home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Braet, Mark

Maakt deel uit van:

Mark Braet

Nieuwpoort, 7 juli 1925 –  Brugge, 6 februari 2003

Mark Braet was dichter, humanist, links politiek militant, uitgever en vertaler van Pablo Neruda
 

BIOGRAFIE

7 juli 1925: Geboorte te Nieuwpoort op om 14:00 u. als Marcel Maurice Braet, na het doodgeboren zusje Paula en de vier jaar oudere Karel .
 • Vader Leon-Josef was een liberaal, progressief en vrij denkend man die z’n afkeer verkondigde voor  kerk, gezag en geloof. Aannemer van Openbare Werken.
 • Moeder Bertha Loobuyck kwam uit een zéér katholiek landbouwersgezin met twaalf kinderen; zij was werkzaam, liefdevol, en bemoederend, en ging elke zondag plichtsgetrouw met de kinderen naar de kerk.
Hij versleet zijn kleuterbroeken bij de zusters “Arme Klaren” in de Recolettenstraat te Nieuwpoort.

Later waren er thuis de werken van Jules Verne, Karl May, Pietje Bel, Max Brand, Charles Dickens… Er was ook een abonnement op de reeks kinderboekjes van A. Hans.

WERELDOORLOG II : een keerpunt. Braet wordt tijdens de Duitse bezetting lid van de illegale Communistische Partij in België en werkt mee aan het ondergrondse tijdschrift Front. Via dit blad raakt hij betrokken bij het gewapend verzet

Tot eind juni 1940: Volgt de lessen aan de Rijksmiddelbare school te Nieuwpoort, waar Kamiel Top – die in het concentratiekamp Flossenburg de dood vond – één van zijn vrienden was

 • In mei 1940 werd de ouderlijke woning in een bombardement volledig verwoest. Het gezin week uit naar Brugge, waar hij verder school liep aan de Rijksmiddelbare school (1940-1942), later het Koninklijk Atheneum (september 1942-maart 1944). Vanaf september 1940 tot maart 1943 volgde hij ook aan de Akademie architectuur- en technisch tekenen.
 • De keuze voor het communisme werd in 1942 genomen, wanneer hij lid wordt van de K.P.B. (Kommunistische Partij van België) en de weerstandsbeweging. Nadien is hij “werkzaam in het O.F. (het Onafhankelijkheidsfront), het P.A. (Belgisch Partizanenleger ) en het S.R.A. (Inlichtingendienst).
 • Vanaf 1943 dook hij onder en leefde tot aan het einde van de oorlog in de illegaliteit.

Mark Braet heeft het na de oorlog niet gemakkelijk om aan de kost te komen.

September 1944-1951: Werkt bij het aannemingsbedrijf van zijn vader

1945: Vlak na afloop van WO II werkte Braet ook mee aan De Roode Vaan, het dag- en later het weekblad van de Communistische Partij in Vlaanderen.

September 1946—september 1947: Militair Instructeur Opleidingscentrum te Turnhout.

1948-1949: Actief als redacteur voor het communistisch georiënteerde literaire tijdschrift Voorpost.

1950: Debuteert literair met een bundel gedichten, Achttien stappen in de storm.  De bundel verscheen met een aanbeveling van Louis Paul Boon, Johan Daisne, Hubert Lampo en Willem Elsschot. Veel reacties dan ook, ook al was deze poëzie niet vernieuwend en duidelijk communistisch georiënteerd. Thema’s zijn oorlog, verzet, sabotage en angst. Het is strijdbare poëzie, waarin het leven van onderdrukten sociaal-realistisch wordt weergegeven.

1951: Handelsreiziger voor boekhandel ‘De hele wereld’ te Brussel.

1950:Debuteert met een bundel gedichten, Achttien stappen in de storm (1950).

 • De bundel verscheen met een aanbeveling van Louis Paul Boon, Johan Daisne, Hubert Lampo en Willem Elsschot.
 • Hij kreeg dan ook veel reacties, ook al was deze poëzie niet vernieuwend en duidelijk communistisch georiënteerd.
 • Thema’s zijn oorlog, verzet, sabotage en angst. Het is strijdbare poëzie, waarin het leven van onderdrukten sociaal-realistisch wordt weergegeven.

1951: Wint de poëzieprijs van het “Wereldfestival van de Jeugd en de Studenten” dat te Berlijn plaatsgrijpt, met het gedicht “Partizanenlied“.

1951-1952: Medestichter van de “Vlaamse Hogescholen voor Kunst en Wetenschap” (VVKW), onder leiding van prof. Dr. Massart, Hoofd van het Wetenschappelijk Onderzoek van België, en prof. Dr. Vandendriessche.

1952: Werkloos

Tussen 1952 en 1958 verschijnen er van Braet een zevental dichtbundels. Het is een poëzie die enigszins aanleunt bij het nuchtere van Willem Elsschot, maar toch vooral gekenmerkt wordt door  een politiek sociale inenting op het wereldgebeuren.

1954: Vindt vast werk als decorateur in de INNOVATION te Brugge. Tot 1958 blijft hij dat beroep uitoefenen.

Augustus 1957: Deelname aan het “VIe Wereldfestival van jeugd en Studenten” te Moskou. Hij ontmoet er onder andere de Turkse dichter Nazim Hikmet en de Griekse componist Mikis Theodorakis.

15 april 1958: Mark Braet wordt medestichter van de Vereniging België-DDR, samen met o.m. prof. Dr. Willem Pee.

1959:  Richt samen met Georges van Acker (grootvader van radio- en televisiepresentatrice Roos van Acker)  het driemaandelijks literaire tijdschrift Kruispunt op.

 • Kruispunt, driemaandelijks literair tijdschrift voor Vlaanderen en Nederland, als opvolger van Voorpost gesticht in 1959 door Marc Braet en Georges Van Acker.
 • Vanaf 1965 sloot het literair tijdschrift Summier, gesticht door Willy Tergat en Jan Verwest, bij Kruispunt aan; in 1967 volgde Nordlitt van Piet Van Steenbergen, in 1978 Diepdruk en in 1989 kwamen Schuim en Argus, met redacteur G. Luyten erbij.

6 juni 1960:  Mark brengt een bezoek aan Berlijn (DDR).

In de zomer van 1960 maakt hij een studiereis naar Spanje met een reisbeurs van het Ministerie. Hij reist naar Catalunya en brengt zijn eerste bezoek aan Barcelona.

1963-1970: Politiek secretaris van de Communistische Partij België, federatie West-Vlaanderen.

1963-1973: Lid van het Centraal Comité van de partij.

Rond 1965 zet Braet zich aan het vertalen: Spaanse poëzie, Poëzie uit de DDR en vooral Pablo Neruda een vertaalproject dat in 1984 – in samenwerking met Bart Vonck en Willy Spillebeen – zal uitmonden in de vertaling van de volledige Canto General.

In 1965 verschijnt ook zijn poëziebundel Afscheid nemen (klik voor de tekst)waarin hij in een soort tussenbalans over zijn leven reflecteert.

1966: Medeoprichter “Vlaams Marxistisch Tijdschrift”

1968: Maakt deel uit van een delegatie van het Centraal Komité van de KPB voor een studiereis vaar de USSR. Hij bezoekt aldaar de Socialistische Federatieve Sovjetrepubliek Rusland, de SSR Oezbekistan en het Autonoom gebied Bachkirië.

1969: Wint de literaire prijs van Tielt met de inzending “Met glinsterend haar”. (zie smaakmaker)

December 1969: Ontmoet Frans Masereel te Avignon in het vooruitzicht van de oprichting van het Frans Masereelfonds.

1970-1986: Secretaris Generaal van de Belgo-Sovjetse Vereniging (vanaf 1977 Vereniging België-USSR). Hij verzorgt de culturele uitwisselingen tussen Vlaanderen en de 15 sovjetrepublieken.Hij was ook voorzitter van afdeling Brugge van de VBU.

 • Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie was Mark Braet samen met Raoul Vanderstockt, Carlos Van Vooren en Johan Ghyselen stichtend lid en oprichter van de nieuwe vriendschapsvereniging Spoetnik, die de vriendschap met alle democratische krachten in de landen van de voormalige Sovjet-Unie met vrijwilligers wenst verder te zetten.

1970-1973: Veelvuldige reizen naar de Sovjet unie, sovjet republieken, Joegoslavië, Siberië enz.

1971: Initiatiefnemer tot het oprichten van de socio-culturele vereniging “Frans Masereel Fonds.

4 september 1977: Wanneer de weduwe Allende  te Brugge op het ABVV ontvangen wordt, houdt Mark Braet  een poëzievoordracht over Pablo Neruda.

1982: Treedt toe tot het beschermcomité ter gelegenheid van de internationale conferentie te Keulen op 30-31 oktober voor de eerbiediging van de Rechten van de Mens in Turkije met o.m. Albert de Smaele (oud-Minister), T. Dhanis (Nationaal Aalmoezenier van de M.O.C.), Pierre Galand (Nationaal Voorzitter van OXFAM), en diverse leden van het Europees Parlement.

1984: De vertaling van de volledige “Canto General” van Pablo Neruda, samen met Willy Spillebeen en Bart Vonck, komt op de markt.

1985: Medestichter (met A.-M. Braet en Bart Vonck) van de uitgeverij “Pablo-Neruda-fonds”.

21 oktober 1988: Ontvangt de 3e Schaap Prijs in het Ontmoetingscentrum Harelbeke.

 • De Orde van het Zwarte Schaap werd opgericht te Beveren (Roeselare) door Thierry Deleu en Guy Van Hoof op 6 maart 1982. Zij is een confrerie van mannen en vrouwen die ijvert voor een open, verdraagzaam en pluralistisch Vlaanderen.

19 september 1997: Huwelijk met Nèle Ghyssaert.

2001: Sticht de vzw “2004 Pablo Neruda 100” . Het doel ervan is een groots opgezette internationale herdenking te organiseren naar aanloop van de 100ste verjaardag van de bekende Chileense dichter Pablo Neruda in 2004.

6 februari 2003: overlijdt te Brugge aan de gevolgen van een zwaar herseninfarct. Hij is op dat ogenblik 77 jaar oud.

Epiloog

2008: Door Masereelfonds Nationaal wordt de “Poëziewedstrijd Mark Braet” in het leven geroepen.

 • De prijs werd voor het eerst uitgereikt in 2008 aan Geert Jan Beeckman (van ‘Diep in het seizoen’) uit Denderleeuw voor zijn gedicht “Bloesem”.

Mark Braet was een zeer actief publicist  in verschillende tijdschriften. Hij verzorgde inleidingen bij publicaties en tentoonstellingen, nam deel aan talrijke letterkundige en politieke avonden, debatten, poëziehappenings,en interviews.

Hij gaf regelmatig lezingen, o.a. over Federico García Lorca en de Spaanse burgeroorlog, Pablo Neruda, Bertolt Brecht,…

 

BEKRONINGEN

 • 1951: Wint de poëzieprijs van het “Wereldfestival van de Jeugd en de Studenten” dat te Berlijn zal plaatsgrijpen, met het gedicht “Partizanenlied“.
 • 1953: Nationale poëzieprijs van het Wereldfestival van de demokratische jeugd te Boekarest.
 • 1963: Poëzieprijs van Wemmel voor het beste gedicht dat in het voorbije jaar in een tijdschrift verscheen.
 • 1969: wint de literaire prijs van Tielt met de inzending “Met glinsterend haar“.
 • 1978: winnaar poëzieprijs van tijdschrift “Nieuwe Stemmen”.
 • 21 oktober 1988: Ontvangt de 3e Schaap Prijs in het Ontmoetingscentrum Harelbeke

 

Meer over  Mark Braet

 • Brackmann, Christine & Friesendorp, Marijke (red.). 1996. Oosthoek Lexicon Nederlandse en Vlaamse Literatuur. Utrecht/Antwerpen: Kosmos-Z&K Uitgevers.
 • Joosten, Jos. 1980. ‘Mark Braet’. In: Kritisch lexicon van de Moderne Nederlandstalige Literatuur. Hugo Brems, Tom van Deel, Ad Zuiderent (red.). Groningen: Martinus Nijhoff uitgevers. band 1. februari 1992.
 • Mark Braet wit. Liber amicorum t.g.v. Braets 60e verjaardag (1985);
 • Jan van der  Hoeven. Mark Braet, een roos op de bajonet (1986);
 • B. Vonck. Mark Braet: zwerven tussen strijd en liefde (1989);
 • J. Joosten. Dichter op een hogere uitkijk. Het poëtisch oeuvre van Mark Braet. Spec. nr. van Kruispunt 133 (1990).

 

GERAADPLEEGDE BRONNEN

 

SMAAKMAKER

Met glinsterend haar

Met een gelaat van nachtelijk water
ach water is zwart en hopeloos diep
en dieper dan het gelaat van het water
waarop een zilveren kangoeroe liep
 
en ik dacht dat ik sliep in de diepte
maar slapend rechtopstaan is recht
naar de dood gaan met glinsterend haar
met een woord dat men nachtelijk zegt
 
en ik dacht ach ik dacht dat ik dacht
maar de dag staat bleek in mijn mond
maar mijn mond is nu nachtelijk graf
en graf is het woord dat ik vond

Uit: Onbewoonbaar verklaard. Amsterdam/Brussel 1972, Paris-Manteau.

 

BIBLIOGRAFIE

De gegevens van de bibliografie werden onder meer nagekeken bij
 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience – Antwerpen
 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles.
 • POËZIECENTRUM vzw – Gent
  • Naast de Poëzieshop biedt het Poëziecentrum voor liefhebbers van antiquarische kleinoden ook een uitgebreid aanbod modern antiquariaat aan. Recentelijk werd het aanbod uitgebreid tot meer dan 3500 titels èn werden alle prijzen geherwaardeerd. Je vindt een overzicht van al de antiquarische titels op Antiqbook.

Om een foto in de fotogalerij te vergroten, klik op de foto

A. Scheppend werk.
 
Chronologisch overzicht
Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1950 Achttien stappen in de storm. (poëzie)

Deeltitels: Doloroso; agitato; intermezzo; appassionato; coda.

 

Braet 3 Antwerpen: Uitgeverij De Nieuwe Tijd. -44p.

Afmetingen:24.40 x 16 (ingenaaid)
Colofon: Gedrukt op de persen van de Drukkerij P. Standaert-Van Steene te Maldegem, voor de Uitgeverij “De Nieuwe Tijd” te Antwerpen.
De bundel werd getrokken op 300 ex.op extra featherweight papier. In december 1950.
1952 Bagatellen. (poëzie)

Met 5 originele linosneden van Jean-Jacques De Grave.
Braet 9 Brugge: Uitgeverij Britto. -40p.

Afmetingen:24.40 x 16.50 (ingenaaid)
Colofon: Bagatellen werd gedrukt en uitgegeven door DRUKKERIJ-UITGEVERIJ BRITTO, p.v.b.a. te Brugge.
Van deze bundel werden 100 gewone exemplaren getrokken, benevens 100 luxe-exemplaren op luxe-vergé genummerd van 1 tot 100 en verlucht met 5 originele lino’s van de hand van de kunstenaar Jean-Jacques De Grave. November 1952.
1952 Vrede: gedicht.

Met illustraties van Rik Bollion.
Bijvoegsel: manuscript van de auteur; gesigneerd door auteur en illustrator.

 

Braet 7 Antwerpen: Uitgeverij De Nieuwe Tijd. -12p.

Afmetingen:21.20 x 13.80 (ingenaaid)
Colofon: Gedrukt op de persen van de drukkerij BRITTO-BRUGGE voor de Uitgeverij “De Nieuwe Tijd” P.V.B.A. Antwerpen.
Deze plaquette werd getrokken op 300 gew. eks. en 75 luxe eks. in Maart 1952
1952 Drie. (poëzie)

Gedichten van Marc M. Braet Jos Murez Piet Vandeloo; Erts.
Deeltitels: Momentopnamen; Treurnis der dingen.
Braet 14 S.l. : Eigen beheer. -47p.

Afmetingen:20 x 13.50 (ingenaaid)
1954 De Vierkante vier. (poëzie)

Verzen van Marc Braet, Etienne Geerts, Staf Rummens, Vic van Saarloos;
Ingeleid door Willem Elsschot.
s.l. : De Hele Wereld.
1955 Tussen gisteren en vandaag. (poëzie) Braet 5 Antwerpen: Uitgeverij De Nieuwe Tijd. -16p.

Afmetingen:20 x 14 (ingenaaid)
Colofon: Gedrukt op de persen van de Drukkerij “De Windroos”, Stationsstraat 29, Beernem voor de Uitgeverij “De Nieuwe Tijd” p.v.b.a. Antwerpen.
Deze plakette werd getrokken op 200 eks. in Maart 1955
50 eks. genummerd van 1 tot 50 vormen de lukse editie.
1956 Variaties op een gegeven thema. (poëzie) Braet 13 Antwerpen: Uitgeverij De Nieuwe Tijd. -22p.

Afmetingen:20 x 14 (ingenaaid)
Colofon: Gedrukt op de persen van LUXOR-BRUGGE voor de uitgeverij “De Nieuwe Tijd” Antwerpen.
Deze plakette werd getrokken op 150 eks. in Februari 1956
20. genummerde en gehandtekende eks. op Japans papier vormen de lukse editie.
1958 Liefde mijn huis. (poëzie) Braet 8 Antwerpen: Uitgeverij De Nieuwe Tijd. -25p.

Afmetingen:22.70 x 14.75 (ingenaaid)
Colofon: Gedrukt op de persen van N.V. DIE KEURE BRUGGE voor de Uitgeverij “De Nieuwe Tijd” Antwerpen.
Deze bundel werd getrokken op 285 eks. in februari 1958
35 genummerde en gehandtekende exemplaren op Oud Hollands geschept Van Gelder en Zonen vormen de lukse editie.
1962 Alles 1 wereld. (poëzie)

Met foto van de auteur op het voorplat.
Foto: Gina Oedekerk, Amsterdam/1960
Met twee (hout- of) linosneden op volledige bladzijde afgedrukt binnenin.
Braet 12b titelblad
Braet 12 Gent: Uitgeverij Marnix./ Amsterdam: uitgeverij Pegasus.  -32p.

Afmetingen:21 x 13.75 (ingenaaid)
Colofon: Gedrukt op de persen van drukkerij I.A.B. Antwerpen januari 1962.
50 genummerde en gehandtekende eksemplaren op gekleurd vergé met twee houtsneden van Helios Gomez vormen de luxe-editie.
1965 Afscheid nemen. (poëzie)

Bevat de cycli: 10 gedichten afzonderlijk; 11 vroegere gedichten; 8 gedichten met goede bedoeling; maar waarom geen vijf gedichten tot slot?
Braet 10 Gent: Uitgeverij Marnix. / Amsterdam: Pegasus.

Afmetingen:18 x 17.80 (ingenaaid – oblong)
Colofon: gedrukt op de persen van drukkerij europrint schijfstraat 46, Brugge.
december 1965.
50 genummerde en gehandtekende eksemplaren vormen de luxe-editie
1967 Ik leg mijn hand op Spanje. (essay)

Met 8 buiten-tekst fotos
Grafische vormgeving: Arthur W. Vandevelde
Foto A.M.B.C. Antwerpen/ Jean Mil
Braet 22 Brugge: Uitgeverij J. Sonneville. -125p.

Reeks: Sigma boeken vol 3
Afmetingen: 20 x 13 (gelijmd)
Drukkerij Europrint p.v.b.a. Brugge
Gezet in Palatino
1972 Onbewoonbaar verklaard. (poëzie)

Omslagfoto: J. Mil
Braet 11 Amsterdam-Brussel: Uitgeverij Paris-Manteau, -45p.

Reeks: Manteau poëzie.
Afmetingen: 20.50 x 12.50 (ingenaaid)
1974 Pablo Neruda. (essay) Brugge: Orion-Desclee De Brouwer. -45p.

Reeks: Ontmoetingen nr 110
1975 Een voltooide zomer. (poëzie) Braet 4 Brugge: Uitgeverij Orion–Desclée de Brouwer  NV. -43p.

Reeks: Bladen voor de poëzie. Jrg. 23, nr.2 [tweede serie]
Afmetingen: 21 x 13.50 (ingenaaid – zachte kaft)
Colofon: “Een voltooide zomer” van Marc Braet werd in de maand februari van 1975 gedrukt op de persen van Drukkerij Sanderus te Oudenaarde in opdracht van Uitgeverij Orion – NV. Desclée de Brouwer, als tweede nummer van de drieëntwintigste jaargang van “De Bladen van de Poëzie”.
1980 Liefde het meervoudig woord. (poëzie)

De omslagtekening komt uit de verzameling “Xilografias catalanas de oficios del siglo XVIII.”
Braet 6 Gent: Uitgeverij Masereelfonds. -53p.

Afmetingen21.80 x 12.50 (ingenaaid)
Colofon: gezet in de garamont-letter in opdracht van het Frans masereelsfonds vzw in de loop van de maand oktober 1980

 

1980 Van de vuurrode bloem. (poëzie – bloemlezing)

Bevat gedichten uit: Achttien stappen in de storm; Bagatellen; Tussen gisteren en vandaag; Variaties op een gegeven thema; Liefde mijn huis; Alles 1 wereld; Afscheid nemen; Onbewoonbaar verklaard; Een voltooide zomer; Liefde het meervoudig woord.
Braet 2 Hasselt: Uitgeverij Heideland N.V. -77p.

Reeks: Poëtisch erfdeel der Nederlanden nr 107
Afmetingen: 18 x 10.50 (pocket)
1980 Mein endlos beflaggtes Schiff. (bloemlezing uit Braets poëzie in Duitse vertaling)

Oorspronkelijke titel: Achttien stappen in de storm.
[herausgegeben und nachgedichtet von Hans-Joachim Schädlich]
Tweetalige editie.
Illustratie van Schulz-Labowski
Berlin: Uitgeverij Verlag Volk und Welt. -186p.

Reeks: Weissen Reihe.
1984 Gedichten. (bloemlezing in Russische vertaling) Leningrad: Khoedojestvenaja Literatoera /Moskou: Uitgeverij Radouga
1986 Verdriet waarop men danst. (poëzie)

Omslag: Ferran Cartes
Braet 1 Brugge: Uitgeverij Pablo Nerudafonds. -55p.

Afmetingen:21 x 15 (gelijmd)
Colofon: De gedichtenbundel ‘Verdriet waarop men danst’ van Mark Braet werd gezet in de Times korpus 12 in opdracht van het Pablo Nerudafonds vzw / Brugge in de loop van juni 1986 en gedrukt op gekleurd gevergeerd papier met gecentraliseerd watermerk ‘Director’ 100gr.; zandkleurig gevergeerd omslag 220 gram met een ontwerp van de katalaan Ferran Cartes.
Een afzonderlijke oplage, niet in de handel, formaat 15.3 x 21.5 op Job-Ivoor 135 gr. En zandkleurig gevergeerd omslag 220 gr. ongesneden met een originele litografie van Remi van Praet genummerd van 1 tot en met 20 afzonderlijk koopbaar ; alsook 13 exemplaren gemerkt van A tot met M niet verkoopbaar, allen door kunstenaar en auteur gehandtekend en gedateerd vormt de lukse-editie.

 

1993 Brugge een zomersprookje. (poëzie)

Illustraties: Hans Eneman.
Brugge:Uitgeverij Pablo Nerudafonds. -37p.
1994 Ik ben bedroefd maar niet wanhopig. (poëzie)

Bevat de cycli: Heeft L.L. haar gezicht verbrand; Leugensuiker
Brugge: Uitgeverij Pablo Nerudafonds. -84p.

Afmetingen:21 x 15 (ingenaaid)
1995 Herknoop het in de herinnering. (poëzie) Brugge: Uitgeverij Pablo Nerudafonds. -96p.

Afmetingen:21 x 15 (ingenaaid)
2002 Taalspoor. (poëzie)

Bevat de cycli: Dwaalspoor; taalspoor; lichtspoor.
Braet 15 Amsterdam: Uitgeverij De Beuk. -63p.

Afmetingen: 19.50 x 12.50 (ingenaaid – zachte kaft met flappen)
Colofon: Taalspoor, een bundel gedichten van Marc Braet, werd in 2002 uitgegeven door De Beuk, Stichting voor literaire publicaties in Amsterdam
Shibboleth. (poëzie)

Bevat de cycli: Het verduisterde raam; Het litteken; Nèle.
Onuitgegeven typoscript.  -62p.

Beschikbaar in het poëziecentrum

 

VERTALINGEN

 

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1971 De groene bomen: een bloemlezing poëzie uit de Duitse Demokratische Republiek. (bloemlezing)

i.s.m. Paul Vanderschaege
Brugge: Uitgeverij J. Sonneville. -96p.
1973 Dat de houthakker ontwake. (Chileense poëzie in vertaling)

Oorspronkelijke auteur: PABLO NERUDA.
IXe Zang uit het ‘Canto general’ van Pablo Neruda
Grafische vormgeving: Jan Demarets, Brugge
Brugge: Uitgeverij J. Sonneville. / ’s Gravenhage: Nijgh & Ditmar. -53p.

Afmetingen: 21 x 12 (losse vellen in een mapje)
Colophon: De vertaling van een fragment uit de Canto General van Pablo Neruda, door de dichter Mark Braet werd uitgegeven door de uitgeverijen Sonneville Press te Brugge en Nijgh & Van Ditmar te ’s Gravenhage. De oplage van deze uitgave bedraagt 500 genummerde en door de auteur gesigneerde exemplaren.
Gezet uit de Press Roman.
1980 Dat de houthakker ontwake. (Chileense poëzie in vertaling)

Oorspronkelijke auteur: PABLO NERUDA.
Met originele Spaanse versie: Que despierte el lenador.
Braet 21 Gent: Frans Masereelfonds vzw. -53p.

Afmetingen: 21.80 x 12.50 (ingenaaid)
Colofon:Gezet in de garamont-letter in opdracht van het frans masereelfonds v.z.w. in de loop van de maand oktober 1980
De omslagtekening komt uit de verzameling “Xilografias Catalanas de oficios del siglo XVIII”
1984 De lamp op de aarde. (Chileense poëzie in vertaling)

Oorspronkelijke auteur: PABLO NERUDA.
Ie Zang uit het ‘Canto general’ van Pablo Neruda
Gent: Frans Masereelfonds vzw.
1984 Hoogten van Macchu Picchu. (Chileense poëzie in vertaling)

Oorspronkelijke auteur: PABLO NERUDA.
IIe Zang uit het ‘Canto general’ van Pablo Neruda
Gent: Frans Masereelfonds vzw.
1984 Canto General van Chili. (Chileense poëzie in vertaling)

Oorspronkelijke auteur: PABLO NERUDA.
VIIe Zang uit het ‘Canto general’ van Pablo Neruda
Gent: Frans Masereelfonds vzw.
1984 Canto General (Chileense poëzie in vertaling)

Oorspronkelijke auteur: PABLO NERUDA
Oorspronkelijke titel: Canto General
Vert. Uit het Spaans, met Bart Vonck en Willy Spillebeen.
Omslag: Christine Van De Walle.
Spillebeen 20 Gent: Frans Masereelfonds vzw. -667p.

Afmetingen: 20 x 12 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
Colofon: De ‘Canto General’ van Pablo Neruda gezet uit de Garamond en gedrukt op Clairefontaine-Chamoix verscheen in september 1984.
Druk: Goff pvba , Gent
Zetwerk: De Zetterij
1986 Spanje in het hart. (Chileense poëzie in vertaling)

Oorspronkelijke auteur: PABLO NERUDA
Oorspronkelijke titel: Espana en el corazon.
Vert. uit het Spaans samen met Bart Vonck. Mark Braet vertaalde de gedichten vanaf ‘Aanroeping’ tot en met ‘Almería’. Bart Vonck vanaf ‘Beledigde gronden’ tot met ‘Zoneode aan het leger van het volk’.
De tekst ‘Mijn boek over Spanje’ vertaalde Bart Vonck uit de Franstalige editie van ‘J’avoue que j’ai vécu’.
‘Spanje in het hart’ werd geschreven en uitgegeven tijdens de Spaanse burgeroorlog in de loop van 1937 en nadien door de auteur opgenomen in de bundel ‘Tercera Residencia’ (1935/1945)
Omslag: Pablo Picasso, Wenende vrouw

 

Braet 19 Brugge: Uitgeverij Pablo Nerudafonds. -44p.

Afmetingen: 21 x 15 (ingenaaid)
Colofon: De gedichtenbundel ‘Spanje in het hart’ van Pablo Neruda werd gezet in Times korpus 10 in opdracht van het Pablo Nerudafonds VZW/Brugge in de loop van juni 1986 en werd gedrukt op gekleurd gevergeerd papier met gecentraliseerd watermerk ‘Director’ 100g.; zandkleurig gevergeerd omslag 220 g met een afdruk van een pentekenning van Pablo Picasso. Een afzonderlijke oplage, niet in de handel, formaat 15.30 x 21.50, op Job-ivoor 135 gram en zandkleurig gevergeerd omslag 220 gram ongesneden, met een originele silk-screen van de pentekening ‘Wenende vrouw’ uit de cyklus ‘Droom en leugen van Franco’ van Pablo Picasso genummerd van 1 tot en met 20 afzonderlijk koopbaar; alsook 13 eksemplaren, gemerkt van A tot en met M, niet verkoopbaar, allen door de vertalers gehandtekend en gedateerd, vormt de lukse-editie.
1988 Twintig liefdesgedichten & 1 lied van wanhoop. (Chileense poëzie in vertaling)

Oorspronkelijke auteur: PABLO NERUDA.
Oorspronkelijke titel: Veinte poemas de amor y una cancion desperada.
Vert. uit het Spaanse origineel
Brugge: Uitgeverij Pablo Nerudafonds. -38p.
1990 Als de stroop van de scholen nog aan de vingers kleeft.

Oorspronkelijke auteur: JEAN DE BOSCHERE
Bloemlezing uit werk van Jean de Boschère met originele Franse tekst.
Keuze, vertaling en nawoord: Mark Braet
De gedichten werden gekozen uit de bundels ‘Job le pauvre’ (John Lane Londen /1922) en ‘Dressé, actif j’attends’ (Editions Sagesse Paris/1936)
De tekening blz. 7 is van Jean de Boschère en komt voor in de bundel ‘Elans d’ivresse’ (Editions Sagesse Paris/1935)

 

Braet 17 Brugge: Uitgeverij Pablo Nerudafonds. -46p.

Afmetingen: 21 x 15 (gelijmd)
Kolofon: De bloemlezing ‘Als de stroop van de scholen nog aan de vingers kleeft’ van Jean de Boschère samengesteld en vertaald uit het Frans door Mark Braet, werd gezet in de Times korpus 10 in opdracht van het P/Neruda fonds vzw/Brugge in de loop van september 1990 en gedrukt op gekleurd gevergeerd papier met gecentraliseerd watermerk ‘Director’ 100 gram; zandkleurig gevergeerd omslag 220 gram.
1997 Duitsland. Een wintersprookje;

Oorspronkelijke auteur: HEINRICH HEINE
Oorspronkelijke titel: Deutschland: ein Wintermärchen. (1844)
Vertaling en nawoord: Mark Braet
Omslagontwerp: Danny Juchtmans

 

Braet 18 Leuven/Amersfoort: Uitgeverij Acco. -107p.

Afmetingen: 21 x 13 (ingenaaid)
De bundel ‘Duitsland. Een wintersprookje’/ ‘Deutschland: ein Wintermärchen’ werd vertaald en van een nawoord voorzien door Mark Braet. De oorspronkelijke tekst verscheen in 1844. De vertaling is gebaseerd op de uitgave Heinrich Heines Gesammelte Werke (Hendel Verlag, Leipzig, 1925)
De bundel werd gezet uit Adobe Garamond corpus 11 in opdracht van Uitgeverij Acco en in de loop van september 1997 gedrukt op Bioset 115g.
1998 De mooiste van Pablo Neruda. (Chileense poëzie in vertaling)

Oorspronkelijke auteur: PABLO NERUDA.
Samengebracht door Koen Stassijns en Ivo van der Strijten, vert. uit het Spaans door o.a. Mark Braet.
Stofomslag, band en typografische vormgeving Antoon Devylder, Zandhoven.
Gezet uit de DTI Haarlemmer van Jan van Krimpen bij De Diamant Pers, Zandhoven.
Braet 20 Tielt: Lannoo. -158p.

Afmetingen: 17 x 10.20 (gebonden harde kaft met stofomslag – leeslint)

 

OVERZICHT PER GENRE EN ALFABETISCH OP TITEL

 

POËZIE

 • Achttien stappen in de storm, uitgeverij De Nieuwe Tijd, Antwerpen, 1950.
 • Afscheid nemen, uitgeverij Marnix, Gent & Pegasus, Amsterdam, 1965.
 • Alles 1 wereld, uitgeverij Marnix, Gent & Pegasus, Amsterdam, 1962.
 • Bagatellen, uitgeverij Britto, Brugge, 1952.
 • Brugge een zomersprookje, uitgeverij Pablo Nerudafonds, Brugge, 1993.
 • Een voltooide zomer, uitgeverij Orion, Brugge, 1975.
 • Herknoop het in de herinnering, uitgeverij Pablo Nerudafonds, Brugge, 1995.
 • Ik ben bedroefd maar niet wanhopig, uitgeverij Pablo Nerudafonds, Brugge, 1994.
 • Liefde het meervoudig woord, uitgeverij Masereelfonds, Gent, 1980.
 • Liefde mijn huis, uitgeverij De Nieuwe Tijd, Antwerpen, 1958.
 • Onbewoonbaar verklaard, uitgeverij Paris-Manteau, Amsterdam-Brussel, 1972.
 • Taalspoor, uitgeverij De Beuk, Amsterdam, 2002
 • Tussen gisteren en vandaag, uitgeverij De Nieuwe Tijd, Antwerpen, 1955.
 • Variaties op een gegeven thema, uitgeverij De Nieuwe Tijd, Antwerpen, 1956.
 • Verdriet waarop men danst, uitgeverij Pablo Nerudafonds, Brugge, 1986.
 • Vrede, 1952. (met originele lino-snede van Rik Bollion)

 

ESSAY

 • Ik leg mijn hand op Spanje, uitgeverij Sonneville, Brugge, 1967.
 • Pablo Neruda, uitgeverij Orion, Brugge 1974.

 

BLOEMLEZINGEN

 • Gedichten (bloemlezing in Russische vertaling), uitgeverij Radouga, Leningrad-Moskou, 1984.
 • Mein endlos beflaggtes Schiff (bloemlezing in Duitse vertaling), uitgeverij Verlag Volk und Welt, Berlin, 1980.
 • Van de vuurrode bloem, (reeks: Poëtisch Erfdeel der Nederlanden), uitgeverij Heideland NV, Hasselt, 1980.

 

VERTALINGEN

 • 1971: De groene bomen, (bloemlezing Duitse poëzie i.s.m. Paul Vanderschaeghe), uitgeverij Sonneville, Brugge.
 • 1973: Dat de houthakker ontwake ( IXe Zang uit het ‘Canto general’ van Pablo Neruda), uitgeverij Sonneville, Brugge & Nijgh & van Ditmar, ’s-Gravenhage,.
 • 1980: Dat de houthakker ontwake (met originele Spaanse versie), uitgeverij Masereelfonds, Gent.
 • 1984: De lamp op de aarde (Ie Zang uit het ‘Canto general’ van Pablo Neruda), uitgeverij Masereelfonds, Gent,.
 • 1984: Hoogten van Macchu Picchu (IIe Zang uit het ‘Canto general’ van Pablo Neruda), uitgeverij Masereelfonds, Gent,.
 • 1984: Canto general van Chili (VIIe Zang uit het ‘Canto general’ van Pablo Neruda), uitgeverij Masereelfonds, Gent,.
 • 1986: Spanje in het hart, uitgeverij Pablo Nerudafonds, Brugge,.
 • 1990: Als de stroop van de scholen nog aan de vingers kleeft, (bloemlezing uit werk van Jean de Boschère met originele Franse tekst), uitgeverij Pablo Nerudafonds, Brugge,.
 • 1997: Duitsland.een wintersprookje, (van Heinrich Heine), uitgeverij Acco, Leuven-Amersfoort,.