home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Berichten uit mijn atelier: 2014 week 37-39 (15 september – 05 oktober)

NIEUW TOEGEVOEGD : Jos Ghysen, Joris Note

BIJGEWERKT: talrijke toevoegingen en foto’s bij de bibliografie van HERMAN BRUSSELMANS, PAUL MENNES, DIANE BROECKHOVEN, PATRICK CONRAD en enkele anderen.

BIJGEWERKT: Bibliografie van Christina Guirlande, met dank aan de auteur voor haar welwillende medewerking.

BIJGEWERKT: de bibliografie van zowel Gustaaf Segers, August Snieders als Cyriel Buysse werden hertoetst, desgevallend bijgewerkt en herschikt.