home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Thans, Hilarion

THANS Hilarion

thans-hilarion-0d

Maastricht, 12 januari 1884 – Smeermaas, Lanaken, 10 januari 1963

Minderbroeder, priester gewijd in 1909. Oorlogsvrijwilliger tijdens WOI, waarna hij leraar werd in Rekem.
Veelschrijver (ca 50 boeken) die zich vooral toelegde op gedichten, toneel en essays.

Hilarion Thans liet dichtbundels na als Omheinde hoven (1913) en Verloren stroom (1920).
Zijn oorlogservaringen als brancardier en aalmoezenier bij het leger publiceerde hij in Mijn oorlog (1921).
Zijn later werk werd grotendeels op verzoek geschreven, o.a. een aantal toneelstukken en hagiografische geschriften. Daarnaast bundelde hij nog vijf reeksen Vertellen (1933-1945), een tiental reisverhalen over Frankrijk, Italië en eigen land, en elf delen Geestelijk onderricht (1946-1963), die aanvankelijk in verschillende tijdschriften waren verschenen.
In 1943 verscheen de bibliofiele  map De Zwarte Kempen, met teksten van Thans bij etsen van zijn vriend Oscar Bronckaers.
In hetzelfde jaar wijdde Lambert Swerts de levensbeschrijving De minnezangers Gods Hilarion Thans aan hem.

In 1953 publiceerde Thans zijn autobiografie: Eigen leven en werk.

Pseudoniemen: Lhorijn, A. of  Lhorijn-Thans A (in; Dietsche Warande en Belfort & Vlaamsche Arbeid, De Lelie),   voor details zie rubriek A-Z Pseudoniemen lexicon


BIOGRAFIE

12 januari 1884: Geboren te Maastricht als Antoon David Thans als jongste in een gezin van 14 kinderen.

Genoot vanaf zijn elfde jaar een Franse opvoeding te Luik, waar zijn ouders in 1895 waren gaan wonen. Daar schreef hij ook zijn eerste verzen in het Frans, die in 1915 werden uitgegeven onder de titel Lilas blancs

1897-1902 : Leerling aan het Sint-Antoniuscollege te Lokeren, een kleinseminarie gerund door de minderbroeders-franciscanen..

20 september 1902 : Na zijn middelbare studies in het St. Antoniuscollege te Lokeren, legt hij in het minderbroederklooster te Tielt de Simpele Geloften af en krijgt hij de kloosternaam Hilarion

Geestelijk parcours:

 • September 1903 : Tijdelijke professie te Tielt;
 • 1903-1907 : Te Rekem/Limburg studeert hij wijsbegeerte en het eerste jaar godgeleerdheid.
 • September 1906 : Plechtige professie te Tielt;
 • 1907-1909 : Theologische studies volgen in Sint Truiden.
 • 29 augustus 1909: Tot priester gewijd te Sint-Truiden.

Enkele weken later wordt hij zwaar ziek en is lange tijd aan het bed gekluisterd. Uiteindelijk herstelt hij ,maar de gezondheid blijft wankel. Reden waarom zijn oversten hem vrij snel benoemden tot leraar klassieke en moderne talen aan het opleidingscentrum in het landelijke Rekem.

1910-1914: Herstelperiode te Schaarbeek en te Mechelen.

Het belette hem echter niet tot dichterlijke inspiratie:

Januari 1910: de eerste cyclus Zieke bloemen uit zijn debuutbundel Omheinde hoven (1913) verschijnt in het tijdschrift ‘t Daghet in den Oosten

1912: Laat zich tot Belg naturaliseren;

1913: Debuteert als dichter met Omheinde hoven (1913), belijdenispoëzie in de trant van de Tachtigers, die gunstig werd onthaald en die hij niet meer heeft overtroffen.

1914: Bij het uitbreken van WO I meldde hij zich als vrijwilliger, maar kreeg geen toestemming enerzijds omdat hij ziekelijk was, maar ook omdat reeds al te veel broeders waren opgeroepen.

1915/1916: leraar poësis te Rekem

1915: In zijn Franstalige bundel Lilas Blancs (witte seringen, paradijselijke poëzie met een mystieke inslag) staat als laatste  een gedicht te lezen ‘L’attente’ waarin het verlangen wordt uitgedrukt dat de Duitsers flink wat op hun donder zouden krijgen en het Belgisch leger zegevierend terug zou komen. Het gevolg was een vlucht naar Nederland, waarvoor hij zich door een smalle riool wurmde die onder de Maas verborgen lag.

thans-hilarion-8a       thans-hilarion-8b ……..  thans-hilarion-8e

1916-1918: Hij slaagt erin Engeland te bereiken. Vandaar gaat te tocht naar Frankrijk waar hij te Auvour en daarna in Cabour als verpleger behulpzaam is. In 1918 wordt hij als legeraalmoezenier verplaatst naar Kales.

September 1919:  Na de demobilisatie keert hij terug naar Rekem (Limburg), waar hij als minderbroeder lessen Grieks, Latijn, Nederlands en Frans verzorgt.

INTERBELLUM

In het interbellum en tijdens wereldoorlog II verkende Hilarion verschillende genres. Het is de periode van zijn grootste productiviteit: 7 dichtbundels, 7 toneelstukken (waaronder Passiebloemen , 1924), 15 hagiografieeen (waaronder Harlinde en Relindis van Aldeneik, 1945), 3 kinderverhalen, oorlogs- en reisverhalen (bvb Vertellen in 4 delen, 1933-1941), meer dan 50 gepubliceerde geestelijke conferenties.

1921: Zijn prozadebuut is autobiografisch: Mijn oorlog.  Het wordt een bijzonder populair boek dat hem bij het grote publiek bekend maakte en in 1934 zijn derde druk beleefd.

 • In het hoofdstuk De vlucht vertelt hij over zijn vlucht voor de Duitsers via het riool dat te Lanaken/Smeermaas onder de Maas lag. Ook zijn werk als verpleger komt aan bod, zijn aalmoezenierswerk bij de frontmannen, en zijn terugkeer naar België.

thans-hilarion-5a          thans-hilarion-5b

 • Opmerkelijk in het boek is de evolutie van de toon, van jeugdig enthousiasme bij zijn engagement als vrijwilliger bij het uitbreken van de oorlog naar een berustend medevoelen met de slachtoffers van de oorlogsgruwel. (Lut Missinne in NEVB-online)

1925: In Onder de wolk vertelt hij over de eerste oorlogsmaanden van 1914.

Lid van de Pelgrimbeweging;

1927: Deelname aan de grote Pelgrimtentoonstelling 1927;

1928: Op de 9de IJzerbedevaart te Diksmuide spreekt Thans de ‘godsdienstige rede’ uit

1938: In een reeks verhalen (Kleine Hari, Groote Hari, Hari z’n zusje) beschrijft hij op humoristische wijze de eerste levensjaren van zijn neefje Hari. Uitgeverij Michiels uit Tongeren nam het op in haar jeugdreeks Rein genot. Wie de tekenaar is van de omslag en de illustraties is voorlopig onbekend.

WERELDOORLOG II

April 1941: wordt rector van het weeshuis te Gellik.

Over de houding van Thans met betrekking tot de bezetting en de collaboratie leze men de bijdrage van Anton Milh, Een literaire vriendschap in woelig water. Hilarion Thans en Lambert Swerts tijdens de Tweede Wereldoorlog.in Zacht Lawijd, Literair-historisch tijdschrift, jg. 20 nr 2 juni 2021 pp 69-86.

NA WERELDOORLOG II

1953: In het tijdschrift Oostland verschijnen twee artikelen ‘Eigen leven en werk’, Thans’ literaire autobiografie.

10 januari 1963: Twee dagen voor zijn negenenzevenstigste verjaardag overlijdt de ‘pater met de pen’ te Lanaken/Smeermaas.

16 januari 1963: Het Belang van Limburg meldt:

Hilarion Thans – Standbeelden

MEER OVER HILARION THANS

 • Lambert Swerts,  De minnezinger Gods Hilarion Thans,  Sint Franciscusdrukkerij, Mechelen, 1943.
 • Het archief van Hilarion Thans bevindt zich in het Letterenhuis, Minderbroedersstraat te Antwerpen. (Hilarion Thans – Anet)

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Website

Referentie

 • Jozef Droogmans, Hilarion Thans, in: De stroom der dagen, Hasselt: Uitgeverij Heideland. -186p. Reeks: Vlaamse Pockets nr 104 pp 5-9.
 • Anton Milh, Een literaire vriendschap in woelig water. Hilarion Thans en Lambert Swerts tijdens de Tweede Wereldoorlog.in Zacht Lawijd, Literair-historisch tijdschrift, jg. 20 nr 2 juni 2021 pp 69-86.

BEKRONINGEN

1940: de Eugen van Oyenprijs voor zijn werk Oud en Nieuw Italië, hem toegekend door de Veldeke-Stichting te Hasselt.

SMAAKMAKER

Nog houdt de omheining, als weleer
– een hooge muur – de hoven dicht.
De middag groent in schemer neer:
een loof-getemperd bovenlicht.

Dezelfde mooi-gebogen dreef
koel, zwijgend, als een kerkebeuk.
Mijn tuinbank – of ze wachten bleef
verscholen onder rooden beuk.

De merel, in de koepelkroon,
fluit bij deze’ avond als van oud?
Weer schakelt ginder toon in toon
het torenlied zijn keten goud.

Hier woonde ik, uur gewaar noch dag,
verloren in diep droompriëel –
tot ik veel vreemde steden zag,
en nam van ’t groote Leed mijn deel.

Ik weifel bij de tuinbank die ’t
geheim van diepe stonden weet…
Was dit wellicht mijn laatste lied
van eigen lief en eigen leed?…

Uit: Verloren stroom

 

BIBLIOGRAFIE

Woordje vooraf

De bibliografische gegevens werden onder meer nagekeken bij

 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience –Antwerpen.
 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles
 • Piet Devos: Van reuzen tot dwergen. Bibliografie – Vlaamse schrijvers in de 20ste eeuw – Eerste drukken. Kortrijk, eigen beheer 2007
 • POËZIECENTRUM vzw – Gent

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klik op de foto

Chronologisch overzicht

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1913 Omheinde Hoven. (religieuze poëzie)

Bevat de cycli: Zieke bloemen; Door de dagen; Geheime hulden; Glansrivieren; In vroom beschouwen.
1914: 2de druk bij Leuven : De Vlaamsche Drukkerij ; Hasselt : Eug. Leëen. –XI-305 p ; 21,5 x 15.
[1923]:3de druk bij Mechelen : S. Franciscus Drukkerij, s. a  -295 p ; 18 x 13.
1927: 4de druk bij Mechelen : S. Franciscus Drukkerij318 p : portr ; 21 x 10.5
Limburg:  Sint-Lambrechtsgilde. – 305p. +[XI]p.

thans-hilarion-16-tweede-druk 2de druk

1915 Lilas Blancs. (poëzie, Franstalig)

Bevat de cycli: Les Mois (pp 11-24); Marie (pp 25-34); Cieux voilés (pp 35-52); Néomystes (pp 53-60); Intermèdes (pp 61-78); Communiantes (pp79-84); Heures Saintes (pp 85-112); L’Attente (pp 113-122)
1921: 2de uitgave
 thans-hilarion-8 Malines: Imprimerie S. François. -127p.

Afmetingen: 16.50 x 13 (ingenaaid)
1916 België’s Kruisweg.

1920 bij KRB
1924 2de duizendtal bij  S. Franciscus Drukkerij,  Mechelen.
Mechelen: S. Franciscus Drukkerij. -20p.

Afmetingen: 19,5 x 10,5 (ingenaaid)
1919 Verloren stroom. (religieuze poëzie)

Bevat de cycli: Vroeger tuinen; Terug-wegen; Koorramen; Boden; Super flumina
1928: 2de druk met aanteekeningen  ibidem. – 30 p ; 21 x 16,5
 thans-hilarion-17 Mechelen: S. Franciscus Drukkerij./ Amsterdam: R. Kath. Boek Centrale.  -222p.

Afmetingen: 23 x 16 (ingenaaid – zachte kaft)
1921 Mijn oorlog. (oorlogsmemoires)

In 1920 als feuilleton verschenen in Ons Volk Ontwaakt.
Met foto van de auteur tgo titelblad en 10 andere documentaire foto’s verspreid over het boek.
1
926: 2de druk ibidem.
1934: 3de druk ibidem.
Mechelen: S. Franciscus Drukkerij. -348p.

Afmetingen:21.70 x 15.90 (ingenaaid – papieren kaft)

1922 Der lieve Vrouwe. (Mariagedichten)

Bevat de cycli: Dignare me laudare te!; Mater gaudiosa; Multifarie multisque modis; In hac lacrymarum valle; In caelis mirabilia tua; Benedicta tu; Ave Maria.
1940: 2e vermeerderde uitgave, geïllustreerde omslag. 125p.+ buitentekstillustraties.
thans-hilarion-18 Castricum: druk en uitgave van de N. V. Dante Alighieri, s. a. -108p.

Afmetingen: 15 x 11,5 (ingenaaid – zachte kaft)
1924 Passiebloemen. (toneel)

1925: 2de druk ibidem s.d.[+/-1925]. 109pp. 2e uitgave.
1925: omwerking onder de titel Passiebloemen: godsdienstig drama met zangkoren en voorstelling van levende tafereelen. Gent: Siffer . -9p.
1944: 3de uitgave bij Mechelen: Sint Franciscus Drukkerij. -100p.
thans-hilarion-12 Mechelen: S. Franciscus Drukkerij. -112p.

Afmetingen:  16.80 x 12 (ingenaaid – zachte kaft)
 1925  Onder de wolk. (oorlogsmemoires)

1937: 2de uitgave bij Mechelen: Sint Franciscus Drukkerij.  -240p.
 thans-hilarion-6  Mechelen: S. Franciscus Drukkerij. -302p.

Afmetingen: 17.60 x 12.60 (ingenaaid – papieren kaft)
 1926  Broeder Francesco. (toneel)

Bevat: Voorwoord (pp 7-11); De bekeerling. Eerste bedrijf (pp 13-94); De minderbroeder. Tweede bedrijf. (pp 95-152); De Heiligen. Derde bedrijf. (pp 204-216).
Verscheen eerder in Dietsche Warande en Belfort jg. 1926
 thans-hilarion-14  Mechelen: S. Franciscus Drukkerij. -216p.

Afmetingen: 16.60 x 11 (ingenaaid – zachte kaft) 
 1927  Zuster Chiara. (toneel)

Houtsnede op voorplat getekend met B.F. o.f.m

 thans-hilarion-10  Mechelen: S. Franciscus Drukkerij. -133p.

Afmetingen: 20.20 x 15.70 (ingenaaid – zachte kaft)
1929 Typen van toen. (schetsen)

thans-hilarion-4a

thans-hilarion-4 Borgerhout : Goedkoope Volkslectuur. pp 164-193.

Reeks: Vlaamsche geluiden / Maandelijksche uitgave van Goedkoope Volkslectuur [Borgerhout] – Borgerhout; vol. 1929:6
Afmetingen: 20.50 x 15 (geniet)
1929 Van het kindje dat Maria zag. (hagiografisch werk in verzen)

Op titelblad: Van een kind dat Maria zag.
Omslagontwerp: Joz. Tysmans.
Levensverhaal van Bernadette Soubirous
thans-hilarion-7 Mechelen: S. Franciscus Drukkerij. -189p.

Afmetingen:19.40 x 13 (ingenaaid – zachte kaft)
1930  Hari en Riet. (jeugdliteratuur)

1938: Heruitgave – 3 deeltjes gebundeld in één band –  bij G. Michiels-Broeders te Tongeren in de reeks Rein Genot als nr 42.
Deel 1: Hari en Riet (pp 5-32); deel 2: Hari z’n zusje (pp 33-56); Deel 3: Groote Hari (pp 57-87)
Afmetingen: 23.20 x 16 (ingenaaid – zachte kaft).
Nota: De deeltjes zijn in 1938 ook apart uitgegeven als Kleine Hari (vol 39); Groote Hari (vol 41) en Hari z’n zusje (vol 43)  Afmetingen: 25.60 x 16.70 (geniet)
1944: Heruitgave gebundeld met andere verhaaltjes in ‘Hari en Riet en andere verhaaltjes’ bij Mechelen : S. Franciscus Drukkerij.
 thans-hilarion-3

Borgerhout : Goedkoope Volkslectuur. pp 66-96.

Reeks: Vlaamsche geluiden / Maandelijksche uitgave van Goedkoope Volkslectuur [Borgerhout] – Borgerhout; vol. 1930:3
Afmetingen: 20.50 x 15 (geniet)
Nota: Tegelijkertijd met de maandelijkse volksuitgave verscheen er bij dezelfde uitgever een uitgave in boekvorm ingenaaid met zachte kaft 21.50 x 15.50.
 
  2de druk 1938 
 1931  Padre Antonio. (toneel) thans-hilarion-11  Mechelen: S. Franciscus Drukkerij. -141p.

Afmetingen: 16.50 x 12  (ingenaaid – zachte kaft)
 1932  Mevrouwe Elisabeth. (toneel)

1947: 2de editie ibidem
 Mechelen: S. Franciscus Drukkerij. -172p.

Afmetingen:20 x 14 (ingenaaid – zachte kaft)
1932 Gods veldbloempje Zuster Assuta , Franciskanes Missionaris van Maria, gestorven in geur van heiligheid te Tai-Wien-Foe op 7 april 1905 (hagiografisch werk) Mechelen: S. Franciscus Drukkerij.  -[48]p. met ingekleefde illustraties.

Afmetingen: 25 x 20,6
1933 Franciscanisme. (essay) thans-hilarion-13 Mechelen: S. Franciscus Drukkerij. -28p.

Afmetingen: 17.50 x 12.80 (geniet)
1933 H. Elisabeth van Thuringen. (hagiografie) thans-hilarion-15 Brugge: Groot Seminarie. -38p.

Brochurenreeks: Geloofsonderricht-Canisiusblad. Nieuwe reeks ; 6e jaar, nr 6.
Afmetingen: 20.50 x 15.40 (geniet)
Druk: Moderne Boekdrukkerij, D. WALLEYN, Lange Rei, 51, Brugge
1933-
1941
Vertellen 1, 2, 3 & 4 (reisverhalen naar Italië) Voor details zie bij elk boek afzonderlijk.

1941: Langs heilige bergen – = Vertellen 4
1944: 2de druk bij Mechelen : S. Franciscus Drukkerij. 4 volumes. Geïllustreerd door P.Rumoldus Daniels O.F.M.
Uitgever:  Roermond-Maeseyck: J.J. Romen & Zonen.
1933 Vertellen I. (reisverhalen)

Boekversiering  van P. Rumoldus Daniels o.f.m.
Thans Hilarion 45b
 Thans Hilarion 45 Roermond-Maeseyck: J.J. Romen & Zonen / Mechelen: S. Franciscus Drukkerij. -187p.

Afmetingen: 20 x 13.70 (ingenaaid – zachte kaft)
Thans Hilarion 45a
1934 Vertellen 2. (reisverhalen)

Boekversiering  van P. Rumoldus Daniels o.f.m.
Thans Hilarion 46 Roermond-Maeseyck: J.J. Romen & Zonen / Mechelen: S. Franciscus Drukkerij. -187p.

Afmetingen: 20 x 13.70 (ingenaaid – zachte kaft)
Thans Hilarion 46a
1934 Pelgrim. Lourdes. Lisieux. (verhaal van een pelgrimage)

Nota: op de kaft staat als uitgavedatum 1935, op het titelblad 1934.
thans-hilarion-22 Turnhout: Uitgeverij J. Van Mierlo-Proost. -70p.

Afmetingen:18  x 12.80 (ingenaaid – zachte kaft)
1935 Margaretha. (toneel)

Bedoeld wordt de H. Margaretha van Cortona (voorwoord door schrijver)
 thans-hilarion-29 Mechelen: S. Franciscus Drukkerij. -118p.

Afmetingen: 21.30 x 16.30 (ingenaaid – zachte kaft)
Colofon:
Dit tooneelstuk werd geschreven voor en opgevoerd door STILLE BLOEI Oud-leerlingebond der Sint Agnesschool Heilig Graf Turnhout.
1935 Vertellen 3. (reisverhalen)

Boekversiering  van P. Rumoldus Daniels o.f.m.
Thans Hilarion 47 Roermond-Maeseyck: J.J. Romen & Zonen / Mechelen: S. Franciscus Drukkerij. -187p.

Afmetingen: 20 x 13.70 (ingenaaid – zachte kaft)
Thans Hilarion 47a
1936 Heide. (poëtisch proza – picturale woordkunst – seizoenengang)

Omslag en Penteekeningen van Oskar
Bronckaers
thans-hilarion-41a
thans-hilarion-41 Mechelen: S. Franciscus Drukkerij. -31p.

Afmetingen: 19.40 x 17.80 (geniet)
1937 Kleine  Roza. (toneel  – gedramatiseerd leven van Roza van Viterbo)  thans-hilarion-30 Mechelen: S. Franciscus Drukkerij. -156p.

Afmetingen: 21.30 x 16 (ingenaaid)
Colofon:
Dit gewijd spel werd geschreven voor en opgevoerd door de normaalschool van Het Sint Jozefgesticht te Herentals.
1938 Door oud en nieuw Italië. (reisverhalen)

Bevat: [inleiding] (pp 9-21) – Florentië (pp 22-30) – Siëna (pp 31-51) – Quarachi (pp 52-54) – La Verna (pp 55-92) – Cortona (pp 93-122) – Assisi (pp 123-170).
thans-hilarion-34 Tongeren: Drukker-Uitgever George Michiels-Broeders. -172p.

Reeks: Oostland reeks Vol 5
Afmetingen:18.30 x 12 (ingenaaid)
Colofon: Dit vijfde boek uit de “Oostlandreeks”, bezorgd door de “Vereeniging der Limburgsche Schrijvers” werd in November 1938 gedrukt bij G. Michiels-Broeders te Tongeren. Benevens 3 luxe-exemplaren op Pannekoek, genummerd van I tot III, bestond deze oplage uit 350 genummerde exemplaren op opdikkend featherweight, en uit 25 ongenummerde present- en recensie-exemplaren. Dit is Nr…
 1938  Kleine Hari. (jeugdboek)  thans-hilarion-38  Tongeren: Uitgave Groote Markt, 9. -32p. Ill.

Reeks: Rein genot – Tongeren Vol 39.
Afmetingen: : 25.60 x 16.70 (geniet)
1938 Groote Hari. (jeugdboek) Tongeren: Uitgave Groote Markt, 9. -31p. Ill.

Reeks: Rein genot – Tongeren Vol 41.
Afmetingen: : 25.60 x 16.70 (geniet)
1938 Hari z’n zusje. (jeugdboek) Tongeren: Uitgave Groote Markt, 9. -29p. Ill.

Reeks: Rein genot – Tongeren Vol 43.
Afmetingen: : 25.60 x 16.70 (geniet)
1938 Hun eenige dochter. (geromantiseerde biografie van Marguerite Redel een meisje uit Brasschaet)

Verscheen eerder in De Bode
Verlucht met vele foto’s van betrokkene, fotograaf niet vermeld.
 thans-hilarion-26 Mechelen: S. Franciscus Drukkerij. -223p.

Afmetingen: 19x 13.20 (ingenaaid – zachte kaft)
1938 Limburg. (literaire schets) 1938 Vlaanderen roept_01

1938 Vlaanderen roept_02

In de bundel: Vlaanderen roept.  Een bundel novellen, schetsen, verzen en artikelen van Lode Baekelmans, Herman de Cat, Aug. van Cauwelaert, […] Hilarion Thans. pp 182-191.

Afmetingen: 24.20 x 18.50 (gebonden – met harde linnen kaft)
Uitgave Bosch en Keuning te Baarn. -224p.
Geïllustreerd met talrijke foto’s.
Onder red. van Emile Buysse ; Bandversiering door Karel Hoekendijk
1939 Slimme Wim. (jeugdboek)

Hervertelling van een oud Ierse volksvertelling.
thans-hilarion-39 Tongeren: Uitgave Groote Markt, 9. -29p. Ill.

Reeks: Rein genot – Tongeren Vol 43.
Afmetingen: : 25.60 x 16.70 (geniet)
1939 Kent gij het heilig paterke van Hasselt. (religieuze levensbeschrijving van pater Valentinus Paquay 1828-1905)

Geïllustreerd met talrijke foto’s.
1946: 2de editie ibidem.
thans-hilarion-19 Hasselt: Vice-postulaat Minderbroedersklooster. -57p.

Afmetingen: 18.80 x 13.50 (ingenaaid – zachte kaft)
1939 Langs Maria’s leven. (een Maria-leven in proza en verzen)

Tekening op voorplat naar Rogier v.d. Weyden

 thans-hilarion-36 Vroenhoven:  Uitgevers-maatschappij E. Van Aelst (Fa Gebrs. Van Aelst). -76p.

Afmetingen: 19.40 x 15.50 (ingenaaid – zachte kaft)
1940 Valle Santa Viterbo Roma. (reisverhalen) Tongeren: Drukker-Uitgever G. Michiels-Broeders.   -167p.

Reeks: Oostlandreeks vol 9.
Afmetingen: 19 x12.80 (ingenaaid)
Colofon: Dit negende boek uit de “Oostlandreeks”, bezorgd door de “Vereeniging der Limburgsche Schrijvers” werd in October 1940 gedrukt bij G. Michiels-Broeders te Tongeren. Benevens 3 luxe-exemplaren op Pannekoek, genummerd van I tot III, bestond deze oplage uit 350 genummerde exemplaren op opdikkend featherweight, en uit 25 ongenummerde present- en recensie-exemplaren. Dit is Nr…
1940 Umbria. Door oud en nieuw Italië. (reisverhalen)

Geïllustreerd met zwart/wit foto’s
1943:
2de vermeerderde uitgave ibidem

Mechelen: S. Franciscus drukkerij. – 188p.

Afmetingen: 18 x 13,5

 

1940 Sterke Jaak. (jeugdboek)

Hervertelling van een oud Ierse volksvertelling.
Tongeren: Uitgave Groote Markt, 9. -32p. Ill.

Reeks: Rein genot –
Afmetingen: 25.60 x 16.70 (geniet)
1941 Langs heilige bergen. (= Vertellen 4)  thans-hilarion-27 Mechelen: S. Franciscus Drukkerij. -214p.

Afmetingen: 18.80 x 14 (ingenaaid)
thans-hilarion-27a
1942 Een eeuw in dienst van de Kerk [geschiedenis van de Franciscanen]. Mechelen: S. Franciscus Drukkerij. -67p.
1943 Zwarte Kempen. (bibliofiele uitgave)

Tekst: Hilarion Thans
Illustraties: Oskar Bronckaers.
thans-hilarion-44a   thans-hilarion-44b
 thans-hilarion-44 Brussel: L. Desmet-Verteneuil. -43p.

Drukkerij Van Campenhout.
Afmetingen: 24.50 x 19.50 (losbladig)
Colofon: Deze uitgave werd in September 1943 voltooid. De elf etsen werden bij A. Van Campenhout gedrukt, Brussel. Het typografisch gedeelte werd door Louis Desmet-Verteneuil verzorgd. Brussel. De afdruk is tot 103 exemplaren beperkt:
3 luxe-exemplaren op wit Japansch Kozo Mitsumata genummerd van I tot III
100 exemplaren op Featherweight-papier, genummerd van 1 tot 100. Dit is nummer…
 1944  Hari en Riet en andere verhaaltjes.

Bevat: Hari en Riet (pp 5-79); Eigen en Volksche verhalen (pp 80-125); Schetsen (pp 126-139); Vertellingen (pp 140-187); Eigen en Volksche verhalen: Slimme Wim (80-95); Sterke Jaak (pp 96-102); Domme Door (pp 103-115); Stan en Stien (pp 116-120); Toke Tegendraad (pp 121 -125).
thans-hilarion-32  Mechelen: S. Franciscus Drukkerij. -189p.

Afmetingen: 19 x 12 (ingenaaid)
thans-hilarion-32a
 1945  Harlindis en Relindis van Aldeneik. Heiligen van onzen stam. (hagiografisch werk)

Verlucht met talrijke foto’s uit het Arch. De Boeck, Maaseik.19
 Brugge: De Kinkhoren. -199p. Ill.

Reeks: Heiligen van onzen stam. – Brugge; vol. 1945: 2
Afmetingen:19.50 x 13.30 (ingenaaid)
Colofon: Van deze eerste uitgave van Hilarion Thans’ “Harlindis en Relindis” werden vijftig luxe-exemplaren getrokken op “esparto” genummerd van 1 tot 50
Drukkerij St. Augustinus Mij, Desclée, De Brouwer en Cie, Brugge (België) – 16483
 1946-
1963
 Geestelijk onderricht (1946-1963)

Verzamelde bijdragen die hij vanaf 1933 schreef voor het tijdschrift Sacerdos in elf delen.
 Mechelen: St-Franciscusdrukkerij, 1953-1959. 11 delen: samen +/- 2340pp.
1948 Hilarion Thans en Jac. Schreurs. (bloemlezing)

Samensteller: GP Michiels.
Het eerste deel bevat: Hilarion Thans: Inleiding, Bio-bibliografie, Poëzie, Tooneel, Proza. (pp 5-46)
Omslagontwerp: van Br. Max.
thans-hilarion-20 Diest: Uitgeverij Pro Arte. -90p.

Reeks: Keurbladzijden uit de Nederlandsche letterkunde. – Diest; vol. 27.
Afmetingen: 19 x 13.50 (ingenaaid)
Colofon: Dit is het 27ste deel in de reeks “Keurbladzijden uit de Nederlandsche Letterkunde” welke staat onder redaktie van Drs. Karel Vertommen. Deze reeks, samengesteld uit 36 deelen, verschijnt bij de kunstuitgeverij “Pro Arte” p.v.b.a. te Diest, onder leiding van Jos Philippen.
1949 Terra d’amore: door oud en nieuw Italië. (reisverhalen)

Verlucht met 130 foto’s van Longinus De Munter O.F.M.
Inhoud: De zilveren vallei (pp 5-72): Een zalige delling (pp 73-138); Het land van liefde (pp 139-216
thans-hilarion-42 Tielt: Drukkerij-Uitgeverij Lannoo. -217p.

Afmetingen: 27.80 x 21 (gebonden – geïllustreerde kaft)
Gedrukt op glanspapier
1949 Verduistering. (oorlogsmemoires)

Met tal van foto’s door Sohl, Neerharen.
 thans-hilarion-25 Mechelen: S. Franciscus Drukkerij. -420p.

Afmetingen: 17.70 x 12.80 (ingenaaid)
thans-hilarion-25a
1950 Troost in treuren. (gelegenheidsverzen voor overledenen)

Bevat: Kindertjes (pp 11-26); Meisjes (pp 27-58); Moeders (pp 59-78); Jonge mannen (pp 79-86); Huisvaders (pp 87-98); Kloosterzusters (pp 99-106); Priesters (pp 107-122); Oorlog 1914-1918 (pp123-132); Oorlog 1939-’45 (pp 132-144).
 thans-hilarion-43 Mechelen: S. Franciscus Drukkerij. -151p.

Afmetingen: 18.50 x 12 (ingenaaid)
1953 Eigen leven en werk (memoires) thans-hilarion-37 Hasselt: Vereniging van Limburgse Schrijvers. -40p.

Overdruk uit Oostland.
Afmetingen:21.20 x 13.80 (geniet)
1953 Mee naar Lourdes. (reisbeschrijving van een pelgrimage)

Ontwerp en tekening op de omslag van P Tibos.
Bevat: I. Onderweg ‘pp 7-24); Aangekomen (pp 25-84); Terug (pp 85-86).
thans-hilarion-23 Mechelen: Katholieke Werklieden Bond -86p.

Afmetingen: 17.50 x 13 (ingenaaid)
Colofon: Uitgegeven op 11.000 exemplaren door de Dienst der Mijnwerkers-Brancardiers van het K.W.B.-Verbond, Tramstraat, 6, Hasselt. Verzen onder de foto’s werden bezorgd door de schrijver. Foto’s werden gemaakt door J. Meulemans, Bokrijk-Genk.Drukkerij L & A. Maris Hasselt.
1955 Dichterlijke dagen bij Maria. (poëzie – Mariagedichten)

Verlucht met foto’s van schilderijen en beelden van Maria.
thans-hilarion-28 Mechelen: S. Franciscus Drukkerij. -115p.

Afmetingen:20 x 15.30 (ingenaaid)
Colofon: Schrijver lichtte deze gedichten grotendeels uit zijn eigen bundels Pmheinde Hoven, Verloren Stroom, Der Lieve Vrouwe, en Passiebloemen, om ze samen te rijgen tot een doorlopend Marialeven. Ze werden heruitgegeven onder een nieuwen titel tot een aandenken aan het voorbije Maria-jaar
1956 Rit op Rome. (reisverhaal)

Titel op titelblad: Rit op Rome met rode en blauwe
Bevat: Gaan (pp 7-64); De Drie Dagen (pp 65-118); Keren (pp 119-159).
Mechelen: S. Franciscus Drukkerij. -160p.

Afmetingen: 20.20 x 14.40 (ingenaaid – zachte groene kaft met stofomslag)
1958 Honderd uren Mallorca. (reisverhalen) Mechelen: S. Franciscusuitgeverij -160p.

Afmetingen: 20 x 14 (ingenaaid – zachte kaft)
1963 Het berijmde leven.

Drie delen: I. Huwelijk- Doop – eerste en plechtige Communie – Priesterleven.
II.
Kloosterleven – Naam- en verjaardagen – Stichters en Stichtingen – Heiligen – Hymnen en kantieken – Albumgoed.
III. vermeerderde en gewijzigde herdruk van de bundel lijkgedichten (Troost in treuren) uit 1950. Er werden ook twee kruiswegen uit 1915 en 1945 opgenomen en en enkele graf- en puntrijmen.
 thans-hilarion-24 Mechelen : S. Franciscus Drukkerij. 3 dln. -380 + 356 + 170p.

Afmetingen: 18 x 12.60 (ingenaaid)
1963 De stroom der dagen. (bloemlezing)

Samengesteld en ingeleid door Jozef Droogmans.
Bevat poëzie en dichterlijk proza uit de bundels Omheinde hoven; Der lieve vrouwe; Verloren stroom en Heide.
Bevat verhalen  uit  Mijn oorlog, Hari en Riet, Vertellen  I, II, III en IV; Terra d’amore.
Bevat 2 onuitgegeven sproken en schetsen.
thans-hilarion-1 Hasselt: Uitgeverij Heideland. -186p.

Reeks: Vlaamse Pockets nr 104.
Afmetingen: 18.10 x 10.1 (pocket)

POSTUUM

1964 Pelgrim over aardse landen: gedenkboek Hilarion Thans, uitgegeven ter gelegenheid van de eerste verjaardag van zijn afsterven: 10 januari 1964.  thans-hilarion-35 Mechelen: S. Franciscus Drukkerij. -152p. Ill.

Afmetingen: 26.20 x 19.70 (ingenaaid)
2011 Minderbroeder Hilarion Thans o.f.m. in de Groote Oorlog : compilatie van zijn getuigenissen.  thans-hilarion-2 Balen : Studium Generale vzw. -430p. Ill.

Het boek is een heruitgave van ” Mijn Oorlog ” met bijkomende documentatie rond de auteur

 

Beknopt overzicht per genre

Verzen

 • Omheinde Hoven (1913)
 • Lilas Blancs. (poëzie, Franstalig) 1915
 • België’s Kruisweg 1916
 • Verloren stroom. 1919
 • Der lieve Vrouw. (Mariagedichten) 1922
 • Van het kind dat Maria zag. (hagiografisch werk in verzen) 1929
 • Gods veldbloempje Zuster Assuta , Franciskanes Missionaris van Maria, gestorven in geur van heiligheid te Tai-Wien-Foe op 7 april 1905 (1932)
 • Heide. (poëtisch proza) 1936
 • Zwarte Kempen. 1943
 • Troost in treuren (gedichten voor overledenen) 1950
 • Dichterlijke dagen bij Maria. (poëzie – Mariagedichten) 1955
 • Het berijmde leven (religieuze poëzie)  1963

Proza

 • Oorlogsmemoires
  • Mijn oorlog. 1921, 1926², 1934³
  • Onder de wolk 1925
  • Verduistering. 1949
 • Reisverhalen
  • Pelgrim. 1934
  • Door oud en nieuw Italië. 1938, 1940², 1943²
  • Valle Santa Viterbo Roma. 1940
  • Langs heilige bergen. Vertellen – 4 (reisverhalen) 1941
  • Terra d’amore: door oud en nieuw Italië. 1949
  • Mee naar Lourdes. 1953
  • Rit op Rome met rode en blauwe. 1956
  • Honderd uren Mallorca. 1958
 • Jeugdliteratuur
  • Hari en Riet. 1930
  • Kleine Hari.  1938
  • Groote Hari. 1938
  • Hari z’n zusje. 1938
  • Slimme Wim. 1939
  • Sterke Jaak. 1940
  • Hari en Riet en andere verhaaltjes. 1944
 • Hagiografisch proza
  • Elisabeth van Thuringen. 1933
  • Kent gij het heilig paterke van Hasselt. 1939
  • Een eeuw in dienst van de Kerk [geschiedenis van de Franciscanen]. 1942
  • Harlindis en Relindis van Aldeneik. Heiligen van onzen stam. 1945
 • Verhalen, essays, novellen, romans
  • Typen van toen. (verhalen) 1929
  • Franciscanisme. (essay) 1933
  • Vertellen. I, II, III  (1933-1935)
  • Hun eenige dochter. (roman) 1938
  • Geestelijk onderricht. Gebundelde  artikels voor het tijdschrift Sacerdos. (1946-1963)
  • Eigen werk en leven (essay) 1953

Toneel

 • Passiebloemen. 1924
 • Broeder Francesco. 1926
 • Zuster Chiara 1927
 • Padre Antonio. 1931
 • Mevrouwe Elisabeth. 1932
 • Margaretha 1935
 • Kleine  Roza. 1937