home | Inloggen
Aantal schrijvers: 559 | Aantal boeken:

16059

 

Rosseels, Maria

Maakt deel uit van:

MARIA ROSSEELS

Borgerhout, 23 oktober 1916  –  Borgerhout, 25 maart 2005

Katholieke journaliste, filmcritica en schrijfster van essays en romans.

Onbevreesd pleitbezorgster voor de emancipatie van de vrouw in het conservatieve Vlaanderen van de jaren 1950 en ’60.

Pseudoniem(en): Maria Rosseels publiceerde ‘Sterren in de poolnacht’ onder het pseudoniem Emma Vervliet (dat was de naam van haar moeder). Ze publiceerde in ‘De Standaard’ o.a. onder het pseudoniem Elisabeth van Dijck.

BIOGRAFIE

23 oktober 1916: Geboren te Borgerhout als eerste van drie kinderen.

 • Haar ouders waren van Antwerps-Kempense afkomst. Haar vader Karel Rosseels, een belastingontvanger, leerde haar lezen eer zij naar school ging. Toen ze vijf jaar was las ze de jeugdverhalen van Abraham Hans en de vertelsels van de gebroeders Grimm. Haar moeder Emma Vervliet was afkomstig uit Antwerpen. Het gezin telde nog een jongere broer en zus.
 • Zij bracht het eerste deel van haar jeugd door in de Goedendagstraat te Borgerhout, de straat waar ook Herman Van Reeck woonde, de student die op 11 juli 1920 bij een Guldensporenviering op de Antwerpse Grote Markt werd neergeschoten. Diens begrafenis maakte op de toen nog maar 4 jaar oude Maria zo’n indruk dat zij er later in twee boeken naar zal verwijzen (“Het oordeel” en “Elisabeth”).

1923: Toen Maria 7 jaar oud was, verhuisde de familie naar Oostmalle en nam haar intrek in een bijgebouw van een kasteelhoeve. Toen reeds begon zij te schrijven.

 • Haar lagere school volgt ze in Oostmalle en daarna de oude humaniora als interne leerling bij het Instituut van het Heilig Graf in Turnhout.

1931: Het gezin verhuisde naar Essen, wat later (1933) naar Kalmthout.

1934-1938: Onderwijs in Antwerpen, aan twee scholen, beide in de J. De Bom straat. Gedurende drie jaar volgde ze de afdeling Confectie van de Beroepstechnische School, en tevens  liep zij college aan de Katholieke Hogeschool voor Vrouwen, waar ze een algemene literair-filosofische vorming kreeg.

1938: Behaalt ze haar diploma van regentes snit en naad.

1938-1942: Als jonge beroepsregentes gaf zij gedurende vier jaar les in de Vrije Normaalschool van de Ursulinen te Gierle.

1942 tot 1944: Werkzaam op de studiedienst van het Ministerie van Arbeid te Brussel.

1945: Redactiesecretaresse bij “De Pijl”, de uitgeverij verbonden aan het Vlaams Verbond van Katholieke Scouts.

 • Ondertussen had zij ook haar eerste stappen gezet in de journalistiek. Tussen 19 september 1937 en 10 mei 1939 werkte ze geregeld mee aan het katholieke dagblad “De Courant”.

1947-1977: Redactrice eerst bij ‘Het Nieuwsblad’, dan filmrecensente bij het dagblad “De Standaard”. Maurits van Haegendoren, toenmalige hoofdcommissaris van de Vlaamse scouts en latere Volksunie-senator steunde haar volop in deze ambitie.

 • Haar eerste werk was te helpen bij het persklaar maken van andermans kopij. Later zou zij de filmrubriek en de vrouwenpagina verzorgen. Zij deed dit in een zeer dynamische persoonlijke stijl, alles behalve routine-journalistiek.
 • Behalve als medewerkster aan de veelgelezen rubrieken ‘De Standaard der Jeugd’ en ‘Voor de Vrouw’, werkt ze ook als filmrecensente (reeds vanaf 1947) – sinds haar dertiende was ze reeds geïnteresseerd in films – en haar oordeel  geregeld af van de ‘katholieke filmkeuring’.
 • In 1966 bundelde Gaston Durnez een bloemlezing van haar filmbesprekingen onder de titel Liefde is een zeldzaam kruid.

1947: Haar debuut – nog geschreven onder de pseudoniem Emma Vervliet – was de roman Sterren in de poolnacht (1947), geschreven voor jeugdige lezers.

 • Het verhaal – in de vorm van een reisreportage – speelt zich af in de 16de eeuw en focust op de overwintering in Nova Zembla van een groep schepelingen onder leiding van Willem Barentsz in de winter van 1596-1597.

1950-1952: In de jeugdsectie van De Standaard schreef ze wekelijks een aflevering voor een gefingeerd dagboek van Spieghelken. Het lag in de bedoeling van de redactie om door middel van het opgroeiende levenslustige meisje Spieghelken, de jonge vrouwelijke lezers een voorbeeld voor te houden. De verschillende afleveringen resulteerden in 2 boekjes Spieghelken (1952) en Nieuw dagboek van Spieghelken (1953). Een van de nevenpersonages uit die reeks heeft haar naam geleend aan het afzonderlijk gepubliceerde boekje O Marolleke (1955).

1953: De trilogie Elisabeth (1953), Ic segh adieu (1954) en Het derde land (1954), geeft meteen de aanzet van een reeks uitvoerige ideeënromans, waarin de problemen van de gelovige christen in de moderne wereld met grote eerlijkheid en existentiële waarachtigheid worden benaderd

1959: Op 9 september 1959 vertrokken de verslaggeefster Maria Rosseels en de stripauteur Willy Vandersteen in een “Constellation” van de KLM via Alaska op een reis door Azië en het Midden-Oosten. Voor Willy was dit een droom die in vervulling kwam. Hij was immers degene die vroeger als jochie over verre reizen en vreemde landen droomde en dit in zijn fantasieën d.m.v tekeningen uitleefde.
Via Alaska ging het verder langs Japan, de Filipijnen, Hongkong, over Thailand, India, Egypte en Turkije terug naar de Belgische hoofdstad Brussel.
Vanaf de week dat ze vertrokken verschenen er regelmatig verslagen van de reis door Maria Rosseels onder de titel Oosters Cocktail. Tussen 10 september 1959 en 18 november 1959 verschenen er 35 afleveringen in De Standaard en in Het Nieuwsblad, waarvan Maria Rosseels de tekst schreef en Willy af en toe humoristisch getinte illustraties toevoegde.

1960: Publicatie in boekvorm van Oosters Cocktail.

1960: Bij het begin van de jaren zestig was Maria Rosseels vooral gekend als journaliste. Ze schreef een reeks artikelen over de veranderingen in de Kerk : ‘Voorlichting gevraagd’ en ‘Moderne nonnen gevraagd’. Vooral de laatste serie, waarin ze het archaïsch karakter en de verstarring in de vrouwencongregaties op de korrel nam, viel niet in goede aarde bij de kerkelijke overheid en moest – na acht afleveringen – worden stopgezet op last van kardinaal Van Roey.

1961: Haar literair hoogtepunt – tevens een onverwachte repliek op de interventie van kardinaal Van Roey – bereikte zij met “Dood van een non“, dat in verschillende talen vertaald werd en viermaal bekroond werd, nl. met de Prijs van de Vlaamse lezer, de Litteratuurprijs van Hilvarenbeek, de Prijs van de Provincie Antwerpen en de Prijs van de Vlaamse Letterkundigen. In 1975 werd deze roman ook verfilmd door Paul Collet en Pierre Drouot, met als acteurs onder meer Janine Bischops, Jo De Meyere en Josine van Dalsum.

1966: Liefde is een zeldzaam kruid. Onze tijd in de spiegel van de film, bundelt een brede waaier van artikels die ze als filmcriticus sinds mei 1947 voor de kranten van de Standaardgroep heeft geschreven.

 • Het boekje is een waar tijdsdocument. Men vindt er besprekingen van zowel de nieuwe Italiaanse film, de nieuwe Britse cinema, als de nouvelle vague: Fellini, De Sica, Bergman, Beyer, Renais, Antonioni, Godard, Bresson, Welles, de dood van Marilyn Monroe, Rosi, Lester. De filmbesprekingen worden telkens in hun historische en maatschappelijke context behandeld.

1967: Een uitgebreid publiek bereikte zij met een bundel Gesprekken met gelovigen en ongelovigen.

1969: Hoogtepunt in Rosseels’ oeuvre is nog steeds Wacht niet op de morgen, dat zich afspeelt in de 12de eeuw, toen de Westerse Christenheid zich geroepen voelde om het Heilig Land en de Heilige Plaatsen in Outremer te gaan verdedigen tegen de invallen van de moslims.

 • Niet alleen beschrijft zij met scherpe pen de meedogenloze strijd om de macht, de politieke huwelijken, de rivaliteit tussen de Tempelridders en de Hospitaalridders, de boelerende en hoererende patriarchen, zij slaagt er ook in een actuele probleemroman te brengen waarin de denkende en dus twijfelende mens centraal staat.

1977: Na haar pensionering bleef zij medewerken aan de filmrubriek.

1979: Haar laatste roman Het oordeel, of : Vrijdag zingt de nachtegaal is een filmisch opgebouwde roman over een man die in coma ligt en die zich een heleboel dingen herinnert. In tegenstelling tot haar breed opgezette eerdere romans is dit een verhaal van enkele uren, alleen de thematiek sloot aan bij haar vorige publicaties: ‘geloof, dood, eeuwigheid’.

2 februari 1981:  Eredoctoraat van de KU Leuven voor haar rol als katholieke journaliste en schrijfster. Uitgave van haar verzameld scheppend proza.

Uitgave – ter gelegenheid van haar 65ste verjaardag – van haar Verzameld scheppend proza, dat drie lijvige boekdelen omvat met een inleiding geschreven door Prof. Marcel Janssens.

26 oktober 1983: Werd – samen met G. Geerts, H. Van Herreweghen en R. Willemyns – geïnstalleerd als lid van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde.

1984: Kreeg, als eerste vrouw de Driejaarlijkse Oeuvreprijs  van de Vlaamse Gemeenschap (vroeger de Staatsprijs) voor haar gehele loopbaan.

 • Volgens een anekdote, vermeld in De Standaard, zou ze de volledige som, 300.000 frank, besteed hebben aan een nieuwe omheining van haar tuin om haar hond meer levensruimte te geven.
 • Ontving tevens de prijs van de provincie Antwerpen.

Juli 1984: Werd ereburger van Kalmthout, samen met Jet Jorssen en Willy Vandersteen; naar elk van de ereburgers werd tevens een wandelpad genoemd.

1988: Werd in de adelstand verheven en kreeg de titel barones.

18 maart 2005: Overlijden van Maria Rosseels.

HOMMAGE

In zijn  boek ‘Doek, erflaters van de  film in Vlaanderen’ (Kapellen, Pelckmans 2009, 208 blz.,) schrijft Lukas de Vos:

“Rosseels had een broertje dood aan de domineesmentaliteit van het kerkelijk instituut, al maakte ze nooit een geheim van haar diepste geloofsovertuiging. Maar de beste manier om die te belijden, heeft ze altijd volgehouden, was franjeloze eerlijkheid.

Omdat het conservatief-christelijke establishment nooit goed begrepen heeft hoe het moest omgaan met een onafhankelijke, eigengereide vrouw die dan nog in een typisch mannenberoep als beschouwend journalist stapte, is ze van lieverlede tot icoon opgewaardeerd.

Hoe meer ik me erger aan haar stijl, hoe groter mijn bewondering wordt voor de hagenpreekster die Maria Rosseels in feite was. Het is hilarisch te lezen hoe ze ooit gecensureerd werd omdat ze Bobbejaan Schoepen een ondermaatse filmacteur vond.

Er zijn weinigen die het met Rosseels oneens zijn, maar er zijn nog minder recensenten die dat ooit in diezelfde Standaard hebben uitgeschreven. En dat kardinaal Van Roey zelve de artikelenreeks ‘Moderne Nonnen gevraagd’ (1960) deed stop zetten, bewijst hoe noodzakelijk de Rosseelsen van de kerk waren om te staan waar we nu staan. Zonder Maria Rosseels geen Rik Torfs, geen Godfried Danneels, geen Etienne Vermeersch, geen Jan de Volder.”

BEKRONINGEN

 • 1956: Bekroond door de provincie Antwerpen als beste jeugdboek uit de periode 1953-1955 voor Nieuw dagboek van Spieghelke.
 • 1959: Prijs van de Vlaamse Pers voor Oosters cocktail.
 • 1960-1965: de Prijs van de Vlaamse lezer, de Litteratuurprijs van Hilvarenbeek (1964), de Prijs van de Provincie Antwerpen (1965) en de Prijs van de Vlaamse Letterkundigen voor De dood van een non.
 • 1967: Dirk Martensprijs van de stad Aalst voor Gesprekken met gelovigen en ongelovigen. Van polemiek tot dialoog.
 • 1970: Prijs van de Scriptores Catholici én de Prijs voor verhalend proza van de provincie Antwerpen voor haar roman Wacht niet op de morgen (1969)
 • 1979: Prijs voor letterkunde van de Vlaamse provincies 1978 voor haar gezamenlijk oeuvre
 • 1984: De driejaarlijkse Staatsprijs ter bekroning van een schrijverscarrière.
 • 1984: Prijs van de Provincie Antwerpen voor haar gezamenlijk oeuvre.

 

MEER OVER MARIA ROSSEELS

 • Gaston Durnez: Maria Rosseels , Reeks Grote ontmoetingen nr 35 Nijmegen, Gottmer (1981)
 • Lisette Keustermans, Brigitte Raskin red. Veel te veel geluk verwacht : schrijfsters in Vlaanderen 1. Amsterdam : Meulenhoff ; Antwerpen : Manteau, 1996. – 249 p. : ill. –
 • Barones Maria Rosseels. In: HET VOLK (16 09 1988)
 • Nora Hellemans-Rycken: Maria Rosseels ere-doctor . In: VROUW IN DE MIDDENGROEPEN; nr 02 (februari 1981), p. 1-2
 • Jeroen de Preter: Dood van een progressieve katholiek: in memoriam Maria Rosseels
  (1916-2005)
  . In: DE MORGEN; (19 03 2005)
 • Tilly Stuckens:  Altijd een beetje spiegelhelken gebleven. In: DE STANDAARD DER LETTEREN; (24 03 2005)
 • Guido van Hoof: ´Haar tijd vooruit.´ In: Tertio. Christelijk opinieweekblad, nr. 270, 13-4-2005, p. 14.
 • Raf Butstraen ´Haar tijd vooruit.´ In: Tertio. Christelijk opinieweekblad, nr. 270, 13-4-2005, p. 15.
 • Rudolf van de Perre: ´Maria Rosseels.´ In: Hugo Brems, Tom van Deel, Ad Zuiderent (red.). Kritisch lexicon van de Moderne Nederlandstalige Literatuur. Groningen, Martinus Nijhoff uitgevers.

 

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Websites

Referenties

 • Stuckens, Tilly. 1996. ‘Te groot voor deze wereld. Maria Rosseels, eigenzinnige idealiste’. In: Keustermans, Lisette; Raskin, Brigitte (red.), Veel te veel geluk verwacht. Schrijfsters in Vlaanderen 1, Amsterdam: Meulenhoff  p. 109-124.

 

BIBLIOGRAFIE  &  FILMOGRAFIE

De bibliografische gegevens werden onder meer nagekeken bij

 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience – Antwerpen
 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles.
 • Piet Devos: Van reuzen tot dwergen. Bibliografie – Vlaamse schrijvers in de 20ste eeuw – Eerste drukken. Kortrijk, eigen beheer 2007
 • Luc Decorte, ‘Bio- en bibliografie ‘van’ en ‘over’’ In: Vlaanderen. Jaargang 33 (1984)

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klikt u op de foto.

Chronologische  overzicht

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1947 Sterren in de poolnacht (jeugdroman)

Verschenen onder de pseudoniem “EMMA VERVLIET”, de naam van haar moeder.
Illustraties: M. De Schaepdrijver.
Leuven: Davidsfonds. -152p.
1947 Meer suers dan soets moet ic ghestadig dragen. (novelle)

1964: Opgenomen in de bundel Vrouwen in licht en schaduw onder de titel ‘De schoolmatres’ pp 46-55. Standaard Pockets nr 21
1977: Opgenomen in de verhalenbundel “Meer suers dan soets – Verhalen rondom liefde en leed”. pp. 7-18 Leuven: Davidsfonds. -314p.  Keurreeks nr 606. Afmetingen: 21 x 13 (paperback

Oorspronkelijk gepubliceerd in de krant De Standaard.

 

1952 Spieghelken. Dagboek van een jong meisje. (dagboek)

Stofomslag: Godfried Lonis.
1954: In het Duits vertaald door Georg Hermanowski als ‘Spiegelchen’ (Recklinghausen, Paulus Verlag).
Rosseels 14_1952_1 Tielt: Drukkerij-Uitgeverij Lannoo. -211p.

Afmetingen: 17.25 x 11 (ingenaaid – zachte kaft met stofomslag)
Rosseels 14a_1952_2
1953 Nieuw dagboek van Spieghelken. (dagboek)

Omslag: Godfried Lonis.
Bekroond in 1956 door de provincie Antwerpen als beste jeugdboek uit de periode 1953-1955.
1955: in het Duits vertaald door Georg Hermanowski als ‘Spiegelchens neues Tagebuch ‘ (Recklinghausen, Paulus Verlag).
Rosseels 12_1953 Tielt: Drukkerij-Uitgeverij Lannoo. -224p.

Afmetingen: 17.25 x 11.25 (gebonden – harde kaft met stofomslag)
1953 Elisabeth. (roman)

1ste deel van wat in 1964 de Elisabeth-trilogie zal heten. Bij die gelegenheid wordt de titel van dit deel gewijzigd in De kloosterhoeve.
De twee andere delen hebben als titel: Ick segh adieu…(1954) en Het derde land (1954)
1956: In het Duits vertaald door Georg Hermanowski onder de titel: Im Schatten der Bilder, ein Roman (J. P. Bachem Verlag, Köln).
1964: de 3 delen worden in één band door Uitgeversmaatschappij N.V. Standaard Boekhandel  uitgegeven onder de titel: Elisabeth. Trilogie.
Omslagontwerp: Boudewijn Delaere. (zie aldaar)
1968: Georg Hermanowski vertaalde de trilogie in het Duits als Elisabeth von Dijck (Leipzig, St. Benno Verlag, 1968, 19734).
1977: Teresa Jetkiewicz maakte naar die Duitse versie een Poolse vertaling: Elzbieta van Dijck (Warszava, Pax, 1977).
1980: De trilogie verscheen als feuilleton in D.S. (in 100 afleveringen) van 13 augustus tot 11 december 1980.
1982: 10de druk.
Leuven: Boekengilde De Clauwaert V.Z.W. -227p.

Reeks: Verschijnt als derde boek van het jaarreeks 1953
Afmetingen: 20 x 14 (gebonden – stofomslag)
Gedrukt en gebonden bij de firma Scheerders van Kerchove N.V. te St. Niklaas.
1954 Ick segh adieu…(roman)

Deel 2 van de Elisabeth-trilogie.
1957: In het Duits vertaald door Georg Hermanowski onder de titel: Das unzufriedene Herz : Ein Roman. (J. P. Bachem Verlag, Köln).
Rosseels 10 Leuven: Boekengilde De Clauwaert V.Z.W. -219p.

Reeks: Verschijnt als eerste boek van het jaarreeks 1953-1954
Afmetingen: 20 x 14 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
Gedrukt en gebonden bij de firma Scheerders van Kerchove N.V. te St. Niklaas.
1954 Het derde land. (roman)

Deel 3 van de Elisabeth-trilogie.
Bandontwerp: J. Verhaert.
Stofomslag: A. Boschmans.
1958: In het Duits vertaald door Georg Hermanowski onder de titel: Grössere Liebe hat Keiner. Ein Roman (J. P. Bachem Verlag, Köln).
Leuven: Boekengilde De Clauwaert V.Z.W. -231p.

Reeks: Verschijnt als eerste boek van het jaarreeks 1954-1955
Afmetingen: 20 x 14 (gebonden – stofomslag)
Gedrukt en gebonden bij de firma Scheerders van Kerchove N.V. te St. Niklaas.
1954 Kunst van schaduwen en dromen. (essay) Antwerpen: Uitgeversmij Standaard-Boekhandel. -78p.

Reeks: Verhandeling van de Katholieke Vlaamse Hogeschooluitbreiding Jaargang XLVIII nr 437
Afmetingen: 18.50 x 11.50 (ingenaaid)
1955 O Marolleke. Herinneringen van een moeder. (gefingeerd dagboek)

Omslag: Godfried Lonis.
1956: In het Duits vertaald door Georg Hermanowski onder de titel: Marolleke : Erinnerungen einer Mutter. (Recklinghausen, Paulus Verlag).
Tielt/Den Haag: Lannoo. -206p.

Afmetingen: 17.25 x 11.25 (gebonden – stofomslag)
Gedrukt op de persen van Lannoo Tielt.
Copyright 1955 bij Lannoo Tielt/Den Haag.
1957 Het woord te voeren past den man. (bundeling van artikelen over de vrouwenonderdrukking door de eeuwen heen)

Omslagversiering door Lieve Schatteman
Tielt/Den Haag: Lannoo. -186p.

Afmetingen: 19.25 x 11 (gebonden – stofomslag)
Gedrukt op de persen van Lannoo Tielt, augustus 1957.
1957 Ik was een kristen (roman)

Deel I. Het verraad.
Typografie: J. Verhaert.
Bandontwerp: A. Boschmans.
1959: In het Duits vertaald door Georg Hermanowski onder de titel:Ich war ein christ’ (Otto Müller te Salzburg ) -435p.
1966: verkorte schooluitgave bij De Clauwaert Leuven in de reeks Caleidoscoop der Nederlandse Letteren, met aantekeningen door L. Macken.
 Rosseels 9 Leuven: Boekengilde De Clauwaert V.Z.W. -281p.

Reeks: Verschijnt als het vijfde boek van het uitgavenprogramma 1956-1957
Afmetingen: 19.50 x 13.75 (gebonden – harde linnen geïllustreerde kaft/ geen stofomslag)
Gedrukt en gebonden bij de firma Scheerders van Kerchove N.V. te St. Niklaas.
1957 Ik was een kristen (roman)

Deel II. Achter de horizon.
Typografie: J. Verhaert.
Bandontwerp: A. Boschmans
 Rosseels 8 Leuven: Boekengilde De Clauwaert V.Z.W. -275p.

Reeks: Verschijnt als het eerste boek van het uitgavenprogramma 1957-1958
Afmetingen: 19.50 x 13.75 (gebonden – harde geïllustreerde linnen kaft / geen stofomslag)
Gedrukt en gebonden bij de firma Scheerders van Kerchove N.V. te St. Niklaas.
1958
-59
Reeks bijdragen ‘Voorlichting gevraagd’ in de krant ‘De Standaard’.
1960 Oosters cocktail. (reisverhaal over Japan)

Tekstillustraties: Willy Vandersteen.
Dit werk werd bekroond met de Prijs van de Vlaamse Journalistenclub 1959
1964: vertaald in het Hongaars als Keleti koktél (Oosters cocktail), Budapest, Utikalandok, 313p. hard cover, 17 x 12
1965: Heruitgave bij Heideland, Hasselt in de reeks Vlaamse Pockets nr 179. De titel luidt nu ‘Oosterse cocktail’.
Rosseels 2a
Antwerpen: Uitgeversmij N.V. Standaard-Boekhandel. -232p.

Afmetingen: 20 x 12 (gebonden – gekartonneerde kaft)
Eerder gepubliceerd Tussen 10 september 1959 en 18 november 1959 verschenen er 35 afleveringen in De Standaard en in Het Nieuwsblad.
1960 Reeks bijdragen ‘Moderne nonnen gevraagd’ in de krant De Standaard.
1961 Dood van een non. (roman)

Deel I: Het mirakel.
Typografie: J. Verhaert.
Bandontwerp: Luc Verstraete
In 1965 bekroond met de prijs van de provincie Antwerpen.
 Rosseels 6 Leuven: Boekengilde De Clauwaert V.Z.W. -198 p.

Afmetingen : 19.75 x 14 (gebonden – harde geïllustreerde linnen kaft / geen stofomslag)
1961 Dood van een non. (roman)

Deel II: De sluier.
Typografie: J. Verhaert.
Bandontwerp: Luc Verstraete
In 1965 bekroond met de prijs van de provincie Antwerpen.
1965: Door Cécile Seresia in het Frans vertaald onder de titel La passion de Sabine Arnauld (Tournai-Paris, Casterman, 1965).
1966: In het Duits vertaald door Georg Hermanowski als Tod einer Nonne (Limburg a/Lahn, Lahn Verlag, 1966)
1974: In het Pools als Obietnica Sabiny (Warschau, Pax, 1974).
Rosseels 7 Leuven: Boekengilde De Clauwaert V.Z.W. -287 p.

Afmetingen : 19.75 x 14 (gebonden – harde geïllustreerde linnen kaft / geen stofomslag)
 
1975: Verfilmd als ‘Dood van een non’ door Paul Collet en Pierre Drouot, met Nellie Rosiers (Sabine Arnauld), Jo De Meyere (Nikki), Josine van Dalsum (Gertrude) e.a.
17de druk – Filmeditie
1964 Vrouwen in licht en schaduw. (historische vrouwenportretten)

Omslag: Hilde Maes.
Bevat 16 vrouwenportretten, o.m. over Anna Bijns, Charlotte Brönte, Maria Roemer Visscher, Maria van den Vondel, en aanvankelijk in D.S. gepubliceerd.
 rosseels-11 Antwerpen/Amsterdam: Uitgeversmij N.V. Standaard Boekhandel. 148p.

Reeks: Standaard Pocket SP21
Afmetingen: 18 x 11 (pocket)
Druk F. Smits Wommelgem
1964 Elisabeth. (trilogie)

3 delen in één band- De kloosterhoeve (pp 7-121); Ick segh adieu…(pp 125-236) en Het derde land (pp 239-372) – onder de titel: Elisabeth. Trilogie.
1953: publicatie 1ste deel – eveneens getiteld Elisabeth. In deze publicatie werd de titel gewijzigd in De kloosterhoeve.
De twee andere delen hebben als publicatiedatum: Ick segh adieu…(1954) en Het derde land (1954)
Omslagontwerp: Boudewijn Delaere.
Rosseels 12 Antwerpen/Amsterdam: Uitgeversmaatschappij Standaard Boekhandel. -372p.

Afmetingen: 20 x 12 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
1966 Liefde is een zeldzaam kruid. Onze tijd in de spiegel van de film. (essays over films)

Bloemlezing verzameld door Gaston Durnez
Met op pp 5-6 een ‘voorfilmpje’ van Gaston Durnez.
Lier: N.V. Jozef van In & Co. -155p.

ZW-fotos uit talrijke films.
Reeks: In-Boeken nr 1
Afmetingen: 20.50 x 14.50 (ingenaaid)
1967 Gesprekken met gelovigen en ongelovigen. Van polemiek tot dialoog. (essay)

Met z/w foto’s van de geïnterviewden over de volle bladzijde.
Bekroond met de Dirk Martensprijs van de stad Aalst.
Antwerpen/Utrecht: Standaard Uitgeverij. -171p.

Afmetingen: 21 x 13 (paperback)
Drukkerij en binderij Scheerders van Kerchove N.V. te St. Niklaas.
1969 Wacht niet op de morgen. (historische roman)

Band- en omslagontwerp: Tessa Fagel
Lay-out: Paul Vanden Dorpe.
Prijs van Scriptores Catholici / Prijs van de provincie Antwerpen voor proza.
 Rosseels 5 Leuven: Boekengilde De Clauwaert V.Z.W. -468p.

Afmetingen: 19.75 x 13 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
1975 Het oordeel, of : Vrijdag zingt de nachtegaal. (roman)

Omslag en vormgeving: Paul Vanden Dorpe
Leuven: De Clauwaert V.Z.W. (Korbeek-Lo). -190p.

Reeks: Verschijnt op 5 juli 1975 als het zesde boek in het uitgavenplan 1973-1974 van de Boekengilde De Clauwaert
Afmetingen: 19.75 x 12.50 (gebonden – harde linnen kaft met  stofomslag)
Gedrukt en gebonden bij de firma Scheerders van Kerchove N.V. te St. Niklaas.
1977 ´Van de liefde die doodt´. (novelle)

Deze bundel bevat tevens: Maria Rosseels (Meer suers dan soets moet ic ghestadig dragen – pp. 7-18); Paul Lebeau (De laatste roos); Clem Schouwenaars (De bruiloft van Kana);  P. van Aken (Grut); H. Vos (De Strandloopster) en Carla Walschap (Niet schreien, ouwe).
Beide uit de verzamelbundel : “Meer suers dan soets – Verhalen rondom liefde en leed” (pp.19-44)

Leuven: Davidsfonds. -314p.
Reeks: Keurreeks nr 606.
Afmetingen: 21 x 13 (paperback; ook gebonden – harde kaft met stofomslag)
1981 Verzameld scheppend proza. (3 delen)

Ter gelegenheid van haar 65ste verjaardag.
Met een inleiding van Marcel Janssens, getiteld ‘Maria Rosseels, de kunst van het afbreeuwen’.
Leuven: Boekengilde De Clauwaert V.Z.W.

3dln. in cassette, 22 x14 cm. 574+600+644 pp.

 

FILMOGRAFIE

1975 DOOD VAN EEN NON ook: DEATH OF A NUN

 • Naar het boek van Maria Rosseels uit 1961.
  Regie: Paul Collet/Pierre Drouot.
 • Dialogen: Paul Collet, Pierre Drouot en Maria Rosseels
 • Cast:: Nellie Rosiers (Sabine Arnauld), Josine van Dalsum (Gertrude), Jules Hamel (Joris), Jo De Meyere (Nikki), Hans Rooyaards (Simon), Elly Koot (Marie-Anne), Janine Bisschops (Andrea), Joseph Pellens (Daniel), Roger Coorens (vader), Henny Alma (moeder), Elliot Tiber (Finch), Antoine Carette (pastoor), Elisabeth Andersen (Moeder Ancilla), Roos van Wijk (kloosterzuster), Rea Dolhain (jonge Sabine), Paula Sleyp (novicenmeesteres).
 • Belgisch-Nederlandse co-produktie: Ciné-Vog Films, Brussel en Cine Centrum te Hilversum
 • Fotografie: Eduard Van der Enden / Muziek: Dieter Verlinden
 • Decor: Ludo Bex / Kostuums: Yan Tax en Denise Collet