home | Inloggen
Aantal schrijvers: 573 | Aantal boeken:

16059

 

Van den Eynde, Frans Marten

Maakt deel uit van:

Frans Marten van den Eynde

Lier 24 december 1828 – Asse , 19 augustus 1899

Frans Marten van den Eynde schreef toneelstukjes voor scholen en enige raadgevingen aan ouders en opvoeders.

 

BIOGRAFIE

24 december 1828: Geboren te Lier

1850 tot 1859: Hoofdonderwijzer te Dworp. (bij Halle, prov. Brabant)

1859: Hoofdonderwijzer te Assche.

1863 – ??: Literaire activiteit begon vrij laat en beperkte zich tot toneelstukjes voor schoolgebruik.

Blijkbaar voelde hij zich ook geroepen tot het schrijven van enkele “Raadgevingen aan de ouders en opvoeders”.

19 augustus 1899: overleden te Asse.

Geraadpleegde bronnen

Website

Referentie

  • Lectuurrepertorium

 

BIBLIOGRAFIE

De bibliografische gegevens werden onder meer nagekeken bij

  • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience -Antwerpen
  • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel – Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles.
  • Staf Loots (m.m.v. Marianne Dossche), De Engel-bestierder. Bio-Bibliografie over de Vlaamse kinder- en jeugdliteratuur uit de negentiende eeuw. Uitgeverij Dedalus, Guldensporenstraat 29, 2200 Antwerpen.199p.

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klik op de foto

Chronologisch overzicht

Jaar   Titel  Fotogalerij  Uitgeverij 1ste druk
1863  De groote kleine of de kleine groote.  Lier
1863  Eene twee- en eene vierspraek voor prijsdeelingen. Lier: J. Van In en Cie. -geen paginering
1863 Vlaemsche en Fransche tooneelstukjes van zedelijken en aangenamen inhoud, opzettelijk voor gemeentescholen vervaerdigd. Lier: J. Van In en Cie. -geen paginering
1864 Vlaemsche en Fransche tooneelstukjes van zedelijken en aangenamen inhoud, opzettelijk voor gemeentescholen vervaerdigd.

Tweede bundeltje
Bevat: Voor vele ouders en opvoeders, die het noodig hebben, of onbetaelbare geneesmiddels. – Waerom bedelen? Alleenspraak. – Hoe de spaerpot moet besteed worden. – Les tentations d’un écolier.
 Lier: J. Van In en Cie. -32p.
 1864  Vier tweespraken voor prijsuitdeelingen.

Bevat: Ik wil naar stad schole gaan. –Niets zonder moeite. –Wanneer moet men een stiel leren? Wie heeft het best voor ?
 Lier: J. Van In en Cie.
z.d. Vlaemsche en Fransche tooneelstukjes van zedelijken en aangenamen inhoud, opzettelijk voor gemeentescholen vervaerdigd.Vierde bundeltje  Lier: J. Van In en Cie. -geen paginering
1866 Allernieuwste Vlaemsche en Fransche tooneelstukjes van zedelijken en aangenamen inhoud, opzettelijk voor gemeentescholen vervaerdigd.

Inhoudende: Waerom de arme leeren moet, of wat men met schoolgaen wint. –Vlucht slechte gezellen. –Je veux être grand graçon. –De liedzanges op onze merkten.
(vier bundeltjes)
 Lier: J. Van In en Cie. -geen paginering
1866 Vlaemsche en Fransche tooneelstukjes van zedelijken en aangenamen inhoud, opzettelijk voor gemeentescholen vervaerdigd.

Vijfde bundeltje
 Brussel: Gebr. Callewaert. –zp.
 1867  Eenige raadgevingen aan ouders en opvoeders tot de zedelijke opvoeding hunner kinderen, of gemakkelijke middelen om de kinderen deugdzaam op te brengen.

1877: 3e uitgave bij Van In te Lier
 Lier: J. Van In en Cie.
1867 Vlaemsche en Fransche tooneelstukjes van zedelijken en aangenamen inhoud, opzettelijk voor gemeentescholen vervaerdigd.

Zesde bundeltje
 Brussel: Gebr. Callewaert. –zp.
1867 Vlaemsche en Fransche tooneelstukjes van zedelijken en aangenamen inhoud, opzettelijk voor gemeentescholen vervaerdigd.

Zevende bundeltje
Bevat: Een staaltje uit ’s onderwijzers leven. Een nuttige sociëteit. Soyons polis. Leerts eerst wel kennen uw gebreken, gij zult geen kwaad van andren spreken. In plaats van de koffietafel. [voor de meisjes]. – Twee losse stukjes om door een twintigtal der jongste leerlingen gelijktijdig opgezegd te worden.
 Brussel: Gebr. Callewaert. –zp.
 1868  Eenige raadgevingen aan ouders en opvoeders tot de zedelijke opvoeding hunner kinderen, of gemakkelijke middelen om de kinderen deugdzaam op te brengen.

2de uitgave van 1867
 Mechelen: Van Moer. -107p.
1870 Mundis vult decipi. [De wereld wil bedrogen worden]Tooneelstuk in één of twee bedrijven van zedelyken en aangenamen inhoud, opzettelijk voor gemeenstescholen vervaerdigd. Brussel: J.B. van der Vorst. -38p.
 1877  Baas Peter of Hoogmoed breckt den hals / boertig tooneel in één bedrijf met zang opgesteld door F. M. Van den Eynde  Lier : imp. et lib. J. Van In et Ce -37p.
 1888  Eenige raadgevingen aan ouders en opvoeders tot de Zedelijke opvoeding hunner kinderen, of gemakkelijke middelen om de kinderen deugdzaam op te brengen / door F.-M. Van den Eynde, oudhoofdonderwijzer te Assche

4de uitgave.
 Courtrai : C. Duboccage. 99p.