home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Veulemans, Jan

Jan Veulemans

Turnhout, 3 maart 1928

Jan Veulemans publiceerde romans, essays en novellen, maar is vooral gekend als dichter. Hij houdt van zijn volk en zijn streek en bezingt dat in plastische, eigentijdse verzen.

‘In de loop van een gezegend leven mocht ik ervaren dat poëzie aan het bestaan een dimensie toevoegt die ik niet meer wil missen.’  (Jan Veulemans)

BIOGRAFIE

3 maart 1928: Geboren te Turnhout in een arbeidersgezin. Vader Aloïs was arbeider en moeder Josefina Geenen huisvrouw.

1934-1939: Volgt lager onderwijs aan het Sint-Victor Instituut en het Sint-Jozefscollege te Turnhout.

1939-1945: Doorloopt het middelbaar onderwijs (Grieks-Latijnse afdeling) in hetzelfde Turnhoutse college .

1948-1952: Studeert aan de K.U.Leuven  rechten en behaalt het doctoraat in de Rechten

1953: Debuteert als dichter met de bundel Pianissimo. Opgang . De seizoenen . Inkeer, in 1956 gevolgd door Onbestendig en in 1960 Ergens een huis

1954-1959:  Juridisch adviseur bij ACV te Brussel.

1955: Behaalt het diploma van licentiaat in de sociale en politieke wetenschappen aan de K.U.L

1956-1977: Leraar recht aan het Hoger Instituut voor Maatschappelijk Werk te Antwerpen.

1960-1962: Regionaal Directeur Verbond Katholieke Werkgevers te Turnhout.

1960:  In zijn roman debuut Klaaske, mijn zoon – door hemzelf een ‘humoreske’ genoemd, blikt hij terug op zijn verleden en bepaalt hij, zich richtend tot zijn zoon, ook zijn blik op het heden.

 • Het handschrift van deze ‘humoreske’ werd in 1958 bekroond met de Prijs van de Provincie Antwerpen voor Proza.

1962-1988:  Personeelsdirecteur bij Janssen Pharmaceutica te Beerse.

1987: Lid van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde.

 • Werkend lid: 03/12/1987 – 19/03/2003.
 • Opvolger van Pieter Geert Buckinx. – Opgevolgd door Mark Insingel.

16 augustus 2008:  Werd door de stad Turnhout tot ereburger gekroond

Jan Veulemans publiceerde romans, essays en novellen, maar is in de eerste plaats gekend als dichter. Zijn bundels ‘Ademhalen’, ‘Ergens een huis’, ‘Nu en eeuwig’, ‘Brieven aan mijn zoon’ en ‘Want ik zeg stilte ‘ konden steeds weer rekenen op een enthousiast onthaal.

BEKRONINGEN

 • 1952: de poëzieprijs van de provincie Antwerpen
 • 1958: Arthur Merghelynckprijs (KANTL) voor Onbestendig
 • 1958: Poëzieprijs van de Vlaamse Poëziedagen
 • 1960: Literatuurprijs van de gemeente Hilvarenbeek voor Landschap
 • 1961: Poëzieprijs van de Vlaamse Poëziedagen
 • 1964: Literatuurprijs van de gemeente Hilvarenbeek voor zoon
 • 1977: de poëzieprijs van de provincie Antwerpen voor Anders denkend
 • 2007: Literatuurprijs van de Provincie Antwerpen voor zijn gezamenlijk werk.
 • 2007: Nestorprijs (De Nestor-prijs werd in het leven geroepen door de stichters-redacteuren van het kleine, maar gereputeerde literaire tijdschrift Heibel)
 • 2007: de provinciale prijs voor letterkunde 2007, voor een gezamenlijk oeuvre.
 • 16 augustus 2008: ereburger van de stad Turnhout.

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Websites

 

SMAAKMAKER

Een vorm van toekomst

Van de zachtmoedigen verwacht ik
de opstand tegen stenen
de woede om het staal
taal die een tijdperk zal splijten,
 
een handvol eenvoudigen acht ik
geroepen tot bewind
het recht een oogmerk haalbaar
 
en zienderogen zijn feiten:
armen een spoor leggend naar heil
barmhartigen de vonnissen sprekend
van velen het leed betaalbaar
 
Immers
van de zachtmoedigen verwacht ik
het geweld het opgespaarde
het scheuren van de grens
de verbijstering stichting van vrede
 
Zodoende
wordt aarde weer aarde
de mens wellicht een mens.

 

Uit Brieven aan mijn zoon:

Uit het vrouwelijke
van warm dromen aan het meer
van inwendige vragen
en verweer,
uit het mannelijke
van langdurig jagen
van beramen hopen
en blind wagen,
Uit het moederlijke van dit land vol koren
uit het lichaam dat ik wild bewoon
uit mijn angst zijt gij geboren:
 
mijn zoon
 

BIBLIOGRAFIE

De bibliografische gegevens werden onder meer nagekeken bij

 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience –Antwerpen.
 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles
 • Piet Devos: Van reuzen tot dwergen. Bibliografie – Vlaamse schrijvers in de 20ste eeuw – Eerste drukken. Kortrijk, eigen beheer 2007.
 • POËZIECENTRUM vzw – Gent

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klik op de foto

Chronologisch overzicht

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1953 Pianissimo.  (gedichtenbundel)

Bevat de cycli: Opgang . De seizoenen . Inkeer.
Antwerpen: Drukkerij Dils Gebruers. -52p.

Afmetingen: 23.30 x 15.40 (ingenaaid)
Colofon: ‘Pianissimo’ van Jan Veulemans werd in April 1953 gedrukt op de persen van de drukkerij Dils-Gebruers te Westerlo.
1956 Onbestendig.  (gedichtenbundel)

Bevat de cycli: Verzen van gisteren; A capella; Oprechte balladen; Moderato.
Antwerpen: Die Poorte. -58p.

Titelpagina in tweekleuren druk: zwart – bruin.
In een oplage van 220 genummerde exemplaren.
1960 Ergens een huis. (gedichtenbundel)

Bevat de cycli: Het huis; Lof van de honing; Innerlijk; Gestalten.
Brugge: Desclée De Brouwer N.V.   -54p.

Afmetingen: 22.10 x 15.60 (ingenaaid)
1960 Klaaske, mijn zoon. (roman)

Bekroond met de prijs voor het handschrift 1958 van de provincie Antwerpen.
veulemans-19 Leuven: Davidsfonds. -166p.

Reeks: Gulden reeks vol. 482. (1960-5)
Afmetingen: 20 x 13 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
1962 Driehonderd jaar heilig-graf. Turnhout. Schoten:
1962 Misschien morgen. (roman)

Bandontwerp: Luc Verstraete
Leuven: Boekengilde De Clauwaert V.Z.W. -192p.

Reeks: 1ste  boek van het uitgavenplan 1962/ 1963: 1
Afmetingen: 19.75  x 13
Gedrukt en gebonden bij de firma Scheerders van Kerchove NV, Sint-Niklaas.
1963 Poëet en poëzie. (essay) Brugge/Utrecht: Desclée De Brouwer. -79p.

Reeks: Noorderlicht: jonge literatuur uit de Nederlanden. – Brugge; vol. 1963: 3
Afmetingen: 17 x 11
1964 De wapens (53/9723) (roman)

Bandontwerp: Luc Verstraete
 Veulemans 22 Leuven: Boekengilde De Clauwaert-199p.

Reeks: 1ste boek in het uitgavenplan 1964/65.
Afmetingen: 20 x 13 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
Gedrukt en gebonden bij de firma Scheerders van Kerchove NV, Sint-Niklaas.
1965 Brieven aan mijn zoon. (gedichtenbundel)

Omslag: Pol Mara
Bevat de cycli: Een vrouw beminnen; Voorjaar; Zomer; Najaar; Aarde; Hemel; Brieven aan mijn zoon.
Deurle: Colibrant Uitgaven. -63p.

Afmetingen: 19.50 x 16 (ingenaaid)
Colofon: ‘Brieven aan mijn zoon’ werd in opdracht van de COLIBRANT UITGAVEN/ Deurle in de herfst van het jaar 1965 gedrukt op de persen van de drukkerij Erasmus/Ledeberg, in een genummerde oplage, uit de Gill letter corps 10 en op houtvrij editiepapier, de omslag werd verzorgd door Pol Mara.
Dit is nummer 7
1967 Water. (novelle)

Lay-out en omslag: Paul Vanden Dorpe
 Veulemans 16 Leuven: Boekengilde De Clauwaert V.Z.W. -60p.

Reeks: uitgegeven voor de leden van de Clauwaert-Vereniging nummer 36
Afmetingen: 19.50 x 12 (ingenaaid)
1968 Dag mens: de tijdgenoot in de roman. (essay)

Ontwerp: J. Piet
Lier: Van In. -117p.

Reeks: Campus.Verhandelingen van de Katholieke Vlaamse Hogeschooluitbreiding. – Antwerpen, 1924 – 1966; vol. 509
Afmetingen: 20.25 x 14.50
1969 Het woord vrede. (gedichtenbundel)

Bevat de cycli: Curriculum vitae; Ergens ter wereld; De waarheid nabij; Anders gezongen; Het woord vrede. Het omslag is van Pol Mara.
Deurle: Colibrant Uitgaven. -64p.

Afmetingen: 21.50 x 13.40 (ingenaaid – kaft met flappen)
Colofon: ‘Het woord vrede’ van Jan Veulemans werd in opdracht van de COLIBRANT-UITGAVEN te Deurle in het voorjaar van 1969 gedrukt op de persen van de N.V. Drukkerij Erasmus te Ledeberg/Gent, op houtvrij editiepapier en gezet uit de Italian Old Style letter.
1973 Wachten op een wonder. (roman)

Lay-out en omslag: Wilfried Smets
 Veulemans 13 Leuven: De Clauwaert V.Z.W. -175p.

Reeks: Boekengilde De Clauwaert. – Leuven; vol. 26: 1
Reeks: 1ste boek in het uitgavenplan 1973/74
Afmetingen: 20 x 13 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
Gedrukt en gebonden bij de firma Scheerders van Kerchove N.V., Sint-Niklaas
1975 Elke dag leven. (poëzie – bloemlezing)

Bevat gedichten uit: Ergens een huis; Brieven aan mijn zoon; Het woord vrede; Ongebundeld.
Hasselt : Uitgeverij Heideland-Orbis nv. -79p.

Afmetingen: 18 x 10.50 (pocket)
Reeks: Poëtisch Erfdeel der Nederlanden; vol. 92
1976 Anders denkend. (gedichtenbundel)

Bevat de cycli: Omtrent het geluk; Hedendaagse geschiedenis; Achter de dingen.
Brugge : Uitgeverij Orion / Uitgeverij Desclée De Brouwer.  -56p.

Reeks: Bladen voor de Poëzie. Jrg.24, nr.6 [tweede serie]
Afmetingen: 21 x 13 (paperback)
1976 De zomer. (roman)

Omslag en vormgeving: Paul Vanden Dorpe
Leuven: De Clauwaert V.Z.W. -191p.

Reeks: Eerste boek in het uitgavenplan 1976/77.
Afmetingen: 20 x 13 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
Gedrukt en gebonden bij de firma Scheerders van Kerchove N.V., Sint-Niklaas
1977 De kunst van May Claerhout, poëtisch ingelijst door Jan Veulemans. Brussel: Arcade. – z.p. (+/- 90).

Afmetingen: 27 x 26,5 cm,  Gebonden, zwart linnen, verzilverde titel op voorplat en rug, originele geïllustreerde omslagwikkel rijkelijk geïllustreerd in kleur en z/w.
1978 De ziekte van Kahler. (novelle)

Omslag: Raf Suttel
 veulemans-21 Leuven: De Clauwaert V.Z.W.  -64p.

Reeks: Novellenbibliotheek nr 63  – Uitgaven voor de leden van de Clauwaert-Vereniging.
Afmetingen: 19.50 x 12 (ingenaaid)
1981 Ach, mijn dal. (roman)  veulemans-18 Leuven: De Clauwaert V.Z.W.  -163p.

Reeks: derde boek in het uitgaveplan 1980/81
Afmetingen: 20 x 12.50 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
Gedrukt en gebonden bij de firma Scheerders van Kerchove Sint-Niklaas
1981 Ademhalen. (gedichtenbundel)

Bevat de cycli: Ziende; De tedere dingen; Omtrent de schade; Oog op Rome; Boven de wereld.
De illustratie op de omslag is van de hand van Jos. Van den Abeele

 

Beveren: Orion-Colibrant. 59p.

Reeks: Bladen voor de poëzie. Jrg.29, nr.3 [tweede serie].
Afmetingen: 21 x 14.20 (ingenaaid)
Colofon: ‘Ademhalen’ van Jan Veulemans werd in de maand april 1981 gedrukt op de persen van drukkerij Sanderus te Oudenaarde in opdracht van Orbis en Orion, uitgevers, Beveren, als derde nummer van de 29ste jg. van de ‘Bladen voor de Poëzie’
1982 Nu en eeuwig. (gedichtenbundel)

Bevat de cycli: Gezien; Gezegd; Gezongen; Gedacht; Gereisd; Geloofd.
Omslagontwerp en grafische vormgeving: Wivina Lannoo

 

 

Tielt/Bussum: Uitgeverij Lannoo. -69p.

Reeks: De golfbreker. – Tielt; vol. 1982: 3
Afmetingen: 22.30 x 13.80 (ingenaaid, licht kartonnen kaft met flappen)
Gezet, gedrukt en gebonden bij Drukkerij-Uitgeverij Lannoo pvba, Tielt

 

1984 De leegte. (novelle)

Omslag: Leo De Kort
veulemans-20 Leuven: De Clauwaert V.Z.W. -53p.

Reeks: Novellenbiblioteek. – Leuven; vol. 80
Afmetingen: 19.50 x 12 (ingenaaid)
1984 Ondanks de crisis. (essay) Leuven: Davidsfonds. -80p.

Reeks: Horizonreeks  vol. 56
Afmetingen: 20.75 x 12.75 (gelijmd)
1987 Niet tot elke prijs. (roman) Leuven: De Clauwaert V.Z.W.  -198p.

Reeks: Tweede boek in het uitgaveplan 1987/88; vol. 40: 2
Afmetingen: 20 x 12.50 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
Gedrukt bij Drukkerij Smits in Wommelgem . Voor de afwerking zorgde de firma Scheerders van Kerchove N.V., Sint-Niklaas
1987 Want ik zeg stilte. (gedichtenbundel)

Bevat de cycli: Teder; Anderen; Dagen; Bedachtzaam.
Grafische vormgeving: Mark Leytens

 

 

Wommelgem: Uitgeverij Den gulden Engel bvba. -64p.

Afmetingen: 22 x 14.80 (ingenaaid – met flappen)
Colofon: De dichtbundel ‘ Want ik zeg in stilte’ van Jan Veulemans werd in opdracht van Uitgeverij Den Gulden Engel gezet uit de 12 punts Bembo en gedrukt op de persen van Drukkerij Smits te Wommelgem. Boekbinderij De Bruyn & Gouffeau te Schoten zorgde voor de afwerking.

 

1987 De Lievenskapel en de Mariadevotie te Kapellen.

Illustraties: Rik de Vos.
Woord vooraf J.Mallien (pastoor). Met 48 illustraties buiten tekst. Literatuuropgave.
Kapellen:  -66 blz+illustraties.

Afmetingen: 23×14,50 (paperback)
1990 Vogelvrij dagboek. (essay)

Omslag: Gregie de Maeyer  
Foto omslag: Paul van Wouwe
 Veulemans 12 Leuven: Davidsfonds. -214p.

Afmetingen: 20.75 x 13 (paperback)
Gezet in New Baskerville 10/11
Gedrukt en gebonden bij Scheerders van Kerchove N.V., Sint Niklaas.
1991 De geur van arbeid, (of de zakenwereld in zijn hemd). (verhalen)

Omslagtekening en vormgeving: Eric Willems
 Veulemans 17 Turnhout: Uitgeverij Heibrand. -147p.

Afmetingen: 21 x 13.50 (ingenaaid)
Druk: Caers n.v. Oud-Turnhout
1992 Ik zal genezen. (roman)

Omslagillustratie: Erik Strobbe.
 Veulemans 14 Leuven: Davidsfonds. -149p.

Reeks: Romanreeks / Davidsfonds. – Leuven; vol. 703
Afmetingen: 21 x 13 (paperback)
Gezet in New Baskerville 10/11
Gedrukt en gebonden bij Scheerders van Kerchove NV,, Sint Niklaas.
1994 Monniken in de Kempen: twee eeuwen abdij Westmalle. (essay) Turnhout: Brepols. -95p.
1995 Postel, een abdij. Turnhout: Brepols. -79p. Met illustraties.

Afmetingen: 21 x 13
1995 Ogen krijgen. (gedichtenbundel)

Bevat de cycli: Lieve aarde; Leven sloeg toe; De tekens.
Leuven: Uitgeverij P. -48p.

Afmetingen: 21 x 13 (ingenaaid, kartonnen band met flappen)
Colofon: Gezet in Minion door Typeface n.v.
Gedrukt door Drukkerij Overloop, Wilsele
1997 Recht op God en tabak. (essay)

Omslagtekening; vormgeving: Eric Willems
Turnhout: Uitgeverij Heibrand. -94p.

Afmetingen: 21 x 13.50 (ingebonden)
Druk: Caers n.v. Oud-Turnhout
1999 Verzamelde gedichten. (poëzie – verzamelboek)

Bevat: Ergens een huis; Brieven aan mijn zoon; Het woord vrede; Anders denkend; Ademhalen; Nu en eeuwig; Want ik zeg stilte; Ogen krijgen; Eindstand.
Westerlo: Kramat. -318p.

Afmetingen: 22.50 x 14.80 (ingenaaid)
Drukwerk: Caers n.v. Oud-Turnhout

 

2000 Alles gehad. Vosselaar: Uitgeverij Heibrand. -126p.
2002 Daar sta ik dan als leek. (essays)

Kaft: Cisterciënzerkerk te Ourscamp
 Veulemans 23_2002 Terhagen-Rumst: Thomas More-Genootschap. -109p.

Afmetingen: 21 x 14 (paperback)
Drukkerij Room, Sint Niklaas
2008 Leven met de islam. (essay/pamflet)

2009: 2de druk
 Veulemans 11 Brussel: Uitgeverij Egmont. -93p.

Afmetingen: 21 x 14 (paperback)
2010 Zo dacht ik. Over de dingen dezer dagen.  (essay/pamflet) Brussel: Uitgeverij Egmont. -120p.
2015 Omzien. (gedichtenbundel)

Bevat de cycli: Panoramisch, Blijvenden, Aanwezigheid
 Veulemans 15 Antwerpen/Rotterdam: Uitgeverij C. de Vries-Brouwers. -64p.

Afmetingen: 20 x 13 (ingenaaid – kaft met flappen)