home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Christiaens, Dirk

Maakt deel uit van:

Dirk CHRISTIAENS

Etterbeek (Brussel), 1 maart 1942

Dirk Andries Eugen Christiaens, dichter .

 

BIOGRAFIE

1 maart 1942: Geboren te Brussel

 • Studeerde aan het Koninklijk Atheneum te Etterbeek,  vervolgens Germaanse filologie en geschiedenis aan de faculteit Wijsbegeerte en Letteren van de V.U.B..
 • Hij was redacteur Winkler Prins, directeur CJP, secretaris BRT-2 radio.

1962: Debuut met de bundel ‘Seinen’

Christiaens was redacteur van het tijdschrift Impuls, waar hij zich manifesteerde als experimenteel dichter, beïnvloed door Jeroen Bosch, Bruegel en Charline Mahy.

Zijn gedichten uit die periode bundelde hij in Seinen (1962), Atoll (1967), Tuin van huid (1969, 19882) en Niemandsland (1970, 19732). Zijn latere poëzie wordt steeds realistischer en minder experimenteel, en daardoor ook minder gesloten.

1975: In ‘Het politieke dier ‘ verzamelde hij een reeks interviews.

1978-1998: Hoofdproducer Kunstzaken bij de televisie o.m. voor Wie schrijft die blijft en voor Coda-poëzie.

Hij was ook gedurende twintig jaar verbonden als docent letterkunde aan het Koninklijk Conservatorium Brussel/Erasmus Hogeschool.

Hij publiceerde een tiental dichtbundels, een interviewboek en een monografie.

Recenter verschenen Meander (1992), Een luchtkasteel (1997), Himalaya (2000) en Harnas van glas. Gedichten (2001).

Geur

Er is een geur van appels
In de kleur van jouw kamer
Waar alles wit is en gebleven
Als het was toen ik weg was

En die geur ben jij in je lichaam,
Dat ik daarom, hoe dom, niet vergeten kon.
Heel simpel is van liefgehad dit verhaal
Het sluitstuk tussen jou en mij:

Kon het licht geuren
Het zou geuren als jij.

Uit Luchtkasteel

Zijn werk werd vertaald in het Frans, Engels en Duits

2000: Publicatie van de bundelHimalaya‘ .

 • Deze bevat haikoes en senryoes, geschreven tussen 1969 en 1999, zijnde adaptaties, bewerkingen, vertalingen en originelen. Naast enkele anoniemen werd er even ontleend aan grootmeester Basho en aan de meesters Kusato en Sarayu. De allerlaatste haikoe is een eerbetoon aan de onvolprezen wijsheid van de dichter Li Tai Pe. Voor deze haikoebundel kroop Dirk Christiaens in de huid van een boeddha.

De punt van een boog
draagt de aarde aan een draad
de hemel tergend.

Koren zonder kaf
slapers snijden wimpers af
de zaadjes van zen.

Op de vingertop
weet de trage hengelaar
bijt de waarheid niet.

Wie de sleutel heeft
om liefde op te sluiten
vindt de deuren niet.

Uit: Himalaya

Sinds 2008 werkt hij mee aan de Parnassus Retro reeks van Uitgeverij P. waarin hij bloemlezingen samenstelt van invloedrijke Vlaamse dichters uit het verleden.

2008: Het zout van de zee is een bloemlezing uit het omvangrijke oeuvre van Karel Jonckheere. Alhoewel hij jarenlang een van de meest productieve en populaire auteurs was in de Vlaamse literatuur, is het werk van Jonckheere  werk intussen al geruime tijd niet meer beschikbaar in de boekhandel. Met deze bloemlezing samengesteld door Dirk Christiaens komt daar weer verandering in.

MEER OVER DIRK CHRISTIAENS

 • Oosthoek; WP-lexicon;
 • M. Dangin, ‘Christiaens en De Neef, dichterlijke tweelingbroers’, in: Daele 4 (1967-1968) 15/16, p. 108-112;
 • H. Brems, ‘Dirk Christiaens. Geboorte’, in: De brekende sleutel (1972), p. 115-120;
 • S. Evenepoel, ‘Met de handen in de taal’, in: Dietsche Warande & Belfort 132 (1987) 5, p. 73-75.

BEKRONINGEN

 • 1968: Prijs van de Vlaamse Poëziedagen voor cycli uit ‘Damascus’
 • 1970: Prijs van de Vlaamse Poëziedagen.
 • Andere bekroningen: de Provincie Brabant en van de stad Gent. Voor literaire portretten ontving hij viermaal de Bert Leysen TV-Prijs.

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Websites

 • Poëziecentrum – Gent
 • Uitgeverij P. -Leuven

 SMAAKMAKER

LIED VAN DE BLIJDE DOLFIJNEN

Alsof dolfijnen in kathedralen spraken :

Tussen tij en tijd onder een maïsmaan
In de glinstering van sintels over algen,

Bereikt ten einde raad de zee
Haar stenen tafels
Terwijl een gekruisigde ooievaar
Rust in de brandende branding.

En de vreemdelingen zagen het zout in hun handen
Urnen vol gestremde melk met asse vermengd
En de offerschaal in het zand
In het jaar van de graal
Uit de tuin der tienduizend graven.

Alsof dolfijnen in kathedralen spraken :

Uit: Damascus 1972

BIBLIOGRAFIE

Woordje vooraf

 • Na het chronologische overzicht volgt een overzicht per genre alfabetisch op titel met aangave van de datum van uitgave.
 • Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klikt u op de foto

De bibliografische gegevens werden onder meer nagekeken bij

 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience – Antwerpen.
 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles.
 • POËZIECENTRUM VZW – Gent

Chronologisch overzicht

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1 ste druk
1962 Seinen. (dichtbundel)

Omslag: Willy Frissen

Privé-uitgave Dirk Christiaens -17p.

Afmetingen: 21.50 x 13.70 (geniet)
Drukkerij DRAPS, Schoolstraat, 4-6, Wemmel

1967 Atoll. Gedichten. (dichtbundel)

Bevat de cycli: Hoe het bloed; Een teken; Vreemdelingen op aarde; Een schiereiland; Tuinen van water.
Brussel/Den Haag: A. Manteau. -46p.

Afmetingen:20.50 x 2.70 (ingenaaid)
1969 Tuin van huid: Een allegorie. Verzen om Jeroen Bosch te eren. (dichtbundel)

Omslag: Karel Martens
Bevat de cycli: De hel; Tuin van huid; De verzoeking; Het oordeel.

 

Brussel/Den Haag: A. Manteau. -38p.

Afmetingen:20.60 x 12.60 (ingenaaid – zachte kaft met flappen)
Colofon: ‘Tuin van huid’ door Dirk Christiaens werd in het voorjaar van 1969 gedrukt op de persen van drukkerij Erasmus te Gent in opdracht van A. Manteau Brussel/Den Haag.
1972 Damascus. 50 gedichten: 1965-1970. (dichtbundel)

Bevat de cycli: 1966 ontmoeting; 1967 meander; 1968/69 heer der bijen; 1968/70 damascus.
Brugge: Uitgeverij ” Orion “; Utrecht: Desclée De Brouwer. -60p.

Reeks: Noorderlicht
Afmetingen: 19.20 x 13.20 (ingenaaid)
Colofon: Gedrukt op de persen van Drukkerij “De Windroos” te Beernem in opdracht van Uitgeverij Orion – Desclée De Brouwer.
1973 Niemandsland. (dichtbundel)

De collages zijn het werk van Mahy Charline
 

 

Deurle: Colibrant. -34p.

Afmetingen:22.50 x 15.50 (ingenaaid)
Colofon: Van de bundel ‘Niemandsland’ van Dirk Christiaens verscheen een eerste gedeeltelijke, Engels-Franse vertaling in het jaar 1970 bij de Galery Mac Donald te Brussel.
Deze volledige Nederlandse uitgave , in een beperkte oplage, verscheen in de herfst van het jaar 1973 door de zorgen van COLIBRANT uitgave /Deurle; gedrukt door Erasmus Ledeberg, op houtvrij editiepapier en uit de gill letter corps 10.
1975 Het politieke dier: gesprekken met Leo Apostel, Mieke Claeys-Van Haegendoren, Bert de Clercq, Willy Delva, Jaap Kruithof en Lode van Outrive over verzuiling, pluralisme, depolitisering, parlementaire democratie, eigendom, erfrecht, gezin, huwelijk, echtscheiding, abortus, seksualiteit, privacy… Brussel: Elsevier. -189p.

Reeks: Vlaanderen informatief.
1976 Driehandig. (dichtbundel)

Bevat de cycli: Thuissuite; Griekse suite; Oosterse suite.
Zie ook de bundel “3-handig” verschenen bij Hadewych in 1986.
Deurle: Colibrant. -52p.

Afmetingen:17.50 x 11.50 (gelijmd – slappe kaft met rood linnen bedrukt)
1979 Brussel gezien door naïeve schilders.

Samen met Bert Decorte; Frank De Crits EN Freddi Smekens.
Bruxelles: Laconti. -160p.
1982 A fonds perdu. (dichtbundel)

Bevat de cycli: Thuissuite 2; Griekse suite 2; Oosterse suite 2.
Grafische vormgeving Rikkes Voss.
Amsterdam/Antwerpen: Manteau. -34p.

Afmetingen:20 x 12 (gelijmd)
1986 3-Handig. (dichtbundel)

Bevat de cycli: Thuissuite; Griekse suite; Oosterse suite; Oosterse suite I.
Zie ook de bundel “Driehandig” verschenen bij Colibrant in 1976.

 

Christiaens Dirk 100 Antwerpen: Houtekiet. -35p.

Afmetingen:21 x 13 (gelijmd)
Colofon: 3-Handig, een gedichtenbundel door Dirk Christiaens, werd, met imprint (H), in opdracht van uitgeverij Hadewych, Schoten, gezet in Bembo romein, naar een typografie van Herbert Binneweg en gedrukt op 90 grs romandruk door Bosch & Keuning nv te Baarn.
1989 Brussel is een vreemde stad. Vijfenzeventig dichters over 1 stad, 1385 – 1985. (poëzie – bloemlezing)

Omslagtypografie: Herbert Binneweg
Deze bloemlezing werd mede samengesteld met het oog op  het onderwijs.

Antwerpen / Baarn: HouteKiet. -100p.

Afmetingen:21 x 13 (paperback)

1990 De beste Vlaamse oorlogsverhalen. (anthologie)

Samengesteld en ingeleid door Dirk Christiaens.
Omslagontwerp: Rikkes Voss
Inhoud:
Antwerpen/Amsterdam: A. Manteau nv. -375p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)

1992 Meander. (dichtbundel)

Bevat de cycli: Schildersmodellen; Winterlandschappen; Sluikstorten; Schaduwen..
Omslag ontwerp: Sony Van Hoecke

 

Gent: Poëziecentrum vzw. -45p.

Afmetingen:21 x 13.40 (ingenaaid)
Colofon: “Meander” van Dirk Christiaens werd gedrukt in opdracht van Poëziecentrum v.z.w. te Gent op de persen van drukkerij Sanderus te Oudenaarde in de maand oktober 1992

 

1997 Een luchtkasteel. (dichtbundel)

Een luchtkasteel van Dirk Christiaens is een gewijzigde en verminderde herdruk van ‘à fonds perdu’ uit 1982.
De stofwikkel werd ontworpen door Gregie De Mayer

 

Leuven: Uitgeverij P. -20p.

Afmetingen: 19 x 11 (gelijmd)
Colofon: De bundel werd gezet in Berkeley in een vormgeving van André Scherens en gedrukt op Countryside 100 gr. Door Drukkerij J. Overloop, Wilsele.
De oplage bedroeg 250 ex. waarvan 125 als nieuwjaarsgeschenk bij de jaarwisseling 1997/1998 werden aangeboden aan de vrienden van Uitgeverij P.
Het boek verscheen op 22 december 1997.

 

2000 Himalaya, Laag Nepal : haikoe & senrioe. (poëzie)

Himalaya van Dirk Christiaens bevat haikoes en senrioes geschreven tussen 1969 en 1999, zijnde adaptaties, bewerkingen, vertalingen en originelen. Naast enkele anoniemen werd er even ontleend aan grootmeester Basho en aan de meesters Kusatoo en Sarayu. De allerlaatste haikoe is een eerbetoon aan de onvolprezen wijsheid van de dichter Li Tai Pe.
Deze versjes werden gemaakt ‘bi appetite’ en louter voor het plezier. Ze ontstonden in de Ardennen, de Dordogne, de Provence en laag Nepal en werden verzameld te Brussel, Cahors Celles, Kathmandou en Parijs.
Het schilderij en de tekeningen zijn van collega kunstenaar Pierre Bogaerts.

 

Leuven: Uitgeverij P. -29p.

Afmetingen: 19 x 10.70 (gelijmd)
Gezet in Berkeley.
Gedrukt door Drukkerij Overloop, Wilsele.

 

2001 Harnas van glas. Gedichten 1960-2000. (poëzie – bloemlezing)

Met een inleiding van Ivo Michiels.
De foto op het omslag is van Niels Donckers.
Bevat: Inleiding; Atoll; Tuin van huid; Damascus; Niemandsland; Driehandig; A fonds perdu; Meander; Himalaya

 

Leuven: Uitgeverij P. (Leo Peeraer). -160p.

Reeks: Parnassus nr 3
Afmetingen: 21.50 x 13.80 (ingenaaid)
Colofon: Harnas van glas, poëzie van Dirk Christiaens, samengelezen en ingeleid door Ivo Michiels, is het derde boek in een nieuwe reeks bloemlezingen van dichters van vandaag Parnassus.
In opdracht van Uitgeverij P werd dit boek in de lente van 2001 gerealiseerd door vormgever André Scherens en drukkerij Johan Overloop, Wilsele.
De tekst werd gezet uit Elegant Garamond en gedrukt op Conqueror 120gr.
2007 Embryo. (poëzie)

De eerste druk verscheen in de verzamelbundel Werk van Nu als Marnixpocket MP 45 bij A. Manteau Brussel-Den Haag 1967 samen met werk van Jef Geeraerts, Roger De Neef, Erik van Ruysbeek e.a.

 

Leuven: Uitgeverij P. -23p.

Afmetingen: 16 x 10.40 (ingenaaid met rood touwtje)
Colofon: Deze tweede druk verschijnt in 2007 voor de 65e verjaardag van de dichter in een oplage van 99 exemplaren. genummerd 1 tot 90 en romeins genummerd van I tot IX en niet in de handel.
Gezet in Bembo
Gerealiseerd door BOEKENMAKERIJ OVERLOOP, Wilsele..
2008 Het zout van de zee. (bloemlezing van gedichten van Karel Jonckheere)

Samengesteld door Dirk Christiaens.
Inleiding door Dirk De Geest.
Tekening p. 2: Anne van Herreweghen
 Jonckheere 22 Leuven: Uitgeverij P. -67p.

Afmetingen:24 x 15.30 (gebrocheerd – licht kartonnen kaft met flappen)
Gedrukt door Drukkerij Peeters te Herent.
2009 Liefdesliedjes. (bloemlezing van poëzie van René Verbeeck)

Samengesteld door Dirk Christiaens.
Voorwoord van Alstein.
Bevat: Inleiding: -Het was muziek; De donkere bloei; De minnaars; De dwaze bruid; Het huis van Simone; Tussen twee werelden; Op het spalier der maanden; De zomer staat hoog en rijp; Het uur van de wesp; Van de zalige knoop van man en vrouw; Liefdesliedjes voor sarai en andere gedichten; Het meisje van Rochehaut.
Verbeeck René 13 Leuven: Uitgeverij P. -58p.

Reeks: Parnassus retroreeks. – Leuven; vol. 2.
Afmetingen:16 x 11.70 (ingenaaid)
Colofon: ‘Liefdesliedjes’ een selectie van gedichten van René Verbeeck, verscheen begin januari 2009 als tweede deel van de ‘Parnassus-retro reeks’ – een initiatief van Dirk Christiaens waarin haast vergeten , maar toch belangrijke Vlaamse dichters van de twintigste eeuw gebloemleesd worden.
Dit boek kreeg een oplage van 300 exemplaren.
Gezet uit Bembo. Gedrukt op Rives 120g door Drukkerij Peeters, Herent.
2009 Sneeuw en vuur. (bloemlezing van poëzie van Pieter Geert Buckinx).

Samengesteld door Dirk Christiaens.
Inleiding: Rudolf van de Perre
Bevat: De dans der kristallen; Droomvuur; De vleuglen van icarus; De verzoeking der armoede; De oevers van de stroom; De zevende dag; Blijdschap is een boom; Bijna aan de grens; Voorjaar aan de zee; Late gedichten; Spaanse gedichten
Leuven: Uitgeverij P. -56p.

Reeks: Parnassus Retroreeks nr 3
Afmetingen:16 x 12 pocket)
Colofon: Sneeuw en vuur, een selectie van P.G. Buckinx, verscheen begin januari als 3de deel in de Parnassus Retroreeks – een initiatief van Dirk Christiaens waarin haast vergeten, maar toch belangrijke Vlaamse dichters van de twintigste eeuw gebloemleesd worden.
Dit boek kreeg een oplage van 300 ex.
Gezet uit Bembo. Gedrukt op Rives 120 gr. Door Drukkerij Peeters, Herent.
2017 Tien van negentien : Vlaamse poëzie uit de negentiende eeuw. (anthologie)

Omslagontwerp: Danni Elskens / Koloriet.
Samengebracht door Dirk Christiaens.
Bevat gedichten van:
Karel Lodewijk Ledeganck
Theodoor van Rijswijck
Jan Nolet de Brauwere van Steeland
Johan Alfried de Laet
Geeraard Jan Dodd
Julius De Geyter
Frans de Cort
Julius Vuylsteke
Gentil Antheunis
Victor Alexis de la Montagne,

Antwerpen/Apeldoorn: Garant. -185p.

Afmetingen: 21 x 14.50 (paperback)
Reeks: Literatuur in veelvoud. – Leuven, s.a.; vol. 24

2018 Gedicht gegrift (dichtbundel)

10 gedichten + 10 gravures.
Gedichten: Dirk Christiaens.
Gravures: Jean-Claude Picard

Leuven: Uitgeverij P. -24p.

Afmetingen: 17 x 12 (ingenaaid – met stofomslag)
Gedrukt door Drukkerij BestinGrafics

 

Overzicht per genre alfabetisch op titel met vermelding van uitgavedatum

Poëzie

 • 3-Handig. (1986)
 • A fonds perdu. (1982)
 • Atoll. Gedichten. (1967)
 • Damascus: 50 gedichten : 1965-1970. (1972)
 • Driehandig. (1976)
 • Een luchtkasteel. (1997)
 • Embryo. (2007)
 • Gedicht gegrift (2018)
 • Harnas van glas. Gedichten 1960-2000. (2001)
 • Himalaya, Laag Nepal : haikoe & senrioe. (2000)
 • Meander. (1992)
 • Niemandsland. (1973)
 • Seinen. (1962)
 • Tuin van huid: Een allegorie. Verzen om Jeroen Bosch te eren. (1969)

Bloemlezingen

 • Het zout van de zee. (bloemlezing van gedichten van Karel Jonckheere) (2008)
 • Liefdesliedjes. (bloemlezing van poëzie van René Verbeeck) (2009)
 • Sneeuw en vuur. (bloemlezing van poëzie van Pieter Geert Buckinx). (2009)
 • Tien van negentien : Vlaamse poëzie uit de negentiende eeuw.(2017)

Diversen

 • Brussel is een vreemde stad: vijfenzeventig dichters over 1 stad. (1989)
 • Brussel gezien door naïeve schilders. (1979)
 • De beste Vlaamse oorlogsverhalen. (1990)
 • Het politieke dier (1975)