home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Vervloet Victor

Maakt deel uit van:

Victor Vervloet

Putte (bij Mechelen), 29 maart 1904 – 1990

BIOGRAFIE

29 maart 1904: Victor Vervloet wordt geboren in Putte bij Mechelen, als derde kind in een gezin met zes kinderen.

1914: Wereldoorlog I deed de familie uitwijken naar Nederland, Putte lag immers in de fortenzone en dus midden in het oorlogsgewoel. Doordat de grens met Nederland tijdens de oorlog afgesloten was, bleef hij samen met zijn zus en oudste broer tot het einde in Nijmegen achter.

Nadien studeert hij aan het Sint-Romboutscollege in Mechelen, volgt een jaar mijnschool in Marchienne-Docherie en leert de Waalse mijn van de jaren twintig van zeer nabij kennen: ‘de hel van Dante’.

“Het afdalen tot op een diepte van 1300 m., het zwart glinsterend decorum de arme rauwe werkmakkers die de jongeren pesten, toestanden en mensen onzeglijk primitief”
(autobiografisch verhaal, De zwarte zangers, in: De Rozenkrans nr 5, maart 1956)

Hij maakte in de mijn ook een instorting mee die hem inspireerde tot het mijnrampverhaal in Gods Rechterhand, zijn priesterroman.

Stopt met de mijnbouw en gaat naar de normaalschool: één jaar te Mechelen-aan-de-Maas en twee jaar aan de katholieke normaalschool te Mechelen..

1926: Behaalt het diploma van onderwijzer. Gedurende twee jaren leerkracht aan het Sint-Romboutscollege in Mechelen.

Geeft gevolg aan de oproep van het Ministerie van Koloniën om in Congo te gaan werken en volgt in Brussel een cursus tropische geneeskunde.

1928: Vertrekt naar het toenmalige Belgisch-Congo met een driejarig contract als gezondheidsbeambte in de strijd tegen de slaapziekte.

Wordt te Matadi ingezet in de bestrijding van de gele koorts, de pokken en de slaapziekte. Zijn Congo-ervaringen zullen hem aanzetten tot het schrijven van zijn roman De smeltkroes.

1931: Na een termijn van drie jaar keerde hij terug naar het onderwijs (Sint-Rombouts, Mechelen en vele jaren in de gemeentelijke jongensschool te Emblem bij Lier). Na zijn oppensioenstelling in  1967 verhuist hij naar Pittem, later naar Tielt in West-Vlaanderen.

1940: Huwt met Anna Verlinden, onderwijzeres uit Lier. Het huwelijk blijft kinderloos.

Hij verliest zijn vrouw na een langdurige ziekte. Zijn tweede huwelijk in 1967 met Paula Sagaert uit Pittem (toen lerares aan de vrije normaalschool te Tielt) brengtt hem naar West-Vlaanderen.

1945: Na de Tweede Wereldoorlog begint Victor Vervloet korte verhalen te schrijven voor allerlei tijdschriften, dag-, week- en maandbladen. Het zijn er meer dan vierhonderd geworden o.a. De Antwerpse Gids, De Boer, ’t Fonteintje, Toren, De Rozenkrans, IJverige Missiebietjes, Christene School, De Volksmacht, Het Soldatenblad, K.A.J. -blad, Kruis en Liefde, Ploeg en Kruis, Averbode’s weekblad.

1957: Debuteert met een vrij lijvige roman ‘De Smeltkroes’, een Kongo-roman.

  • De smeltkroes is het relaas van een jonge ingenieur die na een stukgelopen huwelijk naar Belgisch-Congo vertrekt om zijn schaamte en zijn ex-vrouw Diane te ontvluchten. Daar gedraagt hij zich als een laffe koning te rijk, wat culmineert in een verhaal vol geweld, racisme, seksisme en alcoholisme met alle gevolgen van dien.
  • Een interessante lezing van deze roman – Kitoko en ik. Reflecties naar aanleiding van ‘De smeltkroes’ (1957) van Victor Vervloet door Lindah Leah Nyirenda – legt met scherpte de (a)normaliteit van de koloniale houding bloot: “een behoorlijk wansmakelijk spektakel dat ooit als stoere mannelijkheid en normaliteit werd gepresenteerd”. Het volledige artikel op de website van Het Letterenhuis kan je hier lezen

1964: Bij het verschijnen van zijn tweede roman ‘De Getekende’ bij het Davidsfonds, schrijft criticus Paul Hardy: ‘… op het niveau van de realistische verhaalkunst – buiten iedere literaire stroming om – zou het lezend publiek met méér werk van deze bescheiden auteur ruimschoots gediend zijn.’

Daarna volgen ‘Gods Rechterhand’ (een priesterroman, 1966), ‘De Olmenhoeve’ (1968), ‘Ontknoping te Middernacht’ (1981) en ‘Inneke’ (1982).

Die zes romans verschijnen ook herhaaldelijk als vervolgverhaal in verschillende dag- en weekbladen. Criticus Paul Hardy plaatst hem als romanschrijver in de groep waar toe ook Emile Van Hemeldonck, Minus Van Looi en Richard Dewachter behoren.

Victor Vervloets doelstelling is om zijn lezerspubliek een boeiend verhaal te geven waar het (volgens hem) iets aan heeft, want geschreven van uit de (christelijke) overtuiging dat de grote waarden – verantwoordelijkheid, echtheid, Godsbesef, Geloof en Vertrouwen, de vaste schone liefde tussen man en vrouw, de bindende krachten binnen een gezin – in het leven de moeite waard zijn om geleefd te worden.

1990: Overlijden van Victor Vervloet

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Website

Victor Vervloet · dbnl

Referentie

Marcel Vanslembrouck, Victor Vervloet : “vanuit de christelijke overtuiging” VWS-Cahier nr 114

SMAAKMAKER

           klik op de scan voor vergroting

BIBLIOGRAFIE

Woordje vooraf

De bibliografische gegevens werden onder meer nagekeken bij

  • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience –Antwerpen.
  • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles
  • Piet Devos: Van reuzen tot dwergen. Bibliografie – Vlaamse schrijvers in de 20ste eeuw – Eerste drukken. Kortrijk, eigen beheer 2007

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klik op de foto

Chronologisch overzicht

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1957 De smeltkroes. (Kongo-roman)

Tekening voor omslag en band van Renaat Demoen.
Als feuilleton in: Het Belang van Limburg. Het Volk – De Nieuwe Gids, Durmeklokken, Gazet van Putte.

Averbode: uitgeverij Altiora NV. -239p.

Afmetingen: 21 x 14.75 (gebonden – met stofomslag)

1964 De Getekende (roman)

Als feuilleton in: Het Belang van Limburg. Het Volk – De Nieuwe Gids, De Gazet van Antwerpen, Landbouwleven, Durmeklokken, Gazet van Putte

Leuven: Uitgeverij Davidsfonds. 224p.

Afmetingen: 18.25 x 12.25 (Gebonden in een vollinnen uitgeversband met goudopdruk en stofwikkel en ingenaaid)
Reeks: Gulden reeks van het Davidsfonds nr. 528.

z j
[1966]
God’s Rechterhand (priesterroman)

Als feuilleton in: Het Belang van Limburg. Het Volk – De Nieuwe Gids, Durmeklokken, Gazet van Putte

Tongerlo: Sint Norbertusdrukkerij. -237p.

Afmetingen: 22 x 15 (ingenaaid)

1968 De olmenhoeve (roman)

Tekeningen en band: Herman Muyldermans,  Mechelen.
Als feuilleton in: Het Belang van Limburg. Het Volk – De Nieuwe Gids, Durmeklokken, Gazet van Putte

Mechelen: Copyright Sinfra. -235p.

Afmetingen: 21.50 x 13.50 (gebonden met stofomslag)

1980 Avonturen in Andorra. (jeugdverhaal) Averbode: De Goede Pers. -32pag.

Reeks: Vlaamse Filmpjes nr 1415
Afmetingen: 17.20 x 12.20 (geniet)
Gedrukt op de persen van de N.V. Altiora te Averbode.

1981 Ontknoping te middernacht (roman)

Als feuilleton in: Het Belang van Limburg. Het Volk – De Nieuwe Gids, Durmeklokken, Gazet van Putte

1982 Ineke (roman)

Als feuilleton in: Het Belang van Limburg. Gazet van Putte