home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Aerts, Egbert

Maakt deel uit van:

Egbert Aerts

Anderlecht, 26 november 1941

Aerts Egbert 0

Vlaams-Brabants romancier

 

BIOGRAFIE

26 november 1941: Geboren te Anderlecht als enige zoon in het gezin van Huib Marie Aerts (Aarschot, o24 april 1908) en Emilia Gierts (Meise, o17 augustus 1911), bediende.

  • Vader Aerts was als journalist (binnenlandse politiek, cultuur) bij het Algemeen Nieuws werkzaam en (van 1933 tot 1944) bij De Standaard; later was hij (tot 1974) secretaris van de landbond der bedrijfspluimveehouders; onder de pseudoniemen Elmar Borg en Herbert Aarden publiceerde hij een dichtbundel (Nachtelijke gaarde, 1931) en twee romans (Heimwee, 1941 en De magische overzijde, 1960);

1947- 1953: Lagere school in Strombeek-Bever.

1953-1959: Oude humaniora aan het St.-Pieterscollege (1953-1955) te Jette en het Heilig Hartcollege (1955-1959) te Tervuren;

1959-1964: Studeert Germaanse filologie aan de K.U. Leuven: bij prof. dr. José Aerts (Albert Westerlinck) maakt hij zijn licentieverhandeling ‘Het lichtmotief in de poëzie van Guido Gezelle’ (1968);

Sinds 1969: Als neerlandicus verbonden aan de Middelbare Normaalschool van het Brusselse St.-Thomasinstituut (Nieuwland 198);

1973: Debuteert als schrijver van een verhalenbundel De afspraak. Het zijn zeven korte verhalen waarin jonge personages – meestal adolescenten – worden geconfronteerd met een onontkoombaar dramatisch gebeuren, waar ze geen vat op hebben. Maar toch proberen ze trouw te blijven aan hun innerlijke ‘afspraak’.

1975: Vrij snel verschijnt een tweede verhalenbundel Johans ontwaken, met daarin drie verhalen met dezelfde basisthematiek als in zijn eersteling. Ze tonen nogmaals aan hoe moeilijk het is om de weg van mens tot mens te vinden. En toch is niets zonder zin in het leven: elke ontmoeting, elke gebeurtenis kan een wegwijzer zijn naar de ontdekking van zichzelf én de ander

1976 -1980: Tevens lesgever in de afdeling Voordrachtkunst van het Koninklijk Muziekconservatorium in Brussel;

Sinds 1977: Lid van PEN (van de V.V.L. maakt hij geen deel uit)

1979: Een derde verhalenbundel: Een oord van verlangen.

1985: Na drie verhalenbundels verschijnt van zijn hand de roman De terugkeer van Werner Meyrink.

Nadien verschijnen nog verschillende romans, de laatste in 2020 bij Uitgeverij De Vries-Brouwers te Antwerpen: De verborgen plek.

Iets over zijn werk.

Met de verhalen en romans die hij sinds 1973 publiceerde, wordt hij beschouwd als een typische vertegenwoordiger van de zgn. ‘stille generatie’ uit de jaren ’70; Zo, althans werd in juli/augustus 1980 het toenmalige jongste Vlaamse proza genoemd in een speciaal nummer van het literaire tijdschrift Kreatief.

Egbert Aerts’ werk is verwant aan dat van  Erik van Ruysbeek. De hoofdfiguur van de diepgaande roman Een oord van verlangen (1979) ontdekt dat je niets mag bezitten om alles te bezitten, niets mag zijn om alles te zijn. Alleen de ascetische onthechting staat borg voor de innerlijke rust waarnaar we verlangen

 

GERAADPLEEGDE BRONNEN

 

Andere bronnen (nog niet geraadpleegd)

  • Frans Van Campenhout, Vlaams-Brabantse auteurs, te weinig bekend. -256p geïllustreerd. Tien literaire essays over leven en werk van onder meer Egbert Aerts uit Vollezele, Benny Baudewijns, Willem M. Roggeman en de overleden Wilfried de Boeck uit Dilbeek en Herman Van Campenhout uit Meise.

 

BIBLIOGRAFIE

De gegevens van deze bibliografie werden onder meer nagekeken bij

  • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles.
  • Universiteitsbibliotheek – Katholieke Universiteit Leuven.
  • Piet Devos: Van reuzen tot dwergen. Bibliografie – Vlaamse schrijvers in de 20ste eeuw – Eerste drukken. Kortrijk, eigen beheer 2007.

Chronologisch overzicht

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1973 De afspraak. (verhalenbundel)

Bevat: Zaterdagmorgen, De afspraak, Tyr, Werner, Verhuizen, Begrafenis en Het testament.
Nota 1: ‘Zaterdagmorgen’ is het verhaal waarmee Egbert-Aerts in D.W.&.B. (1972, CXVII, blz. 507-513) debuteerde. Aan het verhaal gaat een motto vooraf uit het werk De magische overzijde van zijn vader Elmar Borg.
Nota 2: ‘Begrafenis’ verscheen aanvankelijk in D.W.&.B., 1973, CXVIII, blz. 516-525
Brugge: Uitgeverij Orion (N.V. Desclée De Brouwer Brugge). -92p.

Reeks: Merkstenen nr 62
Afmetingen: 19.50 x 12.50
Colofon: Gedrukt op de persen van Scheerders van Kerchove te Sint-Niklaas-Waas in opdracht van Uitgeverij Orion/ NV Desclée De Brouwer, Brugge.
1975 Johans ontwaken. (verhalenbundel)

Bevat: Johans ontwaken (pp 5-50), Ik zal je alles verhalen (pp 51 – 65) en Aljosja (pp 67-92).
Brugge: Uitgeverij Orion.   -92p.

Afmetingen: 21 x 13.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Colofon: Gedrukt op de persen van Drukkerij Antiqua te Retie in opdracht van uitgeverij Orion te Brugge.
1979 Een oord van verlangen. (verhalenbundel)

Bevat: Een gebeuren, Elegisch en Dagboekgeschriften van een architect.
Nota: ‘Een gebeuren’ verscheen ook in Kreatief, 1980, XIV, nrs. 2-3, blz. 30-41
Nijmegen: Uitgeverij B. Gottmer /Brugge: Uitgeverij  Orion. -160p.

Afmetingen: 23.50 x 15.50 (gebonden)
1985 De terugkeer van Werner Meyrink. (roman)

Omslag: Eddy Ausloos
Berchem: Uitgave Arsenaal v.z.w.   -206p.

Afmetingen: 20 x 13 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
© Egbert Aerts Walter Soethoudt
1987 ‘Thomas’ splendor veri’. (essay) In: Raaklijnen van het licht. Huldeboek voor Erik van Ruysbeek. Leuvense Schrijversaktie, 1987, blz. 95-114
1988 ‘Het expressionisme, romantisch en klassiek’. (essay) In: Catalogus (blz. 8-42) bij de tentoonstelling ‘Expressionisme hier en nu’ door de B.B.L. in 1988-1989 – 29.8 x 21 cm., 95 p., geïllustreerd in kleur en z/w.
1989 Andersen, of De ring rond Brussel. (roman)

Omslag: Gregie de Maeyer
Omslagillustratie: Artiest en Criticus, tweeluik van Frans Minnaert  ©  Sabam-Brussel.
Leuven: Uitgeverij De Clauwaert.   -212p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (gebonden– harde roodlinnen kaft met stofomslag)
Productie: Leo Peeraer  – Gezet in Garamond 2 11/11
Gedrukt en gebonden bij Scheerders van Kerchove N.V. , Sint Niklaas.
1993 Thuiskomst in Brugge. Proeve van een allegorische roman in drie bewegingen. (roman)

Omslagontwerp: Gregie de Mayer
Omslagillustratie: Edvard Munch, ‘De kus’ , Nasjonalgalleriet, Oslo
1995: Vertaald in het Italiaans door Annemieke van Orshoven met als titel Ritorno a Bruges: romanzo allegorico in tre tempi/movimenti. Uitgever: Bologna : Linferno, Pendragon. -94p.
Aerts Egbert 1 Leuven: Uitgeverij De Clauwaert.   -104p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (gebonden – harde blauwlinnen kaft met stofomslag)
Gezet in Garamond 2 11/11
Gedrukt en gebonden bij Scheerders van Kerchove N.V., Sint-Niklaas
1999 De berg van Caspar. (roman)

Omslagillustratie: Caspar Friedrich, ‘Morgen im Riesengebirge’. Berlijn Schloss Charlottenburg.
Dilbeek:  Uitgeverij Verba-Press (Oudstrijderslaan 25 1700 Dilbeek). -156p.

Afmetingen: 22 x 14 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Copyright: Verba Press – Verspreiding: EPO
2002 Het kunstenaarschap van Raf Coorevits. Kunstboek. Antwerpen: Pandora. -118p.
2010 Het intieme script. (roman) Antwerpen: Uitgeverij C. De Vries–Brouwers. -240p.

Afmetingen: 23.70 x 15.70 (gebonden, omslag geïllustreerd in kleur)
2014 De laatste reis. (roman) Antwerpen: Uitgeverij C. De Vries-Brouwers. -208p.
2020 De verborgen plek (roman) Antwerpen: Uitgeverij C. De Vries-Brouwers. -253p.

Afmetingen: 22 x 14 (ingenaaid – zachte kaft)