home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Putman, Willem

Maakt deel uit van:

Willem Putman

ca 1926

Waregem, 7 juni 1900 – Brugge, 3 september 1954

Toneel- en romanschrijver
Schreef een vijftal toneelstukjes onder de pseudoniem W. Hegeling

Betrokken bij de culturele collaboratie

Na 1945 schreef hij verschillende populaire romans onder de pseudoniem Jean du Parc

BIOGRAFIE

7 juni 1900: Willem Putman werd geboren in het West-Vlaamse Waregem.

 • Zijn vader, Palmer Putman  (1870-1910) was actief in de Waregemse rederijkerskring “Kunst en Eendracht” en opende zo voor de jonge Willem de deur tot de kunst. Op z’n twaalfde kon Willem ondanks de dood van zijn vader toch school lopen in het St. Amanduscollege te Kortrijk. Na het vijfde jaar bleef hij thuis om in zijn vaders toneelboekenwinkel te werken.

1910: Vader Putman overlijdt. Zijn moeder Elvira Callens neemt de boekhandel en het toneelfonds over. Ondanks de dood van zijn vader kan hij toch school lopen in het St. Amanduscollege te Kortrijk

Vormend moet alleszins het haast vanzelfsprekende contact geweest zijn met intellectuelen, schrijvers en kunstenaars die een rol speelden in de Vlaamse Beweging. Huisvrienden waren onder meer de paters Desiderius Stracke en Jules Callewaert, de legendarische priester-leraar Hugo Verriest en eveneens Stijn Streuvels.

1912-1917: Na de poësis in het St. Amandscollege te Kortrijk, zet hij zijn humaniora studies stop om te gaan helpen in de boekhandel.

Het jaar daarop – op z’n 18e – schrijft hij z’n eerste toneelstukjes, die de tand des tijds echter niet doorstaan hebben.

INTERBELLUM

Willem Putman zet zijn eerste passen in de literatuur met toneelstukken onder het pseudoniem W. Hegeling, een pseudoniem dat hij had ontleend aan het versdrama Gudrun van Albrecht Rodenbach.

 • De keuze van dit pseudoniem is niet geheel toevallig. Putman is een katholiek flamingant, die zich geleidelijk aan zou ontpoppen als lid van de rebelse, strijdbaar-Vlaamse generatie.
 • Na de oorlog 1914-1918 zou hij zich steeds meer vereenzelvigen met de volgens hem door de Belgische staat vaak onnodig hard gestrafte ‘collaborateurs’, in zijn ogen voor het merendeel idealisten en helden.
 • Het is een houding die in de aanloop naar de tweede wereldoorlog geleidelijk aan zal radicaliseren.

1920: Zijn eerste succes behaalt hij met Het oordeel van Olga. Het is een striemende aanklacht tegen een patriottisch gerecht dat niet streng genoeg kon optreden tegen hervormingsgezinde Vlamingen met een politiek en sociaal ideaal, maar het incivisme van de oorlogswoekeraars en andere profiteurs vaak ongemoeid liet.

 • Wegens het beledigende karakter “jegens officieren van het Belgisch leger en van onze verbondenen”, wordt de opvoering ervan door Het Vlaamsche Volkstooneel op verschillende plaatsen verboden.

1921: Doorbraak met Het Stille Huis (1921) dat wordt opgevoerd in de Koninklijke Vlaamse Schouwburg.

1922: Na het zien van Herman Teirlincks revolutionaire stuk ‘De Vertraagde Film’ breekt hij met de klassieke toneelbenadering zoals hij die tot dan heeft beoefend.

 • Putman is gefascineerd door de formele vernieuwing van Herman Teirlinck en gaat onder diens invloed de expressionistische kant op. Nu laat hij duidelijk de klemtoon vallen op vorm in plaats van op inhoud.
 • Maar algauw keert hij zich van het expressionisme af en gaat zijn eigen stijl ontwikkelen.

Achtergrond: De interbellumjaren in Kortrijk – vanaf 1922 tot 1944 – kenden een intens cultureel netwerk rond De Kortrijkse Kunstwerkstede Gebroeders De Coene, een internationaal gerenommeerde fabriek voor meubels en ander schrijnwerk, tapijten en lichtarmaturen. Hun fameuze ‘maandagtafels’ (onder impuls van Seppe De Coene) brachten een heel divers gezelschap samen rond een copieus middagmaal, gevolgd door een avondlijk diner. Ook Willem Putman was een vaste invité.

1922-1926: Werkzaam als ambtenaar bij de vertaaldienst van het Ministerie van Justitie, wat hem een behoorlijk salaris verschaft en veel vrije tijd om zich te kunnen ontwikkelen tot productief auteur.

1923: Putman wordt toneelcorrespondent van de Nieuwe Rotterdamsche Courant en levert bijdragen aan talrijke bladen en tijdschriften  o m aan ‘Hooger Leven’.

 • Een keus uit die artikelen is gebundeld in Toneelgroei (1927), Het Tooneel na Ibsen (1936) en Tooneeldagboek 1928-1938 (1938).

1926-1944: Inspecteur der Openbare Boekerijen bij het Ministerie van Openbaar Onderwijs. (West-Vlaanderen).

Na een crisis in het theater in de jaren ’30 ontpopt de toneelschrijver zich als romancier met o.a. Vader en Ik. (1933)

1938: Houdt een lezing op een congres van de Duits-Vlaamse Arbeidsgemeenschap.

WERELDOORLOG II

Vóór mei 1940 lieert hij zich nog niet openlijk tot een politieke strekking, maar twee maanden daarna zou de in de tussenoorlogse jaren geradicaliseerde Vlaams-nationalist Willem Putman uitgroeien tot een overtuigde collaborateur.

24 oktober 1940: Het VNV-dagblad Volk en Staat meldt dat Putman stichter-voorzitter  is geworden van een ‘Kortrijkse Kunstenaarskamer’. De opzet van dergelijke Kunstenaarskamers was het Vlaamse cultuurleven beetje bij beetje in nationaal-socialistische richting te sturen.

Tevens werkt hij mee aan de Brüsseler Zeitung.

In de winter van 1941-1942 trekt hij met het toneelgezelschap van Marcel Ameye naar Hamburg waar zijn stuk Mama’s kind wordt opgevoerd in het kader van de Niederdeutsch-Flämische Bühnenwoche.

Hoewel, Putman er geen problemen mee heeft om zijn geloof in een Vlaamse “aard” en zijn verlangen naar een volkse heropstanding in een Nieuwe-Orde context publiekelijk te belijden, een productief auteur van propagandaliteratuur is hij niet geworden. Zijn impact op dat gebied is niet erg groot geweest.

Onder de pseudoniem Halewijn verzorgde hij een wekelijkse column ‘Gesprekken met Jacobus’ in de collaboratiegezinde streekkrant Leieland.

 • In deze bijdragen discussieert Putman als het ware met zichzelf. Enerzijds is hij Jacobus, een zachtmoedig man die eenieder zijn ideeën gunt en een afkeer heeft van oorlog en geweld, anderzijds is er Halewijn, een onbuigzaam aanhanger van de Nieuwe Orde.
 • Zag het er in de zomer van 1940 nog naar uit dat de oorlog de langverwachte revolutie was die Vlaanderen eindelijk groot zou maken, na het rampzalige bombardement van Kortrijk op 26 maart 1944 moet zelfs de keiharde Halewijn toegeven dat zijn enthousiasme niet opweegt tegen de dagelijkse gruwelijke oorlogsrealiteit.

1944: Omwille van zijn culturele collaboratie wordt Putman uit zijn ambt van rijksinspecteur ontzet.

29 november 1945: Het krijgsauditoraat in Gent veroordeelt de schrijver wegens ‘het voeren van propaganda voor de vijand’ tot vier jaar cel en onmiddellijke ontzetting uit zijn burgerrechten. Vooral zijn medewerking aan Leieland wordt hem zwaar aangerekend.

NA WERELDOORLOG II

Eind 1946: Putman wordt vervroegd vrijgelaten uit het hechteniskamp De Wikings, een tot hechteniskamp voor ‘zwarten’ omgebouwde tennisclub gelegen aan de schilderachtige Leie.

 • De kampleiding had hem ondertussen enkele privilegies verleend, zoals een rustige plek om te schrijven, vlakbij de kapel. Daar kwam de roman Christine Lafontaine tot stand, de eerste van een reeks commercieel succesvolle romans.

Juni 1947: Christine Lafontaine verschijnt onder pseudoniem JEAN DU PARC bij de in Antwerpen gevestigde uitgever Piet Vink.

Gemaskerd als Jean du Parc kon hij via zijn succesvolle romans zijn sociale leven weer oppakken.

Juni 1950: Viering van zijn vijftigste verjaardag. Zijn foto prijkt weer in tal van kranten. Men ziet hem omringd door vrienden van wie menigeen eveneens kennis hadden gemaakt met het krijgsgerecht.

Januari 1951: Christine Lafontaine: toneelspel in twee delen (negen taferelen), in een bewerking van  Willem Putman, wordt door de Waregemse Rederijkerskamer ‘Kunst en Eendracht‘ in een regie van Fred Engelen, met Helena van Herck in de titelrol en Willem Putman aan het klavier.

 • In 1974 – ter gelegenheid van de 20ste verjaardag van zijn overlijden – wordt het stuk hernomen door het Westvlaams Theater Antigone Kortrijk ( in het T.A.K. arenatheater zelf van 4 oktober tot 3 november en daarna in talrijke Westvlaamse steden en dorpen), in een bewerking van Noel Poblome, geregisseerd door Bert de Wildeman en met Arla Theys in de rol van Christine.

1952: Het Kortrijkse stadsbestuur geeft hem opdracht om een massaspel te bedenken voor de Guldensporen herdenking van 1952.

Zijn nieuwste roman “Paula van Berkenrode” (1952) wordt een hit, en door het toneelfonds van zijn vader te gelde te maken en zijn huis aan het Astridpark te verkopen, kan hij zich een villaatje in Knokke-Zoute veroorloven.

In zijn werk onder schuilnaam Jean Du Parc komen voornamelijk drie motieven naar voor:

 • Het eerste motief is de muziek, wat te begrijpen is als men weet dat Putman zelf een uitstekend pianist was.
 • De erotiek is het tweede motief. De meeste van zijn romans spelen zich af in een romantische wereld van grote hartstochten, met als hoofdpersonage mooie en begaafde jonge vrouwen die te kampen hebben met hun verlangen naar de bevrediging van hun zinnelijkheid.
 • En het derde motief is de boodschap van mildheid en van goedheid, wellicht als reactie tegen het brutale cynisme van de oorlogsjaren.

3 september 1954: Overlijdt op 54-jarige leeftijd na een korte en hevige ziekte (slokdarmkanker) in het St-Janshospitaal te Brugge.

De toneelschrijver en -criticus Willem Putman ligt begraven in z’n geboortestad Waregem.

Een appreciatie

In zijn bijdrage ‘Het toneel’ aan het boek  ‘Van “Arm Vlaanderen” tot “De voorstad groeit” 1888-1946‘ (Prof. Dr. M. Rutten; Prof. Dr. J. Weisgerber (red.)), zegt Carlos Tindemans op p. 374-375 het volgende:

“Om zijn vlugge en uitvoerige productie werd Willem Putman (1900-1954) als wonderkind ingehaald. Toch mist hij persoonlijkheid en verbeelding; zijn stukken sluiten zich zonder risico aan bij wat in de verwachting van het oppervlakkige schrijftheater paste. Hij is een vlijtig feuilletonist gebleven die, gewapend met vlotte conversatie techniek en de flair voor de scène-à-faire, moeiteloos het ene na het andere stuk neerschreef en geknipt bleek om modieuze vormvernieuwingen over te nemen, zo niet te pasticheren.

[…]

Epigonisme blijft zijn watermerk. Het oordeel van Olga (1920) moduleert schaamteloos G.B. Shaws Arms and the Man, in milde spot over achterhoedehelden en oorlogswoekeraars die thans met even groot succes het patriottisme bedrijven; Het stille huis (1921) buigt dan weer diep voor Maeterlincks Intérieur-intimisme. Mama’s kindje (1923), een ouwelijk familiedrama met binnenhuisjesromantiek, boven zijn waarde getild door Gust Maes’ experimentele regie (K.V.S. Brussel), sterkte Putman in zijn copiëringsrage.

[…]

Putman heeft alleen naar de buitenkant (modebewuste figuren, actueel conversatie-instrument, stadsmentaliteit) eigentijds theater geschreven; hij is een gretig bloemlezer gebleven, met zin voor publiciteit en epigram.”

MEER OVER WILLEM PUTMAN

 • Demedts, A. 1985. `Willem Putman´. In: De Nederlandse en Vlaamse auteurs van middeleeuwen tot heden, met inbegrip van de Friese auteurs. Ed. G.J. Van Bork en P.J. Verkruijsse. Weesp: De Haan.
 • Dhondt, Anne-Marie. 1984. Analyse van het toneelkritisch werk van Willem Putman: “Toneelgroei” en “Toneeldagboek”. Leuven. (Diss.)
 • Kris Humbeeck & Aragorn Fuhrmann, De Meester en Willem Putman, in: Zacht Lawijd, Literair-historisch tijdschrift jg 17 nr 1, maart 2018, pp 188-215. (Over hoe Hugo Claus in zijn roman Het verdriet van België zijn leven met dat Willem Putman  vervlechtte).

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Websites

Referenties

 • Prof dr Carlos Tindemans. Het toneel. In: Prof. Dr. M. Rutten; Prof. Dr. J. Weisgerber (red.): Van “Arm Vlaanderen” tot “De voorstad groeit” 1888-1946. Standaard Uitgeverij 1988. P. 365-394
 • Demedts, ‘Putman, Willem’, in NBW, III, kolom 683-687 1968

BIBLIOGRAFIE

Woordje vooraf

 • Na het chronologisch overzicht volgt een overzicht van de werken per genre alfabetisch per titel. Dit overzicht werd opgedeeld volgens de naam waaronder de auteur publiceerde.
  • A. Productie als Willem Putman (of W. Hegeling) – toneel – essays – romans
  • B. Productie als Du Parc. – enkel romans

De bibliografische gegevens werden onder meer nagekeken bij

 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience – Antwerpen.
 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles.
 • Piet Devos: Van reuzen tot dwergen. Bibliografie – Vlaamse schrijvers in de 20ste eeuw – Eerste drukken. Kortrijk, eigen beheer 2007.

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klikt u op de foto.

Chronologisch overzicht

Toneel – essays – romans.

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1918 Het herfstlied: dramatische schets in één bedrijf. (theatertekst) Waereghem: Tooneelfonds Palmer Putman.  -43p.

drukk. Jules Coopman.
1918 Kameraadjes! Eenakte.  (theatertekst) Waereghem: Tooneelfonds Palmer Putman. -34p.
1919 Het lentelied: dramatische schets in één bedrijf voor meisjes. (theatertekst) Tielt: Lannoo-Maes. -13p.
1919 De klokken die jubelen. Spel van den oorlog in één bedrijf. (theatertekst) Waereghem: Tooneelfonds Palmer Putman.

Temsche: drukk. E. De Landtsherr. -32p.
1920 Het oordeel van Olga: comedie in drie bedrijven. (theatertekst) Leiden: Vlaamsche boekenhalle. -112p
1920 Vijf eenakters. (theatertekst)

Bevat: Zomergloed. Ice-Party. Albumblad. Een kusje van Nelly. Winterslaap, door Willem Putman;
Met omslagteekening van Modest Huys en inleiding van Hugo Verriest
Thielt : drukker-uitgever Lannoo-Maes. -155p.
1920 Vrij! ’n Drama in één bedrijf. (theatertekst)

Onder pseudoniem:  W. HEGELING

Waereghem: Toneelfonds Palmer Putman. -24p.
1921 Haar popje… (theatertekst) Waereghem: Tooneelfonds Palmer Putman. / Thielt : Lannoo-Maes. -16p.
1921 Het blijde bezoek: toneelspel in één bedrijf. (theatertekst) Waereghem: Tooneelfonds Palmer Putman. / Tielt: Lannoo-Maes. -35p.
1921 Puinen: een Volksstuk in drie bedrijven. (theatertekst)

Muziek van Arthur Meulemans.

Waereghem: Toneelfonds Palmer Putman. -36p.

Afmetingen: 22,5 x 16,5 (ingenaaid in een papieren omslag)

1921 Het stille huis: tooneelspel. (theatertekst)

Muziek van Arthur Meulemans

Waregem: Toneelfonds Palmer Putman. -93p.
1921 Afternoon tea. Spel van zenuwen en serpentines in 1 bedrijf. (theatertekst)

In: Drie eenakten / van Ernest W. Schmidt (Een wonderlijke gast), Gaston Martens, (Klaasavondliefde), Willem Putman (Afternoon-tea !);
Met bandteekening van A. de Mol; en een lino van Albert Van Hove
Antwerpen : Janssens en Zonen. -94p.
1922 De laatste nacht: dramatische schets (zonder vrouwenrollen) in één bedrijf. (theatertekst)

Onder pseudoniem:  W. HEGELING.
Waereghem: Toneelfonds Palmer Putman. -18p.
1923 Mama’s kind: Tragi-comedie in drie akten. (theatertekst) Kortrijk: Uitgever Jos. Vermaut. -118p.
1923 Marietje Hemelzoet. Een bundel kinderscenen.

1: Haar popje (kinderscene in 1 akt).
2: De eerste communie van Marie Hemelzoet (droom in drie tooneeltjes).
3: Avonden. (Drie stemmingsbeelden).
4: Het voituurke. (Gesprek in 1 akt).
5: Marietje’s Hemelvaart. (Fantazie in 1 akt)
Houtsneden van Karel Maes.
Waereghem: Tooneelfonds Palmer Putman. -119p.

Maldeghem: Druk. Delille
1923 Mijnheer de professor: blijspel in één bedrijf. (theatertekst)

Onder pseudoniem W. HEGELING
Waereghem: Tooneelfonds Palmer Putman. -33p.
1924 Ambrosius verliefd: fantastisch spel in één bedrijf met voor- en naspel. (theatertekst)

Onder pseudoniem W. HEGELING
Waereghem: Tooneelfonds Palmer Putman. -46p.

Reeks: De fontein serie. – Waereghem; vol. 1: 4
1924 Tineke !: Blijspel in één akt. (theatertekst) Waereghem: Tooneelfonds Palmer Putman. -48p.

Maldeghem : druk. De Lille
1924 Jeugd: minnespel in drie bedrijven. (theatertekst) Leuven: Vlaamsche Boekenhalle.-66p.

Reeks: Tooneelfonds Het Masker. – Leuven; vol. 1924: 5
1924 Lamme Goedzak. Spel in 1 bedrijf. (theatertekst)

Onder pseudoniem  W. HEGELING
Waereghem: Tooneelfonds Palmer Putman. -38p.
1925 De doode rat: tooneelspel in drie bedrijven. (theatertekst) Kortrijk: Uitgever Jos. Vermaut. -113p.
1925 Het nieuwe sprookje: spel van prinsesjes en feeën. (theatertekst)

De omslagteekening is van Godelieve Van den Bulcke.

Waereghem: Tooneelfonds Palmer Putman. -39p.

Afmetingen: 17 x 13 (geniet – zachte kaft)

1925 Frida in de politiek. Blijspel in één bedrijf; (theatertekst) Kortrijk: Uitgever Jos. Vermaut. -69p.
1926 Looping the loop: een grap van het geweten in één driedelig bedrijf. (theatertekst)

1931: In het Frans vertaald door Marcelle Claude als Looping the loop Uitgeverij Jos vermaut, Kortrijk

Kortrijk: Uitgever Jos. Vermaut. -105p.
1927 Het masker: een spel in halve tonen. (theatertekst) Kortrijk: Uitgever Jos. Vermaut. -128p.
1927 Van twee coninx-kinderen: een liefdelied in drie zangen. (theatertekst) Kortrijk: Uitgever Jos. Vermaut. -63p.
1927 Tooneel-groei (1921-1926). Indrukken over het na-oorlogsch tooneel-herleven in ons land. (essays)

Bevat: 1. Het Vlaamsche Volkstooneel; 2. De kunstvertooningen in den Vlaamschen Schouwburg te Brussel; 3. Het “Théatre du Marais” en de “Groupe libre”; De stilte op het tooneel; 5. Het “Belgisch” tooneel; 6. Over muziek: 7. Het dillettanten-tooneel in Vlaanderen.

Brugge: Uitgave “Excelsior”. -448p.

Afmetingen: 21 x 14.50 (ingenaaid)

1928 ’t Verloren paradijs: toneelspel in drie bedrijven. (theatertekst) Kortrijk: Steenlandt. -63p.
1929 De kerstklokjes: kerstsprookje in drie tafereelen. (theatertekst) Waereghem: Toneelfonds Palmer Putman. -56p.
1929 Miranda. Operette in een proloog en drie bedrijven.

Libretto van Willem Putman;
Muziek van Emiel Hullebroeck
Kortrijk: Uitgever Jos. Vermaut. -144p.

Afmetingen: 19 x 14 (ingenaaid in een papieren omslag)

1930 Drie: toneelspel in drie bedrijven. (theatertekst) Kortrijk: Uitgever Jos. Vermaut. -95p.
1930 Lourdes: transformatie-spel in drie bedrijven. (theatertekst)

Samen met Louis Devriendt.
1932: In het Frans vertaald door Pierre de Wattijne en Van den Heuvel als ‘Lourdes. Comedie en trois actes’ Uitgeverij Jos Vermaut, Kortrijk. -79p.
Kortrijk: Uitgever Jos. Vermaut. -88p.
1932 Armoede: toneelspel. (theatertekst) Antwerpen: Gust Janssens. -38p.

Reeks: Tooneelfonds Jos. Janssens. – Antwerpen; vol. 595.
1933 Hedwig: legendespel in 3 taferelen. (theatertekst) Wenduyne: Toneelfonds Palmer Putman. -36p.
1933 Vader en ik. (roman)

Bandontwerp Jozef Cantré.
1954: Grondig herwerkt uitgegeven onder de titel Appassionata. (roman) bij Heideland PVBA , Hasselt.
Rotterdam: Nijgh en Van Ditmar N.V. -237p.

Afmetingen: 20.50 x 15 (gebonden – linnen kaft)
1935 Pruiken. (roman)

1948: Heruitgegeven onder de titel: ‘De man achter de schermen’ bij Jos Vermaut te Kortrijk
1955: Heruitgegeven in Rotterdam bij Nijgh & Van Ditmar onder de titel ‘Pruiken’.
1957: Heruitgave bij uitgeverij Heideland te Hasselt met als titel ‘De man achter de schermen’.
Rotterdam: Nijgh en Van Ditmar. N.V -237p.

Reeks: Nimmer dralend.
Afmetingen: 21.50 x 15.75 (ingenaaid)
1935 “Rechts of links”: aktualiteit in 3 episoden. (theatertekst) Brugge: Tooneelfonds Palmer Putman. -59p.
1936 Het tooneel na Ibsen. (essays) Antwerpen: Gust Janssens. -32p.
1936 Wilde Willem wijzer wezen: vroolijk spel in drie bedrijven. (theatertekst) Brugge: Tooneelfonds Palmer Putman. -103p.
1937 Mijn gevangene. (verhaal)

Nota: De novelle verscheen tevens in de bundel Vlaamsche Schrijvers Vertellen. Brussel, Onze Tijd, 1937, blz. 119-149.
Deze bundel bevat voorts werk van Raymond Brulez (Een mei, De klok), Marcel Matthijs (De pacifist, Het Turksch kromzwaard en Mur Italien), Willem Putman (Mijn gevangene), Maurice Roelants (Een episode en Het negerbeeld) en Lode Zielens (Polka voor piston).
1937 Vertellen Brussel: S.V. Onze Tijd. -46p.

Reeks: Vlamingen vertellen.
Afmetingen: 20.25 x 14.50 (ingenaaid)
1938 Toneeldagboek 1928-1938. (bundeling essays)

Gebundelde indrukken over het toneelleven tussen 1928 en 1938. De auteur refereert in zijn inleiding aan zijn eerder gelijkaardige studie ‘Tooneelgroei’ uit 1927

Antwerpen: Globus-uitgaven, (Kathelijnevest, 55). -254p.

Afmetingen: 20.50 x 15 (gebonden – harde kaft)
Colofon: Van dit werk werden 100 exemplaren gedrukt op Extrapapier, genummerd van 1 tot 100 en getekend door den schrijver.

1939 Negentien jaar: spel in drie bedrijven. (theatertekst) Brugge: Tooneelfonds Palmer Putman. -110p.
1940 Mevrouw Pilatus: toneel. (theatertekst) Antwerpen: Uitgeverij P. Vink. -90p.
1941 Peter en Adinda. Een spel van het avontuur. (theatertekst) Kortrijk: Uitgever Jos. Vermaut. -165p.
1941 ‘Over de opvoering door K.N.S. Gent van: Putman, Willem. Peter en Adinda. Kortrijk’. (essay) In: Volk en kultuur: weekblad voor volksche kunst en wetenschap. 1941, nr.3, p.20
1941 De sporenzege: oratorium.

Putman, Willem (tekst) en Rotsaert, Juliaan (muziek).

Kortrijk: Jos. Vermaut.. -51p.

Afmetingen: 19 x 13,5 (ingenaaid in een stevig papieren omslag)

1942 Ik ben niet jaloersch! Comedie in drie bedrijven. (theatertekst) Kortrijk: Jos. Vermaut. -91p.
1946 Christine Lafontaine. (roman)

Onder pseudoniem JEAN DU PARC
Band en sierletters werden ontworpen door Anthony Pan.
Herdrukken:
1947: 2de druk ibidem.
1949: 3de druk ibidem.
1951: 4de definitieve druk ; Band en sierletters… door Anthony Pan -356p.
1952: 5de definitieve druk ibidem.
1955: 6de druk.
1960: Uitgave door de Arbeiderspers te Brussel in de reeks: Reinaerts Romanreeks nr 110.
1962: Opgenomen in de omnibus ‘Jean Du Parc 2’ – Arbeiderspers, Brussel. (pp 7-314)
Vertalingen:
1949: Vertaald in het Duits door Waltraut en Herbert Furreg onder de titel: Christine Lafontaine: Roman. Uitgever: Ullstein Verlag te Wenen 453p.
1951: Vertaald in het Frans door Pierre Dournes onder de titel Christine Lafontaine: Roman. Uitgever: Presses Universitaires, Paris 287p.
Antwerpen: P. Vink. -381p.

Afmetingen: 24.50 x 16.50 (gebonden – stofomslag)
Colofon: Jean du Parc’s “Christine Lafontaine” werd gedrukt op de persen der Drukkerij N.V. De Rooster te Borgerhout-Antwerpen en gebonden door de etablissementen H. Proost te Turnhout, in opdracht van den uitgever P. Vink te Antwerpen.

Bewerkingen:
1951: Christine Lafontaine: toneelspel in twee delen (negen taferelen) Bewerker: Willem Putman. Uitgever: Antwerpen: P. Vink.
Opgevoerd in januari 1951 door de Waregemse Rederijkerskamer ‘Kunst en Eendracht’ in een regie van Fred Engelen, met Helena van Herck in de titelrol en Willem Putman aan het klavier.
1948 Marilou. (roman)

Onder pseudoniem JEAN DU PARC
Band, sierletters en stofomslag werden ontworpen door Anthony Pan.
1950: 2de druk ibidem.
1950: 3e druk ; Sierletters, band en stofomslag… door Anthony Pan. Antwerpen: P. Vink.
1954: 4de druk ibidem.
1957: 5de druk ibidem.
1958: Uitgave in de Reinaert romanreeks nr 90
Antwerpen: P. Vink. -445p.

Afmetingen: 24.50 x 16.00 (gebonden – harde kaft met stofomslag)
Colofon: Jean du Parc’s “Marylou” werd gedrukt op de persen der Drukkerij Jos. Vermaut, Langesteenstraat, 28 te Kortrijk in opdracht van den uitgever P. Vink te Antwerpen.
1948 De man achter de schermen. (roman)

1935: Oorspronkelijke uitgave onder de titel ‘Pruiken’
1957: Heruitgave bij uitgeverij Heideland te Hasselt met als titel ‘De man achter de schermen’.
Kortrijk: Jos. Vermaut. -193p.
1949 Mevrouw Pilatus. Tragedie der gerechtigheid. (roman)

Onder pseudoniem JEAN DU PARC
1951 : 2de druk ibidem.
1953 : 3de druk ibidem.
Z d : Bij P Vink verscheen een toneelversie onder de titel: Mevrouw Pilatus : spel in drie bedrijven. -90p
Vertalingen:
1953 : Vertaald in het Frans door P. Dournes onder de titel Madame Pilate: Roman. Uitgever: Presses Universitaires, Paris 282p.
1954 : Frau Pilatus. Tragödie der Gerechtigkeit in 3 Akten / Jean Du Parc ; Deutsche Bearbeitung von Georg Hermanowski. Reeks: Für die Volksbühne ; Nr. 527. Uitgever: München : H. Buchner. -76p.
1955: 2de Duitse uitgave bij Buchner te München.
1960: 3de Duitse uitgave bij Lahn-Verlag, Limburg
Antwerpen: P. Vink. -370p

Reeks: Dit is het derde boek voor de Boekenclub Felix Timmermans.
Afmetingen: 24.50 x 16.00 (gebonden – stofomslag)
1950 Jeanne d’Arc: een kroniek van de menselijke moed. (historisch, biografisch)

Onder pseudoniem JEAN DU PARC
Bandontwerp: Demets
Putman Willem 2 Sottegem: Uitgeverij “De Beiaard”. -230p.

Afmetingen: 19.75 x 14.25 (gebonden – zachte kaft met stofomslag)
1950 De hemel boven het moeras. Tragedie der zuiverheid. (roman)

Onder pseudoniem JEAN DU PARC
Titel, tekening voor stofomslag en reproducties der filmfoto’s met toelating der filmmaatschappij: “Office Belge des Films”.
1951: 2de druk ibidem.
1952: 3de druk ibidem.
1952: Uitgave bij Uitgeverij S.V. Arbeiderspers Brussel in de reeks Reinaert-reeks ; 12
1956: 4de druk bij Uitgeverij Vink, Antwerpen.
Vertalingen:
1952: Duitse vertaling door Wolfgang Frieben. onder de titel ‘Himmel überm Sumpf: die Tragödie der Reinheit’ Uitgever Lahn, Limburg. 125p.
1958: Duitse heruitgave 4de druk, ibidem
Antwerpen/Amsterdam : N.V. Uitgeverij P. Vink. -194p.

Afmetingen: 21 x 13.50 (gebonden – stofomslag)
Colofon: ‘De hemel boven het moeras’ werd in opdracht van N.V. Uitgeverij P. Vink, Antwerpen-Amsterdam, gedrukt op de persen van de Drukkerij C. Scheltjens, te Merksem – Antwerpen in het jaar van Maria Goretti’s heiligverklaring 1950.
1950 Wij zijn geen heiligen. (roman)

Onder pseudoniem JEAN DU PARC
1950 : 2de druk uitgeverij P. Vink
1951:  3de druk uitgeverij P. Vink
Antwerpen/Amsterdam: N.V. Uitgeverij P. Vink -255p.

Reeks: Boekenclub “Felix Timmermans” Derde Reeks.
Afmetingen: 24 x 15.50 (gebonden – harde kaft met stofomslag)
Gedrukt op de persen van Drukkerij Faut te Aalter.
1952 Het Guldensporenspel: een proeve van massa-toneel in opdracht van de stad Kortrijk.

Muziek van Prosper van Eechaute.
Gepubliceerd onder eigen naam WILLEM PUTMAN.
Bevat: Inleiding van W. Putman (p 7); De muziekpartituur van Prosper van Eechaute. Een beknopte schets door Jef Crick (pp 9-11); Het Guldensporenspel (pp 15-63); Diverse commerciële advertenties.
 Putman Willem 1 Kortrijk: Uitgeverij Jos. Vermaut. -63p.

Afmetingen: 21.80 x 14.50 (ingenaaid – zachte kaft)Het Guldensporenspel van Willem Putman werd geschreven in opdracht van de stad Kortrijk en voor de eerste maal opgevoerd op de Grote Markt van Kortrijk op 6 juli 1952 en de daaropvolgende dagen ter gelegenheid van de 650ste verjaring van de Slag van Groeninge, 1302.
Muziek: Prosper van Eechaute.
Podium Marcel Notebaert.
Kostumering: Jozef Speybrouck.
Regie: Antoon van der Plaetse.
1952 De leeuwen dansen. Een verhaal van mijn Guldensporenspel. (kroniek)

Gepubliceerd onder eigen naam WILLEM PUTMAN.
Premieboek De Regenboog – Serie 1952-1953
Deze vrije transcriptie van mijn “Guldensporenspel” werd beëindigd in Het Zoute aan zee, op Pinksteren van ’t jubeljaar 1952.
Antwerpen/Amsterdam: N.V. Uitgeverij P. Vink. -267p.

Afmetingen: 21 x 13  (ingenaaid – geïllustreerde kartonnen omslag aan de rug van het boek gelijmd))
Colofon: “DE LEEUWEN DANSEN” werd gedrukt op de persen van Drukkerij Faut, te Aalter in opdracht van de N.V. Uitgeverij P. Vink, Antwerpen-Amsterdam.
1952 Paula Van Berkenrode. (roman)

Onder pseudoniem JEAN DU PARC
1953 : 2de druk ibidem.
Voor toneel bewerkt in samenwerking met Fred Engelen
Antwerpen-Amsterdam: N.V. Uitgeverij P. Vink. -370p.

Reeks: Regenboog – Serie 1951-’52 nr 5
Afmetingen: 20.75 x 13.25 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
1953 De nacht van Nadine. (roman)

Onder pseudoniem JEAN DU PARC
1954 : 3de druk ibidem
Antwerpen/Tilburg: N.V. Uitgeverij P. Vink. -234p.

Afmetingen: 21.75 x 16 (gebonden – stofomslag)
Colofon: ‘De nacht van Nadine’ door Jean du Parc werd geschreven naar motieven uit een scenario van René Jolivet, en gedrukt in opdracht van N.V. Uitgeverij P. Vink, Antwerpen op de Drukkerij Faut, te Aalter, 100 exemplaren, genummerd van 1 tot 100 werden op luxe papier uitgevoerd, gebonden in leder en genaamtekend door de schrijver.
1954 Appassionata. (roman)

Herschreven naar de motieven van zijn vroegere roman ‘Vader en ik’ uit 1933
1956: Vertaald in het Duits door Georg Hermanowski onder de titel Appassionata : eine Schicksalssonate. Uitgever: J.P. Bachem, Köln. 229p.
Hasselt: Heideland PVBA. -240p.

Afmetingen: 23.50 x 15.75 (gebonden – stofomslag)
1954 Mijn tweede leven: roman. (roman)

Onder pseudoniem JEAN DU PARC
Omslagtekening: Berg
Bandtekening: Roel Knobbe
Typografie: Nan Platvoet.
Putman Willem 1 Zaltbommel/Antwerpen: Jan van Tuyl. -247p.

Afmetingen: 20.25 x 14 (gebonden – harde kaft stofomslag)
Colofon: Van ‘Mijn tweede leven’ van Jean Du Parc werden 100 Luxe-exemplaren gedrukt in vol lederen band gebonden, gesigneerd door de schrijver en genummerd van 1 tot 100
1955 Wat nu, Marilou?. (roman)

Onder pseudoniem JEAN DU PARC
Putman Du Parc 5 Antwerpen/Tilburg: N.V. Uitgeverij P. Vink. -270p.

Afmetingen: 21 x 13.50 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
‘Wat nu, Marylou ?’ werd gedrukt op de persen van de Drukkerij Faut, te Aalter, in opdracht van N.V. Uitgeverij P. Vink, Antwerpen-Tilburg
z d
[1960]
Christine Lafontaine. (roman)

Copyright N.V. Uitgeverij P. Vink, Antwerpen (1946) met licentie voor S.V. Arbeiderspers, Brussel. Zedelijke kwotering: III

Brussel: D.A.P. Reinaert-Uitgaven. -318p.

Afmetingen; 18 x 10.80 (gebonden – harde kartonnen kaft met stofomslag)
Reeks: Reinaert Romanreeks vol 110
Drukkerij LUX, Antwerpen.

1960 Jean du Parc omnibus Eerste omnibus.

Bevat: Mevrouw Pilatus, De hemel boven het moeras, Wat nu, Marilou.
Brussel: D.A.P. Reinaert-Uitgaven. -510p.

Reeks: Reinaert-omnibussen.
1962 Jean du Parc omnibus. Tweede omnibus.

Bevat : Christine Lafontaine. Marilou
Brussel: D.A.P. Reinaert-Uitgaven. -530p.

Reeks: Reinaert-omnibussen.
1973 Jean du Parc omnibus.

Bevat: Marilou (pp 7-352) ; Wat nu, Marilou ? (pp 353-523).
Omslagtekening: Dirk Verstraete
Putman Du Parc 3 Brussel: D.A.P. Reinaert-Uitgaven. -527p.

Afmetingen: 20.80  x 13.50 (gebonden –  harde simili lederen kaft met stofomslag)
Gedrukt op de persen van “Vooruitgang”, Kuurne.
Reeks: Reinaert omnibussen
1975 Jean du Parc omnibus 2.

Bevat: Christine Lafontaine (pp 7-314); Mevrouw Pilatus (pp 315-550).
Omslagtekening: Dirk Verstraete.
 Putman Du Parc 4 Brussel: D.A.P. Reinaert-Uitgaven. -550p.

Afmetingen: 20.80  x 13.50 (gebonden –  harde simili lederen kaft met stofomslag)
Reeks: Reinaert omnibussen.
Gedrukt op de persen van “Vooruitgang”, Kuurne.

Vertalingen en bewerkingen

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1928 Robert De Smet

De gewonden. Een bedrijf.
Vertaald door Willem Putman
Waereghem: Toneelfonds Palmer Putman. -32p.
1932 Graulich, Reginald

Polichinel: tooneel-fantazij voor kinderen.
Vertaald uit het Duits door Willem Putman.
1940: Uitgezonden als hoorspel door de NIR op 26 februari 1940 om 20u30.
Wenduine: Toneelfonds Palmer Putman.-31p.
1950
 
Wilhelmine von Hillern
Gier-Wally, een Tiroolsch verhaal.
Oorspronkelijke titel: Die Geier Wally
Vertaald uit het Duits door Willem Putman.
Antwerpen: Uitgeverij P. Vink. -302p

Reeks: Boekenclub Felix Timmermans; vol. 1950: 1
1951 Rösy von Känel

Het andere ik.
Oorspronkelijke titel: Das andere Ich (1947) – Zürich
Vertaald/bewerkt: uit het Duits door Willem Putman.
Christelijke roman over een pelgrimstocht naar Jeruzalem.
Antwerpen: Uitgeverij P. Vink. -219p

 

B.    Alfabetisch : productie als Willem Putman (of W. Hegeling)

Toneel

 • Afternoon tea. Spel van zenuwen en serpentines in  1 bedrijf.
 • Ambrosius verliefd: fantastisch spel in één bedrijf met voor- en naspel. (o ps van W. Hegeling) (1924)
 • Armoede. Tooneelspel in 1 bedrijf. (1932)
 • Het blijde bezoek. Tooneelspel in 1 bedrijf. (1921)
 • De doode rat. Tooneelspel in 3 bedrijven. (1925)
 • Drie. Tooneelspel in 3 bedrijven. (1930)
 • Frieda in de politiek. Blijspel in 1 bedrijf. (1925)
 • Haar popje. (1921)
 • Hedwig. Legendespel in 3 taferelen.(1933)
 • Het herfstlied. Drama in 3 bedrijven. (1928)
 • Ik ben niet jaloersch! Comedie in drie bedrijven. (1942)
 • Jeugd. Minnespel in 3 bedrijven. (1924)
 • Kameraadjes. Tooneelspel in 1 bedrijf. (1918)
 • De kerstklokjes. Kerstsprookje in drie taferelen. (1929)
 • De klokken die jubelen! Spel van den oorlog in één bedrijf. (1919)
 • De laatste nacht. Drama in 1 bedrijf (o ps. W. Hegeling) (1922)
 • Lamme Goedzak. Spel in 1 bedrijf. (o. ps. W. Hegeling)
 • Het lentelied. Dramatische schets in 1 bedrijf.
 • Looping the loop: een grap van het geweten in één driedelig bedrijf. (1926)
 • Lourdes. Transformatiespel in 3 bedrijven. (Met L. Devriendt) (1930)
 • Mama’s kind. Tragi-comedie in 3 bedrijven. (1923)
 • Marietje hemelzoet. Een bundel kinderscenen. (1923)
 • Het masker. Spel in halve tonen, in 3 bedrijven. (1927)
 • Mijnheer de professor: blijspel in één bedrijf. (Onder ps. W. Hegeling) (1923)
 • Miranda. Operette in 3 bedrijven. (1929)
 • Mevrouw Pilatus. toneel. (1940)
 • Negentien jaar. Spel in drie bedrijven. (1939)
 • Het nieuwe sprookje. Spel in 1 bedrijf. (1925)
 • Het oordeel van Olga. Tooneelspel in 3 bedrijven. (1920)
 • Peter en Adinda. (1941)
 • Puinen: een volksstuk in drie bedrijven. (1921)
 • “Rechts of links”. Actualiteit in 3 episoden. (1935)
 • De sporenzege: oratorium. (1941)
 • Het stille huis. Tooneelspel in 3 bedrijven. (1921)
 • Tineke. Blijspel in 1 bedrijf. (1924)
 • Van twee  coninx-kinderen. Een liefdelied in 3 zangen. (1927)
 • ’t Verloren paradijs. Tooneelspel in 3 bedrijven. (1928)
 • Vijf éénakters: Zomergloed – Ice party – Albumblad – Een kusje van Nelly – Winterslaap. (1920)
 • Vrij ! Drama in 1 bedrijf (o ps van W. Hegeling) (1920)
 • Wilde Willem wijzer wezen: vroolijk spel in drie bedrijven. (1936)

Essays

 • Tooneel-groei (1921-1926): indrukken over het na-oorlogsch tooneel-herleven in ons land. (1927)
 • Het tooneel na Ibsen. (1936)
 • Toneeldagboek 1928-1938. (1938)
 • Over de opvoering door K.N.S. Gent van: Putman, Willem. Peter en Adinda. Kortrijk. (1941)

Romans

 • Mijn gevangene. Verhaal (1937)
 • Pruiken. Roman (1935)
 • Vader en ik. Roman. (1933)

C. Alfabetisch: productie als Du Parc.

 • Appassionata. (1954)
 • Christine Lafontaine. Roman. (1946)
 • Het Guldensporenspel: een proeve van massa-toneel in opdracht van de stad Kortrijk. (1952)
 • Jeanne d’Arc: een kroniek van de menselijke moed. (1950)
 • De hemel boven het moeras. Tragedie der zuiverheid. (1951)
 • De leeuwen dansen: een verhaal van mijn Guldensporenspel. Kroniek (1952)
 • Marilou. Roman. 1948)
 • Mevrouw Pilatus. Tragedie der gerechtigheid. Roman. (1951)
 • Mijn tweede leven: roman. (1954)
 • De nacht van Nadine. (1953)
 • Paula Van Berkenrode. (1952)
 • Wat nu, Marilou? (1955)

 

VERTALINGEN VAN HET WERK VAN WILLEM PUMAN / JEAN DU PARC

DUITS

 • 1949: Christine Lafontaine: Roman.Vertaald in het Duits door Waltraut en Herbert . Furreg: Uitgever: Ullstein Verlag te Wenen 453p., Vert. van Christine Lafontaine. Antwerpen etc.: Vink, 1941.
 • 1952: Himmel überm Sumpf: die Tragödie der Reinheit Duits / vert. uit het Nederlands door Wolfgang Frieben. Uitgever Lahn, Limburg. 125p. Vert. van De hemel boven het moeras. Tragedie der zuiverheid, Antwerpen/Amsterdam : N.V. Uitgeverij P. Vink. 1950
 • 1954 : Frau Pilatus. Tragödie der Gerechtigkeit in 3 Akten / Jean Du Parc ; Deutsche Bearbeitung von Georg Hermanowski. Reeks: Für die Volksbühne ; Nr. 527. Uitgever: München : H. Buchner. -76p. Mevrouw Pilatus. Antwerpen etc.: Vink, 1940.
  • 1955: 2de Duitse uitgave bij Buchner te München.
  • 1960: 3de Duitse uitgave bij Lahn-Verlag, Limburg :
 • 1956:  Appassionata : eine Schicksalssonate. Duits / vert. uit het Nederlands door Georg Hermanowski. Köln: Bachem, 1956. Toneelstuk, Vert. van Appassionata. Hasselt: Heideland, 1954.

 

FRANS

 • 1931:  Looping the loop Frans / vert. uit het Nederlands door Marcelle Claude. Kortrijk Vermaut, 1931. Toneelstuk, Vert. van Looping the loop. Kortrijk Vermaut, 1926.
 • 1932:  Lourdes Frans / vert. uit het Nederlands door Pierre de Wattijne. Kortrijk Vermaut, 1932. Toneelstuk, Vert. van Lourdes. Kortrijk Vermaut, 1930.
 • 1951:  Christine Lafontaine Frans / vert. uit het Nederlands door Pierre Dournes. Paris Éditions Universitaires, 1951. Toneelstuk, Vert. van Christine Lafontaine. Antwerpen etc. Vink, 1941.
 • 1953:  Madame Pilate Roman Frans / vert. uit het Nederlands door Pierre Dournes. Paris Éditions Universitaires, 1953. Vert. van Mevrouw Pilatus. Antwerpen etc. Vink, 1940.