home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

De Neef, M.J. Roger

Maakt deel uit van:

Roger M.J. de Neef

Wemmel (bij Brussel),  24 juni 1941

Dichter, jazz-adept en  actief muzikant, journalist en kunstcommentator

 

BIOGRAFIE

24 juni 1941: Roger Marie Joseph de Neef wordt in Wemmel nabij Brussel geboren.

 • De Neef heeft in de lagere school vier van de zes jaren bij zijn vader in de klas gezeten, een onderwijzer die les gaf ‘met de houten lineaal’. Hij heeft daaraan een verzet tegen autoriteit aan overgehouden.

Na zijn humaniora studeert hij een paar jaar klassieke talen in Leuven, maar slaagt niet.

Hij leest er Van Ostaijen en paradeert als dandy in zwart fluweel met hoed. Er ontstaat zo’n spanning met het ouderlijke huis dat hij zijns eigen weegs gaat.

1961: De Neef  krijgt reeds vroeg de jazz microbe te pakken.Vanaf 1961 tot aan zijn legerdienst treedt hij op als vocalist en bassist in een rockgroep onder de naam The Mocking Birds.

1962: Werkzaam eerst bij de dienst weddeberekeningen, daarna bij de technische dienst gebouwen in de administratie van de Provincie Brabant.

 • Op deze dienst zit hij vlakbij de schilder-dichter Jacques Lacomblez, een sleutelfiguur in het Belgisch surrealisme. Lacomblez heeft een eigen tijdschriftje ‘Edda’ (1958-1965).
 • Via deze weg komt hij in contact met Marcel Broodhaerts toen deze in 1964 zijn eerste tentoonstelling had in de prestigieuze Galerie Saint Laurent.

1964: Door toedoen van Lacomblez publiceert De Neef in oktober 1964 zijn eerste gedichten in ‘Edda’ . Beide gedichten ‘Note de service’ en ‘Renaissance’, zijn in het Frans geschreven maar vinden toch hun weg naar de eerste dichtbundel ‘Winterrunen’ (1967)

Tegelijkertijd vindt ook zijn Nederlandstalig debuut plaats in het tijdschrift ‘Nul’, één van de vele experimentele jongerenbladen uit de zestiger jaren.

Onder de schuilnaam Olbergh M. worden in dit tijdschrift de gedichten ‘Het alpha ik’ en ‘Melopee’ gepresenteerd. Melopee wordt later in ‘Winterrunen’ opgenomen. ‘Het Alpha ik’ niet.

 

Het Alpha ik

Het alfa ik inniger dan mijn naam
Het zout in je handen steel
Dezelfde huizen golven woon
Ik in de grijze monnik van de dag
De alfa zwanger van het woord
En echo beiden.
Ik draag van jou
De ring die bloedt in
Mijn onmondige tong
Een vader die niet baren kan
Een naam zoek en
Een hart klop in het koren van de zee.

Mei 1964- Mei 1965: Legerdienst bij de infanterie in Siegen (Duitsland).

Na zijn legerdienst werkt hij nog even als notarisklerk.

1965-1968: Gaat op tournee als elektrisch bassist met het Willy Donni kwartet (een swingende jazzgitarist uit Landen). Met dit combo begeleidt hij onder meer de Amerikaanse blueszanger-pianist Eddie Boyd.

1967: Zijn eerste verzenbundel ‘Winterrunen’ verschijnt bij uitgeverij Manteau.

1967-1971: Studeert geschiedenis en perswetenschappen en communicatie aan de V.U.B.

Eind jaren zestig, begin jaren zeventig:  Tijdschriften als Ruimten, Kentering, De Tafelronde en Pilipili, nemen gedichten van hem op.


Excursie:

‘Morgen’ was een gestencild bladje dat in 1967 was opgericht door postexperimentele poète maudit Leopold M. van den Brande. Het is gericht tegen het nieuw-realisme dat in die tijd gepropageerd werd door het tijdschrift Kreatief van Lionel Deflo en Thierry Deleu.

In 1971 verschijnt in Morgen als eerste een nummer dat integraal in het teken staat van ‘Neo-experiment 70’, een poging om de neo-experimentele jongeren te verenigen. Het nummer bevat een manifest waarin Van den Brande de neo-experimentele poëtica uiteenzet, gevolgd door een sympathiebetuiging in briefvorm aan Hedwig Speliers en poëtisch werk van veertien dichters. Daarbij treffen we namen aan van jongeren als Wilfried Adams, Dirk Christiaens, Roger de Neef, Rob Goswin, naast meer gevestigde namen als Speliers, Lucienne Stassaert en Roger Serras.

Impuls werd in 1968 opgericht als orgaan van de ‘Cultuurgroep Jong’ te Niel, met als doel cultuurverspreiding in de Rupelstreek. Pas vanaf de derde jaargang (1971) wordt het een volwaardig literair blad, voornamelijk onder impuls van de charismatische dichter en VUB-literatuurwetenschapper Jan de Roek. Rond hem ontstaat er een kring van dichters die deels uit V.U.B. –studenten (Bartosik, Dupuis, Christiaens, De Neef) bestaat, deels uit figuren uit het Antwerpse modernistische of maniëristische milieu (Jespers, Conrad, Van Vliet, Stassaert, Nolens). Verschillenden onder hen (Adams, Christiaens, De Neef) hadden al eerder tegen het Nieuw-realisme geageerd in het tijdschrift Morgen.

De tenoren in Impuls zijn universitairen die weinig of geen affiniteit hebben (of, meer hebben) met de chaotische bohémiensfeer van de vorige generatie.

Bron: Hugo Brems en Dirk De Geest, Opener dan dicht is toe. Poëzie in Vlaanderen 1965-1990 (Leuven 1991, Acco), p30 & 56-57.

1967-2000: Bedrijvige periode waarin 13 poëziebundels en enkele monografieën over beeldende kunstenaars verschijnen o.m. over  Jef van Grieken, Serge Vandercam, Camiel van Breedam, Frieda van Dun, Marleen de Crée en Marcel van Maele.

Januari 1972- juli 2000: Redacteur nieuwsdienst bij het Persbureau Belga.

Begin jaren zeventig: Redacteur bij ‘Morgen’ (het tijdschrift van Leopold M. Van den Branden) en Impuls.

17 september 1977: Gehuwd met Constance Vanden Wijngaert.

1977-1989: Volgt de jazz scène op de voet voor culturele magazines (o.a. ‘Tussendoor’ en ‘Radiorama’ van BRT 1). Tevens was hij algemeen verslaggever voor de Jazz Middelheim festivals.

2000: De Neef is sinds 2000 vrijwilliger in het dagcentrum voor palliatieve zorg TOPAZ van prof. Dr. Wim Distelmans.

2000-2008: Organiseert hij poëziewedstrijden voor de gedetineerden van Leuven Centraal.

Dit heeft tot nu toe geleid tot de eindredactie en medewerking aan volgende uitgaven:

 • TOPAZ recepten voor een beter leven(s)einde, Houtekiet, Antwerpen 2007.
 • OPENINGEN gevangenisgedichten i.s.m. Jan Vanriet, Uitgeverij P, Leuven, 2009

Ook gaf hij er lezingen en interviewde op literair-culturele avonden o.m. Jef Geeraerts, Kamiel Vanhole en Pjeroo Roobjee.

2012: Naar aanleiding van de opening Memoriaal Kazerne Dossin en het nieuwe Museum voor de Mensenrechten in Mechelen schrijven Roger de Neef en componist Frank Vaganée een oratorium rond het thema van de Holocaust en de mensenrechten onder de titel ‘Alles van waarde: deze stad zijn wij’.

Het jazzoratorium, in opdracht van de stad Mechelen en met medewerking van actrice Viviane De Muynck en vocaliste Lynn Cassiers wordt op 5 december 2012 gecreëerd en uitgevoerd door het sextet van altsaxofonist leader Frank Vaganée.

BEKRONINGEN

 • 1972: Bijzondere prijs voor poëzie van de gemeente Deurle
 • 1978: Arkprijs van het Vrije Woord voor Gestorven Getal een cyclus van 10 gedichten geschreven naar aanleiding van Wounded Knee en de indiaanse tragedie in 1974
 • 1980: Poëzieprijs van de Vlaamse Club voor kunst, wetenschap en letteren  Voor zijn gedicht De Reis.
 • 1986: Driejaarlijkse Belgische Staatsprijs voor Poëzie voor de bundel De vertelkunst der bloemen.

 

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Websites

Referenties

 • Bloemlezing uit de poëzie van Roger M.J. De Neef.  Samenstelling en inleiding door Hans Vandevoorde. pp 14-24.

SMAAKMAKER

L i e d j e

 
Als ik dood ben
Was me dan met wijn
Scheer me kleed me aan
Leg me neer in het licht
Op wijngaardloten op loof
Kus me wikkel wingerd om dit lijf
Als ik dood ben duifje
Geef me dan weg
Aan de wijnstok en de druif.
 

Mo e d e r

 
Wat zij niet is ben ik
Het donker lichaam
Uit haar binnenkant
Dat bloot en blind
Aan het licht begon
Met de precisie van een schreeuw
Die schreeuw
En de dingen die mij
Zijn voorspeld
En voorgezegd
Aan jou
Wen ik nooit.
 

 

BIBLIOGRAFIE

Woordje vooraf

De bibliografie werd opgedeeld in drie afdelingen

 1.  Poëzieuitgaven in boekvorm
 2. Essays over beeldende kunst
 3. Bibliofiele uitgaven
  • Het valt op te merken dat sommige uitgaven zowel een handelseditie kennen als een bibliofiele. In dat geval werden ze tweemaal als dusdanig beschreven in de geëigende afdeling

De bibliografische gegevens weerden onder meer nagekeken bij

 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience – Antwerpen
 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles.
 • POËZIECENTRUM vzw – Gent

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klikt u op de foto.

Chronologisch overzicht

POËZIE (uitgave in boekvorm)

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1967 Winterrunen. (gedichtenbundel)

Omslagontwerp: Stefan Mesker
Typografie: Aldert Witte.
De Neef 12 Brussel/Den Haag: A. Manteau. -55p.

Afmetingen: 20.40 x 12.70 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft met flappen)
Druk: Geuze Dordt
1970 Lichaam mijn landing. (gedichtenbundel)

Grafische vormgeving: Julien Vangansbeke
Omslag Wout Vercammen.
Bevat de cycli: Lichaam mijn landing; Geschonden briefgeheim; Een jaar van duizend eeuwen; De stilte geschilderd.
De Neef 4 Gent: Werkgroep Yang. -47p.

Reeks: Yang poëziereeks nr 17
Afmetingen: 20 x 12 (pocket)
Realisatie in samenwerking met IBM. Printed in Belgium.
1972 De grote wolk. (gedichtenbundel)

Bevat de cycli: Het orakel; De schande van de bloemen; Ceremonie voor een dode hond; De laatste stad; Antigone.
De Neef 6 Deurle: Colibrant. -45p.

Afmetingen: 17 x 11.90 (gebrocheerd)
Colofon: De grote wolk van Roger M.J. de Neef werd in de lente van het jaar 1972 gedrukt, in opdracht van de Colibrant-uitgaven te Deurle, op de persen van de N.V. Drukkerij Erasmus te Ledeberg-Gent, uit de French Round Face letter, 11 punt op getint editiepapier.
1977 Gestorven getal. (gedichtenbundel)

Bevat de cycli: Het oog; In manus tuas, domina; De kleine chirurgie, Ballade van wounded knee; De dagen van de goede week; Het kruisteken; Gestorven getal.
De Neef 16 Antwerpen: Pink Editions & Productions. -57p.

Afmetingen:24.40 x 19.30 (ingenaaid – harde kaft)
Colofon: Gestorven getal van Roger M.J. de Neef werd inhet najaar van 1977 in opdracht van ¨Pink Editions & Productions te Antwerpen, naar typografische aanwijzingen van Mark Verstockt gedrukt bij Antiqua te Retie.
De oplage bedraagt 500 exemplaren genummerd van 1- 500 en 10 luxe exemplaren, gedrukt op ‘Ingres Arches’, genummerd I – X
1982 De gedichten van licht en overspel. (gedichtenbundel)

Bevat de cycli: In liefde bloeiende; Het huis van de vader; Het bruidskleed; De eetbare wolk; Het huwelijk van de duiven; Gedichten van licht en overspel.
De Neef 15 Antwerpen: Pink Editions & Productions. -75p.

Afmetingen: 24.50 x 19.0 (ingenaaid – harde kaft)
Colofon: De gedichten van licht en overspel werden gedrukt bij de Kempische Boekhandel te Retie in het najaar 1982
1985 De vertelkunst van de bloemen. (gedichtenbundel)

Grafische vormgeving: Rikkes Voss
Bevat de cycli: De vader; De moeder; De klare duiven; De vertelkunst van de bloemen; De geschilderde gedichten.
De Neef 9 Antwerpen: Manteau N.V. -48p.

Afmetingen: 21.50 x 13 (ingenaaid – zachte kaft met flappen)
Colofon: De vertelkunst van de bloemen van Roger M.J. de Neef werd gedrukt in opdracht van Manteau NV te Antwerpen gezet in Trump Mediaeval 10/12 en gedrukt bij Smits te Wommelgem, boekbinderij De Bruyn & Gouffeau te Schoten zorgden voor de afwerking.
1993 De halsband van de duif. (gedichtenbundel)

Omslagfoto: Lithografie van Bram van Velde voor Samuel Beckett, Parijs 1957.
Omslagontwerp: Krist de Munter – Aanzet
Bevat de cycli: Billie’s blues; Odysseus met huisarrest; Drievoud; Carnet de bayonne; Een vorm van genezen; De halsband van de duif; Inventaris.
De Neef 7 Gent: PoëzieCentrum vzw. -75p.

Afmetingen: 21 x 13.30 (ingenaaid)
Colofon: ‘De halsband van de duif’ van Roger M.J. de Neef werd gedrukt in opdracht van het Poëziecentrum v.z.w. in Gent op de persen van drukkerij Sanderus te Oudenaarde in de maand april 1993.
1994 Notices de Bayonne. Quatorze poèmes pour saluer Bram van Velde. (gedichtenbundel)

Vertaling van Frans De Haes.
Tekst in Nederlands en Frans. Met illustraties Bram van Velde.
Schelderode: Kunstforum. -44p.
1995 Blues for a reason. (gedichtenbundel)

Deze jazzgedichten werden geïllustreerd door Remo Martini, die bovendien foto’s van Chet Baker en Miles Davis met aquarel omlijstte.
Martini verrijkte de uitgave met een genummerde en gesigneerde zeefdruk, gedrukt door Roger Vandaele op de Panter pers Antwerpen
Bevat de cycli: Blues for a reason. Hommage aan Chesney Henry Baker; In a silent way. Zeven gedichten om Miles Davis te eren.
De Neef 5 Berchem: EPO. -29p.

Deel van: Revolver. Driemaandelijks literair tijdschrift Vol 21:3
De oplage was beperkt tot 350 exemplaren.
Afmetingen:25.50 x 20 (tijdschrift)
Druk EPO Berchem.
© Omslag, zeefdruk + bldz. 3,6,18 en 27 : Remo Martini
© Foto Chet Baker: Guy Le Querrec / Magnum
© Foto Miles Davis: Gilles Larain.
1996 Empty bed blues. Jazz- & bluesgedichten. (gedichtenbundel)

Illustraties: Jef Lambrechts.
Omslagfoto: Bessy Smith / Archives Jazz Magazine /Editions Ramsay.
Bevat de cycli: Het bruidskleed; Billie’s blues; And charlie yardbird parker in orbit; Blues for a reason; In a silent way; Black, Brown and beige; Empty bed blues; Lonely woman; Biografische noten bij jazzmusici.
De Neef 2 Gent: PoëzieCentrum vzw. -135p. Ill.

Afmetingen: 21 x 14.80 (ingenaaid – zachte kaft met flappen)
Colofon: Empty bed blues: jazz- & bluesgedichten van Roger M.J. de Neef werd gedrukt in opdracht van het Poëziecentrum v.z.w. in Gent op de persen van drukkerij Imschoot in Gent in oktober 1996.Het zetwerk werd verzorgd door Griffo uit de Gil Sans, corps 11/19 en gedrukt op het papier Symbio top 1.3 – 120 gr /m². 9 statiefoto’s van jazz prominenten werden in spiegeldruk herwerkt tot authentieke paspoorten door Jef Lambrecht.
De oplage werd beperkt tot 750 exemplaren.
1999 De kou van liefde. (gedichtenbundel)

Omslagontwerp: Dooreman naar een illustratie van Man Ray A l’heure de l’observation. Les Amants 1932/1934.
Bevat de cycli: Zevenendertig liefdesgedichten en een elegie.
De Neef 8 Gent: PoëzieCentrum vzw. -55p.

Afmetingen: 20 x 15 (gebrocheerd)
Tweekleuren druk: zwartrood
2002 Syllabus van de roos. (gedichtenbundel)

Het gedicht verschijnt ter gelegenheid van Valentijn 2002, als relatiegeschenk van het Poëziecentrum vzw te Gent in een oplage van 700 exemplaren.
Jan Vanriet maakte vier originele tekeningen (telkens op de bladzijde tegenover het gedicht) en een aquarel voor het voorplat van deze uitgave.
De grafische vormgeving is van Griffo, Gent, Pascal van Hoorebeke.
De Neef 11 Gent: PoëzieCentrum vzw. – niet gepagineerd  -[12]p.

Afmetingen: 24 x 16.80 (geniet – zachte kaft met flappen)
Colofon: Syllabus van de roos, een oefening in het benoemen van de werkelijkheid door middel van het monomane maar het onbekende cliché van de roos, werd geschreven door Roger M.J. de Neef.
De tekst werd gezet in Akzident Grotesk en Waldbaum en het boek werd gedrukt en afgewerkt door Imschoot, Gent.
2002 Het boek van de roos en het zout. (gedichtenbundel)

Het omslagontwerp naar een aquarel van Jan Vanriet is van Dooreman.
Bevat de cycli: Syllabus van de roos; Le violon d’Ingres; Brieven; Meervoud van het zout; Le carré du désir; Voor mijn schaduwen; Postscripta.
De Neef 3 Gent: PoëzieCentrum vzw. -70p.

Afmetingen: 20 x 15 ( gebrocheerd)
Colofon: Het boek van de roos en het zout van Roger M.J. de Neef werd gedrukt in september 2002 in opdracht van het Poëziecentrum v.z.w. in Gent op de persen van Drukkerij Sanderus te Oudenaarde.
Papier: Munkenprint 90 gr.
De oplage werd beperkt tot 650 exemplaren.
2003 Bloemlezing uit de poëzie van Roger M.J. De Neef. (poëzie – bloemlezing)

Samenstelling en inleiding door Hans Vandevoorde.
Foto omslag: David Samyn
Omslagontwerp: Dooreman.
Bevat: Eet mij, ik geef me weg; Ik geef dit woord in uw mond, een inleiding op de dichter Roger M.J. De Neef; Bibliografie; Winterrunen; Lichaam mijn landing; De grote wolk; Gestorven getal; De gedichten van licht en overspel; De vertelkunst van de bloemen; De halsband van de duif; Empty bed blues; De kou van liefde; Het boek van de roos en het zout.
De Neef 1 Gent: PoëzieCentrum vzw. -235p. Foto’s.

Reeks: Dichters van nu nr 16.
Afmetingen: 20 x 12.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
2007 De tuinen van de abdij van Kortenberg. Berichten van bomen. (gedichtenbundel)

Tekst Roger Deneef, Greta Paesmans & Andre Cresens.
Gedichten: Roger M.J. de Neef.
De Neef 14 Kortenberg: Openbare bibliotheek. -14p. (Ill.)

Afmetingen: 29.80 x 20.90 (geniet – brochure)
2007 Omdat. (gedichtenbundel)

Het omslagontwerp, geïnspireerd door het werk van J. Miro is van www.ramdesign.be
Bevat de cycli: Iets opzeggen; Talking head; Inventaris van een reis; Geruis van tijd; Tea for two; Een boom grijpt je; 18 kleengedichtjes.
De Neef 10 Gent: PoëzieCentrum vzw. -93p.

Afmetingen:20 x 14.60 (gebrocheerd)
Colofon: ‘Omdat’, gedichten van Roger M.J. de Neef werd gedrukt in januari 2007 in opdracht van het Poëziecentrum v.z.w. in Gent op de persen van Drukkerij Sanderus te Oudenaarde.
Papier: Munkenprint 90 gr
2009 Openingen. Gevangenisgedichten. (poëzie – bloemlezing)

Roger De Neef en Benno Barnard brengen rond het thema gevangenis 42 gedichten van evenveel auteurs samen. Niet alleen bekende Nederlandstalige en internationale dichters maar ook gedetineerden uit Leuven-Centraal leverden een bijdrage. Bij de bundel hoort een dvd waarin de gedichten voorgelezen worden omlijst met muziek en beeldmateriaal.
De neef 1 Leuven: Uitgeverij P. –72p.

Paperback met flappen, met DVD
Op de DVD die bij deze bundel hoort dragen Jan Decleir, Hubert Damen en een aantal dichters een keuze uit de gedichten voor. De beelden werden gemaakt door de Deense cineast Svend Thomsen, onder meer in Leuven Centraal.
2010 Luchthaven voor vogels. (gedichtenbundel)

Omslagontwerp: www.ramdesign.be
Foto auteur: Michèle Méganck.
Bevat de cycli: De vogels; Biografie; Lijdend rood; Portret van mijn handen; Gedichten om in te verdwijnen; Wat ik zie wat ik zei; Japanneriên en ongelegen gedichten.
 De Neef 13 Gent: PoëzieCentrum vzw. -95p.

Afmetingen: 20 x 15 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Colofon: Luchthaven voor vogels van Roger M.J. de Neef werd in november 2010, in opdracht van het Poëziecentrum vzw Gent, vormgegeven en gedrukt bij Karakters in Gent.
2014 De som van de tijd. (gedichtenbundel)

Drie tekeningen van Jan Vanriet en de aquarel op de voorflap.
Bevat de cycli: Seizoenarbeid, Som van tijd, De eeuw van de schreeuw.
 De Neef 20 Gent: PoëzieCentrum vzw.  -95p.

Afmetingen: 21.00 x 15.10 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
2016 My funny Valentine. (gedichtenbundel)

Tweemaal tien liefdesgedichten & een portret voor Constance.
Tekeningen & Aquarellen van Michael Bastow.
Vertalingen: Bernard De Coen (Frans) & Willem Groenewegen (Engels)
Met bijzondere dank aan het leescomité Monique Discalcius, Paul Peyre & Pierre Olivier.
 
De Neef 21 Gent: PoëzieCentrum vzw. -91+4p.

Afmetingen: 32 x 22.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft met flappen)
Colofon: My funny Valentine van Roger de Neef werd in december 2015 in opdracht van PoëzieCentrum vzw in Gent door Grafius in Oostakker gedrukt. De vormgeving werd verzorgd door Thomas Soete. Naast deze handelseditie verscheen er bij Vrienden van De Zwarte Panter i o v  het Poëziecentrum een  BIBLIOFIELE EDITIE (zie afdeling Bibliofiele uitgaven)
2018 Grondgebied (gedichtenbundel)

Cover: didactisch beeld in was van een gevilde voet uit het atelier van Clemente Susini (1784-1814), Muscoli, vasi e nervi superficiali del piede. Atelier de céroplastie Florentine.

Foto © Saulo Bambi – Museo di Storia Naturale/ Firenze.Institution, Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze. Sez. Di Zoologia “La Specola” Italia.
Foto auteur op achterflap ©  Maarten Bernaerts.
Binnenwerk en vormgeving door Pascal van Hoorebeke.

Gent: PoëzieCentrum vzw. -104p.

Afmetingen: 24 x 16 (ingenaaid)
Colofon: Grondgebied van Roger de Neef werd in september 2018, in opdracht van Poëziecentrum vzw in Gent door Mirto Print, Gent, gedrukt.

Bevat de cycli: Geschiedenissen; Moeder; Mood indigo; Personages enpassanten; Als bloemen; Grondgebied;

2020 De gedichten voor Marinette. Een rouwkrans. (gedichtenbundel -handelsuitgave)

Illustraties Guy Leclercq.
Inhoud: Een rouwkrans (pp 9-26); Ernaschrift (pp27-36); Boomschrift(pp 37-46); Zonder haast (pp 47-50); Verantwoording p 51; Colofon p 53

Voor de bibliofiele uitgave zie de rubriek bibliofiele uitgaven.

Gent:  PoëzieCentrum vzw. -56p.

Afmetingen: 24 x 18.90 (ingenaaid – zachte kaft met flappen)
Colofon:

2022 Het hier. Gedichtenboek 1962-2022. (poëzie – verzamelbundel)

Het fraai uitgegeven boek, in een vormgeving van Thomas Soete uit Gent bevat ook een link naar een muziek- en filmopname met als titel Now’s the Time 2022, een verwijzing naar jazz legende Charlie Parker en de Amerikaanse schilder Jean-Michel Basquiat. In de videofilm (23′) vertolkt Roger de Neef, geruggesteund door altsax Ben Sluijs en contrabassist Brice Soniano, het hommagegedicht voor Charlie Parker en Jean-Michel Basquiat

Gent:  PoëzieCentrum vzw.  -607p.

Afmetingen: 21.50 x 13.50 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
Colofon: Het hier, gedichtenboek 1962-2022, werd in opdracht ven het PoëzieCentrum gedrukt door Cultura Wetteren. Het kaftontwerp en het binnenwerk zijn van Thomas Soete. De foto van Roger de Neef vooraan in het boek werd in maart 2022 gemaakt door Olivier Matthijs, de foto achteraan dateert van omstreeks 1962 en behoort tot het familiearchief van de familie De Neef. De film ‘Now is the time 2022’ werd in mei 2022 door Studio Orbit verwezenlijkt.

2022 Architectuur / Peinture.  (gedichtenbundel)

Bevat een dubbele cyclus van telkens tien gedichten – zowel in het Nederlands [architectuur]als in het Frans [Peinture] – die Roger de Neef heeft geschreven rond het oeuvre van de inmiddels internationaal bekende schilder Guy Leclercq.
Met illustraties van Guy Leclercq.

 

Gent:  PoëzieCentrum vzw.  -48p.

Afmetingen: 24.50 x 17.50 (twee aparte bundels, die soepel in eenzelfde omslag steken en alleen samen worden aangeboden).

    

ESSAYS OVER BEELDENDE KUNST

1983 Hooglied van het verval’. (essay) In: Jef van Grieken, Tielt-Bussum, Lannoo, 1983, p. 59-71.
1983 Jef van Grieken / Marcel Duchateau ; met een bijdrage van Roger M.J. De Neef ;

[foto’s Filip Van Cauwelaert … et al.]
Tielt; Bussum: Lannoo. -101p.
1986 ‘Over de Kritische Objectkunst van Camiel van Breedam’. (essay) In: Camiel van Breedam, Gent, Willemfonds. p. 2-4.
1996 Frieda van Dun legt aan in de Antwerpse haven’. (essay)

Tentoonstelling 9 november-8 december 1996.
Antwerpen: Het Socio-Cultureel Centrum Elzenveld. -16p.
1998 Serge Vandercam, ‘Baisse ta deuxième paupière, la terre t’éblouit / Sla dat andere oog neer, de aarde doet je versteld staan’. (essay)

Tentoonstelling 21 februari – 22maart 1998.
Antwerpen: Het Socio-Cultureel Centrum Elzenveld. -32p.
2002 ‘Kanttekeningen bij de Mail Art en schrift-schilderijen van Nic Van Bruggen’. (essay) In: Revolver – Focus op Nic van Bruggen -, 29(2002) 2 (115), p. 26-31.
2002 ‘Genummerd & Getekend. Uitgelezen objecten 1972-2002’. (essay) In: Marcel van Maele, toegelicht door Roger M.J. de Neef.

Antwerpen: Vrienden van de Zwarte Panter, 2002. -10p.
2003 In een waaier van potlood en krijt’. (essay)

Catalogus bij het werk van Marleen de Crée.
Antwerpen: Het Socio-Cultureel Centrum Elzenveld.
2008 Lijdend rood. (essay) In: Jan Cox: profiel van een kunstenaarschap / Claire van Damme. – Oostkamp, 2008
2011 De weg naar beweging. (tekst bij catalogus)

Ter gelegenheid van de gelijknamige tentoonstelling van Frieda van Dun in de Galerij De Zwarte Panter in Antwerpen 30 oktober tot 24 december 2011.
Teksten en gedichten: Roger M.J. de Neef.
Redactie: Nele Lambrichts en Leo Peeraer, Leuven.
Vormgeving: Thomas Soete, Gent

De Neef 17 Leuven: Uitgeverij P / Antwerpen: Vrienden van de galerij Zwarte Panter. 208p.

Fotogravure en drukwerk: Deckers Snoeck, Zwijndrecht.
Naast deze handelseditie verschijnt bij dezelfde uitgevers een BIBLIOFIELE EDITIE (zie afdeling Bibliofiele uitgaven)
2012 Meervoud van Blauw, over het plastisch werk van Lucienne Stassaert .(monografie)

 Naar aanleiding van een tentoonstelling van schilderijen en tekeningen van Lucienne Stassaert in galerie Charlotte Van Lorreinen te Tervuren. (24 november – 28 december 2012)
De publicatie kreeg vorm als een tekenfarde waarin twee portfolio’s: links een collectie persoonlijke facsimile gereproduceerde documenten en getuigenissen, rechts de tekst van Roger de Neef en 28 losbladige kleurenreproducties van werken van Stassaert (1959-2012).
De Neef Leuven: Uitgeverij P. -2vol.

Naast de reguliere editie werd ook een BIBLIOFIELE EDITIE vormgegeven (zie afdeling Bibliofiele uitgaven)

2012 Tractatus Singularis I, over het werk van Filip Schrooyen. (monografie) Brecht: bLANCbLEUbELGES
2014 Som van Tijd. (poëzie)

Drie tekeningen van Jan Vanriet en de aquarel op de voorflap.
Deeltitels: Seizoenarbeid, Som van tijd, De eeuw van de schreeuw.
De Neef 20 Gent: Poëziecentrum vzw. -95p.

 Afmetingen: 21.00 x 15.10 (paperback)
2014 Zeelanden enz. : haiku’s van Roger de Neef bij acrylschilderijen op paneel van Michel Buylen.

Pays de mer etc. : haïkus de Roger de Neef d’après les peintures à l’acrylique sur panneau de Michel Buylen = Sea lands etc. : haikus of Roger de Neef inspired by the acrylic paintings on panel of Michel Buylen/ Roger de Neef ; ill. Michel Buylen.
Dit boek is ontstaan uit de samenspraak tussen schilder Michel Buylen en dichter Roger de Neef.

Tielt: Uitgeverij Lannoo. – 158 p. : ill.

Naast deze commerciële uitgave verscheen, in samenwerking met de Vrienden van de Zwarte Panter, een BIBLIOFIELE EDITIE. (zie afdeling Bibliofiele uitgaven)

BIBLIOFIELE UITGAVEN

1978 Het Graf van Ravel, gedicht bij een zeefdruk van Louis Ghysebrechts.

Uitgave in opdracht van de Orde van den Prince (Gewest Limburg)

Hasselt: Cultureel Centrum, 20 september 1978.

Oplage: 275 exemplaren

1978 De Moeder. (gedicht op affiche) Uitgave CANDID 4.79
1982 Laatste lichaam / Waar wij wonen in dorst.

Gedicht uit: De gedichten van licht en overspel, bij een droge naaldets van W. Mechnig

Brussel: Atelier W. Mechnig.

Oplage: 6 exemplaren

1983 Fiamma Vigo, Een reisverhaal, drie gedichten van R. de Neef en vier gedichten van L. Dispas. (bibliofiele uitgave)

Portfolio met zes zeefdrukken in kleur van L. Ghysebrechts, drie gedichten van R. de Neef en vier gedichten van L. Dispas

Hasselt: Uitgave Atelier Wittepoppentoren. Mei 1983

In een oplage van 35 exemplaren, genummerd en gesigneerd

1990 Kiekjes, een gedicht van Roger M.J. de Neef bij zes originele foto’s van Ludo Geysels. (bibliofiele uitgave)

Ter gelegenheid van de tentoonstelling van Ludo Geysels in De Zwarte Panter van 25 augustus tot 30 september 1990
In de uitgave staat verkeerdelijk vermeld ‘tentoonstelling in september 1994

Antwerpen: Uitgave Vrienden van de Zwarte Panter.

Met 5 zwart-wit foto’s en een kleurenfoto van Ludo Geysels en een gedicht van Roger M.J. de Neef.
Grijze linnen map, 41.80 x 31.70 cm. 15 exemplaren gesigneerd en genummerd 1-15.
Realisatie Ludo Geysels
.
Zeefdruk Stan Van Houtven.

1992 Kamer 606. (poëzie – bibliofiele uitgave)

Portfolio met vier zeefdrukken in kleur van Louis Ghysebrechts en telkens vier gedichten van Laurant Dispas en Roger M.J. de Neef.

Hasselt: Uitgave Atelier Wittepoppentoren.

Oplage: 30 exemplaren, genummerd en gesigneerd. november 1992.
Losbladige, tweetalige uitgave.
In het colofon is weliswaar sprake van een luxe-cassette, maar in dit geval is er enkel een zwart kartonnen omslag met titelvignet voorzien.

1994 Ce qui reste n’est que prétexte, een gedicht in het Frans en in het Nederlands bij vier zeefdrukken van Serge Vandercam. Uitgave Bent a Møller, Hølback, Denemarken.

Oplage: 60 exemplaren

1995 Blues for a Reason, met zeventien Jazzgedichten voor Chet Baker en Miles Davis.

Geïllustreerd door Remo Martini, tevens verrijkt met een genummerde en gesigneerde zeefdruk in kleur

Bijzonder nummer van het tijdschrift Revolver 21(1995)

Oplage: 350 exemplaren.

2000 ‘Zo moeilijke muze’, gedicht bij catalogus Sam Dillemans.

Naar aanleiding van de tentoonstelling ‘Recent werk en een Van Goghkamer’, Garage, Ruimte voor Actuele Kunst in Mechelen, 19 mei tot 20 augustus 2000.

Mechelen: Garage, Ruimte voor Actuele Kunst.
2004 Hoofdzeer, een cyclus gedichten bij het Halewyn-servies van Frans Gentils, opgenomen in een geïllustreerde map Frans Gentils toont het lied van Halewyn, met daarin een facsimilé van de zes handschriften ter gelegenheid van de Halewyn-tentoonstelling, Kunsthal Sint-Pieters abdij Gent van 3 december 2004 tot 2 januari 2005.
2011 De weg naar beweging.  (bibliofiele uitgave)

Ter gelegenheid van de  tentoonstelling van Frieda van Dun in de Galerij De Zwarte Panter in Antwerpen 30 oktober tot 24 december 2011.

Zie ook de reguliere handelseditie in de afdeling ESSAYS OVER BEELDENDE KUNST

Antwerpen: Uitgave Vrienden van de galerij Zwarte Panter i s m Uitgeverij P, Leuven.

Met een aquarel van Frieda van Dun, en bijbehorend handgeschreven gedicht van Roger de Neef.
Paarse linnen map samen met de gelijknamige monografie in een paarse linnen cassette, 28.60 x 23.70.
36 exemplaren gesigneerd en genummerd: 25 exemplaren 1-25 en 10 exemplaren I-X. Vormgeving Thomas Soete.

2012 Meervoud van Blauw, over het plastisch werk van Lucienne Stassaert .( bibliofiele uitgave)

Naar aanleiding van een tentoonstelling van schilderijen en tekeningen van Lucienne Stassaert in galerie Charlotte Van Lorreinen te Tervuren. (24 november – 28 december 2012)
Zie ook de reguliere handelseditie in de afdeling ESSAYS OVER BEELDENDE KUNST

Leuven: Uitgeverij P

BIBLIOFIELE EDITIE met – in een aparte map – een origineel, gesigneerd werk in gemengde technieken van Lucienne Stassaert en een gesigneerde hommage-ets van Kris Vanhemelrijck, getiteld “voor Lucienne / op een blauwe maandag”.
22 exemplaren, waarvan 15 genummerd 1-15 en voor de medewerkers 7 genummerd I-VII. Gesigneerd in het colofon door Lucienne Stassaert en Kris Vanhemelrijck

2014 Zwanenwit. (poëzie – bibliofiele uitgave)

Gedichten: Roger De Neef – Illustraties: Michael Bastow.
Het boek werd in Galerie De Zwarte Panter voorgesteld op zaterdag 22 februari 2014 door Ernest Van Buynder, voorzitter van de Vrienden van het MUHKA.

Antwerpen : Vrienden van de Zwarte Panter, 2014. –[Z.p.] : ill

In een zwarte doos, 21 x 16.80 cm.
Colofon: Deze bibliofiele uitgave verscheen, in samenwerking met de Vrienden van de Zwarte Panter, op 114 exemplaren. Ze werd enerzijds genummerd (1-99) en gesigneerd door de kunstenaars
. Daarnaast werd deze uitgave vermeerderd met een exclusieve tekening van Michael Bastow en een origineel, met de hand geschreven, titelgedicht van Roger de Neef; telkens genummerd van I tot XV en eveneens gesigneerd door beide kunstenaars. Deze uitgave werd gedrukt en ingebonden door kunstenaar Michael Bastow in zijn atelier in Tales, Entrechaux, februari 2014.

2014 Zeelanden enz. : haiku’s van Roger de Neef bij acrylschilderijen op paneel van Michel Buylen. (bibliofiele uitgave)

Pays de mer etc. : haïkus de Roger de Neef d’après les peintures à l’acrylique sur panneau de Michel Buylen = Sea lands etc. : haikus of Roger de Neef inspired by the acrylic paintings on panel of Michel Buylen/ Roger de Neef ; ill. Michel Buylen.
zie ook de reguliere handelseditie in de afdeling ESSAYS OVER BEELDENDE KUNST.

Antwerpen: Uitgave Vrienden van De Zwarte Panter i s m Uitgeverij Lannoo.

Met een tekening in kleurpotlood van Michel Buylen, en bijbehorende handgeschreven nieuwe haiku van Roger de Neef.
Bordeaux linnen map samen met gelijknamige monografie – met voorwoord van Jacques De Decker en vertalingen van Bernard De Coen en Trisha Rose Jacobs – in een bordeaux linnen cassette, 24.60 x 18.10 cm. 25 exemplaren gesigneerd en genummerd 1-25. Vormgeving Thomas Soete.

2015 Les montagnes / Bergen, een gedicht bij de tentoonstelling Sortilèges, Photographies du Ventoux, van Catherine De Clippel, Vaison-la-Roumaine, La Ferme des Arts [France], van 26 juni tot 30 september 2015 [200 ex]
2016 My Funny Valentine. (bibliofiele uitgave)

Zie ook de reguliere handelseditie in de afdeling CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE DICHTBUNDELS.

Antwerpen: Uitgave Vrienden van De Zwarte Panter ter gelegenheid van een opdracht van  het Poëziecentrum vzw (Gent)

Met een aquarel van Michaël Bastow en een handgeschreven gedicht van Roger de Neef.
Donkerblauwe papieren map samen met gelijknamige monografie in een rode papieren cassette, 32 x 22.50 cm
.
33 exemplaren gesigneerd en genummerd: 25 exemplaren 1-25 en 8 exemplaren I-VIII.
Vormgeving Thomas Soete
.

2017 Mood Indigo: tien gedichten, een brief en twee gouaches. (poëzie – bibliofiele uitgave)

Met: 2 originele gouaches van RoBie Van Outryve.
In blauw met linnen bekleed foedraal.
De volledige uitgave Mood Indigo werd handgezet uit de Gill smal pt 16 en 24, gedrukt op velijn wit Oud Hollands 270 g en gerealiseerd door de “2 Zoete Lievekes Pers”, de bibliofiele handpers van Hendrik Verschave te Alveringen in de zomer van 2017.
De oplage is beperkt tot 50 gesigneerde exemplaren, waarvan 35 genummerd van 1 tot 35 en 15 van I tot XV, bestemd voor de medewerkers. Ieder exemplaar bevat 2 afzonderlijke en oorspronkelijke gouaches  17.5 cm h. en 25 cm b. getekend.

De neef 22 Alveringem: De 2 Zoete Lievekes Pers.

Colofon: Roger de Neef schreef Mood Indigo – tien gedichten en een brief – als hommage aan schilder RoBie van Outryve en als vervolg op de dubbeltentoonstelling ‘Tussen Taal en Teken – Lies Van Gasse’ en  ‘Mood Indigo Roger De Neef & RoBie van Outryve, in galerie Montanus 5, oktober – november 2011. Uit voormelde cyclus verschenen vijf gedichten en vijf gouaches in het literair tijdschrift Poëziekrant nr 4 juli-Augustus 2017 jg 41

2018 Als bloemen (poëzie – bibliofiele uitgave)

Ter gelegenheid van de tentoonstelling’4 seizoenen’ van Frieda van Dun in het Verhaeren Museum (Sint-Amands) van 4 maart tot 3 juni 2018.
Met een gouache van Frieda van Dun en de gedichtencyclus ‘Als bloemen’ van Roger de Neef met een handgeschreven gedicht.

Antwerpen: Uitgave Vrienden van De Zwarte Panter.

Map bekleed met een unieke opdruk van een werk van Frieda van Dun, 26.50 x 19.50
25 exemplaren gesigneerd en genummerd 1-25 en 20 exemplaren voor de handel bestemd
.
Vormgeving Jelle Jespers
Zeefdruk Afreux (Antwerpen
)

2020 De gedichten voor Marinette. Een rouwkrans. (poëzie- bibliofiele uitgave)

Deze bibliofiele uitgave bevat negen gedrukte gedichten van Roger de Neef in dialoog met twee originele tempera schilderingen van Guy Leclercq.

Tezelfdertijd verschijnt er van de bibliofiel uitgave een facsimile op klein formaat (reeks petit octave nr 14) in een oplage van 100 genummerde exemplaren.
Zie ook de  handelseditie in de rubriek CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE DICHTBUNDELS

Gent: Octaaf de Achtste.

Losbladig in inlegdoos.
De oplage bedraagt tien exemplaren Arabisch genummerd van 1 tot en met 10 en vijf exemplaren Romeins genummerd van I/V tot en met V/V voor de medewerkers.
Alle exemplaren zijn in het colofon gesigneerd door Roger de Neef en Guy Leclercq.

2019 Cahier nr 2. La chair du blanc gedicht bij illustraties van Guy Leclercq, uitgegeven door Galierie Fred Lanzenberg ter gelegenheid van zijn tentoonstelling Peinture van 4 mei tot 22 juni 2019, Brussel 2019 [100 ex]
2020 Cahier nr 4. La mémoire de la main gedicht bij illustraties van Guy Leclercq, uitgegeven door Galerie Dutko, ter gelegenheid van zijn tentoonstelling Silence opaque van 19 november 2020 tot 9 januari 2021, Paris 2020. [100 ex]
2021 Cahier nr 5. Echo’s de Lumière  gedicht bij illustraties van Guy Leclercq, uitgegeven door Galerie Faider ter gelegenheid van de gelijknamige tentoonstelling van 31 maart tot 7 mei 2021, Brussel 2022 [100 ex.]
2022 Architecture, zeven gedichten waarvan één handgeschreven en acht originele schilderingen van Guy Leclercq uitgegeven door Galerie Dutko Paris 2022 [15 ex]
2022 Peinture, zeven franse gedichten waarvan één handgeschreven en acht originele schilderingen van Guy Leclercq uitgegeven door Galerie Dutko Paris 2022 [15 ex]