home | Inloggen
Aantal schrijvers: 547 | Aantal boeken:

15793

Van Hemeldonck, Emiel

Maakt deel uit van:

EMIEL VAN HEMELDONCK

Zwijndrecht, 29 november 1897 – Arendonk, 31 januari 1981

Schrijver van streek- en historische romans en verhalen de traditie van Hendrik Conscience en de gebroeders Snieders voort. De meeste van zijn romans spelen zich af in de Kempen en Antwerpen.

Schreef ook jeugdromans, reisreportages, toeristische verhalen en allerlei pedagogische verhandelingen.

Schreef onder pseudoniem Paul Van der Venen in 1933 het Vlaamsch filmke nr 156: ‘Het schip van den dood’

Was jarenlang (1948-1973) voorzitter van de Vereniging van Kempische schrijvers.

 

BIOGRAFIE

29 november 1897: Emiel Ludovicus Maria Van Hemeldonck is geboren te Zwijndrecht.

 • Zijn vader was postmeester zodat er bij iedere nieuwe aanstelling verhuist moest worden. Hij liep lagere school te Lillo, Lot en Vrasene en volgde het middelbaar onderwijs te Sint-Niklaas en Antwerpen.
 • Van Hemeldonck schreef over deze jeugdjaren verhalen onder de titel “De Drie Vaderlanden”. Het manuscript werd echter nooit gepubliceerd en maakt deel uit van het familiaal archief.

1916: Behaalt het onderwijzersdiploma voor de middenjury.

Hij wordt benoemd tot onderwijzer te Brasschaat, waar hij zeven jaar voor de klas stond. Te Hove geeft hij vijf jaar les.

1924: Debuteert met ‘Op de Grindershoeve’ uitgegeven in de Duimpjesreeks bij De Lille in Maldegem.

1927: De publicatie van de verhalenbundel ‘Opgang’ brengt zijn literaire carrière in een stroomversnelling.

1928: Bevordering tot inspecteur van het Lager Onderwijs voor het kanton Turnhout.

1930 – 1934: Van bij het prille begin van de Vlaamsche Filmkens werkt hij mee aan de uitbouw, het nalezen en het verbeteren van manuscripten of ze persklaar maken. Als er kopij ontbreekt of te laat op de drukkerij komt, schrijft hij zelf snel een Vlaamsch Filmke onder diverse schuilnamen. Onder eigen naam slechts één: Het gulden zwaard (nr 16, 1931).

Als Paul Van der Venen schreef hij vier VF: Van den felle met den roode baarde (nr 118, 1933), De twee vluchtelingen (nr 143, 1933), Het schip van den dood (nr 156, 1933) en Kapiten Sluter (nr 171, 1934).

Als Flandrijs schreef hij tussen 1930 en 1931 niet minder dan vijf VF: Prins Achmed, die de taal der vogelen sprak (nr 4, 1930), Gouverneur Manco en de soldaat met het toverpaard (nr 9, 1931), Avonturen van den waterdrager (nr 12, 1931), De Arabische sterrenwichelaar (nr 27, 1931 – een legende, gesitueerd in het Moorse Granada, het is een bewerking van Washington Irving) en Hoe twee beelden het geheim verklapten (nr 32, 1931).

Als Fonske Reusen schreef hij De heks van Spiekelspade (nr 157, 1933). Als Joan Van der Sanden, De circusjongen (nr 200, 1934). Als Herman Van der Schelden, Het kind van de Schelde (nr 203, 1934). Als Harry Davidson (!) In de vallei der dood (nr 150, 1934). Als Karel Vandael, Napoleon en de witte vrouw (nr 160, 1933), Als Flor Janssen, Hoe hij vader vond (nr 175, 1934). Als Joan Verschelden, Het goudjaar 1945 (nr 186, 1934), Als Johan Verheyden, Brigands of helden ? (nr 195, 1934) en als Simon Joostens Kerstnacht (nr 216, 1934).

Negentien Vlaamsche Filmkes onder twaalf verschillende schrijversnamen.

 • Bron: John Rijpens, Vlaamse Filmpjes. Troetelkind of Ondergeschoven Kindje ? Brussel, ASP 2010, 368 blz., € 21,95. ISBN 978-90-5487- 793-6

1938: In 1938 verschijnt ‘Dorp in de hei’,  een breed opgezette roman waarin hij het eenvoudige bestaan op de Kempische hei evoceert.

 • Met dit werk snijdt Van Hemeldonck een genre aan dat hij in ‘Berk en brem’ (1940) en ‘Konijnenberg’ (1940) verder uitwerkt. Een hoogtepunt in dit genre is zonder twijfel het bekroonde ‘Maria, mijn kind’. Deze knap geconstrueerde roman bergt het verhaal van een jonge vrouw die voor een zware opdracht staat; zij blijkt te zijn zoals het riet, dat soms buigen kan, maar nooit breken zal (1944).

1941: Zal het zijn vriendschap zijn geweest met de historicus Floris Prims, feit is dat de historische roman hem in de ban heeft. Als eerste maakte ‘Johan Van der Heyden, magister’ hier zijn opwachting (1941), echter al gauw gevolgd door het in het 18de eeuwse Turnhout gesitueerde ‘De Cleyne Keyser’ (1943) en ‘De groene Swaen’ (1946), een relaas uit het polderland onder de Spaanse overheersing.

Na de oorlog is Van Hemeldonck één van de initiatiefnemers van de prestigieuze reeks Historische verhalen voor de jeugd.

1949-1958: Wordt bevorderd tot hoofdinspecteur voor het arrondissement Leuven.

1953: Ook de stad Antwerpen lig hem naauw  aan het hart :  ‘Soet Antwerpen, adieu’ (1953), ‘Voghelsanck’ (1956), ‘Schelde, snelle vliet’ (1956) ‘Gekluisterde stroom’ (1958) en ‘Ebbe en vloed’ (1965).

Een driehonderd jaar oud bundeltje processtukken bezielt ‘De giftmenger van Antwerpen’, dat in 1962 het publiek bereikt.

1958: Met pensioen.

13 januari 1981: Overleden te Arendonk.

Hij schreef een vrij groot oeuvre bijeen en werd indertijd veel gelezen. Veel van zijn werken zijn vertaald in het Duits.

We kunnen zijn werk overzichtelijk maken door het in te delen in genre’s. De evolutie van streekroman naar psychologische roman loopt parallel met de evolutie in het bredere literaire spectrum in de Vlaamse letteren.

Kempische streekromans

 • Zijn personages blijven eenvoudig, zowel in het goede als in het kwade.
 • Het zijn eenvoudige en gemoedelijke zedenschetsen die geleidelijk meer diepgang krijgen.
 • Zijn beste werk in dit genre, Maria, mijn kind (1944), werd met de Gottmerprijs bekroond.

Historische romans

 • Enkel De cleyne keyser (1943), waarmee hij verscheidene literaire prijzen verwierf, is in de Kempen gesitueerd.
 • Na de publicatie van de driedelige historische polderroman De groene Swaen (1946) zocht hij de stof voor zijn historische romans bij voorkeur in de geschiedenis van Antwerpen:
  • Soet Antwerpen, adieu (1953) beschrijft de opkomst van de stad in de 16de eeuw
  • Gekluisterde stroom (1958) de periode waarin de Schelde gesloten was
  • Schelde, snelle vliet (1956) de groei van de stad in de 19de eeuw.
  • Ook Voghelensanck (1956) en De giftmenger van Antwerpen (1962) zijn in Antwerpen gesitueerd.

Jeugd- en reisverhalen.

 • Reisverhalen, oa
  • Olifanten hebben voorrang (1954)
  • Israël zonder Jahweh (1957).
 • Jeugdverhalen, oa
  • Het spookschip (1967)
  • Nanouk de eskimojongen (1972).

Latere psychologische romans.

 • Troosteres der bedrukten (1956)
 • Hier zijn mijn handen (1959)

BEKRONINGEN

 • 1943-1945 – De Professor Emiel Vlieberghprijs voor De harde weg
 • 1944: Gotmerprijs voor Maria mijn kind.
 • 1949 – De Karel Barbierprijs voor De cleyne Keyser
 • 1969: Prijs van de provincie Antwerpen voor zijn gezamelijk oeuvre.
 • 1975 – De ANV-Visser Neerlandia-prijs voor zijn aandeel in de culturele integratie van Noord en Zuid, in het bijzonder in de Kempen

MEER OVER EMIEL VAN HEMELDONCK

 • BNTL; Oosthoek; WP-lexicon;
 • L. Sourie. Emiel van Hemeldonck (1947);
 • Hulde-album Emiel van Hemeldonck (1958);
 • J. Florquin, ‘Emiel van Hemeldonck’, interview in: Ten huize van … (dl 1, 19712), p. 63-78;
 • Emiel van Hemeldonck-nummer van Vlaanderen 31 (1982) 191;
 • M. van den Berg, ‘Het volksleven in het landelijk werk van Emiel van Hemeldonck’, in: Volkskunde 85 (1984) 1, p. 16-70;
 • Herdenking Emiel van Hemeldonck (1997).

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Websites

SMAAKMAKER

DE PASTOOR VAN VOSSELAAR

Gebogen over het zware sacristijboek, schreef Dominus Johannes Peeters, abt van de aloude abdij te Postel, zijn naam op de nieuwe bladzij, “die 28 Aprilis 1774.” De lange rustig getrokken streep was als het roerloze vlak van de zee en de naam zelf als een statige zeiler, met fieren mast en bolle zeilen. Hij monkelde, maar zijn mond werd strak, als hij weerom dit luien hoorde : eerst enkele zware slagen, weggonzend in de plechtige stilte van kerk en sacristij. Dan kwamen de andere klokken los, de hooge en de lage, en hun lied huppelde argeloos en zuiver doorheen de zware slagen.
Met een blik vol nauw verborgen argwaan keek hij op naar en ouden priester, die gebogen bij de deur te luisteren stond en vroeg, met een stem waarin hij moeilijk zijn korzeligheid te dempen wist: “Is het hier de gewoonte, te Vosselaar, de klokken te blijven luien ? Als ik het goed voor heb, is het nu de derde maal. En uw luiers…”
Pastoor Ludolphus Grangé, in wit, feilloos gestreken roket en solidee, haalde de schouders op en zweeg. Hij boog door de deur en keek de kerk in. Licht geroezemoes bereikte zijn oor ; fluisterstemmen, geschuifel van stoelen en geluid van gedempte stemmen; maar boven alles, zorgeloos en uitbundig feestelijk, dit helle gebeier van de kleine klokken, nu de laatste slag van de zware klok wegzinderde. Hij zag menschen, de witte mutsen en de zachte schittering van de zijden falies; en ginder de mannen, de gebeeldhouwde koppen van het drieste volk uit de hei. Hij glimlachte als hij de kinderen zag, de jongens en de meisje, feestelijk aangetuigd. Wekenlang had hij ze vóór zich gezien, de aandachtige gezichten naar hem gekeerd, met oogen, helder en diep als onberoerde veenplassen. Hun stemmen had hij gehoord, wat schel en hoog, als ze de antwoorden feilloos opdreunden, een beetje overmoedig, omdat ze wisten dat alles gekend was, wat moest geleerd worden; en toch weer ingekeerd, een en al overgave en teeder verlangen, als hij te vertellen aanving over den schoonen dag en de eerste komst van den Heer. Mijn kinderen, dacht hij verteederd.

Uit: De harde weg. 1945.

BIBLIOGRAFIE

Woordje vooraf

De bibliografie is ingedeeld in vijf delen

 1. Een chronologisch overzicht van de literaire werken in boekvorm met uitzondering van de Vlaamsche Filmkes.
 2. Chronologisch overzicht van de bijdragen aan verhalenbundels en tijdschriften (selectie)
 3. Een overzicht van de Vlaamsche Filmkes van zijn hand.
 4. Pedagogische werken
 5. Een beknopt overzicht per genre alfabetisch op titel

De bibliografische gegevens werden onder meer nagekeken bij

 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale deBelgique – Bruxelles
 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience  – Antwerpen
 • Piet Devos: Van reuzen tot dwergen. Bibliografie – Vlaamse schrijvers in de 20ste eeuw – Eerste drukken. Kortrijk, eigen beheer 2007

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klik op de foto

Chronologisch overzicht

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1924 Op de Grindershoeve. (novelle) Maldegem : druk. Victor De Lille.-58p.

Reeks: Duimpjesuitgave nr 116
Afmetingen: 21.50 x 17.50(ingenaaid)
Blz. 60-64 Lijst Duimpjesuitgaven
Colofon: Gedrukt ende uitgegeven bij Victor De Lille te Maldeghem
1924

1925
Legenden. (verhalen)

Met teekeningen van Jos Speybrouck
Maldegem : druk. Victor De Lille.-91p.

Reeks: Duimpjesuitgave, een goedkoope uitgave van dure boeken, nr 121
Afmetingen: 21.50 x 17.50 (ingenaaid)
Colofon: gedrukt ende uitgegeven bij Victor De Lille te Maldeghem
1926 Filmkens.

Met 18 penteekeningen van Jan Wiegman.
Averbode: Drukkerij der Abdij. -133p.

Reeks: Bibliotheek van lenteweelde, reeks B
1926/7 Van Toontje die naar Rome ging. Reisverhaal voor onze jongens en meisjes. (reisverhaal van een bedevaart naar Rome)

Auteurs: Emiel van Hemeldonck en Frans Ramon, beter gekend onder zijn pseudoniem F.R. Boschvogel.
Naast de titelpagina is er een ingeplakte foto van ‘Z.H. Paus Pius XI’.
Een eigenaardigheid: op de titelpagina staat als jaar van uitgave 1926, op de rug staat 1927.
boschvogel-10 Averbode: Drukkerij der Abdij. -98p. + 34 extra ongenummerde pagina’s met 44 reisfoto’s.

Afmetingen:27 x 19 (ingenaaid)
Reeks: Lente weelde-Bibliotheek – Reeks B. Ontspanningslektuur.
boschvogel-10a     boschvogel-10e
1927 Opgang. (verhalen) Leuven: Davidsfonds -163p.

Reeks: Davidsfonds, nr 214.
Afmetingen: 20.25 x 13 (ingenaaid)
1930 Het schoone Heilig Jaar. (verhaal)

Illustraties: Leo Meurrens
 Van Hemeldonck 24 Jonge_boogaard_1930_01 In: “Jonge Boogaard: novellen van Vlaamsche jongeren”. pp 7-50

Leuven: Davidsfonds. -225p. Reeks: Davidsfonds. Volksboek nr 231
Dit boek is het vierde van de Volksreeks 1930 en werd gedrukt op zeventigduizend exemplaren.
1930 Avonturen op de eilanden Seeland en Fünen.

Vrij naar het Duitsch door Em. Van Hemeldonck ;
Oorspronkelijke auteur: Jon Svensson.
Bandversiering van Joz ; Textillustraties van Fr. Schuhwerk
Averbode: Drukkerij der Abdij. -223p.

Reeks: Lente weelde-Bibliotheek.
1930
-1934
Negentien Vlaamsche Filmkes onder twaalf verschillende schrijversnamen. Zie afzonderlijke bibliografie
1931 Op reis in het Oosten. (vertaling uit het Duits)

Oorspronkelijke auteur: P.W. Von Keppler.
Oorspronkelijke titel: Wanderfahrten und Wallfahrten im Orient
Averbode: Druk. der Abdij. -267p.

Reeks: Lente weelde-Bibliotheek.
1931 Bij de prentjes van A. Marivoet. Bocholt: Kunst adelt. -6p.

Reeks: Kunst adelt X, 2
1933 Het schip van den dood. (verhaal)

Onder pseudoniem: Paul VAN DER VENEN.
Averbode: P. L. Robberechts. -29p.

Reeks: Vlaamsche Filmkens 156 (reeks 1931-1947)
1935 Legenden.

Bevat: Legende van Kleine Ioannes, Legende van Sinte Marilleke, Doringen en Bornhoven, Het koninkje, Chiarella, Legende van den straatkoning.
Tekstillustraties van Jos. Speybrouck en Rob. Graafland
Averbode : Goede Pers. -76p.

Afmetingen: 28 x 19.75 (ingenaaid)
1935 In den wijngaard des Heeren. Sermonen en voordrachten.

Oorspronkelijke auteur: TIHAMÉR TÓTH;
Vertaald door Emile van Hemeldonck.
Bevat 12 sermonen over verschillende onderwerpen en 13 voordrachten over religieuze onderwerpen.
Averbode: Uitgeverij De Goede Pers. -391p.

Afmetingen: 19.00 x 14.00 (ingenaaid & gebonden)
1937 Ik ben een bediende. (roman)  Van Hemeldonck 21_1937 Leuven: Davidsfonds. -157p.

Reeks: Davidsfonds. Volksboek Nr. 271
Afmetingen: 19.5 x 16 (gebonden – linnen kaft én ingenaaide versie met zachte kaft)
1938 Dorp in de hei: Geert en Greta. (streekroman)

1952: Vertaald in het Duits., onder de titel: Das Dorf in der Heide. Das Leben einer Frau. Roman / Emiel Van Hemeldonck ; Aus dem Flämischen übersetzt von Hans H. Reykers. Uitgever: Pattloch Verlag te Aschaffenburg

Antwerpen: Uitgeverij Standaard-Boekhandel: -304p.

2de druk 1938 Den Haag : Thijmfonds
Afmetingen: 20.50 x 14.50
1940 Berk en brem. (streekroman) Den Haag: Uitgeverij Thijmfonds -280p.

Afmetingen: 20.50 x 15 (gebonden – linnen kaft)
1940 Konijnenberg. (streekroman)

1942: 2de druk bij  Den Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen.
Den Haag: Uitgeverij Thijmfonds. -159p.

Afmetingen: 20 x 15 (gebonden – linnen kaft)
1941 Johan van der Heyden, magister. (roman)

Bandversiering en verluchting naar penteekeningen van Jan Waterschoot.
Leuven: Davidsfonds. -220p.

Reeks: Davidsfonds 296. Eerste boek der jaarreeks 1941.
Afmetingen: 19 x 15.50 (ingenaaid & gebonden – linnen kaft)
1942 Kroniek. (roman)

Omslag: Pol Dom
In 1951 heruitgegeven als “De gulden lijn”
Antwerpen-Brussel-Gent-Leuven: N.V. Standaard-Boekhandel . -357p.

Afmetingen: 20 x 15 (gebonden met stofwikkel)
1943 De cleyne keizer. (historisch roman)

Omslagontwerp van X (Acket)
1947: 2de druk . Drukkerij-uitgeverij Lannoo, Tielt.
Colofon: Deze tweede uitgave van ‘De cleyne keyser’ verschijnt bij gelegenheid van ’s schrijvers vijftigste verjaren – 1897-29 november – 1947 – & werd gezet uit de Garamontletter 12 punt. De illustratie is van Jos. Speybrouck. -596p.
Van Hemeldonck 11 2de druk
 
1965: Heruitgave bij Hasselt : Uitgeverij “Heideland” in de reeks: Heideland Paperbacks ; 3
Antwerpen: N.V. De Nederlandsche boekhandel. -470p.

Afmetingen: 23.50 x 15.50 (gebonden met stofomslag)
Toelatingsnummer 3688 Nr. P.C. 275
Drukkerij De Vos-Van Kleef Antwerpen.

1950: Vertaald in het Duits door H.H. Reykers met als titel Der kleine Kaiser Historischer Roman aus der Zeit Maria Theresias. Uitgever Der Löwe, Köln.
1952: 2de uitgave van deze Duitse vertaling bij Pattloch Verlag te Aschaffenburg.
1959: 3de uitgave van deze Duitse vertaling onder de titel Saat imWind. Uitgever: Sebastian Lux te Murnau.

1944 Maria, mijn kind. (streekroman)

1948: vertaald in het Duits door H.H. Reyker onder de titel Das Mädchen Maria. Uitgever: Balduin Pick Verlag, Köln, in de reeks Erzähler der Gegenwart. – Köln; vol. 1948: 1
1955: Vertaald in het Frans door G Tilman onder de titel Maria, mon enfant. Uitgever: Paris ; Marcinelle : J. Dupuis, Fils & Cie

1962: Uitgave bij Standaard uitgeverij te Antwerpen in de reeks: Standaard-pocket. vol. 16

Haarlem: J.H. Gottmer. -263p.

Afmetingen: 19.50 x 15 (gebonden – gekartonneerde kaft)
1944 Maria, mijn kind. (streekroman)

Omslagtypografie: J. Van den Bergh
Bekroond met de Gottmerprijs.
Antwerpen: Van Ditmar N.V.. -281p.

Afmetingen: 21 x 14.50 (gebonden met stofomslag)
(Bekroonde roman) Eerste druk
Prop. abt. 11283 PC 59306
Drukkerij J.E. Buschmann Antwerpen
Copyright J.H. Gottmer en C° Haarlem
1945 De harde weg. (streekroman)

Bandversiering: J. Waterschoot
1945: 2de druk bij Kempische Boekhandel, Oud Turnhout.
Van Hemeldonck 4 Leuven: Davidsfonds. -319p.

Reeks: Volksreeks van het Davidsfonds nr 328 (1945-1)
Afmetingen: 19 x 12.50 (gebonden harde kaft)
Druk van de Etablissementen Brepols, N.V.; Turnhout.
1946 Agnes. (roman)

Bandversiering van Renaat Demoen.
1950: Vertaald in het Duits onder de titel Agnes. Die Geschichte einer Liebe. Autorisierte Uebersetzung aus dem Flämischen von Hans H. Reykers ; Einbandentwurf von Ruth Frohmann-Hasse. Uitgever: Paul Pattloch te Aschaffenburg.
Leuven: Davidsfonds. -247p.

Reeks: Volksreeks van het Davidsfonds nr 338 (1946-1)
Afmetingen: 19 x 13 (gebonden -kartonnen kaft)
Druk van de Etablissementen Brepols, N.V.; Turnhout.
1946 De groene swaen. (historisch roman)

DEEL I: De Terugkeer : -358p. afmetingen 20.50 x 15 (gebonden met stofomslag)
DEEL II: Het ruwe domein: -395p. afmetingen 20.50 x 15(gebonden met stofomslag)
DEEL III: Vervulling: -399p. Afmetingen 20.50 x 15(gebonden met stofomslag)

Geïllustreerd door Jos Speybrouck.

 

 

Tielt: Drukkerij – Uitgeverij J. Lannoo. -3dln.

Reeks: Berk & brem Reeks nr X
Colofon: Deze uitgave werd gedrukt in de zaaimaand van het jaar 1946. Benevens de gewone oplage werden in 10 genummerde exemplaren gedrukt op Engelsch Mellotexpapier, die niet in den handel gebracht worden. Deze exemplaren worden gehandteekend door den schrijver en de illustrator Jos Speybrouck.
1948 Land van belofte. (roman)

Omslagtekening van R. Lens.

1951: Vertaald in het Duits door Georg Hermanowski als Das gelobte Land. Uitgever: Paul Pattloch te Aschaffenburg.

Van Hemeldonck 5 Tielt: Druk.-Uitgeverij J. Lannoo. -234p.

Reeks: Berk & brem Reeks nr XII
Afmetingen: 21 x 14.50  (ingenaaid met stofomslag)
1948 Moeder Greta.(roman)

1949: 2de druk bij Uitg. Kempische  Boekhandel, Oud-Turnhout

Oud-Turnhout: Uitgeverij Kempische Boekhandel -291p.

Afmetingen: 20.50 x 15 (ingenaaid met stofomslag)
1949 Kijkverdriet: kleine triptiek van het eeuwige landschap. (roman)

De bandstempel is van R. Lens
De foto van de stofomslag is van de schrijver.
Tielt: Drukk.-Uitgeverij Lannoo. -279p.

Afmetingen: 20 x 15 (gebonden met stofomslag)
1950 Regenboog der Kempen. (trilogie – volkskunde)

Deel I : Land en volk
De foto’s zijn van Longinus De Munter O.F.M
De Bandtekening is van R. Lens
Deel II : Volk aan de arbeid
De stofomslag werd ontworpen door Tjienke Dagnlie
De bandtekening is van R. Lens
De foto genomen tegenover de titelbladzijde is van Ch. Denoo, Gent
Deel III : Glans van het verleden.
Stofomslag: Tjienke Dagnlie – Bandtekening: R. Lens
Behoudens speciale vermelding zijn alle foto’s van het Centraal Iconografisch Archief voor Nationale Kunst, Jubelpark 10 te Brussel.
Tegenover de binnentitel: Rust en ingekeerdheid, Abdij Tongerlo.
Van Hemeldonck 14 Tielt : Drukkerij-Uitgeverij Lannoo. –98p. -103p. -106p.

Reeks: Berk & Brem-Reeks ; nr XI
Afmetingen: 20.75 x 15.50 (gebonden zachte kaft met stofomslag) voor de drie delen
1951 Al over de heide. (verhalen)

Stofomslag, Bandstempel & Penteekeningen zijn van R. Lens
Tielt: Drukkerij-Uitgeverij Lannoo. -210p.

Reeks: Berk & Brem reeks nr XIV
Afmetingen: 20.50 x 14.50 (gebonden met stofomslag)
1951 De gulden lijn. Geautoriseerde titel. (roman)

Omslagontwerp : P. Qualy
Heruitgave van “Kroniek” (1942).
Brussel: Uitgeverij Arbeiderspers. -426p.

Reeks: Reinaert-reeks 4
1953 Soet Antwerpen, adieu… (historisch roman)

Bandversiering en bandstempel: Ernest Verkest.
1954; Vertaald in het Duits door Carl Gneist  als Geliebtes Antwerpen, leb’ wohl. . Uitgever: Paul Pattloch te Aschaffenburg.
1960: Heruitgave bij Reinaert Uitgaven te Brussel in de Reinaert-reeks ; 104
Tielt/Den Haag: Lannoo. -374p.

Reeks: Berk & Brem reeks nr XV
Afmetingen: 20.50 x 15
1954 Olifanten hebben voorrang. Reportage van een reis door Kongo. (reisreportage)

Zie ook 1957 – 2de druk onder de titel ‘Tembo heeft voorrang. Antwerpen: Uitgeverij Ontwikkeling. -88p. Reeks: Bibliotheek van Vlaamse letteren. – Antwerpen; vol. 4
Tielt/Den Haag: Lannoo. -175p.

Reeks: Berk & Brem reeks nr XVI
Afmetingen: 20.75 x 15.25
1954 Hongersnood in Vlaanderen. (jeugd – historisch verhaal)

1956: Bewerkt als luisterspel door Herman Verelst Hongersnood in Vlaanderen : Beelden uit ons verleden (13) i o v Brussel : Belgisch Nationaal Instituut voor Radio-omroep. Reeks Draaiboeken Hoorspelen Schoolradio nr 732.
1965: heruitgave in dezelfde reeks als Twaalfde reeks nr 5.
1974: heruitgave in dezelfde reeks als 21ste reeks nr 4

Antwerpen: De Sikkel. –32p.

Reeks: Historische verhalen. 1e reeks, nr 6

1956 Schelde, snelle vliet. (historisch roman)

Omslag: Ernest Verkest.
1956: Vertaald in het Duits door H.H. Reykers onder de titel Wolken über der Schelde. Uitgever: Paul Pattloch te Aschaffenburg.
Tielt/Den Haag: Lannoo. -284p.

Reeks: Berk & Brem reeks nr XVIII
Afmetingen: 20.50 x 15(gebonden met stofomslag)
Gedrukt op de persen van Lannoo Tielt.
1956 Troosteres der bedrukten. (psychologische roman)

Omslag: F. Mertens.
1959: Vertaald in het Duits door H.H. Reykers onder de titel Trösterin der Betrübten  Uitgever: Paul Pattloch te Aschaffenburg.
1963:2de uitgave bij Brussel : D.A.P. De Arbeiderspers : Reinaert Uitgaven in de reeks Reinaert-romanreeks ; 145
Tielt/Den Haag: Lannoo. -212p.

Afmetingen: 19.25 x 11 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
Gedrukt op de persen van Lannoo Tielt.
1956 Karel van Lorreinen. (historisch verhaal)

1957: Bewerkt als luisterspel door Herman Verelst Karel van Lorreinen : beelden uit ons verleden en beelden uit ons land (25) i o v Brussel : Belgisch Nationaal Instituut voor Radio-omroep. Reeks Draaiboeken Hoorspelen Schoolradio nr 891.

Antwerpen: De Sikkel. -32p.

Reeks: Historische verhalen Vol. 3:8
1956 Voghelensanck. (roman)

Tekenwerk door Grafische Dienst – Davidsfonds
 Van Hemeldonck 15 Leuven: Davidsfonds. -375p.

Reeks: Gulden Reeks van het Davidsfonds nr 438
Afmetingen: 19.25 x 12.50 (gebonden – harde kaft  met stofomslag)
Druk van de Fabrieken Brepols N.V. Turnhout.
1956/7 Geheimzinnige Kongo. (voor de jeugd) Tongerlo : Uitgeverij; St-Norbertus-Boekhandel. -32p.

Reeks: Land en volk . 2e reeks vol 3

1957 Tembo heeft voorrang. Reportage van een reis door Kongo met vragen door Paul Van Keymeulen. (reisreportage)

Met 16 zwart-wit foto’s en losse kaart van Belgisch Congo.
Zie ook 1954 voor eerste druk “Olifanten hebben voorrang”

 

 

Antwerpen: Uitgeverij Ontwikkeling. -88p.

Reeks: Bibliotheek van Vlaamse letteren. – Antwerpen; vol. 4
Afmetingen: 21 x 14.50 (ingenaaid)
Gedrukt op de persen van de Moderne Boek en Handels drukkerij ‘Excelsior’ Antwerpen.
1957 Israël zonder Jaweh : reisindrukken uit het Heilig Land. (reisreportage)

Omslag en band door Hilde Devos.
Foto’s welwillend afgestaan door de Ambassade van Israël te Brussel.
Tielt/Den Haag: Lannoo. -119p.

Afmetingen: 17.50 x 11  (ingenaaid met stofomslag)
Gedrukt op de persen Lannoo Tielt.
1958 Gekluisterde stroom. (historisch roman)

Omslag en band van Ernest Verkest.
Tielt/Den Haag: Lannoo. -317p.

Afmetingen: 20.50 x 15  (gebonden met stofomslag)
Gezet, gedrukt en gebonden bij Drukkerij Lannoo te Tielt.
1959 De keteloorlog. (Jeugd – historisch verhaal)

1960: Radiobewerking door Cyriel Verleyen i o v Brussel : Belgisch Nationaal Instituut voor Radio-omroep. Reeks Draaiboeken Hoorspelen Schoolradio nr 1385.
1967: De keteloorlog : geschiedenis, beelden uit ons verleden / een luisterspel van Cyriel Verleyen. i o v Brussel : Belgisch Nationaal Instituut voor Radio-omroep. Reeks Draaiboeken Hoorspelen Schoolradio nr 2258.

Antwerpen : De Sikkel. -32p.

Reeks: Historische verhalen 6de reeks nr 10
1959 Hier zijn mijn handen. (psychologische roman)

Omslag en band van Ernest Verkest.
Tielt/Den Haag: Lannoo. -212p.

Afmetingen: 19.25 x 11(ingenaaid met stofomslag)
Gezet, gedrukt en gebonden bij Drukkerij Lannoo te Tielt.
1960 De koningin voert het bevel. (jeugdverhaal) Antwerpen : Uitgeverij Van Dieren pvba. -32p.

Jeugduitgaven ” De Raket ”
Reeks: Wijsneus speurt. – Antwerpen; vol.1:7

1961 Onder de Evenaar. (voor de jeugd)

Bevat tal van foto’s over ‘Belgisch’ Kongo
 Van Hemeldonck 16 Antwerpen: Uitgeverij Van Dieren PVBA. -32p.

Reeks: Wijsneus speurt. – Antwerpen; vol.17
Redactie: M. Van der Bruggen, Hundelgemsesteenweg, 81, Ledeberg.
Redactiesecretaris: Fr. Breckx, Houtbriel, 12 Gent.
1962 De giftmenger van Antwerpen. (roman)

Omslag en band van Piet Ghijsens.
 Van Hemeldonck 10 Tielt/Den Haag: Lannoo. -280p.

Afmetingen: 19.50 x 11.50  (ingenaaid met stofomslag)
Gezet, gedrukt en gebonden bij Drukkerij Lannoo te Tielt.
1962 Vier kameraden. (roman) Leuven: Davidsfonds. -182p.

Reeks: Gulden Reeks van het Davidsfonds nr 501 (1962 – 4)
Afmetingen: 19 x 12 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
1962 Schalken, schelmen en schavuiten: volksvertellingen naverteld.

Illustraties: Nicolaus Plump.
Antwerpen / Amsterdam : Uitgeversmij Standaard -Boekhandel. -224p.
1962 Land van melk en honig. Antwerpen: Uitgeverij Van Dieren pvba. -32p.

Reeks: Wijsneus speurt.
1963 Omnibus van de Kempen.

Bevat: Dorp in de hei. Berk en brem. Konijnenberg.
Brussel: Reinaert-Uitgaven. -480p.

Reeks: Reinaert-omnibussen.
1964 Niet in de winter. (romancyclus)

Deel I : Land van verlangen.
Deel II : De uittocht.
Deel III : Leven en lot.
 
Van Hemeldonck 13
 Van Hemeldonck 17Van Hemeldonck 18 Leuven: Davidsfonds. -3dln. 219p. -202p. 222p.

DEEL I: Land van verlangen.
Reeks: Gulden Reeks van het Davidsfonds nr 522 (1964-5/A)
Afmetingen: 19.50 x 12.50 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
DEEL II: De uittocht.
Reeks: Gulden Reeks nr 523 (1964/5B)
Afmetingen: 19.50 x 12.50 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
DEEL III: Leven en Lot.
Reeks: Gulden Reeks nr 524 (1964 5/C)
Afmetingen: 19.50 x 12.50 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
1965 Hongersnood in Vlaanderen. (historisch verhaal)

Illustraties: A. Panis.
Omslagontwerp: B. Delaere.
 van-hemeldonck-19 Antwerpen: De Sikkel. –32p.

Reeks: Historische verhalen. Twaalfde reeks nr 5
Afmetingen:21 x 13.70 (geniet)
1965 Het hoogste gebod. (roman)  van-hemeldonck-20 Leuven: Davidsfonds. -222p.

Reeks: Gulden Reeks van het Davidsfonds nr 535. (1965 – 6)
Afmetingen: 19.50 x 12.50  (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
1965 Ebbe en vloed. (roman)

Omslag en bandontwerp: C. Haubrechts
Brussel/Amsterdam: D.A.P. Reinaert Uitgaven. -232p.

Afmetingen: 21.50 x 13.50 (gebonden met stofomslag)
1967 Het spookschip. (jeugdroman)

1970: 2de druk ibidem
1979: 3de druk ibidem

Averbode: Uitgeverij N.V. Altiora. -96p.
1970 Frans Van Giel en de Kempen. (kunstmonografie)

Teksten: Emiel Van Hemeldonck
Illustraties: Xavier Puls.
Met medewerking van Frans van Mechelen.
Antwerpen: Druk. Plantin -334p.

Reeks: Operum exempla.
1970 Avonturen van een scheepsjongen. (jeugdroman)

Omslagtekening en illustratie Lode Mols
 Van Hemeldonck 22 Averbode: Uitgeverij N.V. Altiora. -103p.

Afmetingen: 21.40 x 15.50 (ingenaaid)
1972 Nanouk de Eskimojongen. (jeugdroman)

Omslagtekening: Renaat Demoen
Averbode: Uitgeverij N.V. Altiora. -104p.

Afmetingen: 21.40 x 15.50 (gebonden – harde geïllustreerde kaft)
Gedrukt op de offset- en typopersen van de Drukkerij N.V. Altiora, Averbode

 

BIJDRAGEN IN VERHALENBUNDELS (selectie)

1937 Het wintermanneke (verhaal) 1937 - Het Vlaamsche Kerstboek In: Het Vlaamsche kerstboek 1937, pp 104-120. Een kerstnummer uitgegeven door Ons Volk Ontwaakt, Brussel.

Afmetingen: 28 x 21.50 (ingenaaid)
1942 Winteravond. (verhaal)

1942-bloei-a

 

 

 1942-bloei In de verhalenbundel : „Bloei – Een en twintig verhalen van Vlaamsche schrijvers” pp 273-288.

Colofon: Dit boek verscheen in den herfst van 1942 bij de uitgeverij “PRO ARTE”” p.v.b.a. te Diest, onder leiding van Jos Philippen, beheerder-directeur. De omslagteekening werd ontworpen door Hilda Leynen en de druk verzorgd door N.V. Vonksteen te Langemark.
Afmetingen: 19 x 14 (ingenaaid – licht gekartonneerde kaft met flappen)
1959 Het schone witte huis. (verhaal) In: Onder een kap van riet: een bundeltje literatuur uit en over de Kempen.
Uitgever: Turnhout Vrije Technische Scholen. -84p.
1966 Heimwee doet ons hart verlangen. (liederenboek)

Inleiding door E. Van Hemeldonck pp 5-8.
Vlaamse liederen van diverse auteurs (J. Simons, B. Peleman, E. de Ridder, L. Swerts e a )met de  muziek van Armand Preud’homme.
1970: 2de druk ibidem

Hasselt: Uitgeverij Heideland. -152p.

Afmetingen: 18 x 10.80 (pocket)
Reeks: Vlaamse Pockets nr 203

1971 Herinneringen aan Streuvels. (essay) In: Dietsche warande en Belfort : tijdschrift voor letterkunde, kunst en geestesleven. – Antwerpen. – Vol. 116, 1971, nr. 8, p. 741- 743

VLAAMSE FILMKES

Onder pseudoniem: FLANDRIJS

Jaar  NR Fotogalerij Titel
1930  4 Prins Achmed, die de taal der vogelen sprak
1931  9 Gouverneur Manco en de soldaat met het toverpaard
1931 12 Avonturen van den waterdrager
1931 27 De Arabische sterrenwichelaar
1931 32 Hoe twee beelden het geheim verklapten

Onder eigen naam: EMIEL VAN HEMELDONCK

1931 16 Het gulden zwaard

Onder pseudoniem: PAUL VAN DER VENEN

1933 118 Van den felle met den roode baarde.
1933 143 De twee vluchtelingen
1933 156 Averbode: P. L. Robberechts. -29p.
Het schip van den dood .
1934 171 Kapitein Slutter

Onder pseudoniem: HARRY DAVIDSON (!)

1933 150 In de vallei der dood

Onder pseudoniem: FONS REUSEN

1933 157 De heks van Spiekelspade

Onder pseudoniem: KAREL VANDAEL

1933 160 Napoleon en de witte vrouw

Onder pseudoniem: FLOR JANSSEN

1934 175 Hoe hij vader vond

Onder pseudoniem: JOAN VERSCHELDEN

1934 186 Het goudjaar 1945

Onder pseudoniem: JOHAN VERHEYDEN

1934 195 Brigands of helden ?

Onder pseudoniem: JOAN VAN DER SANDEN

1934 200 De circusjongen

Onder pseudoniem:  HERMAN VAN DER SCHELDEN

1934 203 Het kind van de Schelde

Onder pseudoniem: SIMON JOOSTENS

1934 216 Kerstnacht

PEDAGOGISCHE WERKEN

[1925] Stijl en stijloefeningen Brussel: Libertas. -96p.

Afmetingen 21 x 15

1931 Rond het stelonderwijs Lier : J. Van In & Cie. -22p.

Reeks: Pedagogische Trakten ; 4

1934 Vakman of kunstenaar. Lier: J. Van In. -18p.

Reeks: Pedagogische Trakten ; 20

1934 Ons handelswerkboekje : voor 4e graadklasse,, adultenscholen en voorbereidende afdeelingen M.O

Auteurs: A. Teuns en Em. Van Hemeldonck.
1939: heruitgave.
1951: 5de druk

Lier : J. Van In & Cie. -91p.

Reeks: Werkboeken, onder leiding van E. V. H

1935 Over aardrijkskunde van de ” heimat ” / door E. Van Hemeldonck schoolopziener Lier : J. Van In & Cie. -19p.

Reeks: Pedagogische Trakten ; 36

1937 Stil-lezen. Werkboekje voor verdieping van taalinzicht. Lier : J. Van In & Cie. -71p.
1937 Het dennenbosch als bodemgemeenschap / door Em. Van Hemeldonck, schoolopziener Lier : J. Van In & Cie. -19p.

Reeks: Pedagogische Trakten ; 50

1938 Het moedertaalonderwijs in het Engelsch leerplan / door E. Van Hemeldonck, inspecteur L. O. Lier : J. Van In & Cie. -16p.

Reeks: Pedagogische Trakten ; 56

1939 Dr.  Luning Prak. (pedagogisch essay) Lier : J. Van In & Cie. -19p.

Reeks: Pedagogische Trakten ; 65

1940 Handenarbeid op de lagere school. (pedagogisch essay) Lier : J. Van In & Cie. -15p.

Reeks: Pedagogische Trakten ; 71

1950 Blij gezegd… en mooi gedaan. Gedichten, met proeven van uitbeelding, voor de verschillende graden van de lagere school en het aanvankelijk middelbaar onderwijs, door Zusterr M.I., Heilig Graf, Turnhout.

Voorwoord door E. Van Hemeldonck

Herenthals : H. Proost-Verwimp. -135p.
1954 Rijmwoordjes. 1-4 + Toelichting

Auteurs: Leo Michielsen, Em. Van Hemeldonck.

Lier : Jozef Van In & Cie. -4 + 1 delen
z.d. In volle natuur : werkboekje voor natuurwaarneming in 6e, 7e en 8e leerjaren van de lagere en de voorbereidende afdeelingen van middelbare scholen en colleges Lier : Jozef Van In & Cie. -15p.

BEKNOPT OVERZICHT – TITELS ALFABETISCH GERANGSCHIKT

 ROMANS & VERHALEN

 • Agnes. (roman) – 1946
 • Al over de heide. (verhalen) -1951
 • Berk en brem. (streekroman) – 1940
 • De cleyne keizer. (historisch roman) – 1943
 • De giftmenger van Antwerpen. (roman)  – 1962
 • De groene swaen. (historisch roman 3 delen) – 1946
 • De gulden lijn. Geautoriseerde titel. (roman) – 1951 (= Kroniek uit 1942)
 • De harde weg. (streekroman) – 1945
 • Dorp in de hei: Geert en Greta. (streekroman) – 1938
 • Ebbe en vloed. (roman) – 1965
 • Gekluisterde stroom. (historisch roman) – 1957
 • Het hoogste gebod. (roman) – 1965
 • Hier zijn mijn handen. (psychologische roman) – 1959
 • Ik ben een bediende. (roman) – 1937
 • Johan van der Heyden, magister. (roman)  – 1941
 • Kijkverdriet: kleine triptiek van het eeuwige landschap. (roman) – 1949
 • Konijnenberg. (streekroman) – 1941
 • Kroniek. (roman) – 1942 (= De gulden lijn uit 1951)
 • Land van belofte (roman) – 1948
 • Legenden. (verhalen) – 1924/25
 • Legenden. (verhalen) – 1935
 • Maria, mijn kind. (streekroman) – 1944
 • Moeder Greta.(roman) – 1948
 • Niet in de winter. (romancyclus – 3 delen) – 1964
 • Omnibus van de Kempen.  Bevat: Dorp in de hei. Berk en brem. Konijnenberg. -1963
 • Op de Grindershoeve. (novelle) -1924
 • Opgang. (verhalen) – 1927
 • Schalken, schelmen en schavuiten: volksvertellingen naverteld. 1962
 • Schelde, snelle vliet. (historisch roman) -1956
 • Soet Antwerpen, adieu… (historisch roman) – 1953
 • Troosteres der bedrukten. (psychologische roman) – 1956
 • Vier kameraden. (roman) – 1962
 • Voghelensanck. (roman) -1956

 JEUGD

 • Avonturen van een scheepsjongen. (jeugdroman) – 1970
 • De keteloorlog. (jeugd – historisch verhaal) – 1959
 • De koningin voert het bevel. (jeugdverhaal – reeks wijsneus speurt) – 1960
 • Het spookschip. (jeugdroman) – 1967
 • Hongersnood in Vlaanderen. (Jeugd – historisch verhaal) – 1954/1965/1974
 • Karel van Lorreinen. (Jeugd – historisch verhaal) -1956
 • Land van melk en honig. (jeugdverhaal – reeks wijsneus speurt) – 1962
 • Nanouk de Eskimojongen. (jeugdroman) – 1972
 • Onder de evenaar. (voor de jeugd – reeks wijsneus speurt) – 1961
 • Van Toontje die naar Rome ging. Reisverhaal voor onze jongens en meisjes. (reisverhaal van een bedevaart) – 1926/27
 • Vlaamsche Filmkes: Negentien VF onder twaalf verschillende schrijversnamen.

Chronologisch

 • FLANDRIJS, Prins Achmed, die de taal der vogelen sprak (nr 4, 1930)

1931

 • FLANDRIJS, Gouverneur Manco en de soldaat met het toverpaard (nr 9, 1931)
 • FLANDRIJS, Avonturen van den waterdrager (nr 12, 1931)
 • EMIEL VAN HEMELDONCK, Het gulden zwaard (nr 16, 1931) onder eigen naam
 • FLANDRIJS, De Arabische sterrenwichelaar (nr 27, 1931)
 • FLANDRIJS, Hoe twee beelden het geheim verklapten (nr 32, 1931)

1933

 • PAUL VAN DER VENEN, Van den felle met den roode baarde (nr 118, 1933),
 • PAUL VAN DER VENEN, De twee vluchtelingen (nr 143, 1933),
 • HARRY DAVIDSON (!), In de vallei der dood (nr 150, 1933)
 • PAUL VAN DER VENEN, Het schip van den dood (nr 156, 1933)
 • FONS REUSEN, De heks van Spiekelspade (nr 157, 1933)
 • KAREL VANDAEL, Napoleon en de witte vrouw (nr 160, 1933)

1934

 • PAUL VAN DER VENEN, Kapitein Slutter (nr 171, 1934).
 • FLOR JANSSEN, Hoe hij vader vond (nr 175, 1934)
 • JOAN VERSCHELDEN,  Het goudjaar 1945 (nr 186, 1934)
 • JOHAN VERHEYDEN,  Brigands of helden ? (nr 195, 1934)
 • JOAN VAN DER SANDEN, De circusjongen (nr 200, 1934)
 • HERMAN VAN DER SCHELDEN, Het kind van de Schelde (nr  203, 1934)
 • SIMON JOOSTENS, Kerstnacht (nr 216, 1934).

DIVERSEN

 • Bij de prentjes van A. Marivoet. (essay) – 1931
 • Frans Van Giel en de Kempen. (kunstmonografie) – 1970
 • Heimwee doet ons hart verlangen. (liederenboek – inleiding) – 1966
 • Israël zonder Jaweh : reisindrukken uit het Heilig Land. (reisreportage) – 1958
 • Olifanten hebben voorrang. Reportage van een reis door Kongo. (reisreportage) -1954
 • Regenboog der Kempen. (trilogie – volkskunde) – 1950
 • Tembo heeft voorrang. Reportage van een reis door Kongo met vragen door Paul Van Keymeulen. (reisreportage) -1957

In gezamelijke publicaties

 • Het schone witte huis. (verhaal)  In: “Onder een kap van riet”1959
 • Winteravond. (verhaal) – In de verhalenbundel: „Bloei – Een en twintig verhalen van Vlaamsche schrijvers” pp 273-288.
 • Het schoone Heilig Jaar. (verhaal) – In: “Jonge Boogaard: Novellen van Vlaamsche jongeren”.  pp 7-50

Pedagogische tracten

 • Dr.  Luning Prak. 1939
 • Handenarbeid op de lagere school. 1940
 • Het dennenbosch als bodemgemeenschap  1937
 • Het moedertaalonderwijs in het Engelsch leerplan 1938
 • In volle natuur : werkboekje voor natuurwaarneming in 6e, 7e en 8e leerjaren van de lagere en de voorbereidende afdeelingen van middelbare scholen en colleges z.d.
 • Ons handelswerkboekje : voor 4e graadklasse,, adultenscholen en voorbereidende afdeelingen M.O 1934
 • Over aardrijkskunde van de ” heimat ” 1935
 • Rijmwoordjes. 1-4 + Toelichting  1954
 • Rond het stelonderwijs 1931
 • Stijl en stijloefeningen [1925]
 • Stil-lezen. Werkboekje voor verdieping van taalinzicht. 1937
 • Vakman of kunstenaar. 1934

VERTALINGEN

 • Avonturen op de eilanden Seeland en Fünen. (Oorspronkelijke auteur: JON SVENSSON) -1930
 • Op reis in het Oosten. (Oorspronkelijke auteur: P.W. VON KEPPLER.) – 1931
 • In den wijngaard des Heeren. Sermonen en voordrachten   (Oorspronkelijke auteur: TIHAMÉR TÓTH) – 1935