home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Grietens, Juul

JUUL GRIETENS

Meerhout, 15 juli 1884 – Borgerhout, 19 juli 1936

Schrijver van sprookjes, verhalen, novellen, sagen uit heide- en Kempenstreek. Daarnaast ook literair-historische werken en uitgaven voor het onderwijs.

Leraar aan het Koninklijke Atheneum te Antwerpen. Katholiek gemeenteraadslid en schepen te Borgerhout.

Omwille van zijn flamingantisme kreeg hij de bijnaam “De Kempische Rodenbach”.

Pseudoniemen:  Van der Haeghen (in: Het Land) voor details zie rubriek A-Z Pseudoniemen lexicon

 

BIOGRAFIE

15 juli 1884: Juul Grietens wordt te Meerhout geboren.

Hij volgt de humaniora aan het college te Geel en gaat vervolgens Germaanse filologie studeren aan de Leuvense universiteit, waar hij ook doctoreert.

1902: Stichter van de Kempische Studentengilde;

Actief in het Vlaamse studentenleven te Leuven.

1908: Leraar Koninklijk Atheneum te Antwerpen.

1920: Medestichter van de Vlaamse Leeraarsbond, die zich inzet voor de algehele vernederlandsing van het Middelbaar onderwijs.

1921: Gemeenteraadslid te Borgerhout voor de Vlaamse Katholieke Wacht;.

1923: Schepen van onderwijs te Borgerhout; later Schepen van openbare werken te Borgerhout.  Speelt een grote rol in het onderwijs te Borgerhout: ontstaan van de vakschool, scholen van Vinçotte en Leeningstrate.

1925: Zijn feestcantate geschreven  ter gelegenheid van het Eeuwfeest 1825-1925 van Dr. August Snieders en op muziek gezet door Arthur Verhoeven wordt uitgevoerd in het Beurslokaal te Antwerpen.

Erevoorzitter Vlaamse Katholieke Wacht;

Dr. Juul Grietens is heel zijn leven bedrijvig op filologisch en literair gebied.

 • Behalve literair-historische werken en uitgaven voor het onderwijs schrijft hij sprookjes, verhalen, novellen, sagen uit heide- en Kempenstreek, die getuigen een merkwaardige fantasie en een verfijnd-impressionistische stijl.
 • Tot zijn belangrijkste werken behoren een biografie van August Snieders en een historische studie “De Kempische studentengilde”.
 • Hij werkt mee aan de tijdschriften “De Student”, “Jong Dietschland”, “Groene Linde”, “Ons Leven”, “Dietsche Warande en Belfort”, “Onze Jeugd in Drang”, “Het Land”, “Ons Volk Ontwaakt”, “De Morgenpost”, enz… .

Juul Grietens zet zich ook in voor de vernederlandsing van de Gentse universiteit. Omwille van zijn flamingantisme kreeg hij de bijnaam “De Kempische Rodenbach”.

21 juni 1935: Neemt om redenen van slechte gezondheid ontslag uit zijn functies.

19 juli 1936: Overlijdt te Borgerhout.

Hij is begraven op het Schoonselhof te Antwerpen. Het grafmonument voor Juul Grietens bevindt zich op perk 4A. Grietens Juul – Schoonselhof

Bij K.B. van 30 januari 1931 werd de opening goedgekeurd van een nieuwe straat in Borgerhout die aangelegd werd in 1950 (lengte 270 m), en waarvan de benaming Juul Grietensstraat werd gegeven in Collegezitting van 22 juli 1949.

 

SMAAKMAKER

Uit een bundel “Landsche vertellingen” werd er één op het internet geplaatst : EIKELS.

 

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Websites

 

BIBLIOGRAFIE

De gegevens van deze bibliografie werden onder meer nagekeken bij

 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience – Antwerpen
 • Koninklijke Bibliotheek van België -Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles.
 • Piet Devos: Van reuzen tot dwergen. Bibliografie – Vlaamse schrijvers in de 20ste eeuw – Eerste drukken. Kortrijk, eigen beheer 2007

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klikt u op de foto.

Chronologisch overzicht

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1907 De Kempische studentengilde. (essay)
1910 Het romantisme in Engeland.  / door Dr J. Grietens, leeraar aan het koninklijk athenaeum te Antwerpen. (essay) Antwerpen: Uitgeversmaatschappij Kiliaan. -25p.

Reeks: Verhandelingen van de Algemeene Katholieke Vlaamsche Hoogeschooluitbreiding – Antwerpen – 1908-1924; vol 130.
Drukkerij H en L. Kennes.
s.a.
[1912]
Landsche vertellingen. (verhalen)

Door Juul Grietens en  Victor Vermeyen.
Bevat: De eeuwige ruiter* ( pp 5-18); De Nikkerspoel ( pp19-26); Het betooverd Kasteel *(pp 27-29); Madeliefjeslegende * (pp 30-33); Grove Jan ( pp 34-41); Het Ezelken van het Klooster (pp 42-59); In den Alvenberg ( pp 50-59); Ouwen * (pp 60-74); Van den vrekkigen Mulder ( pp 75-82); Eikels *(pp 83-88); Het Korenmanneken (pp. 89-93)
De verhalen geschreven door  Grietens zijn aangeduid met een [*]. De overige verhalen zijn van de hand van Victor Vermeyen.
1924: Uitgave bij L. Opdebeek, Antwerpen met penteekeningen van Stan van Offel
 Grietens 6 Turnhout: Boekdrukkerij Joseph Splichal. -93p.

Afmetingen: 23.25 x 15.50 (ingenaaid)
Reeks: Reeks voor God en ’t Volk.
Druk: “Veritas”, Ch. & H. Courtin Kipdorp, 26 Antwerpen.
Nota: er bestaat ook een druk voor de reeks “Volksopbeuring” Vereeniging tot Stoffelijke en Zedelijke VOLKSVERHEFFING, Soldatentroost. Antwerpen (stempel)
Grietens 6a
1914 Oxford. (essay) Antwerpen: Kiliaan. -32p.

Reeks: Verhandelingen van de Algemeene Katholieke Vlaamsche Hoogeschooluitbreiding – Antwerpen – 1908-1924; vol. 174.
Drukkerij K. Dirix-Van Riet.
s.a. Two tales. (editie van het werk van E. Poe) Antwerpen: L. Opdebeek – Uitgever. -66p.

Reeks: The English literary series – Antwerp vol. 1
s.a. A Christmas Carol: being a Ghost Story of Christmas, by Charles Dickens. (editie van het werk van Ch. Dickens) Antwerpen: L. Opdebeek – Uitgever. -86p.

Reeks: The English literary series – Antwerp vol. 4
s.a.
[1920]
Heidevertellingen. (verhalen)

Bevat: De Zandman (pp 9-24); Hoe de honig in de lieve Heibloem kwam (pp 25-35); De Heivenen (pp 37-43); Hoe de leeuweriken in de wereld kwamen (pp 45-53); De Krekel en de nachtegaal (pp 55-61); De Kluizenaar van den Bolderberg (pp 63-72); Waarom de boomen geen koning hebben (pp73-84); De Koning van drie Dorpen (pp 85-96); Van ’t spiegelend Water (pp 97-18); De Toren van Hoogstraten (pp 119-130); Van den wreeden Drossaard (pp 131-144); Christus in de Kempen (pp 145-151); Van den Jongen die zijn Lieken zong (pp 153-157).
1932: 2de uitgave bij L. Opdebeek te Antwerpen. -67p. zelfde inhoud.
Kleuromslag: Nelly Degouy
Antwerpen: “Veritas” Algemeene Katholieke Boekhandel Naamlooze Vennootschap (Ch. & H. Gourtin) Huidevetterstraat, 21, Antwerpen. -157p.

Reeks: Reeks voor God en ’t Volk.
Afmetingen: 22 x 17.75 (ingenaaid)
 
Grietens 5  Cover 2de druk 1932
1921 Het Wonder van de Hegge. (verhaal) Antwerpen: Samenwerkende Vennootschap “Lectura” Antwerpen. -72p.

Reeks: Lectura-reeks Nummer VIII
Afmetingen: 20.25 x 13.75 (ingenaaid)
1922 De Reuzen van Borgerhout. (verhaal)

Voorplatteekening van A. Ost.
Uitgave van N.V. “De Standaard”. 7p.

Overdruk uit Ons volk ontwaakt
Afmetingen: 17.25 x 25.50 (oblong 3 kolommen – geniet)
1922 Steden en Landschappen: I. De Kempen;

Met 49 illustraties (met medewerking van Kan. Erens, Dr. J. Leenen, Jan Mosmans, A. van Olmen en Fl. Prims).
Antwerpen: De Sikkel / Santpoort: C.A. Mees.  -48p.

Reeks: Steden en landschappen. Vol 1
1923 Leidraad tot de studie en de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde, inz. Voor middelbaar en normaal onderwijs. ((schoolboek)

Samen met Albert Bielen
Antwerpen: Gust Janssens. -252p.
s.a.
[1924]
Van Reuzen en Menschen. (verhalen)

Met penteekeningen van Stan van Offel.
Bevat: De Reuzen van Borgerhout (pp 7-19); De Schat (pp 21-35); Kempische Humoreske (pp 37-48); De Wittebroodsweken van Jucundus (pp 49-69); Ommekeer (pp 71-101); Hun laatste pianoles (103-111).
 Grietens 2 Antwerpen: L. Opdebeek – Uitgever. -111p.

Afmetingen: 28 x 18 (ingenaaid)
s.a.
[1925]
Sint Dimfna (historische biografie)

Onder de naam: J. GRIETENS
Met platen van Dirk Baksteen
Antwerpen: Drukkerij Buerbaum – Van der Goten Oude Waag 6 Antwerpen. -77p.

Afmetingen: 18.50 x 14 (ingenaaid – zachte kaft)
s.a.
[1925]
Dr. August Snieders in leven en gedachte. (essay)

Onder de naam: JUL GRIETENS .

Grietens 3 Borgerhout-Antwerpen: Drukkerij Constant Cleiren. 149p. (ill.)
1925 Eeuwfeest August Snieders : feestcantate in drie deelen.

Tekst: Grietens Jul.
Componist: Arthur Verhoeven.

Antwerpen: Antwerpen Stad. -20p.

Ook in: Gedenkboek Eeuwfeest Dr. Aug. Snieders 1825-1925. pp 93-106
Uitgever: Antwerpen: Maatschappij  “Voor God en ’t Volk”  

 

s.a.
[1927]
Het Heilig Bloed van Hoogstraten. (verhaal)

Onder de naam: JUL GRIETENS
Met origineele illustraties
Bevat tevens 12 pagina’s commerciële reclame zowel voor als na de tekst.
 Grietens 4 Hoogstraten: Drukker Uitgever Jos Haseldonckx. -84p.

Afmetingen: 18.50 x 13.75 (ingenaaid)
1927 Het mirakel (voorplat). Titelblad: Het Heilig Bloed van Hoogstraten – verhaal-.

Onder de naam: JUL GRIETENS
Antwerpen: N.V. Leeslust / Eindhoven: N.V. Lectura. -84p.

Afmetingen: 18.50 x 13.75 (ingenaaid)
1935 Rondom Kempische folklore In: ‘Kempisch Volk” De Oogst.

POSTUUM

1940 Het volkslied onder de Brabantsche Omwenteling van 1789. Door Juul Grietens en Edmond De Goeyse.

Bevat: De liederen der Brabantsche omwenteling. Spot- en hekelliederen. Vrijwilligersliederen. Strijd- en werkliederen. Troostliederen. Lof- en zegeliederen. Verhalende liederen.
Leuven: De Vlaamsche Drukkerij. -414p.

Reeks: Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde. Reeks VI : bekroonde werken; 62.

 

Kort overzichtje van een vijftal Engelse uitgaven, gedrukt bij L. Opdebeek te Antwerpen, en door Dr. Grietens, Alb. Bielen, Dr. J. Kleyntjens, J. Fabritius, met nota’s voorzien:

 • Two Tales of Edgar Poe. – Z.j., 66 blz. gr. in 8o.
 • Lame Jervas, one of miss Maria Edgeworth’s ‘Popular Tales’. – Z.j., 80 blz. gr. in 8o
 • Washington Irving’s Sketches. Rip van Winkle and The Legend of Sleepy Hollow. – Z.j., 72 blz. gr. in 8o.
 • A Christmas Carol being a Ghost Story of Christmas, by Charles Dickens. – Z.j., 96 blz. gr. in 8o.
 • Four Tales from Shakespeare, by Ch. Lamb. 1) The Tempest; 2) Merchant of Venise; 3) King Lear; 4) Macbeth. – Z.j., 80 blz. gr. in 8o.