home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Tireliren Guido

Maakt deel uit van:

Guido TIRELIREN

Essen, 25 september 1932 – Herentals, 11 mei 2014

Romancier over de Ngbandi-cultuur

Kapucijn en priester

 

BIOGRAFIE

25 september 1932: Geboren te Essen.

Kapucijn; studeerde klassieke filologie.

Loopbaan in het onderwijs onder andere aan het Jezuïetencollege te Aalst;

Verbleef een jaar in Zaïre.

1979-1983: Drie romans Uit stenen geboren (1979), Levende stenen (1982) en Aïwa’s tocht (1984) belichten een aantal maatschappelijke facetten in het toenmalige actuele Zaïre.

 • De romans spelen zich af ten noorden van Gemena en de Afrikaanse personages behoren tot de Ngbandi-bevolking waarbij referenties naar de Kunda-subgroep en de Ngbakabuurgroep eveneens voorkomen.
 • In Levende stenen tekent Tirelirende jonge Afrikaanse kerk die in de basisgemeenschappen tot ontwikkeling komt en in Aïwa’s tocht lezen we hoe de eerste sexuele ervaringen van een jongen uitmondt in een moeilijke keuze tussen traditie en vernieuwing.
 • Filologisch onderzoek wijst op de impact van enkele werken uit de moderne Franstalige Afrikaanse literatuur in zijn oeuvre:

In Uit stenen geboren wordt een verhaal opgenomen over Aïwa dat tevens als proloog en als prefiguratie dient voor Aïwa’s tocht. Het betreft een getrouwe vertaling van B. Dadiés verhaal Le pagne noir (B. Dadié, Le pagne noir, in: Le pagne noir. Contes africains, Parijs, 1955, pp. 18-22.).

Eveneens in de roman Uit stenen geboren wordt een gedicht geïntroduceerd van ‘één van de grootste mannen van Afrika’ (p. 191); het blijkt hier te gaan om een selectieve vertaling van L.S. Senghors Chant du feu (L.S. Senghor, Chant du feu, in: Poèmes, Parijs, 1964, p. 257.), waarbij het vuur als symbool voor de sociale vernieuwing gelezen mag worden

 • Recensies over zijn werk verschenen onder andere in: De Standaard, 25 mei 1979; De Nieuwe, 31 augustus 1979; De Standaard, 16 maart 1983; Dietsche Warande en Belfort, 1985, nr. 8, pp. 613-614; Kruispunt, 1986 nr. 101, pp. 85-89.

Uit: Jooris van Hulle , Guido Tireliren, romancier over de Ngbandi-cultuur  Vlaanderen. Jaargang 38 · dbnl

Het blijft bij drie romans. Tireliren zal zich binnen de orde nog verdienstelijk maken met het bestuderen van de geschiedenis van de Kapucijnenorde.

1997: Van zijn hand verschijnt een geschiedenis van de activiteiten van de Kapucijnen orde in Herentals onder de titel: 100 jaar Kapucijnen Herentals (1897 – 1997)

In de jaren die volgen verschijnen nog een viertal werken over personaliteiten uit de orde:

 • Paulus van Parijs : het Christen Vlaams Verbond te Herentals (1910-1914) (1998),
 • Rechtdoor : Valeer Claes, 1884-1958. (2000),

of de activiteiten van de orde zoals

 • Antwerpen en de Kapucijnen (1585-1835) (1856-2006) (2006)
 • Huizen op wielen: De Kapucijnen en het foor- en woonwagenwerk in Antwerpen (1868-2008). (2009)

De laatste jaren was hij tevens medewerker van het studiecentrum “Capuchins in the Low Countries”, waar hij zich vooral toelegde op het geduldige en nauwgezette werk van het opstellen van indices voor franciscaanse tijdschriften.

11 mei 2014: Overleden in het A.Z. Sint-Elisabeth te Herentals. Hij is 61 jaar lang kapucijn geweest en 55 jaar priester.

Kaartje

Op dit kaartje van voormalig Belgisch Congo waarop is aangegeven in welke regio verschillende schrijvers  – waaronder Guido Tireliren (4 Regio Gemena, ook Sangibu en Yukoma.) – actief waren. Het kaartje is van de hand van Julien Vermeulen en werd gepubliceerd in het themanummer van het Tweemaandelijkse Tijdschrift Vlaanderen nr 225 jg. 38 (1989) nr 2 Voor vergroting en helderheid => klik op het kaartje

 IMG_0001

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Website

Jooris van Hulle , Guido Tireliren, romancier over de Ngbandi-cultuur  Vlaanderen. Jaargang 38 · dbnl

BIBLIOGRAFIE

Woordje vooraf

De bibliografische gegevens werden onder meer nagekeken bij

 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience –Antwerpen.
 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles
 • Piet Devos: Van reuzen tot dwergen. Bibliografie – Vlaamse schrijvers in de 20ste eeuw – Eerste drukken. Kortrijk, eigen beheer 2007

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klik op de foto

Chronologisch overzicht

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1979 Uit stenen geboren. (Een verhaal rondom een ontwikkelingsproject in Zaïre)

Omslagfoto: Hubert Lehaen, Hamont.
Tekeningen: Emmy Backaert, Aalst.
 Tireliren 1 Tielt/Amsterdam: Lannoo. -215p.

Afmetingen: 19 x 13 (paperback)
Colofon: Deze uitgave is tot stand gekomen in samenwerking met C.D.I. (Centrum voor Dorps Integratie), Bankstraat  71, Leuven.Gezet, gedrukt en gebonden bij Drukkerij-Uitgeverij Lannoo pvba, Tielt.
1982 Levende stenen. (Kongo roman)

Omslag: Wilfried Smets
Tireliren 4 Leuven: Uitgeverij De Clauwaert V.Z.W. -157p.

Afmetingen: 19.25 x 12.75 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag of ingenaaid)
Reeks: Verschijnt als tweede boek in het uitgaveplan 1982-1983.
Gezet, gedrukt en gebonden bij firma Scheerders van Kerchove N.V., Sint-Niklaas
1984 Aiwa’s tocht. (Kongo roman)

Omslag: Wilfried Smets
 Tireliren 2 Leuven: Uitgeverij De Clauwaert V.Z.W. -160p.

Afmetingen: 19.25 x 12.50 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag & ingenaaid)
Reeks: Verschijnt als eerste boek in het uitgaveplan 1984-1985.
Gezet, gedrukt en gebonden bij firma Scheerders van Kerchove N.V., Sint-Niklaas
 1997  100 jaar Kapucijnen Herentals (1897 – 1997)  Antwerpen:  Vlaamse Kapucijnen. -199p.

Afmetingen: 30.5×21 (gebonden – harde kaft)., ills. in z/w.
Druk: Westerlo, Sint Norbertusdrukkerij.
 1998  Paulus van Parijs : het Christen Vlaams Verbond te Herentals (1910-1914)  Tireliren 3  Leuven: Paters Kapucijnen. -123p.

Afmetingen: 23.50 x 15.50 (ingenaaid – slappe kaft)
R
eeks: Instrumenta Capuccina ; 1
2000 Rechtdoor : Valeer Claes, 1884-1958. (biografie)

Illustraties: foto’s en documenten uit het archief der kapucijnen en enkele privéverzamelingen
Antwerpen: Vlaamse kapucijnen. -192p.

Druk: Sint-Norbertusdrukkerij Westerlo
2006 Antwerpen en de Kapucijnen (1585-1835) (1856-2006) (studie) Antwerpen: Vlaamse kapucijnen. -159p.
2009 Huizen op wielen: de Kapucijnen en het foor- en woonwagenwerk in Antwerpen (1868-2008). Antwerpen: Vlaamse kapucijnen. -112p.