home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Van Ryssel, Daniel

Maakt deel uit van:

Daniël Van Ryssel

Evergem, 3 maart 1940

Dichter, dagboekschrijver, recensent, essayist, bloemlezer en medewerker aan verschillende tijdschriften.

 

BIOGRAFIE

03 maart 1940: Geboren te Evergem

1947: Met zijn ouders – vader en moeder waren respectievelijk van Sleidinge en Evergem – kwam hij in oktober 1947 aan de Schoolkaai in Gent wonen.

 • Hij was leerling aan de stedelijke basisschool Spanoghe in de Sint-Lievenspoortstraat; volgde nadien de Grieks-Latijnse in het Koninklijk Atheneum aan de Ottogracht te Gent en studeerde daarna Letteren en Wijsbegeerte aan de Gentse universiteit. Zijn licentiaatsverhandeling, De Gentse huisburen tussen 1500-1795, werd bekroond met de Prijs Pro Civitate 1964 en in 1967 uitgegeven.

1958: Daartoe gestimuleerd door Frank Demey –  leraar Engels aan het atheneum en schoonzoon van Stijn Streuvels – en nadien door Gust Gils, begon hij gedichten te schrijven in 1958, samen met Roger Serras en Jan Emiel Daele . Zijn eerste publicaties volgden in 1963.

1963-1986: Redacteur van het tijdschrift Yang.

 • Yang werd opgericht aan de Rijksmiddelbare Normaalschool te Gent door onder meer Roger Serras, Jan-Emiel Daele en Louis Michael.De titel verwijst naar de afwezigheid van vrouwelijke studenten aan de Normaalschool. Een Yang zonder Ying dus.
 • Onverwacht – o m door toevallige contacten met gerenommeerde auteurs – swingde het blad de woelige jaren ’60 binnen, wat meteen tot een conflict binnen de redactie leidde. Hans Plomp en Jan-Emiel Daele wilden Yang inschakelen in de contestatiebewegingen van de jaren ’60, Daniël Van Ryssel en Roger Serras waren daar resoluut tegen.
 • 1965: Tegelijk verschijnt er een Yang met zwarte kaft (door Plomp en Van Daele) en een Yang met gele kaft door Serras en Van Ryssel (jg. 3 nr 16)

      

 • Eind jaren 1960, begin jaren 70 – mede onder invloed van  het artikel van Lionel Deflo in het tijdschrift Kreatief – groeide Yang uit tot een spreekbuis van het Nieuw-Realisme, met dichters als Roland Jooris, Daniël van Ryssel en Patrica Lasoen.
 • Tweede helft van de jaren 70, begin jaren 80 sloeg Yang een neo-romantische koers in. Het themanummer Daar komen de tachtigers al aan zette deze nieuwe generatie schrijvers (Frans Deschoemaeker, Luuk Gruwez, Myriam Van hee …) op de literaire kaart.
 • Sinds de jaren ’90 staat ‘Yang’ vooral bekend als een tijdschrift dat een postmoderne poëtica uitdraagt — zie bv. het jubileumnummer uit 1990, met daarin zeven postmoderne poëtica’s (van o.m. Dirk Van Bastelaere, Erik Spinoy, Stefan Hertmans en Peter Verhelst). In januari 2009 fuseerde het tijdschrift met het tijdschrift  Nieuw Zuid. Het nieuwe tijdschrift krijgt de naam ‘nY’, met als ondertitel ’tijdschrift voor literatuurkritiek en amusement’ (naar de ondertitel van ‘Nieuw Zuid’, ‘discursieve machine voor cultuurkritiek en amusement’).

Van Ryssel wordt algemeen beschouwd als de vaandeldrager van de nieuw-realistische poëzie in Vlaanderen die – als reactie op de experimentele poëzie van de zogenaamde Vijftigers en Zestigers – een direct toegankelijke poëzie nastreeft waarin de aandacht vooral gaat naar het tastbare, de dagelijkse realiteit en het gebruik van een eenvoudige taal.

Vijftien bundels verschenen van zijn hand, o.m. Spelen met Jezus (1976) en Paren (1986). In al deze gedichtenbundels staat het leven in de stad Gent centraal. De meeste ervan werden uitgegeven in samenwerking met plastische kunstenaars: Joseph Willaert, Roger Wittevrongel, Jean Bilquin, Marc Maet en Herman Schepens.

1969-2005: Beroepshalve was hij docent geschiedenis aan de Hogeschool Gent, Departement Lerarenopleiding, in de Karel Lodewijk Ledeganckstraat.

1972-1976: Recenseerde Vlaamse, Nederlandse en buitenlandse romans in dagblad Vooruit;

1973-1978: Richtte aan de Rijksnormaalschool te Gent samen met Patrick Van de Walle (die later theater Exces oprichtte)  het literair tijdschrift Amarant op.

Sedert 1998: Medewerker van Ghendtsche tydinghen, tijdschrift van de Heemkundige en Historische Kring Gent.

Bloemlezingen

Hij stelde twee handschriftenbloemlezingen samen: Vers van de Pen (1968, met Eddy van Vliet) en Manuscript (1983). Verder bezorgde hij Paul Rogghé : gedichten 1924-1974 (1976), een bloemlezing uit het onuitgegeven werk van Rogghé en Vlaamse dichters over Leningrad (1982, met Clara Haesaert).

Essays

Voorts schreef hij de monografieën Rondom Richard Minne (1971), Paul Rogghé (1977), Pliet van Lishout (1985) en Julien Vangansbeke (1989) evenals De Rijksnormaalschool te Gent en de literatuur (1980) en de teksten van Tien jaar expressietheater Exces (1982).
Hij was redacteur voor Vlaanderen van het Lexicon van de moderne Nederlandse literatuur(1981).

Dagboekschrijver

 • Sedert 1976 houdt hij consequent een dagboek bij. Alleen het eerste deel daarvan, De charmes van dagelijksheid (1976) werd uitgegeven.
  Optocht met grijze vlag, dagboek 1950 tot 1960 iseen elfdelig gereconstrueerd dagboek (gesteund op herinneringen, dagbladen, foto’s en ander materiaal) waarvan veel fragmenten gepubliceerd werden in Ghendtsche Tydinghen.

De afgelopen jaren heeft hij veel geschreven maar weinig of niets gepubliceerd.

Op de site  Vergeten Schrijvers | Gentblogt duikt Daniël van Ryssel, in zijn uitgebreide archieven. Hij schrijft er een reeks mooie stukjes over literaire figuren die op de achtergrond zijn geraakt, maar ooit een rol van enige betekenis hebben gespeeld.

 

Meer over D. van Ryssel:

 • Raf Deknock: Spelen met Jezus, in: Links (1967)
 • A. Haesaert: De poëzie van Daniël van Ryssel (1985). Licentiaatsvert handeling, Katholieke Universiteit Leuven
 • Anne Marie Musschoot: Daniël van Ryssel : hymne aan de vrouw, in: Ons erfdeel, jrg. 28 (1985) nr. 4, p. 589-590

 

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Website

 

SMAAKMAKER

Uitvaart in Vlaanderen

Uit: God voor gevorderden (1970)

de felle zomerzon
die hier vandaag geen wit wil zien
verzamelt de mannen en de vrouwen
onder de luifel van ‘sint jozef’
waar ze staan te wachten
langs elkaar staan staren
de macadam de kerkhofmuur
de velden oppers weiden koeien
het windstil spandoek
an de aankomstlijn
 
boven te stijve boorden
waarin vandaag
hun zalmen halzen zitten ingeblikt
gezichten van buren
gezichten van vrienden
en alle bekenden uit het dorp
die vreedzaam herkauwen
over leven en dood
of in gedachten verwijlen
op het land bij de oogst
 
Tot uit de Leiebocht
de lijkstoet traag komt aangestapt
met schuifelende mannen
en hakken der vrouwen
die onder klokgelui en kruimelgefluister
de baar ter kerke dragen
terwijl ze groeten de buren
en aansluiten de vrienden
achter de glimmende zwarte kist
die hier vandaag geen wit wil zien
 
En wijl gezangen en gebeden
als stofjes
uit de kerkdeur dansen
zindert de dorpsstraat in de zomerzon
plaatst men de luidsprekers
en het nadarhek
telt de linde zijn ringen
en wordt in ‘sint jozef’ al koffie gezet

 

BIBLIOGRAFIE

De bibliografische gegevens werden onder meer nagekeken bij

 • Universiteitsbibliotheek Gent
 • Universiteitsbibliotheek – Katholieke Universiteit Leuven
 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience – Antwerpen
 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel – Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles.
 • Piet Devos: Van reuzen tot dwergen. Bibliografie – Vlaamse schrijvers in de 20ste eeuw – Eerste drukken. Kortrijk, eigen beheer 2007
 • POËZIECENTRUM vzw – Gent

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klikt u op de foto.

Chronologisch overzicht

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1961 Tweeluik: gedichten. (poëzie)

Met Roger Serras.
1967 De Gentse huishuren tussen 1500 en 1795 : bijdrage tot de kennis van de konjunktuur van de stad. (licentiaatsverhandeling)

Bekroond met de Prijs Pro Civitate 1964.
Brussel : Pro Civitate. -170p.

Reeks: Historische uitgaven. Reeks in-8 ; 15
1967 Nieuwe spelling en gekrenkte auteurstrots. Gent: Yang. -44p.

Reeks: Werkschrift voor literatuur. Juli 1967 nr 3
1967 Spelen met Jezus. (poëzie)

Deeltitel: Kruisweg.
Grafische vormgeving: Arthur W. VandeVelde
Karikatuur van de auteur door Wali.
Heruitgegeven in 1971 In de reeks Yang Poëzie (Omslagontwerp: Joseph Willaert).
Van Ryssel 16
Van Ryssel 15 Brugge: J. Sonneville. -60p.

Afmetingen: 20 x 12.40 (ingenaaid)
Colofon: Gezet uit de Helvetica.
 
Van Ryssel 15a

 

1968 Vers van de pen: bibliofiele handschriftenbloemlezing. (bloemlezing)

Samengesteld door Daniel van Ryssel en Eddy van Vliet.
Gent: Yang
1968 Triple sec. (poëzie)

Bevat: Links van mijn rechterhand (Julien Vangansbeke,); Niemand heeft bezwaar (Jan Vanriet,); De dag van vandaag (Daniel Van Ryssel,)
Grafische vormgeving: Julien Vangansbeke.
 
Gent: Yang. -64p.

Afmetingen: 21 x 14 (gebrocheerd)
1969 Ook een zomer . (poëzie)

Bevat de cycli: Natures mortes vivantes; Pubers; Gent; Ik gij hij wij jullie zij; Stillevens.
Grafische vormgeving: Julien Vangansbeke
Omslag: Raoul De Keyser.

 

Van Ryssel 9 Gent: Yang. -59p.

Reeks: Yang poëzie reeks 1
Afmetingen: 20 x 11.80 (paperback)
Realisatie met medewerking IBM Printed in Belgium.

 

1970 100 dichters – 1971 (poëzie)

Samenstelling Daniel Van Ryssel en Julien Vangansbeke.
Gent: Yang. -92p.

Reeks: Yang poëzie reeks 18
Yang 32
1970 God voor gevorderden. (poëzie)

Bevat de cycli: Lente; Zomer; Herfst; Winter.
Omslagontwerp en reproducties schilderijen Joseph Willaert.

 

Van Ryssel 18 Gent: Yang. -64p.

Reeks: Yang poëzie reeks 10
Afmetingen: 20 x 11.80 (paperback)
Druk: Erasmus, Gent

 

1971 Met God op de schommel. (poëzie)

Omslag en zeefdrukken : Joseph Willaert.
Grafische vormgeving: Julien Vangansbeke
Deze publicatie is een co-productie van yang en kreatief. De Yang-editie bevat vier zeefdrukken meer dan de Kreatief-editie. De Kreatief-editie wordt niet in de handel gebracht.
Van Ryssel 13 Gent: Yang. -46p.

Reeks: Yang poëzie reeks 27
Afmetingen: 29.50 x 21 (ingenaaid)
Realisatie met medewerking IBM

Ook verschenen als speciaal nr bij Wevelgem: Kreatief. -46p.

Reeks: Kreatief Driemaandelijks literair en kunstkritisch tijdschrift

 

1971 Rondom Richard Minne (monografie)

Door Jef Barthels, Daan Boens, Louis Paul Boon e.a ;
Samensteller: Daniël Van Ryssel
Brugge: Sonneville ism X Werkgroep Yang./ ’s Gravenhage: Nijgh en Van Ditmar. –244p.

Reeks: Nijgh en Van Ditmar’s paperbacks.
Yang: 7e jaarg., 1971, nr. 37-38, nov. Speciaal nr
1974 Een vierkante meter paradijs : romantisch realistische en hyperrealistische gedichten. (poëzie)

Bevat de cycli: Wij mensen; Schilderijen bekijken; Door de stad; Vakantie aan zee.
Omslag en reprodukties schilderijen en tekeningen Roger Wittevrongel.
Grafisch e vormgeving: Julien Vangansbeke
Foto van de auteur: Stan Kenis

 

Van Ryssel 21 Gent: Yang. -68p.

Reeks: Yang poëzie reeks 43
Afmetingen: 20 x 11.80 (paperback)
Realisatie met medewerking IBM

 

1974 Vlucht in de werkelijkheid. (poëzie)

Bevat de cycli: Mijn gekleurde wereld; En passant; Fijn dat de school heropent; Bouwmaterialen.
Omslag en reprodukties schilderijen en tekeningen Roger Wittevrongel.
Grafische vormgeving: Julien Vangansbeke
Foto van de auteur: Stan Kenis
Van Ryssel 17 Gent: Yang. -58p.

Reeks: Yang poëzie reeks 50
Afmetingen: 20 x 11.80 (paperback)

 

1974 Hedendaagse poëzie en muziek .

Samenstelling Daniël Van Ryssel
Gent: Yang. -69p.

Bijlage bij Yang
1975 Gazettepraat : kollages . (poëzie)

Grafische vormgeving: Julien Vangansbeke
Omslag: Daniel van Ryssel
Foto van de auteur: Stan Kenis
Van Ryssel 19 Gent: Yang. -60p.   Foto’s.

Reeks: Yang poëzie reeks 56
Afmetingen: 20 x 11.80 (paperback)
Realisatie met medewerking IBM
1976 Jan Burssens. (essay) Gent: -210p.

In: Yang Tijdschrift voor literatuur en communicatie. 12(1976)70-71
1976 Paul Rogghé : gedichten 1924-1974. (Bloemlezing uit diens onuitgegeven werk)

Samenstelling en inleiding Daniel Van Ryssel.
Portret van de auteur: Jan Lormans
Omslag en grafische vormgeving: Julien Vangansbeke.
Gent: Yang. -70p.

Reeks: Yang poëzie reeks: YPR. vol. 66
Afmetingen: 20 x 11.80 (ingenaaid)
Colofon: Copyright 1976 by Yang Poëziereeks, Gent. Realisatie met medewerking IBM.
1977 Paul Rogghé. (monografie) Gent: Provinciebestuur Oost-Vlaanderen. -31p.

Reeks: Oostvlaamse literaire biografieën nr4
1978 De charmes van dagelijksheid. Literair dagboek. (dagboek)

Omslagfoto De Gentse torenrij
Foto’s Marijke Verbeke
Grafische vormgeving: Julien Vangansbeke
Gent: Yang uitgave. -207p.

Afmetingen: 21 x 12 (paperback)
Verantwoordelijke uitgever: carlos de vriese
Realisatie met medewerking IBM
1978 Donderbaard: gedichten 1973-1978. (poëzie)

Bevat de cycli: Liederen van licht en duisternis; Donderbaard; Uit Samuels geboorteboek; Mijn kamer; Hedendaagse poezie en muziek; Straten en huizen; Jij.
Grafische vormgeving: Julien Vangansbeke
Foto’s omslag: Marijke Verbeke
Van Ryssel 20 Gent: Yang. -63p.

Reeks: Yang poëzie reeks 76
Afmetingen: 20 x 11.80 (paperback)
Realisatie met medewerking IBM

 

1978 Johan Daisne: een terugblik.

Samengesteld door Daniel Van Ryssel, ter gelegenheid van de 65e verjaardag van Johan Daisne .
Gent: Yang. -236p.
1980 De Rijksnormaalschool te Gent en de literatuur. (essay)
1981 Ik kom nooit ergens echt van pas. (poëzie)

Bevat de cycli: Zomer; November; Mei; Zomer; December; Winter.
Grafische vormgeving: Julien Vangansbeke
Van Ryssel 10 Gent: Yang. -65p.

Reeks: Yang poëzie reeks 95
Afmetingen: 20 x 11.50 (gelijmd)
Realisatie met medewerking IBM Printed in Belgium.
1982 Roman. (poëtisch proza)

Omslag en getekend portret van de auteur: Jean Bilquin
Grafische vormgeving: Julien Vangansbeke
Van Ryssel 22 Gent: Yang. -51p.

Reeks: Yang poëzie reeks nr 104
Afmetingen: 21 x 21 (gelijmd – eenzijdig bedrukt)
Druk Vita, Zingem
1982 Vlaamse dichters over Leningrad. (poëzie)

Samen met Clara Haesaert.
Gent: Yang. -51p.

Reeks: Yang poëzie reeks 100
1983 Pliet van Lishout. 1920-1982. (monografie) Gent: Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, 1985 – pp. 99 -128 : ill.

Overdr. uit : Kultureel jaarboek voor de provincie Oost-Vlaanderen. Bijdragen : nieuwe reeks ; 24

1983 Manuscript. Gent: Yang. -82p.
1984 De geverfde vrouw. (poëzie)

Grafische vormgeving: Julien Vangansbeke
Fotowerk: Julien Revis
Omslag: Jean Bilquin
Van Ryssel 11 Gent: Yang. -61p.

Reeks: Yang poëzie reeks 119
Afmetingen: 24 x 16 (ingenaaid)
Druk: Vita, Zingem.
1984 De Weg.

Lay-out en illustraties: Herman Schepens.
Vermelding op de kaft: ‘Herman Schepens nodigt uit: Daniel van Ryssel’.
Bevat de cycli: Nel mezzo del cammini di nostra vita Dante, Divina Commedia, Inferno, I, 1.
Van Ryssel 14 Gent: Honest Arts Movement. -20p.

Reeks: Ham. jrg.9, nr.3
Afmetingen: 23.60 x 21.50 (geniet)
Printed in Belgium. Offset: op de persen van Drukkerij GOFF pvba, Gent
1987 Paren. (poëzie)

Grafische vormgeving: Julien Vangansbeke
Fotowerk: Julien Revis
Omslag: Jean Bilquin
Van Ryssel 12 Gent: Yang. -61p.

Reeks: Yang poëzie reeks 132
Afmetingen: 24 x 16 (ingenaaid)
Druk: Vita, Zingem.
1989 Julien Vangansbeke. (monografie)
2005 Drie gedichtenbundels

Bevat: Noten voor wie geen tanden heeft : gedichten 1985-2005; Groen en rood : gedichten 1995-2005; Quo vadis ? : gedichten 2004-2005

Gent: Van Ryssel. Eigen beheer. –[400]p.
2006 Quo vadis ? (poëzie) Van Ryssel 8 Gent: A.L.  Pieter De Zuttere –48p.

Afmetingen: 21 x 15 (geniet – met stofomslag)
Eerste uitgave: 200 exemplaren.
Druk: Drukkerij ABCuré (Sleepstraat 131, BE9000 Gent)
2006 Monsters van menselijkheid. Het geduld van wachten. (poëzie) Van Ryssel 6 Gent: Van Ryssel. Eigen beheer. -[136]p.

Afmetingen: 29.80 x 21 (eenzijdig afgedrukt – A-4 gelijmd)
2008 122 keer zijig zacht zeggen. (poëzie) Van Ryssel 7 Gent: Van Ryssel. Eigen beheer. -[124]p.

Afmetingen: 29.80 x 21 (eenzijdig afgedrukt – A-4 gelijmd)
2008 55 vergeten Gentse schrijvers.  Gent: Van Ryssel. Eigen beheer. 2 Volumes
2009 175 vergeten Gentse schrijvers (humanisten en kerkelijke schrijvers 13e – 18e eeuw). Gent: Van Ryssel. Eigen beheer. 2 Volumes
2011 Gesprek met…  (poëzie) Van Ryssel 2 Gent: Van Ryssel. Eigen beheer. -[77]p.

Afmetingen: 29.80 x 21 (eenzijdig afgedrukt – A-4 gelijmd)
2011 Zelfportret. (poëzie) Van Ryssel 3 Gent: Van Ryssel. Eigen beheer. -[31]p.

Afmetingen: 29.80 x 21 (eenzijdig afgedrukt – A-4 gelijmd)
2011 Ego sum. (poëzie)

Tweede uitgebreide versie van de bundel ‘Zelfportret’
Van Ryssel 4 Gent: Van Ryssel. Eigen beheer. –[55]p.

Afmetingen: 29.80 x 21 (eenzijdig afgedrukt – A-4 gelijmd)
z.d. Spiegels en reflecties. (poëzie)

Espelhos e Reflexoes.
Bevat de cycli: I. Beelden: belicht; 2. Beelden: bekend; 3. Beelden: bijzonder.
 Van Ryssel 1 Gent: Van Ryssel. Eigen beheer. -[52]p.

Afmetingen: 29.80 x 21 (eenzijdig afgedrukt – A-4 gelijmd)
2012 MOTOR met SIDECAR. (poëzie)

Bevat de cycli: Vermoeid verzadigd nooit; Neue Sachlichkeit; Een mens ontmoeten.
 Van Ryssel 5 Gent: Van Ryssel. Eigen beheer.  -[52]p.

Afmetingen: 29.80 x 21 (eenzijdig afgedrukt – A-4 gelijmd)
2012 Stand van zaken. (poëzie) Gent: Van Ryssel. Eigen beheer. (niet gepagineerd) –[105]p.
2013 Twee voordrachten : Leven, liefde, geluk en hoop . Zuster Josephine Baker. Gent: Van Ryssel. Eigen beheer. (niet gepagineerd) –[66]p
2013 Waarheden op een dienblad van twijfels. Gent: Van Ryssel. Eigen beheer. (niet gepagineerd) [110]p.
2014 Het. (verhalend proza – autobiografische literatuur) Gent: Van Ryssel. Eigen beheer. (niet gepagineerd) –[124]p
2014 Maracuja’s en ataraxie. Gent: Van Ryssel. Eigen beheer. (niet gepagineerd) [120]p
2014 De ongegeneerdheid van werkelijkheid. (poëzie) Gent: Van Ryssel. Eigen beheer. (niet gepagineerd)
2014 Wonderlijk. (verhalend proza – autobiografische literatuur) Gent: Van Ryssel. Eigen beheer. (niet gepagineerd)
2015 Binnenshuis en buitenweegs. (poëzie) Gent: Van Ryssel. Eigen beheer z p  -[125] p.
2016 Katharen of Albigenzen (voordracht – Christelijke kerkgeschiedenis) Gent: Van Ryssel. Eigen beheer. (niet gepagineerd)
2017 Volharden verrukt. (poëzie) Gent: Van Ryssel. Eigen beheer. (niet gepagineerd) –[120]p
2017 Vrouwen tijdens de kruistochten. (Christelijke kerkgeschiedenis) Gent: Van Ryssel. Eigen beheer. (niet gepagineerd)
2018 Cila : gedichten geschreven in het najaar 2018. (poëzie) Gent: Van Ryssel. Eigen beheer. (niet gepagineerd)
2018 Een jeugd : gedichten geschreven in december 2018 (poëzie) Gent: Van Ryssel. Eigen beheer. (niet gepagineerd)

 

Van Ryssel 22a

NACHTVORST

Nachtvorst had de tuin op rijm gezet
en wat attent de zon een winterzondag lang
wie nu zijn dag niet mint is een verloren man

tegen wie zeg je’t maar ik deed niets anders
dan geduldig kijken hoe de tijd verstrijkt
en stilte wikken als verzwegen zilver.

Daniël van Ryssel

Uit Ik kom nooit ergens echt van pas – Yang Poëzie Reeks, Gent 1981