home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Francken, Fritz

Maakt deel uit van:

Fritz Francken

Antwerpen, 17 april 1893 – Antwerpen, 15 augustus 1969

 Antwerps dichter en prozaschrijver.
Hij was, samen met Daan Boens en August van Cauwelaert, een van de spilfiguren van de generatie frontdichters uit de Eerste Wereldoorlog

Pseudoniem van Frederik Edward Clijmans

Munt uit in korte verhaaltjes.

Schreef aanvankelijk over zijn ervaringen als frontsoldaat WO I.

Later legde hij zich vooral toe op proza met verhalen, romans, essays en memoires. Zijn aandacht zal hij meer toespitsen op kleine onderwerpen uit het alledaagse leven.

Was in de dertiger jaren een tijd lang hoofd van de Dienst Propaganda en Toerisme te Antwerpen.

BIOGRAFIE

17 april 1893: Geboren als Frederik Edward Clijmans te Antwerpen.

Fritz Francken studeerde aan de normaalschool in Lier en ging in 1913 aan de slag als onderwijzer.

1914: Net voor het uitbreken van WOI verschijnt zijn eerste dichtbundel: ‘Festijnen uit een bruidsgetij’. Dit is een bundel die hij later zou verloochenen.

1914-1918: Soldaat in ‘den grooten oorlog’, gelegerd aan het IJzerfront waar hij het achtereenvolgens tot korporaal, sergeant en adjudant wordt bevorderd.

 • “Ik werd ingedeeld bij een Antwerpsch regiment van de gewone linietroepen, – het beruchte ‘achtste’ om precies te zijn. Aan het front debuteerde ik te Ramskapelle, in April ’15. Vervolgens tirailleerde ik te Diksmuide en te Boezingen. In den Winter van ’16-17 belandde ik opnieuw te Ramskapelle. Het was daar eigenlijk nog zoo kwaad niet: vóór ons stonden de velden blank. Ik herinner me dien tijd best: het vroor een steen dik…”

In: Fritz Francken, ‘Fritz FranckenAls officier aan het front’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1945 (1945)

Tijdens de oorlogsjaren was Francken zeer actief in het literaire leven achter de frontlinie. Hij kwam regelmatig over de vloer in de ‘Swiss Cottage’, de kunstenaarsvilla van Marie-Elisabeth Belpaire en zetelde in de redactie van het door haar opgerichte tijdschrift Dietsche Warande en Belfort.

Na de demobilisatie gaat hij aan de slag in de Stedelijke Volksbibliotheek in Antwerpen en werkt mee aan de dagbladen De Schelde en De Volksgazet.

1918/1919: Bundeling van zijn oorlogsverzen in Het heilige schrijn en  De vijf glorierijke wonden . Opvallend is dat deze bundels lichter en opgewekter zijn dan die van zijn tijdgenoten.

 • Later legt hij zich vooral toe op proza met verhalen, romans, essays en memoires. Zijn aandacht zal hij meer toespitsen op kleine onderwerpen uit het alledaagse leven.

1934: Hoofd van de Dienst voor propaganda en toerisme te Antwerpen.

 • Onder zijn eigen naam – Frederik Edward Clijmans – publiceert hij tal van monografieën over de geschiedenis van Antwerpen, zoals de Beknopte geschiedenis van Antwerpen (1931), geschreven samen met Albert van Laar. En samen met A.J.J. Delen stelt hij de Gids voor Antwerpen, Brussel, Gent en Brugge (1951) samen.

1941: Uitgave van zijn Verzamelde gedichten met een inleiding van Jozef Muls, die vooral zijn eenvoud en ongekunsteldheid waardeert.

1962: Publicatie van zijn aangevulde Verzamelde gedichten.

 • Francken schrijft een monografie over de door hem bewonderde dichter Pol de Mont (1920).
 • Schrijft ook toneelkritieken, essays en talloze toeristische beschouwingen.

15 augustus 1969: Overlijden te Antwerpen.

 • Begraven op Schoonselhof: “Fritz Francken, dichter & schrijver, perk R, rij 4”

SMAAKMAKER

O DOODE BROEDERS

Wij waren broeders in den kogelregen
En sneden stuiten van hetzelfde brood.
Wij hielden samen met een propje lood
Den uitval van eenzelfden vijand tegen.

Wij hebben saam op ’t zelfde stroo gelegen.
Ik stond naast u toen men uwe oogen sloot,
En van uw bloed waren mijn handen rood.
Uw tragisch hoofd was op mijn hart gezegen…

Dit vroeg verscheiden heeft mijn laatre nachten
Met ’t vaag tumult van uw verstorven klachten
En met den wenk van uwen blik gevuld.

O broeders, laat mijn zwakke stem U wekken,
En weert de zoden die uw lichaam dekken
En weze ’t zoendag voor ons aller schuld…

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Websites

Referenties

BIBLIOGRAFIE

Woordje vooraf:

 • Na het chronologisch overzicht volgt een overzicht gerangschikt per genre en alfabetisch op titel.
 • Tevens biedt Schrijversgewijs een overzicht (wellicht niet volledig !) van de publicaties onder de naam Frederik Clijmans.

De gegevens van deze bibliografie werden onder meer nagekeken bij

 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience – Antwerpen.
 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles.
 • Piet Devos: Van reuzen tot dwergen. Bibliografie – Vlaamse schrijvers in de 20ste eeuw – Eerste drukken. Kortrijk, eigen beheer 2007

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klikt u op de foto.

Chronologisch overzicht

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1914 Festijnen uit een bruidsgetij. (gedichtenbundel)

Boek I. – De gulden clavecimbel: Albumbladen; Offeranden; Guirlanden; Menuet; Intermezzo’s; Hymne aan de Heide; Klankfonteinen; Fantasieën;
Boek II. – De dans der Bacchanten: Verzen uit der Liefde Schaduwing; Korte Symphonieën; Simpele Liedekens; De Bruidsnacht.

Antwerpen: Druk en uitgave “Plantin”, E. Secelle. -204p.

Afmetingen: 21.30 x 15 (ingenaaid – zachte kaft)
1919 De blijde kruisvaart. (oorlogsproza – memoires)

Geschreven in de loopgraven van Diksmuide-Ramscappele 1915-1916.
Met portretfoto van de auteur tegenover titelblad.
1929: 2de druk bij Nederlandsche Uitgeversmaatschappij Amsterdam. Reeks: De Gulden reeks deel III. (gebonden in harde kaft – 20.50 x 15 cm)
1959: 3de druk onder de titel: Uit mijn soldatentijd, 1914-1918. Bij Uitgeverij John Lamoen te Berchem/Antwerpen. (zie daar)
1994: Het zesde hoofdstuk – hertiteld als: Seppe-de-Beer, werd opgenomen in de anthologie De Grote Oorlog Novellen over 14-18, samengesteld door A.G. Christiaens en uitgegeven door het Davidsfonds, Leuven.
Antwerpen: Gust Janssens Uitgever (Kerkstraat 13-17). -183p.

Afmetingen: 23.50 x 13.25 (ingenaaid – zachte kaft)
 
Francken 14a 2de druk 1929
1919 Het heilige schrijn. (gedichtenbundel)

Vermelding op het titelblad: Deze verzen werden geschreven aan ’t front, in de sectors van Ramscappelle, Pervyse, Boesinghe, Merckem, Steenstraete.
De Panne: Juul Filliaert, MCMXVIII.   -99p.

Afmetingen: 17.70 x 15.40 (ingenaaid – zachte kaft)
Colofon: Van dit boek werden 25 op geschept papier gedrukte en met de hand genummerde en genaamteekende exemplaren, in den handel gebracht aan 18 frank per exemplaar
1919 De vijf glorierijke wonden. (gedichtenbundel) De Panne: De Belgische boekhandel Juul Filliaert / Bussum : C. A. J. Van Dishoeck, MCMXIX -110p.

Afmetingen:19.40 x 13.30 (ingenaaid – zachte kaft)
1920 Pol de Mont. (monografie) Antwerpen: “De Sikkel”  / Amsterdam : Em. Querido. -24p.

Afmetingen: 20,5 x 13
Reeks: Vlamingen van beteekenis, III
1920 Onder ons. Schetsen en Vertellingen. 1912-1920. (bundel korte  verhalen)

Bevat: Inhoud (pp 5-6); Anne-Mie (pp 7-11); Gaby (pp 12-19); Naar ’t levend model (pp 20-23); Oorlog (pp 24-28); A Baby (pp 29-32); Meerken (pp 33-38); Aan zee (pp 39-44); Frimousse (pp 45-56); Twijfel (pp 57-61); De zondige Herrijzenis (pp 62-78); Spleen (pp 79-86); Als de Appelwijn gebrouwd wordt (pp 87-92); Mijn eerste Portret (pp 93-96); Jongensbiecht (pp 97-111); ’s Levens Ommegang (pp 112-117); Boy en Napoleon (pp 118-121); Achter de Schermen van ’t Wereld-treurspel (pp 122-125); Tante Nie en de twee Nichtjes (pp 126-132); A perfect Gentleman (pp 133-136); Aan lager Wal (pp 137-144); Uitkomst (pp 145-149); Een Telepaath in de klem (pp 150-158)

Antwerpen: Gust Janssens Uitgever. -159p.

Afmetingen: 15.50 x 11 (ingenaaid- zachte kaft)
Drukkerij Gust Janssens Kerkstraat 9, Antwerpen.
1920 Uit den helm schetsen en vertellingen 1914-1920. (verhalenbundel)

1925: Tweede druk onder de titel “Vertellingen” (zie daar)
Antwerpen: Gust Janssens Uitgever. -152p.

Afmetingen: 15.50 x 11 (ingenaaid)
1922 De planeet der onsterfelijken. (novellen) Antwerpen: Uitgaaf S.V. “Lectura” (Generaal Capiaumontstraat, 28 Antwerpen). -132p.

Afmetingen: 17.50 x 12.50 (ingenaaid)
Druk: Boek- en handelsdrukkerij Pol Ruquoy – Delagarde & Van Uffelen Brederodestraat 191, Antwerpen.
1923 Vrijbuiters. (verhalen) Antwerpen: Uitgeverij “Mercurius” Roodestraat 44, Antwerpen. -125p.

Afmetingen: 19.25 x 13 (gebonden in kartonnen kaft)
Drukkerij D. De Vos-Van Kleef Antwerpen
1923 De laatste nacht van Mata Hari. (verhalenbundel)

Bevat: De laatste Nacht van Mata-Hari (pp 5-13); De Vriend van Mathot (pp 14-19); Poetti (pp 20-34); Sylvester-Avond (pp 35-45); Holz’ Vrouwtje en de bronzen Ooievaar (pp 46-57); Hoe de arme Kinderen aan een Sinterklaas zijn geraakt (pp 58-65); De Monstering (pp 66-7); Nu de Seringen bloeien (pp 73-77); Een Vacantiekrabbel (pp 78-83); De tweede Vervloeking van Ahasverus (pp 84-95); De Dief der Diamanten (pp 96-100).

Antwerpen: Gust Janssens Uitgever. -100p.

Reeks: De Schelde – Serie X.
Afmetingen: 20.75 x 15.50 (ingenaaid – zachte kaft)
1924 De roode pelikaan (Fantazie in kleine…scherts). (verhalen) Antwerpen: Gust Janssens Uitgever. 149p.

Reeks: De Schelde XVII.
Afmetingen: 20.50 x 15.50 (ingenaaid)
1924 Naar wijd en zijd. (verhalenbundel)

Antwerpen: L. J. Janssens en Zonen. -199p.

Reeks: Keur-serie vol. 2.
Afmetingen: 19.25 x 12.75 (ingenaaid harde kaft)
1925 Vertellingen (Onder ons. Uit den helm. 1913-1919).

Tweede druk van afzonderlijke bundels uit 1920.
Antwerpen: Gust Janssens. -195p.

Reeks: De Schelde XXIII.
Afmetingen: 20.50 x 15.50( ingenaaid)
1925 Legenden. (verhalenbundel)

Bevat: Hooglied (pp 7-84); Maria-legenden (pp 89-116); Legende van de draak (pp 121-140)
‘De legende van de draak’ komt ook – herwerkt qua taal – voor in de bundel ‘Galgenaas’ (1960)

Antwerpen: Uitgeversfirma “Regenboog” (Van Daelstraat 251, Borgerhout) -143p.

Afmetingen: 18.25 x 14 (ingenaaid – zachte kaft)
Colofon: Dit boek werd gedrukt op de persen der Drukkerij Hooger Op Helmstraat, 87 Borgerhout op 1 september 1925.
1926 Kupido. Moderne liefdesavonturen. (verhalenbundel)

Bevat 1. glijdt de gletscher in de diepte… 2 lenteverteedering. 3 graber.  4 de coroner van west-essex  5 mazurka.  6 Impromptu. 7 bokskampioenen.  8 annette.

Antwerpen: De Witte Raaf.   -148p.

Afmetingen: 21 x 14 (ingenaaid) – zachte kaft)
1928 Aan het vinkentouw. (verhalenbundel)

Bevat: De paraplu met den groenen papegaaienkop (pp 5-16); Peggy, zijn schat (pp 17-25); Een fijne, nette jongen (pp 26-35); De man die zijn vrouw opnieuw veroverde (pp 36-44); Politieke verwikkelingen (pp 45-60); De Apache (pp 61-69); Marlowe, de intendant (pp 70-82).

Antwerpen: S.V. Lectura.  -83p.

Afmetingen: 21.50 x 15.50 (ingenaaid – zachte kaft
Drukkerij en Boekbinderij V.. Resseler Prinsstraat 20, Antwerpen.
1929 Een galg vol ! (verhalenbundel)

Bevat: De Tepper in zijn element (pp 3-8); De Ontvettingskuur e.a. Kuren van Lieven Troost (pp 9-18); Pips & C° (pp 19-31); Wat Francis vertelde (pp 32-40); Een kerstmisnacht onder de Franschen (pp 41-52); Vaklui (pp 53-63).

Antwerpen: Uitg. “Ontwikkeling” S. M. (Somerstraat, 22) – 64p.

Reeks: Een uurtje verpoozing, nr 6
Afmetingen: 17.25 x 13 (geniet – zachte kaft)
Drukk. “Excelsior” Somerstraat 22 te Antwerpen.
1933 Uit het Feeënland / Naverteld door Fritz Francken Freddy E. Clijmans.

Geïllustreerd door L. Sebregts
Antwerpen: De Wilde Roos. -77p.
1934 Batig saldo. gedichtenbundel)

“In dit bundeltje werden de o.m.a. uitgekozen – door mij sedert 1913 geschreven verzen vereenigd, – batig saldo van dolle avonturen. Mocht ik me in mijn afrekening vergist hebben, dan gelde één verontschuldiging: het geschiedde te goeder trouw. Men kan argeloos zijn op elken leeftijd. Zij het niet zonder een zweem van zelfbedrog. “ F.F.
Brussel: J. Meuwissen. -53p.

Afmetingen: 27 x 19 (ingenaaid – papieromslag met rode titelopdruk)
z d
[1935]
Met blank paspoort. (reisverhalen)

Bevat: Trekvogels op den tak (pp 5-7); Canterbury, tuin van Engeland (pp 9-14); Londen (pp 17-27); Normandië in vogelvlucht (pp 31-38); Naar de smaragden kust van Bretagne (pp 41-49); Weenen (pp 53-71); Luxemburgsche uitzichten (pp 75-78); Het karnaval te Binche (pp 81-84) – Borstbeeld van Rubens door Jörg Petel (ill.) p. 85 – Welkom vreemdeling (pp 87-95 gedat. 1934); Antwerpsche printjes (pp 99-101 gedat. 1928); Onder den Toren der Sinjoren (pp 105-109 gedat. 1929); Aan de voet van de hooge brug (pp 113-118 gedat. 1929)

S.l. : s.n.  [Antwerpen: L. Van Uffelen].   -118p.

Afmetingen: 24.50 x 18.50 (gebonden – kartonnen kaft)
1935 Taptoe. (gedichtenbundel) Francken 11 Antwerpen: ” De Witte Raaf “. -53p.

Afmetingen: 27.70 x 17.70 (ingenaaid – papieromslag met rode titelopdruk)
Colofon: Van dt boek werden op de persen van de drukkerij G. De Batist, 110 exemplaren gedrukt waarvan 100 op vederlicht papier genummerd van 1 tot 100 en 10 op geschept Hollandsch papier der Koninklijke Papierfabrieken v/h Pannekoek en Co gemerkt A tot J. Zij werden door den schrijver geteekend. Dit is nr 3
1936 Met klein zeil. (gedichtenbundel)

inhoud

Antwerpen: De Witte Raaf. -48p.

Afmetingen: 18.80 x 12.50 (ingenaaid – zachte kaft )

1937 De Antwerpsche volksjongen op het oorlogspad. (verhaal over WO I in Antwerpen) Antwerpen: Uitgeverij “De Sikkel”.  -64p.

Afmetingen: 19.25 x 12.75 (gebonden in kartonnen kaft)
1938 Korte vertellingen. (verhalen – verzamelbundel)

Bundelt alle verhalen uit vorige bundels.

Antwerpen: Van Uffelen-Delagarde (Brederodestraat, 91). -345 + 6p.

Afmetingen: 28.50 x 22 (ingenaaid – zachte kaft)
1938 Surplus. (gedichtenbundel) Antwerpen: ” De Witte Raaf “. -64p.
1939 De Bonnefoy’s trouwen uit. (roman)

Omslag: Hoekendykx
1967: 2de druk. Heruitgave bij uitgeverij Heideland, Hasselt in de reeks Vlaamse Pockets nr 214.
Francken 12

‘s-Gravenhage: N.V. Electr. Drukkerij “Luctor et Emergo”. -152p.

Reeks: De Nieuwe Gids Bibliotheek. vol. 2
Afmetingen: 24.75 x 16.25 (ingenaaid – zachte kaft)

Antwerpen: Uitgeverij De Sikkel -152p.

Afmetingen: 25 x 15.40 (ingenaaid – zachte kaft)
Zelfde cover als Nederlandse uitgave.

1941 Verzamelde gedichten. (poëzie – verzamelbundel)

Met inleiding van Dr. Jozef Muls.
Bevat: Batig saldo; Taptoe; Met klein zeil; Surplus; Pro memorie; Vertalingen.
Antwerpen: Van Uffelen & Delagarde.  -196p.

Afmetingen: 16.10 x 12.20 (gebonden – harde kaft met stofomslag)
Foto van de dichter als frontispice.
Titelpagina in tweekleurendruk: zwart-rood
1941 Schalmhout. (verhalen) Antwerpen: De Witte Raaf. -162p.

Afmetingen: 16.25 x 12.50 (ingenaaid)
Gedrukt op de persen van de firma Van Uffelen & Delagarde te Antwerpen.
1942 Twintig sonnetten. (gedichtenbundel)

Letters en versiering op het omslag werden geteekend door L. Sebregt.
Antwerpen: De Witte Raaf. -20p.

Afmetingen: 26 x 17.50 (gebonden wit karton onder geïllustreerde papieromslag met rode titelopdruk)
1943 Brummel (Bagnole Ernestine’s uitvaart huwelijksaanzoek). (verhalen)

Met vier oorspronkelijke etsen door Robert Freysz.
Bevat: 1. Brummel (pp 13-38); 2. Bagnole (pp 39-60); 3. Ernestine’s uitvaart (pp 61-76); 4. Huwelijksaanzoek (pp 77-100)
ets bij eerste deel

Antwerpen: Publiservice Uitgave De Papegaai. -101p

Afmetingen: 19 x 14 ( gewone uitgave: ingenaaid – papieromslag. Luxe uitgave: gebonden in bibliofiele kaft)
Colofon: Er werden gedrukt 250 exemplaren genummerd van 1 tot 250 en vijf en twintig prachtexemplaren genummerd van I tot XXV. Deze laatste bevatten, buiten de vier platen door den kunstenaar gekleurd, bovendien een druk in ’t zwart der etsen.
Toelatingsnummer: 1329 Prop. Abt. Belgien.
Drukkerij: J.E. Buschmann Antwerpen.
1944 Churchill pakt aan. Kroniek der bevrijding van Antwerpen 6 juni-4 september 1944. (oorlogsdagboek) Antwerpen: Uitgevers Van Uffelen & Delagarde -259p.

Afmetingen: 17.75 x 13.25 (gebonden – harde kartonnen kaft met stofomslag)
Drukkerij Van Uffelen & Delagarde, Brederodestraat , 191 te Antwerpen.
1944 Groote parade en klein garnizoen. (verhaal)

Met een omslagteekening door L. Sebregts.
1961: 2de druk bij J. Lamoen, Berchem.
Antwerpen: Uitgevers Van Uffelen & Delagarde. -99p.

Afmetingen: 15.75 x 12 (gebonden harde kaft met stofomslag)
Toelating: 11303
Drukkerij Van Uffelen & Delagarde, Brederodestraat , 191 te Antwerpen.
1944 De man die zijn vrouw opnieuw veroverde. (verhalenbundel)

Omslag: Bus
Met een inleiding van Willem Elsschot. (pp 7-8)
Bevat: De man die zijn vrouw opnieuw veroverde (pp 9-17); De kapoen (pp 18-28); Raskatten (29-40); Tante Bet (pp 41-52); De sluitmand (pp 52-65); Cécile (pp 66-79); Van een hesp, een rechercheur en een olifant ((pp 80-88); De coroner van West-Essex (pp 89-99), Revue (pp 100-107); Huis te koop (pp 108-118); Er wordt promotie gemaakt (pp 119-128); De ontvettingskuur en andere kuren van Lieven Troost (pp 129-139); De Tepper in zijn element (pp 140-146); Peggy, mijn schat (pp 147-155); Een fijne, nette jongen (pp 156-165); De paraplu met den groenen papegaaienkop (pp 166-177); De apache (pp 178-186); Marlow, de intendant (pp 187-199); Dokus komt op bezoek (pp 200-228); Op weg naar Bethlehem (pp 229-244); De oom van Mistral (pp 245-250); Zijn asch ruste in vrede (pp 251-263); Soldaten komen in garnizoen (pp 264-291).
Francken 13 Antwerpen: Van Tilborg & Kenens Uitgevers.-291p.

Afmetingen: 19 x 13 (gebonden – harde kartonnen kaft met simili-lederen rug)
Drukkerij VTK Coebergerstraat 35, Antwerpen.
Toelatingsnummer 7328-7001.
1945 Nieuwe gedichten.  (gedichtenbundel)

inhoud

Antwerpen: L. Van Uffelen Uitgever. -63p.

Afmetingen: 16 x 10.80 (ingenaaid – harde kartonnen kaft met stofomslag).

1953 Gedichten 1915-1950. (poëzie – verzamelbundel)

Bevat geen inhoudsopgave.

 

Antwerpen: L. Van Uffelen Uitgever. -109p.

Afmetingen: 17.30 x11.80 (ingenaaid – harde kartonnen kaft met stofomslag zelfde omslagontwerp op kaft als op omslag)

1958 Halte op verzoek. Aan- en kanttekeningen van een toerist. (korte aforisme-achtige tekstjes en schetsjes)

Bevat: Zand er over (pp 5-73); Met vacantie (pp 77-93); Parijse suite (pp 95-101); November in Normandië (pp 101-110); Van de hak op de tak (pp 111-117)

Antwerpen: L. Van Uffelen Uitgever. -117p.

Afmetingen: 17.50 x 13 (ingenaaid – zachte kaft)
1958 Alibi. (gedichtenbundel) Brussel: H. Wauters, uitgever. -28p.

Afmetingen: 27.80 x 21.50 (geniet -zachte kaft – steuntouwtje)

1959 Met de ransel op de rug. (gedichtenbundel) Berchem/Antwerpen: Uitgever John Lamoen. -48p.

Afmetingen: 17.50 x 13 (ingenaaid, witte kartonomslag met flappen en rode titelopdruk)
1959 Ik heb goede papieren. (verhalenbundel)

Bevat: Grootje (pp 3-12); Grootvader (pp 13-16); Silhouetten (pp 17-24); Straatjongens (pp 25-36); Muzikant (pp 37-42); Hoe de liefde niet steeds de vervulling der wet is (pp 43-50) ; Mijn eerste kampeertocht (pp 51-54); Bij Fientante (pp 55-64); Twaalf ambachten, dertien ongelukken (pp 65-68); Onder de toren (pp 69-76); Vader vertelt (pp 77-82); Kalverliefde (pp 83-96); Spleen (pp 97-100).

Antwerpen: L. Van Uffelen Uitgever. -103p.

Afmetingen: 18.50 x 13.75 (ingenaaid – zachte kaft)
1959 Uit mijn soldatentijd, 1914-1918.

Herdruk (in feite 3de druk) van ‘De blijde kruisvaart’ (1919)
Berchem/Antwerpen: John Lamoen. -184p.

Afmetingen: 16 x 11.50 (ingenaaid stevige witte papieromslag met foto)
1959 Bange Dagen: korte verhalen.

Bevat: Bange dagen (pp 3-21); Een rare snijboon (pp 23-37; Micky (pp 39-48); Ahasverus (pp 49-55); De kunstminnaar (pp 37-80; Toen kwam Eva (pp 81-85); Susanna en ik (pp 87-92); Soldaten komen in garnizoen (pp 83-105); De mus (pp 107-111); Machielsen neemt de handschoen op (pp 113-136); De mantel (pp 137- 150); Michel (pp 151-158); De aanslag (pp 159-170); Whisky zonder soda (pp 171-179).

Antwerpen: L. Van Uffelen Uitgever. -179p.

Afmetingen: 18.50 x 13.75 (ingenaaid)
1959 Belofte maakt schuld. Antwerpen: L. Van Uffelen. -179p.
1960 Galgenaas. Korte verhalen.

Bevat geen inhoudsopgave
Bevat: Galgenaas (pp 3-30); Tamboer (pp 31-34); De piano (pp 35-44); Adjudant Peeters (pp 45-55); De dame met de sluier (pp 57-68); De klokkeluider (pp 69-80); Een zakelijke minnaar (pp 81-89); Dick (pp 91-99); De erftante (pp 101-104); Vaarwel, mijn broeder (pp 105-115); Een misverstand (pp 117-124); Het rendez-vous (pp 125-132); Gewonnen spel (pp 133-139); Melchior (pp 141-150); De beer is los! (pp 151-158); De ijslandvaarder (pp 159-162); Vader en moeder (pp 163-166); Teatervolk (pp 167-169); Een sprookje (pp 170-174); De legende van de draak (pp 175-181).

Antwerpen: Uitgever L. Van Uffelen. -181p.

Afmetingen: 18.00 x 14.00 (ingenaaid – zachte kaft met flappen)
1961 De Sater. Korte verhalen. Antwerpen: Uitgever L. Van Uffelen. -146p.

Afmetingen: 17.50 x 13.50 (ingenaaid – witte kartonomslag met flappen)
1962 Verzamelde gedichten. (poëzie – verzamelbundel)

Vermeerderde uitgave van 1941.(Verzamelde gedichten.

Met inleiding van Dr. Jozef Muls.)
Antwerpen: L. Van Uffelen.  -194p.
1963 Papillotten. Aan- en kanttekeningen van een dagdief. Antwerpen: Uitgever L. Van Uffelen.   -88p.

Afmetingen: 18.25 x 13.75 (ingenaaid)
1964 Normandische suite. (gedichtenbundel)

Nota van de auteur: De meeste van deze gedichten schreef ik tijdens herhaalde vakanties te Fécamp, een Normandisch kuststadje, waar zich, tijdens de eerste wereldoorlog, duizenden Belgische rekruten hebben opgehouden die van daar uit hun tocht naar de loopgraven zijn begonnen. Ik draag het bundeltje op ter nagedachtenis aan de wapenmakkers die er begraven liggen.

Berchem/Antwerpen: Uitgever John Lamoen. -30p.

Afmetingen: 16.50 x 13 (geniet – witte papieren uitgeversomslag met flappen)
1964 Nagras. (gedichtenbundel) Berchem/Antwerpen: John Lamoen. -22p.

Afmetingen: 16.20 x 12.30 (geniet– witte papieren uitgeversomslag met flapjes)
1966 Silhouetten. (korte stukjes proza – memoires) Antwerpen: Uitgever L. Van Uffelen. -110p.

Afmetingen: 18.50 x 13.50 (ingenaaid)
1968 Laatste verzen. (gedichtenbundel) Antwerpen: Francken (eigen beheer).-23p.

Afmetingen: 18.50 x 13.40 (geniet – wit gekartonneerde omslag met flappen)
POSTUME UITGAVE
1977 Spijkers op laag water : aforismen.

Bevat: Fritz Francken redivivus door Johan Daisne (inleiding)
Nagelaten aforismen door Fritz Francken
Een keuze van verschenen aforismen door Fritz Francken
Bibliografie door Gerd De Ley
Verantwoording door Gerd De Ley;
Kaft: naar een tekening van Peter Colfs
Francken 6 Antwerpen: Walter Soethoudt. -46p.

Afmetingen: 19 x 12.50 (grijs geïllustreerde kartonomslag)

 

Overzicht gerangschikt per genre alfabetisch op titel.

Poëzie

 • Alibi.(poëzie) 1958
 • Batig saldo. 1934
 • De vijf glorierijke wonden. 1919
 • Festijnen uit een bruidsgetij. 1914
 • Gedichten 1915-1950. (verzamelbundel) 1953
 • Het heilige schrijn. 1919
 • Laatste verzen. (poëzie) 1968
 • Met de ransel op de rug. (poëzie) 1959
 • Met klein zeil. (poëzie) 1936
 • Nagras. (poëzie) 1964
 • Normandische suite. (poëzie) 1963
 • Surplus. (poëzie)
 • Taptoe. (poëzie) 1935
 • Twintig sonnetten. 1942
 • Verzamelde gedichten. (poëzie – verzamelbundel) 1941
 • Verzamelde gedichten. (poëzie) 1962

Roman – verhalen – novellen

 • Aan het vinkentouw. (verhalen) 1928
 • Bange Dagen: korte verhalen. 1959
 • Brummel (Bagnole Ernestine’s uitvaart huwelijksaanzoek). (verhalen) 1943
 • Churchill pakt aan: Kroniek der bevrijding van Antwerpen 6 juni-4 september 1944. (oorlogsdagboek) 1944
 • De blijde kruisvaart. (oorlogsproza) 1919
 • De Bonnefoy’s trouwen uit. (roman) 1939
 • De laatste nacht van Mata Hari. (verhaal) 1923
 • De man die zijn vrouw opnieuw veroverde. (verhalen) 1944
 • De planeet der ontsterfelijken. (novellen) 1922
 • De roode pelikaan (Fantazie in kleine…scherts). (verhalen) 1924
 • De Sater. Korte verhalen. 1961
 • Een galg vol ! (novelle) 1929
 • Galgenaas: korte verhalen. 1960
 • Groote parade en klein garnizoen. (verhaal) 1944
 • Halte op verzoek (Aan- en kanttekeningen van een toerist) (verhalen) 1958
 • Ik heb goede papieren. (verhalen) 1959
 • Korte vertellingen. (verhalen) 1938
 • Kupido. Moderne liefdesavonturen. 1926
 • Legenden. (verhalen) 1925
 • Met blank paspoort. (verhalen) 1935
 • Naar wijd en zijd. (verhalen) 1924
 • Onder ons (schetsen en vertellingen) 1912-1920. 1920
 • Papillotten (Aan- en kanttekeningen van een dagdief) 1963
 • Schalmhout. (verhalen) 1941
 • Silhouetten. (korte stukjes proza) 1966
 • Spijkers op laag water : aforismen. 1977
 • Uit den helm schetsen en vertellingen 1914-1920. 1920
 • Uit mijn soldatentijd, 1914-1918. (Herdruk -in feite 3de druk- van ‘De blijde kruisvaart’ (1919)) 1959
 • Vertellingen (Onder ons. Uit den helm. 1913-1919). 1925
 • Vrijbuiters. (verhalen) 1923

Essays – monografieën

 • De Antwerpsche volksjongen op het oorlogspad. (Monografie over Antwerpen) 1937
 • Pol de Mont. (monografie) 1920

Publicaties onder zijn eigen naam Frederik Clijmans

Zonder garantie van volledigheid.

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1931 Beknopte geschiedenis van Antwerpen. (Monografie over Antwerpen)

Samen met Albert Van Laar
Antwerpen: De Sikkel. -202p. z/w illustratie

Afmetingen: 24.50 x 16 (gebonden, rode halflederen band met marmerimitatie, gemarmerde cassette, titelvignet en 5 nerven op rug, geïllustreerde titelpagina)
1938 Antigoon’s spiegel : toerisme en watersport op de Schelde in de omgeving van Antwerpen.

Samen met Jan Denucé
Antwerpen: Bosschaerts. -70p.
1938 Beknopte mededeelingen omtrent de Antwerpsche vleeschhouwers en den plaatselijken veehandel sedert de Fransche Revolutie.

Samen met Michel Verbeeck.
Antwerpen: Antwerpschen Beenhouwersbond. -114p.
1939 Antwerpsche kerken en haar kunstschatten.

1942: 2de druk bij Antwerpen : Stadsbestuur.
1944: 3de druk bij Antwerpen : Van Uffelen & Delagarde.
1948: Antwerpen : Dienst voor Propaganda en Toerisme.
Tevens een Franse vertaling: Les églises anversoises et leurs trésors d’art
Antwerpen: Gemeentebestuur. -63p.
1940 Het Brouwershuis of het Waterhuis: beknopte aanteekeningen Antwerpen: Nederlandsche Boekhandel. -36p.

Reeks:  De seizoenen. – Antwerpen; vol. 1
1941 Antwerpen: nota’s over en beknopte beschrijving van de voornaamste bezienswaardigheden.

Auteurs; Fred Clijmans, Jan Denucé
Antwerpen: Van Uffelen & Delagarde. -62p.

Latere uitgave z.d.
Francken ps Clijmans 1
 1941  De Beurs te Antwerpen: beknopte aanteekeningen  Antwerpen: Dienst voor Propaganda en Toerisme. -41p.
 1941 De Antwerpsche Academie.

Samen met Jacques Wappers  & Baron Isidoor van Opsomer.
 Antwerpen: Dienst voor Propaganda en Toerisme. -46p.
 1941  Rondom den wederopbouw van het Rubenshuis (1941) Met reproducties naar de ontwerpen en teekeningen van den heer Em. Van Averbeke, Stadshoofdbouwmeester.

Met 31 pagina’s illustraties.
 Francken ps Clijmans 2  Uitgegeven door het Comité der Antwerpsche Propagandawerken als extra nummer van het periodiek Rubens-bulletin Antwerpen. -63p.

Afmetingen: 27.40 x 18.50 (ingenaaid)
Gedrukt op de persen van de firma Van Uffelen en Delagarde te Antwerpen.
1941 Jan Michiel Ruyten, 1813-1881 : schets van het Antwerpsche stadsbeeld in de eerste helft van de 19e eeuw Antwerpen: Van Uffelen & Delagarde. -39p.
91941 Hoffmann von Fallersleben op bezoek te Antwerpen. Antwerpen: De Witte Raaf. -49p.
1941 Poortjes en Mariabeelden in het oude Antwerpen. Antwerpen: Van Uffelen & Delagarde. -74p.
1942 Opsomer: beknopte levensschets Antwerpen: Standaard. -71p.
1942 Antwerpen in de 18e eeuw : Hollandsche toeristen op hun wandel in het achttiend’ eeuwsche Antwerpen. Antwerpen: Van Uffelen & Delagarde. -56p.
1943 De Antwerpsche dierentuin.

Samen met Walter Van den Bergh
Antwerpen: Dienst voor Propaganda en Toerisme. -62p.
1944 Komedianten en kwakzalvers: wetenswaardigheden betreffende de schouwburgen en de voorstellingen van ambulante gezelschappen te Antwerpen in het eerste kwart van de 19e eeuw.

Met 24 afbeeldingen.
Omslagteekening door P. Colfs
Antwerpen: Van Uffelen & Delagarde. -62p.
1944 Publieke wandelingen te Antwerpen. Gevangenissen, emigratie en ballingschap.

Met 12 afbeeldingen.
Omslagteekening door Frank Mortelmans
Antwerpen: Van Uffelen & Delagarde. -104p.
1945 Antwerpen onder de V1 en V2 = Anvers sous les V1 et V2 = Antwerp under the V1 and V2. Antwerpen: Uitgeverij Ontwikkeling. -46p.
1946 Wederopbouw van Rubens woon- en werkhuis.

1947: Franstalige editie Reconstruction de la maison et de l’atelier de Rubens. Bij dezelfde uitgever.
Antwerpen: J.-E. Buschmann. -88p.
 1947  Antwerpse legenden en legendarische feiten.

Samen met Michel Verbeeck.
 Antwerpen: Stadsbestuur. -174p.
 1948  Antwerpen: wereldhaven en kunstcentrum.

1949: 2de druk ibidem
1953: ibidem
 Antwerpen: Die Edele, Algemene Uitgeverij F. De Backer. -105p.
 1949  Gids voor Antwerpen: met dagindeling.

Samen met Leo Peleman.
Er bestaat ook een Engelstalige versie: Guide to Antwerp with itinary of the day
 Antwerpen: Helicon Uitgevers-Maatschappij. -52p. Ill.
 1952  Gids voor de Belgische Ardennen en het Groot-Hertogdom Luxemburg.

Samen met Emiel Serneels
 Amsterdam: De Lange. -111p. Ill.
 1954  Gids voor Antwerpen, Brussel, Gent en Brugge.

Auteurs: Clijmans, Frederik E.; Delen, Ary J.J.; van Egeraat, L
 Amsterdam: De Lange. -103p.