home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Van Remoortere, Julien

Maakt deel uit van:

VAN REMOORTERE Julien

Beveren-Waas, 8 april 1930 – Oostende, 06 april 2018

Schrijver van romans voor volwassenen, ook zeer populaire schrijver van romans, verhalen en science fiction voor de jeugd.

Zijn grootste verdienste ligt in de vernieuwing van de jongerenliteratuur.
Zo vond hij een middenweg tussen Vlaamse brave jeugdboeken en de stevig maatschappij­kritische trend die uit Nederland overwaaide

 Zijn naam is ook verbonden met de wandel-, reis- en kastelengidsen in België en Luxemburg, uitgegeven door de IPPA-bank. Ook culinaire gidsen vloeiden uit zijn pen.

Na 2000 schreef hij vooral nostalgische kijk- en leesboeken over ‘de tijd van toen…
Gebruikte in de jaren 60 de pseudoniem Piet Mortelman voor de science fiction reeks Jan Monter

U schreef vooral toeristische boeken, terwijl u ook een romancier had kunnen zijn. Geen spijt?

‘Toch niet. Ik begon ooit met kinderboeken en fictie, maar in 1973 stelde Godfried Lannoo me voor, naar Nederlands voorbeeld, een boekje te schrijven over uitstappen die je in West-Vlaanderen met de auto kon maken. Ik was toen zowat de eerste om zo’n gidsje te schrijven en binnen de kortste keren waren er 20.000 de deur uit. Logisch dat er dan nog soortgelijke boekjes volgden en dat leidde me van het spoor van de bellettrie af. Nee, daar heb ik geen spijt van. Alle wandelingen en routes uit mijn boeken verkende die ik eerst samen met mijn vrouw en dat opende een heel nieuwe wereld voor ons. Bovendien betaalde het een stuk beter dan fictie.’

Uit: Julien Van Remoortere (80) werkt voort aan gigantisch oeuvre, Interview door Jo De Ruyck in het Nieuwsblad van 7 mei 2010.

BIOGRAFIE

8 april 1930: Geboren in Beveren-Waas op als oudste zoon van Alfons Van Remoortere (o1906-†1946), havenarbeider en Anna Staut (o1909) huisvrouw.

 • Het gezin woont in de Kobegeertstraat 46 in Beveren-Waas, toentertijd een bescheiden dorp op de rand van de Scheldepolders en de zandstreek.
 • Het landschap en het milieu van zijn jeugd zou Julien van Remoortere later vele keren in zijn werk ter sprake brengen, zo bijv. in de romans Een veilig, stinkend nest (1972), Op de rand van het nest (1974) en De laatste uit het nest (1976), in de novellen De vuist (1966) en De zuiveren van hart (1970), in het jeugdboek Jongens uit de polder (1962) en in talrijke losse verhalen en luisterspelen voor de jeugd.

1937 tot 1944: Lager onderwijs aan de Sint-Martinusschool in zijn geboortedorp.

1944-1949: Middelbare schooltijd in het Sint-Norbertusinstituut (moderne humaniora: wetenschappelijke afdeling) te Antwerpen, dank zij het fonds der meestbegaafden.

1946: Vader overlijdt. Julien was toen 16 en kon als gevolg daarvan om financiële redenen geen hoger onderwijs aanvatten.

1948: 18 jaar oud publiceert hij zijn eerste verhaal: De grote van Bastioens in Zondagsvriend; daar verdiende hij 400 fr. mee.

 • Was van jongs af aan een verwoed lezer. Op 12-jarige leeftijd schreef hij zijn eerste jeugdboek (nooit uitgegeven). Hij werd daarin aangemoedigd door andere schrijvers als Leo Mets (zijn oud-onderwijzer) en pater Emiel Janssen s.j., alsook door Lieven Gijpen, in de jaren veertig leraar, later programmator bij de Vlaamse TV.

1949: Fabricatiebediende, gedurende drie en een half jaar, bij de Société Générale Métallurgique in Hoboken (cf. zijn roman Gloed en gensters, 1963);

1951-1954: Julien van Remoortere was stichter en hoofdredacteur van De Brug, een gestencild maandblad voor soldaten in Beveren-Waas (1951-1954).

1954: Wordt bediende bij het stadsbestuur in Oostende; verhuist naar de Frère Orbanstraat 172.

20 mei 1955: Huwelijk met Odette Deley (o18 april 1927).

Drie jaar lang volgt hij aan de School voor Bestuurswetenschappen in Oostende avondonderwijs;

Vanaf het einde van de jaren vijftig

Legt een fenomenale bedrijvigheid aan de dag als publicist en auteur van veel verhalen en boeken voor de jeugd (ook onder het pseudoniem Piet Mortelman), ofschoon hij aanvankelijk de bedoeling had vooral een auteur voor volwassen lezers te worden.

1954 – 1972: Werkzaam bij het Oostendse stadsbestuur.

1971: Een literair  hoogtepunt in zijn werk uit de periode 1970-1980  is ongetwijfeld de populaire Nest-trilogie. Een veilig stinkend nest kwam uit in 1971, daarop volgden Op de rand van het nest (1974) en De laatste uit het nest (1976).

 • De kroniek brengt de wereld in beeld van de Donkerstraat, een Waas poldergehucht, waar een taai ras van klompenmakers, stropers, kruimeldieven en dokwerkers een armzalig maar solidair bestaan leiden.. Het verhaal begint in 1939 – de vooravond van de WO II – met de 12-jarige ik-persoon Peet van de Kei, die een uitweg zoekt naar een andere wereld buiten het poldernest, dat hij kan veroveren, door te studeren; naar ‘de grote school’ te gaan in Antwerpen, boeken te lezen. De trilogie eindigt in 1947, wanneer Peet bediende wordt in een Antwerps bedrijf, een illusieloze job, en zich realiseert dat hij ondanks alles toch geworteld blijft in de polder

1961 tot 1971 én van 1975 tot 1976: Redactiesecretaris van het tijdschrift (West-) Vlaanderen.

 • Van Remoortere maakt niet alleen 76 afleveringen van het tijdschrift klaar (nrs. 57, jg. X-3, mei-juni 1961 tot 123, jg. XX, 1971 én nrs. 144, jg. XXIV, 1975 tot 151, jg. XXV-2, maart-april 1976);
 • Tevens ontstaan diverse themanummers onder zijn leiding, zo o.m. De glazenierskunst in Vlaanderen (1971, XX, nr. 117) en Abdijen in Vlaanderen (1973, XXII, nr. 131);

1972 – 1979: Privé-secretaris van burgemeester Jan Piers. (cf. zijn roman Het stille bederf, 1978, waarin Van Remoortere geput heeft o.m. uit zijn belevenissen op het stadhuis en met de plaatselijke politiek).

Sinds 1973 heeft Van Remoortere, in Zuid en Noord, naam en faam verworven met een nauwelijks overzienbare serie fotoboeken en toeristische reisgidsen, vooral bij de uitgeverijen Meddens in Brussel en Lannoo in Tielt (o a de dicht-bij-huis-gidsen en de Ippa gidsen).
Ook aan menig culinair boek verleent hij als auteur zijn medewerking.
Schrijversgewijs biedt na het overzicht van zijn literair werk een ruim overzicht – zonder volledigheid te claimen) van deze omvangrijke productie.

1978: Het stille bederf  speelt zich af in een fictieve Belgische republiek. Het tekent de succesvolle politieke carrière van Marjan Demeter, die als 23-jarige, enige vrouwelijke kandidate in de gemeenteraad verzeilt. Met een tomeloze ambitie beklimt ze de politieke ladder en brengt het tot president. Het stille bederf  bespeelt een universeel, tijdloos en meedogenloos thema: uitwendig succesvol, maar verworden tot een glimlachende functionaris, inwendig ten gronde gegaan aan de corruptie van geld en macht met een verwoest persoonlijk leven.

1979: Zegt de ambtenarij vaarwel en ging hij van zijn pen leven.

 • In die periode reist hij stad en land af, geeft lezingen op scholen en voor verenigingen en houdt voor B.R.T.-2 Omroep West-Vlaanderen radiopraatjes (bijv. over Westvlaamse bezienswaardigheden en dito streekgerechten); kortom: als tekstschrijver verdient hij vrij royaal zijn brood.

1980-1990: Verwoede wereldreiziger: in 1980 doorkruist hij Indonesië, in 1981 Australië, in 1983 Zuid-Afrika, in 1985 Namibië, in 1987 Nieuw-Zeeland, in 1988 Botswana en Zimbabwe, in 1989 de U.S.A. en in 1990 Zaïre en Rwanda (in Uit-Magazine, Het Rijk der Vrouw en Onze Tijd publiceert Van Remoortere in dat verband vele reportages)

Na 2005 verschenen – op een paar uitzonderingen na- van zijn hand voornamelijk boeken met een duidelijke nostalgische insteek o a  In de tijd van de kleine patatten: Vlaanderen, 1900-1945 (2007), In de tijd van meneer pastoor: toen de kerken nog vol zaten (2009), Onze laatste missionarissen? Vlaanderen zond zijn zonen en dochters uit (2010), In de tijd dat de kindjes nog gekocht werden (2011), Ons moeder. Verhalen uit de tijd van toen (2014)

2010: Bij zijn 80ste verjaardag geeft Lannoo de vuistdikke roman ‘Mathilde’ uit, een roman over een familie uit het Waasland, niet toevallig de streek waar Van Remoortere zelf is opgegroeid.

2015: Publicatie van zijn laatste roman De suzemienenboom van mijn oma, nostalgische verhalen rond Pitte Matiel (Mathilde Diereckx) ofwel de oma van de auteur, die geboren werd in 1869 in Beveren en overleed in 1945. De meeste herinneringen van Van Remoortere aan zijn grootmoeder gaan terug tot eind jaren dertig en de oorlogsjaren die daarop volgen. Een bijgehouden dagboekje uit die tijd van de auteur vormt de basis voor de 68 korte impressies van een voorbije tijd.

06 april 2018: Overlijdt in zijn woning te Oostende.

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Website

BEKRONINGEN

 • 1946: 2de prijs van de Gazet van Beveren met het verhaal Iris de stekelbaars
 • 1954: 1ste prijs in de novellenwedstrijd van ons Zondagsblad met De mare.
 • 1959: Reinaertprijs voor het jeugdverhaal voor De beeldstormers van Sint-Elooi;
 • 1959: Prijs voor het Kinderboek van de provincie Oost-Vlaanderen voor Vlug, het wilde paard;
 • 1962: Prijs voor het Jeugdboek van de provincie Oost-Vlaanderen voor Ger en de wilde paarden en Het eiland Kimo-kimono;
 • 1963: Prijs van de Vlaamse Provinciën voor het jeugdboek voor Ger en de wilde paarden;
 • 1964: Emiel Vlieberghprijs voor de roman vanwege het Davidsfonds voor De president is dood;
 • 1964: Paul de Mont-prijs voor toneelwerk van de provincie Oost-Vlaanderen voor De brug tussen Abel en Babel;
 • 1964: Prijs voor de Novelle van Thomsen’s Havenbedrijf Antwerpen voor De purperen vogel;
 • 1965: Referendumprijs van het Vlaamse Jeugd- en Kinderboek met Met een wolkje op reis.
 • 1966: et de 3de prijs in een door de B.R.T. en het Commissariaat-Generaal voor Toerisme georganiseerde wedstrijd voor toeristische verhalen voor De grotstroom;
 • 1968: Toneelprijs ‘Volharding’ van de stad Tienen voor zijn vooralsnog niet uitgegeven en niet opgevoerde toneelstuk De demokraten;
 • 1971: Tweejaarlijkse literaire Reinaertprijs voor Een veilig, stinkend nest;

PREMIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN:

 • 1959 voor het jeugdboek Ger van de Bongo-stam
 • 1962 voor het kinderboek De autobus van Abel naar Babel en omgekeerd,
 • 1963 voor het jeugdboek Gers grote reis en, in hetzelfde jaar, voor zijn toneelstuk Hallo 7-15-4!,
 • 1965 voor de novelle De doden
 • 1966 voor het kinderboek Het sprekend geweer,
 • 1967 voor het toneelstuk De demokraten
 • 1969 voor de novelle De zuiveren van hart
 • 1970 voor het kinderboek De brug tussen Rooddaal en Blauwdaal

BIBLIOGRAFIE

Woordje vooraf

Deze bibliografie werd als volgt ingedeeld:
Literair

 • Romans, novellen en verhalen voor volwassenen
 • Romans, verhalen, novellen science fiction voor de jeugd
 • Verhalen gepubliceerd in de reeks Vlaamse Filmpjes
 • Diverse geschriften

Non fictie

 • Toeristische boeken
 • Culinaire boeken
 • Fotoboeken

Nota: de publicaties i.s.m. Jef Mergaert van Uitgeverij Muurkranten in Brugge werden niet opgenomen. Tevens werd in de categorie non-fictie niet naar volledigheid gestreefd.

De bibliografische gegevens werden onder meer nagekeken bij

 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience –Antwerpen.
 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles
 • Piet Devos: Van reuzen tot dwergen. Bibliografie – Vlaamse schrijvers in de 20ste eeuw – Eerste drukken. Kortrijk, eigen beheer 2007
 • Luc Decorte, ‘Bio- en bibliografie ‘van’ en ‘over’ Julien Van Remoortere (o1930)’ In: Vlaanderen. Jaargang 39 (1990)

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klik op de foto.

Chronologisch overzicht

A. Romans, novellen, verhalen

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
 1957  De laatste kajotter. Toneel in één bedrijf.
 1962  De riem. (verhaal)

1967: opgenomen in: Een kerfje op de revolver. Verhalenbundel. Leiden, A.W. Sijthoff, 1967, blz. 49-75 (ts. Contour, nrs. 16-17
Van remoortere 28  Leuven: Boekengilde De Clauwaert V.Z.W. -53p.

Reeks: Uitgegeven voor de leden van de Clauwaert-Vereniging Kerstmis 1962 nr 22
Afmetingen: 19.50 x 12 (ingenaaid)
 1963  De grote verdwazing. (roman)

Bandontwerp: Jan Meerts
 Van remoortere 31  Leuven: Boekengilde De Clauwaert V.Z.W. -211p.

Reeks: 3de boek in het uitgavenplan 1962/1963.
Afmetingen: 20 x 13 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
Gedrukt en gebonden bij de firma Scheerders van Kerckhove N.V., St.-Niklaas.
 1963  Gloed en gensters. Roman van een simpele arbeider. (roman)

Omslag en bandontwerp: C. Haubrechts.
1985: Een herwerkte uitgave, voorafgegaan door een ‘Bibliografie’(!) (blz. 9-11), verscheen in 1985 bij uitgeverij De Keyser in Aartselaar. De ondertitel Roman van een simpele arbeider, die alleen op de stofwikkel van de eerste druk voorkwam, is in de herdruk weggevallen.
van-remoortere-30  Brussel: D.A.P. Reinaert Uitgaven (S.V. De Arbeiderspers) -223p.

Reeks: Dit is het 144ste deel van de Reinaert Reeks R 144.
Afmetingen: 17.50 x 12 (gebonden met stofomslag)
Druk:
S.M. “Lux” Drukkerij Nationalestraat 109, Antwerpen.
 1964  De purperen vogel. (novelle)

Bekroond in de novellenprijskamp van Thomsen’s Havenbedrijf Antwerpen n.v.
1966: Opgenomen in de bundel: De purperen vogel. Verhalen van jonge schrijvers. Leiden, A.W. Sijthoff, 1966, blz. 7-20.
 Het verhaal verscheen (blz. 11-20) in een bijzondere uitgave die niet in de handel kwam en ander bekroond werk van Antoon Van der Auwera en Jos Welffens bevatte, evenals een verslag van de jury door Libera Carlier.
1965 De president is dood. (roman)

Bekroond met de Prof. Em. Vliebergh-prijs 1964 van het Davidsfonds.
Van remoortere 21 Leuven: Davidsfonds. -228p.

Reeks: Gulden Reeks Nr. 530 1965-1
Afmetingen: 19.50 x 12.50 (gebonden – harde simili lederen kaft met stofomslag)
1966 De Vuist. (verhaal)

Lay-out en omslag: Paul vanden Dorpe.
1965: Eerder verschenen in D.W.e.B., 1965, CX, blz. 620-642.
1966: Tevens opgenomen in de bundel: De purperen vogel. Verhalen van jonge schrijvers. Leiden, A.W. Sijthoff, 1966.
1971:
De vuist verscheen ook in Tydskrif vir Letterkunde, februari 1971 (Nuwe Reeks IX. 1), blz. 24-45.
 Van remoortere 29 Leuven: Boekengilde De Clauwaert V.Z.W. -64p.

Reeks: Uitgegeven voor de leden van de Clauwaert-Vereniging  nr 32
Afmetingen: 19.50 x 12 (ingenaaid)
1967 De groene kangoeroe. (verhaal)

1967: voor het eerst verschenen in D.W.e.B., 1967, CXII, blz. 724-729.
Het derde programma van de B.R.T. zond op 9 april 1967 De groene kangoeroe uit.
In: Zeventien jaar is zo jong en andere verhalen. Amsterdam-Antwerpen, Wereldbibliotheek, 1967, blz. 49-55.
1970 De zuiveren van hart. (novelle)

Lay-out en omslag: Wilfried Smet.
1972: In de verzamelbundel ‘Driemaal geschonden‘ werd de titel werd veranderd in: De buit.
1975:
Vertaald in het Frans door Marianne Pierson-Pierard verscheen onder de titel Le butin in Les Cahiers du Groupe. 9: Les flamands. Bruxelles, 1975, blz. 97-122.
Van remoortere 30 Leuven: Boekengilde De Clauwaert V.Z.W. -47p.

Reeks: Uitgegeven voor de leden van de Clauwaert-Vereniging  nr 44
Afmetingen: 19.50 x 12 (ingenaaid)
1971 De witte man. (novelle)

Lay-out en omslag: Wilfried Smet.
 van-remoortere-27 Leuven: Boekengilde De Clauwaert V.Z.W. -43p.

Afmetingen: 19.50 x 12 (ingenaaid)
1971 Een veilig stinkend nest. (roman)

Omslagontwerp: Dirk Verstraete.
Eerste deel van Van Remoorteres ‘nest-trilogie’ (deel 1 loopt van eind 1939 tot eind augustus 1942, deel 2 behandelt de periode tot kort na de Bevrijding, nl. tot 24 januari 1945 en deel 3 bestrijkt de naoorlogse tijd, van 25 januari 1945 tot 1 augustus 1947)
1974: 3de druk.
1981: 4de druk in de gebundelde Nest-trilogie
Brussel: D.A.P. Reinaert Uitgaven. -254p.

Afmetingen: 20.75 x 13.50 (ingenaaid & gebonden met stofomslag)
Gedrukt op de persen van “Vooruitgang” – Kortrijk.
Ria Scarphout leest het fragment De bijbel van Kaluit uit Een veilig, stinkend nest voor op plaat 8 (B-3) van de Microfonie van Zuidnederlandse schrijvers, 2 (Gistel, Discus, 1978). Julien Van Remoortere leidt de voordracht kort in.
1972 De bureauchef is ziek. De werkzaamheden vorderen. Een bundel kolders uit de administratie.

Omslagontwerp: Jeanine Behaeghel vvg
Tielt/Utrecht: Uitgeverij Lannoo. -95p.

Afmetingen: 19.25 x 13.25 (paperback)
Gezet, gedrukt en gebonden bij Drukkerij-Uitgeverij Lannoo pvba, Tielt en Utrecht.
1972 Driemaal geschonden. (verzamelbundel)

Omslagontwerp: Jeanine Behaeghel vvg.
Bevat: De riem, De vuist en De buit.
Om de betiteling van de drie novellen analoog te maken, veranderde de auteur, op vraag van de uitgever (Desclée De Brouwer in Brugge), de titel De zuiveren van hart in De buit. De tekst zelf werd ook lichtjes gewijzigd.
 Van remoortere 26 Brugge/Utrecht: Uitgeverij Orion N.V. Desclée De Brouwer. -134p.

Reeks: Merkstenen 50.
Afmetingen: 19.50 x 12.50 (ingenaaid)
Gedrukt op de persen van Scheerders van Kerckhove te Sint-Niklaas-Waas in opdracht van de uitgeverij Orion /NV Desclée De Brouwer, Brugge.
1974 Op de rand van het nest. (roman)

Omslagontwerp: Dirk Verstraete.
2de deel van de Nest-trilogie. behandelt de periode 1942 tot kort na de Bevrijding, nl. tot 24 januari 1945.
1974: 2de druk.
1975: De roman verscheen als feuilleton in Zie- Magazine vanaf 16 mei 1975, nr. 20, blz. 84-105.
1981: 3de druk in de gebundelde Nest-trilogie
Brussel: D.A.P. Reinaert Uitgaven. -253p.

Afmetingen: 21 x 13.50 (paperback en gebonden met stofomslag)
1974 Een zekere Laurens, mijn vriend. (sf-verhaal) In: De beste Nederlandse en Vlaamse S.F.-verhalen (van de NOS/BRT wedstrijd). Utrecht-Antwerpen, Bruna & Zoon, 1974 (Bruna Science Fiction: 28), blz. 133-139.
1974 Opa vertelt. In: Ganymedes, 2. Utrecht-Antwerpen, Bruna & Zoon, 1974 (Bruna Science Fiction: 76), blz. 105-107.
1974 Trein springen. (sf-verhaal)

1977: in Dans in de ruimte. Samengesteld en ingeleid door A. Van Hageland (Zele, D.A.P. Reinaert, 1977, blz. 335-345)
1977: In het Tsjechisch vertaald door Jana Cervenkova-Klimova in 1977 onder de titel: Skoky vlaku (Praag, Svoboda).
1980: In het Frans vertaald door Marc D’Hooghe in 1980 en onder de titel ‘Le saut du train’ gepubliceerd in een bundel Histoires de trains fantastiques (Paris, Librairie des Champs Elysées).
In: De dageraad des duivels. Vlaamse science fiction en fantastische verhalen uit de 19de en de 20ste eeuw verzameld door Danny De Laet (Antwerpen, Walter Soethoudt, 1974, blz. 268-273)
1976 De laatste uit het nest. (roman)

Omslagontwerp: Dirk Verstraete.
Derde deel van de Nest-trilogie. Bestrijkt de naoorlogse tijd, van 25 januari 1945 tot 1 augustus 1947.
1976: 2de druk
1981: 3de druk in de gebundelde trilogie
Brussel: D.A.P. Reinaert Uitgaven. -246p.

Afmetingen: 21 x 13.50 (paperback en gebonden – harde kaft met stofomslag)
Gedrukt op de persen van “Vooruitgang”, Kuurne.
1978 Het stille bederf. (roman)

1980: Walter Deygers bezorgde van Het stille bederf een cursorische uitgave (Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, 1980, 19842, 108 blz.).
Van remoortere 24 Leuven: Davidsfonds. -228p.

Reeks: Romanreeks nr 617 ; 1978-6
Afmetingen: 20.75 x 12.75 (paperback & gebonden – harde kaft met stofomslag
1978 Het verboden boek van Krista O. (science fiction roman)

Omslag: Reclame Adviesbureau ACCENT
1979: In het Frans vertaald door Irene Abrassart als Le livre interdit de Krista O en verschenen bij Duculot in Gembloux.
Zele: D.A.P. Reinaert Uitgaven. -228p.

Afmetingen: 20.75 x 13.25 (paperback & gebonden met stofomslag)
Gedrukt op de persen van “Vooruitgang” Kuurne.
1978 De auto’s (sf-verhaal) In: Tweede land van de griezel (Zele, D.A.P. Reinaert, 1978, blz. 233-240)
1978 Droom en Advent (sf-verhaal) In: Ganymedes, 3. Utrecht-Antwerpen, Bruna & Zoon, 1978 (Bruna Science Fiction: 94), blz. 27-29, 216-218
1978 Het diepe water. (verhaal) In: de bundel: Dag, kind pp. 319-390.

Uitgever: Davidsfonds Leuven; romanreeks nr 612 ; 1978-1.
Afmetingen: 20.75 x 13 (paperback)
1978 Ik lig meer binnen bed dan erbuiten. Koldervisjes uit de troebele en de zonnige wateren van de administratie. (kolder) In: Derde omnibus van de Vlaamse humor (Zele, D.A.P. Reinaert Uitgaven, 1978, blz. 299-337).
1980 West! West! Taxand antwerf briga. Toekomstroman. (roman)

Omslag: Robin De Winter
 Van remoortere 37_1980 Zele: D.A.P. Reinaert Uitgaven. -222p.

Afmetingen: 21 x 13.50 (paperback)
Gedrukt op de persen van van “Vooruitgang” Kuurne.
1980 En toen was het oorlog… Dagboek van de Tweede wereldoorlog. (kroniek)

1980: De tekst verscheen tevens als feuilleton in Het Rijk der Vrouw
1981: 2de druk
Antwerpen/Amsterdam: Helios N.V. (Kapelsestraat 222, 2080 Kapellen). -128p.

Afmetingen: 26 x 20 (gelijmd)
1981 Nest trilogie. (gebundelde uitgave)

Bevat : Een veilig, stinkend nest. – 4de druk ; Op de rand van het nest. – 3de druk ; De laatste uit het nest. – 3de druk.
1980: De Nest trilogie werd door Olga Krijtova in het Tsjechisch vertaald onder de titel Hnizdo (Praag, Nakladatelstvi Svoboda).
1981: 2de druk
Zele: D.A.P. Reinaert Uitgaven. -752p.
2007 In de tijd van de kleine patatten: Vlaanderen, 1900-1945. (kroniek – verhalen)  Van remoortere 12 Leuven: Van Halewyck. -240p.
2009 In de tijd van meneer pastoor: toen de kerken nog vol zaten. (kroniek – verhalen) Van remoortere 13 Leuven: Van Halewyck. -222p.
2009 Onze dagen in Congo: verhalen van oud-kolonialen. (kroniek – verhalen) Tielt: Lannoo. -239p.

Afmetingen: 24 x 17 (paperback met flappen)
Zwart-wit foto’s
2010 Mathilde: de dingen die veranderen. (roman) Tielt: Lannoo. -652p.

Afmetingen: 24 x 17
2010 Onze laatste missionarissen? Vlaanderen zond zijn zonen en dochters uit. (kroniek – verhalen)  Van remoortere 14 Leuven: Uitgeverij Van Halewyck. -263p.
2011 In de tijd van Jan de Scharensliep en Smidje Smee : oude ambachten in woord en beeld.

Kijk- en leesboek, boordevol tips voor toeristische uitstapjes, zodat je dit fascinerende Vlaamse erfgoed zelf kan ontdekken.
Leuven: Uitgeverij Van Halewyck. -383p.
2011 In de tijd dat de kindjes nog gekocht werden. (kroniek – verhalen)

Cover en vormgeving: Magelaan
Druk: Lannoo, Tielt
Van remoortere 35 Leuven: Uitgeverij Van Halewyck. -192p.

Afmetingen: 22 x 17 (ingenaaid – kaft met flappen)
2012 Meester, meester, meester! Verhalen van meesters en juffen van toen. (kroniek – verhalen) Tielt: Lannoo. -239p.
2014 Ons moeder. Verhalen uit de tijd van toen. (waargebeurde verhalen) Tielt: Lannoo. -256p.

Afmetingen:24 x 17 (paperback met flappen)
2014 En toen was het oorlog : verhalen van de kleine man in de Tweede Wereldoorlog. (kroniek) Tielt: Lannoo. -246p.
2015 De suzemienenboom van mijn oma. (roman) Tielt: Lannoo. -304p.

Afmetingen:22 x 14 (paperback met flappen)

B. Romans, novellen verhalen voor de jeugd.

Chronologisch overzicht

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1959 Vechten, Ferenc! Van remoortere 1 Brussel: S.V. De Arbeiderspers. -160p.

Afmetingen: 18 x 11.40 (gebrocheerd – zachte geïllustreerde kaft)
Reeks: Reinaert-junior ; 31
Gedrukt op de persen van “Vooruitgang” Kortrijk
1959 De beeldstormers van Sint-Elooi. Brussel: S.V. De Arbeiderspers. -159p.

Afmetingen: 18 x 11.40 (gebrocheerd – zachte geïllustreerde kaft)
Reeks: Reinaert-junior ; 36
1960 De grot van de zon. (jeugdroman)

Illustratie: Dries van den Broeck
Van remoortere 38_1960_01 Leuven: Davidsfonds. -154p.

Afmetingen: 19.50 x 13 (ingenaaid- zachte kaft)
Reeks: Jeugdreeks van het Davidsfonds ; nr 91 -1960. 1
1960 Jan Monter en de asteroïde. Deel 1.

Onder het pseudoniem PIET MORTELMAN
Brugge: Uitgeverij Desclée De Brouwer.

Reeks: Troubadour. – Brugge; vol. 1
1960 Vlug, het wilde paard. Een verhaal voor blonde jongens.

Onder het pseudoniem PIET MORTELMAN
Brugge: Uitgeverij Desclée De Brouwer. -54p.

Reeks: Zilvervissen. Brugge. Vol. 1960-1
1960 Jan Monter en de Jupiterianen deel 2.

Onder het pseudoniem PIET MORTELMAN
Brugge: Uitgeverij Desclée De Brouwer. -126p.

Reeks: Troubadour. – Brugge; vol. 2
1960 Hippel-Trippel. Hasselt: Uitgeverij ” Heideland “. -22p.
1960 Hippel-Trippel en het water . Hasselt: Uitgeverij ” Heideland “. -22p.
1960 Hippel-Trippel in gevaar.

De auteur plande aanvankelijk twee delen over Hippel-Trippel, maar uitgeverij Heideland in Hasselt bracht de delen telkens in drie afleveringen (in de aangegeven volgorde) in 1960 en in 1967 op de markt
Hasselt: Uitgeverij ” Heideland “. -22p.
1961 Ger van de Bongo-stam.

Geïllustreerd door Jan Kuiper
Den Haag: Van Goor Zonen. -104p.

Reeks: Bever-boeken ; 5
 1961  Jan Monter detective. Deel 3.

Onder het pseudoniem PIET MORTELMAN
 Van remoortere 39  Brugge: Uitgeverij Desclée De Brouwer. -123p.

Afmetingen: 22.50 x 14.50 (ingenaaid – harde geïllustreerde kartonnen kaft).
Reeks: Troubadour. – Brugge; vol. 5
Gedrukt op de persen van de Sint-Augustinusdrukkerij Brugge
 1961  Jan Monter en de donkere planeet. Deel 4.

Onder het pseudoniem PIET MORTELMAN
1977: 2de uitgave. Onder EIGEN NAAM. Bij Standaard uitgeverij, Antwerpen in de reeks SF-Jeugd vol. 5.
 Brugge: Uitgeverij Desclée De Brouwer. -123p.

Reeks: Troubadour. – Brugge; vol. 7
Van remoortere 34 uitgave 1977²
1961 Jan Monter bouwt een radio-telescoop. Deel 5.

Onder het pseudoniem PIET MORTELMAN
1978: 2de uitgave. Onder EIGEN NAAM. Bij Standaard uitgeverij, Antwerpen in de reeks SF-Jeugd vol. 7.
Brugge: Uitgeverij Desclée De Brouwer. -121p.

Reeks: Troubadour. – Brugge; vol. 8
1962 Ger en de wilde paarden. Den Haag: Van Goor Zonen. -104p.

Reeks: Bever-boeken ; 5
1962 Jan Monter en de groene banier. Deel 6.

Onder het pseudoniem PIET MORTELMAN.
1965: verscheen in Luik een uitgave voor cursorisch gebruik in Waalse scholen
1978: 2de uitgave. Onder EIGEN NAAM. Bij Standaard uitgeverij, Antwerpen in de reeks SF-Jeugd vol. 5.
 Brugge: Uitgeverij Desclée De Brouwer. -119p.

Reeks: Troubadour. – Brugge; vol. 9
 Van remoortere 8 Uitgave 1978²
1962 Jan Monter en de reuzesprinkhanen. Deel 7.

Onder het pseudoniem PIET MORTELMAN
 Brugge: Uitgeverij Desclée De Brouwer. -113p.

Reeks: Troubadour. – Brugge; vol. 13
1962 Jan Monter ontvoerd. Deel 8.

Onder het pseudoniem PIET MORTELMAN
 Brugge: Uitgeverij Desclée De Brouwer. -114p.

Reeks: Troubadour. – Brugge; vol. 14
 1962  Jongens uit de polder. (jeugdroman)

Tekenwerk door Grafische Dienst – Davidsfonds;
1972: Verscheen een schooluitgave voor franstaligen met commentaar van Jos. Rondas (Lier, Van In, z.d. -Trefpunten: IV-1).
1976: W. Nys en A. Vandijck bezorgden in de reeks Cursiva (II-1) o.l.v. prof. dr. A. Keersmaekers voor uitgeverij Van In een schooluitgave van Jongens uit de polder (z.d., 56p)
De bewerking kende talrijke herdrukken.
 Van remoortere 19  Leuven : Davidsfonds. -153p.

Reeks: Jeugdreeks van het Davidsfonds ; nr 98 (1962-2)
Afmetingen: 19.70 x 13.20 (ingenaaid)
1963 Jan Monter op het vulkaaneiland. Deel 9.

Onder het pseudoniem PIET MORTELMAN
Brugge: Uitgeverij Desclée De Brouwer. -117p.

Reeks: Troubadour. – Brugge; vol. 17
Afmetingen: 22.60 x 14.40 (ingenaaid – herde kartonnen geïllustreerde kaft)
Gedrukt op de persen van de Sint-Augustinusdrukkerij te Brugge in opdracht van de Uitgeverij Desclée De Brouwer
 1964  De familie Doodgewoon. (jeugdroman)

Tekenwerk door Grafische Dienst – Davidsfonds
Van remoortere 36  Leuven : Davidsfonds. -170p.

Reeks: Jeugdreeks van het Davidsfonds ; nr nr 104-1964, 2
Afmetingen: 19.50 x 13.20 (ingenaaid- zachte kaft)
 1964  Gers grote reis.

Geïllustreerd door Jan Kuiper
 Den Haag: Van Goor Zonen. -104p.

Reeks: Bever-boeken ; 29
 1964  Jan Monter komeetpassagier. Deel 10.

Onder het pseudoniem PIET MORTELMAN
 Brugge: Uitgeverij Desclée De Brouwer. -119p.

Reeks: Troubadour. – Brugge; vol. 20
 1964  Jan Monter en het volk van Venus. Deel 11.

Onder het pseudoniem PIET MORTELMAN
 Brugge: Uitgeverij Desclée De Brouwer. -124p.

Reeks: Troubadour. – Brugge; vol. 23
 1964  Jan monter bij de oceaanwezens. Deel 12.

Nooit gepubliceerd !!
 Enkel in manuscript
1965 Het eiland Kimokimono. (jeugdroman)

Tekenwerk door Grafische Dienst – Davidsfonds
Dit handschrift verwierf de Provinciale Prijs voor Letterkunde 1962 (Jeugdboek) van de Provincie Oost-Vlaanderen.
Van remoortere 16 Leuven: Davidsfonds. -153p.

Reeks: Jeugdreeks van het Davidsfonds ; nr 108  – 1965-3
Afmetingen: 18.80 x 12.40 (ingenaaid – geïllustreerde kaft in zacht karton)
1965 Met een wolkje op reis.

Met plaatjes van Belleke Dolhain.
Den Haag: Van Goor Zonen / Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel. -40p.

Afmetingen: 21 x 14 (harde geïllustreerde kaft)
1965 Vosje, pas op!

Met plaatjes van Belleke Dolhain.
Den Haag: Van Goor Zonen / Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel. -40p.

Afmetingen: 21 x 14 (harde geïllustreerde kaft)
1965 De wonderkijker.

Met plaatjes van Belleke Dolhain.
Den Haag: Van Goor Zonen / Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel. -40p.

Afmetingen: 21 x 14 (harde geïllustreerde kaft)
1966 De autobus van Abel naar Babel en omgekeerd. (jeugdliteratuur van 7 tot 12) Den Haag: Van Goor Zonen / Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel. -52p.

Reeks: Delta-paperbacks. Vol 1966-1
1966 Ontvoering naar Mars. (science fiction)

Tekenwerk door Grafische Dienst Davidsfonds
1
977: 2de druk bij Standaard Uitgeverij, Antwerpen in de reeks SF-Jeugd vol 3.
Een fragment uit Ontvoering naar Mars verscheen in Top, 15 april 1974, nr. 14, blz. 10-11
 Van remoortere 32 Leuven: Davidsfonds. -159p.

Reeks: Jeugdreeks van het Davidsfonds ; nr 111.
Afmetingen: 19 x 12.40 (ingenaaid – geïllustreerde kartonnen kaft)
1967 Hippel-Trippel aan de dikke canada. Hasselt: Uitgeverij ” Heideland “. -18p.
1967 Hippel-Trippel en de boel-do-zer.

Op de kaft van het boek wordt boeldozer zonder koppeltekens gespeld
Hasselt: Uitgeverij ” Heideland “. -18p.
1967 Alles komt terecht, Hippel-Trippel. Hasselt: Uitgeverij Heideland-Orbis. -18p.
1968 Arnold van Woudland.

Omslagtekening en illustraties: Renaat Demoen.
1988: 2de druk
Averbode: Uitgeverij “Altiora “. -91p.
1968 Tom Dolo. Opdracht Tenerife.

Julien Van Remoortere zou voor de Tom Dolo-serie zes delen schrijven. Na vier titels zette Standaard Uitgeverij de reeks stop. De aangekondigde delen ‘Breng hem levend terug’ en ‘Diepvries is best’ verschenen dus niet en werden door de auteur ook niet geschreven.
Lier: Uitgeverij Jozef Van In & Co. -120p.

Reeks: Tom Dolo nr 1
Afmetingen: 18.80 x 13.20 (ingenaaid – harde geïllustreerde kartonnen kaft)
1968 Jeugdomnibus.

Bevat: De grot van de zon, De familie Doodgewoon, Het geheim van de Zwarte Planeet en Het eiland Kimokimono.
Antwerpen /Utrecht: Standaard Uitgeverij. -268p.

Reeks: Standaard Jeugdomnibussen.
1969 Tom Dolo. Zeg het met diamant. Lier: Uitgeverij Jozef Van In & Co. -120p.

Reeks: Tom Dolo 2
1969 Het sprekend geweer.

Met tekeningen van Willy Verschelde (van Studio Servais).
Lier: Uitgeverij Jozef Van In & Co. -47p.
1969 De postbode van Liefhuizen. (jeugdroman)

Met illustraties van Antoine Crüll
 Van remoortere 33_1969 Tielt/Utrecht: Lannoo. -98p.

Afmetingen: 20,3 x 15 (ingenaaid – harde geïllustreerde kaft)
Gezet, gedrukt en gebonden bij Drukkerij-Uitgeverij Lannoo pvba, Tielt.
1969 Tom Dolo. Operatie Snoekbaars. Lier: Uitgeverij Jozef Van In & Co. -126p.

Reeks: Tom Dolo 3
1970 Tom Dolo. Pas op voor de kikvors.  van-remoortere-28 Lier: Uitgeverij Jozef Van In & Co. -106p.

Reeks: Tom Dolo 4
Afmetingen: 18.70 x 12.70 (ingenaaid– harde geïllustreerde kartonnen kaft)
1971 ‘De schat van de Singelberg’. (verhaal) In: A.D. Hildebrand en C. Verleyen: Verhalen uit de Lage Landen, 1. Lier, Van In/’s-Hertogenbosch, Malmberg, 1971, blz. 54-68
1971 ‘Met de 0/21 op garnaalvangst’. (verhaal) In: A.D. Hildebrand en C. Verleyen: Verhalen uit de Lage Landen, 2. Lier, Van In/’s-Hertogenbosch, Malmberg, 1972, blz. 54-67
1972 De brug tussen Rooddaal en Blauwdaal.

1979: 2de druk
Averbode: Uitgeverij ” Altiora “. -38p.

Reeks: Tiptoppersreeks
1972 Science fiction omnibus voor de jeugd.

Bevat: Jan Monter en het asteroïde-mysterie, Jan Monter en de Jupiterianen en Jan Monter detective.
1975: Lili Lemmens en José Broddin maakten naar Van Remoorteres s.f. -jeugdomnibus een luisterspel dat door de B.R.T.-Schoolradio op 29 januari 1975 werd uitgezonden (met de stemmen o.m. van Jo Crab, Walter Cornelis, Leo De Wals, Jackie Morel, Ugo Prinsen, Bob Van der Veken, Jef Burm
 Antwerpen /Utrecht: Standaard Uitgeverij. -334p.

Reeks: Standaard Jeugdomnibussen.
 1972  Mieke en Jan werden groot en kregen een kindje : begeleiding door ouder en opvoeder. (educatief)

Geschreven in samenwerking met dr. Herman Ponette
 Kapellen: uitgeverij “De Sikkel”. -11p.
 1973  De kip met de gouden eieren: toneelstuk voor de jeugd in twee bedrijven.  S.l., s.n. -59p.
 1973  De toverschoen: toneelstuk voor de jeugd in twee bedrijven  S.l., s.n. -57p.
1975 Anti-love story. Een verhaal voor langharig tuig.

Met illustraties van Cis Verhamme.
1976: In het Duits vertaald door dr. Herbert P.M. Schaad onder de titel Anti-Love-Story (Aschaffenburg, Paul Pattloch Verlag, 1976
1980: In de reeks Inspraak zond de B.R.T. in 1980 (25.10 en 3.11) een tweedelige t.v.-film (2 × 50’) uit gebaseerd op het boek en naar een scenario van J.V.R. Realisatie: Jef Ceulemans. Producer: Hilda Verboven
Tielt: Lannoo. -120p.

Reeks: : Lannoo’s junior boeken 12-16 jaar
1983: 3de druk, ibidem
1986: 5de druk
1975 Safari voor je deur. 12 stads- en plattelandsspelen voor ieder jaargetij.

Vertaling én bewerking van een spelenboek van de Duitse auteur Kurt Wöfflin: Safari vor deiner Tür
Tielt: Lannoo. -124p.

Reeks: Lannoo’s junior boeken- Tielt; vol. 1975: 2
1976 ‘Tim’. (verhaal) In: M. Heylen en G. Vander Heyden: Verhalen uit Noord en Zuid. Averbode, Altiora/Vucht, J.W. Richt, 1976, blz. 179-187
1977 Als een bliksem. (jeugdroman)

1979: 2de druk
Averbode: Uitgeverij “Altiora “. -145p.

Reeks: Top
1977 Ontvoering naar Mars. (SF jeugdroman )

Omslag Gijs Mertens.
 Van remoortere 25 Antwerpen/Amsterdam: Standaard Uitgeverij. -127p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (gelijmd)
Reeks: SF Jeugd nr 3
Druk: Smits Wommelgem
1977 Mijn logboek.

Geschreven in samenwerking met Nonkel Bob (ps. van Jacob Hendrik Davidse).
Met tekeningen van Cis Verhamme.
Tielt: Lannoo.
1977 Mijn meteorologische kalender voor juni, Mijn meteorologische kalender voor juli, Mijn meteorologische kalender voor augustus, Op weg door het land van de hoop, Spelletjes voor onderweg in auto, bus of trein, Ik wil waterskiën,Een koffer vol uitvindingen en Speel je mee op het strand?

Gaston Van Camp en Julien Van Remoortere stelden voor uitgeverij Lannoo in 1977 zowel een ‘zomerboek’ als een ‘winterboek’samen met vele bijdragen van diverse auteurs naast hun eigen inbreng. Illustratie en lay-out waren van Dani Dacquin. De in het vooruitzicht gestelde verschijning van een ‘lenteboek’ en een ‘herfstboek’ kwam er niet.
In: G. Van Camp en J. Van Remoortere: Lannoo’s zomerboek. Tielt-Amsterdam, Lannoo, 1977
1977 Mijn meteorologische kalender voor december, Mijn meteorologische kalender voor januari, Mijn meteorologische kalender voor februari, Een koffer vol uitvindingen, Als Eskimo ‘s in een huisje van sneeuw, We maken zelf een luisterspel, De licht brengende lont, Neem je de handschoen op?, Kaarten op tafel, Snel, sneller, snelst… In: G. Van Camp en J. Van Remoortere Lannoo’s winterboek. Tielt-Amsterdam, Lannoo, 1977
1978 De treinkaping. (Een) Liefdesverhaal voor tieners.

Aanvankelijk wilde Van Remoortere zijn boek de titel ‘Kaap een trein meegeven’, maar toen daartegen uit Noord-Nederland protest rees, werd de titel veranderd, al had uitgeverij Lannoo al met een dummy bij de boekhandelaren uitgepakt.
1980: 2de bijdruk ibidem
1983: 3de bijdruk ibidem
1986: 4de bijdruk ibidem
Tielt: Lannoo. -112p.

Reeks: Lannoo’s junior boeken
1979 Veilig naar school. (educatief)

Het betreft een voorlichtingsboekje over verkeer, geschreven in samenwerking met L. Huybrechts.
Zele: DAP Reinaert. -128p.
1979 Jan zonder Vrees. Het mensenoffer.

Aan de Jan zonder Vrees-serie droegen o.m. ook de volgende auteurs hun verhaal bij: J. Ballegeer, A. Berkhof, J. Briels, C. De Kinder, F. Gysen, Roderyck, R. Swartenbroeckx, G. Van Camp, C. Verleyen.
Kapellen: Uitgeversfirma L.  Opdebeek. -94p.

Afmetingen: 21 x 14.50 (ingenaaid – harde geïllustreerde kartonnen kaft)

1979 Ik zal niet in je spoortje lopen. Averbode: Uitgeverij “Altiora “. -145p.

Reeks: Top
1979 Cijnszele wint het pleit. (stripverhaal)

Met tekeningen van Dani Dacquin.
1979: Voor de initiatiefnemer, de Kredietbank in Brussel, maakte Maddy Buysse in hetzelfde jaar een Franse vertaling: Les aventures de Kas et Bas. Contriville gagne sa cause (1979).
Brussel: Kredietbank. -32p.

Reeks: De avonturen van Kas & Bas.
1980 Jan zonder Vrees. Het spookhuis. (jeugdverhaal)

Omslagtekening: S. Vanstiphout.
Van remoortere 22 Kapellen: Uitgeversfirma L.  Opdebeek. -95p.

Afmetingen: 21 x 14.40 (gebonden – harde geïllustreerde kaft)
1980 De waarheid en niets dan de waarheid. Een verhaal van verschrikking, maar ook wel van liefde.

Met illustraties door Tine Vercruysse.
Tielt/Bussum: Uitgeverij Lannoo. -111p.

Reeks: Lannoo’s junior boeken 12-16 jaar
1981 Sport en jeugd. Van Olympia tot anabolica: een marathon van eeuwen. (educatief) Tielt/Bussum: Uitgeverij Lannoo. -176p.
1982 Het Veenmysterie.

Grafische vormgeving: Misj Lambrechts.
Foto’s : Alain de Stoop (copyright BRT)
Drukwerk: Pencoprint (Wilsele)

Het betreft een B.R.T.-uitgave gebaseerd op de gelijknamige t.v.-serie die in 13 afleveringen vanaf 11 september 1982 werd uitgezonden.
Brussel: BRT Uitgave. -128p.

Scenario: J. van Remoortere.
Dialogen: Ben Schouten. Regie: Pim van Rooyen. Realisatie: Jef Ceulemans. Producer: Hilda Verboven.
Produktieleiding: Lambert Van de Sijpe.
Met als acteurs o.m.: Roger Bolders, Ann Petersen, Jos Van Geel, Brie Leloup, Toos Maes, Werther Van der Sarren, Piet Balfoort, Jakob Beks, René Verreth, Herman Coessens
.
1982 Ons leefmilieu. Wat alle meisjes en jongens over ons leefmilieu moeten weten . (educatief)

1982: In het Frans vertaald onder de titel: Notre environnement. Ce que tous les garçons et les filles doivent savoir de notre environnement.
Melsele : Orbis en Orion. -211p.
1982 Lannoo’s natuurencyclopedie. Een weet & doeboek voor de jeugd. (educatief)

De eerste oplage van het boek, getiteld: Natuurencyclopedie voor de jeugd. Een weet & doeboek, verscheen onder auspiciën van de V.B. V.B. in Antwerpen als ‘Boek van de Maand’ in juni 1982
Wetenschappelijk advies : Jan Hublé ; [foto’s : Hilde Van Remoortere ; tekeningen : Jan Lenoir ; woord vooraf : K. Poma]
Tielt/Bussum: Uitgeverij Lannoo. -320p.
1982 Alles O.K. jeugdmusical in twee bedrijven. Antwerpen: Toneelfonds J. Janssens. -23p.
1982 Tjoepie!!! De drommels zijn daar! Toneelspel in twee bedrijven voor de jeugd Antwerpen: Toneelfonds J. Janssens. -27p.

Reeks: Tooneelfonds Jos. Janssens. – Antwerpen; vol. 1104
1982 Het ballonnetjesplein: toneelspel voor de jeugd in twee bedrijven. Antwerpen: Toneelfonds J. Janssens. -25p.
1985 De verliezers. Een verhaal over de repressie.

Met een nawoord van Paul Vandepitte over de achtergronden van de repressie na de Tweede Wereldoorlog.(pp 117-120)
Omslagontwerp: Jan Lenoir
Het is het boek waarin Van Remoortere zijn belevenissen tijdens de repressie in het naoorlogse Beveren-Waas, o.m. met het gezin van dr. Gerard De Paep, heeft beschreven.
 Van remoortere 20 Tielt/Bussum: Uitgeverij Lannoo. -120p.

Reeks: Lannoo’s junior boeken 12-16 jaar
1985 Een wereld vol computers. Wat alle meisjes en jongens over de computer moeten weten. (educatief) Brussel: Meddens. -208p.
1992 De arend eet rijstpap vanavond.

Omslag: André Sollie 
Van remoortere 24 Antwerpen: Standaard Uitgeverij nv. -124p.

Afmetingen: 21 x 14 (paperback)

C. Verhalen uitgegeven in de reeks VLAAMSE FILMKENS / VLAAMSE FILMPJES

Jaar Nr. Fotogalerij Titel
1958 318 Mars valt aan!

Uitgave Goede Pers, Averbode – Verschijnt om de veertien dagen.
Afmetingen: 17 x 12.30 (geniet – zachte kaft)

1958 328 Bestemming Mars
1959 339 Het Venus-mysterie
1959 351 Het anti-atoommysterie
1959 353 Aka, de paardengek
1959 360 Het raadsel van de zwarte planeet.

Uitgave Goede Pers, Averbode – Verschijnt om de veertien dagen.
Afmetingen: 17 x 12.30 (geniet – zachte kaft)
1960 374 De wraak van de alchemist
1961 418 Operatie Roodstok

Uitgave Goede Pers, Averbode – Verschijnt om de veertien dagen.
Afmetingen: 17 x 12.30 (geniet – zachte kaft)

1961 442 De duivelsgang
1962 456 De raket van professor Enston
1980 1389  Van remoortere 2 Het hagelschot.

Wekelijkse uitgave – 4.4.1980
1994 2100  Van remoortere 7 Ontvoerd!

Weekblad 64ste jaargang-nr 28 11.03.1994
Omslagillustratie: Mieke Teirlinck. 
1994 2138  Van remoortere 3 Neushoorn! Neushoorn!

Weekblad 64ste jaargang-nr 15 16.12.1994
Omslagillustratie: Mieke Teirlinck. 
1996 2212/
2213
 Van remoortere 23 Zenobia & Peterenpeet loopt weg.

Weekblad 64ste jaargang-nr 15  16.12.1994
Omslagillustratie: Klaas Verplancke
1997 2254  Van remoortere 18 Het land van Overal.

Weekblad 67ste jaargang-nr 29 21.03.1997
Illustraties: Tom Goovaerts
1999 2354 Van remoortere 17 OvaHimba bedelaar.

Weekblad 69ste jaargang-nr 27 12.03.1999
Illustraties: Goele Dewanckel
2000 3013  Van remoortere 4 Mieren…

Weekblad 70ste jaargang-nr 21 03.03.2000 – genre: science fiction
Illustraties: Leo De Kort.
2000 3025 Van remoortere 5 De cotopaxi spuwt vuur.

Weekblad 70ste jaargang-nr 33 23.06.2000 – genre: rampen
Illustraties: Tom Goovaerts.
2001 3057  Van remoortere 6 Juul.

Weekblad 71ste jaargang-nr 26 27.4.2001 – genre: oorlog
Illustraties: Dirk Lodewijckx.
2002 3091 Van remoortere 9 De verstekelingen van Vasco da Gama.

Weekblad 72ste jaargang-nr 21 8.3.2002 – genre: science fiction
Illustraties: Erwin Sels.

D. Diverse onderwerpen

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1966 Alleluja, wij vasten. (christelijke spiritualiteit)

Naar een meditatie van prof. dr. P. De Haes.
Met tekeningen van HugOKé
.
Door Marie-Thérèse D’Hainaut in het Frans vertaald onder de titel:
Jeûnons, alleluia. Illustrations: HugOKé (1968).
Tielt: Uitgeverij Lannoo. -62p.
1968 Gravures Victor Delhez (catalogus)

Tentoonstelling: Montrosezaal Casinokursaal [Oostende]. 1968/06/22 – 1968/07/15
S.l. :Vlaamse Klub Kust.-36p.

Afmetingen: 20 x 22.50 oblong (gebrocheerd met geïllustreerde uitgeversomslag z/w)
1971 Parallellen 20/50. Vlaamse schilderkunst. (Monografie)

i.s.m. Albert Dusar en Albert Smeets.
Tielt: Uitgeverij Lannoo.

Reeks: Vlaanderen: tweemaandelijks tijdschrift voor kunst en cultuur / Christelijk Vlaams Kunstenaarsverbond. – Roeselare, 1966 – 2002; vol. 120
1971 Het huis in de duinen (filmscenario)

Het betreft een film van Jean Mil over het Zeepreventorium in De Haan waar J.v.R. teksten en ten dele het scenario voor schreef.
1972 Felix Timmermans. Mens, schrijver, schilder, tekenaar.

Waarin het opstel: De beeldende kunstenaar voor (blz. 145-193) én een Catalogus van het plastische werk .(blz. 267-282)
Andere medewerkers: Lia Timmermans, José De Ceulaer, Hubert Lampo, Hilda van Assche, Richard Baeyens (bibliografie) en een ten geleide van Gerard Walschap.
1973: In het Duits vertaald onder de titel: Felix Timmermans. Der Mensch. Der Dichter. Der Maler. Der Zeichner. Met ‘Ein Wort vorweg zur deutschen Ausgabe von Karl Jacobs’ (1973).
Antwerpen: Mercatorfonds. -302p.

Afmetingen: 34 x 26 (Linnen band met stofomslag – in foedraal )
Colofon: Ter gelegenheid van de vijfentwinstigste verjaardag van het overlijden van Felix Timmermans, verschijnt bij het Mercatorfonds te Antwerpen, het zesentwintigste kunstboek, op initiatief van de Bank van Parijs en de Nederlanden België. Het werd gezet in monophoto Bembo corps 16. De druk werd voltooid in juli 1972 door de Sint-Augustinus drukkerij te Brugge op speciaal papier Fidelith 2. De platen werden geëtst door de Photogravure De Schutter te Antwerpen. Voor de vormgeving en band zorgde Louis Van den Eede. Het bindwerk werd toevertrouwd aan de werkhuizen Sint-Augustinus.
 
1976  Ontmoeting met Herwig Driesschaert in Herwig Driesschaert (monografie)

Andere auteurs in deze kunstuitgave over de tekenaar Driesschaert zijn van Gaby Gyselen en Jaak Stervelynck
 Tielt: Uitgeverij Lannoo. pp. 6-25.
1980  Paul Kerckhof. Een leven voor de gastronomie (1980), (monografie)

Tekst: Paul Kerckhof.
Eindredactie Julien van Remoortere.
Met foto’s van Valeer Vanbekbergen
Ieper: De vrienden van Paul Kerckhof. -139p.
1981 Mijn dagboek ’82 .

Met illustraties van Dirk Degenhardt.
Tielt: Uitgeverij Lannoo. -176p.
1988 Kinderspelen in België vroeger en nu.

Met tekeningen van Jean Lenoir en 31 platen (naar Brueghel) in kleur.
Tevens gelijktijdig in het Frans uitgegeven als ‘Jeux d’enfants en Belgique jadis et aujourd’hui’. Bij dezelfde uitgever
Brussel: Meddens. -216p.

Afmetingen: 27 x 22 (harde kaft) – geïllustreerde stofomslag)
1989 Mijn vriendenboek. Tielt: Uitgeverij Lannoo. -96p.
1989 Dr. Gerard De Paep. Een leven van volksverbonden trouw. (monografie)

Eindredactie: Julien van Remoortere.
Tekening op de omslag: Portret van dr. De Paep door Carlos Geerinckx.
Druk en realisatie: Europress n.v., Lummen.
Foto’s: Archief familie De Paep

Beveren-Waas : Fonds Dr. Gerard De Paep. -125p.

Afmetingen: 22 x 15 (garenloos gebrocheerd)

1990 Het grote spaarboek.

Tegelijkertijd in het Frans verschenen onder de titel: Le grand livre de l’Epargne.
Met tekeningen door J. Lenoir. Bevat een aanhangsel over spreekwoorden en zegswijzen over het sparen (p. 179-182).
Brussel: Meddens. -199p.

Afmetingen: 27 x 22 (harde kaft) – geïllustreerde stofomslag)
Illustraties zwart-wit en in kleur

 

TOERISTISCHE GIDSEN / CULINAIRE GIDSEN / FOTOBOEKEN

Deze afdeling beoogt geen volledigheid en wordt enkel gegeven ter informatie.

Toeristische gidsen

1971

 • Oostende promenade (1971)
  • Het betreft een viertalige uitgave met foto’s van Jean Mil en teksten van Julien Van Remoortere.

1973

 • Met de auto door West-Vlaanderen. Gids voor 12 toeristische routes (1973, 19796)
  • Met een voorwoord van André Legein;

1974

 • Met de auto door de Ardennen en Luxemburg (G.H.). Gids voor elf toeristische routes (1974, 19859 ;
  • Met illustraties van Dani Dacquin in de eerste tot de vierde druk. Met illustraties van Cis Verhamme vanaf de vijfde druk in 1980

remoortere_1974_01

1975

 • Met de auto (en te voet) door Oost-Vlaanderen. Gids voor 11 toeristische routes (1975, 19843)

van remoortere 27 1975

1976

 • Lannoo’s autoboek Benelux. Toeristische atlas voor reis, weekend, vakantie en vrije tijd (1976, 19906
  • In samenwerking met Koos Smedes

1977

 • Met de auto aan en over de Belgische grens. Gids voor 12 toeristische weekends (België, Zuid-Nederland, West-Duitsland, Noord-Frankrijk, Zuidoost-Engeland) (1977)

1978

 • Het groot kampeerboek (1978)
  • Ontstaan in samenwerking met de Werkgroep Vakantiegenoegens.
  • Illustratie: Dani Dacquin

1979

 • Groot weekendboek Benelux. Gids voor honderd weekends (1979, 1981³)
  • Wordt in 1981 bij de derde druk (de uitgever spreekt van tweede bijdruk): Lannoo’s groot weekendboek Benelux.
 • Gids van de Belgische musea. Repertorium van 499 musea (1979)
  • Gelijktijdig verscheen een Franse vertaling onder de titel: Guide des musées Belges. Répertoire de 499 musées.

1980

 • Wandelen in de Ardennen. Op stap door woud en veen (1980, 19854)
 • Provincie Oost-Vlaanderen in beeld (1980, 19823)
 • Van Noordzeestrand tot Hoge Venen. Een reiswijs beeldboek (1980, 19812)
  • Een Franse vertaling van de hand van Maddy Buysse verscheen in hetzelfde jaar onder de titel: Des plages nordiques aux hautes fagnes. Guide illustré pour un voyage de découvertes (1980).

1981

 • Dwars door België (1981, 19822)
 • 52 tips voor weekendtrips (1981)
  • Het betreft een overdruk uit Lannoo’s groot weekendboek Benelux (1979, 19812), verzameld door J. Van Remoortere voor de firma Zwan.
  • Vertaald in het Frans onder de titel: 52 Tuyaux pour des week-ends familiaux (1981)
  • Voor Didier Hatier in Brussel werd in 1983 een oplage van dit zelfde boek aangemaakt onder de titel: 52 tuyaux pour des week-ends familiaux en Belgique
 • Wandelen in het Groothertogdom Luxemburg. Op stap door Ardennen, Gutland, Wijnstreek en Mijngebied (1981, 19822)

1982

 • Lannoo’s autoboek Europese landen. Gids voor twintig veertiendaagse tochten (1982)
  • In samenwerking met Carlos Devooght
 • Belgische kust in beeld (1982)
  • Voor het deel van Boudewijn Sondervan, nl. Zeeuwse eilanden in beeld (1982), in de reeks voor Heideland n.v Hasselt, schreef Van Remoortere een ‘Woord vooraf’ (blz. 7)
 • Dwars door Nederland (1982)
 • Wandelen in Duitstalig België. Gids voor 30 tochten in de Oostkantons: Eupen, Malmédy en Sankt-Vith (1982, 19842)

1983

 • Wandelen door en langs de Hoge Venen. Gids voor 30 wandelingen door veen, bos en veendorpjes (1983, 19842)
 • Het groot vakantie- & weekendboek. (Voor Nederland en Vlaanderen) (1983)
  • De titel tussen haakjes komt alleen op de kaft van het boek voor, niet op de titelbladzijde.
  • Het betreft een uitgave samengesteld en geproduceerd voor de PrestoPrint fotovakzaken in Nederland en België i.o.v. Bac Color te Steenbergen. De basisinformatie ervoor is afkomstig uit Lannoo’s groot weekendboek Benelux (1979, 19813
 • De Oostkust en het Brugse Ommeland. Actieve recreatienatuurbeleving-uitstapjes dicht bij huis (1983)
  • In het Frans vertaald onder de titel: La Côte Est et l’Arrière-Pays de Bruges. Histoire. Loisirs (Gembloux, Duculot, 1983
 • Semois en Vierre. Actieve recreatie-natuurbeleving-uitstapjes dicht bij huis (1983)
  • In het Frans vertaald als: Semois et Vierre. Histoire. Loisirs door Marie Hooghe (Gembloux, Duculot, 1983
 • Romaans Brabant. Actieve recreatie-natuurbeleving-uitstapjes dicht bij huis (1983)
  • Een Franse versie verscheen in hetzelfde jaar bij Duculot in Gembloers onder de titel: Le Brabant Roman. Nature. Histoire. Loisirs. Vertaalster: Marie Hooghe
 • Het grote wandelboek (1983)
 • Ippa’s weekendgids (1983)
  • Gelijktijdig verscheen een Franse vertaling onder de titel: Les beaux week-ends Ippa (1983)
  • Voor Didier Hatier in Brussel werd in 1985 een oplage aangemaakt onder de titel: 52 tuyaux pour des week-ends créatifs

1984

 • Lannoo’s weekendgids voor 52 tochten in België (1984, 19873)
  • In de herdruk van 1987 luidt de titel: Lannoo’s weekendgids voor 52 toeristische tochten in België.
  • Met illustraties van Philippe Boxy
 • De Belgische kust (1984)
 • De Middenkust en de Grote Westpolder. Actieve recreatienatuurbeleving-uitstapjes dicht bij huis (1984)
 • De Westkust en Bachten de Kupe. Actieve recreatie-natuurbeleving-uitstapjes dicht bij huis (1984)
 • Ippa’s onthaalgids (1984)
  • Van de hand van Pierre Herment verscheen een Franse vertaling, getiteld: Le guide Ippa du bon accueil (1984)
  • Voor Didier Hatier in Brussel werd in 1985 een bijzondere oplage aangemaakt onder de titel: L’Art de la table.
 • Fietsen in de Ardennen. Gids voor 25 tochten (1984, 19862)
  • In samenwerking met Pol Vanhaverbeke.
  • Op de kaft van het boek luidt de ondertitel: Gids voor 25 fietstochten
 • Stadswandelingen door Vlaanderen (1984)
  • Onder de titel De ville en ville à travers le pays flamand verscheen in 1985 een Franse vertaling.
 • Vakantie en recreatie aan Belgische rivieren (1984)
  • Gelijktijdig verscheen een Franse vertaling: Vacances et loisirs le long de nos rivières (1984)

1985

 • Wandelen door Vlaamse Ardennen en Heuvelland. Gids voor 30 wandelingen (1985)
 • Vakantie en recreatie aan de Belgische kust (1985)
  • Gelijktijdig verscheen een Franse vertaling onder de titel: Vacances et loisirs sur la côte Belge (1985
 • Lannoo’s onthaalgids. Tips voor het gastvrije onthaal (1985)
 • Wandelen door de Vlaamse kustpolders. Gids voor 30 wandelingen (1985)
 • Stadswandelingen door Wallonië (1985)
  • Gelijktijdig verscheen een Franse vertaling onder de titel: De ville en ville à travers la Wallonie (1986
 • Stadswandelingen door Nederland: het Noorden (1985)
 • Stadswandelingen door Nederland: het Zuiden (1985)
 • Vakantie en recreatie in de Ardennen (1985)
  • Op de kaft van het boek luidt de titel: Vakantie en rekreatie in de Belgische Ardennen.
  • Gelijktijdig verscheen een Franse vertaling: Vacances et loisirs dans les Ardennes (1985)
  • Op de kaft van het boek luidt de titel: Vakantie en recreatie in de Belgische Ardennen
 • Vakantie en recreatie in Belgische steden (1985)
  • Gelijktijdig verscheen een Franse vertaling: Vacances et loisirs dans les villes Belges (1985)
 • Wandelen langs Ardense rivieren. Gids voor 30 wandelingen (1985)
 • Ippa’s natuurgids (1985)
  • Gelijktijdig verscheen een Franse vertaling: Guide Ippa de la nature (1985)
  • In 1986 werd hiervan voor Didier Hatier in Brussel een bijzondere oplage aangemaakt onder de titel: Guide de la nature en Belgique

van-remoortere-29

1986

 • Lannoo’s natuurgids. Voor groen toerisme in België (1986, 19893)
 • Vakantie en recreatie in Belgische natuurgebieden (1986)
  • Gelijktijdig verscheen een Franse vertaling: Vacances et loisirs dans les sites naturels de Belgique (1986)
 • Met de auto door de Europese landen. Gids voor twintig veertiendaagse tochten (1986)
  • In samenwerking met Carlos Devooght
 • Ippa’s feestengids (1986)
  • Vertaald in het Frans onder de titel: Le guide Ippa de fêtes (1986)
 • Het groene België (1986)
  • Uitgave van het Ministerie van Landbouw in Brussel. Tegelijkertijd verschenen een Franse (La Belgique verte), een Engelse (The green Belgium) en een Duitse vertaling (Das grüne Belgien

1987

 • Lannoo’s feestengids. Volksfeesten in België het jaar rond (1987)
  • Een Franse vertaling, getiteld Le guide Ippa des musées, verscheen in 1987
 • Ippa’s museumgids (1987)
  • Een Franse vertaling, getiteld Le guide Ippa des musées, verscheen in 1987
 • Lannoo’s toeristische atlas Ardennen. Gids voor de autotoerist, de fietser en de wandelaar (1987)
 • Toeristische routes in West-Vlaanderen. 13 bewegwijzerde routes voor automobilisten en fietsers (1987)
  • Herwerking van Met de auto door West-Vlaanderen. Gids voor 12 toeristische routes (1973, 19796)

1988

 • Ippa’s museumgids voor België (1988, 19892)
  • De Franse vertaling, getiteld Le guide Ippa des musées de Belgique, verscheen in 1988
 • Groot wandelboek Ardennen. Gids voor 100 wandelingen (1988)
 • Parels op kasseien. Parels aan de horizon. Toeristische wandeling langs het traject van de Ronde van Vlaanderen (1988)
  • Geschreven in opdracht van Het Nieuwsblad
 • Met de auto door Ardennen en G.H. Luxemburg. Gids voor 11 toeristische routes (1988)
 • Ippa’s kastelengids (1988)
  • De Franse vertaling, getiteld Le guide Ippa des châteaux verscheen in 1988
 • Ippa’s kastelengids voor België (1988)

1989

 • Ippa’s gids van het ongewone (1989)
  • Een Franse vertaling, getiteld Le guide Ippa de l’insolite, verscheen in 1989
 • Wandelen in het Groothertogdom Luxemburg. Gids voor de 30 mooiste wandelingen door Ardennen, Gutland, Wijnstreek en Mijngebied (1989)

1990

 • Wandelen door de Hoge Venen. 25 wandelingen door veen en woud met informatie over skiën en langlaufen (1990)
 • Wandelen langs de mooiste Ardense dorpen. Gids voor 30 tochtjes door evenveel dorpen en hun omgeving (1990)
 • Fietsen door West-Vlaanderen. Gids voor 25 fietstochten (1990)
 • Ippa’s abdijengids (1990)

Van remoortere 25

1995

 • Wandelen door Westvlaamse bossen. Gids voor 13 wandelingen. Tielt, Lannoo.
 • De Semois van bron tot monding : 192,5 km wandelen van Aarlen naar Monthermé. (Groot-Bijgaarden : Globe Baarn : De Fontein)

1996

 • Wandelen door Oostvlaamse bossen: gids voor 10 wandelingen door de mooiste domeinbossen. Tielt, Lannoo.
 • Wandelen langs de Leie: het traject van Wervik tot Gent met 10 wandellussen langs oude Leiearmen. Tielt, Lannoo.
 • De Lesse van bron tot monding : 85,5 km wandelen van Ochamps naar Anseremme, 18 wandelingen langs zijrivieren van de Lesse (Groot-Bijgaarden : Globe Baarn : De Fontein)

1998

 • Weekend uitstapjes in België : met 20 rustige autotochten langs de mooiste plekjes. Tielt, Lannoo.

1999

 • Groot kastelenwandelboek: 50 lusvormige wandeltochten langs de mooiste kastelen en burchtruïnes in Vlaanderen en de Ardennen. Tielt, Lannoo.

2000

 • Wandelnetwerk Midden-Ardennen : Durbuy, Nadrin/Houffalize, La Roche. (Tielt, Lannoo)

2001

 • Wandelnetwerk vallei van de Lesse : Houyet, Rochefort, Han-sur-Lesse, Redu. (Tielt, Lannoo)

2003

 • Wandelen met kinderen in de Ardennen : 15 wandelingen speciaal ontworpen voor gezinnen met kleine en opgroeiende kinderen met interessante weetjes, met leuke opdrachten & spelletjes. (Tielt, Lannoo)

2005

 • Bezoek o dierbaar België: een ontdekkingstocht langs verrassende plekjes. (Tielt, Lannoo)

2008

 • Het toppunt van België: reisgids naar 500 uitzonderlijke plekken in eigen land (Leuven: Van Halewyck)

2009

 • Libelle wandelgids voor de hele familie : 20 kindvriendelijke wandelingen in Vlaanderen en in de Ardennen / teksten : Dirk De Moor, Johan Van Praet, Julien Van Remoortere.

2010

 • De 500 groene toppers van België. (Leuven: Van Halewyck)


CULINAIRE UITGAVEN

1980

 • De beste Vlaamse streekgerechten. Oude gerechten voor mensen van nu (1980, 19843),
 • De glorie van het brood (1980) Julien van Remoortere stond in voor de eindredactie van teksten i.v.m. het brood van Walter Plaetinck, Renaat Van der Linden en Phil Mertens

1981

 • De beste Vlaamse visgerechten. Oude gerechten voor mensen van nu (1981, 19822)
 • Leer vis kennen (1981) Het betreft een brochure geschreven in opdracht van de Nationale Dienst van Land- en Tuinbouwartikelen in Brussel Tegelijkertijd verscheen een Franse editie onder de titel: Apprenez à connaître le poisson

1982

 • De beste Vlaamse vlees- en wildgerechten. Oude gerechten voor mensen van nu (1982
 • Groenboek voor gezond geluk. Alles over gezond eten. Alles over méér bewegen. Alles over beter leven (1982), Geschreven in opdracht van de firma Vandemoortele n.v. (Vitelma). In het Frans vertaald door J.M. Timmermans onder de titel: Livre vert du bonheur par la santé. Alimentation saine. Exercise pour la forme. Mieux vivre (1982) In het Duits verschenen onder de titel: Gesund Leben – Fit Sein. Richtig Ernähren. Gesündes Leben. Mehr Bewegen (1984). Vertaalster: Elke Zschiederich

1983

 • Zeevis en schaaldieren. Kennen, schoonmaken, bereiden (1983), Een Franse vertaling verscheen tegelijkertijd onder de titel: Poissons et fruits de mer. Les connaître, les nettoyer, les cuisiner (1983) Geschreven en gepubliceerd in opdracht van de firma Vandemoortele in Izegem
 • De beste Vlaamse nagerechten. Oude gerechten voor mensen van nu (1983)

1984

 • Gezellige feestjes in de tuin. Tuinfeest met koud buffet, kinderfeestjes, barbecuefestijn, hapjes bij receptie,… (1984), Een Franse vertaling verscheen tegelijkertijd onder de titel: La fête au jardin. Garden-party et buffet froid, fêtes pour enfants, barbecue-party, réception,… (1984) Geschreven en gepubliceerd in opdracht van de firma Vandemoortele in Izegem
 • De beste Vlaamse groente- en fruitgerechten. Oude gerechten voor mensen van nu (1984)

1985

 • Belgisch bier (1985)

1989

 • Alleen boter heeft de smaak van boter (1989) Geschreven i.s.m. Winnifred van Killegem voor de Nationale Dienst voor Afzet van Land- en Tuinbouwprodukten (N.D.A.L.T.P.). In het Frans vertaald door Philippe Roelandt onder de titel: Seul le beurre a la saveur du beurre (1989)

2010

 • Bomma Huysentruyt vertelt : van West-Vlaams vlas tot Congolese moambe : met bomma’s lievelingsrecepten. Tielt Lannoo.

 

FOTOBOEKEN

1971

 • Oostende en de kust (1971)

1974

 • Oostende (1974)
  • Een viertalige uitgave, met foto’s van Jean Mil. De Franse vertaling is van Maddy Buysse, de Duitse van Georg Hermanowski en de Engelse van Arthur Birt

1975

 • Oostende 1975.

1976

 • Brugge. Bruges. Brügge. Bruges. Brujas (1976, 19862) met foto’s van Frans Van den Bremt. Verschenen bij uitgeverij Meddens in Brussel.
 • La côte Belge. De Belgische kust. Die Belgische Küste. The Belgian Coast. La Costa Belga (1976) met foto’s van Frans Van den Bremt. Verschenen bij uitgeverij Meddens in Brussel.

1977

 • Belgique. Trésors d’art. België. Kunstschatten. Belgium. Art treasures. Belgien. Kunstschätze. Belgica. Tesoros de arte (1977), met foto’s van Frans Van den Bremt. Verschenen bij uitgeverij Meddens in Brussel.
 • Bruxelles. Environs. Brussel. Omgeving. Brüssel. Umgebung. Brussels. Surroundings. Bruselas. Alrededores (1977), met foto’s van Frans Van den Bremt. Verschenen bij uitgeverij Meddens in Brussel.

1978

 • Gent. Gand. Ghent. Gent. Gante (1978, 19864), met foto’s van Frans Van den Bremt. Verschenen bij uitgeverij Meddens in Brussel.

1979

 • Kinderen om lief te hebben (1979)
 • Vlaanderen. La Flandre. Flanders. Flandern. Flandes (1979)

1980

 • Châteaux de Belgique. Kastelen van België. Schlösser Belgiens. Castles of Belgium. Castillos de Belgica (1980), met foto’s van Frans Van den Bremt. Verschenen bij uitgeverij Meddens in Brussel.

1981

 • Abbayes et béguinages de Belgique. Abdijen en begijnhoven in België. Abteien und Beginenhöfe in Belgien. Abbeys and beguinages in Belgium. Abadias y beaterios de Belgica (1981), met foto’s van Frans Van den Bremt. Verschenen bij uitgeverij Meddens in Brussel.

1983

 • Villages de Belgique. Dorpen van België. Belgische Dörfer. Villages in Belgium. Pueblos de Bélgica (1983), met foto’s van Frans Van den Bremt. Verschenen bij uitgeverij Meddens in Brussel.