home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Stassijns, Koen

Koen Stassijns

Ninove, 18 september 1953

Dichter, vertaler, bloemlezer en docent literaire creatie.

Samen met Ivo van Strijtem stelde hij de reeks ‘De mooiste van …’ samen.

BIOGRAFIE

18 september 1953: Geboren te Ninove.

 • De vader van Stassijns was apotheker.  Zijn moeder pleegde begin 80-tiger jaren zelfmoord. Al vanaf zijn kindertijd kent Koen Stassijns de angst voor de leegte.
 • Koen Stassijns liep college te Aalst,
 • Op zijn vijftiende publiceert hij al een eerste dichtbundeltje en rond zijn achttiende zingt hij in een groepje, treedt op en er wordt een plaat gemaakt.
 • Eigenlijk wil Stassijns naar de toneelschool, maar zijn ouders verbieden dit, omdat het niet zou verdienen en vooral omdat dit niet past bij een apothekerszoon. Hij begint tegen zijn zin aan een rechtenstudie en geeft die na enkele geslaagde semestriële examens op omdat het niet bij zijn ambitie past.
 • Hij kwam in de zakenwereld terecht en leidde jarenlang een bedrijf dat gespecialiseerd was in verkeersveiligheid.

1988: Publicatie van Aanmaaktwijgen van een vuur. Regelmatig volgden meer bundels eigen poëzie.

1995: Brak met het zakenleven en werd fulltime schrijver en docent literaire creatie.

1998: Start van de reeks”De mooiste van…”.

 • Koen Stassijns wil in de eerste plaats de poëzie opnieuw naar het brede lezerspubliek toe brengen. Daarvan getuigen de vele lezingen en workshops die hij geeft evenals de bloemlezingen die hij met Ivo van Strijtem samenstelt en deels vertaalt in de reeks “De mooiste van…”.
 • Dit zijn bloemlezingen van grote, veelal bekende maar soms ook minder bekende dichters zoals Goethe, Yeats, Tagore, Neruda, Heine en Alberti. Voor in elk deel staat een inleidende tekst over de dichter, geschreven door een autoriteit, die specifiek per dichter wordt uitgezocht. Stassijns en Van Strijtem stellen bijzonder hoge eisen aan de kwaliteit. In de bundels zijn bekende gedichten opgenomen maar ook minder bekende. ‘Wij willen een uitgewogen en zo breed mogelijk overzicht van het poëtische oeuvre’. Indien er geen of niet voldoende bestaande vertalingen beschikbaar zijn, worden de allerbeste poëzievertalers aangezocht. Vaak vertalen ze ook zelf.

In 1989 en 1998 publiceerden Stassijns en Van Strijtem respectievelijk Château La Passionata en La Passionata Grand Cru, twee boekjes waarin de dichters naar eigen zeggen ‘vrouwen, poëzie en wijn tot een driehoeksverhouding verleiden.’ Deze uitgaven veroorzaakten enige beroering onder critici in Vlaanderen. De menging van commercie en dichterschap staat niet hoog in aanzien.

2000: De laatste bundel van Stassijns, Zwijghout,  is door de pers goed ontvangen. Er volgde snel een herdruk. Het centrale thema is het genezen van het woord en het genezen van het zwijgen.

De moeder

Al jaren dood gaat zij nog elke dag
een heel eind om in mij. Ik zie haar na
het scheren elke morgen voor me, en sta
een voetstap in haar schaduw stil. Haar lach
tast mij in oog en mondhoek aan, breekt uit
zijn glazen kooi de kamer in en zwijgt wat
aldoor was verzwegen: dat ze begraven lag
onder de duim van een man, in een gat
waar een bouwvallige god het werktuig
van haar buik niet ontzag. Hij werd bewaard,
zij vreesde. Zo ligt ze in mij opgespaard
en gaat in elke vrouw die ik omhels tekeer.
Ze duldt geen vader meer, geen spiegelbeeld,
geeft mij integendeel haar weerzin weer.

uit: Zwijghout

Met Geert van Istendael vormt hij een vertaalduo en vertaalde hij vele Waalse dichters, poëzie van W.B. Yeats en van Bertolt Brecht en diens leerling Heinz Kahlau, evenals chansons van Jacques Brel. Hij gaat regelmatig op tournee met kunstenaars uit andere disciplines – o.a. met wijlen Bram Vermeulen, Guido Belcanto, Warre Borgmans, Arco Baleno… – want “Een gedicht is een gebruiksvoorwerp” en “Poëzie moet uit haar boeken treden!”

 

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Websites

 

SMAAKMAKER

Najaar

uit: ‘Aanmaaktwijgen van een vuur’, 1988.

Zij was van ieder najaar
het gekneusde meisje
en zong, onhoorbaar haast,
een notenkrakerslied: vandaag
ga ik misschien verloren.
De linten in haar waaiend haar,
papavers tussen koren ooit,
maar rood wordt bruin en
brood verkruimelt, langzaam
gaat elk meisje dood.Ik wou haar vluchtruim zijn,
mijn tuin voor al haar vogels
openplooien, in een
schommelstoel van slaap
het samenslapen voorbereiden,
maar de winter gomt mij uit en wist uit ieder najaar
het gekneusde meisje. Vaag
hoor ik het kraken al
van mager ijs en vager nog
de nagalm van:vandaag
ga ik voorgoed verloren.

 

Een innige zegel 8

Uit: De vergeethoek van de slaap.

En als mijn lichaam lijf
geworden is en uit mijn lid
de milde stootkracht van het zaad
gebroken en al droogte is,
 
Tel ik mijn buit en blijf
hooguit als een vervallen hut
in een verlaten vlakte staan.
Dan groeit een bodemloos gemis
 
aan water of geduldig gras
waarin ik jonge meisjes spaarde
en uit alle kracht besprong. Ik was
 
een god, gesmeed in smeltbaar vuur.
Nu blijft alleen het raamwerk van
mijn lijf. Dit is een godvergeten uur.

 

BIBLIOGRAFIE

Woordje vooraf

Na het chronologisch overzicht van het eigen werk volgt:

 • Een overzicht van de anthologieën samengesteld in samenwerking met Ivo van Strijtem
 • Een overzicht van de bloemlezingen samengesteld in samenwerking met Ivo van Strijtem in de reeks “De mooiste van …” (het overzicht wordt zowel chronologisch als alfabetisch aangereikt).

De bibliografische gegevens werden onder meer nagekeken bij

 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience – Antwerpen
 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles.
 • POËZIECENTRUM vzw – Gent

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klikt u op de foto.

Chronologisch overzicht

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
s.a. Het achterland. Verzen van 1968 en 1969 door Koen Stassijns.

Bevat de cycli: Het labyrint; Een zucht liefde; Ontgoocheling; Andromeda.
Stassijns 2 s.l. : s.n. -74p.

Afmetingen: 20.70 x 13.20 (ingenaaid)
1972 Stilte. (poëzie) Stassijns 3 Gent: Higro. -88p.

Afmetingen: 24 x 15.50 (ingenaaid)
Colofon: Deze bundel werd gedrukt op 1000 exemplaren op de drukpersen van Higro te Gent.
De eerste honderd zijn genummerd van 1 tot 100.
1984 Ik hou niet van de dagen. (poëzie) Stassijns 1 Ninove: Point. -44p. Vol 2

Afmetingen: 21 x 14.50 (ingenaaid)
Colofon: Een bibliofiele uitgave van deze bundel, genummerd van 1 tot 150 en gesigneerd door de dichter, is verkrijgbaar tegen 1500 fr. bij de uitgeverij Point.
Deze luxe-uitgave, gedrukt op Zeta Abzug papier, bevat een Deutsche Gramophon-plaat het orgelconcert B groot op. 87 nrs 1, 3 en 4 van Georg Friedrich Händel, die als begeleidende muziek heeft gediend bij het schrijven van deze poëzie.
1988 Aanmaaktwijgen van een vuur. (poëzie) Tielt: Uitgeverij Lannoo. -60p.

Reeks: De golfbreker
Afmetingen:22.30 x 13.80 (ingenaaid – met harde kaft)
1989 Château La Passionata, of De velden die vol roze zijn. (poëzie)

Samen met Ivo van Strijtem
Bevat de cycli: Ik heb mijn vrouwen talrijk lief [ Koen Stassijns]; ik ben een vrouw in ’t diepst van mijn gedichten [Ivo Van Strijtem]
Woord vooraf van Herwig Van Hove
Omslagontwerp: Studio Lannoo
Stassijns 9 Tielt: Uitgeverij Lannoo. -61p.

Afmetingen: 17 x 12.20 (ingenaaid –harde kaft)
Gezet, gedrukt en gebonden bij Drukkerij-Uitgeverij Lannoo.
Verschijnt in samenwerking met Bleuzé NV, Brussel
1990 De vergeethoek van de slaap. (poëzie) Tielt: Uitgeverij Lannoo N.V. -59p.

Afmetingen: 22.50 x 14 (ingenaaid met stofomslag)
Gezet, gedrukt en gebonden bij Drukkerij-uitgeverij Lannoo nv, Tielt
1993 Paard van glas. (poëzie)

Omslagillustratie: “Natural history: Trees’ Woodcuts by Thomas Bewick and his school
Omslag: Marjo Starink
1ste druk september 1993
2de druk november 1993
3de druk oktober 2001

 

Stassijns 7 Amsterdam: De Arbeiderspers. -53p.

Afmetingen: 21 x 13 (ingenaaid)
Colofon: ‘Paard van glas’ van Koen Stassijns werd in 1993 in opdracht van Uitgeverij De Arbeiderspers, door Cédilles te Amsterdam gezet uit de Bembo en gedrukt door Geuze & Co’s Drukkerij B.V. te Dordrecht op 100 grams houtvrij getint gevergeerd romandruk in een oplage van 750 exemplaren
1994 Uit de losse pols. Antwerpen: Singel 262.
1998 La Passionata grand cru: gedichten.

Met Ivo Van Strijtem
Omslagontwerp en grafische vormgeving: Studio Lannoo.
“Ik ken slechts twee dingen
Die verbeteren met ouder worden
De wijn en een minnaar.”
Dat zei Lope de Vega en dat vinden Koen Stassijns en Ivo van Strijtem ook.
Stassijns 4 Tielt: Uitgeverij  Lannoo. -59p.

Afmetingen: 17 x 12.20 (ingenaaid –harde kaft)
Gedrukt en gebonden bij Drukkerij Lannoo nv, Tielt

 

2000 Zwijghout. (poëzie)

Bevat de cycli: Zwijghout; Brieven; De reis; Huiselijke taferelen; De egel; Een vrouw een man; Nawoord.
Stassijns 8 Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij Atlas. -71p.

Afmetingen: 19.50 x 11.80  (ingenaaid)
Colofon: ‘Zwijghout’ van Koen Stassijns werd in opdracht van Uitgeverij Atlas volgens ontwerp van Marjo Starink, gezet uit de Scala en gedrukt door Drukkerij Groenevelt te Landgraaf op 100 grams getint offset. Het bindwerk is uitgevoerd door Erven Kramer te Nieuw-Vennep.
2000 Klaagzang van een vogel. De mooiste moderne poëzie uit Kosovo en Albanië. (bloemlezing vertaalde poëzie)

Samengesteld en vertaald door Koen Stassijns.
Omslagontwerp: Studio Lannoo
Foto achterflap: Filip Claus.
Voorwoord: Bert Anciaux, Minister van Cultuur.
Inleiding (pp 13-34): Prof dr. Rexhep Ismajli, hoogleraar Taalkunde aan de universiteit van Prishtina.
Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij Atlas. -171p.

 Afmetingen: 21.70 x 13.70 (paperback)
2002 Blanke man. Een selectie uit de poëzie van Heinz Kahlau. (liefdespoëzie uit de DDR vertaald)

Oorspronkelijke auteur: HEINZ KAHLAU;
Oorspronkelijke titels: keuze uit zijn poëzie
Vertaald door Geert van Istendael en Koen Stassijns
Tweetalige uitgave.
Vormgeving: EPO – druk: Drukkerij EPO
Berchem: Uitgeverij EPO. -172p.

Afmetingen: 22.50 x 14 (paperback)
2004 Victor Hugo.

Teksten : Christophe Renault.
Omslag : Timmy Zecevic.
Vertaald door Koen Stassijns (gedichten), Floor Borsboom (teksten)
Vormgeving : Olivier Petit, Cédric Illand.
Tekeningen en scenario: Efix
Oorspronkelijke auteur: VICTOR HUGO
Oorspronkelijke titel: Poèmes de Victor Hugo en bandes dessinées
Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij Atlas. -96p.

Reeks: Verbeelde gezichten.
Afmetingen: 20.50 x 14.20 (gebonden – harde geïllustreerde kartonnen kaft)
2012 In de luwte. Gedichten en vertaalde gedichten. (poëzie)

Auteurs: Koen Stassijns &  Ivo Van Strijtem.
Met houtsneden van Bram Malisse, Nicholas Meersschaerts, Vanessa Verstappen.
Dit boek is een initiatief van de provincie Vlaams-Brabant en kwam tot stand in het kader van het Kalmkunstfestival In de Luwte.
Stassijns 9 Leuven: Uitgeverij P. -79p.

Afmetingen: 19 x 16 (ingenaaid)
Gedrukt door New Goff te Gent.
2016 Veerman. (vertaling en bloemlezing)

Oorspronkelijke auteur: EMILE VERHAEREN.
Oorspronkelijke titels:Uit diverse bundels
Vertaald door Koen Stassijns
De Veerman werd vertaald door Patrick Lateur.
Omslagontwerp, lay-out en zetwerk: Leen Depooter – Quod. voor de vorm.
Beelden: © Rudy Bogaerts.
Omslagbeeld: Emile Verhaeren door J. Kefer, Provinciaal Museum Emile Verhaeren, Sint Amands.
Inleiding: Dr. Rik Hemmerijckx, conservator Verhaerenmuseum
 Stassijns 10 Tielt: Uitgeverij Lannoo nv. -364p.

Afmetingen: 24 x 16.80 (gebonden – harde kartonnen kaft met stofomslag)
2019 Hemelingen (poëzie)

Omslagontwerp en typografie binnenwerk: Melle Hammer.
Bevat de cycli: I. Er is niet veel; II. Het is eenvoudig; III. Bladgoud.

Amsterdam: Uitgeverij Atlas/Antwerpen: Contact. -157p.

Afmetingen: 24 x 16 (paperback)
Drukkerij Bariet Ten Brink, Meppel

 ANTHOLOGIEËN

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1993 InVers: poëzie moet uit haar boeken treden. (Bloemlezing)

Samenstellers Erik Heyman, Koenraad Stassijns en Ivo Van Strijtem.
Redactie: E. Van den Heuvel.
Omslag: M. Germ.
1994: 2de druk
Antwerpen: N.V. Standaard Uitgeverij -204p.

Afmetingen: 20.30 x 13.50 (gebonden harde kaft)
Gedrukt in rode inkt

1995 InVers gaat vreemd. (poëzie – anthologie)

Erik Heyman, Koenraad Stassijns en Ivo Van Strijtem ; met medewerking van Erik Derycke
Antwerpen: Standaard. -211p.
1996 De mooiste van de hele wereld : 300 gedichten van de 20ste eeuw. (poëzie – anthologie)

Samengebracht door Koen Stassijns en Ivo van Strijtem.
2003: 5de druk ibidem
2010: uitgebreide heruitgave onder de titel: De mooiste van de hele wereld : de moderne wereldpoëzie in 333 gedichten. Uitgever: Tielt;Lannoo/Amsterdam: Atlas.
Tielt: Uitgeverij Lannoo. -381p.
1999 De mooiste van altijd. 40 eeuwen wereldpoëzie in 300 gedichten.

 • Samengebracht door Koen Stassijns en Ivo van Strijtem
 • Stofomslag, band en typografische verzorging: Antoon de Vylder, Herentals.
 • Omslagillustratie: Agnès van Ransbeeck, element uit ‘De bevrijding der zielen’, 1990.
 • 2000: 2de druk ibidem
Tielt: Uitgeverij Lannoo NV/ Amsterdam: Atlas. -384p..

Afmetingen: 24 x 17  (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)

 • Gezet uit de DTL Haarlemmer van Jan van Krimpen bij De Diamantpers, Herentals.
2001 Liefdes werk van 300 dichters uit de hele wereld. (poëzie – anthologie)

Samengebracht door Koen Stassijns en Ivo van Strijtem.
Stofomslag, band en typografische vormgeving: Antoon De Vylder, Herentals.
Omslagillustratie: Constantin Brancusi, De kus, 1907, Muzeul de Artà, Craiova, Roemenië.
2002: 2de druk
2006: 4de druk
 Van Strijtem stassijns 1 Tielt: Uitgeverij Lannoo NV. -388 + [XV]p.

Afmetingen:24 x 17 (gebonden -harde linnen kaft met stofomslag)
Gezet uit de DTL Haarlemmer van Jan van Krimpen bij De Diamantpers nv., Herentals.
2003 Het laatste anker: 300 gedichten over dood en wat troost uit de hele wereld. (poëzie – anthologie)

Samengebracht door Koen Stassijns en Ivo van Strijtem.
Tielt: Uitgeverij Lannoo. -401p.
2005 3000 jaar wereldpoëzie in 500 onsterfelijke gedichten

Volledig herwerkte en uitgebreide editie van De mooiste van altijd (1999) uit de poëziereeks ‘De mooiste van …’
Tielt: Uitgeverij Lannoo. -672p.
2007 Van heer Halewijn tot Hugo Claus: 160 gedichten om uit het hoofd te kennen. (poëzie – anthologie)

Samengebracht door Koen Stassijns en Ivo van Strijtem.
Omslagontwerp: Studio Jan de Boer.
Vormgeving binnenwerk: Steven Theunis, Armée de Verre
Tielt: Uitgeverij Lannoo. -227p.

Afmetingen: 21 x 14 (paperback)

2009 Van Dante tot Neruda: 123 wereldgedichten om uit het hoofd te kennen. (poëzie – anthologie)

Samengebracht door Koen Stassijns en Ivo van Strijtem.
Met een inleiding door Koen Stassijns.
Omslagontwerp: Studio Jan de Boer.
Vormgeving binnenwerk : Steven Theunis, Armée de verre.
Tielt: Uitgeverij Lannoo. -304p.

Afmetingen: 21 x 14 (ingenaaid)
2010 Half engel half mens. 100 moedergedichten uit de wereldliteratuur. (poëzie – anthologie)

Samengebracht door Koen Stassijns en Ivo van Strijtem.
Omslagontwerp: Studio Lannoo
Vormgeving: Steven Theunis, Armée de verre
Tielt: Uitgeverij Lannoo. -168p.

Afmetingen: 18 x 13.50 (ingenaaid)
2011 Mmm, zei zij. Honderd erotische gedichten uit de wereldliteratuur. (poëzie – anthologie)

Samengebracht door Koen Stassijns en Ivo van Strijtem.
Omslagontwerp: Studio Lannoo
Vormgeving: Steven Theunis, Armée de verre
Tielt: Uitgeverij Lannoo. -168p.

Afmetingen: 18 x 13.50 (ingenaaid)
2011 1001 liefdes : de mooiste liefdesbrieven. (poëzie – anthologie)

Samengebracht door Koen Stassijns en Ivo van Strijtem.
Boekverzorging: Koen Bruyñeel.
Zetwerk: Karakters, Gent
Antwerpen: Uitgeverij De Bezige Bij. -237p.

Afmetingen:20 x 13.20 (paperback – kaft met flappen)

2011 Van God los : gedichten over geloof en ongeloof. (poëzie – anthologie)

Samengebracht door Koen Stassijns en Ivo van Strijtem.
Omslagontwerp: Sven Beirnaert.
Typografie en vormgeving Sven Beirnaert.
Zetwerk: Griet Stellamans
Tielt: Uitgeverij Lannoo. – 206p.

Afmetingen: 24 x 15.20 paperback – kaft met flappen)

2012 De liefde heeft jouw naam. Iedere vrouw is een gedicht (poëzie – anthologie)

Samengebracht door Koen Stassijns en Ivo van Strijtem.
117 dichters met telkens 1 gedicht 
Van Strijtem stassijns 2 Tielt: Uitgeverij Lannoo. – 127p.

Afmetingen: 18 x 13.40 (gebonden – harde kartonnen kaft)
2013 Van Heer Halewijn tot Hugo Claus. 222 klassiekers van de Middeleeuwen tot de vijftigers  (poëzie – bloemlezing)

Samengesteld door Koen Stassijns & Ivo van Strijtem.
Omslagontwerp: Studio Jan de Boer.
Vormgeving binnenwerk: Steven Theunis, Armée de Verre

Tielt: Uitgeverij Lannoo.-311p.

Afmetingen: 21 x 14 (paperback)

2013 Van Hugo Claus tot Ramsey Nasr. 265 klassiekers uit de poëzie van 1944 tot bijna vandaag. (poëzie – anthologie) Tielt: Uitgeverij Lannoo. -317p.

Afmetingen: 21 x 14 (ingenaaid)

 

Uitgaven van Koen Stassijns/Ivo Van Strijtem in de reeks “De mooiste van…”

A.  Chronologisch overzicht

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1998 De mooiste van Goethe.

 • Samengebracht door Koen Stassijns en Ivo van Strijtem ;
 • Vertaald door Paul Claes, Erik Derycke, Koen Stassijns, Geert van Istendael en Peter Verstegen;
 • Duitse en Nederlandse tekst.
 • Ingeleid door Prof. dr. Heidy Müller.
 • Omslagillustratie: Tischbein J.H.W. 1751-1821 Goethe in der Römischen Campagna (Artothek)
Tielt: Lannoo / Amsterdam: Atlas. -143p.

Reeks: De mooiste van…
Afmetingen: 17 x 10.50 (gebonden – harde kartonnen kaft met stofomslag en leeslint)
Stofomslag, band en typografische vormgeving Antoon De Vylder, Zandhoven.
Gezet uit de DTL Haarlemmer van Jan van Krimpen bij De Diamant Pers, Zandhoven.
1998 De mooiste van Heinrich Heine.

 • Vertaald door Koen Stassijns, Ivo van Strijtem, Mark Braet, Erik Derycke, Marko Fondse, Brigitte Vanderlinden, Geert van Istendael, Roel van Puyvelde en Peter Verstegen
 • Samengebracht door Koen Stassijns en Ivo van Strijtem.
 • Ingeleid door Dr. Benjamin Biebuyck.
Tielt: Lannoo / Amsterdam: Atlas. -159p.

Reeks: De mooiste van…
1998 De mooiste van Bertold Brecht.

 • Vertaald door Koen Stassijns, Ivo van Strijtem, Erik Derycke, Daniel de Vin, Stefaan van den Bremt, Brigitte Vanderlinden, Geert van Istendael.
 • Samengebracht door Koen Stassijns en Ivo van Strijtem.
 • Ingeleid door Prof. dr. Daniel de Vin
Tielt: Lannoo / Amsterdam: Atlas. -160p.

Reeks: De mooiste van…
1999 De mooiste van Pablo Neruda.

 • Samengebracht door Koen Stassijn en Ivo Strijtem.
 • Vertaald door Mark Braet, Cees Buddingh’… et al. 
 • Ingeleid door Barber van de Pol.
Tielt: Lannoo / Amsterdam: Atlas.-159p.

Reeks: De mooiste van…
2000 De mooiste van William Butler Yeats.

Vertaald door Koen Stassijns, Ivo van Strijtem, Ben Cami … et al. ;
Ingeleid door Hedwig Schwall
Tielt: Lannoo / Amsterdam: Atlas. -158p.

Reeks: De mooiste van…
2000 De mooiste van Alberti.

 • Samengebracht door Koen Stassijns en Ivo Strijtem ; Vertaald door Willy Spillebeen, Barber van de Pol, Maarten Steenmeijer … et al. ;
 • Ingeleid door Bart Vonck
Tielt: Lannoo / Amsterdam: Atlas. -160p..

Reeks: De mooiste van…
2001 De mooiste van Francesco Petrarca.

 • Vertaald door Ike Cialona, Robert de Does, Frans van Dooren … et al.
 • Samengebracht door Koen Stassijns en Ivo Strijtem Ingeleid door Bart Van den Bossche.
Tielt: Lannoo / Amsterdam: Atlas. -158p.

Reeks: De mooiste van…
2002 De mooiste van Hesse.

 • Vertaald door Koen Stassijns.
 • Samengebracht door Koen Stassijns en Ivo van Strijtem.
 • Ingeleid door Leopold Decloedt.
Tielt: Lannoo / Amsterdam: Atlas. -159p.

Reeks: De mooiste van…
2002 De mooiste van Guiseppe Ungaretti.

 • Vertaald door Salvatore Cantore ;
 • Samengebracht door Koen Stassijns en Ivo van Strijtem Ingeleid door Dina Aristodemo.
Tielt: Lannoo / Amsterdam: Atlas. -159p.

Reeks: De mooiste van…
2002 De mooiste van Edith Södergran.

 • Vertaald door Lisette Keustermans en Ivo van Strijtem.
 • Samengebracht door Koen Stassijns en Ivo van Strijtem.
 • Ingeleid door Clas Zilliacus.
Tielt: Lannoo / Amsterdam: Atlas. -159p.

Reeks: De mooiste van…
2002 De mooiste van Emily Dickinson.

 • Vertaald door Ivo van Strijtem;
 • Samengebracht door Koen Stassijns en Ivo van Strijtem.
 • Ingeleid door Prof. Dr. Vik Doyen.
 • Stofomslag en typografische vormgeving Antoon De Vylder, Herentals
 • Gezet uit de DTL Haarlemmer van Jan van Krimpen bij De Diamant Pers, Herentals
 Van Strijtem 10 Tielt: Lannoo / Amsterdam: Atlas. -171p.

Reeks: De mooiste van…
Afmetingen: 17 x 10 (gebonden – harde kartonnen kaft met stofomslag en leeslint)
2003 De mooiste van Hikmet.

 • Vertaald door Perhidan en Joris Iven ; aangevuld met een vertaling van Wim van den Munkhof en twee vertalingen van Sytske Sötemann.
 • Samengebracht door Koen Stassijns en Ivo van Strijtem.
Iven 10 Tielt: Lannoo / Amsterdam: Atlas. -160p.

Reeks: De mooiste van…
Afmetingen: 17 x 10 (gebonden – harde kartonnen kaft met stofomslag en leeslint)
2003 De mooiste van Wallace Stevens.

 • Vertaald door Peter Nijmeijer ;
 • Samengebracht door Koen Stassijns en Ivo van Strijtem
 • Ingeleid door Bart Eeckhout
Tielt: Lannoo /Amsterdam: Atlas.-155p.

Reeks: De mooiste van…
2003 De mooiste van Rabindranath Tagore.

 • Samengebracht door Koen Stassijns en Ivo van Strijtem
 • Vertaald door Koen Stassijns Ivo van Strijtem, Jan Gysen, Wilfried Gepts, Victor A. van Bijlert, Johan de Molenaar, Frederik van Eeden en R. van Brakell Buys.
 • Ingeleid door Ivo van Strijtem
Tielt: Lannoo. / Amsterdam: Atlas.  -125p.

Reeks: De mooiste van…
Afmetingen: 17 x 10 (gebonden – harde kartonnen kaft met stofomslag en leeslint)
Stofomslag, band en typografische vormgeving Antoon De Vylder, Zandhoven.
Gezet uit de DTL Haarlemmer van Jan van Krimpen bij De Diamant Pers, Zandhoven.

2004 De mooiste van Quasimodo.

 • Vertaald door Bart van den Bossche en Erik Derycke ;
 • Samengebracht door Koen Stassijns en Ivo van Strijtem ;
 • Ingeleid door Franco Musarra
Tielt: Lannoo / Amsterdam: Atlas. -160p.

Reeks: De mooiste van…
2004 De mooiste van Wordsworth.

 • Vertaald door Ivo van Strijtem, Hedwig Schwall en Herman Servotte ;
 • Samengebracht door Koen Stassijns en Ivo van Strijtem
 • Ingeleid door Ortwin de Graef
Tielt: Lannoo / Amsterdam: Atlas.-159p.

Reeks: De mooiste van…
2005 De mooiste van Federico García Lorca.

 • Vertaald door Bart Vonck … et al
 • Samengebracht door Koen Stassijns en Ivo van Strijtem
 vonck bart 17 Tielt: Lannoo/Amsterdam: Atlas. -157p.

Reeks: De mooiste van…
2005 De mooiste van Poesjkin.

 • Vertaald door Frans-Joseph van Agt … et al.
 • Samengebracht door Koen Stassijns en Ivo van Strijtem
Tielt: Lannoo / Amsterdam: Atlas. -158p.

Reeks: De mooiste van…
2006 De mooiste van William Shakespeare.

 • Vertaald door Frank Albers, Ernst van Altena … et al
 • Samengebracht door Koen Stassijns en Ivo van Strijtem .
Tielt: Lannoo / Amsterdam: Atlas. -215p.

Reeks: De mooiste van…
2006 De mooiste van Anna Swirszczynska.

 • Vertaald door Jo Govaerts en Karol Lesman.
 • Samengebracht door Koen Stassijns en Ivo van Strijtem
 • Ingeleid door Czeslaw Milosz
Tielt: Lannoo / Amsterdam: Atlas.-152p.

Reeks: De mooiste van…
2006 De mooiste van Prévert.

 • Auteur(s): in een redactie van Koen Stassijns en Ivo van Strijtem ;
 • Vertaald door Geert van Istendael en Koen Stassijns ;
 • Ingeleid door Bruno Tritsmans
Tielt: Lannoo / Amsterdam: Atlas. -168p.

Reeks: De mooiste van…
2007 De mooiste van Guillaume Apollinaire.

 • Vertaald door Jan Pieter van der Sterre
 • Samengebracht door Koen Stassijns en Ivo van Strijtem
 • Ingeleid door Els Jongeneel.
Tielt: Lannoo / Amsterdam: Atlas. -173p.

Reeks: De mooiste van…
2008 De mooiste van Victor Hugo.

 • Samengebracht door Koen Stassijns en Ivo van Strijtem Vertaald door Koen Stassijns ;
 • Ingeleid door Rainier Grutman.
Tielt: Lannoo / Amsterdam: Atlas. -167p.

Reeks: De mooiste van…
2008 De mooiste van Werner Aspenström.

 • Vertaald door Ivo van Strijtem ;
 • Samengebracht door Koen Stassijns en Ivo van Strijtem
 • Ingeleid door Tua Forsström en Lisette Keustermans
Tielt: Lannoo / Amsterdam: Atlas. -174p.

Reeks: De mooiste van…
2008 De mooiste van Czeslaw Milosz.

 • Vertaald door Jeannine Vereecken
 • Samengebracht door Koen Stassijns en Ivo van Strijtem
 • Ingeleid door Johan de Boose.
Tielt: Lannoo / Amsterdam: Atlas. -156p.

Reeks: De mooiste van…
2010 De mooiste van de hele wereld. De moderne wereldpoëzie in 333 gedichten.

 • Zorgvuldig geselecteerd door de roemrijke bloemlezers Ivo van Strijtem en Koen Stassijns, van de Belgische Nobelprijswinnaar Maurice Maeterlinck tot de Zuid-Afrikaanse Antjie Krog, en van de Ierse James Joyce tot de Chinese Feng Zhi.
 • Nieuwe editie van deze klassieker die in 1995 de start vormde van de reeks De mooiste van…
Tielt: Lannoo / Amsterdam: Atlas. -480p.

Reeks: De mooiste van…

 

B.  De reeks “De mooiste van…” alfabetisch

De mooiste van Alberti.

Auteur(s): samengebracht door Koen Stassijns en Ivo Strijtem ; vertaald door Willy Spillebeen, Barber van de Pol, Maarten Steenmeijer … et al. ; ingeleid door Bart Vonck

De mooiste van altijd, 40 eeuwen wereldpoëzie in 300 gedichten.

Auteur(s): Koen Stassijns, Ivo van Strijtem

De mooiste van Apollinaire.

Auteur(s): onder redactie van Koen Stassijns en Ivo van Strijtem ; vertaald door Jan Pieter van der Sterre ; ingeleid door Els Jongeneel

De mooiste van Werner Aspenström.

Auteur(s): vertaald door Ivo van Strijtem ; in een redactie van Koen Stasijns en Ivo van Strijtem ; ingeleid door Tua Forsström en Lisette Keustermans

De mooiste van Bertold Brecht.

Auteur(s): samengebracht door Koen Stassijns en Ivo van Strijtem ; vertaald door Koen Stassijns, Ivo van Strijtem, Erik Derycke, Daniel de Vin, Stefaan van den Bremt, Brigitte Vanderlinden, Geert van Istendael ; ingeleid door Prof. dr. Daniel de Vin

De mooiste van de hele wereld, 300 gedichten van de 20ste eeuw.

Auteur(s): Koen Stassijns, Ivo van Strijtem

De mooiste van de hele wereld. De moderne wereldpoëzie in 333 gedichten. (editie 2010)

Auteur(s): Koen Stassijns, Ivo van Strijtem

De mooiste van de mooiste – (Verzamelbox).

Auteur(s): Koen Stassijns, Ivo van Strijtem

De mooiste van Dickinson.

Auteur(s): vertaald door Ivo van Strijtem ; in een redactie van Koen Stassijns en Ivo van Strijtem ; ingeleid door Vik Doyen

De mooiste van Goethe.

Auteur(s): samengebracht door Koen Stassijns en Ivo van Strijtem ; vertaald door Paul Claes, Erik Derycke, Koen Stassijns, Geert van Istendael en Peter Verstegen ; ingeleid door Prof. dr. Heidy Müller

De mooiste van Heine.

Auteur(s): samengebracht door Koen Stassijns en Ivo van Strijtem ; vertaald door Koen Stassijns, Ivo van Strijtem, Mark Braet, Erik Derycke, Marko Fondse, Brigitte Vanderlinden, Geert van Istendael, Roel van Puyvelde en Peter Verstegen ; ingeleid door Dr. Benjamin Biebuyck

De mooiste van Hesse.

Auteur(s): in een redactie van Koen Stassijns en Ivo van Strijtem ; vertaald door Koen Stassijns ; ingeleid door Leopold Decloedt

De mooiste van Hikmet.

Auteur(s): vertaald door Perhidan en Joris Iven ; aangevuld met een vertaling van Wim van den Munkhof en twee vertalingen van Sytske Sötemann ; in een redactie van Koen Stassijns en Ivo van Strijtem

De mooiste van Lorca.

Auteur(s): in een redactie van Koen Stassijns en Ivo van Strijtem ; vertaald door Bart Vonck … et al

De mooiste van Milosz.

Auteur(s): in een redactie van Koen Stassijns en Ivo van Strijtem ; vertaald door Jeannine Vereecken ; ingeleid door Johan de Boose

De mooiste van Neruda.

Auteur(s):  samengebracht door Koen Stassijn en Ivo Strijtem ; vertaald door Mark Braet, Cees Buddingh’… et al. ; ingeleid door Barber van de Pol

De mooiste van Francesco Petrarca

Auteur(s):  Vertaald door Ike Cialona, Robert de Does, Frans van Dooren … et al.

Samengebracht door Koen Stassijns en Ivo Strijtem Ingeleid door Bart Van den Bossche

De mooiste van Poesjkin.

Auteur(s): in een redactie van Koen Stassijns en Ivo van Strijtem ; vertaald door Frans-Joseph van Agt … et al.

De mooiste van Prévert.

Auteur(s): in een redactie van Koen Stassijns en Ivo van Strijtem ; vertaald door Geert van Istendael en Koen Stassijns ; ingeleid door Bruno Tritsmans

De mooiste van Quasimodo.

Auteur(s): vertaald door Bart van den Bossche en Erik Derycke ; in een redactie van Koen Stassijns en Ivo van Strijtem ; ingeleid door Franco Musarra

De mooiste van Shakespeare.

Auteur(s): samengebracht door Koen Stassijns en Ivo van Strijtem ; vertaald door Frank Albers, Ernst van Altena … et al.

De mooiste van Edith Södergran.

Auteur(s): vertaald door Lisette Keustermans en Ivo van Strijtem.

Samengebracht door Koen Stassijns en Ivo van Strijtem

Ingeleid door Clas Zilliacus

De mooiste van Swirszczynska.

Auteur(s): vertaald door Jo Govaerts en Karol Lesman, in een redactie van Koen Stassijns en Ivo van Strijtem ; ingeleid door Czeslaw Milosz

De mooiste van Tagore.

Auteur(s): Rabindranath Tagore, Koen Stassijns, Ivo van Strijtem

 • Vertaald door Koen Stassijns Ivo van Strijtem, Jan Gysen, Wilfried Gepts, Victor A. van Bijlert, Johan de Molenaar, Frederik van Eeden en R. van Brakell Buys.
 • Ingeleid door Ivo van Strijtem

De mooiste van Ungaretti.

Auteur(s): vertaald door Salvatore Cantore ; in een redactie van Koen Stassijns en Ivo van Strijtem ; ingeleid door Dina Aristodemo

De mooiste van Victor Hugo.

Auteur(s): in een redactie van Koen Stassijns en Ivo van Strijtem ; vertaald door Koen Stassijns ; ingeleid door Rainier Grutman.

De mooiste van Wallace Stevens.

Auteur(s): vertaald door Peter Nijmeijer ; in een redactie van Koen Stassijns en Ivo van Strijtem ; ingeleid door Bart Eeckhout

De mooiste van William Butler Yeats.

Auteur(s): vertaald door Koen Stassijns, Ivo van Strijtem, Ben Cami … et al. ; ingeleid door Hedwig Schwall

De mooiste van Wordsworth.

Auteur(s): vertaald door Ivo van Strijtem, Hedwig Schwall en Herman Servotte ; in een redactie van Koen Stassijns en Ivo Strijtem ; ingeleid door Ortwin de Graef