterdam.
Première op 12 maart 1982 bij toneelgroep Theater (Arnhem) – april première bij het Nederlands Toneel Gent. – hernomen op 9 maart 1991 in de Stadsschouwburg te Antwerpen – KNS Progrmmaboekje 90/91 nr 4
Het hooglied van Salomo. (poëzie)

Een nieuwe versie van Hugo Claus geïllustreerd met houtsneden van Eric Gill.
Gent: Snoeck-Ducaju & Zoon. -41p.
Afmetingen: 25.50 x 18.70 (gebonden – harde linnen kaft met goudopdruk)
Colofon: “Deze door Hugo Claus bewerkte versie van ‘’Het hooglied van Salomo’ kwam tot stand ter gelegenheid van het 200-jarige bestaan van SNOECK-DUCAJU & ZOON drukkers-uitgevers te Gent. Ze is gezet in het Garamond lettertype.
Er verschenen 500 genummerde en door de auteur gesigneerde exemplaren, gedrukt op Ingres MBM Arches papier van Arjomari, France. Deze uitgave wordt niet in de handel gebracht. Ze is enkel bestemd voor vrienden en relaties van de auteur en de uitgever.”
Dit is nr. …  van 500
Lysistrata. Nederlandse bewerking door Hugo Claus.(toneel)

Vertaling / bewerking naar ARISTOPHANES – met antieke erotische reproducties.
Antwerpen: Pink Editions & Productions. -64p
Afmetingen: 25.20 x 20 (genaaid – gebonden in linnen met zilveropdruk)
Colofon: “Lysistrata” van Aristophanes, in Nederlandse bewerking door Hugo Claus, werd gedrukt bij de Kempische Boekhandel te Retie in het najaar van 1982.” Gedrukt met bruine tekst.
Nota: Er bestaat ook een eerder afgekeurde editie die geheel werd vernietigd op (waarschijnlijk) een 20-tal exemplaren na.
Mexico vandaag: Land van Posada. (essay)

In samenwerking met FREDDY DE VREE.
Met een bijdrage over muziek in Mexico door Pieter Andriessen.
Brussel: Dienst Pers en Publicaties van de BRT. -132p.
Afmetingen: 20 x 12.50 (genaaid gebrocheerd)
Grafische vormgeving: Annemarie Decru.
 De Vree Freddy 9

1983

Het verdriet van België. (roman)

Amsterdam: Uitgeverij De Bezige Bij. (Contact NV Antwerpen). -774p.
Afmetingen: 21.25 x 13.50 (gebonden met stofomslag)
Reeks: BBLiterair
Omslag: James Ensor / Leendert Stofbergen / Foto Jan van der Weerd
Druk: Hooiberg Epe
Naast de gewone editie verscheen een luxe editie in een oplage van 36 ex., met in elk ex. een vernis-mou van de auteur.
Frans: Le Chagrin des Belges. (Julliard Paris, 1985 en Presses-Pockets Paris 1987) – Er verscheen ook een tweetalige editie: Nederlands/Frans met uittreksels uit de roman als Presses-Pockets 1987.
Duits:Der Kummer von Flandren (Klett-Cotta, Stutgart, 1986)
Roemeens: Mihnirea Belgiei (Editura Univers, Boekarest (1989)
Engels: The sorrow of Belgium (Pantheon Books, NY, 1990 en Viking, Ldn, 1990)
Uit mijn dagboek.

Antwerpen: Het kanon. -12p.
Pirateneditie in een oplage van 17ex.
Afmetingen: 21 x 14.40 (geniet)
Colofon: “Hugo Claus Uit mijn dagboek verscheen oorspronkelijk in De Morgen van vrijdag 16 februari 1979, als achtste van de in totaal zeventien afleveringen van de wekelijkse Claus-column die bestond van 29.12.1978 tot 11.5.1979. Deze stukken werden nooit herdrukt of gebundeld. Uit mijn dagboek werd in januari 1983 te Antwerpen gezet uit de Xerox FB Boldface PC en gedrukt op Conqueror gevergeerd wit 100 gram. De uitgaven van Het Kanon zijn niet-commercieel, niet in de handel en verschijnen op 17 genummerde exemplaren. Dit is nummer [   ].”

1984

Serenade. (toneel)

Amsterdam/Rotterdam: International Theatre. Bookshop / Theatercoöperatief. -77p.
Afmetingen: 18 x 11 (garenloos gebrocheerd)
Oplage 1000 exemplaren
2de druk als handelseditie bij De Bezige Bij.

1985

Halloween. (poëzie – bibliofiele uitgave)

Zes gedichten van Hugo Claus bij tekeningen van SYLVIA KRISTEL.
Antwerpen: Ziggurat. Oplage 30 ex.
Afmetingen: 36.50 x 26.80 (8 losse dubbelgevouwen bladen in papieren omslag, in turkooizen linnen foedraal met preegdruk, goud ingekleurd)
Colofon: “HALOWEEN werd geschreven op de nacht voor één november in Hollywood. Sylvia Kristel maakte de tekeningen op 13 december 1984 te Antwerpen en kleurde ze in te Gent. Het boek verscheen in opdracht van Ziggurat op 20 maart 1985 gedrukt door Pre Press Groep De Schutter, gezet uit de Avant-garde, Century Old Style, egyptian, Heldustry, Novares, Souvenir Gothique en Zapf International. Het omslag werd gerealiseerd door A.C.G. Dorp nr 2 Koningin Fabiola v.z.w. De oplage bedraagt 30 genummerde en gesigneerde exemplaren. Dit is nummer [   ].”
Sneeuwwitje en de leeuwerik van Vlaanderen. (roman)

Deze roman werd, alternerend hoofdstuk per hoofdstuk, geschreven door Hugo Claus en Freddy de Vree onder de pseudoniem CONNY COUPERUS
Amsterdam/ Uitgeverij De Arbeiderspers. -168p.
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Omslag: Peter Franke
Druk: Tulp Zwolle
De dief van liefde. Caurisurata pancasika. Met lichtdruk van Hugo Claus. (poëzie)

Suite van 34 gedichten door Hugo Claus met een originele frontispice van de auteur.
Fotomorfoses gerealiseerd door Hugo Claus.
Antwerpen: Ziggurat. -72p.
Oplage: 50 ex. en 10 ex. gemerkt van A tot J
Afmetingen: 23 x 24.90 (genaaid in omslag met flappen)
Colofon: “ ‘De dief van liefde’ van Hugo Claus verscheen in opdracht van Ziggurat en werd naar een maquette van Luc Darbé gerealiseerd door Pre Press Groep De Schutter, gezet uit de Garamond en gebonden door Jansen pvba te Edegem. De oplage, met lichtdruk tegenover het colofon, bedraagt 50 genummerde en gesigneerde exemplaren. Dit is nummer [   ].
Nota: De dief van Liefde kende een complexe ontstaansgeschiedenis. Er bestaat ook een herdruk (zelfde jaar) op blauwe Ingres 95 gram genaaid gebonden in bordeaux linnen met zilver- of goudopdruk.
Alibi. (poëzie)

Amsterdam: De Bezige Bij (Antwerpen: Uitgeverij Contact NV) . -81p.
Bevat de cycli:  Halloween [IVI]; Theater; Simpel [I,II]; Voor de poort; Logboek [IVII]; Stele [IIV]; Nu nog [IXXIX]; Envoi
Afmetingen:26 x 18.90 (ingenaaid – harde kaft met geïllustreerde stofomslag
Blindeman. (toneel)

Amsterdam: De Bezige Bij (Antwerpen: Uitgeverij Contact NV) -104p.
Afmetingen: 20 x 12.40 (garenloos gebrocheerd)
Gezegden. (poëzie)

Zes gedichten van Hugo Claus bij zes litho’s van Philippe Vandenberg.
Gent: Foncke Editions. Oplage 12 ex.
De mensen hiernaast: Verhalen.

Amsterdam: Uitgeverij De Bezige Bij. (Contact NV Antwerpen). -204p.
Reeks: BBLiterair
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Omslag: Leendert Stofbergen / Casorati / Foto achterkant: Paul Huf
.Druk Hooiberg Epe
Naast de paperback verscheen er een luxe editie , gebonden in blauw linnen. Vermoedelijk werden slechts tien à vijftien exemplaren op deze manier afgewerkt.
Vertaald als ‘L’amour du prochain (Marin sel, Paris, 1989 – bevat ook enkele verhalen uit Natuurgetrouwer)
Bevat: I don’t  care (pp 7-32); Martha, Martha (pp 33-52); Een gat in de dag (pp 53-74); In de schaduw van de kapotte boten (pp 75-95); Ongenade (pp 96-119); De overtocht ( pp 120-156); De mensen hiernaast ‘pp 157-204).
 Claus 1985 3
Georg Faust: Libretto voor een opera van Konrad Boehmer. (toneel)

Amsterdam: Uitgeverij De Bezige Bij. / Antwerpen: Uitgeverij Contact NV.-104p.
Afmetingen: 20 x 12.40 (garenloos gebrocheerd)
Omslag: Leendert Stofbergen.
Druk: Thieme Nijmegen.
Nota: De Nederlandse première van Dokter Faustus, opera van Konrad Boehmer, gebaseerd op het libretto van Hugo Claus, Georg  Faust, vond plaats op 18 april 1985 in het Circustheater te Scheveningen.
Gevulde contouren. (poëzie)

Is een bundeling van tekeningen die Joost Veerkamp van 1982 tot 1984 maakte voor het weekblad vrij Nederland.
Amsterdam: Rap. -96p.
Bevat de cycli:  De zondvloed; De duiker; Ochtendgymnastiek; Het vervloekte licht; Fata morgana; Denk eerst even na voordat u een huisdier neemt; Het hockneysyndroom; Verbeeld genot; Acedia
Afmetingen: 21 x 27.50 oblong (zowel genaaid gebrocheerd als genaaid gebonden, elk met stofomslag)
Omslagontwerp en typografie: Joost Veerkamp  /  Foto’s Ton Werkhoven
Druk: Drukkerij Haasbeek Alphen aan den Rijn  /  Bindwerk: Erven Kramer Nieuw-Vennep  /  Lithografie: Repro 2000 Aalsmeer .
Behalve de gewone oplage werden er 10 ex. in leer gebonden welke niet in de handel zijn. Dit is nummer [   ]. Gesigneerd door Hugo Claus en Joost Veerkamp.”
Een weerzinwekkend bezoek. (poëzie)

Tien gedichten van Hugo Claus op de achterzijde van elf kaarten van GAL.
Aalst: De Gele Limonade vzw. – 48p.
Afmetingen: 20.90 x 15.40 (genaaid gebrocheerd)
Colofon: “Deze editio princeps van Een weerzinwekkend bezoek, tien gedichten van Hugo Claus en elf tekeningen van GAL, verscheen in april 1985 ter gelegenheid van het bezoek van de roomse opperherder aan België, bij De Gele Limonade vzw, De Ridderstraat 68 te Aalst, met als verantwoordelijke uitgever Alja Leus, Ten Berg 2 Aalst. De oplage bedraagt 76 exemplaren, waarvan 26 gemerkt van A tot Z, en 50 genummerd van 1 tot 50, alle gesigneerd door de auteurs. Deze uitgave is niet bestemd voor de handel en is verdeeld onder de medewerkers. Van deze uitgave verscheen achteraf een volkseditie gedrukt op pentbriefkaarten. Dit is exemplaar [   ].”
Volkeditie: ibidem 11 kaarten in envelop (12 x 18 cm)
Cataloog ‘Een overtreding’. (verhaal)

Met een aantekening door Gert Jan Hemminck
Amstelveen: Uitgeverij AMO –[16]p.
Afmetingen: 21.50 x 15 (ingenaaid in omslag)
Met de hand gezet en gedrukt door Hein Elferink in twaalf door de auteur genummerde en gesigneerde exemplaren.

1986

Hamlet. Van William Shakespeare in een bewerking van Pavel Kohout en een vertaling van Hugo Claus. (toneel)

Vertaling / bewerking naar SHAKESPEARE
Antwerpen: Dedalus / Raamtheater op ‘t Zuid. -96p.
Afmetingen: 20.50 x 12.50 (garenloos gebrocheerd)
In Kolonos. (Een bewerking van Sophokles’ “Oedipoes in Kolonos”).(toneel)

Vertaling/bewerking naar SOPHOKLES.
Amsterdam: De Bezige Bij. -64p.
Afmetingen: 20 x 12.50 (garenloos gebrocheerd)
Mijn honderd gedichten. (poëzie bloemlezing)

Amsterdam: De Bezige Bij (Antwerpen: Uitgeverij Contact NV) -164p.
Afmetingen: 21.20 x 13.40 (genaaid gebonden in groen halfleder)
Nota: de handelseditie verscheen genaaid gebrocheerd (20 x 12.50).
Sonnetten. (poëzie)

Poëzie – naar SHAKESPEARE.
Brussel: Knack Magazine; -[15]p.
Sonnetten verscheen eerder als bijlage van Knack Magazine, Brussel 15 november 1986. Afmetingen: 27.60 x 19.90 (geniet)
Er bestaan ook 3 luxe-exemplaren in een onbeschrijflijk fraaie band vervaardigd, één voor de auteur, één voor een Belgisch verzamelaar en één voor Gert Jan Hemmink. Grijs getint houten band met lederen hoeken, boven- en onderrand en verzilverd lederen rugetiket (Binderij Phoenix).
1987: verscheen in een gebonden uitgave, als nieuwjaarsgeschenk 1987 van De Bezige Bij. -40p. (linnen). Gedrukt in een oplage van 500 genummerde exemplaren.
Ook 25 Romeins genummerde luxe-exemplaren, gebonden in halfmarokijn en bestemd voor auteur en uitgever. Jaarwisselingsgeschenk 1986/1987. Niet in de handel.
Bewegen. (poëzie)

Poëzie bij balletfoto’s van Willy Legendre.
Brugge: Uitgeverij Marc van de Wiele. -95p.
Afmetingen: 26 x 21.40 (gebonden – harde kaft met geïllustreerde stofomslag
Vormgeving: Willy Legendre , Mieke Delanghe
Drukkerij: Die Keure Brugge  /  Zetterij: Van Craenenbroeck, Maldegem  /  Fotogravure: Deckmyn, Roeselare
Van dit boek werden 27 luxe-exemplaren gedrukt met toevoeging van een handschrift van Hugo Claus en een foto van Willy Legendre. Gebonden in halfleder met stofomslag, sommige exemplaren met een variant met een rood rugschildje.
Evergreens: Omdat o.a. Twintig hommages met nota’s daarbij. (poëzie)

Poëzie bij eigen beeldend werk naar bewonderde kunstenaars – in 1987 uitgebreid met 14 hommages onder de titel Imitaties uitgegeven door Paleis vzw te Brussel.
Amstelveen: uitgeverij AMO. -56p.
Afmetingen: 39 x 29.30 (genaaid gebonden in rood linnen in schuifdoos)
Colofon: “Evergreens werd in opdracht van Uitgeverij AMO te Amstelveen vormgegeven door Caroline Torenbeek, gezet bij de Poortpers en gedrukt door Gerard Timmer te Amsterdam. De oplaag bedraagt honderdvijfennegentig exemplaren: honderdvijftig exemplaren Arabisch genummerd 1 – 150 , werden gedrukt op Orion en zijn bestemd voor vrienden en relaties van het Vlaams Cultureel Centrum en de Nederlandse Taalunie; vijfentwintig exemplaren, die ongenummerd bleven zijn bestemd voor Hugo Claus; twintig exemplaren, romeins genummerd I – XX, werden gedrukt op Comqueror Bond chamois gevergeerd, bevatten één van de afgebeelde schetsen en zijn bestemd voor kunstenaar, uitgever, bewonderaars en medewerkers. Een aantal exemplaren zijn in het colofon gesigneerd door Hugo Claus.”
April in Parijs. (poëzie)

Amstelveen: Uitgeverij AMO. -6p. Oplage 25 ex.
Het verschijnsel (50 teksten in een regel)

Amstelveen: Uitgeverij AMO. -22p.
Afmetingen: 21.50 x 15 (geniet – stofomslag ook halfleren band in etui)
Met een inleidend woord van Freddy de Vree
Aantekening ‘Het verschijnsel’ verscheen ter gelegenheid van de gelijknamige tentoonstelling van bibliofiele edities en lichtdrukken van Hugo Claus bij de stichting Veranneman te Kruishouten op 25 januari tot 21 maart 1986. In deze uitgave zijn opgenomen: drie fotomorfozes en een tekening.
Auteursrechten berusten bij Freddy de Vree, Antwerpen voor het inleidend woord en bij Hugo Claus, Gent voor de overige teksten GHJ (Gert Jan Hemmink)
Het verschijnsel werd in opdracht van de Uitgeverij AMO te Amstelveen vliegensvlug grafisch vormgegeven door Caroline Torenbeek en niet minder snel gedrukt door Gerard Timmer.
De oplaag bedraagt 75 exemplaren: arabisch genummerd 1 -50, werd gedrukt op perseus halfmat en zijn bestemd voor vijftig gelukkige bezitters respectievelijk bezitters van één van de in dit boekje opgenomen verschijnselen.
Vijfentwintig exemplaren, romeins genummerd van I tot XXV, werden gedrukt op Conqueror Bond chamois gevergeerd, bevatten een originele schets van de kunstenaar en zijn bestemd voor kunstenaar, inleider, uitgever en medewerkers.
Alle exemplaren zijn in het colofon gesigneerd door zowel kunstenaar als inleider.
Open brief aan Jan Walravens. (bibliofiele uitgave)

1ste druk, oplage 25 genummerde en gesigneerde exemplaren, waarvan 18 Arabisch genummerde exemplaren op Zerkall
Afmetingen: 28,5 x 19 cm. Cahiersteek.
Amstelveen: uitgeverij AMO
 Hugo Claus open brief
Henry van de Velde – Dit is mijn geloof. Vertaling Hugo Claus.

Amstelveen: Uitgeverij AMO. -16p.
Afmetingen: 24.60 x 16.30 (genaaid met cahiersteek)
Colofon: “Dit is mijn geloof van Henry van de Velde werd in de winter van 1986 in opdracht van Uitgeverij AMO te Amstelveen met de hand gezet uit de Baskerville en gedrukt op Bütten door Hein Elferink te Wijhe. De oplage van tien arabisch genummerde exemplaren werd op de pers genummerd en geparafeerd door de uitgever. Nummer 1 werd met net originele handschrift verpakt in een cassette door Binderij Phoenix te Amsterdam. Dit is nummer [   ].”

1987

April in Parijs. (poëzie – bibliofiele uitgave)

Met acht zeefdrukken van Corneille.
Wijdenes: Jaski Art Productions. Oplage 250ex.
Afmetingen: 40 x 30.30 (13 losse bladen in overslagdoos)
Colofon: Een cassette met 8 zeefdrukken van Corneille en een tekst van Hugo Claus. Genummerd en gesigneerd in een oplage van 200 exemplaren en 50 hc. De prenten werden gedrukt op Velin Arches, 250 grams door Hans Jansen te Amsterdam. Dit is nummer [   ]”.
Met gekleefd op het titelblad een alombekende Henny Riemens-foto waarop Claus en Corneille.
Château Migraine. (proza)

Een uitgave van de Algemene Vlaamse Boekenverkopersbond ter gelegenheid van de Boekenweek 1987
Antwerpen: Uitgeverij Dedalus. -32p.
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Colofon: Château Migraine werd door Drukkerij Dedalus c.v. geproduceerd voor de Algemene Vlaamse Boekenverkopersbond ter gelegenheid van Boekenweek 1987
Omslag Jan Bosschaert  /  Zetwerk Chris Pion  /  Druk: Onzea Borgerhout
Luxe-exemplaren: 10 [= circa 30] door de auteur genummerde en gesigneerde luxe-exemplaren, grappig gebonden in grijs en blauw linnen met op voorplat ingelegd verguld lederen titeletiket.
Hymnen: Dertien gedichten van Hugo Claus bij dertien erotische tekeningen van Corneille. (poëzie) – bibliofiele uitgave)

Amsterdam / Amstelveen: SUD / De 3 Gratiën / AMO.
Afmetingen: 35.40 x 25.90 (genaaid gebonden in linnen, in kartonnen foedraal met bordeaux opdruk)
Oplage: 180 ex., waarvan 15 luxe.
Colofon: “Hymnen werd in de zomer van 1987 in opdracht van SUD / DE 3 GRATIËN/AMO vormgegeven door Caroline Torenbeek, uit de Garamond gezet bij Typeshop en gedrukt door Gerard Timmer te Amsterdam. De oplaag bedraagt honderdtachtig exemplaren: honderdvijenzestig exemplaren, arabisch genummerd 1 – 165, werden gedrukt op Pollux 170 grams [sic], in linnen gebonden en voorzien van een kleurets van Corneille; dertien exemplaren, romeins genummerd I – XIII, werden gedrukt op Simili Japon 225 grams, in een luxe overslagdoos verpakt en voorzien van één van de originele tekeningen en het betreffend gedicht in handschrift: twee exemplaren, geletterd A-B, zijn bestemd voor Corneille en Hugo Claus. Het bindwerk werd verricht door Binderij Phoenix te Amsterdam. De gehele oplage werd gesigneerd in het colofon door Corneille en Hugo Claus. Dit is nummer [   ].”
Sporen: Gedichten. (poëzie – bibliofiele uitgave)

Handgeschreven versie van gedicht gedrukt op doorzichtig papier boven een in verschillende kleuren gedrukte erotische tekening van de dichter.
Wommelgem: Uitgeverij Den Gulden Engel. -42p. Ill.
Afmetingen: 28.80 x 21.70 (ingenaaid – met stofomslag)
Colofon: De bibliofiele uitgave van Sporen van Hugo Claus werd gezet uit de letter Plantin en verlucht met een tekening van de auteur. De dichtbundel werd gedrukt op de persen van Drukkerij Smits te Wommelgem. De afwerking werd toevertrouwd aan Boekbinderij Van Looy te Deurne.
Nota: Er bestaat ook nog een zgn. “luxe-editie” gepubliceerd einde de jaren negentig bij Uitgeverij Den Gulden Engel te Wommelgem op 10 exemplaren, waarbij de gedichten vergezeld zijn van een illustratie door Karel Appel.
Romeo en Julia. (toneel)

Vertaling / bewerking naar Shakespeare.
Antwerpen: KNS / Theaterwinkel v.z.w.
De andere hand. Verhalen van een schilder.

Vertaald uit het Frans door Hugo Claus en Freddy de Vree naar Pierre Alechinsky.
Amsterdam: Meulenhoff. Leuven: Kritak -115p
Afmetingen: 21.50 x 12.10 (genaaid gebrocheerd)
Imitaties. (tentoonstellingscatalogus)

Catalogus bij gelijknamige tentoonstelling in PSK Brussel.
Brussel, Paleis voor Schone Kunsten, 1987
Afmetingen: 24 x 21.10 (37 losse kaarten in kartonnen map)
Met een voorwoord van ROOBJEE
Omslagontwerp: Peter Derks, naar Andy Warhol.
Colofon: “Van deze uitgave werden achthonderd exemplaren gedrukt, waarvan driehonderdvijftig genummerd Februari 1987. Dit is nummer [   ].”
Televisiekijkend vroeger

Amersfoort: De Veulenbeltpers. -16p.
Afmetingen: 24.70 x 16.60 (genaaid met cahiersteek)
Colofon: “Televisiekijkend vroeger van Hugo Claus werd in 1987 als een zomerse hommage aan Martin Ros op een geheime pers gedrukt in een oplage van zeven exemplaren, waarvan vier op naam gedrukt. Alle exemplaren blijven uiteraard hors commerce. Dit is nummer [   ].”

1988

Een andere keer. (proza – bibliofiele uitgave)

Met houtsneden van ROGER RAVEEL.
Amsterdam: Printshop. 
Afmetingen: 31.30 x 24 ( 3 leporello’s, dubbelgevouwen blad en bijlage in linnen band met ingekleurde preegdruk; (bijlage genaaid met cahiersteek, met stofomslag. Samen in linnen doos).
Colofon: “Titel: een andere keer. Tekst Hugo Claus. 15 houtsneden Roger Raveel. Opstel Freddy de Vree. Vormgeving Hannie Pijnappels. Papier Velin Rives 20g/m². Foemat 23 x 30 cm. Lettertype Garamond. Tekst gezet en gedrukt door Geuze, Dordrecht. Doos F.J. Schwendemann, Amsterdam door Eric Levert. Oplage 100 exemplaren genummerd 1/100 t/m 100/100 en zes proefdrukken genummerd I/VI t/m VI/VI. De eerste 15 exemplaren werden handingekleurd door Roger Raveel. Uitgave Printshop 1988 Amsterdam. Dit is nummer [   ]. Gesigneerd door Hugo Claus en Roger Raveel.”
Beelden. (poëzie – bibliofiele uitgave)

Gedichten en afbeeldingen van beeldend werk, interview en poëziefragmenten.
Antwerpen: Mercatorfonds. -256p.
Afmetingen: 41.10 x 30.90 (genaaid in linnen, met stofomslag van Japans papier, in plexiglazen schuifdoos; suite verwerkt in boek)
Bestaat ook met imprint H.J.W. Becht, Haarlem.
Toneel I. (toneel)

Heruitgave van de verzamelbundel Acht toneelstukken (1966).
Amsterdam: De Bezige Bij (Antwerpen: Uitgeverij Contact NV)
Gilles! (toneel – Monoloog geschreven voor Jan Decleir)

In 1989 heruitgegeven onder de titel ‘Gilles en de nacht’ door De Bezige Bij te Amsterdam.
Antwerpen: Nioba, Uitgevers. -88p.
Afmetingen: 20 x 12.40 (genaaid & gebonden in linnen)
Omslagfoto: Patrick de Spiegelaere / Omslagontwerp: J.J. Stiefenhauers
Colofon: “GILLES ! van Hugo Claus verscheen ter gelegenheid van de première van het gelijknamige stuk in de Muntschouwburg te Brussel.
Naast de gewone paperback-editie werden 300 exx. gebonden. Daarvan werden 26 exemplaren A-Z door de auteur gesigneerd. 10 romeins genummerde exemplaren zijn bestemd voor de medewerkers.
Deze eenmalige druk werd mogelijk gemaakt door de inzet van Gerard Mortier, directeur van de Munt, Brussel en Walter Lerouge, directeur van De Brakke Grond, Amsterdam.
GILLES! werd gedrukt op 90 grms. editiepapier, gezet uit de Bookman 12., gedrukt bij Nioba, Uitgevers, Antwerpen en gebrocheerd en gebonden bij drukkerij Groeninghe, Kortrijk.”
Nota: 700 exemplaren van de handelseditie verschenen gebrocheerd.
Een zachte vernieling: Roman. (roman)

Amsterdam: Uitgeverij De Bezige Bij. (Contact NV Antwerpen). -189p.
Reeks: BBLiterair
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback of genaaid gebonden in linnen met stofomslag)
Omslag: Leendert Stofbergen  /  Foto achterplat: Simone Sassen
Druk Hooiberg Epe
Vertaald in het Frans ‘Une douce destruction’ (Ed du Fallois/L’Age d’Homme, Paris, 1988)
 Claus 1988 3
Het schommelpaard: Een kwalijke komedie. (toneel)

Amsterdam: De Bezige Bij (Antwerpen: Uitgeverij Contact NV). -96p.
Afmetingen: 20 x 12.50 (garenloos gebrocheerd)
Omslag: Jean Lagarrique / Leendert Stofbergen.
Druk: Thieme Nijmegen
Het Schommelpaard van Hugo Claus – geschreven in opdracht van ‘Compagnie van de XXste Eeuw’ – werd voor het eerst opgevoerd op 27 september 1988 in de Stadsschouburg te Amsterdam. Regie: Hugo Claus
Woyzeck. (toneel)

Vertaling / bewerking naar GEORG BÜCHNER.
Antwerpen: KNS / Theaterwinkel v.z.w. -64p.
Afmetingen: 17.50 x 10.50 (garenloos gebrocheerd)
Oplage 250 exemplaren.
Première 17 september 1988 Stadsschouwburg te Antwerpen. KNS programmaboekje – 88/89 nr 1
        
Het huis van Bernarda Alba. Drama van vrouwen in de dorpen van Spanje.(toneel)

Vertaling/bewerking naar Federico GARCIA LORCA: La casa de Bernarda Alba.
Antwerpen: KNS / Theaterwinkel v.z.w. -37p.
Afmetingen: 17.50 x 10.60 (garenloos gebrocheerd)
Oplage: 250 exemplaren.
Première: 1 oktober 1988, Stadsschouwburg te Brugge / Première te Antwerpen 12 januari 1989 Stadsschouwburg te Antwerpen. KNS programmaboekje – 88/89 nr 4
     
Sonnetten (poëzie)

Amsterdam: Uitgeverij De Bezige Bij [35] p.
Afmetingen 20 x 12.50 (ingenaaid)

1989

Toneel II. (toneel – verzameluitgave)

Bevat: Morituri; -Vrijdag; -Tand om tand; -Het leven en de werken van Leopold II; -Interieur en Pas de deux.
Amsterdam: De Bezige Bij (Antwerpen: Uitgeverij Contact NV)
De zwaardvis. (novelle)

Amsterdam: CPNB. -95p.
Afmetingen: 19 x 12 (garenloos gebrocheerd of genaaid gebonden met stofomslag)
Colofon: ‘De Zwaardvis’ werd door de uitgeverij De Bezige Bij geproduceerd voor de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek ter gelegenheid van de Boekenweek 1989.
Omslag: Leendert Stofbergen / Hugo Claus  /  © Hugo Claus 1989 c/o Beeldrecht, Amsterdam
Foto © Geert Kooiman
Zet- druk- en bindwerk Van Boekhoven-Bosch nv Utrecht
Vertaald in het Frans als ‘L’Espadon’ (Ed du Fallois/L’Age d’Homme, Paris, 1988)
Nota: Ieder jaar worden er circa honderd Boekenweekgeschenken gebonden in linnen, maar Claus had geen gebonden Zwaardvis ontvangen. Ook verzamelaar Gert Jan Hemmink bezat geen exemplaar in linnen, zodat hij in overleg met Claus een extra-luxe-editie liet vervaardigen met een aparte, door Hans van Eijk met de hand gezette en gedrukte colofonpagina.
Oplage: zeven exemplaren gebonden door Binderij Phoenix: 2 exemplaren werden op naam gedrukt, de overige 5 werden op de pers genummerd. Alle exemplaren werden in het colofon gesigneerd door de auteur. Verguld halfperkament met perkamenten hoeken. In kartonnen foedraal met verzonken voor-en achterplat van de garenloze editie.Nr. 2.

 Claus 1989 1
Perte Totale: Ter gelegenheid van zijn 60e verjaardag 60 schetsen en 60 nota’s. (poëzie)

Poëzie bij eigen beeldend werk.
Amstelveen: Uitgeverij AMO. Oplage: 360 ex.
Afmetingen: 21.80 x 15.50 (genaaid gebonden in volleder in foedraal)
Colofon: “Perte Totale werd in opdracht van Uitgeverij AMO te Amstelveen vormgegeven door Annie Brinckman, gezet bij de Poortpers en gedrukt door Gerard Timmer te Amsterdam. De oplage bedraagt 360 exemplaren: 300 exemplaren, arabisch genummerd 1 – 300, werden gedrukt op Orion; zestig exemplaren werden gedrukt op Drie Kronen, gebonden door Binderij Phoenix te Amsterdam, bevatten één van de originele tekeningen en zijn bestemd voor kunstenaar/auteur, medewerkers als ook liefhebbers en de uitgever. Al deze, romeins genummerde exemplaren, werden gesigneerd en het colofon door Hugo Claus. Dit is nummer [   ].”
Nota: 300 exemplaren zonder tekening verschenen gebrocheerd (21 x 14.90 cm, 68p.).
Gilles en de nacht. (toneel)

Heruitgave van ‘Gilles !’ uit 1988.
Amsterdam: Uitgeverij De Bezige Bij. – BBToneel -53p.
Afmetingen: 20 x 12.50 (garenloos gebrocheerd- zachte kaft)
Omslag: Leendert Stofbergen.
Illustratie fragment van een schilderij van Edward Bure-Jones.
Druk Thieme Nijmegen.
Foto auteur op de achterflap: Geert Kooiman.

Georg Büchner. Gedichten. (poëzie)

Amstelveen: Uitgeverij AMO. -9p. Oplage 25 ex.
Kort dagboek (Dinsdag 6-4 Zondag 21-12)

Amstelveen: Uitgeverij AMO. –ongepagineerd [28]p.
Afmetingen: 36.50 x 25.80 (genaaid gebonden in halfleder met perkamenten platten, in foedraal met linnen afwerking).
Kort Dagboek verscheen voor het eerst in de Vlaamse Gids van januari 1949. Vele jaren later, in 1983 verschijnt het als piraten editie. De vraag blijft of Hugo Claus wel een dagboek bijhoudt . We zullen zien.
Colofon: “Kort Dagboek werd in het najaar van 1989 in opdracht van de uitgeverij AMO te Amstelveen met de hand gezet in Bembo en gedrukt door Hein Elferink te Assen. De oplage bedraagt 25 arabisch genummerde exemplaren
Alle exemplaren werden in twee kleuren gedrukt op Hahnemühle, gebonden door Binderij Phoenix en in colofon gesigneerd door de auteur. Dit is nummer [   ].”
Nota: voor het eerst gepubliceerd in De Vlaamse Gids, jrg. 33, afl. 1 (januari 1949).
Teirlinck Adamisch.

Amstelveen: Uitgeverij AMO. -16p.
Afmetingen: 25.80 x 17.50 (genaaid gebrocheerd of genaaid gebonden in halfperkament, in hoes).
Colofon: “Teirlinck Adamisch werd in 1989 in opdracht van Uitgeverij AMO te Amstelveen met de hand gezet uit de Bembo en gedrukt door Hein Elferink te Assen. De oplage bedraagt vijfendertig exemplaren. Vijfentwintig exemplaren werden gedrukt op Zerkall, gebrocheerd en arabisch genummerd. Tien exemplaren werden in twee kleuren gedrukt op Hahnemühle, gebonden door Binderij Phoenix en romeins genummerd. Alle exemplaren werden gesigneerd door de auteur. Dit is nummer [   ].”

 

PERIODE 1990-1999

1990

Steeds / Cité. (poëzie – bibliofiele uitgave)

Nederlandse en Franse poëzie bij zeefdrukken van Albert PEPERMANS.
Brussel: Editions Camomille.
Afmetingen:38.40 x 27.70 (11 in vier gevouwen uitslaande bladen, genaaid gebonden in een kartonnen map met preegdruk, in een (tweede) grijs kartonnen map met preegdruk)
Colofon: “Steeds” van Hugo Claus en Albert Pepermans, ontdubbelde gedichten bij dubbeltekeningen en hun werktekening, verscheen in opdracht van Galerie Camille von Scholtz in mei 1990.
De tekst werd gezet uit de Palatino door Pre-Press Group De Schutter te Antwerpen. De zeefdrukken werden uitgevoerd door Jan Keijzer te Heikruis. Het boek werd verzorgd door Binderij Janssen in Edegem. Elk boek bevat een originele bijdrage van de schilder. De oplage bedraagt 35 genummerde en gesigneerde exemplaren en zes buiten reeks.
Nota: in 1991 werden de beelden en gedichten ook in het Nieuw Wereldtijdschrift gepubliceerd.
Ludduvuddu. (poëzie – bibliofiele uitgave)

Met houtsnede door ROGER RAVEEL
Amstelveen: Uitgeverij AMO. -24p.
Afmetingen:51.70 x 40.60 (genaaid gebonden in halflinnen, in rood linnen overslagdoos)
Colofon: “LUDDUVUDDU werd in de winter van het jaar 1990 in opdracht van Uitgeverij AMO gezet uit de Gill Sans door Rob Cox en door hem zelf gedrukt op zijn pers te Amsterdam. De oplage bedraagt zeventig exemplaren. Veertig exemplaren werden gedrukt op Fabriano gebrocheerd en arabisch genummerd 1 – 40. Dertig exemplaren werden in twee kleuren gedrukt op Hahnemühle, gebonden door Binderij Phoenix en romeins genummerd I – XXX: ze worden vergezeld van een extra afdruk van de houtsnede op groot formaat. De eerste vijf romeins genummerde exemplaren werden op naam gedrukt: ze bevatten bovendien een afdruk van de houtsnede op Japans. Alle exemplaren werden genummerd en gesigneerd in het colofon door auteur en kunstenaar. Dit is nummer [   ].”
Gedichten/Tekeningen

Groningen [z.u.] – 80p. / 78p. Twee boekdelen.
Afmetingen: 32 x 22 (Twee boekdelen bevestigd op één blok met de tekeningen garenloos gebonden in halflinnen en de gedichten genaaid gebonden in halflinnen, samen in zwart linnen overslagdoos.)
Colofon: “36 gedichten uit: Dag jij, Tweeënzestig Mad Dog Stanzas, traditioneel voorbehouden aan poëzie van dronkelieden en waanzinnigen. Hugo Claus, 1970. Verschenen bij De Bezige Bij, 1971. 36 tekening van Astrid Blom en Sacha de Ven. Tekst, gezet uit de Garamond. Bindwerk, Sacha de Ven. Oplage: 10, waarvan 7 voor de verkoop. Groningen, 1990.”
Zomernacht. (toneel)

Vertaling/bewerking naar Shakespeare: A Midsummer night’s dream.
Antwerpen: ’t Gebroed. -95p.
Omslagontwerp: Rob Marcelis
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Colofon: Dit boek werd uitgegeven ter gelegenheid van de première van ‘Zomernacht’ door ’t Gebroed op 26 februari 1991 in De Werf te Brugge. De oplage van de eerste druk bedroeg 2000 exemplaren.
Regie: Jan Decleir. Cast: Ann Pira, Tine Van den Brande, Karlijn Sileghem, Paul Wuyts, Tony de Maeyer, Günther Lesage, Rudy Morren, Alexander van Bergen en Filip Peeters.
 Claus 1991 1
Toneel III. (toneel – verzameluitgave)

Amsterdam: De Bezige Bij (Antwerpen: Uitgeverij Contact NV)
Genesis 1966/1968

Editie van de originele tekeningen van Roger Raveel met gedichten van Hugo Claus in de verzameling van het Groeningmuseum met een inleiding door Freddy De Vree.
Deze publikatie werd uitgegeven naar aanleiding van de schenking in 1990 door Arthur Vandekerckhove aan de stad Brugge van de oorspronkelijke tekeningen en het manuscript van Genesis door Roger Raveel en Hugo Claus.
Brugge: Stichting het kunstboek -80p. Ill.
Afmetingen: 23.50 x 30.50 oblong (gebonden – harde kaft)
Fotografie: Hugo Maertens  /  Fotogravure: Datascan, Brugge
Vormgeving en druk: Designdruk/Jaak van Damme, Brugge
Oplage 500 exemplaren.
Hugo Claus, Een keuze uit de poëzie van Hugo Claus samengesteld en ingeleid door Freddy De Vree

Gent – Poëziecentrum vzw. – 213p.
Reeks Dichters van nu nr 1
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Foto omslag: Patrick de Spiegelaere  /  Omslagontwerp: Charlotte Fischer

1991

Dichter. (poëzie – bibliofiele uitgave)

Amstelveen: Uitgeverij AMO. -20p.
Afmetingen: 33 x 23.80 (genaaid gebonden in rood halfleder, in foedraal met lederen afwerking)
Colofon: “Dichter werd in het voorjaar van 1991 voor Uitgeverij AMO te Amstelveen gezet uit de Garamont en gedrukt door hans van Eijk, In de Bonnefant te Banholt. De oplage van vijfentwintig exemplaren op Hahnemühle is als volgt verdeeld: nummer I – X op etspapier 230 grams, gebonden door Binderij Phoenix te Amsterdam; nummer 1 – 15 op 200 grams quarelpapier, gebrocheerd. Alle exemplaren zijn op de pers genummerd en door de auteur in het colofon gesigneerd. Nummer [   ].”
Ontmoeting met Hans Andreus. Portret van Andreus door Hugo Claus.

Amstelveen: Uitgeverij AMO. -18p.
Afmetingen: 326 x 17.50 (genaaid gebrocheerd met omslag)
Colofon: ” ‘Ontmoeting met Hans Andreus’ werd in het voorjaar van 1991 in opdracht van Uitgeverij AMO te Amstelveen met de hand gezet uit de Bembo en gedrukt door Hein Elferink. De oplage bedraagt vijfendertig exemplaren. Vijfentwintig exemplaren werden gedrukt op Zerkall-Bütten, gebrocheerd en arabisch genummerd. Tien exemplaren werden in twee kleuren gedrukt op Hahnemühle, gebonden door Binderij Phoenix en romeins genummerd. Alle exemplaren bevatten als frontispice een portert van Hans Andreus door Hugo Claus (uitgevoerd in vernis-mou; op de plaat geëtst door Joost Veerkamp, en gedrukt door M.A. Lafleur). De romeins genummerde exemplaren bevatten bovendien een gesigneerde afdruk van het portret op Japans papier. Alle exemplaren werden gesigneerd door de auteur. Dit is nummer [   ]”
Ontmoeting met Corneille. Met een portret van Corneille door Hugo Claus.

Amstelveen: Uitgeverij AMO. -18p.
Afmetingen: 32.60 x 17.50 (genaaid gebrocheerd met omslag)
Het mondeling verraad: Een muziekepos over de duivel.

Tekstcollage door MAURICIO KAGEL voornamelijk op basis van “Les Evangiles du Diable selon les croyances populaires” ed. Claude Seignolle.
Vertaald door Hugo Claus & CEES NOOTEBOOM.
Amsterdam: Toneelgroep Amsterdam. -28p.
Afmetingen: 15 x 24 (geniet in origineel omslag)
Colofon: “Redactie: Ingrid Deddes, Elmer Schönberger – Vormgeving: Dingeman Kuilman, Studio Anthon Beeke – Druk: Rob Stolk – Vertaling: 1991 Hugo Claus & Cees Nooteboom.”
De man van Tollund (poëzie – bibliofiele uitgave)

Uitgave Vrienden van De Zwarte Panter, ter gelegenheid van de tentoonstelling in De Zwarte Panter van 27 oktober tot 1 december 1991.
Eerste druk met zeefdrukken van Serge VANDERCAM, tweede druk voor de tekst (1963).
Afmetingen: 67.40 x 51.30 (4 ongenummerde, dubbelgevouwen bladen; 6 ongenummerde bladen in linnen overslagdoos).
Colofon: “ ‘De man van TOLLUND’ – Deze uitgave met een gedicht van Hugo Claus opgedragen aan Serge Vandercam in 1963, zeven zeefdrukken van Serge Vandercam en een nawoord van Ernest Van Buynder werd gezet in de Times Condensed letter en gedrukt te Antwerpen in september-oktober op Vélin Cuve BFK Rives 250 gr. voor de Vrienden Van De Zwarte Panter te Antwerpen. De zeefdrukken, teksten en kaften werden gedrukt door Roger Vandaele, Panter Pers Zeefdruk. De kaften werden gerealiseerd door Handboekbinderij Jansen te Edegem. Het tekstzetwerk is van CompuPrint te Antwerpen. De oplage werd gedrukt op 60 exemplaren genummerd van 1 tot 60. 20 exemplaren werden romeins genummerd van I tot XX. Alle zeefdrukken werden gesigneerd en hebben hetzelfde nummer als de map. Dit is nummer…”

 

1992

Geplette gedaanten. (poëzie)

Poëzie bij10 etsen door REINHOUD.
Amstelveen: Uitgeverij AMO.
Afmetingen: 39.10 x 26.50 (dubbelgevouwen blad in omslag)
Colofon: “ ’Geplette gedaanten’ werd in het najaar van 1992 voor Uitgeverij AMO te Amstelveen gezet uit de Bembo corps 18 en gedrukt op BFK Rives door Hans van Eijk, In de Bonnefant te Banholt. De oplage van 50 exemplaren is als volgt verdeeld: de nummers 1 -40 bevatten 10 etsen in kleur van Reinoud; de nummers I –X bevatten naast de tien etsen in kleur een suite van deze etsen in zwart-wit, één van de originele etsplaten en het bijbehorende gedicht in het handschrift van Hugo Claus. De etsen werden gedrukt door Biel Genty in Montjavoult en genummerd en gesigneerd door de kunstenaar. De dozen werden vervaardigd door Binderij Phoenix, Amsterdam. Alle exemplaren van deze uitgave zijn op de pers genummerd en in het colofon gesigneerd door de auteur en kunstenaar. Dit is nummer [   ].”
Verroeren. (proza)

Vertaling naar SAMUEL BECKETT: Stirrings Still.
Amsterdam: Uitgeverij De Bezige Bij.
Ontmoeting met Christian Dotremont. Met een portret van Dotremont door Hugo Claus.

Amstelveen: Uitgeverij AMO. -18p.
Afmetingen: 32.60 x 17.50 (genaaid gebrocheerd met omslag)
Ontmoeting met Simon Vinkenoog. Met een portret van Vinkenoog door Hugo Claus.

Amstelveen: Uitgeverij AMO. -18p.
Afmetingen: 32.60 x 17.50 (genaaid gebrocheerd met omslag)
I promessi sposi. (eenakter)

Megen: Literafiele Uitgeverij Perifeer. –[6]p.
Afmetingen: 21 x 14.70 (Los blad in dubbelgevouwen blad in omslag)
Gedrukt in een oplage van 30 genummerde exemplaren.
Colofon: “De eenakter I promessi sposi, van Hugo Claus werd door de literafiele uitgeverij Perifeer in juni 1992 uitgegeven. Het verscheen als twaalfde deel in de reeks Dialogen in een definitieve oplage van 25 (+V) exemplaren. Dit is nummer: …”
Roofdruk verschenen zonder toestemming van de auteur.
Gert Jan Hemmink: ‘Deze eenakter bestaat uit een dialoog van twee regels, overgenomen uit Van horen zeggen. Dat dit een stukje ongein was om verzamelaars geld uit de zak te kloppen, daarover waren de auteur en ik het eens”.

1993

Koning Lear. Toneelstuk in vijf bedrijven in de vertaling van Hugo Claus.(toneel)

Vertaling / bewerking naar SHAKESPEARE: King Lear.
Den Haag; Amsterdam: Het Nationale Toneel; / Amsterdam:International Theatre & Film Books. -148p.
Afmetingen: 20 x 12.50 (garenloos gebrocheerd)
Onder de torens: Een gelegenheidsstuk. (toneel)

Amsterdam: Uitgeverij De Bezige Bij. BBToneel -128p.
Afmetingen: 20 x 12.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Omslag; Leendert Stofbergen.
Druk: Hooiberg Epe.
Foto auteur op achterplat: Bert Nienhuis.
‘Onder de torens’ is geschreven voor het Nederlands Toneel Gent ter gelegenheid van de opening van de gerenoveerde Koninklijke Schhouwburg van Gent op 14 oktober 1993
10 manieren om naar P.B.S. te kijken. (poëzie)

Poëzie met 9 tekeningen van de auteur.
Landgraaf: Uitgeverij Herik. -24p.
Reeks: Zwarte Reeks 18
Afmetingen: 22 x 14.30 (ingenaaid – licht kartonnen kaft met geïllustreerde flappen)
Colofon: De gedichtencyclus ‘10 manieren om naar P.B.S. te kijken’ werd op verzoek van uitgeverij Herik, Landgraaf, geschreven door Hugo Claus die ook de tekeningen maakte.
De bundel werd vormgegeven door Hans Kentie bNO, Leusden. De cyclus werd gezet uit de Clarendon door S.C.P.P. Letters bv, Rotterdam en gedrukt op Facta chloorvrij papier 300g/m² en Pronijnix Silk, 150 g/m² door drukkerij Econoom te Beek, Limburg. Martin Van den berg, Simpelveld, verzorgde de afwerking.
Deze uitgave kwam tot stand met medewerking van Bouwfonds Limburgse Gemeenten, Geleen; Bovass BV Assurantiën, Kerkrade; Brand Bierbrouwerij BV, Wylre; KNP, Maastricht; Koninklijke Sfinx NV, Maastricht; Proost en Brandt, Diemen; Stichting Veritas, Maastricht.
De oplage bedraagt 225 door de uitgever genummerde en daarna door de auteur gesigneerde exemplaren. Dit is nr.219 van 225.
De Sporen. (poëzie)

Uitgebreide herdruk van Sporen (1987).
Amsterdam: Uitgeverij De Bezige Bij. -100p.
Afmetingen:26 x 19.50 (gebonden – harde kaft met geïllustreerde stofomslag
Deeltitels: De sporen; Gezegden; Gelegenheden; Gedaanten; Vijf nenia’s
Omslag: Frits Stoepman  /  Illustratie: Morris Hirsfield  /  Druk Thieme, Nijmegen
Luxe uitvoering: 27.40 x 20.30 (genaaid gebonden in rood halfleder met perkamenten platten, in foedraal)
Toneel IV. (toneel- verzameluitgave)

Amsterdam: De Bezige Bij (Antwerpen: Uitgeverij Contact NV)
Zij: Caurisurata pancasika. (poëzie – bibliofiele uitgave)

Met 10 lithografieën door Michael Bastow.
Paris: Acme Editions.
Afmetingen: 34.40 x 25.90 (22 losse bladen in papieren omslag in grijs linnen schuifdoos met preegdruk)
Colofon: “ZIJ (Caurisurata pancasika) van Hugo Claus en Michael Bastow werd in opdracht van Acme, Parijs, in januari 1993 gezet uit de Paganini en op een handpers gedrukt op Senkwa papier door François Da Ros in Parijs. De tien lithografieën werden gemaakt en afgedrukt op Arches bij Clot Bramsen et Georges te Parijs. De cassette werd uitgevooerd door Boekbinderij Jansen in Edegem. De oplage bedraagt honderd gesigneerde en genummerde exemplaren, waarvan25 genummerd 1 t/m 25, voorzien van een originele akwarel, en 75 exemplaren genummerd 26 t/m 100. Daarnaast bestaan 10 exemplaren buiten handel gemerkt H.C. I/X. Dit is exemplaar [   ]”
Open brief

Amstelveen: Uitgeverij AMO. -20p.
Afmetingen: 30.50 x 18.10 (genaaid in origineel omslag)
Colofon: “ ‘Open brief’ werd in het najaar van 1993 in opdracht van Uitgeverij AMO gezet uit de Lutetia door Rob Cox en door hem gedrukt op zijn pers te Amsterdam. De oplage bedraagt 50 ongenummerde exemplaren. Alle exemplaren werden door Hugo Claus in het colofon gesigneerd.”

1994

Belladonna: Scènes uit het leven in de provincie: Roman. (roman)

Amsterdam: Uitgeverij De Bezige Bij. -350p.
Afmetingen: 21.60 x 13.50 (paperback en gebonden met stofomslag)
Foto: Paul Huf – Omslag: Leon Spilliaert © Beeldrecht
Druk Veenman Wageningen
Colofon: Van de eerste oplage van dit boek werden in november 1994 op verzoek van Gert Jan Hemmink vijf exemplaren gebonden door Binderij Phoenix te Amsterdam. Twee exemplaren werden op naam gedrukt, de overige drie werden op de pers genummerd. Alle exemplaren werden in het colofon gesigneerd door de auteur. Dit is nummer […]
De handelseditie verscheen gelijktijdig in drie varianten:
 1. Genaaid gebonden in linnen met stofomslag
 2. 8500 exemplaren, genummerd 1 – 8500, garenloos gebrocheerd
 3. Ongenummerd, garenloos gebrocheerd.
Claus 1994 2
Gedichten 1948-1993. (poëzie – verzameluitgave)

Amsterdam: Uitgeverij De Bezige Bij. -1109p.
Afmetingen: 21.30 x 13.40 ( gebonden – met harde kaft, stofomslag en leeslint)
Deeltitels: Kleine reeks; Registreren; Zonder vorm van proces; De blijde en onvoorziene week; Paal en perk; Een huis dat tussen nacht en morgen staat; Tancredo infrasonic; De Oostakkerse gedichten; Een geverfde ruiter; Bericht aan de bevolking; Onder water met Ava Gardner; De man van Tollund; Randgedichten bij l’Inferno, Canto XIII; Oog om oog; Het teken van de hamster; Het landschap; Heer Everzwijn; Van horen zeggen; Dag, jij; Figuratief; De wangebeden; Almanak; Scherven; Alibi; Een weerzinwekkend bezoek; Sonnetten; Ambachten; Steeds; De sporen; Envoi
Omslag: Rudo Hartman  /  Druk Thieme, Nijmegen
Hugo Claus. Beeldende kunstenaars rond de dichter, Watou ’94

Watou, Wek/roep Kultuur, [1994] – [114] pag., ill.
22 gedichten van Hugo Claus – gebloemleesd – in samenspraak met evenveel beeldende kunstenaars.
Catalogus bij watou ’94 (Lieven Achtergael, Patrick de Spiegelaere, Bernard van Eeghem, Gwij Mandelinck) Foto’s: Patrick de Spiegelaere.
Afmetingen: 21 x 21 (zachte kaft in ijzeren ringen gevat)

1995

Borgerocco of De dood in Borgerhout: Libretto voor een opera. (toneel)

Met eigen pentekening.
Amstelveen: Uitgeverij AMO. -66p.
Afmetingen: 24.60 x 17.40 (genaaid gebonden met originele gesigneerde tekening in hoes).
Colofon: “BORGEROCCO of DE DOOD IN BORGERHOUT werd in het najaar van 1995 in opdracht van de uitgeverij AMO gezet uit de Joanna door zetterij Chang Chi Lan-Ying en gedrukt door Offsetdrukkerij Jan de Jong, beide te Amsterdam. De ongelimiteerde uitgave van twintig exemplaren werd gedrukt op Pordenone Crème en gebrocheerd door Binderij Meeuwis, Amsterdam. Vanzelfsprekend verschenen daarnaast twintig gesigneerde exemplaren met een originele pentekening van Hugo Claus als frontispice, gedrukt op Freelife Crème en gebonden door Binderij Phoenix te Middelburg. Dit is nummer …
Nota: van de ongelimiteerde oplage verschenen 200 exemplaren.
1998: in de herfst van 1998 werd het libretto, in opdracht van Thomas Rap te Amsterdam, gedrukt bij Hooiberd te Epe. Grafische verzorging: Volcken Beck, Amsterdam. Foto auteur: Gerald Dauphin.
Claus
De eieren van de kaaiman: Toneelstuk. (toneel)

Utrecht: Stichting VSB Fonds. -61p.
Afmetingen: 21.50 x 13.90 (genaaid gebonden in linnen)
Colofon: “De eieren van de kaaiman verscheen ter gelegenheid van de vierde VSB Beurzendag op 20 juni 1995 in het VSB Circustheater te Den Haag. Van de totale oplage werden 300 exemplaren door de auuteur gesigneerd. Zijn portret werd gemaakt door Patrick de Spiegelaere. Het boek werd gedrukt op de persen van drukkerij Nauta bv te Zutphen en gebonden door Van Waarden bv te Zaandam. De typografische vormgeving was in handen van Joost van de Woestijne. De productie van deze uitgave werd verzorgd door Van Lindonk Special Projects bv, uitgever te Breukelen.
Et voilà, le travail! (poëzie – kunstenaarsboek)

Poëzie bij beeldend werk van Albert Pepermans. De tentoonstelling is een intiatief van het Cultureel Centrum Strombeek-Bever, met dank aan Radio 3.
Met een inleiding door Freddy De Vree
Strombeek-Bever: Cultureel Centrum. –[46]p. Ill. CD
Afmetingen: 17.80 x 18 (ingenaaid)
De CD bevat “Tien kwatrijnen voor Albert Pepermans” en “Steeds” , tien dubbelgedichten van en gelezen door Hugo Claus met pianobegeleiding door Albert Pepermans .Publicatie bij de gelijknamige rondreizende tentoonstelling.
Genummerd en gesigneerd door auteur en illustrator. Dit is nr.3 van 300.  /  Druk catalogus: Carto, Brussel.
Nota: Het oorspronkelijk werk bestaat uit tien monochrome werken op papier, formaat 150 x 200 centimeter. Pepermans maakte schetsen, Claus schreef er 10 kwatrijnen voor Albert Pepermans bij. De thema’s waren vervreemding, vervagende herinnering en verlorenheid.
Zoek de zeven. (poëzie – bibliofiele uitgave)

Met illustraties van Pierre Alechinsky.
Antwerpen: RUCA.
Afmetingen: 30.40 x 22.30 (8 losse, dubbelgevouwen bladen in papieren omslag en extra portfolio met losse, dubbelgevouwen bladen; geheel in blauw linnen overslagdoos).

1996

De geruchten: Roman. (roman)

Amsterdam: Uitgeverij De Bezige Bij. -224p.
Afmetingen: 20 x 13.50 (paperback en gebonden met stofomslag)
Omslagfoto: Chris Killip  /  Foto auteur: Gerard Dauphin
Druk Mennen Asten
De Metsiers / De koele minnaar / Omtrent Deedee / Schaamte / Het jaar van de kreeft. (romans – verzameluitgave)

Amsterdam: Uitgeverij De Bezige Bij.
De verlossing. (toneel)

Amsterdam: Uitgeverij De Bezige Bij. -128p.
Afmetingen: 20 x 12.60 (garenloos gebrocheerd)
Omslag: Leendert Stofbergen
Illustratie: Michele Oka Donner
Druk: Nauta
1999: Uitgave Het Toneel Speelt © 1999 i.s.m. International Theatre & Film Books. Programma – tekstboek nr 7.  Samenstelling: Ronald Klamer – Vormgeving: Erwin Rijs/Studio Deunk – Fotografie binnenwerk: Kors van Bennekom, Joris van Bennekom, Gerald Dauphin. Zet & drukwerk Bariet, Ruinen.   Afmetingen: 18 x 11 (pocket)

Claus 1996 2a

Visite / Winteravond. (toneel)

Amsterdam: Uitgeverij De Bezige Bij. -88p.
Afmetingen: 20 x 12.50 (garenloos gebrocheerd)
Omslag: Leendert Stofbergen.
Illustratie: Lucy Gunning.
Druk: Nauta.
Tijdens het Cultureel Festival Amersfoort (18 tot en met 26 april 1991) wordt op 21 april 1991 Winteravond gecreëerd in een regie van Mark Timmer.
‘Visite’ werd 29 augustus 1991 gecreëerd in de Amsterdamse Stadsschouwburg in een regie van Willem van de Sande en Ine Schenkkan.

1997

Impromptu. (poëzie)

Poëzie bij etsen van REINHOUD.
Amstelveen: Uitgeverij AMO.
Afmetingen: 38.10 x 27.70 (10 losse dubbelgevouwen bladen, suite en gedicht van Hugo Claus in handschrift, in okker linnen overslagdoos waarin ook de bijbehorende originele etsplaat is bevestigd).
Colofon: “ ‘Impromptu’ werd in de maand februari van het jaar 1997 in opdracht van de uitgeverij AMO te Amstelveen gezet uit de Garamond en te Amsterdam door Rob Cox op 300 grams Hahnemühle papier gedrukt. Het bindwerk werd verzorgd door Binderij Phoenix te Middelburg. Alle etsen van Reinhoud werden gedrukt door het huis van vertrouwen: Imprimerie Viverlot Incorporated, en door de kunstenaars gesigneerd.
De oplage bedraagt 50 exemplaren: de nummers 1 -43 bevatten elk acht etsen, waarbij een leporello met de etsen in zwart/wit werd toegevoegd aan de eerste 10 arabisch genummerde exemplaren; de romeins genummerde exemplaren I-VII bevatten elk één van de originele etsplaten en het bijbehorend gedicht in het handschrift van de dichter, alsook een suite van de etsen in zwart/wit. Alle exemplaren werden in het colofon door dichter en kunstenaar gesigneerd. Dit is nummer […].”
De komedianten. Pas de deux II. (toneel)

Amsterdam: De Bezige Bij. -92p.
Afmetingen: 20 x 12.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Omslag: Hugo Claus, Leendert Stofbergen.
Illustratie: Valerio Adami.
Auteursfoto op achterplat: Gerald Dauphin.
Druk: Hooiberg, Epe.
De Komedianten werd gecreëerd te Gent op 5 september 1997 met Blanka Heirman als Blanka, Walter Moeremans als Walter en Guido van den Berghe als Jantje.
Nota: Werd in een eerdere versie uitgegeven in 1973 als ‘Pas de deux: Toneelspel in twee delen’, door uitgeverij De Bezige Bij te Amsterdam.
Vraagtekens. (poëzie – bibliofiele uitgave)

Assen: Hein Elferink -16p.
Afmetingen: 30.30 x 18.80 (genaaid gebonden in halfperkament, in hoes).
Colofon: “Hugo Claus schreef op verzoek van de uitgever een gedicht voor Gert jan Hemmink, ter gelegenheid van diens verjaardag. De tekst van deze uitgave werd met de hand gezet uit de Fournier en gedrukt op Zerkall-papier door Hein Elferink. De oplage van negen exemplaren werd gebonden door Binderij Phoenix, op de pers genummerden in het colofon gesigneerd. Februari 1997. Dit is nummer…”

Nenia voor Herman de Coninck. (poëzie – bibliofiele uitgave)

Banholt: In de Bonnefant.
Afmetingen: 30.50 x 19.20 (dubbelgevouwen blad in stofomslag)
Oplage: 55 exemplaen in twee kleuren gedrukt. Bruin-beige omslag ‘met reekstitel’.
Als onvoorzien dertiende deel uit de reeks ‘De Tand des Tijds’, bleken er voor deze afsluitende uitgave onvoldoende omslagen voorradig. Vandaar exemplaren met rood omslag voorzien van de titel ‘Nenia voor Herman de Coninck’.

1998

De aap in Efese: 10 gedichten bij 10 etsen. (poëzie)

Poëzie bij etsen van JAN VANRIET.
Wilrijk: Private Press / De Witte Adelaar.
Afmetingen: 34.10 x 26.70 (13 dubbelgevouwen bladen in papieren omslag in donkerblauw linnen band; geheel in donkerblauw linnen cassette met lederen titelschild op de rug van de band).
Colofon: De aap in Efese, tien gedichten van Hugo Claus bij koperetsen met aquatint van Jan Vanriet, verscheen in originele uitgave op 10 december 1998. Omslag en titelpagina werden verlucht met telkens een originele linosnede van Jan Vanriet. De tekst werd met de hand gezet uit de Garamond en gedrukt op 210 grams BFK Rives op de persen van de Privat Press ‘De Witte Adelaar’. De etsen werden gedrukt op 250 grams Rives in het drukatelier van Marcel Praet. De cassette en band werden vervaardigd door Ria van Meulder. De aap in Efese, verscheen in een oplage van 55 exemplaren, 10 exemplaren werden genummerd van I tot X. Aan elk van deze exemplaren werd één van de tien etsen toegevoegd, opgehoogd door de kunstenaar zelf. 40 exemplaren kregen een nummer van 1 tot 40. Exemplaren van tot E, zijn bestemd voor de auteur, de kunstenaar en de medewerkers.
Alle exemplaren zijn gesigneerd door Hugo Claus en Jan Vanriet. Dit is nummer [   ]
Voor de reiziger. (poëzie)

Poëzie bij foto’s.
Antwerpen: Alfa Hotels Antwerpen. -100p.
Afmetingen: 34.80 x 24.40 (genaaid gebonden)
Colofon: “Fotografie België. J&J Fotografie: Jonas Briels & Jocelyne Moreau. Fotografie Alfa Hotels. Keoon fotografie Luc Peeters. Verbindende teksten Jan Froklage. Lithografie Jan Peek. Druk Drukkerij Dröge Pieter Dröge & Cor van Hoof. Concept, ontwerp en uitvoering Cicero Productions: Thomas Briels & Charlotte van Nunen”.
Met vooraan ingekleefd blad met nummering en signatuur “ ‘Voor de reiziger’ werd uitgegeven ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van Alfa Hotels. Van de oplage werden de eerste 1000 exemplaren genummerd”.
Het laatste bed: Een verhaal. (roman)

Amsterdam: Uitgeverij De Bezige Bij. -77p.
Afmetingen: 20 x 12.50 (ingenaaid – harde kaft met stofwikkel)
Omslag: Hugo Claus  /  Foto auteur: (Gerard Dauphin)
Druk: Mennen-Schriks Grafische Bedrijven Asten
Oktober ’43. Foto’s Rik Selleslags. (poëzie – handelsuitgave)

Poëzie bij foto’s van Rik Selleslags.
Amsterdam: Uitgeverij De Bezige Bij. -58p. Foto’s
Afmetingen: 27 x 19.60 (gebonden – harde kaft met stofomslag)
De negatieven van de foto’s werden gevonden in het archief van zijn zoon, de fotograaf Herman Selleslags
Boekverzorging: Rudo Hartman
Druk Hooiberg Epe
 
Oktober ’43. (bibliofiele uitgave)

Uitgave Vrienden van De Zwarte Panter, ter gelegenheid van de tentoonstelling ‘Hugo Claus en Rik Selleslags’ in De Zwarte Panter van 13 september tot 1 november 1998 en van het verschijnen van de bundel bij Uitgeverij Bezige Bij te Amsterdam.
Met 10 foto’s van Rik Selleslags, die de zwarte markt van de Marollenwijk in Brussel, de armoede in Aalst en de smokkelroutes rond Kortrijk tonen, en 1 hierop geïnspireerde gedichten in handschrift van Hugo Claus.
Donkerblauwe linnen map met zilveren opschrift, 43.60 x 52.60.
18 exemplaren van de 25 uitgevoerd, gesigneerd en genummerd 1-18, en 3 ongenummerde gesigneerde exemplaren met 10 foto’s en gedichten (deel 1) en 19 foto’s en gedichten (deel 2)
Uitvoering kaften Handboekbinderij Jansen (Edegem)

Onvoltooid verleden: Roman. (roman)

Vanaf 2000 samen met De geruchten (1996) als tweeluik uitgegeven onder de titel De geruchten.
Amsterdam: Uitgeverij De Bezige Bij. -175p.
Afmetingen: 20 x 12.25 (paperback & gebonden met stofomslag)
Omslagfoto: Hirogi Kutoba  /  Foto auteur: Gerard Dauphin
Druk: Mennen-Schriks Grafische Bedrijven
Claus 1998 3

1999

Goede geschiedenissen of een A.B.C. van de kinderheiligen. Met collages van THIERRY RENARD. (poëzie – bibliofiele uitgave)

Gent: TOOHCSMI -52p.
Afmetingen: 21 x 16.50 (geniet – 2 aparte delen (‘Leesboek’ en ‘Plakboek’)
Colofon: Gedichten: Hugo Claus. Collages: Thierry Renard. Uitgave Toohcsmi, Gent. Druk: Imschoot, Gent. Gedrukt in een oplage van 193 genummerde en gesigneerde exemplaren en 30 e.a.” Gesigneerd door Hugo Claus en Thierry Renard.”
Het huis van de liefde. (poëzie)

Amsterdam, De Bezige Bij. -59p.
Afmetingen: 18.50 x 10.80 (gebonden – Omslag in vilt, met leeslint)
Samenstelling: Suzanne Holtzer.
De gedichten zijn gekozen uit ‘gedichten 1948 – 1993’, een aantal is herschreven, van een titel voorzien of in een nieuw verband geplaatst. De gedichten ‘het huis van de liefde’ en ‘schoonheid’ verschijnen voor het eerst.
Toneel. (toneel)

Toneel – verzameluitgave in twee delen
Amsterdam: Uitgeverij De Bezige Bij.
Verhalen – verzameluitgave.

Amsterdam: Uitgeverij De Bezige Bij.
Wreed geluk. (poëzie)

Amsterdam: Uitgeverij De Bezige Bij. -119p.
Afmetingen: 21.40 x 12.70 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
Omslag: Rudo Hartman
Druk Hooiberg Epe
Hulde aan Hugo. Illustraties Jan Vanriet.

Avignon: Christian Etienne. -12p.
Afmetingen: 21 x 15 (geniet)
Colofon: Uitgegeven in Avignon op 10 april 1999. Oplage 15 exemplaren. Dit is nummer [   ].
Nota: twee gedichten in facsimile “Zomer” en “Niet”. Illustraties van Jan Vanriet die het boekje vormgaf. Met een gedicht van Maarten Doorman “Zeventig” en een verjaardagsmenu.
Thuis. (poëzie – bibliofiele uitgave met houtsnede van Roger Raveel).

Gent: Uitgeverij Octave de Achtste. -28p.
Afmetingen: 39.40 x 26.90 (genaaid gebrocheerd met papieren stofomslag)
Colofon: “ ‘Thuis’ door Hugo Claus en Roger Raveel verscheen op 19 december 1999 in opdracht van Uitgeverij Octave de Achtste in Gent. Het gedicht van Hugo Claus werd gezet uit Plantin corps 14 en gedrukt op Hahnemühle 300 gr. op de persen van Ego Pers in Gent. De houtsnede in kleur van Roger Raveel werd gedrukt op Hahnemühle 300 gr. op de persen van Atelier De Zachte Klaarte in Sint-Amandsberg. Het bindwerk werd uitgevoerd door Reinhard Ergo in Gent en Henrie Hemelsoet in Sint-Amandsberg. ‘Thuis’ verscheen in een oplage van 60 exemplaren Arabisch genummerd van 1/60 tot en met 60/60 en 24 exemplaren op naam gedrukt voor de Bestuursleden van de Stichting Roger Raveel en enkele vrienden van het Roger Raveelmuseum. Bij alle exemplaren hoort een suite met een genummerde of opgedragen houtsnede in kleur door Roger Raveel gesigneerd. Alle exemplaren werden in het colofon gesigneerd door Hugo Claus en Roger Raveel. Dit is exemplaar: [   ]. “

 

PERIODE 2000-2009

2000

Een andere keer: De andere verhalen.

Verzameluitgave van de niet-realistische verhalen.
Amsterdam: Uitgeverij De Bezige Bij. -293p.
Afmetingen: 21.40 x 13.50 (paperback – kaft met flappen)
Omslag: Hollands Lof/Michel Ruyver
Foto omslag: Gerald Dauphin
Claus 2000 3
Een slaapwandeling: Novelle.

Amsterdam: Magazijn De Bijenkorf. -73p
Uitgegeven ter gelegenheid van De Literaire Boekenmaand in maart 2000
Omslagillustratie: David Salle , Angels in de rain, 1998
Omslagontwerp: Hollands Lof /Michel Ruyven
Omslagfoto Gerald Dauphin;
Colofon: “‘Een slaapwandeling’ van Hugo Claus werd uitgegeven door Magazijn De Bijenkorf ter gelegenheid van De Literaire Boekenmaand © die in maart 2000 in de Bijenkorf Boekhandels werd gehouden”.
2001: heruitgave door De Bezige Bij, Amsterdam.
 Claus 2000 4
Made in Belgium. (poëzie)

Nederlandse en Franse poëzie bij foto’s van Harry Gruyaert.
Parijs: Uitgeverij Delpire. -90p. Ill;
Tekst in Frans en in Nederlands allebei van Hugo Claus
Afmetingen: 20.50 x 28.50 (gebonden – harde kaft met stofomslag)
Colofon: “Samenstelling/conception: Robert Delpire. Productie/production: Idéodis Création. Litho’s/Photogravure: Liaison graphique.
Gedrukt in juli 2000 door Gajani in Milaan. Achevé d’imprimer en juillet 2000 sur les presses de Gajani à Milan”.
Nota : Voor de Nederlandse markt brengt De Bezige Bij het boek met een aangepast (Nederlands) stofomslag.
Een beeld in Gent. (poëzie – bibliofiele uitgave)

Gent: Druksel. – niet gepagineerd – [6]p.
Afmetingen: 25.40 x 17.50 (ingenaaid)
Colofon: ‘Een beeld in Gent’ van Hugo Claus werd uitgegeven op 29 april 2000 naar aanleiding van de derde editie van DRUKsel. Het leerdicht verwijst naar het voornemen van het Gents stadsbestuur om het beeld van koning Boudewijn in het Citadelpark te verplaatsen naar een eerbiedwaardiger plaats.
Deze uitgave werd gezet uit Plantin corps 14 door Rein Ergo en op zijn hangpers gedrukt. De oplage bedraagt 126 door de auteur gesigneerde exemplaren, waarvan 100 genummerd van 1 tot 100 en 26 geletterd van a tot z, bestemd voor de vrienden.
Dit is nr…. van 100

2001

Herbarium. (poëzie)

Poëzie bij eigen beeldend werk uit 1949, facsimile varianteneditie samengesteld en becommentarieerd door Georges Wildemeersch – verscheen pas in 2002.
Leuven: Uitgeverij Peeters

2002

Sans Merci. (poëzie)

Franse poëzie bij lino’s van Michael Bastow.
[z. pl.]: Dumerchez.
Ik schrijf je neer. (poëzie – bloemlezing)

Amsterdam: Uitgeverij De Bezige Bij. -319p.
Afmetingen: 18 x 11 (paperback)
Omslag: Marry van Baar / Omslagillustratie: Jan Vanriet / Auteursfoto: Klaas Koppe
Typografie: Ceevan Wee / Druk Wöhrmaan, Zutphen
2006:  heruitgegeven onder de titel ‘De mooiste gedichten van Hugo Claus’ door de krant De Morgen te Brussel in de reeks ‘Wereldpoëzie’.
De groeten. (poëzie)

Amsterdam / Rotterdam: Uitgeverij De Bezige Bij / Poetry International. -13p.
Geschreven ter gelegenheid van de derde gedichtendag van 31 januari 2002. De 11 gedichten uit deze bundel zijn in opdracht van Poetry International geschreven door Hugo Claus en gepubliceerd door De Bezige Bij.
Afmetingen: 18 x 11.50 (ingenaaid)
Omslagillustratie: Hugo Claus / Omslag en typografie: Guus Ross, Amsterdam
Drukkerij Hooiberg te Epe.
Mijn hart en ik: De mooiste liefdesgedichten. (poëzie – bloemlezing)

Amsterdam: Uitgeverij Thomas Rap. -47p.
16.50 x 10.50 (genaaid – harde kaft – in doosje)
De gedichten uit deze bundel verschenen oorspronkelijk in ‘Het huis van de liefde’ [De Bezige Bij,, 1999] en in ‘gedichten 1948 1993’ [De Bezige Bij, 1994]
Colofon: ‘Mijn hart en ik: De mooiste liefdesgedichten’ van Hugo Claus werd in de winter van 2002, in opdracht van uitgeverij Thomas Rap te Amsterdam, gedrukt door Hooiberg te Epe. De grafische vormgeving was in handen van Brigitte Slangen, Nijmegen.
De tafel is leeg. Een keuze uit de gedichten van Joachim Sartorius.  (vertaalde poëzie)

Vertaling van gedichten van JOACHIM SARTORIUS.
Amsterdam: Uitgeverij De Bezige Bij. -84p.
Afmetingen: 13 x 20.60 (garenloos gebonden met stofomslag)
Dessin sans destin: Poème de discipline surréaliste.

Beeldend werk – een reeks collages uit 1951.
Antwerpen: Antiquariaat De Slegte. –[18] p. Ill.
Afmetingen: 25.40 x 20 (ingenaaid – in kaft)
Colofon: Dessin sans destin verschijnt in maart 2002 op initiatief van Antiquariaat De Slegte Antwerpen ter gelegenheid van de tentoonstelling HUGO CLAUS ONGEZIEN. Het origineel werd voor deze uitgave verkleind tot 85 % van de oorspronkelijke grootte.
425 genummerde exemplaren met grijze wikkel worden voorbehouden aan de abonnees van het tijdschrift Revolver. 200 genummerde en gesigneerde exemplaren met zwarte wikkel zijn te verkrijgen op de tentoonstelling. 35 gesigneerde en Romeins genummerde exemplaren blijven hors commerce.
Dit is 237/425
Escal-Vigor: Scénario. D’après le roman de Georges Eekhoud. Traduction et introduction de Mirande Lucien. (filmscenario)

Naar het Nederlands vertaalde bewerking van de Franse roman van Georges Eekhoud.
Lille: GayKitschCamp.

2003

Zeezucht. (poëzie)

Poëzie bij beeldend werk van Jan Vanriet.
Antwerpen: Behoud de Begeerte. -59p.
Afmetingen: 20 x 19 (ingenaaid)
Colofon: Deze editie van ‘Zeezucht’ van Hugo Claus en Jan Vanriet werd in 2003 in een vormgeving van Jan Hendrickx (Zizó) gezet uit de Giovanni en op 75.000 exemplaren gedrukt door New Goff te Mariakerke op wit houtvrij gestreken MultiArt Matt [binnenwerk 130g/m²] en MultiArt Silk [cover 300 g/m²]
MultiArt is een chloorvrij gebleekt product van de papierproducent StoraEnso en wordt in België en Luxemburg verdeeld door de papiergroothandel Papyrus Belgium N.V.
In een aparte editie werden 1.000 exemplaren gedrukt op het hoogwaardig gestreken designpapier PhoeniXmotion, Xantur natuurwit. [binnenwerk 115g/m² en cover 250 g/m²]
PhoeniXmotion, Xantur is een chloorvrij gebleekt product van de papierproducent Scheufeken GmbH en wordt exclusief verdeeld in België en Luxemburg door de papiergroothandel Papyrus Belgium N.V.
Macbeth. Nederlandse bewerking Hugo Claus. (toneel)

Vertaling / bewerking naar Shakespeare.
Amsterdam / Rotterdam: Uitgeverij International Theatre & Film Books / ro theater
De verzoeking en andere novellen. (verzameluitgave).

Amsterdam: De Bezige Bij. -195p.
Afmetingen: 20 x 12.50 (gebonden – harde kartonnen kaft met stofomslag)
Bevat: De Verzoeking (pp 7-54); Het laatste bed (pp 55-130); Een slaapwandeling (pp 131-195)
Foto omslag Man Ray © c/o Beeldrecht Amsterdam 2003.
Omslagontwerp: Robert Nix.
Vormgeving binnenwerk: Peter Verwey – Foto auteur: Wim van de Hulst.
Druk Hooiberg, Epe
Echolalia; Met acht etsen naar tekeningen van Hugo Claus. (poëzie – bibliofiele uitgave)

Knokke: Uitgeverij Jef Meert. -44p.
Afmetingen: 39.50 x 27.50 (genaaid gebrocheerd)
Colofon: “ ‘ Echolalia’ zeven gedichten en acht etsen van Hugo Claus verscheen in september 2003 te Knokke in opdracht van uitgeverij Jef Meert. De gedichten zijn gezet uit de Garamond Antiqua corps 14 door Greet Ergo. De etsen werden in twee tinten gegraveerd door Henri Hemelsoet. Het boek is gedrukt op Hahnemühle Bütten 230 gram op de handpers van kunstdrukatelier ‘De Zachte Klaarte’ te Sint-Amandsberg bij Gent. De uitgave werd gedeponeerd bij het wettelijk Depot van de Koninklijke Bibliotheek onder het nummer 2003.3952.02. ‘Echolalia verscheen in een oplage van 66 genummerde exemplaren, waarvan 50 exemplaren, genummerd van 1 tot 50, die de acht etsen in hun definitieve staat bevatten, 6 exemplaren, genummerd van I tot VI, die naast de acht etsen in hun definitieve staat nog een dubbele suite van de etsen op Green HP papier bevatten, waarvan één met gekleurde plaattoon; 10 exemplaren, genummerd van VII tot XVI, die naast de acht etsen in hun definitieve staat nog een van de etsen op Hahnemühle papier bevatten en 6 exemplaren voor auteur en uitgever, geletterd van A tot F.  Alle etsen in deze editie en in de afzonderlijke suites werden door de kunstenaar gesigneerd. Alle exemplaren werden bovendien op de colofon-pagina gesigneerd. Dit is exemplaar:…”
Nota: door vertraging in het drukproces van de etsen verscheen deze uitgave pas in april 2004.

2004

In geval van nood. (poëzie)

Amsterdam: De Bezige Bij. -205p.
Deeltitels: Made in Belgium; Zeezucht; Kwartetten; Kartinki s vystavki; De groeten; Gedaanten.
Afmetingen: 24 x 17 (gebonden – harde kaft met stofomslag)
Omslag: Robert Nix.- Omslagillustratie: Francis Picabia ‘Acrobate’ , 1949
Foto auteur: Klaas Koppe – Typografie Binnenwerk; Adriaan de Jonge
Druk Hooiberg, Epe.
Colofon: “van ‘In geval van nood’ werden 37 genummerde en gesigneerde exemplaren in leder gebonden. Zij bevatten elk een gedicht in handschrift van de auteur. De exemplaren werden genummerd van I tot VII en van1 tot 30. romeins genummerde exemplaren blijven hors commerce. De arabisch genummerde exemplaren werden verspreid via Antiquariaat de Slegte – Antwerpen. Dit is exemplaar : …”
Nota: Alle exemplaren werden in halfleder gebonden door Otto Koch en Julia Guns van Handboekbinderij ‘De Pers’ te Antwerpen.
Gedichten 1948-2004. (poëzie)

Amsterdam: De Bezige Bij.
Afmetingen: 21.50 x 13.50 (paperback – Verzameluitgave in twee delen in cassette)
 
Deel I: 728p.
Deeltitels/ Kleine reeks; Registreren; Zonder vorm van proces; De blijde en onvoorziene week; Paal en perk; Een huis dat tussen nacht en morgen staat; Tancredo infrasonic; De Oostakkerse gedichten; Een geverfde ruiter; Bericht aan de bevolking; Onder water met Ava Gardner; de man van Tollund; Randgedichten bij l’Inferna, Canto XIII; Oog om oog; Het teken van de hamster; Het landschap; Heer Everzwijn; Van horen zeggen; Dag, jij; Figuratief; De wangebeden; Almanak
Deel II 699p.
Deeltitels: Scherven; Alibi; Een weerzinwekkend bezoek; Sonnetten; Ambachten; Steeds; De sporen; Envoi; Wreed geluk; In geval van nood.
 
Omslagontwerp: Robert Nix  /  Omslagontwerp cassette: studio Jan de Boer
Omslagillustratie: James Ensor  /  Foto omslag: Gerard Dauphin.
Typografie binnenwerk: Adriaan de Jonge  / Druk Hooiberg, Epe
De romans. (verzameluitgave in vier delen)

Amsterdam: De Bezige Bij.
Groepsportret. Een leven in citaten. Bijeengebracht door Mark Schaevers. (interviewfragmenten)

Amsterdam: De Bezige Bij.   -460p.
Afmetingen: 20 x 12.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Omslagontwerp: Robert Nix
Omslagfoto: Chris van Houts
Typogrfie binnenwerk; Adriaan de Jonghe
Druk: De Boekentuin, Zwolle
Over Het verdriet van België.

Interview met Cees Nooteboom en eigen tekeningen.
Amsterdam / Antwerpen: Uitgeverij Atlas.
Flagrant. (poëzie)

Van deze uitgave verschenen telkens door andere kunstenaars – Pat De Vylder, Jan Vanriet en Pierre Alechinsky – geïllustreerde bibliofiele edities bij Grafijn (Gent), Revolver (Antwerpen) en Ergo Pers (Gent).
Amsterdam: Uitgeverij 521. -23p + IV
Afmetingen: 26 x 18 (ingenaaid)
Colofon: Onder de titel ‘flagrant’ verschijnen 9 gedichten van Hugo Claus, gedateerd januari 2004, in een boekproject naar een concept van Kris Landuyt. Dit boekproject brengt vier uitgaven samen ter gelegenheid van de tentoonstelling ‘Hugo Claus wat een boek al niet mag zijn’ in antiquariaat De Slegte in Antwerpen; het betreft 3 bibliofiele edities, telkens op 75 ex. gerealiseerd door: Rein Ergo en Pierre Alechinsky [Ergo Pers]; Danny Dobbelaere en Pat de Vylder [Grafijn]; Jan Vanriet [Revolver]; in deze uitgave wordt naast de definitieve versie van elk gedicht het handschrift afgebeeld;
Tweekleuren druk: zwart rood
Flagrant. (poëzie)

[Antwerpen], Revolver. –[19]p. Ill.
Afmetingen:25 x 20 (ingenaaid – licht kartonnen kaft met flappen)
Onder de titel ‘flagrant’ verschijnen 9 gedichten van Hugo Claus, gedateerd januari 2004, in een boekproject naar een concept van Kris Landuyt. Dit boekproject brengt vier uitgaven samen ter gelegenheid van de tentoonstelling ‘Hugo Claus wat een boek al niet mag zijn’ in antiquariaat De Slegte in Antwerpen; het betreft 3 bibliofiele edities, telkens op 75 ex. gerealiseerd door: Rein Ergo en Pierre Alechinsky [Ergo Pers]; DannyDobbelaere en Pat de Vylder [Grafijn]; Jan Vanriet [Revolver];
Deze uitgave wordt verspreid als premie voor de abonnees van het tijdschrift Revolver [bijlage bij jaargang 31, nr.1]; de bibliofiele editie met vier lithografieën verscheen op 75 genummerde en gesigneerde exemplaren.
Eros: 21 gedichten gekozen, in het Latijn vertaald en van een nawoord voorzien door Paul Claes met een kleine toegift van Hafid Bouazza. (poëzie)

Amsterdam: De Bezige Bij / Brussel: Het beschrijf.   -66p.
Gekozen, in het Latijn vertaald en van een nawoord voorzien door Paul Claes.
Met een kleine toegift van Hafid Bouazza.
Nederlandse en Latijnse tekst.
Omslagontwerp: Adriaan de Jonge
Omslagillustratie: Hugo Claus.
Vormgeving en binnenwerk: Adriaan de Jonge
Wees gegroet (poëzie)

s.l., De Morgen -31p.
Afmetingen: 21 x 14.60 (geniet)
Samenstelling: Marianne De Baere
Cover: Jan Vanriet  /  Foto omslag: Stefan Vanfleteren  /  Vormgeving: Martin Huisman en Orestes Laurent
Dit is een gratis uitgave bij de morgen van 5 april 2004 en mag niet afzonderlijk worden verkocht.

2006

De mooiste gedichten van Hugo Claus. (poëzie – bloemlezing)

[Brussel], De Morgen. –311p.
Reeks: Wereldpoëzie nr 2
Afmetingen: 20.40 x 12 (gebonden – harde geïllistreerde kartonnen kaft met leeslint)
Illustratie: Jan de Maesschalk, acryl, 2006   /Omslag ontwerp: Monique Shih, 2006
Eerder verschenen in 2002 onder de titel: ‘Hugo Claus, ik schrijf je neer’.

2007

Brieven 1947-1962. Inleiding, tekstverzorging en annotaties Katrien Jacobs.

Briefwisseling met Roger Raveel.
Gent: Ludion
Nu Nog. Een keuze uit de gedichten.(bloemlezing)

Samengesteld door Suzanne Holtzer
Deeltitels: Kleine reeks; Registreren; Re blijde en onvoorziene week; Raal en perk; Een huis dat tussen nacht en morgen staat; De Oostakkerse gedichten; Een geverfde ruiter; Bericht aan de bevolking; Het teken van de hamster; Heer Everzwijn; Van horen zeggen; Figuratief; Scherven; Alibi; Sonnetten; De sporen; Wreed geluk; In geval van nood; Verantwoording.
Amsterdam: De Bezige Bij -448p. + [12]
Afmetingen: 21.50 x 13.50 ( gebonden- harde kaft)
‘Nu nog’  is ook in een luxe editie (met zeefdruk) verschenen
Omslagontwerp:Brigitte Slangen  /  Typografie binnenwerk Adriaan de Jonge
Druk Hooiberg, Epe

2008

Laat nooit deze brief aan iemand lezen: De briefwisseling tussen Hugo Claus en Simon Vinkenoog 1951-1956.

Samenstelling, inleiding en aantekeningen Georges Wildemeersch.
Amsterdam: De Bezige Bij
‘Elk op zijn toer’: Nota’s voor Het verdriet van België. Een selectie samengesteld, ingeleid en toegelicht door Georges Wildemeersch.

Proza – kanttekeningen bij het schrijven van Het verdriet van België.
Antwerpen: Antiquariaat de Slegte
Muziek: dauw op een galg. (poëzie) ook ‘Snippers’

S.L. : Klara. -15p.
‘Snippers’, noemde Hugo Claus zijn verzen, die hij op vraag van de redactie van Muziek & Woord schreef voor elk nummer van de jaargang 1983. Bij één van die gedichten ‘Vandaag’, maakte Hugo Claus een litho, die in een beperkte oplage verspreid werd op ‘De Nacht van Radio 3’.
Deze unieke bundel met 12 onuitgegeven gedichten van Hugo Claus, biedt Klara de abonnee van Muziek&Woord aan bij het laatste nummer van het blad. (december 2008).
Afmetingen: 21 x 14.80 (geniet)

2009

De mooiste kleren. Samengesteld door Erwin Mortier. (bloemlezing)

Een keuze uit proza, poëzie en toneel; nawoord Erwin Mortier.
Bevat: Ik; Wij; Vaders; Zonen; Moeder; Monstre sacré; Heidense altaren; Grondeloos; Een ridder vol rare woorden [Erwin Mortier]; Verantwoording
Deze publicatie bevat zowel proza als poëzie.
Amsterdam: De Bezige Bij -368p.
Afmetingen: 21.50 x 13.50 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
Omslagontwerp: Brigitte Slangen  /  Omslagillustratie: Hugo Claus
Foto Auteur: Stefan Vanfleteren  /  Vormgeving binnenwerk: Adriaan de Jonge
Druk Clausen & Bosse, Leck
Dichterbij. Vertaling Hugo Claus / Tekeningen Hugo Claus. (poëzie)

Vertaalde poëzie met commentaar en tekeningen; inleiding: Hugo Camps.
Amsterdam: De Bezige Bij. -189p.
Afmetingen: 19 x 12 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
Boekverzorging: Brigitte Slangen  /  Foto: Steye Raviez
Druk Clausen & Bosse, Leck
De reeks ‘Dichterbij’ verscheen in wekelijkse afleveringen tussen 9 september 1987 en 14 september 1988, tegelijk in het Belgische weekblad Knack en hhet Nederlandse Elsevier
De onbekende Oostakkerse gedichten. (poëzie)

Ingeleid en toegelicht door Georges Wildemeersch.
Deeltitels: Inleiding; Ongepubliceerde gedichten; Versies; Commentaren
Bevat facsimilé-pagina’s.
Antwerpen: Antiquariaat De Slegte -47p.
Afmetingen: 25.50 x 20 (ingenaaid)
Boekverzorging: Jan Depover en Kris Landuyt  /  Redactie Clauscahiers: Kris Landuyt
Druk EPO
Dit tweede Clauscahier verschijnt in een oplage van 200 exemplaren tgv de tentoonstelling ‘Hugo Claus Oostakkerse Gedichten’ in Antiquariaat De Slegte Antwerpen.

 

PERIODE 2010 –

2010

Amo (vertaling)

Uitgever: In de Bonnefant, Banholt 2010 -18p.
Oorspronkelijke auteur: HENRY VAN DE VELDE
Oorspronkelijke titel: AMO  (1912 Insel-Bücherei. – Leipzig; vol. 3)
Verguld halfperkament in foedraal (Binderij Phoenix). Met de hand gezet uit de Bembo door Hans van Eijk en gedrukt op Fabriano in oker en zwart in een oplage van slechts 18 exemplaren. 1e druk.

 * ‘Deze Nederlandse versie van AMO werd in 1994 door Hugo Claus vertaald voor uitgeverij AMO van Gert Jan Hemmink, maar het zetsel uit hetzelfde jaar bleef ongebruikt in de kast staan. Hans van Eijk drukte in maart 2010 een oplage van achttien exemplaren op oud handgeschept Fabriano papier, alle hors-commerce’.

2011

Fabels.

Lier: Antilope. –[120]p. Ill.
Gesigneerd door de illustrator en genummerd. Inleiding door Johan Wambacq.  Oplage: 100 door Pepermans gesigneerde exemplaren. Het boek – fraai uitgevoerd met een waslaag op het voorplat en in een vormgeving van Greet Umans –  bevat een verwerking van de drie projecten die Hugo Claus en Albert Pepermans samen gerealiseerd hebben in de jaren negentig van de twintigste eeuw (“Steeds/Cité” – “10 dagen met Libération” en “Et voilà, le travail!” en die voor het eerst samen gepresenteerd werden tijdens het Kunstenfestival in Watou in 2011 onder de noemer FABELS.
De Wolken. Uit de geheime laden van Hugo Claus. Samengesteld door Mark Schaevers.

Amsterdam: De Bezige Bij. -333p.
Afmetingen: 23 x 17 (gebonden met stofomslag)
Vormgeving omslag en binnenwerk: Brigitte Slangen. / Omslagbeeld: Hugo Claus
Foto achterzijde omslag: Gerald Dauphin / Lithografie: DPS Amsterdam.

2013

Je buik van pimpelmees. Liefdesgedichten gekozen door Veerle Claus

Amsterdam: De Bezige Bij -94p.
Samenstelling: Veerle Claus-de Wit
Omslagontwerp: Brigitte Slangen
Omslagillustratie: Hugo Claus
Vormgeving binnenwerk: Adriaan de Jonge
Druk: Clausen & Bosse, Leck

2018

Nieuwe tekeningen en gedichten

Amsterdam: De Bezige Bij  XIII+ 218p (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
Samengesteld door Suzanne Holtzer.
Deze uitgave is mede tot stand gekomen met de steun van Schrijversvereniging ‘De Bezige Bij’.
Boekverzorging Adriaan De Jonge.
Omslagillustratie Hugo Claus

Bibliografie volgens genre alfabetisch gerangschikt op titel

Poëzie:
 • Alibi (1985)
 • Almanak (verzamelbundel) (1982)
 • Antiphon (bij etsen van D. van Severen) (1979)
 • Claustrum (1979)
 • Dag, jij (1971)
 • De blijde en onvoorziene week (met illustratie van Karel Appel) (1950)
 • De dief van liefde (1985)
 • De geverfde ruiter (1961)
 • De groeten (2002)
 • De mooiste gedichten van Hugo Claus. (bloemlezing) 2006
 • De onbekende Oostakkerse gedichten (2009)
 • De Oostakkerse gedichten (1955)
 • De wangebeden (verzamelbundel) (1974)
 • Drie blauwe gedichten voor Ellie (1952)
 • Een huis dat tussen nacht en morgen staat (1953)
 • Emblemata (1977)
 • Fiesta (1981)
 • Figuratief (1973)
 • Flagrant (2004)
 • Fuga (1981)
 • Gedichten (2004)
 • Gedichten 1948-1963 (1965)
 • Gedichten 1969-1979 (1979)
 • Gedichten 1948-1993 (1994)
 • Genesis (1969)
 • Genesis 1966/1968 (1990)
 • Gevulde contouren (1985)
 • Heer Everzwijn (1970)
 • Herbarium (2002)
 • Het graf van Pernath (1978)
 • Het huis van de liefde (bloemlezing door Suzanne Holtzer) (1999)
 • Het Jansenisme (1976)
 • Het teken van de hamster (1963)
 • Hugo Claus, Een keuze uit de poëzie van Hugo Claus samengesteld en ingeleid door Freddy De Vree. 1994
 • In geval van Nood (2004)
 • Ik schrijf je neer (2002)
 • Jan de Lichte (1982)
 • Kleine reeks (1947)
 • Mijn honderd gedichten (1986)
 • Muziek: dauw op een galg. (poëzie) ook ‘Snippers’ (2008)
 • Nu Nog. Een keuze uit de gedichten.(bloemlezing) 2007
 • Oktober 43 (1998)
 • Oog om oog (1964)
 • Paal en perk (bij tekeningen van Corneille) (1955)
 • Perte Totale (1989)
 • Registreren (1948)
 • Relikwie (bij tekeningen van Paul Joostens) (1967)
 • Sonnetten (1987)
 • Sporen (1987)
 • Steeds/Cité (1990)
 • Tancredo infrasonic (1952)
 • Tien manieren om naar P.B.S. te kijkrn (bibliofiele uitgave) (1993)
 • Van de koude grond (1979)
 • Van horen zeggen (1970)
 • Vierendelen (met Hans Andreus, Remco Campert en Simon Vinkenoog) (1951)
 • Wreed geluk (1999)
 • Zonder vorm van proces (1950)
 • Zwart (met illustraties van Karel Appel en P. Alechinsky) (1979)
Proza:
 • Belladonna (1994)
 • Cataloog ‘Een overtreding’. (verhaal) 1985
 • Château Migraine (1987)
 • De avonturen van Belgman 1 (met tekeningen van HugOKé) (1967)
 • De dans van de reiger (filmverhaal) (1966)
 • De geruchten (1996)
 • De groene ridder aan de evenaar (verhalen) (1974)
 • De groene ridder en de paladijnen (verhalen) (1974)
 • De groene ridder in het Wilde Westen (verhalen) (1974)
 • De hondsdagen (1952)
 • De koele minnaar (1956)
 • De mensen hiernaast (verhalen) (1985)
 • De metsiers (1950)
 • De pen gaat waar het hart niet kan (1980)
 • De romans (4 paperbacks in cassette) (2004)
 • De schrijver. Een literaire estafette (met Harry Mulisch, Gerrit Komrij, Adriaan van Dis, Maarten ’t Hart, Remco Campert, Marga Minco, Joost Zwagerman) (2000)
 • De verwondering (1962)
 • De verzoeking (1981)
 • De vijanden (cinéroman) (1967)
 • De vluchtende Atalanta (verhalen) (1977)
 • De zwaardvis (boekenweekgeschenk 1989)
 • De zwarte keizer (verhalen) (1958)
 • Dorothea van Male, Schola nostra (1971)
 • Een andere keer (bloemlezing 50 verhalen) (2000)
 • Een slaapwandeling (2000)
 • Een zachte vernieling (1988)
 • Gebed om geweld (verhalen) (1972)
 • Groepsportret. Een leven in citaten (bijeengebracht door Mark Schaevers) (2004)\
 • Het jaar van de kreeft (1972)
 • Het laatste bed (1998)
 • Het verdriet van België (1983)
 • Het verlangen (1978)
 • Hugo Claus Omnibus (De Metsiers/De koele minnaar/Omtrent Deedee/Schaamte/Het jaar van de kreeft) (1996)
 • Jessica! (1977)
 • Kort dagboek (Dinsdag 6-4 Zondag 21-12) 1989
 • Le dernier siège du Château des Contes. (1950)
 • Natuurgetrouw (verhalen) (1954)
 • Natuurgetrouwer (verhalen, vermeerderde druk van ‘Natuurgetrouw’) (1969)
 • Omtrent Deedee (1963)
 • Onvoltooid verleden (1998)
 • Schaamte (1972)
 • Suiker (novelle) 1952
 • Verhalen (1999)
Vertalingen:
 • Dylan Thomas, Onder het melkwoud (1958)
 • Dylan Thomas, Als een jonge hond (1978)
 • Georg Buchner, Dantons Tod
 • Pierre Alechinsky, De andere hand (met Freddy de Vree) (1987)
Essays:
 • Over het werk van Corneille (1951)
 • Karel Appel, schilder (1962)
 • ‘Louis Paul Boon (1964)
 • Ontmoetingen met Corneille en Karel Appel (1980)
Toneel:
 • Acht toneelstukken (1966)
 • Blauw blauw (naar N. Coward) (1973)
 • Blindeman (1985)
 • Borgerocco of De dood in het Borgerhout (operalibretto) (1998De dans van de reiger (1962)
 • De dans van de reiger (1962)
 • De eieren van de kaaiman (1996)
 • De Spaanse hoer (naar ‘La celestina’ van De Rojas) (1970)
 • De verlossing (1996)
 • De vijanden (1967)
 • De vossejacht (naar ‘Volpone’ van Ben Johnson) (1972)
 • De vossejacht/De spaanse hoer/Wrraaak! (1975)
 • Een bruid in de morgen (1955)
 • Een hooglied (1981)
 • Georg Faust (Libretto) (1985)
 • Gilles (1988)
 • Gilles en de nacht (1989)
 • Hamlet (1984)
 • Het Goudland (naar Hendrik Conscience) (1966)
 • Het Goudland/Uilensiegel/Masscherroen (1975)
 • Het huis van Labdakos (1977)
 • Het jaar van de hond (1982)
 • Het leven en de werken van Leopold II (1970)
 • Het lied van de moordenaar (1957)
 • Het schommelpaard (1988)
 • In Kolonos (1986)
 • Interieur (1971) (is een bewerking van ‘Omtent Deedee’)
 • Jan zonder vrees (1980)
 • Jessica (1977)
 • Lysistrata (naar Aristophanes) (1982)
 • Macbeth (1979)
 • Mama, kijk, zonder handen! (1959)
 • Masscheroen (naar ‘Mariken van Nieumeghen’) (1968)
 • Morituri (Libretto) (1968)
 • Oedipus (naar Seneca) (1971)
 • Oedipus/Thyestes (1975)
 • Oidipoes in Kolonos (naar Sofokles)(1986)
 • Onder de torens (1993)
 • Orestes (naar Euripedes) (1976)
 • Pas de deux (1973)
 • Phaedra (naar Seneca) (1980)
 • Phaedra (gespeeld door ‘Het Vervolg’, begin 1999)
 • Richard Everzwijn (naar Shakespeare Richard III) (1991)
 • Serenade (1984)
 • Suiker (1958)
 • Tand om tand (1970)
 • Tijl. De legende en de heldhaftige, vrolijke en roemrijke avonturen van Uilenspiegel en van Lamme goedzak in Vlaanderen en elders (massa- en openluchtspel) (1965)
 • Thuis (1975)
 • Thyestes (naar Seneca) (1966)
 • Toneel I (1988)
 • Toneel II (1989)
 • Toneel III (1991)
 • Toneel IV (1993)
 • Toneel (alle toneelstukken, 2 delen) (1999)
 • Visite & Winteravond (1996)
 • Vrijdag (1969)
 • Wrraaak! (naar ‘The revenger’s tragedy’ van C. Tourneur) (1968)
 • Zomernacht (1991)
Bloemlezingen:
 • Dorothea van Male: Schola Nostra (1971)

FILMOGRAFIE.

Films die door Hugo Claus geregisseerd zijn

Anthologie (1963)
De leeuw van Vlaanderen (1984)
De Verlossing  (2001)
De vijanden (1967)
Het sacrament  (1989)
Het Speelmeisje (1968)
Vrijdag  (1979)
 

Films waarvan Hugo Claus het scenario en/of de regie heeft gedaan.

1957  Naar de zee.

Regie : Fons Rademakers
Scenario : Hugo Claus

1958 Dorp aan de rivier.
Regie : Fons Rademakers
Scenario : Hugo Claus, naar de gelijknamige roman van Antoon Coolen

1959 De rozen van Henry Thayer.

Regie : F. Engelen
Scenario : Hugo Claus

1961 Het mes.

Regie: Fons Rademakers

Cast: Marie-Louise Videc (Toni); Reitze van der Linden (Thomas); Ellen Vogel (Thomas’ moeder); Paul Cammermans (Oscar); Guus Hermus (Thomas’ vader); Cor Witschge (Ratte, de soldaat).

1963 Anthologie.

Regie : Hugo Claus
Scenario : Hugo Claus

1963 Denkbeeldige tuinen, echte padden.
Regie : Charles Dekeukeleire
Tekst : Hugo Claus

1964 De Luitenant.
Regie : Roland Verhavert
Scenario : Hugo Claus, naar zijn gelijknamige verhaal uit De zwarte keizer (1958)

1965 Kreet en kennis. (documentaire)
Regie : Paul Haesaerts
Scenario : Paul Hasaerts
Commentaartekst : Paul Haesaerts en Hugo Claus

1966 De dans van de reiger.
Regie : Fons Rademakers
Scenario : Hugo Claus, naar zijn gelijknamige toneelstuk uit 1962

Cast: Gunnel Lindblom (Elena), Jean Desailly (Edward), Van Doude (Paul, Nederlandse toerist), Mien Duymaer van Twist (moeder van Edward), Jan Teulings (vader), Kitty Janssen (Edwards moeder, jong), Manfred de Graaf (matroos waarmee Elena ontrouw pleegde); nasynchronisatie: Hetty Verhoogt (Gunnel Lindblom), Fons Rademakers (Jean Desailly).

1966 Amateurtoneel.
Regie : François Beukeleirs
Tekst : Hugo Claus

1967 Een les in vrede.
Scenario : Hugo Claus, met gebruikmaking van gegevens uit de brochure Wetenschap en ontwapening

1967 De vijanden.
Regie : Hugo Claus
Scenario : Hugo Claus

Cast: Nick Del Negro (Mike, Amerikaanse soldaat), Fons Rademakers (Duitse Willy), Robbe de Hert (Richard, jongen uit Antwerpen), Ida Bons (Jeannette), Raymonde Serverius (haar moeder, de boerin), Jos Simons (boer), H.C. Pernath (aanvoerder deserteurs), Elly Claus (Katerina), Ton Lutz (Duitse soldaat), Ward Bogaert, Jan Matterne, Ward de Ravet, François Beukelaers (Amerikaanse militairen), Robert Bernard, Lode van Beek, Frans Redant

Nederlands-Belgische co-produktie.

1967 Jeudi, on chantera comme dimanche.
Regie : Luc de Heusch
Scenario : Hugo Claus

1968 Het huis in de struiken.
Regie : Fieke van Westreenen
Scenario : Hugo Claus, naar zijn gelijknamige verhaal uit De zwarte keizer (1958)

1969 Speelmeisje.

Regie & scenario: Hugo Claus.

Cast: Rik Andries (bewaker); Sonja Cantré (speelmeisje); Ward Bogaert; Jos Mahu; Hugues de Pernath.

1971 Brueghel.
Scenario : Paul Haesaerts
Commentaartekst : Paul Haesaerts en Hugo Claus

1971 Mira.
Regie : Fons Rademakers
Scenario en dialogen : Hugo Claus, naar De teleurgang van de waterhoek van Stijn Streuvels.

Cast: Willeke van Ammelrooy (Mira), Jan Decleir (Lander), Carlos van Lanckere (Broeke), Luc Ponette (Maurice Rondeau), Roger Bolders (Sieper), Mart(he) Gevers (Manse), Freek de Jonge (Treute), Charles Janssens (Snoek), Josephine van Gasteren (Maurice’s moeder), Fons Rademakers (dorpsnotaris), Romain Deconinck (landmeter), Ann Petersen (hospita), Ward de Ravet (rijkswachter), Lo Gevers, Marc André, Bob Bernaerd, François Bernard, Marc Bober, Willy de Bruyne, Roel D’Haese, Camille D’Have, Frans Denturck, Lo van Hensbergen, André van den Heuvel, Helen Pink, Willy de Swaef, Marc Willems;

1973  Niet voor de poesen.
Regie : Fons Rademakers
Scenario : Hugo Claus, naar Because of the cats van Nicolas Freeling.

Cast: Bryan Marshall (inspecteur Van der Valk), Alexandra Stewart (Feodora), Sebastian Graham Jones (Jansen), Delia Lindsay (mevrouw Maris), Roger Hammond (Maris), Edward Judd (Mierle), Derek Hart (Kieft), George Baker (Boersma), Anthony Allen (Erik), Nicholas Hoye (Kees), Christopher Blake (Frank), Alex van Rooyen (Carnavalet), Leo Beyers (oom Carnavalet), Martin van Zundert; (Brinkman), Liliane Vincent (mevrouw Kieft), Guido de Moor (Marcousis), Helmert Woudenberg (conducteur), Sylvia Kristel (Hannie Troost), Ida Goemans (Carmen), Lous Hensen (mevrouw Sonneveld), Louis Borel, Con Meyer, Erik J. Meyer, Frans Mulder, Mariëlle Fiolet, Annemieke Pot.

1975 Het jaar van de kreeft,ook: The year of the cancer/Cancer rising
Regie: Herbert Curiël

Scenario: Herbert Curiël, naar het gelijknamige boek van Hugo Claus uit 1972

Cast: Willeke van Ammelrooy (Toni), Rutger Hauer (Pierre), Piet Römer (Daan), Bart Hammink (Karel), Sascha Hoffs (Muisje), Fien Berghegge (moeder), Riet Henius (Tineke), Jan Winter (Joris), Jantine de Jonge (Nadja), Bert Jongerden (Ronnie), Jennifer Willems (Pietje), Marijke Kleyn (secretaresse), Anna Maya Maas (Finse secretaresse), Son McCauley (zanger), Anne Lordon (Mme Maeterlinck), F. van Bouwdijk Bastiaanse (de heer Maeterlinck).

1975 Pallieter.
Regie : Roland Verhavert
Scenario : Hugo Claus, naar de gelijknamige roman van Felix Timmermans

Cast: Eddy Brugman (Pallieter), Jacqueline Rommerts (Marieke), Sylvia de Leur (Charlotte), Idwig Stéphane (Fransoo), Joris Diels (pastoor), Jan Decleir (Bohumil), Moy Vijnckier (Maria), Rudi Van Vlaenderen (oude graaf), Herbert Flack (jonge graaf), Robbe de Hert (Jules), Gaston Berghmans (veldwachter), Manu Verreth (oom), Jan Reussens (oom), Alice Toen (tante), Maurits Goossens (blinde), Hugo Vandenberghe, Cary Fonteyn, Erna Palsterman, Ray Verhaeghe, Marta Molnar, Bert André, Herman Coertjens, Loet Hanekroot, Rudi Delhem, Leo Rozenstraten, Fred van Kuyck, Vincent Grass, Dora Balotine, Eddy Spruyt, André Roels, Louis Mortier, Erik J. Meyer, Max Schnur, Kristel Steffens, Rufus Bohez, Chris van Daele, Jan Dockx, Veerle Vanhooren, Stuntman: John Verbist

1975 Pas de deux.  TV Film.  (naar het toneelstuk‘Pas de deux’ uit 1973)

Regie: Fred Bosman & Jaak Van de Velde

Cast: Annelies Vaes (Aktrice Mia Brossé); Jaak Vissenaken (Akteur Gerard van den Brande); John Willaert (Toneelmeester Danny Vanderveen)

1977 Rubens.
Regie : Roland Verhavert
Scenario : Hugo Claus

1977 De dans van de reiger.  (Naar het toneelstuk uit1962)

Regie: Dre Poppe.

Cast: Herman Bruggen (Julius Missiaen); Jef Demedts (Edward Missiaen); Blanka Heirman (Elena Missiaen-Stewart); Jacqueq Simono (Matroos); Marie-josé Tullekens (Jonge Mariëtte); Geert Willems (Jonge Edward); Martha Woumans (Mariette Missiaen-Verkest)

1980 Suiker.  TV Film (naar het toneelstuk uit 1958)

Regie: Albert Hanssens; Luc Segers

Cast: Piet Balfoort (Max); Frans Denturck (Bobik); Gil Lefever (oudste Minne); Oswald Maes (Kilo); Joris Sustronck (jager); Andre Van Daele (jongste Minne); Hadewich Van der Straeten ‘Malou);

1980Vrijdag.
Regie : Hugo Claus
Scenario : Hugo Claus, naar zijn eigen toneelstuk uit 1969

Cast: Frank Aendenboom (Georges); Kitty Courbois (Jeanne); Herbert Flack (Erik); Hilde Van Mieghem (Christiane) e a

1982 Menuet.
Regie : Lili Rademakers
Scenario : Hugo Claus, naar de roman van Louis Paul Boon

1984De Leeuw van Vlaanderen.
Regie : Hugo Claus
Scenario : Hugo Claus, naar de gelijknamige roman van Hendrik Conscience

Cast: Frank Aendenboom (Robrecht de Bethune); Jan Decleir (Jan Breidel); Theu Boermans (Jacques de Chatillon); Julien Schoenaerts (Pieter de Coninck); ea

1986 Dagboek van een oude dwaas.
Regie : Lili Rademakers
Scenario : Hugo Claus, Claudine Bouvier naar de gelijknamige roman van Junichiro Tanazaki

1986 Het gezin van Paemel.
Regie : Paul Cammermans
Scenario : Hugo Claus, naar het gelijknamige toneelstuk van Cyriel Buysse

1987 Mascara.
Regie : Patrick Conrad
Scenario : Hugo Claus

1989 Het Sacrament.
Regie : Hugo Claus
Scenario : Hugo Claus, naar zijn roman Omtrent Deedee (1963) en toneelstuk Interieur (1971)

Cast: Frank Aendenboom (Deedee); Ann Petersen (Nathalie); Carl Ridders (Claude); Chris Lomme (Lotte); Jan Decleir (Albert) ea

1994 Het verdriet van België.
Regie : Claude Goretta
Scenario : Hugo Claus, naar zijn gelijknamige roman uit 1983

Cast: Marianne Basler (Constance); Matthias Engelbeen (Lowie 11 jaar); Dirk Roofthooft (nonkel Florent); Rik Van Uffelen (Staf) Hilde Uitterlinde; Marlilou Hermans (Zuster Koedde);

1998 Ongenade.
Regie : Raymond Gieling
Scenario : Naar het gelijknamige verhaal van Hugo Claus in Verhalen (1999)

Cast: Katelijne Verbeke (Diane); Hans Croiset; Michiel Nooter; Frieda Pittoors; Johan Van Assche; Marisa Van Heylen;

2001 De verlossing.
Regie : Hugo Claus
Scenario : Hugo Claus, naar zijn gelijknamige toneelstuk uit 1999

Cast: Gilda De Bal (Magda); Jan Decleir (Oscar); Peter Van den Begin (Johnny); Ekle Dom (Julia); Willeke van Amelrooy (Marleen).