home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Van Hemeldonck, Emiel

Maakt deel uit van:

EMIEL VAN HEMELDONCK

Zwijndrecht, 29 november 1897 – Arendonk, 31 januari 1981

Katholiek schrijver van jeugdverhalen, streek-, historische en psychologische romans, reisreportages, toeristische verhalen en allerlei pedagogische verhandelingen.

Werkzaam in het onderwijs en tevens vele jaren voorzitter van de Vereniging van Kempische schrijvers.

Zijn Kempische streekromans maakten hem tot de  voornaamste vertegenwoordiger van de Kempische heimatliteratuur. Maar Van Hemeldonck is meer: hij vernieuwde het genre van de  historische roman door zijn personages te plaatsten tegen sociaal-economische en politieke achtergronden. Meer psychologische getinte romans sluiten zijn oeuvre af.

Opvallend is ook zijn levenslange engagement voor de jeugdliteratuur in een tijd waar het boek en het verhaal belangrijk waren.

Een gedeelte van zijn omvangrijke oeuvre is vertaald in het Duits.

BIOGRAFIE

29 november 1897: Emiel Ludovicus Maria Van Hemeldonck wordt geboren te Zwijndrecht, Vlaams Hoofd (het oude Sint-Anneken).

 • Zijn vader was postmeester zodat het gezin bij iedere nieuwe aanstelling moest verhuizen. Hij loopt dan ook school in verschillende dorpen: lagere school o a te Lillo, Lot en Vrasene.
 • Middelbaar onderwijs bij de Broeders Hiëronymieten te Sint-Niklaas en Sint-Jan Berchmanscollege te Antwerpen.
 • Van Hemeldonck schreef over deze jeugdjaren verhalen onder de titel “De Drie Vaderlanden”. Het manuscript werd echter nooit gepubliceerd en maakt deel uit van het familiaal archief.

1916: Behaalt het onderwijzersdiploma voor de middenjury.

 • In september 1916 wordt hij onderwijzer te Ekeren-Hoogboom, in november 1916 te Brasschaat waar hij ook gaat wonen tot hij in september 1923 tot onderwijzer wordt benoemd  te Hove, waar hij lesgeeft tot 1928.

Aanvankelijk richt zijn literair werk zich vooral op de jeugd

1920 – 1936: BIJ UITGEVERIJ ALTIORA – GOEDE PERS AVERBODE  & LITERAIR DEBUUT

Ca. 1920: Medewerker van uitgeverij Altiora – Goede Pers Averbode.  Levert bijdragen in  “Zonneland” (vanaf 1920), “Maria-almanak”;

 • In 1920 werd tevens in De abdij van Averbode de Eucharistische Kruistocht opgericht, een beweging ontstaan vanuit de eucharistische werking van paus Pius XII en met als doel de gelovigen te brengen tot een waardig en veelvuldig ontvangen van de eucharistie. Pater Poppe zou er de geestelijke leiding van nemen.
 • De tijdschriften ‘Zonneland’,  ‘Lenteweelde’ en vele andere, allen uitgegeven door Altiora – Goede Pers behoorden tot de instrumenten van de beweging.

                          Bron: Rita Ghesquière, Patricia Quaghebeur, Averbode, een uitgeverij apart 1877-2002

Over dat begin zegt Van Hemeldonck in ‘Ten Huize van’ aan Joos Florquin:

“Op een kristelijke manier en om de vriendschap. Ik was onderwijzer en een vriend van mij, witheer van Averbode, Kan. Diels, die leider was van het weekblaadje Zonneland, vroeg mij kinderverhaaltjes. Om hem te plezieren, heb ik dat gedaan. Ik kreeg smaak in dat werk en ben het blijven doen, ook zonder dat hij het vroeg. Zo’n verhaaltje werd steeds langer en groeide uit tot een novelle. Mijn eerste boekje heette Op de Grindershoeve en verscheen in de Duimpjesuitgave van Delille te Maldegem.”

Bron: Emiel van Hemeldonck ‘Berk en Brem’ – Joos Florquin, Ten huize van … p. 72

1924: Debuteert met ‘Op de Grindershoeve’ een novelle die zijn weg vindt in de Duimpjesreeks bij uitgever Victor De Lille in Maldegem.

1927: Met de publicatie van de verhalenbundel  ‘Opgang’ krijgt zijn literaire carrière opwaardering.

1928: Wordt bevorderd tot inspecteur van het Lager Onderwijs voor het schoolkanton Turnhout.

1928-1932: Redacteur van het tijdschrift  “Lenteweelde” bij de Abdij van Averbode.

 • Lenteweelde was opgericht in 1924 als bijblad van Zonneland. Het was bestemd voor de 3de en 4de graad van het lager onderwijs, maar evolueerde vrij snel naar een blad voor collegestudenten.
 • Eind 1928 werd het tijdschrift zelfstandig en evolueerde het onder impuls van Van Hemeldonck snel naar Vlaams katholiek en cultureel tijdschrift voor jongeren. Van Hemeldonck voegde aan het tijdschrift een aantal extra bladzijden toe waar lezers eigen literair werk konden publiceren, dat door de redactieleden van het tijdschrift van commentaar werd voorzien.
 • Zodoende werd Lenteweelde zowat het jongere broertje van Hooger Leven dat sinds 1927 eveneens door de Abdij van Averbode werd uitgegeven en zich richtte tot de Vlaamse intelligentia.
 • In 1932 werd, omwille van de financiële crisis binnen de abdij, Lenteweelde stopgezet.

  Bron: Rita Ghesquière, Patricia Quaghebeur, Averbode, een uitgeverij apart 1877-2002

1929: Na zijn huwelijk met Paulina Janssens (1902-1972) gaat hij in augustus 1929 te Retie wonen en later, in december 1932 te Vosselaar waar hij tot aan zijn dood in 1987 woont ten huize “Berk en Brem”.

Huize Berk en Brem

1930-1936: In Averbode’s jeugdreeks Bibliotheek van Lenteweelde verschijnen van zijn hand drie vertalingen uit het Duits

 • 1930: Avonturen op de eilanden Seeland en Fünen. (auteur: Jon Svensson)
 • 1936: Op reis in het Oosten. (auteur: P.W. Von Keppler)
 • 1936: In den wijngaard des Heeren. Sermonen en voordrachten. (auteur: Tihamér Toth)

1930 – 1934: Van bij het prille begin van de Vlaamsche Filmkens werkt hij mee aan de uitbouw, het nalezen en het verbeteren van manuscripten of ze persklaar maken. Als er kopij ontbreekt of te laat op de drukkerij komt, schrijft hij zelf snel een Vlaamsch Filmke onder diverse schuilnamen. Onder eigen naam slechts één: Het gulden zwaard (nr 16, 1931).

Als Paul Van der Venen schreef hij vier VF: Van den felle met den roode baarde (nr 118, 1933), De twee vluchtelingen (nr 143, 1933), Het schip van den dood (nr 156, 1933) en Kapiten Sluter (nr 171, 1934).

Als Flandrijs schreef hij tussen 1930 en 1931 niet minder dan vijf VF: Prins Achmed, die de taal der vogelen sprak (nr 4, 1930), Gouverneur Manco en de soldaat met het toverpaard (nr 9, 1931), Avonturen van den waterdrager (nr 12, 1931), De Arabische sterrenwichelaar (nr 27, 1931 – een legende, gesitueerd in het Moorse Granada, het is een bewerking van Washington Irving) en Hoe twee beelden het geheim verklapten (nr 32, 1931).

Als Fonske Reusen schreef hij De heks van Spiekelspade (nr 157, 1933). Als Joan Van der Sanden, De circusjongen (nr 200, 1934). Als Herman Van der Schelden, Het kind van de Schelde (nr 203, 1934). Als Harry Davidson (!) In de vallei der dood (nr 150, 1934). Als Karel Vandael, Napoleon en de witte vrouw (nr 160, 1933), Als Flor Janssen, Hoe hij vader vond (nr 175, 1934). Als Joan Verschelden, Het goudjaar 1945 (nr 186, 1934), Als Johan Verheyden, Brigands of helden ? (nr 195, 1934) en als Simon Joostens Kerstnacht (nr 216, 1934).

Negentien Vlaamsche Filmkes onder twaalf verschillende schrijversnamen.

 • Bron: John Rijpens, Vlaamse Filmpjes. Troetelkind of Ondergeschoven Kindje ? Brussel, ASP 2010, 368 blz., € 21,95. ISBN 978-90-5487- 793-6

AANVANKELIJK STREEKROMANS, DAARNA HISTORISCHE ROMANS

1938: In 1938 verschijnt ‘Dorp in de hei’,  een breed opgezette roman waarin hij het eenvoudige bestaan op de Kempische hei evoceert.

 • Met dit werk snijdt Van Hemeldonck een genre aan dat hij in ‘Berk en brem’ (1940) en ‘Konijnenberg’ (1940) verder uitwerkt. Een hoogtepunt in dit genre is zonder twijfel het bekroonde ‘Maria, mijn kind’. Deze knap geconstrueerde roman bergt het verhaal van een jonge vrouw die voor een zware opdracht staat; zij blijkt te zijn zoals het riet, dat soms buigen kan, maar nooit breken zal (1944).

1941: Zal het zijn vriendschap zijn geweest met de historicus Floris Prims, feit is dat de historische roman hem in de ban heeft. Als eerste maakte ‘Johan Van der Heyden, magister’ hier zijn opwachting (1941), echter al gauw gevolgd door het in het 18de eeuwse Turnhout gesitueerde ‘De Cleyne Keyser’ (1943) en ‘De groene Swaen’ (1946), een relaas uit het polderland onder de Spaanse overheersing.

1948-1973: Voorzitter van de Vereniging van Kempische Schrijvers.

1949-1958: Wordt bevorderd tot hoofdinspecteur voor het arrondissement Leuven.

1952: Lange reis door de toenmalige Belgische kolonie Congo.

 • Zijn indrukken stelt hij te boek in Olifanten hebben voorrang. Reportage van een reis door Kongo (1954), maar ook in Band. Tijdschrift voor Vlaams Kultuurleven  en Dietsche Warande en Belfort schrijft hij vaak over zijn ervaringen in Afrika. In 1957 wordt het boekje herwerkt tot leerboek voor schoolgebruik onder de titel Tembo heeft voorrang.
 • Over de Congolezen schrijft Van Hemeldonck in negatieve en over de Belgen in positieve stereotypen. Over de eigenlijke problemen die sommige blanken verwoorden, blijft de auteur op de vlakte. Volgens Van Hemeldonck hebben de Belgen van Congo een paradijs op aarde gemaakt.

1953: Ook de stad Antwerpen lig hem nauw  aan het hart :  ‘Soet Antwerpen, adieu’ (1953), ‘Voghelsanck’ (1956), ‘Schelde, snelle vliet’ (1956) ‘Gekluisterde stroom’ (1958) en ‘Ebbe en vloed’ (1965).

1953: Behoort bij de initiatiefnemers van de prestigieuze reeks Historische verhalen voor de jeugd, uitgegeven door Uitgeverij De Sikkel te Antwerpen.
Hij schreef er een drietal:

 • 1954: Hongersnood in Vlaanderen.
 • 1956: Karel van Lorreinen.
 • 1959: De keteloorlog.

1958: Met pensioen.

Maar zijn pen is niet opgedroogd. Er volgen nog verschillende romans: Hier zijn mijn handen (1959), De giftmenger van Antwerpen (1962), Vier kameraden (1962), de trilogie Niet in de winter (1964), Het hoogste gebod (1965) en Ebbe en vloed (1965)

DE CIRKEL IS ROND : DE LAATSTE BOEKEN ZIJN VOOR DE JEUGD

1967: Vergast de jonge lezers op de jeugdroman Het Slavenschip (Uitg. Altiora, Averbode), dat door de provincie Antwerpen werd bekroond. Hij vertelt een geschiedenis die zich in de 18e eeuw in Mexico, Havanna en de omliggende zeeën heeft afgespeeld.

1970: Verrast zijn jeugdig publiek op een nieuw boek, Avonturen van een scheepsjongen, eveneens door Altiora uitgegeven.

1972: Van Hemeldoncks – inmiddels 75 jaar oud – laat zijn laatste boek, het jeugdboek Nanoek, de Eskimojongen, van de persen rollen,  eveneens bij Altiora, Averbode.

13 januari 1981: Overlijdt na lange ziekte in het ziekenhuis te Arendonk.

Hij schreef een vrij groot oeuvre bijeen en werd indertijd veel gelezen. Veel van zijn werken zijn vertaald in het Duits.

BEKRONINGEN

 • 1937: Kempisch Landjuweel, Herentals 1937 voor Dorp in de hei: Geert en Greta
 • 1942: Prijs voor het verhalend proza door de Provincie Antwerpen voor Berk en Brem
 • 1943: H. Gottmerprijs voor Maria Mijn kind
 • 1943-1945: De Professor Emiel Vlieberghprijs voor De harde weg.
 • 1944: Gottmerprijs voor Maria mijn kind.
 • 1945: Romanprijs 1945 uitgeschreven ter gelegenheid van de 70e verjaardag der stichting van het Davidsfonds voor Agnes
 • 1948: Interprovinciale prijs der Vlaamse Provinciën voor het verhalend proza voor De cleyne Keyser.
 • 1949: De Karel Barbierprijs voor 1947-1948 voor De cleyne Keyser.
 • 1957: Prijs Scriptores Catholici voor Troosters der bedrukten.
 • 1975: De ANV-Visser Neerlandia-prijs voor zijn aandeel in de culturele integratie van Noord en Zuid, in het bijzonder in de Kempen

MEER OVER EMIEL VAN HEMELDONCK

 • BNTL; Oosthoek; WP-lexicon;
 • L. Sourie. Emiel van Hemeldonck (1947)
 • J. Florquin, ‘Emiel van Hemeldonck’, interview in: Ten huize van … (dl 1, 19712), p. 63-78;
 • Emiel van Hemeldonck-nummer van Vlaanderen 31 (1982) 191;
 • M. van den Berg, ‘Het volksleven in het landelijk werk van Emiel van Hemeldonck’, in: Volkskunde 85 (1984) 1, p. 16-70;
 • Herdenking Emiel van Hemeldonck (1997).

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Websites

Referenties

 • Hulde-album Emiel Van Hemeldonck, uitgegeven door de Vereniging van Kempische Schrijvers. 95p.  Afmetingen: 27 x 20.50 (ingenaaid). Met portretfoto, beknopte biografische nota (p 84), Bibliografie door Dr. A.A. Keersmaekers (pp 85-90), 1958.
 • Rita Ghesquière, Patricia Quaghebeur, Averbode, een uitgeverij apart 1877-2002, Uitgeverij Averbode  en Universitaire Pers, Leuven. 548p. (2002)
 • Luc Renders, Koloniseren om te beschaven. Het Nederlandstalige Congoproza van 1596 tot 1960, Uitgeverij Gramadoelas, Hasselt, 495p, 2019, pp 317-318

SMAAKMAKER

DE PASTOOR VAN VOSSELAAR

Gebogen over het zware sacristijboek, schreef Dominus Johannes Peeters, abt van de aloude abdij te Postel, zijn naam op de nieuwe bladzij, “die 28 Aprilis 1774.” De lange rustig getrokken streep was als het roerloze vlak van de zee en de naam zelf als een statige zeiler, met fieren mast en bolle zeilen. Hij monkelde, maar zijn mond werd strak, als hij weerom dit luien hoorde : eerst enkele zware slagen, weggonzend in de plechtige stilte van kerk en sacristij. Dan kwamen de andere klokken los, de hooge en de lage, en hun lied huppelde argeloos en zuiver doorheen de zware slagen.
Met een blik vol nauw verborgen argwaan keek hij op naar en ouden priester, die gebogen bij de deur te luisteren stond en vroeg, met een stem waarin hij moeilijk zijn korzeligheid te dempen wist: “Is het hier de gewoonte, te Vosselaar, de klokken te blijven luien ? Als ik het goed voor heb, is het nu de derde maal. En uw luiers…”
Pastoor Ludolphus Grangé, in wit, feilloos gestreken roket en solidee, haalde de schouders op en zweeg. Hij boog door de deur en keek de kerk in. Licht geroezemoes bereikte zijn oor ; fluisterstemmen, geschuifel van stoelen en geluid van gedempte stemmen; maar boven alles, zorgeloos en uitbundig feestelijk, dit helle gebeier van de kleine klokken, nu de laatste slag van de zware klok wegzinderde. Hij zag menschen, de witte mutsen en de zachte schittering van de zijden falies; en ginder de mannen, de gebeeldhouwde koppen van het drieste volk uit de hei. Hij glimlachte als hij de kinderen zag, de jongens en de meisje, feestelijk aangetuigd. Wekenlang had hij ze vóór zich gezien, de aandachtige gezichten naar hem gekeerd, met oogen, helder en diep als onberoerde veenplassen. Hun stemmen had hij gehoord, wat schel en hoog, als ze de antwoorden feilloos opdreunden, een beetje overmoedig, omdat ze wisten dat alles gekend was, wat moest geleerd worden; en toch weer ingekeerd, een en al overgave en teeder verlangen, als hij te vertellen aanving over den schoonen dag en de eerste komst van den Heer. Mijn kinderen, dacht hij verteederd.

Uit: De harde weg. 1945.

BIBLIOGRAFIE

Woordje vooraf

De bibliografie is opgedeeld in 4 rubrieken

 1. Literair werk in boekvorm (inclusief de vertalingen)
 2. Voor de jeugd
 3. Pedagogische uitgaven
 4. Bijdragen in tijdschriften en verzamelwerken (geen volledigheid nagestreefd)

De bibliografische gegevens werden onder meer nagekeken bij

 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale deBelgique – Bruxelles
 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience  – Antwerpen
 • Piet Devos: Van reuzen tot dwergen. Bibliografie – Vlaamse schrijvers in de 20ste eeuw – Eerste drukken. Kortrijk, eigen beheer 2007.
 • Dr. A.A. Keersmaekers, bibliografie van Emiel van Hemeldonck, in: Hulde-album Emiel Van Hemeldonck, uitgegeven door de Vereniging van Kempische Schrijvers. 95p.  (pp 85-90), 1958.

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klik op de foto

Chronologisch overzicht

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1924 Op de Grindershoeve. (novelle) Maldegem : druk. Victor De Lille.-58p.

Reeks: Duimpjesuitgave nr 116
Afmetingen: 21.50 x 17.50(ingenaaid)
Blz. 60-64 Lijst Duimpjesuitgaven
Colofon: Gedrukt ende uitgegeven bij Victor De Lille te Maldeghem
1924

1925
Legenden. (verhalen)

Met teekeningen van Jos Speybrouck
Bevat: Legende (pp 5-22); Van een lieve vrouw (pp 23-41); Legende van den kleinen Johannes (pp 43-58); Naar ’t Land der Vreugd (pp 59- 91).
Maldegem : druk. Victor De Lille.-91p.

Reeks: Duimpjesuitgave, een goedkoope uitgave van dure boeken, nr 121
Afmetingen: 21.50 x 17.50 (ingenaaid)
Colofon: gedrukt ende uitgegeven bij Victor De Lille te Maldeghem
1927 Opgang. (roman) Leuven: Davidsfonds -163p.

Reeks: Davidsfonds, nr 214.
Afmetingen: 20.25 x 13 (ingenaaid – zachte kaft)
Druk: Drukkerij-Uitgeverij Excelsior, St. Baafs-Brugge.
Dit boek werd gedrukt op 23.000 exemplaren.

1930 Het Schoone Heilig Jaar (novelle)

Illustraties: Leo Meurren

Van Hemeldonck 24 Jonge_boogaard_1930_01 In: Jonge Boogaard: Novellen van Vlaamsche jongeren”.  pp 5 -50.

Leuven: Davidsfonds. -225p.
Reeks: Davidsfonds. Volksboek Nr 231.
Dit boek is het vierde van de Volksreeks 1930 en werd gedrukt op zeventigduizend exemplaren.

1930 Avonturen op de eilanden Seeland en Fünen.

Vrij naar het Duitsch door Em. Van Hemeldonck ;
Oorspronkelijke auteur: JON SVENSSON.
Oorspronkelijke titel: Abenteuer auf den Inseln.
Bandversiering van Joz ; Textillustraties van Fr. Schuhwerk
Averbode: Drukkerij der Abdij. -223p.

Reeks: Lente weelde-Bibliotheek.
1931 Bij de prentjes van A. Marivoet. (essay) Bocholt: Kunst adelt. -6p.

Reeks: Kunst adelt X, 2
1935 Legenden.

Bevat: Legende van Kleine Ioannes, Legende van Sinte Marilleke, Doringen en Bornhoven, Het koninkje, Chiarella, Legende van den straatkoning.
Tekstillustraties van Jos. Speybrouck en Rob. Graafland
Averbode : Goede Pers. -76p.

Afmetingen: 28 x 19.75 (ingenaaid)
1935 In den wijngaard des Heeren. Sermonen en voordrachten.

Oorspronkelijke auteur: TIHAMÉR TÓTH;
Vertaald door Emile van Hemeldonck.
Bevat 12 sermonen over verschillende onderwerpen en 13 voordrachten over religieuze onderwerpen.
Averbode: Uitgeverij De Goede Pers. -391p.

Afmetingen: 19.00 x 14.00 (ingenaaid & gebonden)
1936 Op reis in het Oosten. (vertaling uit het Duits)

Oorspronkelijke auteur: P.W. VON KEPPLER.
Oorspronkelijke titel: Im Morgenland. Reisebilder. 
Averbode: Druk. der Abdij. -267p.

Reeks: Lente weelde-Bibliotheek.
1937 Ik ben een bediende. (roman) Van Hemeldonck 21_1937 Leuven: Davidsfonds. -157p.

Reeks: Davidsfonds. Volksboek Nr. 271
Afmetingen: 19.5 x 16 (gebonden – linnen kaft én ingenaaide versie met zachte kaft)

z.d.
[1938]

Dorp in de hei: Geert en Greta. (streekroman)

1940: 2de druk Thijmfonds, Den Haag z.j. (1940) 304p.
1942: 3de druk Thijmfonds, Den Haag z.j. (1940) 304p.
1942: 4de druk Standaard, A,twerpen, Brussel, Gent, Leuven z.j. (1942) 256p. Hiervan ook Hollandse editie.
1944: (5de druk Standaard), Antwerpen, Brussel, Gent, Leuven z.j. (1942) 331p.
1948: 6de druk Kempische Boekhandel, Oud-Turnhout 287p.

Antwerpen: Uitgeverij Standaard-Boekhandel: -304p.

Afmetingen: 20.50 x 14.50
1952: Vertaald in het Duits., onder de titel: Das Dorf in der Heide. Das Leben einer Frau. Roman / Emiel Van Hemeldonck ; Aus dem Flämischen übersetzt von Hans H. Reykers. Uitgever: Pattloch Verlag te Aschaffenburg
z.j.
[1940]
Berk en brem. (streekroman)

1941: 2de druk Thijmfonds, Den Haag z.j. (1941) -280p.
1941: 3de druk Thijmfonds, Den Haag z.j. (1941) -280p.
1942: 4de druk De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, Brussel, Gent, Leuven -320p.
1943: (5de druk) Standaard, Antwerpen, Brussel, Gent, Leuven -246p.
1947: 6de druk Standaard, Antwerpen, Brussel, Gent, Leuven. De Vlaasche Volksbibliotheek, nr. 8 -227p.
1949: 7de druk Kempische Boekhandel, Oud-Turnhout 319p.

Den Haag: Uitgeverij Thijmfonds -280p.

Afmetingen: 20.50 x 15 (gebonden – linnen kaft)

Bekroond met de prijs voor het verhalend proza door de Provincie Antwerpen in 1942.

Vertaling
1943: Der Hof am Veen. Vertaald door H. Zulauf. Verlag Buzou Bercher, Kevelaar. -268p.

z.j.
[1940]

Konijnenberg. (streekroman)

1942: 2de editie bij Den Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen  -233p.
1950: 3de druk bij Thijmfonds, Den Haag z.j. (1950) -280p. Premieboek, niet in de handel.

Den Haag: Uitgeverij Thijmfonds. -159p.

Afmetingen: 20 x 15 (gebonden – linnen kaft)
1941 Johan van der Heyden, magister. (roman)

Bandversiering en verluchting naar penteekeningen van Jan Waterschoot.
Leuven: Davidsfonds. -220p.

Reeks: Davidsfonds 296. Eerste boek der jaarreeks 1941.
Afmetingen: 19 x 15.50 (ingenaaid & gebonden – linnen kaft)
z.j.
[1942]
Kroniek. (roman)

Omslag: Pol Dom

1944: 2de druk  Standaard, Antwerpen, Brussel, Gent, Leuven -357p.
1951: 2de uitgave onder de titel “De gulden lijn”, Reinaert Reeks, Brussel z.j. (1951) -426p.
1957: 3de uitgave onder de titel “Het leven is goed. Kroniek van een geslacht”(ingekort) bij Thijmfonds, Den Haag z.j. (1957) -256p.

Antwerpen-Brussel-Gent-Leuven: N.V. Standaard-Boekhandel . -357p.

Afmetingen: 20 x 15 (gebonden met stofwikkel)
z.j.
[1943]
De cleyne keizer. (historisch roman)

Omslagontwerp van X (Acket)
1947: 2de druk . Drukkerij-uitgeverij Lannoo, Tielt.
Colofon: Deze tweede uitgave van ‘De cleyne keyser’ verschijnt bij gelegenheid van ’s schrijvers vijftigste verjaren – 1897-29 november – 1947 – & werd gezet uit de Garamontletter 12 punt. De illustratie is van Jos. Speybrouck. -596p.
Van Hemeldonck 11 2de druk
1965: Heruitgave bij Hasselt : Uitgeverij “Heideland” in de reeks: Heideland Paperbacks ; 3
 
Antwerpen: N.V. De Nederlandsche boekhandel. -470p.

Afmetingen: 23.50 x 15.50 (gebonden met stofomslag)
Toelatingsnummer 3688 Nr. P.C. 275
Drukkerij De Vos-Van Kleef Antwerpen.
1950: Vertaald in het Duits door H.H. Reykers met als titel Der kleine Kaiser Historischer Roman aus der Zeit Maria Theresias. Uitgever Der Löwe, Köln.
1952: 2de uitgave van deze Duitse vertaling bij Pattloch Verlag te Aschaffenburg.
1959: 3de uitgave van deze Duitse vertaling onder de titel Saat im Wind. Uitgever: Sebastian Lux te Murnau.
1944 Maria, mijn kind. (streekroman)

Omslagtypografie: J. Van den Bergh

In 1943 bekroond met de Gottmerprijs.
1944: 2de druk A. bij Van Ditmar, Antwerpen. 281p. Zelfde uitgave als de eerste maar zonder foto en handtekening.
1944: 2de druk B. bij J.H. Gottmer Haarlem z.j. (1944) 263p. Afmetingen: 19.50 x 15 (gebonden – gekartonneerde kaft)
1954: 3de druk, Reinaerts-Reeks, Brussel z.j. (1954) -228p.
1962: Uitgave bij Standaard uitgeverij te Antwerpen in de reeks: Standaard-pocket. vol. 16

Antwerpen: Van Ditmar N.V.. -281p.

Afmetingen: 21 x 14.50 (gebonden met stofomslag)
(Bekroonde roman) Eerste druk.
Prop. abt. 11283 PC 59306.
Drukkerij J.E. Buschmann Antwerpen.
Copyright J.H. Gottmer en C° Haarlem Vertalingen
1948: vertaald in het Duits door H.H. Reyker onder de titel Das Mädchen Maria. Uitgever: Balduin Pick Verlag, Köln, in de reeks Erzähler der Gegenwart. – Köln; vol. 1948: 1.
1950: 2de druk Das Mädschen Maria ibidem.
1955: Vertaald in het Frans door G Tilman onder de titel Maria, mon enfant. Uitgever: Paris ; Marcinelle : J. Dupuis, Fils & Cie -308p.

1945 De harde weg. (streekroman)

 Bandversiering: J. Waterschoot

1948: 2de druk bij Kempische Boekhandel, Oud Turnhout z.j. (1948) 384p.
Bekroond met de E. Vlierbergh-prijs 1943-1945

Van Hemeldonck 4 Leuven: Davidsfonds. -319p.

Reeks: Volksreeks van het Davidsfonds nr 328 (1945-1)
Afmetingen: 19 x 12.50 (gebonden harde kaft)
Druk van de Etablissementen Brepols, N.V.; Turnhout.
1946 Agnes. (roman)

 Bandversiering van Renaat Demoen. 1953: 2de druk bij Thijmfonds, Den Haag z.j. (1953) 255p.
1950: Vertaald in het Duits onder de titel Agnes. Die Geschichte einer Liebe. Roman / Emiel Van Hemeldonck ; Autorisierte Uebersetzung aus dem Flämischen von Hans H. Reykers ; Einbandentwurf von Ruth Frohmann-Hasse. Uitgever: Paul Pattloch te Aschaffenburg.
1952, 1953: resp. 2de en 3de druk

Leuven: Davidsfonds. -247p.

Reeks: Volksreeks van het Davidsfonds nr 338 (1946-1)
Afmetingen: 19 x 13 (gebonden -kartonnen kaft)
Druk van de Etablissementen Brepols, N.V.; Turnhout.
Bekroond met de romanprijs 1945 uitgeschreven ter gelegenheid van de 70e verjaardag der stichting van het Davidsfonds.
1946 De groene swaen. (trilogie – historisch roman)

DEEL I: De Terugkeer : -358p. afmetingen 20.50 x 15 (gebonden met stofomslag)
DEEL II: Het ruwe domein: -395p. afmetingen 20.50 x 15(gebonden met stofomslag)
DEEL III: Vervulling: -399p. Afmetingen 20.50 x 15 (gebonden met stofomslag)

Geïllustreerd door Jos Speybrouck.
Tielt: Drukkerij – Uitgeverij J. Lannoo. -3dln.

Reeks: Berk & brem Reeks nr X
Colofon: Deze uitgave werd gedrukt in de zaaimaand van het jaar 1946. Benevens de gewone oplage werden in 10 genummerde exemplaren gedrukt op Engelsch Mellotexpapier, die niet in den handel gebracht worden. Deze exemplaren worden gehandteekend door den schrijver en de illustrator Jos Speybrouck.
1948 Land van belofte. (roman)

Omslagtekening van R. Lens.
1951: Vertaald in het Duits door Georg Hermanowski als Das gelobte Land. Uitgever: Paul Pattloch te Aschaffenburg.
Van Hemeldonck 5 Tielt: Druk.-Uitgeverij J. Lannoo. -234p.

Reeks: Berk & brem Reeks nr XII
Afmetingen: 21 x 14.50  (ingenaaid met stofomslag)
1948 Moeder Greta.(roman)

Vervolg op Dorp in de Hei (1938)
Gelijktijdig uitgegeven bij Uitgeverij Thijmfonds, Den Haag.
1949: 2de druk bij Uitg. Kempische  Boekhandel, Oud-Turnhout.

Oud-Turnhout: Uitgeverij Kempische Boekhandel. -291p.

Afmetingen: 20.50 x 15 (ingenaaid met stofomslag)

Vertaling
1952: vertaald in het Duits door H.H. Reyker onder de titel Das Dorf in der Heide Uitgever: Paul Pattloch te Aschaffenburg.  Bevat de vertaling van Dorp in de Hei en Moeder Greta

1950 Kijkverdriet. (Christina, Annelise, Honorine)  Kleine triptiek van het eeuwige landschap. (roman)

De bandstempel is van R. Lens
De foto van de stofomslag is van de schrijver.
Tielt: Drukk.-Uitgeverij Lannoo. -279p.

Afmetingen: 20 x 15 (gebonden met stofomslag)
1950 Regenboog der Kempen. (trilogie – volkskunde)

Deel I : Land en volk
De foto’s zijn van Longinus De Munter O.F.M
De Bandtekening is van R. Lens
Deel II : Volk aan de arbeid
De stofomslag werd ontworpen door Tjienke Dagnlie
De bandtekening is van R. Lens
De foto genomen tegenover de titelbladzijde is van Ch. Denoo, Gent
Deel III : Glans van het verleden.
Stofomslag: Tjienke Dagnlie – Bandtekening: R. Lens
Behoudens speciale vermelding zijn alle foto’s van het Centraal Iconografisch Archief voor Nationale Kunst, Jubelpark 10 te Brussel.

Tegenover de binnentitel: Rust en ingekeerdheid, Abdij Tongerlo.
Van Hemeldonck 14 Tielt : Drukkerij-Uitgeverij Lannoo. –98p. -103p. -106p.

Reeks: Berk & Brem-Reeks ; nr XI
Afmetingen: 20.75 x 15.50 (gebonden zachte kaft met stofomslag) voor de drie delen
1951 Al over de heide. (verhalen)

Stofomslag, Bandstempel & Penteekeningen zijn van R. Lens
Tielt: Drukkerij-Uitgeverij Lannoo. -210p.

Reeks: Berk & Brem reeks nr XIV
Afmetingen: 20.50 x 14.50 (gebonden met stofomslag)
1951 De gulden lijn. Geautoriseerde titel. (roman)

Omslagontwerp : P. Qualy
Heruitgave van “Kroniek” (1942).
Brussel: Uitgeverij Arbeiderspers. -426p.

Reeks: Reinaert-reeks 4
1953 Soet Antwerpen, adieu… (historisch roman)

Bandversiering en bandstempel: Ernest Verkest.
1954; Vertaald in het Duits door Carl Gneist  als Geliebtes Antwerpen, leb’ wohl. . Uitgever: Paul Pattloch te Aschaffenburg. -397p.
1960: Heruitgave bij Reinaert Uitgaven te Brussel in de Reinaert-reeks ; Vol. 104
Tielt/Den Haag: Drukkerij-Uitgeverij Lannoo. -374p.

Reeks: Berk & Brem reeks nr XV
Afmetingen: 20.50 x 15
Reinaert-reeks vol 104
1954 Olifanten hebben voorrang. Reportage van een reis door Kongo. (reisreportage)

Geïllustreerd door M. Notebaert

 1957: 2de druk. Schooluitgave onder de titel ‘Tembo heeft voorrang’. Met vragen door P. Van Keymeulen. Antwerpen: Uitgeverij Ontwikkeling. -88p.
Reeks: Bibliotheek van Vlaamse letteren. – Antwerpen; vol. 4
z.d.: ‘Geheimzinnige Kongo’, een uitgave van de S.M. Sint-Norbertus Boekhandel te Tongerloo biedt een verkorte weergave met een aantal van de meest tot de verbeelding sprekende uittreksels.

Tielt/Den Haag: Lannoo. -175p.

Reeks: Berk & Brem reeks nr XVI
Afmetingen: 20.75 x 15.25
z.j.
[1956]
Schelde, snelle vliet. (historisch roman)

Omslag: Ernest Verkest.
1956: Vertaald in het Duits door H.H. Reykers onder de titel Wolken über der Schelde. Uitgever: Paul Pattloch te Aschaffenburg. -291p.
1963: 2de uitgave bij Brussel : D.A.P. De Arbeiderspers : Reinaert Uitgaven in de reeks Reinaert-romanreeks ; 145
Tielt/Den Haag: Lannoo. -284p.

Reeks: Berk & Brem reeks nr XVIII
Afmetingen: 20.50 x 15 (gebonden met stofomslag)
Gedrukt op de persen van Lannoo Tielt.
uitgave 1963 2de druk
z.j.
[1956]
Troosteres der bedrukten. (psychologische roman)

Omslag: F. Mertens.
1959: Vertaald in het Duits door H.H. Reykers onder de titel Trösterin der Betrübten  Uitgever: Paul Pattloch te Aschaffenburg.
1963:2de uitgave bij Brussel : D.A.P. De Arbeiderspers : Reinaert Uitgaven in de reeks Reinaert-romanreeks ; 145
Tielt/Den Haag: Lannoo. -212p.

Afmetingen: 19.25 x 11 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
Gedrukt op de persen van Lannoo Tielt.
1956 Voghelensanck. (roman)

Tekenwerk door Grafische Dienst – Davidsfonds.
1957: 2de druk bij Thijmfonds, Den Haag, z.j. (1957) 256p
Van Hemeldonck 15 Leuven: Davidsfonds. -375p.

Reeks: Gulden Reeks van het Davidsfonds nr 438
Afmetingen: 19.25 x 12.50 (gebonden – harde kaft  met stofomslag)
Druk van de Fabrieken Brepols N.V. Turnhout.
1957 Tembo heeft voorrang. Reportage van een reis door Kongo met vragen door Paul Van Keymeulen. (leerboekje voor schoolgebruik)

Met 16 zwart-wit foto’s en losse kaart van Belgisch Congo.
Zie ook 1954 voor eerste druk “Olifanten hebben voorrang”

Antwerpen: Uitgeverij Ontwikkeling. -88p.

Reeks: Bibliotheek van Vlaamse letteren. – Antwerpen; vol. 4.
Afmetingen: 21 x 14.50 (ingenaaid)
Gedrukt op de persen van de Moderne Boek en Handels drukkerij ‘Excelsior’ Antwerpen.

z.j.
[1957]
Israël zonder Jaweh : reisindrukken uit het Heilig Land. (reisreportage)

Omslag en band door Hilde Devos.
Foto’s welwillend afgestaan door de Ambassade van Israël te Brussel.
Tielt/Den Haag: Lannoo. -119p.

Afmetingen: 17.50 x 11  (ingenaaid met stofomslag)
Gedrukt op de persen Lannoo Tielt.
z.j.
[1958]
Gekluisterde stroom. (historisch roman)

Omslag en band van Ernest Verkest.
Tielt/Den Haag: Lannoo. -317p.

Afmetingen: 20.50 x 15  (gebonden met stofomslag)
Gezet, gedrukt en gebonden bij Drukkerij Lannoo te Tielt.
1959 Hier zijn mijn handen. (psychologische roman)

Omslag en band van Ernest Verkest.
Tielt/Den Haag: Lannoo. -212p.

Afmetingen: 19.25 x 11(ingenaaid met stofomslag)
Gezet, gedrukt en gebonden bij Drukkerij Lannoo te Tielt.
1962 De giftmenger van Antwerpen. (roman)

Omslag en band van Piet Ghijsens.
Van Hemeldonck 10 Tielt/Den Haag: Lannoo. -280p.

Afmetingen: 19.50 x 11.50  (ingenaaid met stofomslag)
Gezet, gedrukt en gebonden bij Drukkerij Lannoo te Tielt.
1962 Vier kameraden. (roman) Leuven: Davidsfonds. -182p.

Reeks: Gulden Reeks van het Davidsfonds nr 501 (1962 – 4)
Afmetingen: 19 x 12 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
1962 Schalken, schelmen en schavuiten: volksvertellingen naverteld.

Illustraties: Nicolaus Plump.
Bevat: Vertellingen over de streken van Tijl Uilenspiegel, de dwaasheden van de boeren van Olen, de avonturen van de Baron van Münchhausen, en andere schelmenverhalen
Antwerpen / Amsterdam : Uitgeversmij Standaard -Boekhandel. -224p.
1963 Omnibus van de Kempen.

Bevat: Dorp in de hei. Berk en brem. Konijnenberg.
Brussel: Reinaert-Uitgaven. -480p.

Reeks: Reinaert-omnibussen.
1964 Niet in de winter. (romancyclus)

Deel I : Land van verlangen.
Deel II : De uittocht.
Deel III : Leven en lot.
 
Van Hemeldonck 13
Van Hemeldonck 17

Van Hemeldonck 18

Leuven: Davidsfonds. -3dln. 219p. -202p. 222p.

DEEL I: Land van verlangen.
Reeks: Gulden Reeks van het Davidsfonds nr 522 (1964-5/A)
Afmetingen: 19.50 x 12.50 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
DEEL II: De uittocht.
Reeks: Gulden Reeks nr 523 (1964/5B)
Afmetingen: 19.50 x 12.50 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
DEEL III: Leven en Lot.
Reeks: Gulden Reeks nr 524 (1964 5/C)
Afmetingen: 19.50 x 12.50 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
1965 Het hoogste gebod. (roman) van-hemeldonck-20 Leuven: Davidsfonds. -222p.

Reeks: Gulden Reeks van het Davidsfonds nr 535. (1965 – 6)
Afmetingen: 19.50 x 12.50  (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
1965 Ebbe en vloed. (roman)

Omslag en bandontwerp: C. Haubrechts
Brussel/Amsterdam: D.A.P. Reinaert Uitgaven. -232p.

Afmetingen: 21.50 x 13.50 (gebonden met stofomslag)
1970 Frans Van Giel en de Kempen. (kunstmonografie)

Teksten: Emiel Van Hemeldonck
Illustraties: Xavier Puls.
Met medewerking van Frans van Mechelen.
Antwerpen: Druk. Plantin -334p.

Reeks: Operum exempla.

 

JEUGDLITERATUUR

Jaar  Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1926/7 Van Toontje die naar Rome ging. Reisverhaal voor onze jongens en meisjes. (reisverhaal van een bedevaart naar Rome)

Auteurs: Emiel van Hemeldonck en Frans Ramon, beter gekend onder zijn pseudoniem F.R. Boschvogel.
Naast de titelpagina is er een ingeplakte foto van ‘Z.H. Paus Pius XI’.
Een eigenaardigheid: op de titelpagina staat als jaar van uitgave 1926, op de rug staat 1927.
boschvogel-10 Averbode: Drukkerij der Abdij. -98p. + 34 extra ongenummerde pagina’s met 44 reisfoto’s.

Afmetingen: 27 x 19 (ingenaaid)
Reeks: Lente weelde-Bibliotheek – Reeks B. Ontspanningslektuur.
boschvogel-10a
boschvogel-10e
 
1930 Prins Achmed, die de taal der vogelen sprak.

Onder pseudoniem FLANDRIJS.

Averbode: Drukker-Uitgever P.L. Robberechts.

Afmetingen:16.70 x 12.80 (geniet – geïllustreerde papieren kaft)
Reeks: Averbode’ s Kinderbibliotheek – Vlaamsche Filmkens nr 4

1931 Gouverneur Manco en de soldaat met het toverpaard.

Onder pseudoniem FLANDRIJS.

Averbode: Drukker-Uitgever P.L. Robberechts.

Afmetingen:16.70 x 12.80 (geniet – geïllustreerde papieren kaft)
Reeks: Averbode’ s Kinderbibliotheek – Vlaamsche Filmkens nr 9

1931 Avonturen van den waterdrager.

Onder pseudoniem FLANDRIJS.

Averbode: Drukker-Uitgever P.L. Robberechts.

Afmetingen:16.70 x 12.80 (geniet – geïllustreerde papieren kaft)
Reeks: Averbode’ s Kinderbibliotheek – Vlaamsche Filmkens nr 12

1931 Het gulden zwaard.

Onder eigen naam EMIEL VAN HEMELDONCK

Averbode: Drukker-Uitgever P.L. Robberechts.

Afmetingen:16.70 x 12.80 (geniet – geïllustreerde papieren kaft)
Reeks: Averbode’ s Kinderbibliotheek – Vlaamsche Filmkens nr 16
Nota: Deze aflevering kan zowel een grijs/beige als een rode kaft hebben

1931 De Arabische sterrenwichelaar.

Onder pseudoniem FLANDRIJS.

Averbode: Drukker-Uitgever P.L. Robberechts.

Afmetingen:16.70 x 12.80 (geniet – geïllustreerde papieren kaft)
Reeks: Averbode’ s Kinderbibliotheek – Vlaamsche Filmkens nr 27

1931 Hoe twee beelden het geheim verklapten.

Onder pseudoniem FLANDRIJS.

Averbode: Drukker-Uitgever P.L. Robberechts.

Afmetingen:16.70 x 12.80 (geniet – geïllustreerde papieren kaft)
Reeks: Averbode’ s Kinderbibliotheek – Vlaamsche Filmkens nr 32

1933 Van den felle met den roode baarde.

Onder pseudoniem PAUL VAN DER VENEN.
Proza navertelling van Reynaert I.
Met penteekeningen door Kristiaan Votteler. Omslagillustratie van Joz.

Averbode: Drukker-Uitgever P.L. Robberechts.

Reeks: Vlaamsche Filmkens nr 118.
Afmetingen:16.70 x 12.80 (geniet – geïllustreerde papieren kaft)
Drukkerij der Abdij

1933 De twee vluchtelingen.

Onder pseudoniem PAUL VAN DER VENEN

Averbode: Drukker-Uitgever P.L. Robberechts.

Afmetingen:16.70 x 12.80 (geniet – geïllustreerde papieren kaft)
Reeks: Vlaamsche Filmkens nr 143

1933 In de vallei der dood.

Onder pseudoniem HARRY DAVIDSON

Averbode: Drukker-Uitgever P.L. Robberechts.

Afmetingen:16.70 x 12.80 (geniet – geïllustreerde papieren kaft)
Reeks: Vlaamsche Filmkens nr 150

1933 Het schip van den dood.

Onder pseudoniem PAUL VAN DER VENEN

Averbode: Drukker-Uitgever P.L. Robberechts.

Afmetingen:16.70 x 12.80 (geniet – geïllustreerde papieren kaft)
Reeks: Vlaamsche Filmkens nr 155

1933 De heks van Spiekelspade.

Onder pseudoniem FONS REUSEN

Averbode: Drukker-Uitgever P.L. Robberechts.

Afmetingen:16.70 x 12.80 (geniet – geïllustreerde papieren kaft)
Reeks: Vlaamsche Filmkens nr 157

1933 Napoleon en de witte vrouw.

Onder pseudoniem KAREL VANDAEL

Averbode: Drukker-Uitgever P.L. Robberechts.

Afmetingen:16.70 x 12.80 (geniet – geïllustreerde papieren kaft)
Reeks: Vlaamsche Filmkens nr 160

1934 Kapitein Sluter.

Onder pseudoniem PAUL VAN DER VENEN

Averbode: Drukker-Uitgever P.L. Robberechts.

Afmetingen:16.70 x 12.80 (geniet – geïllustreerde papieren kaft)
Reeks: Vlaamsche Filmkens nr 171

1934 Hoe hij vader vond.

Onder pseudoniem FLOR JANSSEN

Averbode: Drukker-Uitgever P.L. Robberechts.

Afmetingen:16.70 x 12.80 (geniet – geïllustreerde papieren kaft)
Reeks: Vlaamsche Filmkens nr 175

1934 Het goudjaar 1945.

Onder pseudoniem JOAN VERSCHELDEN

Averbode: Drukker-Uitgever P.L. Robberechts.

Afmetingen:16.70 x 12.80 (geniet – geïllustreerde papieren kaft)
£Reeks: Vlaamsche Filmkens nr 186

1934 Brigands of helden ?

Onder pseudoniem JOHAN VERHEYDEN

Averbode: Drukker-Uitgever P.L. Robberechts.

Afmetingen:16.70 x 12.80 (geniet – geïllustreerde papieren kaft)
Reeks: Vlaamsche Filmkens nr 195

1934 De circusjongen.

Onder pseudoniem JOAN VAN DER SANDEN

Averbode: Drukker-Uitgever P.L. Robberechts.

Afmetingen:16.70 x 12.80 (geniet – geïllustreerde papieren kaft)
Reeks: Vlaamsche Filmkens nr 200

1934 Het lied van de Schelde.

Onder pseudoniem HERMAN VAN DER SCHELDEN

Averbode: Drukker-Uitgever P.L. Robberechts.

Afmetingen:16.70 x 12.80 (geniet – geïllustreerde papieren kaft)
Reeks: Vlaamsche Filmkens nr 203

1934 Kerstnacht.

Onder pseudoniem SIMON JOOSTENS

Averbode: Drukker-Uitgever P.L. Robberechts.

Afmetingen:16.70 x 12.80 (geniet – geïllustreerde papieren kaft)
Reeks: Vlaamsche Filmkens nr 214

1954 Hongersnood in Vlaanderen. (jeugd – historisch verhaal)

1956: Bewerkt als luisterspel door Herman Verelst Hongersnood in Vlaanderen : Beelden uit ons verleden (13) i o v Brussel : Belgisch Nationaal Instituut voor Radio-omroep. Reeks Draaiboeken Hoorspelen Schoolradio nr 732
1965: heruitgave in dezelfde reeks als Twaalfde reeks nr 5
1974: heruitgave in dezelfde reeks als 21ste reeks nr 4

Antwerpen: Uitgeverij “De Sikkel”. –32p.

Reeks: Historische verhalen. 1e reeks, nr 6

1956 Karel van Lorreinen. (Jeugd – historisch verhaal)

1957: Bewerkt als luisterspel door Herman Verelst Karel van Lorreinen : beelden uit ons verleden en beelden uit ons land (25) i o v Brussel : Belgisch Nationaal Instituut voor Radio-omroep. Reeks Draaiboeken Hoorspelen Schoolradio nr 891.

Antwerpen: Uitgeverij “De Sikkel”. -32p.

Reeks: Historische verhalen Vol. 3:8

1956/7 Geheimzinnige Kongo. (voor de jeugd) Tongerlo : Uitgeverij; St-Norbertus-Boekhandel. -32p.

Reeks: Land en volk . 2e reeks vol 3

1957 Tembo heeft voorrang. Reportage van een reis door Kongo met vragen door Paul Van Keymeulen. (reisreportage -schooluitgave)

Met 16 zwart-wit foto’s en losse kaart van Belgisch Congo.
Zie ook 1954 voor eerste druk “Olifanten hebben voorrang”
Antwerpen: Uitgeverij Ontwikkeling. -88p.

Reeks: Bibliotheek van Vlaamse letteren. – Antwerpen; vol. 4
Afmetingen: 21 x 14.50 (ingenaaid)
Gedrukt op de persen van de Moderne Boek en Handels drukkerij ‘Excelsior’ Antwerpen.
1959 De keteloorlog. (jeugd – historisch verhaal)

1960: Radiobewerking door Cyriel Verleyen i o v Brussel : Belgisch Nationaal Instituut voor Radio-omroep. Reeks Draaiboeken Hoorspelen Schoolradio nr 1385.
1967: De keteloorlog : geschiedenis, beelden uit ons verleden / een luisterspel van Cyriel Verleyen. i o v Brussel : Belgisch Nationaal Instituut voor Radio-omroep. Reeks Draaiboeken Hoorspelen Schoolradio nr 2258.

Antwerpen: Uitgeverij “De Sikkel”. -32p.

Reeks: Historische verhalen 6de reeks nr 10

1960 De koningin voert het bevel. (jeugdverhaal) Antwerpen : Uitgeverij Van Dieren pvba. -32p.

Jeugduitgaven ” De Raket ”
Reeks: Wijsneus speurt. – Antwerpen; vol. 7
Afmetingen: 19.70 x 13.50 (geniet)

1961 Onder de evenaar. (voor de jeugd)

Bevat tal van foto’s over ‘Belgisch’ Kongo

Antwerpen : Uitgeverij Van Dieren pvba. -32p.

Reeks: Wijsneus speurt. – Antwerpen; vol. 17
Afmetingen: 19.70 x 13.50 (geniet) Redactie: M. Van der Bruggen, Hundelgemsesteenweg, 81, Ledeberg.
Redactiesecretaris: Fr. Breckx, Houtbriel, 12 Gent.

1962 Land van melk en honig. (jeugdverhaal) Antwerpen: Uitgeverij Van Dieren pvba. -32p.

Reeks: Wijsneus speurt. – Antwerpen; vol. 27.
Afmetingen: 19.70 x 13.50 (geniet)
Redactie: M. Van der Bruggen, Hundelgemsesteenweg, 81, Ledeberg.
Redactiesecretaris: Fr. Breckx, Houtbriel, 12 Gent.
1965 Hongersnood in Vlaanderen. (historisch verhaal)

Illustraties: A. Panis.
Omslagontwerp: B. Delaere.
Antwerpen: Uitgeverij “De Sikkel”. –32p.

Reeks: Historische verhalen. Twaalfde reeks nr 5
Afmetingen:21 x 13.70 (geniet)
1967 Het Slavenschip. (jeugdroman)

1970: 2de druk ibidem
1979: 3de druk ibidem

Averbode: Uitgeverij N.V. Altiora. -96p.
1970 Avonturen van een scheepsjongen. (jeugdroman)

Omslagtekening en illustratie Lode Mols
Averbode: Uitgeverij N.V. Altiora. -103p.

Afmetingen: 21.40 x 15.50 (ingenaaid)
1972 Nanouk de Eskimojongen. (jeugdroman)

Omslagtekening: Renaat Demoen
Averbode: Uitgeverij N.V. Altiora. -104p.

Afmetingen: 21.40 x 15.50 (gebonden – harde geïllustreerde kaft)
Gedrukt op de offset- en typopersen van de Drukkerij N.V. Altiora, Averbode

BIJDRAGEN IN VERHALENBUNDELS (selectie)

1930 Het schoone Heilig Jaar. (verhaal)

Illustraties: Leo Meurrens
 Van Hemeldonck 24 Jonge_boogaard_1930_01 In: “Jonge Boogaard: novellen van Vlaamsche jongeren”. pp 7-50

Leuven: Davidsfonds. -225p. Reeks: Davidsfonds. Volksboek nr 231
Dit boek is het vierde van de Volksreeks 1930 en werd gedrukt op zeventigduizend exemplaren.
1937 Het wintermanneke (verhaal) 1937 - Het Vlaamsche Kerstboek In: Het Vlaamsche kerstboek 1937, pp 104-120. Een kerstnummer uitgegeven door Ons Volk Ontwaakt, Brussel.

Afmetingen: 28 x 21.50 (ingenaaid)
1939 De Antwerpsche Kempen. (essay)

titelblad

In: “Vlaandren, o welig huis “. Zooals Vlaamsche schrijvers hun land zien. (thematische anthologie) – pp 172-189.

Antwerpen, Brussel, Gent, Leuven: N.V. Standaard-Boekhandel / Amsterdam : Wereldbibliotheek. -319p.
Reeks: Wereldbibliotheek ; 695
Afmetingen: 19 x 13 (gebonden – harde kaft met stofomslag)
Met vele zwart-wit foto’s

1942 Winteravond. (verhaal)

1942-bloei-a

 

 

 1942-bloei In de verhalenbundel : „Bloei – Een en twintig verhalen van Vlaamsche schrijvers” pp 273-288.

Colofon: Dit boek verscheen in den herfst van 1942 bij de uitgeverij “PRO ARTE”” p.v.b.a. te Diest, onder leiding van Jos Philippen, beheerder-directeur. De omslagteekening werd ontworpen door Hilda Leynen en de druk verzorgd door N.V. Vonksteen te Langemark.
Afmetingen: 19 x 14 (ingenaaid – licht gekartonneerde kaft met flappen)
1959 Het schone witte huis. (verhaal) In: Onder een kap van riet: een bundeltje literatuur uit en over de Kempen.
Uitgever: Turnhout Vrije Technische Scholen. -84p.
1966 Heimwee doet ons hart verlangen. (liederenboek)

Inleiding door E. Van Hemeldonck pp 5-8.
Vlaamse liederen van diverse auteurs (J. Simons, B. Peleman, E. de Ridder, L. Swerts e a )met de  muziek van Armand Preud’homme.
1970: 2de druk ibidem

Hasselt: Uitgeverij Heideland. -152p.

Afmetingen: 18 x 10.80 (pocket)
Reeks: Vlaamse Pockets nr 203

1971 Herinneringen aan Streuvels. (essay) In: Dietsche warande en Belfort : tijdschrift voor letterkunde, kunst en geestesleven. – Antwerpen. – Vol. 116, 1971, nr. 8, p. 741- 743

Verder ook

 • 1925 – 1929: Toneelgids. Onder red. van E H. J. Bernaerts, L. Dosfel, Th. De Ronde, L. Geysen. Recensies van toneelstukken.
 • 1925-1932: Lenteweelde. Medehoofdredacteur met E.P. Luciaan Dils, O. Praem
  • Schreef onder allerlei schuilnamen o a Paul van der Venen,  H. Van der Schelden, S. Joostens
 • 1927-1928:  Hooger Leven, Averbode – Verhalen
 • Almanac van O. L. Vrouw, Averbode – Verhalen
 • Ons Land, Antwerpen. Verhalen
 • De Zondagsvriend, Antwerpen. Verhalen
 • De Katholieke Illustratie, Haarlem – Verhalen
 • 1935: Boekengids. Algemeen Nederlands Kritisch-bibliografisch Tijdschrift, Antwerpen. – Recensies in de 13de jaargang , 1935.
 • 1937: Het Vlaamsche Kerstboek, Ons Volk Ontwaakt, Brussel, 1937. Verhaal p 104-120.
 • 1939-1940: Nederland. Onafhankelijk Halfmaandelijksch Tijdschrift, ’s Gravenhage. Twee bekroonde verhalen 1939, 1940
 • 1941: Volk uit de Kempen. Leo Op de Beeck stelt voor… z.j. z.p.  (Van Mierlo, Turnhout, 1941). Novelle pp.41-44)
 • 1943-1944: Winterhulp z.p.; z.j. (Brussel 1943) – Verhalen.
 • 1946: Band. Tijdschrift voor Vlaams Kultuurleven. – Verhalen en reportages sinds 1946
  • Enkele artikels
  • 1954: Van Hemeldonck (Emiel), Tanganika, dans Band, n°10, octobre 1954, p.428-433.
  • 1956: van Hemeldonck (Emiel), Ontmoetingen, dans Band, n°5, mai 1956, p.213-220. // Rencontres //.
  • 1956: van Hemeldonck (Emiel), Op weg naar Israël, dans Band, n°12, décembre 1956, p.19-25. // En route vers Israël //.
  • 1957: Van Hemeldonck (Emiel), Schoppenaas, dans Band, n°11, novembre 1957, p.447-452. // L’as de pique //.
  • 1961: Van Hemeldonck (Emiel), Ontmoetingen, dans Band en Zuiderkruis, n° 22-23, novembre-décembre 1961, pp.29-32.// Rencontres //.
 • 1946-1957: Dietsche Warande en Belfort, Antwerpen. – Verhalen in de jaargangen 1946 – 1956 en 1957.
  • Van Hemeldonck (Emiel), Ontmoetingen, in Dietsche Warande en Belfort jg. 101 (1956) pp 194 – 201.
 • 1947 – : De Bond. Weekblad van het grote gezin. Brussel. Sedert 1947 maandelijks een verhaal.
 • 1948: De Toerist. De Autotoerist. Orgaan van de Vlaamse Toeristen- (Automobilisten-) bond
 • Reisreportages sedert 1948
 • 1949: St. – Isidoors – Almanak. Kempische Boekhandel, Oud-Turnhout. Novelle pp 58-60.
 • 1950: De Post, Antwerpen. Verhalen.

PEDAGOGISCHE WERKEN

Zonder oefenboekjes voor de scholen.

z. j.
[1925]
Stijl en stijloefeningen Brussel: Libertas. -96p.

Afmetingen 21 x 15

1926  Filmkens. (verhalen)

Bevat achttien verhalen van dagelijkse gebeurtenissen op straat, op school en thuis.
Met 18 penteekeningen van Jan Wiegman.

 Averbode: Drukkerij der Abdij. -133p.

Reeks: Bibliotheek van lenteweelde,
reeks B

1931

1940
In de reeks Pedagogische Trakten onder leiding van Edw. Sneyers uitgegeven bij J. Van In & Co
te Lier:

 • 1931 – Rond het stelonderwijs.  Reeks: Pedagogische Trakten ; 4 -22p.
 • 1934 – Vakman of kunstenaar. Reeks: Pedagogische Trakten ; 20 -18p.
 • 1935 – Over aardrijkskunde van de ” heimat ” / door E. Van Hemeldonck schoolopziener. – Reeks: Pedagogische Trakten ; 36 19p.
 • 1937 – Stil-lezen. Werkboekje voor verdieping van taalinzicht. – Reeks: Pedagogische Trakten ; 71p.
 • 1937 – Het dennenbosch als bodemgemeenschap / door Em. Van Hemeldonck, schoolopziener. Reeks: Pedagogische Trakten ; 50 19p.
 • 1938: Het moedertaalonderwijs in het Engelsch leerplan / door E. Van Hemeldonck, inspecteur L. O. Reeks: Pedagogische Trakten ; 56 16p.
 • 1939: Dr.  Luning Prak. Reeks: Pedagogische Trakten ; 65 -19p.
 • 1940: Handenarbeid op de lagere school.  Reeks: Pedagogische Trakten ; 71 -15p.
1934 Ons handelswerkboekje : voor 4e graadklasse,, adultenscholen en voorbereidende afdeelingen M.O

Auteurs: A. Teuns en Em. Van Hemeldonck
1939: heruitgave
1951: 5de druk

Lier : J. Van In & Cie. -91p.

Reeks: Werkboeken, onder leiding van E. V. H

1950 In de reeks DE GROENE BOEKJES uitgegeven door J. Van In te Lier, telkens 16p. onder de namen
Paul Van der Venen, Simon Joostens, Herman van der Schelden.

 • Jaargang 1937  De Gudrunsage – Op één dag bij één boom- Van zwarte en witte Mieren –
  De Toren van Hoogstraten -Van Evenaar tot Pool.
 • Jaargang 1938: Doringen en Bornhoven – Joost van den Vondel – Gevangen en gehangen –
  Reinaerts Bekeering – Veld en Boschpolitie – In Bosch en Heide.
 • Jaargang 1939: Brigands of Helden? – Het Lied van de Schelde – Rond de Pauskeuze.
 • Jaargang 1940: Langs den Waterkant – De tragische Duikboot – De twee Broeders.
1950 Blij gezegd… en mooi gedaan. Gedichten, met proeven van uitbeelding, voor de verschillende graden van de lagere school en het aanvankelijk middelbaar onderwijs, door Zusterr M.I., Heilig Graf, Turnhout.

Voorwoord door E. Van Hemeldonck

Herenthals : H. Proost-Verwimp.
-135p.
1954 Rijmwoordjes. 1-4 + Toelichting

Auteurs: Leo Michielsen, Em. Van Hemeldonck.

Lier : Jozef Van In & Cie. -4 + 1 delen
1957 In volle natuur : werkboekje voor
natuurwaarneming in 6e, 7e en 8e leerjaren
van de lagere en de voorbereidende afdeelingen
van middelbare scholen en colleges
Lier : Jozef Van In & Cie. -15p.

BEKNOPT OVERZICHT

TITELS ALFABETISCH GERANGSCHIKT

 ROMANS & VERHALEN

 • Agnes. (roman) – 1946
 • Al over de heide. (verhalen) -1951
 • Berk en brem. (streekroman) – 1940
 • De cleyne keizer. (historisch roman) – 1943
 • De giftmenger van Antwerpen. (roman)  – 1962
 • De groene swaen. (historisch roman 3 delen) – 1946
 • De gulden lijn. Geautoriseerde titel. (roman) – 1951 (= Kroniek uit 1942)
 • De harde weg. (streekroman) – 1945
 • Dorp in de hei: Geert en Greta. (streekroman) – 1938
 • Ebbe en vloed. (roman) – 1965
 • Gekluisterde stroom. (historisch roman) – 1957
 • Het hoogste gebod. (roman) – 1965
 • Hier zijn mijn handen. (psychologische roman) – 1959
 • Ik ben een bediende. (roman) – 1937
 • Johan van der Heyden, magister. (roman)  – 1941
 • Kijkverdriet: kleine triptiek van het eeuwige landschap. (roman) – 1949
 • Konijnenberg. (streekroman) – 1941
 • Kroniek. (roman) – 1942 (= De gulden lijn uit 1951)
 • Land van belofte (roman) – 1948
 • Legenden. (verhalen) – 1924/25
 • Legenden. (verhalen) – 1935
 • Maria, mijn kind. (streekroman) – 1944
 • Moeder Greta.(roman) – 1948
 • Niet in de winter. (romancyclus – 3 delen) – 1964
 • Omnibus van de Kempen.  Bevat: Dorp in de hei. Berk en brem. Konijnenberg. -1963
 • Op de Grindershoeve. (novelle) -1924
 • Opgang. (verhalen) – 1927
 • Schalken, schelmen en schavuiten: volksvertellingen naverteld. 1962
 • Schelde, snelle vliet. (historisch roman) -1956
 • Soet Antwerpen, adieu… (historisch roman) – 1953
 • Troosteres der bedrukten. (psychologische roman) – 1956
 • Vier kameraden. (roman) – 1962
 • Voghelensanck. (roman) -1956

 JEUGD

 • Avonturen van een scheepsjongen. (jeugdroman) – 1970
 • De keteloorlog. (jeugd – historisch verhaal) – 1959
 • De koningin voert het bevel. (jeugdverhaal – reeks wijsneus speurt) – 1960
 • Het spookschip. (jeugdroman) – 1967
 • Hongersnood in Vlaanderen. (Jeugd – historisch verhaal) – 1954/1965/1974
 • Karel van Lorreinen. (Jeugd – historisch verhaal) -1956
 • Land van melk en honig. (jeugdverhaal – reeks wijsneus speurt) – 1962
 • Nanouk de Eskimojongen. (jeugdroman) – 1972
 • Onder de evenaar. (voor de jeugd – reeks wijsneus speurt) – 1961
 • Van Toontje die naar Rome ging. Reisverhaal voor onze jongens en meisjes. (reisverhaal van een bedevaart) – 1926/27
 • Vlaamsche Filmkes: Negentien VF onder twaalf verschillende schrijversnamen.

Chronologisch

 • FLANDRIJS, Prins Achmed, die de taal der vogelen sprak (nr 4, 1930)

1931

 • FLANDRIJS, Gouverneur Manco en de soldaat met het toverpaard (nr 9, 1931)
 • FLANDRIJS, Avonturen van den waterdrager (nr 12, 1931)
 • EMIEL VAN HEMELDONCK, Het gulden zwaard (nr 16, 1931) onder eigen naam
 • FLANDRIJS, De Arabische sterrenwichelaar (nr 27, 1931)
 • FLANDRIJS, Hoe twee beelden het geheim verklapten (nr 32, 1931)

1933

 • PAUL VAN DER VENEN, Van den felle met den roode baarde (nr 118, 1933),
 • PAUL VAN DER VENEN, De twee vluchtelingen (nr 143, 1933),
 • HARRY DAVIDSON (!), In de vallei der dood (nr 150, 1933)
 • PAUL VAN DER VENEN, Het schip van den dood (nr 156, 1933)
 • FONS REUSEN, De heks van Spiekelspade (nr 157, 1933)
 • KAREL VANDAEL, Napoleon en de witte vrouw (nr 160, 1933)

1934

 • PAUL VAN DER VENEN, Kapitein Slutter (nr 171, 1934).
 • FLOR JANSSEN, Hoe hij vader vond (nr 175, 1934)
 • JOAN VERSCHELDEN,  Het goudjaar 1945 (nr 186, 1934)
 • JOHAN VERHEYDEN,  Brigands of helden ? (nr 195, 1934)
 • JOAN VAN DER SANDEN, De circusjongen (nr 200, 1934)
 • HERMAN VAN DER SCHELDEN, Het kind van de Schelde (nr  203, 1934)
 • SIMON JOOSTENS, Kerstnacht (nr 216, 1934).

DIVERSEN

 • Bij de prentjes van A. Marivoet. (essay) – 1931
 • Frans Van Giel en de Kempen. (kunstmonografie) – 1970
 • Heimwee doet ons hart verlangen. (liederenboek – inleiding) – 1966
 • Israël zonder Jaweh : reisindrukken uit het Heilig Land. (reisreportage) – 1958
 • Olifanten hebben voorrang. Reportage van een reis door Kongo. (reisreportage) -1954
 • Regenboog der Kempen. (trilogie – volkskunde) – 1950
 • Tembo heeft voorrang. Reportage van een reis door Kongo met vragen door Paul Van Keymeulen. (reisreportage) -1957

In gezamelijke publicaties

 • Het schone witte huis. (verhaal)  In: “Onder een kap van riet”1959
 • Winteravond. (verhaal) – In de verhalenbundel: „Bloei – Een en twintig verhalen van Vlaamsche schrijvers” pp 273-288.
 • Het schoone Heilig Jaar. (verhaal) – In: “Jonge Boogaard: Novellen van Vlaamsche jongeren”.  pp 7-50

Pedagogische tracten

 • Dr.  Luning Prak. 1939
 • Handenarbeid op de lagere school. 1940
 • Het dennenbosch als bodemgemeenschap  1937
 • Het moedertaalonderwijs in het Engelsch leerplan 1938
 • In volle natuur : werkboekje voor natuurwaarneming in 6e, 7e en 8e leerjaren van de lagere en de voorbereidende afdeelingen van middelbare scholen en colleges z.d.
 • Ons handelswerkboekje : voor 4e graadklasse,, adultenscholen en voorbereidende afdeelingen M.O 1934
 • Over aardrijkskunde van de ” heimat ” 1935
 • Rijmwoordjes. 1-4 + Toelichting  1954
 • Rond het stelonderwijs 1931
 • Stijl en stijloefeningen [1925]
 • Stil-lezen. Werkboekje voor verdieping van taalinzicht. 1937
 • Vakman of kunstenaar. 1934

VERTALINGEN

 • Avonturen op de eilanden Seeland en Fünen. (Oorspronkelijke auteur: JON SVENSSON) -1930
 • Op reis in het Oosten. (Oorspronkelijke auteur: P.W. VON KEPPLER.) – 1931
 • In den wijngaard des Heeren. Sermonen en voordrachten   (Oorspronkelijke auteur: TIHAMÉR TÓTH) – 1935