home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Van Brussel, Gust

Gust Van BRUSSEL

Antwerpen, 12 september 1924 – Antwerpen, 20 mei 2015

Veelzijdige schrijver van romans, science fiction, poëziebundels en sprookjesboeken.
De Ring (1969) werd bekroond als eerste ‘volwaardige’ SF-roman in Vlaanderen.
In totaal publiceerde Gust van Brussel 23 romans en een 30-tal dichtbundels.
PR-man van de Generale Bank te Antwerpen, voorzitter van de Marnixring Antwerpen-centrum,
stichter en animator van Het Literair Salon te Antwerpen.

BIOGRAFIE

12 september 1924: Geboren te Antwerpen en groeide op in de Luchtbal, toen een volkse wijk van Antwerpen.

 • Verlicht werd er met kaarslicht. De dansende schaduwen op de muren vormden de basis van zijn fantasie en zijn schrijven. Hij was er als kind een tijd lang van overtuigd dat hij zijn arm dwars door de muur had gestoken. Vlakbij voeren de schepen op de Schelde, ze trompten met lage tonen. In het moeras vlakbij durfden alleen ingewijde indianen zich wagen. De vlakte naar de stad werd soms in het donker gevuld met de verlichte en vuurspuwende Pullmantrein. De kleine Gust was gelukkig op Luchtbal. Lees De Salamandereters.

1938: Op zijn veertiende worden zijn ouders plotseling rijk door een erfenis. Ze verhuizen naar een villa, Les chèvresfeuilles, in Edegem. De rijke Vlaamse burgerij spreekt er Frans, wie het meeste geld had maakte de dienst uit. De kerk is een basiliek en in de grot van Lourdes stromen de pelgrims toe en geloven in wonderen van Onsliefvrouwtje. De jonge dichter in wording voelt er zich niet thuis. Wel vindt hij in de naastgelegen villa Mimosa de liefde van zijn leven, Monique. Zij overlijdt in 2007. Ze krijgen 12 kinderen. Lees De cyclamenman.

Van Brussel volgt Grieks-Latijnse humaniora, maar moest vanwege de Tweede Wereldoorlog zijn studie stopzetten.

???? – 1984: Gust van Brussel maakte carrière bij de toenmalige De Generale Bank in Antwerpen, de laatste jaren als  public relations officer, een functie die hij zelf creëerde en invulde.

1957: Debuteert met maar liefst 2 dichtbundels tegelijk: Echnaton. Gedichten uit Amarna en Groot Verzenboek.

1959: Er volgt nog een derde bundel: Zwaarmoedige en Luchthartige Ritmen. Maar vervolgens stapt hij resoluut over naar het proza. (“Gedichten willen uitgeven in Vlaanderen is bedelen om uitgegeven te worden”)

1960: Debuteert als romancier met de magisch-realistische roman “De Visioenen van Jacques Weiniger”.

 • Meer surrealistisch getint is Het labyrint (1966), het verhaal van een huwelijkscrisis. Daarop volgen in snel tempo, Cassandra en de kalebas (1966), (een koloniaal verhaal) en Voor een Plymouth Belvedère (1967), (over een man wiens auto wordt gestolen terwijl hij in een bordeel uithangt).

1969: De echte doorbraak komt er met De ring, een groots opgezette sf-roman, waarin aarde, ruimte en taal (in de figuur van de schrijver Ellender) de toonaangevende motieven vormen.

1970: Einde jaren zeventig richt hij het beroemde Literaire salon op waarin vele schrijvers optraden.

1976: De jonge Marc Verhaegen tekent als studie-opdracht een aantal tekeningen gebaseerd op de roman De visioenen van Jacques Weiniger.

1979: Na een periode van stilte te wijten aan drukke beroepsbezigheden, verschijnt van hem een bundel realistische verhalen, Een nacht met Aphrodite, waarin hij de rage van de jaren zeventig, toen alles om seks diende te draaien, poogt te ontmaskeren.

1982: Een enorm succes kent zijn familieboek “Vader van huwbare Dochters” dat in verscheidene kranten verschijnt als vervolgverhaal.

1984: Beëindigt met vervroegd pensioen zijn loopbaan bij de Generale Bank als hoofdafdelingschef.

 • Hij werkt als coördinator mee aan “Antwerp port for all seasons”, een groots naslagwerk over de geschiedenis van de Antwerpse haven. Hij schildert nog altijd en is actief in het verenigingsleven.
 • Bovendien geniet hij van de vrijheid die zijn pensioen hem geeft door geregeld naar het buitenland te gaan, waaronder Italië, waar zijn oudste zoon werkt. Op de terrassen van hotels in Sorrenta en aan het Ortameer blikt hij terug op zijn leven en schrijft er de roman Het terras, die hij in 1987 voltooit en die in hetzelfde jaar bij De Standaard verschijnt.

1987: Verhuist met zijn vrouw naar Montpellier in Frankrijk. Op dat moment heeft hij meer dan 10 romans in verschillende genres en verschillende dichtbundels, sprookjes en jeugdverhalen geschreven en is hij via radio, tv en pers een bekend figuur.

1992: In het zonnige zuiden van Frankrijk wordt in 1992 kanker bij hem geconstateerd. Hodgkin- of lymfekanker in de derde graad, die zich uitzaait tot darmkanker en blaaskanker en uiteindelijk ook huidkanker. Operaties, bestralingen en chemotherapie volgen. Met de dood voor ogen en uitgeput door een tekort aan witte bloedlichaampjes vindt hij steeds minder de kracht om te schrijven.

1993-1998: De muze verlaat hem echter niet. Er verschijnen diverse bundels

 • 1993: Antwerpen mijn lief.
 • 1997: in eigen beheer niet minder dan 5 bundels met de eenvoudige titels Poëzie.
 • 1998: Troubadour op tocht: verzamelde gedichten.

1999: Wanneer hij in 1999 terugkeert naar België is hij zo goed als vergeten. Hij besluit alleen nog voor zijn vrienden te schrijven en laat zijn boeken uitbrengen o.a. door de kleine uitgeverij De Graal in Turnhout.

2000: Opnieuw poëzie Gepeinzen in de schaduw van een eeuwenoude taxus en Echo op mijn tuinpad, gedichten en grafiek.

2001: Hij realiseert zich dat hij in het Nederlandse taalgebied voor de uitgeverijen van de “turbogeneratie” geen interessante auteur meer is. Maar ook dat kan zijn schrijversvuur niet blussen. Toen ontdekt hij eind 2001 op het Internet de site van ’t Prieeltje, gerund door de energieke Henri Thijs, schrijver en uitgever die enige tijd daarvoor geheel digitaal was gegaan en een reeks boeken in elektronische vorm uitgeeft, netbooks of eBooks. En in 2002 verschijnt in die reeks De Atlantica Kroniek in elektronische vorm.

Daarnaast poëzie Oud-Turnhoutse Jaargetijden: bucolische rijmen en The Turning Bridges.

2002-2010: Het bloed blijft echter kruipen waar het niet gaan kan en hij schrijft nog een aantal belangrijke werken zoals de 4-delige serie De Sus (2002-2006), De helm van Parsival (2004), Het laatste fresco (2009) en De cyclamenman (2010). Bovendien publiceert hij enkele dichtbundels waaronder de dikke verzamelbundel De gouden vogel (2010).

 • Uitgeverij De Graal in Turnhout wist Van Brussel er toe te bewegen een volksboek te schrijven. Het werd De Sus, dat in 2002 verscheen in een oplage van vijfhonderd. Een sober maar net uitgegeven boekje. Het trok de aandacht, mede door een actie van Antwerpen Boekenstad, waarbij een aantal exemplaren “wild gelegd” werden achter in Antwerpen, om te worden meegenomen en na lezing elders weer openbaar te worden neergelegd.
 • In het verlengde van de ondertitel, “een Antwerps volksverhaal“, benadrukte Tony Rombouts in De Antwerpenaar dat het “niet alleen volledig gesitueerd (is) in Antwerpen”, maar ook “van onder tot boven (is) bevolkt met volkse figuren en (is) geschreven in de volkstaal.” AGA, het Algemeen Geschaafd Antwerps, blijkt “een Nederlands, doorspekt met Antwerpse woorden en uitdrukkingen.” De Nederlander en wellicht ook de niet-Antwerpse Vlaming komt inderdaad heel wat onbekende woorden tegen. Sommige zijn in Van Dale niet terug te vinden, zoals “krammakkelijk”, “kasj”, “mammezel” en “talloor”, om er enkele te noemen. Maar zelfs wanneer de betekenis van die woorden niet uit de context is af te leiden, doen ze geen afbreuk aan de begrijpelijkheid en de sfeer van het verhaal over de rasechte Antwerpenaar Francois Pittoors, die Sus wordt genoemd.

Oktober 2010: Huldiging door het stadsbestuur van Antwerpen vanwege 50 jaar romanschrijverschap ter gelegenheid van het verschijnen van zijn op dat ogenblik laatste (de 23ste) roman “De Cyclamenman” . lees meer: Huldiging Gust Van Brussel op Antwerps stadhuis …

 • De Cyclamenman is het verhaal van de liefdes van de opgroeiende jongeman John, die in hoofdstuk twee meehelpt de honderden kinderlijkjes te bergen als gevolg van het Amerikaanse bombardement op Mortsel bij Antwerpen in 1943. Dit zal zijn leven tekenen.

2010: Begint opnieuw poëzie te publiceren De gouden vogel.

November 2011: Neemt tijdens de Boekenbeurs deel aan het programma “Literaire Estafette”.

2012: Nog een dichtbundel met als titel Als de paradijsvogel

2013/2014:  Zijn laatste 2 boeken, een speciaal voor de Nederlandse markt gemaakte herdruk van De Cyclamenman (2013) en de dichtbundel Het onbereikbare licht (2014) verschijnen bij de Nederlandse uitgeverij Booklight.

 • Het onbereikbare licht bevat een vijftigtal gedichten verdeeld over vijf afdelingen, die al verschenen in de bundels De gouden vogel (2010) en Als de paradijsvogel (2012) aangevuld met recent werk. Het werd samengesteld door Paul van Leeuwenkamp en Meurs A.M. Cover is van Gust van Brussel.

2014: Huldiging door de Stad Antwerpen ter gelegenheid van zijn 90ste verjaardag

 • Gust Van Brussel was erelid van de Vlaamse Vereniging van Letterkundigen (VVL) en lid (ooit voorzitter) van de Marnixring Antwerpen. Beide organisaties eerden hem op zijn 90e verjaardag in het Antwerpse Stadhuis. Bekijk de reportage:  Gust van Brussel(90) in De Auteur van de Vereniging van Vlaamse Letterkundigen

Zijn allerlaatste boek, de dichtbundel De gestolde echo, geeft hij uit in eigen beheer en stuurt hem als nieuwjaarswens naar vrienden.

20 mei 2015: Op 20 mei ’s avonds is  de grote Vlaamse dichter en schrijver Gust van Brussel in zijn geboortestad Antwerpen overleden. Gust van Brussel werd 90 jaar. 90 Jaar op zoek naar het innerlijk avontuur, zoals hij zelf zei. Hij was al enige tijd in een ziekenhuis opgenomen, bleef goed aanspreekbaar en schreef er met de hand zijn laatste gedicht.
Het grote en belangrijke oeuvre van Gust Van Brussel moet zowel door de literaire kritiek als door het grote publiek nog (her)ontdekt worden.

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Websites

Referenties

 • Jooris van Hulle, ‘Brussel, Gust van’, in: M. Janssens e.a (red.). Geboekstaafd. Vlaamse prozaschrijvers na 1945 (1988), p. 71-73;

SMAAKMAKER

Uit zijn bundel Het onbereikbare licht .

IK WEET dat als ik sterf
de poort geopend wordt
zoals jaren terug een zuster
mij naar het weeshuis bracht
de zaal was groot en wit
alle bleke kinderen zwegen

een eenzaamheid lang
verbleef ik bij hen
bij die stille wezentjes
tot mijn ouders weer leefden
zij voerden mij zonder spreken
naar het nieuwe huis

sindsdien voel ik mij veilig
bij de zwijgende vissen

BIBLIOGRAFIE

Woordje vooraf

 • Na het chronologisch overzicht volgt een overzicht per genre alfabetisch op titel

De gegevens van deze bibliografie werden onder meer nagekeken bij

 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience – Antwerpen
 • Koninklijke Bibliotheek van België -Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles.
 • Piet Devos: Van reuzen tot dwergen. Bibliografie – Vlaamse schrijvers in de 20ste eeuw – Eerste drukken. Kortrijk, eigen beheer 2007
 • POËZIECENTRUM VZW – Gent

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klikt u op de foto.

Chronologisch overzicht

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1957 Echnaton. Gedichten uit Amarna. (poëzie) Antwerpen: Artistenfonds Rockoxhuis. -19p.
1957 Groot Verzenboek. (poëzie)

Deeltitels: Natuurgedichten; Monique; De vrouw; Het paradijskind; Ikaride; Een bundel kindergedichten.
Bevat een schets van Staf van Elzen
Van Brussel 1 Antwerpen: Artistenfonds Rockoxhuis. -95p.

Afmetingen:21 x 16.80 (ingenaaid)
1959 Zwaarmoedige en Luchthartige Ritmen. (poëzie)

Deeltitels: Zwaarmoedige ritmen; Luchthartige ritmen.
Antwerpen: eigen beheer. -31p.
1960 De visioenen van Jacques Weiniger. (roman) Van Brussel 17 Brussel: Uitgeversmaatschappij A. Manteau nv -148p.

Reeks: Ad Multos nr 12.
Twee formaten:
Gebonden met stofomslag
Afmetingen : 19 x 13.25
Pocket Afmetingen : 18 x 10.50
1962 Sprik sprak sproke, Ons Lekenspel. (Sprookje) Bussum
1963 Oase. (poëzie) Ekeren: Onzea  -[22] losse bladen.

Nota: 22 losse bladen verzameld in mapje;
1966 Het labyrint. (roman)

Omslag: Muris
Antwerpen: Uitgeverij De Kentaur. -126p.

Afmetingen: 19.50 x 12.50 (paperback)
1966 Cassandra en de Kalebas. Analyse van een innerlijk avontuur. (roman)

Lay-out: Paul vanden Dorpe
Omslag: Wilfried Smets
Foto: L. Tas
Van Brussel 15 Antwerpen/Leuven: Boekengilde De Clauwaert V.Z.W. -165p.

2de boek in het uitgavenplan 1966/1967.
Afmetingen: 19.75 x 12.75 (gebonden – harde linnen kaft  met stofomslag)
Gedrukt en gebonden bij de firma Scheerders Van Kerckhove N.V. St. Niklaas.
1967 Voor een Plymouth Belvedere. (roman)

Typografie: Aldert Witte
Omslag: Stefan Mesker
Foto: L. Tas Antwerpen
In 1974 heruitgegeven als Grote Marnixpocket vol 91
Brussel/Den Haag: Uitgeversmaatschappij A. Manteau nv. -143p.

Reeks: AD MULTOS boek
Afmetingen: 20 x 12.50 (gebonden met stofomslag)
Druk: Geuze Dordt
1969 De ring –science fiction. (roman)

Layout en omslag: Wilfried Smets
Foto: L. Tas
Antwerpen Leuven: Boekengilde De Clauwaert VZW, 224p.

4de boek in het uitgavenplan 1968/69
Afmetingen: 19.75 x 12.50 (gebonden met stofomslag)
Gedrukt en gebonden bij de firma Scheerders Van Kerckhove N.V. St. Niklaas.
1977 Het imperium. (Science Fiction – verhaal)  Uit de bundel: “Dans in de ruimte” pp. 231-260.

Uitg.: D.A.P. Reinaert Uitgaven – Zele
Afmetingen: 20.50 x 13 (gebonden)
1979 Een nacht met Aphrodite. (roman)

Met een inleiding door A. van Hageland.
Met 7 pagina’s documentaire zw.-w foto’s

Kalmthout: Uitgeverij Beckers NV (Brasschaatse Steenweg 200 -2180) -316p.

Reeks: Vlaamse Auteurs.
Afmetingen: 17.50 x 11 (gebonden – kunstlederen band met goudopdruk –  met leeslint)
Verantwoordelijke Uitgever R. Peeters Tanghoflaan 5 -2550 Kontich.

1980 Verlaten landschap. (science fiction – roman)

Omslag: Lievens
Photosetting-layout-verantwoordelijke uitgever: Walter Soethoudt, Perenstraat 13 Antwerpen, België.
Antwerpen: Soethoudt. -101p.

Afmetingen: 20 x 13 (paperback)
1981 Het geheim van Merodak. (jeugdboek) Antwerpen: Standaard Uitgeverij. -109p.

Reeks: Standaard Jeugd vol 1981:2
Druk: Smits Wommelgem-Antwerpen.
1982 Vader van huwbare dochters. (roman)

Omslagontwerp: Robert Wuyts
Van Brussel 3 Antwerpen: Standaard Uitgeverij / Bussum: P.N. Van Kampen & Zoon. -231p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Druk: Smits Wommelgem-Antwerpen
1983 Vertel eens een sprookje. (sprookjes)

Illustraties: Joris Van der Steen
Voorwoord: Albert Van Nerum
Bevat: De groene jager met de rosse baard; De kleine ballerina; De domme boer; De zilveren condor; De anemonen; De oude laarzen; Jildenaro; De koning van het topazenrijk; Polichinel Polichinello; Het slakkenhuis; De gouden haren; Jeronimo en Veronimo; De blauwe gans; De pauw met de glazen veren.
 Van Brussel 9  Deurne: Uitgeverij N.V. MIM -159p. (ill.)

Afmetingen : 24.40 x 16.50 (gebonden – harde geïllustreerde kaft)
Colofon: Dit boek kwam tot stand in het najaar van 1983. Het werd gepubliceerd bij Uitgeverij MIM. Lay-out en typografie gebeurden in de Photo-setting van de N.V. Interscript – Deurne – Antwerpen.Het werd gedrukt op de persen van de drukkerijen C. Govaerts N.V. Schoten -Antwerpen.
1984 De waanzinnige stad. (roman – science fiction)

Omslag: Studio Soethoudt.
 Van Brussel 11 Antwerpen: Soethoudt & C° NV (Eggestraat 9, 2008). -213p.

Reeks: Soethoudt / proza
Afmetingen: 20 x 13 (paperback)
1985 De abortus. (roman)

Omslagontwerp: Patrick De Ridder.
Van Brussel 12 Antwerpen/Weesp: Standaard Uitgeverij. -504p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
1986 Anton, mijn Anton, jij was onsterfelijk. (novelle)

Lay-out: Maria Van Loon
 Van Brussel 7 Turnhout: Uitgeverij Heibrand. -68p.

Afmetingen: 20.75 x 13.50 (ingenaaid)
Druk: Caers Oud-Turnhout
1986 Een traditie met toekomst. (gelegenheidspublicatie voor de Generale Bank Antwerpen)

G. van Brussel et alia
Uitgegeven ter gelegenheid van de inhuldiging van de vernieuwde gebouwen en de reconstructie van de gevel van het Huis De Fraula 10 oktober 1986.
 Van Brussel 6 Antwerpen: Generale Bank. 63p. (ill.)

Afmetingen: 34.20 x 24.50 (gebonden – linnen kaft met stofomslag)
Deze uitgave werd ontworpen en gedrukt door de N.V. Blondé te Wommelgem in de maand september van het jaar 1986.
1987 Het terras. (roman)

Omslagillustratie electronisch gecreëerd en gerealiseerd op ARTRON/GRAFOX door Henri Tondeur Jr.
Van Brussel 2 Antwerpen: Standaard Uitgeverij. -168p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Drukkerij Tengrootenhuysen NV Klaproosstraat 51, 2610 Wilrijk.
1988 De Salamandereters. (verhalen)

Omslagontwerp: Christine Baeke
Omslag: Jan Hendrickx
 Van Brussel 8 Antwerpen: Standaard Uitgeverij. -173p.

Reeks: Humor.
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Drukkerij Tengrootenhuysen NV Klaproosstraat 51, 2610 Wilrijk.
1989 Vader van rebelse zonen. (roman)

Vormgeving: Maria Van Loon
 Turnhout: Uitgeverij Heibrand. -206p.

Afmetingen: 21 x 13.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Druk: Caers Oud-Turnhout
1993 Antwerpen, mijn lief. (poëzie)

Lay-out: Ludo Cammaert.
Op enkele uitzonderingen na zijn de illustraties afdrukken van oude briefkaarten uit de verzameling van S. Govaerts.
De illustraties op p. 12 en 14 komen uit het stadsarchief – Antwerpen
Lay-out  cover: Jev Screen
 Van Brussel 16  Deurne: Uitgeverij MIM (Lakborslei 114). -zp   [28]

Afmetingen: 21 x 14.50 (ingenaaid – zachte kaft met stofomslag)
Reeks: Orteliusreeks –  vol. 1993:1
Van deze dichtbundel werden 1000 exemplaren gedrukt waarvan dit nummer … is.
Productie: Continental Printing, Antwerpen/Brussel.
1997 Poëzie (vijf bundels) (poëzie) Eigen beheer
1998 Troubadour op tocht. Verzamelde gedichten. (poëzie)

Illustraties: Anne Stoop.
Inhoud:
Van Brussel 14  Deurne: Continental Publishing. -196p. (ill.)

Afmetingen: 21 x 14.50 (ingenaaid – met doorschijnende bedrukte stofomslag)
Van Brussel 14a zonder stofomslag
2000 Gepeinzen in de schaduw van een eeuwenoude taxus. (poëzie) Huysmans
2000 Echo op mijn tuinpad, gedichten en grafiek. (poëzie) Turnhout: eigen beheer. -31p.
2001 Oud-Turnhoutse Jaargetijden. Bucolische rijmen. (poëzie)

Omslagtekening: Leo De Kort

Turnhout: De Graal vzw. -31p.

Afmetingen: 22 x 13.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)

2001 The Turning Bridges. (poëzie) Huysmans
2002 De Sus: een Antwerps volksverhaal.

2003: heruitgave bij Uitgeverij Pandora te Antwerpen. Illustraties Steven Wilsens Afmetingen: 24,50 x 15 (paperback – kaft met flappen)
Pandora uitgave

Turnhout: De Graal vzw. -210p.
2003 De Atlantica-Kroniek. (sf roman)

Omslagillustratie: Desmond Morris: ‘Power Play’, olie, inkt en aquarel op papier, 280 x 255 mm, (1990) privéverzameling Luxemburg.
 IMG_0008 Antwerpen: Uitgeverij Pandora. -198p.

Afmetingen: 24.50 x15 (ingenaaid – kaft met flappen)
2004 De helm van Parsifal. (roman)

Omslagfoto: Nick Hannes

Turnhout: De Graal vzw. -140p.

Afmetingen: 21 x 13.30 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Druk: Drukkerij Caers n.v.  Oud-Turnhout

2004 Sus, de ongekroonde koning van de Vogelenmarkt: een Antwerps volksverhaal.

Heruitgave van 2002.
 Turnhout: De Graal vzw. -268p.
2005 Sus Antigoon: Antwerps volksverhaal Turnhout: De Graal vzw. -178p.
2006 Keizer Sus den Eerste: volksverhaal. Turnhout: De Graal vzw. -222p
2009 Het laatste fresco (roman) Turnhout: De Graal vzw. -132p.
2010 De cyclamenman. (roman)

2013: 2de druk bij de Nederlandse uitgeverij Booklight.
Turnhout: De Graal vzw. -296p.
2010 De gouden vogel. (poëzie) Turnhout: De Graal vzw. -252p.
2012 Als de paradijsvogel. (poëzie)

Pentekening van de auteur uit zijn bundel Eros op mijn tuinpad.
 Van Brussel 13 Antwerpen: Gust van Brussel, eigen beheer. -102p.

Afmetingen: 22 x 13.50 (paperback)
2014 Het onbereikbare licht. (poëzie)

Een vijftigtal gedichten verdeeld over vijf afdelingen, die al verschenen in de bundels De gouden vogel (2010) en Als de paradijsvogel (2012) aangevuld met recent werk.
Samenstelling: Paul van Leeuwenkamp en Meurs A.M.
Cover: Gust van Brussel.
Ontwerp: Booklight
 Van Brussel 5 Uitgeverij Booklight. Print on demand – 90 p.

Afmetingen: 22.00 x 15.00 (paperback)
 2015 De gestolde echo. Gedichten 2014/2015.

Samenstelling: Simonne Vleghels en Bart Leenen.
 Van Brussel 4 Privé druk. -177p.

Nieuwjaarsgeschenk aan vrienden. Een bundel van alle gedichten geschreven in 2014 aangevuld met de liedjesteksten die hij schreef sinds de dood van zijn vrouw Monique in 2007. Een 8-tal gedichten werd al opgenomen in Het onbereikbare licht. De bundel DE GESTOLDE ECHO eindigt met DANK VOOR HET LEZEN. TOT VOLGEND JAAR.

 

Overzicht per genre alfabetisch op lijst

Romans

 • Anton, mijn Anton, jij was onsterfelijk, Heibrand 1986
 • Cassandra en de Kalebas, De Clauwaert 1967
 • De Abortus, De Standaard 1985
 • De Atlantica-Kroniek, Pandora 2003
 • De cyclamenman. De Graal Turnhout 2010
 • De Helm van Parsifal De Graal Turnhout 2004
 • De ring, Leuven: Boekengilde De Clauwaert 1969
 • De Salamandereters, De Standaard 1988
 • De Sus: een Antwerps volksverhaal. De Graal Turnhout 2002
 • De visioenen van Jacques Weiniger, Manteau 1960
 • De waanzinnige stad, Soethoudt & C° 1984
 • Een nacht met Aphrodite, Beckers 1979
 • Het laatste fresco. De Graal Turnhout 2009
 • Het Terras, De Standaard 1987
 • Het Labyrint, De Kentaur 1966
 • Keizer Sus den Eerste: volksverhaal. De Graal Turnhout 2006
 • Sus Antigoon: Antwerps volksverhaal. De Graal Turnhout 2005
 • Sus, de ongekroonde koning van de Vogelenmarkt: een Antwerps volksverhaal. De Graal Turnhout 2004
 • Vader van huwbare dochters, De Standaard 1982
 • Vader van Rebelse Zonen, Heibrand 1989
 • Verlaten landschap, Antwerpen: Soethoudt 1980
 • Voor een Plymouth Belvedere, Manteau 1967

Jeugdboek

 • Het Geheim van Merodak, De Standaard 1981

Sprookjes

 • Sprik sprak sproke, Ons Lekenspel Bussum 1962
 • Vertel eens een sprookje, M.I.M. 1983

Gedichten

 • Als de paradijsvogel. Eigen beheer 2012
 • Antwerpen mijn lief, Continental Printing 1996
 • De gouden vogel. De Graal Turnhout 2010
 • Echnaton, Artistenfonds Rockoxhuis 1957
 • Echo op mijn tuinpad, gedichten en grafiek, eigen beheer 2000
 • Gepeinzen in de schaduw van een eeuwenoude taxus, Huysmans 2000
 • Groot Verzenboek (vijf bundels), Artistenfonds 1957
 • Oase, Onzea 1963
 • Oud-Turnhoutse Jaargetijden, eigen beheer 1999
 • Poëzie (vijf bundels), eigen beheer, 1997
 • The Turning Bridges, Huysmans 2001
 • Troubadour op tocht (10 dichtbundels), Continental Printing 1999
 • Zwaarmoedige en Luchthartige Ritmen, Onzea 1959

Digitale publicaties

 • IN DE SCHADUW VAN EEN EEUWENOUDE TAXUS, NetBook nummer 3 van Het Prieeltje Online
 • ECHNATON, gedichten uit El Amarna, NetBook nummer 4 van Het Prieeltje Online
 • DE ATLANTICAKRONIEK, NetBook nummer 12 van Het Prieeltje Online
 • ALS HET KRISTAL ZAL BREKEN, NetBook nummer 40 van Het Prieeltje online
 • DE HELM VAN PARSIFAL, NetBook nummer 41 van Het Prieeltje Online