home | Inloggen
Aantal schrijvers: 546 | Aantal boeken:

15793

Van Hemeldonck, Emiel

Maakt deel uit van:

EMIEL VAN HEMELDONCK

Zwijndrecht, 29 november 1897 – Arendonk, 31 januari 1981

Schrijver van streek- en historische romans en verhalen de traditie van Hendrik Conscience en de gebroeders Snieders voort. De meeste van zijn romans spelen zich af in de Kempen en Antwerpen.

Schreef ook jeugdromans, reisreportages, toeristische verhalen en allerlei pedagogische verhandelingen.

Schreef onder pseudoniem Paul Van der Venen in 1933 het Vlaamsch filmke nr 156: ‘Het schip van den dood’

Was jarenlang (1948-1973) voorzitter van de Vereniging van Kempische schrijvers.

 

BIOGRAFIE

29 november 1897: Emiel Ludovicus Maria Van Hemeldonck werd geboren te Zwijndrecht.

 • Zijn vader was postmeester zodat er bij iedere nieuwe aanstelling verhuist moest worden. Hij liep lagere school te Lillo, Lot en Vrasene en volgde het middelbaar onderwijs te Sint-Niklaas en Antwerpen.
 • Van Hemeldonck schreef over deze jeugdjaren verhalen onder de titel “De Drie Vaderlanden”. Het manuscript werd echter nooit gepubliceerd en maakt deel uit van het familiaal archief.

1916: Behaalde het onderwijzersdiploma voor de middenjury.

Hij werd benoemd tot onderwijzer te Brasschaat, waar hij zeven jaar voor de klas stond. Te Hove gaf hij vijf jaar les.

1924: Debuteerde met ‘Op de Grindershoeve’ uitgegeven in de Duimpjesreeks bij De Lille in Maldegem.

1927: Publicatie van ‘Opgang’ die zijn literaire carrière in stroomversnelling bracht.

1928: Werd bevorderd tot inspecteur van het Lager Onderwijs voor het kanton Turnhout.

1930 – 1934: Van het prille begin van de Vlaamsche Filmkens was hij betrokken bij de uitbouw, het nalezen en het verbeteren van manuscripten of ze persklaar maken.Als er kopij ontbrak of te laat op de drukkerij kwam, schreef hij zelf snel een Vlaamsch Filmke onder diverse schuilnamen. Onder eigen naam slechts één: Het gulden zwaard (nr 16, 1931).

Als Paul Van der Venen schreef hij vier VF: Van den felle met den roode baarde (nr 118, 1933), De twee vluchtelingen (nr 143, 1933), Het schip van den dood (nr 156, 1933) en Kapiten Sluter (nr 171, 1934).

Als Flandrijs schreef hij tussen 1930 en 1931 niet minder dan vijf VF: Prins Achmed, die de taal der vogelen sprak (nr 4, 1930), Gouverneur Manco en de soldaat met het toverpaard (nr 9, 1931), Avonturen van den waterdrager (nr 12, 1931), De Arabische sterrenwichelaar (nr 27, 1931 – een legende, gesitueerd in het Moorse Granada, het is een bewerking van Washington Irving) en Hoe twee beelden het geheim verklapten (nr 32, 1931).

Als Fonske Reusen schreef hij De heks van Spiekelspade (nr 157, 1933). Als Joan Van der Sanden, De circusjongen (nr 200, 1934). Als Herman Van der Schelden, Het kind van de Schelde (nr 203, 1934). Als Harry Davidson (!) In de vallei der dood (nr 150, 1934). Als Karel Vandael, Napoleon en de witte vrouw (nr 160, 1933), Als Flor Janssen, Hoe hij vader vond (nr 175, 1934). Als Joan Verschelden, Het goudjaar 1945 (nr 186, 1934), Als Johan Verheyden, Brigands of helden ? (nr 195, 1934) en als Simon Joostens Kerstnacht (nr 216, 1934).

Negentien Vlaamsche Filmkes onder twaalf verschillende schrijversnamen.

 • Bron: John Rijpens, Vlaamse Filmpjes. Troetelkind of Ondergeschoven Kindje ? Brussel, ASP 2010, 368 blz., € 21,95. ISBN 978-90-5487- 793-6

1938: In 1938 verscheen ‘Dorp in de hei’ waarbij in een breed opgezette roman het eenvoudige bestaan op de Kempische hei geëvoceerd wordt.

 • Met dit werk snijdt Van Hemeldonck een genre aan dat in ‘Berk en brem’ (1940) en ‘Konijnenberg’ (1940) verlengstukken zal vinden. Een piek bereikt de auteur heel zeker met het bekroonde ‘Maria, mijn kind’. Deze knap geconstrueerde roman bergt het verhaal van een jonge vrouw die voor een zware opdracht staat; zij blijkt te zijn zoals het riet, dat soms buigen kan, maar nooit breken zal (1944).

1941: Zal het zijn vriendschap zijn geweest met de historicus Floris Prims, feit is dat de historische roman hem in de ban heeft. Als eerste maakte ‘Johan Van der Heyden, magister’ hier zijn opwachting (1941), echter al gauw gevolgd door het in het 18de eeuwse Turnhout gesitueerde ‘De Cleyne Keyser’ (1943) en ‘De groene Swaen’ (1946), een relaas uit het polderland onder de Spaanse overheersing.

Na de oorlog was Van Hemeldonck één van de initiatiefnemers van de prestigieuze reeks Historische verhalen voor de jeugd.

1949-1958: Werd bevorderd tot hoofdinspecteur voor het arrondissement Leuven.

1953: Ook de stad Antwerpen lag hem aan het hart :  ‘Soet Antwerpen, adieu’ (1953), ‘Voghelsanck’ (1956), ‘Schelde, snelle vliet’ (1956) ‘Gekluisterde stroom’ (1958) en ‘Ebbe en vloed’ (1965).

Een driehonderd jaar oud bundeltje processtukken bezielde ‘De giftmenger van Antwerpen’, dat in 1962 het publiek bereikte.

1958: Met pensioen.

13 januari 1981: Overleden te Arendonk.

Hij schreef een vrij groot oeuvre bijeen en werd indertijd veel gelezen. Veel van zijn werken zijn vertaald in het Duits.

We kunnen zijn werk overzichtelijk maken door het in te delen in genre’s. De evolutie van streekroman naar psychologische roman loopt parallel met de evolutie in het bredere literaire spectrum in de Vlaamse letteren.

Kempische streekromans

 • Zijn personages blijven eenvoudig, zowel in het goede als in het kwade.
 • Het zijn eenvoudige en gemoedelijke zedenschetsen die geleidelijk meer diepgang krijgen.
 • Zijn beste werk in dit genre, Maria, mijn kind (1944), werd met de Gottmerprijs bekroond.

Historische romans

 • Enkel De cleyne keyser (1943), waarmee hij verscheidene literaire prijzen verwierf, is in de Kempen gesitueerd.
 • Na de publicatie van de driedelige historische polderroman De groene swaen (1946) zocht hij de stof voor zijn historische romans bij voorkeur in de geschiedenis van Antwerpen:
  • Soet Antwerpen, adieu (1953) beschrijft de opkomst van de stad in de 16de eeuw
  • Gekluisterde stroom (1958) de periode waarin de Schelde gesloten was
  • Schelde, snelle vliet (1956) de groei van de stad in de 19de eeuw.
  • Ook Voghelensanck (1956) en De giftmenger van Antwerpen (1962) zijn in Antwerpen gesitueerd.

Jeugd- en reisverhalen.

 • Reisverhalen, oa
  • Olifanten hebben voorrang (1954)
  • Israël zonder Jahweh (1957).
 • Jeugdverhalen, oa
  • Het spookschip (1967)
  • Nanouk de eskimojongen (1972).

Latere psychologische romans.

 • Troosteres der bedrukten (1956)
 • Hier zijn mijn handen (1959)

 

BEKRONINGEN

 • 1943-1945 – De Professor Emiel Vlieberghprijs voor De harde weg
 • 1944: Gotmerprijs voor Maria mijn kind.
 • 1949 – De Karel Barbierprijs voor De cleyne Keyser
 • 1969: Prijs van de provincie Antwerpen voor zijn gezamelijk oeuvre.
 • 1975 – De ANV-Visser Neerlandia-prijs voor zijn aandeel in de culturele integratie van Noord en Zuid, in het bijzonder in de Kempen

 

MEER OVER EMIEL VAN HEMELDONCK

 • BNTL; Oosthoek; WP-lexicon;
 • L. Sourie. Emiel van Hemeldonck (1947);
 • Hulde-album Emiel van Hemeldonck (1958);
 • J. Florquin, ‘Emiel van Hemeldonck’, interview in: Ten huize van … (dl 1, 19712), p. 63-78;
 • Emiel van Hemeldonck-nummer van Vlaanderen 31 (1982) 191;
 • M. van den Berg, ‘Het volksleven in het landelijk werk van Emiel van Hemeldonck’, in: Volkskunde 85 (1984) 1, p. 16-70;
 • Herdenking Emiel van Hemeldonck (1997).

 

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Websites

 

SMAAKMAKER

DE PASTOOR VAN VOSSELAAR

Gebogen over het zware sacristijboek, schreef Dominus Johannes Peeters, abt van de aloude abdij te Postel, zijn naam op de nieuwe bladzij, “die 28 Aprilis 1774.” De lange rustig getrokken streep was als het roerloze vlak van de zee en de naam zelf als een statige zeiler, met fieren mast en bolle zeilen. Hij monkelde, maar zijn mond werd strak, als hij weerom dit luien hoorde : eerst enkele zware slagen, weggonzend in de plechtige stilte van kerk en sacristij. Dan kwamen de andere klokken los, de hooge en de lage, en hun lied huppelde argeloos en zuiver doorheen de zware slagen.
Met een blik vol nauw verborgen argwaan keek hij op naar en ouden priester, die gebogen bij de deur te luisteren stond en vroeg, met een stem waarin hij moeilijk zijn korzeligheid te dempen wist: “Is het hier de gewoonte, te Vosselaar, de klokken te blijven luien ? Als ik het goed voor heb, is het nu de derde maal. En uw luiers…”
Pastoor Ludolphus Grangé, in wit, feilloos gestreken roket en solidee, haalde de schouders op en zweeg. Hij boog door de deur en keek de kerk in. Licht geroezemoes bereikte zijn oor ; fluisterstemmen, geschuifel van stoelen en geluid van gedempte stemmen; maar boven alles, zorgeloos en uitbundig feestelijk, dit helle gebeier van de kleine klokken, nu de laatste slag van de zware klok wegzinderde. Hij zag menschen, de witte mutsen en de zachte schittering van de zijden falies; en ginder de mannen, de gebeeldhouwde koppen van het drieste volk uit de hei. Hij glimlachte als hij de kinderen zag, de jongens en de meisje, feestelijk aangetuigd. Wekenlang had hij ze vóór zich gezien, de aandachtige gezichten naar hem gekeerd, met oogen, helder en diep als onberoerde veenplassen. Hun stemmen had hij gehoord, wat schel en hoog, als ze de antwoorden feilloos opdreunden, een beetje overmoedig, omdat ze wisten dat alles gekend was, wat moest geleerd worden; en toch weer ingekeerd, een en al overgave en teeder verlangen, als hij te vertellen aanving over den schoonen dag en de eerste komst van den Heer. Mijn kinderen, dacht hij verteederd.

Uit: De harde weg. 1945.

BIBLIOGRAFIE

De bibliografische gegevens werden onder meer nagekeken bij

 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale deBelgique – Bruxelles
 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience  – Antwerpen
 • Piet Devos: Van reuzen tot dwergen. Bibliografie – Vlaamse schrijvers in de 20ste eeuw – Eerste drukken. Kortrijk, eigen beheer 2007

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klik op de foto

Chronologisch overzicht

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1924 Op de Grindershoeve. (novelle) Maldegem : druk. Victor De Lille.-58p.

Reeks: Duimpjesuitgave nr 116
Afmetingen: 21.50 x 17.50(ingenaaid)
Blz. 60-64 Lijst Duimpjesuitgaven
Colofon: Gedrukt ende uitgegeven bij Victor De Lille te Maldeghem
1924

1925
Legenden. (verhalen)

Met teekeningen van Jos Speybrouck
Maldegem : druk. Victor De Lille.-91p.

Reeks: Duimpjesuitgave, een goedkoope uitgave van dure boeken, nr 121
Afmetingen: 21.50 x 17.50 (ingenaaid)
Colofon: gedrukt ende uitgegeven bij Victor De Lille te Maldeghem
1926 Filmkens.

Met 18 penteekeningen van Jan Wiegman.
Averbode: Drukkerij der Abdij. -133p.

Reeks: Bibliotheek van lenteweelde, reeks B
1926/7 Van Toontje die naar Rome ging. Reisverhaal voor onze jongens en meisjes. (reisverhaal van een bedevaart naar Rome)

Auteurs: Emiel van Hemeldonck en Frans Ramon, beter gekend onder zijn pseudoniem F.R. Boschvogel.
Naast de titelpagina is er een ingeplakte foto van ‘Z.H. Paus Pius XI’.
Een eigenaardigheid: op de titelpagina staat als jaar van uitgave 1926, op de rug staat 1927.
boschvogel-10 Averbode: Drukkerij der Abdij. -98p. + 34 extra ongenummerde pagina’s met 44 reisfoto’s.

Afmetingen:27 x 19 (ingenaaid)
Reeks: Lente weelde-Bibliotheek – Reeks B. Ontspanningslektuur.
boschvogel-10a     boschvogel-10e
1927 Opgang. (verhalen) Leuven: Davidsfonds -163p.

Reeks: Davidsfonds, nr 214.
Afmetingen: 20.25 x 13 (ingenaaid)
1930 Het schoone Heilig Jaar. (verhaal)

Illustraties: Leo Meurrens
 Van Hemeldonck 24 Jonge_boogaard_1930_01 In: “Jonge Boogaard: novellen van Vlaamsche jongeren”. pp 7-50

Leuven: Davidsfonds. -225p. Reeks: Davidsfonds. Volksboek nr 231
Dit boek is het vierde van de Volksreeks 1930 en werd gedrukt op zeventigduizend exemplaren.
1930 Avonturen op de eilanden Seeland en Fünen.

Vrij naar het Duitsch door Em. Van Hemeldonck ;
Oorspronkelijke auteur: Jon Svensson.
Bandversiering van Joz ; Textillustraties van Fr. Schuhwerk
Averbode: Drukkerij der Abdij. -223p.

Reeks: Lente weelde-Bibliotheek.
1931 Op reis in het Oosten. (vertaling uit het Duits)

Oorspronkelijke auteur: P.W. Von Keppler.
Averbode: Druk. der Abdij. -267p.

Reeks: Lente weelde-Bibliotheek.
1931 Het gulden zwaard. (verhaal) Averbode: P. L. Robberechts. -31p.

Reeks: Vlaamsche Filmkens 16
1931 Bij de prentjes van A. Marivoet. Bocholt: Kunst adelt. -6p.

Reeks: Kunst adelt X, 2
1933 Het schip van den dood. (verhaal)

Onder pseudoniem: Paul VAN DER VENEN.
Averbode: P. L. Robberechts. -29p.

Reeks: Vlaamsche Filmkens 156 (reeks 1931-1947)
1934 Vakman of kunstenaar. (essay) Lier: Van In. -18p.
1935 Legenden.

Bevat: Legende van Kleine Ioannes, Legende van Sinte Marilleke, Doringen en Bornhoven, Het koninkje, Chiarella, Legende van den straatkoning.
Tekstillustraties van Jos. Speybrouck en Rob. Graafland
Averbode : Goede Pers. -76p.

Afmetingen: 28 x 19.75 (ingenaaid)
1935 In den wijngaard des Heeren. Sermonen en voordrachten.

Oorspronkelijke auteur: TIHAMÉR TÓTH;
Vertaald door Emile van Hemeldonck.
Bevat 12 sermonen over verschillende onderwerpen en 13 voordrachten over religieuze onderwerpen.
Averbode: Uitgeverij De Goede Pers. -391p.

Afmetingen: 19.00 x 14.00 (ingenaaid & gebonden)
1937 Ik ben een bediende. (roman)  Van Hemeldonck 21_1937 Leuven: Davidsfonds. -157p.

Reeks: Davidsfonds. Volksboek Nr. 271
Afmetingen: 19.5 x 16 (gebonden – linnen kaft én ingenaaide versie met zachte kaft)
1937 Het dennenbosch als bodemgemeenschap. (essay) Lier: Van In. -19p.
1937 Het wintermanneke (verhaal) 1937 - Het Vlaamsche Kerstboek In: Het Vlaamsche kerstboek 1937, pp 104-120. Een kerstnummer uitgegeven door Ons Volk Ontwaakt, Brussel.

Afmetingen: 28 x 21.50 (ingenaaid)
1938 Dorp in de hei: Geert en Greta. (streekroman) Antwerpen: Uitgeverij Standaard-Boekhandel: -304p.

2de druk 1938 Den Haag : Thijmfonds
Afmetingen: 20.50 x 14.50
1940 Berk en brem. (streekroman) Den Haag: Uitgeverij Thijmfonds -280p.

Afmetingen: 20.50 x 15(gebonden – linnen kaft)
1940 Konijnenberg. (streekroman)

1942: 2de druk bij  Den Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen.
Den Haag: Uitgeverij Thijmfonds. -159p.

Afmetingen: 20 x 15 (gebonden – linnen kaft)
1941 Johan van der Heyden, magister. (roman)

Bandversiering en verluchting naar penteekeningen van Jan Waterschoot.
Leuven: Davidsfonds. -220p.

Reeks: Davidsfonds 296. Eerste boek der jaarreeks 1941.
Afmetingen: 19 x 15.50 (ingenaaid & gebonden – linnen kaft)
1942 Kroniek. (roman)

Omslag: Pol Dom
In 1951 heruitgegeven als “De gulden lijn”
Antwerpen-Brussel-Gent-Leuven: N.V. Standaard-Boekhandel . -357p.

Afmetingen: 20 x 15 (gebonden met stofwikkel)
1942 Winteravond. (verhaal)

1942-bloei-a

 

 1942-bloei In de verhalenbundel : „Bloei – Een en twintig verhalen van Vlaamsche schrijvers” pp 273-288.

Colofon: Dit boek verscheen in den herfst van 1942 bij de uitgeverij “PRO ARTE”” p.v.b.a. te Diest, onder leiding van Jos Philippen, beheerder-directeur. De omslagteekening werd ontworpen door Hilda Leynen en de druk verzorgd door N.V. Vonksteen te Langemark.
Afmetingen: 19 x 14 (ingenaaid – licht gekartonneerde kaft met flappen)
1943 De cleyne keizer. (historisch roman)

Omslagontwerp van X (Acket)
1947: 2de druk . Drukkerij-uitgeverij Lannoo, Tielt.
Colofon: Deze tweede uitgave van ‘De cleyne keyser’ verschijnt bij gelegenheid van ’s schrijvers vijftigste verjaren – 1897-29 november – 1947 – & werd gezet uit de Garamontletter 12 punt. De illustratie is van Jos. Speybrouck. -596p.
Van Hemeldonck 11 2de druk
Antwerpen: N.V. De Nederlandsche boekhandel. -470p.

Afmetingen: 23.50 x 15.50 (gebonden met stofomslag)
Toelatingsnummer 3688 Nr. P.C. 275
Drukkerij De Vos-Van Kleef Antwerpen
1944 Maria, mijn kind. (streekroman) Haarlem: J.H. Gottmer. -263p.

Afmetingen: 19.50 x 15 (gebonden – gekartonneerde kaft)
1944 Maria, mijn kind. (streekroman)

Omslagtypografie: J. Van den Bergh
Bekroond met de Gottmerprijs.
Antwerpen: Van Ditmar N.V.. -281p.

Afmetingen: 21 x 14.50 (gebonden met stofomslag)
(Bekroonde roman) Eerste druk
Prop. abt. 11283 PC 59306
Drukkerij J.E. Buschmann Antwerpen
Copyright J.H. Gottmer en C° Haarlem
1945 De harde weg. (streekroman)

Bandversiering: J. Waterschoot
Van Hemeldonck 4 Leuven: Davidsfonds. -319p.

Reeks: Volksreeks van het Davidsfonds nr 328 (1945-1)
Afmetingen: 19 x 12.50 (gebonden harde kaft)
Druk van de Etablissementen Brepols, N.V.; Turnhout.
1946 Agnes. (roman)

Bandversiering van Renaat Demoen.
Leuven: Davidsfonds. -247p.

Reeks: Volksreeks van het Davidsfonds nr 338 (1946-1)
Afmetingen: 19 x 13 (gebonden -kartonnen kaft)
Druk van de Etablissementen Brepols, N.V.; Turnhout.
1946 De groene swaen. (historisch roman)

DEEL I: De Terugkeer : -358p. afmetingen 20.50 x 15 (gebonden met stofomslag)
DEEL II: Het ruwe domein: -395p. afmetingen 20.50 x 15(gebonden met stofomslag)
DEEL III: Vervulling: -399p. Afmetingen 20.50 x 15(gebonden met stofomslag)

Geïllustreerd door Jos Speybrouck.

 

 

Tielt: Drukkerij – Uitgeverij J. Lannoo. -3dln.

Reeks: Berk & brem Reeks nr X
Colofon: Deze uitgave werd gedrukt in de zaaimaand van het jaar 1946. Benevens de gewone oplage werden in 10 genummerde exemplaren gedrukt op Engelsch Mellotexpapier, die niet in den handel gebracht worden. Deze exemplaren worden gehandteekend door den schrijver en de illustrator Jos Speybrouck.
1948 Land van belofte. (roman)

Omslagtekening van R. Lens.
Van Hemeldonck 5 Tielt: Druk.-Uitgeverij J. Lannoo. -234p.

Reeks: Berk & brem Reeks nr XII
Afmetingen: 21 x 14.50  (ingenaaid met stofomslag)
1948 Moeder Greta.(roman) Oud-Turnhout: Uitgeverij Kempische Boekhandel -291p.

Afmetingen: 20.50 x 15 (ingenaaid met stofomslag)
1949 Kijkverdriet: kleine triptiek van het eeuwige landschap. (roman)

De bandstempel is van R. Lens
De foto van de stofomslag is van de schrijver.
Tielt: Drukk.-Uitgeverij Lannoo. -279p.

Afmetingen: 20 x 15 (gebonden met stofomslag)
1950 Regenboog der Kempen. (trilogie – volkskunde)

Deel I : Land en volk
De foto’s zijn van Longinus De Munter O.F.M
De Bandtekening is van R. Lens
Deel II : Volk aan de arbeid
De stofomslag werd ontworpen door Tjienke Dagnlie
De bandtekening is van R. Lens
De foto genomen tegenover de titelbladzijde is van Ch. Denoo, Gent
Deel III : Glans van het verleden.
Stofomslag: Tjienke Dagnlie – Bandtekening: R. Lens
Behoudens speciale vermelding zijn alle foto’s van het Centraal Iconografisch Archief voor Nationale Kunst, Jubelpark 10 te Brussel.
Tegenover de binnentitel: Rust en ingekeerdheid, Abdij Tongerlo.
Van Hemeldonck 14 Tielt : Drukkerij-Uitgeverij Lannoo. –98p. -103p. -106p.

Reeks: Berk & Brem-Reeks ; nr XI
Afmetingen: 20.75 x 15.50 (gebonden zachte kaft met stofomslag) voor de drie delen
1951 Al over de heide. (verhalen)

Stofomslag, Bandstempel & Penteekeningen zijn van R. Lens
Tielt: Drukkerij-Uitgeverij Lannoo. -210p.

Reeks: Berk & Brem reeks nr XIV
Afmetingen: 20.50 x 14.50 (gebonden met stofomslag)
1951 De gulden lijn. Geautoriseerde titel.

Heruitgave van “Kroniek” (1942).
Brussel: Uitgeverij Arbeiderspers. -426p.

Reeks: Reinaert-reeks 4
1953 Soet Antwerpen, adieu… (historisch roman)

Bandversiering en bandstempel: Ernest Verkest
Tielt/Den Haag: Lannoo. -374p.

Reeks: Berk & Brem reeks nr XV
Afmetingen: 20.50 x 15
1954 Olifanten hebben voorrang. Reportage van een reis door Kongo. (reisreportage)

Zie ook 1957 – 2de druk onder de titel ‘Tembo heeft voorrang
Tielt/Den Haag: Lannoo. -175p.

Reeks: Berk & Brem reeks nr XVI
Afmetingen: 20.75 x 15.25
1956 Schelde, snelle vliet. (historisch roman)

Omslag: Ernest Verkest
Tielt/Den Haag: Lannoo. -284p.

Reeks: Berk & Brem reeks nr XVIII
Afmetingen: 20.50 x 15(gebonden met stofomslag)
Gedrukt op de persen van Lannoo Tielt.
1956 Troosteres der bedrukten. (psychologische roman)

Omslag: F. Mertens
Tielt/Den Haag: Lannoo. -212p.

Afmetingen: 19.25 x 11(gebonden met stofomslag)
Gedrukt op de persen van Lannoo Tielt.
1956 Karel van Lorreinen. (historisch verhaal) Antwerpen: De Sikkel. -32p.

Reeks: Historische verhalen Vol. 3:8
1956 Voghelensanck. (roman)

Tekenwerk door Grafische Dienst – Davidsfonds
 Van Hemeldonck 15 Leuven: Davidsfonds. -375p.

Reeks: Gulden Reeks van het Davidsfonds nr 438
Afmetingen: 19.25 x 12.50 (gebonden – harde kaft  met stofomslag)
Druk van de Fabrieken Brepols N.V. Turnhout.
1957 Tembo heeft voorrang. Reportage van een reis door Kongo met vragen door Paul Van Keymeulen. (reisreportage)

Met 16 zwart-wit foto’s en losse kaart van Belgisch Congo.
Zie ook 1954 voor eerste druk “Olifanten hebben voorrang”

 

 

Antwerpen: Uitgeverij Ontwikkeling. -88p.

Reeks: Bibliotheek van Vlaamse letteren. – Antwerpen; vol. 4
Afmetingen: 21 x 14.50 (ingenaaid)
Gedrukt op de persen van de Moderne Boek en Handels drukkerij ‘Excelsior’ Antwerpen.
1957 Israël zonder Jaweh : reisindrukken uit het Heilig Land. (reisreportage)

Omslag en band door Hilde Devos.
Foto’s welwillend afgestaan door de Ambassade van Israël te Brussel.
Tielt/Den Haag: Lannoo. -119p.

Afmetingen: 17.50 x 11  (ingenaaid met stofomslag)
Gedrukt op de persen Lannoo Tielt.
1958 Gekluisterde stroom. (historisch roman)

Omslag en band van Ernest Verkest.
Tielt/Den Haag: Lannoo. -317p.

Afmetingen: 20.50 x 15  (gebonden met stofomslag)
Gezet, gedrukt en gebonden bij Drukkerij Lannoo te Tielt.
1959 De keteloorlog. (historisch verhaal) Antwerpen : De Sikkel. -32p.

Reeks: Historische verhalen 6de reeks nr 10
1959 Hier zijn mijn handen. (psychologische roman)

Omslag en band van Ernest Verkest.
Tielt/Den Haag: Lannoo. -212p.

Afmetingen: 19.25 x 11(ingenaaid met stofomslag)
Gezet, gedrukt en gebonden bij Drukkerij Lannoo te Tielt.
1959 Het schone witte huis. (verhaal) In: “Onder een kap van riet”
1961 Onder de Evenaar. (voor de jeugd)

Bevat tal van foto’s over ‘Belgisch’ Kongo
 Van Hemeldonck 16 Antwerpen: Uitgeverij Van Dieren PVBA. -32p.

Reeks: Wijsneus speurt. – Antwerpen; vol.17
Redactie: M. Van der Bruggen, Hundelgemsesteenweg, 81, Ledeberg.
Redactiesecretaris: Fr. Breckx, Houtbriel, 12 Gent.
1962 De giftmenger van Antwerpen. (roman)

Omslag en band van Piet Ghijsens.
 Van Hemeldonck 10 Tielt/Den Haag: Lannoo. -280p.

Afmetingen: 19.50 x 11.50  (ingenaaid met stofomslag)
Gezet, gedrukt en gebonden bij Drukkerij Lannoo te Tielt.
1962 Vier kameraden. (roman) Leuven: Davidsfonds. -182p.

Reeks: Gulden Reeks van het Davidsfonds nr 501 (1962 – 4)
Afmetingen: 19 x 12 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
1962 Schalken, schelmen en schavuiten: volksvertellingen naverteld.

Illustraties: Nicolaus Plump.
Antwerpen: Standaard. -224p.
1962 Land van melk en honig. Antwerpen: Uitgeverij Van Dieren pvba. -32p.

Reeks: Wijsneus speurt.
1963 Omnibus van de Kempen.

Bevat: Dorp in de hei. Berk en brem. Konijnenberg.
Brussel: Reinaert-Uitgaven. -480p.

Reeks: Reinaert-omnibussen.
1964 Niet in de winter. (romancyclus)

Deel I : Land van verlangen.
Deel II : De uittocht.
Deel III : Leven en lot.
 
Van Hemeldonck 13
 Van Hemeldonck 17Van Hemeldonck 18 Leuven: Davidsfonds. -3dln. 219p. -202p. 222p.

DEEL I: Land van verlangen.
Reeks: Gulden Reeks van het Davidsfonds nr 522 (1964-5/A)
Afmetingen: 19.50 x 12.50 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
DEEL II: De uittocht.
Reeks: Gulden Reeks nr 523 (1964/5B)
Afmetingen: 19.50 x 12.50 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
DEEL III: Leven en Lot.
Reeks: Gulden Reeks nr 524 (1964 5/C)
Afmetingen: 19.50 x 12.50 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
1965 Hongersnood in Vlaanderen. (historisch verhaal)

Illustraties: A. Panis.
Omslagontwerp: B. Delaere.
 van-hemeldonck-19 Antwerpen: De Sikkel. –32p.

Reeks: Historische verhalen. Twaalfde reeks nr 5
Afmetingen:21 x 13.70 (geniet)
1965 Het hoogste gebod. (roman)  van-hemeldonck-20 Leuven: Davidsfonds. -222p.

Reeks: Gulden Reeks van het Davidsfonds nr 535. (1965 – 6)
Afmetingen: 19.50 x 12.50  (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
1965 Ebbe en vloed. (roman)

Omslag en bandontwerp: C. Haubrechts
Brussel/Amsterdam: D.A.P. Reinaert Uitgaven. -232p.

Afmetingen: 21.50 x 13.50 (gebonden met stofomslag)
1966 Heimwee doet ons hart verlangen.

Liederen van Armand Preud’homme
Inleiding door E. Van Hemeldonck.
1967 Het spookschip. (jeugdroman) Averbode: Uitgeverij N.V. Altiora. -96p.
1970 Frans Van Giel en de Kempen. (essay)

Illustraties: Xavier Puls.
Met medewerking van Frans van Mechelen.
Antwerpen: Druk. Plantin -334p.

Reeks: Operum exempla.
1970 Avonturen van een scheepsjongen. (jeugdroman)

Omslagtekening en illustratie Lode Mols
 Van Hemeldonck 22 Averbode: Uitgeverij N.V. Altiora. -103p.

Afmetingen: 21.40 x 15.50 (ingenaaid)
1972 Nanouk de Eskimojongen. (jeugdroman)

Omslagtekening: Renaat Demoen
Averbode: Uitgeverij N.V. Altiora. -104p.

Afmetingen: 21.40 x 15.50 (gebonden – harde geïllustreerde kaft)
Gedrukt op de offset- en typopersen van de Drukkerij N.V. Altiora, Averbode