home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Verhulst, Raf

Maakt deel uit van:

 

RAF VERHULST

Wommelgem, 7 februari 1866 – Vaals, 24 maart 1941

Rafaël Verhulst, beter bekend als Raf Verhulst was  dichter, librettist en schrijver. Naast gedichten schreef hij romans, toneelstukken en politieke brochures.

Schuilnamen:Koen Ravestein (voor de publicaties Robert en Bertrand); Antorf,  Luc, , S.T. Rijder en Jan Terzake (voor zijn politieke publicaties na 1918)

De carrière van Raf Verhulst ondervindt een ernstige breuk met de eerste Wereldoorlog. Tot dan was hij een succesvol schrijvers van volkse feuilletons en gesmaakte toneelstukken. Ook zijn gave als librettist werd enorm geapprecieerd.

De breuk vindt zijn oorsprong in zijn veroordeling wegens activisme tijdens WO I.

Nadien is het wachten tot 1938 voordat er nog literair werk gepubliceerd wordt. Wel verschijnt er –vanuit Duitsland- politiek journalistiek werk, waarin hij het Vlaams nationalistische gedachtengoed verdedigt.

Pseudoniemen:  Bonder, L.-Vl. (in: De Blauwvoet) voor details zie rubriek A-Z Pseudoniemen lexicon

 

BIOGRAFIE

7 februari 1866: Raf Verhulst wordt geboren te Wommelgem als zoon van Pieter-Cornelis Verhulst (uit Kontich) en Ludwina van der Auwera uit Mechelen.

Volgt de Grieks-Latijnse afdeling op het college te Hoogstraten en bij de Jezuïeten te Antwerpen.

Studeert voor geneesheer, maar breekt de studie na vier jaar af.

Een literaire start als feuilletonist…

1888: Werkzaam bij de krant “Het Laatste Nieuws”.

 • Toen Julius Hoste op 7 juni ’88 de verlieslatende krant Het Laatste Nieuws opkocht behield hij van de oorspronkelijke ploeg enkel de piepjonge Raf Verhulst. Die had net zijn studies afgebroken om van de pen te leven. Hoste had in de vlot schrijvende Verhulst onmiddellijk schrijverstalent geroken en dat exploiteerde hij nu volop door Verhulst opdracht te geven feuilletons ‘voor onder de streep’ te leveren en het liefst aan de lopende band.

1889: Zijn eerste reportage gaat over de avontuurlijke tocht van een luchtballon die op een zondag in augustus 1889 te Brussel was opgestegen. Een losbrekend onweer had het gevaarte in de kruin van een boom geslingerd. Onder de vier luchtreizigers bevond zich de reporter zelf. “Het Laatste Nieuws in de wolken” was een titel die opzien wekte.

1890: Onder het pseudoniem Koen Ravenstein bewerkt Raf Verhulst ‘Robert en Bertrand’. Deze vervolgroman verschijnt eerst in afleveringen in het dagblad ‘Het Laatste Nieuws’ van Julius Hoste. Nadien ook in boekvorm uitgegeven bij H. Leën, Brussel z.j. (1200p.). Verschijnt ook in Nederland te Breda.

 • Robert en Bertrand, helden uit de populaire vervolgroman in de beginjaren van de twintigste eeuw, danken hun ontstaan aan het toneel. Het toneelstuk “l’auberge des Adrets’, geschreven door het driemanschap Antier, St. Amand en Paulyarthe, werd in 1823 in de Ambiguschouwburg te Parijs opgevoerd. De twee vagebonden werden er als weinig stichtelijke boeven voorgesteld en het stuk dankte zijn succes aan het acteurstalent van Frederic Lemaire.
 • In de jaren 1860 worden beide boeven opnieuw de hoofdpersonages van ditmaal een Duits toneelstuk Robert und Bertram. De auteur was Gustav Raeder. Ook in Vlaanderen wordt het een kaskraker die jarenlang wordt opgevoerd.
 • Verhulst krijgt van Hoste de opdracht om deze klucht tot feuilleton om te werken. Hoewel hij het karakter van lustige vagebonden behoudt, krijgen de verhalen een eigen inhoud en stijl. Robert en Bertrand of de lustige vagebonden loopt in 1890 ‘onder de streep’ in Het Laatste Nieuws en wordt door de lezers zeer gesmaakt. Wie zich in de handen wreef was Julius Hoste, die de oplage van zijn krant zienderogen zag stijgen. Verhulst wrong zich dan weer de handen in wanhoop, want hij moest dagelijks zijn zes gekribbelde vellen inleveren, vaak net op tijd bij de typograaf aan wie hij zijn tekst dicteerde.
 • Verhulst zal er dan ook de brui aan geven. Het feuilleton zal worden overgenomen door Jan Bruylants jr. (1871- 1928)

1892: Van zijn hand verschijnt Jack-the-Ripper, als feuilleton in Het Laatste Nieuws.

 • Jack-the-Ripper werd geschreven vier jaar na de bloederige feiten die Londen teisterden en is nogmaals het verhaal van een vreselijke wraakneming waarin Verhulst de lezer van Londen naar de V.S. voert. Het boek neemt dan ook meer de allures van een avonturenroman aan. De roman verscheen onder Verhulsts ware naam, maar is jammer genoeg nooit als boek uitgegeven.

1895: Debuut als toneelschrijver met ‘Vorst en Volk’, dat prompt bekroond wordt in de Driejaarlijkse wedstrijd voor toneelletterkunde te Antwerpen. Het wordt in de KNS op 27 januari 1895 voor het eerst opgevoerd.

 • Verhulst’s toneelwerken hebben scenische kwaliteiten. Zij missen enige diepgang en lyrisch talent, maar daar staat tegenover dat ze gericht zijn op de massa en dus met succes worden opgevoerd.
 • Vorst en Volk is een erg romantisch stuk over een fictieve opstand in een middeleeuws koninkrijk met veel actie en uiterlijk vertoon.

1899: Op 24 februari wordt het zangspel Het Minnebrugje te Antwerpen opgevoerd. De muziek wordt geleverd door Arthur van Oost. Hoewel het stuk geen grote golven doet opslaan, wordt het toch in de loop der jaren een 100-tal keer worden opgevoerd.

1899 bljkt een productief jaar. Op 16 december 1899 wordt Quinten Massijs: zangspel in drie bedrijven met succes opgevoerd (met muziek van Emiel Wambach) en verschijnt er een keuze uit zijn gedichten onder de titel ‘Langs groene hagen’.

1899 – 1900: In dezelfde periode schrijft hij ook ‘De kleine patriot of de boerenkrijg’ (1584 p. !).

De feuilletonroman ‘De heldenstrijd der Transvaalsche boeren’, die hij in 1900 aanvatte zou hem tot zomer 1902 week na week aan de werktafel kluisteren. Hij zou er 2336 pagina’s aan besteden.

11 oktober 1899 tot 28 maart 1901: Voor de Waalse abonnees van Julius Hoste schrijft hij een “oorspronkelijke roman” in het Frans: ‘Pierre et Gavroche; ou, Paris pendant la guerre et sous la Commune’ (1216p.).

1901-1902: In het door hem gestichte weekblad ‘Tijl Uilenspiegel’, dat 4 bladzijden telt, publiceert hij van 12 oktober 1901 tot 15 mei 1902 de feuilletonroman: ‘De vrolijke en heldhaftige daden van John Falstaff in Zuid-Afrika’.

Een literaire carrière als toneelschrijver…

1904: Op literair gebied verwerft hij in dit jaar bekendheid met het toneelstuk “Jezus de Nazarener”.

 • Jezus de Nazarener’ is een onconventioneel passiespel. Hoewel Christus centraal staat, ontwikkelt de actie zich vooral tussen de nevenfiguren, voor- en tegenstanders van Jezus’ leer. Centraal staat de idee van de ondergang van een edele geest die zich weigert te verdedigen met middelen die hem onwaardig zijn.
 • Karel Van de Woestijne heeft er terecht op gewezen dat dit lyrisch drama –ondanks de scenische kwaliteiten- toch aan dichterlijke kwaliteiten tekort komt, en een vergelijking met Hegenscheidt’s ‘Starkadd’ niet kan doorstaan. (in: Vlaanderen, 3de jg., 1905, blz. 41-54. Verzameld werk, IV)
 • Toch wordt het werk –in tegenstelling van ‘Starkadd’ – bekroond met de Driejaarlijkse Staatsprijs voor Vlaamse Toneelletterkunde (periode 1901-1903)

1906: Toneelstuk ‘Semini’s kinderen’, dat zich afspeelt in het Antwerpen van de 12de eeuw. Bekroond met de driejaarlijkse Staatsprijs voor Vlaamse toneelletterkunde (1907).

1907: Wordt door het stadsbestuur benoemd tot leraar in de Nederlandse letterkunde en metriek aan het Conservatorium tegen de kandidatuur in van Pol de Mont en August Vermeylen.

Dat Verhulst ook met lichtere genre overweg kan, bewijzen het blijspel ‘De gewenste Karel’ en twee libretti ‘Rozemarijntje’ en ‘Reinaert de Vos’

1908: Toneelstuk ‘Telemon en Myrtalee’. Lyrisch drama dat zich afspeelt in het oude Griekenland. Het is een treurspel met koren zoals in de antieke tragedies.

Kortom,

 • Verhulst vlotte rijmvaardigheid maakt hem tot een van de meest geliefde librettisten.
 • Tot zijn best geslaagde operateksten kunnen ‘Quinten Matsys’ (1899, getoonzet door Emiel Wambach) en ‘Kinderen der Zee’ (op muziek van Lodewijk Mortelmans) worden gerekend.
 • Ook het opera-libretto voor de opera ‘Reinaert de Vos.  Het epos van den middeleeuwschen vrijheidsgeest.’ (1903) met muziek van August de Boeck (opgevoerd en in boekvorm heruitgegeven 1909) mag niet onvermeld blijven.

30 mei 1913: Gaat te Antwerpen scheep op een cargo die hem naar Athene zou brengen. De terugweg leidt hem dwars door heel Italië. Hij is net op tijd terug voor de grootse Hugo Verriestviering te Ingooigem op 16 augustus 1913.

WERELDOORLOG I

1915-1918: Tijdens de eerste wereldoorlog is hij hoofdredacteur van het Antwerpse activistische blad “Het Vlaamsche Nieuws”.  Hierin publiceert hij het feuilleton: ‘Tijl Uilenspiegel, het vrolijke en avontuurlijke leven van Vlaanderen’s guitige filosoof’.

Een literaire carrière afgebroken…

November 1918: Als vooraanstaand activist in de oorlogsjaren ziet Verhulst zich in november 1918 genoodzaakt naar Nederland uit te wijken. Hij vestigt zich met vrouw en dochter te Scheveningen.

1920: Wordt door de Belgische justitie bij verstek ter dood veroordeeld

1921: Verhuist naar Göttingen (Duitsland) waar hij tot 1931 Nederlandse taal- en letterkunde doceert.

Juni 1928: Leo Augusteyns, stichter en uitgever van een plaatselijk weekblad in Kapellen, De Noorderklok, komt bij Verhulst, zijn vroegere dorpsgenoot, aankloppen en verzoekt hem om een bijdrage ter gelegenheid van 11 juli. Dit is een kolfje naar zijn hand en voortaan vult hij week na week hele bladzijden zoals in zijn beste jaren: Strijder, Antorf, Lukas, Peerken en geen handtekening het is allemaal dezelfde persoon.

Maart 1929: Verhulst en zijn echtgenote bezoeken na tien jaar ballingschap Antwerpen. Ze ontmoeten er Dr. Borms die net was vrijgelaten, nadat hij in een onverwachte tussentijdse verkiezing ruim 83.000 stemmen achter zijn naam had gekregen.

 Verhulst Raf 0b

DE JAREN DERTIG

Politiek is 1930 een woelig jaar. Onder grote druk wordt de Gentse hogeschool eindelijk vernederlandst. In het Belgisch leger wordt het Nederlands commando in de Vlaamse compagnies ingevoerd.

Juli 1930: De kardinaal en vijf bisschoppen laten vanaf hun kansels een herderlijke brief aflezen waarin zij het politieke programma van de Vlaamse nationalisten veroordelen. Hevige verontwaardiging alom. Ook bij Verhulst die er in ‘De Noorderklok’ een sterk strijdschrift aan wijdt onder de titel ‘Antwoord aan den Kardinaal Cauchonie. Het proces van ’t gezag van de bisschoppen.’ Het vertoog wordt op 10.000 exemplaren verspreid en er verschijnen hetzelfde jaar nog 3 herdrukken.

Lente 1931: Wegens het bereiken van de leeftijdsgrens stopt hij met zijn werkzaamheden als lektor Nederlands te Göttingen. Op 3 mei verhuist hij naar Aken.

1932: De samenwerking met ‘De Noorderklok” stopt.

1933-1939: Hoofdredacteur van het blad “Het Vlaamsche Land”

 • Aanvankelijk heet het blad “Het Vlaamsche Volk” (1933-1935) en draagt onder de titel een tekening met het profiel van zeven torens: Damme (een van de werkplaatsen van Maerlant), Brugge, Gent, Antwerpen Brussel, Mechelen en Hasselt (een van de bolwerken tijdens de Boerenkrijg).
 • Op 2 juni 1935 verscheen boven deze torens een nieuwe titel, Het Vlaamsche Land om aan te geven dat het hele Vlaanderen met Brussel de inzet waas van de strijd.

Wekelijks schrijft hij 2 van de zes bladzijden hoofdartikels. Vaak schrijft hij ook nog enkele aantekeningen voor de rubriek ‘’n Duit in ’t zakje’.

24 oktober 1934: Sticht een politieke partij: Het Vlaamse Blok. Na de verkiezingen van 24 mei 1935 behaalt zijn partij 16 zetels, waarvan 2 in Brussel.

1936: Eind juni schrijft hij de eerste hoofdstukken van wat later de roman ‘Jan Coucke en Pieter Goethals’ zou worden.

Maar het werk moet op zij gelegd worden. Allerlei beslommeringen met ‘Het Vlaamsche Land’, de massa’s te beantwoorden brieven zijn een rem op dit project.

Bovendien wil zijn gezondheid niet meer mee, hij krijgt duizelingen, raakt overwerkt.

1938: De historiche roman Jan Coucke en Pieter Goethals’ wordt door de uitgeverij NV Patria te Antwerpen uitgegeven.

16 januari 1941: Tijdens een grote meeting van oud-activisten en Vlaamse nationalisten te Antwerpen wordt hem voor zijn historische roman “Jan Coucke en Pieter Goethals” (1938) de Rembrandtprijs 1940 uitgereikt.

Verhulst Raf 0c

24 maart 1941: Raf Verhulst overlijdt te Aken.

 • Rafaël Verhulst ligt begraven op het Erepark van het Schoonselhof te Antwerpen. Het grafmonument voor Rafaël Verhulst bevindt zich op perk D, Zuid. Verhulst werd eerst begraven op ereperk N maar in 1949 overgebracht naar perk D, Zuid.

1942: De uitgeverij Volk en Staat geeft postuum ‘De jeugd van Tijl Uilenspiegel’ uit.

BEKRONINGEN

 • 1895: Driejaarlijkse wedstrijd voor toneelletterkunde te Antwerpen voor ‘Vorst en Volk’.
 • 1904: driejaarlijkse Staatsprijs voor Vlaamse toneelletterkunde (periode 1901-1903) voor ‘Jezus de Nazarener’.
 • 1907: Bekroond door den Staat met de gouden Medalje en met den Driejaarlijkschen staatsprijs voor toneelletterkunde (Tijdstip 1904-1907) voor ‘Semini’s kinderen’
 • 1907: Bekroond door de stad Antwerpen met den eersten prijs in den Driejaarlijkschen prijskamp voor toneelletteren. voorSemini’s kinderen’
 • 1941: de Rembrandt-prijs voor zijn historische roman “Jan Coucke en Pieter Goethals” (1938).

MEER OVER RAF VERHULST

 • 1937: R.. Oswald e.a., Lebensriss und Werke von Professor Verhulst,  in Deutsch-Niederländische Symphonie, blz. 315-137.
 • 1942: Begegnungen mit Vlamen / von Franz FROMME. – Brüssel : Die Osterlingen, – 64 p. (blz. 53-64).
 • 2011: Armand Van Nimmen, De uitreiking van de Rembrandtprijs aan Raf Verhulst in 1941 : een politiek spektakel met voor- en naspel.  In : Wt : wetenschappelijke tijdingen op het gebied van de geschiedenis van de Vlaamse Beweging : driemaandelijks tijdschrift uitgegeven door het ADVN / uitgegeven door ADVN. – Massemen : Frans-Jos Verdoodt. – ill.; 24 cm. – Voortzetting van : Wetenschappelijke Tijdingen : orgaan van de Vereniging voor Wetenschap (BC R 1063), 2011; LXX, nr. 4, p. 344-364.

 

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Websites

Referenties

 • Prof. Dr. M. Rutten, Prof. Dr. J. Weisgerber, Van ‘Arm Vlaanderen’ tot ‘De voorstad groeit’ 1888-1946. Standaard Uitgeverij 1988.
 • Leo Delfos, Raf Verhulst (1866-1941) – een dichter in dienst van zijn volk. , Oranje-uitgaven te Wilrijk. (1966) -103p.

BIBLIOGRAFIE

Woordje vooraf

 • De bibliografie valt uiteen in twee delen:
  • A. Chronologisch;
  • B. Per genre alfabetisch op titel.

De bibliografische gegevens werden onder meer nagekeken bij

 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles
 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience –Antwerpen.
 • POËZIECENTRUM vzw – Gent

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klikt u op de foto.

A.   Chronologisch overzicht

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1895 Vorst en volk: geprimeerd drama in vijf bedrijven. . (toneel)

Bekroond met den eersten prijs in den stedelijken prijskamp voor Tooneelletteren van Antwerpen
Antwerpen : Lodewijk Janssens. -100p.

Reeks: Vlaamsche Tooneelverzameling Janssens. Gemengde rollen nr 90
1897 De kleine patriot of de boerenkrijg. Groot geschiedkundig roman der XVIIIe eeuw. Met prachtige platen door onze beste teekenaars / door J. Hoste, en, R. Verhulst . Livraisons 1 à 3, p. 1 à 48 Brussel: Hoste et Leën.
1898 De kleine patriot of de boerenkrijg. Groot geschiedkundig roman der XVIIIe eeuw / door J. Hoste, en, R. Verhulst, Met prachtige platen door onze beste teekenaars . Livraisons 6 à 14 Brussel: Hoste et Leën. P. 81-224
1899 De kleine patriot of de boerenkrijg. Groot geschiedkundig roman der XVIIIe eeuw / door J. Hoste, en, R. Verhulst, Met prachtige platen door onze beste teekenaars . Livraisons 54 à 64 Brussel: Hoste et Leën. P. 849-1024
1899 Robert en Bertrand of de lustige vagebonden. Nieuw beroemd en geïllustreerd roman / door Koen Ravestein, met 150 prachtige platen.

Pseudoniem: Koen Ravestein
Brussel: Hoste et Leën. -1200p.  In diverse afleveringen
1899 Langs groene hagen / Verzen. (poëzie)

Heruitgegeven in 1915 door Gust Janssens, uitgever te Antwerpen.
Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel. -343p.
1899 De Speelman op ’t dak : geprimeerd blijspel in één bedrijf. (toneel) Antwerpen : L. Janssens & Zonen. -24p.

Reeks: Vlaamsche Tooneelverzameling gemengde rollen nr 157
1899 Bruiloftsklokken. Dramatisch zangspel. (zangspel) Brussel: Hayez. -8p.

Overdruk uit: Bulletins de l’Académie royale de Belgique ; classe des beaux=arts, 1899
1900 Robert en Bertrand (feuilleton)

Onder de pseudoniem: Koen Ravestein.
Het Laatste Nieuws.
1900-…. Pierre et Gavroche, ou Paris pendant la guerre et sous la Commune / Roman inédit de Ravenstein. Brussel: Hoste et Leën. -1214p.

In diverse afleveringen
1900 Quinten Massijs: zangspel in drie bedrijven. (zangspel)

Bekroond met den 1en prijs zangspel
Libretto; Raf Verhulst
Componist: Emiel Wambach.
Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel. -47p.
1901 Hoogste Plicht: geprimeerd tooneelspel in vier bedrijven. (toneel) Antwerpen : G., J. en E. Janssens. -83p.

Reeks: Vlaamsche tooneelverzameling, 18e reeks voor gemengde rollen nr 209
1902 De heldenstrijd der Transvaalsche Boeren. Groot geschiedenistrouw roman, gaande van 1815 tot 1900. Met meer dan 1,000 platen, gravuren, portretten, schetsen, oorlogstafereelen, zichten, enz., uit Zuid-Afrika voor en gedurende den oorlog. Brussel: Hoste et Leën. -1200p.

In diverse afleveringen.
1903 Reinaert de Vos. Het epos van den middeleeuwschen vrijheidsgeest. Zangspel in 3 bedrijven. (zangspel)

Libretto: Raf Verhulst
Componist: August De Boeck.
Heruitgegeven in 1909 bij G., J. en E. Janssens te Antwerpen.
Het libretto is ook terug te vinden in de muziekuitgave: Reinaert de Vos van August de Boeck, in: Vlaamsche Muziek, Een muziekuitgave voor iedereen. Antwerpen, Vlaamsche Muziek, z.d. (20)p. (Maanduitgave, nr. 17).
Maldeghem: drukkerij V. Delille. -70p.

Reeks: Duimpjesuitgave nr 41
Ingenaaid en gelijmd in papieren omslag.
Gedrukte opdracht in de Duimpjesuitgave: “U, Louis Ritschie, zij mijn “Reinaert” toegewijd uit oprechte vriendschap en als een geringe hulde aan uw inborst, uw helderen geest, uw zekeren kunstzin; -deze was voor mij steeds een richtsnoer, een medewerking. Cappellen, den 5 van Lauwmaand 1904. R. V.”
1904 De admiraalsvlag. Geprimeerd tooneelspel in één bedrijf. (toneel) Antwerpen : G., J. en E. Janssens. -33p.

Reeks: Vlaamsche tooneelverzameling, 22e reeks voor gemengde rollen nr 259
1904 De vroolijke daden van Keizer Karel. (verhalen) Antwerpen: L. Opdebeek. – 3 vol in 1 band.
1905 De nieuwe Robert en Bertrand of Robert en Bertrand in Antwerpen vroolijke avonturen van twee lustige vagebonden.

Onder pseudoniem: Koen Ravenstein
Antwerpen: s.n. / Brussel: Deus Bodden 28 Anneessenstraat

Afmetingen: 20 x 13.50
1906 Jezus de Nazarener. Bijbelsch Treurspel in vijf bedrijven. (toneel)

Met versieringen van Alfred van Neste
Bekroond met driejaarlijkse Staatsprijs voor Vlaamse toneelletterkunde 1904
Antwerpen : G., J. en E. Janssens. -120p.

Reeks: Vlaamsche tooneelverzameling, 24e reeks voor Gemengde rollen, nr 284 

1908 Telamon en Myrtalee. (toneel)

Bekroond met den 1en prijs door de stad Antwerpen.
Antwerpen : gebroeders Janssens. –-64p.
z.j. ca
1908
De gewenschte Karel. Bekroond en geprimeerd blijspel in twee bedrijven. (toneel)

Bekroond met den 1en prijs door de stad Antwerpen

Antwerpen : G., J. en E. Janssens. 16 p.: met 2 kol. per blad, prenten.

Reeks: Zes=cent=bibliotheek, nr 9

1909 Reinaert de Vos. Het epos van den middeleeuwschen vrijheidsgeest. Zangspel in 3 bedrijven. (zangspel)

Muziek van August De Boeck
Omslagillustratie van M[edard] Tytgat, gesigneerd 1908. Deze werd door uitgever Gust Janssens ook gebruikt voor Een almanak voor het Vlaamsche Volk voor het jaar 1916.
Heruitgave zie 1903
Antwerpen: G.,J. en E. Janssens. -47+1p.

Afmetingen: 24 x 13.50 (geniet en gelijmd in papieren omslag)Gedrukte opdracht: “Aan Louis Ritchie uit oprechte vriendschap. R.V.”
Omslag: “Woorden van Rafaël Verhulst. Muziek van August de Boeck. 50 Centiemen.”
1911 Semini’s kinderen. Drama in vijf bedrijven. (toneel)

Bekroond door de stad Antwerpen met den eersten prijs in den Driejaarlijkschen prijskamp voor toneelletteren
Bekroond door den Staat met de gouden Medalje en met den Driejaarlijkschen staatsprijs voor toneelletterkunde (Tijdstip 1904-1907)
 Verhulst Raf 5 Bussum : C. A. J. van Dishoeck. -164p.

Afmetingen: 25.50 x 19.50 (gebonden – harde linnen kaft)
Leiden: Boekdrukkerij van L. van Nifterik hz.
Voor het eerst opgevoerd in 1906
1913 Heibieke: landelijk zangspel in twee bedrijven. (zangspel)

Libretto: Verhulst
Componist: Edward Verheyden.
Antwerpen: Janssens -32p;
1915 Langs groene hagen. Verzen (poëzie)

Heruitgave van 1899.
Antwerpen: Gust Janssens, uitgever. -315p.

Afmetingen: 21.40 x 12.60 (ingenaaid)
Colofon: Van dit boek werden 10 genummerde exemplaren op bijzonder papier gedrukt, die niet in den handel zijn gebracht.

 

1926 De vroolijke daden van Keizer Karel, nieuwe reeks: een onverwachte Peter. Antwerpen: L. Opdebeek. -109p.
1928 Verdrukt Vlaanderen. De zware Schuld van de Belgische Regeering tegenover Vlaanderen.

Onder de schuilnaam: S.T. RIJDER

Dosfel Lode 2

Capellen: ” De Noorderklok “. -40p.

Reeks: Propaganda-Brochuren van “De Noorderklok” Nr 3
Afmetingen: 20.60 x 16.60 (geniet)
Bestaat in twee uitgaven Uitgave A Fr. 2,50 en een Uitgave B (volksuitgave) @ Fr. 2.
1929 Devant un verre de bière; La situation flamande vue dans un miroir wallon. Pour les Wallons de bonne foi. Antwerpen : Druk. J. V. Schoepen en Zoon ; Kapellen : M. Van Dierendonck. -8p.
1929 Belgien vor dem Weltgericht / von prof. Raf Verhulst unter Mitarbeit von Ward Hermans, Abgeordneter in belgischen Parlament. München : Süddeutsche Monatshefte. S. 73-116.

Süddeutsche Monatshefte, Heft 2, 27. Jahrgang, November 1929.
1929 België daagt Duitsland voor de vierschaar van de wereld, zijn de Belgische francstireurs te Leuven en elders een legende? Antwoord aan de heer Fernand Mayence, professor te Leuven.

Onder de schuinaam: Jan Terzake.
Antwerpen: Drukkerij De Vos-Van Kleef. -104p.
1929 De beschuldiging en het bewijs: de zeer merkwaardige briefwisseling tusschen kapitein Georges Monballiu Bailley en Prof. Alfred Errera . De tien miljoen van Duitschland voor de Vlaamsche propaganda in België.

Onder de schuilnaam: Antorf.
Kapellen: ” De Noorderklok “. -32p.

Reeks: Propaganda-Schriften van De Noorderklok ; 1
1929 Dr. August Borms. Kapellen: ” De Noorderklok “. -24p.

Reeks: Propaganda-Schriften van De Noorderklok ; 2
1930 Antwoord aan den Kardinaal Cauchonie. Het proces van ’t gezag van de bisschoppen. Kapellen: ” De Noorderklok “. -16p.

Reeks: Propaganda-Schriften van De Noorderklok ; 7
1930 Naar een republiek Vlaanderen. Aan de Vlaamsche socialisten! Aan al de werklieden van Vlaanderen! Kapellen : “De Noorderklok”. –16p.

Reeks: Propaganda-Schriften van De Noorderklok ; 9
1938 Jan Coucke en Pieter Goethals. (historische roman)

Met teekeningen van Lode Seghers
Bekroond met de Rembrandt prijs.
Antwerpen: Uitgeverij NV Patria, Pompstraat 2-14. -786p.

Afmetingen: 18.25 x 13.50 (gelijmd  & gebonden in harde geïllustreerde kartonnen kaft)
1940 Jan Coucke en Pieter Goethals. (historische roman) Antwerpen: Uitgeverij “De Wekroep” S.V.

Verantwoordelijke beheerder Dr. Edg. Muyllle Herentalsche Baan 273, Deurne Zuid (Antwerpen.
Afmetingen: 20.50 x 15 (ingenaaid)
Drukkerij De Vos-Van Kleef p.v.b.a. (A. Ghijs, Bestuurder) Roodestraat 44, Antwerpen.
1942 De jeugd van Tijl Uilenspiegel.

Teekeningen door A. Panis.

Nota: Er bestaat ook volgende uitgave:
’s Gravenhage, N.V. De Residentiebode, 1942.
Gebonden-linnen kaft, 343+1p. Met illustraties van A. Panis.

Nota:
de gebonden uitgave bevat een ingelijmd blad “De Hanzische Universiteit kent op Voorstel van het Curatoium den hanzischen Rembrandt-Prijs voor 1940 toe aan den Vlaming Raf Verhulst – Dichter,
Antwerpen: Volk en Staat. -343 p., ill.

Afmetingen: 21 x 13.50 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag & ingenaaid met zachte kaft)
Druk: drukkerij-boekbinderij der naamloze vennootschap uitgeverij De Schelde beheerder-algem. direkteur: Karel Peeters, Somersstraat 22, Antwerpen.
 
z.j. De gifmengster van Antwerpen, of: Het geheim van den onderzoeksrechter. (toneel) Brussel: Maes -187p.

 

2. Per genre alfabetisch op titel.

Toneel

 • De admiraalsvlag. Tooneelspel in 1 bedrijf. (1904)
 • De gewenschte Karel. Bekroond en geprimeerd blijspel in twee bedrijven. (z.j.)
 • De gifmengster van Antwerpen, of: Het geheim van den onderzoeksrechter. (z.j.)
 • Hoogste plicht. Tooneelspel in 4 bedrijven. (1901)
 • Jezus de Nazarener. Drama in 5 bedrijven. (1904)
 • Semini’s kinderen. Drama in 5 bedrijven. (1906)
 • De speelman op het dak. Blijspel in 1 bedrijf. (1899)
 • Telamon en Myrtalee. Treurspel in 3 bedrijven. (1908)
 • Vorst en Volk. Drama in 5 bedrijven. (1895)

Zangspel

 • ’t Minnebrugje. Zangspel in 1 bedrijf. (1899)
 • Dramatisch zangspel. (1899)
 • De Kinderen der Zee, in handen van Lodewijk Mortelmans om betoondicht te worden, bekroond met den 1en prijs door de stad Antwerpen;
 • Heibieke: landelijk zangspel in twee bedrijven. (1913)
 • Quinten Massijs: zangspel in drie bedrijven.(1900)
 • Reinaert de Vos. Het epos van den middeleeuwschen vrijheidsgeest. Zangspel in 3 bedrijven. (1903 – heruitgegeven in 1909)
 • “Rozemarijntje”, zangspel, betoonzet door Arthur Van Oost; (ca 1908)

Poëzie

 • Langs groene hagen. (1899; 2de druk 1915)

Feuilletons

 • De heldenstrijd der Transvaalsche Boeren.(1900)
 • De kleine patriot of de boerenkrijg (1897-1900)
 • Pierre et Gavroche, ou Paris pendant la guerre et sous la Commune. (1899-1901)
 • Robert en Bertrand of de lustige vagebonden. (1900)
 • De vrolijke en heldhaftige daden van John Falstaff in Zuid-Afrika. (1901/902)

Romans/Verhalen

 • Jan Coucke en Pieter Goethals. (1938 & 1940)
 • De jeugd van Tijl Uilenspiegel. (1942)
 • De vroolijke daden van Keizer Karel. (1904)
 • De vroolijke daden van Keizer Karel, nieuwe reeks: een onverwachte Peter. (1926)

Politiek journalistiek werk.

 • Antwoord aan den Kardinaal Cauchonie. Het proces van ’t gezag van de bisschoppen. (1930)
 • Dr. August Borms. (1929)
 • België daagt Duitsland voor de vierschaar van de wereld, zijn de Belgische francstireurs te Leuven en elders een legende? Antwoord aan de heer Fernand Mayence, professor te Leuven. (1929)
 • Belgien vor dem Weltgericht / von prof. Raf Verhulst unter Mitarbeit von Ward Hermans, Abgeordneter in belgischen Parlament. (1929)
 • De beschuldiging en het bewijs: de zeer merkwaardige briefwisseling tusschen kapitein Georges Monballiu Bailley en Prof. Alfred Errera . De tien miljoen van Duitschland voor de Vlaamsche propaganda in België. (1929)
 • Devant un verre de bière; La situation flamande vue dans un miroir wallon. Pour les Wallons de bonne foi. (1929)
 • Naar een republiek Vlaanderen. Aan de Vlaamsche socialisten! Aan al de werklieden van Vlaanderen! (1930)
 • Verdrukt Vlaanderen: de zware schuld van de Belgische regeering tegenover Vlaanderen. (1928)