home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Hemmerechts, Kristien

Maakt deel uit van:

Kristien Hemmerechts

Brussel, 27 augustus 1955

  foto Schrijversgewijs

Bij de voorstelling/bespreking van haar boek ‘Hubertina’ in boekhandel ‘De Boekuil’ te Mortsel op 15 september 2022

Christien Monique Jeanne Hemmerechts.

Schrijfster van romans, verhalen, essays en reisverhalen

 

BIOGRAFIE

27 augustus 1955: Geboorte van Christien Monique Jeanne Hemmerechts.

 • ‘Ik werd geboren op 27 augustus 1955 rond acht uur in de ochtend in een ziekenhuis in het centrum van Brussel als het derde kind van Karel Hemmerechts en Liliane Verhaeghe.’ Zo heb ik het opgeschreven in de aanhef van ‘Een dag als (g)een ander’, speels verwijzend naar ‘Robinson Crusoe’‘I was born in the year 1632…’ – maar dat heeft natuurlijk niemand gemerkt (lacht).  (Uit: Interview ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van Kristien Hemmerechts door Mark Schaevers, eerder verschenen in Humo 3390)
 • Karel Hemmerechts was taalkundige, essayist en – tot 31 december 1989 – directeur informatie bij de BRTN. Haar moeder Liliane Verhaeghe was lerares Latijn.
 • Het gezin woonde  in Strombeek-Bever, bij Brussel. Kristien liep school in Laken.

1973-1975: Studeert Germaanse filologie, kandidatuur aan de UFSAL te Brussel

1975-1977: Licenties aan de KUL  te Leuven

1977/78: Colleges aan het Amsterdamse Instituut voor Literatuurwetenschap. Met een beurs in het kader van een uitwisselingsakkoord tussen Nederland en België.

1978: Kristien Hemmerechts trouwt met Stephen Smith, een Welshman die ze in Amsterdam had ontmoet. Ze gaan in Londen wonen, waar ze onder andere als typiste aan de slag gaat.

April-oktober 1979: Beheert samen met haar man een half jaar een jeugdherberg in Dover. Aansluitend op die periode (oktober – mei) maken ze een reis van 6 maanden door Zuid-Amerika.

1980: Na hun terugkeer gaan ze in Brussel wonen. Hemmerechts werkt als assistente Engelse literatuur docente Engels aan de Katholieke Universiteit Brussel (vroeger UFSAL), en doceert Engels aan de Erasmus Hogeschool (Brussel).

Maart 1981: Geboorte van hun dochter Katherine.

BELOFTEVOL DEBUTANTE…

1982: Begint regelmatig kortverhalen te schrijven die gaandeweg in Vlaamse en Nederlandse in diverse literaire tijdschriften gepubliceerd worden: Dietsche Warande en Belfort, Kreatief, Yang, Hollands Maandblad, Lust & Gratie en Wereldtijdschrift.

Juli 1983: Geboorte Ben Smith. Augustus: Ben overlijdt.

Augustus 1984: Geboorte Rob Smith. Oktober: Rob overlijdt.

1986: Promoveert met een doctoraal proefschrift over het werk van de schrijfster Jean RhysA plausible story and a plausible way of telling it. A structural analysis of Jean Rhys novels. Het proefschrift wordt in 1987 uitgegeven bij Peter Lang te Frankfurt am Main.

1986: Debuteert bij de Britse uitgeverij Faber & Faber met drie Engelse verhalen ‘Hair’, ‘Words’ en ‘The sixth of the sixth of the year’ uitgegeven in de bundel ‘First fictions, Introduction 9’. In 1988 worden de verhalen opgenomen – in een vertaling van  Geert van Istendael  – in de bundel Weerberichten.

 • Na de dood van haar eerste zoontje, Benjamin, schreef Hemmerechts niet meer in het Engels maar in het Nederlands.

1986: Het manuscript ‘Een zuil van zout’ wordt bekroond met de Driejaarlijkse Prijs voor het Proza van de Provincie Brabant.

1987: Publicatie van haar eerste Nederlandstalige roman ‘Een zuil van zout’.

WEERBAARHEID

 • publicatie van een polemisch geschrift in De Brakke Hond: ‘Heb je een phallus nodig om te schrijven ? Zijn schaamlippen sprakeloos ?’ Later opgenomen als ‘Mooie jonge goden’, in het tijdschrift Bok nr elf. Reactie op de publicatie van de verhalenbundel Mooi jonge goden, waarin bij het jonge Vlaamse talent dat gepresenteerd wordt, geen enkel vrouw voorkomt.

1987: Scheiding van haar man.

1988: Leert de Vlaamse dichter Herman de Coninck  kennen, met wie ze later in Antwerpen-Berchem gaat samenwonen.

1988: Samen met Wim Neetens organiseert zij het eerste congres in Vlaanderen over feministische literatuurtheorie:  ‘Vrouwelijkheid, mannelijkheid, literatuur’ aan de Universitaire Instelling Antwerpen.

 • De resultaten van de bijdragen aan dit congres bundelen zij in Vrouwelijkheid mannelijkheid literatuur (Antwerpen, Vlaamse Vereniging voor Algemene en Vergelijkende Literatuurwetenschap, cahier nr. 6).

GEVESTIGD, BEVESTIGD…

1990: Driejaarlijkse Belgische Staatsprijs voor de verhalenbundels ‘Weerberichten’, ‘’s Nachts’ en de roman ‘Brede heupen’.

1990: Voorzitster van de Anna Bijnsstichting in Vlaanderen.

1992: Huwelijk met dichter-journalist Herman de Coninck.

1993: Nominatie voor de AKO Literatuurprijs voor ‘Kerst en andere liefdesverhalen’ en de eerste Frans Kellendonkprijs voor haar gehele oeuvre.

22 mei 1997: De Coninck overlijdt aan een hartaanval op een terras in Lissabon, waar hij was voor een literair festival. Hemmerechts schrijft hierover Taal zonder mij (1998) dat zowel een biografie van De Coninck als een analyse van zijn poëzie is.

1999: Sinds 1999 doceert Hemmerechts literatuur aan de Toneelopleiding van het Conservatorium te Antwerpen.

1999: Maakt – in opdracht van regisseur Guy Cassiers en het ro theater een toneelbewerking van het bekende Anna-verhaal uit Anna Karenina van Tolstoj.

2007:  Genomineerd voor de Anna Bijnsprijs voor ‘De waar gebeurde geschiedenis van Victor en Clara Rooze’.

 • In augustus 2007 trouwt ze met Bart Castelein, die een uniek ecologisch-toeristisch project leidt in de Westhoek (http://www.deboot.be/). Ze is de moeder van Katherine Smith, de stiefmoeder van Laura en Tomas de Coninck en de oma van Noa Legrève.

2008: Stelt het negentiende Groot Dictee der Nederlandse Taal op, met als titel Hartenpijn. Hiermee is ze de eerste Vlaming die het dictee opstelt.

Kristien Hemmerechts is docente Engelstalige literatuur aan de Hogeschool Universiteit Brussel en doceert creatief schrijven aan het Herman Teirlinck Instituut in Antwerpen.

Ze is ‘meter’ (beschermvrouw) van Te Gek?!, een project dat geestelijke gezondheidsproblemen zowel in de media als bij het grote publiek bespreekbaar probeert te maken. Ze schrijft ook geregeld recensies en columns voor Nederlandse en Vlaamse tijdschriften en kranten, en speelt een actieve rol in het publieke debat.

Januari  2014: De publicatie van Hemmerechts’ roman De vrouw die de honden eten gaf , zorgt  voor een emotionele stroom van artikelen in de Vlaamse kranten en tijdschriften.

 • Hemmerechts preciseert haar bedoelingen als volgt: “Terwijl ik de krantenartikelen las die beschreven hoe Martin de twee meisjes die haar man in zijn kelder had opgesloten niet had gered, probeerde ik me voor te stellen wat er in haar omging. De vrouw die de honden eten gaf is geen verdediging of rechtvaardiging, wel een poging om de gruwelijke gebeurtenissen te reconstrueren vanuit haar standpunt.”
 • Opvallend is dat Nederland veel neutraler en positiever op het boek reageert. ‘Een ijzingwekkend kunststuk’ noemt Jeroen Vullings het in Vrij Nederland.

2016:  Kristien Hemmerechts debuteert als kinderboekenauteur met het boek Ik ben KameLeon.  De illustraties zijn van An Candaele.

 • Het begon met een achteloos zinnetje van een student van haar. ‘Een kameleon kiest ook niet welke kleur hij is’. Dat was de inspiratie voor Kristien Hemmerechts’ eerste kinderboek, waarin de thema’s anders zijn en jezelf zijn en aanvaard worden op een fijne en originele manier naar voren worden geschoven.

8 oktober 2016: Kristien Hemmerechts mag in Rotterdam de tweede editie van Woordnachtfestival openen met de eerste Blamanlezing onder de titel ‘Hoe creatief schrijven de wereld kan redden’.

Januari 2021: Kristien Hemmerechts draagt haar persoonlijk archief over aan het Letterenhuis te Antwerpen. Het gaat om manuscripten en honderden brieven van bekende schrijvers als Leonard Nolens, Patricia de Martelaere, Stefan Hertmans en haar overleden echtgenoot Herman de Coninck. Ook persoonlijke, niet gepubliceerde schriften, zoals haar borstkankerdagboek, en tal van foto’s maken deel uit van het archief. Het archief overspant de hele literaire carrière van de schrijfster, van haar eerste Engelstalige notitieboekjes uit 1982 tot en met haar meest recente roman Ik ben Emma.

LITERAIRE PRIJZEN

 • 1987: Provinciale Prijs voor Letterkunde, Brabant voor ‘Een zuil van zout’.
 • 1988: Nominatie voor de NCR-prijs voor ‘Weerberichten
 • 1990: Driejaarlijkse Staatsprijs voor Verhalend Proza voor de verhalenbundels ‘Weerberichten’, ‘’s Nachts’ en de roman ‘Brede heupen’.
 • 1993: Genomineerd voor de AKO Literatuurprijs met ‘Kerst en andere liefdesverhalen’.
 • 1993: Frans Kellendonk-prijs voor haar gehele oeuvre.
 • 1999: ‘Zonder grenzen’ werd genomineerd voor de Prix Jean Monnet de Littérature Européenne.
 • 2007: Genomineerd voor de Anna Bijnsprijs voor ‘De waar gebeurde geschiedenis van Victor en Clara Rooze’.

 

MEER OVER HEMMERECHTS

 • Bloot zijn en beginnen: het oeuvre van Kristien Hemmerechts / Mark Cloostermans . – Amsterdam : Atlas, 2008. – 216 p. : ill.. – ISBN 978-90-450-0019-0.

 

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Websites

Referenties

 • Els van de Perre, Er gebeurde dit en er gebeurde dat. Kristien Hemmerechts, de vrouw over de naakte vrouw. In: Als een wilde tuin : schrijfsters in Vlaanderen 2 / red.: Lisette Keustermans; red.: Brigitte Raskin. Amsterdam : Meulenhoff ; Antwerpen : Manteau, 1996. – 279 p. : ill. (Schrijfsters over Schrijfsters) p.223-244.

 

BIBLIOGRAFIE

Woordje vooraf

 • Constante in haar fictiewerk is het thema van het menselijk onvermogen: door verlies en gebrekkige communicatie zijn haar personages vaak niet in staat greep op hun leven te krijgen en blijvende, bevredigende relaties aan te gaan. Ze blijven vaak met hun hoofd in het verleden hangen en worden geteisterd door gevoelens van vervreemding, eenzaamheid en schuld. Hemmerechts maakt in haar boeken vrij veel plaats voor de beleving van de (vrouwelijke) seksualiteit.
 • De bibliografie bestaat uit drie rubrieken:
  1. Een chronologisch overzicht
  2. Een overzicht per genre.
  3. Kristien Hemmerechts in vertaling.

De gegevens van deze bibliografie werden onder meer nagekeken bij

 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience – Antwerpen.
 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles.
 • Piet Devos: Van reuzen tot dwergen. Bibliografie – Vlaamse schrijvers in de 20ste eeuw – Eerste drukken. Kortrijk, eigen beheer 2007.
 • Literatuur Vlaanderen Vertalingendatabank

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klikt u op de foto.

Chronologisch overzicht

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1986 Hair’, ‘Words’ en ‘The sixth of the sixth of the year’  (verhalen)

GEERT VAN ISTENDAEL vertaalde ze en later werden ze opgenomen in de bundel Weerberichten (1988)
“Words” werd in Nederlandse vertaling ook opgenomen in Het Nieuw Wereldtijdschrift 1986-5

In de debutenbundel: ‘First fictions, Introduction 9’  Uitgever: Faber & Faber, Londen.
1987 A plausible story and a plausible way of telling it: a structuralist analysis of Jean Rhys’ novels. (dissertatie) Frankfurt am Main: Peter Lang. -460p.
1987 Een zuil van zout. (novelle)

Provinciale Prijs voor Letterkunde, Brabant.
Omslagillustratie: Jan Vanriet.
Omslagtypografie: Herbert Binneweg.
1987: 1ste & 2de druk ibidem. Tevens in de reeks In Rainbow pocketboeken nr 102 (Amsterdam : Uitgeverij Maarten Muntinga bv)
1988: 3de druk, Hadewijch, Schoten (Tevens in de Reeks Schrijvers van nu uitgave ECI, Amsterdam.
1990: 4de druk , Uitgeverij Houtekiet, Antwerpen. paperback
2000: Uitgave in Flamingopockets vol 2000:5 (Amsterdam : Ambo/Anthos)
2001: Extra bijlage bij het tijdschrift Goed gevoel juli 2001. Als Deel van Goed gevoel luilekker lezen pocket Omslag: Ruth Van Houtte. Mag niet afzonderlijk verkocht worden.

Schoten: Uitgeverij Hadewijch nv. -110p.

Afmetingen: 21 x 13 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Druk: Combo-distributiecentrum van Bosch & Keuning.
Colofon: ‘Een zuil van zout’, roman door Kristien Hemmerechts werd, met imprint (h) in opdracht van de uitgeverij Hadewijch nv, Schoten, gezet in Bembo romein, met een omslagillustratie van Jan Vanriet, omslagtypografie van Herbert Binneweg, gedrukt op 90 gram, romandruk door Bosch & Keuning nv , Baarn.

1987 ‘Mooie Jonge Goden’. (kritisch essay)

Naar aanleiding van de bij Kritak verschenen bundel ‘Mooie Jonge Goden’ met als ondertitel: Vlaams literair talent.
1987 Essays anthologie In de bundel : BOKelf  pp 88-93.

Uitgever: Hadewijch Schoten.-235p.
Afmetingen: 21 x 13 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Colofon: ‘BOKelf’ werd, met imprint (h), in opdracht van de uitgeverij Hadewijch, Schoten, gezet in Bembo romein met een omslagtypografie van Herbert Binneweg, gedrukt op 90 grams romandruk door Bosch en Keuning, Baarn.

1988 Tante. (kortverhaal)

1989: Opgenomen in ’s Nachts. (korte verhalen)

1988 Vrouwentongen Uit de bundel: Vrouwentongen pp. 13 – 25.

Uitgever: Houtekiet Antwerpen.
Afmetingen: 21 x 13 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Colofon: ‘Vrouwentongen’ is samengesteld door Veerle Weverbergh en werd, in opdracht van uitgeverij Houtekiet, Antwerpen gezet in Bembo romein bij Fotozetterij AMB, Kapellen, met een omslagillustratie naar het schilderij van Mon Gelper, omslagtypografie van  Herbert Binneweg, gedrukt op 90 grs romandruk door Bosch & Keuning Baarn.

1988 Weerberichten. (korte verhalen)

Omslagillustratie: Jan Vanriet.
Omslagtypografie: Herbert Binneweg.
Foto auteur op de achterflap: Filip Claus.
Bevat: Zusters (pp 7-18); Roza (pp 19-27); As (pp 28-37); Vrieskou (pp 38-48); Eiland (pp 49-63); De halfbroer (pp 64-74); Latijnsamerikaans handboek (pp 75-81); Odalisk (pp 82-96); Anna op de blauwe steen (pp 97-105); De overkant (pp 106-113); Bloembakken (pp 114-126); Sneeuw (pp 127-139); Kip (pp 140-155); Kinderen (pp 156-170); Woorden (pp 171-179); De zesde van de zesde van het jaar negentien zesenzestig (pp 180-184);  Het elektrische mes (pp 185-192); Harvey (pp 193-200);  Haar (pp 201-209); Conferentie in Wenen (210-213).
Nota: de verhalen ‘Woorden; De zesde van de zesde van het jaar negentien zesenzestig;  Het elektrische mes; Harvey;  Conferentie in Wenen’ zijn oorspronkelijk in het Engels geschreven en door GEERT VAN ISTENDAEL vertaald

Hemmerechts 21 Antwerpen: Uitgeverij Houtekiet, -213p.

Afmetingen: 21 x 13 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Druk: Baarn: Combo-distributiecentrum van Bosch & Keuning.
Colofon: ‘Weerberichten’ verhalen van Kristien Hemmerechts werd, met imprint HouteKiet in opdracht van de uitgeverij Hadewijch nv, Schoten, gezet in Bembo romein, met een omslagillustratie van Jan Vanriet, omslagtypografie van Herbert Binneweg, gedrukt op 90 gram, romandruk door Bosch & Keuning nv , Baarn.

1988 Vrouwelijkheid, mannelijkheid, literatuur. (essay)

Redactie: Kristien Hemmerechts en Wim Neetens.
Vlaamse Vereniging voor Algemene en Vergelijkende Literatuurwetenschap. -190p.

Reeks: ALW-cahier / Vlaamse Vereniging voor Algemene en Vergelijkende Literatuurwetenschap. – Wilrijk; vol. 6
1988 Nora Barnacle. ‘Er waren dagen dat ik wenste dat ik James Joyce nooit had ontmoet.’ (imaginair interview) In:  Onmogelijke interviews (pp 55-62) uitgegeven door Kritak te Leuven.

Afmetingen: 21 x 13.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)

1989 Brede heupen. (roman)

Omslagontwerp: Alje Olthof.
Omslag: Léon Spilliaert ‘De dame in de trein’ 1908 Met dank aan Koninklijke Musea voor Schone Kunsten, Brussel.
Foto auteur op de achterflap:  Bert Nienhuis.

Hemmerechts 36 Amsterdam: Uitgeverij De Arbeiderspers. -215p.

Reeks: Grote ABC nr 678.
Afmetingen: 20 x 12.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Druk: Tulp, Zwolle.
Vertaald in het Russisch (1993) en Bulgaars (1996. Zie rubriek Hemmerechts in vertaling voor details.

1989 ’s Nachts. (korte verhalen)

Omslagtypografie: Herbert Binneweg.
Foto auteur op de achterflap: Filip Claus.
Bevat: Moeders (pp 5-16); Bruidsjurk (pp 17-28); Tante (pp 29-42); Broertje, Zusje (pp 43-56); Slaap (pp 57-68); Muze (pp 69-80); Bezoek (pp 81-95).
Nota: ‘Muze’ verscheen eerst in Snoecks Almanak 90. Gent, Ducaju & Zoon, pp. 57-65.

Hemmerechts 37 Antwerpen/Baarn: HouteKiet. -95p.

Afmetingen: 21 x 13 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
1991 Zonder grenzen. (roman)

Omslagontwerp: Alje Olthof.
Omslag: Léon Spilliaert, ‘De Zeedijk’, 1909 Beeldrecht Amsterdam.
Foto auteur op achterplat: Bert Nienhuis.
1996: Vertaald in het Servokroatisch door Ivana Šćepanović als Bez granica. Uitgever: Prosveta, Beograd.
1999: Vertaald in het Frans door Patrick Grilli als Anatomie d’un divorce Uitgever: Éditions de la Différence, Paris.

Hemmerechts 44 Amsterdam: Uitgeverij De Arbeiderspers. -258p.

Reeks: Grote ABC nr 754.
Afmetingen: 20 x 12.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Druk: Tulp, Zwolle.
1991 Maan. (verhaal)

Nummer 13 – Aantekening Het verhaal Maan werd oorspronkelijk geschreven in opdracht van het bedrijf Moret Ernst & Young dat een ingekorte en geïllustreerde versie gebruikte bij wijze van advertentie.

Amstelveen: Uitgeverij AMO. -11p.

Afmetingen: 21.50 x 15 (ingenaaid)
Colofon: ‘Maan’ werd in het voorjaar van 1991 voor de Uitgeverij AMO gezet uit de Bembo en gedrukt door Jan van Eijk te Banholt. De oplage van 35 exemplaren is als volgt verdeeld: De nummer I – VII op Japans Bunkoshi gebonden door de Binderij Phoenix te Amsterdam; de nummers I tot 28 op Zerkall, gebrocheerd. Alle exemplaren zijn op de pers genummerd en door de auteur in het colofon gesigneerd.

1992 Kerst en andere liefdesverhalen. (korte verhalen)

Omslagontwerp: Marjo Starink.
Typografie: John van Wijngaarden.
Omslagillustratie: Maria Mendes, ‘Liggende vrouw’ (1985)
Foto auteur: Ludo Geysels.
1993: Het verhaal  ‘Kerst’ werd eveneens opgenomen in de bundel ‘Nieuwe Vlaamse verhalen’ gekozen door Hugo Brems (pp. 103-117) Uitgave De Arbeiderspers, Amsterdam 285p.

1994:Uitgegeven als deel van Pandora Pockets vol. 1994: 2.
1996: Het verhaal ‘Vogels’ werd apart uitgegeven ter gelegenheid van de voorjaarsactie Vlaamse auteurs 1996 van de uitgeverij Atlas

Hemmerechts 23 Amsterdam: Uitgeverij Atlas./Antwerpen: Contact. – 191p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Bevat: Kerst (pp. 7-24); Weekendzusjes (pp.25-42); Opgegeild (pp. 43-56); Mijn broer, Sarah, de maan en ik (pp. 57-84); Gas (pp. 85-98); Appels en zwam (pp. 99-122); Regen (pp. 123-138); Vogels (pp. 139-160); Brokstukken (pp. 161-174); Sprookje (175-191).
Vertaling
1993:
Vertaald in het Duits door Bettina Lob-Preis, Heike Baryga & Irene Grashof als Trümmer Uitgever: Alano Verlag, Aachen. Reeks: Kleine niederländische Reihe. Vert. van drie verhalen uit de bundel.

1992 Zegt zij, zegt hij. (verhalen)

Bevat 16 verhalen gekozen uit de bundels  ‘Weerberichten’ (1988) en ’s Nachts’ (1989).
Illustratie voorzijde omslag: Lieve Ulburghs.
Fotografie: Ludo Geysels.
Grafische vormgeving: Marjo Starink/Studio Cursief.

Amsterdam: Uitgeverij Maarten Muntinga bv. -228p.

Reeks: Rainbow pockets nr 117.
Afmetingen: 17.50 x 10.50 (pocket)
Druk: Ebner Ulm.
Zetwerk: Stand-by Nieuwegein.

1992 Scotoma. (tekst – bibliofiele uitgave)

Ter gelegenheid van de tentoonstelling van Ludo Geysels in De Zwarte Panter van 4 juli tot 23 augustus 1992.
Met 6 foto’s van Ludo Geysels en een tekst van Kristien Hemmerechts

Antwerpen: Vrienden van De Zwarte Panter

Rode linnen map, 41.9 x 31.7 cm
15 exemplaren gesigneerd en genummerd 1-15
Realisatie Ludo Geysels
Zeefdruk Stan Van Houtven

1993 Wit zand. (roman)

Omslagontwerp: Marjo Starink.
Typografie: John van Wijngaarden.
Omslagillustratie: Gerard Alsteens (GAL).
Foto auteur: Klaas Koppe.
1993: 2de tot en met 5de druk.
1994: 6de en 7de druk.
1996: Uitgegeven als deel van Rainbow pocketboeken vol 300 (Uitgeverij Maarten Muntinga bv, Amsterdam)
2008: Uitgegeven als deel van Pandora pockets 2008:1

Hemmerechts 38 Amsterdam: Uitgeverij Atlas. /Antwerpen: Contact. -252p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
1994: Vertaald in het Duits door Lea Rachwitz als Strandgut  Uitgever: Claassen, Hildesheim.
1997:
2de uitgave bij Uitgever: Ullstein, (Ullstein-Buch; 24214), Berlin.

1994 Lang geleden. (verhalen)

Typografie: John van Wijngaarden.
Omslagontwerp: Gerard Alsteens (GAL). © 1994 Illustraties Gerard Alsteens.
Foto auteur: Klaas Koppe.
Bevat: Terug (pp 7-18); Geïnterviewd (pp 19-33); Schoenen (pp 34-51); Vrouwen (pp 52-65); Kindje en Appelsientje, Appelsientje en Kindje (pp 66-81); Lang geleden (pp 82-96); Geen mop (pp 97-113); Thuiskomst (pp 114-128); In mijn hoofd (pp 129-139); Jaloers (pp 140-151); Scherven (pp 152-168); Familie-uitstap (pp 169-181)

Hemmerechts 30 Amsterdam /Antwerpen: Uitgeverij Atlas.  -181p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
1994 A fleur de peau. (briefverhaal)

Cahiers d’Amour verscheen ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de v.z.w. Behoud de Begeerte en in de marge van de 5de editie van Saint-Amour, een literair programma rond liefde en begeerte.
Boekverzorging: Zeno Amsterdam.
Omslagtekening: Jan Bosschaert.

1994 Cahier d'amour In de bundel: Cahier d’Amour. Liefdesbrieven. pp.56-57.

Uitgever: Nijgh & Van Ditmar, Amsterdam, / Dedalus, Antwerpen. 1994. -144p. (Afmetingen: 20 x 12.50, paperback)
Samenstelling: Luc Coorevits.

1995 Amsterdam retour. (reisverhalen)

Omslagontwerp: Marjo Starink.
Typografie: John van Wijngaarden.
Foto auteur op achterflap: Klaas Koppe.
1999: Tweede, uitgebreide druk verschenen als Pandora Pocket

Amsterdam -Antwerpen: Uitgeverij Atlas. – 95p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
1995 Veel vrouwen, af en toe een man. (roman)

Omslagontwerp: Marjo Starink.
Typografie: John van Wijngaarden.
Omslagillustratie: Romeins mozaïek (Musée de Cluny, Parijs)
Foto auteur: Klaas Koppe.

1998:Uitgegeven als deel van Rainbow pocketboeken vol 386 (Uitgeverij Maarten Muntinga bv, Amsterdam).
2003: Uitgegeven als deel van Pandora pockets  vol 2003:1.

Hemmerechts 22 Amsterdam: Uitgeverij Atlas. /Antwerpen: Contact. -157p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
2001: Vertaald in het Frans door Muriel Vandermeulen als Les hommes un peu, les femmes à la folie Uitgever: Éditions de la Différence, Paris.
2002: Vertaald in het Duits door Elvira Bittner als ‘Viele Frauen und ab und zu ein Mann’. Uitgever: Heyne Verlag, München; Diana Verlag, Zürich. Reeks:  Heyne-Bücher / 62: Diana-Taschenbuch Volume 265

1995 Patatten ophalen: een novelle.

1996: Opgenomen in de verhalenbundel ‘Kort kort lang’.
2016: Opgenomen in de bundel verhalen ‘Er gebeurde dit, er gebeurde dat’ (pp 117-140)
Amsterdam: Scheltema Holkema Vermeulen Boekverkopers. -31p.

Afmetingen: 21 x 13 (geniet)
Colofon: ‘Patatten ophalen’ is geïllustreerd door Wilfrieda Paessens en in het najaar in 1995 gedrukt door Drukkerij Hooiberg bv te Epe in een oplage van 1500 exemplaren welke bestemd zijn voor medewerkers vrienden & relaties van Scheltema Holkema Vermeulen Boekverkopers en Brinkmans’s Educatieve Boekhandel te Amsterdam ter gelegenheid van de jaarwisseling 1995-1996.

1996 Kort kort lang. (korte verhalen)

Omslagontwerp: Marjo Starink.
Typografie: John van Wijngaarden.
Omslagillustratie: J.H.Lartigue, Michèle Verly et Bibi Aix-les-Bains.
Foto auteur: Klaas Koppe.
Bevat: Het eitje (pp.7-25); IJs (pp.26-38); Fasen (pp. 38-46); Inbraak (pp. 47-59); Een beetje zoals bij een broer (pp.60-70); Iemand van vroeger (pp. 71-81); Patatten ophalen (pp. 82-107);  Je bent mooi (pp.108-120); Opstand (pp. 121-138); Drie (pp. 139-155); Eindelijk (pp. 156-165); Een huwelijk (pp.166-191).
2004: Verschenen als Pandora Pocket. vol. 2004: 4

Hemmerechts 19 Amsterdam: Uitgeverij Atlas. /Antwerpen: Contact. -191p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)

1996 Altijd met uw gezever, gij. (essays)

©  1996 Wit Zand
Omslagontwerp: Marjo Starink.
Typografie: John van Wijngaarden.
Bevat: ‘De barse gezel’, geschreven op uitnodiging van de SLAA voor hun reeks taboe-lezingen. De tekst verscheen in een kortere versie in Vrij Nederland (27 mei 1995) en in HUMO.
‘Het bezit van een baarmoeder’: een eerste veel kortere versie is opgenomen in Kultuurleven (januari 1994 onder de titel ‘Dit ben ik’. ‘Geduld in een regenjas’ en ‘Altijd met uw gezever, gij’ zijn geschreven op uitnodiging van de Universiteit van Leiden waar ik als gastschrijfster verzocht werd op 2 en 9 mei 1996 de Albert Verwey-lezingen te verzorgen

Amsterdam: Uitgeverij Atlas. /Antwerpen: Contact.-125p.

Afmetingen: 20 x 12 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)Bevat: Een barse gezel (pp 13-34); Het bezit van een baarmoeder (pp 5-64); Altijd met uw gezever, gij (pp 65-94); Gehuld in een regenjas (pp 95-125)

1996 Vogels. (verhaal – gelegenheidsuitgave)

Vogels verscheen eerder in ‘Kerst en andere liefdesverhalen’, uitgeverij Atlas 1992.
Omslagontwerp: Marjo Starink.
Typografie: John van Wijngaarden.Verscheen eerder in de bundel ‘Kerst en andere verhalen’ (1992) pp 139-160.
Hemmerechts 25 Amsterdam: Uitgeverij Atlas. /Antwerpen: Contact.-44p.

Afmetingen: 18 x 11 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Colofon: Deze uitgave van ‘Vogels’ verschijnt ter gelegenheid van de voorjaarsactie Vlaamse auteurs 1996 van de uitgeverij Atlas en is niet in de handel verkrijgbaar.

1997 Margot en de engelen. (roman)

Omslagontwerp: Marjo Starink.
Typografie: John van Wijngaarden.
Omslagillustratie: Cabanel, Naissance de Vénus, 1863.
Foto auteur: Lieve Blancquaert.
2000: Uitgegeven als deel van Rainbow pocketboeken vol 497 (Uitgeverij Maarten Muntinga bv, Amsterdam)
2005: Uitgegeven als deel van Pandora pockets vol 2005:1

Amsterdam: Uitgeverij Atlas. /Antwerpen: Contact.  -238p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
 2001: Vertaald in het Duits door Elvira Bittner als ‘Das Lächeln der Engel’. Uitgever: Heyne Verlag, München; Zürich. Reeks:  Heyne-Bücher / 62: Diana-Taschenbuch Volume 194 van Heyne-Bücher Diana-Taschenbuch.

1997 Anna, Esther, Suzanne en de anderen. (essay)

Vormgeving: Sander Neijnens.
Tilburg: Syntax Publishers. (postbus 90153 5000 LE Tilburg) -35p.

Afmetingen: 16.50 x 11 (geniet)
Druk: Drukkerij Mezclado

1998 Taal zonder mij. (biografisch essay)

© Wit Zand bvba 1998
Omslagontwerp: Marjo Starink
Typografie: John van Wijngaarden.
Foto omslag: Filip Claus.
Hemmerechts 32 Amsterdam: Uitgeverij Atlas. /Antwerpen: Contact.   -149p.

Afmetingen: 20 x 12 (gebonden – harde zwartlinnen kaft met stofomslag)
1998 Literatuur na de dood. (essay)

Boekverzorging, druk en afwerk: Drukkerij Biblo b.v.
‘Literatuur na de dood’ is de tekst van de achtste Louis Paul Boon-lezing die Kristien Hemmerechts op 2 oktober 1998 in Tilburg uitsprak.  Deze lezing werd georganiseerd door de Letterenfaculteit van de Katholieke Universiteit Brabant in Tilburg en het Noodbrabants Genootschap in ’s Hertogenbosch.

’s-Hertogenbosch: Noordbrabants Genootschap. -28p.

Afmetingen: 19 x 11 (geniet – zachte kaft)
‘Literatuur na de dood’ werd gezet uit Futura book en de Trump Mediaeval gedrukt op 100 grs. Freelife en 250 grs. Yearling

1998 ‘Archipel aan de Schelde’ (verhaal)

De bundel bevat bijdragen van : Eric De Kuyper J.M.H. Berckmans, Eddy Van Vliet, Marc Didden, Kristien Hemmerechts, Koen Peeters, Monika Van Paemel, Etienne van Heerden, Fernand Auwera.
Omslagfoto: Dale Windham.
Vormgeving omslag: TWBA, Brussel.

1998 - Antwerpen Centraal Uit de bundel: Antwerpen centraal : een stad in negen verhalen . pp. 85-93.

Uitgeverij: Meulenhoff/ Leuven: Kritak (Gazet van Antwerpen). -158p.
Reeks: Meulenhoff  Editie 1744.
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)

1999 De tuin der onschuldigen. (roman)

 Omslagontwerp: Marjo Starink.
Omslagfoto: Thomas Legrève.
Foto auteur: Lieve Blancquaert.
2004: Verschenen als Pandora Pocket.
2001: Vertaald in het Duits door Elvira Bittner als ‘Im Garten der Unschuldigen’. Heyne Verlag, München; Diana Verlag, Zürich. Reeks:  Heyne-Bücher / 62: Diana-Taschenbuch Volume 153.
2005: Vertaald in het Frans door Patrick Grilli als ‘Le jardin des innocents‘. Uitgever: Actes Sud (Lettres Néerlandaises), Arles.

Amsterdam: Uitgeverij Atlas. /Antwerpen: Contact. -222p.

Afmetingen: 20 x 12 (gebonden harde zwartlinnen kaft met stofomslag)

2000 De kinderen van Arthur. (roman)

© Wit Zand bvba 2000
Omslagontwerp: Zeno.
Omslagillustratie: Laura de Coninck.
Foto auteur op achterplat: Lieve Blancquaert.
2004: Uitgegeven als deel van Pandora Pockets vol. 2004: 2

Hemmerechts 41 Amsterdam: Uitgeverij Atlas. /Antwerpen: Contact.    -286p.

Afmetingen:19.60 x 12 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)

2000 O, toen alles nog voorbij kon gaan. (kort proza)

Met afbeeldingen van Jenna Tas.
Beemster: Brokaat. -78p.

Reeks: Zilverbrokaatreeks
2001 Alle verhalen. (verzamelbundel)

© Wit Zand bvba 2001.
Omslagontwerp en grafische vormgeving: Marjo Starink.
Omslagillustratie: Fotostock.
Auteursfoto: Bert Nienhuis.
Bevat de verhalen uit: Weerberichten (1988); ’s Nachts (1989); Kerst en andere liefdesverhalen (1992); Lang geleden (1994); Kort kort lang (1996)

Amsterdam: Uitgeverij Atlas. /Antwerpen: Contact. -702p.

Afmetingen: 21 x 13.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)

2001 Schijn. (verhaal) In: De Drieëntwintigste Deur.

Ed. NPP, Creative Concepts, Oudekerk a/d Amstel, i.o.v. Crawford Benelux B.V. te Amsterdam, december 2001.
Afmetingen: 19.50 x 13.30 (ingenaaid in luxe linnen kaft).
Relatiegeschenk Crawford – niet in de handel.

2002 Donderdagmiddag. Halfvier. (roman)

© Wit Zand bvba 2002.
Omslagontwerp: Marjo Starink.
Typografie: Studio Cursief.
Omslagillustratie: © Thomas Legrève.
Foto auteur op de achterplat: Bert Nienhuis.
2004: Verschenen als Pandora Pocket. vol. 2004: 1

Hemmerechts 9 Amsterdam: Uitgeverij Atlas. /Antwerpen: Contact. -237p.

Afmetingen: 21 x 13.40 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
2003: Fragment vertaald in het Engels door Stephen Smith als Damien In: Absinthe: New European Writing, nr.1 (2003), p.88-102.
2003: Vertaald in het Frans door Françoise Wuilmart als Jeudi, 15 H 30 Uitgever: Éditions de la Différence (Littérature étrangère), Paris.
2004: Vertaald in het Tsjechisch door Jana Pellarová-Irmannová als Ctvrtek odpoledne Uitgever: Eroika, Praha.

2002 Ik zeggen. Aantekeningen bij het werk van Jane Graverol en Rachel Baes. (lezing)

Deze tekst werd uitgesproken ter gelegenheid vaan de opening van de tentoonstelling ‘Gekooid verlangen. Jane Graverol, Rachel Baes en het surrealisme’ in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen op 6 april 2002 en diezelfde dag gepubliceerd in De Morgen.

Hemmerechts 41 Antwerpen: Koninklijk Museum voor Schone Kunsten. -16p.

Afmetingen:16.40 x 11.50 (geniet – zachte kaft met flappen)
Colofon: Dit boekje werd vormgegeven door Tom Hautekiet en gedrukt ter perse van Alinea op Munken Print Extra in Garamond stempelen in 500 exemplaren, waarvan de eerste 30 gesigneerd door de auteur.
Copia ad personam 391

2003 Een jaar als (g)een ander. Dagboek : 5 februari 2001 – 15 februari 2002 (dagboek)

© Wit Zand bvba 2003.
Omslagontwerp: Marjo Starink.
Omslagillustratie: Jeannine Govaers.
Foto auteur: Bert Nienhuis.

Hemmerechts 13 Amsterdam: Uitgeverij Atlas. /Antwerpen: Contact. -380p.

Afmetingen: 21 x 13.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)

2003 Hotel Terminus. (verhaal – gelegenheidsuitgave)

Omslagontwerp: Studio Jan de Boer, Amsterdam.
Omslagfoto: Image Store.
Foto auteur: Klaas Koppe, Amsterdam.
Typografie: Steven van der Gaauw, Kolderveen.
Druk: Knijnenberg Boekproducties, Krommenie.
Het boek is gedrukt op 100% chloorvrij geproduceerd papier.
2006: O
pgenomen in de bundel ‘Als een kinderhemd’ .

Stichting Collectieve Propaganda van heet Nederlandse Boek.   -52p.

Afmetingen: 14 x 11 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Colofon: Hotel Terminus is een uitgave van de  Stichting Collectieve Propaganda van heet Nederlandse Boek ter gelegenheid van de Boekenweek 2003.
Samen met ‘Zingende botten’ van Boudewijn Büch, ‘Koud liggen’ van Bert Keizer en ‘De dag zal komen’, Janus van Nico ter Linden is het opgenomen in de cassette ‘Vier visies op de dood’.

2004 De laatste keer. (roman)

© Wit Zand bvba 2004.
Omslagontwerp en typografie: Marjo Starink.
Omslagillustratie: Thomas Legrève.
Foto auteur: Bert Nienhuis.

Hemmerechts 12 Amsterdam: Uitgeverij Atlas. /Antwerpen: Contact. -286p.

Afmetingen:  21 x 13.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
2004 V. Notities bij een reis naar Vietnam. (reisverslag)

© Wit Zand bvba 2004.
Omslagontwerp: Zeno.
Omslagillustratie: Bart Castelein.
Foto auteur: Bart Castelein.
Kaart: Hester Schaap.

Hemmerechts 15 Amsterdam: Uitgeverij Atlas. /Antwerpen: Contact. -141p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft met flappen)

2004 Meeuwen. (verhaal)

Gratis bijlage bij: Libelle nr. 42 van 14 oktober 2004.
Omslagillustratie: An Candaele.

Antwerpen: Tijdschriften Uitgeversmaatschappij. -94p.

Afmetingen: 16.50 x 11.80 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)

2005 De waar gebeurde geschiedenis van Victor en Clara Rooze. (roman)

© Wit Zand bvba 2005.
Omslagontwerp en auteursfoto: Andy Huysmans.

Hemmerechts 39 Amsterdam: Uitgeverij Atlas. /Antwerpen: Contact.-207p.

Afmetingen: 20.80 x 12.80 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)

2005 De schapen en de bokken. (novelle)

Rotterdams Leescadeau voor bezoekers van het Rotterdamse Lezersfeest in de Rotterdamse bibliotheek op zaterdag 5 november 2005.

Rotterdam: Aristos. -108p.

 

2006 Als een kinderhemd. (verhalen)

© Wit Zand bvba 2006.
Omslagontwerp: Marjo Starink.
Foto auteur: Bert Nienhuis.
Bevat de verhalen: Denkend aan L. (pp 13-24); In twaalf bewegingen (pp 25-38); Het poortje (pp 39-48); Verhalen uit de Middeleeuwen (pp 49-58); Grote boodschappen (pp 59-62); Pasen in het asiel (pp 63-88); Elegie (pp 89-92); Stilte (pp 93-94); Van mensen en dingen (pp 95-106); Op kot (pp 107-110); Kerstmis in Yangon (pp 111-124); Koningsblauw en zwart (pp 125-146); De notelaar (pp 147-152); Jij (pp 153-158); Tikken in de nacht (pp 159-166); Monumenten om te koesteren (pp 167-176); De verloren zoon (pp 177-184); Hotel Terminus (pp 185-208); Geef mij nu eindelijk wat ik altijd al had (pp 209-216); Schaamte (pp 217-220).

Hemmerechts 27 Amsterdam: Uitgeverij Atlas. /Antwerpen: Contact. -221p.

Afmetingen: 21 x 13.50 (gebonden – harde kaft met stofomslag en leeslint)

2007 Zusjes. (verhaal)

Zusjes verscheen eerder als ‘Pasen in het asiel’ in de bundel ‘Als een kinderhemd’, Atlas 2006.
Ontwerp: Studio Jan de boer Amsterdam.
Druk: Giethoorn ten Brink, Meppel.
Redactie: Margot Engelen.
Auteursfoto: Bart Castelein.

Naarden: Uitgeverij B for Books. -41p.

Afmetingen: 15 x 10 (ingenaaid – harde geïllustreerde kartonnen kaft)
Reeks: Literaire juweeltjes

2007 In het land van Dutroux. (roman)

© Wit Zand bvba 2007.
Omslagontwerp: Marjo Starink.
Omslagillustratie: Thomas Legrève.
Auteursfoto: Bart Casteleyn.

Hemmerechts 16 Amsterdam: Uitgeverij Atlas. /Antwerpen: Contact. -397p.

Afmetingen: 21 x 13 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)

2008 Ann. (roman)

© Wit Zand bvba 2008.
Omslagontwerp: Marjo Starink.
Omslagillustratie: Carla van de Puttelaar.
Auteursfoto: Bart Castelein.

Hemmerechts 40 Amsterdam: Uitgeverij Atlas. /Antwerpen: Contact.-300p.

Afmetingen:21 x 13.40  (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)

2008 De man, zijn penis en het mes. (pamflet)

© Wit Zand bvba 2008.
Omslag: Anneke Germers.
Foto auteur: Klaas Koppe.
2008: 2de ongewijzigde druk

Amsterdam-Antwerpen: E.M. Querido’s Uitgeverij BV. -48p.

Afmetingen:20 x 12.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)

2009 Kleine Zielen. (roman)

Omslagontwerp: Marjo Starink.
Omslagillustratie: Rob Howard / Corbis.
Auteursfoto: Bart Castelein.

Amsterdam: Uitgeverij Atlas. /Antwerpen: Contact.  -190p.

Afmetingen: 21 x 13.50 (gebonden – rode vollinnen kaft met stofomslag)

2009 ‘Zonder handen’. (erotisch verhaal)

Illustraties: Jan de Maesschalck.
Fotogravure: Steurs .
Druk: Geers Offset

2009 Alles kan heter Uit de bundel : Alles kan heter: 15 erotische verhalen. pp. 38-45.

Diegem: Sanoma Magazines Belgium. -127p. Bijlage bij het magazine Goedele.
Afmetingen: 21 x 16 (gebonden – harde kaft)

2009 Verhalen van Kristien Hemmerechts.

Bewerking: Frans van Duyn.
Redactie en vormgeving: Eenvoudig Communiceren.
Foto omslag: ANP.
De verhalen verschenen eerder in ALLE VERHALEN, 1ste druk 2001, uitgeverij Atlas.
Bevat de verhalen: De overkant (pp 6-17); Het elektrische mes (pp 18-31); kerst (pp 32-47); Weekendzusjes (pp 48-65); Gas (pp 66-82)

Amsterdam: Uitgeverij Eenvoudig Communiceren. -83p.

Afmetingen: 21 x 13 (paperback)
Reeks: Vlaamse Reuzen. Boeken van bekende Vlaamse auteurs in gemakkelijke taal.
Druk: Easy-to-Read Publications

2010 De dood heeft mij een aanzoek gedaan. Over dood, leven en liefde. (dagboek)

Dagboek van 9 oktober 2008 tot 8 juli 2009.
Omslagontwerp: Berry van Gerwen.
Omslagillustratie: © Rudolf Schäfer, Der Ewige Schlaf. Visages de morts, Oost-Berlijn, 1981.
Auteursfoto: Liesbeth Kuipers.
2011: 2de druk ibidem

hemmerechts-34 Breda: Uitgeverij De Geus. -318p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (gebonden – harde donkerblauw kartonnen kaft met stofomslag)

2010 Lettres du plat pays. (essays)

Een correspondentie tussen Kristien Hemmerechts en de Belgisch Franstalige schrijver Jean Luc Outers over tal van onderwerpen uit de actualiteit.

Paris: Editions de la Différence.  -220p.

Afmetingen: 17 x 17
Tweetalige uitgave waarvan de Nederlandstalige brieven van Hemmerechts naar het Frans vertaald werden door  Alain van Crugten.

2011 Gitte. (roman)

© Wit Zand 2011.
Omslagontwerp Berry van Gerwen.
Omslagillustratie © Ad Vlemmix.
Auteursfoto: Liesbeth Kuipers.

hemmerechts-17 Breda: Uitgeverij De Geus.  -315 + [II]p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (gebonden – harde blauw kartonnen kaft met stofomslag)

2012 Haar bloed. (roman)

© Wit Zand 2012.
Omslagontwerp Berry van Gerwen.
Omslagillustratie © Getty Images/Rhea Anna.
Auteursfoto: © Anne Geene

Breda: Uitgeverij De Geus.  -257p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (gebonden – Harde roodlinnen kaft met geïllustreerde omslagwikkel)

2012 Kronkelpaden van het geheugen. (essay)

© Wit Zand 2012.
Omslagontwerp: Berry van Gerwen.
Omslagillustratie © Getty Images/Richard Dunkley.

Breda: Uitgeverij De Geus. -288p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (gebonden  – harde kaft met geïllustreerde  stofomslag)

2012 Vermiljoen. (verhaal)

Illustraties:  Maximo Felix.
Speciaal geschreven voor MatchBoox: voor haar feest gaat een jolige moeder shoppen met haar 3 geduldige kinderen, wat kan er dan gebeuren? Handgemaakt boekje in een lucifersdoosje

Berschenhoek: MatchBoox, [2012]. – [Z.p.] : ill.
2012 Mijn man de schrijver. (verhaal)

© Wit Zand bvba 2012.
Boekverzorging © Gerry van Gerwen.

Hemmerechts 43 Breda: Uitgeverij De Geus. -59p.

Afmetingen: 15 x 10 (gebonden -harde kartonnen kaft)
Druk: Koninklijke Wöhrmann, Zutphen.
Colofon: Deze publicatie wordt u aangeboden door De Geus ter gelegenheid van de jaarwisseling 2011/2012. Niet bestemd voor handelsdoeleinden.

2013 Uitgespuwd. (verhalend proza)

Paasgeschenk Vrije Universiteit Amsterdam

Amsterdam : VU Uitgeverij/VU University Press. -62p.

Hardcover

2014 Ik ben van u (verhalen)

Uitgegeven ter gelegenheid van de ‘Literaire Boekenmaand’ in de Bijenkorf Boekhandels.
Bevat: Honing (pp 7-18); Mijn poëtische vrouw (pp 19-33); De lijfwacht en het kwaad (pp 34-46); Ik ben van u (pp 47-58); Mijn man de schrijver (pp 59-92).
Foto auteur op de achterzijde: Mike Nicolaassen

Breda: Uitgeverij De Geus i s m de Bijenkorf. -92p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (gebonden – harde geïllustreerde kartonnen kaft)

2014 De vrouw die de honden te eten gaf. (roman)

© Wit Zand 2014.
Omslagontwerp Berry van Gerwen.
Omslagillustratie © Getty Images/Chris Ward/Flickr.
Auteursfoto: Mike Nicolaassen.
Vertaald in het Frans (2014, 2016²); Engels (2015, 2019²); Zweeds (2015). Zie rubriek Hemmerechts in vertaling voor details.

Breda: Uitgeverij De Geus. -248p.

Afmetingen: 21.40 x 13.30 (gebonden – harde groenlinnen kaft met stofomslag)

2022: Bewerking voor toneel door actrice Marie-Louise Stheins en regisseur Julie Van den Berghe van het Zuidelijk Toneel.
2023: Vertaling van de toneelversie naar het Engels door Paul Vincent

2014 Confituur. (verhaal)

Tekst: Kristien Hemmerechts.
Illustraties: Laura De Coninck.
2016: Opgenomen in de bundel ‘Er gebeurde dit, er gebeurde dat’. (pp 110-114)

Plaats van uitgave niet gekend : uitgever niet gekend

Reeks: iStoires : korte verhalen die lang bijblijven. Nr 1 (uitgave: 31 oktober 2014)
folder : ill. In envelop

2015 Alles verandert. (roman)

© Wit Zand 2015.
Omslagontwerp Berry van Gerwen.
Omslagillustratie © Moment Select/Getty Images.

Hemmerechts 28 Breda: Uitgeverij De Geus. -282p.

Afmetingen:22 x 13.50 (gebonden – harde blauwlinnen kaft met stofomslag)

2015 Altijd dezelfde dans. (novelle) Hemmerechts 42 Maartensdijk: B for Books. -61p.

Reeks: Literaire juweeltjes – Naarden 2015

2016 Ik ben kameLeon. (kinderboek voor lezers vanaf 3 jaar)

Illustraties: An Candaele.
Vormgeving: Dries Desseyn (Studio Oranje).

Hemmerechts 31 Wielsbeke; Uitgeverij De Eenhoorn bvba. 32p

Reeks: KameLeon en zijn vrienden nr 1.
Afmetingen: 29,60 x 21 (gebonden – harde geïllustreerde kaft)
Gedrukt in de Europese Unie via BESTin Graphics, Vosselaar.

2016 Er gebeurde dit, er gebeurde dat. (autobiografische verhalen)

© Wit Zand 2016.
Omslagontwerp Multitude.
Omslagillustratie © Athos Burez.
Deeltitels: INTRO. Voor en na (pp 11-15); Hoofdstuk I: NU (pp 19 – 114) ; Hoofdstuk II: VROEGER (pp 117-237); Hoofdstuk III: EERSTE HUWELIJK (pp 241-292); Hoofdstuk IV: TWEEDE HUWELIJK (pp 295-321); CODA (pp 325-346).

hemmerechts-33 Breda: Uitgeverij De Geus. -346p.

Afmetingen: 21.50 x 13.50 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)

Nota: Met uitzondering van ‘Borst’ (pp 19-109) en ‘In vijf bedrijven’ (pp 336-346) werden alle verhalen eerder gepubliceerd.

2016 Schrijven, kun je dat leren ? (handboek)

Hemmerechts is docent creatief schrijven aan de Hogeschool in Antwerpen en dit boek is daarvan de neerslag.
Vormgeving omslag: Compagnie Paul Verrept.
Auteursfoto: Stephan Vanfleteren.
Vormgeving binnenwerk: Stefaan Verboven /Letterlust.

Hemmerechts 35 Leuven: Uitgeverij Lannoo Campus. -151p.

Afmetingen: 24 x 17 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)

2016 Hoe creatief schrijven de wereld kan redden. (lezing)

Lezing gehouden op 9 oktober 2016 tijdens het tweede oordnacht festival te Rotterdam.

Rotterdam: Woordnacht. -25p.

Reeks Anna Blamanlezing vol 1

2016 De arm der wet. (kortverhaal)

Met illustraties van ZAZA.
Inhoudstafel: Geseponeerd (Erik Vlaminck); De arm der wet (Kristien Hemmerechts); Baby te koop (Stan Lauryssens); Collector’s item (Louis van Dievel); Wraak door vertraging (Anne Provoost).

In: Onder advocaten: kortverhalen. (pp 17-34)

Uitgever: Luster,  Antwerpen. -92p.
Afmetingen: 18 x 11,50 (gebonden – harde geïllustreerde kartonnen kaft)
Grafische vormgeving: Steven Theunis, Armée de Verre.

2017 Big wordt beer. (prentenboek voor lezers vanaf 3 jaar)

Illustraties: An Candaele.

Wielsbeke; Uitgeverij De Eenhoorn bvba. -[28]p

Reeks: KameLeon en zijn vrienden nr 2

2018 Wolf  (roman)

© Wit Zand 2018.
Omslagontwerp: Studio Marlies Visser.
Omslagillustratie © Tribute to Frida van Eréndida Mancilla.
Auteursfoto: Mike Nicolaassen.

Hemmerechts 45 Breda: Uitgeverij De Geus.  -235p.

Afmetingen: 21.40 x 13.50 (gebonden – harde zwart kartonnen kaft met stofomslag

2018 Het meisje dat dacht dat ze een katje was. (prentenboek voor lezers vanaf 4 jaar)

Illustraties: Soetine Aps.
Onderwerp: kat, fantasie, moeder-dochterrelatie.

Wielsbeke; Uitgeverij De Eenhoorn bvba. -32p.

Afmetingen: 30 x 21.50 (harde kaft)

2019 Het verdriet van Vlaanderen. Op pad met Toone en Hein, tweeling van de collaboratie. (kroniek)

© Wit Zand 2019.
Boekverzorging: Berry van Gerwen.
Foto omslag  © Jo Van Dyck.

Breda: Uitgeverij De Geus. -352p.

Afmetingen: 21.50 x 14.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)

2019 Vijf mama’s voor olifant. (kinderboek voor lezers vanaf 3 jaar)

Illustraties: An Candaele.

Wielsbeke; Uitgeverij De Eenhoorn bvba. -[26]p

Afmetingen: 30 x 21,5 (gebonden – harde geïllustreerde kaft)

2020 Ik ben Emma. (roman)

© Wit Zand 2020.
Omslagontwerp: Ontwerphaven.
mslagillustratie © Bigstock/Olga Lucky

Breda: Uitgeverij De Geus. -346p.

Afmetingen: 20 x 12.40 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)

2020 Janne & Jamila samen op de fiets. (verhalenbundel, jeugdboek)

Zwart-wit foto’s: Diana Putters.
Doelpubliek vanaf 9 jaar

Wielsbeke: Uitgeverij De Eenhoorn bvba. -86p.

Afmetingen: 21.50 x 15 (harde kaft)

2021 Mijn moeder de Romein. (lezing)

Lezing gehouden op 17 april 2021 op de jaarlijkse NKV Homeruslezing in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden.
Boekverzorging: Ilona Snijders.
Omslagbeeld De val van Icarus, Bernard  Picard (atelier van), naar Bernard Picard, 1731 © Rijksmuseum.

Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep. –37p.

Afmetingen: 21 x 12 (geniet – zachte geïllustreerde kaft)

2022 Hubertina. (roman)

© Wit Zand bvba 2021
Omslagontwerp bij Barbara.

Omslagillustratie © Algemeen Rijksarchief, Brussel.
Foto auteur op achterflap: Diana Putters.

Breda: Uitgeverij De Geus.  -352p.

Afmetingen: 21.50 x 13.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)

2023 Leopold Flam. Ik zal alles verdragen ook mezelf.  Dagboeken en brieven.

Samengesteld door Kristien Hemmerechts en Guido van Wambeke.

Breda: Uitgeverij De Geus.   -464p.

Afmetingen: 22.3 x 14.5 (gebonden – harde kaft)

2024 Van ver gekomen. (roman) Breda: Uitgeverij De Geus.   -182p.

Afmetingen: 21.40 x 13.60 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)

BIBLIOFIELE UITGAVE

1992 Scotoma. (tekst – bibliofiele uitgave)

Ter gelegenheid van de tentoonstelling van Ludo Geysels in De Zwarte Panter van 4 juli tot 23 augustus 1992;
Met 6 foto’s van Ludo Geysels en een tekst van Kristien Hemmerechts.

Antwerpen: Vrienden van De Zwarte Panter.

Rode linnen map, 41.9 x 31.7 cm
15 exemplaren gesigneerd en genummerd 1-15
Realisatie Ludo Geysels
Zeefdruk Stan Van Houtven.

Overzicht per genre

Romans/verhalen

 • 1987 Een zuil van zout (novelle)
 • 1988 Weerberichten (verhalen)
 • 1989 Brede heupen (roman)
 • 1989 ’s Nachts (verhalen)
 • 1991 Zonder grenzen (roman)
 • 1992 Kerst en andere liefdesverhalen (korte verhalen)
 • 1992 Zegt zij, zegt hij (verhalen)
 • 1993 Wit zand (roman)
 • 1994 Lang geleden (verhalen)
 • 1995 Veel vrouwen, af en toe een man (roman)
 • 1996 Kort kort lang (verhalen)
 • 1997 Margot en de engelen (roman)
 • 1999 Tuin der onschuldigen (roman)
 • 2000 De kinderen van Arthur (roman)
 • 2001 Alle verhalen
 • 2002 Donderdagmiddag. Halfvier (roman)
 • 2004 De laatste keer
 • 2005 De waargebeurde geschiedenis van Victor en Clara Rooze (roman)
 • 2006 Als een kinderhemd (verhalen)
 • 2007 In het land van Dutroux (roman)
 • 2008 Ann (roman)
 • 2009 Kleine zielen (roman)
 • 2011 Gitte (roman)
 • 2012 Haar bloed (roman)
 • 2012 Vermiljoen (verhaal)
 • 2013 Uitgespuwd. (verhaal)
 • 2014 De vrouw die de honden te eten gaf. (roman)
 • 2014 Ik ben van u (verhalen)
 • 2015 Alles verandert. (roman)
 • 2015 Altijd dezelfde dans. (novelle)
 • 2018 Wolf (roman)
 • 2019 Het verdriet van Vlaanderen (kroniek)
 • 2020 Ik ben Emma (roman)
 • 2021 Hubertina (roman)
 • 2023 Leopold Flam. Ik zal alles verdragen ook mezelf.  Dagboeken en brieven.
 • 2024 Van ver gekomen (roman)

Essays

 • 1996 Altijd met uw gezever, gij (essays)
 • 1998 Literatuur na de dood (L-P Boon lezing)
 • 2008 De man, zijn penis en het mes (essay)
 • 2010 Lettres du plat pays. (brievenboek)
 • 2012 Kronkelpaden van het geheugen. (essay)
 • 2016 Schrijven, kun je dat leren ? (handboek)
 • 2016 Hoe creatief schrijven de wereld kan redden. (Anna Blaman lezing)
 • 2021 Mijn moeder de Romein. (NKV Homerus lezing)

Reisverhalen

 • 1995 Amsterdam-retour (reisverhalen)
 • 2004 V, Notities bij een reis naar Vietnam

Dagboeken en autobiografische geschriften

 • 1998 Taal zonder mij (biografisch essay)
 • 2000 O, toen alles nog voorbij kon gaan.
 • 2003 Een jaar als (g)een ander. Dagboek 5 februari 2001- 15 februari 2002.
 • 2010 De dood heeft mij een aanzoek gedaan (dagboek)
Van 9 oktober 2008 tot 8 juli 2009, niet toevallig de duur van een zwangerschap, noteerde ze haar gevoelens en gedachten bij de dood die het nieuws beheerste en die vaak kindermoord betrof: van Geneviève Lhermitte over de zaak-Fritzl tot Kim De Gelder.Tegelijk tracht ze in het reine te komen met het lijden en de leegte die de dood in haar eigen leven en liefde heeft veroorzaakt: haar vreselijk vroeg gestorven zoontjes, haar man Herman de Coninck en haar in 2007 overleden vader Karel Hemmerechts, aan wie het boek is opgedragen.
 •  2016 Er gebeurde dit, er gebeurde dat. (autobiografische verhalen)

Kinder- en jeugdboeken

 • 2016 Ik ben KameLeon. (Tekeningen van An Candaele)
 • 2017 Big wordt beer. (Tekeningen van An Candaele)
 • 2018 Het meisje dat dacht dat ze een katje was. (Tekeningen van Soetkine Aps)
 • 2019 Vijf mama’s voor olifant. (Tekeningen van An Candaele)
 • 2020 Janne & Jamila samen op de fiets. (foto’s van Diana Putters)

KRISTIEN HEMMERECHTS IN VERTALING

BULGAARS

 • 1996: [Siroki bedra] Bulgaars / vert. uit het Nederlands door Bagrelija Borisova. Uitgeverij: PIC (Biblioteka Belgija), Veliko Tarnovo. Fictie, paperback. Vert. van Brede heupen. Amsterdam, etc.: De Arbeiderspers, 1989.

DUITS

 • 2001: Das Lächeln der Engel. Duits / vert. uit het Nederlands door Elvira Bittner. Uitgever: Heyne Verlag, München; Diana Verlag, Zürich. Reeks:  Heyne-Bücher / 62: Diana-Taschenbuch Volume 194 van Heyne-Bücher Diana-Taschenbuch.  Fictie, paperback. Vert. van Margot en de engelen. Amsterdam: Atlas, 1997.
 • 1995: Hemmerechts, Kristien. Outers, Jean-Luc. Die Farbe des aufgemotzten Verfalls. Duits / vert. uit het Nederlands door Marlene Müller-Haas.. In: Der Tagesspiegel, 5. febr. 1995, Fictie, Vert. van Een keuze uit het werk.
 • 2001: Im Garten der Unschuldigen. Duits / vert. uit het Nederlands door Elvira Bittner. Uitgever: Heyne Verlag, München; Diana Verlag, Zürich. Reeks: Heyne-Bücher / 62: Diana-Taschenbuch Volume 153. Fictie, paperback. Vert. van De tuin der onschuldigen. Amsterdam: Atlas, 1999.
 • 1994: Strandgut Duits / vert. uit het Nederlands door Lea Rachwitz. Uitgever: Claassen, Hildesheim. Fictie, gebonden. Vert. van Wit zand. Amsterdam Atlas, 1993. Lea Rachwitz is het pseudoniem van Angela Wicharz-Lindner.
 • 1997: Strandgut Duits / vert. uit het Nederlands door Lea Rachwitz. Uitgever: Ullstein, (Ullstein-Buch; 24214), Berlin. Fictie, paperback. Vert. van Wit zand. Amsterdam Atlas, 1993. 1e druk: 1994. Lea Rachwitz is het pseudoniem van Angela Wicharz-Lindner.
 • 1993: Trümmer Duits / vert. uit het Nederlands door Bettina Lob-Preis, Heike Baryga, Irene Grashof. Uitgever: Alano Verlag, Aachen Reeks: Kleine niederländische Reihe. Fictie, paperback. Vert. van drie verhalen uit  Kerst en andere liefdesverhalen. Amsterdam: Atlas, 1992.
 • 2002: Viele Frauen und ab und zu ein Mann. Duits / vert. uit het Nederlands door Elvira Bittner. Uitgever: Heyne Verlag, München; Diana Verlag, Zürich. Reeks: Heyne-Bücher / 62: Diana-Taschenbuch Volume 265.  Fictie, paperback. Vert. van Veel vrouwen, af en toe een man. Amsterdam: Atlas, 1995.

ENGELS

 • 1994: Weekend sisters. Engels / Vertaald uit het Nederlands door J.D. Van Dassen in het tijdschrift Trafika: An International Literary Review. – New-York, N.Y. – Vol – 1994 nr 4, pp. 157-170.  Fictie. . Vertaling van Weekendzusjes uit de bundel Kerst en andere liefdesverhalen. (korte verhalen) Uitgeverij Atlas, Amsterdam 1992.
 • 2003: Damien Engels / vert. uit het Nederlands door Stephen Smith. In: Absinthe: New European Writing, nr.1 (2003), p.88-102. Fictie, Vert. van Donderdagmiddag Halfvier (fragment). Amsterdam: Atlas, 2002.
 • 2015: The woman who fed the dogs. Engels / vert. uit het Nederlands door Paul Vincent. Uitgever: World Editions, New-York, Londen, Amsterdam. Fictie, paperback. Vert. van De vrouw die de honden eten gaf. Breda: De Geus, 2014.
 • 2019: The woman who fed the dogs. Engels / vert. uit het Nederlands door Paul Vincent. Uitgever: WorldEditions LLC, New York. Fictie, paperback. Vert. van De vrouw die de honden eten gaf. Breda: De Geus, 2014.
 • 2023: The woman who fed the dogs. Engels / vert. uit het Nederlands door Paul Vincent. Kaapstad: SOF (Suidoosterfees NPC), Fictie; Bewerking voor het theater, Vert. van De vrouw die de honden eten gaf. Breda: De Geus, 2014.

FRANS

 • 1999: Anatomie d’un divorce Frans / vert. uit het Nederlands door Patrick Grilli. Uitgever: Éditions de la Différence, Paris. Fictie, paperback. Vert. van Zonder grenzen. Amsterdam, etc.: De Arbeiderspers, 1991.
 • 2001: Les hommes un peu, les femmes à la folie Frans / vert. uit het Nederlands door Muriel Vandermeulen. Uitgever: Éditions de la Différence, Paris. Fictie, paperback. Vert. van Veel vrouwen, af en toe een man. Amsterdam: Atlas, 1995.
 • 2003: Jeudi, 15 H 30 Frans / vert. uit het Nederlands door Françoise Wuilmart. Uitgever: Éditions de la Différence (Littérature étrangère), Paris. Fictie, paperback. Vert. van Donderdagmiddag Halfvier. Amsterdam: Atlas, 2002.
 • 2005: Le jardin des innocents Frans / vert. uit het Nederlands door Patrick Grilli. Uitgever: Actes Sud (Lettres Néerlandaises), Arles. Fictie, paperback. Vert. van De tuin der onschuldigen. Amsterdam: Atlas, 1999.
 • 2010: Hemmerechts, Kristien. Outers, Jean-Luc. Lettres du plat pays Frans / vert. uit het Nederlands door Alain van Crugten. Uitgever: Éditions de la Différence, Paris. Non-fictie, paperback. Vert. van Brief wisseling tussen Kristien Hemmerechts en Jean- Luc Outers. Brieven Kristien Hemmerechts in Nederlands en Frans.
 • 2014: La femme qui donnait à manger aux chiens. Frans / vert. uit het Nederlands door Marie Hooghe. Uitgever: Galaade, Paris. Fictie, paperback. Vert. van De vrouw die de honden eten gaf. Breda: De Geus, 2014.
 • 2016: Celle qui donnait à manger aux chiens. La femme du monstre. Frans / vert. uit het Nederlands door Marie Hooghe. Uitgever: Galaade (Le livre de poche; 34336), Paris. Fictie, paperback. Vert. van De vrouw die de honden eten gaf. Breda: De Geus, 2014. 1e druk: 2014, verschenen o.d.t. ‘La femme qui donnait à manger aux chiens.’.

HONGAARS

 • 1999: Vasárnapi nővérek. Hongaars / vert. uit het Nederlands door Orsolya Varga. In: Lettre Internationale, nr. 32 (1999), p.57-61. Fictie, Vert. van: Weekendzusjes.

POOLS

 • 1995: Hemmerechts, Kristien. Outers, Jean-Luc. Opowiadania [Przed laty; Podrecznik latynoamerykanski;Roza] Pools / vert. uit het Nederlands door Iwona Piotrowska, Uitgever: Zofia Klimaszewska, Ewa Burak.. In: Literatura na swiecie, nr.8-9 (1995), p.249-282. Fictie, Bevat: De zesde van de zesde; Latijnsamerikaans handboek; Roza uit de bundel Weerberichten, 1988.

RUSSISCH

 • 1993: [Sirokie bedra] Russisch / vert. uit het Nederlands door Natalija Ivanova. Uitgever: Arktous, Tula. Fictie, paperback. Vert. van Brede heupen. Amsterdam, etc. De Arbeiderspers, 1989.

SERVOKROATISCH

 • 1996: Bez granica. Servokroatisch / vert. uit het Nederlands door Ivana Šćepanović. Uitgever: Prosveta, Beograd. Fictie, paperback. Vert. van Zonder grenzen. Amsterdam, etc.: De Arbeiderspers, 1991.

SPAANS

 • 1998: Hermanas de fin de semana Spaans / Vertaald uit het Nederlands door Goicoetxea, Cristina. In het tijdschrift Lectora : revista de dones i textualitat. – Barcelona. – Vol. -, 1998, nr. 4, p. 123- 137. Vertaling van Weekendzusjes uit de bundel Kerst en andere liefdesverhalen. (korte verhalen) Uitgeverij Atlas, Amsterdam 1992

TSJECHISCH

 • 2004: Ctvrtek odpoledne Tsjechisch / vert. uit het Nederlands door Jana Pellarová-Irmannová. Uitgever: Eroika, Praha. Fictie, gebonden. Vert. van Halfvier. Amsterdam: Atlas, 2002.

ZWEEDS

 • 2015: Kvinnan som matade hundarna. Zweeds / vert. uit het Nederlands door Olov Hyllienmark. Uitgever: Rámus, Malmö. Fictie, gebonden. Vert. van De vrouw die de honden eten gaf. Breda: De Geus, 2014.