home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Neefs Hugo

Maakt deel uit van:

NEEFS HUGO

Berlaar, 25 maart 1937  –  Edegem, 1 december 2014

Dichter uit de Labris kring

Medestichter en redacteur van plastisch-literair tijdschrift Kontrast (1960-1961)
En literair avant-garde tijdschrift Labris, literaris tijdschrift der 60-ers. (1962-1972)
Later medewerking aan de tijdschriften KoKo, Tempus Fugit en Sjeppelroot (Uitgaven Jef Bierkens)
Publicaties in binnen- en buitenlandse tijdschriften alsook deelnemer aan een drietal tentoonstellingen met grafisch werk.

Verwierf in de jaren 1960-1970 een grote bekendheid  als woordvoerder van die neo-avantgardistische tendensen en was,  naast bijvoorbeeld Paul de Vree, een van de meest uitgesproken voorstanders van een poëzie die taalexperiment met een eigen visie op de werkelijkheid zou combineren

 

BIOGRAFIE

25 maart 1937: Geboortejaar van Hugo Jozef Maria Neefs te Berlaar. Zoon  van Neefs Jozef en Duys Maria Mathilda Antonia.

1960: Medestichter en redacteur van plastisch-literair tijdschrift Kontrast (1960-1961)

1962:  Oprichting van het driemaandelijks tijdschrift LABRIS met als stichtende redactieleden: Jef Bierkens (pseudoniem: Max Kazan),  Hugo Neefs, Ivo Vroom en Wilfried Wynants.

Ook Marcel Van Maele, Lucienne Stassaert en later ook jazzkenner Edmond Devoghelaere  sloten zich bij de groep aan. Ook Frans Denissen en Leonard Nolens waren als jonge aankomende literatuurleeuwen bij de groep betrokken (Zie: neerslag van het gesprek tussen Frans Denissen en Leonard Nolens in Opener dan dicht toe is, Poëzie in Vlaanderen 1965-1990, sam. Hugo Brems en Dirk De Geest pp 251-254).

 • Met dit blad wilden deze zestigers zich afzetten tegen de toenmalige vigerende mainstreamcultuur van de ‘Vijftigers’ en de ‘Vijfenvijftigers’. Het doel van de redactie was zich te richten op de autonomie van het gedicht.
 • LABRIS noemde zichzelf hermetisch en wilde niet opstappen met de geëngageerde literatuur die toen aan de orde was.
 • De benaming Labris verwijst naar de tweezijdige bijl uit de Griekse mythologie, symbool voor het samenbrengen van uitersten. (De labris werd op Kreta als heilig object vereerd en de doolhof van het paleis van Knossos – labyrint-  zou daar etymologisch verwant aan zijn. ‘De wereld als labyrint’ was dan ook het credo van het tijdschrift.
 • Na enkele jaren werden de contacten verder uitgebreid, ook internationaal (b.v. met Jack Kerouac), wat resulteerde in medewerking van kunstenaars als Jan Dries, Marcel Broothaers, Walter Goossens en Bruno Dijckmans, over wie Hugo Neefs in 1984 een monografie zal schrijven.
 • Zij hadden veel aandacht voor de Belgische jazzscene. Hun jazz-poëzie is wellicht één van de interessantste verwezenlijkingen (Max Kazan, Hugo Neefs en Ivo Vroom). Ze waren de eersten (zie Max Kazan) die de Amerikaanse beat-generation in Vlaanderen wilden introduceren.
 • Het uitgebreide archief van de Stichting Labris werd verworven door het Letterenhuis.
 • Meer over de geschiedenis van het tijdschrift: Dirk De Geest, Labris. Sant in buitenland, in: Zuurvrij, Berichten uit het Letterenhuis, nr 35, december 2018 pp 85-91. En ook in ‘Vaarwel, wat lelijk is’, bijzondere stukken uit de collectie van het Poëziecentrum door Stefaan Goossens 2005 pp 84-85.

Hij zal tot aan de opheffing van het tijdschrift in 1973 aan Labris verbonden blijven.

1962:  In 1962 brengt hij de dichtbundel Korus voor de goden uit. Hierin schrijft hij jazzpoëzie met als thema’s trompettist Dizzy Gillespie, saxofonist Jackie McLean en het Modern Jazz Quartet (Labris oktober 1962: 45).

1963: De kulturellen, de labirintuitgave nr 6, is dan weer een poëtische prozatekst.

Uit het gedeelte 20 februari volgend stukje “de hangende tuinen van babylon”:

 neefs-hugo-2b     neefs-hugo-2c

1964: Een bijzonder boeiende audio-concrete compositie is Tondel vrouw van Hugo Neefs (Labris jg.2, nr. 3, april 1964). Dit fragment uit een session voor 3 stemmen kan op meerdere manieren gelezen en ten gehore gebracht worden. Ook a capella. De tekst/partituur telt 107 strofen van telkens 3 regels van uiteenlopende lengte – enkele tellen slechts één woord – en bestaat uit een doorlopende reeks binnen  het geheel zinvolle klank- en betekenis associaties. Daarmee wordt – tondel (o.m.) een licht ontvlambare stof zijnde – meteen een vurig verhaal verteld. De typografie die overigens ook hier in functie van de klankbeweging staat (o.m. de afwisseling van onder- en bovenkast, de variërende afstand tussen woorden) is ook geraffineerd. (Een mythe in de marge van het maniërisme / Labris … – Gierik & NVT

Neefs Hugo 27     Neefs Hugo 27a    Neefs Hugo 27b    Neefs Hugo 27c    Neefs Hugo 27d …… Neefs Hugo 27n

Een aantal bladzijden uit Tondelvrouw . Klik om te vergroten.

1966: In zijn dichtbundel Biome, die als Labirint uitgave nr 9 onder de supervizie van Labris verschijnt, valt meteen de terugkeer naar de strofenindeling op, iets wat helemaal niet gewoonlijk was binnen Labris (Labris juli 1967: 38)

11 oktober 1969: Een legendarische avond in de geschiedenis van Labris, en dan vooral op het gebied van de poëzieperformance. Die avond traden enkele Labris-­‐dichters op met het freejazz-­‐combo onder leiding van Fred van Hove. Pianist Van Hove was een pionier binnen de freejazz in Europa. Neefs, die het artikel over deze avond in de wintereditie 1969 van Labris schreef, benadrukt het uitzonderlijke karakter ervan. Tot dan toe had men slechts gedichten geschreven die over jazz gingen, maar nooit werd er echt aan jazzpoëzie gedaan.

 • De avond zelf bleek minder een succes. De band overspeelde heel vaak de dichters, hoewel deze schreeuwden en brulden. Het publiek was erg geschrokken van de agressiviteit en de chaos van de performance; een deel verliet al snel de zaal. Volgens Neefs waren vooral Devoghelaere, LeonVan Essche en Frans Denissen overtuigend, ze bezaten aldus Neefs die avond  “het monopolie van de powezie” (Labris winter 1969: 77).

1973: Nadat Labris werd opgeheven, lijkt Hugo Neefs zijn publicatiepodium kwijt te zijn geraakt. Nochtans blijft hij verder poëzie schrijven, zoals blijkt uit zijn Nagelaten gedichten, die in 2004 in eigen beheer in zeer beperkte oplage (20 exemplaren) werden uitgegeven.

Hij woonde van 1981 tot 2014 in Lier.

1980-2008: Er verschijnen van zijn hand een aantal gelegenheidswerken:

 • Lier 1830.Gelegenheidsuitgave Lier Kermis van het gelijknamige boek van Julius Van In uit 1936, herwerkt door Hugo Neefs.(1980);
 • Lier 1496: een huwelijk in Europees perspectief.(1981);
 • Bruno Dyckmans. (kunstpocket) (1984);
 • Geschiedenis van het Vrij Technisch Instituut Lier. Jubileumuitgave van het 75-jarig bestaan van V.T.I. (1985)
 • Het leven van de heilige Gummarus; (2008) hertaling door Hugo Neefs van Antoon Paaps’ boek  uit 1940 Het leven van den heiligen Gummarus, uitgegeven door De Nederlandsche Boekhandel te Antwerpen,  40 p., ill.

2004: In een privé-uitgave komt een bundel Nagelaten gedichten beschikbaar in een oplage van 30 exemplaren.

 • Maar er is meer. Veel meer.
 • Tot aan zijn dood is hij onverdroten creatief blijven schrijven, zowel gedichten als kortverhalen, als kritieken. Deze teksten heeft hij echter nooit uitgegeven. Het grootste deel heeft hijzelf nog – op A4 formaat -gebundeld. Van deze bundels doet Schrijversgewijs verslag in de bibliografie na het chronologische overzicht.
 • Daarnaast bevindt heel wat materiaal zich nog elektronisch op harde schijf, dat de heer Wilfried Wynants geleidelijk aan sorteert en in bundels op papier overzet.

1 december 2014: Overlijden van Hugo Neefs te Edegem

EPILOOG

2015: Wilfried Wynants, die na de dood van Hugo Neefs in het bezit is gekomen van al de gebundelde teksten maakt in de inleiding van zijn tweedelige uitgave van het Verzameld Werk melding van 26 gebundelde teksten waarvan er slechts twee zijn uitgegeven.

“Hugo Neefs was niet enkel een taalvirtuoos – een woordmuzikant, maar had ook de gaven om door het bos die enkele woorden of beelden van anderen te horen of te zien, zijn oordeel was steeds juist omdat hij in de openbare afzondering – de draagkracht aanvoelde –  geen eksters geschreeuw kon hem doen vertwijfelen.” (W. Wynants)

 

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Website

Ella Martens: Omdat wij met de beat geboren zijn: Download scriptie – Scriptiebank

Referentie

 •  Hugo Brems en Dirk de Geest, Barbaar in mijn mond. Poëzie in Vlaanderen 1955-1965, Leuven Acco  pp 68-70.

SMAAKMAKER

Jong ja braakoerdraaft zwiepzweet
zweerwater pijnblaast long zeepzee
ziedt hoger bindt valblijft zoudbant
ja ijl is vliegverte tedervleugel

mogelijkmonnik aarsellende balkonbe-
huizing barst schouderfluistervel
rilriet is sart zij skeletschandaal
koebloedvoet plassend deveneteldraagt

 jonkerdraaft jajongja isik stervraag
vandaaheilig drastis strijdt strovuur-
sabel gapt ozerwoudhoor donker slacht
meestermisselijk blankehandetover tast

uit: biome 1966

BIBLIOGRAFIE

Woordje vooraf

Na de chronologische bibliografie – die tevens de bijdragen aan gelegenheidspublicaties bevat – kunt u doorklikken naar enkele teksten die de auteur in het tijdschrift LABRIS heeft gepubliceerd.

De bibliografische gegevens werden onder meer nagekeken bij

 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience –Antwerpen.
 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles
 • POËZIECENTRUM vzw – Gent
 • Stadsarchief Lier
 • Labrisstichting: Bibliografie van Hugo Neefs

Met dank aan de heer Wilfried Wynants – zelf beeldend kunstenaar en in de jaren ’60-’70 medewerker aan het experimenteel tijdschrift Labris en behoeder van de nagedachtenis van het tijdschrift en het werk van zijn collega-Labristen.

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klik op de foto

Chronologisch overzicht

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1962 “korus voor de goden”  Een proef in jazzpowezie. (poëzie)

2008: heruitgave in aangepaste versie
Eigen beheer op 40 exemplaren.
1963 “de kulturellen.” (proza)

Deeltitels: [pro]logos als [voor]stelling; 13 juli; 22 oktober; 24 december; 20 februari; 24 maart
1984: tweede herziene druk als “de kulturelle” een (taal)eksperiment in “Verzameld werk 06”
 neefs-hugo-2 Labris: Labirint uitgave nr 6

Afmetingen : 27.30 x 21.40 (ingenaaid)
Colofon: Labirintuitgave nummer 6 onder de supervizie van LABRIS Literaris tijdschrift der 60 ers.
Op 125 eksemplaren sisteem duplikateur waarvan 100 genummerd en getekend.
Dit is nummer…
1966 “biome” (poëzie)

Deeltitels: zonbal; aarden amazone; aum
Lay-out door de auteur
Copyright by  h. neefs, komeetstraat, 12, lier. 1966
 neefs-hugo-1 Labris: Labirint uitgave nr 9

Colofon: Dit is een LABIRINT-uitgave onder supervisie van LABRIS. Dit is nummer 9.
Op 125 eksemplaren en getekend
Dit is nummer …
1980 Lier 1830. (literaire bewerking)

Gelegenheidsuitgave Lier Kermis van het gelijknamige boek van Julius Van In uit 1930 uitgegeven door de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Lier.
Bewerkt door Hugo Neefs.
Illustraties samengesteld door A. Lens, stadsarchivaris.
Ingeleid door H. Vanderpoorten , Vice-Eerste Minister gemeenteraadslid te Lier.
Anastatische herdruk van de uitg., : Lier ; Comité Lier Kermis, 1930
neefs-hugo-7 Lier : Comité Lier Kermis. -155p.

Afmetingen : 22 x 15.30 (gebonden – harde simili lederen kaft)
Colofon: Ter gelegenheid van Lier Kermis 1980, naar aanleiding van het ZIMMERTORENJAAR 1930-1980 werd ditwerk uitgegeven door het Comité Lier Kermis.
Het werd gezet uit de monophoto Times door de zetterij Sada-set, Lier. De tijdsdocumenten werden fotografisch opgenomen door Fotogravure Wens, Kontich.
Het werd gedrukt op wit houtvrij Editiepapier. De druk en de afwerking werden verzorgd door de Drukkerij Kempische Boekhandel te Retie.De oplage van dit werk bedraagt 700 exemplaren, volledig uitgeput bij voorintekening.
1981 Lier 1496: een huwelijk in Europees perspectief. (geschiedenis)

Onderwerp:  Johanna de Waanzinnige (koningin van Castilië). Extra onderwerp:  Antwerpen Lier; geschiedenis Filips de Schone.
Ingeleid door prof. dr. Piet Lenders.
Bewerking van  “Het huwelijk van Filips de Schone met Johanna van Castilië” van Henri D’Hulst,  Antwerpen 1956.
neefs-hugo-9 Lier:  Comité Lier Kermis. -134p. illustraties

Afmetingen: 22 x 15  (gebonden – harde simili lederen kaft)
Colofon: Ter gelegenheid van Lier Kermis 1981 werd dit werk geschreven in opdracht van het Comité, door de heer Hugo Neefs, Literator.
Deze uitgave bekostigt de feestelijkheden Lier Kermis 1981.
Het werd gezet ut de monophoto Times door de zetterij Sada-set, Lier. Het werd gedrukt op wit houtvrij Editiepapier. De druk en de afwerking werden verzorgd door de Drukkerij Kempische Boekhandel te Retie.De oplage van dit werk bedraagt 500 exemplaren.
1984 Bruno Dyckmans. (kunstmonografie)

Omslag: Zelfportret (1980) potlood, 50 x 39.50 cm.Het Feest – originele zeefdruk uitgevoerd in 11 kleuren, formaat 39.50 x 56 cm 60 ex. Uitgegeven door Kunstforum in het kader van KABINET.
 neefs-hugo-10 Schelderode: kunstforum. -64p. (Ill.)

Reeks : kunst pocket uitgave nr 18.
Afmetingen:  22,5 x 14  (ingenaaid)
Colofon: Deze kunstpocket “Bruno Dyckmans” werd uitgegeven door albert van wiemeersch van Kunstforum te Schelderode in het kader  van een nieuwe reeks informatieve edities gewijd aan internationale beeldende kunstenaars.
1985 Geschiedenis van het Vrij Technisch Instituut Lier.

Jubileumuitgave van het 75-jarig bestaan van V.T.I. / Redactie : Luk Keulemans en Hugo Neefs ;
Technische leiding: Jan van Beeumen.
Medewerkers : Jef Jacobs (plans) , Guy Vandeven (grafieken), Paul van Camp] Foto’s: Jef Visser.
Opmaak: Ives Crockaerts en Hugo Neefs.
Ingeleid door Paul van den Berghe, bisschop van Antwerpen.
 neefs-hugo-8 Lier: J. Van Beeumen /Vrij Technisch Instituut. -239p. illustraties

Afmetingen: 29.50 x 21 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
Colofon: Ter gelegenheid van de vijfenzeventigste verjaardag van het Vrij Technisch Instituut van Lier, werd dit werk uitgegeven op initiatief van de directie van de school.
Het werd gezet uit de Times letter door de zetterij Sada-set,  Lier en in vlakdruk gedrukt op wit houtvrij mat kunstdrukpapier. De druk en het bindwerk werden verzorgd door Drukkerij Kempische Boekhandel, Retie.
De oplage van dit werk bedraagt duizend exemplaren.
2004 Nagelaten gedichten. (poëzie)

Bevat: De leerjaren of het gedoodverfde voorhout; van de vaderlandse behangselliteraat tot de opgesoepeerde dummy; ieder zijn woelloze roergeest; van de apostaat tot apegaaien; Paul Joostens is al zo lang dood; schabouwelijke sonnetten om het einde te verschalken
 neefs-hugo-3 Lier : Eigen beheer. -81p.

Afmetingen: 29.50 x 21 ( gelijmd – geïllustreerde kaft)
Kolofon: Deze nagelaten gedichten van hugo neefs werden in eigen beheer uitgegeven op 25/12/ 2004  in 30 exemplaren. Verlucht met tekeningen van de auteur.Getekend en genummerd. dit is nr. .. van 30. 
2008 Het leven van de heilige Gummarus / Tony Paaps ; hertaald door Hugo Neefs.

Naar de oorspronkelijk uitgave uit 1940 Het leven van den heiligen Gummarus, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1940, 40 p., ill.
 neefs-hugo-11 Lier : Gilde heren van Lier. -48p.

Afmetingen: 18x 11.60 (ingenaaid)
Colofon: De gilde “Heren van Lier” nam, naar aanleiding van haar 35-jarig bestaan, in samenwerking met de kerkfabriek St.-Gummarus en met de medewerking van de Lierse basisscholen, het initiatief om dit werkje ten behoeve van de Lierse jeugd hertaald opnieuw uit te geven. De hertaling werd verzorgd door de Lierse litterator Hugo Neefs.

POSTUME UITGAVEN

2015 Verzamelde werk deel 1

Bevat: Poezie – Korus voor de goden (1962); Gedichten 1963-1965: biome (1965)
Deeltitels uit de index gedichten 1975-1995: Tegenlichten (pp 138-150); Austronaut met onbeperkte mondvoorraad (pp 151-155); Proeven van minimale berichtgeving (pp 156-163); Powezie or not to be (pp 170-184); Charente une amante (pp 185-189); Americana (pp 190-208)
 neefs-hugo-5 KADMOS uitgave opgezet in 2016 op 30 exemplaren -208p.

Afmetingen: 29.50 x 21 ( gelijmd – geïllustreerde kaft)
Exemplaar nummer: …
2015 Verzameld werk deel 2

Bevat: powezie-gedichten 1995-2005.
Gepagineerd als pp 209-295 + 101 voorlopige gedichten
 neefs-hugo-6 KADMOS uitgave opgezet in 2016 op 30 exemplaren. pp 209-277

Afmetingen: 29.50 x 21 ( gelijmd – geïllustreerde kaft)
Exemplaar nummer: …
2016 Korus voor de goden (poëzie)

Heruitgave van zijn debuutbundel.
Omslag: piet janssens
Inkttekeningen zijn van Hugo Neefs
Heruitgegeven op 30 ex. Nr…
neefs-hugo-4 KADMOS heruitgave van het origineel. -32p.

neefs-hugo-4a

 ONGEPUBLICEERD WERK

Tijdens zijn leven  heeft Hugo Neefs slechts een viertal publicaties op de markt gebracht. Toch bleef hij onverdroten tot aan zijn dood  schrijven, zowel gedichten als kortverhalen, als kritieken.
Postuum heeft Wilfried Wynants via zijn uitgeverij Kadmos de door Hugo Neefs zelf klaargemaakte bundels in een oplage van 30 exemplaren uitgegeven.

Hieronder vindt u een overzicht van het overige niet gepubliceerde werk, dat door Hugo Neefs zelf in bundels – op A4 formaat werd gebundeld.
De oplage van deze boekjes is heel klein. Dikwijls 1 of 2 exemplaren enkel voor zichzelf of voor enkele intieme vrienden.

Verzameld werk deel 6 : Proza – de kulturellen 1963/2008. -164p.

Tweede herziene druk als “de kulturelle” een (taal)eksperiment.
Oorspronkelijke uitgave in 1963.
Deze versie werd nooit gepubliceerd.
Neefs Hugo 13 Neefs Hugo 13a
Verzameld werk deel 7 : Proza – de labyrintodont 1963/2009

In 1963 voor het eerst geschreven, in 2009 in deze vorm samengesteld.
Deze versie werd nooit gepubliceerd.
Neefs Hugo 17
101 voorlopige gedichten. Neefs Hugo 19
Appendix alfabetisch: Aforismen en citaten. Neefs Hugo 20
Verzameld Werk deel 09 – kortverhalen. -177p. Neefs Hugo 16 Neefs Hugo 16a
Verzameld werk deel 10/1:  Kritieken: over dichten. pp 1-98. Neefs Hugo 14 Neefs Hugo 14a
Verzameld werk deel 10/2: Kritieken: over dichters en zo. -pp 99-269. Neefs Hugo 15 Neefs Hugo 15a
Verzameld werk deel 10/3: Kritieken: en zo : schilders / boekbesprekingen/recensies. 270-411p. Neefs Hugo 18 Neefs Hugo 18a
Piepel 1. -164p.

Bevat observaties, gedachten, korte tekstjes over mensen. Mooi met allerlei foto’s geïllustreerd.
Neefs Hugo 21
Piepel 2. -164p.

Bevat observaties, gedachten, korte tekstjes over mensen. Mooi met allerlei foto’s geïllustreerd
Piepel trie. -164p.

Bevat observaties, gedachten, korte tekstjes over mensen. Mooi met allerlei foto’s geïllustreerd

Neefs Hugo 22
Het (na)galmend hoofd. Neefs Hugo 23
Een broodje DOOD gelezen. -92p Neefs Hugo 26
Teken (ing) aan de wand (voor Wilfried Wynants’ verjaardag op 15 mei 2014. -55p. op 2 exemplaren Neefs Hugo 25
Dromen worden bedrogen of Jantje zag eens eieren hangen als pruimen zo groot  -14p. Neefs Hugo 24

ARTIKELS IN HET TIJDSCHRIFT LABRIS

Tijdens onze opzoekingen op het web vonden we op de website van de Labrisstichting deze lijst van publicaties. We geven ze u graag mee. Bibliografie van Hugo Neefs