home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Vlaminck, Erik

Erik Vlaminck

Kapellen, 2 juli 1954

 
Erik Vlaminck (1954) is een maatschappelijk geëngageerd roman- en theaterschrijver. Als theatermaker werkte hij in opdracht van diverse professionele gezelschappen, maar ook met het amateurtheater heeft hij ruime ervaring.
Hij werd bekend met zijn zesdelige roman fleuve ‘Het schismatieke schrijven: kroniek van een familie’, over het ongewone leven van mensen in het Vlaanderen van de 20ste eeuw.
Met zijn ‘Brieven van Dikke Freddy’ laat hij een dakloze zijn problemen op een humoristisch-satirische wijze aankaarten bij de groten des vaderlands. De brieven verschenen begin 1993 in het tijdschrift Alert, later in boekvorm en op de planken. Tot op heden verschijnen nieuwe brieven.

 

BIOGRAFIE

2 juli 1954: geboren te Kapellen. Zoon van Georges Vlaminck (1923-1981), handelsreiziger, en Anna Rombouts (1929-1989), huisvrouw en naaister.

1960-1973: lagere en middelbare school aan het Sint Michielscollege te Brasschaat.

1973-1975: lerarenopleiding aan het Pius-X instituut te Antwerpen met als vakken Nederlands, geschiedenis en economische wetenschappen.

5 juli 1975: huwt met Agnes Cornelissens (scheiding volgt in 1980, maar beiden blijven  vrienden).

1975: publiceert in eigen beheer en op beperkte oplage het kortverhaal Proefschrift.

september 1975 – maart 1976: werkt als hulpverlener in een psychiatrisch centrum te Mortsel.

1976: publiceert bij uitgeverij Soethoudt de novelle De troost, zijn officiële debuut.

1977: publiceert zijn eerste en enige dichtbundel Kringlopen. De bundel bestaat uit losse bladen in een kartonnen map. Zo kunnen de lezers zelf de volgorde bepalen of gedichten verwijderen.

april 1976 – december 1977: vervult burgerdienst (vervangende legerdienst) op het nationaal secretariaat van het Vlaams Verbond voor Katholieke Scouts en Meisjesgidsen waar hij de Jinwerking (werking voor 16-, 17-jarigen) coördineert.

december 1977: gaat opnieuw in het psychiatrisch centrum te Mortsel werken (wordt daar oprichter en diensthoofd van de ‘dienst vrije tijd’).

1980-1984: is mede-oprichter van het Seeftheater, een buurttheater in de Antwerpse volkswijk Seefhoek. Hij schrijft en regisseert er 4 stukken, waaronder Stuyvenberg, da’s niet erg dat later onder de titel Om dood te vallen wordt opgevoerd bij het Brusselse Brialmonttheater.

2 juli 1982: gaat samenwonen met Myriam Van Gael (ze huwen op 1 april 2003).

1984-1994: werkt in de welzijnssector. Hij is o.a. initiatiefnemer voor een project begeleid wonen (Het Anker) en een arbeidszorgproject (Het Magazijn). Hij is mede-oprichter van een straathoekwerkproject en een centrum voor algemeen welzijnswerk (PWNA, later Metropool).

1985-1988: psychotherapie-opleiding aan de Interaktie Akademie te Antwerpen.

1992: publiceert de roman Quatertemperdagen; de opener voor een zesdelige familiekroniek.

 • Daarop volgen al snel de andere delen: Wolven huilen (1993), Stanny, een stil leven (1996), De portrettentrekker (1998), Houten schoenen (2000) en Het schismatieke schrijven (2005).
 • De romanreeks kreeg een plek in Pieter Steinz’ Gids voor de wereldliteratuur: ‘… de emotionele lading van zijn verhalen over armoe, oorlog, collaboratie en stadsvernieuwing was groot, en Vlamincks weemoedige en humoristische stijl, en vooral zijn beheersing van de spreektaal, maakten zijn roman fleuve tot een hoogtepunt van de recente Vlaamse literatuur.’

1993: start in Alert (tijdschrift voor sociaal werk en politiek, later opgenomen op het webplatform www.sociaal.net ) de column Brieven van Dikke Freddy.

 • Uit die brieven werd voorgelezen op tal van congressen, colloquia en literaire podia. Vele van deze columns werden in boekvorm uitgegeven: Brieven van Dikke Freddy (2000), Meer brieven van Dikke Freddy (2007), Hoogachtend, Dikke Freddy (2013), Dikke Freddy aan Zee (2016)
 • De Morgen van 1 augustus 2014 zegt hierover: ‘Dikke Freddy is Vlamincks handpop zonder blad voor de mond. Hij haalt ze graag uit de kast om stekelig commentaar te geven op ongelijkheid, discriminatie en armoede in de samenleving.’

1994: stopt met werken in de welzijnssector (zal er wel nog tot 2013 actief blijven als bestuurder-vrijwilliger, o.a. als voorzitter van een Centrum Algemeen Welzijnswerk in Antwerpen) en wordt in hoofdberoep schrijver.

1997-2006: is docent aan de SchrijversAcademie te Antwerpen (van 2000 tot 2006 zal hij dit opleidingsinstituut ook leiden).

2002-2006: is lid van de adviesraad van het Fonds voor de Letteren in Nederland.

2006: is mede-oprichter van de Vlaamse Auteursvereniging, de belangenvereniging voor Vlaamse auteurs, vertalers en illustratoren. Hij zal er ook de eerste voorzitter worden (hij blijft voorzitter tot 2013).

2008: publiceert Suikerspin, een historische roman over het leven van vier generaties kermisreizigers.

 • Het boek zorgt voor een doorbraak bij een groot publiek (9e druk in 2016).
 • Ook zijn volgende romans: Brandlucht (2011) en De Zwarte Brug (2016) kunnen op ruime belangstelling rekenen.

2012: première van Van de Velde, een theatervoorstelling geschreven in opdracht van Olympique Dramatique en Toneelhuis Antwerpen.

 • In de daaropvolgende jaren zullen ook andere gerenommeerde gezelschappen stukken van hem opvoeren, o.a. Diep in mijn hart (Tutti Fratelli, 2013), Suikerspin (Laika, 2013), Ten huwelijk (Tutti Fratelli 2014) en De Wattman (De Kolonie mt, 2016).

2012: wordt verkozen tot lid van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde.

2014-2016: is prominent aanwezig op het festival Theater aan Zee (TAZ) in Oostende.

 • Er zijn niet alleen telkens opvoeringen van theaterstukken van zijn hand, met Brieven van Dikke Freddy is hij tevens gastcolumnist van het festival.

2015-2017: is voorzitter van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde.

2017: Maakt een tournee doorheen Canada en geeft in Montréal, Ottawa, Vancouver, Calgary en Toronto lezingen over Fire and Air, de Engelse vertaling van zijn roman Brandlucht uit 2011.

2018: Verblijft enkele weken als writer in residence in Leeuwarden, culturele hoofdstad van Europa, en schrijft er in opdracht van De Buren het citybook Matchbox nr. 9.

2018: wordt voorzitter van PEN-Vlaanderen.

2019: Dikke Freddy gaat op toernee door Vlaanderen. In een sobere maar treffende regie van Luc Coorevits, leest Erik Vlaminck een aantal treffende brieven voor van Dikke Freddy waarin hij armoede en ongelijkheid aankaart bij het OCMW, reisbureaus, de burgemeester der Antwerpenaren en zowat alle ministeries, van Welzijn tot Tewerkstelling en van Volksgezondheid tot Huisvesting.

Tijdens de voorstelling is er ook aandacht voor ’Uit woede en onbegrip’, het vlammende pamflet tegen armoede van Erik Vlaminck en Jos Geysels, een uitgave van  Uitgeverij Vrijdag.

2021: in zijn beproefde volkse idioom brengt Erik Vlaminck een theaterstuk boeren (geen hoofdletter!) waarin de boerenstiel een hoofdrol krijgt. Geen dweepzuchtige romantiek maar een realistisch oog voor een ambacht dat botst met klimaatzorg en de greep van het grootkapitalisme.

2023: Met zijn roman ‘Iconen’ wil de auteur een inkijk geven in de gang van zaken in een psychiatrisch centrum in het Vlaanderen van de jaren zeventig. In het Klara-programma Pompidou vatte de auteur het als volgt samen: “Ik heb een roman geschreven gebaseerd op de realiteit. De psychiatrie van toen, dat waren precies de Middeleeuwen. Ik heb in zo’n instelling gewerkt en het was traumatisch om daar te zijn. Laat staan om daar als patiënt te verblijven.”

BEKRONINGEN

 • Baziel De Craeneprijs voor poëzie 1975 (Gedicht voor Ellen Sutherland)
 • Provincieprijs Antwerpen voor theater 2008 (Dank u, heren)
 • Provincieprijs Antwerpen voor proza 2010 (Suikerspin)
 • Cultuurprijs gemeente Kapellen 2012
 • Halewijnprijs (literatuurprijs v/d stad Roermond) 2013 (Oeuvreprijs)
 • Gulden Boek 2016 (prijs voor verdienste in het boekenvak)
 • Shortlist AT&T-prijs 1994 (Wolven huilen)
 • Longlist Librisprijs 2009 (Suikerspin)
 • Longlist AKO-prijs 2009 (Suikerspin)
 • Longlist Librisprijs 2012 (Brandlucht)
 • Longlist AKO-prijs 2012 (Brandlucht

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Websites

Referenties

 • Dirk Leyman, Theaterfan wordt kermisklant. Erik Vlaminck vertaalt zijn novelle ‘Miranda van Frituur Miranda’ naar de scène. De Morgen 1 augustus 2014 p.M5
 • Pieter Steinz, Gids voor de wereldliteratuur. Nieuw Amsterdam, 2015, p.473
 • Biografische gegevens geautoriseerd door Erik Vlaminck op 1 december 2016

BIBLIOGRAFIE & AUDIOGRAFIE

Woordje vooraf
 • Zijn publicaties verdeelt Vlaminck in ‘Het literaire experiment’ (teksten van 1975 ‘het proefschrift tot 1984 ‘De blauwe steen’) en ‘de literaire carrière’ (1992 tot heden).
 • De publicaties uit de periode van het literaire experiment zijn enkel nog antiquarisch te verkrijgen.
 • De bibliografie geeft het prozawerk en het theaterwerk afzonderlijk in telkens een chronologisch overzicht. Daarna volgt een overzicht van verhalen – voorlopig twee – die bij De Buren audiografisch zijn uitgegeven.
 • Er is tevens een beknopt overzicht van het oeuvre van Erik Vlaminck gerangschikt per genre, alfabetisch op titel
De bibliografische gegevens werden onder meer nagekeken bij
 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience –Antwerpen.
 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles
 • Piet Devos: Van reuzen tot dwergen. Bibliografie – Vlaamse schrijvers in de 20ste eeuw – Eerste drukken. Kortrijk, eigen beheer 2007
Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klik op de foto
Chronologisch overzicht
Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1975 Proefschrift. (novelle) Verantwoordelijke uitgever : Erik Vlaminck Klappeistraat 14 Antwerpen (eigen beheer). -20p.

Afmetingen: 20 x 13.50 (gelijmd)
1976 De troost. (novelle)

Druk-Verantwoordelijke Uitgever – Typografie-Omslagontwerp: Walter Soethoudt Perenstraat 15, 2000 Antwerpen.
Foto: Alex Nijs
Antwerpen: Uitgeverij Walter Soethoudt. -32p.

Afmetingen: 19 x 12.75
1977 Kringlopen. (poëzie)

vlaminck erik 18a         vlaminck erik 18b

vlaminck erik 18 Verantwoordelijke uitgever: Erik Vlaminck  (eigen beheer). -22p.

Losbladige uitgave verzameld in map.
1978 Afspraak met ooievaar. (novelle) Verantwoordelijk uitgever: Erik Vlaminck, René de Pauwstraat 57, 2080 Kapellen (eigen beheer)  -35p.

Afmetingen: 19 x 12.75 (ingebonden)
1980 Het kermisbed. (novelle)

Verantwoordelijke Uitgever: Walter Soethoudt Perenstraat 15, 2000 Antwerpen.
Photosetting: Walter Soethoudt
 vlaminck erik 23 Antwerpen: W. Soethoudt. -38p.

Afmetingen: 20 x 13 (ingenaaid)
1981 De mosselkop. (novelle) Verantwoordelijke uitgever: Erik Vlaminck, Karel de Preterlei 150, 2200 Borgerhout -35p.

Afmetingen: 20 x 13 (ingenaaid)
Realisatie  Uitg. Soethoudt, Antwerpen
1984 De blauwe steen. (novelle)

Omslagillustratie: Greet Verhoeven   –  typografie: Studio DNB
Antwerpen/Amsterdam: De Nederlandsche Boekhandel. -78p.

Afmetingen: 21 x 12 (ingenaaid)
1992 Quatertemperdagen. (roman: familiekroniek)

Omslagontwerp: Joost van de Woestijne
Amsterdam: Wereldbibliotheek. -126p.

Afmetingen: 21 x 13 (ingenaaid met stofomslag)
1994 Wolven huilen. (roman: familiekroniek)

Omslagontwerp: Joost van de Woestijne.
1996: bewerkt voor toneel onder dezelfde titel.
Amsterdam: Wereldbibliotheek. -153p.

Afmetingen: 21 x 13 (ingenaaid)
1996 Stanny, een stil leven. (roman: familiekroniek)

Omslagontwerp: Joost van de Woestijne.
Amsterdam: Wereldbibliotheek. -108p.

Afmetingen: 21 x 13 (ingenaaid – zachte geïllustreerde kaft met flappen)
1998 De portrettentrekker. (roman: familiekroniek)

Omslagontwerp: Joost van de Woestijne
Omslagfoto: Eric Haverkorn
Amsterdam: Wereldbibliotheek. -172p.

Afmetingen: 21 x 13 (ingenaaid – zachte kaft met flappen)
1999 Tomates Crevettes. (verhaal)

Aangeboden als geschenk aan de bezoekers van de 23ste editie van Het Andere Boek.
Omslagontwerp: Joost van de Woestijne
Foto omslag Gerhard Jaeger
Bevat tevens pp (39) – 44: Een geschiedenis van verzwegen verhalen. Over het werk van Erik Vlaminck
Amsterdam: Wereldbibliotheek. -47p.

Afmetingen: 16.50 x 12 (gelijmd)
Colofon: Sinds 1935 kent uitgeverij Wereldbibliotheek een Traditie van premie-uitgaven. Dit najaar is het geschenk van Erik Vlaminck: Tomates crevettes.
1999 Ida; Patrick. ( 2 verhalen)

Omslagontwerp & omslagfoto: Franky Claeys.
Gettoblaster! Is een project van Jeugd en Stad en Barre Weldaad vzw? De verhalen zijn gebaseerd op getuigenissen van en interviews met 10 jongvolwassenen in de Bijzondere Jeugdzorg.

In: Gettoblaster. (een bundel over probleemjongeren)

Uitgeverij Manteau/Standaard uitgeverij, Antwerpen. – 158p. Samengesteld door Herman Wolf.
Ida: pp 86-90; Patrick pp 133-138.

1999 Mijn leren vest is craquelé. (verhaal) Vzw Recht Op. (Belangenvereniging voor armen)
2000 Houten schoenen. (familiekroniek)

Omslagontwerp: Joost van de Woestijne
Fotos omslag Fotofolio en Mark Lee Rotenberg
Amsterdam: Wereldbibliotheek. -140p.

Afmetingen: 21 x 13 (ingenaaid)
2002 Brieven van Dikke Freddy. (columns in briefvorm)

Ingeleid door Jos Geysels en uitgeleid door Chris Coenegracht.
Vormgeving: Dooreman.
Illustratie voorplat: Otto Dix, Bildnis des Schauspielers Heinrich George, 1932 © Galerie der Stadt Stuttgart.
De column ‘Brieven van Dikke Freddy’ verschijnt in ALERT. Alert is in Vlaanderen bekend als een duidend en opiniërend tijdschrift dat om de twee maanden informatie biedt over de ontwikkelingen in de sector welzijn en gezondheid. ALERT is een product van de vzw Pluralistisch Overleg Welzijnswerk.
 vlaminck erik 21 Leuven: Van Halewyck. / Amsterdam: Wereldbibliotheek. -79p.

Afmetingen: 21 x 12.50 (ingenaaid)
Zetwerk: Griffo, Gent.
Druk: Imschoot, Gent.
2003 Angélique. (novelle)

Omslagontwerp: Nico Richter
Omslagfoto: Val Loh/Fotonica/Image Store’
Foto auteur binnenkant achterzijde: Chris van Houts
 
Bestaat tegelijkertijd (eveneens 2003) als monoloog voor toneel.
Amsterdam: Wereldbibliotheek. -63p.

Afmetingen: 21 x 13 (ingenaaid – kartonnen kaft met flappen)
2004 Anastasia. (novelle)

Aangeboden door Boekhandel Blokker – Heemstede – t.g.v. de jaarwisseling 2004-2005.
Amsterdam: Februari boekhandels. -27p.
2005 Het schismatieke schrijven. (roman: familiekroniek)

Omslagontwerp: Joost van de Woestijne.
Amsterdam: Wereldbibliotheek. -158p.

Afmetingen: 21 x 13 (ingenaaid – kartonnen kaft met flappen)
2005 Langs moederszijde.

Het schismatieke schrijven: kroniek van een familie vol. 1
Bevat : Anastasia, Quatertemperdagen en Wolven huilen.
Amsterdam: Wereldbibliotheek. -239p.
2005 Langs vaderszijde.

Het schismatieke schrijven: kroniek van een familie vol. 2
Bevat: De portrettentrekker en Houten schoenen.
Amsterdam: Wereldbibliotheek. -255p.
2005 Langs schrijverszijde.

Het schismatieke schrijven: kroniek van een familie vol. 3
Bevat : Stanny, een stil leven en Het schismatieke schrijven.
Amsterdam: Wereldbibliotheek. -237p.
2005 Het doet ons genoegen dat u thans met ons voorstel akkoord gaat: honderd jaar liefde voor Vlaanderen. (bloemlezing)

Ondertitel op omslag: Grasduinen in de archieven van het AMVC-Letterenhuis en Uitgeverij Wereldbibliotheek, uitgegeven in samenwerking met het AMVC-Letterenhuis te Antwerpen. – uitgegeven naar aanleiding van de honderdste verjaardag van Uitgeverij Wereldbibliotheek
Samengesteld door Peter Theunynck & Erik Vlaminck.
Amsterdam: Wereldbibliotheek. -63p.

Afmetingen: 21 x 13 (gebrocheerd kaft met flappen)
2007 Meer brieven van Dikke Freddy 2002-2007. (columns in briefvorm – verschenen in ALERT)

Cover: Filip Coopman   Coverbeeld: Geertrui Daem
Leuven: Van Halewyck.  / Amsterdam: Wereldbibliotheek.  -95p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (ingenaaid – kartonnen kaft met flappen)
Druk: Peeters, Herent
2008 Suikerspin. (roman)

Omslagontwerp: Bureau Beck
omslagillustratie:  © Corbis.
2013: Bewerkt tot theatervoorstelling onder zelfde titel.
Amsterdam: Wereldbibliotheek. -286p.

Afmetingen: 21 x 13 (ingenaaid – kartonnen kaft met flappen)
2009 Het goede doel. (kortverhaal voor Stories for Life)

 
In het kader van Music for life

 

2009 Stories for live In de bundel Stories for live  pp 63-72.

Uitgave van Boek.be, Borgerhout. -107p.
Afmetingen: 20 x 12,50 (paperback)
Vormgeving omslag en binnenwerk: Tom Hautekiet en Tom Stuykens.
Fotografie: Koen Broos.
Papier:Maxi Offset 100 gr.
Cover: Invercote Creato Mat 240 gr
2010 Winnen. (novelle)

2020: heruitgegeven bij uitgeverij Vrijdag n.v. in de reeks Wablief-boeken met andere kaft.

 vlaminck Antwerpen: A. Manteau. -128p.

Reeks: Wablieft-boeken. – Mechelen; vol. 2010: 5
Afmetingen: 20 x 12.40 (zachte kaft)

 

2011 Brandlucht (roman)

Omslagontwerp: Nico Richter.
Omslagillustratie: David Mendelsohn / Masterfile.
Foto auteur op achterflap: Chris van Houts.
2015: Engelse vertaling onder de titel Fire and air vertaald door Paul Vincent. Uitgeverij: House of Anansi Press Incorporated,  Toronto. Paperback -258p.
Amsterdam: Wereldbibliotheek bv (Spuistraat 283 -1012 VR Amsterdam). -244p.

Afmetingen: 21 x 13 (gelijmd – kartonnen kaft met flappen)
2013 Miranda van frituur Miranda. (novelle)

Omslagontwerp: Bureau Beck
Omslagillustratie: Hollandse Hoogte.

 

Amsterdam: Wereldbibliotheek bv (Spuistraat 283 -1012 VR Amsterdam). -88p.

Afmetingen: 20 x 20 (gebrocheerd – kaft met flappen)
Colofon: Fragmenten uit Miranda van Frituur Miranda werden verwerkt in de theaterversie van Suikerspin, die in maart 2013 bij Laika in Antwerpen in première ging.
2013 Hoogachtend, Dikke Freddy. 20 jaar brieven van Dikke Freddy. (columns in briefvorm)

Coverbeeld: Geertrui Daem
Cover: Pascal van Hoorebeke
Druk: Wilco, Amersfoort
Bevat een selectie uit de columns Brieven van Dikke Freddy van schrijver Erik Vlaminck die tussen 1993-2013 verschenen in ALERT, tijdschrift voor sociaal werk en politiek.
 vlaminck erik 16 Leuven: Uitgeverij Van Halewyck. -144p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (garenloos – kaft met flappen.)
 
Zie ook: Brieven van Dikke Freddy 2002 & Meer brieven van Dikke Freddy 2007.

 

2014 De schande en de keerzijde. Over armoede en ongelijkheid. (armoedeaanklacht)

Auteurs: Jos Geysels en Erik Vlaminck.
Inhoud: Vooraf (pp 7-8) ; Deel I – Jos Geysels – De schande (pp 11-59) ; Deel II – Erik Vlaminck – De keerzijde. Een biografische schets van Van de Kieboom Ronny (pp 61-86).
Cover: www.armeedeverre
Druk: Wilco, Amersfoort.
Leuven: Uitgeverij Van Halewijck. -96p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft met flappen)
Nota: In De schande, richt Geysels zijn pijlen op het slabakkende armoedebeleid in de Wetstraat en houdt hij een pleidooi voor een brede beweging tegen ongelijkheid. Vlaminck levert met zijn fictieve armoedeverhaal, De keerzijde, een hilarische, satirische aanvulling.
2016 De zwarte brug (roman)

Omslagontwerp: Loudmouth.
Vormgeving binnenwerk: theSwitch
vlaminck erik 17 Antwerpen: Uitgeverij Vrijdag n.v./ Amsterdam: Wereldbibliotheek bv –287p.

Afmetingen: 21 x 13.20 (paperback met flappen)
2016 Dikke Freddy aan zee. (columns in briefvorm)

Met zonnige groeten vanuit de Koningin der Badsteden.
Omslagontwerp: Mulder van Meurs, Amsterdam.
Omslagillustratie: Gal.
Vormgeving binnenwerk: The SWitch, Antwerpen.
vlaminck erik 19 Antwerpen: Uitgeverij Vrijdag n.v. -83p.

Afmetingen: 20.10 x 12.60 (paperback)
2016 Kleretijd. Een litteken in proza. (novelle)

Vormgeving: de Drvkkery, Middelburg, Michelle Daniëlse.
Drukwerkrealisatie: Media58, Vlissingen.

Nota: Dit is één van de laatste nummers van de reeks ‘Slibreeks’, die bestond van 1975 tot 2017 en werd opgericht door Anton van Kraaij en Wim Hofman. In totaal verschenen 154 afleveringen waarvan de laatste acht werden uitgegeven door Dick Anbeek van de uitgeverij Den Boer / De Ruiter

Vlissingen: uitgeverij Den Boer / De Ruiter. -48p.

Reeks: Slibreeks nr 151
Afmetingen: 14.70 x 10.60 (ingenaaid met stofomslag)

2016 Geseponeerd (kortverhaal)

Met illustraties van ZAZA.
Inhoudstafel: Geseponeerd (Erik Vlaminck);  De arm der wet (Kristien Hemmerechts);  Baby te koop (Stan Lauryssens);  Collector’s item (Louis van Dievel);  Wraak door vertraging (Anne Provoost)

In: Onder advocaten: kortverhalen. (pp 7-16)

Uitgever: Luster,  Antwerpen. -92p.
Afmetingen: 18 x 11,50 (gebonden – harde geïllustreerde kartonnen kaft)

Grafische vormgeving: Steven Theunis, Armée de Verre

2018 Dikke Freddy in het zilver (columns in briefvorm)

Omslagontwerp: Dooreman
Vormgeving binnenwerk: theSWitch, Antwerpen

Antwerpen: Uitgeverij Vrijdag n.v. -176p.

Afmetingen: 20.10 x 12.60 (paperback)

2019 Een berg mens onder witte lakens. (roman)

Omslagontwerp: Mulder van Meurs.
Vormgeving binnenwerk: theSWitch, Antwerpen.
Foto auteur: Philippe Swiggers

Antwerpen: Uitgeverij Vrijdag n.v -214p.

Afmetingen: 21 x 14 (paperback)

2019 Uit woede en onbegrip. Pamflet over de schande van armoede. (armoedeaanklacht)

Auteurs: Erik Vlaminck en Jos Geysels.
Omslagontwerp: Dooreman.
Vormgeving binnenwerk: theSWitch, Antwerpen.

Antwerpen: Uitgeverij Vrijdag n.v. -48p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)

2020 Winnen. (novelle)

Eerder uitgegeven door uitgeverij Manteau in 2010.

Antwerpen: Uitgeverij Vrijdag n.v. -80p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Reeks: Wablieft-boeken.

 

2022 Ten derden male. Omdat armoede onwenselijk en onmenselijk is. (armoedeaanklacht)

Auteurs: Erik Vlaminck en Jos Geysels
Ten derden male – na ‘De schande en de keerzijde’ (2014) en ‘Uit woede en onbegrip’ (2019) – nemen de auteurs de pen op en schetsen naast feiten en cijfers ook via persoonlijke verhalen de schrijnende realiteit van de armoede. Voorstellen om het armoedeprobleem daadwerkelijk aan te pakken ontbreken uiteraard niet.

Antwerpen: Uitgeverij Vrijdag n.v. -48p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)

2023 Dikke Freddy forever. (columns in briefvorm)

Dikke Freddy Forever kwam ook op de bühne. Première in zaal De Roma te Antwerpen op 17 oktober 2023 in een productie van Behoud de Begeerte i.s.m. Tutti Fratelli.
Spel: Erik Vlaminck, Matthias Peersman & Chadia Bendada/Hilde Boogaerts.
Regie: Steven Heene & Nico Sturm Productie Zane Garitte & Kasper Puttemans.
Licht en scenografie: Steven Reymer.

Kostuum: Amber Meyntjens

Antwerpen: Uitgeverij Vrijdag n.v. -174p.

Afmetingen: 21 x 14 (paperback)

2023 Iconen. (roman over de psychiatrie in de jaren 1970 in Vlaanderen)

Vormgeving: Studio Rubio.
Vormgeving binnenwerk: theSWitch, Antwerpen.
Foto auteur: © Philippe Swiggers.

Antwerpen: Uitgeverij Vrijdag n.v. -157p.

Afmetingen: 21 x 14  (gebonden – harde geïllustreerde kaft)

THEATER

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1980 Gasstraat (toneel)

Voor het amateurgezelschap van Gasstraat 14 in de volkswijk Seefhoek.
1981  Stuyvenberg, da’s niet erg. (toneel)

Voor het amateurgezelschap van Gasstraat 14 in de volkswijk Seefhoek.
1982: herwerkt voor het Brialmont-theater onder de titel ‘Om dood te vallen’.
1982 Om dood te vallen. (toneel)

Fotografie : Anton Wilsens.
Boekverzorging: Stef Placklé.
Bewerking van een eerdere toneeltekst – ‘Stuyvenberg, da’s niet erg’ – geschreven voor het Seeftheater, aangevuld met liedjes op tekst en muziek van Erik Wouters.
vlaminck erik 22 Leuven: Infodok. -63p. ill.

Afmetingen: 21 x 13.50 (ingenaaid)
T
oneelserie Brialmont-Theater; 4
Eerste opvoering door het Brialmonttheater op 9 oktober 1982.
Spelleiding Dries WIEME
Cast: Erik Wouters als Jean Vermeulen; Liliane Keersmaekers als Alice Vermeulen; Lieve Debaes als Arlette, de verpleegster; Joris Van den Eyndeals Dokter Dubois; Ben Hemerijckx alsFrans Nachtergaele en Alice Thoen als werkvrouw.
1983 Het einde van de Toekomst. (toneel)

Geschreven voor het Seeftheater.
Antwerpen: Toneelfonds Janssens. -37p.
1984 De poetrel. Tragedie komedie. (toneel)

Soort vervolg op ‘Om dood te vallen’
Geschreven voor het Seeftheater.
Antwerpen: Toneelfonds Janssens. -50p.
1996 Wolven huilen. (toneel)

Voor toneel herwerkte roman uit 1994.
Antwerpen: Toneelfonds Janssens. -35p.

Première: 7 november 1997 te Brugge in het Theater De Korre.
2003 Angélique. (eenakter, monoloog) Première: 23 april 2003 in de Groene Waterman.

Karin Vanloo speelde de rol van Angélique.
2004 Aimé De Smul, coiffeur de dames. (toneel)

Irene en Leon zijn instellingbewoners. Ze werden op de gang gezet om er te wachten op de kapper. Roger, de zoon van Irene, komt op bezoek…
De toeschouwer wordt geconfronteerd met gewone mensen die door het leven getekend werden. ‘Aimé De Smul, coiffeur pour dames’ is een voorstelling die tegelijk schrijnend én hilarisch is.
 Antwerpen: De Groene Waterman, 2004

Dit theaterwerkstuk is een compositie van tekstflarden uit romans van Geertrui Daem en Erik Vlaminck en uit songs van Filip De Fleurquin waarin op merkwaardige wijze de verwantschap tussen de drie kunstenaars blijkt.
2007 Dank u, heren. Vijf vrouwen over Elsschot. (vijf theatermonologen)

Foto voorzijde : © Alain Giebens.
Foto achterzijde omslag : HansRoest (collectie Letterkundig Museum.
Grafische vormgeving : Joost van de Woestijne.
Bevat : 1. Berchem-kermis 1901 (pp 5-15) ; 2. Villa des Roses 1921 (pp 17-27) ; 3.  De baronnen van de Lemméstraat 1930 (pp 29-39) ; 4. Het huwelijk (pp 41 – 51) ; 5. Dank u, heren 1 juni 1960 (pp 53-63)

 

Amsterdam: Uitgeverij Wereldbibliotheek  bv. -62p.

Afmetingen: 18 x 11.50 (ingenaaid – zachte kaft met stofomslag)
Reeks: W.E.G.-serie / Willem Elsschot Genootschap  vol. 44.
Première: 12 mei 2007 in de Arenbergschouwburg te Antwerpen.
De vijf monologen werden vertolkt door actrice Guusje van Tilborgh
2009 Dulle Gulle Griet. (theatermonoloog) Première:  30/01/2009 in het museum Mayer van den Bergh te Antwerpen door actrice Guusje Van Tilburgh voor Brueghels schilderij ‘De Dulle Griet’
2010 Dubieuze debiteuren. Een act die begint als een toespraak maar die eindigt in gekweddel.

Gelegenheidsact voor het Willem Elsschotgenootschap
Jan Vanriet zorgde voor de illustratie van de vormgeving en de uitgave.
Antwerpen: Willem Elsschot Genootschap -15p.

Afmetingen: 21 x 15 (geniet)
Reeks W.E.G.-serie; vol. 61.
Colofon: Dubieuze debiteuren verscheen als nummer 61 van de WEG serie. Als act  werd ‘Dubieuze debiteuren’ een eerste keer opgevoerd tijdens het Elsschotdiner dat plaats vond op 23 februari 2010 in de KBC-toren te Antwerpen. Een tweede opvoering vond plaats bij de uitreiking van de Gouden Veer op 7 juni 2010 in de Marmeren Zaal van de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde te Antwerpen.
Acteurs Mike Verdrengh en Guusje Van Tilburgh namen de rollen van meneer Boorman en mevrouw Lauwereyssen op zich.
2012 ‘Van de Velde. J’aimerais mieux de bouche vous le dire (sic) (toneelstuk voor drie auteurs) Antwerpen: Bebuquin.

Première en opvoeringen: 8 t/m 11 maart & 29 mei t/m 2 juni 2012. Toneelhuis (Bourla), Antwerpen.
Spel: Geert Van Rampelberg, Ben Segers en Wouter Hendrickx.
2013 Diep in mijn hart. (toneel)

Geschreven voor Tutti Fratelli.
Regie: Reinhilde Decleir
   Première: Vrijdag 8 februari première van ‘Diep in mijn hart’ in De Roma
2013 Suikerspin. (toneelbewerking van de gelijknamige roman uit 2008)

Tekst: Erik Vlaminck (i.s.m. Laika)
Regie: Jo Roets
Spel: Eva Bervoets, Tine Cartuyvels, Frank Dierens, Lotte Heijtenis, Bart Hollanders, Gert Jochems, Marijke Pinoy
Scenografie: Peter De Bie
Lichtontwerp: Mark Van Denesse Geluidsontwerp: Anton Van Haver
Kostuums: Mieja Hollevoet, Manuela Lauwers, Lieve Meeussen
Dramaturgie: Mieke Versyp
Productie: Pieter Smet
Première: donderdag 7 maart 2013 in De Studio.

Het gebouw van de voormalige Studio Herman Teirlinck heeft een nieuwe bestemming gekregen: DE STUDIO, podium voor jong publiek.
2014 Miranda (monoloog- muziektheater)

Naar de novelle: Miranda van frituur Miranda. (2013)
Reeds eerder werden fragmenten uit Miranda van Frituur Miranda verwerkt in de theaterversie van Suikerspin, die in maart 2013 bij Laika in Antwerpen in première ging.
 Miranda van frituur Première: 31 juli 2014 te Oostende (Ostend Stores Real Estate)

Spel: Marijke Pinoy (als Miranda) , Erik Vlaminck, Dominique Van Malder, Pat Van Hemelrijck, Marij de Brabandere,
Muziek: Bo Spaenc & his Vintage Orkestra.
Productie: de Kolonie MT.
Coproductie: TAZ#2014.
2014 Ten Huwelijk! Een toneelstuk in 1 bedrijf geschreven door Erik Vlaminck en Tutti Fratelli.

Regie: Reinhilde Decleir.
Arrangementen en muzikale leiding: Florejan Verschueren
Affiche: Tom Liekens
lay out: Thomas Soete
vlaminck erik 14 Première: vrijdag 5 december 2014 om 20u30 in zaal De Roma te Borgerhout.

Spelers: Michael Delissen, Silvio Espirito, Jozef Bellemans, Gilbert Caerts, Samson Suljevic, Matthias De Smet, Juan Maldonado, Paula Bartelen, Anna Schoonbroodt, Katty Van Beeck, Elisabeth Cluzel, Hilde Boogaerts, Kristien Van den Bogaert, Isah De Zutter, Glenn Liebens, Walter Canipel, Lieve Lauwers, Eline Brugnera, Brenda Baetens, Ann Van Den Eynden, Erica Volders, Jan Vantyghem, Katrien Van den Eynde, Jamina Arrais, Laetitia Keim, Chin Fong Chou, Eveline Claes, Evy Bastiaens, Oscar en Gustaaf Sioen, Julia Goedemé, Dante en Ophelia Audenaert, Reza Moeyersons, Ella Voet, Sam Embrechts
2016 De Wattman. Een vertelling. (theatertekst)

Omslagontwerp: Mulder van Meurs, Amsterdam.
Vormgeving binnenwerk: theSwitch, Antwerpen.
Foto auteur: Chris Vanhouts.
De Wattman is een productie van het muziektheatergezelschap DE KOLONIE MT
 vlaminck-erik-20  Antwerpen: Uitgeverij Vrijdag nv. -62p. + illustraties.

Afmetingen: 20 x 12.50 (ingenaaid – zachte kaft)
Première: 30 september 2016 in het Cultureel Centrum van Berchem.
Spel: Vic De Wachter.
Compositie, muziektheatrale regie & livemuziek: Bo Spaenc.
Livemuziek: Geert Waegeman en Bruno De Groote.
2021 boeren. (omdat het gras niet groeit door eer aan te trekken). (theatertekst)

Omslagontwerp: Mulder van Meurs, Amsterdam.
Vormgeving binnenwerk: theSwitch, Antwerpen.
Foto auteur:Philippe Swiggers

Antwerpen: Uitgeverij Vrijdag. -63p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
‘boeren’ werd geschreven in opdracht van het Tongerse cultuurfestival MoMeNT.
Première: 23 juli 2021
Regie: Jo Jochems
Acteurs: Gert Jochems, Hans van Cauwenberghe en Katrien Pierlet.
Scenograaf: Saskia Louwaard – Techniek: Saul Mombaerts.

2023 TIR Arthur. (muziektheater)

Vormgeving omslag: Beeldzorg, Antwerpen.
Vormgeving binnenwerk: theSWitch, Antwerpen.
Foto auteur: ©  Michel Follet

Antwerpen: Uitgeverij Vrijdag. -55p.

Afmetingen: 21 x 14 (paperback)
Première: 29 & 30 sept 2023 te Merksem.
Acteur: Warre Borgmans.
Compositie en muziektheatraal concept: Bo Spaenc.
Livemuziek: Bo Spaenc en Johan Vandendriessche.

AUDIOGRAFIE

2008: Kellerkatze / Bart Moeyaert en Het groot huisvuil en de buren / Erik Vlaminck
Compact disc – deBuren.
Bevat niet in boekvorm verschenen verhalen, voorgelezen door de auteurs.
In het Radioboek Het groot huisvuil en de buren doet een oudere man op onbedoeld komische wijze zijn beklag over zijn buren, zijn vrouw en de rest van de wereld tegen een onbekende gesprekspartner. Het venijn van dit verhaal van Erik Vlaminck zit ‘m in de staart.
Erik Vlaminck – Radioboeken – Auteurs

2018: in opdracht van het Vlaams-Nederlands Huis – deBuren verschijnt in de reeks Citybooks de vertelling Matchbox nr 9, een verhaal dat zich afspeelt in Leeuwarden, Groningen.  U kan zowel de tekst lezen als het verhaal beluisteren : Matchbox nr. 9 – citybooks – citybooks

ERIK VLAMINCK VERTAALD

AMHAARS

2023 [(Brandlucht)]. Amhaars / vert. uit het Engels door Asnake Tsegaw. Addis Abeba: Hohe Publisher, sinds november 2022, verschijnt september 2023. Fictie, Vert. van Brandlucht. Amsterdam: Wereldbibliotheek, 2011.

ENGELS

2015  Fire and air. Engels / vert. uit het Nederlands door Paul Vincent. Toronto: House of Anansi Press Incorporated,  2015. Fictie, paperback. Vert. van Brandlucht. Amsterdam: Wereldbibliotheek, 2011.

OVERZICHT PER GENRE
(alfabetisch op titel)

Poëzie

 • Kringlopen. (poëzie) 1977. Eigen beheer

Novellen

 • Afspraak met ooievaar. (novelle) 1978. Eigen beheer
 • Anastasia. (novelle) 2004 Amsterdam: Februari boekhandels. -27p.
 • Angélique. (novelle) 2003 Amsterdam: Wereldbibliotheek. -63p.
 • De blauwe steen. (novelle) 1984 Antwerpen/Amsterdam: De Nederlandsche Boekhandel. -78p.
 • De keerzijde (novelle in De schande & de keerzijde) 2014 Leuven Uitgeverij Van Halewyck. -96p.
 • De mosselkop. (novelle). 1981 Eigen beheer
 • De troost. (novelle) 1976. Antwerpen: Uitgeverij Walter Soethoudt. -32p.
 • Dubieuze debiteuren. 2010 Antwerpen: Willem Elsschot Genootschap -15p.
 • Het kermisbed. (novelle) 1980 Antwerpen: W. Soethoudt. -38p.
 • Ida; Patrick. ( 2 Verhalen) 1999 In: Gettoblaster. (een bundel over probleemjongeren)
 • Kleretijd. Een litteken in proza 2017 Vlissingen Uitgeverij Den Boer De Ruiter. -48p.
 • Mijn leren vest is craquelé. (verhaal) 1999 Vzw Recht Op. (Belangenvereniging voor armen)
 • Miranda van frituur Miranda. (novelle) 2013 Amsterdam: Wereldbibliotheek -244p.
 • Proefschrift. (novelle) 1975. Eigen beheer
 • Tomates Crevettes. (verhaal) 1999 Amsterdam: Wereldbibliotheek. -47p.
 • Winnen. (novelle) Antwerpen: A. Manteau. -85p.

‘Dikke Freddy’ . Columns in briefvorm

 • Brieven van Dikke Freddy. 2000 Leuven: Van Halewyck. / Amsterdam: Wereldbibliotheek. -79p.
 • Meer brieven van Dikke Freddy 2002-2007. 2007 Leuven: Van Halewyck. / Amsterdam: Wereldbibliotheek. -95p.
 • Hoogachtend, Dikke Freddy. Selectie uit 20 jaar Brieven van Dikke Freddy (1993-2013). Leuven: Van Halewyck. -144p.
 • Dikke Freddy aan zee. 2016  Antwerpen: Uitgeverij Vrijdag n.v. -83p.
 • Dikke Freddy in het zilver. 2018 Antwerpen: Uitgeverij Vrijdag n.v. -176p.
 • Dikke Freddy Forever.  2023 Antwerpen: Uitgeverij Vrijdag n.v. -174p.

Pamfletten over armoede (samen met Jos Geysels)

 • De schande en de keerzijde. Over armoede en ongelijkheid. 2014 – Leuven: Uitgeverij Van Halewijck. -96p.
 • Uit woede en onbegrip. Pamflet over de schande van armoede. 2019 – Antwerpen: Uitgeverij Vrijdag n.v. -48p.
 • Ten derden male. Omdat armoede onwenselijk en onmenselijk is. (2022) – Antwerpen: Uitgeverij Vrijdag n.v. -48p.

Romans

 • Brandlucht (roman) 2011 Amsterdam: Wereldbibliotheek bv (Spuistraat 283 -1012 VR Amsterdam). -244p.
  • Fire and air (Engelse vertaling) 2015. Vertaald door Paul Vincent. Uitgeverij: House of Anansi Press Incorporated,  Toronto. Paperback -258p.
 • De portrettentrekker. (roman: familiekroniek) 1998 Amsterdam: Wereldbibliotheek. -172p.
 • De zwarte brug. (roman) 2016 Antwerpen: Uitgeverij Vrijdag n.v./ Amsterdam: Wereldbibliotheek bv. -287p.
 • Een berg mens onder witte lakens. (roman) Antwerpen: Uitgeverij Vrijdag n.v. -214p.
 • Het schismatieke schrijven. (roman: familiekroniek) 2004 Amsterdam: Wereldbibliotheek. -158p.
 • Houten schoenen. (familiekroniek) 2000 Amsterdam: Wereldbibliotheek. -140p.
 • Langs moederszijde. Het schismatieke schrijven: kroniek van een familie vol. 1 2005 Amsterdam: Wereldbibliotheek.-239p.
 • Langs schrijverszijde. Het schismatieke schrijven: kroniek van een familie vol. 3 2005 Amsterdam: Wereldbibliotheek. -237p.
 • Langs vaderszijde. Het schismatieke schrijven: kroniek van een familie vol. 2 2005 Amsterdam: Wereldbibliotheek. -255p.
 • Quatertemperdagen. (roman: familiekroniek) 1992 Amsterdam: Wereldbibliotheek. -126p.
 • Stanny, een stil leven. (roman: familiekroniek) 1996 Amsterdam: Wereldbibliotheek. -108p.
 • Suikerspin. (roman) 2008 Amsterdam: Wereldbibliotheek. -286p.
 • Wolven huilen. (roman: familiekroniek) 1994 Amsterdam: Wereldbibliotheek. -53p.

Toneel

 • Aimé De Smul Coiffeur de dames, (i.s.m. Geertrui Daem & Filip de Fleurquin), De Groene Waterman, 2004
 • Angélique, (toneelbewerking naar de gelijknamige novelle uit 2003). De Groene Waterman, 2003
 • boeren (omdat het gras niet groeit door eer aan te trekken) , MoMeNT Tongeren (Uitgeverij Vrijdag, Antwerpen – 2021)
 • Dank u Heren: vijf vrouwen over Elsschot.(vijf theatermonologen) Arenbergschouwburg, 2007
 • De Poetrel, Seeftheater, 1984.
 • De Wattman, muziektheatergezelschap DE KOLONIE MT , 2016
 • Diep in mijn hart, Tutti Fratelli, 2013
 • Dubieuze Debiteuren, gelegenheidsact Willem Elsschotgenootschap, 2010
 • Dulle Gulle Griet, Museum Mayer van den Bergh 2009
 • Gasstraat 14, Seeftheater, 1980
 • Het einde van de Toekomst, Seeftheater, 1983
 • Miranda, Theater aan Zee 2014
 • Om dood te vallen, Brialmonttheater, 1982
 • Stuyvenberg, da’s niet erg, Seeftheater, 1981
 • Suikerspin, (toneelbewerking van de gelijknamige roman uit 2008), Laika, 2013
 • Ten Huwelijk!, Tutti Fratelli, 2014
 • TIR Arthur. Muziektheater. Antwerpen: Uitgeverij Vrijdag. 2023
 • Van de Velde, J’aimerais mieux de bouche vous le dire (sic). Olympique Dramatique & Toneelhuis, 2012
 • Wolven huilen, De Korre, 1994