home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Inghelram, Daan

Maakt deel uit van:

DAAN INGHELRAM

Middelkerke, 23 juli 1905 – St.Denijs-Westrem, 26 september 2003

Schrijver van zowel jeugdboeken als kortverhalen en romans.

Inghelram werkte mee aan talrijke tijdschriften (o.m. Dietsche Warande en Belfort). Hij schreef korte verhalen voor o.m. Ons Volk en Taptoe en hij was film-, toneelcriticus

Pseudoniemen: Jan Van Marlinghen P.C. Duyncanter, P.C. Vercruysse, P.C. Geldhof, en K. Yperman.

BIOGRAFIE

23 juli 1905: Geboren te Middelkerke in een gezin met zes kinderen, vijf jongens en één meisje. Zijn vader, Thomas Inghelram, was hoofdonderwijzer te Middelkerke.

Hij studeerde aan het O.-L.-V.-College te Oostende, daarna aan de Rijksmiddelbare Normaalschool te Gent (afd. Germaanse talen), waar hij het diploma geaggregeerd leraar Middelbaar Onderwijs  in de Germaanse talen behaalde.

1928-1931: Onderwijzer in zijn geboortedorp.

Daarna was hij achtereenvolgens leraar Middelbaar Onderwijs te Gembloers, Boom, Aarschot, Blankenberge, Poperinge, Zottegem.

1935: Huwde met Maria De Bruyne uit Sint-Kruis, bij Brugge. Samen kregen ze twee dochters, Anneke & Lieve.

1943: Debuteerde met Lotsverbonden onder pseudoniem JAN V. MAERLINGHEN.

In hetzelfde jaar verschijnt Walrave’s ijde ditmaal onder eigen naam.

  • Daarin vertelt hij over Walrave, die ervan droomt een vervallen vissersgehucht zijn vroeger aanzien terug te schenken. Maar de omstandigheden zijn hem ongunstig: de rijken en machtigen werken tegen, zijn kinderen verlaten hem en zijn liefste zoon, de enige waarop hij zijn hoop gesteld had, komt in de golven om. Ook Walrave sterft op zee en met hem verzinkt wat hij had willen redden.

1947: De Boskanter uit 1947 is dan weer een heimatverhaal, verwant met het werk van Boschvogel en Van Hemeldonck.

1948: Zijn best bekende werk Angélique, een magisch-realistische roman die zich afspeelt in de 19de eeuw, bracht hem een reisbeurs op voor Noorwegen, het land van Knut Hamsun, waarvoor en door wie hij zich steeds heeft aangetrokken gevoeld.

Vanaf 1950 hadden zijn boeken vooral onderwerpen die ontleend waren aan de geschiedenis of aan de bijbel.

  • Zo handelde hij over de Germaanse oudheid, maakte een bewerking van het Nibelungenlied of verhaalde hoe het graafschap Vlaanderen was ontstaan.
  • Gegevens uit de bijbel liggen ten grondslag aan ‘Om u treur ik, Jonathan’ (1953), dat met de prijs van de Vlaamse provinciën bekroond werd, en aan ‘De Zwerver’ (1955), een geromanceerde biografie van Ismaël, de zoon die Abraham bij ‘de dienstmaagd gewon’.

De Zwerver” werd in 1956 in het Duits vertaald door Georg Hermanowski met als titel: Sarai und die Ägypterin (Köln: J.P.Bachern)

1956 – 1970 (op pensioenstelling): Leraar Nederlands-Duits aan de Rijksnormaalschool te Blankenberge.

1974: Verscheen zijn laatste boek, een jeugdboek De brief aan koning Albert.

26 september 2003: Overlijden te St.Denijs-Westrem.

Inghelram werkte mee aan talrijke tijdschriften (o.m. Dietsche Warande en Belfort). Hij schreef korte verhalen voor o.m. Ons Volk en Taptoe en hij was film-, toneel-, en was variétécriticus voor De Standaard.

BEKRONINGEN

  • 1946: De novellenprijs Ad Iterim voor De stroom
  • 1947: Emiel Vlierbergh-prijs voor De Boskanter
  • 1955: Vijfjaarlijkse interprovinciale prijs voor het jeugdboek voor Om U treur ik Jonathan

In Blankenberge, de plaats waar Inghelram voor het laatst voor de klas stond, werd de Daan Inghelram-prijs uitgereikt; een tweejarige prozaprijs ingesteld door de uitgeverij Zuid en Noord. De prijs werd onder andere gewonnen door John Gheeraert en Bart Plouvier.

GERAADPLEEGDE BRONNEN

 SMAAKMAKER

DE KOMST VAN ZINGARELLI

Alleen Simon scheen haar te verstaan. Hij had haar ouders gekend en was bij haar huwelijk haast als een deel van haar bruidschat meegegeven. Toen hij onder haar man diende, stond zijn gezicht altijd stroef; slechts na zijn dood was het ontplooid en drukte het zijn zacht begrijpen uit voor haar nood.

Hij was het, die de poort opende, toen Zingarelli voor het eerst verscheen. Vóór hem stond de donkere zuiderling met de vioolkist onder de arm. Hij droeg geen pruik; gitzwart fladderde zijn haar in de wind, toen hij met een diepe buiging de driesteek afnam; een snorretje gaf hem het aanzien van avontuurlijkheid en tegelijk van wereldse verfijning.
Aanvankelijk was hij slechts een van de vele vioolspelers, die mevrouw Maelcamp in haar huis bezochten en er enkele avonden kwamen musiceren. Hij was niet rijk; de kleur van zijn just-au-corps was verschoten; zijn schoenen waren met veters dichtgeregen en de heren, die op de uitvoering aanwezig waren, stieten elkaar aan en wezen elkander op de weinig brede lubben van zijn mouw.

Maar hij speelde wonderbaarlijk. Mevrouw Maelcamp begeleidde hem op het klavecimbel en uit elke klank van het strenge concerto hoorde zij zijn moeilijk bedwongen hartstocht oprijzen; donker vuur gloeide naast haar, verborgen en beheerst nog, maar elk ogenblik de uitbarsting nabij. Hij bracht geen verrukking; zijn spel sleepte haar in het begin niet mee en zij voelde alleen de man in hem, die alle conventies en het verfijnde dubbelspel van de beschaving breken kon.
“Speel ons wat uit Napels” vroeg ze hem, haast met tegenzin, maar meegevoerd door de stroom muziek.
En zij lette op zijn mooie , slanke hand, die met brede zwier de strijkstok bewoog, en hoewel de passie van zijn lied haar opschrikte uit de ijdele galanterie, waarin zij gewoon was te leven, bleef zij er geboeid naar staren : buitengewoon verzorgd was ze, met donkere olijfglans overtogen en getuigend van zijn adellijk kunstenaarschap.
Maanden nadien herinnerde ze zich die ogenblikken nog, waarop ze voor het eerst zijn handen had gezien. Zo waren ze haar ook bijgebleven, wanneer buiten reeds het licht daalde en de kaarsen ontstoken werden : twee schemerende vlekken die op en neer gingen, heftig en dan weer trager, zoekend, zoals handen langzaam kunnen gaan over een diep geliefd gelaat. ‘Nachts bleef zij wakker met de gedachte aan haar man, die dood was, maar twee klaarten zweefden over zijn gezicht. Het verdween en ze hoorde Zingarelli spelen. Waar zou hij nu zijn, dacht ze dan.

Uit: Angélique. (1948)

BIBLIOGRAFIE

De gegevens van deze bibliografie werden onder meer nagekeken bij

  • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience – Antwerpen.
  • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles
  • Piet Devos: Van reuzen tot dwergen. Bibliografie – Vlaamse schrijvers in de 20ste eeuw – Eerste drukken. Kortrijk, eigen beheer 2007.

 

Chronologisch overzicht

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1943 Lotsverbondenen. (roman)

Onder pseudoniem JAN V. MAERLINGHEN
Bandversiering van A. Sels
Leuven: Davidsfonds. 220p.

Afmetingen : 19.50 x 12.75 (ingenaaid & gebonden met kartonnen kaft)
Dit boek is nr 311 der Volksreeks en tweede der jaarreeks 1943
Druk van de N.V. Brepols, Turnhout
Toelating nr 138. Gedrukt op oorlogspapier
1943 Walrave’s ijde. (roman)

Onder eigen naam INGHELRAM DAAN
Met pentekeningen van René De Pauw
1955: 2de druk onder de titel : Het verzwolgen dorp als nr 53 in de Reinaert romanreeks.
Brugge Cultura / H. Cayman-Seynave. -212p .

Afmetingen : 21.25 x 13.50 (ingenaaid & gebonden met stofomslag)
Colofon: De eerste uitgave van ‘Walrave’s IJde’ door Daan Inghelram werd in de maand September van het oorlogsjaar 1943, door de uitgeverij Cultura, H. Cayman-Seynave te Brugge uitgegeven en aldaar naar haar aanduidingen gedrukt op de persen van de Drukkerij Vercruysse-Vanhove. De uitgave werd door René De Pauw met enkele penteekeningen verlucht.
Toelatingsnummer: 6017
1946 De verre reis van Klaartje, Anneke en Wim, den cactus. (jeugdboek)

Onder pseudoniem P.C. DUYNCANTER
Heruitgegeven in 1958
Illustraties Jos Coene
Brugge: Beyaert – 46p.

Reeks: Klare geluiden nr 3
1946 De zonderling. (novelle)

Omslagtekening door R. Caluwaerts
Brussel: Die Skald – -80p.

Afmetingen: 19 x 12.50 (ingenaaid)
Colofon: Dit boek werd in opdracht van de Uitg. Die Skald te Brussel gezet en gedrukt op de persen van H. Wellens en W. Godenne aldaar, in het voorjaar van 1947
1947 De boskanter (roman)

Bandversiering van Renaat Demoen
1946: Bekroond met Em.-Vlieberghprijs.
1958: Tweede druk eveneens bij Davidsfonds, Leuven.
Inghelram 5 Leuven: Davidsfonds. -255p.

Afmetingen: 19 x 12.50 (ingenaaid & gebonden  in harde geïllustreerde kartonnen kaft)
Reeks: Volksreeks van het Davidsfonds Nr 348   1947-1
Druk van de Etablissementen Brepols N.V., Turnhout
1948 Angelique. (roman)

1964: Heruitgegeven door Heideland, Hasselt in de reeks Vlaamse Pockets als nr 135
inghelram 18
Amsterdam/Antwerpen: uitgeverij Contact. -124p.

Reeks: Proloog Reeks
Afmetingen: 18.50 x 10.50 (gebonden met kartonnen kaft)
Gedrukt door Boekdrukkerij F.E. Mac Donald te Nijmegen
1950 De graaf. (roman)

Bandversiering Joris Amter.
Inghelram 6 Leuven: Davidsfonds -199p.

Reeks: Gulden reeks van het Davidsfonds bij zijn 75-jarige Jubileum nr. 380  1950-3
Afmetingen: 19 x 12.50 (ingenaaid & gebonden in simili lederen of harde geïllustreerde kartonnen kaft)
Druk van de Etablissementen Brepols N.V., Turnhout
1951 De forestier (roman)

Bandontwerp van A. Boschmans
Leuven: Boekengilde De Clauwaert V.Z.W. -266p.

Afmetingen: 20 x 14 (gebonden in linnen kaft)
Derde boek in de jaarreeks 1951 . Gebonden bij de firma N.V. Scheerders van Kerckhove te St. Niklaas-Waas.
1952 Het huis aan de duinkant. (jeugdboek)

1958 : Tweede druk, zelfde uitgever en reeks.
Brugge: Beyaert. -77p.

Reeks: Klokkenreeks. – vol. 2
1953 Als goden en reuzen vechten. Het eerste Eddalied. (jeugdboek)

Geïllustreerd door L. de Ro
Tongeren: S.M. Sint-Norbertus-boekhandel. -99p.
1953 Om u treur ik, Jonathan. (jeugdboek)

1955: Bekroond met deVijfjaarlijkse prijs van de Vlaamse provincies .
Brugge: Desclée De Brouwer. -146p.

Afmetingen: 19.25 x 13.25 (ingenaaid met stofomslag)
Reeks: Stroomlijnen vol. 1953: 1.
Gedrukt op de persen van de Sint-Augustinusdrukkerij Desclée De Brouwer, te Brugge op 1 oktober 1953
1953 Het ei. (novelle) In: Dietsche Warande en Belfort”
1954 Roes! Roes! Roes! Een blankenbergse legende. (jeugdboek) Hasselt: Uitgeverij Heideland-72p.
1955 Het verzwolgen dorp. (roman)

Tweede druk van Walrave’s ijde. (roman) uit 1943
Brussel: Reinaert Uitgaven. – 255p.

Reeks: Reinaert romanreeks. – vol. 53
Antwerpen: Lux Drukkerij.
1955 De zwerver. (roman)

Stofomslag: Marcel Schuermans
Typografie en bandontwerp: Jos Verhaert
1956:  vertaald in het Duits door Georg Hermanowski met als titel: Sarai und die Ägypterin (Köln: J.P.Bachern)
Leuven: Boekengilde De Clauwaert V.Z.W. -236p.

Afmetingen: 19.25 x 13.50 (gebonden met stofomslag)
Tweede boek van de jaarreeks 1955-56
Gedrukt en gebonden bij de firma N.V. Scheerders van Kerckhove te Sint-Niklaas.
1957 Ieder heeft zijn eigen uur. (kinderboek)

Illustraties: E. Morel
Is in feite een vertaling uit het Frans door Daan Inghelram die door de uitgeverij per vergissing onder zijn eigen naam is uitgegeven.
Brugge: Desclée De Brouwer. -24p.
1958 Drie kinderen en de zee. (jeugdboek 7-12 jaar)

Illustraties: Tjienke Dagnelie
Brugge: Desclée De Brouwer. -46p.

Reeks: Goudvinken. vol. 1958: 1
Afmetingen: 22 x 15.60 (ingenaaid)
1958 Het licht van vroeger dagen. (roman)

Tekenwerk van de Grafische Dienst Davidsfonds.
inghelram-16 Leuven : Davidsfonds – 233p.

Afmetingen: 19.25 x 12.30 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
G
ulden Reeks nr 463   1958-6
Druk van de Fabrieken Brepols N.V. Turnhout
1961 Het Nibelungenlied. (navertelling)

Naverteld door Daan Inghelram
Illustraties van Victor Stuyvaert.
Bevat: Het Nibelingenlied (met 28 illustraties over de volle bladzijde) (pp 3-134) – Victor Stuyvaert en de illustratie van het Nibelungenlied. (pp 137-174), Kommentaar van Dr. M. Grypdonck. (met houtsneden van V Stuyvaert)
Gent: Kommissie voor Kulturele Aangelegenheden. -176p.

Afmetingen: 24 x 16 (garenloos gebrocheerd, witte papieromslag met zwarte opdruk)
Reeks: Kultureel jaarboek Provincie Oostvlaanderen
1964 Angelique. (roman)

Heruitgave van 1948
inghelram 18 Hasselt: Uitgeverij Heideland. -126p.

Reeks: Vlaamse Pockets nr 135
Afmetingen: 18 x 10.50 (pocket)
1969 De laatste forestier. (roman)

Oorspronkelijk De Forestier uit 1951
Brussel: Reinaert Uitgaven. – 214p.

Reeks: Reinaert romanreeks. – vol. 197
1969 Geen vaandelvlucht te Brussel (pamflet) Blankenberge: Uitgeverij Saeftingen. -30p.

Afmetingen: 19.50 x 12.75 (geniet)
Reeks: Galerij der Vlaamse Groten nummer 14 – 1969
Drukkerij Mijs-Verhelst, Moerzeke
1973 Een kleine oorlog. (verhaal) Westerlo: Uitgeverij “ Saeftinge” – 110p.

Reeks: Saeftingen-Boeken
Afmetingen: 21.50 x 15 (ingenaaid)
1974 De brief aan koning Albert. (jeugdboek 7-12jaar)

Omslag en illustraties: Stef Vanstiphout
inghelram 22 Antwerpen/Amsterdam:  Standaard  Uitgeverij -133p.

Afmetingen: 21.50 x 14.50 (gebonden – harde geïllustreerde kaft)
Reeks: Zegelvikings. vol. 23
Druk: Smits Wommelgem

 

Verspreid gepubliceerde korte verhalen

Jaar Titel & gebruikte auteursnaam Gepubliceerd in…
1935 Reisbrieven uit Engeland.

Onder de auteursnaam: DAAN INGHELRAM
Vlaamschen Toeristenbond
1942 Een Jaar Blankenbergse Geschiedenis : 1875.

Onder de auteursnaam: DAAN INGHELRAM
Vlaamschen Toeristenbond
1942 Paradise regained. (Toeristische Novelle)

Onder de auteursnaam: DAAN INGHELRAM
Prijs V.T.B.
Vlaamschen Toeristenbond
2.1.1946 Heideroosje.

Onder pseudoniem K. YPERMAN
E.Wouters, Huart Hamoirlaan 9 Brussel

Weekend roman nr. 30
15.5.1946 Saartje uit de duinen.

Onder pseudoniem VAN DEN DAELE P.C
E.Wouters, Huart Hamoirlaan 9 Brussel

Weekend roman nr. 49
18.9.1946 Bedreigde liefde.

Onder pseudoniem VAN DEN DAELE P.C
E.Wouters, Huart Hamoirlaan 9 Brussel

Weekend roman nr. 67
1946 De stroom.

Onder de auteursnaam: DAAN INGHELRAM
In Nederland bekroond met Pr.”Ad Iterim”
1946 Het stille buurschap.

Onder pseudoniem P.C. DUYNCANTER
Het Volk – Taptoe
1946 De paascheieren.

Onder de auteursnaam: DAAN INGHELRAM
Ons Volk
1946 De hond van mr gough.

Onder de auteursnaam: DAAN INGHELRAM
Ons Volk
1946 Ik hou van muziek.

Onder pseudoniem P.C. DUYNCANTER
De Zweep
1946 Verhuren aan de kust.

Onder pseudoniem P.C. DUYNCANTER
Het Volk – Taptoe
1947 Voor de bruiloft.

Onder pseudoniem P.C. DUYNCANTER
Ons Volk
1947 Zoo op een laten avond….

Onder pseudoniem P.C. DUYNCANTER
ABC
1947 De deserteur.

Onder pseudoniem P.C. GELDHOF
Ons Volk – Overal
1947 Het plekje.

Onder pseudoniem P.C. VEBRUGGE
Ons Volk
1948 De tweede nederlaag.

Onder pseudoniem K. YPERMAN
Ons Volk
1948 Ontvluchtingspoging.

Onder pseudoniem P.C. DUYNCANTER
Ons Land
1948 Onze melkboer.

Onder de auteursnaam: DAAN INGHELRAM
Ons Volk – Overal
1948 Zijn zuster.

Onder de auteursnaam: DAAN INGHELRAM
Ons Volk – Overal
1948 Land over de grenzen.

Onder pseudoniem P.C. VAN LATEM
Ons Volk
1948 Pere boeboe.

Onder pseudoniem P.C. VERCRUYSSE
Ons Volk
1948 Ook verloofd.

Onder pseudoniem P.C. GELDHOF
Ons Volk
1949 De bruidsmarsch.

Onder pseudoniem P.C. DUYNCANTER
Ons Volk
1949 De droom.

Onder pseudoniem P.C.TERDUYN
Ons Volk
1951 Solveigs lied.

Onder pseudoniem P.C. GELDHOF
Ons Volk
1951 Aan het veer.

Onder pseudoniem P.C. DUYNCANTER
Ons Volk
1951 Avontuur in de grootstad.

Onder pseudoniem K. YPERMAN
Ons Volk
1952 Het huwelijksaanzoek.

Onder pseudoniem P.C. DUYNCANTER
Ons Volk
1952 Omdat er voor hen geen plaats was.

Onder de auteursnaam: DAAN INGHELRAM
Ons Volk
1953 Portioncula.

Onder pseudoniem P.C. DUYNCANTER
Zondagsvriend
1953 De waker.

Onder de auteursnaam: DAAN INGHELRAM
De Tafelronde
1953 De derde wens.

Onder de auteursnaam: DAAN INGHELRAM
Ons Volk
1954 Onder de marentak.

Onder de auteursnaam: DAAN INGHELRAM
Ons Volk
1955 Bij wijze van schadevergoeding.

Onder pseudoniem P.C. DUYNCANTER
Ons Volk
1955 Vogeltje in de open hand

Onder pseudoniem P.C. DUYNCANTER
Het Volk – Ons Zondagsblad
1955 Word eigenaar.

Onder pseudoniem P.C. DUYNCANTER
Ons Volk
1955 Zolang er leven is.

Onder pseudoniem P.C. DUYNCANTER
Ons Zondagsblad
1957 Ieder heeft zijn eigen uur.

Onder de auteursnaam: DAAN INGHELRAM
Desclée De Brouwer