home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Neetens Wim

NEETENS WIM

Antwerpen, 9 augustus 1958 – Antwerpen, 24 april 1996

Essayist – grondig kenner van marxistische en feministische literatuurtheorieën – veelbelovend schrijver

BIOGRAFIE

9 augustus 1958: Geboren te Antwerpen

Groeit op in de flatgebouwen aan de Aloïs De Laetstraat in de Antwerpse voorstad Het Kiel, die onder de naam De Rode Zon opduiken in zijn verhaal Dewever, Vandijck in de verhalenbundel Menselijke Middelen (1993).

1970-1976: Middelbaar onderwijs aan het Koninklijk Atheneum van Hoboken. Hij volgt de afdeling latijn-wiskunde en begint als vijftienjarige gedichten te schrijven.

Zomer van 1975: Reist voor het eerst met vrienden naar Griekenland.

Zijn verblijf in Athene ligt aan de basis van het verhaal Athenes Adem dat verscheen in het postume verhalenbundel Wat we willen….

Nadien studeert Wim Neetens Germaanse filologie aan de Ufsia en de UIA. Zijn licentiaatsverhandeling wijdt hij aan populaire feministische fictie uit de jaren 1970 in Amerika.

1980-1981:  Leerkracht Engels aan het Koninklijk Atheneum van Mortsel.

Daarna vervult hij zijn burgerdienst in het Museum Plantin-Moretus te Antwerpen.

1982: In het tijdschrift De Gids. Jaargang 145 verschijnen van hem zijn eerste gedichten. Die kan men lezen door te klikken op:   ‘Wim Neetens Vier gedichten’

1983-1984: Volgt cursussen in vergelijkende literatuurstudie aan de University of Sussex in Brigthon, Groot-Brittannië. Hij behaalt er zijn MA (1984).

1986: Debuteert als prozaschrijver met een verhaal in de bundel Mooie Jonge Goden (Leuven, Kritak, 1986).

Kort daarna verscheen een tweede verhaal, Leren Schrijven, in de bundel Het Huis der Lichten (Antwerpen, Manteau, 1988).

 1988: Samen met Kristien Hemmerechts organiseert hij het eerste congres in Vlaanderen over feministische literatuurtheorie:  ‘Vrouwelijkheid, mannelijkheid, literatuur’ aan de Universitaire Instelling Antwerpen.

 • De resultaten van de bijdragen aan dit congres bundelen zij in Vrouwelijkheid mannelijkheid literatuur (Antwerpen, Vlaamse Vereniging voor Algemene en Vergelijkende Literatuurwetenschap, cahier nr. 6).

1990: Behaalt het doctoraat aan de UIA met het proefschrift Writing and democracy : literature, politics and culture in transition: George Eliot to Robert Tressell.  Proefschriften UIA-GER / Universitaire Instelling Antwerpen. Departement Germaanse Filologie. – Antwerpen; vol. 485

1990: Zijn verhaal Aan de taalgrens, ook opgenomen in Menselijke Middelen, wordt in 1990 gepubliceerd in het Nieuw Wereldtijdschrift en in 1991 bekroond met de Rabobank Lenteprijs voor Literatuur.

1991: Op verzoek van internationale academische uitgeverij Harvester Wheatsheaf werkt hij zijn eindverhandeling om tot het boek Writing and Democracy/ Literature, Politics and Culture in Transition,

Neetens doceert bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling Engels aan werklozen; daarnaast is hij een tijdlang verbonden aan een hogeschool in Gent. Hij publiceert recensies in De Morgen en is medewerker van Radio 3.

1991: Drie jaar na het eerste congres ‘Vrouwelijkheid, mannelijkheid, literatuur’ in 1988, richt de UIA een Centrum Vrouwenstudies op. Mede door toedoen van Wim Neetens maakte een lezingencyclus over literatuur daar deel van uit.

 • De schriftelijke neerslagen van deze lezingencycli georganiseerd door Vrouwenstudies Antwerpen in 1991 en 1992 werden in 1993 door hem en Vivian Liska gebundeld in de reader Vrouw en literatuur, waarvoor hijzelf ook een bijdrage leverde onder de titel Wat is feministische literatuurkritiek ?
 • De diversiteit van de teksten toont aan hoe uiteenlopend de thema’s en benaderingswijzen binnen de feministische literatuurkritiek kunnen zijn. Aan bod komen auteurs als Yourcenar en Atwood, en thema’s als ‘Het belang van de roman in de ontvoogding van de Victoriaanse vrouw’ en ‘Literatuur en lesbische seksualiteit’.

1993: Voor zijn eerste verhalenbundel Menselijke Middelen krijgt hij meteen tijdens de Vlaamse Boekenweek van 1993 de debuutprijs.

 • De bundel bevat tien verhalen, waarvan er zes eerder waren verschenen in verzamelbundels zoals Mooie Jonge Goden uit 1986 (waarin ook tijdgenoten als Tom Lanoye, Herman Brusselmans en Marc Mijlemans werk publiceerden) of in Vlaamse literaire tijdschriften als De Brakke Hond en Dietsche Warande & Belfort.
 • De verhalenbundel levert hem meteen de Debuutprijs op. De kritiek ontvangt het boek bijzonder goed; het beleeft drie drukken. Hierdoor sterk aangemoedigd, begint hij vrijwel onmiddellijk aan de verhalen die na zijn dood zouden verschijnen in Wat we willen (Antwerpen, Houtekiet, 1996).

Najaar 1995: Dokters stellen longkanker vast, een ziekte die hem in april van het volgende jaar fataal zal worden.

24 april 1996: Overlijdt in het Antwerpse Middelheimziekenhuis achtendertig jaar oud

Later in 1996 verscheen postuum zijn verhalenbundel Wat we willen.

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Website

Referentie

 • Frank Albers & Geert Lernout, De tegendraadse hoop van een gereserveerd idealist, In Memoriam Wim Neetens, in: De Morgen, Café des Arts dd 24 mei 1996.

 

BEKRONINGEN

 • 1991: De Rabobank Lenteprijs voor Literatuur voor het verhaal Aan de taalgrens, in 1990 gepubliceerd in het Nieuw Wereldtijdschrift.
 • 1994: Debuutprijs tijdens de Vlaamse Boekenweek van 1993 voor de verhalenbundel Menselijke Middelen.

 

BIBLIOGRAFIE

Woordje vooraf

De bibliografie is chronologisch ingericht in drie afdelingen

 1. Scheppend proza
 2. Redactionele medewerking aan uitgaven
 3. Non-fictie (selectie)

De bibliografische gegevens werden onder meer nagekeken bij

 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience –Antwerpen.
 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles
 • Piet Devos: Van reuzen tot dwergen. Bibliografie – Vlaamse schrijvers in de 20ste eeuw – Eerste drukken. Kortrijk, eigen beheer 2007

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klik op de foto

Chronologisch overzicht

 1. Scheppend proza
Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1991 Writing and democracy : literature, politics and culture in transition. (essays over literatuur) New York ; London ; Tokyo : Harvester Wheatsheaf. -176p.
1993 Menselijke middelen. (verhalen)

Omslag: Gerda Dendoven.
Omslagillustratie: Johnny Michel.
Bevat: Milt (pp 7–19); Aan de taalgrens (pp 20-32); Anna onder water (pp 33-40); Levitaties (pp 41-48); Leren schrijven (pp 49-60); Dewever, Van Dijck (pp 61 – 79); Warme Handen (pp 80-90); Het “If” (pp 91-99); Menselijke middelen (pp 100-127); Charlotte (pp 128-138)
1995: 2de druk ibidem

Antwerpen/Baarn: Houtekiet. 136p.

Afmetingen: 21 x 13 (paperback)
Colofon: Sommige verhalen verschenen in:
-De Brakke Hond (Het “If”; Leren schrijven; Menselijke middelen).
-Nieuw Wereldtijdschrift (Aan de taalgrens)
-Dietsche Warande & Belfort (Anna onder water)
‘Leren schrijven’ werd ook opgenomen in de verhalenbundel Het Rijk der Lichten (Manteau, 1989)
‘Aan de taalgrens’ werd in Nederland bekroond met de Rabobank Lenteprijs.

1996 Wat we willen.  (verhalenbundel)

Vormgeving: Jan Hendrickx
Bevat de verhalen: Surrounded Islands (pp 7-20); Londens last (pp 21-34); Als Nol begon (pp 35-46); Athenes adem (pp 47-84); Vallende lijven (pp 85-100); Wat we willen (pp 101-119).

Antwerpen: Uitgeverij Houtekiet. /Baarn: Uitgeverij De Prom.  -119p.

Afmetingen: 21 x 13 (paperback)

2. Redactionele medewerking aan uitgaven

1983 De grote overtocht : proza en poësie uit het Karaïbische gebied.

Redaktie : Ria Vanderauwera en Wim Neetens

In themanummer van  Restant 11:2 Uitgegeven door uitgeverij EXA te Borgerhout. 296 p. : ill.
1988 Vrouwelijkheid, mannelijkheid, literatuur.

Redactie: Kristien Hemmerechts; Wim Neetens.

Wilrijk : Vlaamse Vereniging voor Algemene en Vergelijkende Literatuurstudie. -190p.

Reeks: ALW-cahier / Vlaamse Vereniging voor Algemene en Vergelijkende Literatuurwetenschap. – Wilrijk; vol. 6

1993 Vrouw en literatuur. (reader)

Compilatie van Wim Neetens en Vivian Liska.
Nota: De artikels in deze bundel vormen de schriftelijke neerslagen van lezingencycli georganiseerd door Vrouwenstudies Antwerpen in 1991 en 1992. De diversiteit van de teksten toont aan hoe uiteenlopend de thema’s en benaderingswijzen binnen de feministische literatuurkritiek kunnen zijn. Aan bod komen auteurs als Yourcenar en Atwood, en thema’s als ‘Het belang van de roman in de ontvoogding van de Victoriaanse vrouw’ en ‘Literatuur en lesbische seksualiteit’.

Wilrijk : Vrouwenstudies Universiteit Antwerpen. –149p.

Reeks: Reader vrouw en samenleving / Universitaire Instelling Antwerpen. Centrum voor Vrouwenstudies. – Wilrijk; vol. 1

Zijn bijdrage ‘Wat is feministische literatuurkritiek ? vindt men op pag. 12-24.

1996 An unexpected journey : vrouw en kunst = woman and art. (essays)

Redactie : Leen Huet, Wim Neetens ; eindredactie : Marijke Seresia.
In 17 essays wordt het leven en werk van vrouwelijke kunstenaars uit binnen- en buitenland beschreven.
In de essays aandacht voor Pina Bausch, Louise Bourgeois, Alice Guy, Adriana Hölszky, Nan Hoover, Edith Kiel, enz.
De essays zijn voorzien van Engelse vertalingen.

Antwerpen : Gynaika. -320p.

Afmetingen: 30.70 x 24.70 (gebonden – linnen band met omslagwikkel)

Het boek is verlucht met meer dan 200 kleurenreproducties van kunstwerken en portrettten van vrouwelijke kunstenaars.

3. Non-fictie (selectie)

 • “Politics, Poetics and the Popular Text: The Ragged Trousered Philanthropists.” (artikel in Literature and History vol. 14 nr. 1 (1988); een andere versie in Neohelicon XIV/2 (1987); over het boek The Ragged Trousered Philanthropists (1914) van Robert Tressell (pseudoniem van Robert Noonan)
 • “Problems of a Democratic Text: Walter Besant’s Impossible Story.” (artikel in NOVEL: A Forum on Fiction, vol. 23 nr. 3 (1990) over het boek All Sorts and Conditions of Men van Walter Besant uit 1882)