home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Van Istendael, Geert

GEERT VAN ISTENDAEL

Ukkel, 29 maart 1947

Voormalig VRT journalist, dichter, essayist, vertaler en Brusselconnaisseur

BIOGRAFIE

29 maart 1947: Geboren te Ukkel als Geert Maria Mauritius Julianus Vanistendael.

Van Istendael groeit op in een uitgesproken katholiek, internationaal gericht en erudiet milieu.

 • Zijn vader, August Vanistendael, die drie dichtbundels publiceerde, was algemeen secretaris van het Internationaal Christelijk Vakverbond en van 1947 tot 1953 verblijft het gezin in Utrecht, in de wijk Oog in al, en heeft sindsdien een grote (doch niet altijd onkritische) liefde voor Nederland en de Nederlanders gekoesterd.
 • Vader Vanistendael genoot veel aanzien en werd de persoonlijke adviseur van de West-Duitse bondskanselier Konrad Adenauer en kardinaal Joseph Frings, de aartsbisschop van Keulen. Tijdens het Tweede Vaticaans Concilie was hij een van de zes leken-auditeurs.
 • Hij is de broer van Frans van Istendael, oud-hoogleraar fiscaal  recht aan de katholieke Universiteit Leuven en aldaar tot 2005 decaan van de faculteit rechtsgeleerdheid.

Van Istendael studeert sociologie en wijsbegeerte aan de Katholieke Universiteit Leuven en werkt nadien als wetenschappelijk onderzoeker op het gebied van de ruimtelijke ordening voor het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek.

1978: Wordt journalist en nieuwslezer bij de Belgische Radio en Televisie. Daar profileert hij zich vooral als kenner van de Belgische en Duitse geschiedenis en politiek. Hij blijft bij de omroep werken tot in 1993.

1978: Debuteert met de gedichtenbundel  ‘Bomen wijzen niet maar wuiven’.

1993: Wordt voltijds zelfstandig schrijver-essayist in Sint-Lambrechts-Woluwe, één van de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

1995: Wordt bekroond met de Geuzenprijs.

 • De Geuzenprijs is een initiatief van het vrijzinnige Gentse Taalminnend Studentengenootschap ’t Zal Wel Gaan, van de Bond der Oud-Leden (B.O.L.) van ’t Zal Wel Gaan en van het Fonds Tony Bergmann vzw. Deze verenigingen willen hiermee met een zekere regelmaat personen of organisaties huldigen die in de afgelopen periode het meest geassocieerd werden met het begrip “geus”.
 • Vanaf zijn eerste uitreiking in 1979 is de Geuzenprijs bedoeld als “een hommage aan signalen van het creatief vermogen van de vrije, kritische geest en als bijdrage tot de uitstraling van een volwassen, ongecomplexeerde vrijzinnigheid“.

2007:  Het stripalbum De maagd en de neger, een publicatie van zijn dochter Judith Vanistendael, is gebaseerd op een kort verhaal van haar vader.

Van 2007 tot 2010 is hij voorzitter van PEN Vlaanderen.

2009: Van Istendael krijgt een eredoctoraat van de Open Universiteit.

2017: Bekeert van Istendael zich tot het misdaadverhaal ? Met ‘Het lijk in de boomgaard’ heeft hij alleszins een vermakelijke politieroman geschreven.

2018 en 2019 zijn goed voor respectievelijk een bundel poëzie (Negenentwintig dingen en één afscheidszang) en een geëngageerd manifest (De grote verkilling). Van Istendael toont hoe de verzorgingsstaat zowat in ieder land afkalft. Maar, daarnaast is het een vurig pleidooi voor de sociale zekerheid als toekomstproject in het belang van ons allen.

2020: Van Istendaele recidiveert !! Na Het lijk in de boomgaard (2017) mogen we in De danseres en het mes opnieuw genieten van de gramstorige, kettingrokende Brusselse commissaris Kluft.

Over zijn werk.

 • Essayistisch werk over België en Brussel.
  • In zijn veelgelezen essay ‘Het Belgisch labyrint of De schoonheid der wanstaltigheid’ (1989) analyseert hij zijn geboorteland. Deze kroniek wordt in het Hongaars en het Tsjechisch vertaald.
  • Met dezelfde eruditie schetst de auteur een historisch, cultureel en stedenbouwkundig portret van Brussel in ‘Arm Brussel’ (1992).
  • In ‘Bekentenissen van een reactionair’ (1994), ‘Anders is niet beter’ (1997) en ‘Nieuwe uitbarstingen’ (1999) toont Van Istendael een grote polemische gedrevenheid.
  • Vlaamse sprookjes’ (1995) biedt dan weer een staalkaart van in Vlaanderen mondeling overgeleverde vertellingen.
 • Als romancier maakt hij naam met ‘Verhalen van het Heggeland’ (1991), en vooral met Altrapsodie (1997). Altrapsodie wordt genomineerd voor de NCR-prijs en de ECI-prijs.
 • Ook de poëzie van Van Istendael wordt goed ontvangen.
  • De iguanodons van Bernissart. Een Belgisch gedicht verschijnt in 1983 en wordt in 1996 vertaald naar het Servokroatisch.
  • Plattegronden (1987), zijn tweede dichtbundel, bevat een lyrische evocatie van Brussel en een beschouwing over de picturale kracht van de schilder James Ensor.
  • Het geduld van de dingen’ (1996) en ‘Taalmachine’ (2001) bevatten eveneens cycli over Brussel.
 • Als vertaler
 • Als Brusseleir
  • Van Istendael is een liefhebber van het Brussels dialect en schreef het muziektheaterstuk “Ket” waarin Brussel een hoofdrol speelt en was een graag geziene gast bij de Brusselse cabaretavonden van “’t Werm Woeter” (’t Warm Water).
  • Werkte mee aan de uitgave van ‘Sjansonnetten en poëzeekes van Remôn de la Sainte-Fontaine’ (auteur Doms Raymond) uitgegeven in 1997 door de Academie van het Brussels in de reeks Cahiers van het Brussels dialect. – Brussel; vol. 5.
  • In 2010 schreef hij een monografie over Brussels beroemdste ket ‘Manneke Pis’.

MEER OVER GEERT VAN ISTENDAEL

BEKRONINGEN

 • 1990: Literaire prijs Dirk Martens van de stad Aalst voor Het Belgisch Labyrint of de schoonheid der wanstaltigheid.
 • 1995:  bekroond met de Geuzenprijs.
 • 2017: Fred Braeckman-award voor het beste thrillerdebuut voor Het lijk in de boomgaard

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Websites

 

SMAAKMAKER

Kinderen zijn weke diertjes, zout
van snot en tranen, kinderen verduren
het grofste zand, het knarsen en het schuren:
met schuim en branding zijn zij vreemd vertrouwd.
 
Ze spartelen en komen aangedreven,
uit water losgewoeld, gegooid op land,
tot eb hen terugspoelt naar een overkant:
een onvoorspelbaar tij speelt met hun leven.
 
Bescherm de weerschijn van hun parelmoer,
het zijn geen schelpjes uit een oude zomer.
Dit zegt de dichter u, die ijle dromer:
 
zet als het moet de stad in rep en roer,
het gaat om nu, niet om een lief verleden.
Een kind heeft recht op diepe zekerheden.

 

Aarden kom (ca. 5000 v.C.)

uit: Berichten, bezweringen (2006)

Met welke vuursteen heeft hij klei gestoken?
Of was het met een stok? Of met een bot?
Keek iemand toe? Of werkte hij verdoken?
Wist hij de ware plek diep in het woud?
Mocht alleen hij het oude vuur zien roken?
Hoe vulde hij die kom? Met water? Bloed?
We weten welke vrezen hij bedwong,
al zevenduizend jaren zijn ze jong.

 

Fiets

uit:  Berichten, Bezweringen, Gedichten (2006)

Hij is een zwijgzaam dier van staal en lucht,
zo zul je hem bestijgen en bedwingen:
je benen springveer, voeten vogelvlucht,
de wind zal samen met je spieren zingen,
je hijgt het ritme, achtergrondgerucht,
 
ik maak en breek mijn evenwicht,
ik trap mijn val onder mij weg, ik schrijd
op jonge wolken door de stad, ik rijd.

 

BIBLIOGRAFIE

Woordje vooraf

Structuur van deze chronologische bibliografie:

 • Gepubliceerd in boekvorm. (in detail)
 • Gepubliceerd in tijdschriften. (selectie).
 • Overzicht per genre. (opgelijst per datum van publicatie)
 • Geert Van Istendael in vertaling.

De bibliografische gegevens werden onder meer nagekeken bij

 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience – Antwerpen
 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel – Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles.
 • Piet Devos: Van reuzen tot dwergen. Bibliografie – Vlaamse schrijvers in de 20ste eeuw – Eerste drukken. Kortrijk, eigen beheer 2007
 • POËZIECENTRUM vzw – Gent.
 • STICHTING LEZEN / Focuspunt Jeugdliteratuur – Antwerpen.
 • Literatuur Vlaanderen Vertalingendatabank

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten, klikt u op de foto.

Chronologisch overzicht

A.  In boekvorm gepubliceerd

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1978 Bomen wijzen niet maar wuiven. (gedichten)

Illustraties en omslag van Katrien Caymax

Van Istendael 10 Leuven: Leuvense Schrijversaktie. -56p.

Reeks: Leuvense monografieën. – Leuven ; vol. 12.
Afmetingen: 21 x 13.50 (ingenaaid)

1982 Vlaanderen: een gedicht. (poëzie)

Illustraties binnenin: Ian.
De omslagtekening is van Ian. De bundel werd gezet uit Garamond 11 punt door middel van Photosetting Soethoudt te Antwerpen. de druk werd verzorgd door Kempische Boekhandel te Retie.

Antwerpen: Uitgeverij Soethoudt. -37p.

Afmetingen:20 x 13.20 (ingenaaid)
Colofon: “Vlaanderen”, een gedicht van Geert van Istendael met tekeningen van Ian, verscheen in opdracht van Uitgeverij Soethoudt, op donderdag 13 mei en werd aan pers en publiek voorgesteld in ‘De ultieme hallucinatie’, waar de aanwezigen een speciale afstempeling kregen.

1983 De iguanodons van Bernissart: een Belgisch gedicht. (gedichten)

Omslag: Marjo Starink.
1996: Vertaald in het Servokroatisch door Ivana Šćepanović als ‘Igvanodoni iz Bernisara: Belgijska pesma’. Uitgeverij: Prometej (Biblioteka Holandsko-flamanska knjizevnost), Novi Sad.

Van Istendael 8 Amsterdam: Uitgeverij De Arbeiderspers. -55p.

Afmetingen: 21 x 13.10 (ingenaaid – kaft met flappen)
Colofon: ‘De iguanodons van Bernissart’ van Geert van Istendael werd in 1983 in opdracht van Uitgeverij De Arbeiderspers, volgens ontwerp van Marjo Starink,  door drukkerij Tulp te Zwolle  gezet uit de Walbaum en gedrukt op 90 grs getint gevergeerd romandruk in een oplaag van 1500 exemplaren.

1987 Plattegronden. (gedichten)

Bevat de cycli: Ensor; Plattegrond; Het lange lopen.
Omslag: James Ensor, Ensor en de spin , inkt, Museum voor Schone Kunsten, Brussel.
Omslagontwerp: Marjo Starink.

Van Istendael 9 Amsterdam: Uitgeverij De Arbeiderspers.  -49p.

Afmetingen: 21 x 13 (ingenaaid)
Colofon: ‘Plattegronden’ van Geert van Istendael werd in 1987 in opdracht van Uitgeverij De Arbeiderspers, volgens ontwerp van Marjo Starink,  door Gueuze en Co’s drukkerij  te Dordrecht  gezet uit de Van Dijck en gedrukt op 100 grs getint gevergeerd romandruk in een eerste oplaag van 1150  exemplaren.

1988 Johan Sebastian Bach. ‘In uw eeuw is er veel te veel muziek te horen’ (imaginair interview) In: Onmogelijke interviews (pp 69-74) uitgegeven door Kritak te Leuven.

Afmetingen: 21 x 13.50 (paperback)

1989 Het Belgisch labyrint: de schoonheid der wanstaltigheid. (essays)

Omslagtekening: Gerard Alsteens.
Omslag: Alje Olthof.
Foto achterplat: Pascale van den Broeck (Broeck)
April 1989: eerste druk.
Oktober 1993: 9de geactualiseerde en uitgebreide druk.
April 2001: 14de geheel herziene druk. Omslagillustratie Sieb Postema.
2012: 19de druk.  Omslagillustratie Gerald Alsteens (GAL)

Van Istendael 19 Amsterdam: Uitgeverij De Arbeiderspers. -333p.

Afmetingen: 20.50 x 13.50 (paperback)
Van Istendael 19b - 19de druk 2012 19de druk

Vertalingen

1994: Vertaald in het Hongaars door Judit Gera als A belga labirintus avagy a formátlanság bája. Uitgever:  Gondolat, Budapest.
1998: Vertaald in het Tsjechisch door Jana Pellarová-Irmannová als  Belgický labyrint. Uitgever: Cinemax, Praha.
2004:  Vertaald in het Frans Marnix Vincent & Monique Nagielkopf als  Le labyrinthe belge. Uitgever: Bordeaux, Pantin / Paris: Le Castor Astral (Escales du Nord).
2014:  Vertaald in het Albanees door Krenar Hajderials  Historia e Belgjikës. Uitgeverij: Dituria, Tirana.
2015:  Vertaald in het Macedonisch Nederlands door Eli Doezè (Eli Pujovska) als  [Belgitskijot labyrint]. Uitgeverij: Matica Makesonska, Skopje.

1991 Verhalen van het Heggeland. (verhalen)

Omslagillustratie: Valerius de Saedeleer, ‘De vlakte in de winter’ 1911 (detail)
Omslagontwerp: Alje Olthof.
Juli 2000 : 2de druk bij Atlas Amsterdam (paperback) Omslagontwerp: Zeno / Omslagillustratie: Albijn Vanden Abeele, Een hoekje van mijn dorp (februari 1912).
Van Istendael 18a  2de druk

Van Istendael 18 Amsterdam: Uitgeverij De Arbeiderspers. -194p.

Afmetingen: 21.50 x 13.50 (gelijmd)
Reeks: Grote ABC vol 757
Druk: Tulp, Zwolle.
1992:  [Now Ommertje can’t avoid it anymore] Keuze vertaald in het Engels door Geert van Istendael Uitgever:  Meghan Ferrill. Rotterdam Story International.
1996:  Vertaald in het Servokroatisch door Ivana Šćepanović als Priče iz Hehelanda.Uitgeverij:  Prometej. (Holandsko-Flamanska knjizevnost), Novi Sad.

1992 Arm Brussel. (essay)

Omslagontwerp: Marjo Starink.
Omslagillustratie GAL.
Foto auteur: Filip Claus.
Typografie: John van Wijngaarden.

Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij Atlas (Contact). -251p.

Afmetingen: 21 x 13.50 (paperback)
Geïllustreerd met vele documentaire z-w foto’s afkomstig uit het Archief van Sint Lukas te Brussel behalve één (p 247) die gemaakt werd door Filip Claus/ De Morgen.

1993 Het Belgisch labyrint. Wakker worden in een ander land. (essays)

Negende, geactualiseerde en uitgebreide druk.

Amsterdam: Uitgeverij De Arbeiderspers. -316p.

Afmetingen: 20.50 x 13.50 (paperback)

1993 Het lied over de dunheid van mensenhuid. (gedicht) 1993 Metropolis In: Metropolis: stad onder stroom / nieuwe verhalen en gedichten van Herman de Coninck, Luuk Gruwez Bob van Laerhoven … et al. Geert Van Istendael (pp 41-43)

Antwerpen: Dedalus. -117p.
Omslagontwerp: Greet Verhoeven en Forentine Peeters

1994 Bekentenissen van een reactionair. (essays)

Omslagontwerp: Marjo Starink.
Omslagillustratie Gerard Alsteens.
Foto auteur: Filip Claus.
Typografie: John van Wijngaarden.
1996: Vertaald in het Hongaars door Veronika Máthé als ‘Apológia a németalföldi nyelvért és annak kultúráiért’. In: Magyar napló, jrg.8 (1996) nr.5-6, p.36-40.

Van Istendael 15 Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij Atlas (Contact). -285p.

Afmetingen: 21 x 13.50 (paperback)

1994 Brief uit grote dankbaarheid. (briefverhaal)

Cahiers d’Amour verscheen ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de v.z.w. Behoud de Begeerte en in de marge van de 5de editie van Saint-Amour, een literair programma rond liefde en begeerte.
Boekverzorging: Zeno Amsterdam.
Omslagtekening: Jan Bosschaert.

1994 Cahier d'amour In de bundel: Cahier d’Amour . Liefdesbrieven. pp.138-139.

Uitgever; Nijgh & Van Ditmar, Amsterdam, / Dedalus, Antwerpen. 1994. -144p.
(Afmetingen: 20 x 12.50, paperback)
Samenstelling: Luc Coorevits

1995 Vlaamse sprookjes. (verhalen)

Omslagillustraties en illustraties binnenwerk: Judith van Istendael.
Typografie & vormgeving:John van Wijngaarden en Arjen Oosterbaan.
Inleiding: Stefaan Top (pp 11-12); Sprookjes I tot LXXV (pp 25-326); Glossarium (pp 327-330); Bronnen en internationale concordantie (pp 331-335)

Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij Atlas (Contact).  -334p.

Afmetingen: 23 x 16.50 (gebonden- harde linnen kaft  met stofomslag)
Colofon: Deze uitgave kwam tot stand mede dank zij de subsidie van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Departement wvc, Administratieve Kunst.

1995 Een vlucht over Brussel. (poëzie)

Fotografie door Pierre Kempeneer ; gedichten door Geert van Istendael.
Met een woord vooraf van Willy Courteaux.
Vormgeving: Els Opsomer.

Brussel: Pierre Kempeneer.  -89p.

Afmetingen: 31 x 23 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Druk: Goff nv – papier: gedrukt op MediaPrint zijdemat 150 g/m2 en MediaPrint glanzend 250 g/m2 (cover)
Distributie Exhibitions International.

1996 Het geduld van de dingen. Gedichten. (poëzie)

Bevat de cycli: Proloog; Ama en labora; Loci en genii; Epiloog.

Van Istendael 5 Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij Atlas (Contact). -70p.

Afmetingen:19.50 x 12 (ingenaaid – kaft met flappen)
Colofon: ‘Het geduld van de dingen’ van Geert van Istendael werd in opdracht van Uitgeverij Atlas gezet  uit de Scala en gedrukt door drukkerij Groenevelt te Landgraaf op 100 grs Munkenbook papier.
De vormgeving was in handen van Marjo Starink.
De lithografie werd verzorgd door Lithoma te IJsselstein en het bindwerk is uitgevoerd door Erven kramer te Nieuw Vennep.

1996 Anders is niet beter. (essays)

Omslagontwerp: Marjo Starink.
Omslagillustratie Gerard Alsteens.
Foto auteur: Filip Claus.
Typografie: John van Wijngaarden.

Van Istendael 14 Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij Atlas (Contact). -223p.

Afmetingen: 21 x 13.50 (paperback)

1997 Altrapsodie. (roman)

Omslagontwerp: Marjo Starink.
Omslagillustratie: F. Schirren.
Foto auteur: Filip Claus.
Typografie: Arjen Oosterbaan.

Van Istendael 2 Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij Atlas (Contact). -140p.

Afmetingen: 20 x 12.50(gebonden met stofomslag)

1999 Nieuwe uitbarstingen. (essays)

Omslagontwerp: Steven van der Gauw.
Omslagillustratie: Gerard Alsteens.
Foto auteur: Filip Claus.

Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij Atlas (Contact). -245p.

Afmetingen: 21 x 13.50 (paperback)

2000 Veldwerk in Vlaanderen. (verhalen)

Omslagontwerp: Zeno.
Omslagillustratie: Patrick de Spiegelaere.
Foto auteur: Filip Claus.
Bevat: Bericht uit mijn burcht (pp 11-44); Het huisje in de heuvels (pp 45-67); De achthonderdzevenennegentigste nacht (pp 68-90); Het meisje dat nooit op de kaft kwam (pp 91-104); Het anker (pp 105-173); verantwoording, p 174.

Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij Atlas (Contact).  -174p..

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)

2001 Het Belgisch labyrint. Wakker worden in een ander land. (essays)

Veertiende geheel herziene druk. (April 1989: 1ste druk)
Omslagontwerp: Steven van der Gaauw.
Omslagillustratie: Sieb Posthuma.

Van Istendael 17 Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij De Arbeiderspers. -311p.

Afmetingen: 21.40 x 13.50 (paperback)

2001 Taalmachine. Gedichten. (gedichtenbundel) Van Istendael 7 Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij Atlas (Contact).   -68p.

Afmetingen: 19.50 x 12 (ingenaaid – kaft met flappen)
Colofon: ‘Taalmachine’ van Geert van Istendael werd in opdracht van Uitgeverij Atlas volgens ontwerp van Marjo Starink gezet  uit de Scala en vervaardigd door drukkerij Groenevelt te Landgraaf op 100 grs Munkenbook papier.

2001 Alle uitbarstingen: verzamelbundel. (essays)

Omslagillustratie: C.S.M., 2001
Omslagontwerp en grafische vormgeving: Marjo Starink.
Auteursfoto:Bert Nienhuis.

Van Istendael 20 Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij Atlas (Contact). -414p.

Afmetingen: 21 x 13.50 (ingenaaid)

2002 Blanke man. Een selectie uit de poëzie van Heinz Kahlau. (Duitse DDR liefdespoëzie – vertaald)

Oorspronkelijke auteur: HEINZ KAHLAU.
Oorspronkelijke titels: keuze uit zijn poëzie.
Vertaald door Geert van Istendael en Koen Stassijns.
Tweetalige uitgave
.
Vormgeving: EPO – druk: Drukkerij EPO

Berchem : Uitgeverij EPO. -172p.

Afmetingen:  22.50 x 14 (paperback)

2003 De zwarte steen. (roman)

Omslagontwerp: Marjo Starink.
Omslagillustratie: Jan Breughel, Antieke ruïnes, Berliner Staatliche Museen, Preussischer Kulturbesitz.
Foto auteur: Bert Nienhuis.

Van Istendael 1 Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij Atlas (Contact). -229p.

Afmetingen: 21 x 13.50 (paperback)

2003 Fatma of De monumentenzorg. (essay)

Ontwerp: Luc De Rycke.
Deze publicatie is het resultaat van een kunstopdracht aan Geert van Istendael voor het kabinet van Vlaams Minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken Paul van Grembergen.

Van Istendael 11 Brussel: Team Vlaams Bouwmeester, kunstcel. -40p.

Afmetingen: 17 x 12 (gebonden – harde linnen kaft)
Druk: Cultura Wetteren

2003 Döner Bebap. (verhaal)

Nota: Van deze uitgave bestaat een kopdruk genummerd van 1 tot 200 in box met linnen band en een bladwijzer, in steendruk. Een speciale reeks buiten handel, genummerd van I tot L, is voorbehouden voor Z.M. de Koning, de auteurs en de uitgevers

2003 Met de kroontjespen Uit de bundel: Met de kroontjespen. 11 verhalen over Kuifje en de Koning der Belgen. –pp 139-154.

Tielt: Lannoo. -173p. © Hergé-Moulinsart.
Afmetingen: 23.50 x 19 (ingenaaid – kartonnen kaft met flappen)

2004 Kuifje en de stad.

Vertaald door Geert Van Istendael.
Oorspronkelijke auteur: Jeroen Aspeslagh.

  Brussel: Ed. Moulinsart./Tielt: Lannoo uitgeverij. -63p.
2005 Mijn Nederland. (essays)

2007: Vertaald in het Tsjechisch door Jana Pellarová-Irmannová als Moje Nizozemsko. Uitgever: Lidové Noviny, Praha.

  Amsterdam / Antwerpen: Uitgeverij Atlas. -382p.
2006 Berichten, bezweringen. (gedichten)

Bevat de cycli: Proloog; Gebruiksvoorwerpen; Fatma of de monumentenzorg; Gevonden voorwerpen; Epiloog.
Omslagontwerp en typografie: Steven Van der Gaauw.

Amsterdam: Atlas. -70p.

Afmetingen:19.50 x 12 (ingenaaid)
Colofon: ‘’Berichten, bezweringen’ van Geert van Istendael werd in opdracht van Uitgeverij Atlas gezet  uit de Collis en gedrukt door drukkerij Giethoorn ten Brink  op 100 grs Munkenbook papier.
De vormgeving was in handen van Steven van der Gaauw.
De lithografie werd verzorgd door Nauta en Haagen te Oss en het bindwerk is uitgevoerd door Giethoorn ten Brink te Meppel.

2006 Alfabet van de globalisering. (essays)

Omslagontwerp: Zeno.
Omslagillustratie: © GAL.

Antwerpen/Amsterdam: Uitgeverij Atlas. -128p.

Afmetingen:  18 x 12 (garenloos gebrocheerd)

2007 Mijn Duitsland. (essays)

Omslagontwerp: Zeno
Omslagillustratie: Lutz Msanetz, Brandenburger Tor, Unter den Linde (uit de cyclus: Zeichen der Sonne)

2008:
Vertaald in het Duits door Marlene Müller-Haas als ‘Einsichten in die Deutsche Seele von Aachen bis Zwiebelmarkt’. Uitgever: Parthas, Berlin.

  Amsterdam / Antwerpen: Uitgeverij Atlas. -463p.

Afmetingen: 21 x 13.50 (garenloos gebrocheerd, zachte kaft)

2008 Kerstverhaal (i.s.m. Judith Vanistendael)   Amsterdam / Antwerpen: Uitgeverij Atlas.. -32p.
2009 Gesprekken met mijn dode god. (biografie van zijn vader)   Amsterdam / Antwerpen: Uitgeverij Atlas. -304p.
2010 Manneke Pis: een biografietje. (monografie over Brussels beroemdse ket)

Omslag en omslagfoto: Jan Hendrickx.

Antwerpen: Houtekiet/Amsterdam: Atlas. -112p.

Afmetingen: 21 x 13 (paperback)
Zetwerk: Intertext, Antwerpen.

2010 Sociale zekerheid en andere gedichten. (gedichten)

Bevat de cycli: De dingen; Van de Europese grondwet in verzen; De dienaar van de stilte; Sociale zekerheid; De gebruikswaarde van poëzie.
Omslagontwerp: Marjo Starink.
Omslagillustratie: Plainpicture/Hollandse Hoogte.

Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij Atlas. -84p.

Afmetingen: 19.40 x 12 (ingenaaid – kaft met flappen)
Colofon: Sociale Zekerheid van Geert van Istendael werd in opdracht van Uitgeverij Atlas volgens ontwerp van Marjo Starink gezet uit de Bembo en vervaardigd door Drukkerij Hooiberg Haasbeek te Meppel op 100 grs Munken Premium Cream.

2010 Tot het Nederlandse volk. (essay)

Omslagontwerp: Gerco Hidding.
Omslagillustratie: Kaponga.

Van Istendael 21 Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij Atlas (Contact). -112p.

Afmetingen: 17 x 11.50 (gebrocheerd)

2012 Een geschiedenis van België  voor nieuwsgierige kinderen (en hun ouders).

Mede-auteur: Benno Barnard.
Illustraties van Judith Vanistendael.
Omslagontwerp: Zeno
Omslagbeeld: Judiths Vanistendael.
Typografie binnenwerk: Zeno
Illustraties binnenwerk: Judith Vanistendael.
Kaarten: Christine De Groef

Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij Atlas (Contact). -320p.

Afmetingen: 24 x 17 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft met flappen)
Drukkerij Wilco, Amersfoort

2012 Reizen in Utrecht , voorafgegaan door : ‘De dichter komt terug in Utrecht’.

Het relaas van het bezoek dat Geert van Istendael samen met zijn vrouw aan Utrecht bracht in 1991, nadat hij hier vanaf 1948 zes jaar had gewoond. Het realistische verhaal gaat bijna onmerkbaar over in een hallucinatoire tocht door de Utrechtse werfkelders.

  Utrecht : Salon Saffier,– [Z.p.] : ill.

Reeks: De Utrechtse Boekhoudpers ; 2.
Oplage: 40 genummerde exemplaren.

2013 Over het nut van confituur. (verhaal)

Over het nut van confituur werd geschreven door Geert van Istendael en Judith Vanistendael ter gelegenheid van ‘De dag van de onafhankelijke boekhandel’ op 12 december 2013. Het werd uitgegeven door confituur, een kleurrijk verbond van onafhankelijke boekhandels en was uitsluitend verkrijgbaar bij de boekhandels die deel uitmaken van dit jonge verbond.
Het omslagontwerp en de vormgeving is van Steven Theunis van Armée de Verre.

Uitgave van Confituur. -20p + 3 tekeningen over  dubbele bladzijde.

Afmetingen: 29 x 23 (katernen ingelijmd met rug in linnen)
Colofon: Het cahier werd gezet in Eames Century Modern van Erik van Blokland & House Industries en gedrukt in Gent door New Goff op 120 grams Freelife Vellum White.  De tekeningen werden gedrukt op 215 grams Freelife Merida White.
De eerste tekening werd afzonderlijk uitgebracht in een beperkte, gesigneerde en genummerde oplage van 149 ex. Gedrukt op 295 grams Teco Fineart Rag.

2013 De parochie van Sint-Precarius (Huizinga-lezing 2012)

De tekst van de 41ste Huizinga-lezing die op 14 december 2012 in de Pieterskerk te Leiden werd uitgesproken.

  Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker. -46p.

Afmetingen: 19,9 x 12,4  (paperback)

2015 Het was wat was (dichtbundel)

Omslagontwerp en typografie binnenwerk: Melle Hammer.
Bevat de cycli: Ding en dier; Bomen; Mensen; Geld; Aantekeningen.

Van Istendael 16 Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij Atlas (Contact). – 56p.

Afmetingen: 24 x 16 (ingenaaid)

2017 Het lijk in de boomgaard. Een Brusselse satire. (thriller)

Omslag: Judith Vanistendael & Peter De Roy.
Foto auteur: © Tim Couvreur.
Opmaak: Intertext.
Bekroond met de Fred Braeckman-prijs 2017 voor het beste debuut als thrillerauteur.

Van Istendael 21 Antwerpen/Amsterdam: Uitgeverij Houtekiet. -220p.

Afmetingen: 22 x 14  (ingenaaid)

2018 Negenentwintig dingen en één afscheidszang. (poëzie)

Bevat de cycli: Dingen; Afscheid ven Brussel.
Omslagontwerp en typografie binnenwerk: Melle Hammer.
Foto van de auteur: Joris Herregods.

Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij Atlas (Contact). -63p.

Afmetingen: 24 x 16 (ingenaaid)
Drukkerij Wilco, Amersfoort

2019 De grote verkilling (manifest) Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij Atlas (Contact). -256p.

Afmetingen: 21.10 x 13.60 (paperback)

2020 De danseres en het mes. (misdaadroman)

Omslag: Judith Van Istendael & Peter De Roy.
Foto auteur: © Tim Couvreur.
Opmaak: Intertext.

Antwerpen/Amsterdam: Uitgeverij Houtekiet. -224p.

Afmetingen: 22 x 14 (paperback)

2021 Dorpsbibliotheek Gedichten over Oud-Heverlee.(dichtbundel)

Met Franse vertaling van de gedichten door Bart Vonck.
Auteurs: Van Istendael, Geert en Wim Van den Abeele.
Illustraties: Judith Van Istendael.

Leuven: Uitgeverij P. -59p.

Afmetingen: 24 x 15 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft met flappen)
Gedrukt op Muncken Pure Rough, 120g. door drukkerij BestInGraphics, Beerse.

2022 De piekfijne dode. Een Brusselse groteske. (misdaadroman)

Omslag: Judith Van Istendael & Peter De Roy.
Foto auteur: © Tim Couvreur.
Opmaak: Intertext

Antwerpen/Amsterdam: Uitgeverij Houtekiet. -221p.

Afmetingen: 22 x 14 (paperback)

B.   In tijdschriften gepubliceerd (selectie)

1990 ‘Bij Verzameld Vertoog van Guillaume van der Graft’. (essay) Hem aangeboden ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag. In: Ad den Besten e.a. (red.), Leven in zinsverband: over het werk van Willem Bernard, Guillaume van der Graft: Voorburg: Publivorm. p. 49-53.
1992 ‘De processie van Scherpenheuvel’. (essay) In: Nieuw Wereldtijdschrift. 9, nr. 4, p. 64-69.
1993 ‘Bestaat een Vlaamse of Nederlandse culturele identiteit?’ (essay) In: J.C.H. Blom e.a. (red.), De onmacht van het grote: cultuur in Europa. Amsterdam: Amsterdam University Press. p. 20-29.
1993 ‘August Vermeylen en de anarchie’. (essay) In: Frank de Crits (red.), Brussel en het fin-de-siècle: 100 jaar Van Nu en Straks. Antwerpen: Houtekiet. p.64-80.
1997 ‘Eilandjes van wanorde, lifelijke, eigen wanorde. Over Dirkje Kuik’. (essay) In: Ons Erfdeel. 40, nr. 4, p. 533-542.
2000 ‘Het is niet de schrijver die het boek maakt, maar de lezer: de receptie van Jeroen Brouwers’. (essay) In: Ons Erfdeel. 43, nr. 4, p. 520-528.
2010 “Mais ou sont les neiges d’antan ? Bij het gedicht ‘Verlangen naar de winter’ van Hubert van Herreweghen”. In: Kunsttijdschrift Vlaanderen 59, 2010, p.360-362.
2010 « Overlangs gespleten wilg » In: ’Meer beter samen. Onze natuur in beeld’ (D. Bogaert e.a., red.), Brussel, Agentschap voor Natuur en Bos, 2010, p.43.
2010 “Seine Schatten, die voll Kühling sind” (over Das Lied von der Erde, Gustav Mahler)” In: ‘Schrijvers over Mahler’ (Bas van Putten, red.), Amsterdam, Koninklijk Concertgebouworkest, 2010, s.p.
2010 “Verantwoord tuinieren” In: ‘Leven van het land. Stilstaan bij mens en aarde’ (P. Beemsterboer, A. Kamp, red.), ’s Hertogenbosch-Mechelen, KBS Uitgeverij, 2010, p.107.

Overzicht per genre

Romans/Verhalen

 • 1991 Verhalen van het Heggeland. (verhalen)
 • 1995 Vlaamse sprookjes. (verhalen)
 • 1997 Altrapsodie. (roman)
 • 2000 Veldwerk in Vlaanderen: verhalen. (verhalen)
 • 2003 De zwarte steen. (roman)
 • 2008 Kerstverhaal (i.s.m. Judith Vanistendael)
 • 2017 Het lijk in de boomgaard. Een Brusselse satire. (misdaadverhaal)
 • 2020 De danseres en het mes. (misdaadverhaal)
 • 2022 De piekfijne dode. (misdaadverhaal)

Gedichten

 • 1978 Bomen wijzen niet maar wuiven.
 • 1982 Vlaanderen: een gedicht.
 • 1983 De iguanodons van Bernissart: een Belgisch gedicht.
 • 1987 Plattegronden.
 • 1995 Een vlucht over Brussel.
 • 1996 Het geduld van de dingen: gedichten.
 • 2001 Taalmachine: gedichten.
 • 2006 Berichten, bezweringen.
 • 2010 Sociale zekerheid en andere gedichten.
 • 2015 Het was wat was.
 • 2018 Negenentwintig dingen en één afscheidszang.

Essays

 • 1989 Het Belgisch labyrint: de schoonheid der wanstaltigheid. (essays)
 • 1990‘Bij Verzameld Vertoog van Guillaume van der Graft’. (essay)
 • 1992 Arm Brussel. (essay)
 • 1993 Het Belgisch labyrint: wakker worden in een ander land. (essays)
 • 1994 Bekentenissen van een reactionair. (essays)
 • 1996 Anders is niet beter. (essays)
 • 1999 Nieuwe uitbarstingen. (essays)
 • 2001 Alle uitbarstingen: verzamelbundel. (essay)
 • 2003 Fatma, of: De monumentenzorg. (essay)
 • 2005 Mijn Nederland. (essays)
 • 2006 Alfabet van de globalisering. (essays)
 • 2007 Mijn Duitsland. (essays)
 • 2009 Gesprekken met mijn dode god. (biografie van zijn vader)
 • 2010 Manneke Pis. (monografie over Brussels beroemdste ket)
 • 2010 Tot het Nederlandse volk (essays)
 • 2011 Het Belgisch labyrint (essays). Heruitgave van 1993.
 • 2012 Een geschiedenis van België voor nieuwsgierige kinderen (en hun ouders).
 • 2013: De parochie van Sint-Precarius (Huizinga-lezing 2012)
 • 2019 De grote verkilling.

Vertalingen (selectie)

 • Urs Widmer
  1997 Top Dogs. Brussel: Koninklijke Vlaamse Schouwburg. 80p.
 • Theresia Walser
  1999 King Kongs dochter. Brussel: Koninklijke Vlaamse Schouwburg. 90p.
 • Heinz Kahlau 2002 Blanke man: een selectie uit de poëzie van Heinz Kahlau / vertaald door Geert van Istendael en Koen Stassijns Berchem EPO 172p.
 • De mooiste van Jacques Prévert Samenstelling Stassijns, Koen; van Strijtem, Ivo.  2006 Tielt Reeks De mooiste van…

Varia (selectie)

 • 1999  Samenstelling en nawoord. In: Egon Erwin Kisch, De vliegende reporter. Amsterdam: Atlas. 377p.
 • 1999  Inleiding. In: Spreuken: statenvertaling. Amsterdam: Atlas. 95p.
 • 1995  Brusselse vergezichten. Bloemlezing samengesteld door Frank de Crits en Geert van Istendael. Brussel: Standaard Boekhandel. 63p.
 • 1995 Op dood spoor : de NMBS en het reizigersleed / Philippe Janssens ; voorwoord Geert van Istendael. Berchem : EPO. -232p.
 • 2001 Ruimtelijke ordening getekend : 5 jaar T.R.O.S. 1996-2000 : inhoudstabellen / getekend door Nicole van Goethem ; verwoord door Geert van Istendael. Brugge: Die Keure 61p.
 • 2004 De Naardense bijbel : de volledige tekst van de Hebreeuwse Bijbel en het Nieuwe Testament / vertaald door Pieter Oussoren ; [inleiding : Benno Barnard, Geert van Istendael]
 • In 2007 publiceerde zijn dochter Judith Vanistendael het tweedelig stripalbum De maagd en de neger, gebaseerd op een kort verhaal van Geert van Istendael.
 • 2008 De islam in Europa : dialoog of clash ? / redactie Johan Santorum ; auteurs : Benno Barnard, Geert van Istendael, Rik Pinxten … [et al.] Leuven : Van Halewyck, -191p.

GEERT VAN ISTENDAEL IN VERTALING

ALBANEES

 • 2014: Historia e Belgjikës Albanees / vert. uit het Nederlands door Krenar Hajderi. Tirana Dituria. Non-fictie, paperback. Oorspronkelijke titel:  Het Belgisch labyrint. Amsterdam, etc. De Arbeiderspers, 1989.

DUITS

 • 2008:  Einsichten in die Deutsche Seele von Aachen bis Zwiebelmarkt Duits / vert. uit het Nederlands door Marlene Müller-Haas. Berlin: Parthas. Reisliteratuur, gebonden. Oorspronkelijke titel:  Mijn Duitsland. Amsterdam: Atlas, 2007.

ENGELS

 • 1992:  [Now Ommertje can’t avoid it anymore] Engels / vert. uit het Nederlands door Geert van Istendael, Meghan Ferrill. Rotterdam Story International. Fictie, paperback. Oorspronkelijke titel:  Een keuze uit: Verhalen van het Heggeland (1991).

FRANS

 • 2004:  Le labyrinthe belge. Frans / vert. uit het Nederlands door Marnix Vincent, Monique Nagielkopf. Bordeaux, Pantin, Paris: Le Castor Astral (Escales du Nord). Non-fictie, paperback. Oorspronkelijke titel:  Het Belgisch labyrint. Amsterdam, etc.: De Arbeiderspers, 1989. Voorwoord: Jacques de Decker.

HONGAARS

 • 1994: A belga labirintus avagy a formátlanság bája. Hongaars / vert. uit het Nederlands door Judit Gera. Budapest: Gondolat. Non-fictie, paperback. Oorspronkelijke titel:  Het Belgisch labyrint. Amsterdam, etc.: De Arbeiderspers, 1989.
 • 1996: Apológia a németalföldi nyelvért és annak kultúráiért Hongaars / vert. uit het Nederlands door Veronika Máthé. In: Magyar napló, jrg.8 (1996) nr.5-6, p.36-40. Non-fictie, Oorspronkelijke titel:  Een keuze uit: Bekentenissen van een reactionair (1994).

MACEDONISCH

 • 2015:  [Belgitskijot labyrint]. Macedonisch / vert. uit het Nederlands door Eli Doezè (Eli Pujovska). Skopje: Matica Makesonska. Fictie, paperback. Oorspronkelijke titel:  Het Belgisch labyrint. Amsterdam, etc.: De Arbeiderspers, 1989. Vertalersnaam in boek: Eli Pujovska.

SERVOKROATISCH

 • 1996: Igvanodoni iz Bernisara: Belgijska pesma. Servokroatisch / vert. uit het Nederlands door Ivana Šćepanović. Novi Sad: Prometej (Biblioteka Holandsko-flamanska knjizevnost). Poëzie, paperback. Oorspronkelijke titel:  De iguanodons van Bernissart. Novi Sad: Prometej, 1983
 • 1996:  Priče iz Hehelanda. Servokroatisch / vert. uit het Nederlands door Ivana Šćepanović. Novi Sad: Prometej. (Holandsko-Flamanska knjizevnost). Fictie, paperback. Oorspronkelijke titel:  Verhalen van het Heggeland. Amsterdam, etc.: De Arbeiderspers, 1991.

TSJECHISCH

 • 1998: Belgický labyrint Tsjechisch / vert. uit het Nederlands door Jana Pellarová-Irmannová. Praha: Cinemax. Non-fictie, gebonden. Oorspronkelijke titel:  Het Belgisch labyrint. Amsterdam, etc.: De Arbeiderspers, 1989.
 • 2007: Moje Nizozemsko Tsjechisch / vert. uit het Nederlands door Jana Pellarová-Irmannová. Praha Lidové Noviny. Non-fictie, gebonden. Oorspronkelijke titel: Mijn Nederland. Amsterdam Atlas, 2005.