home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Van Offel, Edmond

Maakt deel uit van:

Edmond van Offel

Antwerpen, 14 april 1871 – Schilde, 5 december 1959

Dichter, etser, tekenaar, internationaal bekend boekverluchter en schilder.

 

BIOGRAFIE

14 april 1871: Geboren te Antwerpen als Edmond Marie Gabriël Van Offel .

Twee van zijn broers deden zich ook opmerken op het grafische of literaire domein.

 • Stan van Offel (1885-1924) was een bekend graficus, die jammer genoeg overleed vooraleer zijn kunst gerijpt was. Toch is zijn grafisch werk tot op heden op de kunstmarkt gegeerd.
 • Horace van Offel (1878-1944), maakte carrière in het literaire milieu in Parijs met een 30-tal publicaties. Horace publiceerde in 1905 ‘L’armée des pauves’, waarmee hij de toenmalige toestanden in het Belgisch leger schetste.

Over Edmond Van Offel is bijzonder weinig te vinden, niet in lexica over Vlaamse literatuur, noch in literaire overzichtswerken, noch op het internet.

“Was het dan zo’n onbekwaam artiest ?, vraagt Stefan Brijs zich af in ‘De vergeethoek’. ‘Nee, want de vaardigheid was er, en ook het talent, maar het ontbrak hem aan originaliteit…..Van de Woestijne merkte op dat hij ‘meer door ijver, geestdrift en werklust uitblonk dan door eigengeaardheid.”

Van Offel volgde les aan het atheneum en vervolgens aan de Academie voor schone Kunsten te Antwerpen, waar hij les in literatuur kreeg van Pol de Mont.

VOOR WERELDOORLOG I: vol literaire ambitie…maar internationale erkenning voor zijn grafisch werk

1893: Publiceert het gedicht Mei in het laatste nummer van het tijdschrift Van Nu en Straks (blz. 10). Het bleef slechts bij deze ééndagsvlieg.

1896: Publicatie van zijn eerste dichtbundel ‘Bloei’ door hemzelf met tekeningen verlucht.

Tekent affiches en prenten op steen in het drukkersatelier Van Os, en verkreeg voor deze vaardigheid zelfs erkenning tot buiten de grenzen.

1897: Wordt lid van de Antwerpse kunstkring De Scalden waar van hij de jaarboeken helpt te illustreren.

 • De kunstenaarsvereniging De Scalden (1889-1914) werd aanvankelijk opgericht met het oog op deelname aan een wedstrijd voor een feeststoet en organiseerde aanverwante activiteiten zoals tentoonstellingen. De komst van illustrator Edmond Van Offel (1871-1959) in 1897 zorgde voor een nieuwe dynamiek. Vanaf dat moment richtten de tentoonstellingen zich op decoratieve kunst, vanuit een sociaal engagement. De vereniging bracht ook een typografisch verzorgd en mooi geïllustreerd jaarboek uit. (Odis databank)
 • Bij De Scalden waren ook andere affichekunstenaars en illustratoren actief, zoals Karel Collens (1869-1901) en Edward Pellens (1872-1947). In hun jaarboeken, die voortdurend van vorm en formaat veranderden, droegen ze hun typische, vrij sobere belle-époquekunst uit.

1902: De Franse dichter Frédéric de France – Van Offel had voor hem reeds illustraties geleverd voor de bundel Métopes et Triglyphes (1901) – brengt in Parijs (Uitg. Borel) een album van zijn tekeningen op de markt.

Van Offel raakt met zijn grafiek internationaal bekend en verlucht ook sprookjes van Andersen en de gebroeders Grimm en boeken van Couperus, Flaubert, Dante en Shakespeare. Over zijn hele carrière verspreid zou hij meer dan 300 boeken verluchten.

 • Zie: Ronny Janssen, Edmond van Offel als illustrator, in: Joz. De Coo, Maurice Gilliams, Phil. Mertens, Jeanne Moorkens, Raf van Os & E. Willekens, De wereld van Edmond van Offel, De Rode Beuk, 1968, pp 113 -143

Zijn tekeningen vinden probleemloos de weg naar de grote buitenlandse tijdschriften van die tijd, in ‘Pan’ (Duitsland), in ‘Studio’ (Engeland), in ‘Graphische Künste’ (Wenen). Vooral zijn ‘Dantevisioenen’ maken grote indruk.

1906: Even lijkt het erop dat Van Offel en beloftevol dichter zou worden, toen Lodewijk van Deyssel en Albert Verwey zijn ‘Vastenavond’ lazen in ‘De XXste eeuw’. Maar wat blijkt ? Zowel in visie als persoonlijkheid schiet hij tekort om zich als literair eersterangsfiguur staande te kunnen houden.

Na publicaties in Van Nu en Straks en De XXste Eeuw, ging het naar Groot Nederland (1903 – C. Buysse, L. Couperus en W.G. v. Nouhuys), De Vlaamsche Gids, De Boomgaard (1910), De Gulden Winckel en Het Roode Zeil (1920)

1910: Redacteur bij ‘De Boomgaard’

1910: Een tweede dichtbundel ‘De Getijden’ verschijnt.

Zijn dichtwerk valt op door de haast perfecte opbouw. Technisch zijn ze af, maar ontroeren doen ze niet.

Brijs citeert er eentje en zegt daarbij dat ‘het lijkt of Guido Gezelle de pen hanteert na twee flessen jenever door zijn keelgat gejaagd te hebben”:

Pluizelpluimekens warrelwiegen,
schuinse vliegen
het ijle door;
Sneeuwezierkens draaiend dralen
dichte dalen
van ’t wolkgesmoor.
 
Spranklend spelle van ronde-dansen
vlokkenkransen
bijen uiteen
zwirrelzwieren, zutekens zwevend
zilvrig bevend
weer hier, weer heen.

1918-1919: De vooroorlogse periode wordt afgesloten met de twee enige toneelstukken: Maskarade en Krijgsgevangenen, beide zijn eenakters.

INTERBELLUM: hoofdzakelijk jeugdverhalen, vertelsels en monografieën

Op één verhalenbundel na – Naar ’t levend model (1926) – komt het gros van Van Offels literaire productie te liggen op het gebied van het jeugdboek. Boeken die hij overigens ook zelf illustreerde. Enkelen waren bijzonder populair en werden – zoals Kozzeke en kompanie (1934) – herhaaldelijk herdrukt. Ze werden zonder uitzondering allemaal uitgegeven door Lodewijk Opdebeek.

Voor dezelfde uitgever maakt hij ook studies over Rubens, Van Dijck en Jordaens (niet toevallig grote Antwerpse schilders), die een plaats vinden in de reeks ‘Beroemde mannen’ van de uitgeverij. Van deze studies worden ook versies voor de jeugd gemaakt.

NA WERELDOORLOG II: een literaire nabloei…

1943: Publiceert de roman, Adriaan over de kunstschilder Adriaan Bouwer. Het boek komt tegelijkertijd op de markt als de boeken met dezelfde titel Ernest Vander Hallen en van Felix Timmermans. Het blijft bij deze enige roman.

1950: Op hoge leeftijd verschijnt het anekdotenboek  ‘Antwerpen 1900’, over het geanimeerde kunst en cultuurleven in de havenstad aan het begin van de 20ste eeuw. Vooral het carnavalsleven, waar Edmond met de kunstvereniging De Scalden vaak aan deelnam, komt aan bod.

1959: Zijn laatste boek ‘Vader vertelt’ zorgt voor grote verrassing in de literaire wereld.

 • Het boek is des te verrassender omdat het ver in de tijd teruggrijpt. De nota’s van vader Van Offel behandelen diens herinneringen tot in 1854, maar het gaat ook over de vertellingen van zijn vader Niklaas (1815-1865) en van zijn grootvader Pierre (gestorven in 1830). Pierre Van Offel was één van de opstandelingen van het jaar dertig. Hij werd in een gevecht met de Hollanders dodelijk getroffen. Zijn naam staat op het monument van het Martelarenplein te Brussel. Niklaas van Offel was drukker en verver van stoffen.

05 december 1959: Edmond van Offel overlijdt te Schilde-’s Gravenwezel op 88-jarige leeftijd.

Epiloog

De kunstenaar mag dan al uit het geheugen van de encyclopedieën zijn, niet zo uit het geheugen van de mensen.

1983: Heruitgave van Vader vertelt en Antwerpen 1900 door Walter Soethoudt bij De Dageraad.

7 februari 1997: Huldetentoonstelling aan Van Offel georganiseerd te Schilde.

Van 04/05/2009 tot 08/06/2009: Herdenkingstentoonstelling – georganiseerd door de vereniging ‘Sint-Andrieskwartier Herleeft’- ter gelegenheid van het 50 jaar overlijden in 1959 van Edmond Van Offel.

30/11/2013 – 8/12 2013: Heemkring De Drie Rozen uit Schilde organiseert naar aanleiding van de publicatie van  ‘Edmond van Offel vertelt’ – een boek geschreven door Frans Rymenams – een tentoonstelling over de kunstenaar.

 

Boekgegevens: Uitgever: Heemkring De Drie Rozen – Albert Van Dyck Genootschap, ‘s-Gravenwezel – Schilde. Overvloedig geïllustreerd in kleur met foto’s en archiefmateriaal van, over en door Edmond Van Offel. 148 pagina’s, ingenaaid met zachte kaft. 2013

 

BEKRONINGEN

1913: “Prijs der Poëzie” van de provincie Brabant voor “De getijden”

 

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Referenties

 • Stefan Brijs, De vergeethoek, Atlas 2003 p.133-139.
 • Prof. Dr. M. Rutten; Prof. Dr. J. Weisgerber (red.): Van “Arm Vlaanderen” tot “De voorstad groeit” 1888-1946. Standaard Uitgeverij 1988.
 • Joz. De Coo, Maurice Gilliams, Phil. Mertens, Jeanne Moorkens, Raf van Os & E. Willekens, De wereld van Edmond van Offel, De Rode Beuk, 1968

 

BIBLIOGRAFIE

De bibliografische gegevens werden onder meer nagekeken bij

 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles.
 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience – Antwerpen.
 • Universiteitsbibliotheek – Katholieke Universiteit Leuven.
 • Piet Devos: Van reuzen tot dwergen. Bibliografie – Vlaamse schrijvers in de 20ste eeuw – Eerste drukken. Kortrijk, eigen beheer 2007.
 • POËZIECENTRUM vzw
 • Ronny Janssen. In: De wereld van Edmond van Offel. De Rode Beuk, 1968 pp. 95-153 (de bibliografie bevat ook een chronologische lijst van alle boeken die door Edmond van Offel werden geïllustreerd).

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klikt u op de foto.

Chronologisch overzicht.

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
z. j. De Nachtzangen. (poëzie)

Eerder verschenen in: De XXste Eeuw 12de jg. (1906), deel 14 pp 170-181
In 1910 gepubliceerd in “De Getijden”
Amsterdam: Scheltema en Holkema’s boekhandel. -12p.

Afmetingen: 24.50 x 16.50
z. j. Vastenavond.

Eerder verschenen in: De XXste Eeuw 12de jg.(1906), deel 3 pp 188-198
Amsterdam: Scheltema en Holkema’s boekhandel. -12p.

Afmetingen: 24.50 x 16.50
z.j. De waarachtige historie van Robrecht de Duivel.

Illustraties van de schrijver.
Antwerpen: L. Opdebeek – Uitgever. -20p.

Afmetingen: 27 x 18
1896 Bloei. (gedichtenbundel)

Versieringen van den schrijver.
Antwerpen: De Nederlandsche boekhandel.   -126p.

Afmetingen: 17.50 x 11.50 (ingenaaid – zachte kaft)
Gedrukt op de persen van J. Folkerts & C° Jezusstraat Antwerpen, juni 1896

1898 De beproeving. (verhaal)

Geïllustreerd door de auteur
1910: Nieuwe (bibliofiele) uitgave door “De Scalden”.
Haarlem: J. Enschedé en Zonen. -16p.

Afmetingen: 31 x 24

 

1901 Evert Larock. Eene studie. (monografie) Antwerpen: Drukkers-uitgevers De Vos & Van der Groen (Jezusstraat 1)    -32p.

Afmetingen: 17 x 10.50 (ingenaaid – zachte kaft)
1903 Karel Collens. Eene studie. (literaire monografie – bibliofiele uitgave)

Geïllustreerd met talrijke tekeningen van K Collens waarvan sommige in kleur.

Antwerpen: Drukkerij J.-E. Buschmann.   -51p.

portret, platen
Reeks: VI de Jaarboek van De Scalden
Afmetingen: 17 x 15 (gebonden in linnen kaft – oblong)
1908 Spreekwoorden. Verzameld door Edmond Van Offel. (bibliofiele uitgave)

Diverse illustratoren

Antwerpen: Drukkerij J.-E. Buschmann. -72p.

Reeks: XI de Jaarboek van De Scalden
Afmetingen: 17 x 15 (gebonden in gekaft karton – oblong)
1910 De getijden. (gedichtenbundel)

Deeltitels: Voorzang; De getijden.
Met 4 pentekeningen van Edmond Van Offel
 
Van Offel 2
Van Offel 1 Antwerpen: Vlaamsche Boekhandel Lodewijk Opdebeek. -132p.

Afmetingen: 20.80 x 15.20 (ingenaaid)
1910 De beproeving. (verhaal – bibliofiele uitgave)

Met teekeningen van den schrijver.
Heruitgave van 1899.

Antwerpen: Drukkerij J.-E. Buschmann.  -64 +[IV] p.

Reeks: XIIIe  Jaarboek van De Scalden
Afmetingen: 16 x 17.50 (Oblong – goudkleurig linnen band, met op het voorplat in het blauw : De Scalden 1910, gevat in een kransvormig motief)

Bindwerk van A. Pollmann & Zonen Antwerpen

1918 Maskerade / Eenakter. (theatertekst) Antwerpen: Gust Janssens. -32p.

Reeks: Gust Janssens’ Tooneeluitgaven, nummer 12.
Afmetingen: 21.50 x 15 (ingenaaid – zachte kaft)
1919 Krijgsgevangenen / Blijspel in één bedrijf. (theatertekst)

Antwerpen: Uitgeversfirma Gebroeders Janssens. -30p.

Reeks: Vlaamsche toneel-verzameling, Firma Gebroeders Janssens, nr 2, der 37ste reeks voor gemengde rollen, volgnummer 434.
Afmetingen: 18 x 12.50
1926 Naar ’t levend model. Prozaschetsen en verhalen. (verhalenbundel)

Bevat: Een Suikeren Nonkeltjen (pp 5-32 -Verscheen in ‘De Twintigste Eeuw’, 1904); De Kastanjeboom (pp 33-38 – Verscheen in ‘De Boomgaard’, 1909); ’t Boerinneken (pp 39-44 – Verscheen in ‘Woord en Beeld’, 1901); Vrijen (pp 45-50 – Verscheen in ‘Woord en Beeld’, 1901); Vastenavond (pp 51-64 – Verscheen in ‘De Twintigste Eeuw’, 1904); Bombardement (pp 65-84); Van den Schoolmeester (pp 85-88 – Verscheen in het ‘Jaarboek van de Scalden’, 1907); Schooier Schroksken (pp 89-102 – Verscheen in ‘De Twintigste Eeuw’, 1905); Op de Foor (pp 103-112 – Verscheen in het ‘Jaarboek van de Scalden’, 1907); In de Music-Hall (pp 113-118 – Verscheen in ‘Nieuw Leven 1909); Hendrik de Braekeleer (pp 119-123 – Verscheen in den ‘Vlaamschen Gids’ 1910).

Antwerpen: L. Opdebeek – Uitgever. -123p.

Afmetingen: 22.50 x 15.30 (ingenaaid – zachte kaft)
1927 Een fonteintje van vertelsels. (verhalen voor de jeugd)

Omslagversieringen en teekeningen van den schrijver.

I. Van Goudkoppeken. (pp 3-9)
II. Van drie jongens die moesten gaan leuren met garen, naalden en lint. (pp 10-13)
III. Janneke en Mieke… (pp 14-16)
IV. Van Sooke Pap en Reus Gribbelenteer (pp 19-32)
V. Van Boerke slim en de drij Beenhouwers (pp 33-42)
VI. De bloedkaros (pp 43-48)
VII. Vertellingen uit Bretagne (Van een grooten zwarten hond – De verschijning – De meermin van Grougué (pp 49-64)
Antwerpen: L. Opdebeek – Uitgever.    -64p.

Afmetingen: 27 x 18 (ingenaaid – zachte kaft)
De verschillende verhalen werden ook afzonderlijk uitgegeven.

1927 Peter Pauwel Rubens; over zijn leven en zijn werk. Een boekje voor de jeugd.

1932: Tweede uitgave L. Opdebeek
Antwerpen: L. Opdebeek – Uitgever.    -23p.

Reeks: Beroemde mannen.
Afmetingen: 26.50 x 18 (ingenaaid – zachte geïllustreerde kaft)
1927 Van goudkoppeken. Van drie jongens die moesten gaan leuren met garen, naalden en lint. Janneke en Mieke. (jeugdboek)

Omslag-versiering en teekeningen van den schrijver
Antwerpen: L. Opdebeek- Uitgever.    -16p.

Afmetingen: 27.40 x 18 (geniet – zachte geïllustreerde kaft)
1927 Van boerke Slim en de drij beenhouwers . De bloedkarros. (jeugdboek)

Omslag-versiering en teekeningen van den schrijver
Antwerpen: L. Opdebeek- Uitgever.   -16p.

Afmetingen: 27.40 x 18 (geniet – zachte geïllustreerde kaft)
1927 Van een grooten zwarten hond . De verschijning . De meermin van Grougué: vertellingen uit Bretagne. (jeugdboek)

Omslag-versiering en teekeningen van den schrijver

Antwerpen: L. Opdebeek- Uitgever.   -16p.

Afmetingen: 27.40 x 18 (geniet – zachte geïllustreerde kaft)
1927 Van Sooke Pap en reus Gribbelenteer. (jeugdboek)

Omslag-versiering en teekeningen van den schrijver
Antwerpen: L. Opdebeek – Uitgever.   -16p.

Afmetingen: 27.40 x 18 (geniet – zachte geïllustreerde kaft)
1928 Van Fikske Tantefeer den uitvinder. (jeugdboek)

Illustraties van E. van Offel
Antwerpen: L. Opdebeek – Uitgever.   -16p.

Afmetingen: 27.40 x 18 (geniet – geïllustreerde zachte kaft)
1928 Antoon van Dijck. Over zijn leven en zijn werk, een boekje voor de jeugd. Antwerpen: L. Opdebeek – Uitgever. -24p.

Reeks: Beroemde mannen
Afmetingen: 27 x 17.80 (geniet – zachte geïllustreerde kaft)
1928 La vie de St. François d’Assise : album dédié à la jeunesse.

Penteekeningen van den schrijver
Antwerpen: L. Opdebeek – Uitgever. -24p.

Afmetingen: 27 x 17.80 (geniet – zachte geïllustreerde kaft)

1929 Van Prinske Perelfijn en de vijf diamanten.(jeugdboek)

Penteekeningen van E. Van Offel.
Antwerpen: L. Opdebeek – Uitgever. -16p.

Afmetingen: 27 x 17.80 (geniet – zachte geïllustreerde kaft)

1930 Jaakske met zijn fluitje. (jeugdboek)

Penteekeningen van den schrijver.
Antwerpen: L. Opdebeek – Uitgever. -16p.

Afmetingen: 27 x 17.80 (geniet – zachte geïllustreerde kaft)

1931 Van Kobe Krabzocht die zijn ziel aan den duivel verkocht. (jeugdboek)

Penteekeningen van den schrijver.
Antwerpen: L. Opdebeek – Uitgever. -15p.

Afmetingen: 27 x 17.80 (geniet – zachte geïllustreerde kaft)
1932 Van ’t jongske dat bij den duivel naar school ging. (jeugdboek)

Penteekeningen van den schrijver.
Antwerpen: L. Opdebeek – Uitgever. -16p.

Afmetingen: 27 x 17.80 (geniet – zachte geïllustreerde kaft)
1932 Grootmeesters der Vlaamsche schilderkunst. De gebroeders van Eyck, Hans Memlinc, Peter Pauwel Rubens, Jacob Jordaens. (studie) Antwerpen: L. Opdebeek.

Drie boekdelen in één band
1933 Onze oude meesters: de gebroeders van Eyck, Hans Memlinc, voor de jeugd.

Op de titelpagina: Onze oude meesters: De Gebroeders van Eyck, Hans Memlinc – voor de jeugd.
Verlucht met zw-wit foto’s van schilderijen van de meesters.

Antwerpen: L. Opdebeek – Uitgever. -16p.

Afmetingen: 27 x 17.80 (geniet – witte papieren omslag met paarse opdruk)

1934 Kozzeke en kompanie. (jeugdboek)

Bandontwerp en penteekeningen van den schrijver.
1948: 2de druk
1955: 3de druk bij Uitgeversfirma L. Opdebeek, Antwerpen. Met omslagtekening van V. van Schoonhoven – van Beurden. ingenaaid – zachte kaft
  3de druk
Antwerpen: L. Opdebeek – Uitgever. -120p.

Afmetingen: 23.80 x 16.80 (gebonden – harde kartonnen geïllustreerde kaft)
1936 Jacob Jordaens, voor de jeugd.

Met portret van de schilder door E. van Offel.
Verlucht met zwart-wit foto’s van schilderijen van Jordaens .
Antwerpen: L. Opdebeek – Uitgever. -23p. + platen.

Reeks: Beroemde mannen.
Afmetingen: 23.80 x 16.80 (ingenaaid – witte papieren omslag met paarse opdruk)
1943 Adriaan: roman. Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel. -348p.

Afmetingen: 20 x 14 (ingenaaid – zachte kaft)
Toelatingsnummer 622
Drukkerij P. Lombaerts, Schoten
1944 Eugeen van Mieghem. (monografie)

Deze lezing werd gehouden bij gelegenheid van de opening der tentoonstelling gewijd aan het werk van EUGEEN VAN MIEGHEM, op April 1944, ingericht door het Stadsbestuur van Antwerpen, in het”Stedelijk Kunstsalon,” Eiermarkt 43.
Afbeelding op den omslag: “Antwerpsche vrouw” Eigend. E. Van Mieghem.
Met 8 zwart-wit afbeeldingen van schilderijen va Van Mieghem.

Antwerpen-Brussel-Gent-Leuven: NV Standaard-Boekhandel.   -32p.  + 8 platen.

Reeks: Kunstenaars van heden nr 19 , 2de reeks
Afmetingen: 19 x 13 (ingenaaid – zachte kaft)
Uitgegeven in opdracht van de Vereeniging voor Kunstverspreiding “ Levet Scone”.
Toelatingsnummer 6273
Druk: V. Van Dieren Co, Antwerpen
1950 Antwerpen 1900. (herinneringen aan het Antwerpen uit zijn jeugd)

Met tekeningen van de schrijver.
1983: Heruitgave bij Uitgeverij De Dageraad
Antwerpen: Uitgeverij De Sikkel N.V.  -183p.

Afmetingen: 18.50 x 13.80 (ingenaaid – zachte kaft)
Colofon: Van dit boek werden gedrukt 500 exemplaren op featherweight, genummerd van 1 tot 500, en 50 exemplaren op Hollands geschept papier van Van Gelder en genummerd van I tot L.
Dit is nummer …
1952 Aan zee. (jeugdliteratuur van 7 tot 12)

Met pentekeningen en kleuromslag van de schrijver.
Antwerpen: L. Opdebeek – Uitgever.   -16p.

Reeks: Wij lezen zelf nr 1
Afmetingen: 20.50 x 15.50 (geniet – zachte kaft)
Drukkerij Lombaerts N.V., Schoten.
1952 In de zoo. (jeugdliteratuur van 7 tot 12)

Met pentekeningen en kleuromslag van de schrijver.
1960: 2de druk, bij L. Opdebeek. Reeks Wij lezen zelf. -16p. 2de druk
Antwerpen: L. Opdebeek – Uitgever. -16p.

Reeks: Wij lezen zelf nr 2
Afmetingen: 20.50 x 15.50 (geniet – zachte kaft)
Drukkerij Lombaerts N.V., Schoten.
1952 Spelen. (jeugdliteratuur van 7 tot 12)

Met pentekeningen en kleuromslag van de schrijver.

 

Antwerpen: L. Opdebeek – Uitgever. -16p.

Reeks: Wij lezen zelf nr 3
Afmetingen: 20.50 x 15.50 (geniet – zachte kaft)
Drukkerij Lombaerts N.V., Schoten.
1952 Bloemenhof. (jeugdliteratuur van 7 tot 12)

Met pentekeningen en kleuromslag van de schrijver.
1960: 2de druk, bij L. Opdebeek. Reeks Wij lezen zelf. -16p.
Antwerpen: L. Opdebeek – Uitgever. -16p.

Reeks: Wij lezen zelf nr 4
Afmetingen: 20.50 x 15.50 (geniet – zachte kaft)
Drukkerij Lombaerts N.V., Schoten.
1959 Vader vertelt. (herinneringen aan het vroegere Antwerpen)

Verlucht met 12 onuitgegeven zwart-wit foto’s van het oude Antwerpen in de 19de eeuw.
Stofwikkel: Desiré Acket
1982: Heruitgave bij Uitgeverij De Dageraad

 

Antwerpen: Uitgeverij De Sikkel N.V. . -174p.

Afmetingen: 22.50 x 15.25 (ingenaaid – zachte kaft met flappen)
Colofon: Van dit boek werden gedrukt, op de persen van de N.V. Pressa te Antwerpen, 500 exemplaren op featherweight. De stofwikkel is van Desiré Acket.
POSTUME UITGAVEN
1982 Vader vertelt. (herinneringen aan het vroegere Antwerpen)

Heruitgave van de verhalenbundel uit 1959.
Bevat 12 zwart-wit foto’s van het vroegere Antwerpen in de 19de eeuw.
 Antwerpen: Uitgeverij De Dageraad pvba. -174p.

Afmetingen: 20 x 13.10 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Verantwoordelijke uitgever: R. van Hevel, Ilsestraat, 95, Oosterwijk, Westerlo.

1983 Antwerpen 1900.

Heruitgave van de verhalenbundel uit 1950.
Met 16 afbeeldingen van postkaarten uit de oude doos.
Tekeningen van Edmond van Offel
Omslagontwerp: Studio Soethoudt.
Antwerpen: Uitgeverij De Dageraad pvba. -183p.

Afmetingen: 20 x 13 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)

 

KEUZE VAN BIJDRAGEN IN BOEKEN, TIJDSCHRIFTEN EN DAGBLADEN

z.d. Schooier Schroksken In: Maandblad voor letteren en Kunst. 11de jg., deel 2. Pp. 226-239.
z.d. Verzen: Wat zeiden me uwe donkere oogen. Een zomerdag. Het eiland. Nocturne. In: De Vlaamsche Gids. Algemeen maandschrift. Nieuwe Reeks. 13de jg., nr 7 pp 304-308
z.d. Verzen. Onze bloemlezing uit het werk van Edmond van Offel. –Nanoen. Belijdenis. In: Het Vlaamsche Nieuws.
1897 Ligeia door E.A.Poe. In het Nederlands bewerkt door Ed. van Offel In: De Spectator. 2de jaar, nr 32 – nr 33 – nr 34 – nr 35 – nr 36
1897 De wondre bloemen. Gedicht.

In 1910 gepubliceerd in “De getijden”.
In: De Vlaamsche School. Nieuwe Reeks. 10de jg. September 1897, afl. 9
1902 De twee droomen. In: De XXste Eeuw. 8ste jg., deel 1 pp 537-557
1903 Gedichten: Dooidag en Najaar I en II. In: Groot Nederland. Jaargang 1. Letterkundig Maandschrift voor den Nederlandschen stam. Jg. 1 pp 228-229.
1904 Een suikeren nonkeltje In: De XXste Eeuw. 10de jg.
1905 Verzen: April. Eendjes. Balder. De Parel.

In 1910 gepubliceerd in “De getijden”
In: De Vlaamsche Gids. 1ste jg., nr 2, maart-april pp 148-154
1905 Gedichten: In den Hof; Middag; Lied; De maan die wandelt In: Groot Nederland. Jaargang 1. Letterkundig Maandschrift voor den Nederlandschen stam. Jg. 3 nr 2 pp 414-417.
1906 Verzen: Simson en Dalila. Nieuwjaarsnacht. De Maan die wandelt. Lied. Nocturne. Deuntje. In: De Vlaamsche Gids. 2de jg., nr 1, januari-februari pp 72-76
1906 Vastenavond In: De XXste Eeuw. 12de jg., deel 3 pp 188-198
1906 De nachtzangen.Gedicht.

In 1910 gepubliceerd in “De getijden”.
In: De XXste Eeuw. 12de jg., deel 14 pp 170-181
1907 Op de foor. In: 10de jaarboek van de Scalden. Humoristisch Album. Pp 51-61.
1907 Gedichten In: Groot Nederland. Jaargang 1. Letterkundig Maandschrift voor den Nederlandschen stam. Jg. 4 nr 2 pp 56 & 293.
1908 Gedichten: Een mensch. Nocturne. Wijnmaand.

In 1910 gepubliceerd in “De getijden”.
In: De XXste Eeuw. 14de jg., deel 3 pp 33-40
1908 Van den “Dierenriem”. Gedichten. Februari – De Visschen. November – De Schutter.

In 1910 gepubliceerd in “De getijden”.
In: De Vlaamsche Gids. 4de jg., nr 3 mei-juni pp 231-233
1908 Naakten. Gedichten. Liggende. Rug. Staande.

In 1910 gepubliceerd in “De getijden”.
In: De Vlaamsche Gids. 4de jg., nr 4 juli-augustus pp 323-325
1909-1910 De dichter. Gedicht. Met titelcompositie door Ed. van Offel. Kanteekeningen. In: De Boomgaard. 1ste jg. , nr 1 pp 3-5
1909-1910 Kunst. Tentoonstelling Tony van Os, Hendrik de Smet, Jacob Smits. Kanteekeningen. In: De Boomgaard. 1ste jg. , nr 2 pp 129-135
1909-1910 Kunst. Richard Baseleer in den Kunstkring te Antwerpen. 1p. In: De Boomgaard. 1ste jg. , nr 3
1909-1910 Peinsbeelden. Kanteekeningen. In: De Boomgaard. 1ste jg. , nr 4 pp 225-229
1909-1910 De gedichten. De getooide doolhof van P.N. van Eyck. Met portret van Edmond van Offel. Kantteekeningen. In: De Boomgaard. 1ste jg. , nr 5 pp 319-322
1909-1910 Kanteekeningen. 1p. In: De Boomgaard. 1ste jg. , nr 6
1909-1910 Kunst. Tentoonstellingen “Kunst van heden” te Antwerpen en “Koninklijke Maatschappij voor Schone Kunsten”nte Brussel. Kanteekeningen. In: De Boomgaard. 1ste jg. , nr 7 pp 445-449
1909-1910 Kanteekeningen. 1p. In: De Boomgaard. 1ste jg. , nr 8
1909-1910 De kastanjeboom (1908). Kanteekeningen. In: De Boomgaard. 1ste jg. , nr 9 pp 556-562
1909-1910 Kakemono’s. Gedichten. –De kisaki. De guecha. Kanteekeningen.

In 1910 gepubliceerd in “De getijden”.
In: De Boomgaard. 1ste jg. , nr 10 pp 610-612
1909-1910 Kanteekeningen. 1p. In: De Boomgaard. 1ste jg. , nr 11
1911 De keuze des harten. Eén bedrijf. In: De Boomgaard. 2de jg.
1911 Kanteekeningen. 1p. In: De Boomgaard. 2de jg. Nr 1, januari 1911
1911 Kunst. Tony van Os, Valerius de Saedeleer, George Minne, Edmond Verstraete. Kunst van heden. In: De Boomgaard. 2de jg., nr 5, mei 1911 pp 367-370
1911 Kanteekeningen. 1p. In: De Boomgaard. 2de jg., nr 6, juni 1911
1911 Kanteekeningen. 1p. In: De Boomgaard. 2de jg., nr 7, juli 1911
1911 Over kritiek en literaire prijzen. In: De Boomgaard. 2de jg., nr 9 – 10, september – oktober 1911 pp 637-638
1911 Verzen: Avond, Roep. In: De Boomgaard. 2de jg., nr 11 – 12 , nov.-dec. 1911 pp 797-798.
1915 De gevallen stad (vervolg). Stemmingen en indrukken uit Antwerpen. 1p. In: De Vlaamsche Stem, 19 mei 1915
1920 Betoovering. Gedicht. In: Het Roode zeil. 1ste jg., nr 2-3, 15 april 1920 pp 79-80
1920 Een literaire avond. In: Het Roode zeil. 1ste jg., nr 4, 15 mei 1920 pp 161-162
1929 De Hoogstraat. Van ’t Antwerpen dat verdween. In: Weerspiegeld Antwerpen. Hoe ’t vroeger was: onze schrijvers over hun stad Antwerpen. (bevat inleiding van L. Franck). Antwerpen, De Sikkel, 1929. 28.50 x 22.30, XII + 352p.
1930 Nog de stem van een vriend over Lode Opdebeek. In: In memoriam Lode Opdebeek. (z. pl., z. uitg.) 1930. 24 x 16.50, 32p.

Overdruk uit: De Vlaamsche Gids, aug. 1930.
1945 De oude leeszaal. In: Lode Baekelmans ter ere I – II. Antwerpen, De Sikkel, 1945. 25 x 18, 2 dln.

Bijdrage Ed. van Offel in deel I.
1950 De Rijksmiddelbare school van vroeger. In: Historiek der Rijksmiddelbare School Antwerpen 1850-1950. Antwerpen, O.L.M.A., 1950. 27.50 x 21.50, 91p.

Titel op omslag: Onze Antwerpse R.M.S. 100 jaar.