home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Mendes Bob

Bob MENDES

Antwerpen, 15 mei 1928 – 1 oktober 2021

Debuteerde als dichter – schrijver van romans

Geboren als David Mendes

 Introduceerde de ‘faction-thriller’ in Vlaanderen, een vermenging van feiten en fictie, waarbij een bepaalde visie naar voren wordt geschoven.

 BIOGRAFIE

15 mei 1928:  Geboren in Antwerpen als derde zoon van Alice Vanmarcke ( Bressoux, 23 juli 1906 – Antwerpen, 5 maart 1976) en Benjamin Mendes (Antwerpen, 19 oktober 1902 – ‘overleden’ te Auschwitz vermoedelijk in de loop van 1943)

 • De familie voerde een goedlopende speelgoedzaak, was joods maar niet religieus. Binnen het gezin heerste een rationalistische vrijzinnige sfeer.

WO II

Mei 1940: Vlucht met het gezin naar Frankrijk maar is in november 1940 reeds terug in Antwerpen. De speelgoedzaak vinden ze leeggeplunderd terug en vader Mendes wordt handelsreiziger in dezelfde branche.

Juli 1942: Vader Mendes die voor het verzet koerierdiensten verricht, wordt bij een controle in het Centraal Station te Antwerpen betrapt met een koffer vol anti-Duitse vlugschriften. Hoewel hij slechts veroordeeld wordt tot 6 maanden gevangenisstraf, wordt hij vanuit zij cel rechtstreeks op transport gezet ‘ins Reich’. Hij zal er in het concentratiekamp Auschwitz in 1943 het leven laten.

Maart  1943: Bob verlaat de Stedelijke Middelbare Handelsschool om te gaan werken.

EEN CARRIERE IN DE ACCOUNTANCY

18 december 1952: Na elf jaar avondstudie en zelfonderricht in accountancy, fiscaliteit en economische wetenschappen behaalt hij het diploma van gegradueerde in de boekhoudkunde.

 • Tussen zijn 15de en 28ste werkt Mendes in dienstverband voor een vijftiental bedrijven in binnen en buitenland. Hij doet dit om ervaring op te doen en de knepen van de zakenwereld onder de knie te krijgen.

1954: Begint een eigen praktijk als extern accountant en belastingsconsulent.

1957: Wordt volledig zelfstandig

1963:  Wordt erkend als effectief lid (thans erelid) van het Nationaal College van Accountants van België. Sinds de invoering van de beschermde titel van accountant is hij opgenomen in de lijst van de ‘externe accountants’ door IDAC, het Instituut der Accountants (thans erelid).

1976: Vormt zijn accountantskantoor om tot de fiduciaire vennootschap Fidukontrole, dat een grote bloei kent.

1984-1988: Draagt zijn zaak geleidelijk over aan zijn partners om zich aan het schrijven van boeken te wijden. Die beslissing was rationeel maar tevens het resultaat van een innerlijk bewustwordingsproces.

EEN LITERAIRE CARRIERE

1984: Debuteert – hij was toen al 56 – met een lijvige dichtbundel Met rook geschreven opgebouwd vanuit de confronterende antithese tussen het nu en het verleden.

 • Op de linkerbladzijde staat een gedicht uit ‘de andere wereld’ en rechts, een gedicht met rook geschreven. De ‘andere wereld’ is echter de reële, dagelijkse wereld waarin de dichter leeft. De echte wereld, waarin de vader verdween in de waanzin der kampen, wordt ‘met rook geschreven’.

1985: Een ontmoeting met de Nederlandse auteur Jan de Hartog – zelf ook een auteur van detectiveverhalen, zij het onder pseudoniem F.R. Eckmar (‘Verrek maar’) – vormt wat Simenon noemt ‘Le moment du déclic’. Bij die ontmoeting beseft hij dat hij altijd al schrijver had willen worden, maar het tot dan toe verdrongen had.

1988: Na twee dichtbundels en een bescheiden vingeroefening (‘Bestemming terreur, 1986), komt Mendes met Een dag van schaamte , een terroristen- en spionageroman. Mendes zelf beschouwt deze roman als zijn ware debuut in het thrillergenre.

 • Faction thriller rond het Heizeldrama (29 mei 1985) tijdens de Europa Cupfinale tussen het Engelse Liverpool en Italiaanse Juventus, waarbij Liverpoolsupporters het neutrale vak met Juventus fans bestormen. Daarbij komen 39 mensen om het leven.
 • Een dag van schaamte is ook het verhaal van een afgebroken liefde tussen een homofiele wielrenner en zijn coach. Een thema dat toen al evenmin evident was.
 • Het uitgangspunt van Mendes, namelijk dat de ware verantwoordelijken voor het drama de dans ontsprongen, loopt als een rode draad door de roman.
 • Genoeg stof dus om niet onopgemerkt in de markt te komen.

Met stijgend succes volgen in een tempo van nagenoeg één titel per jaar een aantal maatschappijkritische thrillers.

1989: Voor Het Chunnel-syndroom put Mendes inspiratie uit de ramp met de veerboot Herald of Free Enterprise. Ook hier gaan in wezen de schuldige vrijuit.

1990: Vertrekpunt van De vierde soera is de zwendel in radioactief afval.

1991: De fraudejagers is het eerste boek van Mendes dat door de Thrillergids van Vrij Nederland bedacht werd met drie sterren. Het boek geeft een beeld van een politiek-economische kruisbestuiving van geld en macht, en haar resultante: een verwrongen maatschappelijk systeem.

1992: Vergelding – met 5 sterren bedacht in de Thrillergids van Vrij Nederland en bekroond met de Gouden Strop 1993 – is een spionageroman ‘van internationale allure’, een breed vertakte roman waarin een aanvankelijk argeloos hoofdpersonage onverbiddelijk verweven wordt met het internationaal politieke gebeuren (het Irak van Saddam Houssein, de Israëlische Mossad)

1993: Rassen/Rellen wordt opgehangen aan de zaak Rodney King, de Afro-Amerikaan die op 4 april 1992 in Los Angeles bij een verkeerscontrole door 4 blanke politieagenten wordt afgetuigd. Toen de daders werden vrijgesproken, brak een golf van geweld uit die naar verschillende andere steden oversloeg. Het boek maakt duidelijk dat het opzetten van de ene bevolkingsgroep tegen de andere bewust deel uitmaakt van een spel om de politieke of economische macht.

1994: De financiële thriller Link  is geen reconstructie van een actuele gebeurtenis. Het is een verzonnen verhaal over de mate waarin de Italiaanse maffia in de Belgische economische en politieke samenleving is geïnfiltreerd en tevens een verhaal over computercriminelen. Het is een verhaal over normvervaging in de politiek, het gerecht, de media, het bedrijfsleven en de ambtenarij.

1996: De kracht van het vuur wordt door velen beschouwd als zijn magnum opus.

 • Het leverde hem zijn 2de Gouden Strop op.
 • Het verhaal omspant een kwarteeuw Iraanse geschiedenis, is doordesemd met de tradities van de aanhangers van Zoroaster, beschrijft het megalomane van de macht van de olie en introduceert de religieuze Heilsverwachting als drijfveer achter het joodse, christelijke en sjiïtische politieke activisme in het Nabije Oosten.

1999: Voor De smaak van de vrijheid  heeft Mendes veel geput uit zijn eigen jeugd, de oorlog, de dood van zijn vader in Auschwitz, zijn eerste lichamelijke liefdes, het onuitgesprokene, het verzwegene. Het verhaal: een half-joodse journalist, overlevende van Buchenwald, wordt in 1985 – 40 jaar nadien – met zijn verdrongen verleden geconfronteerd tijdens een galadiner in de Oost-Duitse stad Weimar.

2013: Bloed, zweet en tranen – zijn laatste roman – is misschien wel zijn meest persoonlijke roman, in die zin dat hij hier teruggrijpt naar autobiografische feiten en gebeurtenissen die worden ingebed in een spannend verhaal dat zich hoofdzakelijk afspeelt tijdens de Tweede Wereldoorlog.

 • Het verhaal wordt opgehangen aan de geschiedenis van Bram een joodse jongen uit Antwerpen en zijn familie: hoe hij verliefd wordt op de Roemeense vluchtelinge Lisa, hoe hij haar te hulp komt wanneer ze in de Ardennen misbruikt dreigt te worden door een Duitse officier. Bram verwondt de man met zijn katapult, maar beseft niet onmiddellijk dat de officier Klaus Dohna-Schlodien, een overtuigd nazi, hem altijd zal blijven zoeken. Zo wordt het verhaal over de Tweede Wereldoorlog het verhaal van een persoonlijke afrekening, die de lezer uiteindelijk confronteert met de gruwel van Oradour.

1 oktober 2021: Bob Mendes overlijdt op 93-jarige leeftijd.

 

MEER OVER  BOB MENDES

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Website

Referentie

BEKRONINGEN

 • 1993 Crime Parade van Trends (20 Best of aller tijden) met De fraudejagers
 • 1993 De Gouden Strop  – Nederlandse literaire prijs voor het spannendste boek voor de roman Vergelding (1992)
 • 1995: Lezing in de Library of Congres in Washington voor het Archive of World Literature on Tape (na Hugo Claus, Cees Nooteboom en Gerrit Kouwenaar)
 • 1997 De Gouden Strop  – Nederlandse literaire prijs voor het spannendste boek voor de roman De kracht van het vuur (1996)
 • 1994/1998: Readers Digest selecteerde vier titels voor de reeks ‘Beroemde Boeken’: Het chunnel-syndroom; Link; De fraudejagers en De kracht van het vuur.
 • 1999: Frankfürter Buchmesse – interview en eregast van het Internationaal Forum als Belgische vertegenwoordiger van de Nederlandstalige misdaadliteratuur
 • 1999: Cultuurprijs  van de gemeente Schoten (België)
 • 2000: ter gelegenheid van het verschijnen van deel 200 van Het Beste Boek wordt door Readers Digest de novelle Stukken van mensen uitgegeven als premieboek voor haar lezers
 • 2003: Winnaar van de Crime Short Story Competition ‘Atanas Mandadjiev’ met Dirty Dancing (2003)
 • 2004:  De Diamanten Kogel – Vlaamse literaire prijs voor het spannendste boek (in de Nederlandse taal) voor Medeschuldig” (2003)

SMAAKMAKER

Met rook geschreven

Maandenlang had ik een vreemd
gevoel alsof iets niet hoorde.
alsof een tijd aan mij geleend
werd, die aan hem toebehoorde.

De geur van vers geploegde grond,
gewone kluiten aarde,
van ’t open veld waarmidden ik stond
en in de verte staarde.

Voor mij verdween de kleur en weelde
van het land en bitter werd
de smaak van vrijheid. Ik verbeeldde

mij zijn lot met rook geschreven.
Al was het nog zo kort,
wat had zijn beeld zo snel verdreven?

Uit: Met rook geschreven (1984) p 81

 

BIBLIOGRAFIE

Woordje vooraf

De bibliografie bestaat uit 4 rubrieken

 1. Chronologisch overzicht van de romans
 2. Chronologisch overzicht van de korte verhalen en verhalenbundels
 3. Bob Mendes in vertaling
 4. Beknopt overzicht per genre

De bibliografische gegevens werden onder meer nagekeken bij

 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience –Antwerpen.
 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles
 • POËZIECENTRUM vzw – Gent

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klik op de foto

Chronologisch overzicht

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1984 Met rook geschreven. (poëziebundel)

Met zes illustraties van Marc Meyer
Bevat de cycli: Proloog; Wie zaait de wid en wakkert de storm; Zoals de bomen buigen voor de wind; Zoals slaven buigen voor de meester; Zolang er gras kan groeien; Wie wind zaait hoeft geen storm te oogsten; Al zullen er altijd meesters zijn.

Vervolg Colofon
40 luxe-exemplaren werden ingebonden en bevatten in bijlage een origineel geëtst portret van de dichter door Roger van Akeleyen en een gedicht in het handschrift van de auteur. Ze werden genummerd en gesigneerd door de medewerkers.

Antwerpen: Uitgeverij Contramine. -102p.

Reeks: Poëziereeks. – Antwerpen; vol. 53
Afmetingen: 21 x 13.50 (paperback)
Colofon: “Met rook geschreven” een dichtbundel van Bob Mendes met 6 tekeningen van Marc Meyer verscheen in opdracht van Tony Rombouts als drieënvijfstigste nummer in de Poëziereeks van de Uitgaven Contramine  v.z.w.
De gedichten werden gezet in de 10 punt letter Times door photosetting Soethoudt & Co NV te Antwerpen.
De druk werd verzorgd door Kempische Boekhandel, Retie.
De gewone oplage bestaat uit 400 exemplaren.

1986 Bestemming terreur. (misdaadroman) Antwerpen: Facet. -200p.
1987 Alfa en omega (poëziebundel)

Bevat de cycli: Oorsprong; Wording; Bestaan; Omega

Antwerpen: Uitgeverij Contramine. -54p.

Reeks: Poëziereeks nr 66

1988 Een dag van schaamte. (misdaadroman)

Alternatieve titel: Dag van schaamte

Antwerpen: Uitgeverij Manteau.
1989 Het chunnelsyndroom. (misdaadroman)

Omslagontwerp: Carine Cuypers
2003:
Vertaald in het Engels als The Chunnel Syndrome. Uitgever Pendulumpress, 2003.

Antwerpen/Amsterdam: Uitgeverij Manteau. -356p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)

1990 De vierde soera (misdaadroman)

Omslagontwerp: Carine Cuypers

Antwerpen/Amsterdam: Uitgeverij Manteau. -269p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Reeks: Manteau Misdaad.

1991 De fraudejagers (misdaadroman)

Omslagontwerp: Will Immink.
Auteursfoto op achterplat: Frank Toussaint

Antwerpen: Uitgeverij Manteau / Standaard Uitgeverij NV.  -274p.

Afmetingen: 21.50 x 14 (paperback)

1992 Vergelding. Voorspel tot Saddam’s oorlog. (faction-thriller)

Omslagontwerp: Will Immink.
Foto achterplat: Frank Toussaint.
1995: Vertaald naar het Engels door H.G. Smittenaar als ‘Vengeance’. Uitgever: Intercontinental Publishing Fairfax Station.

Antwerpen: Uitgeverij Manteau / Standaard Uitgeverij NV. -338p.

Afmetingen: 21.50 x 14 (paperback)

1993 Rassen/Rellen. (misdaadroman) Antwerpen: Uitgeverij Manteau
1994 Link. (misdaadroman)

1997: Vertaald in het Duits door Stephanie Schäfer als ‘Cybermafia : Tatsachenthriller’. Uitgever: Knaur Verlag, München.
2004: Vertaald in het Bulgaars door Miglena Miteva als [Ne Vjarvaj na Kompjutri]. Uitgever: Astra Kompas, Sofia.

Antwerpen: Uitgeverij Manteau.

2001: Bewerkt voor toneel onder de titel ‘Virus. Toneelstuk in vier bedrijven naar de roman Link’, gespeeld door Theater De Peoene (Mechelen, 2001) en door het Noordteater (Antwerpen, 2002).

1996 De kracht van het vuur. (misdaadroman)

2000: Vertaald in het Duits door Birgit Kawohl als ‘Die Kraft des Feuers’. Uitgever: Verlagshaus No? 8, Wetzlar.
2002: Vertaald in het Frans door Emmuèle Sandron als ‘La force du feu’. Uitgever: Luce Wilquin, Avin/Hannut.

Antwerpen: Uitgeverij Manteau.
1998 De kracht van het ijs. (misdaadroman)

Nota: er bestaat ook een aparte (verdichte) versie bestemd voor Nederland.

Antwerpen: Uitgeverij Manteau.
1999 De smaak van vrijheid. (oorlogsroman)

Omslagontwerp: Will Immink.
2002: Vertaald naar het Duits door Birgit Kawohl als  Der Geschmack der Freiheit Uitgever: Verlagshaus No.8, Wetzlar.
2006: Vertaald naar het Tsjechisch door  Jirina Holenová als  Chut svobody. Uitgever: Mladá Fronta, Praha.

Antwerpen: Uitgeverij Manteau / Standaard uitgeverij nv. -401p.

Voor Nederland: Holkema & Warendorf

Afmetingen: 21.50 x 14 (gebonden – harde kartonnen kaft met stofomslag)

1999 Beste wensen (poëziebundel) Waasmunster: Abimo Uitgeverij
2000 Twee misdaadromans (omnibus)

Bevat : Het chunnelsyndroom en Rassen/Rellen

Amsterdam: The House of books
2001 Bloedrecht. (misdaadroman)

Een Sam Keizer roman (een joodse privé-detective)
Omslagontwerp: Wil Immink
2004: Vertaald naar het Frans  door Emmanuèle Sandron als Les diamants du sang. Uitgever: Luce Wilquin, Avin/Hannut.

Antwerpen: Uitgeverij Manteau / Standaard Uitgeverij NV.-325p.

Afmetingen: 21.50 x 14 (paperback & gebonden editie)

2003 Medeschuldig. (misdaadroman)

Omslagontwerp: Will Immink
Foto achterplat: Frank Toussaint

Antwerpen: Uitgeverij Manteau. -422p.

Afmetingen: 21.50 x 14 (paperback & gebonden in harde linnen kaft met stofomslag)

2005 De kracht van het bloed. (misdaadroman)

Omslagontwerp: Will Immink

Antwerpen: Uitgeverij Manteau. -440p.

Afmetingen: 21.50 x 14 (paperback & gebonden editie met harde kaft & stofomslag)

2005 Stukken van mensen. (misdaadroman) Antwerpen: Uitgeverij Manteau
2006 Vermoorde onschuld. (misdaadroman) Antwerpen: Uitgeverij Manteau
2007 Overspel. (misdaadroman)

Omslagontwerp: Will Immink

Antwerpen: Uitgeverij Manteau /Standaard Uitgeverij. -272p.

Afmetingen: 21.50 x 14 (paperback & gebonden editie met harde kaft & stofomslag)

2009 Vuil geld. (misdaadroman) Antwerpen: Uitgeverij Mantea u

Afmetingen: 21.50 x 14 (paperback & gebonden editie met harde kaft & stofomslag)

2010 Scherprechter. (misdaadroman)

Een Sam Keizer roman.
Omslagontwerp: Will Immink.
Auteursfoto op achterplat: Mich Verbelen.
Omslagfoto:© Adrian Muttitt / Alamy

Antwerpen: Uitgeverij Manteau / WPG Uitgevers België nv.  -224p.

Afmetingen: 21.50 x14 (paperback)

2011 Top Secret. (misdaadroman)

Een Sam Keizer roman.
Omslagontwerp: Will Immink.
Foto omslag: © Thierry Dosogne / Getty Images.
Auteursportret: Peter Engels

Antwerpen: Uitgeverij Manteau / WPG Uitgevers België nv. -256p.

Afmetingen: 21.50 x14 (paperback)

2013 Bloed, zweet en tranen. (roman)

Omslagontwerp: Janpieter Chielens.
Vormgeving binnenwerk: Ready2Print.

Antwerpen: Uitgeverij Manteau. -367p.

Afmetingen: 21.50 x 14 (paperback)

Korte verhalen en verhalenbundels

1992 ‘Schuld’ (verhaal)

2005: Opgenomen in Bob Mendes, Meester in Misdaad essay door Henri-Floris Jespers, Manteau Antwerpen, 2005 pp 109-119

In: Het Laatste Nieuws, 31 oktober en 1 november 1992.
1994 ‘Kwestie van geld’ (verhaal)

1995: Opgenomen in de bundel ‘Meedogenloos’

In:  Spannend gebundeld Meulenhoff, Amsterdam 1994.
1995 ‘De onbillijke burgemeester ‘ (verhaal) In:  Marie Claire, november 1995
1995 De geesten van de gele bladeren’ (verhaal)

1995: Opgenomen in de bundel ‘Meedogenloos’.

In: Spannend gebundeld 1995, Meulenhoff Amsterdam 1995
1995 Meedogenloos (verhalenbundel)

Bevat: Stukken van mensen; Vermoorde onschuld; Een kwestie van geld; De geesten van de gele bladeren.
1998: Het verhaal ‘Stukken van mensen’ wordt vertaald naar het Tsjechisch door Petra Schürová als  Kusy lidí Uitgever: Cinemax, Praha (Edice Detektiv; 1).

Antwerpen: Uitgeverij Manteau
1996 ‘Grote verzoendag’ (verhaal)

1997: Opgenomen in de bundel ‘Misdaad en meesterschap’

In:  Spannend gebundeld 1996 Meulenhoff Amsterdam 1996
1997 ‘Misdaad en meesterschap’ (verhalenbundel)

Bevat: Stukken van mensen (pp 7-172); Afdrukken van tanden (pp 173-196); Grote verzoendag (pp 197-220); De laatste bezoeker (pp 221-235).
Omslagontwerp: Will Immink.
1997: Het verhaal ‘De laatste bezoeker’ wordt vertaald naar het Spaans als La última visita . Crimen Intern, Zaraguza, Spanje
1999: Het verhaal ‘Afdrukken van tanden’ wordt vertaald naar het Engels als Tooth marks en opgenomen in de antholigie Death by Espionage ( red. Martin Cruz Smith) Uitgever: Cumberland House VS.
1999: Het verhaal ‘Stukken van mensen’ wordt als pocket uitgegeven als extra bijlage bij Goed Gevoel, januari 1999.

Antwerpen: Uitgeverij Manteau. -235p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)

1999 ‘Stukken van mensen’  (verhaal) Pocket als extra bijlage bij Goed Gevoel, januari 1999
1999 Verslag aan de Koning.  (verhalenbundel)

Omslag: Wil Immink
Typografie: Johan Buijs.
Bevat: Verslag aan de koning (pp 7-26); Gevarenzone (pp 27-52); Besmet gebied (pp 53-63); en de proloog van De smaak van de vrijheid (pp 65-83).
1999: ‘Verslag aan de koning’ wordt vertaald naar het Japans door Kazuko Tomonaga als [Kokuo he no hosensho] en opgenomen in: Hayakawa’s Mystery Magazine, nr.3.

Antwerpen: Uitgeverij Manteau. -83p.

Afmetingen: 18 x 11.50 (paperback)
Nota: ‘Verslag aan de koning verscheen eerder in augustus 1997 als vakantieverhaal in de krant Het Laatste Nieuws; Gevarenzone gaat terug op een hoofdstuk in het boek Bestemming Terreur uit 1986; ‘Besmet gebied’ werd geschreven in opdracht van de Gassocieerde Persdienst en eerder gepubliceerd in de kranten van de GPD en in een brochure van de Nederlandse Bibliotheek- en Lectuurcentrale.

1999 Nobele doeleinden’ (verhaal)

2001: Vertaald in het Engels als ‘Noble causes’ en opgenomen in: The World Finest Mystery & Crime Stories (anthologie, second annual edition) Uitgever: Tor Books, New York.
2000: Opgenomen in de bundel ‘Dirty Dancing’
2004: Opgenomen in de bundel ‘Spannende verhalen’

In:  Fatale verhalen, Bruna , Utrecht
1999 Stukken van mensen’. (verhaal) Gepersonaliseerde editie Standaard Boekhandel, december 1999
2000 Grote verzoendag’ (verhaal) In:  Ché N°1 Maart 2000
2000 Het aandeel van Sam Keizer ‘ (verhaal) In: Met ingehouden adem Bruna, Utrecht 2000
2000 Dirty Dancing. (verhalenbundel)

Een Sam Keizer verhalenbundel (een joodse privé-detective)
Foto omslag: Benny de Grove.
Typografie omslag: Aksent / Dominic Van Heupen.
Bevat: Twee Joden, drie synagogen (pp 7-28); Judaïca (pp 29-52); Dirty Dancing (pp 53-88); Geheel en al Slivova (pp 89-108); Nobele doeleinden (pp 109-132); Vermoorde onschuld (pp 133-207)

Antwerpen: The House of Books. -207p.

Afmetingen: 21 x 14 (paperback)
Vertalingen:
2001: Het verhaal ‘Geheel en al Slivova’ wordt vertaald in het Spaans als ‘De todo corazón y una copa de rakia’.

2002 De beste misdaadverhalen uit Vlaanderen. (bloemlezing)

Samensteller Bob Mendes met twee eigen verhalen: Diamonds are forever (pp 9-26) en De modekoning (pp 263-276).
Omslagontwerp: Wil Immink
2002: Het verhaal ‘Diamonds are forever’ wordt vertaald naar het Duits als ‘Diamanten’ en opgenomen in de anthologie ‘Mord und Steinschlag’, uitgever: Leda Verlag, Leer.
2003:  Het verhaal ‘De modekoning’ wordt vertaald naar het Engels als ‘Fleeting fashion’ en opgenomen in: The World Finest Mystery & Crime Stories (anthologie, fourth annual edition), Uitgever: Tor Books, New York.

Antwerpen: Uitgeverij Manteau. -276p.

Afmetingen: 21.50 x 14 (paperback)

2004 Spannende Verhalen (verhalenbundel)

Bevat: Twee Joden, drie synagogen, Judaïca, Dirty Dancing; Diamonds are forever; De modekoning; Verslag aan de koning; Nobele doeleinden; De laatste bezoeker; Gevarenzone; Besmet gebied; Kwestie van geld; De geesten van de gele bladeren; Grote verzoendag; Geheel en al Slivova; Afdrukken van tanden.

Antwerpen: Uitgeverij Manteau
2006 ‘Dansen op de rand van de afgrond ‘(verhaal) In:  Doorgeladen, De Bezige Bij, Amsterdam 2006
2009 De Tungsten Connectie – een Sam Keizerverhaal In: Summercrime, Lebowski, Amsterdam 2009.
2009 Spoor van vuur /  Signature de Feu

Auteurs: luc Deflo, Nadine Monfils, Christophe Vekeman, Barbara Abel, Bob Mendes.
Vertalers: Charles de Trazegnies, Anne van de Straaten.

Antwerpen: Uitgeverij Manteau. -124p.

Keerdruk

BOB MENDES IN VERTALING

BULGAARS

 • 2004 [Ne vjarvaj na kompjutri] Bulgaars / vert. uit het Nederlands door Miglena Miteva. Uitgever: Astra Kompas, Sofia. (100% krimi. – Sofiâ; vol. 27) Inleiding: Emanuel Ikonomov. Fictie, paperback. Vert. van Link. Amsterdam Meulenhoff, 1994.

DUITS

 • 1997: Cybermaffia Duits / vert. uit het Nederlands door Stefanie Schäfer. Uitgever: Droemer Knaur München (Knaur; 60509). Fictie; Crime, paperback. Vert. van Link faction-thriller. Antwerpen: Manteau, 1994.
 • 2000:. Die Kraft des Feuers Duits / vert. uit het Nederlands door Birgit Kawohl. Uitgever: Verlagshaus No.8, Wetzlar. Fictie, paperback. Vert. van De kracht van het vuur. Antwerpen: Manteau, 1996.
 • 2002: Der Geschmack der Freiheit Duits / vert. uit het Nederlands door Birgit Kawohl. Uitgever: Verlagshaus No.8, Wetzlar. Fictie, paperback. Vert. van De smaak van vrijheid. Antwerpen Manteau, 1999. Voorw. Bob Mendes.
 • 2002: Diamanten. Duits / vert. uit het Nederlands door n.n.. in: Mord und Steinschlag (anthologie), uitgever: Leda Verlag, Leer. Fictie,. Vert. van ‘Diamonds are forever’ uit De beste misdaadverhalen uit Vlaanderen, bloemlezing 2002 van verhalen van Bob Mendes.

ENGELS

 • 1995: Vengeance Engels / vert. uit het Nederlands door H.G. Smittenaar. Uitgever: Intercontinental Publishing, Fairfax Station. Fictie, paperback. Vert. van Vergelding: voorspel tot Saddams oorlog. Antwerpen: Manteau, 1991.
 • 1999: Tooth marks, Engels/ vert. uit het Nederlands door n.n.. In: Death by Espionage (anthologie, red. Martin Cruz Smith) Uitgever: Cumberland House VS 1999 . Vert. van Afdrukken van tanden, uit de verzamelbundel ‘Misdaad en meesterschap’, Antwerpen: Manteau 1997
 • 2001: Noble causes. Engels / vert. uit het Nederlands door n.n.. In: The World Finest Mystery & Crime Stories (anthologie, second annual edition) Uitgever: Tor Books, New York. Fictie, Vert. van het verhaal ‘Nobele doeleinden’ Fatale verhalen, Bruna , Utrecht 1999.
 • 2003: Fleeting fashion. Engels / vert. uit het Nederlands door n.n.. in: The World Finest Mystery & Crime Stories (anthologie, fourth annual edition), Uitgever: Tor Books, New York. Fictie, Vert. van het verhaal ‘De modekoning’ uit De beste misdaadverhalen uit Vlaanderen, bloemlezing 2002 van verhalen van Bob Mendes.
 • 2003: The Chunnel Syndrome. Engels / vert. uit het Nederlands door n.n.. s.l.: Pendulumpress, 2003. Fictie, Vert. van Het chunnelsyndroom. Amsterdam; Brussel: Manteau, 1989.

FRANS

 • 2002: La force du feu. Frans / vert. uit het Nederlands door Emmanuèle Sandron. Uitgever: Luce Wilquin, Avin/Hannut. Fictie, paperback. Vert. van De kracht van het vuur. Antwerpen: Manteau, 1996.
 • 2004: Les diamants du sang. Frans / vert. uit het Nederlands door Emmanuèle Sandron. Uitgever: Luce Wilquin, Avin/Hannut. Fictie, paperback. Vert. van Bloedrech Antwerpen: Manteau, 2001.

JAPANS

 • 1999: [Kokuo he no hosensho] Japans / vert. uit het Nederlands door Kazuko Tomonaga.. In: Hayakawa’s Mystery Magazine, nr.3 (1999), Fictie, Vert. van Verslag aan de koning. Antwerpen: Manteau, 1999.

SPAANS

 • 1997: La última visita . Crimen Intern, Zaraguza, Spanje 1997 Vertaling van het verhaal De laatste bezoeker uit de verzamelbundel ‘Misdaad en meesterschap’, Antwerpen: Manteau 1997
 • 2001: De todo corazón y una copa de rakia. Spaans / vert. uit het Nederlands door n.n.. Barcelona: CIMS97, 2001. Fictie, Vert. van het verhaal ‘Geheel en al slivova’ uit: Dirty Dancing, The House of Books 2000.

TSJECHISCH

 • 2006: Chut svobody Tsjechisch / vert. uit het Nederlands door Jirina Holenová. Uitgever: Mladá Fronta, Praha. Fictie, gebonden. Vert. van De smaak van vrijheid. Antwerpen Manteau, 1999.
 • 1998: Kusy lidí. Tsjechisch / vert. uit het Nederlands door Petra Schürová. Uitgever: Cinemax, Praha (Edice Detektiv; 1). Fictie, paperback. Vert. van Stukken van mensen. Amsterdam: Manteau, 1997.

 

BEKNOPT CHRONOLOGISCH OVERZICHT PER GENRE

Poëzie

 • Met rook geschreven (Contramine, 1984 )
 • Alfa en Omega (Contramine, 1987)
 • Beste wensen (Abimo Uitgeverij, Waasmunster 1999)

Romans

 • Bestemming terreur (Facet, Antwerpen 1986)
 • Een dag van schaamte, ook wel Dag van schaamte (Manteau, Antwerpen 1988)
 • Het chunnelsyndroom (Manteau, Antwerpen 1989)
 • De vierde soera (Manteau, Antwerpen 1990)
 • De fraudejagers (Manteau, Antwerpen 1991)
 • Vergelding (Manteau, Antwerpen 1992)
 • Rassen/Rellen (Manteau, Antwerpen 1993)
 • Link (Manteau, Antwerpen 1994)
 • De kracht van het vuur (Manteau, Antwerpen 1996)
 • De kracht van het ijs (Manteau, Antwerpen 1998)
 • De kracht van het ijs (Verdichte versie Nederland; Manteau, Antwerpen 1998)
 • De smaak van vrijheid (Manteau, Antwerpen 1999
 • Twee Misdaadromans (Het chunnelsyndroom + Rassen/Rellen; The House of Books 2000)
 • Bloedrecht (Manteau, Antwerpen 2001)
 • Medeschuldig (Manteau, Antwerpen 2003)
 • De kracht van het bloed (Manteau, Antwerpen 2005)
 • Stukken van mensen (Manteau, Antwerpen 2005)
 • Vermoorde onschuld (Manteau, Antwerpen 2006)
 • Overspel (Manteau, Antwerpen 2007)
 • Vuil geld (Manteau, Antwerpen 2009)
 • Scherprechter (Manteau, Antwerpen 2010)
 • Top Secret (Manteau, Antwerpen 2011)
 • Bloed, zweet en tranen (roman 367p, Manteau, Antwerpen 2013)

Korte verhalen en verhalenbundels

 • Schuld, Het Laatste Nieuws 1992
 • Kwestie van geld, in Spannend gebundeld 1994, Meulenhoff, Amsterdam 1994
 • De onbillijke burgemeester in Marie Claire november 1994
 • De geesten van de gele bladeren in Spannend gebundeld 1995, Meulenhoff Amsterdam 1995
 • Meedogenloos verhalenbundel, Manteau, Antwerpen 1995
 • Grote verzoendag in Spannend gebundeld 1996Meulenhoff Amsterdam 1996
 • Misdaad en meesterschap verhalenbundel, Manteau, Antwerpen 1997
 • Stukken van mensen pocket, bijlage bij Goed Gevoel, januari 1999
 • Verslag aan de Koning verhalenbundel, Manteau, Antwerpen 1999
 • Nobele doeleinden in Fatale verhalen, Bruna , Utrecht 1999
 • Stukken van mensen gepersonaliseerde editie Standaard Boekhandel, december 1999
 • Grote verzoendag in Ché N°1 Maart 2000
 • Het aandeel van Sam Keizer in Met ingehouden adem Bruna, Utrecht 2000
 • Dirty Dancing verhalenbundel, The House of Books, Antwerpen 2000
 • De beste misdaadverhalen uit Vlaanderen samensteller bloemlezing met twee eigen verhalen: Diamonds are forever en De modekoning Manteau, Antwerpen 2002
 • Bob Mendes, Meester in Misdaad essay door Henri-Floris Jespers, Manteau Antwerpen, 2005
 • Spannende Verhalen verhalenbundel , Manteau, Antwerpen 2004
 • Dansen op de rand van de afgrond in Doorgeladen De Bezige Bij, Amsterdam 2006
 • De Tungsten Connectie – een Sam Keizerverhaal in Summercrime, Lebowski, Amsterdam 2009
 • Spoor van vuur wisselthriller (met Deflo, Monfils, Vekeman, Abel), Manteau/Grimbergen 2013
 • Signature de Feu thriller à plusieurs mains (avec Deflo, Monfils, Vekeman, Abel) Manteau/Grimbergen

Toneel, radio en televisie

 • De provokatie, verhaal van tweemaal vier minuten, uitgezonden in levenden lijve (Radio 1) op 23 mei 1998
 • Kwestie van geld toneelstuk in vier bedrijven, 2000
 • Het Virus toneelstuk in vier bedrijven naar de roman Link, 2001, gespeeld door Theater De Peoene (Mechelen, 2001) en door Het Noordteater (Antwerpen, 2002)
 • Memory Lane, kort hoorspel, 2001, uitgezonden door VRT op 12 mei 2001
 • Benjamin Mendes, in Verloren Land, uitgezonden door Canvas, VRT-2 op 9 juni 2009

Journalistieke bijdragen en boekbesprekingen

 • Maandelijkse boekbesprekingen in: maandblad Sodipa, jaargangen 1990 en 1992
 • Over spanning en intrige in: Kreatief, jaargang 25, nummer 3/4, oktober 1991
 • De geesten van de gele bladeren reisreportage in: UITMagazine, juli-augustus 1992
 • De schrijver als dissident in: Bzzlletin Literair Magazine, jaargang 23, september 1993
 • Goochelen met miljoenen in: Gazet van Antwerpen, 1 november 2000
 • Driemaandelijkse boekbesprekingen in: ECI-gids, jaargangen 1999 t