home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Reniers Annie

Maakt deel uit van:

Annie Reniers

Brussel, 14 mei 1941

Dichteres en essayiste die zowel in het Nederlands als het Frans publiceert.
Docent esthetica en hedendaagse kunstgeschiedenis aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB).

 

BIOGRAFIE

14 mei 1941:  Geboren te Brussel als Annie Helena Augusta Reniers.

Middelbaar onderwijs aan het atheneum van Etterbeek

Studeerde Germaanse filologie, wijsbegeerte en letteren aan de Vrije Universiteit van Brussel,

Docent esthetica en hedendaagse kunstgeschiedenis.

1964: Debuteert als dichteres met de bundel Het ogenblik

“In haar eerste bundels, Het ogenblik (1964) en Gelijktijdigheid (1967), staat de (heideggeriaanse) tijdsproblematiek centraal. Het dichten ontstaat uit een situatie van chaos en tekort, de dichterlijke taal houdt geen geopenbaarde waarheid in maar `een verhulde zin-geving’. Binnen deze zijnspoëzie voltrok zich eerst een overgang naar een meer `planetair denken’ (Tussenruimten, 1969), vervolgens naar `een tijd die geopend wordt tot ruimte’ en naar het schouwspel en het spel.” (A-M Musschoots – DBNL)

1965-1977: Verblijf te  Rome waar haar echtgenoot Paul Philippot directeur was van het International Centre for the Study of Conservation and Restoration of Cultural Property in Rome.

1977:  Terug in België gaat ze parttime aan de slag aan de VUB, als docent esthetica en geschiedenis van de hedendaagse kunst.

1976: Mocht de Hugues C. Pernathprijs in ontvangst nemen voor haar bundel  Nauwe geboorte.

Naast poëzie publiceert ze ook filosofische essays en doet ze vertaalwerk. Dat kunnen filosofische teksten zijn maar ook poëzie uit het Frans en het Italiaans.

1991: Toevertrouwd aan de tijd : hedendaagse Franstalige poëzie uit België / samenstelling : Frans De Haes ; vertaling : Annie H.A. Reniers, Frank De Crits, Germain Droogenbroodt. Meerbeke-Ninove : POINT, 1991 Reeks: Point nr 23 53p.

  • Annie Reniers vertaalt hierin gedichten van Henry Bauchau, Gaston Compère, FrancisDannemark, Guy Collette, Christian Hubin, François Jacqmin, Werner Lambersy, Serge Meurant en Anne Rotschild.

1991: De bundel Wondeplaneet verschijnt als nr 70 in de poëziereeks van Contramine. Hiermee sloot Tony Rombouts zijn bekende reeks uitgaven af.

  • Eerder verschenen reeds twee bundels van deze dichteres in deze reeks: Teksten, schilderingen (1983 als nr 43) en Vingergewaad (1986 als nr 61)

1998: Publicatie van haar vertaling van het boek van Mario Perniola De esthetica van de twintigste eeuw, Brussel, VUB Press, vertaald uit het Italiaans.

2000: Het stuifmeel van de sterren : hedendaagse Italiaanse poëzie / selectie : Donatella Bisutti ; vertaling : Annie Reniers, Germain Droogenbroodt = Il polline delle stelle : poesia italiana contemporanea / selezione : Donatella Bisutti ; traduzione : Annie Reniers, Germain Droogenbroodt. Meerbeke-Ninove : POINT, 2000 Reeks: Point nr 57  87p.

2016: Naar aanleiding van haar 75ste verjaardag brengt Uitgeverij P.  een bloemlezing uit van haar dichtbundels met als titel  Tussengebied, samengesteld en ingeleid door Ann Van Sevenant.

In hetzelfde jaar verschijnt eveneens bij Uitgeverij P. te Leuven een mooie uitgave met als titel Het Ommeloze  met foto’s en uitleidende teksten van Carl Desseyn, waarin Annie Reniers met talrijke gedichten een bijdrage levert.

reniers-annie-31

 

MEER OVER ANNIE RENIERS

 

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Website

 

BEKRONINGEN

1976: Hugues C. Pernathprijs voor Nauwe geboorte

 

SMAAKMAKER

Het begon met een geel schijnsel (uit: Degressief, 1983)

Het begon met een geel schijnsel
van waanzin geheten oktoberlicht,
in een landschap. Van het schilderij
laaide het over een moerassig land
waar populieren dreven. Gedreven
waren ook de dieren, de boten en
de schuren, die uiteenvielen als gera-
feld lijnwaad. Ook de boomstammen
met hun mossen, en de roestende
fietsen, lagen in de zeer vruchtbare
laag aarde. De bron van de lichte-
laai was wel zichtbaar in de lucht,
maar toch te zwak om dat schijnsel
aan die verschijningen te geven.

Er moest mensenwerk mee gemoeid
zijn. Een schilder was aan een stil-
staand water blijven kijken en was
daar, omdat er geen boom was om
tegen te leunen, waanzinnig gewor-
den. Het proces van vertraging tot
stilstand had hij vastgelegd in zijn
oeuvre, dat van heinde en ver ge-
roemd werd, maar op de plaats waar
hij leefde onbekend bleef.

Zijn werken werden verspreid in
privé-collecties, zodat vele mensen er
wat konden aan hebben. De nakome-
lingen drassen rond in het zompige
land, terwijl de stoppelvelden de
herinnering aan welig riet en geurig
hooi hoog houden.

Appelen liggen vredig in hun don-
kerrood. De tijd verstrijkt met een
langzaam gebaar van vloeiend stil-
staan als adres in een lichaam. Eens
erin ben je ingesloten en thuis. Er is
niets om te aanroepen, de goden zijn
verderop getrokken waar het droger
is om hun olympusvergadering te
houden. Het land laten ze over aan
de elementen en, naar het schijnt,
een witte geit die wat mensen maken
weer vernielt, of misschien eerder
verdonderemaant.

Wie regeert is de mist met een
leger stortregens.

Het land is zeer vruchtbaar aan
allerlei dat opkomt en het goed stelt
en zich aan het mensenoog onttrekt.
Wat verderop begint hetzelfde, even
verborgen.

Na de mist en de stortregens hebben
de kinderen er alles te zeggen, die
wegafsluitingen maken met stenen
en takken. Alleen de schilder met
zijn schildersezel mag door. Waar
hij ook kijkt, het gezicht naar de zon
of de rug naar de zon gekeerd, altijd
zijn er de steken van dat luchtele-
ment in zijn schedel, zodat hij gela-
ten en gedreven zich aan het schil-
deren zet van wat hij in zich ziet.
Oktoberlicht.
Of: De stortregen. Of: Het bab-
beltje.

Hij is wel helemaal van onze streek.
Zich zomaar voor zijn plezier ver-
borgen houdend, smalend als je hem
iets vraagt, en heel goed in het zadel
zittend, wanneer er meisjes voorbij-
komen.

 

BIBLIOGRAFIE

Woordje vooraf

De bibliografische gegevens werden onder meer nagekeken bij

  • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience –Antwerpen.
  • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles
  • POËZIECENTRUM vzw – Gent

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klik op de foto

Chronologisch overzicht

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
 1964  Het ogenblik. (poëzie) reniers-annie-13  Deurle: Colibrant. -53p.

Afmetingen: 19.50 x 13.50 (ingenaaid – licht kartonnen kaft met flappen)
Colofon: Deze bundel van Annie Reniers, Het Ogenblik , kwam in de herfst van het jaar 1964 van de persen van de drukkerij Erasmus/Ledeberg, in opdracht van de Colibrant-Uitgaven/Deurle/Leie. Hij werd gezet in de gill letter, corps 10, en gedrukt op houtvrij editiepapier.
De eerste 26 exx. van deze eerste oplage werden gedrukt op Van Gelderpapier en gemerkt van A tot Z.  Deze exx. werden door de auteur gehandtekend.
 1967  Gelijktijdigheid. (poëzie)

Bevat de cycli: Het einde; Gelijktijdigheid; Het begin; Naamloze wolk; Oorsprong; De wenk.
reniers-annie-25a
 reniers-annie-25  Deurle: Colibrant. -51p.

Afmetingen: 19.70 x 13 (ingenaaid – licht kartonnen kaft met flappen)
R
eeks: Colibrant-uitgaven. – Deurle; vol. 158. Naast de handelseditie verscheen een luxe-editie, gesigneerd en gemerkt van a tot z, op van Gelder. Dit is ex. V
 1969  Tussenruimten. (poëzie)

Bevat de cycli: Tussenruimten; Eigentijds; Mythos; Anders zijn.
 reniers-annie-15  Deurle: Colibrant. -64p.

Afmetingen: 19.50 x 13.50 (ingenaaid– licht kartonnen kaft met flappen)
Colofon: Tussenruimte van Annie Reniers werd in de late herfst van 1969 gedrukt in opdracht van Colibrant-Uitgaven/Deurle op de persen van Drukkerij Erasmus. De bundel werd gezet uit de memphisletter, corps 10 en gedrukt op houtvrij editiepapier in een beperkte oplage waarvan dit het nummer … is
 1970  A contre-gré. (poëzie)

Poèmes traduits du néerlandais par Henry FAGNE
Les poèmes ici traduits sont extraits des recueils HET OGENBLIK et GELIJKTIJDIGHEID parus aux éditions COLIBRANT, Deurle (Belgique), et d’un recueil à paraître sous le titre TUSSENRUIMTEN
 Reniers Annie 41  Bruxelles : Editions Henry Fagne. -45p.

Reeks: Espaces
Afmetingen: 16.80 x 10.30 (pocket)
Colophon: Achevé d’imprimeren janvier 1970par les soins et sou la direction de Hnery Fagne, 105, Rue François Bossaerts à Bruxelles 3. Lédition originale comprend: dix exemplaires sur hollande Van Gelder Zonen, numérotés de 1 à 10 tous nominatifs et vingt exemplaires syur vélin, numérotés de 11 à 30.
 1971  Demain à Canaan – Morgen te Kanaän. (tweetalige bundel)

Bevat de cycli: Mexico; Rome; Morgen in Kanaän-Demain à Canaan; Feesten van vreugde en pijn-Fêtes de joie et de sang.
 Reniers Annie 40  Bruxelles : Editions Henry Fagne. -45p.

Reeks: Espaces.
Afmetingen:17.80 x 11 (pocket)
 1972 Le jour obscur – Wonen een feest. (poëzie) Bruxelles : Editions Henry Fagne. -49p.

Reeks: Espaces.
Afmetingen: 16.80 x 10.30 (pocket)
1973 Excentriques. (poëzie) Bruxelles : Editions Henry Fagne. -20p.

Reeks: Espaces.
1973 Van verte tot verte. (poëzie)

Bevat de cycli: Voortekenen; Aankomst; Verte
reniers-annie-2 Deurle: Colibrant. -42p.

Afmetingen: 19.50 x 12.80 (ingenaaid – licht kartonnen kaft met flappen)
Colofon: Van verte tot verte, gedichten van Annie Reniers, werd in de herfst van het jaar 1973, in opdracht van Colibrant Uitgaven/Deurle, gedrukt op de persen van Drukkerij Erasmus/Ledeberg. De tekst werd gezet uit de French Round Face-letter, corps 9 en het drukken geschiedde op houtvrij editie papier.
1974 Zijn en Ruimte. (filosofisch essay)

Onder de naam: Annie Phillipot-Reniers
 Reniers Annie 36 Antwerpen: Filosofische Kring Aurora. -119 p.

Reeks: Studiereeks VUB vol 7.
Afmetingen:20.20 x 13 (ingenaaid)
1975 Lointains. (poésie)

Bevat de cycli: ils, îles; villes;
 Reniers Annie 39 Bruxelles : Editions Henry Fagne. -46p.

Reeks: Espaces.
Il a été tiré dix exemplaires sur vergé hollande Cleopatra numéroté de 1 à 10.
1975 Nauwe geboorte. (poëzie)

Bevat de cycli: Wenteling; In; De as.
Bekroond met de Hugues C. Pernath prijs.
1977: 2de druk Afmetingen 19.50 x 13 (ingenaaid licht kartonnen kaft met flappen)
Deurle: Colibrant. -48p.

Afmetingen:19 x 12.30
1976 Exil ailé – Groene vogels. (poésie)

Tweetalige bundel Frans Nederlands.
Bevat de cycli: I. sondes dans la ville-stad; II.  la terre,les morts – aarde; III. Air-lucht
 Reniers Annie 38 Bruxelles : Editions Henry Fagne. -52p.

Reeks: Espaces.
Il a été tiré dix exemplaires sur vergé de Hollande numéroté de 1 à 10.
1976 Offerland. (poëzie) reniers-annie-4 Deurle: Colibrant. -44p.

Afmetingen: 17.50 x 11.50 (ingenaaid)
1980 Buitenholte. (poëzie)

Bevat de cycli: Proloog; Cypresholte; Buitenholte; Bosholte; Dalende spiraal.
 Reniers Annie 5 Brugge: Orion – Colibrant. -71p.

Afmetingen: 17.50 x 11.50 (ingenaaid)
1980 Het poly-fone boze. (poëzie)  reniers-annie-12 Antwerpen: Aurora. -14p.

Reeks: aurorasporen.
Afmetingen: 21 x 16.20 (geniet)
1980 Dédale. (poésie)

Bevat de cycli: Impositions; Articulation, Avènement.
 Reniers Annie 37 Louvain-la-neuve, Maison internationale de la poesie. -52p.

Afmetingen:23.30 x 16 (ingenaaid)
Colophon: Il a été tiré de cet ouvrage, achevé d’imprimer le 4 octobre 1980 sur les presses de J.  Dieu-Brichart à Ottignies-Louvain-La -Neuve, cinq cents exemplaires numérotés de 1 à 500. Exemplaire Nr …
1981 Het  woord gaat eigen wegen. (poëzie)

Bevat de cycli: Inzaamheid; Japanse suite; Planeet; Cyclus voor een voorbije lente; Het.
Brugge: Orion – Colibrant. -77p.

Afmetingen: 21 x 13.40 (ingenaaid – zachte kaft)
Colofon: Gedrukt op de persen van Drukkerij Sanderus te Oudenaarde in opdracht van Orbis en Orion Uitgevers bv
 1982  Overvaart. (poëzie)

Bevat de cycli: Steenman; Overvaart; Het eiland
 reniers-annie-3  Den Haag: Dimensie. -40p.

Reeks: Extra dimensie nr 12.
Afmetingen: 21 x 14.80 (ingenaaid)
Druk: Cartoprint B.V., Den Haag.
 1982  Reeksen. (poëtisch proza)

Bevat de cycli: I Reeksen; II Er-zijn Rome III Eindreeks
reniers-annie-17  Amsterdam: Uitgeverij Jimmink. -48p.

Afmetingen: 21.50 x 14.50 ingenaaid)
 1983  Suicidaire ; Overland. (poëzie)

Bevat de cycli: Suicidaire; Overland.
Bevat Franstalige en Nederlandstalige gedichten.
 reniers-annie-22  Louvain-la-neuve, Maison internationale de la poesie. -60p.

Afmetingen: 23 x 16 (ingenaaid)
Colofon: de cet ouvrage, achevé ‘imprimer sur les presses de l’imprimerie J. Dieu-Brichart à Ottignies-Louvain-la-Neuve le 14 juin 1983, il a été tiré trois cents exemplaires sur papier Da Costa.
 1983  Degressief. Teksten, schilderingen. (poëzie)

Bevat de cycli: Afo’s; Een schilder; Een wandelaar; De eigen wereld.
Teksten: Annie Reniers.
Schilderingen: Gottfried Van Salzburg.
   reniers-annie-28b
 reniers-annie-28  Antwerpen: Contramine. – 54 pag., [11] bl.pl.

Reeks: Poëziereeks nr 43.
Afmetingen: 26.50 x 16.70 (ingenaaid)
Colofon: “Degressief”een bundel teksten van Annie Reniers met elf schilderingen van Gottfried Van Salzburg, verscheen in de maad maart 1983 als drieënveertigste nummer in de poëziereeks van de Uitgaven Contramine v.z.w.
Druk, typografie en lay-out werden verzorgd door Tony Rombouts met behulp van een Original F.M. Weiler’s Liberty National 2 degelpers met pedaalaandrijving.
De gedichten werden gezet uit een 12 punt letter Mediaeval. Ze werden gedrukt op Flashprint van 120g.
 1984  Gestalten van het eiland. (poëzie)

Bevat de cycli: Uitheems; Afwezige gestalte; Figuur van stilte.
Van deze oplage werden de nummers 11 tot 110 bestemd als relatiegeschenk voor nieuwjaar 1985 van het Cartografisch en Druktechnisch Adviesbureau Cartoprint bv te Den Haag
 reniers-annie-6  Leiden: Dimensie Stichting voor letterkundige en wetenschappelijke uitgaven. -52p.

Afmetingen: 20.70 x 13.20 (ingenaaid)
Colofon: Gestalten  van het eiland werd in opdracht van Dimensi, Stichting voor letterkundige en wetenschappelijke uitgaven te Leiden, gezet uit de Palatino-Medium en Helvetica-Medium door Quick bv te Den Haag, gedrukt door Cartoprint te Den Haag en gebonden door A. Th. Van Oldenmark te Den Haag naar aanwijzingen van Paul Groenendael. (stichting Basispers)
De oplage is 500 genummerde exemplaren.
De redactionele leiding berustte bij Jan Biezen.
 1986  Bestendig vuur. (poëzie)  reniers-annie-10  Leiden: Dimensie Stichting voor letterkundige en wetenschappelijke uitgaven. -35p.

Afmetingen:20.70 x 13.40 (ingenaaid)
Colofon: Bestendig vuur werd in opdracht van Dimensie. Stichting voor letterkundige en wetenschappelijke uitgaven te Leiden, gezet uit de Palatino-Medium en Helvetica-Medium door Quick bv te Den Haag, gedrukt door Cartoprint te Den Haag en gebonden door A. Th. Van Oldenmark te Den Haag naar aanwijzigingen van Paul Groenendael.
De oplage is 500 genummerde exemplaren.
De redactionele leiding berustte bij Jan Biezen.
De publicatie kwam mede tot stand door een donatie van Loek Brons Postscriptum B.V. te Amsterdam.
Dit is nummer: …
 1986  Vingergewaad. (poëzie)  reniers-annie-27  Antwerpen: Uitgaven Contramine vzw. -52p.

Reeks: Poëziereeks nr 61.
Afmetingen: 24 x 16.80 (ingenaaid)
Colofon: De dichtbundel “Vingergewaad”, van Annie Renier verscheen in de maand april 1986, als éénenzestigste nummer, in de poëziereeks van de Uitgaven Contramine v.z.w.
 1987  Vagantentaal. (poëzie)

Bevat de cycli: Woorden van wol; Woorden van stof; Woorden van ijs; Woorden van water; Huldiging
reniers-annie-18  Leiden: Dimensie Stichting voor letterkundige en wetenschappelijke uitgaven. -65p.

Afmetingen:20.50 x 13.30 (ingenaaid)
Colofon: Vagantentaal werd in opdracht van Dimensie. Stichting voor letterkundige en wetenschappelijke uitgaven, te Leiden, gezet uit de Times en Helvetica door Quick bv te Den Haag, gedrukt door Cartoprint te Den Haag en gebonden door A. Th. Van Oldenmark te Den Haag.
De oplage is 500 genummerde exemplaren.
De redactionele leiding berustte bij Jan Biezen.
 1988  Vergeetader. (poëzie)

Illustraties: Paul Van Gysegem.
Grafische vormgeving en selectie beeldende kunst: Frans Minnaert.
 reniers-annie-9  Ninove:  Uitgeverij Point vzw. – [35] p., Ill.

Reeks: Jrg.3, nr.14.
Afmetingen: 21 x 14.50 (ingenaaid – zachte kaft)
1988 J. Bilquin: naar de gestalte. (monografie)

Onder de naam: Annie Phillipot-Reniers
Gent: Imschoot. -39p.
1991 Buitensporig licht. (poëzie)

Opmaak: Tony Solomone
 reniers-annie-19 Leuven: Leuvense schrijversactie. -54p.

Reeks: Nederlandse reeks; Leuvense cahiers. Nr 104.
Afmetingen:21 x 14 (ingenaaid)
Colofon: Gedrukt op de persen van Drukkerij Van der Poorten nv in opdracht van Leuvense Schrijversactie 1991
1991 Toevertrouwd aan de tijd : hedendaagse Franstalige poëzie uit België. (Vertaalde gedichten, anthologie)

Samenstelling : Frans De Haes.
Vertaling : Annie H.A. Reniers, Frank De Crits, Germain Droogenbroodt. Annie Reniers vertaalt hierin gedichten van Henry Bauchau, Gaston Compère, Francis Dannemark, Guy Collette, Christian Hubin, François Jacqmin, Werner Lambersy, Serge Meurant en Anne Rotschild

Meerbeke-Ninove : POINT. -53p.

Reeks: Point nr 23, 5de jaargang.
Afmetingen: 21 x 14.50 (ingenaaid)
Voor deze bundel werd grafisch werk ter beschikking gesteld door Jean-François Octave.

1991 Wondeplaneet. (poëzie)

Bevat de cycli: Einde; Beeld van jeugd; Inspraak;
reniers-annie-26 Antwerpen: Uitgaven Contramine vzw. -51p.

Reeks: Poëziereeks nr 70.
Afmetingen:26.90 x 18 (ingenaaid)
Colofon: Wondeplaneet, een dichtbundel van Annie Reniers, verscheen in opdracht van Tony Rombouts, in de maand februari 1991, als zeventigste nummer, in de poëziereeks van de Uitgaven Contramine v.z.w.
1992 Doorzichtig wachten. (poëzie)

Bevat de cycli: Toscaanse suite; Lentesuite; Naar een zomer;  Naar een vrede.
Opmaak: Tony Solomone
reniers-annie-11 Leuven: Leuvense schrijversactie. -62p.

Reeks: Nederlandse reeks; Leuvense cahiers. Nr 130.
Afmetingen:21 x 14 (ingenaaid)
Colofon: Gedrukt in opdracht van Leuvense schrijversactie.  op de persen van M. & L. Symons te Leuven
 1993  De wenk. De zijnservaring in de hedendaagse kunst. (kunst-filosofie)

Onder de naam: Annie Reniers.
Boekbezorging: Guido Peeters.
Omslagontwerp: Danny Somers.
Nota: de afbeelding van het schilderij op de cover is collage Bild mit heller Mitte van Kut Schwitters (1919) – MoMa NY.
Reniers Annie 34  Brussel: VUB Press. -222p. + 8 pag. afbeeldingen.

Afmetingen:24 x 15.60 (ingenaaid)
 1994  Verlicht labyrint. (poëzie)

Bevat de cycli: Het kinderzwijgen; Verlicht labyrint; Onhoudbaar de oorsprong; Rond een verlangen.
Opmaak: Tony Solomone
reniers-annie-7  Leuven: Europees poëziecentrum ‘de zevenslapers. -71p.

Reeks: Nederlandse reeks; Leuvense cahiers. Nr 139.
Afmetingen:21 x 14 (ingenaaid)
Gedrukt in opdracht van de Europese Vereniging ter Bevordering van de Poëzie vzw op de persen van M. & L. Symons te Leuven
1995 Luchtgeest. (poëzie)

Illustratie Jean Bilquin.
Grafische vormgeving en selectie beeldende kunst: Frans Minnaert.
reniers-annie-20 Ninove: Uitgeverij Point vzw. – 48p., Ill.

Reeks: Jrg.7, nr.34.
Afmetingen:21 x 14.50 (ingenaaid)
1997 Zoals het aanreiken van een zon. (poëzie)

Illustraties: Irène Sweijd.
Grafische vormgeving en selectie beeldende kunst: Frans Minnaert.
reniers-annie-8 Ninove: Uitgeverij Point vzw. – 55p., Ill.

Reeks: Jrg.9, nr.41.
Afmetingen:21 x 14.50 (ingenaaid)
1998 De esthetica van de twintigste eeuw. (kunst filosofie)

Oorspronkelijke auteur: MARIO PERNIOLA.
Oorspronkelijke titel: L’ estetica del novecento ; Vertaald door Annie Reniers
Brussel: VUB Press. -206p.
2000 Samenspraak. (poëzie)

Gedichten Annie Reniers.
Schilderijen: Emiel De Keyser.
 reniers-annie-29 Leuven: Uitgeverij P. -47p.

Afmetingen: 29.70 x 20.70 (gebrocheerd – geïllustreerde kaft met flappen)
Colofon: Gezet in Bauer bodoni
Gedrukt op IKONOFIX 170g door Drukkerij Overloop, Wilsele.
Vormgeving: André Scherens
2000 Het stuifmeel van de sterren: hedendaagse Italiaanse poëzie = Il polline delle stelle: poesia italiana contemporanea.

Selectie-selezione: Donatella Bisuti.
Vertaling-Tradizione: Annie Reniers – Germain Droogenbroodt.
Omslag van Pablo Atchugarry (Montevideo 1954).  Beeldhouwwerk in Carraramarmer, 1998 H. 156 x 87 x 20.  Courtesy Stichting Veranneman, Kruishoutem, Belgium
 Reniers Annie 32 Meerbeke-Ninove: Point. -83p.

Reeks:Point nr 57.
Afmetingen: 21 x 14.70 (ingenaaid)
2001 Stemmen. (poëzie)

Illustraties: Emiel De Keyzer. Zonder titel, 153 x 103 cm.
 Reniers Annie 33 Antwerpen: Paradox. -43p. Ill.

Reeks:  Uitgave pp nr 94.
Afmetingen:20 x 20 (ingenaaid)
Colofon: De citaten in de tekst verwijzen naar Heraclitus (p;15); Vergilius, Bucolica en Ugo Foscolo, Ultime Lettere di Jacopo Ortis (p.17); T.T. Eliot, Marina (p.18); Vergilius, Bucolica en Christa Wolf, Sommerstück (p.24).
2002 ever, egel, [echo] (poëzie)

Bevat de cycli:ever, egel, [echo]
Omslag & titelblad: Assemblage van Emiel De Keyser.

 reniers-annie-21 Leuven: Uitgeverij P. -30p.

Afmetingen:19 x 11 (gebrocheerd – met stofomslag)
Gezet in Berkeley.
Gedrukt door drukkerij Overloop, Wilsele.
2007 Grasschriftuur. (poëzie)

De Keyser Emiel (schilderijen)
Dobbelaere Maureen (fotografie)
 reniers-annie-1 Leuven: Uitgeverij P. -102p. Ill.

Afmetingen: 23 x 20 (ingenaaid – geïllustreerde kaft met flappen)
Gedrukt door Drukkerij Bema Graphics, Wommelgem.
2009 Enerzijds / L’autre versant. (poëzie)

Grafiek van Nicole Verheyden.
 reniers-annie-30 Leuven: Uitgeverij P. -48p. Ill.

Afmetingen: 24.50 x 33.50 (oblong)
Gezet in Bembo.
Gedrukt door Drukkerij Bema Graphics, Wommelgem
2010 Appels de lumière cachée. (poësie)

Illustraties van Christian van Haesendonck.
Reniers Annie 35a
 Reniers Annie 35 Nîmes: Venus d’ailleur. –

Reeks:  Collection Orteluque nr 5.
Afmetingen:15 x 9.80 (ingenaaid)
Port-folio avec livret de 36 pages. Tirage: 333 exemplaires dont, en tirage de tête, cinq exemplaires accompagnés d’un dessin original de Christian Van Haesendonck.
 2014  De onbegane paden. (poëzie)

Beeldend werk: Emiel De Keyser,  fragmenten uit een kamerscherm 1996 200 x 305 cm, gemengde technieken.
Detailfoto’s: Maureen Dobbelaere.
 reniers-annie-23  Leuven: Uitgeverij P. -61p.

Afmetingen: 20 x 17 (ingenaaid)
Colofon: Gezet in Perpetua.
Gedrukt op Périgord 135 g door Drukkerij ACCO, Herent
2016 Tussengebied. (bloemlezing)

Samengesteld en  ingeleid door  Ann Van Sevenant.
Inleiding: Atopische poëzie door Ann Van Sevenant pp 5-14.
De auteursfoto op het omslag is van Luc Philippot
 reniers-annie-14 Leuven: Uitgeverij P. -191p.

Reeks: Parnassusreeks. – Leuven; vol. 15.
Afmetingen: 21.50 x 13.80 (ingenaaid – licht kartonnen kaft met flappen)
Colofon: Tussengebied, poëzie van Annie Reniers, samengesteld en ingeleid door Ann Van Sevenant, is het vijftiende deel in een reeks bloemlezingen van dichters van vandaag, Parnassus. In opdracht van uitgeverij P werd dit boek in de lente van 2016 gedrukt door Drukkerij ACCO, Herent.
De tekst werd gezet uit Elegant Garamond en gedrukt op Free Life Vellum White 120g.