home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Roobjee, Pjeroo

Pjeroo Roobjee

Gent, 7 februari 1945

Pseudoniem van  Dirk De Vilder

Een schilderende woordsmid, een artistieke duizendpoot: schilder, tekenaar, graficus, acteur, causeur, romancier, dichter, dramaturg, essayist, scenarist, vertaler en theatermaker.

Met Pjeroo Roobjee is het zoals met oude jenever. Je moet ervan houden, en te veel is nooit goed, maar wie ertegen kan, vindt het snel geestig.

Pjeroo slijpt  kiezels van woorden
waar wij ons aan schrammen
hij lanceert lasso’s van sissende zinnen
en wij verstrammen

Hugo Claus

Er is een opvallende symmetrie tussen zijn literair en zijn plastisch werk. Zijn hele oeuvre, waarin hij tragiek met komedie innig combineert, is doordrongen van zijn sterke vriendschapsbanden met veel vooraanstaande Vlaamse kunstenaars, waaronder auteur Hugo Claus en acteur Jan Decleir.

 

BIOGRAFIE

7 februari 1945: Hij wordt als Dirk de Vilder geboren in de Meelstraat te Gent en groeit dus op in een Gentse volksbuurt nabij het Rabot.

 • “Roobjee” zoals zijn moeders achternaam (Robier) wordt uitgesproken. Naar eigen zeggen heeft hij het heel moeilijk met kiezen en keuzes maken en houdt hij ervan verwarring te stichten.
 • Lagere school aan het Dr. Decroly-instituut en vanaf zijn tiende avondlessen in de Gentse Academie voor Schone Kunsten.

1960 tot 1962: Volgt de dagcursus schilderkunst en graveren in de Gentse Academie voor Schone Kunsten.

1962: Het gezin De Vilder verhuist naar Amsterdam waar hij de voorbereidende afdeling van de Rijksacademie volgt.

 • Hij sticht er “Majuskel, literair-plastische unie” en ontpopt er zich als entertainer en performer. Daar maakt hij kennis met de Kabouterbeweging die op ludieke wijze allerlei maatschappelijke problemen aan de orde stelt, bv. milieu, vrije liefde, democratie….
 • Teruggekeerd naar het Gentse (Zwijnaarde, Hofakkerstraat) zet hij er zijn studies aan de Academie voort.
 • De sfeer van protest en contestatie die in de jaren zestig in Gent heerste, beïnvloedt zowel zijn leven als zijn werk.

1965: Deserteert uit het leger. In dat jaar schrijft hij zijn eerste roman De Nachtschrijver, “een kruising van lyrisch proza en delirante poëzie, een dantesk liefdesverhaal met invloeden van Jack Kerouac, Alan Ginsberg en Hugo Claus. Roobjee, eenentwintig kreeg er de Leo J. Krijnprijs voor.” (Tom van Imschoot & Bart Van der Straeten, Een nieuwe waakvlam doet ontbranden, in: Poëziekrant, februari-Maart 2016 , jg 40)

In deze periode schrijft hij ook poëzie voor de tijdschriften Cyanuur en Yang. De volgende jaren treedt Roobjee weliswaar sporadisch, maar toch steeds vasthoudend met poëzie naar voren.

1967: Wanneer beeldende kunstenaar Frank Liefooghe in Gent het kunstenaarscollectief “De Nieuwe Rococo” opricht, gaat Roobjee daar nauw bij aanleunen.

1968: Bezet samen met andere jonge kunstenaars de Gentse Sint-Pietersabdij.

1970: Medestichter van de Gentse tak van de Kabouterbeweging waarvoor hij als lijsttrekker deelneemt aan de gemeenteraadsverkiezingen. Zonder succes overigens.

1971: Verlaat Gent om zich eerst in Poeke, vervolgens in Hansbeke en tenslotte in Ellezelles, net over de taalgrens, te vestigen.

 • Vanaf het begin van de jaren zeventig schrijft hij zowat jaarlijks één of meer boeken in uiteenlopende literaire genres zoals de roman Liefdesverdriet (1981), de toneelstukken De Sapeurloot (1985)en Wolfsklem (1987), de romans De kleinzoon van de letterzetter (1995) en Van het Nieuwland (1966, een bundel brieven en verhalen) en Aderbloed in de Kousenhoek (1999).

1982: Roobjees poëziedebuut Leyerwaarder blijheid rolt van de persen.

 • Enkele jaren later borduurt hij voort aan de bundel in Prokakrant, het tijdschrift van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Gent met ‘Het relaas van Cani’s personages in de Leyerwaarder herfstnacht.

1987: Meer dichterlijk werk verschijnt in bibliofiele uitgaven in coproductie met beeldende kunstenaars.

 • Zo verschijnt in 1987  Zeven buffetmijmeringen omtrent passie in de warmte van de welvaart(staat), in ‘Café de la Paix’ met zeefdrukken van Frank Maieu.
 • Eveneens in 1987: Een trappenhuis in de Via Mala ( met linosneden en etsen van Francky Cane).
 • Een derde bibliofiele uitgave verschijnt in 2000 met als titel Pon-Recce (UItgave De Zwarte Panter te Antwerpen) met acht litho’s van Fred Bervoets bij acht gedichten van Roobjee.

1991: Gaat als dramaturg aan de slag bij het Nederlands Toneel Gent.

 • Zijn stuk Ubu Kaka Pipi gaat in 2000 in première in het Gentse Gravensteen en wordt gepubliceerd door Theater Taptoe.
  • Bewerking voor kinderen van vijf tot zeven jaar oud van Jarry’s Ubu Roi. In het stuk -waarin geen woord wordt gesproken – beschrijft hij de verwekking en de kindertijd van Ubu. Het loopt zeer slecht af, zoals bij Jarry zelf trouwens.
 • De toneelgroep De Verrukking speelt in datzelfde jaar zijn Omhelzingen.
 • Voor Odegand van het Festival van Vlaanderen Gent schrijft hij in 2005 een performance.

De jaren 2000: Publiceert wat minder vaak, omdat uitgevers zijn barokke rondklotsende woekerwoordproza niet echt zien zitten.

2007: Daarin komt verandering: het Antwerpse antiquariaat Demian geeft zijn korte roman Strelingen en Minnetucht uit.

2008: Querido neemt de uitgeversfakkel over met ‘Naar betere oorden’, een bundel ‘averechtse zedenlessen’

2009: Roobjee vindt een fan in Dimitri Verhulst (toen curator van het boekenfestival Zogezegd in Gent 2009), die hem op dat festival prominent in de schijnwerpers zet.

2010: Opnieuw barokke bombast en lyrisch geweld in een nieuwe roman ‘Een mismaakt gouvernement’.

 • Odette Saudemont – Roobjee’s hoofdpersonage -,  een kloeke kettingrokende dame van 60, besluit om naar het Zuiden van Frankrijk te trekken. Ze is vastbesloten er een nieuw leven op te bouwen. Frankrijk moet voor haar een nieuwe start betekenen. Tragisch genoeg gebeurt net het omgekeerde. Daar zorgt een Nederlandstalig exemplaar van het boek ‘Eerste liefde’ voor. “Een door vorstenzoon Toergenev voortgebrachte novelle,” aldus Roobjee, die ze ontdekt in een stapel tweedehandboeken …

2011: Pjeroo Roobjee debuteert als acteur in de animatiefilm “De veer van César”, een melancholische rêverie over een verweesde speelgoedhandelaar.

 • Aan de basis ligt het gedicht van Peter Holvoet-Hanssen “Brief aan Jérôme”. Vervolgens nam Holvoet-Hanssen animator-producent Minske van Wijk en cineast-ku!nstschilder Oscar Spierenburg in de arm om het gedicht een filmbewerking te geven. Aan Roobjee werd gevraagd om ‘klemwoorden’ te zoeken in de tekst om er een draaiboek uit te distilleren. Uiteindelijk kon Roobjee er een rol in improviseren. Roobjee legt een grote melancholie aan de dag en struint mompelend door de film.
 • Regie: Oscar Spierenburg; Scenario: Minske van Wijk en Peter Holvoet-Hanssen; Cast: Pjeroo Roobjee, Robbe de Hert, Jan Decleir, Adriaan Raemdonck, Steven Jolly, Peter Holvoet-Hanssen. Muziek: Oscar en Tobias Spierenburg; Producer: Picoux Productie vzw; 2011; België; 20 Min; Ned. gespr.

2019: De VUB eert het hele literaire oeuvre (intussen 16 romans, 22 toneelstukken, 3  dichtbundels en een resem vertalingen, bewerkingen, monologen, brieven, liedjes en noem maar op) van schrijver-schilder Pjeroo Roobjee met de eerste Luc Bucquoye-prijs.
Roobjee geeft er twee lezingen die door uitgeverij Demian zijn uitgegeven onder de titel De rodeo van een lassowerper.

BEKRONINGEN

Hij werd vaak onderscheiden als plastisch en als literair kunstenaar. Als plastisch kunstenaar werd hij menig keer onderscheiden in de Prix de la Jeune Peinture.

Als auteur

OVER P. ROOBJEE

 • Johan Pas: Roobjee een abc (2006)
  • Uitgave Uitgeverij Lannoo i.s.m. Vrienden van De Zwarte Panter en Galerie Jos Depypere. -208p.
   Met een tekening of met twee etsen van Pjeroo Roobjee, samen met de gelijknamige monografie door Johan Pas.  Rode linnen cassette 32 x 25 cm. 70 exemplaren gesigneerd en genummerd: 40 exemplaren 1-40 en 30exemplaren 1-30 met twee etsen. Vormgeving Dooreman

 • Pjeroo Roobjee (2007). Catalogus van een tentoonstelling van zijn schilderijen, tekeningen en keramisch werk, georganiseerd door de Gentse stichting Liedts-Meesen, in de Zebrastraat
 • Documentatiemap in de Stedelijke Openbare Bibliotheek  (Gent)

 

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Websites

Referenties

 • Tom van Imschoot & Bart Van der Straeten, Een nieuwe waakvlam doet ontbranden, in: Poëziekrant, februari-maart 2016 , jg 40 pp.50-53.

SMAAKMAKER

[…]

“Maar niettemin wil ik, al ware het alleen maar als hulde den aanzien van uwe zeer schone ogen zo zuiver, u een spranke ter wille zijn en u met een inkijk in mijn binnenkant vrijelijk tegemoet treden, zodat gij, mijn lief lezeresje, met recht beloond wordt met enig begrip ten overstaan van de beweegredenen van mijn tuchteloze letterkunstige bewegingen en uitmiddelpuntige gedragslijnen. Daarom, en om u om zo te zeggen een smeet wijzer te maken, ben ik wreed geneigd u bij de vingeren van uw buitengemeen gave hand te vatten en u, lichte vlam die doodt de moord in het oog van de malcontenten, met mij weder mede te sleuren naar die dagen waarin openbare dronkenschap nog bon ton was en van burgerdeugd en opperste zielenadel getuigde en het op gezette tijden masturbaatse lurken aan pijp of cigarlet een na te volgen exempel was van oprecht zedelijk fatsoen en alzo gestreng wijzen Woude op het bezit van een perfecte ziel in een gezond vel, er is wijf noch man die niet een zuipken roken kan, naar die dagen dus, lectrice van mijn hart, naar die dagen waaromtrent ik mijn traktaat publiceerde, een verhandeling die onder de noemer ‘Reflecties omtrent het uittekenen van een springlevend model’ de dagklaarte zag, naar die dagen wil ik u zonder scheuren in de hemelse tochtigheid uwer kleren, zonder dat dus, terugvoeren.

[…]

En de smerigste mens van België, de enigste hazenlippige persheld van de Koekenstede, deze clangenoot van het grauwelijkste gespuis wist mij via slimme, zeer slinkse wegen ongewenst zwart gelijk grijm te maken in de kringen en genootschappen der algemeen aanvaarde inktwellustigen. Hierbij vergat hij niet, de letteronlievende schimplarve, in zijn gazet het volgende om te roepen: ‘Hoewel lezen zowat een tweede natuur van mij is, en ik wel degelijk tegen een en ander bestand ben, vind ik “Reflecties omtrent het uittekenen van een springlevend model” zeer moeilijk om zonder hersenschade door te komen. Dat komt omdat het taaleigen van de auteur een beetje raar is. Het is, in de eerste plaats, op lichtelijk maniakale wijze niet-gewoon, in de tweede plaats buitengewoon vermoeiend en in de derde plaats totaal irrelevant. Want wat gebeurt er nu eigenlijk in dit zogenaamd traktaat, dit onbeduidend letterwerk dat in zijn artificiële gewrochtheid de grens van de volstrekte onleesbaarheid nadert ? Niets dat, als je  het uit zijn windselen van woorden rijkheid pelt en onder zijn lagen van logoree uit spit, zo bijzonder belangwekkend is. Als je onvriendelijk zou willen zijn, zou je het oplichterij kunnen noemen…’

En hij besloot, die verdoemde dolkwesp, met mij op de hoogte te brengen dat less more is en voor mijn eigen comfort en eigenste bestwil raadde hij mij aan mijn darlings te killen. Om dit akkevietje te kunnen klaren, zo meende de inktverprutsende labberpeek, diende ik mij als voorbeeld alleen maar de wenden tot de heren Greene en Bennett, de wereldkampioenen in de moeilijke discipline die eliminatie, ruiming en verwerping van wijdmondigheid propageert.

Maar genoeg eerlijk speeksel aan die hazenlippige teek verspild, lief lezeresje, genoeg, leest u liever geheel autonoom zelve enige regelen van mijn traktaat, die ik u thans met heel mijn hart wens in te fluisteren en die zonder leugen noch bedrog alzo luiden:

Uit: De goede reiziger. In: Naar betere oorden en andere verhalen uit de buitenste duisternis. (2008) p. 71-73.

BIBLIOGRAFIE

De bibliografische gegevens werden onder meer nagekeken bij

 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience  – Antwerpen.
 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles.
 • Piet Devos: Van reuzen tot dwergen. Bibliografie – Vlaamse schrijvers in de 20ste eeuw – Eerste drukken. Kortrijk, eigen beheer 2007
 • Poëziecentrum VZW – Gent

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klikt u op de foto.

Chronologisch overzicht

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1966 De Nachtschrijver: een thriller. (roman)

Omslagontwerp: Stefan Mesker.
Typografie: Aldert Witte
Brussel/Den Haag: Uitgeversmaatschappij Manteau N.V. -118p.

Reeks: Ad Multos boek
Afmetingen: 20 x 12.50 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
Druk: Geuze Dordt
1967 Consequenties omtrent een brief over Drukstoor Dante. (verhaal) In: Werk van nu 2. (pp 7-19)

Brussel/Den Haag: Uitgeverij Manteau. -134p.
Reeks: Marnixpocket 45
Afmetingen: 18 x 10.50 (pocket)
1968 Een heilige weer thuis. (verhaal) Gijsen 26 In: Marnix Gijsen e.a. / Het dier en wij. (pp 84-100) 1968 Brussel/Den Haag: Manteau. -138p.   Reeks: Grote Marnixpocket nr 35
1969 De bleke gebeurtenismaker: acts. (poëzie)

Omslag en vormgeving: Dirk Liefooghe.
Gent/Amsterdam/Detroit: De Roze Ekstraverte Klaagmuurbibliotheek. -47p.

Afmetingen: 18.50 x 12.50 (ingenaaid)
De R.E.K. winkel Martelaarslaan 134 Gent.
1973 Situaties, projecten, privileges en zedelijke verplichtingen. / Waar is de Welvaartsstaat ? Brugge: Uitgeverij Johan Sonneville. -167p.

Afmetingen: 20 x 16.50 (gelijmd)
Colofon: Ik, ondergetekende ROOBJEE, verklaar hierbij dit schrift te hebben gevuld aan de hand van een ERVI 55 pen, (made in England) een pennehouder Julien De Vos – Poecke aana verleysen, op het beproefde papier DE ZAAIER, in opdracht van Johan Sonneville, uitgever – drukker te Brugge, aldaar ingeschreven.
De oplage werd genummerd van 001 tot 500

1974 New York (kijk- en leesboek bij foto’s van Juul Vandevelde)
1974 Hoe de slang het vogeltje biologeert (een niet te geloven, desalniettemin ware reportage).(verhaal)

Grafische vormgeving: Chris Ooms.
Roobjee 2 Meerhout: Infoboek. -35p.

Reeks: Ander Alfabet nr 5.
Afmetingen: 20 x 13 (geniet)
Druk: De Kinderen, Ravels.
1975 Aktieve Rekreatie of We Zijn Allemaal Schilders, gevolgd door Een Klein Museum Van Birmaanse Kunst. (verhalen) Antwerpen: Lens Fine Art
1975 Van Het Wilde Westen Geen Nieuws. (Het kijk- en leesboek – bibliofiele uitgave)

Ter gelegenheid van de tentoonstelling van Pjeroo Roobjee in De Zwarte Panter van 23 februari tot 16 maart 1975.
Met 15 zeefdrukken.
Films en zetwerk: Photogravure De Schutter, Antwerpen.
Realisatie en zeefdruk Roger Vandaele – Panter Press, Antwerpen.

Antwerpen: Uitgave Galerie De Zwarte Panter. -60p.

Afmetingen: 31 x 30.50 (losse katernen in linnen doos)
Colofon: Van Het Wilde Westen Geen Nieuws is een album met teksten en 15 originele en gesigneerde zeefdrukken van Pjeroo Roobjee, en werd uitgegeven door Galerij De Zwarte Panter.
De oplage werd gedrukt op Velin D’Arches 250 g en is beperkt tot 85 exemplaren genummerd van 1 tot 85 en 10 exemplaren genummerd I tot X.

1977 Vincent en Astrid van Gogh verdwijnen in een korenveld. (roman)

Omslagontwerp: Jan Vanriet / Alje Olthof.
Brussel & Den Haag: Uitgeverij Manteau -361p.

Reeks: Grote Marnixpocket. vol. 131
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
1980 Sculptur 80, notities over beeldhouwkunst Oudenaarde: Uitgeverij Sanderus
1981 Liefdesverdriet. (roman) Ertvelde: Uitgeverij E. Van Hyfte. -232p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
1982 De dichter en zijn gade (lang solo-gedicht) Nacht-van-de-Poëzie-verzamelbundel.
1984 Het offer is tekort. (monoloog voor Jan Decleir) Antwerpen/Amsterdam: Nioba Uitgevers. -62p.

Voor het eerst opgevoerd op 26 september 1984 als nieuwe solo door Jan Decleir in Cultureel Animatiecentrum Beursschouwburg v.z.w. August Ortsstraat 22 1000 Brussel.

1985 De Sapeurloot. (theatertekst)

Bekroond door het Nederlands Instituut voor Theateronderzoek.
Oorspronkelijke auteur: GILDAS BOURDET
Oorspronkelijke titel  Le Saperleau.
Vertaling: Pjeroo Roobjee

Première te Amsterdam.

Regie: Wim Meuwissen.
Decor: Peter Wittockx.
Kostuums: Frieda Dauphin.
Cast: Rik Hancké (de sapeurloot), Lydeke Härschnitz (Espermanza), Lisette Mertens (Apostasie), Herman Verbeeck (De verteller)

1986 Elders. (poëzie)

Gedichten bij foto’s van Willy Dé

Gent: Goff. -86p.
1986 Wildespele? (theatertekst)

Oorspronkelijke auteur: MARCEL ACHARD
Oorspronkelijke titel: Voulez-vous jouer avec moâ
Vertling en bewerking: Pjeroo Roobjee voor het Reizend Volkstheater.
Omslagontwerp: Lode Coen.

Roobjee 12 Antwerpen: Uitgeverij Dedalus. -63p.

Afmetingen: 20.40 x 12.50 (ingenaaid)
Première door Reizend Volkstheater op 1 november 1986 in het CC ‘Hemelhoeve’ te Brasschaat.
Regie: Dimitri Dupont.
Scenografie: Hartwig Dobbertin.
Cast: Ludo Hellinx, Bob Snijers, Carry Goossens, Marijke Pinoy en een zwijgzame figuur op de achtergrond.

1987 Wolfsklem. (theatertekst)

Met omslagillustratie van Frank Maieu.
Gebaseerd op de Ysengrimus (twaalfde eeuw)

Roobjee 15 Antwerpen/Amsterdam: Nioba Uitgevers. -78p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (ingenaaid – zachte kaft met flappen)
Première: In Vooruit te Gent met Jan Decleir (Jeanke), Els Dottermans (Jeankes vrouw), Marc Van Eeghem (Noordafrikaanse gastarbeider) – muziek Jean Blaute.
Opgevoerd van 4-14 februari 1987.
Enscenering: Jan Decleir, Pjeroo Roobjee; decor: Jan Decleir, Ercola Produktie: Ishidoor V.Z.W.

1987 Het vierauteursproject “Patrick” gaat in première te Gent (toneel) Gent: Nieuwpoorttheater
1987 Zeven buffetmijmeringen omtrent passie in de warmte van de welvaart(staat). (gedichten – bibliofiele uitgave)

Voor Frank Maieu’s “Café de la Paix”, een zeefdrukboek. Met 4 zeefdrukken uit de reeks “Het regionaal Depressionisme” van Frank Maieu, en teksten van Pjeroo Roobjee, Jan Decleir, Wannes van de Velde en Marcel van Maele.

In: Café de la Paix.

Uitgave Vrienden van de Zwarte Panter i.s.m. De Gele Gier, ter gelegenheid van de tentoonstelling van Frank Maieu in De Zwarte Panter van 23 mei tot 7 juni 1987. Zwarte kartonnen kaft met zilveren opdruk, 56 x 75 cm; 85 exemplaren gesigneerd en genummerd: 60 exemplaren 1-60 en 25 exemplaren I-XXV.
Realisatie en zeefdruk Roger Vandaele Panter Pers.

1987 Een trappenhuis in de Via Mala. (dichtbundel – bibliofiele uitgave)

Gedichten bij 8 linosneden en 2 etsen van Francky Cane.

Antwerpen: Klinck Art Gallery.
1988 Brief van Pjeroo Roobjee aan Jan Decleir. (gelegenheidsuitgave)

Nummer uitgegeven ter gelegenheid van de uitreiking van de L.P. Boonprijs aan Jan Decleir op vrijdag 17 juni 1988 in het Gravensteen te Gent.

Roobjee 6 Aalst: H.A.M. vzw.

Offset op de persen van drukkerij GOFF pvbA – Gent.
Geïllustreerd met prachtige z/w foto’s

1989 Pralina’s pracht. (roman) Antwerpen/Amsterdam: Nioba Uitgevers. -252p.

Afmetingen: 21 x 14 (gelijmd)

1989 Mijnzoetje junior. (theatertekst) Antwerpen/Amsterdam: Nioba Uitgevers. -88p.

Gezelschap : ’t Gebroed
Regie : Jan Decleir.
Cast : Stany Crets, Ineke Geerts, Walter Michiels, Marcel Royaards, Ann Pira, Karlijn Sileghem, Joris Van Dael.

1989 Heldendeugd. (theatertekst)

Première in zaal Oepites te Zomergem

Antwerpen/Amsterdam: Nioba Uitgevers. -63p.
1990 ‘Boudewijns rede tot de gekroonde & ongekroonde hoofden van Europa’. (essay) In: ‘Brief aan een postzegel’. (samensteller Johan Anthierens)

Leuven: Kritak Diestsestraat 249 Leuven. -176p.  Afmetingen: 27 x 20 (gelijmd – 2 kolommen)
Zetwerk: Aanzet Gent.
Omslagontwerp: Dooreman & Hendryckx.
Vormgeving: Dooreman & De Roy

1990 UBU (theatertekst)

Oorspronkelijke auteur: ALFRED JARRY
Oorspronkelijke titel: UBU Roi.
Vertaling: Pjeroo Roobjee

Productie De Vieze Gasten 1991.

Regie: Rick Hancké

1992 Rasschaert of De liefde voor de contrabas. (verhaal)

Met 3 potloodillustraties en 4 offset-litho’s, waarvan 1 gesigneerd en genummerd door de kunstenaar.
Offset-Litho’s Fotogravure De Schutter Antwerpen.
Omslag: uitvergroot detail van een tekening
.
Roobjee 7 Antwerpen: Revolver (1992) jg. 18/4  -16+8p.

Afmetingen: 25.50 x 20 (tijdschrift)
Druk Epo Berchem

1992 De verrijzenis van de fameuze Monseigneur Hamlet: prins van Denemarken. (theatertekst)

De volledige titel luidt eigenlijk “zoals die door M.Jean Sarment (1897-1976) werd aangekondigd en door de goede zorgen van Mme.Pauline Tirard, Haut Commissaire de la République en Rhénanie, werkelijkheid werd te Mainz op 8 mei 1922“

Gent: Nederlands Toneel Gent. -90p.

Première: 21 november 1992
Regie: Jan Decleir.
Decor: Erik Lagrain.
Cast: Blanka Heirman (Ophelia), Jef Demedts (Hamlet), Lieve Moorthamer (de meid Ophélie), Roger Bolders (Polonius), Els Magerman (Ahzazel, landvoogdes van het Schimmenrijk en van de Hel), Walter Moeremans (God), Chris Boni (Pauline Tirard), Guido Van den Berghe (Jean Sarment), Magda Cnudde (buurvrouw Magda), Herman Coessens (haar man, P’tit Maurice), Peter Marichael (de condottiere of sergente-maggiore), Karen De Visscher (zijn lesbische ordonnans, Lozarilla von Pallant)

1992 George Dandin. (theatertekst)

Bewerking: Pjeroo Roobjee.
Oorspronkelijke auteur: MOLIÈRE
Oorspronkelijke titel: George Dandin ou Le Mari Confondu

Gent: Nederlands Toneel.

Première: 28 april 1992.
Regie: Marcel Delval
Decor van Jean-Claude De Bemels
Cast: Met Reinhilde Van Driel (Angélique, een overspelige adellijke jongedame), Eddy Vereycken (George Dandin, haar man, een rijke hereboer), Blanka Heirman (Mme de Sotenville, haar moeder),  François Beukelaers (Mr de Sotenville, haar vader), Els Magerman (Claudine, haar gezelschapsdame), John Dobrynine (Clitandre, haar minnaar, een hoveling), Lucas Dietens (Lubin, liefdesbode van Clitandre, minnaar van Claudine) en Guido Van den Berghe (Colin, knecht van Dandin).

1993 Dodemanskamer. (roman)

Omslagontwerp: Dooreman
Zetwerk: Griffo, Gent.
Leuven: Kritak (Diestsestraat 249, 3000 Leuven). -335p.

Afmetingen: 20 x 13.50 (paperback)
Druk: Groenevelt, Landgraaf.
1993 Een zwart en ros jongelingenleven. (verhaal) 1993 Metropolis Uit de bundel: Metropolis: stad onder stroom / nieuwe verhalen en gedichten van Herman de Coninck, Luuk Gruwez, Bob van Laerhoven , Pjeroo Roobjee (pp 65-77)… et al. Antwerpen: Dedalus. -117p.

Omslagontwerp: Greet Verhoeven en Forentine Peeters

1994 Brief uit Lobbes. (briefverhaal)

Cahiers d’Amour verscheen ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de v.z.w. Behoud de Begeerte en in de marge van de 5de editie van Saint-Amour, een literair programma rond liefde en begeerte.
Boekverzorging: Zeno Amsterdam.
Omslagtekening: Jan Bosschaert.

1994 Cahier d'amour Uit de bundel: Cahier d’Amour. Liefdesbrieven. pp.82-85.

Uitgever: Nijgh & Van Ditmar, Amsterdam, / Dedalus, Antwerpen. 1994. -144p. (Afmetingen: 20 x 12.50, paperback). Samenstelling: Luc Coorevits

1995 De kleinzoon van de letterzetter. (roman)

Omslagontwerp: Dooreman
Omslagfoto: Bart van Leuven
Zetwerk: Griffo, Gent.
Roobjee 11 Leuven: Uitgeverij Van Halewyck. / Amsterdam: Uitgeverij Balans. -276 p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Druk: Imschoot, Gent.
1995 Meneer Paul. (theatertekst)

Vertaling en bewerking van “Herr Paul” een toneelstuk van TANKRED DORST voor de Blauwe Maandag Compagnie.

Amsterdam: Atlas / Antwerpen: Contact. -126p.

Opvoering: Minard te Gent.
Regie: Johan Dehollander.
Cast: Eric van Herreweghe, Vic De Wachter, Karlijn Silleghem, Jan Decleir (Paul), An Miller.
Decor: Herman De Roover.

1996 Van het Nieuwland. (een bundel brieven en verhalen)

Omslagontwerp: Dooreman & Hendryckx.
Zetwerk: Griffo, Gent.
 Roobjee 13 Leuven: Uitgeverij Van Halewyck. / Amsterdam: Uitgeverij Balans. -197p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Druk: Imschoot, Gent
1997 Oude verf. (roman)

Omslagontwerp: Dooreman & Hendryckx
Zetwerk: Griffo, Gent.
Leuven: Uitgeverij Van Halewyck. / Amsterdam: Uitgeverij Balans. -350p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Druk: Imschoot, Gent
1998 De cocu magnifique oftewel de wonderbaarlijke hoorndrager. (theatertekst)

Vertaling van “Le cocu magnifique” van Fernand Crommelynck voor de openingsproductie van het Toneelhuis.

Antwerpen: Het toneelhuis. -104p.

Reeks: Toneelteksten Het Toneelhuis ; 2
Première in de Bourla te Antwerpen op 21 oktober 1998.
Regie: Tom van Dyck.
Dramaturgie: Jan van Dyck.
Kostuums: Charlotte Willems.
Decor- & lichtontwerp: Saskia Louwaard.
Cast: Lies Pauwels, Sien Eggers, Koen van Impe, Lucas van den Eynde, Nand Buyl.

1999 Aderbloed in de Kousenhoek: verspreide brieven en verhalen. (roman)

Omslagontwerp: Dooreman & Hendryckx
Zetwerk: Griffo, Gent.
Leuven: Uitgeverij Van Halewyck (Diestsesteenweg 71A, 3010 Leuven). -283 p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Druk: Imschoot, Gent
1999 Albert en Rafaël De Bois : genezing door schoonheid. In: Gierik/NVT, Jrg. 17 (1999) nr. 3, p. 75-78.
2000 De thuisreis van de wijnverlater. (roman)

Vormgeving: Dooreman.
Zetwerk: Aanzet, Gent.
Druk: Imschoot, Gent
Roobjee 8 Leuven: Uitgeverij Van Halewyck. -364p.

Afmetingen: 19.70 x 12.50 (paperback)
2000 Omhelzingen, of Het meest troosteloze vlees aller tijden zinkt opnieuw: avondvullend toneelstuk in drie bedrijven, in proza.

De voorstelling van toneelgroep ‘De Verrukking’, ging in première in de Rode Zaal van het Fakkelteater te Antwerpen.
Regie: Rik Hancké
Acteurs: Vic De Wachter, Tom Van Bauwel, Lisette Mertens, Chris Verhaegen, Merel De Vilder Robier.
Muziek: Fred Van Hove, uitgevoerd door Sigrid Keunen (altviool).

Revolver, 2000 – 52p.

Reeks: revolver (Segers)  Nummer 107. Jaargang 27 / 2 september 2000
Omslag: Ontwerp Jan Vanriet
Pjeroo Roobjee (detail foto © Ludo Geysels.
  Affiche.

2000 Pon-Recce. (poëzie – bibliofiele uitgave)

Met 8 originele litho’s van Fred Bervoets en 8 gedichten van Roobjee en een inleiding van Fernand Vanhemelrijck.
Vormgeving: Luc Darbé.

Antwerpen: Uitgave Vrienden van De Zwarte Panter.

Afmetingen 71.40 x 56.80 cm Map met camouflageprint.
70 exemplaren gesigneerd en genummerd: 50 exemplaren 1-50 en 20 exemplaren I-XX
Druk litho’s in kunstdrukatelier Rudolf Broulim (Zwijndrecht), met medewerking van Robert de Gendt en Wim van Remortel.
Uitvoering Handboekbinderij Jansen (Edegem)

2000 Ubu Kaka Pipi. (poppen- en objectentheater voor kleuters vanaf 4 jaar)

Bewerking van Koning Ubu van Alfred Jarry  Eerder bewerkte Roobjee het in ’87 voor het NTG en in ’91 voor De Vieze Gasten. Deze keer krijgen de eerste levensjaren van Ubu bijzondere aandacht.

Gent: Theater Taptoe.

Première in het Gravensteen te Gent op vrijdag 4 februari 2000.
Dramaturgie: Freek Neyrinck.
Cast: Dirk Thienpont, Luk de Bruyker (Koning Ubu), Dirk de Strooper, Roland Robin.
Figuren: Dirk de Strooper.

2000 ‘In het gebied van de Parnas. Een beschouwing over Frans Verleyen als poëzieminnaar’.  (essay) In: ‘De heldere taal van een grafstem’

Uitgever: Roularta

2000 ‘Tijd of mens’. (essay)

In: ‘Een onberaamd verbond/50 jaar Arkprijs voor het Vrije Woord’

Uitgave van De Vrienden van De Zwarte Panter, ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van de Arkprijs van het Vrije Woord.
Bruine cassette met gouden opschrift, met 18 kleurenkaarten naar tekeningen van ZAK, waarvan één met de hand ingekleurd, samen met de gelijknamige monografie door Lukas De Vos, 22 x 14 cm.
50 exemplaren gesigneerd en genummerd: 35 exemplaren 1-35 en 15 exemplaren I-XV.
Vormgeving Peter De Greef. Uitvoering Handboekbinderij Jansen (Edegem).

2000 ‘Over giftige gassen en halfzoolgangers’ / Hugo Claus en Gent: “mariage de raison”? (essay)  2000 Gent de dubbelzinnige In: Gent de dubbelzinnige.

Stedenreeks ‘Het oog in ’t zeil’ nr 7 pp 239-250.
Uitgever: Bas Lubberhuizen. -288p.
Afmetingen: 21.50 x 14 (paperback)

2000 Kathalzen. (nooit meer zo mooi als vroeger): tragedie in vijf bedrijven. (theatertekst)

Geïnspireerd op The Duchess of Malfi van de Engelse auteur John Webster.

Antwerpen: Toneelhuis. -75p.

Première in de Bourlaschouwburg te Antwerpen op 25 februari 2000.
Regie: Tom Van Dyck
Cast: Vic De Wachter, Koen Van Impe, Bas Teeken, Rik Van Uffelen, Carly Wijs, Sien Eggers en Peter Seynaeve.

2003 Meinthe zegt dat hij opdroogt. (roman)

Omslagontwerp: Dooreman.
Telkening: Nicolas Marichal
Zetwerk: Griffa, Gent
Druk: Imschoot, Gent
Roobjee 5 Leuven: Uitgeverij Van Halewyck. -334p.

Afmetingen: 20 x 11.70 (ingenaaid)
2004 Cabinet Gantois Intieme.(essay)

Met 3 etsen, gehoogd met aquatint van Mugo, samen met de gelijknamige monografie met teksten van Jef Rademakers, Hugo Claus, Jackie Dewaele, Pjeroo Roobjee, Johan Anthierens, Rudi Moeraert, Guido Lauwaert en Linda Vermeulen.

In: “Een reis door Mugoland”

Uitgave Uitgeverij oogachtend i.s.m. Vrienden van De Zwarte Panter, ter gelegenheid van de tentoonstelling door Mugo in De Zwarte Panter van 16 januari tot 28 maart 2004.
Metalen doos met opdruk naar een werk van Mugo, 4.2 (h) x 31.50 (l) x 24.50 (b) cm
75 exemplaren gesigneerd en genummerd 1-75.

2007 Strelingen en Minnetucht. (roman)

Foto op de achterflap: © 2004 Lula Roberta Hausman
Grafische vormgeving: Jelle Jespers
.

Antwerpen: Uitgeverij Demian. -81p.

Afmetingen: 20.70 x 14.50 (gelijmd)
Colofon: Strelingen en Minnetucht een roman van Pjeroo Roobjee, is een uitgave van Demian te Antwerpen. Deze eerste oplage verschijnt in het najaar van 2007 en bestaat uit 400 exemplaren.

2007 Hoe crapuleus het licht op het tempermes (dat de verzameling van harten in scherven met kerven doorsnijdt) Kabinetportretten 1962-2006 Gent: Zebrastraat
2007 Zo content in Gierle, wat lezers in boeken achterlaten. (een conceptboek)

Een selectie ephemera door lezers in boeken achtergelaten, bijeen verzameld door René Franken ter gelegenheid van het 15 jarig bestaan van zijn antiquariaat.inclusief de bijlage van afbeeldingen in kleur.

Antwerpen: Uitgeverij Demian. -67p.

De oplage bestaat uit 500 genummerde exemplaren.

2008 Naar betere oorden en andere verhalen uit de buitenste duisternis. (verhalen)

Omslag: Monique Gelissen
Omslagbeeld: Getty Images.
Foto auteur: Pierre Valcke
Roobjee 1 Amsterdam/Antwerpen: E.M. Querido’s Uitgeverij BV. -207p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
2010 Een mismaakt gouvernement. (roman)

Omslag: Monique Gelissen
Omslagbeeld: Getty Images
Foto auteur: Thomas De Boever
Amsterdam/Antwerpen: E.M. Querido’s Uitgeverij BV. -338p.
2011 De Gecroonde Leersse. (theatertekst)

Oorspronkelijke auteur: MICHIEL DE SWAEN.
Hertaald (naar het Gents) door Pjeroo Roobjee.

De N.T.G.-produktie van De Gecroonde Leersse ging in première op 20 okt. 1990.

Regie: Hugo Van den Berghe.
Decor : Niek Kortekaas .
Kostuums : Mamik Baert.
Cast: Bob van der Veken (Keizer Karel), Eddy Vereycken (knecht Ambroos), Koen Crucke (vadsige Kosen), Els Magerman, Peter Marichael, Blanka Heirman, Herman Coessens.

2012 Faust ofte Krakeling beneden de louteringsberg. (theatertekst)

Toneelstuk voor twee acteurs geïnspireerd door het aloude verhaal van Doctor Faustus in de versie van Goethe.
Integrale theatertekst gepubliceerd naar aanleiding van de opvoering van het stuk.
Het stuk werd geschreven in opdracht van Theater Zuidpool voor Jan Decleir en Koen De Sutter.
Boekontwerp: Compagnie Paul Verrept
Foto achterflap: Dirk Vermeirre.

Roobjee 14 Antwerpen: Uitgeverij Bebuquin (in co-editie met Theater Zuidpool). -61p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (ingenaaid)
Première: NTGent, 20 september 2012.
2013 De zomer van de neusbloedingen. (roman)

Omslag: Monique Gelissen
Omslagbeeld: Clayton Bastiani / Trevillion Images
Boekverzorging: Hannie Pijnappels.
Foto auteur: Dirk Vermeire.
Roobjee 9 Amsterdam/Antwerpen: E.M. Querido’s Uitgeverij BV. -310p.
2016 Niets te vieren. (roman)

Omslag: Brigitte Slangen.
Omslagbeeld William Adolphe Bouguerreau/ Fine Art Images / Getty Images.
Foto auteur: Lena Zwaenepoel
Roobjee 10 Amsterdam/Antwerpen: E.M. Querido’s Uitgeverij BV. -271p.

Afmetingen: 21.50 x 13.50 (paperback)
2018 De Wroetelkamer van de Kleine Laborant (poëzie – bibliofiele uitgave)

Ter gelegenheid van de tentoonstelling van Pjeroo Roobje in De Zwarte Panter van 19 maart tot 7 mei 2017.
Met een gedicht, een bijgekleurde ets en een handgeschreven “labo-nieuwsje” van Pjeroo Roobjee.

Antwerpen: Uitgave Demian en Vrienden van De Zwarte Panter.

Afmetingen: 26 x 19 cm in een cadmiumgele linnen overslagmap met opdruk.
32 exemplaren gesigneerd 1-32, waarvan 25 voor de handel bestemd.
Vormgeving Jelle Jespers.
Zeefdruk: Afreux, Antwerpen.
Druk briefpapier: Dick Wessels.
Bindwerk: Van Waarden, Zaandam.

2019 Composteer mij. (roman)

Omslag: Brigitte Slangen.
Omslagbeeld: Bridgeman Images.
Foto auteur: Lena Zwaenepoel

Amsterdam/Antwerpen: E.M. Querido’s Uitgeverij BV.  -208p.

Afmetingen:21.60 x 13.6 (paperback)

2019 De rodeo van een lassowerper.  (lezingen)

Grafische vormgeving: Jelle Jespers
Druk: Polyprint, Herzele
Bindwerk: Patist, Den Dolder
.
De oplage bestaat uit 250 genummerde exemplaren.
De eerste 30 exemplaren zijn gesigneerd en voorzien van een stuk ruw canvas met een handgeschilderd Roobjee-woord (leverbaar vanaf 19 januari 2020). Prijs: 60 euro.
De rodeo van een lassowerper kwam tot stan met de steun van de VUB-Foudation en het VUB Luc Bucquoye (sic) Fonds voor literatuur

Antwerpen: Uitgave  Demian, -44p.

Afmetingen: 22 x 14.50 (Cahiersteek in rood garen)
Colofon: De rodeo van een lassowerper bevat twee lezingen die Pjeroo Roobjee gaf voor studenten van de Vrije Universiteit Brussel.
Hij hield die in het kader van de eerste VUB-Luc Bucquoy-prijs, die Roobjee kreeg toegekend voor zijn literair werk. De eerste lezing vond op dinsdag 11 december 2018 plaats onder de titel ‘De rodeo van een lassowerper’. De tweede tekst Titels: overbodige luxe of noodzaak?- en niet alleen dat werd uitgesproken op woensdag 3 april 2019.

2022 Bladerval in een warme slachtmaand. (roman)

Omslag: Brigitte Slangen.
Foto auteur: Hatim Kaghat / Belga / A N P

Amsterdam/Antwerpen: E.M. Querido’s Uitgeverij BV. -292p.

Afmetingen: 21.50 x 13.60 (paperback)

 

AUDIOGRAFIE

Wolfsklem
• Pjeroo Roobjee • Jean Blaute • Els Dottermans • Marc Van Eeghem • Jan Decleir • Koen Crucke
Polydor, 1986 – 1 LP