home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Putman, Palmer

Maakt deel uit van:

Palmer Putman

Waregem, 3 januari 1870 – Waregem, 2 januari 1910

  Uitgever, boekhandelaar, toneelschrijver
Mentor van
Waregemse rederijkerskring ‘Kunst en Eendracht’
Directeur Gemeentelijke Muziekschool en componist.

 

BIOGRAFIE

3 januari 1870: Geboren te Waregem

 • Zoon van een vlaskoopman-slager-herbergier.
 • Heeft van  kindsbeen af interesse voor muziek en toneel. Zo begint hij al spoedig zelf toneel te schrijven en te componeren.
 • Actief in de Waregemse rederijkerskring ‘Kunst en Eendracht’.

1892: Pas toen een jongere broer als slager in het levensonderhoud van het gezin kon voorzien, kan hij gaan studeren aan het conservatorium van Gent.

1893:  Wordt aangesteld tot directeur van de Gemeentelijke Muziek School te Waregem, een functie die hij vervult tot 1902.

Hij opent een boek- en muziekhandel en vult het gezinsinkomen aan als uitgever van toneelwerken en…makelaar in verzekeringen.

1899: Huwt een tweede maal met Elvira Callens, met wie hij 5 kinderen krijgt.

7 juni 1900: Geboorte van zijn eersteling Willem Putman die zelf ook een belangrijk Vlaams (toneel)schrijver  zal worden. (zie: Willem Putman)

1900: Start van het uitgeversfonds voor toneelwerken.

 • Het begint met de uitgave van het toneelblad ‘Onze kringen’ en van toneelwerken van bescheiden talenten als Pieter Pauwels (Een een is een een ,1903) Pieter Kints (Wroeging, 1904), Jac. Ballings (De speelduivel 1910) en natuurlijk Palmer zelf (Werkerseer, 1903; Wroeters, 1903; De jonge weduwe 1904; Broodnijd, 1907)
 • In de loop der tijden verspreidt het ‘Tooneelfonds Palmer Putman’ honderden toneelwerken over heel Vlaanderen, zowel eigen uitgaven als die uit andere fondsen. Het fonds blijft actief tot na de tweede wereldoorlog, toen het onder meer nog een toneelstukje van Floris Putman (Bernardientje van Blankenberge, 1946) publiceerde en ook  bijdroeg tot de verspreiding van de romans ‘Christine Lafontaine’, (1947), ‘Mevrouw Pilatus ‘  (Uitgever Piet Vinck te Antwerpen) waarmee Willem Putman na de  repressiejaren een nieuwe literaire carrière poogde op te bouwen.

Hij is tevens dirigent van de Harmonie Sint-Cecilia.

 • Componisten als Robert Herberighs ( Mijn Huizeke) en A. van Aalst (Mijn hutteke zoet) maakten van  sommige van zijn liedteksten gebruik.
  • Mijn huizeken : lied [voor 1 stem en piano] / woorden van Palmer Putman, muziek van Robert [Henri] Herberigs.
   • Partituur (4 p.) : mus. ; 30 cm + & partij [1] p.
   • Uitgever: Waereghem : Wwe Palmer Putman, s.d.
  • Mijn hutteken zoet ! : lied [voor 1 stem en piano] / woorden van Palmer Putman, muziek van A. Van Aalst
   • Partituur (2 p.) : mus.
   • Uitgever: Waereghem : Wwe Palmer Putman, s.d.

Palmer Putman voorziet zelf de muziek van De Boerenkrijg  Zegezang (C. Huys), hij schreef ook diverse eenakters en een zangspel ‘Breidel en De Coninck’, getoonzet door A. Verbrugghen.

1901: Geboorte van een dochter Julia Putman.

 • Ze is een dynamische Vlaamse voorvechtster, die deel uitmaakt van het comité ter Vervlaamsing van de Gentse Rijksuniversiteit. In de twintiger jaren zeer actief in de Katholieke Vlaamse Meisjesbeweging. In 1926 trekt ze als missiezuster der dames kanunnikessen v/d H. Augustinus naar India. Ze wordt er overste van de “Sacred Heart Training School te Sriviliputtur, waar ze overlijdt. Ze schrijft “De Brahmaanse weduwe” en “Kinderen in Travancore”.

27 december 1902: Geboorte van Floris Putman.

 • Floris Putman wordt onderpastoor te Wenduine en St.-Eloois-Vijve. Hij schrijft enkele toneelstukken en reisindrukken.

2 januari 1910: Palmer Putman overlijdt te Waregem.

Epiloog

Na de vroege dood van Palmer Putman, zet de weduwe  (Harelbeke 1871 – Kortrijk 1951) de  boekhandel te Waregem voort, tot ze in 1930 in Wenduine gaat wonen, waar haar zoon Floris tot onderpastoor was benoemd,; ze verhuist in 1935 naar Brugge, vandaar naar Sint-Eloois Vijve en tenslotte naar Kortrijk. Op de vele wisselende adressen wordt het ‘Tooneelfonds Palmer Putman’ voortgezet.

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Websites

 

BIBLIOGRAFIE

Woordje vooraf

 • Na het chronologisch overzicht volgt een overzicht van zijn toneelwerken alfabetisch op titel.

De bibliografische gegevens werden onder meer nagekeken bij

 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience – Antwerpen.
 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles.

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klikt u op de foto.

 A.    Chronologisch overzicht

 Jaar Titel   Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk 
 1890  De telefoon. Blijspel met zang in één bedrijf. (theatertekst)

 

 Antwerpen: L. Janssens & Zonen, Drukkers-Uitgevers, Carnotstr. 125.    -32p.

Afmetingen: 17.50 x 11
Reeks: Vlaamsche Tooneelverzameling van Lodewijk Janssens voor mannen alleen – Antwerpen vol. 23, 2de jg., aflevering 11

 1891  Mijnheer is op reis. Blijspel met zang in 1 bedrijf. (theatertekst)

1910: 2de druk bij Uitgeversfirma L. J. Janssens & Zonen
1925: 3de druk bij Uitgeversfirma L. J. Janssens & Zonen, reeks: Vlaamsche Tooneel-verzameling Gebroeders Janssens, Antwepen, vol 31

Antwerpen: L. Janssens & Zonen, Drukkers-Uitgevers, Carnotstr. 125.   -24p.

Afmetingen: 17.50 x 11.30

 1892  Breidel en De Coninck. Historisch drama in 4 bedrijven en 5 tafereelen. (theatertekst)

Muziek: A. Verbrugghen.
1921: 2de uitgave bij Puman Palmer te Waereghem.
 Waereghem: Gedrukt bij Du Catillon & Zonen. -37p.

Afmetingen: 21.40 x 14.40

 1892  Clown en neef. Blijspel met zang in één bedrijf. (theatertekst)

 Antwerpen: L. Janssens & Zonen, Drukkers-Uitgevers, Carnotstr. 125.   -24p.

Afmetingen: 17.50 x 11
Reeks: Vlaamsche tooneelverzameling van Lodewijk Janssens voor mannen alleen. – Antwerpen; vol. 48, 4de jg., 12de afl.
 1892  Mijnheer Vliermans gaat trouwen!  Blijspel in één bedrijf. (theatertekst)

 Antwerpen: L. Janssens & Zonen, Drukkers-Uitgevers, Carnotstr. 125.  -28p.

Afmetingen: 18 x 11.50
Reeks: Vlaamsche tooneelverzameling van Lodewijk Janssens voor mannen alleen. – Antwerpen; vol. 49, 5de jg., 1ste afl.

1892 ’t Was voor de stad. Blijspel met zang in één bedrijf. (theatertekst)

Met muziek met begeleiding van piano, getoonzet door Mr A. Verbrugghen.

Waereghem : Drukkerij der kinders Suetens. -26p.

 

 1892   ’t Was voor de meid. Blijspel met zang in éen bedrijf. (theatertekst)

Met muziek met begeleiding van Piano, getoonzet door Mr A. Verbrugghen.

 Waereghem : Drukkerij der kinders Suetens. -26p.

Afmetingen: 17.50 x 11.50

 1893  Miss Topsy! Blijspel met zang in éen bedrijf. (theatertekst)

Muziek: A. Verbrugghen.
1912: 2de druk bij Palmer Putman te Waereghem.
Waereghem: Gedrukt bij Du Catillon & Zonen, Kortrijkstraat, 43. -25p.

Afmetingen: 17 x 12.80

 1894  Mijnheer Achiel! Oorspronkelijk blijspel met zang in één bedrijf (zonder vrouwenrollen). (theatertekst)

Muziek: A. Verbrugghen.
 Waereghem: Gedrukt bij Du Catillon & Zonen, Kortrijkstraat, 43. -37p.

Afmetingen: 18.20 x 13.80

 1895  Boem ! Blijspel met zang in één bedrijf (zonder vrouwenrollen). (theatertekst)

1906: Heruitgave bij Drukkerij Vermeersch te Waereghem.

 Waereghem: Gedrukt bij Du Catillon & Zonen, Kortrijkstraat, 43.  -22p.
 1896  Een anarchist! Oorspronkelijk blijspel met zang in éen bedrijf. (theatertekst)

 Gent: Drukkerij A. De Vestel. -16p.

Afmetingen: 20.50 x 13.30

1896 Stanley. Blijspel met zang en éen bedrijf. (theatertekst)

Gent: Drukkerij A. De Vestel. -16p.

Afmetingen: 20.50 x 13.30

1897 Het geheim van den zinnelooze. Drama in 4 bedrijven (zonder vrouwenrollen). (theatertekst)

Waereghem: Boekhandel Palmer Putman. -30p.

Afmetingen: 20.50 x 13.30
Sneldrukkerij  J. De Coutere ; Wacken
1897 Groeninghe! Vaderlandsch drama in vier bedrijven en zes tafereelen. (theatertekst)

Waereghem: Boekhandel Palmer Putman. -34p.

Afmetingen: 21.80 x 13.80
Sneldrukkerij  J. De Coutere ; Wacken
1897 De huurling van nr 18. Blijspel met zang in één bedrijf. (theatertekst)

Waereghem: Boekhandel Palmer Putman. -24p.

Afmetingen:16.50 x 10
Sneldrukkerij  J. De Coutere ; Wacken
1897 Lastige geburen! Blijspel met zang in éen bedrijf. (theatertekst)

Waereghem: Boekhandel Palmer Putman. -24p.

Afmetingen: 16.50 x 10
Sneldrukkerij  J. De Coutere ; Wacken
1898 Op moeders graf. Drama. (theatertekst)

Waereghem: Boekhandel Palmer Putman. -38p.

Afmetingen: 20.50 x 13.50
Sneldrukkerij  J. De Coutere ; Wacken
1899 Vergeten en vergeven !… Drama in drie bedrijven (zonder vrouwenrollen). (theatertekst)

Veelvuldig herdrukt. 2de druk 1900 – 9de druk 1935.

Waereghem: Boekhandel Palmer Putman. -41p.
1900 Studentenknepen. Kluchtspel met zang in éen bedrijf zonder vrouwenrollen. (theatertekst) Waereghem: Boekhandel Palmer Putman. -18p.

Afmetingen: 20 x 13.50

1901 Eert vader en moeder. Drama in drie bedrijven. (theatertekst) Waereghem: Boekhandel Palmer Putman. -46p.
1903 Werkerseer. Drama in drie bedrijven. (theatertekst)


1921: 2de druk ibidem

Waereghem: Boekhandel Palmer Putman. -56p.

Afmetingen: 19 x 13.50
Reeks: Tooneelfonds Palmer Putman. – Waereghem; vol. 1903: 1
Druk: drukkerij P. Vermeersch
1903 Woorden zijn geene oorden. Satirisch blijspel in één bedrijf. (theatertekst)

Waereghem: Boekhandel Palmer Putman. -20p.

Afmetingen: 20 x 13

1903 Wroeters. Drama in drie bedrijven. (theatertekst) Waereghem: Boekhandel Palmer Putman. -60p.

Druk: Drukkerij P. Vermeersch-Desmet
1903 Van één tot duizend… Blijspel in één bedrijf met vrouwenrollen. (theatertekst)

1911: 2de uitgave bij Tooneelfonds Palmer Putman te Waereghem.
1924:
 3de uitgave bij Tooneelfonds Palmer Putman te Waereghem; Tooneelfonds Palmer Putman

Waereghem: Boekhandel Palmer Putman . -37p.

Druk: Drukkerij J. van Lantschoot-Moens, Dendermonde.
1904 De jonge weduwe. Tooneelspel in twee bedrijven. (theatertekst)

Nota: Dit  toneelstuk werd in 1905 in een herwerkte versie uitgebracht onder de titel ‘De briefdrager’

Waereghem: Boekhandel Palmer Putman. -35p.

Afmetingen: 20.40 x 13.70
Druk: Drukkerij P. Vermeersch-Desmet (Groote Markt N° 10, Waereghem).
1905 De briefdrager. Drama. (theatertekst)

Nota: Herwerkte versie van het in 1904 uitgebrachte toneelstuk ‘De jonge weduwe’

Waereghem: Boekhandel Palmer Putman. -65p.

Afmetingen: 20 x 13.50 (ingenaaid – papieren kaft)
Reeks: Tooneelfonds Palmer Putman. – Waereghem; vol.
1907 Broodnijd! Drama in drie bedrijven. (theatertekst)

  

1924: 2de uitgave bij Tooneelfonds Palmer Putman te Waereghem;

Waereghem: Boekhandel Palmer Putman. -56p.

Afmetingen: 22 x 14.40
Reeks: Tooneelfonds Palmer Putman. – Waereghem; vol. 1907: 1
Druk: Drukkerij Demarrez-Debruyne ; Aerseele.
1909 Geldkoorts. Drama in drie bedrijven. (theatertekst)

 

Nota: Het toneelstuk werd in 1910 opnieuw uitgegeven onder de titel ‘De booze begeerte’.

Waereghem: Boekhandel Palmer Putman. -51p.

Afmetingen: 21 x 13.50 (ingenaaid – papieren kaft)
Reeks: Tooneelfonds Palmer Putman. – Waereghem; vol. 1909: 2
1910 De booze begeerte.  Drama in drie bedrijven. (theatertekst)

  

Nota: Heruitgave van het toneelstuk ‘Geldkoorts’ uit 1909

Waereghem: Boekhandel Palmer Putman. -56p.

Afmetingen: 22 x 14.60
Reeks: Tooneelfonds Palmer Putman. – Waereghem; vol. 1910: 1
1910 Om beters wil. Blijspel in één bedrijf. (theatertekst) Waereghem: Boekhandel Palmer Putman . -31p.

Druk: Drukkerij E. De Lantsheer, Temsche.

 

B.    Bibliografie  alfabetisch op titel

 • Een anarchist. Blijspel in 1 bedrijf. (1896)
 • Boem. Blijspel in 1 bedrijf. (1895)
 • De booze begeerte. Drama in 3 bedrijven. (1910)
 • Breydel en De Coninck. Drama in 4 bedrijven en vijf tafereelen. (1892).
 • De briefdrager. Drama in 3 bedrijven. (1905)
 • Broodnijd. Drama in 3 bedrijven. (1907)
 • Clown en neef. Blijspel in 1 bedrijf. (1892)
 • Eert vader en moeder. Drama in 3 bedrijven. (1901)
 • Het geheim van den zinnelooze. Drama in 4 bedrijven. (1897)
 • Geldkoorts. Drama in 3 bedrijven. (1909)
 • Groeninghe. Drama in 4 bedrijven. (1897)
 • De huurling van nr 18. Blijspel in 1 bedrijf. (1897)
 • De jonge weduwe. Tooneelspel in 2 bedrijven. (1904)
 • Lastige geburen. Blijspel in 1 bedrijf. (1897)
 • Mijnheer Achiel. Blijspel in 1 bedrijf. (1894)
 • Mijnheer is op reis. Blijspel in 1 bedrijf. (1891)
 • Miss Topsy. Blijspel in 1 bedrijf. (1893)
 • Mr. Vliermans gaat trouwen. Blijspel in 1 bedrijf. (1892)
 • Om beters wil. Blijspel in 1 bedrijf. (1910)
 • Op moeders graf. Drama in 3 bedrijven. (1898)
 • Stanley. Blijspel in 1 bedrijf. (1896)
 • Studentenleven. Klucht in 1 bedrijf. (1900)
 • De telefoon. Blijspel in 1 bedrijf. (1890)
 • ’t Was voor de meid. Blijspel in 1 bedrijf. (1892)
 • Van één tot duizend… Blijspel in één bedrijf met vrouwenrollen. (1903)
 • Vergeten en vergeven. Drama in 3 bedrijven. (1899)
 • Werkerseer. Drama in 3 bedrijven. (1903)
 • Woorden zijn geene oorden: satirisch blijspel (1903)
 • Wroeters. Drama in 3 bedrijven. (1903)