home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Boeye, Eugénie

Maakt deel uit van:

EUGENIE BOEYE

Antwerpen, 18 februari 1903 – Antwerpen, 3 december 1983

Boeye 0

Dichteres, prozaschrijfster

In een dikwijls vrijmoedige stijl schreef zij sprookjes, gedichten en volkse romans, deels autobiografisch.

Pseudoniemen: Bertha (in De Vlaamsche Gids) voor details zie rubriek A-Z Pseudoniemen lexicon , Fanny Derwig en onder haar eigen naam  Eugenie Willems.

BIOGRAFIE

18 februari 1903: Geboorte van Eugenie Boeye als Eugenie Willems te Antwerpen.

1933: Debuteert als dichteres met de bundel, Zon en schaduw.

Oktober 1936-zomer 1937: Redactielid van het tijdschrift Rugo/Gewas, waarin ze poëzie, proza en essays publiceert.

1940: Richt samen met de auteurs Tine Rabhooy, Blanka Gyselen en Maria de Lannoy de vennootschap Raboeyegyselanoy op, dat als doel, volgens Artikel 2 van de statuten, “verheffing van hart en geest, verdere ontwikkeling op kunstgebied, aanscherpen van den critischen geest, probeeren zooveel mogelijk “bij” te blijven, meedeelen van alle lekkers dat één der leden bemachtigt op kunstgebied, ontwikkelen van ons redenaarstalent enz.”.

1940-1954: Haar werk wordt in drie bloemlezingen opgenomen: De jonge Vlaamsche lyriek (Antwerpen, Die Poorte, 1940), Vlaamsche dichtkunst van deze tijd (Tielt, Lannoo, 1951 met een voorwoord van Prof. Dr. Fr. Baur), Vlaamse dichtkunst van deze tijd. Van Elsschot tot Peleman (Tielt/Den Haag, Lannoo, 1954).

Tussen 1943 en 1946 verschijnen gedichten van haar in het tijdschrift Klaverendrie, Tweemaandelijks tijdschrift voor poëzie.

1956: Verrast haar lezerspubliek met de warme en innemende roman Het kind en de ster.

  • Het hoofdpersonage, de kleine Mientje Helmers, kind uit een arm en onharmonisch gezin, weet in een al te ruwe omgeving haar hunker naar een mooiere en lieflijker wereld trouw te bewaren. Het bleek – althans volgens de toenmalige kritiek – één van de beter geslaagde kinderfiguren uit de romanliteratuur.

1958: Twee jaar later verschijnt een dubbel vervolg De vierde wijk; Achter de frontlijn dat Mientjes meisjesjaren uittekent, meteen een beeld biedt van het Antwerpse buurtleven vóór 1914 met zijn gore straten, uiteengeslagen gezinsleven en tobbend werkmansbestaan.

  • Episodisch werk met zuivere psyche, onvervalste, lokale kleur en vol langzaam rijpend politiek besef: “Háár zaak” besluit moeder, “is de zaak van de socialisten”. De vierde wijk te Antwerpen: dat is ook de Parochie van miserie van John Wilms (1893) — die er als Hendril Conscience, Domien Sleeckx, Lode Zielens, geboren en getogen is — een meermaals herdrukt boekje dat het buurtleven, volkstypen, volkslied enz. met kennis van zaken en met volle sympathie behandelt.

3 december 1983: Overlijdt te Antwerpen.

 

SMAAKMAKER

DE BOMEN


Ik heb ze reeds zo vaak bezien
wel honderdduizend maal misschien
terwijl ik bij het venster zat
en ik echt geen lust tot dromen had.

Ik kan ze dikwijls gadeslaan
wanneer ze zwart van regen staan,
op sombergrauwe winterdag
wanneer de zon niet schijnen mag …

En telkenjare kijk ik blij
naar heel die mooie bomenrij,
als zij met nieuw en pril gewaad
in ’t wonder van de lente staat …

en ook wanneer het zonnelicht
op al hun groene blaren ligt
en op hun kruin de merel slaat,
wiens lied tot in mijn ziele gaat …

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Websites

 

BIBLIOGRAFIE

De gegevens van deze bibliografie werden onder meer nagekeken bij

  • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience – Antwerpen.
  • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles.
  • POËZIECENTRUM VZW – Gent.
  • Piet Devos: Van reuzen tot dwergen. Bibliografie – Vlaamse schrijvers in de 20ste eeuw – Eerste drukken. Kortrijk, eigen beheer 2007

Om een foto in de fotogalerij te vergroten klik op de foto

Chronologisch overzicht

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1933 Zon en schaduw. Verzen door Eugenie Boeye.(dichtbundel)

Incl. Foto van dichteres.
Borgerhout: Regenboog (Van Daelstraat 5), s.a. -46p.

Afmetingen:22.25 x 14.25 (ingenaaid)
Drukkerij en Boekbinderij Scheerders Van Kerckhove Vereenigde Fabrieken NV Sint Niklaas.

 

1934 Kleine zangen. (dichtbundel)

De lino op p 47 is van Jos Wils.
Sint-Amandsberg: Varior. -41p.

Afmetingen: 22.50 x 14.50 (ingenaaid)
Colofon: Van deze bundel werden in Augustus 1933 gedrukt: 200 exemplaren op Featherweight papier. genummerd van 1 tot en met 200.
Twaalf exemplaren op Japans papier, geteekend door de dichteres en genummerd van I tot en met XII ;
Zes exemplaren op Japans papier, getekend door de dichteres en gemerkt van A tot en met F, niet in den handel.
1934 Franske (verhaal)

Onder de naam: EUGENIE BOEYE-WILLEMS.
Verhaal bevindt zich op p 16-29 + fragment uit “boete” van Adolf van den Abeele (p. 5 tot 15
St-Amandsberg: Uitg. Varior Nijverheidskaai 45. (geniet)

Reeks: Eerste reeks zesde schrift “Cahiers van de Waterkluis”.
Colophon: Deze bundel met proza van Adolf van den Abeele en Eugenie Boeye-Willems is het zesde schrift van de reeks “Cahiers van de Waterkluis”. Het werd gedrukt voor “Varior” in april 1934, in een oplage van 250 exemplaren, genummerd van 1 t/m 250, waarvan 1/25, gehandteekend de preferente uitgave vormen.
1936 Zieke levens. (roman) St-Amandsberg: Uitg. Varior Nijverheidskaai 45. -133p.

Afmetingen: 19.75 x 15.50 (ingenaaid)
Colophon: Van dit boek werden 10 preferente exemplaren gedrukt, door de schrijfster gehandteekend en genummerd van 1 t/m 10.
Drukkerij-Boekbinderij N.V. Scheerders- Van Kerckhove’s Fabrieken Sint-Niklaas-Waas.
1948 Zangen voor de mensen. (dichtbundel)

Met een woord vooraf van Franz De Backer.
Met een houtsnede van Piet Serneels.
Antwerpen: Uitgeverij “De Brug”. -69p.

Afmetingen:19.50 x 15 (ingenaaid)
Colophon: Deze dichtbundel, verlucht met een houtsnede van Piet Serneels, werd in opdracht van Uitgeverij “De Brug” te Antwerpen, gezet in de Baskerville en gedrukt in een oplage van 300 exemplaren, genummerd van 1 tot 300.
Druk: Die Poorte, Antwerpen. Prijs: 60 fr.

 

1950 Markiezinnetje Avondgoud en andere verhalen. (jeugdverhaal)

Illustraties: M. Van den Eynde.
Antwerpen: Bosschaerts. -152p.
1952 Prinses Menuetta. (sprookje)

Omslag en pentekeningen van Paul Voet.
Brussel: F. Van Belle. -47p.

Reeks: Mercator-Sprookjesreeks ; nr IV
1953 Ridder Vuurhart. (sprookje) Antwerpen: Opdebeek. -94p.
1955 Nachtgodinnetje. Gevolgd door Prinses Danspereltje. Sprookje.

Omslag en pentekeningen van J. Verleyen.
Brussel: F. Van Belle. -32p.

Reeks: Mercator-Sprookjesreeks ; nr XII
1955 Platania. Het sprookjeseiland. (sprookje)

Omslagtekening van Alice Vrebos;
Pentekeningen van Alice Vrebos en Paul Voet.
 Boeye 9 Brussel: F. Van Belle. -36p.

Reeks: Mercator-Sprookjesreeks ; nr XIV
Afmetingen: 24 x 15.50 (geniet)
Druk: N.V. Drukkerij Erasmeus, Ledeberg/Gent.
1956 Het kind en de ster. (roman)

Stofomslag; Jan Hazeveld.
Band: H. Salden
1964: heruitgegeven als Vlaamse Pocket nr 126
Boeye 5
Amsterdam: NV De Arbeiderspers. -200p.

Reeks: Arbo reeks
Afmetingen: 20 x 12.50 (gebonden – stofomslag)
1958 De vierde wijk. Gevolgd door ‘Achter de frontlijn’. (2 romans in één band)

Stofomslag; A Van Der Elst.
Band: H. Salden.
1965: ‘De vierde wijk’ werd afzonderlijk door uitgeverij Heideland te Hasselt  heruitgegeven in de reeks Vlaamse Pockets nr 158.
1965: ‘Achter de frontlijn’ werd afzonderlijk door uitgeverij Heideland te Hasselt heruitgegeven als Vlaamse pocket nr 172
   Boeye 7     Boeye 4
Amsterdam: NV De Arbeiderspers.

Reeks: Arbo reeks
Afmetingen: 20 x 12.50 (gebonden – stofomslag)
De vierde wijk 157p.
Achter de Frontlijn pp 157-307.
1966 De fakkeldragers. (roman)  Boeye 8 Hasselt: Uitgeverij Heideland. -186p.

Reeks: Vlaamse Pockets nr 189
Afmetingen: 18 x 11 (pocket)
1977 Ad fundum (verhaal) 1977 Vrouwen Uit de bundel “Vrouwen in Vlaanderen schrijven nu” pp 27-40.

Zele: D.A.P. Reinaert Uitgaven.
Afmetingen: 21 x 13.50 (gebonden – harde geïllustreerde kaft)