home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Albe

Maakt deel uit van:

ALBE

ps. van Renaat Joostens

Mechelen, 8 juni 1902 – Brussel, 10 oktober 1973

Joostens had een gulle pen. Hij debuteerde met een toneelstuk, daarop volgde religieus getinte poëzie en later zou hij ook verhalen, romans, essays, reisnotities, vertalingen van Italiaanse en Spaanse lyriek en jeugdboeken publiceren.

Vlaamsgezind, voor en tijdens WO II sympathisant van de Nieuwe Orde

Wordt algemeen bij de dertigers gerekend, d.i. de zogenaamde Post-Expressionistische Generatie rond het tijdschrift De Tijdstroom (1930-1934), waar men”wars van alle experimenten der laatste jaren, arbeiden wil(de) aan de opbouw ener persoonliker en menseliker kunst”. Albe werkte min of meer regelmatig aan De Tijdstroom mee, maar behoorde niet tot de redactie.

Maar evengoed kan hij ook gerekend worden tot de in 1926 opgerichte Pelgrimbeweging. Zowel op religieus als artistiek vlak waren de doelstellingen van deze beweging in die jaren de volmaakte samenvatting van zijn persoonlijke betrachtingen.

Albe was ook voorzitter geweest van de Kunstenaars voor de Jeugd en o.m. ook beheerder en vicevoorzitter van de Raad van Beheer van SABAM.

Hij schreef ook onder de pseudoniemen Decanus, O.D. (in Rommelpot); Gheselscap; Jonas; Joost; Justus; Allan B. Law (in: Rommelpot); Piet Punt (in: Rommelpot); Robin Rhode; Kapitein Zeldenthuis.

BIOGRAFIE

8 juni 1902: Albe wordt als Renaat Antoon Louisa Joostens te Mechelen geboren in een katholiek, burgerlijk gezin.

1914-1918: Het gezin Joostens ontvlucht België naar Nederland. Later zouden ze via Engeland in Frankrijk belanden. De deels autobiografische oorlogsroman Moeders winnen oorlogen (1960) verwerkt deze jeugdervaringen.

Treedt in bij de Broeders van Onze Lieve Vrouw van Barmhartigheid, een orde die vooral actief is in  het lager en middelbaar onderwijs en in de gevangenenzorg.

Is tot 1935 kloosterling-leraar Nederlands in het Middelbaar onderwijs van het Mechelse Scheppersinstituut. (de Broeders van Onze Lieve Vrouw van Barmhartigheid). Zijn kloosternaam broeder Abel, wordt als anagram Albe zijn schrijversnaam.

1930: Debuteert met de dichtbundel “Praeludium” (1930), dat niet echt hoge ogen gooit, maar met met zijn tweede bundel  “Paradijsvogel” (1932) wordt zijn talent zichtbaar. Beide bundels worden uitgegeven door de uitgeverij van de orde.

 • Al zijn poëzie is sterk religieus (katholiek) getint. Een terugkerend thema is de spanning van de hogere roeping van de mens.
 • Hij schrijft meerdere poëziebundels, een reeks die in 1967 besloten wordt met ‘Midzomerse miniaturen’.
 • Na zijn overlijden worden zijn Verzamelde gedichten uitgegeven in 1977 met een inleiding van R.F. Lissens. In 1962  is een bloemlezing uit zijn poëzie opgenomen in de reeks Poëtisch Erfdeel der Nederlanden.
 • Nogal eens wordt Albe bij zogenaamde Post-Expressionistische Generatie rond het tijdschrift De Tijdstroom (1930-1934) gerekend, waarin men ‘wars van alle experimenten der laatste jaren, arbeiden wil(de) aan de opbouw ener persoonliker en menseliker kunst’ (De Tijdstroom. Maandschrift voor Kunst en Letteren Jg. I, nr. 1, blz. 3. 1930.), maar evengoed kan hij ook gerekend worden tot de in 1926 opgerichte Pelgrimbeweging. Zowel op religieus als artistiek vlak waren de doelstellingen van deze beweging in die jaren de volmaakte samenvatting van zijn persoonlijke betrachtingen.

1935: Albe verlaat het onderwijs en het broederschap. Onder impuls van August van Cauwelaert wordt hij journalist.

 • Hij verzorgt o.a. de letterkundige kroniek in het weekblad Elckerlyc en later schrijft hij in het nieuwe christen-democratische dagblad De Courant.

1940-1945: Uitgesproken Vlaamsgezind verleent hij zijn medewerking aan allerlei initiatieven van de Nieuwe orde.

 • Meerdere van zijn bundels verschijnen bij de uitgesproken Vlaamsgezinde uitgeverij Wiek Op, van uitgeefster Martha Vandewalle, die hoofdzakelijk de publicaties verzorgt van Cyriel Verschaeve.
 • Hij werkt in 1944 mee aan de bloemlezing Gelaat der dichters, Een keuze uit de hedendaagsche revolutionaire poëzie in Noord- en Zuid-Nederland . Deze publicatie bloemleest werk van dichters die de denkrichting (ook de politieke leiders) van het nationaal socialisme zeer genegen zijn en toejuichen.

1944: Publicatie van de historische roman: ‘Annunciata’ (1944), gevolgd door ‘Ossenwagens op de kim’ (1946) over de grote trek van de Zuid-Afrikaanse boeren in de jaren 1836-1837.

 • Daarop volgen meer romans, zoals Aurita (1954), Harshof (1956), De arkvaarders (1961) en Een droomgezicht in Epidauros (1965). Het zijn levendig vertelde verhalen met een romantische inslag.
 • De roman In de Kempen trompt de hoorn (1948) wordt in 1981 opnieuw uitgegeven onder de titel Boerenkrijg in de Kempen, met een inleiding van M. Lamend.

Annunciata” wordt bekroond met de Gottmerprijs, “Ossenwagens op de kim” met de prijs van de Bestendige Deputatie van de provincie Antwerpen.

1944: Onder het pseudoniem Kapitein Zeldenthuis start hij een reeks avontuurlijke verhalen op bestemd voor de jeugd onder de titel DE AVONTUREN VAN KAPITEIN ZELDENTHUIS.  De reeks zou uiteindelijk een 26 deeltjes bevatten en tot 1966 verschijnen.

1945: Redacteur van het satirische anti-repressie weekblad Rommelpot (december 1945-december 1949), dat achtereenvolgens een Groot-Nederlandse en een federalistische koers vaart.

 • Het blad ageert tegen de repressiewetten en verspreidt de mening dat niet zozeer de collaboratie dan wel de vlaamsgezindheid wordt vervolgd.
 • In 1949 publiceert Rommelpot tot grote consternatie van Willem Elsschot diens gedicht ‘Borms’. Dit gedicht is zowel een hommage aan de op 12 april 1946 ter dood gebrachte August Borms, als een aanklacht tegen wat wordt gezien als het wraaklustig België en tegen de lafheid van de katholieke Kerk.
 • De redactie wordt gevormd door Arthur de Bruyne, Edgar Boonen, Remi Piryns, Louis Ryckeboer, Renaat Joostens (ps. Decanus) en hoofdredacteur dr. Daniël Merlevede.
 • Het blad behaalt op zijn hoogtepunt een oplage van meer dan 10.000 exemplaren.
 • Men ageert vooral tegen het monddood maken van de ‘actieve vlaamsgezinden en de Vlaamse Beweging’.
 • Het blad wordt uitgegeven door NV Ontspanningslectuur uit Antwerpen. De titel was geïnspireerd op ‘Rommelpot van ’t Hanekot’, het hekeldicht van Joost van de Vondel. Daniël Merlevede is zowel initiatiefnemer als hoofdredacteur. Marta Doflyn, afgevaardigd bestuurder van Ontspanningslectuur, is de verantwoordelijke uitgever.

1946: Redactielid van het katholiek jongerentijdschrift Golfslag (1946-1950), dat als slogan draagt: Jong/Durvend/Gelovend.

 • Het katholieke Golfslag heeft een strijdend, katholiek, vlaamsnationaal en radicaalethisch karakter en wordt door velen beschouwd als een tijdschrift van ‘zwarten’, van collaboratie verdachte burgers.
 • Het tijdschrift heeft een Grootnederlands perspectief, protesteert tegen de in haar ogen onrechtvaardige repressie en eist aandacht op voor gecontesteerde figuren als Ernest van der Hallen, Cyriel Verschaeve, Felix Timmermans enz..
 • Andere redactieleden zijn: Manu Ruys, Adriaan De Roover, Ivo Michiels, Hendrik Storm (= Paul de Vree).

1948: Onder het pseudoniem PIET PUNT verschijnt een vrije berijmde navertelling van Reinaert I, die vooral teruggaat op de tekst van C. Lindemans, die op zijn beurt weer gebaseerd is op J.F. Willems.
Het werkje is een zuivere satire op de Belgische repressie na de tweede wereldoorlog.

 • Eerder waren reeds omvangrijke gedeelten gepubliceerd in het weekblad Rommelpot.
  • De eerste 490 verzen en de verzen 1419-2185 verschijnen tussen 1 augustus 1947 en 5 december 1947
  • Het nummer van 19 december 1947 bevat nog een ‘Bericht van Reinaard de Vos

Om een idee te geven: de aanhef begint aldus

Sire Nobel, de Regent,
riep ter vierschaar heel te bent
om wat zwart was te epureren
en de Witten te purgeren.

Wie iets meer wil weten over de bewerkingstechniek, de voorpublicaties, de bronnen en de receptie van Punts Reinaard kan terecht op volgende link: Tiecelijn. Jaargang 6  VZW Tiecelijn-Reynaert. M. Ryssen, Sint-Niklaas 1993.

1950-1960: Na de oorlog wijdde hij zich aan het schrijven van een omvangrijk oeuvre dat afwisselend bestond uit poëzie, romans, kinderboeken en toneelteksten.

1962: In de reeks Poëtisch Erfdeel der Nederlanden verscheen als nr 6 ‘Gedichten’ , een bloemlezing uit de bundels Paradijsvogel; Cherubijn en mens; Van Adellijken bloede; Groenendaalse clausuren; Scheppingsgedicht; Magnificat.

1962-1973: Vanaf 1959 ontstaat een interesse voor Italiaanse en Andalusische literatuur, waaruit hij vertaalt en waarover hij monografieën schrijft. Zo verschijnen er resp. 1960 en 1962 portretten van de Spaanse dichters Federico García Lorca (1898-1936) en Juan Ramón Jiménez (1881-1958).

Ook zijn interesse voor de oud-Griekse beschaving vindt zijn weg in reisverslagen, jeugdboeken, novellen en romans.

1972: Wint de Koopal prijs voor zijn poëzievertalingen.

10 oktober 1973: Overlijdt vrij plotseling in zijn flat aan de Brusselse Louizalaan. Hij is 71 en erg creatief gebleven.

Epiloog

1977: In de prestigieuze reeks De gulden veder, uitgegeven door Gottmer/Orion, Nijmegen/Brugge, verschijnen zijn Verzamelde gedichten met een inleiding door R.F. Lissens.

 

BEKRONINGEN

 • Gottmerprijs voor “Annunciata“.
 • Prijs van de Bestendige Deputatie van de provincie Antwerpen voor “Ossewagens op de kim”.
 • 1943: Prijs van de provincie Antwerpen voor Mijn weerbeeld
 • 1972 won de Staatsprijs voor Vertaling (ook Koopal prijs genoemd) voor zijn poëzievertalingen.

 

MEER OVER ALBE

 • Hendrik Diddens, Albe, aan boord van het woord. Brussel, W. Godenne, 1972, bevat tevens een uitgebreide bibliografie.
 • Albe-nummer van Mededelingen Kunstenaars voor de jeugd (1974) -64p.
 • A. Demedts, ‘Albes Verzamelde gedichten‘, in: Dietsche Warande & Belfort 123 (1978) 78, p. 530-534;
 • B. Peleman, ‘Albe (1902-1973): ‘gekwetste paradijsvogel”, in: Geboeid maar … ongebonden (1983), p. 141-149;
 • H. Diddens, ‘De poëzie van Albe’, in: R. van de Perre (red.). ‘Een klaverblad van vier’, speciaal nummer van Vlaanderen 32 (1983) 193, p. 88-94.

 

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Websites

 

SMAAKMAKER

Wie weet de genade
van een donkere ziel
die als een lichte kei
in ’t diepe water viel?
 
Een kringende rimpel
snoert het secreet
van de vallende steen
die de diepte meet.
 
De schijn van de kei
in de diepte bedriegt
want het beeld
van het water liegt.
 
Wie weet de kei
die in ’t water viel
als de klare genade
in een donkere ziel?
 
Een paradijsvogel vloog verloren
aan de horizon:
een zwarte vlek
op ’t goud der zon
 
Met gebroken
vederslag
in de ontloken
jonge dag.
 
De gloed der zon
werd hoog rood,
toen viel de vogel dood
op de horizon.
 
Zeg niet van dees vogel:
te trots was zijn reis,
wellicht zat zijn nest
nabij het Paradijs.

Uit: ‘Paradijsvogel’ (1931)

 

De engel aarzelde

De engel aarzelde
een korte stond,
ontroering sloot
zijn gezegende mond
en in zijn licht
stond hij verblind :
Hij zocht een vrouw
en vond een kind,
dat naar hem opkeek,
argeloos rein,
en te verbaasd
om moeder te zijn.
Hij sprak de boodschap
met fluisterende mond
toen hij van vreugde
de woorden vond.

 

Dans de fandango, Pepita,
met al je trots, met al je lust,
zoals je mint, zoals je kust,
zoals alleen jij, Pepita,
de dartele hakken weet te zetten
bij elke slag der castagnetten.

Dans de romero, Pepita,
met al je zwier, met al je macht,
zoals je lonkt, zoals je lacht,
zoals alleen jij, Pepita,
wel duizend blikken weet te lokken
met ’t waaieren van je kanten rokken.

Dans de taranta, Pepita,
met al je hartstocht en geweld
zoals je bidt en weent en scheldt,
zoals alleen jij, Pepita,
met oog en been en castagnetten
de wereld op zijn kop kan zetten.

Uit: Goyescas 1955 p. 13

BIBLIOGRAFIE

Een woordje vooraf

Albe heeft een gulle pen gehad. De bibliografie valt uiteen in drie delen.

 • Een eerste deel bevat zijn poëzie, toneel, romans e.d.
 • Het tweede deel omvat de historische jeugdboeken die hij schreef onder de pseudoniem ‘Kapitein Zeldenthuis’.
 • Het derde deel geeft een alfabetisch overzicht op titel per genre

De gegevens van deze bibliografie werden onder meer nagekeken bij

 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience – Antwerpen.
 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles.
 • Piet Devos: Van reuzen tot dwergen. Bibliografie – Vlaamse schrijvers in de 20ste eeuw – Eerste drukken. Kortrijk, eigen beheer 2007

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klik op de foto

A. Poëzie, toneel, romans e.d. (chronologisch overzicht)

Jaar Titel Fotogalerij Uitgever 1ste druk
1928 Toen Fonske en Mitke de hemel bezochten. (jeugdtoneel – theatertekst)

Heruitgaven:
1944: Heruitgave door De Kinkhoorn, Brussel / Hernieuwen-uitgaven, Brugge-Roeselare.
1944: Heruitgave door Boekuil en Karveel uitgaven, Kapellen. -34p.

Vertalingen:
1936: Vertaald in het Frans als ‘Le beau voyage de Jeannot et de Mimi en Paradis. Traduction et inroduction de Cephas. Uitgever: Edition St.-Victor, Alsemberg. -46p.
1947: Vertaald in het Frans als ‘Quand Guy et Miette firent un tour au Paradis. Un rêve d’enfant en trois actes’. traduit du flamand par Yves Lenoir. Uitgever: Opbouwen te Leuven / La source, reeks Renouveau, te Brussel.
1951: Vertaald in het Duits door Georg Hermanowski als ‘Besuch im Himmel. Ein fröhliches Kinder-Missionsspiel. Uitgever: München, Dr. Heinrich Buchner Verlag.

Antwerpen: Het Missieklokje. -46p.
1930 Praeludium. (gedichtenbundel)

Door Albe van Scheppers’ Gesticht te Mechelen.
Zijn pseudoniem ‘Albe’ was een anagram van zijn kloosternaam: broeder Abel.

Alsemberg: Scheppers’ Normaalschool. -45p.

Mechelen: Scheppers’ Gesticht.
Afmetingen: 23 x 18.70 (ingenaaid)
Drukkerij “Steenlandt”, Kortrijk.

1930 ”t Paradijsvogeltje’. (verhaal)

Penteekeningen van Leo Meurrens.

Van Hemeldonck 24 Jonge_boogaard_1930_01 In: Jonge Boogaard. Novellen van Vlaamsche jongeren. -pp 81-101.

Leuven: Davidsfonds. -225p.
Afmetingen 20 x 13.50 (ingenaaid – zachte kaft)

Reeks: Davidsfonds, Volksboek Nr 231.
Dit boek is het vierde van de Volksreeks 1930 en werd gedrukt op zeventigduizend exemplaren.

1931 Toen de H. Petrus afstemde op… Radio Sprookje in 3 tafereelen. (jeugdtoneel – theatertekst) Antwerpen: Het Missieklokje. -48p.
1931 Paradijsvogel. Verzen. (gedichtenbundel)

Bevat de cycli: Mane; Hemelsche verbeeldingen; Intocht; Paradijsvogel.
Heruitgaven:

1932: Tweede uitgave bij Steenlandt, Kortrijk op 300 ex. met omslagtekening van Prosper De Troyer.
1942: Derde uitgave bij uitgeverij Wiek Op, Brugge.
1954 & 1955: Vierde uitgave en vijfde uitgave. Eigen beheer bij W. Godenne, Brussel.
1962 & 1963: zesde en zevende uitgave bij Heideland, Hasselt, Poëtisch erfdeel der Nederlanden vol 6
1965: Achtste uitgave bij Brems, Herk-De -Stad.

Alsemberg: Scheppers’ Normaalschool. -37p.

Mechelen: Scheppers’ Gesticht.

1931 Kwakske in ballingschap. ’n Plezante tragedie in 5 tooneelen (theatertekst)

1939: 2de uitgave bij Jos. Janssens te Antwerpen. Reeks: Vlaamsche Tooneelverzameling van Lodewijk Janssens – Reeks voor gemengde rollen nr 25. -39p.

Alsemberg: Scheppers’ Normaalschool. -41p.

Mechelen: Scheppers’ Gesticht.

1932 Paradijsvogel. Verzen. (gedichtenbundel)

Tweede uitgave.
Bevat de cycli: Mane; Hemelsche verbeeldingen; Intocht; Paradijsvogel.
De omslagteekening is van Prosper De Troyer.
Zie eerste uitgave 1931.

Kortrijk: Uitgeverij “Steenlandt”. -37p.

Colophon: Van dit boek ‘Paradijsvogel’ verscheen in de zomer van 1931 de eerste uitgave. Deze tweede uitgave, vermeerderd met een viertal verzen, werd gezet uit de Hollandsche Mediaeval en kwam  midden Juli 1932 op 300 exemplaren van onze eigen persen.

1932 Cherubijn en mensch. (gedichtenbundel)

Pseudoniem: O.D. DECANUS.
1937: 2de uitgave bij Uitgeverij De Vlijt, Antwerpen.
1938: 3de uitgave bij ‘Wiek Op’, Brugge.

1932 De Pathé-baby van Mukunda. Een filmspel in drie delen. (jeugdtoneel – theatertekst)

1937: Uitgave Tooneelfonds ‘Ons Leekenspel’ te Antwerpen in de reeks Ons Leekenspel; zesde deel, nr 7. -27p.
 

1933 De poëet. Triptiek van Albe. (proza en poëzie)

Lino op omslag: Prosper de Troyer.

Kortrijk: Uitgeverij “Steenlandt” /Alsemberg: St. Victor. -56p.

Afmetingen: 26 x 18.50 (gebonden)
Drukkerij “Steenlandt”, Liebaerslaan, 65, Kortrijk.
Colofon: Van dit boek werden 300 exemplaren getrokken. Dit is nummer …. De lino op den omslag is van Prosper de Troyer [P.D.T.]

1933 Het simpel monnikske. (jeugdtoneel – theatertekst) Brugge:  Putman.   34p.
1934 Salto mortale. Dramatiese fantazie in III deelen. (theatertekst) Antwerpen: De Oogst.   -32p.
1934 Het debat der klowns Feber en Faber. Een harlikinade in drie delen.  (theatertekst) Alsemberg: Uitg. St. Victor. -88p.
1937 Den doodskop en zijn mama. (en andere verhalen). (proza)

1944: 2de druk onder de titel: Uit eigen buurschap (novellen). Uitg. N.V. Standaard Boekhandel, Antwerpen, Brussel, Gent, Leuven. Illustraties: Marc De Groot. Afmetingen: 15.50 x 12 (gebonden, karton). -136p. (zie daar)

Kortrijk: Uitgeverij “Steenlandt”.   -141p.

Afmetingen: 18.50 x 13.75 (gebonden)
Drukkerij “Steenlandt”, Jan Acke, Filip van de Elzaslaan, 44, Kortrijk.

1937 Cherubijn en mensch. Verzen van Albe. (gedichtenbundel)

Tweede druk van gelijknamige bundel uit 1932 onder pseudoniem ALBE.
1938: Heruitgave (= 3de druk) bij uitgeverij ‘Wiek op’, Brugge.

Antwerpen: Uitgeverij De Vlijt.   -45p.

Afmetingen: 28.40 x 21 (ingenaaid – zachte kaft)
Colofon: Deze bundel werd in beperkte oplage gedrukt op de persen der Drukkerij “De Vlijt” te Antwerpen tijdens de Hoogdagen der Vlaamsche Letteren ten jare MCMXXXVII en draagt n° …

1938 Bloem en vrucht. (gedichtenbundel)

Bevat 8 gedichten afgedrukt op de recto zijde.

Mechelen: De Bladen voor de Poëzie.    -15p.

Reeks: De Bladen voor de poëzie 2e jg, nr 12, december 1938
Afmetingen: 22.50 x 14.25 (geniet – zachte kaft)
Drukkerij Henri Kamp, Schuttersvest, 61, Mechelen.

1940 Ivoren toren. (gedichtenbundel)

Van deze bundel Maria-gedichten werden de gedichten ‘Ivoren Toren’, ‘De Uitverkorenen’, Gebenedijde’, ‘Klein Wonder’, ‘O Bruid en moeder’ en ‘Maria’ getoonzet door Flor Peeters.
1942: 2de druk bij uitgeverij ‘Wiek Op’ te Brugge.

Brugge: Uitgeverij “Wiek op”.   -19p.

Afmetingen: 24 x 18.75 (ingenaaid – zachte kaft met flappen)
Colofon: “Ivoren toren” een bundel Maria-gedichten van Albe, werd gezet uit de Libraletter van S. H. de Roos en uitgegeven door de zorgen van de uitgeverij “Wiek op” te Brugge in het vroege voorjaar van 1940.
De oorspronkelijke oplage werd beperkt tot 26 luxe-exemplaren, gemerkt van a tot z, door den schrijver gehandteekend en 300 exemplaren genummerd van 1-300.

1941 Jezus, mijn vriend. (kindergedichten)

Met illustraties door Jeanne Hebbelynck.

Brugge: Desclée De Brouwer & Co (Houtkaai 22). -23p.

Afmetingen : 14 x 11

1942 Van Adellijken bloede. Gedichten door Albe. (gedichtenbundel)

Bevat de cycli: Deel I; Deel II; Deel III.
Tweekleurendruk rood & zwart.
1942: 2e editie bij uitgeverij ‘Wiek op’, Brugge.

Brugge: Uitgave “Wiek op”. -40p.

Afmetingen: 23.25 x 15  (ingenaaid – zachte kaft)
Colophon: De gedichtenbundel “Van Adellijken bloede” van Albe verscheen in den zomer van 1942 en werd gezet uit de Egmont letter van S.H. De Roos en gedrukt op de persen van Drukkerij Walleyn in opdracht van uitgeverij “Wiek Op” te Brugge. Een eerste oplage werd beperkt tot 300 exemplaren genummerd van 1 tot 300.

1942 Miniaturen. (korte verhaaltjes)

Brugge: Uitgave “Wiek op”. -56p.

Afmetingen: 21 x 14 (ingenaaid – zachte kaft met stofomslag)
Druk: Drukkerij Walleyn, Brugge.
Prijs: 25 fr.

1942 Mijn weerbeeld. (poëzie – bibliofiel uitgegeven)

“Mijn weerbeeld” bevat een keur van gedichten uit de vroeger verschenen bundels: “Praeludium” (1930), “Paradijsvogel” (1ste uitg. 1931; 2de uitg. 1932; 3de uitgave 1942), De poëet” (1934), “Cherubijn en mensch” (1937) en “Van adellijke bloede” (1942).
Bekroond met de Prijs van de provincie Antwerpen in 1943.

Brussel: Privé-uitgave.   -51p + IIIp.

Afmetingen: 25 x 17.50 (gebonden – kartonnen kaft met flappen)
Colofon: ‘Deze genummerde uitgave, met de handteekening van de schrijver, werd in beperkte oplaag gedrukt op de persen van A. Hellinckx, Brussel onder de artistieke leiding van Jos Leonard. Brussel, den 25. September 1942.’

1942 Vlaanderen, mijn land. (gedichtenbundel) Brussel: Drukkerij “Steenlandt” P.V.B.A.(Jan Blockstraat 40) -14p.

Reeks: De Bladen voor de poëzie ; VII, 3.
Afmetingen: 22.25 x 14.25 (geniet)
Toel. Nr 1030

1942 ‘Het gelaat’. (verhaal)

1942-bloei-a

1942-bloei In de verhalenbundel: „Bloei – Een en twintig verhalen van Vlaamsche schrijvers”   pp 7-24.

Colofon: Dit boek verscheen in den herfst van 1942 bij de uitgeverij “PRO ARTE”” p.v.b.a. te Diest, onder leiding van Jos Philippen, beheerder-directeur. De omslagteekening werd ontworpen door Hilda Leynen en de druk verzorgd door N.V. Vonksteen te Langemark. Afmetingen: 19 x 14 (ingenaaid – licht gekartonneerde kaft met flappen)

1943 Het Leelijke Eendje. Een sprookje van Andersen / Gedicht door Albe  (kindergedichten)

Plaatjes van L. Van Damme

Kortrijk: Zonnewende.   -24p.
1943 De stem van Rama. Gedicht aan onze moeders. (gedichtenbundel) Brussel: Uitgeverij “Steenlandt”.   -16p.

Reeks: De Bladen voor de poëzie. Extranummer, December 1943.
Afmetingen: 21 x 13.75 (geniet)
Colophon: Dit bundeltje ‘De stem van Rama’ door Albe wordt aan de abonnenten als extra-nummer bij den 7den jaargang samen met een map als Nieuwjaarsgift aangeboden.

1944 Toen Fonske en Mitke de hemel bezochten. Een naïef droomspel in drie bedrijven (jeugdtoneel – theatertekst)

1932: 1ste druk bij Het Missieklokje te Antwerpen. (zie daar)

Brussel: De Kinkhoren.  / Brugge; Roeselare: Hernieuwen-Uitgaven.    -54p.

Reeks: Opbouwen nr 34.

1944 En zij spitsten de oortjes… : sprookjes. Kapellen: Boekuil en Karveel Uitgaven.    -34p.

Druk: Pierre Dirix, Apostelstraat 8, Antwerpen.
Prijs: 18 fr.

1944 Annunciata. (roman)

Omslagteekening van L. Schippers
“Annunciatie” werd als eerste roman van den dichter Albe bekroond met den derden prijs in onze Romanprijsvraag 1943.

Albe 39 Haarlem: J.H. Gottmer.   -26 + IIp.

Afmetingen: 19.50 x 15 (gebonden – harde kartonnen kaft met linnen rug)

1944 Annunciata (roman)

Bekroond met de Gottmerprijs.
Omslagtypografie: J. Van den Bergh.
Met portretfoto van de auteur tegenover titelblad.

Antwerpen: Van Ditmar NV.   -267p.

Afmetingen: 21 x 14.50 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
Copyright: J.H. Gottmer en C°
Drukkerij: J.E. Buschmann
Prop. Abt. 11663 – P.C.59306

1944 Uit eigen buurschap. (novellen)

1937: Eerste druk uitgegeven onder de titel ‘Den doodskop en zijn mama’. Illustraties Marc De Groot. (zie daar)

Antwerpen, Brussel, Gent, Leuven: N.V. Standaard Boekhandel.    -136p.

Afmetingen: 15.50 x 12 (gebonden – karton)

1944 Keurgedichten uit de Italiaansche lyriek. (Italiaanse poëzie in vertaling – bloemlezing)

Vertaald door ALBE.
Bevat: Gedichten van Giacomo Leopardi (3), Giovanni Pascoli, Gabriele d’Annunzio, Giuseppe Ungaretti, Eugenio Montale
Met een voorwoord van Filippo Donini

Brussel: Uitgeverij “Steenlandt”. -18p.

Reeks: De Bladen voor de Poëzie ; 8e jg., nr 2

1944 Vergine bella. Volschoone maagd. (Italiaanse poëzie in vertaling)

Oorspronkelijke auteur: PETRARCA FRANCESCO (1304-1374)
Oorspronkelijke titel: Vergine bella, in: Canzoniere (1373-1374; 1470)
Maquette: Jos. Léonard. (KUL 1944)
Tweekleurendruk  – TN: PA 11.218
Druk: A. Hellinckx, Brussel.
 1949: Herdrukt bij Uitgeverij De Brug in de Reeks Mens en Muze Vol. 2:6. Met voorwoord van de vertaler.

Brugge: Uitgeverij “Wiek op”.   -35p.

Colophon: ‘Volschoone Maagd” werd  werd gezet uit de Erasmus-letter van S.H. de Roos, en op simili-japan gedrukt op de persen van A. Hellinckx, Brussel, naar een maquette van Jos Leonard. De oplage bleef beperkt tot 300 genummerde exemplaren gehandteekend door den auteur. Dit exemplaar is nummer …

1944 Eva, moeder der levenden. Gedichten uit de wereldliteratuur aan het moederschap gewijd. (poëzie – anthologie) Brussel: Bernaerts – De Phalanx.   -47p.

Reeks: Kleine Beer-reeks nr 5
Afmetingen: 17.50 x 12 (ingenaaid)
Toelating Nr 9966
Van dit werk werden gedrukt: 10 prachtexemplaren genummerd van 1 tot 10.

1946 Ossenwagens op de kim. (historische roman)

Bandontwerp en illustraties van E. Hermans.
Bekroond met de prijs van de Bestendige Deputatie van de provincie Antwerpen.
1952: 2de uitgave bij Uitgeverij De Arbeiderspers te Brussel in de reeks Reinaert-reeks nr 17. -254p.

albe 48_1946 Brussel: Uitgave S.V. De Pijl.   -300p.

Afmetingen: 21.50 x 15.25 (gebonden – harde kartonnen kaft met goudopdruk en linnen rug)

1947 Groenendaalsche clausuren. (gedichtenbundel)

Bevat de cycli: Vanden rike der ghelieven; Die chierheit der gheesteleker brulocht; De zeven klachten van den Bruidegom; Die spieghel der ewigher salicheit.
Nota: Hoewel in het colofon het jaartal 1947 genoemd wordt, vermeldt de gedrukte datering bij de handtekening het jaar 1942.

Brussel: Privé-uitgave.   -47p.

Afmetingen: 25 x 17.50 (ingenaaid – zachte kaft)
Colophon: De gedichtenbundel “Groenendaalsche Clausuren” van ALBE verschijnt in een genummerde privé-uitgave. met de handteekening van den schrijver, en werd gezet uit de Erasmus letter en gedrukt op de persen van A. Hellinckx in de maand Augustus 1947, onder de artistieke leiding van Jos Leonard.
Drukkerij A. Hellinckx, Brussel.

1947 Vanden Rike der Ghelieven. (gedichtenbundel)

Eerste deel van de bundel: “Groenendaalse clausuren”
Frontispice- tekening door P. Serneel
Bevat de cycli: Vanden Rike der Ghelieven; De Zeven Klachten van den Bruidegom.

Antwerpen: “De Brug”.   -28p. ill.

Reeks Mens en Muze vol 4.
Afmetingen:19.50 x 15.25 ‘gelijmd – kartonnen kaft)
Colophon: Als vierde nummer in de eerste reeks ‘Mens en Muze’ onder de redactie van Ivo Michiels, Paul De Vree en Adriaan De Roover, voor de uitgeverij ‘De Brug’ te Antwerpen gedrukt op de persen van de Uitgeverij M. Th. van Ael in de maand Maart van het jaar 1947.De eerste oplage bedraagt 500 ex. , genummerd van 1 tot 500.

1948 ’t Spatske. (jeugdverhaal)

1958: 2de druk. Uitgave Heideland, Hasselt onder de titel ‘Spatske’.-83p.

Brussel: Uitgeverij De Pijl. -80p.
1948 In de Kempen trompt de hoorn. (historische roman)

1980: 2de uitgave bij uitgeverij Beckers te Kalmthout in de 36-delige reeks ‘Vlaamse auteurs’ in kunstlederen band met goudopdruk met als titel ‘Boerenkrijg in de Kempen’ en een inleiding door Margareta Lamend.

  uitgave Beckers

Tongerloo: S.M. St-Norbertus-Boekhandel.   -262p.

Afmetingen: 17.50 x 12 (ingenaaid – zachte kaft)
St.-Norbertusdrukkerij Tongerlo (Prov. Antwerpen)

1948 Een parelvisser bij Neptunus. (jeugdverhaal)

Band- en tekstversiering van TONET TIMMERMANS.
Dit boek werd bekroond met de Kan. Amaat Joos-prijs.
1955: Herwerkt tot deel 20 van de reeks Kapitein Zeldenthuis, onder de titel. ‘Het avontuur van de parelvisser’

Leuven: Uitgeverij Davidsfonds.   -172p.

Afmetingen:19.50 x 13 (ingenaaid – zachte kaft)
Reeks: Davidsfonds. Jeugdreeks ; nr 55. 1948-1.
Druk van de N.V. Scheerders- Van Kerchove, St.-Niklaas.

1948 Reinaard de Vos. (vrije berijmde sterk satirische navertelling)

Onder pseudoniem PIET PUNT.
Bevat drie pagina-grote illustraties en initiaaltjes van Joost.
Het boekje is ‘Van harte opgedragen aan de Dietse erven van Reinaard en Tijl’.

 
Titelblad       Titelblad
softcover      hardcover

Antwerpen:Uitgeverij NV Ontspanningslectuur (Jan van Lierstraat 7)   -101p.

Afmetingen: 19.8 x 13.9 (ingenaaid, rode  kaft met papieren omslag. – titelblad is zwart gedrukt)
Nota: Er bestaat ook een gebonden editie met harde kaft in rood linnen, rug met goudopdruk. De titelpagina van deze exemplaren zijn rood en zwart gedrukt.

1949 Petrarca’s Virgine bella. (Italiaanse poëzie in vertaling)

Titelpagina: Petrarca’s Virgine Bella; In boek: Vergine Bella Volschone maagd.
Oorspronkelijke auteur: PETRARCA FRANCESCO (1304-1374)
Oorspronkelijke titel: Vergine bella, in: Canzoniere (1373-1374; 1470)
Met een inleiding (pp 5-19); tekst, Vergine Bella Volschone maagd (pp 21-33)
1944: 2de druk: Uitg. Wiek-op, Brugge -35p. onder der titel: Vergine bella. Volschoone maagd.

Antwerpen: De Brug.   -35p.

Reeks: Mens en Muze Vol. 2:6.
Afmetingen: 19.30 x 15.40 (genaaid – zachte kaft)
Colophon: Als zesde nummer in de tweede reeks ‘Mens en Muze’ onder de redactie van Ivo Michiels, Paul De Vree en Adriaan De Roover, voor de uitgeverij ‘De Brug’ te Antwerpen gedrukt in de maand April van het jaar 1949.
De eerste oplage bedraagt 250 ex. , genummerd van 1 tot 250.

1950 Kersthallel. Kerstgedichten. (gedichtenbundel) Hasselt: Uitgeverij Heideland.  -30p.

Afmetingen: 18.25 x 13 (ingenaaid)
Colofon: Voor de uitgeverij Heideland werd deze bundel in november 1950 gedrukt op de persen van Typolit te Brussel onder de typografische leiding van Gillis van Bruyssel.

1950 Orpheus. (roman)

Bandversiering van Dries Van Den Broeck.
1972: Heruitgave bij Heideland-Orbis nv te Hasselt als nr 264 van de reeks Vlaamse pockets.

Leuven: Uitgeverij Davidsfonds.   -127p.

Reeks: Gulden Reeks bij zijn 75-jarige Jubileum nr 384 (1950 – 7)
Afmetingen: 19.25 x 12.50 (gebonden – met geïllustreerde kartonnen kaft – linnen rug)
Druk van Etablissementen Brepols, N.V. Turnhout.

1952 De spin en ik. (proza)

Omslag en illustraties Octave Landuyt.

Antwerpen: Uitgeverij Sheed & Ward N.V.   -171p.

Afmetingen: 20.25 x 13.25 (gebonden met stofomslag)

1952 Van zaad tot bloei.  (gedichtenbundel) Brussel: Kristelijke Arbeiders Vrouwengilden.   -40p.
1952 Engracia Maria Alcaraz. (roman)

Met 4 grote platen in twee kleuren en 20 kleinere zwart-wit tekeningen van Anton Pieck.
Het omslag in kleuren is eveneens van zijn hand.
Heruitgaven:

1953: Uitgave bij Uitgeverij Sheed & Ward N.V te Antwerpen.
1962: 2de druk bij G.F. Callenbach te Nijkerk (NL) – gebonden, linnen kaft met omslag – in de reeks Flevo Roman-pocket ; 5 – 190p.

Nijkerk: G.F. Callenbach.N.V.   -220p.

Afmetingen: 22 x 15.50 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)

1953 Uit de doopvont van meester Verdonck. (verhalen) Heemstede/Hasselt: Hofboekerij.   -211p.

Reeks: Huisbibliotheek voor het gezin.
Afmetingen: 20 x 11.50 (gebonden met stofomslag)

1953 Scheppingsgedicht. (gedichtenbundel) Hasselt: Uitgeverij Heideland.   -62p.

Afmetingen: 23 x 14 (gebonden – harde kaft – in foedraal)
Colofon: Dit ‘Scheppingsgedicht’ omvattend de zes dagen der schepping en de zevende dag, zijnde de rustdag, verschijnt in een beperkte oplaag en werd gezet uit De Roos letter en gedrukt op de persen van A. Hellinckx in de maand Oktober van het jaar 1953, naar een maquette van Jos. Léonard. Brussel, Zomer 1953.

1953 Ornella.   (roman) Hasselt : Uitgeverij Heideland PV.B.A. -248p.

Reeks:  Serie “Vlaamse schrijvers”.
Afmetingen: 20 x 14

1953 Dietsche philomelen (gedichtenbundel)

Lier: De Bladen voor de poëzie. -24p.

Reeks: De Bladen voor de poëzie (nieuwe reeks); nr 4.
Afmetingen: 22 x 17.75 (geniet – papieren kaft)
Colofon: Deze bundel werd gedrukt in opdracht van “De Bladen voor de poëzie” als vierde nummer van de nieuwe reeks op de persen van N.V. J. Van In & Co ten jare 1953 te Lier.

1953 Engracia Maria Alcaraz. (roman)

Illustraties van Anton Pieck.
1952: Eerst gepubliceerd bij G.F. Callenbach te Nijkerk (NL)  (zie daar)

1962: 2de druk (= 3de druk) bij G.F. Callenbach te Nijkerk (NL) – gebonden, linnen kaft met omslag – in de reeks Flevo Roman-pocket ; 5 – 190p.

Antwerpen: Uitgeverij Sheed & Ward N.V.  -220p.

Afmetingen: 22 x 15.50 (gebonden met stofomslag)

1954 Verborgen roos. Zeven Mariagedichten. (gedichtenbundel)

Aan Dirk Vansina ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag. 25 mei, 1954.
Heruitgaven:

1954 (najaar): 2de druk bij Louis Vanmelle.
1955: Opgenomen in de bundel ‘Maria Koningin’, Bladen voor de Poëzie.
1958: 4de druk in de bundel ‘Magnificat’, Desclée De Brouwer.

Gent: Drukkerij Louis Vanmelle N.V. –[10]p.

Afmetingen: 21.50 x 13.50 (geniet – zachte kaft)

1954 Aurita.  (roman) Hasselt: Uitgeverij “Heideland” P.V.B.A. -265p.

Afmetingen: 20 x 14 (gebonden met stofomslag)
Drukkerij en binderij Scheerders van Kerchove N.V. St. Niklaas.

1954 De oude man en de zee. (jeugdboek)

Oorspronkelijke auteur: Ernest HEMINGWAY
Oorspronkelijke titel: The old man and the sea.
Met autorisatie voor de jeugd naverteld door Albe.
Illustraties van Michel Olyff.

Brugge: Desclée De Brouwer. -32p.

Afmetingen: 22 x 17.5 (ingenaaid)
Colofon: Afgedrukt op de persen van de Sint-Augustinusdrukkerij te Brugge op 20 januari 1954.

1954 Thomas Quercy. Roman (vertaling)

Oorspronkelijke auteur: : STANISLAS D’OTREMONT
Oorspronkelijke titel: Thomas Quercy, Paris, Éditions Gallimard, 1953
Uit het Frans vertaald door Albe.

Antwerpen: Uitgeverij De Vlijt.   -349p.
1954 Morgenster. (gedichtenbundel)

Mariagedichten uit reeds verschenen bundels.

Brussel: Uitgegeven door ‘Onder Ons’ Sociale Ziekenaktie, Wetstraat 127.    -15p.

Afmetingen: 21.50 x 13

1955 Wonder van het Hageland. (gedichtenbundel)

Eerste afzonderlijke uitgave.
Oorspronkelijk gepubliceerd in “Onder Ons” het sociaal Ziekenorgaan van de Kristelijke Mutualiteiten , jg. 5 1954.
1955: De 2de druk werd opgenomen in de bundel Maria-Koningin, uitgegeven door “De Bladen voor de poëzie”, Lier 1955 vol 6.

Brussel: Uitgegeven door ‘Onder Ons’ Sociale Ziekenaktie, Wetstraat 127.   -16p.
1955 Maria Koningin. (gedichtenbundel)

Bundeling van ‘Verborgen roos’ (1954) en “Wonder van het Hageland’ (1955).

Lier : De Bladen voor de Poëzie. -19p.

Reeks: Lier : De Bladen voor de Poëzie nr 6.
Afmetingen: 20.75 x 15 (geniet – ook gebonden met harde kaft)
Colofon: Deze gedichtenbundel werd uitgegeven ter gelegenheid van de afkondiging van het feest van Maria-Koningin.

1955 Het tijdloze verbond. Gedichten van Albe in kunstschrift door Lode van Muylde. (gedichtenbundel)

Het betreft 8 minneliederen van Albe, waarvan Flor Peeters er 6 van op muziek heeft gezet te weten: 1. Ontweet u, zoete lief; 2. Hoe bleek staan nu de sterren; 3. Gij, vrouwn, die mint en droomt; 4. Ontbind deemoedig uwe haren vrouw; 5. ik voed een vrucht; 6. Ach, ware ik zelve diep. (zangstem en klavier)

Brussel: Uitgave Die Scone.

Afmetingen: … (losbladig in map)
Colofon: Eerste uitgave. Van deze map, met acht gedichten van Albe, in kunstschrift geschreven door Lode van Muylder, die ook de tekening maakte en het omslag ontwierp, werden, buiten de gewone oplage, nog 74 bibliofiele exemplaren gedrukt op Oud-Hollandsch  Pannekoek, en genummerd van 1 tot 74. 26 exemplaren, welke niet in de handel zijn, werden gedrukt op simili Japans papier en gemerkt van A tot Z. Deze 100 exemplaren werden gehandtekend. De uitgave werd in september 1955 gedrukt op de persen van Meester-drukker Edmond Olaerts te Genk.
Gedrukt in zwart, rood en groen.

1955 Goyescas.  (gedichtenbundel)

Bundel gedichten op Spaanse motieven.
Bevat de cycli: Maja eterna; Wandeling door Andalucia (Improvisaties op Andalusische coplas); Goyescas.

Antwerpen: Die Poorte. -45p.

Afmetingen: 22.25 x 14.50 (ingenaaid – kartonnen kaft met flappen)
Colofon: Albe “Goyescas” werd in december 1955 gezet uit de Baskerville en gedrukt op de persen van de drukkerij Die Poorte te Antwerpen. De eerste oplage bedraagt 220 exemplaren, genummerd van 1 tot 220.
Dit is nr …

1956 Harshof. (roman)

Tekenwerk: Grafische dienst – Davidsfonds.
Tekening op stofomslag gehandtekend: Joris Anter.
  gebonden uitgave

Leuven: Uitgeverij Davidsfonds.   -251p.

Reeks: Gulden Reeks van het Davidsfonds nr 440 (1956 – 3)
Afmetingen: 19 x 12.50 (gebonden – harde blauwlinnen kaft met stofomslag & ingenaaid met zachte kaft)
Druk van de Fabrieken Brepols N.V., Turnhout.

1956 Tussen sol en sombra. Zuiderse anekdoten en belevenissen. (reisverhalen)

Omslagtekening en illustraties: Renaat Demoen.

albe-44 Averbode: Uitgeverij Altiora N.V.   -77p.

Reeks: De Trekkersreeks nr 11
Afmetingen: 21 x 14.50 (gebonden – harde geïllustreerde kartonnen kaft)
Colofon: Dit is het elfde boek uit de Trekkersreeks.

1956 De honingvogel. (jeugdtoneel – theatertekst)

Met muziek van Maurits Schoemaker.

St.-Andries-Brugge: Britto.   -30p.

Reeks: Jeugdtoneel. – Antwerpen; vol. 46.

1956 De gevlekte paardjes.  (jeugdverhaal) albe 50 Wetteren: Uitgeverij Bracke. -16p.

Reeks: Parkietjesreeks, door Vlaamse auteurs.
Afmetingen: 28.70 x 21.70 (geniet – zachte kaft)

1957 Naar de tuinen der Hesperiden. (reisverhalen -Spanje)

inhoud

Brussel: S.V. De Arbeiderpers (Wetstraat 125). -239p.

Reeks: Met Reinaert de wereld in. n° 17
Afmetingen: 18 x 11.50 (pocket – met stevige geïllustreerde kaft)
Reisreportages voor volwassenen
Gedrukt op de persen van Drukkerij “Het Volk”, N.V.

1957 Vertellingen uit rijmland.  (kindergedichten) St.-Andries-Brugge: Britto.   -19p.

Reeks: Declamatorium voor de jeugd nr 57

1957 Dagboek van een brancardier.  (poëzie & proza) Gent: Drukkerij Louis Vanmelle N.V.   -31p.
1957 De kinkhoorn.  (jeugdverhaal) Wetteren: Uitgeverij Bracke. -15p.

Reeks: Parkietjesreeks, door Vlaamse auteurs.
Afmetingen: 28.70 x 21.70 (geniet – zachte kaft)

1957 De zilveren kerstboom.  (jeugdverhaal)

Naar een sprookje van Sasja Tsjorny.

Albe 47_1957 Wetteren: Uitgeverij Bracke. -16p.

Reeks: Parkietjesreeks, door Vlaamse auteurs.
Afmetingen: 28.70 x 21.70 (geniet – zachte kaft)

1957 De vleermuis. (theatertekst)
1957 Zonsverduistering. (jeugdtoneel – theatertekst) St.-Andries-Brugge: Britto. -28p.

Reeks: Jeugdtoneel. – Antwerpen; vol. 59

1957 Doremifasollasido. (jeugdtoneel – theatertekst) St.-Andries-Brugge: Britto. -12p.

Reeks: Jeugdtoneel. – Antwerpen; vol. 48

1957 De roos en de doorn. (jeugdtoneel – theatertekst) St.-Andries-Brugge: Britto. -30p.

Reeks: Jeugdtoneel. – Antwerpen; vol. 50

1957 De wedloop.  (jeugdtoneel – theatertekst)
1957 De fabel van Pipetta.  (jeugdtoneel – theatertekst)
1957 Doremifasollasido. Een deuntje. (jeugdtoneel – theatertekst)

Illustraties van Maria Heylen.
1969: Heruitgave bij uitgeverij Britto, St. Andries-Brugge onder de titel ‘Doremifasollasido. Een muzikaal eenaktertje’.

Borgerhout-Antwerpen : Uitgeverij “Het Fonteintje” -n. gepag. [16]p.

Reeks: Jonge hartjes vol 3
Afmetingen: 22 x 17 (geniet)
Drukkerij Sanderus, Oudenaarde

1958 Paian voor Apolloon. (gedichtenbundel)

Bundel gedichten op Griekse motieven.

  inhoud

Drongen: Colibrant. -45p.

Afmetingen: 20.50 x 12 (ingenaaid – zachte kaft met flappen)
Colophon: PAIAN VOOR APOLLOON, door Albe, werd gedrukt in opdracht van de Colibrant-uitgaven (Drongen) op de persen van drukkerij Erasmus te Ledeberg/Gent op houtvrij papier en in de Horley letter corps 12. Deze eerste oplage verscheen op 300 genummerde exemplaren, waarvan de eerste 20 gedrukt werden op getint Van Gelder papier en door de auteur werden gehandtekend.

1958 De drie vroege koningen. Kerstspel in 4 bedrijven. (theatertekst)
1958 En kruipen maar…  Blijspel in drie bedrijven met proloog.  (theatertekst – vertaling)

Oorspronkelijke auteur: JOSé ECHEGARAY
Ooorspronkelijke titel: A fuerza de arastrarse (1905)

1958 Magnificat. Mariabundel. (jubileumuitgave- poëzie)

Bundeling van: Ivoren Toren; Verborgen Roos; Hymne aan de Allerheiligste (waaronder Vergine bella: Volschone Maagd); Magnificat (onuitgegeven gedichten).

Brugge: Desclée De Brouwer. -62p.

Afmetingen: 22 x 15.50 (ingenaaid)
Colophon: Deze bundel Maria gedichten Magnificat, uitgegeven ter gelegenheid van het Lourdesjaar 1958, bevat de 3de editie van ‘Ivoren Toren’ (1ste ed. 1940; 2de ed. 1942, de 3de editie van “Verborgen Roos” (1ste ed. voorjaar 1954; 2de ed. najaar 1954), de tweede editie van “Hymne aan de Allerheiligste” (1ste ed. 1944) en de nieuwe onuitgegeven gedichten van Magnificat.
Deze jubileum-uitgave werd gezet in de Garamond-letter 12 punt en verscheen in de lente van 1958.

1958 Madamiséla.  (luisterspel)
1959 Getijden der blijdschap. (gedichtenbundel)

Titel op het titelblad:Getijden der blijdschap van Massabielle.
Bevat de cycli: Getijden aan de grot; Getijden bij de bron; Getijden in de stilte.

Drongen: Colibrant. -45p.

Afmetingen: 18 x 10.50 (gebonden – harde kaft)
Colofon: Deze “Getijden der blijdschap” van Albe werden gedrukt op 200 genummerde exemplaren, in opdracht van de Colibrant Uitgaven/Drongen op de persen van de drukkerij Erasmus/Ledeberg, in het voorjaar 1959.
Deze uitgave verscheen op houtvrij editiepapier en werd gezet uit de Garamond 10 punt letter. Vijftig exemplaren werden door de auteur gehandtekend.

1959 Dichters van deze tijd en van alle tijden.  (essay)

1960: Herdruk in ‘Nieuwe stemmen’ onder de titel ‘Dichters van deze tijd’

Overdruk uit ‘Bulletin van SABAM.
1959 Romancero gitano. (Spaanse poëzie in vertaling)

Oorspronkelijke auteur: FEDERICO GARCIA LORCA.
Geautoriseerde vertaling door Albe van de gelijknamige bundel gedichten van Federico Garcia Lorca.

Hasselt: Heideland. -85p.

Afmetingen: 20.70 x 17 (ingenaaid)
Druk Willy Godenne Brussel
Colofon: Deze uitgave verscheen in het najaar van 1959 en werd gezet uit de Hollandsche Mediaeval-letter van S.H. de Roos. De oplage bedroeg 8 exemplaren in kaft chiffon Auvergne van Richard de Bas I tot VIII, niet in de handel, 52 genummerde en door de vertaler gehandtekende exemplaren op vergé in kaft chiffon Auvergne van Richard de Bas, 1 tot 52, en 500 gewone exemplaren.

1959 Dodenklacht voor Ignacio Sanchez Mejias. (Spaanse poëzie in vertaling)

Oorspronkelijke auteur: FEDERICO GARCIA LORCA
Oorspronkelijke titel: Llanto por Ignacio Sanchez Mejias.
Geautoriseerde vertaling uit het Spaans door Albe
Tweetalige uitgave gedrukt in rood en zwart door Willy Godenne te Brussel

Hasselt: Heideland. -37p.

Afmetingen: 20.70 x 17 (ingenaaid)
Druk Willy Godenne Brussel
Colofon: Deze uitgave verscheen in het najaar van 1959 en werd gezet uit de Hollandsche Mediaeval-letter van S.H. de Roos. De oplage bedroeg 200 genummerde en door de vertaler gehandtekende exemplaren in kaft chiffon Auvergne van Richard de Bas en 500 gewone exemplaren.

1959 Het bandietje. (jeugdverhaal vertaald uit het Engels)

Oorspronkelijke auteur: KAREL JÄGER
Oorspronkelijke titel: The little banditta.

Brugge: Desclée De Brouwer.   -52p.

Reeks: Goudvinken.

1960 Annunciata. Drama in 4 bedrijven. (toneelbewerking van roman uit 1944)
1960 Moeders winnen oorlogen. (autobiografische roman)

Opdracht op p.5:
Albe 45 1960_2

Albe 45 1960_1 Leuven: Uitgeverij Davidsfonds.    -247p.

Reeks: Gulden Reeks van het Davidsfonds ; nr 478 -1960, 1.
Afmetingen: 19.25 x 12.25 (Twee versies: gebonden – harde linnen band met stofomslag &  ingenaaid met papieren kaft)

1960 De kleine Torero en de grote Stier. (vertaald uit het Engels)

Oorspronkelijke auteur: KAREL JÄGER
Oorspronkelijke titel: The bull that was Terrifico
Illustraties van Cam.
Nederlandse bewerking door Albe.

Brugge : Desclée De Brouwer. -55p.

Reeks: Zilvervissen

1960 Federico Garcia Lorca. (literaire monografie)

1967: 2de druk ibidem

Brugge: Desclée De Brouwer.   -59p.

Afmetingen: 19.50 x 13 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Reeks: Ontmoetingen nr 9

1961 Magnificat. Voor een ridder van Maria. (gedichtenbundel) Gent: Drukkerij Louis Van Melle N.V. –[6]p.

Afmetingen: 21.50 x 13.00 (geniet – zachte kaft)

1961 De arkvaarders.  (roman) Leuven: Uitgeverij Davidsfonds. -209p.

Reeks: Gulden reeks van het Davidsfonds nr 490 – 1961-3
Afmetingen: 19.25 x 12.25 (gebonden – harde kaft met stofomslag)

1962 Gedichten. Bloemlezing (poëzie – bloemlezing)

Bevat gedichten uit de bundels: Paradijsvogel; Cherubijn en mens; Van adellijken bloede; Groenendaalse clausuren; Scheppingsgedicht; Magnificat.
1969: 3de druk ibidem.

Hasselt: Uitgeverij Heideland p.v.b.a.   -79p.

Reeks: Poëtisch Erfdeel der Nederlanden nr 6
Afmetingen: 18 x 10.75 (pocket)

1962 Kinderen van de Parnas. (kindergedichten) Mariakerke / Gent: Horizon uitgaven.   -64p.
1962 Juan Ramon Jiménez. Nobelprijs 1956. (literaire monografie) Brugge: Desclée De Brouwer.   -44p.

Reeks: Ontmoetingen nr 43

1962 De UNO der klapeksters.  (jeugdtoneel – theatertekst)
1962 Handen van Jacob. Toneelspel in IV bedrijven. (theatertekst)

Bekroond met de eerste prijs van het “Stedelijk Verbond van Vlaamse Toneelkringen” van Tienen, 1959.
1960: Eerder gepubliceerd in Dietsche Warande en Belfort jg. 105
1963: Uitgave bij A.L.M.O. te Antwerpen in de reeks: A.L.M.O. ’s Toneelpockets ; 16. Afmetingen: 20 x 12.20 (geniet) -39p.

Wondelgem / Gent : Uitgeverij “Perfecta “.   –[ II]-45p.

ALMO-uitgave 1963.

1962 Miniaturen van Sint-Maria-Oudenhoven. (verhalen) Brugge: Literaire Tafelstonden.   -61p.

Reeks: Literaire Tafelstonden (Verwersdik 8 Brugge).
Afmetingen: 17 x 11 (pocket)
Colofon: Gedrukt op de persen van Drukkerij Sanderus te Oudenaarde in de maand juni 1962.

1964 Seizoenen om Orpheus. (gedichtenbundel)

Bevat de cycli: Inwijding, Seizoenen om Orpheus.
Druk: Willy Godenne,  Brussel.

Herk-de-Stad : Uitgave Trefpunt.   -51p.

Afmetingen: 25 x 19 (ingenaaid – zachte kaft)
Colofon: De gedichtencyclus “Seizoenen om Orpheus” verscheen in de nieuwjaarsmaand van het jaar 1964 en werd gezet uit de Hollandsche Mediaeval Letter van S.H. de Roos. De eerste oplage bedroeg 500 exemplaren en 10 exemplaren, niet in de handel, op geschept papier Chiffon Auvergne van Richard de Bas en gehandtekend door de dichter.

1964 Scenische bewerkingen.  (theatertekst)
1964 Giuseppe Ungaretti. (literaire monografie)

Foto van de dichter op de omslag.

Brugge: Desclée De Brouwer.   -47p.

Reeks: Ontmoetingen nr 53
Afmetingen: 19,5 x13 (paperback)

1964 Andalusisch dagboek. Pilgrimage naar leven en dood van Federico Garcia Lorca. (essay) Herk-de-Stad: Brems.   -123p.

Afmetingen: 19 x 12 (gelijmd)

1964 Omnibus van de zuiderzon. (proza – omnibus)

Omslagontwerp: C. Haubrechts
Bevat drie romans: Ornella (1953, pp 5-142) ; Engracia Maria (1953, pp 143-310) ; Aurita (1954, pp 311-460).

Brussel : D.A.P. Reinaert-Uitgaven.   -460p.

Afmetingen: 18.80 x 12.30 (gebonden – harde simili lederen kaft met goudopdruk – stofomslag)
Reeks: Reinaert-omnibussen
Gedrukt op de persen van Drukkerij “Het Volk” n.v.

1965 Te gast bij goden en mensen. Een verrukkelijke zwerftocht doorheen de bakermat van onze beschaving (reisverhaal – Griekenland)

Omslag en bandontwerp: C. Haubrechts

Albe 1 Brussel : D.A.P. Reinaert-Uitgaven. (S.V. De Arbeiderspers).   -221p.

Reeks: Wereld in reeks nr 77
Afmetingen: 17.50 x 12 (gebonden – harde groenkartonnen kaft  met stofomslag)
Gedrukt op de persen van “Vooruitgang”, Kortrijk.

1965 Een droomgezicht in Epidaurus. (roman) Hasselt: Uitgeverij  Heideland p.v.b.a.   -167p.

Afmetingen: 21.50 x 12.75 (gebonden met stofomslag)

1966 Rime per la Donna Pietra / Gedichten voor de Stenen Vrouwe . (Italiaanse poëzie in vertaling)

Oorspronkelijke auteur: DANTE ALIGHIERI.
Oorspronkelijke titel: Rime per la Donna Pietra.
Vertaald/bewerkt door Albe pseud. v. Renaat Antoon Joostens.

  tweetalige editie

Brussel: Willy Godenne, drukker-uitgever.   -36p.

Afmetingen: 26.50 x 19 (ingenaaid – zachte kartonnen kaft)
Colofon: ‘Gedichten voor de stenen vrouw’ verschenen ter gelegenheid van het zevende eeuwfeest van Dantes geboorte. De cyclus van vier gedichten “Rime per la Donna Pietra” bekend als de Rime Petrose, werd voor de eerste maal in zijn geheel in het Nederlands vertaald naar de critische uitgave van Michele Barbi voor de Società  Dantesca Italiana. Het vijfde gedicht “Montanina Canzona” behoort tot de cyclus “verzen uit de ballingschap”. De gedichten werden gezet uit de Hollandse Mediaeval van S.H. de Roos en gedrukt op de persen van meester-drukker Willy Godenne te Brussel, op featherweight, kaft Inferno en verschenen in het voorjaar 1966.

1967 Midzomerse miniaturen. (gedichtenbundel)

40 gedichten uitgegeven n a v het 3de lustrum van de hoogstudenten-vereniging Albe-kring “Teejoo”, Eigenbilzen.

Hees: Kanaalgalm p/a P. Jackers Kerkstraat 9 Hees (Limburg).   -51p.

Afmetingen: 20.40 x 13 (ingenaaid – kartonnen kaft)
Colofon: Midzomerse miniaturen van Albe werd uitgegeven door de Hoogstudentenvereniging Albekring te Vroenhoven naar aanleiding van het derde lustrum van de vereniging en gedrukt op de persen van de drukkerij Theo Bessemans te Eigenbilzen (Limburg).
Deze eerste oplage verscheen in het najaar van 1965 op 200 exemplaren.

1967 De jonge Odysseus. Trilogie. (jeugdverhalen)

1971: Vertaald in het Duits als Der Junge Odysseus. / Bilder Kurt Schmiscke.. Uitgever: Berlin : Erika -202p.

Hasselt: Uitgeverij Heideland p.v.b.a. -199p.

Reeks: Uitgaven voor de jeugd Het Fonteintje.

1967 Het eiland van Ariadne. (jeugdverhaal)

Eerste deel van een drieluik. De andere delen zijn De zeilvogel Ikaros & De lokroep der Cycladen.
Bandontwerp: Hugo Vermant.
Illustraties: Paul Voet
1970: 2de druk bij Uitgeverij ” Heideland-Orbis ” te Hasselt. Reeks: Uitgaven voor de jeugd Het Fonteintje.

Hasselt: Uitgeverij Heideland p.v.b.a.   -67p.

Afmetingen: 22.50 x 15.50 (ingenaaid – zachte kaft)
Reeks: Uitgaven voor de jeugd Het Fonteintje.
Colofon: ‘Het eiland van Ariadne’ van Albe werd, met bandontwerp van Hugo Vermant en illustraties van Paul Voet, uitgegeven door Heideland P.V.B.A. en gedrukt op de persen van Sanderus te Oudenaarde in de maand december 1967.

1967 De zeilvogel Ikaros. (jeugdverhaal)

Tweede deel van een drieluik. De andere delen zijn Het eiland van Ariadne & De lokroep der Cycladen.
Bandontwerp van Hugo Vermant en illustraties van Paul Voet.
Met portretfoto van Albe op de achterzijde.
1970: 2de druk bij Uitgeverij ” Heideland-Orbis ” te Hasselt. -69p. Reeks: Uitgaven voor de jeugd Het Fonteintje.

Hasselt: Uitgeverij Heideland p.v.b.a.   -69p.

Afmetingen: 22.50 x 15.50 (ingenaaid – zachte kaft)
Reeks: Uitgaven voor de jeugd Het Fonteintje.

1967 De lokroep der Cycladen.  (jeugdroman)

Derde deel van een drieluik. De andere delen zijn Het eiland van Ariadne & De zeilvogel Ikaros.
Bandontwerp van Hugo Vermant en illustraties van Paul Voet.
Met portretfoto van Albe op de achterzijde.
1970: 2de druk bij Uitgeverij ” Heideland-Orbis “, Hasselt  Reeks: Uitgaven voor de jeugd Het Fonteintje.

Hasselt: Uitgeverij Heideland p.v.b.a. -69p.

Afmetingen:  22.50 x 15 (ingenaaid – zachte kaft)
Reeks: Uitgaven voor de jeugd Het Fonteintje.
Colofon: ‘De lokroep der Cycladen’ van Albe werd, met bandontwerp van Hugo Vermant en illustraties van Paul Voet, uitgegeven door Heideland P.V.B.A. Hasselt en gedrukt op de persen van Sanderus te Oudenaarde en gedrukt in de maand december 1967.

1970 Diafragma. (gedichtenbundel)

Selecta uit verschenen bundels. Uitgegeven ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van de hoogstudenten-vereniging Albe-kring “Teejoo”, Eigenbilzen.

Eigen beheer.   -80p.
1970 Cante flamenco. (Andalusische poëzie in vertaling)

Oorspronkelijke auteur: MACHADO Y ALVAREZ, ANTONIO
Bevat ruim 200 Coplas, soleares. seguiriyas gitanas, serranas, cantares, enz. uit het Andalusisch vertaald door Albe.

Deurle: Colibrant-uitgaven. -63p.

Afmetingen: 18 x 10 (ingenaaid -zachte kaft met flappen)
Colophon: Deze ‘Cante Flamenco’, een bundel door ALBE uit het Andalusisch vertaalde coplas, soleares. seguiriyas gitanas, serranas en cantares werd in opdracht van Colibrant-Uitgaven / Deurle gedrukt op de persen van de N.V. Drukkerij Erasmus / Ledeberg, uit de Egmontletter 12 punt en op houtvrij papier. Het verscheen in de herfst van het jaar 1970.

1971 De Siciliaanse nimbus. (novellen)

Omslagtekening: Michèle Broeders.
Met portretfoto van Albe op de achterzijde.
Bevat: De Limbustuin (pp 5-16); De Muchacha (pp 17-30); De Pythia (pp 31-44); Brood en water (pp 45-58); De Schaakspelers (pp 59-70); De Pad (pp 71-82); De gekortwiekte molen (pp 82-100); De Siciliaanse Nimbus (pp 101-115).

albe-42 Blankenberge/Roosendaal: Uitgeverij  Saeftinge. -115p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Colofon: “De Siciliaanse nimbus” van Albe werd in opdracht van uitgeverij Saeftinge p.v.b.a. te Blankenberge, gedrukt op de persen van de drukkerij Sanderus te Oudenaarde, in de maand september 1971.

1971 Urbain Van de Voorde. Mijn dichtwerk eerst.  (monografie – essay met bloemlezing en bibliografie) Brugge: Vereniging van Westvlaamse Schrijvers. -16p.

Reeks VWS-Cahiers nr 30 jg. 6 nr 2

1973 Twintig in één. 20 verhalen. Hasselt: Heideland-Orbis. -166p.

Reeks: Uitgaven voor jeugd Het Fonteintje.

POSTUME UITGAVEN

1977 Verzamelde gedichten. (poëzie – verzamelbundel)

Bevat: Paradijsvogel; Cherubijn en mens; Van adellijken bloede; Groenendaalse clausuren; Scheppingsgedicht; Goyescas; Paian voor Apolloon; Mariagedichten; Getijden der blijdschap; Gezegend aardse brood; Seizoenen om Orpheus; Lamento voor Hiroshima; Desolaat minnelied; Cancioneiro van Ana-Catarina; Canto voor Ezra Pound; Limbus.
Het omslag werd ontworpen door Johan Mahieu.
De foto op de achterflap is van Filip Tas.
Nota 1: Van het gedicht ‘De paradijsvogel’ wordt in deze verzamelbundel tevens een keuze van 18 vertalingen in evenvele talen aangeboden.
Nota 2: ‘Cancioneiro van Ana-Catarina’ wordt in november 1977 afzonderlijk uitgegeven in een bibliofiele uitgave met tekeningen van Ana-Catarina zelf

Brugge: Uitgeverij Orion /Nijmegen : Uitgeverij B. Gottmer.   -389p.

Reeks: De gulden veder. – Brugge; vol. 1977: 1
Afmetingen: 21 x 12.50 (ingenaaid – zachte kaft met flappen – luxe versie: heringebonden met harde linnen kaft)
Colofon: De VERZAMELDE GEDICHTEN van Albe, gezet uit de Garamond 10 pts, werden in het najaar 1977 gedrukt op 90 grs editie op de persen van drukkerij Sanderus te Oudenaarde, in opdracht van uitgeverij Orion te Brugge.
[Heringebonden met harde linnen kaft] Naast de gewone uitgave werden honderd exemplaren gedrukt op Simili Japon Van Gelder 100 grs en genummerd van 1 tot 100.
1977 Cancioneiro de Ana-Catarina. (poëzie – bibliofiele uitgave)

Colofon: Deze 10 gedichten van Albe vormen een selectie, door de Dichter zelf in 1971 gebundeld met 8 Portugese vertalingen en getiteld CANCIONEIRO DE ANA-CATARINA.
Zij verschijnen nu, met hun vertalingen, in opdracht van Maria Albe, ter gelegenheid van de 15de verjaardag van Ana-Catarina die zelf vier gedichten voor deze uitgave illustreerde.

Brussel:  Private uitgave. -[24] p.

Afmetingen: 30.50  x  27.50 (losbladig in geïllustreerde uitgeversmap)

Zij werden met de hand gezet uit de Garamond letter en gedrukt op Arches-papieren kwamen van de persen van de Drukkerijen en Grafische Aterliers Loiseau N.V. De oorspronkelijke uitgave, niet in de handel, is beperkt tot 500 exemplaren waarvan  50 voorbehouden en genummerd van 1 tot 50.
BRUSSEL 1 NOVEMBER 1977

 

B.  De avonturen van Kapitein Zeldenthuis (reeks jeugdverhalen, 1944-1966)

De deeltjes werden in de loop dan de uitgaven uitgegeven door verschillende uitgeverijen: : Boekuil- en Karveeluitgaven te Antwerpen bracht tussen 1944 en 1949 de eerste 10 volumes uit. Uitgeverij De Pijl te Brussel bracht in 1947 het nummer De avonturen van den Filistijn en Kid uit. In 1948 bracht Uitgeverij Lannoo te Tielt in 1948 Ossenwagens en assegaaien uit, waarna Uitgeverij Heideland  te Hasselt vanaf 1950 de hele reeks zou overnemen.

Bovendien variëren de ondertitels : Kapitein Zeldenthuis; Reeks van Kapitein Zeldenthuis; De avonturen van Kapitein Zeldenthuis; Kapitein Zeldenthuis vertelt; “Avonturen” van Kapitein Zeldenthuis.

Naast de reguliere reeks werden er in 1955 vier kortere verhalen uitgegeven in een reeksje onder de titel “De avontuurbrieven van Kapitein Zeldenthuis.”

 
1944 Kapitein Zeldenthuis, De avonturen van kapitein Zeldenthuis.

1946: 2de druk ibidem.
1949: 3de druk ibidem
z.d. [1955] : 4de druk bij uitgeverij Heideland te Hasselt.
Antwerpen: Boekuil- en Karveeluitgaven. -182 p.

Reeks: De avonturenreeks van Kapitein Zeldenthuis vol. 1.
Druk: Pierre Dirix, Apostelstraat 8, Antwerpen.
Prijs: 30 fr.
1945 Kapitein Zeldenthuis, Ik leef onder water.

1946: 2de druk, ibidem
1950: 3de druk ibidem
Antwerpen: Boekuil- en Karveeluitgaven. -159p.

Reeks: De avonturenreeks van Kapitein Zeldenthuis vol. 2.
Druk: Pierre Dirix, Apostelstraat 8, Antwerpen.
Prijs: 30 fr.
1945 Kapitein Zeldenthuis, Het lokkende voetspoor.

1947: 2de druk ibidem.
1948: 3de druk ibidem.
z.d. [1955] : 3de (=4de) druk bij uitgeverij Heideland te Hasselt. -120p. Titelreeks: De avonturenreeks van Kapitein Zeldenthuis  vol. 3.
Antwerpen: Boekuil- en Karveeluitgaven. -141p.

Reeks: Kapitein Zeldenthuis vertelt vol. 3.
Druk: Pierre Dirix, Apostelstraat 8, Antwerpen.
Prijs: 30 fr.
1945 Kapitein Zeldenthuis, Avonturen in de Far West.

1948: herdruk bij Boekuil- en Karveeluitgaven te Antwerpen.
z.d.[1955] : 3de druk bij uitgeverij Heideland te Hasselt.
Antwerpen: Boekuil- en Karveeluitgaven. -117p.

Reeks: De avonturenreeks van Kapitein Zeldenthuis vol. 4.
Druk: Dirix & Van Hoye, Apostelstraat 8-10, Antwerpen.
Prijs: 30 fr.
1946 Kapitein Zeldenthuis, De lokroep van het oerwoud.

Omslagillustratie: Bing.
1948: 2de druk ibidem.
z.d. [1955]:  2de druk (=3de druk) bij uitgeverij Heideland te Hasselt.
Antwerpen: Boekuil- en Karveeluitgaven. -153p.

Reeks: De avonturenreeks van Kapitein Zeldenthuis  vol. 5.
Prijs: 7 fr. 50
1946 Kapitein Zeldenthuis, In het land der dwergen.

Fragment uit “De Lokroep van het Oerwoud” verschenen in de reeks ‘Avonturen van Kapitein Zeldenthuis’.

Antwerpen: Boekuil- en Karveeluitgaven. -50p.

Afmetingen: 17.70 x 15 (geniet – zachte kaft)

1946 Kapitein Zeldenthuis, Het concert der gouden nachtegalen.

Omslagillustratie: Bing.
1948: 2de druk ibidem.
z.d. [1955] :  2de druk (=3de druk) bij uitgeverij Heideland te Hasselt.
Antwerpen: Boekuil- en Karveeluitgaven. -135p.

Reeks: De avonturenreeks van Kapitein Zeldenthuis  vol. 6.
1946 Kapitein Zeldenthuis, De levende lasso.

Fragment uit “Avonturen van Kapitein Zeldenthuis” ‘1944 nr 1 van de reeks Avonturen van Kapitein Zeldenthuis.
Verschijningsdatum oktober-november-december 1946.
Omslagillustratie: Bing.
 Antwerpen: Boekuil- en Karveeluitgaven. -48p., ill.
1946 Kapitein Zeldenthuis, Het wonder van Hawaï.

Fragment uit “Het concert der gouden nachtegalen” ‘1946 nr 6 van de reeks Avonturen van Kapitein Zeldenthuis.
Verschijningsdatum oktober-november-december 1946.
Omslagillustratie: Bing.
 Antwerpen: Boekuil- en Karveeluitgaven. -48p., ill.
1947 Kapitein Zeldenthuis, De avonturen van den Filistijn en Kid. Verhalen uit het verre Westen.

z.d. [1955]: 2de uitgave bij uitgeverij Heideland te Hasselt. -125p. Reeks: De avonturenreeks van Kapitein Zeldenthuis nr 11. Afmetingen: 22 x 15,5 (ingenaaid – harde kaft met stofomslag) – Omslag van H. Lievens, illustraties van Hans Borrebach.
 Brussel: Uitgeverij De Pijl. -140p.
1948 Kapitein Zeldenthuis, De piraat van de Pool.

Omslagillustratie: André [Vlaanderen].

z.d. [1955] : 2de uitgave bij uitgeverij Heideland te Hasselt.
Antwerpen: Boekuil- en Karveeluitgaven. -147p.

Reeks: De avonturenreeks van Kapitein Zeldenthuis  vol. 7
1948 Kapitein Zeldenthuis, De avonturen van Plum.

1955: 2de druk bij uitgeverij Heideland te Hasselt.
Ca. 1958: Uitgave bij Bussum, Het goede boek.
Antwerpen: Boekuil- en Karveeluitgaven. -139p.

Reeks: De avonturenreeks van Kapitein Zeldenthuis  vol. 8.
1948 Kapitein Zeldenthuis, Gouden mond.

Alternatieve titel tussenblad: Verhalen uit het boek van Gouden mond.
Omslagillustratie: André [Vlaanderen].
z.d. [1955]: 2de uitgave bij uitgeverij Heideland te Hasselt.
Antwerpen: Boekuil- en Karveeluitgaven. -143p.

Reeks: De avonturenreeks van Kapitein Zeldenthuis  vol. 9
1948 Kapitein Zeldenthuis, Ossenwagens en assegaaien: avonturen uit het leven van de Zuid-Afrikaanse voortrekkers.

Illustraties: Pros. Aelvoet.
 Tielt: Drukkerij-uitgeverij J. Lannoo. -96p.

Reeks: De avonturenreeks van Kapitein Zeldenthuis nr 12
1949 Kapitein Zeldenthuis, De cowboys van de poesta: en andere verhalen;

Omslagillustratie: André [Vlaanderen].
1955: 2de uitgave bij uitgeverij Heideland te Hasselt.
Antwerpen: Boekuil- en Karveeluitgaven. -155p.

Reeks: De avonturenreeks van Kapitein Zeldenthuis  vol. 10.
1950 Kapitein Zeldenthuis, Dingaansdag Hasselt: Uitgeverij  Heideland. –96p.

Reeks: De avonturenreeks van Kapitein Zeldenthuis nr 13
1951 Kapitein Zeldenthuis, De wacht der ouden. Een avontuur uit de strijd van Boer en Brit.  Hasselt: Uitgeverij Heideland. –91p.

Reeks: De avonturenreeks van Kapitein Zeldenthuis nr 14
1953 Kapitein Zeldenthuis, De paradijsstad. Hasselt: Uitgeverij Heideland. –108p.

Reeks: De avonturenreeks van Kapitein Zeldenthuis nr 15
1953 Kapitein Zeldenthuis, Het kaperschip “Macbeth” Hasselt: Uitgeverij Heideland. –97p.

Reeks: De avonturenreeks van Kapitein Zeldenthuis nr 16
1954 Kapitein Zeldenthuis, De jongen van de zee Hasselt: Uitgeverij Heideland. –79p.

Reeks: De avonturenreeks van Kapitein Zeldenthuis nr 17
1955 Kapitein Zeldenthuis, Gaucho’s onder het Zuiderkruis Hasselt: Uitgeverij Heideland. –91p.

Reeks: De avonturenreeks van Kapitein Zeldenthuis nr 18
1955 Kapitein Zeldenthuis, De avonturen van de Baron Münchhausen van de Far West : wonderlijke en waarachtige geschiedenissen voor oud en jong. Hasselt: Uitgeverij Heideland. -134p.

Reeks: De avonturenreeks van Kapitein Zeldenthuis nr 19
1955 Kapitein Zeldenthuis, Het avontuur van de parelvisser.

Bewerking van het in 1947 met de Kan. Amaat Joost-prijs bekroonde en  in 1948 door het Davidsfonds uitgegeven boek “Een parelvisser bij Neptunus”
 Albe Zeldenthuis 4  Hasselt: Uitgeverij Heideland p.v.b.a. -132p.

Reeks: De avonturenreeks van Kapitein Zeldenthuis nr 20
Afmetingen: 21.70 x 15  (gebonden – harde geïllustreerde linnen kaft met stofomslag)
1955 Kapitein Zeldenthuis, De avonturen van de Filistijn en Kid.

Omslag van H. Lievens, illustraties van Hans Borrebach.
1947: 1ste druk bij uitgeverij De Pijl, Brussel.
 Hasselt: Uitgeverij Heideland. -125p.

Reeks: De avonturenreeks van Kapitein Zeldenthuis nr 11
 1958 Kapitein Zeldenthuis, De baai der koraalrode krokodillen.  Hasselt: Uitgeverij Heideland. -77p.

Reeks: De avonturenreeks van Kapitein Zeldenthuis nr  21
1958 Kapitein Zeldenthuis, In de eeuwige nacht der diepzee. Hasselt: Uitgeverij Heideland. -75p.

Reeks: De avonturenreeks van Kapitein Zeldenthuis nr  22
1958 Kapitein Zeldenthuis, Uit het dagboek van kapitein Zeldenthuis. Hasselt: Uitgeverij Heideland. -109p.

Reeks: De avonturenreeks van Kapitein Zeldenthuis nr  23
1960 Kapitein Zeldenthuis, Maria Carmen Torre Cruz: het meisje van de zee. Hasselt: Uitgeverij Heideland. -74p.

Reeks: De avonturenreeks van Kapitein Zeldenthuis nr  24
1962 Kapitein Zeldenthuis, Het vergeten paradijs. Hasselt: Uitgeverij Heideland. -99p.

Reeks: De avonturenreeks van Kapitein Zeldenthuis nr 25
 1966 Kapitein Zeldenthuis, Het dorstland Kalahari  Albe zeldenthuis_1966  Hasselt: Uitgeverij Heideland. -99p.

Reeks: De avonturenreeks van Kapitein Zeldenthuis nr 26
Afmetingen: 22 x 15.75 (ingenaaid – harde kaft met stofomslag)

Kapitein Zeldenthuis – De avontuurbrieven van Kapitein Zeldenthuis

 1955 Kapitein Zeldenthuis, De geheimzinnige lokvogel. (jeugdverhaal voor 12-16 jaar)  Hasselt: Uitgeverij Heideland pvba. -29p.

Reeks: De avontuurbrieven van Kapitein Zeldenthuis. – Hasselt; vol. 1.
Afmetingen: 22.10 x 15.50 (ingenaaid)
 1955 Kapitein Zeldenthuis, Zeemonsters in tweegevecht. (jeugdverhaal voor 12-16 jaar)

Bevat: Zeemonsters in tweegevecht (pp 3-14); – De dood streelt mij (pp 15-28).
 Albe Zeldenthuis 2  Hasselt: Uitgeverij Heideland pvba. -28p.

Reeks: De avontuurbrieven van Kapitein Zeldenthuis. – Hasselt; vol. 2.
Afmetingen: 22.10 x 15.50 (ingenaaid)
 1955 Kapitein Zeldenthuis, Piraat tegen wil en dank. (jeugdverhaal voor 12-16 jaar)  Hasselt: Uitgeverij Heideland pvba. -29p.

Reeks: De avontuurbrieven van Kapitein Zeldenthuis. – Hasselt; vol. 3.
Afmetingen: 22.10 x 15.50 (ingenaaid)
 1955 Kapitein Zeldenthuis, De maanduivels. (jeugdverhaal voor 12-16 jaar)

Bevat: De Maanduivels (pp 3-16); – De levend lasso (pp 17-30)
 Albe Zeldenthuis 3  Hasselt: Uitgeverij Heideland pvba. -30p.

Reeks: De avontuurbrieven van Kapitein Zeldenthuis. – Hasselt; vol. 4.
Afmetingen: 22.10 x 15.50 (ingenaaid)

C. Een alfabetische rangschikking op titel per genre en jaar van uitgave .

POËZIE

 • Bloem en vrucht. 1937
 • Cherubijn en mensch 1932 (herdruk in 1938)
 • Dagboek van een brancardier (gedichten en proza) 1956
 • De poëet, (gedichten en proza)
 • De stem van Rama. 1943
 • Diafragma. 1970
 • Dietse filomelen. 1953
 • Eva, moeder der levenden. 1944
 • Gedichten. Bloemlezing 1962
 • Getijden der blijdschap van Massabielle. 1959 (herdruk in najaar 1959)
 • Goyescas. 1955 (herdruk 1956)
 • Groenendaalse clausuren. 1947
 • Het tijdloze verbond. 1955
 • Ivoren toren.1940 (herdruk in 1942)
 • Kersthallel. 1950
 • Kinderen van Parnas (gedichten en proza) 1962
 • Magnificat. Mariabundel . (bundeling vn ‘Ivoren toren’, Verborgen roos’ ‘Volschone Maagd’ – zie vertalingen – en een reeks nieuwe gedichten)  1958
 • Magnificat. Voor een ridder van Maria. 1961
 • Maria Koningin (bundeling van ‘Verborgen roos’ en ‘’Wonder van het Hageland) 1955
 • Mijn weerbeeld. (bloemlezing) 1942 (Bekroond met de Prijs van de provincie Antwerpen in 1943)
 • Midzomerse miniaturen. 1967
 • Morgenster. 1955
 • Paian voor Apollo. 1958
 • Paradijsvogel 1930 (herdrukken in 1932,19422, 1954, 1955)
 • Praeludium. 1930
 • Reinaard de Vos. 1948
 • Scheppingsgedicht. 1953
 • Seizoenen om Orpheus. 1964
 • Van adelijken bloede. 1940 (herdruk in 1942)
 • Vanden Rike der Ghelieve. 1947
 • Van zaad tot bloei. 1952
 • Verborgen roos. 1954 (herdruk in 1954)
 • Vertellingen uit rijmland. 1957
 • Vlaanderen, mijn land. 1942
 • Wonder van het Hageland. 1955 herdrukken in 1954, 1955)
 • Jezus, mijn vriend. (kindergedichten) (1941)
 • Het Leelijke Eendje. (kindergedichten) (1943)

Vertalingen van poëzie

 •  Cancioneiro de Ana-Catarina 1977
 • Cante flamenco. Machado y Alvarez, Antonio, keuze uit Coplas, soleares. seguiriyas gitanas, serranas, cantares 1970
 • Dodenklacht voor Ignacio Sanchez Mejias. – Federico Garcia Lorca, Llanto por Ignacio Sanchez Mejias 1959
 • Eva, moeder der levenden, keuze uit Franse, Duitse en Italiaanse poëzie. 1944
 • Gedichten voor de stenen vrouwe  – Dante Alighieri. Rime per la donna pietra. 1966
 • Keurgedichten uit de Italiaansche lyriek 1944
 • Romancero gitano – Federico Garcia Lorca, Romancero gitano.  1959
 • Volschone Maagd – Petrarca’s Virgine bella.1944 & 1949

 ROMANS/NOVELLEN

 • ’t Paradijsvogeltje. (verhaal in ‘Jonge Boomgaard”) 1930
 • ’t Spatske. (jeugdverhaal) 1948 2de druk 1958. Uitgave Heideland, Hasselt. -83p onder de titel ‘Spatske’;
 • Annunciata.(roman) 1944
 • Aurita. (roman) 1954 Bekroond door SABAM 1954
 • Dagboek van een brankardier (proza en gedichten) 1957
 • De arkvaarders. (roman) 1961
 • Den doodskop en zijn mama. (verhalen) 1937
 • De poëet (proza en gedichten) 1933
 • De Siciliaanse nimbus (roman). 1971
 • De spin en ik. (roman) 1952
 • Droomgezicht in Epidaurus. (roman) 1965
 • Eugracia Maria Alcaraz. (roman) 1953 (herdruk in 1962)
 • Harshof. (roman) 1956
 • Het gelaat (verhaal in ‘Bloei”)).  1942
 • In de Kempen trompt de hoorn. (roman) 1948
 • Miniaturen, (korte verhalen). 1942
 • Miniaturen van Sint-Maria-Oudenhoven. (verhalen) 1962
 • Moeders winnen oorlogen. (autobiografisch werk) 1960
 • Naar de tuinen der Hesperiden. (reisverhaal – Spanje) 1957
 • Omnibus van de zuiderzon. Ornella; Engracia Maria; Aurita.  1964
 • Ornella. (roman) 1953
 • Orpheus. (roman) 1950
 • Ossewagens op de kim.(roman) 1946 (herdruk in 1952)
 • Te gast bij goden en mensen. (reisverhalen – Griekenland) 1965
 • Tussen sol en sombra.(reisverhalen – Spanje) 1956
 • Twintig in één: 20 verhalen 1974
 • Uit de doopvont van meester Verdonck.(verhalen) 1953
 • Uit eigen buurschap (verhalen). 1944

Vertalingen van romans

 • Thomas Quercy (Stanislas d’Otremont – Tomas Quercy) 1954
 • De oude man en de zee (Ernest Hemingway – The old man and the sea ) Bewerking voor de jeugd 1954
 • Het bandietje (Karl Jäger – The little Banditta) verhaal 1959
 • De kleine Torero en de grote Stier (Karl Jäger – The bull that was Terrifico) verhaal  1960

JEUGDVERHALEN

 • De gevlekte paardjes. 1956
 • De jongen van de zee. 1954
 • De jonge Odysseus. Trilogie. 1967
 • De kinkhoren. 1957
 • De zeilvogel Ikaros. 1967
 • De lokroep der Cycladen. 1970
 • De zilveren kerstboom 1957
 • Een parelvisser bij Neptunus 1948
 • En zij spitsten de oortjes. 1944
 • Het eiland van Ariadne. ) 1967
 • Tussen sol en sombra. Zuiderse anekdoten en belevenissen.  1957
 • Kapitein Zeldenthuis (1944-1964 23 verhalen)

TONEEL

 • Annunciata. (toneelbewerking)1960
 • De drie vroege koningen. Kerstspel 1958
 • De fabel van Pipetta. 1957
 • De handen van Jacob 1960
 • De honingvogel. 1956
 • De Pathé-baby van Mukunda. 1932
 • De roos en de doorn. 1957
 • De UNO der klapeksters. 1962
 • De vleermuis. 1957
 • De wedloop. 1957
 • Doremifasollasido. 1957
 • Handen van Jacob. 1960, 1963²
 • Het debat der klowns Feber en Faber. 1934
 • Het simpel monnikske. 1933
 • Kwakske in ballingschap 1931
 • Madamiséla. Luisterspel 1958
 • Salto mortale. Dramatiese fantazie 1934
 • Scenische bewerkingen. 1964
 • Toen Fonske en Mitke de hemel bezochten. 1928
 • Toen de H. Petrus afstemde op… Radio Sprookje 1931
 • Zonsverduistering. 1957

Vertalingen van toneel

 • En kruipen maar … (José Achegaray: A fuerza de ararstrarse) 1958

ESSAYS

 •  Andalusisch dagboek, pilgrimage naar leven en dood van Federico Garcia Lorca. 1964
 • Dichters van alle tijden.  1960
 • Dichters van deze tijd en van alle tijden  overdruk uit ‘Bulletin van SABAM. 1959 Herdruk in ‘Nieuwe stemmen’ 1960
 • Frederico Garcia Lorca. 1960
 • Giuseppe Ungaretti. 1964
 • Juan Ramon Jiménez. Nobelprijs 1956.