home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Rens Lieven

LIEVEN RENS

Roeselare, 15 januari 1925 –Edegem, 23 augustus 1983

Dichter van elf dichtbundels, recensent in diverse kranten en tijdschriften, gerenommeerd wetenschapper inzake het renaissancedrama in de Nederlanden.

Gewoon hoogleraar Europese en Nederlandse cultuurgeschiedenis aan de Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius Antwerpen (UFSIA) – bekend omwille van zijn studie van de renaissanceliteratuur, inzonderheid het werk van Joost van den Vondel.

BIOGRAFIE

15 januari 1925: Geboren in Roeselare.

1948: Debuteert als dichter met de bundel Het schrikkeljaar.

Dichter blijft hij zijn hele leven.

 • Als dichter behoorde hij aanvankelijk tot de groep van Nieuwe Stemmen een tijdschrift van de katholieke jongeren, waarvan hij van 1951 tot 1958 redactielid was. Tot diezelfde groep behoorde Reninca en Marcel Brauns. Zij streefden een katholiek reveil na, en gingen aldus in tegen die andere naoorlogse stroming het existentialisme, die, volgens hen, teveel nihilistisch van aard was. Evenzo keerden ze zich af van de experimentelen en geloofden in de kracht van de grote klassieke traditie.
 • Men kan zijn dichterschap in drie fazen verdelen.
  • Een eerste reeks bundels vanaf Het schrikkeljaar (1948) tot Minos (1959) loopt min of meer parallel met zijn periode van redacteurschap bij het tijdschrift Nieuwe Stemmen met als centrale thema de liefde en in Zeven ecloges het lot van de losgeslagen Westerse cultuur.
  • Een tweede fase wordt 10 jaar later ingeluid met De hemel op aarde (1968) waarin Rens de spanning verwoord tussen het menselijk verblijf in het aardse en de hemelse bevrijdingshunker.en in Op gouden grond (1971), wordt deze materie verinnerlijkt en vergeestelijkt in een reeks landschappen, stillevens en portretten.
  • Vanaf Leander (1976) evolueert hij naar een soort woordpoëzie, die haar eigen vorm en ritme vastlegt. Versregelbouw en woordschikking worden grilliger, associaties en referenties verruimen zijn poëtische wereld.

In totaal vloeien elf bundels uit zijn pen: Het schrikkeljaar (1948), Ilona (1952), De weegschaal (1953), Zeven eclogen (1953), De liefdenacht (1958), En wie bemint (1959), De hemel op aarde (1968), Op gouden grond (1971), Leander (1976), De muur van Lionardo (1980) en Montmartre (1983).

Werkt tot 1951 als bediende te Gent.

Door zelfstudie behaalt hij het diploma Grieks-Latijnse humaniora voor de Homologatiecommissie te Brussel (1956), de licentie in de Letteren en Wijsbegeerte (1960) en een doctoraat beiden voor de Centrale Examencommissie, met proefschrift Het priester-koningkonflikt in Vondels drama.(1962).

1951 tot 1961:  Administratief secretaris van het Nationaal Secretariaat van de Christelijke Volkspartij.

1954 tot 1961: Schrijft onder het pseudoniem L. Deraedt een Politiek overzicht België in het tijdschrift Streven. Zijn eerste bijdrage verscheen in Streven Jrg. 21 (1954) nr. 1, p. 383-384 en daarna in elk nummer t.e.m. Jrg. 28 (1961) nr. 9, p. 899-900

1960 tot 1969: Schrijft in De Nieuwe Gids talrijke bijdragen over Nederlandse, Engelse en Duitse literatuur.

1961 tot 1965:  Privé-secretaris van eerste minister Theo Lefèvre.

1962: Behaalt het doctoraat in de Letteren en Wijsbegeerte, groep Germaanse Filologie voor de Centrale Examencommissie te Brussel. Zijn proefschrift Het priester-koningconflict in Vondels drama werd bekroond met de Joris Eeckhoutprijs van de Koninklijke Academie voor Taal- en Letterkunde (tijdvak 1964-1966) en later uitgegeven.

1963-1967: Docent-suppleant Nederlands aan het Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken te Antwerpen.

1965-1971: Docent Duits en Taalvaardigheid aan de Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te Antwerpen (UFSIA).

1968: Bekroning van zijn dichtbundel De hemel op aarde  met de Prijs van de Scriptores Catholici.

1971-1974: Hoogleraar UFSIA opdracht aangevuld met Geschiedenis van de Nederlandse Letteren én van de Cultuur der Nederlanden.

1973:  Wordt directeur van het Centrum Renaissancedrama.

 • Het Centrum was opgericht als een kleine bestendige onderzoekseenheid dat zich richtte op de studie van het ernstige Nederlandse renaissance drama.
 • Het belangrijkste resultaat van dit onderzoek in de jaren 1971-’75 verscheen in 1977: merkwaardige studie Genres in het ernstige renaissancetoneel der Nederlanden tot 1625. Het vestigde voorgoed de autoriteit van Prof. Rens op wetenschappelijk gebied.

1974: Benoemd tot gewoon hoogleraar, opdracht in 1982 aangevuld met Moderne literaturen.

 • Als wetenschapsmens liggen zijn verdiensten vooral op het vlak van de studie van de renaissanceliteratuur, inzonderheid het werk van Joost van den Vondel.
 • Daarnaast had hij ook aandacht voor andere perioden uit onze letterkunde.
  • Hij schrijft o.m. een zeer summier, maar helder overzicht van onze letteren.
  • Postuum verscheen nog zijn omvangrijke analytische studie over de poëzie van Anton van Wilderode, met name Van moerbeiboom tot overoever.

1976: Zijn dichtbundel Leander wordt bekroond met de Guido Gezelleprijs (periode 1972-1976), van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde

1979 tot 1983: Levert als recensent een veertigtal boekbesprekingen in De Standaard der Letteren.

Daarnaast schrijft  hij losse bijdragen en boekbesprekingen voor De Periscoop, Onafhankelijk maandblad voor kunst en cultuur, De Spectator, Het Volk en voor de BRT, in de TV-serie Vergeet niet te lezen. (uitzending van 25 juni 1968 & 2 juni 1959)

1981: Zijn dichtbundel De muur van Lionardo wordt bekroond met de premie voor de Poëzie van de Provincie Antwerpen.

23 augustus 1983: Lieven Rens overlijdt te Edegem aan de gevolgen van een tragisch verkeersongeval.

Hij was lid van de Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en letterkunde (1962) en van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden (1980).

Epiloog

Februari 1984: Lieven Rens blijkt ook een begenadigd tekenaar te zijn geweest. Een keuze uit zowat 150 getekende portretten wordt begin 1984 samengebracht in de huldetentoonstelling Lieven Rens, poëet, professor, portrettist, in de UFSIA-bibliotheek.

 • Van deze tentoonstelling wordt tevens een catalogus uitgebracht: Hubert Meeus, Lieven Rens “poëet, professor, portrettist”: catalogus van de tentoonstelling in de UFSIA-bibliotheek van 4 tot 15 februari 1984, UFSIA-bibliotheek, 1984. -28p.

 

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Website

Referentie

Rudolf van de Perre, Lieven Rens, VWS Cahiers – Jrg. 19 (1984) nr. 1 (nr. 104), p. 1)
Rens Lieven 14 

BEKRONINGEN

 • 1967: Joris Eeckhoutprijs(196[7]), tijdvak 1964-1966, van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde voor de wetenchappelijke studie ‘ Het priester koning-conflict in Vondels drama’,
 • 1969: De Scriptores Catholica-prijs voor de dichtbundel ‘De hemel op aarde’,
 • 1977: Guido Gezelleprijs, tijdvak 1972-1976, van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde voor de dichtbundel ‘Leander’,
 • 1982: Premie voor Poëzie van de Provincie Antwerpen voor de dichtbundel ‘De muur van Lionardo’.

 

SMAAKMAKER

Binnenhof (St.-Ignatius, Antwerpen)

De platgetreden wegen,
Het gladgeschoren gras,
Alles ligt effen als een plaat van glas.

Heel even een bewegen
Van mus en mus, en soms
Een rilling onder de geraniums.

Ik voel de wereld wegen –
Iets is op til –
Iets moet gebeuren of de tijd valt stil.

Uit: Op gouden mond. 1971

 

THALASSA THALASSA

o
weerom
zachtblauwe zee
met hagel en
ijsvogelogen

de warrige keverkleuren
sneeuw onder de zon

aan bast van talmender stilte
doet zich voor
deze andere
stem

deze

andere

uit: Leander, 1976


BIBLIOGRAFIE

Woordje vooraf

De bibliografie is als volgt ingedeeld

Poëtisch werk

Dichtbundels
Poëzie in tijdschriften
In bloemlezingen

Wetenschappelijke studies

In boekvorm
In tijdschriften en verzamelbundels
Essays

Polemieken, interviews en politieke bijdragen.

Recensies

In wetenschappelijke tijdschriften
In Nieuwe Stemmen
In kranten en tijdschriften.

De bibliografische gegevens werden onder meer nagekeken bij

 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience –Antwerpen.
 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles
 • Piet Devos: Van reuzen tot dwergen. Bibliografie – Vlaamse schrijvers in de 20ste eeuw – Eerste drukken. Kortrijk, eigen beheer 2007
 • POËZIECENTRUM vzw – Gent

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klik op de foto

Chronologisch overzicht

POËTISCH WERK

POËZIEBUNDELS

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1949 Het schrikkeljaar. (dichtbundel) Gent: Vyncke. -53p.
1952 Ilona (dichtbundel)  Rens Lieven 4 [S.l.] : Lieven Rens. -55p.

Afmetingen: 21 x 13.50 (ingenaaid)
Colofon: Deze bundel “ILONA” werd samengesteld uit gedichten geschreven tussen de zomer 1949 en de lente 1951 en in de Meimaand 1952 gedrukt op de persen van de drukkerij Van Ruys te Brussel in een oplage van 250 exemplaren.
Dit is nummer …
1953 De weegschaal. (dichtbundel)

Bevat de cycli: Aangezichten van het vrouwelijke; Gezangen van de aartsengel; De weegschaal
 Rens Lieven 9 Gent: Uitgave Erasmusgenootschap. 55p.

Afmetingen: 20.50 x 13 (gebonden – harde kaft)
Colofon: Deze bundel  De weegschaal door Lieven Rens behelst drie cycli: “Aangezichten van het vrouwelijke”, geschreven in het najaar van 1948; “ Gezangen van de aartsengel”, geschreven in Februari 1949; “De weegschaal”, samengesteld uit losse verzen uit Lente en Zomer 1949.
Hij werd in opdracht van het Erasmusgenootschap, in Maart 1953, gedrukt op de persen van de drukkerij Sanderus te Oudenaarde in 200 genummerde exemplaren.
Dit is exemplaar nummer …
1953 Zeven Eclogen. (dichtbundel)

Bevat de cycli: Ecloge van de kerk; Ecloge van de aandrift; Ecloge van de geest; De vierde ecloge; Barbaarse ecloge; Ecloge van wreedheid en erbarmen; Ecloge van de ziel.
 Rens Lieven 10 Tielt: Drukkerij-Uitgeverij Lannoo. -47p.

Afmetingen: 19.50 x11.50 (gebonden – harde kartonnen kaft)
1958 De liefdenacht. (dichtbundel)

Bevat de cycli: Anita, een ballade van liefde en dood; De wapenbroeders, een ballade; De liefdenacht, een lyrisch gedicht.
 Rens Lieven 5 [S.l.] : Lieven Rens. -88p.

Brussel: Drukkerij Van Ruys, 52, Morgenlandstraat.
Afmetingen: 24 x 15.70 (ingenaaid)
1959 Minos: en wie bemint. Een sonnettencyclus. (dichtbundel)  Rens Lieven 2 Lier: De Bladen voor de Poëzie. -31p.

Reeks: De Bladen voor de Poëzie. –Jrg. 7 (1959) nr. 1)
Afmetingen: 20.90 x 13.70 (ingenaaid met harde kaft of met zachte kaft)
Colofon: Deze cyclus, in de nieuwe versvorm der sonnettine werd in Juli-Augustus 1951 geschreven, in het najaar 1958 herwerkt. Hij werd gedrukt op de persen van de drukkerij Sanderus te Oudenaarde in opdracht van de Bladen voor de Poëzie te Lier, als eerste nummer van de zevende jaargang, in de maand Juni 1959.
1968 De Hemel op Aarde. (dichtbundel)

Bevat de cycli: Sonnetten aan Iokaste; De hemel op aarde; Ecce homo.
Rens Lieven 11 Deurle: Colibrant. -55p.

Afmetingen: 19.70 x 13.50 (ingenaaid)
Colofon: De Hemel op Aarde van Lieven Rens werd in opdracht van COLIBRANT-UITGAVEN / Deurle in het voorjaar van 1968 gezet uit de Gill 10 punt letter en gedrukt op de persen van  N.V. DRUKKERIJ ERASMUS / Ledeberg op houtvrij editiepapier in een genummerde oplage.
Dit is nummer …
1971 Op gouden grond. (dichtbundel)

Bevat de cycli: Landschappen; Stillevens; Portretten
 Rens Lieven 8 Deurle: Colibrant. -55p.

Afmetingen: 19 x12.50 (ingenaaid -zachte kaft met flappen)
Colofon: “Op gouden grond” van Lieven Rens kwam in de zomer van het jaar 1971 van de persen der N.V. Drukkerij Erasmus te Ledeberg, in opdracht van COLIBRANT-UITGAVEN / Deurle-Leie. Deze bundel werd gezet uit de Garamond-letter, 11 punt en gedrukt op houtvrij editiepapier.
1976 Leander. (dichtbundel) Deurle: Colibrant. -46p.

Afmetingen: 17.50 x 11.50 (ingenaaid)
1979 Wat zag mijn oog? Haikoe’s… Brugge: Orion/colibrant. -78p.

Reeks: de bladen voor de poëzie. Jrg.27, nr.2 [tweede serie]
1980 De muur van Lionardo. (dichtbundel) Brugge: Orion-Colibrant. -50p.

Afmetingen: 17.50 x 11.50 (ingenaaid)
Gedrukt in België door N.V.  Drukkerij Erasmus te Gent
1983 Montmartre. (dichtbundel)

De grafische vormgeving werd verzorgd door Colette Vander Stricht te Antwerpen.
Rens Lieven 3 Antwerpen : Stichting Mercator-Plantijn. -71p.

Afmetingen:24 x 16.80 (ingenaaid – met stofomslag)
Druk en lay-out: Concordia- Roeselare.
Colofon: Het boek Monmartre van Lieven Rens werd uitgegeven door Stichting Mercator-Plantijn te Antwerpen.
Het boek werd gezet uit de Times en gedrukt op 110 grams houtvrij offsetdruk.
Aan het tot stand komen van het boek werkten Concordia PVBA Drukkerij te Roeselare-Rumbeke en boekbinderij Delabie te Kortrijk-Marke mee.
Oplage: 70 genummerde exemplaren in luxe uitvoering met twee originele etsen gesigneerd door kunstenares Mia Goovaerts.
200 exemplaren waarvan de intekenaars een genummerd en eveneens door de auteur ondertekend exemplaar ontvangen.
De overige boeken zijn genaaid.

 

POËZIE IN TIJDSCHRIFTEN

In ‘Argus’

 • Slotkapel van Marigny // In : Argus. – Jrg. 1 (1979), p. 289-290

In ‘Dietsche Warande & Belfort’

 • Leven en geest // In : Dietsche Warande & Belfort. – Jrg. 104 (1959), p. 147-150
 • En ’t bloed // In : Dietsche Warande & Belfort. – Jrg. 104 (1959), p. 150
 • Leven en geest// In : Dietsche Warande & Belfort.–jrg. 105 (1960), p. 147-150
 • En ‘t bloedt// In : Dietsche Warande & Belfort. –Jrg. 105 (1960), p. 150
 • Sonnetten aan Iocaste// In :Dietsche Warande & Belfort. –Jrg. 112 (1967), p. 641-647
 • De berm, West-Oosterse Suite// In : Dietsche Warande & Belfort. –Jrg. 115 (1970), p. 172

In ‘Kultureel Periodiek’

 • Pleisterplaats : sonnet// Kultureel Periodiek. –Jrg. 2 (1947), p. 156
 • Golfslag// In : Kultureel Periodiek. –Jrg. 2 (1947), p. 156

In ‘Nieuw Vlaams Tijdschrift’

 • Simeon Stylites// In : Nieuw Vlaams Tijdschrift. –Jrg. 1 (1946), p. 989-991
 • Gallei aan den Inquisitor// In : Nieuw Vlaams Tijdschrift. –Jrg. 1 (1946), p. 989-991
 • Nassir-Eddin aan Timoer// In : Nieuw Vlaams Tijdschrift. –Jrg. 1 (1946), p. 989-991

In ‘Nieuwe Stemmen’

 • Wen (oude vrouw uit Wales)// In : Nieuwe Stemmen. –Jrg. 6 (1950), p. 99
 • De gelukkige Schepper// In : Nieuwe Stemmen. –Jrg. 6 (1950), p. 243
 • Liefde’s uur// In : Nieuwe Stemmen. –Jrg. 7 (1951), p. 107
 • Stanza’s aan Hamlet// In : Nieuwe Stemmen. –Jrg. 7 (1951), p. 156-157
 • Lied bij een dode// In : Nieuwe Stemmen. –Jrg. 7 (1951), p. 193
 • Leonardo da Vinci// In : Nieuwe Stemmen. –Jrg. 8 (1952), p. 127
 • De voorganger van Perseus// In : Nieuwe Stemmen. –Jrg. 8 (1952), p. 145-146
 • Prae-Olympische gedichten// In : Nieuwe Stemmen. –Jrg. 9 (1953), p. 118-123
 • De sonnetten van de beslissende nachten// In : Nieuwe Stemmen. –Jrg. 9 (1953), p. 202
 • Dodenlied// In : Nieuwe Stemmen. –Jrg. 9 (1953), p. 79-80
 • Geboortesonnetten// In : Nieuwe Stemmen. –Jrg. 10 (1954), p. 243-245
 • Delfica/ vert. v./e. door Gerard de Nerval // In : Nieuwe Stemmen. –Jrg. 11 (1955), p. 278
 • Sestina van regen en zon// In : Nieuwe Stemmen. –Jrg. 12 (1955), p. 43-45
 • Sestina van de straten// In : Nieuwe Stemmen. –Jrg. 12 (1955), p. 43-45
 • De schoonste geboorten : sonnet// In : Nieuwe Stemmen. –Jrg. 12 (1956), p. 233
 • Schammenauel// In : Nieuwe Stemmen. –Jrg. 12 (1956), p. 246
 • Maria Laach// In : Nieuwe Stemmen. –Jrg. 12 (1956), p. 251
 • Heilenbeck// In : Nieuwe Stemmen. –Jrg. 13 (1956), p. 4
 • De man// In : Nieuwe Stemmen. –Jrg. 13 (1957), p. 157
 • Taal en teken// In : Nieuwe Stemmen. –Jrg. 14 (1958), p. 248-249
 • Visitatie// In :Nieuwe Stemmen. –Jrg. 14 (1958), p. 249
 • Cantate in memoriam Dirk de Witte (27/12/1970)// In :Nieuwe Stemmen. –Jrg. 27 (1971) nr.3, p. 70-76
 • Pelgrim naar Delphi// In : Nieuwe Stemmen. –Jrg. 31 (1974), p. 14-20
 • De kindermoord in Bethlehem// In : Nieuwe Stemmen. –Jrg. 33 (1977), p. 10

POËZIE IN BLOEMLEZINGEN

In ‘Een boom voor elke dag : driehonderd zesenzestig boomgedichten’/ sam. Eddy De Laet en J. Uytterhoeven. –Brugge : Orion, 1980.

 • De tulpenbouw p. 147 : ill.
 • Elegie p. 162 : ill.
 • ’t Is herfst … p. 410 : ill.

In ‘Brugge letterlijk : een literaire stadswandeling’/ Jo Berten en Fernand Bonneure. –Oostkamp : Stichting Kunstboek, 2000.

 • Praalgraf van Maria van Bourgondië  –p. 6

In ‘Die lezen mogen eenzaam wezen : vijftig gedichten kort belicht’/ Rudolf Van de Perre. –Leuven : Davidsfonds, 1987. –P. 80-82. –(Keurreeks (Davidsfonds)

 • Binnenhof . p.171

In ‘Gedichten 1971′ / sam. Jos de Haes en Hubert van Herreweghen. –Leuven : Davidsfonds, 1971

 • Cantate in memoriam Dirk de Witte. -p. 448

In ‘God in gedichten : de mooiste religieuze poëzie van de twintigste eeuw uit de Lage Landen I–Tielt : Lannoo, 2007.

 • De St.-Janskathedraal te ‘s Hertogenbosch. -p. 372 : ill.

In ‘Hotel New Flandres’/ sam. en inl. Dirk van Bastelaere, Erwin Jans en Patrick Peeters. –Gent : PoëzieCentrum, 2008.

 • Binnenhof. -p. 209
 • Thalassa Thalassa. -p. 279

In ‘Ik ben genoemd meisje en vrouw : 500 gedichten over vrouw uit de Nederlandstalige letterkunde’/ sam. Christine D’haen. –Tielt : Lannoo, 1980.

 • Hoe wijkt serene vrêe. -p. 362 : ill.

In ‘Leievaart’ – Gent : Vereniging van Katholieke Oost-Vlaamse Schrijvers, 1981.

 • [Gedicht] –p. 51

In ‘Mijn moeder was en heilige vrouw : moederlyriek’/ sam. Bert Ranke. –Hasselt : Heideland, 1960.

 • Ik in woorden en geest. -p. 24
 • Microcosmisch sonnet. -p. 28
 • Moederschap. –p. 299

In ‘Naar ’ t Zuiderland : dichters langs de Middellandse zee’ / sam. Stefan Van den Bossche en Koen Vergeer. –Tielt : Lannoo, 2002.

 • Venetië. –p. 268

In ‘Poëtisch Gastmaal’– Gent : Vereniging van Katholieke Oost-Vlaamse Schrijvers, 1972.

 • [Gedichten]. –p. 83-92

In ‘De Standaard der Letteren’. –Jrg. 58 (23-01-1981) nr. 23, p. 2

 • Ikaria.

In ‘Het tweede jaargetijdenboek : gedichten voor elke dag’/ sam. Anton Van Wilderode. –Wommelgem : Den Gulden Engel, 1987.

 • Januari-zon. –p. 37 : ill.
 • Maartavond. -p. 84 : ill.

 

WETENSCHAPPELIJKE STUDIES

Chronologisch overzicht

IN BOEKVORM

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1965 Het priester-koningconflict in Vondels drama.  Rens Lieven 13 Hasselt : Heideland. -217p.

Reeks: Bibliotheek voor Literatuurwetenschap
Afmetingen: 24 x 15.20 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
1969 O zoete vrijheid! : Vondel als strijder voor vrijheid en vrede.

Omslagontwerp: C.G.J. de Goede
Foto: A.M.V.C. & Jos Polak
Bevat: Inleiding (Vondel en de vrijheid (pp 10-23) & Vondel en de vrede (pp 24-31)); Teksten; Bio-bibliografische afdeling.
 Rens Lieven 15 Leiden : A.W. Sijthoff. -123p.

Reeks: Literaire verkenningen.
Afmetingen: 22.20 x 14.80 (ingenaaid)
Gedrukt in Nederland door A.W.Sijthoff’s Drukkerijbedrijf, Leiden.
1971 Acht eeuwen Nederlandse Letteren : van Van Veldeke tot vandaag.

1975: 2e herwerkt druk.
Rens Lieven 12
1979: 3e druk
Antwerpen : De Nederlandsche Boekhandel. -168p.
 1977  Genres in het ernstige renaissancetoneel der Nederlanden tot 1625: verslag van een onderzoek/ m.m.v. G. van Eemeren.

Met bibliografie, register, resumé français & English summary
 Hasselt : Heideland-Orbis. 234p.

Reeks: Bibliotheek voor literatuurwetenschap.
Afmetingen: 24 x 16 (gebonden – linnen kaft met stofomslag)
 1979  Lucifer : treurspel/ Joost van den Vondel. (tekstuitgave)  Den Haag : Martinus Nijhoff. -176p.

Reeks: Klassieken Nederlandse Letterkunde
1979 Joost van den Vondel : poëtologisch proza. Zutphen: Thieme. -152p.

Reeks: Klassiek Letterkundig Pantheon ; 221
1983 Van moerbeiboom tot overoever : de poëzie van Anton van Wilderode. (tekstanalyse)

Uit deze studie van Lieven Rens komt van Wilderode naar voren als een authentiek groot dichter, in alle vezels van zijn wezen religieus bezield. Rijk geïllustreerd met Waaslandse landschappen en handschriften van de dichter, en vooral aan 30 bladzijden unieke “bioscopie”, met meestal onuitgegeven foto’s en documenten uit het leven van de dichter.
 Rens Lieven 1 Antwerpen: Stichting Mercator-Plantijn. -367p.

Afmetingen: 30.10 x 25 (gebonden – harde rood linnen kaft met goudopdruk met stofomslag)

 

IN TIJDSCHRIFTEN EN VERZAMELBUNDELS

 • De koninklijke macht bij Vondel // In : Handelingen der Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis.–Jrg. 17 (1963), p. 319-330.
 • Het Nederlandse versdrama// In : Raam. –Jrg. 6/7 (1964), p. 132-152.
 • Die Belgische Literatur heute// In : Zeitschrift für Kulturaustauch. –Jrg. 14 (1964) nr. 1, p. 1-16.
 • Licht-en-donker in Vondels beeldspraak// In : Wetenschappelijke Tijdingen. –Jrg. 23 (1965), p. 147-154.
 • Over het probleem van de invloed van Vondel op de drama’s van Andreas Grypius// In : Handelingen der Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis. –Jrg. 20 (1966), p. 251-262.
 • Beelden van duisternis in Vondels drama// In : Spiegel der Letteren. –Jrg. 10 (1966/’67), p. 1-15.
 • Vondel tussen hemel en aarde// In : Raam. –Jrg. 40 (1967) , p. 58-75.
 • De priesterfiguren in Vondels drama// In : Dietsche Warande & Belfort. –Jrg. 112 (1967), p. 362-674.
 • Over woordgroepen van het type ‘Vaders viool’// In : De Nieuwe Taalgids. –Jrg. 60 (1967), p. 373-379.
 • Tweespraak over Bredero’s ‘Spaanschen Brabander’// In : Raam. – Jrg. 46 (1968), p. 37-43.
 • Twee nieuwe edities van Bredero’s ‘Spaanschen Brabander’// In: Spiegel der Letteren. –Jrg. 11 (1968/’69), p. 98-120.
 • Egmont en Hoorne model voor de Batavische gebroeders?// In: De Nieuwe Taalgids. –Jrg. 62 (1969), p. 425-440.
 • Het clair-obscur in Vondels drama // In : Spiegel der Letteren. –Jrg. 12 (1970), p. 81-175.
 • Het treurspel ‘Absolom’ van René de Clercq// In : Handelingen der Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis. –Jrg. 25 (1971), p. 245-269.
 • Samuel Coster als dramatisch experimentator// In : Handelingen der Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis. –Jrg. 26 (1972), p. 335-351.
 •  ‘Geeraerdt van Velsen’ als klassiek treurspel// In : Raam. –Jrg. 81 (1972), p. 32-43.
 • Een interpretatie van Hoofts Granida// In : Spiegel der Letteren. –Jrg. 14 (1972), p. 201-214.
 • Bredero’s ‘Kluchten’en bouw ervan// In : Spiegel der Letteren. –Jrg. 14 (1972), p. 298-313.
 • Hoofts jeugdspelen in moderne editie// In : Spiegel der Letteren. –Jrg. 15 (1973), p. 220-233.
 • The project on Renaissance Drama in Antwerp// In : Dutch Studies. –Jrg. 1 (1974), p. 70-88.
 • De opbouw van Bredero’s ‘Griane’in het licht van de Palmarijn-roman// In : Spiegel der Letteren. –Jrg. 16 (1974), p. 93-118.
 • Petrarca en de Nederlandse Poëzie// In : Vlaanderen. –Jrg. 23 (1974) nr. 138, p. 7-10?
 • Gezellesymposium 1 mei 1974 : samenvatting, referaat en naschrift// In : Gezellekroniek. –Jrg. 10 (1974), p. 15-18, 27-28.
 • Literatuur// In : Winkler Prins Encyclopedie voor Vlaanderen (deel 5). –Brussel : Elsevier Sequoia, 1974. –p. 20-50.
 • Literatuur// In : Vlaanderens roem. –Amsterdam : Elsevier, 1975. –p. 327-336.
 • Literatuur// In : Grote Winkler Prins, Compendia Vlaanderen. –Brussel : Elsevier, 1975. –p. 353-373.
 • De geboorte van tragedie en tragicomedie in de Nederlanden // In : Handelingen. XXXe Vlaamse Filologencongres (1-3 april 1975). –Gent : [s.n.], 1975. –p. 112-116.
 • De geboorte van tragedie en tragicomedie in de Nederlanden. // In : Streven. –Jrg. 42 (1975) nr. 10 (juli-nr.), p. 885-895.
 • Spaanschen Brabander of de contaminatie// In : Spiegel der Letteren. –Jrg. 17 (1975), p. 128-137.
 • Kanttekeningen bij Hoofts ‘Theseus en Ariadne’// In : Handelingen der Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis. –Jrg. 30 (1976), p. 175-187.
 • Romain De Saegher : Commandeur in de Orde van Sint-Silvester. // In : Vlaanderen. –Jrg. 25 (1976) nr. 150, p. 39-40.
 • Rubens en de literatuur van zijn tijd// In : Dietsche Warande & Belfort. –Jrg. 122 (1977), p. 328-355.
 • Rubens en de literatuur sedert het romantisme// In : Dietsche Warande & Belfort. –Jrg. 122 (1977), p. 408-427.
 • Het vroege renaissancedrama der Nederlanden in Europees perspectief// In : Verslag van het zesde colloquium van docenten in de neerlandistiek aan buitenlandse universiteiten. –’s-Gravenhage, Hasselt : [s.n.], 1978. –p. 132-149.
 • De paradoxale ‘Lucifer’// In : Dietsche Warande & Belfort. –Jrg. 123 (1978), p. 751-763.
 • Vondel en de klassieke mythologie// In : Hermeneus. –Jrg. 51 (1979), p. 321-329.
 • Vondel als Europeeër// In : Vlaanderen. –Jrg. 28 (1979) nr. 172, p. 294-298.
 • Structuren in Vondels Vredeswensch aen Constantijn Huigens (1635)// In : Vondel bij gelegenheid (1679-1979)/ bezorgd L. Roose en K. Porteman. –Middelburg : Merlijn, 1979. –P. 92-102 : ill. –(Leuvense studiën en tekstuitgaven. Nieuwe Reeks)
 • Prolegomena bij een psycho-analytische interpretatie van Vondels drama// In : Visies op Vondel na 300 jaar/ red. S.G. Witstein en E.K. Grootes. –Den Haag : Nijhoff, 1979. –p. 270-288.
 • Cyriel Verschaeve en Vondel// In Verschaeviana : jaarboek. –Brugge : Jozef Lootensfonds vzw, 1979. –p. 13-30.
 • Antieke mythologie in het Europese toneel van de 16e en 17e eeuw. // In : Griekse mythologie en Europese cultuur/ sam. J. de Bie; .m.w. F Baudouin, … [et al.]–Antwerpen : Nederlands Klassiek Verbond, 1979. –p. 15-130.
 • Literatuur en toneel in de 16e en 17e eeuw// In : Algemene Geschiedenis der Nederlanden. Deel 9 : Nieuwe Tijd. –Haarlem : Fibula-Van Dishoeck, 1980. –p. 163-180, 523-524.
 • Een ‘anatomy of melancholy’: lied 140 uit het Gruuthuse-handschrift. // In : Liber Amicorum Prof. Dr. G. Degroote/ red. J. Veremans. – Brussel : Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, 1980. –p. 93-112.
 • Vondeltheater in het Vondeljaar// In: Streven. –Jrg. 47 (1980/’81) mei-nr., p. 748-756.
 • Het land van de wortelstok: over de poëzie van Anton van Wilderode// In : Ons Erfdeel. –Jrg. 23 (1980) nr. 3, p. 385-391.
 • Het pastorale element in ‘Granida’en in Costers ‘Ithys’// In: Uyt liefde geschreven: studies over Hooft : 1581 (16 maart 1981) / verz. door E.K. Grootes, M.A. Schenkeveld-van der Dussen, L. Strengholt, … [et al.]. –Groningen : [s.n.], 1981. –p. 149-161.
 • Een lectuur van P.C. Hoofts Sonnet ‘Geswinde Grysaert’// In: Handelingen. XXXIIe Vlaamse Filologencongres. –Antwerpen : [s.n.], 1981. –p. 273-277.
 • P.C. Hooft als maker van geschiedenis// In: Handelingen der Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis. –Jrg. 35 (1982), p. 229-242.
 • Ook dat was Gezelle : een persoonlijke visie// In: Gezellekroniek : jaarboek 15. –(1981), p. 9-17.
 • Ruusbroec// In : Vlaanderen. –Jrg. 30 (1981) nr. 182-183, p. 156.
 • Marcel Brauns // In : Abraham Hans, Frans Sierens, Marcel Brauns, Gaston Martens, Wazenaar, Maurice d’Haese. –Gent : Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, 1982. –VIII, 199 p., [24] p.pl. –(Oost-Vlaamse Literaire Monografieën ; 5). –(Kultureel jaarboek voor de provincie Oost-Vlaanderen ; 19). –(Bijdragen Nieuwe reeks ; 26)
 • Die genealogische Gliederund des niederländischen Dramenbestand aus dem 17- Jahrhundert// In : Theatrum Europaeum : Festschrift für Elida Mara Szarota. –München : [s.n.], 1982. –p. 47-61.
 • Een speurtocht naar de beeldspraak van Hadewych// In : Ons Geestelijk Erf. –Jrg. 56 (1982) nr. 1, p. 12-24.
 • Inleiding// In : Repertorium van het ernstige drama in de Nederlanden (1600-1650)/ Hubert Meeus. –Leuven : Acco, 1983. –P. 7-14. –(Leuvense studiën en tekstuitgaven. (Nieuwe reeks ; 4)). – (Acco. WL ; 234)
 • Dr. Karel Porteman : Interprovinciale prijs voor Monografie 1980. // In : Vlaanderen. –Jrg. 31 (1982) nr. 188, p. 178.
 • Irina van Goeroe : Prijs van de Provincie Antwerpen voor de roman 1980// In : Vlaanderen. –Jrg. 31 (1982) nr. 189, p. 246.
 • Twee Amsterdamse loterijspelen van 1615// In :Een spyeghel voor G. Jo Steenbergen/ red. Fr. Daems en L. Goosens. –Leuven : [s.n.], 1983. –p. 243-251.
 • De betekenis van Gerard Knuvelder // In : Ons Erfdeel. –Jrg. 26 (1983) nr. 5, p. 698-702.
 • Romain de Saegher// In : Streek VVV-Klein Brabant –Scheldeland vzw. –(1983) nr. 12, p. 1.
 • Libert Vander Kerken : Prijs Gezamelijke Oeuvre (Provincie Antwerpen)// In : Vlaanderen. –Jrg. 32 (1983) nr. 195, p. 238-239.
 • De tocht naar het ene land : de poëzie van Anton van Wilderode. // In : Vlaanderen. –Jrg. 32 (1983) nr. 196-197, p. 258-264.
 • Bio-bibliografie van Anton van Wilderode// In : Vlaanderen. –Jrg. 32 (1983) nr. 196-197), p. 316-319.

ESSAYS

 • De waarde van de jongeren-generatie in Vlaanderen // In : Nieuwe Stemmen. – Jrg. 6 (1950), p. 185-192.
 • Sacerdotale kritiek // In : Nieuwe Stemmen. –Jrg. 7 (1950), p. 10-14.
 • Goethe en de Faustische kultuur // In : Streven. –Jrg. 4 (1950/’51) nr. 8, p. 130-145.
 • Gedichten lezen // In : Hernieuwen. –Jrg. 10 (1951), p. 109-112.
 • De stelling en de taak van de dichter in onze dagen // In : Nieuwe Stemmen. –Jrg. 7 (1951), p. 111-114, 127-131.
 • Over de landschapvormende macht van het water // In : Nieuwe Stemmen. –Jrg. 7 (1951), p. 152-154.
 • De geboorte van Orpheus // In : Nieuwe Stemmen. –Jrg. 7 (1951), p. 201-204.
 • De geest van de jongere katholieke poëzie in Vlaanderen// In : Nieuwe Stemmen. –Jrg. 7 (1951), p. 222-228 + Jrg. 8 (1951), p. 10-13.
 • Worden gedichten per regel geschreven? // In : Nieuwe Stemmen. – Jrg. 8 (1951), p. 41-43.
 • Het Letse volkslied en zijn inwerking op de Letse kunstpoëzie // In : Band. –Jrg. 11 (1952), p. 388-394.
 • Dichters in het bruggenhoofd [sic]// In : Nieuwe Stemmen. –Jrg. 8 (1952), p. 109-112, 135-140.
 • Over de lyriek van Marcel Brauns s.j. // In : Nieuwe Stemmen. –Jrg. 8 (1952), p. 217-231.
 • Wegwijzende verzen // In : Nieuwe Stemmen. –Jrg. 9 (1983), p. 137-142.
 • Het creatieve proza // In : Nieuwe Stemmen. –Jrg. 9 (1953), p. 209-212.
 • Iets over de katholieke roman in Vlaanderen // In : Dietsche Warande & Belfort. –Jrg. 54 (1954), p. 99-102.
 • Betekenis der moderne kunst // In : Nieuwe Stemmen. –Jrg. 10 (1954), p. 83-85.
 • Vernieuwing van het woord // In : Nieuwe Stemmen. –Jrg. 10 (1954), p. 129-134.
 • Kernsplitsing van het bewustzijn // In : Nieuwe Stemmen. –Jrg. 11 (1954), p. 51-55.
 • Over creatieve dichtkunst // In : Nieuwe Stemmen. –Jrg. 11 (1955), p. 173-179.
 • Blocnotes // In : Nieuwe Stemmen. –Jrg. 13 (1956), p. 24-30, 108-109, 114, 145,147-148, 150 en 193.
 • Zelfportret // In : Nieuwe Stemmen. –Jrg. 13 (1957), p. 57-62.
 • Gottfried Benn en de tragiek van het estheticisme // In : Nieuwe Stemmen. –Jrg. 13 (1957), p. 205-208.
 • Gery Helderenberg : jeugd en vergeestelijking // In : Nieuwe Stemmen. –Jrg. 16 (1961), p. 30-31.
 • Over creativiteit // In : Nieuwe Stemmen. –Jrg. 25 (1968/’69), p. 200-204. –Voordracht gehouden op de Jubileumviering van ‘Nieuwe Stemmen’, 28 juni 1969 te Antwerpen.
 • Spiraal naar Jos de Haas // In : Nieuw Vlaams Tijdschrift. –Jrg. 27 (1974), p. 578-608.
 • Spiraal naar Jos de Haas// In : Kritisch Akkoord. –Brussel, Den Haag : [s.n.], 1972. –p. 60-89.
 • Pol le Roy : Poëzieprijs Provincie Antwerpen // In : Vlaanderen. –Jrg. 25 (1976) nr. 153, p. 232.
 • Benadering van een persoonlijkheid // In : Beeldhouwwerk (1968-1979)/ Henri Lannoye. –Bornem : [s.n.], 1978. –P. 106-132.
 • De betekenis van Karel van de Woestijne // In : Kultuurleven. –Jrg. 45 (1978) nr. 4, p. 330-339.
 • Vondels theologische leerdichten. Wat heeft Vondel nog te bieden aan de mens vandaag? // In : Internationale Katholieke Informatie. –Jrg. 13 (1979) nr. 3, p. 47-52.
 • De postbode neuriet altijd iets langer // In : Wat zag mijn oog? : haikoes/ Freek Dumarais. – Beveren, Melsele : Orbis en Orion, 1979. –P. 5-9. –(Bladen voor de poëzie)
 • Anton van Wilderode : Staatsprijs voor poëzie // In : Mededelingen van de Vereniging van Vlaamse Letterkundigen. –(1981) nr. 107, p. 14-18.
 • Toespraak // In : Huldiging J.L. de Belder (Lier, 1 juni 1980)/ sam. Jan Uytterhoeven. –Lier : [s.n.], 1981. –p. 38-40.
 • Frans spreken : Bernard Kemp als Vlaming, cultuuranimator, katholiek// In :Bernard Kemp van A tot Z/ Hugo Bousset. –Sint-Niklaas : Danthe, 1981. –p. 79-89.
 • Hooft vandaag // In : School en Omroep. –(1981) okt./nov.-nr.
 • Wel en welwillendheid : een blik op het leven van R.F. Lissens // In : Letter en Geest : opstellen over Nederlandse Letterkunde / R.F. Lissens. –Antwerpen : De Nederlandsche Boekhandel, 1985. –p. 13-24.
 • De dichter over zijn werk (Brief aan de uitgever) // In : Vlaanderen. –Jrg. 32 (1983) nr. 196-197, p. 327-328.
 • De dichter over zijn werk (Brief aan de uitgever) // In : Montmartre/ Lieven Rens. –Antwerpen : Stichting Mercator-Plantijn, 1983. –p. 65-67.
 • De tocht naar het ene land // In : Vlaanderen. –Jrg. 32 (1983) nr. 196-197, p. 258-264.
 • Maarten Luther : wereldschokkend genie // In : Nieuwe Tijdingen. –Jrg. 3 (1983), p. 15-17.

 

POLEMIEKEN  –  INTERVIEWS  –  POLITIEKE BIJDRAGEN

POLEMIEKEN

 • Dubbel misverstand? // In : Nieuwe Stemmen. –Jrg. 10 (1954), p. 253-254.
 • Het geval de Roover // In : Nieuwe Stemmen. –Jrg. 10 (1954), p. 254-256.
 • Over ‘rijmelarij en woestenij’// In : Beeld. –Jrg. 1 (1955) nr. 2, p. 14-18.
 • Een woordje ‘Boekuil’ // In : Nieuwe Stemmen. –Jrg. 11 (1955), p. 224-225.
 • Een andere echo over ‘Nieuwe Stemmen’ // In : Nieuwe Stemmen. –Jrg. 12 (1952), p. 52 –Getekend “M.”

INTERVIEWS

 • De kreatieve richting in ‘Nieuwe Stemmen’: interview met Lieven Rens // In : Nieuwe Stemmen. –Jrg. 25 (1968/’69) nr. 5, p. 146-156. –Lustrumnr.
 • Vondel, een interessante vent : gesprek met Marijke van Hee, Clement Caremans en Johan Vanhecke // In : Tmuzet. –Jrg. 2 (1979) nr. 16, p. 4-9.
 • Lieven Rens over P.C. Hooft in het onderwijs, jongerenpoëzie en Lieven Rens / interviewer Luc Hanegreefs // In : Tmuzet. –Jrg. 4 (1981) nr. 35, p. 4-11.

POLITIEKE BIJDRAGEN

Vanaf 1954 heeft Lieven Rens onder het pseudoniem L. Deraedt een Politiek overzicht België

geschreven in het tijdschrift Streven. Zijn eerste bijdrage verscheen in Streven Jrg. 21 (1954) nr. 1, p. 383-384 en daarna in elk nummer t.e.m. Jrg. 28 (1961) nr. 9, p. 899-900

 • Theo Lefèvre : zijn jeugd en eerste politieke jaren // In : Theo Lefèvre : Minister van Staat / Jozef Sterck, Erik Vermeire, … [et al.]. –Antwerpen : Rockox, 1968. –p. 5-18.
 • Leo Tindemans : een levensweg vol verrassingen / Noël de Winter ; vert. Lieven Rens. –Brussel : Labor, 1980. –106 p. –(Straatsburgers)
 • Politicus van het jaar // In : De Standaard. –13-03-1980
 • Op eenzame hoogte // In : De Standaard. –19-11-1981
 • Vlaanderen mag niet ondergaan // In : De Standaard. –15-02-1982
 • Uit een geschiedenisboek van het jaar 2050 // In : De Standaard. –17-11-1982

 

RECENSIES

IN WETENSCHAPPELIJKE TIJDSCHRIFTEN

 • Grübler und Rebellen : Studien zum europäischen Märtyrerdrama des 17. Jahrhunderts // In : Leuvense Bijdragen, Bijblad. –Jrg. 56 (1967), p. 148-154.
 • Die Niederlande und die Anfänge der Barocklyrik in Deutschland // In : Spiegel der Letteren. –Jrg. 10 (1967/’68), p. 225-227.
 • Kostelick mal en Oogentroost van Constantijn Huygens // In : Spiegel der Letteren. –Jrg. 10 (1967/’68), p. 227.
 • Warenar // In : Spiegel der Letteren. –Jrg. 10 (1967/’68), p. 228.
 • Bloemlezing uit de brieven van P.C. Hooft // In : Spiegel der Letteren. –Jrg. 10 (1967/’68), p. 228-229.
 •  Costers Boere-Klucht van Teeuwis de Boer, en met Juffer van Grevelinckhuysen // In : Spiegel der Letteren. –Jrg. 10 (1967/’68), p. 229-230.
 • Vondels Jeptha of Offerbelofte :treurspel // In : Spiegel der Letteren. –Jrg. 10 (1967/’68), p. 230-231.
 • Abraham de Koning : tragi-comedie over de doodt van Henricus de Vierde, koning van Vrancrijk en Navarrae // In : Spiegel der Letteren. –Jrg. 10 (1967/’68), p. 307-309.
 • Pieter Langendijk, Xantippe of het Booze Wijf des Filozoofs Sokrates : blijspel // In : Spiegel der Letteren. –Jrg. 10 (1967/’68), p.309-310.
 • Uit de republiek der Letteren // In : Spiegel der Letteren. –Jrg. 10 (1967/’68), p. 311.
 • Guido Gezelle tegenover het dichterschap : poëziebeleving bij Guido Gezelle // In : Streven. –Jrg. 21 (1967/’68), p. 725-726.
 • Deutsch-Niederländische Beziehungen in der Literatur des 17. Jahrhunderts // In : Spiegel der Letteren. –Jrg. 11 (1968/’69), p. 225-227.
 • Rodd’rick ende Alphonsus // In : Spiegel der Letteren. –Jrg. 11 (1968/’69), p. 227-229.
 • Jan Klaaz of Gewaande Dienstmaagt // In : Spiegel der Letteren. –Jrg. 11 (1968/’69), p. 229-230.
 • Funeraire poëzie in de Nederlandse renaissance // In : Leuvense Bijdragen, Bijblad. –Jrg. 58 (1969), p. 73-79.
 • Twaalf Studies // In : Spiegel der Letteren. –Jrg. 12 (1969/’70), p. 35-36.
 • Literatuur-historie bij een Meilied van Hooft // In : Spiegel der Letteren. –Jrg. 12 (1969/’70).
 • W.A.P. Smit-nummer // In : Spiegel der Letteren. –Jrg. 12 (1969/’70), p. 37.
 • Ethiek en moraal // In : Spiegel der Letteren. –Jrg. 12 (1969/’70), p. 37-39.
 • Vondelstudies // In : Spiegel der Letteren. –Jrg. 12 (1969/’70), p. 39-40.
 • Bloemlezing uit de “Over-Ysselsche Sangen en Dichten”van Jacobus Revius // In : Spiegel der Letteren. –Jrg. 12 (1969/’70), p. 308-309.
 • Vondels Joseph in Dothan // In : Spiegel der Letteren. –Jrg. 12 (1969/’70), p. 309-310.
 • Hooft en Dia // In : Spiegel der Letteren. –Jrg. 12 (1969/’70), p. 311-312.
 • Gezelliana en Verschaeviana // In : Spiegel der Letteren. –Jrg. 13 (1970/’71), p. 235-236.
 • Memoraal van Bredero : documentaire van een dichterleven // In : Spiegel der Letteren. –Jrg. 12 (1969/’70), p. 213-214.
 • Rondom Bredero : een viertal verkenningen // In : Spiegel der Letteren. –Jrg. 13 (1970/’71), . p 214-215.
 • Geschiedenis van het drama en van het toneel in Nederland // In : Spiegel der Letteren. –Jrg. 13 (1970/’71), p. 310-312.
 • Bloemlezing uit Vondels lyriek // In : Spiegel der Letteren. –Jrg. 14 (1972), p. 86-87.
 • Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde (deel 2) (5e geh. herz. dr.) // In : Spiegel der Letteren. –Jrg. 14 (1972), p. 170-177.
 • De Zwetser : de ‘mof’ in de Nederlandse blij- en kluchtspelen uit de 17e en 18e eeuw // In : Spiegel der Letteren. –Jrg. 14 (1972), p. 177-178.
 • Jacobus van Lodensteins Uit-spanningen : bloemlezing // In : Spiegel der Letteren. –Jrg. 14 (1972), p. 178-179.
 • Die Entstehung des lyrischen Ich // In : Spiegel der Letteren. –Jrg. 14 (1972), p. 179-181.
 • Het dichterschap van Hubert Korneliszoon // In : Leuvense Bijdragen. –Jrg. 61 (1972), p. 60-63.
 • Sonnetten en Reden van de Waerdicheit der poëzie // In : Spiegel der Letteren. –Jrg. 14 1973), p. 158-159.
 • G.A. Bredero’s Over -gesette Lucelle // In : Spiegel der Letteren. –Jrg. 15 (1973), p. 235-238.
 • G.A. Bredero’s Stommen ridder // In : Spiegel der Letteren. –Jrg. 14 (1973), p. 158
 • G.A. Bredero’s Griane // In : Spiegel der Letteren. –Jrg. 15 (1973/’74), p. 280-285.
 • Literature of the Low Countries // In : Spiegel der Letteren. –Jrg. 15 (1973/’74), p. 308-310.
 • Don Quichot op de bruiloft van Kamacho // In : Spiegel der Letteren. –Jrg. 16 (1974), p. 295-297.
 • Het Judith-thema in de Nederlandse letterkunde // In : Leuvense Bijdragen. –Jrg. 63 (1974), p. 401-404.
 • Dramatische struktuur in tweevoud // In : Spiegel der Letteren. –Jrg. 17 (1975), p. 51-55.
 • Granida // In : Spiegel der Letteren. –Jrg. 17 (1975), p. 151.
 • Bredero’s ridder Rodderick // In : Spiegel der Letteren. –Jrg. 17 (1975), p. 215-217.
 • Lucifer : treurspel // In : Spiegel der Letteren. –Jrg. 18 (1975), p. 217-220.
 • G.A. Bredero’s Kluchten // In : Spiegel der Letteren. –Jrg. 18 (1976), p. 46-47.
 • Toneelwerken // In : Spiegel der Letteren. –Jrg. 18 (1976), p. 47-57.
 • Gebroeders : treurspel // In : Spiegel der Letteren. –Jrg. 18 (1976), p. 269-276.
 • De literaire theorieën van Daniël Heinsus // In : Spiegel der Letteren. –Jrg. 19 (1977), p. 62-67.
 • Het moordadich stuck van Balthasar Gerards, begaen aen den Doorluchtighen Prince van Oraignnen (1584) // In : Spiegel der Letteren. –Jrg. 19 (1977), p. 307-309.
 • Het daghet uyt den Oosten // In : Spiegel der Letteren. –Jrg. 19 (1977), p. 310-318.
 • Scenarium : Nederlandse reeks voor theaterwetenschap : deel 1 // In :Spiegel der Letteren. –Jrg. 20 (1978), p. 137-139.
 • De wiskunstenaars, of ’t Gevluchte juffertje : kluchtspel // In : Spiegel der Letteren. –Jrg. 20 (1978), p. 144-145.
 • Aenleidinge ter Nederduitsche dichtkunste // In : Spiegel der Letteren. –Jrg. 20 (1978), p. 310.
 • Verloofde koningsbruidt // In : Spiegel der Letteren. –Jrg. 20 (1978), p. 311-312.
 • Den Bosch bedwongen : zegezang ter eere van Frederik Henrick // In : Brabantia. –Jrg. 28 (1979), p. 214.
 • Kretis Louwen, of Alexander de Groote op het poëziemaal : kluchtig blyspel // In : Spiegel der Letteren. –Jrg. 21 (1979), p. 70-71.
 • Ten huize van … nr. 15 // In : Spiegel der Letteren. –Jrg. 21 (1979), p. 80.
 • G.A. Bredero’s Boertigh, amoreus en aendachtigh Groot Liedboeck // In : Spiegel der Letteren. –Jrg. 21 (1979), p. 219-223.
 • Gebruik en misbruik des toneels // In : Spiegel der Letteren. –Jrg. 21 (1979), p. 224-225.
 • Literature of the Low Countries (2nd rev. ed.) // In : Spiegel der Letteren. –Jrg. 22 (1980), p. 123.
 • G.A. Bredero’s Schyn-heyligh // In : Spiegel der Letteren. –Jrg. 22 (1980), p. 137-141.
 • G.A. Bredero’s Boertigh, amoreus en aendachtigh Groot Liedboeck : de melodieën van Bredero’s liederen // In : Spiegel der Letteren. –Jrg. 22 (1980), p. 254-255.
 • Den heer is betoovert, en de juffer is behext ; De schoone dwaalstar, of De vereenigde geliven ; De vruchtbaare juffer // In : Leuvense Bijdragen. –Jrg. 70 (1980) nr. 242-244.
 • De mystieke lyriek van Lucas van Mechelen (1595/’96-1652) // In : Leuvense bijdragen. –Jrg. 70 (1981), p. 238-241.
 • Amsterdams toneel in het begin van de Gouden Eeuw // In : Spiegel der Letteren. – Jrg. 25 (1983), p. 313-315.
 • Haagsche Broedermoord of Dolle Blijdschap // In : Spiegel der Letteren. – Jrg. 25 (1983), p. 316-318.
 • Literaturgeschichtschreibung ohne Schulingsauftrag // In : Leuvense Bijdragen. –Jrg. 73 (1984), p. 226-227.
 • Das Jezuiten-drama im deutschen Sprachgebiet (Band 2) // In : Leuvense Bijdragen. –Jrg. 73 (1984), p. 248-250.

IN NIEUWE STEMMEN

In dit tijdschrift schreef Lieven Rens talrijke korte recensies, vaak verwerkt in een poëziekroniek, over werken van:

 • Kees Meekel // In : Nieuwe Stemmen. –Jrg. 7 (1951), p. 158-159
 • H.A. Overstreet // In : Nieuwe Stemmen. –Jrg. 7 (1951), p. 90-91
 • Adriaan Magerman // In : Nieuwe Stemmen. –Jrg. 7 (1951), p. 92
 • Edzard Schaper // In : Nieuwe Stemmen. –Jrg. 7 (1951), p. 141-142
 • Gery Helderenberg, Simon Vestdijk, Poëtisch Akkoord, Marcel Brauns, Roel
 • Houwink [en] Hans Melen // In : Nieuwe Stemmen. –Jrg. 13 (1957), p. 140-141
 • Marcel Pira, Pieter Aerts [en] Jan van Breyvelde // In : Nieuwe Stemmen. –Jrg. 13 (1957), p. 142
 • Renaat de Vos [en] Jan Veulemans // In : Nieuwe Stemmen. –Jrg. 13 (1957), p. 156
 • Marc Eemans // In : Nieuwe Stemmen. –Jrg. 13 (1957), p. 160
 • Ferdinand Bruckner // In : Nieuwe Stemmen. –Jrg. 13 (1957), p. 243
 • Aart van Vierland, Albert Speeckaert, Zuster Lutgardis, Paul van Campe [en] Robert
 • Foulon // In : Nieuwe Stemmen. –Jrg. 13 (1957), p. 338-341
 • Robert Franquinet, Frans Babylon, Claude Corban, Mark Donckers, Jan vander
 • Hoeven, Rudolf van de Perre [en] Frans Vierstraete // In : Nieuwe Stemmen. –Jrg. 14 (1957), p. 37-38
 • Marcel van de Velde // In : Nieuwe Stemmen. –Jrg. 14 (1957), p. 38
 • Johan Daisne // In : Nieuwe Stemmen. –Jrg. 14 (1958), p. 116-118
 • Pol le Roy [en] Gery Helderenberg // In : Nieuwe Stemmen. –Jrg. 14 (1958), p. 180-183
 • B.F. van Vlierden // In : Nieuwe Stemmen. –Jrg. 29 (1972/’73), p. 217-219
 • Mia van der Haegen // In : Nieuwe Stemmen. –Jrg. 30 (1973/’74), p. 188-189
 • Bert Decorte // In : Nieuwe Stemmen. –Jrg. 31 (1975), p. 97-101
 • Paul Konrad Kurz // In : Nieuwe Stemmen. –Jrg. 31 (1975), p. 248-250
 • François Villon // In : Nieuwe Stemmen. –Jrg. 31 (1975), p. 250-251
 • Pol le Roy [en] Erik van Ruysbeek // In : Nieuwe Stemmen. –Jrg. 38 (1977/’78), p. 3-8

IN KRANTEN EN TIJDSCHRIFTEN

Tussen 1960 en 1969 schreef Lieven Rens in De Nieuwe Gids talrijke bijdragen over Nederlandse, Engelse en Duitse Literatuur.
Van 1979 tot 1983 verschenen een veertigtal boekbesprekingen van zijn hand in De Standaard der Letteren waarvan o.a.:

 • Hadewijch op een laag pitje // In : De Standaard der Letteren. –(12-02-1983) nr. 1605, p. 1
 • Van Eeden spilfiguur // In : De Standaard der Letteren. –(05-03-1983) nr. 1608, p. 3
 • Vondel en zijn stad // In : De Standaard der Letteren. – (09-04-1983) nr. 1613, p. 1
 • Leve de middeleeuwen // In : De Standaard der Letteren. –(04-06-1981) nr. 1621, p. 1
 • Boutens’ geheim onthuld // In : De Standaard der Letteren. –(06-08-1983) nr. 1630, p. 3
 • Panorama of panopticum // In : De Standaard der Letteren. –(03-09-1983) nr. 1634, p. 3

Daarnaast leverde hij losse bijdragen en boekbesprekingen voor De Periscoop, Onafhankelijk maandblad voor kunst en cultuur, De Spectator, Het Volk en voor de BRT.