home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Albers, Frank

Maakt deel uit van:

FRANK ALBERS

Albers 0

Schoten, 2 maart 1960

Filosoof, schrijver, vertaler.

BIOGRAFIE

2 maart 1960: Geboren te Schoten.

1980: Debuteert – nog als filosofiestudent in Gent – bij uitgeverij Soethoudt als dichter met de bundel Broedgebied

1982: Debuteert als romanschrijver met de fragmentarische roman ‘Angst van een sneeuwman’. Hij ontving er in ’83 de Yangprijs voor.

1986: Publiceert – naast onder meer Tom Lanoye, Herman Brusselmans en Stefan Hertmans – in de spraakmakende verhalenbundel ‘Mooie jonge goden’ het verhaal Beweegredenen.

Gefascineerd door literatuurwetenschap en filosofie – het waren de hoogdagen van het post-modernisme – trekt hij na zijn filosofiestudie aan de RU-Gent, eerst naar Oxford, waar hij literatuurwetenschap studeert bij Terry Eagleton en in 1986 een Master of Letters behaalt

1988 – 1995:  Albers studeert aan de universiteit van Harvard in de Verenigde Staten, waar hij in 1996 promoveert over de 19de eeuwse utopische literatuur van  Jean-Jacques Rousseau en Ralph Waldo Emerson.

1997-1998: Vertaalt op vraag van het Nationale Toneel in Den Haag Shakespeare’s toneelstukken  ‘Titus Andronicus’ (1997) en ‘Hamlet‘ (1998).

  • Titus Andronicus werd in première opgevoerd op 12 april 1997 in het Stadstheater Zoetermeer te Den Haag door het Nationaal Toneel in een regie van Johan Doesburg.

1998 tot 2000: Wordt na de dood van Herman de Coninck samen met Bernard Dewulf hoofdredacteur van het ‘Nieuw Wereldtijdschrift’.

2001 tot 2005: Leidt de ‘Standaard der Letteren’.

Zomer van 2006: Albers reist in het spoor van Jack Kerouacs roman “On the Road” (1957) door de VS. Daarover publiceert hij in september 2007 het boek “Beatland. In het spoor van Jack Kerouac’s On the Road.”

Geniet grote faam als Shakespeare-expert en vertaler.

  • Na eerdere vertalingen van toneelwerken van William Shakespeare vertaalt hij naar het Nederlands – eveneens voor het Nationale Toneel in Den Haag – ‘King Lear’ (2001) , ‘Romeo en Julia (2009) en ‘De storm’ (2014).
  • Geeft vele lezingen over Shakespeare (zijn leven, zijn tijd, de literaire en filosofische betekenis van zijn stukken, en ook over zijn en andere Shakespeare vertalingen).

Albers is docent aan het Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken en Sint-Lucas, beide in Antwerpen.

Op Internet heeft Albers een blog waarin “bedenkingen, kritieken en gemijmer bij boeken, artikelen, uitspraken en gebeurtenissen in alle tijden en op alle plaatsen” zijn te vinden. Van daaruit stookt Albers soms als een duivel uit een doosje het intellectuele en literaire debat in allerhande geschreven media op. Als specialist Amerikaanse literatuur, bespreekt hij op zijn blog onder meer Generatie Ground Zero, het recentste nummer van Deus Ex Machina over Amerikaanse schrijvers en 9.11.

2015: Een tweede roman Caravantis rolt van de persen, een zwartgallige toekomstroman, in een fictief landje – Vlaanderen is gemakkelijk te herkennen – , waar de rechts nationalistische krachten het voor het zeggen hebben.

 

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Websites

 

BIBLIOGRAFIE

De gegevens van deze bibliografie werden onder meer nagekeken bij

  • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience – Antwerpen.
  • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles.
  • Bibliografie: http://anet.ua.ac.be/acadbib/art/16243
  • Piet Devos: Van reuzen tot dwergen. Bibliografie – Vlaamse schrijvers in de 20ste eeuw – Eerste drukken. Kortrijk, eigen beheer 2007.
  • POËZIECENTRUM VZW – Gent.

Chronologisch overzicht

A. Werken in boekvorm

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1980 Broedgebied. (gedichtenbundel)

Bevat de cycli: Paradise lost I; Het onvoltooide deelwoord IIX; Paradise lost II.
Lay-out: An Candaele
Omslag: Stef Kockelberg
Fotosetting – Verantwoordelijk Uitgever Walter Soethoudt, Perenstraat 15, 2000 Antwerpen
Albers 1 Antwerpen: W. Soethoudt. -81p.

Afmetingen: 21 x 14 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Colofon: ‘Broedgebied’ van Frank Albers werd tijdens de lentemaand 1980 in opdracht van uitgeverij Soethoudt gedrukt bij Kempische Boekhandel te Retie in een door Giambattista Bodoni (1740-1813) ontworpen lettertype.
De oplage bedraagt 300 exemplaren.
1982 Angst van een sneeuwman: preteksten. (novelle).

Omslag: Studio Soethoudt
Antwerpen: Walter Soethoudt & Co NV. -123p.

Reeks: Soethoudt proza
Afmetingen: 20 x 13 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Verantwoordelijk uitgever: Walter Soethoudt, Perenstraat 15 2000 Antwerpen
1984 Chronos.  Gedichten. (gedichtenbundel)

Omslag: An Candaele
Albers 3 Antwerpen: Soethoudt & Co NV.  -29p.

Afmetingen: 20 x 13 (ingenaaid – zachte kaft)
Colofon: ‘Chronos’ 12 gedichten van Albers is een eenmalig uitgave die op initiatief van Walter Soethoudt tot stand kwam in de maand september van het jaar 1984.
De opbrengst van deze gelegenheidsuitgave dient om Albers’ verblijf aan Oxford University te helpen financieren.
De oplage bedraagt 300 ex.
1986 ‘Beweegredenen’. (verhaal) Uit de bundel ‘Mooie jonge goden’ Uitgeverij Kritak, Leuven. pp. 7 – 15.

Afmetingen: 21 x 13.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
1989 ‘De vlek’. (verhaal)

1990: Tevens opgenomen in de verhalenbundel Pleidooi voor ontroering. Uitg. Houtekiet Antwerpen-Baarn. p. 7 – 12. Afmetingen: 20 x 13 (paperback)
In: De Gids Jrg 152 pp 36-40.

Electronisch beschikbaar bij DBNL
1998 Hamlet. (vertaling)

Oorspronkelijke auteur: William SHAKESPEARE
Oorspronkelijke titel: Hamlet
Vertaald, bewerkt en ingeleid door Frank Albers.
Amsterdam: Atlas. -173p.
2001 Koning Lear. (vertaling)

Oorspronkelijke auteur: William SHAKESPEARE
Oorspronkelijke titel: King Lear
Vertaald, bewerkt en ingeleid door Frank Albers.
Amsterdam: Atlas. -147p
2006 De mooiste van William Shakespeare. (vertaling)

Redactie: Koen Stassijns.
Tielt: Uitgeverij Lannoo. -215p.
2006 In de ban van de maan: kunst voor kinderen van ’s werelds grootste illustratoren. (bewerking)

Oorspronkelijke titel: Under the spell of the moon
Voorwoord van Katherine Paterson; illustraties: Peter Sis, Quentin Blake, Mitsumasa Anno, … [et al.];
vertaling en bewerking: Frank Albers, Geert de Kockere, Joke van Leeuwen, … [et al.]
Wielsbeke: De eenhoorn. -80p.
2007 Beatland: in het spoor van Jack Kerouacs On the road. (reisessay).

Omslagontwerp: Esther van Gameren
Foto voorzijde omslag: Frank Albers  – Foto auteur: Strightley Ryan
Vormgeving binnenwerk: Peter Verwey Heelstede
Albers 2 Amsterdam: Uitgeverij De Bezige Bij. -301p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Druk: Thieme boekentuin Apeldoorn
2009 Romeo en Julia (vertaling).

Oorspronkelijke auteur: William SHAKESPEARE
Oorspronkelijke titel: Romeo and Juliet
Vertaald, bewerkt en ingeleid door Frank Albers.
In opdracht van het Nationale Toneel in Den Haag.
Amsterdam: Uitgeverij De Bezige Bij. -126p.

Première op 6 maart in Den Haag.
Regie: Johan Doesburg
Muziek: Paleis van Boem
2014 De Storm (vertaling)

Oorspronkelijke auteur: William SHAKESPEARE
Oorspronkelijke titel: The Tempest.
Vertaald, bewerkt en ingeleid door Frank Albers.
In opdracht van het Nationale Toneel in Den Haag
Amsterdam: De nieuwe toneelbibliotheek.

Vol. #202
Première: 22 februari 2014 in de Koninklijke Schouwburg te Den Haag
Regie: Johan Doesburg
Muziek: Harry de Wit
2014 Caravantis. (roman)

Vormgeving omslag: Nanja Toebak
Omslagbeeld: Koen Van den Broek, Gio Ponti, 2013, courtesy Figge von Rosen Galerie.
Foto auteur: Marco Mertens
Vormgeving binnenwerk: Aard Bakker
 
 Albers 4 Amsterdam: Uitgeverij De Bezige Bij. -398p.

Afmetingen: 21.60 x 13.40 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Druk Bariet, Steenwijk.
B. Publicaties in tijdschriften
 
Jaar Titel Uitgeverij 1ste druk
1986 Tussen Pershings en videoclips: moeder waarom schrijven wij? In: Yang , 127 (1986), p. 4-10
1987 De melancholische opstand: over Albert Camus. In: Yang , 133 (1987), p. 68-71
1988 Het gemopper van Alain Finkielkraut: recensie. In: Nieuw Wereldtijdschrift , 5:4 (1988), p. 77-79
1988 De nacht van Thoreau: brief uit de VS. In: Nieuw Wereldtijdschrift, 5:1 (1988), p. 38-39
1989 Duiven en dromen: brief uit de VS. In: Nieuw Wereldtijdschrift, 6:2 (1989), p. 10-13
1989 Het Gardner museum: brief uit de VS. In: Nieuw Wereldtijdschrift , 6:4 (1989), p. 54-55
1989 De kunst van het veinzen: brief uit de VS. In: Nieuw Wereldtijdschrift , 6:5 (1989), p. 30-33
1989 Sterven in Chicago: brief uit de VS. In: Nieuw Wereldtijdschrift , 6:6 (1989), p. 42-45
1990 De rol van de kenner: interview met Noam Chomsky. In: Nieuw wereldtijdschrift , 7:10 (1990)
1991 Shakespeare voor beginners. In: De Morgen , (1991.10.17)
1991 Reality, utopia, and representation: the case of Jack Cade. In: Shakespeare Jahrbuch , Band 127, Berlin, 1991, p. 77-89
1992 Een ander humanisme . In: De Morgen , (1992.01.31)
1992 Paul Goodman, vergeten rebel . In: De Morgen , (1992.04.04)
1992 Toevallig symbolisch: over Paul Auster In: De Morgen , (1992.11.03)
1993 Thomas More. Utopia In: Utopian Studies , 4:1 (1993), p. 236
1994 Van wijnen en zwijnen: over de cultuurstrijd tussen Frankrijk en Amerika. In: De Morgen , (1994.04.08)
1995 In het wiel van Pernath: herinneringen aan de dichter H.C.Pernath In: Revolver , (1995.01-03)
1995 De politieke mens: over Jean-Jacques Rousseau. In: De Morgen , (1995.08.18)
1995 Leve den Zegevierenden Ost: over tekenaar Alfred Ost . In: De Morgen , (1995.10.13)
1995 Een landschap is een spoor: gesprek met Simon Schama. In: De Morgen , (1995.10.27)
1995 Over multiculturalisme en liberalisme . In: Streven , 62:3 (1995), p.195-203
1996 Geschiedenis als verbeurdverklaring: over François Furet . In: De Morgen , (1996.09.20)
1996 Tijd voor burgerlijke ongehoorzaamheid? In: De Standaard , (1996.09.30)
1996 Van kippen en zeepbellen: over Nathaniel Hawthorne In: De Morgen , (1996.10.25)
1997 Dit dus ben ik geweest: over Jean-Jacques Rousseau. In: De Morgen, (1997.01.16)
1997 Van kleitablet tot Internet: over tentoonstelling ‘Tous les savoirs du monde. In: De Morgen , (1997.02.20)
1997 Dit leed is groter dan wij lijden kunnen: over Shakespeares ‘Titus Andronicus’ In: De Morgen , (1997.04.11)
1997 Geluk is een kwestie van trucage: over Herman Melville. In: De Morgen , (1997.12.11)
1998 Een antwoord aan Mefistoteles: interview met Tzvetan Todorov. In: De Morgen , (1998.13.03)
1998 Het verlangen genaamd identiteit. In: (Id)entiteit: Catalogus Zevende Zomer van de Fotografie , A’pen, 1998
2002 Een moralist zonder moraal: Over Het putje van Milete, essays van Stefan Hertmans . In: Standaard der Letteren, (2002.10.03)
2003 In den beginne was de spiegel: Over Als in een donkere spiegel van Frank Vande Veire. In: Standaard der Letteren, (2003.03.20)
2003 Coriolanus in Bagdad In: Standaard der Letteren, (2003.04.17)
2004 Van mensen en doekjes: Shakespeare en het hoofddoekdebat. In: Standaard der Letteren, (2004.01.22)
2004 Bedenkingen bij Bouazza’s Othello. In: Filter , 11:1 (2004), p. 38-40.
2006 Zijn de Belgen beter? In: NRC Handelsblad, (2006.02.03)
2006 Shakespeare sprak als een boer. In: NRC Handelsblad , (2006.06.23)
2006 De avond voor de zwarte dag. In: FotoMuseum Magazine , (2006.06).
2006 Had Shakespeare platvoeten ? In: Knack , (2006.07.26)
2007 Wie kan mij zeggen wie ik ben? De existentiële striptease van King Lear. In: KVS-Express, (2007.08-10), p. 18-19
2007 Herman de Coninck in Amerika. In: Filter, 14:4 (2007), p. 51-56