home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Hertmans, Stefan

Stefan Hertmans

Gent, 31 maart 1951

Dichter, romancier, verhalenschrijver, essayist, columnist, recensent en vertaler

 

BIOGRAFIE

31 maart 1951: Geboorte van Stefan Hertmans te Gent.

 • Hertmans groeit op in Gent en volgt school in het Sint-Jan Berchmanscollege in Sint-Amandsberg waar hij in 1968 (tijdens de grote meirevolte) wordt geschorst omdat hij de studenten tot staken zou hebben aangezet. Hij voltooit zijn humaniora aan het Koninklijk Atheneum in Gent

1970 – 1974: Studeert Germaanse filologie aan de Rijksuniversiteit van Gent. Hij studeert af met een scriptie over Paul de Wispelaere: Een onderzoek naar een aantal aspecten van de therapeutische Nouveau Roman.

 • Hertmans is ook actief geweest in de jazzwereld: van 1972 tot 1976 speelt hij bij verschillende free jazz-groepen en van 1975 tot 1980 is hij gitarist bij Jazz lab 4 van schrijver -muzikant Willy Roggeman.
  • In 1975 werd een Schönberg gekleurd trio gevormd met Willy De Bisschop (b) en Stefan Hertmans (elektrische guitar), speciaal voor het concert Just Friends in de Zwarte Zaal van de Gentse Kunstacademie.
  • Tijdens de Laatste Nacht van de Poëzie in Vorst Nationaal (1980) werd in kwartet gespeeld: Willy Roggeman met F. Timmermans (drums, percussie), Peter Hertmans (el g, el basg) en Stefan Hertmans (el g).

1974: Vindt werk als leerkracht aan het Secundair Kunstinstituut van Gent.

1981:  Nadat hij in tijdschriften al heel wat essays en kritieken heeft gepubliceerd, debuteert hij op zijn dertigste met de roman  Ruimte, dat een jaar later wordt bekroond met de Prijs voor het beste literaire debuut in Vlaanderen.

 • De roman is fragmentarisch gestructureerd: verhalen, lyrische en essayistische fragmenten wisselen elkaar af. Het is intellectualistisch proza met heel wat verwijzingen naar literatuur, muziek en schilderkunst.
 • Hertmans literatuuropvatting verdedigt – net als Paul de Wispelaere – de autonomie van het kunstwerk. Stilistisch sluit hij aan bij Willy Roggeman en Gottfried Benn.

1984: Zijn eerste poëziebundel Ademzuil zet de thematiek van Ruimte voort: via metaforen en beheerste emoties tast Hertmans de innerlijke (spirituele) en uiterlijke ruimte van de buitenwereld af en laat ze met elkaar confronteren binnen de ruimte van een tekst.

 • Tussen de poëziebundel Ademzuil en de roman Ruimte bestaat een hechte band: het eerste gedicht uit de bundel is letterlijk overgenomen uit Ruimte en het laatste gedicht is een bewerking van een scène uit de roman. Dergelijke relaties vormen geen uitzondering in het werk van Hertmans.

Daarna volgen twee bundels kortverhalen, Gestolde Wolken (1987, Multatuli-prijs Amsterdam) en De grenzen van Woestijnen (1989).

1987: Wordt  redacteur van het tijdschrift Yang.

1989: Hertmans’ essaybundel Sneeuwdoosjes bevat essays over onder meer Walter Benjamin, Jorge Luis Borges, Marguerite Duras, Ernst Jünger, W.H. Auden en Igor Stravinski.

 • Naar aanleiding van de Sneeuwdoosjes verleent het Amsterdams Fonds voor de kunst hem in 1991 een schrijfopdracht, waaruit een studie over de componisten Hindemith en Honegger ontstond (niet gepubliceerd).

1990: Wordt docent culturele agogiek aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Gent.

1993 – 1996: Redacteur van het Nederlandse tijdschrift De Gids.

 • Geruime tijd schrijft hij recensies voor het dagblad De Morgen en levert gedurende enkele jaren vaste bijdragen voor de boekenbijlage van de De Standaard. In Nederland publiceert hij enkele grotere essays in Trouw.
 • Hij werkt mee aan De Gids en publiceert in Raster, De Revisor, Het Moment, NWT, Yang, Dietsche Warande & Belfort, Poëziekrant, Parmentier, e.a.

1996: Met de essays in de bundel Fuga’s en pimpelmezen (1996) mengt Hertmans zich in het toenmalige debat over kwesties als fundamentalisme, de oorlog in Bosnië, de aanmaak van ideologie en actualiteit. Het boek bevat verder ook essays over Slavoj Žižek, Jan Fabre, Paul Hindemith, Leos Janaček en Elvis Costello, Bernard-Henri Lévy, George Steiner en anderen.

1997: ‘writer in residence’ aan de universiteit van Wenen, Oostenrijk. Deze lezingenreeks wordt gebundeld en uitgegeven door de Universiteit te Wenen in de reeks Wiener Broschüren.

1998: In dezelfde Broschüren verschijnt het essay Wenen uit Steden in de reader Wien, Wien, nur du allein? (inl. H. Van Uffelen).

 • In het Duits zie ook: Sprache im technischen Zeitalter, 26.Jg., Dezember 1988, Europäische Standpunkte,
 • Werkstattgespräche über Poetik. (Essay Vitale Melancholie).

Hertmans vertegenwoordigt de Vlaamse en Nederlandse literatuur op internationale festivals en symposia:

 • Struga (Macedonië 1989), Adelaïde (Australië 1996), Wenen (writer in residence 1997), Frankfurt, Londen, Parijs, Berlijn, Washington DC (Lezing Library of Congress 1998), Portugal (Porto, januari 2000), Medellin Colombia (2002), Cordoba (2007), Mexico City (2007), Mangalia (Ovidius Festival Roemenië, 2003 en 2008).

1999: Deelname aan de literaire manifestaties ter gelegenheid van de The London Book Fair.

Van 3 tot 13 mei 1999: Deelname aan het Franse literaire festival Les Belles Etrangères.

2000: Geselecteerd als eerste Belgische writer in residence in de Villa Mont Noir, het geboortehuis van Marguerite Yourcenar.

2000: Op uitnodiging van uitgeverij Boom schrijft Hertmans een essay voor de reeks eigentijdse filosofische commentaren Boom Essay, onder de titel Het Bedenkelijke, over het obscene in de cultuur (2000).

In opdracht van het Kaaitheater Brussel en Brussel 2000 schrijft hij een tweede theatertekst Mind the Gap (Meulenhoff 2000), dit keer rond het motief van de Griekse vrouwen in de antieke tragedies. Het thema werd eigentijds benaderd en geradicaliseerd. Dit stuk wordt opgevoerd najaar 2001 door Toneelgroep Amsterdam in een regie van Gerardjan Rijnders.

Voorjaar 2001: Deelname aan de Lyrikertage Münster en aan de Fiera del Libro, thema Nederlandse literatuur, in Turijn.

2002: In het najaar verschijnen twee essayboeken.

 • Het putje van Milete.
 • Engel van de metamorfose.
  • Verzameling essays die Hertmans de afgelopen jaren schreef naar aanleiding van het werk van Jan Fabre. Het behandelt zowel diens theaterwerk, plastisch oeuvre en films als de teksten die Fabre voor zijn eigen voorstellingen schreef.

Werk van Hertmans verschijnt onder meer in The literary Review (Madison, USA), The Review of contemporary fiction (Illinois, USA), Grand Street (New York), La nouvelle revue française (Gallimard 2003), New European Poets (Minnesota 2008), Tales form the Lowlands (Canberra 2008), Le théâtre des Idées (Flammarion 2008) e.a.

Najaar 2003: De dichtbundel Vuurwerk zei ze verschijnt zowel in een bibliofiele uitgave bij Octave de Achtste te Gent als in en handelseditie.

2003: Deelname aan Salon du Livre te Parijs.

December 2004: Stapt over naar uitgeverij De Bezige Bij. Daar publiceert hij in 2005 de dichtbundel Kaneelvingers.

2006: Bij De Bezige Bij verschijnt Muziek voor de overtocht, Gedichten 1975-2005, een volledig herziene uitgave van alle tot dan toe gepubliceerde dichtbundels, aangevuld met een grote selectie uit de verspreide gedichten, en een selectie uit een eerste, nooit tevoren gepubliceerde bundel, De Kleine Woordwoestijnen (uit 1975-1979).

2007: Nogmaals een verzameling essays en werkjournalen – Het zwijgen van de tragedie – ontstaan tijdens het werken aan de theatertrilogie Kopnaad/ Mind the Gap/ De dood van Empedokles.

 • Deze drie stukken, die betrekking hebben op de manier waarop de dichter Friedrich Hölderlin omging met de erfenis van de Griekse tragedie, behandelen achtereenvolgens tragedie en waanzin, de Griekse Polis en de vrouwen (Antigone, Medea, Klytaemnestra), en de spanning tussen politiek en filosofie (Empedokles). Momenteel werkt Hertmans aan een doctoraal proefschrift, gebaseerd op deze essays, met als werktitel Zäsur, Differentie en Vulkanische Politiek: Hölderlin en de goden van onze tijd (Universiteit Gent, vakgroep theaterwetenschappen).

September 2008: Uitgeverij De Bezige Bij publiceert Het verborgen weefsel, een poëtische, intieme roman, opgebouwd uit aantekeningen die in geraffineerd aangezette toetsen het beeld schetsen van de intellectuele en amoureuze passies van een vrouw in het post feministische tijdperk.

2010: Verdedigt aan de Universiteit Gent een proefschrift in de kunstwetenschappen: Zäsur, Differentie, Ursprung, ironie: Hölderlin en de goden van onze tijd. (promotor: Christel Stalpaert)

Tijdens het academiejaar 2012-2013 is hij gastprofessor kunstwetenschappen aan de Universiteit van Gent.

2013: Oorlog en Terpentijn rolt van de persen.

 • Hertmans’ grootvader schreef op hoge leeftijd een paar cahiers vol over zijn vroege leven, de wereldoorlog I als korporaal, het drama van het overlijden van zijn geliefde in 1919 aan de Spaanse griep. Hij heeft die in 1981 aan zijn kleinzoon gegeven en die heeft ze drie decennia lang ongelezen gelaten. Dat bleek het betere idee: die cahiers hebben er alles bij gewonnen dat ze nu in handen gevallen zijn van een inmiddels matuur schrijver, die al zijn talent mobiliseert: de stilistische precisie van de dichter, de zwier van de essayist, de hogere componeerkunst van de romancier om het leven van zijn grootvader te restaureren. Hierdoor krijgen zijn grootvaders geschriften een brede bedding mee: de interpretatie van een leven.

2016: Ter gelegenheid van de Poëzieweek 2016 verschijnt een dun cadeauboekje Neem en lees met tien gedichten over herinnering, het thema van het poëzie-evenement.

Tegelijk komt een bundel liefdespoëzie uit onder de titel Een beeld van jou.

 • Het is een keuze uit zijn liefdesgedichten. Je vindt er ‘verwensingen’ en ‘bezoekingen’, maar ook talrijke erotische aanrakingen, warme kaneelvingers en koele oestervingers; er is sprake van verlangen en warmte, maar ook van eenzaamheid en afscheid. Er zijn ‘warme klauwen’ en scherven, maar ook hagedissen die neus aan neus slapen. Een heel leven van liefde en passie ligt er beeldend in vervat.
  Een beeld van jou is rijke, lyrische poëzie van een veel bekroond dichter.

2016: Een nieuwe roman: De bekeerlinge.

 • De bekeerlinge is – evenals Oorlog en Terpentijn – op historische bronnen gebaseerd.
 • In een klein dorp in de Provence wordt sinds mensenheugenis over een pogrom en een verborgen schat gesproken. Eind negentiende eeuw vindt men in een synagoge in Caïro een hoeveelheid joodse documenten. Stefan Hertmans ontdekt de sporen van een voorname christelijke jonkvrouw uit de elfde eeuw, die haar leven vergooide uit liefde voor een joodse jongen. Hij gaat letterlijk achter deze vrouw aan, die samen met haar verboden liefde op de vlucht slaat en een duizelingwekkende tocht aflegt, opgejaagd door alles en iedereen.

2016: De Standaard meldt dat regisseur Kadir Balci Hertmans’ roman Harder dan sneeuw (2004) tot een film zal bewerken. Het wordt een thriller over een huwelijkscrisis met op de achtergrond de terreuraanslagen in ons land. De opnamen staan gepland voor 2018. (bron: De Standaard dd 30/9/2016)

2020: Sluitstuk van een drieluik, zo noemt Hertmans zijn roman De opgang, ditmaal over de duistere periode van collaboratie, nazisme, flamingantisme, verraad en repressie. Wéér reikt het individuele en persoonlijke naar het universele, in een ‘verhaal dat toevallig op mijn weg is gekomen zonder dat ik het gezocht heb’. Research, in situ onderzoek, foto’s van voorwerpen en familieportretten… verteltechnieken à la W.G. Sebald geven het boek een weergaloze en onweerstaanbare glans.

Nota: Twintig jaar lang betrok Stefan Hertmans een pand in het Gentse Patershol. Pas nadien ontdekte hij dat daar ook een vooraanstaand Vlaams SS’er had gewoond, vader van de latere geschiedenisprofessor Adriaan Verhulst. Diens memoires brachten Hertmans op het spoor.

2021: De Morgen van 19 maart 2021 kondigt aan dat de roman De bekeerlinge een operabewerking krijgt. De wereldpremière va, The Convert bij Opera Ballet Vlaanderen is voorzien op 10 mei 2022. Hans Op de Beeck regisseert en verzorgt de scenografie, Wim Henderickx schrijft de partituur en Krystian Lada staat in voor het libretto. De opera zal vervolgens ook te zien zijn in de Opéra Rouen, waar een deel van de roman zich afspeelt.

2022: Wat kun je zeggen over de eigen tijd? Eén ding voelen we allen, overdenkt Stefan Hertmans in zijn lucide essay Verschuivingen: dit is een tijd van overgang naar iets wat we nog maar heel gedeeltelijk beginnen te begrijpen. Als er één zin is die sinds jaren in het bewustzijn van Stefan Hertmans galmt, is het de uitspraak die Viktor Klemperer ooit, tijdens het nazibewind, haast terloops, te midden van ellende en onzekerheid, met vaste hand in zijn beroemde dagboeken noteerde: ‘De tijdgenoot weet niets’.

BEKRONINGEN

1982

 • De Prijs voor het beste debuut voor de roman Ruimte
 • De provinciale prijs van de provincie Oost-Vlaanderen eveneens voor Ruimte
 • De Amsterdamse Multatuliprijs voor Gestolde Wolken

1988

 • De Arkprijs van het Vrije Woord, 1988 voor de gedichtenbundel Bezoekingen
 • De Driejaarlijkse Prijs van de Vlaamse Provincies eveneens voor Bezoekingen

1992 : De Prijs van de Vlaamse Gids (in 1992) voor de bundel Het Narrenschip

1995: De Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Poëzie (vroegere Staatsprijs)(in 1995) voor de dichtbundel Muziek voor de overtocht

1996: De Paul Snoek-prijs 1996 eveneens voor Muziek voor de overtocht

1999:   Bekroning als “beste gedicht van het afgelopen jaar” (= 1999) voor het gedicht Eerste verlies uit de bundel Goya als hond

2002:

 • De Maurice Gilliamsprijs voor de dichtbundel Goya als hond
 • De Ferdinand Bordewijk Prijs 2002 voor Als op de eerste dag

2003: La Ville à Lire 2003 voor (de Franse vertaling van) Steden, verhalen onderweg.

2008: Vijfjaarlijkse Prijs van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde voor Essay 2008, voor Het Zwijgen van de Tragedie.

2013: Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor de Letteren – Proza 2012-2013 voor Oorlog en terpentijn.

2014

 • De prijs van de honderdkoppige lezersjury van de Boekenuil gaat naar ‘Oorlog en terpentijn
 • Ontvangt de AKO Literatuurprijs voor ‘Oorlog en terpentijn

2016: Literaire jongerenprijs Inktaap 2016 voor ‘Oorlog en terpentijn‘.

2016: De Amerikaanse vertaling van Oorlog en terpentijn‘, “War and Turpentine” staat vermeld in de befaamde lijst met ‘100 notable books of 2016’ gepubliceerd door  The New York Times Book Review.

2017: War and Turpentine is genomineerd voor de longlist van de Man Booker International Prize. Een primeur voor een Belgische auteur.

2017: Krijgt de Zwitserse Spycher Literaturpreis Leuk 2017

2020: Ontvangt de  Constantijn Huygens-prijs van de Jan Campert-stichting voor zijn gehele oeuvre.

MEER OVER STEFAN HERTMANS

 • Anne Marie Musschoot: Stefan Hertmans : van fascinatie naar reflectie, in: Ons erfdeel, jrg. 33 (1990) nr. 1, p. 15-21
 • Willem Roggeman: Gesprek met Stefan Hertmans, in: De Vlaamse gids, jrg. 76 (1992) nr. 6, p. 27-34
 • Anne Marie Musschoot: Creatief zwerven zonder kompas : Stefan Hertmans als essayist, in: Ons erfdeel, jrg. 40 (1997) nr. 2, p. 236-243
 • Rob van Erkelens: Onzekerheid als condition humaine : Stefan Hertmans’ bezwaarschriften tegen de geest des tijds, in: Bzzlletin, jrg. 31 (2001/2002) nr. 280, p. 57-62
 • Yves T’Sjoen: Nooit genoeg woorden voor het troosten van verandering : over de poëzie van Stefan Hertmans, in: Literatuur, jrg. 19 (2002) nr. 5, p. 274-276
 • Bart Vervaeck: Stefan Hertmans, in: Kritisch lexicon van de moderne Nederlandstalige literatuur. Losbladige uitgave.
 • Lars Bernaerts & Carl De Strycker (red.), Stefan Hertmans handboek, Poëziecentrum, Gent  -240p. 2021

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Websites

Referenties

 • Lars Bernaerts & Carl De Strycker  (red.) , Handboek Stefan Hertmans. Uitgave PoëzieCentrum vzw, Gent. 240p. 2021

SMAAKMAKER

Eerste verlies

Uit: Goya als hond (1999)

De regen die plots harder is.
Schaduw in een ondiepe
nis. Dat ze geen evenwicht
kon houden en een ogenblik
bedacht: alles gaat mis.
 
Het duurt wat langer eer ze adem krijgt,
maar ze denkt sneller en ze zwijgt.
 
Geluk is wat chemie in hersens,
het verdwijnt. Ze krijgt behoefte
aan wat rijmt, en veegt dan alles
weer van tafel met een grijns.
 
De grenzen die haar vroeger felheid gaven
zijn nu slechts details
die elke dag iets meer vervagen.
 
Al wat haar bezighoudt, daar in een
nog onzichtbaar punt, wordt tot iets
onomkeerbaars omgemunt.

Pogrom

Uit: Bezoekingen. (1989)

De ondergrondse van de slaap bracht hem terug
naar toen hij zeven was en uitgeput
door koelte en verlangen.
Een landschap vol emoes en bemoste
kathedralen, zingende schedels en
sissende alligators, een tombe die tot
broodplank werd, en op een schaal van
blauw opaal bracht Judith hem het hoofd
van Holofernes. In een jus van
ultramarijn, veenbes en terpentijn lag het,
te uitgeput door lang gedoofde stemmen,
en fluisterde de naam van ledematen
die in het boek van Hieronymus stonden,
terwijl de leeuw sliep en de keeshond
in de schaduw van de lessenaar wachtte
totdat zijn meester op de navel der wereld
insliep, bijna zonder te ademen.
 
Ondergronds roesten eindeloze stellen
oude wagens, veewagons, trein die niet
meer terugkeert naar zijn heil, terwijl in
doodse stilte ontelbare dunne armen
blauw door de reten tussen planken
van de bodems hangen.
 

Verwensingen aan de poëzie

Uit: Verwensingen (1991)

Een geit op kritos, Fornicari,
stond aan een staak die blonk
van olie en mekkerde haar onzin over
het zand dat zeeëgels verstikte met
 
een naam die stonk. Wij zwommen
tegenwind, Aegeïsch, en raakten in paniek.
Later sneed je de stekels uit mijn voet.
Sterren als pijlen vielen door de ochtend.
 
Niemand is iedereen geworden in de
dronken bui die volgde op het slapen
in een kleine boot, dicht bij de rots
 
waarop ik het ouder worden in mijn
armen sloot. Je gaat met mijn verwensing:
bloot loop ik zonder naam pal door
de splinters van een uitstalraam
 
met dode voeten. Die van jou.
 

BIBLIOGRAFIE

Woordje vooraf

 • Na het chronologisch overzicht van de in boekvorm uitgegeven werken volgt een selectie van publicaties in tijdschriften en verzamelwerken
 • Tot slot volgt een overzicht per genre alfabetisch op titel.

De gegevens van deze bibliografie werden onder meer nagekeken bij

 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience – Antwerpen.
 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles.
 • Piet Devos: Van reuzen tot dwergen. Bibliografie – Vlaamse schrijvers in de 20ste eeuw – Eerste drukken. Kortrijk, eigen beheer 2007.
 • POËZIECENTRUM vzw – Gent

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klikt u op de foto.

Chronologisch overzicht

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1981 Ruimte. (roman) Ertvelde: Uitgeverij E. Van Hyfte -168p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
1984 Ademzuil. (gedichtenbundel) Hertmans 7 Schellebelle: Grijm vzw. -91p.

Afmetingen: 22.50 x 14.80 (Japanse binding – gedrukt op bijbelpapier)
Colofon: ‘Ademzuil’ van Stefan Hertmans is een uitgave van Grijm vzw, Wetterse Straat 33, 9208 Schellebelle. De teksten zijn gezet uit de Sabon corps 10 en gedrukt op Thinprint 35gr. De oplage bedraagt 300 exemplaren.

1986 Melksteen. (gedichtenbundel)

Omslagontwerp: G. Dooreman en Michiel Hendryckx.
Bevat de cycli:  Vrouw met vrucht; urnen; pegels; hominiden.
Hertmans 6 Gent: Poëziecentrum vzw  -60p.

Reeks: De bladen voor de poëzie. – jrg.34, nr.3 [tweede serie].
Afmetingen:21 x 13.30 (ingenaaid licht kartonnen kaft met flappen)
Colofon: “Melksteen” van Stefan Hertmans werd gedrukt in opdracht van het Poëziecentrum vzw te Gent, op de persen van de drukkerij Sanderus p.v.b.a. te Oudenaarde.
1987 Gestolde wolken. (verhalen)

Vormgeving: Zeno
Foto achterzijde omslag: J. Revis.
Multatuli-prijs Amsterdam
Amsterdam: Meulenhoff / Leuven: Kritak -163p.

Reeks: Meulenhoff Editie 903
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
1987 Zoutsneeuw. Elegieën (gedichtenbundel)

Omslag en vormgeving : Zeno.
Hertmans 9 Amsterdam: Meulenhoff / Leuven: Kritak -47p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (ingenaaid – licht kartonnen kaft met flappen)
Druk: Groenevelt, Landgraaf.
1988 Bezoekingen. (gedichtenbundel)

Omslag en vormgeving: Zeno
Bevat de cycli:  Verbrande aarde; Bezoekingen; Botanie der steden.
Hertmans 17 Amsterdam: Meulenhoff / Leuven: Kritak. -67p.

Afmetingen: 21.50 x 14 (gebrocheerd – licht kartonnen kaft met flappen)
Druk: Groenevelt, Landgraaf.
1988 Oorverdovende steen. Essays over literatuur. (essays)

Omslagontwerp: Driesign.
Prijs van de Stad Gent.
Antwerpen/Amsterdam: A. Manteau -169p.

Afmetingen: 20 x 12 (paperback)
1988 Een kus in Ter Kameren. (poëzie – bibliofiele uitgave)

Met Huub Beurskens.
De gedichten van Huub Beurskens en Stefan Hertmans werden geschreven in 1986. Uitgangspunt voor beiden was het gedicht “Een kus in Ter kameren” van de Vlaamse dichter Jos De Haes († 1974). De bundel opent met dit gedicht. Op de linkerpagina’s volgen, Romeins genummerd , de teksten van Stefan Hertmans, terwijl de teksten van Huub Beurskens, Arabisch genummerd, op de rechterpagina’s staan afgedrukt. Daar tussendoor, in zeefdruk op transparante vellen, fragmenten uit het handschrift van Jos De Haes’ gedicht.
Hertmans 8 Baarn: Atalanta Pers. -20p.

Afmetingen: 24.30 x 17 (ingenaaid – geïllustreerde licht kartonnen kaftomslag met flappen)
Colofon: Deze bundel verscheen in juni 1988 als 33ste uitgave van Atalanta Pers te Baarn.
Zeefdruk: Bernard Ruygrok
Boekdruk en boekverzorging: René bakker.
Bindwerk: Tinneke Bakker-Overeem
De oplage bestaat uit 90 exemplaren, genummerd I – VI (voor alle medewerkenden), 1-80 en 4 h.c. exemplaren.

1989 De grenzen van woestijnen. (verhalen)

Omslag en vormgeving: Zeno.
Amsterdam: Meulenhoff / Leuven: Kritak -196p.

Reeks: Meulenhoff Editie 1028
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Druk: Groenevelt bv – Landgraaf.
1989 Sneeuwdoosjes. Essays over literatuur. (essays)

Omslag en vormgeving: Zeno.
Amsterdam: Meulenhoff / Leuven: Kritak. 175p.

Reeks: Meulenhoff Editie 1029
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Druk: Groenevelt bv – Landgraaf.
1990 Het narrenschip. (gedichtenbundel)

Bevat de cycli: De pitten van een eiland zaaien; Drijven; Het delirium der dingen; Steden.
Hertmans 2 Gent: Poëziecentrum vzw. -63p.

Afmetingen:21.50 x 13..70 (gebonden – zwarte linnen harde kaft met stofomslag)
Colofon: “Het Narrenschip” (1986-1989) van Stefan Hertmans werd gedrukt in opdracht van het Poëziecentrum vzw te Gent, op de persen van Drukkerij Groenevelt te Landgraaf, in de maand September 1990.
1990 In glazen kijken. (gedichtenbundel)

De hout- en linosneden zijn van Peter Yvon de Vries te Amsterdam.
Hertmans 10 Amsterdam: De Lange Afstand. -19p.

Afmetingen: 25 x 14.90 ( ingenaaid -licht kartonnen kaft met flappen)
Colofon: ‘In glazen kijken’ van Stefan Hertmans is met de hand gezet uit de letter Baskerville en gedrukt op Zerkall- Bütten.
De oplage bestaat uit 50 exemplaren.
1990 Lucht in lucht: acht gedichten bij werk van Panamarenko. (gedichtenbundel) Landgraaf: Herik. -16p.

Reeks: Zwarte reeks. – Landgraaf; vol. 5
1991 Verwensingen. (gedichtenbundel) Hertmans 12 Amsterdam: J.M.  Meulenhoff bv / Leuven: Kritak. -45p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (ingenaaid – licht kartonnen kaft met flappen)
Druk: Groenevelt bv, Landgraaf.
1992 Het kasteel bestaat niet meer: over Maurice Gilliams. (essay) Sint-Denijs-Westrem: stichting Vita Brevis. / Gent: poëziecentrum -24p.
1992 Kopnaad: een tekst voor vier stemmen. Theatertekst (theatertekst)

Kopnaad werd in de zomer van 1990 geschreven in opdracht van het Nieuwpoort-theater in Gent.
Omslag en grafische vormgeving: Karel van Laar.
1997: Wordt in Duitse vertaling opgenomen in het theaterbestand van Fischer Verlag, en sindsdien onder meer als radioproductie gerealiseerd in Berlijn.

Hertmans 5 Amsterdam: J.M. Meulenhoff  bv/ Leuven: Kritak. -78p.

Afmetingen: 21.50 x 14 (gebrocheerd)
Druk: Groenevelt, Landgraaf.

1993 De moraliteit en het anonieme / Morality and the anonymous. (essay)

Neerslag van een lezingenreeks over het theaterwerk van Jan Fabre, gehouden te Brussel in december 1992 en te Frankfurt in februari 1993.
De teksten zijn weergegeven in de oorspronkelijke taal met een vertaling naar het Engels.
Lay-out: Michel Van Beirendonck
Vertaler : Vertaalbureau De Coninck in collaboration with the authors.

In: Jan Fabre. Texts on his theater-work. pp 67-79/81-93.

Uitgever: Brussel, Kaaitheater / Frankfurt, Theater Am Turm. -203p. (Afmetingen: 21 x 16 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)

1994 Muziek voor de overtocht. (gedichtenbundel)

Bevat de cycli: Muziek voor de overtocht; religie van de sleutels; drie appels en een berg; een doorgangshuis; stevens op zondag.
Omslag en grafische vormgeving: Karel van Laar.
Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Poëzie.

Hertmans 16 Amsterdam: J.M. Meulenhoff  bv/ Leuven: Kritak. -63p.

Afmetingen: 21.50 x 14 (gebrocheerd)

1994 Naar Merelbeke. (roman)

Omslagillustratie: Gaston Bogaert.
Foto achterzijde omslag: Filip Claus.
Grafische vormgeving: Karel van Laar.
Amsterdam: J.M. Meulenhoff  bv/ Leuven: Kritak. -191p.

Reeks: Meulenhoff Editie 1379
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
1995 Fuga’s en pimpelmezen. Over actualiteit, kunst en kritiek. (essays)

Omslagfoto: Serajevo, de bibliotheek; foto ABC Press/Magnum/Paul Lowe
Foto achterzijde omslag: Filip Claus
Grafische vormgeving Zeno.
Amsterdam: J.M. Meulenhoff  bv/ Leuven: Kritak. -206p.

Reeks: Meulenhoff Editie 1441
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
1995 Francesco’s paradox. (gedichtenbundel)

Bevat de cycli: Francesco’s paradox; eerste dood; het banket; wilde kiemen.
Omslag en typografie: Karel van Laar.
Hertmans 15 Amsterdam: J.M. Meulenhoff  bv/ Leuven: Kritak. -68p.

Afmetingen: 21.50 x 14 (gebrocheerd)
1995 Eenzaam op de marktplaats: over het werk van Thierry De Cordier. (essay) Brussel : Hayen. -24p.
1997 Annunciaties. (gedichtenbundel)

Omslag en vormgeving: Karel van Laar.
Hertmans 14 Amsterdam: J.M. Meulenhoff bv. -69p.

Afmetingen: 21.50 x 14 (gebrocheerd)
1998 Steden. Verhalen onderweg. (verhalen)

Verzorging omslag: Steven Boland.
Foto voorzijde omslag: Drongenhof Sluizeken Gent begin van de eeuw.
Foto achterzijde omslag: Filip Claus.
Vormgeving binnenwerk: Zeno.
2001: Engelse vertaling bij Reaktion Books in Londen.
2003: Franse vertaling bij Editions Le Castor Astral en werd meteen onderscheiden met de Prijs La Ville à Lire 2003, (France Culture & Urbanisme).
2003: Een Spaanse vertaling bij Uitgeverij Pre-textos, Madrid.
Amsterdam: J.M. Meulenhoff bv / Leuven: Kritak. -253p.

Reeks: Meulenhoff Editie E 1662
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
1998 Intercity. Den Haag: Nederlandse Taalunie. -24p.

Reeks: Nieuwjaarsgeschenk / Nederlandse Taalunie. – Den Haag; vol. 1998
1999 Het bedenkelijke. Over het obscene in de cultuur. (essays)

Verzorging omslag: Tessa van der Waal.
Foto: Maarten van den Abeele, Carlotte Sagna – Parma 1929.
2015: herziene en uitgebreide uitgave bij dezelfde uitgever.
Amsterdam: Boom uitgevers. -140p.

Reeks: Boom essay.
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
1999 Waarover men niet spreken kan. Elementen voor een agogiek van de kunst. (als handboek opgevatte studie)

Omslagontwerp: Danny Somers.
Boekverzorging: Boudewijn Bardyn.
2002: 2de druk bij VUB Press te Brussel.
September 2010 derde, geheel herziene uitgave bij Academia Press te Gent.

Brussel: VUB Press. -255p.

Afmetingen: 24.10 x 15.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Reeks: Tekst en tijd. – Brussel; vol. 3.
Dit boek over kunstagogiek biedt een overzicht van de wijsgerige problemen die ontstaan wanneer men gestructureerd over kunst wil spreken, en stelt de vraag hoe men een dergelijk subjectief ‘veld’ kan onderwijzen, communiceren, en kritisch benaderen.
1999 Goya als hond. (gedichtenbundel)

Grafische vormgeving Joost Van de Woestijne.
Vierjaarlijkse Maurice Gilliamsprijs van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde.
Hertmans 4 Amsterdam: J.M. Meulenhoff bv. -62p.

Afmetingen: 21.50 x 14 (gebrocheerd)
1999 Hier gaat het over in de cultuur, de komende jaren. (essay) Amsterdam: De Balie. 144p.
2000 Mind the gap. (theatertekst)

Mind the Gap werd geschreven in opdracht van het Kaaitheater (Brussel) en Brussel 2000.
Bevat: Antigone (pp 7-62); Klytaimnestra (pp 63-90); Medea (pp 91-112); Mind the Gap (pp 113-125).
Vormgeving omslag: Neno.
Vormgeving binnenwerk: Brigitte Slangen

Amsterdam: J.M. Meulenhoff bv. -125p.

Dit stuk werd opgevoerd najaar 2001 door Toneelgroep Amsterdam in een regie van Gerardjan Rijnders.
2000 Café Aurora.(essays bij het werk van kunstenaar Jan Vanriet)

Tentoonstelling: Cultureel Centrum Scharpoord [Knokke]. 2000/05/00 – 2000/06/00).
Breda: De Geus. -103p.
2000 Zich de schrijvende vingers branden: over de onmogelijke ethiek van het schrijven. (essays) ’s-Hertogenbosch: Noordbrabants Genootschap. -28p.
2001 Als op de eerste dag. Roman in verhalen. (roman)

Vormgeving stofomslag: Neno/Cees van den Oever.
Afbeelding stofomslag: U. Martien, ‘Landschap met vogels’ (naar Melchior de Hondecoeter; detail)
Vormgeving binnenwerk: Adriaan de Jonghe.
Foto achterplat: Hans Vermeulen

Amsterdam: J.M. Meulenhoff bv. -189p.

Afmetingen: 20 x 12.40 (gebonden – harde simili lederen kaft met stofomslag)
Bordewijk-prijs 2002.
2003: Vertaald naar het Frans door Daniëlle Losman bij Ed. Christian Bourgois onder de titel Comme au premier jour

2002 Het putje van Milete. (essays)

Vormgeving omslag: Tessa van der Waals
Vormgeving binnenwerk: Adriaan de Jonghe

Amsterdam: J.M. Meulenhoff bv. -407p.

Reeks: Meulenhoff Editie 1947.
Afmetingen: 20 x 12.50 (ingenaaid – papieren kaft met stofomslag)

2002 Engel van de metamorfose. Over het werk van Jan Fabre. (essay)

2003: vertaald naar het Frans door Marnix Vincent en Monique Nagielkopf als L’ange de la métamorphose Uitgave L’Arche,  Paris.

Amsterdam: J.M. Meulenhoff bv. -121p.
2002 Vuurwerk zei ze. (poëzie – bibliofiele uitgave)

Gedichten bij etsen van Karel Dierickx
 
Gent: Octave de Achtste. -36p.

Oplage: 36 Arabisch genummerde exemplaren (1/36 – 36/36)
+ 6 geletterde en op naam gedrukte exemplaren (A/F – F/F).
Bij elk exemplaar hoort een suite van vijf door Karel Dierickx genummerde of geletterde en gesigneerde zwart-wit etsen. Alle exemplaren werden in het colofon gesigneerd door Karel Dierickx en Stefan Hertmans
2003 Vuurwerk zei ze. Gedichten. (gedichtenbundel – handelseditie)

Bevat de cycli: De terugkeer; Vuurwerk zei ze; Van losse dingen zwaar; In het maquis.
Boekverzorging: Tessa van der Waals
2014: Vertaald in het Spaans door Fernando Garcia de la Banda als Fuegos artificiales, dijo ella (Ediciones Recovecos, Cordoba)
Hertmans 13 Amsterdam: J.M. Meulenhoff bv. -100p.

Afmetingen: 21.50 x 14 (gebrocheerd)
2004 Harder dan sneeuw. (roman)

Vormgeving omslag: Tessa van der Waals
Omslagafbeelding: Rogier van der Weyden, Johannes-altaarstuk, detail: Staatlische Museen zu Berlin – Gemäldegalerie / Joerg P. Anders / bpk Berlin.
Vormgeving binnenwerk: Suzan Beijer
Foto’s binnenwerk: Stefan Hertmans.
Hertmans 23 Amsterdam: J.M. Meulenhoff bv. -283p.

Reeks: Meulenhoff Editie 2112
2004 Volleerd als maagd. Over de noodzaak van een onmogelijke ethiek. (lezing)

Hugues C. Pernathlezing 2004.
Tekening omslag: Jan Vanriet.
De tweede Hugues C. Pernathlezing werd gehouden op 1 april 2004 in het auditorium van het AMVC-Letterenhuis te Antwerpen.

Antwerpen: Hugues C. Pernath Fonds vzw. -24p.

Reeks: Pernath uitgave nr 2.
Afmetingen: 23 x 15 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft met flappen)
Druk: EPO Berchem
2005 Kaneelvingers. (gedichtenbundel)

Omslagontwerp: Nanja Toebak
Vormgeving binnenwerk: Adriaan de Jonge.
Hertmans 11 Amsterdam: De Bezige Bij. -59p.

Afmetingen: 21.50 x 14 (gebrocheerd)
Druk De Boekentuin, Zwolle.
2005 Jullie die weten: acht scènes naar Le Nozze di Figaro van W.A. Mozart. bij de concertante versie voor blazers van Johan Nepomuk Wendt. (libretto)

Publicatie ter gelegenheid van het jubileumjaar ‘1980 2005’ van het poëziecentrum. De publicatie fungeert als libretto bij de gelijknamige productie die in première is gegaan op 30 september 2005.
Hertmans 3 Gent: Poëziecentrum vzw. -35p.

Afmetingen:21.50 x 14 (gebrocheerd)
Colofon: “Jullie die weten” van Stefan Hertmans, werd in september 2005 in opdracht van het Poëziecentrum vzw Gent, vormgegeven door Griffo en gedrukt op de persen van Drukkerij Imschoot nv in Gent.
2006 Muziek voor de overtocht. Gedichten 1975-2005. (poëzie – verzamelbundel)

Bevat: De kleine woordwoestijnen; Ademzuil; Melksteen; In glazen kijken; Zoutsneeuw/elegieën; Een kus in Ter Kameren; Bezoekingen; Het narrenschip; Lucht in lucht; Verwensingen; Muziek voor de overtocht; Francesco’s paradox; Annunciaties; Goya als hond; Vuurwerk zei ze; Kaneelvingers; Verspreide gedichten.
Omslagontwerp: Nanja Toebak
Vormgeving binnenwerk: Adriaan de Jonge.
Hertmans 19 Amsterdam: De Bezige Bij. -843p.

Afmetingen: 21 x 14 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag en leeslint)
Druk: Hooiberg, Epe.
2007 Het zwijgen van de tragedie. (essays) Amsterdam: De Bezige Bij. -303p.
2007 Als in een troebele spiegel. (brievenboek)

Auteurs: Stefan Hertmans en Gilles Pellerin.
Oorspronkelijke Franse tekst: L’instant même, Quebec, met als oorspronkelijke titel Lumières du Nord. Correspondance Stefan Hertmans et Gilles Pellerin.
Nederlandse vertaling van de brieven van Pellerin: Katelijne De Vuyst.
Omslag: Leon Spilliaert, Achterhuis met glazen dak, 1909, gemengde techniek op papier, privé verzameling.

Leuven: Uitgeverij P. – 104p.

Afmetingen: 24 x 17 (ingenaaid – kaft met flappen)
Gezet in Perpetua.
Gedrukt op Rives, 115gr door Drukkerij Overloop, Wilsele

2008 Het verborgen weefsel. (roman)

2022: 2de herziene druk bij De Bezige Bij.
 

Amsterdam: De Bezige Bij. -155p.
2008 Jupiters berg (een fragment) –bibliofiele uitgave).

Dit fragment is overgenomen uit Raster (nr. 106, 2004) en werd gedrukt in een oplage van 30 exemplaren

Terhorst: Prop, 2008. –[Zp.].

Reeks: Oktoberbladen ; 18.

2010 De val van vrije dagen. (gedichtenbundel)

Omslagontwerp: Nanja Toebak
Foto auteur: Michiel Hendryckx
Vormgeving binnenwerk: Adriaan de Jonge.
Hertmans 18 Amsterdam: De Bezige Bij. -76p.

Afmetingen: 20 x 15 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Druk: Gorter, Steenwijk.
2010 Je portret. (literaire brief)

Tekst: Stefan Hertmans: Brief aan Gabriëlle – pp 5-32
Nawoord door Dirk Leyman: Tonen dat ik het niet weet: Een abecedarium over het werk van Stefan Hertmans. pp. 33-59
Vormgeving: Barends en Pijnappel.
Hertmans 22 Amsterdam: Stichting Voetnoot. -59p.

Reeks: Belgica nr 3
Afmetingen: 16.50 x 10.50 (pocket)
Drukwerk: Drukkerij Slinger
2011 De mobilisatie van Arcadia (essays)

Vormgeving omslag: Brigitte Slangen
Omslagfoto: Bundesarchiv, 1011-166-0525-33, foto: Franz-Peter Weixler
Vormgeving binnenwerk: Adriaan de Jonge.
Hertmans 1 Amsterdam: De Bezige Bij. -288p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Druk: Bariet, Steenwijk
2012 Giotto’s hemel / Giotto’s Himmel. (poëzie – bibliofiele uitgave)

Karel Dierickx maakte drie kleurenetsen (vernis mou) voor Giotto’s hemel bij de gedichten van Stefan Hertmans.
Vertaling naar het Duits: Marlene Müller-Haas.
In de gedichten van Stefan Hertmans ontvouwt zich een Toscaans of Umbrisch landschap; Giotto, Piero della Francesca, Luca Signorelli, Il Perugino, Pinturicchio en Fra Angelico “verleiden het paradijs met schoonheid van de hel” . Voor de etsen liet Karel Dierickx zich inspireren door sinopia-tekeningen van Italiaanse schilders uit de vroege Renaissance, Piero della Francesca, Giotto, Buonamico Buffalmacco.
Hertmans 21 Gent: Ergo Pers. [z.p.]; ill.

Giotto’s hemel is een tweetalige uitgave en verschijnt in een beperkte oplage van 36 Arabisch genummerde exemplaren, in het colofon genummerd en gesigneerd.
Twaalf exemplaren, Romeins genummerd van I tot XII, werden gereserveerd voor de kunstenaars; zes exemplaren, geletterd van A tot F, voor de medewerkers. Bij elk exemplaar hoort een suite met drie door de kunstenaar genummerde en gesigneerde etsen en een handschrift van de dichter. Henri Hemelsoet en Eric Levert drukten de etsen. Gedrukt door Rein Ergo die ook instond voor ontwerp en afwerking.
2013 A Tragedy of a friendship. A hommage to Richard Wagner. (libretto)

Tekst in samenwerking met Jan Fabre.

Première in de Vlaamse Schouwburg te Antwerpen op 15 mei 2013.

Regie-decor: Jan Fabre
Dramaturgie: Luc Joosten
Muziek: Moritz Eggert
2013 Oorlog en terpentijn. (roman)

Omslagontwerp: Brigitte Slangen
Omslagillustratie: Stephan Vanfleteren
Foto auteur: Michiel Hendryckx
Vormgeving binnenwerk: Adriaan de Jonge
Nota: een overzicht  van de vertalingen kunt u vinden achteraan het beknopt overzicht.
7 december 2017:  première van de theaterbewerking in de Bourlaschouwburg te Antwerpen.
Regie, set, theaterbewerking: Jan Lauwers
Muziek: Rombout Willems
Met: Viviane De Muynck, Grace Ellen Barkey, Alain Franco (piano), Benoît Gob, Mélissa Guérin, Simon Lenski (cello), Sarah Lutz, Elik Niv, Maarten Seghers, Mohamed Toukabri, George van Dam (viool)
Hertmans 20 Amsterdam: De Bezige Bij. -334p.

Afmetingen: 21.50 x 13.50 (gebonden, harde kaft met stofomslag)
Druk: Koninklijke Wöhrmann, Zutphen.
Oorlog en terpentijn / Stefan Hertmans. –Amsterdam : Bezige Bij, 2013. –333 p. : ill. -ISBN 978-90-234-7671-9.

Naast de commerciële uitgave verschenen eveneens 18 genummerde en gesigneerde luxe-exemplaren, dankzij een samenwerking tussen uitgeverij De Bezige Bij en Antiquariaat Polare Antwerpen, als zesde uitgave in de bibliofiele lamellenbandreeks.
Lamellenband werd met de hand gebonden door Pau Groenendijk Mooie Boeken (Amsterdam). De initialen werden ontworpen door Karina Meister. Vier geletterde exemplaren bleven hors commerce. Aan elk exemplaar werd een facsimile handschriftfragment uit de memoires van de grootvader toegevoegd. In schuifdoos. Nr
…..

2015  Het bedenkelijke. Over het obscene in de cultuur. (essays)

Herziene uitgave van 1999
Verzorging omslag: Bas Smidt
Verzorging binnenwerk: image realize
Foto auteur omslag: Klaas Koppe
Hertmans 24  Amsterdam: Boom Uitgevers. -204p.

Afmetingen: 20.00 x 12.50 (gebrocheerd – met zachte kaft)
2016 Neem en lees. 10 gedichten over herinnering. (gedichtenbundel)

Uitgave ter gelegenheid van de Poëzieweek 2016.
Redactie: De Bezige Bij.
Omslagontwerp: Brigitte Slangen.
Omslagbeeld: Vittore Carpaccio,   De heilige Augustinus in zijn studiekamer, detail/ AKG Images.
Vormgeving binnenwerk: Adriaan de Jonge.
 Hertmans 25 Amsterdam:  Stichting CPNB. -14p.

Afmetingen: 18 x 11.50 (gebrocheerd)
Verantwoording: ‘Neem en lees’, verwijst naar de beroemde passus in Augustinus’ Belijdenissen (Boek VIII, XII, paragraaf 29) waarin hij het verhaal van zijn bekering vertelt. Een kind zingt in een tuin. Augustinus denk ‘Tolle, lege’ te verstaan (neem en lees), hij slaat het boek op de tafel open en leest: ‘Vertroetel niet het vlees in begeerlijkheid’.
2016 Een beeld van jou. ( poëzie – keuze uit zijn liefdespoëzie)

Gedichten over de liefde, gekozen uit Muziek voor de overtocht, gedichten 1975-2005 en De val van vrije dagen (2010) aangevuld met enkele nieuwe gedichten.
Vormgeving omslag: Nanja Toebak.
Omslagbeeld Ruth Marten, Oyster, Huitre.
Vormgeving binnenwerk: Adriaan de Jonge.
Hertmans 26 Amsterdam: De Bezige Bij. -112p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (gebrocheerd)
Druk: Bariet Steenwijk
2016 De bekeerlinge. (roman)

Omslagontwerp: Brigitte Slangen
Omslagillustratie: : Gertrude Käsebier, The Sketch, 1902, Rijksmuseum Amsterdam.
Foto auteur: Michiel Hendryckx
Vormgeving binnenwerk: Adriaan de Jonge
hertmans-27 Amsterdam/Antwerpen: De Bezige Bij. -318p.

Afmetingen: 21.50 x 13.50 (gebonden – harde kartonnen kaft met stofomslag)
Druk: Bariet, Steenwijk.
2017 Antigone in Molenbeek (theatertekst)

Omslagontwerp: Brigitte Slangen.
Vormgeving binnenwerk: Adriaan de Jonge.
Druk: Bariet Ten Brink, Meppel.
3 juni 2016: voorpublicatie van het eerste deel in De Standaard der letteren.
10 oktober 2020: Première: in de Bourla Schouwburg te Antwerpen. Cast: Ikram Aoulad. Regie: Guy Cassiers.
2021: Opgevoerd tijdens de Lessingtage 2021 in Hamburg – omwille van de coronapandemie gestreamd op 23 januari 2021.
Hertmans 28 Amsterdam: De Bezige Bij. -78p.

Afmetingen: 17 x 12 (ingenaaid met zachte kaft)
Het eerste deel van Antigone in Molenbeek werd geschreven op uitnodiging van De Balie en opgevoerd op 3 juni 2016 in een regie van Roeland Hofman met Monie Hendrickx als actrice, in het kader van Re:creating Europe.
Het tweede deel werd geschreven in overleg met Kaaitheater, Brussel, met het oog op een reeks opvoeringen van de hele tekst vanaf juni 2018.
2017 De blinde stoker van de hamam van Fez. (novelle)

Boekhandelsgeschenk 2017 van Confituur, de vereniging van onafhankelijke boekhandels.
Omslagontwerp: Marry van Baar.
Foto auteur: Thomas Andenmatten.
Vormgeving binnenwerk: Adriaan de Jonge.
 Hertmans 29 Amsterdam: De Bezige Bij  in opdracht van [Confituur]. -31p.

Afmetingen: 18.50 x 13 (gebonden- harde geïllustreerde kartonnen kaft)
Druk: Wöhrmann, Zutphen
2018 Onder een koperen hemel. (gedichtenbundel)

Omslagontwerp: Brigitte Slangen.
Omslagbeeld: Giotto, Cappella degli Scrovegni, Padua.
Foto auteur: Thomas Andenmatte.
Vormgeving binnenwerk: Adriaan de Jonge

Amsterdam: De Bezige Bij. -128p.

Afmetingen: 22.20 x 15.80 (gebonden – harde kaft met stofomslag)

2018 De fictie en de feiten. (Albert Verweylezing)

34ste Albert Verweylezing gehouden  op 14 november 2018 aan de Universiteit Leiden

2020 De opgang. (roman)

Omslagontwerp: Brigitte Slangen.
Omslagfoto: De Agostini Picture Library.
Foto auteur: Saskia Vanderstichele.
Vormgeving binnenwerk: Peter Verwey, Heemstede.
Bevat tal van documentaire foto’s

Amsterdam: De Bezige Bij. 412p.

Afmetingen: 21.50 x13.50 (gebonden – harde kaft met stofomslag)
Druk: Bariet Ten Brink, Meppel

2021 Wij waar geen eind aan komt. (poëzie – bloemlezing)

Keuze van de gedichten en inleiding: Peter Verhelst.
Uitgegeven ter gelegenheid van zijn 70ste verjaardag.
Omslagontwerp: Tim Bisschop.
Foto auteur: Saskia Vanderstichele.
Vormgeving binnenwerk: Perfect Service, Reeuwijk.
Druk- en bindwerk: Wilco, Amersfoort.

Amsterdam: De Bezige Bij. -144p.

Afmetingen: 22,2 x 15,8 (gebonden – harde kaft met stofomslag)

In deze uitgave zijn, soms in enigszins gewijzigde vorm, gedichten opgenomen uit ‘Onder een koperen hemel’ (2018), ‘De val van vrije dagen’ (2011, 2de druk) en ‘Muziek voor de Overtocht. Gedichten 1975-2005’ (2006)

2022 Het verborgen weefsel. (roman)

Omslagontwerp: Tim Bisschop
Foto auteur: Saskia Vanderstichele
Vormgeving binnenwerk CeevanWee, Amsterdam
Dit is een 2de herziene druk van 2008

Amsterdam: De Bezige Bij. -180p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (gebonden – harde kartonnen kaft met stofomslag)
Druk: Wilco, Amersfoort
Bindwerk: Abbringh, Groningen.

2022 Verschuivingen. (essay)

Omslagontwerp: Moker Ontwerp
Foto auteur: Thomas Andenmatten
Vormgeving binnenwerk: Peter Verwey
1ste druk: oktober 2022
2de en 3de druk: november 2022
4de druk december 2022

Amsterdam: De Bezige Bij. -240p.

Afmetingen: 19.70 x 12..90 (gebonden – harde kaft)
Druk: Wilco, Amersfoort
Bindwerk: Abbringh, Groningen.

BIJDRAGEN IN TIJDSCHRIFTEN EN VERZAMELWERKEN (Selectie)

1985 ‘De Cahiers van de Waterkluis (1933-1938)’.(essay) In: Kultureel Jaarboek voor de provincie Oost-Vlaanderen. Bijdragen Nieuwe reeks nr 24. -p. 67-96.

Oostvlaamse literaire monografieën Deel VII nr 37
Afmetingen: 24 x 15.50 (paperback)

1990 Box nr 14. (verhaal)

1989: eveneens als verhaal opgenomen in: De Elfde Deur. Ed. NPP, Creative Concepts, Oudekerk a/d Amstel, i.o.v. Crawford Benelux B.V. te Amsterdam, december 1989.
Afmetingen: 19.50 x 13.30 (ingenaaid in luxe linnen kaft).
Relatiegeschenk Crawford – niet in de handel.
1993: Het verhaal  ‘Box nr 14’ werd eveneens opgenomen in de bundel ‘Nieuwe Vlaamse verhalen’ gekozen door Hugo Brems (pp. 118-125) Uitgave De Arbeiderspers, Amsterdam 285p.
1999 burengeruchten Uit de bundel: ‘Burengerucht. Het Vlaamse verhaal doet weer de ronde’. pp. 61-67.

Uitgeverij: Amsterdam: Meulenhoff / Leuven: Kritak.
Afmetingen: 19 x 12 (paperback). 159pp.
Omslagillustratie: Ever Meulen
1994 Intieme brieven. (briefverhaal)

Cahiers d’Amour verscheen ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de v.z.w. Behoud de Begeerte en in de marge van de 5de editie van Saint-Amour, een literair programma rond liefde en begeerte.
Boekverzorging: Zeno Amsterdam
Omslagtekening: Jan Bosschaert.
Nota: Tevens in ‘De Gids’ (augustus 1993)
 1994 Cahier d'amour  Uit de bundel: Cahier d’Amour. Liefdesbrieven. pp.58-62.

Uitgever: Nijgh & Van Ditmar, Amsterdam, / Dedalus, Antwerpen. 1994. -144p. (Afmetingen: 20 x 12.50, paperback)
Samenstelling: Luc Coorevits
1995 ‘Pulp van oog/van verlangen dooraderd’

Met Reinhart de Grendel en Peter Verhelst.
In: Dietsche Warande & Belfort. 140, nr. 5, p. 593-604.
1995 ‘Master class’ (verhaal)

Uit: De grenzen van woestijnen Amsterdam: Meulenhoff / Leuven: Kritak 1989

In de verhalenbundel: Een hart in het lijf. Vlaamse verhalen over liefde. pp 75-98

Uitgevers: Amsterdam: Meulenhoff / Antwerpen: Manteau -250p.

2013 ‘Sensuele schilderkunst, historische restitutie. Over het werk van Jan Vanriet’. (essay) In: Jan Vanriet, Gezichtsverlies / Losing Face. Catalogus bij de tentoonstelling Jan Vanriet, Gezichtsverlies / Losing Face, in Museum Kazerne Dossin in Mechelen van 28 november 2013 tot 30 maart 2014. Uitgever: Ludion, Brussel.

OVERZICHT PER GENRE ALFABETISCH OP TITEL

Roman – novellen

 • Als op de eerste dag. Roman in verhalen. 2001. Amsterdam: Meulenhoff. -189p.
 • De bekeerlinge. 2016. Amsterdam/Antwerpen: De Bezige Bij . -318p.
 • De blinde stoker van de hamam van Fez. 2017. Uitgave Confituur . -31p.
 • Je portret. (verhaal in briefvorm) 2010. Amsterdam: Stichting Voetnoot. -59p.
 • Harder dan sneeuw. 2004. Amsterdam: Meulenhoff. -256p.
 • Het verborgen weefsel. 2008. Amsterdam: De Bezige Bij. -155p.
 • Naar Merelbeke. 1994.  Amsterdam: Meulenhoff   -191p.
 • Oorlog en terpentijn. 2013. Amsterdam: De Bezige Bij. -334p.
 • Ruimte. 1981. Ertvelde: Van Hyfte -168p.

Verhalenbundels

 • De grenzen van woestijnen. 1989.Amsterdam: Meulenhoff   -196p.
 • Gestolde wolken. 1987 Amsterdam: Meulenhoff. -163p.
 • Steden. Verhalen onderweg. 1998. Amsterdam: Meulenhoff   -253p.
 • Intercity. 1998. Den Haag: Nederlandse Taalunie. -24p.

Dichtbundels

 • Ademzuil. 1984. Schellebelle: Grijm. -91p.
 • Annunciaties. 1997. Amsterdam: Meulenhoff. -69p.
 • Bezoekingen. 1988. Amsterdam: Meulenhoff   -67p.
 • De val van vrije dagen. 2010. Amsterdam: De Bezige Bij. -76p.
 • Een beeld van jou. 2016. Amsterdam: De Bezige Bij. -112p.
 • Francesco’s paradox. 1995. Amsterdam: Meulenhoff   -68p.
 • Giotto’s hemel. 2012. Gent: ergo Pers.
 • Goya als hond. 1999. Amsterdam: Meulenhoff. -62p.
 • Kaneelvingers. 2005. Amsterdam: De Bezige Bij. -59p.
 • Lucht in lucht: acht gedichten bij werk van Panamarenko. 1990. Landgraaf: Herik. -16p.
 • Melksteen. 1986. Gent: Poëziecentrum -60p.
 • Muziek voor de overtocht. 1994. Amsterdam: Meulenhoff   -63p.
 • Muziek voor de overtocht. Gedichten 1975-2005. 2006. Amsterdam: De Bezige Bij. -843p.
 • Neem en lees. 10 gedichten over de herinnering. 2016. Amsterdam Stichting CPNB. -14p.
 • Onder een koperen hemel 2018 Amsterdam: De Bezige Bij. -119p.
 • Verwensingen. 1991. Amsterdam: Meulenhoff -45p.
 • Vuurwerk zei ze. Gedichten bij etsen van Karel Dierickx. 2002. Gent: Octave de Achtste. -36p.
 • Vuurwerk zei ze. Gedichten. 2003. Amsterdam: Meulenhoff. -100p.
 • Wij waar geen eind aan komt. 2021 Amsterdam: De Bezige Bij. -144p.
 • Zoutsneeuw. Elegieën. 1987 Amsterdam: Meulenhoff. – 47p.

Essays

 • Café Aurora. 2000. Breda: De Geus. -103p.
 • Eenzaam op de marktplaats: over het werk van Thierry De Cordier. 1995. Brussel : Hayen. -24p.
 • Engel van de metamorfose. Over het werk van Jan Fabre. 2002. Amsterdam: Meulenhoff. -121p.
 • Fuga’s en pimpelmezen. Over actualiteit, kunst en kritiek. 1995. Amsterdam: Meulenhoff   -206p.
 • Het bedenkelijke. Over het obscene in de cultuur. 1999. Amsterdam: Boom Uitgevers. -140p.
  • 2015: heruitgeven door dezelfde uitgever in een herziene en uitgebreide versie. -204p.
 • Het kasteel bestaat niet meer: over Maurice Gilliams. 1992 Gent: Poëziecentrum -24p.
 • Het putje van Milete. 2002. Amsterdam: Meulenhoff. -407p.
 • Het zwijgen van de tragedie. 2007. Amsterdam: De Bezige Bij. -303p.
 • Hier gaat het over in de cultuur, de komende jaren. 1999. Amsterdam: De Balie. 144p.
 • Oorverdovende steen. Essays over literatuur. 1988 Antwerpen/Amsterdam: Manteau -169p.
 • Zich de schrijvende vingers branden: over de onmogelijke ethiek van het schrijven. 2000. ’s-Hertogenbosch: Noordbrabants Genootschap. -28p.
 • Sneeuwdoosjes. Essays over literatuur. 1989 Amsterdam: Meulenhoff   -175p.
 • Verschuivingen. 2022 Amsterdam: De Bezige Bij. -240p.
 • Volleerd als maagd: over de noodzaak van een onmogelijke ethiek : Hugues C. Pernathlezing 2004. Antwerpen: Hugues C. Pernath Fonds. -24p.
 • Waarover men niet spreken kan : elementen voor een agogiek van de kunst. 1999. Brussel: VUB Press. -255p.

Toneel/Libretto

 • Antigone in Molenbeek. Theatertekst. 2017. Amsterdam: De Bezige Bij. -78p.
 • A Tragedy of a friendship. A hommage to Richard Wagner. (libretto). 2013.
 • Jullie die weten: acht scènes naar Le Nozze di Figaro van W.A. Mozart. (libretto). 2005. Gent: Poëziecentrum. -35p.
 • Kopnaad: een tekst voor vier stemmen. Theatertekst. Amsterdam: Meulenhoff   -78p.
 • Mind the gap. 2000. Amsterdam: Meulenhoff. -125p.

Vertalingen van Oorlog en Terpentijn

 • Min bedstefars himmel, Deens, 2014, vertaald door Birthe Lundsgaard, People’s Press, Kopenhagen
 • Krig og terpentin, Noors, 2014, vertaald door Hedda Vormeland, Forlag Pax
 • Rat i terpentin, Servisch, 2014, vertaald door Ivana Šćepanović, Heliks
 • Guerre et térébenthine, Frans, 2015, vertaald door Isabelle Rosselin, Gallimard, Paris
 • Guerra e trementina, Italiaans, 2015, vertaald door Laura Pignatti, Marsilio
 • Der Himmel meines Großvaters, Duits, 2015, vertaald door Ira Wilhelm, Hanser Verlag, Berlin
 • Wojny i terpentyny, Pools, 2015, vertaald door Alicja Oczko, Marginesy
 • Japanse vertaling, 2015
 • Vojna in terpentin, Sloveens, 2015, vertaald door Staša Pavlović, Studentska zalozba
 • Krig of terpentin, Zweeds, 2015, tvertaald door Ingrid Wikén Bonde, Norstedts
 • War and Turpentine, Engels, 2016, vertaald door David McKay, bij Pantheon Books in de VS en bij Harvill Secker in het VK.
 • Oorlog en terpentyn, Afrikaans, 2016, vertaald door Daniel Hugo, Protea Boekhuis
 • Háború és terpentin, Hongaars, 2016, vertaald door Miklós Fenyves, Európa
 • Kroatische versie, 2016, vertaald door Romana Perečinec, Fraktura