home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Christiaens, Jan

Maakt deel uit van:

Jan Christiaens

Antwerpen, 8 mei 1929 – Antwerpen, 12 november 2009

 

Vooral bekend van zijn toneelstukken,waar hij een belangrijk vertegenwoordiger is van de absurdistische avant-garde van de Vijftigers.

Werkte ook voor radio en televisie, schreef twee scripts voor de videofilm Kamers met aandacht, publiceerde gedichten in De zwarte panter, schreef het libretto voor Lulu (Alban Berg) en Missile (Frans Sans) én publiceerde een aantal kinderboeken en drie romans.

Gehuwd met Martha Melsen

 

BIOGRAFIE

8 mei 1929: Geboren te Antwerpen.

 • Zijn vader was Marcel Christiaens (1903-1988), oud redacteur van het communistische blad ‘De Rode Vaan

1947-1989: Jan Christiaens was ambtenaar  en had de opdracht om de Dienst voor Informatie van de Stad Antwerpen op te richten, die de burgers door de administratieve mallemolen moest gidsen.

Jan Christiaens had een haat-liefde verhouding met Antwerpen, zijn geboortestad.  Hij verbleef tot zijn 15 jaar in een verpleeggezin in de Kempen.  Vandaar zijn liefde en grote bezorgdheid voor de natuur. Woont sinds zijn 16de definitief in Antwerpen.  Hij is vooral bekend als toneelauteur.

Met zijn toneelwerk is hij een belangrijk vertegenwoordiger van de absurdistische avant-garde van de Vijftigers.

1951 : Frans Buyens sticht de  literaire vereniging  Nevelvlek, waar hij Walter Tillemans leert kennen.

 • De linkse, antimilitaristische, anti-burgerlijke en in die koude oorlogsjaren volgens sommigen ronduit communistische Nevelvlek droeg bij tot de opkomst van het kamertoneel in Vlaanderen.
 • Tot die vriendenkring van het eerste uur behoorden ook Ferre Auwera, Hugues C. Pernath, Hugo Raes en Lode Rigouts, die o.m. Ionesco vertaalde en Antigone van Jean Anouilh in het Nederlands creëerde.

1950-1960: Schreef  een tiental toneelstukken, w.o. De koningin der eilanden (1954), Tee drinken (1958), De Beestentrein (1958), Een vredesduif braden (1959), De Kangoeroes (1960) en De lachende Krokodil (1962), een groteske, in 1960 gecreëerd door het Fakkelteater te Antwerpen (na in boekvorm bij Ontwikkeling te zijn verschenen).

 • Zijn literaire loopbaan begon officieel in januari 1956 met de opvoering van ‘De kerselaar’ gecreëerd door het ‘Satiriek Theater de Koperen Haan’ te Antwerpen, gevolgd in mei van datzelfde jaar door ‘’De Koningin der Eilanden’, gecreëerd door de Nevelvlek in het Theater op Zolder te Antwerpen.
 • Andere creaties gebeurden bij het N.K.T. en het E.W.T.-Hessenhuis te Antwerpen, Arca (Gent), Toneelgroep Theater van Arnhem, en het Kleines Theater te Keulen.

Hij was medestichter van het literaire tijdschrift Het Kahier, en medewerker van Gard Sivik en Kentering.

In een interview met Auwera (in: Geen woorden maar daden) zegt hij :

 • « In de jaren 60 mochten we hier in Vlaanderen van een toneelrevival spreken. Denk aan Hugo Claus, Piet Sterckx, Jozef van Hoeck, Georges Van Vrekkem, Tone Brulin, en anderen. Ik ook, mag dat? De kleine gezelschappen werkten enthousiast, zonder subsidie, zonder betaling, ze gingen zelf op zoek naar Vlaams werk, ze gaven het experiment ruimte. Maar het is allemaal doodgelopen op gemis aan belangstelling. Zowel van de officiële kant als van de kant van het publiek. In Vlaanderen neemt men de toneelliteratuur helemaal niet au serieux ».

Zijn beginwerk  kan grosso modo gerekend worden tot het zgn. absurd toneel, gekruid met surrealistische trekjes.

1970 : Stelt expressis verbis vast dat “het experiment van het absurde theater is doodgelopen”.  Hij zal het over een andere boeg gooien door ‘volksstukken’ te schrijven in spetterende dialogen.

1972 : Première van De Parochie van Miserie (naar het boek van John Wilms)  bij de KNS. Het stuk sloeg in, werd meermaals hernomen en kreeg nog drie vervolgen: De Droom van Zotte Rik, De Minerva en Het derde Rijk in de vierde Wijk.

 • Deze stukken zijn  niet vrijblijvend, maar aanklagend en aanvallend. Het gaat hem erom de mistoestanden en de teloorgang van deze maatschappij te tonen via zijn zogenaamde “volksstukken”, die het leven in en rond het St. Andrieskwartier in Antwerpen beschrijven.

Volgens het Sabammagazine (nr. 53, 2de trimester 2008) schreef Jan Christiaens niet minder dan 33 originele toneelteksten en vertaalde of bewerkte er nog eens. Andere bronnen (dbnl) spreken van 35 toneelwerken en 20 vertalingen / bewerkingen. Daarbij moet in feite nog zijn werk voor televisie gerekend worden.

Hij werkte ook mee aan een aantal evocaties op de scène (1585, Leven en dood van het water, Veertien taferelen naar Cyriel Buysse, Dood en leven van Guido Gezelle).

Hij is tevens auteur van enkele verhalen voor de jeugd en van een tv-spel ‘De Bruiloftstaart’ en (na een weddenschap met Ferre Auwera) een roman.

1994: Publicatie van de roman ‘De Klinefelter Man’.

 • In de jaren zestig al liep Christiaens rond met de plannen voor een roman die, naar eigen zeggen, al in 1970 af was.
 • De roman vertelt het verhaal van een eenzaat die als gevolg van een genetische afwijking (het Klinefelter syndroom, een geslachtsgebonden chromosoomafwijking) aseksueel is en vrouwelijke kenmerken vertoont. Hij koestert geen ambities, wordt sociaal totaal genegeerd en belandt in de marginaliteit.

1999: In ‘Blinde haas’, eveneens een roman,  brengt hij een mix van romantische en thrillerachtige elementen samen, waarbij hij tevens het beeld schetst van een collaborateur. Zowel deze roman als de ‘De Klinefelter Man’ hebben gelijklopende thema’s namelijk de poging om in het reine met zichzelf te komen en de wereld bewoonbaar maken. Dat er ook autobiografische elementen aanwezig zijn, zij het op versluierde wijze, zal niet tot verbazing aanleiding geven.

2004: In ‘Memoires van een Angsthaas’, een roman die het midden houdt tussen fictie en non fictie,  kijkt Christiaens niet alleen terug op zijn leven als gemeenteambtenaar in Antwerpen, maar ook als schrijver, vader en liefhebber van vrouwen.

12 november 2009: overleden in het A.Z. Stuyvenberg te Antwerpen. De asurne werd bijgezet op het ere-perk van de begraafplaats van Antwerpen-Schoonselhof.

 

BEKRONINGEN

 • Hij werd viermaal bekroond met de prijs voor Letterkunde van de Provincie Antwerpen.
 • Was laureaat van de Sabamprijs en van de prestigieuze (Nederlandse) Edmond Hustinxprijs.
 • 1965:  ‘Sinjaalprijs voor Toneel’

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Websites

In de dbnl (electronische teksten)

 

BIBLIOGRAFIE

De bibliografische gegevens werden onder meer nagekeken bij

 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles.
 • Hendrik Conscience Bibliotheek – Antwerpen
 • Universiteitsbibliotheek – Katholieke Universiteit Leuven.

Chronologisch overzicht

Deze bibliografie is een eerste aanzet

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1954 De koningin der eilanden. (toneel) Gecreëerd door de Nevelvlek in het Theater op Zolder Lange Brilstraat 4 te Antwerpen.
1958 Thee drinken. (toneel)
1958 De Beestentrein. (Toneelspel eenakter)

Bekroning: Eénakter wedstrijd V.V.T. -1958
Speelduur: 50 min
Decor: een schamel en smaakloos interieur van een baanwachtershuisje
KORTE INHOUD:
Twee gevangenen zijn ontsnapt. Ze gijzelen een oude baanwachter in wiens huisje ze schuilen voor de regen. Daar begint een waanzinnig spel tussen de op wraak beluste ontsnapten en de weerloze oude, die zich vastklampt aan zijn citaten uit de bijbel en de herinnering aan zijn in Luik verdwenen dochter.
Creatie: Arca – Gent – 1959
1958 De ezel Job. (jeugdverhaal)

Illustraties: Elly Van Beek.
Den Haag: Van Goor. -47p.
1958 Kili het konijn. (jeugdverhaal)

Illustraties: Elly Van Beek.
Den Haag: Van Goor. -48p.
1958 Zoem-zoem de vlieg. (jeugdverhaal)

Illustraties: Elly Van Beek.
Den Haag: Van Goor. -47p.
1959 Een vredesduif braden: luisterspel. (satirisch spel avondvullend)

Bezetting: 2 h – 2 d
Decor: simultaan: een modern kantoortje – een dorpje – een eenvoudige living
KORTE INHOUD:
Andreas Muller werkt in een mammoet bedrijf waar elke werknemer wordt uitgeknepen en uitgeperst, tot hij kan worden vervangen. Andreas ie een rekenwonder, hij doet zijn bent tot en met, hij laat met zich sollen, maar de verdiende promotie komt er nooit.
Andreas droomt er nu van de machthebbers te vernietigen. Onverhoopt krijgt hij een steuntje van de dienstchef, die elke contestatie in de kiem moet smoren. Deze zet Andreas aan tot opstand, om hem dan te vernietigen.
Op aanraden van deze dienstchef smokkelt Andreas een bom binnen in het bureau van zijn baas. Zijn handelingen worden echter van op afstand gevolgd…. Andreas wordt het slachtoffer.
Antwerpen: Almo. -68p.

Creatie: Nederlands Kamertoneel Antwerpen -1959
1959 Twee dierenverhalen. (jeugdverhaal)

Illustraties: Elly Van Beek.
Den Haag: Van Goor. -90p.
1960 De Kangoeroes. (Burleske avondvullend)
1960 De lachende krokodil. (toneel satire avondvullend)

Decor: eerste deel: een ouderwets café-interieur
Tweede deel: een grote, knus ingerichte schuilkelder.
KORTE INHOUD:
“De Lachende Krokodil”, een ouderwets café in een grootstad, heeft zijn trouwe klanten: John, de gepensioneerde dokwerker, de Sandwichman en Markiezin, een uit de mode geraakte hoer.
Vandaag zijn er ook enkele toevallige gasten: een oud-strijder, met vaandel en decoraties, en een overspelig koppel dat voor één keer de bloempjes buitenzet.
Plots komt er een Laplander binnenvallen; hij komt schuilen, buiten is een atoombom gevallen. Alle aanwezigen vluchten naar een onderaardse schuilkelder.
Hier stichten ze een nieuwe staat. Deze houdt niet lang stand, omdat de bewoners hervallen in hun vroegere fouten.
Creatie: Fakkel theater Antwerpen – 1960
1962 De lachende krokodil. (verhaal)

Ondertitel binnenin: Een klucht in twee bedrijven.
Antwerpen: Uitgeverij Ontwikkeling. -46p.
1972 De parochie van Miserie. (toneel avondvullend)

Naar het boek van John Wilms.
KORTE INHOUD:
De gebeurtenissen spelen zich af rond de eeuwwisseling, in een van de armste buurten van Antwerpen: de parochie van Sint-Andries, in de volksmond “de Parochie van Miserie* genoemd.
We beleven het wel en wee van de mensen uit deze buurt: hun mise¬rie, hun kleine pleziertjes, hun strijd om het dagelijks bestaan, hun verlangen naar een menswaardige maatschappij.
Antwerpen : KNS –Dramaturgie. -87p.

Creatie : K.N.S. – Antwerpen – 1972
1974 Het recht van de sterkste. (toneel – evocatie)

In april 1974 regisseerde Hugo van den Berghe in het NTG “Het recht van de sterkste”, de toneelbewerking door Jan Christiaens van de gelijknamige roman van Cyriel Buysse.
In 1975 werd er een TV-film van gemaakt met muziek van Walter De Buck
Brussel: BRT.

Afmetingen: 29,8 x 21 cm (geniet).
Televisiescript gedrukt op 40 ex. bestemd voor de acteurs en medewerkers.
1977 De droom van zotte Rik: een contreir volksstuk in drie delen . (Volkstoneel avondvullend)

Door Jan Christiaens en Walter Tillemans ; met een gezongen tussenspel op tekst en muziek van Wannes Van de Velde.
Bezetting: 12 h – 7 d
Decor – een appartement – café “Blue Hoon”
KORTE INHOUD
De nog zeer vitale,maar gehandicapte Va Louis wordt op kerstavond tachtig jaar. Zijn jeugd bracht hij door in het Sint Andries kwartier te Antwerpen. Zijn levensavond brengt hij door in een appartementsgebouw op de Luchtbal. Zijn familie biedt hem nu een verjaardagsfeest aan. Als verjaardagsgeschenk vraagt Louis nog één keer te mogen terugkeren naar zijn Sint Andries kwartier. Zijn kleindochter helpt hem deze wens inwilligen.
Va Louis herkent zijn vroegere wijk niet meer. Alles is veranderd, maar, naar zijn mening, in de verkeerde zin.
Bij zijn thuiskomst in het appartement verneemt hij, dat men hem zo vlug mogelijk naar een home wil brengen.  Louis verzet zich natuurlijk. Het noodlot zorgt ervoor, dat Louis niet meer hoeft te gaan.
Antwerpen : KNS –Dramaturgie. -78p.

Creatie: K.N.S. Antwerpen – 17 december 1977
1977 Zannekin. (toneel) Reizend volkstheater Antwerpen. -62p.
1977 Overpeinzingen bij 5 etsen van Fred Bervoets. (proza – bibliofiele uitgave)

Ter gelegenheid van het Rubensjaar
Met 5 etsen van Fred Bervoets en een tekst van Jan Christiaens.

Antwerpen: Galerij De Zwarte Panter.

Losbladig – Blauw kartonnen map met zeefdruk van Fred Bervoets, 49 x 49 cm.
40 exemplaren gesigneerd en genummerd: 30 exemplaren 1-30 en 10 exemplaren I-X
Realisatie en zeefdruk Roger Vandaele-Panter Pers
Etsdruk Roger Van Akelijen – Panter Print

1978 Twee werelden : 14 taferelen naar Cyriel Buysse. (toneel, drama)

KORTE INHOUD:
1900 Vlaamse emigranten ontvluchten onder druk van de armoede ons land. Amerika proberen ze een nieuw leven op te bouwen.
Afkomstig uit een agrarisch, bijna nog feodaal gestructureerd milieu, onder¬gaan ze de beslissende invloed ven een gigantisch industrieel complex, waar¬van ze de groei mee helpen stimuleren. Het blijft nochtans de vraag of ze hun levenssituatie essentieel verbeterd hebben.
Hulste : Vereniging van Vlaamse Toneelauteurs. -86p.

Reeks: Hedendaags Nederlands Toneel ; vol 23
Creatie: Volkstheater Antwerpen’- 3 februari 1976.
1980 Het vreemde wereldje van Jacqueline. (Toneel, tragikomedie avondvullend)

Decor: semi-luxueuze flat van een callgirl.
KORTE INHOUD:
De callgirl Jacqueline ontvangt in haar flat haar “vrienden”, die haar voor haar diensten rijkelijk belonen. Buiten op straat horen we de geluiden van betogingen, wellicht van een ware revolte. Wanneer een gekwetste betoger, die door de politie wordt gezocht, haar flat binnenvalt, wordt Jacqueline plots geconfronteerd met de wereld “buiten”. Enkel Jacqueline kan nog wat gewone menselijkheid opbrengen, terwijl haar vrienden meedogenloos en opportunistisch reageren en de ongewenste indringer liquideren
 Christiaens Jan 2 Antwerpen: Uitgeverij Soethout. -61p.

Afmetingen: 20 x 3 (gelijmd)
 
Creatie: Fakkeltheater Antwerpen – 22 februari 1980
Regie: Hugo Danckaert.
Cast: Ria Verschaeren, Harry De Peuter, Paula Sleyp, Eddy Van Cakenberghe, Vic Ribbens, Keo Haelterman,, Ludo Hellinx.
1981 De Minerva: een volkse revue over de 20er en 30er jaren. (Volkstoneel – avondvullend)

Door Jan Christiaens en Walter Tillemans ; met liederen van die tijd en van Wannes van de Velde ; tekeningen.: Eddy Ausloos.
Bezetting: 48 sprekende rollen
Decor: loopgraven/fabriek/bordeel/herberg/kantoor/circus…
KORTE INHOUD:
Wereldoorlog I loopt ten einde, de economie herleeft. Sylvain, eigenaar en directeur van de autofabriek Minerva werft arbeiders aan om de productie opnieuw op te starten. We maken vervolgens de opgang en het verval van de Minerva mee, de dolle twintiger jaren, de economische crisis van 30, het opkomend fascisme en het begin van wereldoorlog II.
Berchem: Ausloos. -113p.

Creatie: KNS Antwerpen 23-05-1981
1982 De loze vink. (volks blijspel – avondvullend)

Bezetting: 4 heren – 2 dames
Decor: Een restaurantje
KORTE INHOUD
Cornelis en Felix baten samen een restaurantje uit. Cornelis is er kok, Felix ober. Verder is er Martha, de hulp in keuken en restaurant. Klanten zijn er haast niet meer, alleen nog meneer Pol van het gemeentehuis. Hij komt meer voor Martha dan voor het eten. Maar ook Cornelis en Felix voelen iets voor Martha. Vandaar een gespannen sfeer in het restaurant.
Er komen nieuwe klanten opdagen, Bleke en John. Deze trekkers zijn echter platzak en moeten hun schulden vereffenen door te helpen in de keuken. Dan krijgen Cornelis en Felix het lumineus idee hun restaurantje om te toveren in een chic hotel. Meteen stromen de klanten toe. Het personeel raakt overwerkt.
Martha en John trekken er uit. Zij beginnen een eigen restaurantje in dezelfde straat. De in de steek gelaten Bieke trekt op met Pol.
Cornelia en Felix blijven alleen achter. Ze krijgen heimwee naar “De Loze Vink”.
Merksem: Merksems Kamertheater. -75p.

Creatie: Merksems Kamertheater – 18 februari 1982
1983 Hoerenleed. (toneel – tragikomedie avondvullend)

Bezetting: 2d
Decor: geen
KORTE INHOUD:
Emmy en Jenny, twee hoeren, doen samen het trottoir. Schijnbaar zijn ze jaloers en kunnen ze mekaar moeilijk verdragen.
In werkelijkheid zijn het twee sukkelaars, die mekaar niet kunnen missen, die bij mekaar steun en troost zoeken. Hun geheimen, hun belevenissen, hun wensen en verlangens, hun dromen, alles vertrouwen ze mekaar toe. In de moeilijkste ogenblikken zoeken ze mekaar op.
Antwerpen: de auteur. -72p.

Creatie: MULTATULI Antwerpen – 11 april 1984
1984 Het Antwerps kroegenboek . (verhalen)

Fernand Auwera, Jan Christiaens, George Van Cauwenbergh, Jef Meert ; voorwoord Bob Cools ; ill. Staf Geens ; samenstelling Alexander Jonckx
Antwerpen : Nieuwe Media Produkties. -209p.
1986 De zevende hemel. (toneel) Creatie op 27 09 1986
1987 Het crematorium. (toneelspel avondvullend) Creatie op 06 november 1987
1988 Houten Clara. (toneel)

Auteurs: Jan Christiaens en Walter Tillernans
Geschreven naar aanleiding van het 750-jarig bestaan van het St. Elisabeth Gasthuis

Speelperiode: Van 23 september tot en met 15 oktober 1988.
Regie:Walter Tillemans
Decor: Marc Cnops
Belichting: Walter Tillemans
Kostuums: Erna Siebens
Muziek: Wannes Van de Velde en René Vanhove
Met: Anneleen Cooreman, Julienne De Bruyn, Jenny Tanghe, Veerle Dobbelaere, Veerle Van Overloop, Herbert Bruynseels, John Willaert en René Vanhove.

Antwerpen : Dedalus. -63p.

Houten Clara is een volksstuk, in de vorm van een ballade met liederen van Wannes van de Velde en muziek van René Vanhove, dat op 23 september 1988, door het Nieuw Ensemble Raamtheater, gecreëerd werd in het 15de eeuwse auditorium van ’t Eizenveld.

1988 De kick van Claire (Tragikomedie avondvullend).
1988 PAT of Een Koningsspel. Een stuk zonder pauze.  (toneel – vertaling)

Oorspronkelijke auteur: Pavel Kohout
Oorspronkelijke titel:
Pat oder Spiel der Könige.
Vertaling Jan Christiaens.
Omslag: Martin Mroszack en Rit Vanschoonbeek
Druk EPO
Zetwerk: Facet nv

Antwerpen : Dedalus. -58p.

Afmetingen: 20.50 x 12.50 (paperback)
Pat is een creatie van Nieuw Ensemble Raamteater vzw, mei 1988
Cast: Luc Philips, Julienne de Bruyn en Bert André in regie van Walter Tillemans.

1990 Het peerd van Christus. (Toneelspel avondvullend)

Voor: 3 dames, 2 heren, 3 figuranten
Korte inhoud
‘Het Peerd van Christus’ is een ‘uitzuipers’ kroeg, gerund door een bazin en 2 diensters. De bazin blijft onzichtbaar en geeft haar bevelen langs de intercom. De 2 diensters beramen een plan om hun schatrijke bazin uit de weg te ruimen. Zal het lukken?
Uitgegeven bij: Almo

Creatie op 3 maart 1990
1993 De braderij (avondvullend toneel)

In een kansarme Antwerpse buurt willen enkele neringdoenden hun steentje bijdragen tot de feestelijkheden in het kader van Antwerpen Culturele Hoofdstad van Europa. Op dit stramien vlochten Jan Christiaens en Herman Fabri een volksstuk waarin de grote thema’s die momenteel onder de Antwerpse bevolking leven aan bod komen: het racisme en het fanatisme, de onverdraagzaamheid, het drugprobleem en de verdoken armoede
Ensemble KNS-Raamtheater. Seizoen 1993-1994
1994 De klinefelter man. (roman)

Vormgeving en omslagontwerp: Gregie De Maeyer .
Omslagillustratie: Fernand Hodler, De Nacht, Kunstmuseum Bern
Christiaens Jan 1 Leuven : Davidsfonds-Clauwaert. -231p.

Afmetingen: 21.25 x 14.25 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
Gezet in Classic Garamond 11/13
Gedrukt en gebonden bij Scheerders van Kerckhove N.V. Sint Niklaas
1998 Politiek gespierd. (blijspel avondvullend)

Tekst: Christiaens Jan Sr. & Christiaens Jan jr
Creatie op 18 september 1998 bij Theater Multatuli, Lange Vlierstraat 5, Antwerpen.
1999 Blinde haas. (roman)

Vormgeving: Smets en Ruppol
Omslagontwerp: Jocelyn Gautama
Christiaens Jan 3 Leuven : Uitgeverij Davidsfonds NV, Blijde Inkomststraat 79-81 3000 Leuven. . -283p.

Reeks: Davidsfonds literair.
Afmetingen: 21.25 x 14 (gebonden harde linnen kaft met stofomslag)
Gedrukt en gebonden bij Walleyndruk NV, Brugge
1999 Dood en leven van Guido Gezelle (toneeldrama – avondvullend)

Voor: 10 dames, 21 heren, ad lib figuranten
Korte inhoud
1899. We maken de laatste uren mee van Guido Gezelle, de grootste Vlaamse dichter. Tijdens zijn hallucinaties ziet hij zijn leven terug: de relatie met zijn moeder, zijn seminarietijd, zijn leraarschap, de liefde voor zijn leerlingen en voor plant en dier, zijn diepe religiositeit, zijn conflicten met zijn hiërarchische oversten, zijn successen als kunstenaar, de hulde die hem werd gebracht. Daarnaast, en in het stuk verweven, volgen wij zijn houding t.o.v. het socialisme, het patronaat, de vrijmetselarij, die hij als journalist met een nijdige pen bestreed.
Antwerpen: Almo -64p.
2000 Het derde rijk in de vierde wijk. (Volkstoneel avondvullend) Creatie op 22 september 2000 Theater Multatuli, Lange Vlierstraat 5, Antwerpen.
2001 De onkreukbaren. (toneel)

Samen met Robbe De Hert.
Een ver vervolg op de films van Robbe De Hert “Blueberry Hill” en “Brylcreem Boulevard”.
Creatie door Nieuw Ensemble Raamtheater op 16 02 2001 te Antwerpen.

Regie: Hans De Munter
Regie-assistentie: Gitt Bolsens
Scenografie: Kris Rutten
Kostuums: Rita Hendriks
Met: Ann Hendriks, Eric Kerremans, Dirk Lavrysen, Marilou Mermans, Erik Van Herreweghe, Roger Van Kerpel en John Willaert
Speelperiode: 16 februari tot 24 maart 2001
2004 Memoires van een angsthaas. (roman)

Omslagfoto en -ontwerp: B2

Leuven : Davidsfonds. -282p.

Afmetingen: 21.50 x 14 (gebonden – roodlinnen harde kaft met stofomslag)
Reeks: Davidsfonds literair nr 3
2006 Steinway 170 / redactie : Jan Christiaens, Elise Simoens.

STEINWAY 170 werd uitgegeven naar aanleiding van het Steinway festival in november 2006 in het Concertgebouw te Brugge.
Brugge : Concertgebouw. -123p.

Reeks: Concertgebouwuitgaven nr 2
2008 Charlotte (theatermonoloog – 60 minuten)

Korte inhoud
Charlotte, geboren in 1900, zit te wachten op de taxi die haar naar het home zal brengen. Ze overloopt haar leven aan de hand van voorwerpen die ze uit een oude kist haalt. Ze vertelt over haar mooie kindertijd, de 2 wereldoorlogen, haar mislukt huwelijk, haar dochter die naar Amerika trok, haar enige grote liefde op hoge leeftijd. Soms zingt ze liederen uit haar turbulent verleden, soms danst ze enkele pasjes maar… Ze wordt begeleid door een harmonicaspeler, die desnoods als souffleur optreedt.
Antwerpen: Almo

Première in het Fakkelteater, in regie van Jan Verbist , actrice: Alice Toen , muziek: Bernard Van Lent
???? De bedevaart. (toneelspel avondvullend)
???? De drie Jules. (blijspel avondvullend)
???? Eerst moeten de doden sterven… (toneel – avondvullend)
???? Eigen-lijk. (blijspel – avondvullend)
???? Leopold II of het bal masqué. (toneelspel – avondvullend)
???? Lorraine. (monoloog – avondvullend)
???? Madame Germaine (eenakter)

Bezetting: ld
Duur: 25 min
Decor: een openbaar toilet
KORTE INHOUD:
Germaine, een toiletvrouwtje, is volop aan het werk. Ze ontvangt haar klanten, en heeft voor elk van hen een woordje over. Tussen door vertelt ze haar leven vroeger bij haar ouders en haar broers, en later bij haar man en haar zoon. Plots verschijnt haar zoon. Hij is travestiet geworden, en is nu zeer wel¬stellend. Germaine kan het niet al te best verwerken, toch is en blijft hij haar zoon.
Antwerpen: Almo

Creatie: Multatulitheater Antwerpen
???? ONTSMETTING (monoloog)

Bezetting: 1h
Duur: 10 min.
Decor: een gevangeniscel
KORTE INHOUD:
Gevangene 20567 voelt zich erg eenzaam in zijn cel. Zijn enige vriend is Kóbeke, de spin die in de cel haar web heeft gespannen. Tegen haar praat hij heel de tijd.
De gevangene wordt naar het binnenplein gehaald, omdat zijn cel moet worden verlucht. Als hij terugkomt, is zijn cel ontsmet. Kóbeke is dood De gevangene is razend.
???? Maspalomas (monoloog)

Duur: Avondvullend
Korte inhoud
Een ‘hoerenmadame’ op rust heeft zich teruggetrokken uit ‘het leven’ en gaat voor de eerste keer op reis. Naar Maspalomas. Zij woont nog steeds boven het bordeel, waar ze de rol van ‘moederkloek’ voor haar meisjes speelt. In Maspalomas, een Duits bungalowpark, observeert zij de vakantiegangers en heeft zij een nare ervaring.
Uitgegeven bij: De auteur
???? Mosje Lebke (eenakter)

Voor: 4 dames, 10 heren, 0 figuranten
Duur: 60 min.
Korte inhoud
Het Vlaamse Verzet probeert één van de laatste treinen die joden naar de uitroeiingskampen transporteren tegen de houden met de bedoeling de joden te laten ontsnappen. De poging mislukt omdat de joden weigeren de trein te verlaten. Een vrouw evenwel vertrouwt haar zoontje aan de verzetslieden toe, die het kind bij de dorpspastoor onderbrengen. Het stuk schetst het drama van de volwassen Mosje Lebke, die zich niet thuis voelt in de joodse wereld die hij nauwelijks kent.
Uitgegeven bij: De auteur
???? Tuinen zonder pijn (kinderen van miserie) (toneelspel avondvullend)Tekst: Christiaens Jan Sr. / Fabri Herman. Antwerpen: Almo 79p.
???? Vijftienhonderd vijf en tachtig. (toneelspel – evocatie, avondvullend)