home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Baekelmans, Lode

Maakt deel uit van:

LODE BAEKELMANS

Antwerpen, 26 januari 1879 – Antwerpen, 11 mei 1965

Baekelmans 0

Eig. Ludovicus Henricus Baekelmans

Prozaschrijver.

Aanvankelijk stadhuisbediende, daarna bibliotheekbeambte, later hoofdbibliothecaris. Richtte het Museum van Vlaamsche Letterkunde op; Lid van de Koninklijke Vlaamse Academie.

Baekelmans is een niet zo orthodox naturalist.

Geen enkele auteur heeft een zo uitgebreid oeuvre gewijd aan het bonte Antwerpse leven en tevens blijk gegeven van zo’n blijvende en oprechte voorliefde voor hen die aan de zelfkant leefden. Bij hem echter geen koele afstandelijkheid. Zijn beschrijvingen van de zelfkant van de maatschappij –zwalpende zeelui, dokwerkers, tierende viswijven, luilakken, de vrouwen achter de tapkast, de lichte meisjes of ‘venusdiertjes’- zijn vol mededogen en warme sympathie.

Hij is één van de weinige auteurs van de generatie na Van Nu en Straks, die zich wisten te onttrekken aan de invloed van Cyrel Buysse en Stijn Streuvels.

Pseudoniemen: Rossauw Hendrik (in:  Onze Vlagge & in Het Weekblad voor Vlaanderen); Stroobandt, Sander (in: Alvoorder); Moentje Pek (in: Het Weekschrift voor Vlaanderen); R.B. (Het Weekschrift voor Vlaanderen) ; Verboven Willem (in: Het Weekschrift voor Vlaanderen); Voor details zie de rubriek A-Z pseudoniemen lexicon

BIOGRAFIE

Zowel voor de biografie als voor de bibliografie werd geput uit DBNL auteur –Lode Baekelmans.

26 januari 1879: Geboren in de gaarkeuken (zeer eenvoudig en goedkoop spijshuis) van het Antwerpse schipperskwartier, later van het zeemanshuis aan de Godefrideskaai 72 te Antwerpen, als zoon van de directeur Alexander Baekelmans en van Pieternella Hendrika Sirre, uit Zierikzee. Beide instellingen komen later in zijn werk voor.

 • Opgegroeid in het Antwerpse schipperskwartier zou hij met blijvende voorliefde zijn verhaalstof putten uit de volkse havenbuurt en een sociaal-historisch getrouw beeld geven van de verpaupering van het arbeidersvolk in de havenstad omstreeks het begin van de 20ste eeuw.

Naturalist ? Ja, maar omwille van zijn conformistische opvoeding minder orthodox. Het koele afstandelijke (de Franse “impassabilité) is aan hem niet besteed. Zijn beschrijvingen van de zelfkant van de maatschappij –zwalpende zeelui, dokwerkers, tierende viswijven, luilakken, de vrouwen achter de tapkast, de lichte meisjes of ‘venusdiertjes’- zijn vol mededogen en warme sympathie.

1885-1891: Liep Lagere school aan de gemeentescholen Paardenmarkt en Blindestraat te Antwerpen.

1891 -1896: Verhuist naar Handelslei [= Italiëlei] 159.

Leerling van het Koninklijk Atheneum te Antwerpen, tot 1896. Op het atheneum kreeg hij les van o.a. Pol de Mont.

1894: Lid van de letterkundige vereniging ‘Elck wat Wils’. Literaire en Vlaamsgezinde activiteit.

1896: Klerk in verschillende handelszaken, tot 1899.

1899: Klerk bij het ‘Bureel van financiën’ te Antwerpen.

1900: Leider van het tijdschrift Alvoorder.

 • In deze rebelse periode – waarin hij tegen het anarchisme aanleunde, schreef hij vanuit een agressieve, anti burgerlijke strijdvaardige houding.

1901: Klerk in de ‘Volksbibliotheek’ [= Centrale van de Openbare Bibliotheken] te Antwerpen.

 • Hij klom op tot bibliothecaris en werd in 1933 hoofdbibliothecaris van de Antwerpse stadsbibliotheken. Onder zijn leiding werd het Antwerpse bibliotheekwezen een unieke instelling.

1901: Debuteerde met “Marieke van Nijmegen” en “Uit grauwe nevels”.

 • In zijn eerste verhalen “Uit grauwe nevels”, geeft hij met niets ontziende openhartigheid een fatalistische kijk op de verpauperde havenbuurten. In de roman “Marieke van Nijmegen” en de novelle “De Waard in den bloeiende Eglantier” (1902), hangt hij uitdagend een beeld op van het artistieke bohémienleven dat in schril contrast staat met het satirisch afgebeelde “filisterdom”.

1903: Huwt Alida J.C. Resseler op 18 april. Verhuist naar Oude Kerkstraat 48.

1904: Verhuist naar Van Schoonbekestraat 78.

1904: Publicatie van De Doolaer in de weidsche stad.

 • In het spoor van zijn stadsgenoten, de Fransschrijvende Georges Eekhoud en Emmanuel De Bom met zijn stadsroman Wrakken, wou hij een groots epos opzetten over de havenstad Antwerpen. Van de geplande trilogie onder de titel Het hommelnest, zou enkel De Doolaer in de weidsche stad verschijnen.

1907: Medestichter van de ‘Vereeniging van Vlaamsche Letterkundigen’. Zomerverblijf te Kapellen [Prov. Antwerpen]. Verhuist naar Albertstraat 3.

1909: Redacteur van het anarchiserende tijdschrift Ontwaking tot 1910.

1910: Verhuist naar Thomasstraat 25.

1911: Kenmerkend voor de non-conformist die hij zeker was, en zijn voorkeur voor ‘poètes maudits’  is zijn studie over de 17de eeuwse Amsterdamse dichter Willem Godschalck van Fockenbroch. Ook zijn boekje Oubollige poëten (1920), waarin hij een aantal beschouwingen brengt over berooide dichters uit de 17de en 18de eeuw, kan in hetzelfde licht worden bekeken.

1912: Medestichter van de ‘Vereeniging ter bevordering van Natuur- en Stedenschoon’.

1912: Publicatie van Tille, een sober gestileerde, stevig gecomponeerde roman.

 • Tille is een schrijnend en toch vertederend verhaal over noodlot en verlatenheid. Ondanks de melancholische grondtoon en het gevoel van vergeefsheid, wisselt Baekelmans in deze roman zijn pessimistische visie in voor een relativerende levensaanvaarding.

1916: Verhuist naar Valkenburgstraat 8. Renovator van de leeszaal der ‘Volksbibliotheek’.

Zijn daaropvolgende verhalenbundels Menschen (1917), De idealisten (1919), ’t Is de Liefde (1923), Het Geheim van de Drie Snoeken (1929) en zelfs de roman “Meneer Snepvangers” (1918) –waarin voor het eerst ook aandacht wordt besteed aan de op winst azende burgerman – worden gekenmerkt door een mildere kijk en een schalkse humor.

1920: Lid van de Nederlandse Maatschappij voor Letterkunde te Leiden.

1921: Sticht de ‘Vlaamsche Vereeniging van Bibliothecarissen en Bibliotheekbeambten’.

1923: Lid van de raad van beheer van de Nationale Vereniging voor auteursrechten [NAVEA] tot 1947.

1926: Gevierd te Antwerpen [25 jaar auteur]. Verblijf te Kapellenbos en in Waasland.

1928: Reis in Rijnland. Leidt studiereis van de Vlaamse bibliothecarissen naar Nederland.

1929: Reis door Duitsland. Verhuist naar St. Jacobsmarkt 7.

1930: Bezoekt Zierikzee, zwerftocht op de Zuiderzee.

1931: Reis door Duitsland en Denemarken.

Briefwisselend lid van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde.

1932: Zomerverblijf te Hoogboom.

1933-1944: Bestuurder van de Stedelijke Openbare Bibliotheken, van de Stadsbibliotheek en van het Museum van de Vlaamse Letterkunde [= Archief en Museum voor het Vlaamse

Cultuurleven] te Antwerpen, tot einde 1944.

Voorzitter van de Belgische Vereniging voor Auteursrechten [SABAM].

1936: Verhuist naar Beeldhouwersstraat 50.

Werkend lid van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde.

[Stichting van de L. Baekelmans-prijs bij de Academie].

Na de tweede wereldoorlog schreef Baekelmans – op enkele romans en verhalenbundels na- hoofdzakelijk kritisch werk, indrukken van oude en nieuwe lectuur, en literatuurstudies. Van belang zijn die over de Vlaamse realisten (Sleeckx, Loveling, Stijns, Van Kerckhoven), van wie we de sporen in zijn eigen werk terugvinden.   In Ontmoetingen (1951) beschreef hij herinneringen aan vroegere tijdgenoten.

1945: Lid van de Bestuurscommissie der Academie. Publicatie Lode Baekelmans ter eere bij aftreden als ambtenaar.

1946: Voorzitter van de Vereniging van Vlaamse Letterkundigen.

Tweede studiereis der bibliothecarissen naar Nederland.

1947-1948: Verblijf te Boechout.

1948: Overlijden van zijn echtgenote op 8 oktober.

1954: Huldebetoon bij 75e verjaardag.

1955: Publicatie van Werk van Lode Baekelmans. Bibliografie door Prosper Arents, bij de Academie

11 mei 1965: Overlijden van Lode Baekelmans. Hij werd bijgezet op het erepark van het stedelijk kerkhof Schoonselhof. (klik voor foto)

EPILOOG

1966: De Antwerpse Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience verwierf en ontsloot de volledige bibliotheek van Lode Baekelmans. De collectie (823 exemplaren) bevat veel Nederlandstalige en Duitstalige literatuur.

 •  U kunt de bibliotheek van Lode Baekelmans raadplegen via de site van de Erfgoedbibliotheek  (klik op erfgoedbibliotheek)

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Websites

Referenties

 • Prof. Dr. M. Rutten; Prof. Dr. J. Weisgerber (red.): Van “Arm Vlaanderen” tot “De voorstad groeit” 1888-1946. Standaard Uitgeverij 1988.

 

BIBLIOGRAFIE

De gegevens van deze bibliografie werden onder meer nagekeken bij

U kunt de bibliografie op drie manieren raadplegen

 1. Uitgebreid chronologisch
 2. Beknopt chronologisch
 3. Alfabetisch op titel
 4. Baekelmans in vertaling

Uitgebreid chronologisch

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1901 Uit grauwe nevels. (verhalen)

Omslag en bandontwerp van Walter Vaes.
Bevat: Ratten (pp 3-16); Aan de stokerij (pp 17-28); In de Schemering (pp 29-42); Een kat (pp 43-52); Swaen (pp 53-66); Rond het slechten (pp 67-98); Kerstvertelling (pp 99-114); Zachtmoedigen (pp 115-126); Hooidag (pp 127-138); De sabelslikster (pp 139-162); Gretchen (pp 163-178); Avondtocht (pp 179-185).
1904: De verhalen Ratten. Zachtmoedigen. Hooidag. Avondtocht verschijnen in de reeks Flandria’s Novellen-bibliotheek als nr 43
1926: 2de druk bij De Regenboog, Antwerpen.Omslag- en titelpagina-ontwerp door Lode Rigouts.
1985: De novellen ‘In de Schemering’, ‘Een kat’ en ‘Gretchen’ werden opgenomen in de anthologie ‘Tijden van beroering en andere naturalistische verhalen’ samengesteld door Romain Debbaut. Uitgeverij A. Manteau, Antwerpen. pp 203-208, 209-212 & 213-220.
Antwerpen/Gent: De Nederlandse Boekhandel. / Utrecht: H. Honig.   -187p.

Afmetingen: 22 x 14.50 (gebonden – harde  linnen kaft met goudopdruk)
Boekdruk. F. Gilliams-Lambrechts, Pruimenstraat, 3
1901 Marieken van Nijmegen. (roman)

1924: 2de herziene druk bij Uitgeversfirma L.J. Janssens en zonen, Antwerpen; Keur-serie Nr 7
 Amsterdam: Uitg. Tierie & Kruyt. Boekverkoopers. -231p.

Afmetingen: 17.50 x 10.50 (gebonden – linnen)
Stoomdrukkerij Gaarlandt & Van Looy, Amsterdam
1903 De waard uit “De bloeiende Eglantier”. (novelle)

Teekeningen van René Pin [René Leclercq]: tekening in zwart tegenover blz. 40 en op blz. 77; tekening in zwart en rood op omslag en op band  get.: P.
1924: 2de herziene druk bij Uitgeversfirma L.J. Janssens en zonen, Antwerpen; Keur-serie Nr 5
Vertaling:
1906: Der Wirt zum ‘Blühenden Haideröslein’ ‖ Eine Geschichte aus Antwerpen uitgegeven bij Maas & van Suchtelen, Leipzig – Amsterdam. Einzig berechtigte Uebersetzung aus dem Vlämischen von Emile Charlet. Met omslagtekening door E[ugeen] v[an] M[ieghem].
 Amsterdam: Uitg. Tierie & Kruyt. Boekverkoopers Uitgevers. -86p. + 6p. tekeningen.

Afmetingen: 20.75 x 14.50 (gebonden – linnen)
Stoomdrukkerij Gaarlandt & Van Looy, Amsterdam
1904 De doolaar en de weidsche stad. (Het Hommelnest)  (roman)

1916 : 2de druk bij Gust Janssens Drukker Uitgever te Antwerpen Volksuitgave. Gedrukt in 4 kolommen. Met op blz. 1: Lode Baekelmans. [Woordje vooraf], en houtsneden door Eugeen van Mieghem. Reeks: ‘Onze Leestafel’ Nr 2 -16 blz. Afmetingen: 40.5 × 29
1924: Nieuwe herziene druk. L.J. Janssens en Zonen, Antwerpen ‖ 18.5 × 12.5. – 263p. Reeks: Keur-serie Nr 1.
1930: Nederlandsche Keurboekerij ‖ Amsterdam ‖ 20.5 × 15, -193p. Omslag- en bandontwerp door Wijbo Meijer?
1936: Voor de radio bewerkt door Maria Van Rompay-De Lannoy [Brussel, Belgisch Nationaal Instituut voor radio-omroep, 1936]. 33 × 21.3, 47 blz.
2011: Heruitgave bij VZW Eugeen Van Mieghem Stichting te Antwerpen. -158p. Zowel de spelling als het taalgebruik zijn aangepast. Rijkelijk versierd met tekeningen van Eugeen Van Mieghem.
Baekelmans 1  Wageningen: Uitgegeven door Johan Pieterse. -277p.

Afmetingen: 20.50 x 15 (ingenaaid – geïllustreerde zachte kaft)
Stoomboekdrukkerij – H. Germs F. Hzn – Doesburg
1904  Ratten. Zachtmoedigen. Hooidag. Avondtocht. (verhalen)

 Met een portret van de schrijver en een bibliografische aantekening.
Alle vier verhalen verschenen voordien in: Uit grauwe nevels. 1901
 Gent: Vennootschap Plantyn. Korte Koestraat 3A.  -36p.

Reeks: Flandria’s Novellen-Bibliotheek, nr 43.
Afmetingen: 19.50 x 12.50 (geniet – zachte kaft  )
1905 Lente idylle. (en Door dompige dagen). Den Haag: Drukkerij en Uitgevers Mij. Voorburg. -32p.

Reeks: Hollandsche novellen.Veertiendaagsch tijdschrift. aflevering IX. (blz. 289-320)
1905 Heimweegemeenschap. (vertaling)

Oorspronkelijke auteur: GEORGES EEKHOUD.
Oorspronkelijke titel: Communion nostalgique. (Uit: Cycle patibulaire. 1892).
Vertaald door Lode Baekelmans.
1907: Opgenomen in de bundel vertalingen ‘Georges Eekhoud. Vertellingen’.
Rotterdam: Meindert Boogaerdt Jun.. -32p.

Afmetingen: 23 x 15.50
Steendrukkerij Gebr. Den Oudsten, Lekkerkerk.
1905 Havenlichtjes. (verhalen)

Bandteekening van Eug. van Mieghem.
Bevat: De aftocht der veertig (pp 5-40); Lange Wapper (pp  41-63); De verwaande kakketoe, of Hoe Beckmesser en officeëele poëten ook malkaar den dood aandoen (pp  65-74); Begeert niemands goed!…(pp 75-84); Van eenen gestolen boorling (pp 85-95); De mieren (pp 97-122); De man der zuidwesters (pp 123-162); Dolle lijkredenen (pp  163-203).
 Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel. / Amsterdam: Van Holkema en Warendorf.  -206p.

Afmetingen: 22.50 x 16 (gebonden)
1905 Wat moeder zong in herfstavonden. Zes kindervertellingen. (oude Vlaamse liederen verwerkt tot proza)

Met een Inleiding door de schrijver.
Met penteekeningen van Karel Doudelet.
Bevat: Inleiding (pp 7-9); Naar Oostland (pp 11-16); Het daghet in den Oosten (pp 17-22); Des markgraven zoon (pp 23-28); Van twee koningskinderen (pp 29-35); Spinsterlied (pp 35-39); Wilhelmus van Nassouwen (pp 41-46).
1919:Wat grootmoeder zong. Geïllustreerd door F. van der Velde. Leiden, Uitgeverij ‘Mercurius’ (opgegeven door Prosper Arends als onvindbaar)
Antwerpen: De Vos en Van der Groen. -48p.

Afmetingen: 22.50 x 17 (gebonden)
Gedrukt te Antwerpen bij De Vos & Vander Groen, Apostelstr. 14.
1906 Zonnekloppers. (verhalen)

Bevat: Lente-idylle (pp 1-26); De schrik der kindermeiden (pp 27-78); Door dompige dagen (pp 79-114); Tijd en eeuwigheid (pp 115-138); De zonnekloppers (pp 139-189).
1942: 2de druk bij Lectura-uitgaven te Antwerpen, Met oorspronkelijke lino’s van V. Van den Berghe.
 Baekelmans 12 Rotterdam: Meindert Boogaerdt Jun.   -189 p.

Afmetingen: 20.25 x 13.50 (ingenaaid – zachte kaft)
Druk: Boek-, Courant- en Steendrukkerij G.J. Thieme, Nijmegen.
1906 Haven van Antwerpen. Veranderingen en uitbreidingen. Nieuw ontwerp met plan.

Vertaling uit het Frans in het Nederlands door Lode Baekelmans.
Woord vooraf gedateerd Antwerpen, 31 Maart 1906; vlugschrift acheraan gedateerd: Antwerpen, 11 Juni 1906; Op omslag Nr 6.
Oorspronkelijke auteur: G.V. Meer
Antwerpen: Liberale Volkspartij van het Arrondissement Antwerpen , Propagandakomiteit.  -34p. + 1 uitslaand plan op ingeplakt blad.

Afmetingen: 19 × 13
Drukkerij Jos. Heijlen, Bredastraat, 58, Antwerpen.
1907 Dwaze tronies. (novellen)

Bevat : De onbezonnen rechter (pp 1-69); De nuchtere minnaar (pp 71-171).
1924: 2de druk bij L.J. Janssens en zonen – Antwerpen ‖ 19 × 25.5 -156p. Reeks: Keur-serie Nr 3.
1927: Vertaald in het Frans als ‘Binettes’ door J.D. Jacobsohn uitgegeven bij Les Editions Rieder, Paris
1928: vertaald in het Russisch als ‘Pjerekatipolje’ door W.A. Azow. Uitgegeven bij Bibliotjeka wsjemirnoi litjeratoeru ‖ Leningrad.
 Rotterdam: Meindert Boogaerdt Jun.  -182p.

Reeks: Moderne drukken en herdrukken.
Afmetingen: 19.25 x 12 (gebonden – linnen)
Druk: M. Breurs & Zonen, Ooltgensplaat
1907 Georges Eekhoud. Vertellingen.

Vertaald met toestemming van den schrijver door Lode Baekelmans. (Met een bijdrage Georges Eekhoud door L.B. en een Bibliographie voorin).
Oorspronkelijke auteur: GEORGES EEKHOUD. Oorspronkelijke titels:
 • De laatste brief van den matroos. (pp 1-36 – O.t.: La dernière lettre du matelot. Uit: Mes communions, 1895).
 • Heimweegemeenschap (Omzetting eener bekende wijs).(pp 37-73 – O.t. Communion nostalgique. (Transposition d’un air connu). Uit: Cycle patibulaire, 1892).
 • De ondergang van Bats.(pp 75-96- O.t.: La fin de Bats. Uit: Nouvelles kermesses, 1887).
 • De Maagd van Antwerpen. (pp 97-130 – O.t.: La Pucelle d’Anvers. Uit: Kermesses, 1884).
 Baekelmans 13  Rotterdam: Meindert Boogaerdt Jun.  -131p.

Reeks: Moderne drukken en herdrukken nr 3
Afmetingen: 20.20 x 12.80 (ingenaaid – zachte kaft)
Druk: M.Breur & zonen, Ooltgenplaat.
1910 Aankoop, door de regeering, van boeken bestemd voor de openbare boekerijen. Onderzoek. Verslag.

Verslag uitgebracht in Buitengewone Vergadering op 19 December 1909.
Secretaris: F.V. Toussaint, Halle bij Brussel.
[Vereeniging van Letterkundigen], [z.pl.], -10p. + ingeplakt strookje voorin.

Afmetingen: 21.1 × 13.8.
Op strookje papier ingeplakt voor blz. 1: Door eene vergissing bij het ineenzetten van No. 18 der Mededeelingen, komt het daarin opgenomen verslag der uit de Heeren [E.] De Bom, [C.] Eeckles en [L.] Baekelmans bestaande Commissie niet geheel tot zijn recht. De hierbijgaande brochure levert den juisten tekst [opgesteld door Lode Baekelmans].
1910 Sinjoorkens. (schetsen)

Bevat: De teerhartige sinjoor (pp 5-31); Bedorven dag (pp  33-41); De dierenbeschermer (pp  43-54); Sinjoorkens buiten (pp  55-71); Sinjoorken op reis! (pp  73-86); Sinjoorken verontrust! (pp 87-99); Bladzijde uit een sinjorendagboek (pp 101-111); Het hemd van den archivaris. (pp 113-129); De loods in zijn stamkroeg. (pp 131-144).
baekelmans 6  Antwerpen: Vlaamsche Boekhandel – Lodewijk Opdebeeck. / Zeist: Meindert Boogaerdt Jr, Uitgever.   -144p.

Afmetingen: 16.25 x 12.50 (ingenaaid – zachte kaft)
1910 Havenvolk en sinjoren. (bloemlezing)

Bevat: De man der zuidwesters. (pp 1-34 / uit: Havenlichtjes, 1905); De dierenbeschermer (pp 35-44 /uit: Sinjoorkens, 1910); Van twee koningskinderen (pp 44-51 / uit: Wat moeder zong in herfstavonden, 1905); Bedorven dag (Cinematograafopname) (pp 52-58 / uit: Sinjoorkens, 1910); De schrik der kindermeiden (pp 59-101 / uit: De zonnekloppers, 1906); Landelijke sinjoren (pp 102-114 / uit: De Vrije Tribuun, Okt 1906); De verwaande kakketoe, of Hoe Beckmesse en officiëele poëten ook malkaar den dood aandoen (pp 115-121 /uit: Havenlichtjes, 1905); Ratten (pp 122-131 /uit: Uit grauwe nevels, 1901); In de schemering (pp 132-140/uit: Uit grauwe nevels, 1901); De sabelslikster (pp 141-158/uit: Uit grauwe nevels, 1901); Door dompige dagen (pp 159-188/uit: De zonnekloppers, 1906); De zonnekloppers (pp 189-229/ uit: De zonnekloppers, 1906)
 Brugge: Uitgever C. Moeyaert, Coupurelei, 9-22 Brugge.   -230p.

Reeks: Goedkoope Nederlandsche volksbibliotheek.
Afmetingen: 20.50 x 13.50
1911 W.G. van Focquenbroch. Een keus uit zijn werk met een inleiding door Lode Baekelmans. (essay, met bloemlezing)

Bevat: Inleiding (pp 1-23); Leven (pp 25-95); Nabetrachting (pp 97-113); Bloemlezing (pp 115-152)
Antwerpen: Victor Resseler en ’s-Gravenhage: M. Hols. -152p.

Zonder naam van drukker. Gedrukt op Featherweight papier bij Victor Resseler te Antwerpen.
1912 De schrik der kindermeiden. (verhaal)

 Uit de bundel: Zonnekloppers (1906)
In deze uitgave samen met ‘Westvlaamsche schoolmaats . 9’ [e vervolg] van Maria Bultinck-D’hanis.
 Gent: Uitgeversmaatschappij Kunst en handelsdrukkerij Plantijn Naamloze Vennootschap Gent Korte Koestraat 3 A.  -76p.

Reeks: Flandria’s novellenbibliotheek Nr 139.
Afmetingen: 18 x 12.25 (geniet – zachte kaft)
Baekelmans pp. 1 – 42; D’Hanis pp. 43 – 76.
1912 Tille. (roman)

1915: [Van dit boek bestaat een identieke uitgave met als uitgeversnaam, -plaats en jaartal: Uitgevers-Vennootschap Erven Martin G. Cohen, Amsterdam, 1915].
1920: 2de druk bij P.N. van Kampen & zoon, Amsterdam , 18.5 × 12.5, -183p.Reeks: Holland-bibliotheek.
1935: 3de uitgave met houtsneden door Elisabeth Ivanovsky. Uitgever: ‘De Sikkel’, Kruishofstraat 223, Antwerpen ‖ 21.5 × 16, -224p.
1942: 4de uitgave met houtsneden door Elisabeth Ivanovsky. Uitgever: ‘De Sikkel’, Kruishofstraat 223, Antwerpen/N.V. Wereldbibliotheek, Amsterdam.
1943: 5de druk bij Uitgeverij De Lage Landen N.V. te Brussel ‖ 19 × 13, -208p.
1953: 6de uitgave met Houtsneden door ‖ Elisabeth Ivanovsky bij De Sikkel, Antwerpen /Wereldbibliotheek, Amsterdam, -192p. Omslagontwerp: Paul Ansloos.
1962: 7de uitgave. Als Vlaamse Pockets nr 84 bij Heideland, Hasselt -160p.
Antwerpen: ‘Plantin’ (Edward Secelle). -244p.

Afmetingen: 22.50 x 13.50
 
vp-84-baekelmans VP Nr 84Baekelmans 10a Vijfde druk 1943
1914 Het boek der rabauwen en naaktridders. Bijdragen tot de studie van het volksleven der 16e en 17e eeuwen. (verhaal)

Samen met Victor De Meyere
(Met twee titelbladen der oorspronkelijke uitgaven, 18 genummerde houtsneden en 1 uitslaande gekleurde volksprent).
 Antwerpen: Uitgave ‘De Tijd’. MDMXIV -156 blz. + 20 bladen met illustraties + 1 uitslaand blad met prent.

Afmetingen: 21.0 x 15.50
Colofon: Dit boek bevattende den Fielten, rabauwen oft der schaelcken vocabulaer, kluchtige Calliope van Liederen van Fielten, Rabauwen en schamele Liefde “Gezellen” met voorwoord en naschrift, is door G. Janssens te Antwerpen in tweehonderd exemplaren gedrukt voor de “De Tijd”.
1916 De doolaar en de weidsche stad. Realistisch verhaal uit het Antwerpsch volksleven.

[Met een biografische aantekening Lode Baekelmans voorin]. [Met een houtsnede door Eugeen van Mieghem]. [Tweede druk].
Eerste druk = 1904
 Antwerpen: Gust Janssens. -16p.

Oplage: 200ex.
Reeks: ‘Onze Leestafel’ (Serie B) nr 2.
1917 Menschen. (verhalen)

Bevat: In Holland staat een huis! (pp 5-19); York-Hotel (pp 21-29); Nonkel Piet (pp 31-38); De vriendschap (pp 29-47); Wintervuur (pp 49-57); Allerzielen (pp 59-70); De voorbeeldige Siska (pp 71-80); De vrouwenhater (pp 81-89); De faam gaat!… (pp 91-101); Het balkonnetje (pp 103-111); Sinterklaas (pp 113-122); De baard van den profeet (pp 123-132); Justitia (pp 133-142); Kerstavond (pp 143-152); Oudejaarsavond (pp 153-165); De eenoogige kapucien. Proloog van een niet geschreven boek (pp 166-176).
1927: Uitgave bij Nederlandsche Uitgevers-Maatschappij, Amsterdam. -180p. Reeks: De gulden reeks. Bandontwerp door Wijbo Meijer

achterplat

 Antwerpen: Gust Janssens. -177p.

Afmetingen: 23 x 15.75
Colofon: Zeshonderd exemplaren werden gedrukt op de persen van Gust Janssens te Antwerpen in 1917.
Dit is nummer …
 
uitgave 1927
1918 Kerstnacht in het schipperskwartier en andere verhalen. (novelle)

Bevat van blz. 1 -16 van Lode Baekelmans: Kerstavond – De Faam gaat – Justitia – York Hotel.
Bevat van blz. 17-32: Piet van Assche. De kerstvogeltjes van Lizeloe – De handen – Op de Hoeve – Een verwonneling – Een vrek – De moeder van Judas.
[Met een afbeelding voorin].
Sinte-Agatha-Berchem:  Uitgever J. Herremans. -32p.

Reeks: Prachtige vertellingen.
Afmetingen: 20.25 x 15
Gedrukt in 2 kolommen
Drukkerij Tr. Rein, 16a, de Rosnestraat, Brussel
1918 Drie Vlaamsche realisten. (studie)

Met 18 portretten en handschriftreprodukties tussen de tekst.
Bevat:
 • Domien Sleeckx. Antwerpen, 2 Februari 1818 – Luik, 13 October 1901. [Met bibliographie.] 4 portr., 1 reprod. van ms. (pp 1-55)
 • Virginie Loveling. Nevele, 17 Mei 1836. [Met bibliographie.] 4 portr., 1 reprod. van ms. (pp 56-84);
 • Reimond Stijns. Mullem, 10 Mei 1850 – Molenbeek, 12 December 1905. 7 portr., 1 reprod. van ms. (pp 85-118)

De drie opstellen verschenen eerder in het weekblad “Vlaamsch Leven”.

Antwerpen: Drukker-Uitgever Eug. Kauch. -118p. + 18 bladen met illustraties.

Afmetingen: 18.50 x 14 (ingenaaid – zachte kaft)
z d [1918] Mijnheer Snepvangers. (roman)

Bevat:
 1. Villa Yvonne. (pp 1-20)
 2. Liefde en andere onrustigheid (pp 21-45)
 3. Wijsheid en levenslust (pp 46-74)
 4. De vlucht der Saksische kanarievogels (pp 75-124)
 5. Vriend Hein in de buurt (pp 125-150).
 1936: 2de druk bij N.V. Het Kompas – Antwerpen. 17.5 × 11, -184p. Dit is het tweede boek in de vierde letterkundige reeks De Feniks.
1942: 3de druk bij Uitgeverij De Lage Landen N.V., Brussel. 18.9 × 13.2, -224p.
1959-1967 (1ste -5de druk): Als Vlaamse pocket nr 1 bij Heideland, Hasselt.-195p.
Amsterdam: P.N. van Kampen & Zoon. z.d. [1918] -151p.

Reeks: Holland-Bibliotheek.
Afmetingen: 18.50 x 12.75 (gebonden)
Voorplat: Uitg. N.V. Gebr. Grauws Uitg. Mij. – Amsterdam
Titelblad: P.N. Van Kampen & Zoon
– Amsterdam.
 
vp-1-baekelmans VP Nr 1
1918 Wat Vlaanderen in de letterkunde voortbracht. (essay)

Voordracht gehouden op 4 januari 1918.
5e Voordracht van de Reeks Over het verleden, het heden en de toekomst van Vlaanderen.
 Uitgegeven ten voordele van de propaganda Voor Vrede en Vrij Vlaanderen, 1918 – Activistische groep van de liberale Volkspartij en kies- en propagandawerking “Help Uzelve”. -31p.
1918 Over Pieter Frans Van Kerckhoven. (essay)

Met een tekening Victor Driessens in de rol van De dronkaard achterin, 3 portretfoto’s van Van Kerckhoven en een foto van zijn grafsteen.
Bevat: Pieter Frans Van Kerckhoven. Get.: Lode Baekelmans.(pp. 1-48); Aan Frans Van Kerckhoven vaderlandscher gedachtenis, gewijd. Get.: Pr[udens] Van Duyse.(pp. 49-50);
Bibliographie bewerkt naar Ida von Düringsfeld, [J.G] Frederiks en [J.F.] Van den Branden en F. de Potter (pp. 51-53). Lijst van L.B.’s verschenen werken, waaronder is vermeld: Het gemoedelijk even, 1918, dat eerst in 1919 verscheen.
1931: 2de druk bij L. Opdebeek – Uitgever – Antwerpen. 27 × 18, -40p.
 Antwerpen: Drukkerij Eug. Kauch. -56p. + 5 bladen met illustraties.

Van dit boek bestaat een identieke uitgave met een strook over de uitgeversnaam en -plaats geplakt, bedrukt met de woorden: Uitgeverij Mercurius, Antwerpen].
1918 Sinjoren. Humoristische vertellingen.

(Met een biografische aantekening Lode Baekelmans voorin).
Bevat: De man der zuidwesters (pp 1-3 / uit: Havenlichtjes, 1905); Lente-Idylle (pp 3-5/ uit De zonnekloppers, 1906.); De teerhartige Sinjoor(pp 5-7/uit: Sinjoorkens, 1910); De dierenbeschermer (pp 7-8 /uit: Sinjoorkens, 1910); Sinjoren op reis (p 8/uit: Sinjoorkens,1910).
Antwerpen: Gust Janssens. -8p.

Reeks: ‘Onze Leestafel’ (Serie B) nr 22 (gestempeld: 61).
Gedrukt in vier kolommen
1919 Het gemoedelijk leven. (verhalen)

Op stofkaft: gekleurde tekening door J. Van Wijk.
Bevat: Inhoud (p 5); De papegaai (pp 7-18); Vriesweer (pp  19-30); Bruidsnacht (pp 31-39); Het pensioen (pp 41-50); Het krentenbrood (pp 51-62); De waakhond (pp 63-73); Het hinkend paard (pp 74-83); In de Plakduif (pp 84-94); Fantasia (pp 95-105); De beschaming (pp 106-116); De baker (pp 117-127); De held (pp 128-138); In den regen (pp 139-148); Karweikens (pp 149-159); Voorjaarsbegrafenis (pp 160-171); Godsvrede (pp 172-184).
1971: Het verhaal ‘De papegaai’  werd opgenomen in de bundel ’54 Vlaamse verhalen‘, deel 1,  samengesteld door Karel Jonckheere en Marnix Gijsen, Uitgeverij Paris-Manteau, Antwerpen pp 31-36.
Antwerpen/Amsterdam: J.M. Meulenhoff. -206p.

Reeks: De Vlaamsche boeken der Meulenhoff Editie
Afmetingen: 17.50 x 11 (gebonden – stevige kartonnen kaft met stofomslag)
Gedrukt in 8000 ex.
1919 De idealisten. (verhalen)

[Een deel van deze oplage heeft een band, waarop als uitgever staat vermeld: N.V. Gebr. Graauw’s Uitg. Mij, Amsterdam].
 
Bevat: Najaarsmijmering (pp 1-6); De schat der Inca’s (pp 7-14); De bekoorlijke Erato (pp 15-22); De drie lichtdragers  (pp 23-29); Weeldegenot (pp 30-37); Eenzamen (pp 38-45); De huivering (pp 46-51); Apostels (pp 52-58); Nazomer (pp 59-65); Lenteleven (pp  66-71); Het rad van avontuur (pp 72-79); De groote gebeurtenis (pp 80-86); Kerstnacht (pp 87-94); Van ’t een jaar in ’t ander (pp 95-101); De wegbereiders (pp 102-108); De kelderkoe (pp 109-115); Het heilig princiep (pp 116-122); Het verlangen der loodgieters  (pp 123-130); Het huis der haren mutsen (pp 131-137); De vier filozofen  (pp 138-142); De ontgoocheling (pp 143-149); De inwijding (pp 150-156); De kameleon (pp 157-164); De zelfmoordenaar (pp 165-172); Vrouwenhart (pp 173-180); Vrijbuiters (pp 181-188); Kinderen van Baal (pp 188-195); Met verschroeide vleugels (pp 196-203); Twee steden (pp  204-212); Onder de acacia’s. 28 April 1918 (pp 213-216); Inhoud. (p 217).
Amsterdam: P.N. van Kampen & Zoon. -224p.

Afmetingen: 19.25 x 12.50
Reeks: Holland bibliotheek
1919 Een schoone ende gheneuchlike historie of cluchte van Heynken de Luyere deur Cornelis Cruls. (tekstuitgave)Eerst in dichte ghestelt Ghedruct Thantwerpen op de Lombaerde Veste, in den Witten Hasewint by Jan van Ghelen Anno MDLXXXII.

Titel in omlijsting op titelpagina en op omslag getekend door F. [Jules Fonteyne]
Inhoud:  Den drucker tot den goetwillighen lesere. (p.5); Die historie van Heynken de Luyere. (pp.7-59); Aanteekeningen. (pp.61-64).
Antwerpen: Uitgeverij  “De Sikkel” / Amsterdam: Em. Querido. -64p. Ill.

 Afmetingen: 20.5 × 14
Sinte Catharina’s Drukkerij Sint Pieterskaai, 12, Brugge.
Colofon: Van dit boekje werden gedrukt twintig exemplaren op Holbein, genummerd van 1 tot 20, en vijfhonderd exemplaren op Waldorf, genummerd van 21 tot 520. Uitgave van ‘De Sikkel’, Antwerpen Em. Querido, Amsterdam.
1920 Vacantiekrabbels. (verhalen)

Omslagteekening van Jos. Leonard.
Bevat: De geurende boomen (p 6); Aarschot (pp 7-23); Betecom (pp 23-29); Leuven (pp 29-31); Brussel (pp 32-40); Tremeloo  (pp 41-46); Spleen (pp 46-50); Naar Diest (pp 50-64).
Gedateerd Juli-Oogst 1917
Antwerpen: Uitgeverij “De Sikkel” / Amsterdam: Em. Querido. -64p.

Afmetingen: 16.25 x 12.25 (ingenaaid – zachte kaft)
Colofon: Van dit bundeltje werden 100 bizonder exemplaren gedrukt op getint Thalia-papier genummerd van 1 tot 100
Z.n.v.dr. Gedrukt bij Ch. Meeus te Borgerhout.
1920 Oubollige poëten. (essays)

Met een tekening door I.C.I. op het omslag en het titelblad, met 9 portretten, prenten en reprodukties in en buiten de tekst.
Bevat: Een ongeacht gelegenheidsdichter: Maantje van den Burg (pp 9-34); Een pierewaaier uit de XVIIe eeuw [Pieter de Neyn] (pp 35-60); Een fameus libellist over de Sinjoren [Jacob Campo Weyerman]  (pp 61-98); Een snaaksch plaatsnijder [Jan Goeree] (pp 99-120); Grafschriften (pp 121-128); De dichter van den slechten-tijd en van het tafelgenot [Jan de Regt] (pp 129-143); [Lijst van verschenen werken van L.B.] [p 144]
1926: 2de druk.
Antwerpen/Leiden: Uitgeverij ‘Mercurius’. -144p. + 7 bladen met illustraties.

Afmetingen: 19.50 x 13.50 (gebonden – karton)
Boekdrukkerij D. De Vos-Van Kleef Antwerpen – 44, Roodestraat.
Oplage 1000 ex.
1921 Deezeken schudt zijn beddeken uit ! Kerst-misverstand in één bedrijf. (theatertekst) Antwerpen: Drukkerij Delplace Koch en Co. -16p.

Afmetingen: 17.50 x 11.50
Overdruk uit: Het Tooneel 24 Dec. 1921
1922 Europa Hotel: spel van het bitterzoete leven in 3 bedrijven. (theatertekst)

Met omslagtekening en 3 houtsneden door Henri van Straten.
28 December 1921: Première in de Koninklijke Vlaamse Schouwburg te Brussel, Regie: Jan Poot.
Antwerpen: Uitgeverij ‘De Sikkel’ / Santpoort: C.A. Mees.   -76p.

Colophon: “Van dit boek werden tien exemplaren gedrukt op Fancy-papier, genummerd van I tot X en door den schrijver eigenhandig geteekend.”Henri Van Straten illustreerde de voorkaft.

1923 ‘t Is de liefde. (novellen)

Bevat: Zangers (pp 5-39); -Heilige Nacht (pp 40-49); -Winteridylle (pp 50-58); -Herfstspijt (pp 59-69); – Koko (pp 70-80).
1976: Het verhaal ‘Koko’ werd opgenomen in ‘Omnibus Vlaamse Parels 2 1900/1940’ D.A.P. Reinaert Uitgaven – Brussel  pp 299-310
baekelmans 3  Antwerpen: Uitgeverij S.V. ‘Lectura’.   -80p.

Reeks: Lectura-Reeks Nummer X.
Afmetingen: 20.25 x 13.75 (gebonden met stofomslag & ingenaaid met zachte kaft)
Drukkerij-Binderij V. Resseler, Prinsstraat 20, Antwerpen
1924 De blauw schuyte: fantastische levensinwijding in 3 bedrijven (theatertekst)

Met een houtsnede op omslag en titelblad door Henri Van Straten.
Een avontuur uit het leven van de jonge kunstschilder Jacob Campo Weyerman.
3 Okt. 1923. Eerste opvoering van ‘De Blauw Schuyte’ in de Koninklijke Nederlandse Schouwburg te Antwerpen.
Antwerpen: Uitgeverij ‘De Sikkel’. / Santpoort: C.A. Mees.  -48p.

Afmetingen: 24 × 16.
1924 De mannen van „Elck wat wils“: roman. (roman) Amsterdam: P.N. van Kampen & Zoon.  -168p.

Afmetingen: 20.25 x 14 (gebonden – harde linnen kaft)
1926 De ongerepte heide … : zomerverhaal. (verhalen)

 Bundeling van 12 verhalen die in 1925 waren verschenen in het tijdschrift Piccolo.
 Amsterdam: P.N. van Kampen & Zoon. -200p.

Afmetingen: 19.75 x 13.75 (gebonden – linnen)
1929 Het geheim van „De drie snoeken“. (verhalen)

De band werd ontworpen door Wijbo Meijer. [Met een portretfoto van de schrijver voorin].
Bevat: Het geheim van ‘De drie snoeken’. (pp 5-35); Het toonbeeld van de straat. (pp 37-50); Antonio en Shylock. (pp 51-69); De oude spiegel. (pp 71-105); Zangers. (pp 107-146 /uit: ’t Is de liefde! 1923); Heilige nacht. (pp 147-157/ uit: ’t Is de liefde ! 1923); Winteridylle. (pp 159-168/ uit: ’t Is de liefde ! 1923); Herfstspijt. (pp 169-181/uit: ’t Is de liefde! 1923); Koko. (pp 183-194/ Uit: ’t Is de liefde! 1923);
Amsterdam: Nederlandsche Uitgevers-maatschappij.  -194p.

Reeks: De gulden reeks. Deel II.
Afmetingen: 20.50 x 15.50 (gebonden – linnen)
Colofon: Dit boek is gedrukt in het jaar MCMXXIX op de persen van de Drukkerij Borghouts te Rotterdam en gezet uit de Boldoni. De band werd ontworpen door Wybo Meijer en uitgevoerd door N.V. Stokkinks Boekbinderij te Amsterdam.
1929 Lange Wapper. (verhalen uit de bundel havenlichtjes)

Met een omslagtekening door S.W.
Bevat: [Bio-bibliografische aantekening] (p 2); Lange Wapper (pp 3-18/uit: Havenlichtjes, 1905); De aftocht der veertig. (pp 19-44/ uit: Havenlichtjes, 1905); De mieren.(pp 45-62/ uit: Havenlichtjes, 1905); Inhoud. (p 63); [Lijst der werken, welke in de reeks: Een uurtje verpoozing, zullen verschijnen]. (p 64)
 Antwerpen: S.M. Ontwikkeling, Somerstraat, 22 Antwerpen.   -64p.

Reeks: Een uurtje verpoozing nr 1 (Februari 1929)
Afmetingen: 17.25 x 13.50 (geniet – zachte kaft)
Druk: “Excelsior” N.V. Somerstraat 22 Antwerpen
1931 Aanteekeningen van een boekenwurm. (studies)

Met een bandontwerp door Victor van den Berghe.
Bevat: Eugeen Karel van Mieghem. (pp 5-20); Alfons de Cock. (pp 21-36); Gustaaf Vermeersch. [Met bibliografie]. (pp 37-51); Karel van den Oever. (pp 52-61); Van den Oever en de liefde! (pp 62-69); Dr. Constant Jacob Hansen. (pp 70-74); Jan van Rijswijck. (pp 75-76); Edmond Campers. (pp 77-86); Patrick Mac Gill. (pp 87-92); Rudolf Kinau. (pp 93-98); Lafcadio Hearn. (pp 99-105); Knut Hamsun’s ‘Kareno’. (pp 106-115); Herman Bang en Jonas Lie. (pp 16-120); De stem van de machines. (pp 121-128); Lof der landlooperij. (pp 129-137); Mijn eerste radiopraatje. (pp 138-146); Boekenwurm’s bekentenissen. (pp 147-153); Op zoek naar De opregte sinjoor (pp 154-159); Inhoud. (p 160).
baekelmans 4  Antwerpen: S.V. Lectura,   -160p.

Afmetingen: 21.50 x 15.50 (ingenaaid – zachte kaft)
Drukkerij-Binderij V. Resseler, Prinsstraat, 20, Antwerpen
1931 Vier Vlaamsche prozaschrijvers.

Met 4 getekende portretten door Edmond Van Offel.
Zie ook Drie Vlaamsche realisten (1918)
De vier portretten (Domien Sleeckx, Virginie Loveling, Raymond Stijns en Pieter Frans van Kerckhoven zijn ook afzonderlijk uitgegeven (zelfde uitgever)
Antwerpen: L. Opdebeek. -104p.

Afmetingen: 27.50 x 18.50
Z.n.v.dr. Gedrukt bij Scheerders en Van Kerchove, te St-Niklaas in 500 ex.
1932 Willem Vander Elst. (essay) Gent: N.V. Vanderpoorten en Co. 16p.

Reeks: Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde. Verslagen en Mededeelingen. October 1932
Afmetingen: 22.50 x 14.50
1933 Het rad van avontuur. (roman)

Met een omslagtekening door M.F.H. Severin.
baekelmans 5  Antwerpen: Uitgeverij “De Sikkel”. -180p.

Afmetingen: 19.30 x 13.20 (ingenaaid – zachte kaft)
(12 luxe-exemplaren op Pannekoek)
1933 De openbare bibliotheken te Kopenhagen. (tekst van een lezing)

 Naam van de auteur in de overdruk is verkeerd gespeld als
Lode Backelmans.
      Handelingen
Gent: Drukkerij Vyncke. -9p.

Afmetingen: 24 × 15
Overdruk uit: Handelingen van het tweede Congres voor boek- en bibliotheekwezen. Gent, 31 Maart – 4 April 1932, 109-117.
Eerder verschenen in nr 3,  jg. 11 (1932) van De Bibliotheekgids.
1933 Een Hollander in de Vlaamsche gewesten in 1836 (studie) Gent: N.V. Vanderpoorten en Co. 28p.

Reeks: Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde. Verslagen en Mededeelingen. April-Mei 1933
Afmetingen: 22.5 × 14.5
1934 Jan. (herinneringen aan kleinzoontje).

Met 18 schetsen door Elza van Hagendoren.
 Antwerpen: Uitgeverij “De Sikkel” Kruishofstraat 223, Antwerpen. -75p.

Afmetingen: 19.25 x 11.75
Colofon: Van dit boek werden  250 exemplaren gedrukt op geschept Hollandsch papier, genummerd van 1 tot 250.
1934 Ommegang. (verhalen – bloemlezing)

Met een aantekening Lode Baekelmans voorin.
Bevat: Lode Baekelmans. (p 5); Het geheim van ‘De drij snoeken’. (pp 7-52/ uit: Het geheim van ‘De drie snoeken’, 1929); Oudejaarsavond. (pp 53-72/ uit: Menschen, 1927); De faam gaat!!… (pp 73-89/ uit: Menschen, 1927); Antonio en Shylock. (pp 91-118/ uit: Het geheim van ‘De drie snoeken’, 1929); Justitia (pp 119-132/ uit: Menschen, 1927); De voorbeeldige Siska. (pp 133-147/ uit: Menschen, 1927); De oude spiegel. (pp 149-194/ uit: Het geheim van ‘De drie snoeken’, 1929); Herfstspijt. (pp 195-212./ uit: ’t Is de liefde! 1923); Inhoudstafel (p 213).
 Oude God bij Antwerpen: Boekengilde “Die Poorte”.   -216p.

1ste reeks nr 7
Afmetingen: 19.25 x 11.75 (ingenaaid – zachte kaft)
Boekdrukkerij Gebr. De Bièvre & Lombaerts Schoten.
 1937 Een epigoon van Hendrik Conscience. (essay over de schrijver E.D.F. Lauwers)

Met een portretfoto van E.F.D. Lauwers voorin.
Gent: N.V.Drukkerij Erasmus Ledeberg. -16p. + 1 blad met portretfoto.

Reeks: Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde. Verslagen en Mededeelingen. Maart 1937.
Overdruk uit Verslagen en Mededeelingen  Maart 1937 pp.199-213.
Afmetingen: 21.50 x 15.50 (geniet – zachte kaft)
1937 De ontwikkeling en de ordening van de bibliotheken in een groote stad, en de samenwerking van instellingen tot het aanleggen van een plaatselijken (of regionalen) centralen catalogus.

– De Antwerpsche centrale catalogus
Gent: Drukkerij Vyncke. -[5]p.

Afmetingen: 24 × 15
Overdruk uit: Handelingen van het vierde wetenschappelijk Vlaamsch Congres voor boek- en bibliotheekwezen. Gent, 13-19 April 1936, 175-179
1937 De zee, het schip en de zeeman in de literatuur. (essay) Antwerpen: Uitgave “De Sikkel” Kruishofstraat 223 Antwerpen. -16p.

Reeks: Bibliotheekkunde – Vlugschriften voor de bibliothecaris  aansluitend bij De Bibliotheekgids XV.
Afmetingen: 26.75 x 19.50
Drukkerij-Binderij V. Resseler, Prinsstraat, 20, Antwerpen.
1938 ‘De sinjoor’.  (literaire schets)

 
1938 Vlaanderen roept_01

1938 Vlaanderen roept_02

In : Vlaanderen roept: een bundel novellen, schetsen, verzen en artikelen. pp 141-147.

Uitgave Bosch en Keuning te Baarn. -224p.
Afmetingen: 24.20 x 18.50 (gebonden – met harde linnen kaft)
Geïllustreerd met talrijke foto’s.
Onder red. van Emile Buysse ; Bandversiering door Karel Hoekendijk
1938 De bibliotheken te Antwerpen en de centrale catalogus. (studie) Antwerpen: “De Sikkel” ” Kruishofstraat 223 Antwerpen. -22p.

Reeks: Bibliotheekkunde XVII.
Afmetingen: 21.5 × 17
Drukkerij-Binderij V. Resseler, Prinsstraat, 20, Antwerpen.
1939 Pleisteren: 1879-1939. (memoires)

Bevat: Pleisteren. (pp 5-28); Suske Verelst en ’s werelds mallemolen. (pp 29-57); De kameel en het oog van de naald. (pp 58-62); Suzanna en de drie jongelingen. (pp 63-68); Gij zult niet dooden. (pp 69-73); De zonnekinderen. (pp 74-85); Kerstmirakel. (pp 86-94);
Herinneringen: Bertine (pp 95-100); Ik begin te schrijven (pp 100-105); Wat iedereen overkomen kan (pp 105-108); Mijn eerste onderwijzer (pp  109-113); Stadskind (pp 113-118); De dokken (pp 118-139).
Reiskrabbels: De Zeeuwsche reis (pp 140-147); Contentement passe rychesse. (pp 147-149); Het soete Waesland (pp 149-179); Kempische krabbels (pp 179-185); Bijdragen tot het litterair bruidsbouquet Theun de Vries aangeboden (pp 186-188); Inhoud p [189].
Antwerpen: N.V. Het Kompas. -192p.

Afmetingen: 18.50 x 13.50
Drukkerij De Vos-Van Kleef P.V.B.A. 44 Roodestraat 44 Antwerpen
1939 Lof van zee, mensch en tabak. Nieuwe aanteekeningen van een boekenwurm. (verhalen en portretten)

Bandteekening van V. Van den Berghe.
Met 22 portretten en afbeeldingen in en buiten de tekst.
Bandteekening van V. van den Berghe.
Antwerpen: Lectura Uitgaven.  -164p. + 22 bladen met illustraties.

Reeks: Aanteekeningen van een boekenwurm 2.
Afmetingen: 21.50 x 15.50 (ingenaaid – zachte kaft)
Colofon: Er werden gedrukt op de persen van de “Drukkerij Resseler” in de Prinsstraat 20 te Antwerpen, tijdens de maand September 1939: vijf exemplaren op Hollandsch geschept papier “Van Gelder Zonen” genummerd van 1 tot 5 en tweehonderdvijftig exemplaren op Engelsch Vederlicht Esparto, genummerd van 6 tot 255.
1939 Levensschets en Keus uit zijn werken.

Samengesteld door Marcel Martens. Met een Voorwoord door Geo Verbrugge, een Inleiding door De Samensteller en een bijdrage Lode Baekelmans voorin, een verzameling Huldeblijken, een bibliografische lijst. Met een portretfoto van de schrijver en een reproduktie Handschrift van Lode Baekelmans voorin.
Gent: De Garve.  -172p. + 1 blad met portretfoto voorin.

Reeks: Vlaamsche Schrijvers nr 2.
Oplage 1000.
Colofon: Van dit boek werden in de Maartmaand van het jaar 1939 duizend exemplaren gedrukt op houtvrij Peau d’Ange-papier, op de persen van het Uitgeversbedrijf De Garve, Begijnhoflaan, 76, te Gent. Dit is nummer twee der Reeks: Vlaamsche Schrijvers.
1939 Brussel in 1823. (studie) Gent: N.V. Drukkerij Erasmus Ledeberg.  -16p.

Reeks: Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde. Verslagen en Mededeelingen. Maart 1939.
Overdruk uit: erslagen en Mededeelingen, Maart 1939 pp 283-294.
Afmetingen: 21 x 14
1940 In den ouden spiegel. (essays over Bekelmans + bloemlezing uit zijn werk)

Keus uit de werken van Lode Baekelmans door Oscar van Hauwaert.
Met een portretfoto van de schrijver voorin en 7 reprodukties van schilderijen.
Bevat:  Inleiding. Niet gesigneerd. (pp 7-9); Lode Baekelmans: Zijn werk en zijn evolutie als kunstenaar, door Lode Monteyne. (pp 11-41); Zijn Antwerpen en zijn volk, door P. de Keyser. (pp 43-48);
Jeugdherinnering (pp 51-56/uit: Pleisteren. 1939); De doolaar en de weidsche stad. (pp 57-82/ I-IIe, fragm. uit het Xe en XXIIe hoofdst. uit: De doolaar en de weidsche stad. 1904).
Het geheim van ‘De drie snoeken’ (pp 83-115/uit: Het geheim van ‘De drie snoeken’. 1929); Fantasia (pp 117-127 /uit: Het gemoedelijk leven.1919); De bekoorlijke Erato (pp 128-140 /uit: De idealisten. 1918); De baker (pp 141-152/ uit: Het gemoedelijk leven. 1919); Winteridylle. (pp 153-161/ uit: ’t Is de liefde! 1923); Hooidag (pp 163-173/ uit: Uit grauwe nevels. 1901); Het huis der haren mutsen. (pp  173-182/ uit: De idealisten. 1918); De bruiloft (pp 183-192) & ‘Willen is kunnen’ (pp 192-198/ uit De waard uit ‘De bloeiende Eglantier’ [1903]; Europa hotel. Tweede bedrijf. Droom en Werkelijkheid. (pp 199-210/ Fragm. uit: Europa-hótel. 1922); Tille. [1912]. (pp 211-230/ Fragment uit het VIIe en het XIVe hoofdstuk); Inhoudstafel p[231].
Baekelmans 9 Gent: Boekhandel Rombaut-Fecheyr.  -232p.

Uitgave van het Willems-Fonds nr 176.
Afmetingen: 22.50 x 14 (ingenaaid – zachte kaft)
Drukkerij L. Vanmelle N.V., Gent.
1942 Onze voorouders in den Hollandschen spiegel. Een bloemlezing uit reisbeschrijvingen van 1787 tot 1846.

Met 8 afbeeldingen en portretten.

Bevat:
 • Hollandsche patriotten op doorreis naar Frankrijk. 1787 (pp 5-50)
 • Onder het Hollandsch bewind. (pp 51-80)
 • Na de revolutie van 1830. Een Hollander in de Vlaamsche gewesten in 1836. (pp 81-98)
 • Een Hollander in onze gewesten in 1840. (pp 99-111)
 • 1844. (pp 111-117)
 • Steden en menschen in 1846. (pp 119-136)
Antwerpen: Lectura-uitgaven. -140p. + 8 bladen met illustraties.

Reeks: Aanteekeningen van een boekenwurm 3.
Afmetingen: 22.25 x 15 (ingenaaid – zachte kaft)
Colofon: Van deze “Aanteekeningen van een boekenwurm” werden voor de “Lectura-Uitgaven” getrokken op de persen van de Drukkerij Resseler te Antwerpen vijf exemplaren op Hollandsch geschept handpapier Van Gelder Zonen, genummerd van 1 tot 5 en waarvan de nummers 1 en 2 niet in den handel komen. 265 exemplaren op prima opdikkend papier, genummerd van 6 tot 270.
Dit is N° …
1942 Alfons de Cock en Coenraad Busken Huet. (monografie) Gent: N.V. Drukkerij Erasmus Ledeberg.  -24p.

Reeks: Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde. Verslagen en Mededeelingen. September 1942.
Afmetingen: 21.60 x 13.80
1942 Virginie Loveling. (monografie)

Met een Bibliographie achterin. Met een portretfoto van V. Loveling voorin.
 Gent: N.V. Drukkerij Erasmus Ledeberg.  -16p.

Reeks: Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde. Verslagen en Mededeelingen. Jaarboek 1942.
Afmetingen: 21.50 x 13.70
1943 Cyriel Buysse. (essay)

Portr. van Cyriel Buysse naar een tekening van Isidoor Opzomer, 1915.
Met: Lijst van geschriften van Cyriel Buysse op blz. 13-15.
Leiden: Boekhandel en Drukkerij J.E. Brill.  -[15]p. port.

Afmetingen: 24.50 x 15.80
Zonder titelpagina, zonder omslag, getekend Lode Baekelmans
1944 A. Prayon-van Zuylen. (monografie)

Met twee portretfoto’s van Prayon-van Zuylen.
 Gent: N.V. Drukkerij Erasmus Ledeberg.  -24p. + 2 bladen met portretfotos

Reeks: Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde. Verslagen en Mededeelingen. Jaarboek 1943.
Afmetingen: 21.10 x 14
1944 Klein panopticum. (verhalen)

Omslag [en band] teekening Mark F.H. Severin.
Bevat: Antwerpsche nachten. (pp 5-27); Het portretje (pp 29-39); Syndfall (pp 41-50); De vlijtige Abel (pp 51-71); Adrienne (pp 73-101); Gerechtelijke dwaling (pp 103-127); Vreugde in den hemel (pp129-137); Fientje Palinckx (pp 139-151); La folle du logis (pp 153-169); Koffie (pp 171-179); Inhoud p [180].
 Antwerpen: Uitgeverij De Sikkel. -180p.

Afmetingen: 19.50 x 13.75 (gebonden – karton)
Drukkerij Resseler, Prinsstraat 20, Antwerpen Toelating nr 5764
Colofon: Van dit boek werden 10 ex. gedrukt op Van Gelder genummerd van I tot X.
1947 Cyriel Buysse. (essay)

Met een Lijst der geschriften achterin.
Met een portret van C. Buysse naar een tekening van Is. Opsomer voorin.
Gent: N.V.Drukkerij Erasmus Ledeberg.  -24p. + 1 blad met portret.

Reeks: Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde. Verslagen en Mededeelingen. Jaarboek 1944.
Afmetingen: 21.50 x 13.50
1949 Karel Alfons de Cock. (essay)

Met een lijst Werken van Alfons de Cock achterin.
Met 2 portretten van Karel Alfons de Cock.
Op pp..15-16: Werken van Alfons de Cock.
Gent: N.V.Drukkerij Erasmus Ledeberg.  -16p. + 2 blad met portretten.

Reeks: Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde. Verslagen en Mededeelingen. Jaarboek 1946-1947-1948.
Afmetingen: 21.50 x 13.50
1949 Robinson. (roman)

Omslag en illustratie Jozef Cantré.
baekelmans 7  Antwerpen: Uitgeverij De Sikkel.  / Amsterdam: Wereldbibliotheek nv.   -144p.

Afmetingen: 19 x 12.50 (ingenaaid – zachte kaft)
Drukkerij en Binderij Scheerders – Van Kerchove, N.V. Sint-Niklaas.
1949 Theofiel Coopman. (essay)

Met een lijst Werken van Theofiel Coopman achterin.
Met twee portretfoto’s van Theofiel Coopman.
 Gent: N.V.Drukkerij Erasmus Ledeberg.  -16p. + 2 bladen met portretfotos.

Reeks: Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde. Verslagen en Mededeelingen. Jaarboek 1946-1947-1948.
Afmetingen: 21.50 x 13.50
1949 Dr. Amand de Vos. (essay)

Met een lijst Werken van Wazenaar achterin.
Met een portretfoto van Dr. Amand de Vos voorin.
Met op pp. 24-25: Werken van Wazenaar.
 Gent: N.V.Drukkerij Erasmus Ledeberg.   -26p. + 1 blad met portret.

Reeks: Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde. Verslagen en Mededeelingen. Jaarboek 1946-1947-1948.
Overdruk uit VM Jaarboek 1946-1947-1948: pp.53-75
Afmetingen: 21.50 x 13.50
1950 Carabas. (roman)

Met een omslagtekening door I(lly) N(agy) en met 16 tekeningen door D. Bogaerts.
 Antwerpen: Uitgeverij Het Kompas N.V.   -224p.

Reeks: Vierde boek in de zestiende letterkundige reeks De Feniks
Afmetingen: 22 x 15 (ingenaaid – kaft met flappen & gebonden met stofomslag)
Gedrukt bij Drukkerij Sinte-Catherina, N.V. 37, Tempelhof, Brugge.
1951 Ontmoetingen. (memoires)

Met een Ter inleiding door de schrijver voorin.
Bandontwerp van A. Boschmans.
Bevat: Ter inleiding (pp 5-6); Lotsbestemming of beroepskeuze (pp 7-13); Het stadhuis 1900 (pp 14-23); Stadhuispanopticon rond 1900 (pp 24-40); De culturele diensten  (pp 41-56); De eigenaardige Konstantijn Simillion (pp 57-68); Meidagen 1940 (pp 69-77); De kerstboom (pp 78-89); Antwerpse humor (pp 90-100); Frans Lamoen (pp  101-103); Emigranten (pp 104-109); Vermakelijke avonturiers (pp 110-122); De Chinees (pp 123-127); Lausbub (pp 128-134); De jood (pp 135-142); De viking (pp 143-148); De kapitein (pp 149 [148]-154); Janneke Pekelharing (pp 154-160); De pater (pp 161-165); Boekhandelaars van voorheen (pp 166-179); Tussen Keulen en Parijs! (pp 180-190); A.J.J. Delen (pp 191-199); Pieter van der Meer de Walcheren (pp 200-204); L.J. Krijn (pp 205-207); F. Heuvelmans (pp 208-210); August Monet (pp 211-214); De liederavonden 1942 (pp 214-216); Willem Gijssels (pp 217-220); René Vermandere (pp 221-227); Holland van dichtbij [A.J.E. van den Bogaert] (pp  228-243); De goede oude tijd (pp 244-255).
Leuven: Boekengilde De Clauwaert vzw.   -256p. + los strookje Erratum.

Reeks: Tweede boek van de jaarreeks 1951
Afmetingen: 20 x 14 (gebonden – linnen)
gedrukt en gebonden bij de firma N.V. Scheerders van Kerchove te St Niklaas.
1952 Vrolijke daden van Keizer Karel. Poppenspel in zes taferelen. (poppenspel)

Mechelen: L. Contryn. -5p.

Afmetingen: 21.50 x 13.80 (geniet in papieren omslag)
Reeks: Het poppenspel. – Jg. IV nr 2 pp 19-24
Tijdschrift (1949-1976) o.l.v. Louis Contryn uitgegeven te Mechelen.

1953 Harry Peters. (essay)

Met een Bijlage Bibliografie van en over Harry Peters door Prosper Arents achterin.
Met een portrettekening van Harry Peters voorin
Bevat: Harry Peters door Lode Baekelmans (pp 1-14); Bijlage: Bibliografie van en over Harry Peters door Prosper Arents.(pp 15-65)
 Gent: N.V.Drukkerij Erasmus Ledeberg.  -66p. + 1 blad met portrettekening.

Reeks: Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde. Verslagen en Mededeelingen. Maart 1953.
Afmetingen: 21.50 x 13.50
1954 De nuchtere minnaar en andere verhalen. (bloemlezing)

Bloemlezing uit de vertellingen van Lode Baekelmans ter gelegenheid van de 75e verjaardag van de schrijver samengesteld door Dr Victor E. van Vriesland.
Met een woord vooraf door Marnix Gijsen. Met een Lijst der intekenaren achterin. Met een portretfoto van de schrijver voorin.
Bevat: Woord vooraf. (pp 5-7/ Gedat.: New York, 1 Sept. 1953. Get.: Marnix Gysen.) De nuchtere minnaar (pp 9-73 /uit: Dwaze tronies, 1907); Het geheim van ‘De drij snoeken’. (pp 74-97 /uit: Het geheim van ‘De drie snoeken’, 1929); De oude spiegel (pp 98-122/ uit dezelfde bundel); De papegaai. (pp 123-131 /uit: Het gemoedelijk leven, 1918); Het pensioen (pp 132-139/uit dezelfde bundel); De baker (pp 140-147 /uit dezelfde bundel); De bekoorlijke Erato (pp 148-155 /uit: De idealisten, 1919); De kelderkoe (pp 56-163 /uit dezelfde bundel); Het huis der haren mutsen (pp 164-170 /uit dezelfde bundel); De kameleon (pp 171-178 /uit dezelfde bundel); Oudejaarsavond (pp 179-189 /uit: Menschen, 1917); De vriendschap (pp 91-195 /uit dezelfde bundel); De voorbeeldige Siska (pp 196-202 /uit dezelfde bundel); Nonkel Piet (pp 203-207 /uit dezelfde bundel); Inhoud pp [208]; Lijst der intekenaren.pp [209-211]
Antwerpen: De Sikkel. / Amsterdam: Wereldbibliotheek NV.  -212p. + 1 blad met portretfoto.

Afmetingen: 22.75 x 15 (gebonden met stofomslag)
Colofon: De nuchtere minnaar en andere verhalen,  bloemlezingen uuit de vertellingen van Lode Baekelmans ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van de schrijver samengesteld door Dr Victor E van Vriesland en ingeleid door Marnix Gijsen, werd gedrukt in een huldeuitgave van 500 exemplaren.
Dit is nummer…
1954: 2de druk bij Wereldbibliotheek N.V. Maatschappij tot Verspreiding van Goede en Goedkope Lectuur, Antwerpen/Amsterdam.
1954 Mijn Zeeuwse familie. (essay)

Met een portretfoto van Grootvader Hendrik Sirre 1822-1867, naar een schilderij uit de Zierikzeese tijd.
Middelburg: Drukkerij Firma G.W. den Boer.   -20p.

Overdruk op 100 ex. Uit het ‘Zeeuws Tijdschrift’ mei 1954 pp 61-67.
Afmetingen: 19.8 × 12.5
1955 Dr. Ernest Claes gehuldigd ter gelegenheid van zijn 70e verjaardag. (toespraak) Gent: N.V.Drukkerij Erasmus Ledeberg.   -4p.

Reeks: Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde. Verslagen en Mededeelingen. Oktober 1955
1956 De Antwerpenaar. Gent: N.V.Drukkerij Erasmus Ledeberg .   -6p.

Reeks: Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde. Verslagen en Mededeelingen. Mei-juni 1956.
1962 In die Gulde Fonteyne van de boekenwurm. (gebundelde, vroeger in diverse publicaties verschenen stukjes over boeken en boekhandels – eig. bibliofiele uitgave)

Pentekeningen door Jan Cornelis: [1] Het boekwinkeltje van Plantin (p 6). – [2] W[illem] Rogghé (p 16); – [3]. Ad[olf] Herckenrath (p 22);  – [4] L[eo] J. Krijn (p 39); – [5] L. Smeding (p 41); – [6] S. [= Jos] Goudswaard (p 43); – [7] G.L. Nahon (p 46); – [8] Het antiquariaat van J.B. Schoepen (p 48); [9] E. De Bock (p 51); – [10] M[aurits] de Meyer (p 55).

Antwerpen/Amsterdam: NV Standaard-Boekhandel.   -58p.

Afmetingen: 20 × 12.5  (garenloos gebrocheerd – zachte kaft met flappen)
[Kolofon:] ‘In die Gulde Fonteyne van de boekenwurm’ werd ter gelegenheid van de jaarwisseling in december 1962 voor de vrienden van Standaard-Boekhandel in de Cochin-letter door de Drukkerij V. Van Dieren & Co te Antwerpen gedrukt. De pentekeningen zijn van de hand van Jos Cornelis, leraar aan de Academie voor Schone Kunsten te Antwerpen.
Oplage: 1805 ex. gratis verspreid onder de vrienden en relaties van Standaard-Boekhandel.
1964 In de spiegelbollen. Herinneringen. (verhalen)

Bevat: Inleiding (p 5); Familiealbum (pp 7-44); De familie van mijn vrouw (pp 45-72); De Entrepotplaats (pp 73-81); De Paardenmarkt (pp 82-103); De stadswaag (pp 104-105); Herman van Puymbrouck (pp 106-112); Edmond Picard (pp113-120); ‘De Klok’ in het Klapdorp (pp 120-123); De Prijs van Rome in de Falconpoort (pp 124-128); Icarus (pp 129-134); Flamingantenplicht (pp 135-146); De Universiteit te Antwerpen (pp 147-150); De Vereniging van Vlaamse letterkundigen (pp 151-161); Vader Gilliams (pp 162-166); Een eigengereid Limburger: Leo Frensen (pp 167-174); Inhoud (pp [175]).
Baekelmans 2 Hasselt: Uitgeverij Heideland. -175p.

Reeks: Vlaamse pockets nr 117 (VP117)
Afmetingen: 18 x 10.75 (pocket)
Druk.: Kempische Boekhandel, Lindedreef, Retie.
Oplage: 6.500 ex.

   POSTUME UITGAVEN

1981 Lode Baekelmans Omnibus.

Omslag: Robin De Winter
Bevat: Mijnheer Snepvangers (pp 9-166); Heilige Nacht (pp 167-176); Winteridylle (pp 177-184); –  De oude spiegel (pp 185-210); De papegaai (pp 211-220) Het pensioen (pp 221-230); De baker (pp 231-240); De bekoorlijke Erato (pp 241-250); De kelderkoe (pp 251-260); Het huis der haren mutsen (pp 261-270); De vriendschap (pp 271-278); Suske Verhelst(pp 079-302); Het rad van avontuur (pp 303-312); Vriesweer (pp 313-322); De beschaming (pp 323- 332); Godsvrede (pp 333 – 344); Antwerpse nachten (pp 345-362); Syndfall (pp 363-372); De vlijtige Abel (pp 373-390); Vreugde in de hemel (391-399).
 Zele: s.v. Reinaert uitgaven.   -400p.

Afmetingen: 18.30 x 11.90 (gebonden – harde kartonnen kaft  met stofomslag)

2011 De doolaar en de weidse stad. (roman – bibliofiele uitgave)

Afbeeldingen omslag:
Recto: Landverhuizer in de Antwerpse haven, gouache, 49/62 cm, ca. 1912, privéverzameling.
Verso: Winter aan de dokken, olieverf op paneel, 38/49 cm, ca. 1912 Privéverzameling.
Zowel de spelling als het taalgebruik zijn aangepast aan wat anno 2011 genagbaar is.
Binneni rijkelijk verlucht met reproducties van het werk van Eugeen Van Mieghem.

Antwerpen: VZW Eugeen Van Mieghem Stichting.   -158p.

Afmetingen: 24.50 x 16.50 (gebonden – harde geïllustreerde kaft)
Gedrukt bij drukkerij EPO Antwerpen in februari 2011 op 1.000 exemplaren, inclusief 36 romeins genummerde met een origineel kunstwerk van Eugeen Van Mieghem afgebeeld in het boek.
Dit is exemplaar …

 

B.   Beknopt Chronologisch

1901

 • Uit grauwe nevels. De Nederlandsche Boekhandel, Honig, Antwerpen, Utrecht.
 • Marieken van Nijmegen. Tierie en Kruyt, Amsterdam.

1902

 • De waard uit ‘De bloeiende Eglantier’. Tierie en Kruyt, Amsterdam.

1904

 • De doolaar en de weidsche stad. Pieterse, Wageningen
 • Ratten. Plantyn, Gent.

1905

 • Lente idylle. Voorburg, Den Haag.
 • Georges Eekhoud. Heimweegemeenschap. [vertaling] Boogaerdt, Rotterdam.
 • Wat moeder zong in herfstavonden. De Vos en Van der Groen, Antwerpen.
 • Havenlichtjes. De Nederlandsche Boekhandel, Van Holkema en Warendorf, Antwerpen, Amsterdam.

1906

 • De zonnekloppers. Boogaerdt, Rotterdam.
 • Haven van Antwerpen. [vertaling] Heijlen, Antwerpen.

1907

 • Dwaze tronies. Boogaerdt, Rotterdam.
 • Georges Eekhoud. Vertellingen. [vertaling] Boogaerdt, Rotterdam.

1910

 • Aankoop, door de regeering, van boeken bestemd voor de openbare boekerijen. Ver. van
 • Letterkundigen, Brussel.
 • Havenvolk en sinjoren. Moeyaert, Brugge.
 • Sinjoorkens. Opdebeek, Antwerpen.

1911

 • W.G. van Focquenbroch. Een keus uit zijn werk. [tekstuitgave] Resseler, Stols, Antwerpen, ‘s-Gravenhage.

1912

 • De schrik der kindermeiden. Plantyn, Gent.
 • Tille. Plantin, Antwerpen.

1914

 • De Meyere en Baekelmans. Het boek der rabauwen en naaktridders. [tekstuitgave] De Tijd,Antwerpen.

1917

 • Menschen. Janssens, Antwerpen.

1918

 • Wat Vlaanderen in de letterkunde voortbracht. De Witte, Borgerhout.
 • Kerstnacht in het schipperskwartier. Rein Brussel.
 • Drie Vlaamsche realisten. Kauch, Antwerpen.
 • Mijnheer Snepvangers. Van Kampen, Amsterdam.
 • Pieter Frans Van Kerckhoven. Kauch, Antwerpen.
 • P.F. Van Kerckhoven. Jonker Willem. [tekstuitgave] Kauch, Antwerpen.
 • Een ongeacht gelegenheidsdichter. Flandria, Antwerpen.
 • Sinjoren. Janssens, Antwerpen.
 • Het gemoedelijk leven. Meulenhoff, Amsterdam.

1919

 • De idealisten. Van Kampen, Amsterdam.
 • Cornelis Cruls. Heynken de Luyere. [tekstuitgave] De Sikkel, Querido, Antwerpen, Amsterdam.

1920

 • Vacantiekrabbels. De Sikkel, Querido, Antwerpen, Amsterdam.
 • Oubollige poëten. Mercurius, Antwerpen.

1922

 • Europa hotel. De Sikkel, Mees, Antwerpen, Santpoort.
 • Deezeken schudt zijn beddeken uit! Delplace, Antwerpen.

1923

 • ’t Is de liefde! Lectura, Antwerpen.

1924

 • De Blauw Schuyte. De Sikkel, Mees, Antwerpen, Santpoort.

1925

 • De mannen van ‘Elck wat wils’. Van Kampen, Amsterdam.

1926

 • De ongerepte heide. Van Kampen, Amsterdam.

1929

 • Het geheim van ‘De drie snoeken’. Ned. Uitgeversm., Amsterdam.
 • Lange Wapper. Ontwikkeling, Antwerpen.

1931

 • Vier Vlaamsche prozaschrijvers. Opdebeek, Antwerpen.
 • Domien Sleeckx. Opdebeek, Antwerpen.
 • Reimond Stijns. Opdebeek, Antwerpen.
 • Virginie Loveling. Opdebeek, Antwerpen.
 • Aanteekeningen van een boekenwurm. Lectura, Antwerpen.

1932

 • Willem vander Elst. Vanderpoorten, Gent.

1933

 • Een Hollander in de Vlaamsche gewesten in 1835. Vanderpoorten, Gent.
 • Het rad van avontuur. De Sikkel, Antwerpen.

1934

 • Ommegang. Die Poorte, Leuven.
 • Jan. De Sikkel, Antwerpen.

1937

 • Een epigoon van Hendrik Conscience. Vlaamsche Academie, Gent.
 • De zee, het schip en de zeeman in de literatuur. De Sikkel, Antwerpen.

1938

 • De bibliotheken te Antwerpen en de centrale catalogus. De Sikkel, Antwerpen.

1939

 • Pleisteren. Het Kompas, Antwerpen.
 • Marcel Martens. Lode Baekelmans. De Garve, Gent.
 • Brussel in 1823. Vlaamsche Academie, Gent.
 • Lof van zee, mensch en tabak. Lectura, Antwerpen.

1940

 • In den ouden spiegel. Rombaut-Fecheyr, Gent.

1942

 • Onze voorouders in den Hollandschen spiegel. Lectura, Antwerpen.
 • Virginie Loveling. Vlaamsche Academie, Gent.
 • Alfons de Cock en Coenraad Busken Huet. Vlaamsche Academie, Gent.

1943

 • Cyriel Buysse. Vlaamsche Academie, Gent.

1944

 • A. Prayon-van Zuylen. Vlaamsche Academie, Gent.
 • Klein panopticum. De Sikkel, Antwerpen.

1949

 • Robinson. De Sikkel, Antwerpen.
 • Karel Alfons de Cock. Vlaamsche Academie, Gent.
 • Theofiel Coopman. Vlaamsche Academie, Gent.
 • Dr. Amand de Vos. Vlaamsche Academie, Gent.

1950

 • Carabas. Het Kompas, Antwerpen.

1951

 • Ontmoetingen. De Clauwaert, Leuven.

1952

 • Vrolijke Daden van Keizer Karel. Het Poppenspel, Mechelen

1953

 • Harry Peters. Vlaamse Academie, Gent.

1954

 • De nuchtere minnaar. De Sikkel, Wereldbibliotheek, Antwerpen, Amsterdam.

1956

 • De Antwerpenaar. Vlaamsche Academie, Gent.

 

Alfabetisch op titel

 • Aanteekeningen van een boekenwurm. (1931)
 • Avondtocht. (1904)
 • De bibliotheken te Antwerpen en de centrale catalogus. (1938)
 • De blauw schuyte. (1924)
 • Het boek der rabauwen en naaktridders.(1914)
 • Brussel in 1823. (1939)
 • Carabas. (1950)
 • Deezeken schudt zijn beddeken uit. (1921)
 • De Doolaar en de weidsche stad. (1904) 2de druk 1916.
 • Door dompige dagen.
 • Drie Vlaamsche realisten. (1917)
 • Dwaze tronies. (1907)
 • Europa-Hotel. (1922)
 • Het geheim van “De drie snoeken”. (1929)
 • Het gemoedelijke leven. (1919)
 • Havenlichtjes. (1905)
 • Havenvolkje en Sinjoren. Bloemlezing. (1910)
 • Hooidag. (1904)
 • De idealisten. (1919)
 • In den ouden spiegel. Keus uit zijn werken. (1940)
 • In de spiegelbollen: herinneringen. (1964)
 • In die Gulde Fonteyne van de boekenwurm. (bloemlezing) (1962)
 • Jan. (1934)
 • Kerstnacht in ’t Schipperskwartier. (1917)
 • Klein panopticum. (1944)
 • Lange Wapper. (1929)
 • Lente idylle. (1905)
 • Levensschets en keuze uit zijn werken (dr. Marcel Martens). (1939)
 • Lof van de zee, mensch en tabak.Nieuwe aanteekeningen van een boekenwurm. (1939)
 • De mannen van “Elck wat wils”. (1924)
 • Marieken van Nijmegen. (1901)
 • Menschen. (1917)
 • Mijnheer Snepvangers. (1918)
 • Mijn Zeeuwse familie. (1954)
 • De nuchtere minnaar en andere verhalen. (bloemlezing) (1954)
 • Ommegang. (1934)
 • De ongerepte heide. (1926)
 • Ontmoetingen. (1951)
 • Onze voorouders in den Hollandschen spiegel. (1942)
 • Oubollige poëten. (1920)
 • P.F. van Kerckhoven. (1918)
 • Pleisteren. (1939)
 • Het rad van Avontuur.(1933)
 • Ratten. (1904)
 • Robinson. (1949)
 • De schrik der kindermeiden.(1912)
 • Sinjoorkens. (1910)
 • Sinjoren. (1918)
 • Tille. (1912)
 • ’T Is de liefde. (1923)
 • Uit de grauwe nevels. (1901)
 • Vakantiekrabbels. (1920)
 • Vier Vlaamsche prozaschrijvers. (1931)
 • Vlaanderen roept: een bundel novellen, schetsen, verzen en artikelen. (1938)
 • Vrolijke Daden van Keizer Karel. Poppenspel in zes taferelen. (1952)
 • De waard uit “De bloeiende eglantier”. (1903)
 • Wat moeder zong in herfstavonden. (1905)
 • Weerspiegeld Antwerpen (met anderen).
 • W.G. van Focquenroch. (1911)
 • Zachtmoedigen. (1904)
 • De zee, het schip en de zeeman in de literatuur. (1937)
 • Zonnekloppers. (1906)

Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde. Verslagen en Mededeelingen.

 • Oktober 1932: Willem Vander Elst.
 • April-mei 1933: Een Hollander in de Vlaamsche gewesten in 1836
 • Maart 1937: Een epigoon van Hendrik Conscience.
 • Maart 1939: Brussel in 1823.
 • September 1942: Alfons de Cock en Coenraad Busken Huet.
 • Jaarboek 1942: Virginie Loveling
 • Jaarboek 1943: A. Prayon-van Zuylen.
 • Jaarboek 1944: Cyriel Buysse.
 • Jaarboek 1946-47-48: Karel Alfons de Cock.
 • Jaarboek 1946-47-48: Theofiel Coopman.
 • Jaarboek 1946-47-48: Dr. Amand de Vos.
 • Maart 1953: Harry Peters.
 • Oktober 1955: Dr. Ernest Claes gehuldigd ter gelegenheid van zijn 70e verjaardag.
 • Mei-juni 1956: De Antwerpenaar.

BAEKELMANS IN VERTALING

DUITS

 • 1904: An der Brennerei; . Vert. uit het Nederlands door A. Kluchert.  Vertaling van Aan de stokerij. (Uit: Uit grauwe nevels. 1901.)
 • 1906: Der Wirt zum ´Blühenden Haideröslein´ Eine Geschichte aus Antwerpen. Vert. uit het Nederlands door Emil Charlet. Uitgever: Leipzig: Maas & Van Suchtelen, 1906. Fictie, paperback. Vert. van De waard uit “De bloeiende eglantier”. Amsterdam: Tierie & Kruyt, 1903. Vertalersnaam in boek: Emile Charlet.
 • 1916: Der Lotse in seinem Stammkrug. In: H. Brühl. Flämische Erzähler; hrsg. und verdeutscht. [I. – 20. Tsd.] Hamburg-Grossborstel, Verl. der deutschen Dichter-Gedächtnis-Stiftung, [1916], 155-169. Vertaling van De loods in zijn stamkroeg. (Uit: Sinjoorkens. 1910.)
 • 1918: Der nüchterne Liebhaber. Vert. uit het Nederlands door G. Goyert. In: Flandern; ein Novellenbuch hrsg. von G. Goyert. München, G. Muller Verlag, 1918, 347-411. Vertaling van De nuchtere minnaar. (Uit: Dwaze tronies. 1907.)
 • 1918: Der Rückzug der Vierzig. Vert. uit het Nederlands door F.M. Huebner. In: Flämisches Novellenbuch; gesammelt und übertr. von F.M. Huebner. Leipzig, Insel-Verlag, [1918], 139-164. Vertaling van De aftocht der veertig. (Uit: Havenlichtjes. 1905). Is verschenen vóór 8 Mei 1918.
 • 1921: Das grosse Geschehnis; Vert. uit het Nederlands door G. Gärtner. In: Jugend 1 Mei 1921, 370, 372. Vertaling van De groote gebeurtenis. (Uit: Idealisten. 1919.)
 • 1929: Das grosse Los. Ber. Vert. uit het Nederlands door W. Blochert. In: Züriger Illustrierte; 15 Nov. 1929, 12-13.  Vertaling van De faam gaat. (Uit: Menschen. 1917.)
 • 1929: Gerechtigkeit; Skizze. Vert. uit het Nederlands door W. Blochert. – BM; 15 Maart 1929, [3-4]. Vert. van Justitia. (Uit: Menschen. 1917.)
  • Ook: Badischer Presse,18 April 1929. – Stettiner Abendpost 27 April 1929. – Korrespondenz 1929. Die Zeile 1929  Schweizer Familienwochenblatt 29 Juni 1929 en Der Aufstieg 13 Juni 1930, 441-442.
 • 1930: Der Balkon; Skizze. Vert. uit het Nederlands door W. Blochert.  In:  Berliner Morgenpost; Unterhaltungsblatt; 2 April 1930, [3-4]. Vertaling van Het balkonnetje. (Uit: Menschen. 1917.)
 • 1930: Einer unter 1000. Vert. uit het Nederlands door W. Blochert. – Das Blatt fürs Heim nr 9. 1930, 8-9. – Braunschweiger neueste Nachrichten 1930. – Korrespondenz  1930.  Vertaling van  De voorbeeldige Siska. (Uit: Menschen. 1917.)
 • 1931: Die Reise nach China. Vert. uit het Nederlands door W. Blochert.In:  Appenzeller Zeitung; 22 Mei 1931. Vertaling van Allerzielen. (Uit: Menschen. 1917.)
 • 1933: Vier Philosophen. Vert. uit het Nederlands door Dr K. Jacobs. In: Wochenend; 18 Juni 1933, [4]. Vertaling van De vier filosofen. (Uit: De idealisten. 1919.)
 • 1933: Das Chamäleon; eine Erzählung. Vert. uit het Nederlands door Dr K. Jakobs. In:  Wochenschau 20 Aug. 1933, 12-13. Vertaling van De kameleon. (Uit: De idealisten. 1919.)
  • Ook: Der Gral, April 1934, 304-308. – Germania Berlijn, 22 April 1934, 5-6.
 • 1934: Von einem Jahr ins andere; aus einer flämischen Kindheit. Vert. uit het Nederlands door Dr K. Jacobs. In: Kölnische Volkszeitung; 31 Dec. 1934. Vertaling van Van ’t een jaar in ’t ander. (Uit: De idealisten. 1919.)
 • 1934: Schutzmann 17 und die Gerechtigkeit. Vert. uit het Nederlands door K. Jacobs. In: Wochenschau; 17 Juni 1934, 14. Vertaling van Justitia. (Uit: Menschen. 1917.)
 • 1935: Der Stromer und der Kommissar; eine Neujahrsgeschichte. Vert. uit het Nederlands door K. Jacobs. In: Kolpingsblatt; 1 Jan. 1935, [6]. Vertaling van Oudejaarsavond. (Uit: Menschen. 1917.)
 • 1935: Die Kuh im Keller; eine Geschichte. Vert. uit het Nederlands door Dr C. Jacobs. In: Feld und Wald; 5 April 1935, [8-9]. Vertaling van De kelderkoe. (Uit: De idealisten. 1917.)
 • 1941: Der Landstreicher und der Kommissar; eine flämische Schelmengeschichte um die Zeit der Jahreswende. Vert. uit het Nederlands door K. Jacobs. In:  Brüsseler Zeitung 31 Dec. 1941, [7]. Vertaling van:  Oudejaarsavond. (Uit: Menschen. 1917.)
 • 1941: Spinnekopke; eine Geschichte. Vert. uit het Nederlands door K. Jacobs. – Deutsche Zeitung der Niederlanden.; 10 Febr. 1941, [7]. Vertaling van Kerstmirakel. (Uit: Pleisteren. 1939.)
 • 1943: Spinnekopke. Vert. uit het Nederlands door K. Jacobs In: Flandern erzählt; ein Sammelband flämischer Dichter ausgewählt und übertr. von K. Jacobs. München, Verl. K. Alber, 1943, 165-173. Veraling van Kerstmirakel. (Uit: Pleisteren. 1939.)
 • 1943: Das grosse Los. Vert. uit het Nederlands door E. Liesenborghs. In: Brüsseler Zeitung 12 Febr. 1943, [4]; Arlerer Volkszeitung 13 Febr. 1943, [6]. Vertaling van De faam gaat. (Uit: Menschen. 1917.)
 • 1944:  Das Glücksrad. Mit 2 Holzschn. von L. de Jaegher. In: J. Simons und E. Charlet. Zwischen Leie und Schelde; eine Blumenlese aus der flämischen Literatur. Braunschweig-Berlin-Hamburg, G. Westerman, [1944], 8-144.  Vertaling van : Het rad van avontuur. 1933.

ESPERANTO

 • 1906: Nokta pejzâgo. Vert. uit het Nederlands door F. de Roy. Brugge: Belga Sonorilo, Okt 1906, 23. Fictie, Vert. van een fragment uit Marieken van Nijmegen. (1901)
 • 1922: Kristnaskovespero. Vert. uit het Nederlands door Jan van Schoor. 1922. In: Esperanto trium fonta, 24 Dec. 1922, [1-2]; met biografische aantekening. Fictie, Vert. van Kerstnacht (uit: Mensen). Amsterdam: Uitgeversmaatschappij Amsterdam, 1917.
 • 1922: La ekzempla Siska. Vert. uit het Nederlands door Jan van Schoor. In: Belga Esperantisto, jg. 8, nr; 12, december 1922, Fictie, Vert. van De voorbeeldige Siska. Amsterdam: Van Kampen, 1919. Uit: “De idealisten”.
 • 1928 / [1929]: La virinmalanto. Vert. uit het Nederlands door Jan van Schoor. In: Belga antologio. Flandra parto. Kompilita kaj kun literatura resumo de H. Vermuyten… Antverpeno, Belga Esperanto-Instituto, 1928 [1929], 252-256. Vertaling van De vrouwenhater. (Uit: Menschen. 1917.)
  • In dezelfde bundel blz. 256-260.bevindt zich tevens Kristnaskovespero. Kerstnacht. (Uit: Menschen. 1917.) in de vertaling van  J. van Schoor. Uit 1922.
 • 1929: Kristnasovespero. Vert. uit het Nederlands door Jan van Schoor. 1929. In: Flandra Esperantisto, Dec. 1929, pp. 82-86. Fictie, Vert. van Kerstnacht (uit: Mensen). Amsterdam: Uitgeversmaatschappij Amsterdam, 1917.
 • 1931: Elektitaj noveloj. Vert. uit het Nederlands door Jan van Schoor. Kortrijk: Eldonejo Flandra Esperanto-Instituto, 1931. Fictie, Vert. van Een keuze uit het werk. 2de druk: 1933;
  • Bevat: La sekreto de ‘La tri ezokoj’.(Fragment uit Het geheim van “De drie Snoeken”, 1929); Kristnaskovespero.(= Kerstnacht, uit: Menschen, 1917); La granda okazintajo. (= De groote gebeurtenis, uit: Idealisten, 1919); La virinmalamanto. (= De vrouwenhater, uit: Menschen, 1917); La ekzempla siska. (= De voorbeeldige Siska uit: Menschen, 1917); Vintrofajro(= Wintervuur uit: Menschen, 1917); La sankta Principo (= Het heilige princiep, uit: Idealisten, 1919).

FRANS

 • 1911:  Le temps et l’éternité. [avec notice], Vert. uit het Nederlands door P. van der Meer. In: Les mille nouvelles nouvelles. 14. Paris, La Renaissance du livre. [1911], 1-21. Fictie, Vert. van ‘Tijd en Eeuwigheid’ uit de bundel Zonnekloppers Rotterdam, 1906.
  • Zie ook 1925 vertaling de Muyser en opgenomen in de bundel  Sept contes uit 1930
 • 1921: Nuit sainte. Vert. uit het Nederlands door [R. van Avermarte]. In: Lumière Febr. 1921, 5-7. Vertaling van  Heilige nacht. (Opgen. in: ’t Is de liefde. 1923.)
 • 1925: La Maison des bonnets à poil. Vert. uit het Nederlands door P.L. de Muyser. . In: Le Peuple 6 Febr. 1925, 6. Vertaling van Het Huis der haren mutsen. (Uit: De idealisten. 1919).
 • 1925: Le chien de garde. Vert. uit het Nederlands door P.L. de Muyser. . In: Le Peuple 12 Febr. 1925, 4. Vertaling van  De waakhond. (Uit: Het gemoedelijk leven. 1919). Ook in Sept contes uit 1930.
 • 1925: Temps et éternité. Vert. uit het Nederlands door P.L. de Muyser. . In: Le Peuple 19 April 1925, 7; 20 April 1925, 4; 21 April 1925, 3; 22 April 1925, 5. Vertaling van  Tijd en eeuwigheid. (Uit: Zonnekloppers. 1906.)
 • 1925: Nuit de Noël. Vert. uit het Nederlands door P.L. de Muyser. In: Le Peuple 26 Dec. 1925, 4. Vertaling van  Kerstnacht. (Uit: De idealisten. 1919.)
 • 1926:  Un bougre de noir. Vert. uit het Nederlands door J. D. Jacobson. In: L’Humanité, 20 juli 1926, 4. [Avant-propos de L. Bazalguette] Fictie, Vert. van fragment van  De onbezonnen rechter (Uit: Dwaze tronies. 1907) Rotterdam: Boogaerdt, 1907.
 • 1926: Soir de Noël. [Avec une notice.] In: Anthologie des écrivains flamands contemporains. [Avec préf. et notices par] A. de Ridder & W. Timmermans. Anvers, L. Opdebeek; Paris, E. Champion, 1926,pp.  210-217. Vertaling van Kerstnacht. (Uit: Menschen. 1917.)
 • 1927:  Binettes . Vert. uit het Nederlands door J.D. Jacobsohn. Uitgever: Paris: Les Editions Rieder, 1927 (Reeks: Les prosateurs étrangers modernes). Fictie, paperback. Vert. van Dwaze tronies. Rotterdam: Boogaerdt, 1907.
 • Bevat: Le malin prétendant pp [7]-132. Vert. van De nuchtere minnaar. Le justicier [133]-220. Vert. van De onbezonnen rechter
 • 1930:  Sept contes. Vert. uit het Nederlands door P.L de Muyser. Brussel: G. van Steen, 1930. Fictie,
  • Bevat: Temps et éternité. (vert. van Tijd en eeuwigheid uit: De zonnekloppers. 1906); Coco (vert. van Koko uit ’t Is de liefde!, 1923; Le chien de garde (vert. van de De waakhond. (Uit: Het gemoedelijk leven. 1919). La maison des bonnets à poil (vert. van  Het huis der haren mutsen. (Uit: De idealisten. 1919); Riches! (vert. van Weeldegenot. (Uit: De idealisten. 1919); Nuit de Noël (vert. van Kerstnacht. (Uit: De idealisten. 1919); Le trésor des Incas.(vert. van De schat der Inca’s. (Uit: De idealisten. 1919).
 • 1933 Le trésor des Incas. Vert. uit het Nederlands door P.L de Muyser. 1933. In Le Monde, Fictie, Vert. van De schat der Inca’s uit de verhalenbundel De idealisten (fragment). Amsterdam: Van Kampen, 1919.
 • 1933:  Tille. Vert. uit het Nederlands door P.L de Muyser. (Version française approuvée par l’auteur.) – Bruxelles Esprit du temps,  Nov. 1933, 70-86. Fictie, Vert. van Tille. Antwerpen: ‘Plantin’ (Edward Secelle). -1912.
  • Nota: Bevat I-IIe hoofdst. uit: Tille. 1912. – Achteraan: A suivre. – Niet verder verschenen.
 • 1937:  Tille. Vert. uit het Nederlands door P.L de Muyser. Verschenen in 36 afleveringen in Le Soir vanaf 22 januari 1937 tot 28 februari 1937.
 • 1937: Au quartier du port… York Hôtel . Vert. uit het Nederlands door Germain Rubens. Ill. Henri van Straten. 1937. In Le Soir, jg. 51, nr. 223, Fictie, Vert. van York-Hotel. Amsterdam: Uitgeversmaatschappij Amsterdam, 1917. uit: “Menschen”.
 • 1948:  Le secret des ‘Trois brochets’. Vert. uit het Nederlands door P.L de Muyser. 1948. In : Marginales, Mar; Juli 1948 jg. 3, nr. 12, pp. 90-113. Fictie, Vert. van Het geheim van de drie snoeken. Amsterdam: Uitgeversmaatschappij Amsterdam, 1929.

POOLS

 • 1927:  Wieczor wigilijny Bozego narodzenia. Vert. uit de Esperanto vertaling van Jan van Schoor door L. Kronenberg. In: Kaliski: Express Kaliski, 3 Jan. 1927, 4; 4 Jan. 1927, 4.Fictie, Vert. van Kerstnacht uit de verhalenbundel Menschen (1917)

RUSSISCH

 • 1928:  [Pere katipole] & [Oe tichoi pristanie]. Vert. uit het Nederlands door W.A. Azow. Leningrad: Bibliotjeka wsjemirnoi litjeratoeru, 1928. Fictie, Vert. van De onbezonnen rechter en De nuchtere minnaar. (allebei uit Dwaze tronies 1907)
  • Bevat: Predislowije k roesskomoe izdanijoe (=Inleiding tot de Russische uitgave) pp 3-5; Pjerekatipolje (vert. van De onbezonnen rechter); Oe tichoï pristanie. (vert. van De nuchtere minnaar)