home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Depeuter, Frans

Maakt deel uit van:

Frans Depeuter

Lichtaart,  4 april 1937

Frans Jozef Maria de Peuter, dichter, romancier, jeugdschrijver, essayist en toneelauteur.

Medeoprichter van het tijdschrift Heibel, samen met Walter van den Broeck en Robin Hannelore.

BIOGRAFIE

4 april 1937: Geboren te Lichtaart, op het gehucht Achterlee, waar zijn vader (Modest) en zijn moeder (Maria Wouters een klein landbouwbedrijf uitbaten.

Na zijn lager onderwijs in de gemeenteschool van Lichtaart, kan hij verder studeren aan het St. Jozefscollege te Herentals, waar hij in 1955 de Grieks-Latijnse humaniora beëindigt.

19551957: Behaalt het diploma van geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs (afdeling letteren, d.w.z. Nederlands Frans, aardrijkskunde en geschiedenis) aan het St.-Thomasinstituut te Brussel.

1957 tot 1997: Leraar Frans en Latijn aan het Sint-Jozefcollege te Herentals.

1961: Debuteert als dichter onder het pseudoniem L.I. Veke met de bundel Als een gat in de wand en sindsdien is hij bedrijvig op zowat alle domeinen van de literatuur.

 • De bundel – jeugdige poëzie duidelijk beïnvloed door de toen pas overleden Gerrit Achterberg – werd goed bevonden voor de Prijs van de Jong-Nederlandse Literaire Dagen (1962) voor de beste debuutbundel.

1962: Debuteert – ditmaal onder eigen naam – met de gedichtenbundel Opium schuiven bij “De Bladen voor de Poëzie”.

1963: Medeoprichter van de Herentalse Kunstkring, met o.a. Walter van den Broeck, Robin Hannelore, toneelacteur Rik Andries, kunstschilder Renaat Veris, dichter Bertiven…

Helaas bleef de Herentalse Kunstkring geen lang leven beschoren. Na  enkele bijeenkomsten en twee onsuccesvolle culturele avonden was de fut eruit en werd de Kring in 1965 opgedoekt.
Maar drie diehards Depeuter, Hannelore en Van den Broeck vonden dat er iets moest gebeuren.

1964: Medeoprichter van het tijdschrift Heibel (met Walter van den Broeck en Robin Hannelore), waarvan hij redacteur blijft tot in 1975.

Heibel 01.1     Heibel 02.3      Heibel 05.1     Heibel 08.1

 • In de beginselverklaring van het tijdschrift klinkt het zo: ‘Art. 7: Heibel zal zich niet gebonden voelen aan religieuze, politieke of andere vooropgestelde waarden, en evenmin aan tegenwaarden. Dit om de volledige objectiviteit te waarborgen. Art. 8: Het tijdschrift is kritisch zonder meer’. In 1975 hield de redactie ermee op en werd een overgangsjaar ingelast.
 • Heibel was een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de zgn. “gestencilde revolutie”, waarbij de gestencilde vorm werd gezien als protest tegen de gangbare uitingsvormen van de gevestigde cultuur. (Ook de tijdschriften Bok, Mep … hoorden hierbij)

1967: Zijn scherpzinnigheid als criticus bewijst hij in zijn essay over Bert Schierbeek (Dichten uit het nulpunt) en later ook in het essay over Paul Snoek (De zwarte doos van Icarus, 1990, bekroond door de Koninklijke Academie voor Taal- en Letterkunde).

1968: Zijn eerste roman Om niet te verstenen verschijnt, gevolgd in 1970 door De hand aan jezelf.

1974: Medeoprichter van de Literaire Kamer ‘Lichtelier’, met o.a. Walter van den Broeck en Jos Borré.

1980: Medeoprichter van het literair genootschap De Eerste Woensdag, met Walter van den Broeck, Leo Pleysier, Jos Borré, Luc Vancampenhout, Fons Schoeters, Koen Vermeiren, Gaston van Camp.

1982: Oprichter van het éénmanstijdschrift ‘Quousque tandem?’

Depeuter Frans 41              Depeuter Frans 42

1989: Debuut als toneelauteur.

 • De meeste van zijn theaterstukken behandelen een historische figuur of een sociale actualiteit, waarbij evenmin humor ontbreekt. Vooral bekend werd zijn satirische trilogie over het Belgisch vorstenhuis: Leopold I, het orakel van Europa Cleopold, koning der Belgen (over Leopold II)– Leopold III, de gevangene van Laken.
 • Ook met zijn monologen, zoals Hoe schoon was mijn school, oogstte Depeuter een steeds groeiend succes.
 • Verder staan op zijn palmares ook enkele geslaagde openlucht-spektakelstukken.
 • Voor zijn toneelwerk kreeg hij o.m. de Guido Gezelleprijs van de stad Brugge (1995) en de prijs van de provincie Antwerpen (1996).

Depeuter: “Het succes van mijn toneelstukken verzette voorgoed de koers van mijn creativiteit. Het genoegen echt ‘gehoord’ te worden had ik nooit zo direct en spontaan ervaren. Zo is het nu eenmaal met theater: als je in de zaal zit en je voelt het publiek meegaan, kan elke minder goede recensie je rug op.”

2006: Uit onvrede met het literaire establishment doet Depeuter, samen met Robin Hannelore, het kritisch-satirische tijdschrift Heibel uit de as herrijzen.

 Heibel 12.2     Heibel 16.1   Heibel 19.1 (2)   Heibel 19.1    Heibel,18.1

2014: Met Wolken schoven boven ons voorbij verschijnt zijn veertiende dichtbundel.

 • In 36 gedichten, verdeeld over twee afdelingen, bladert hij door het gezinsfotoalbum en laat, zijn leven van jong geliefden tot ouder echtpaar overziend, de beelden spreken. We leren vrouw en kinderen bij naam kennen, gaan mee op vakantie, bezien hun leven tegen de veranderende maatschappelijke en wereldpolitieke achtergrond, krijgen een beeld van de zich aan de leeftijd aanpassende huwelijkse erotiek.

2019: Twee nieuwe publicaties: Een lijvige documentaire Heerke De Laet, een hond in het kegelspel. opgedragen aan Jan De Laet (1885-1954), sociaal geëngageerde dromer en schelmachtige Don Quichote, die in de jaren ’20 van de vorige eeuw in Lichtaart de strijd opnam vóór het gewone volk en tégen de heersende klasse.

en

Een kritische – in de ware zin van het woord – (anti)-essay over Jef Geeraerts  De ‘held’ van Congo met als veelzeggende ondertitel, Hoe Jef Geeraerts de Congo bekeerde met zijn ‘storkpomp’ en zijn zweep van nijlpaardenhuid. Het is een uitgave van Berghmans uitgevers & Heibel VZW in een nieuwe reeks met als titel: ‘Stoute Boeken’.

BEKRONINGEN

 • 1961: Prijs Jong-Nederlandse Literaire Dagen voor de beste debuutbundel (“Als een gat in de wand“)
 • 1967: Prijs van de uitgeverij Monas (‘Hermetisme en Hermeneutiek’, essay in Heibel jg. 1 nr. 4)
 • 1970: Arthur-Mergelynckprijs van de Koninklijke Vlaamse Academie voor beste Vlaamse roman (“De hand aan jezelf“)
 • 1971: Poëzieprijs Heist-Knokke, en proza- en poëzieprijs Nieuwe Stemmen
 • 1973: Provinciale prijs provincie Antwerpen voor het kinderboek (“De kleine oorlog van Koddige Koen“)
 • 1975: Tweede prijs in de nationale wedstrijd voor filmscenario’s (“De Siamese tweeling“)
 • 1980: Poëzieprijs Vlaamse Club Brussel
 • 1987: Prijs voor Letterkunde van de Koninkl. Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (“De zwarte doos van Icarus“)
 • 1989: Provinciale prijs provincie Antwerpen voor de roman (“Groene zwanen, witte zwanen“)
 • 1989: Poëzieprijs Stad Leuven
 • 1994: Laureaat toneelwedstrijd Theater Ivonne Lex voor Mama Carlota
 • 1995: Guido-Gezelleprijs van de stad Brugge voor Villon, heer van de raven
 • 1996: Provinciale prijs Antwerpen voor toneelwerk, tv- en radiospel voor Leopold I, het orakel van Europa
 • 2001: Poëzieprijs Stad Nieuwpoort

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Websites

SMAAKMAKER

Driemaal ben ik uit haar geboren
Driemaal ben ik uit haar geboren. Eerst
in bloed. Het bekken kraakte als een noot,
de mond ging open. Tussen heiligbeen
en schaamte werd ik uit de schoot gestoten.
 
Daarna werd ik in tederheid uit haar gerukt.
De zegels op de lippen, zij wist: voortaan
ben ik de mindere vrouw, en heeft gezwegen.
Dit was het tweede kraaien van de haan.
 
En dan, de geest. Al wat ze mij geleerd had,
heb ik als schroot verdaan. Ik was bevrijd:
de laatste naad was weer verteerd. Maar nu
pas zie ik: ik ben mijn dorst en wortels kwijt.
 
Driemaal heb ik haar verraden. Tot driemaal
toe ben ik haar leven en haar dood geweest.

Het was een blauwe zomer

Het was een blauwe zomer, zo hoog
als nooit een zwaluw zijn vleugels boog.
Er glansden vijvers op de daken,
het licht viel op de grond aan scherven.
 
Zij zat naast mij, in de baljurk van
een boom, haar vinger las mij voor
van draken en prinsessen, van god
en duivel. Van leven en van sterven.
 
Haar hand, gerimpeld als de filigrein
van ‘t leder, ging door mijn haar
en in dat één handtastelijk gebaar
werd al haar weemoed doorgeseind.
 
Toen het avond werd, sloot zij het boek
en ging heen. Haar stem bleef narollen
als een dobbelsteen.

Uit: Landschap met duif. (2005)

Paradise lost

Gezegend zij het huis. De wanden zijn getekend.
De paarden draven door de kamers. De stemmen
drukken sporen in de natte flanken. In glazen ogen
worden brood en melk gedeeld. En wordt gebeden.
En daar in de tuin met de verborgen kinderen
die roepen “Kom maar heks” en dan zwijgen,
roerloos als wandelende takken, en plots
hun lijf uitstorten en rennen, hijgen naar
de muur waarop zij driemaal bonzend met
hun vuisten slaan, en dan opnieuw: tellen,
schuilen, zoeken en rennen, rennen om de heks
steeds vòòr te gaan.

Uit: Op vleugels van was (1996)

BIBLIOGRAFIE

Woordje vooraf
 • Na het chronologisch overzicht volgt een overzicht per genre alfabetisch op titel.

De gegevens van deze bibliografie werden onder meer nagekeken bij

 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience – Antwerpen.
 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles.
 • Universiteitsbibliotheek – Katholieke Universiteit Leuven
 • Piet Devos: Van reuzen tot dwergen. Bibliografie – Vlaamse schrijvers in de 20ste eeuw – Eerste drukken. Kortrijk, eigen beheer 2007
 • POËZIECENTRUM VZW – Gent

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klikt u op de foto.

A.  Chronologisch overzicht
Jaar Titel Fotogalerij Uitgever 1ste druk
1961 Als een gat in de wand. (poëzie)

Onder pseudoniem L.I. VEKE
 Depeuter Frans 18 Kasterlee: Drukkerij Molenberghs. -32p.
1962 Opium schuiven. (poëzie)

Kaftontwerp: Roger Hullaert.
Onder de naam FRANS DE PEUTER.
Bevat de cycli: Ons dagelijks leven; Vraaggesprek met onbekende; Confrontatie; De knaap en de speeldoos.

Lier: De Bladen voor de Poëzie. -32p.

Reeks: De Bladen voor de poëzie, Jg. 10 ; nr. 5
Afmetingen: 20.90 x 13.50 (ingenaaid met én zonder harde kaft)
Colofon: In de maand december 1962, als vijfde nummer in de tiende jaargang, werd deze bundel gedrukt op de persen van Drukkerij Sanderus te Oudenaarde, in opdracht van De Bladen voor de Poëzie te Lier. Het kaftontwerp is van Roger Hullaert.
1964 Tussen Heliopolis en Knossos. (poëzie)

Bevat de cycli: Het verhaal der witte kinderen; Het verhaal van het labyrint.
Kaftontwerp: Sylvain De Bie.

Lier: De Bladen voor de Poëzie. -31p.

Afmetingen: 20.80 x 13.50 (ingenaaid)
Reeks: De Bladen voor de Poëzie, jrg. 11, nr. 7 [tweede serie]
Colofon: Deze bundel werd gedrukt op de persen van de drukkerij Sanderus te Oudenaarde, in opdracht van de Bladen voor de Poëzie te Lier als zevende nummer van de elfde jaargang.

1965 Rakelings in Pamir. (poëzie)

Bevat de cycli: Dit ogenblik een urne; Van veelvoud onverklaarbaar; Je lichaam hiroshima; Misschien ook niet; Een rakelingse droom; De man huj bestond; Offerlied van aarde.

Herentals: Heibel uitgave. -56p.

Afmetingen: 21.10 x 13.50 (geniet)
Heibeluitgave nr 4
Colofon: Deze bundel werd in het najaar van 1965 gedrukt op de persen van de drukkerij Moderna te Koningshooikt in opdracht van de auteur. Het is een Heibeluitgave verkrijgbaar bij Frans Depeuter: Zandstraat, 14 Herentals.

1966 Emmi. (verhaal) Depeuter Frans 29 In: ‘De purperen vogel’ (Uitg. Sijthoff)
1967 Breaking Point. (poëzie) Herentals: Heibel uitgave. -26p.

Afmetingen: 22.80 x 17.70 (gelijmd)
Colofon: Dit ^poëtisch pamflet werd in de zomer van 1967 in klein-offset gedrukt door Vita te Singem in opdracht van de auteur. Het is een Heibeluitgave verkrijgbaar te Herentals Zandstraat 14.

1967 Dichten uit het nulpunt. Een studie over Bert Schierbeek. (essay)

Kaftontwerp: Gilbert Steylaerts.

Depeuter Frans 27 Lier: De Bladen voor de Poëzie. -63p.

Afmetingen: 20.80 x 13.50 (ingenaaid)
Reeks: De Bladen voor de Poëzie; Jg. XV, 1967, nr 1-2.
Colofon: Dit essay werd gedrukt op de persen van drukkerij Sanderus te Oudenaarde, in opdracht van ‘De Bladen voor de Poëzie’ te Lier, in de maand Augustus 1967, als eerste en tweede nummer van de vijftiende jaargang. Het kaftontwerp is van Gilbert Steylaerts.

1968 Om niet te verstenen. (roman)

Omslagontwerp: Dorus van der Linden
 Depeuter Frans 38 Antwerpen/Utrecht: Standaard Uitgeverij. -196p.

Reeks: Standaard Literatuur Vandaag.
Afmetingen: 21 x 13 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
1969 Evangelie volgens poëtisch rekwisitoor. (poëzie)

Beschuldigde: Frans Depeuter.
Verdediger: Frans Depeuter.
Openbare aanklager:Frans Depeuter.
Gezworene: Frans Depeuter.

Brecht: Uitgeverij De Roerdomp. -67p.

Afmetingen: 22.30 x 15.50 (ingenaaid)
Colofon: Deze dichtbundel van Frans Depeuter werd uitgegeven in de meimaand van het jaat 1969 door de zorgen van De Roerdomp / Brecht en gedrukt can de Candidaletter op de persen van de Drukkerij De Riemaecker/Nukerke. De ooplage bedroeg 300 genummerde eksemplaren. Dit is nr …

1969 De hand aan jezelf. (roman)

Arthur-Mergelynckprijs van de Koninklijke Academie.
Omslagontwerp: Dorus van der Linden.
Depeuter Frans 19 Antwerpen/Utrecht: Standaard Uitgeverij. -142p.

Reeks: Standaardliteratuur vandaag.
Afmetingen: 21 x 13.25 (gebonden met stofomslag)
1970 Trojka voor spoken. (roman)

Briefroman met Robin Hannelore en Walter van den Broeck.
Omslag en typografie: Jan Verhaert
 Depeuter Frans 30 Brugge/Antwerpen: Uitgeverij De Galge. -163p.

Reeks: Galgeboekje 42 (gbj 42)
Afmetingen: 20.25 x 10.50 (pocket)
1970 Zeven slagen op de gong. (verhalenbundel)

Omslagontwerp: Dorus van der Linden.
Bevat: Inleiding (pp 9-10); – De kamelion (pp 11-25); – de wet (pp 26-56); – De vogel (pp 56-74); De spiegel (pp 75-94); – De cirkel (pp 95-113); – De boom (pp 114-129); – De wraak (pp 130-156)
 Depeuter Frans 44 Antwerpen/Utrecht: Standaard Uitgeverij -156p.

Reeks: Standaard Literatuur Vandaag.
Afmetingen: 21 x 13 (paperback)
1970 De kleine oorlog van Koddige Koen. (kinderboek)

Prijs van de provincie Antwerpen.
Depeuter Frans 20 Antwerpen: Brito. -43p.

Reeks: Bergmannetjesreeks. – Antwerpen; vol. 1
1970 De toegepaste relativiteitstheorie. (essay) Depeuter Frans 45 In de bundel: Heibelboek. (pp 163-207). Een sarcastische reflectie van het literaire leven in Vlaanderen door: Hubert Lampo, Armand Boni, Dries Janssen, Walter Van den Broeck, Robin Hannelore, Frans Depeuter, Herman Vos en Jan Berghmans, samengelezen in opdracht van uitgeverij Brito. -230p.
1971 Het Sneeuwmeisje, en 10 novellen. (verhalenbundel)

Bandontwerp: J. Vermeulen.
Bevat: Het sneeuwmeisje, Het huis; Spermatozoa; De ziener; Medusa; Dondervogels; Capa Caccia; Het startpunt; Het boegbeeld; De pop; Een mieterse avond.
Samenstelling onder leiding van J.L.R. Beyers
Depeuter Frans 33a Het sneeuwmeisje (binnenflap)
 Depeuter Frans 33 Borsbeek : N.V. Drukkerij – Uitgeverij M. K. B. (boekenclub) -269p.

Reeks: Vlaamse schrijvers van heden.
Afmetingen: 21 x 14.25 (gebonden met kaft in similileer)
1972 Oeki met je krullenbol. (kinderboek)

Band en illustraties van Ida Moors.
Voor jongens en meisjes van 8-10 jaar.
Depeuter Frans 37 Hasselt: Uitgeverij Heideland-Orbis N.V. -40p.

Reeks: Het fonteintje. 1972:14
Afmetingen: 22.40 x 16.40 (ingenaaid – zachte kaft)
1973 De siamese tweeling. (roman)

Omslag: Joris Lombaerts.
Depeuter Frans 23 Brecht/Antwerpen: Uitgeverij De Roerdomp. -118p.

Reeks: Literatuur van vroeger en nu nr 12
Afmetingen: 21 x 13.25 (gebonden – geplastificeerde kaft )
1973 Bijdragen tot de literatuursociologie. (essay) Heibel 08.1 In het Heibelnummer (08.1) dat uitsluitend gevuld werd met teksten van Frans Depeuter.
1974 Wachten op…. (verhalenbundel)

Omslag: Ronald Ergo.
Bevat: Roza (pp 5-29); Een zomer (pp 30-38): Luc (pp 39-62); Een herfst (pp 63-70); Marleen (pp 71-90); Een winter (pp 91-100); Greetje (pp 101-126); Een lente (pp 127-132 )
Depeuter Frans 39 Brecht/Antwerpen: Uitgeverij De Roerdomp. -132p.

Reeks: Literatuur van vroeger en nu nr 17
Afmetingen: 21 x 13.25 (ingenaaid )
1975 Uit zeven kelen. (poëzie)

Brugge: Uitgeverij Orion. -38p.

Afmetingen; 21 x 13.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Reeks: De Bladen voor de Poëzie, jtg. 23, nr 5 [tweede serie]
Colofon: ‘Uit zeven kelen’ van Frans Depeuter werd in de maand juni 1975 gedrukt op de persen van drukkerij Sanderus te Oudenaarde, in opdracht van uitgeverij Orion – Desclée De Brouwer als vijfde nummer van de drieëntwintigste jaargang van ‘De Bladen voor de Poëzie’.

1975 De rode cirkel. (roman)

Omslag: Achilles Cools

Depeuter Frans 22 Brecht / Antwerpen: De Roerdomp. -120p.

Afmetingen: 21 x 13.50 (ingenaaid)
Reeks: Literatuur van vroeger en nu nr 28.

1976 Een driehoek. Kroniek van kleine dingen. (roman)

Omslag en vormgeving: Paul Vanden Dorpe.

Depeuter Frans 28 Leuven: De Clauwaert V.Z.W. -158p.

Afmetingen: 19.75 x 12.50(gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
Reeks: Derde boek in het uitgavenplan 1975/1976 van Boekengilde De Clauwaert.
Gedrukt en gebonden bij de firma Scheerders van Kerchove N.V. Sint Niklaas.

1977 .30. (verhalenbundel)

Foto: Xavier Puls.
Bevat: .30; Het Turkse zadel; Corpus alienum.
1984: Het verhaal ‘ .30’ werd opgenomen in de bundel ‘Vlaamse verhalen na 1965, Manteau Antwerpen. Samengesteld door Paul De Wispelaere, pp.137-156.
Depeuter Frans 17 Brecht/Antwerpen: Uitgeverij De Roerdomp. -128p.

Afmetingen: 20.75 x 13.50 (paperback)
Druk: Amigraph
1979 Beginselen van de natuurwetenschappe. (poëzie)

Bevat de cycli: De kooi van Faraday; De wet van de zwaartekracht; De wet van Ohm; De communicerende vaten; Kristallisatie.
De omslagfoto is va Xavier Puls.

[s.l.]: Ipsofacto Uitgave. -55p.

Afmetingen: 23.30 x 16 (gelijmd)
Colofon: Deze bundel werd gedrukt in de maand december van het jaar 1979. Het is een Ipsofacto-uitgave.
De oplage bedraagt 300 ex. en is te verkrijgen bij de auteur, De Heikens 30K, 2030 Olen, of door overschrijving van 120 fr. (+ 20 fr. verzendnigsonkosten) op zijn P.R. 000-0478669-71

1980 De tocht. (roman)

Omslag: Katrien Crevits.

Depeuter Frans 24 Leuven De Clauwaert V.Z.W. -156p.

Afmetingen: 19.75 x 12.50  (gebonden met stofomslag)
Reeks: Eerste boek in uitgavenplan 1980/1981.
Gedrukt en gebonden bij de firman Scheerders van Kerchove N.V. Sint Niklaas.

1982 De tuimelaar. (novelle)

Omslag: Wilfried Smets.
Depeuter Frans 25 Leuven: Boekengilde De Clauwaert V.Z.W. -54p.

Reeks: Novellenbibliotheek nr 74
Afmetingen: 19.50 x 12 (ingenaaid)
1983 Alstein revised. (essay)

Over Marc van Alstein.
In: Quousque tandem
1984 De laatste zomer. Een mozaïek. (roman)

Omslag: Wilfried Smets

Depeuter Frans 21 Leuven: De Clauwaert V.Z.W. -153p.

Afmetingen: 19.75 x 12.50 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
Reeks: Derde boel in het uitgavenplan 1984/1985 van Boekengilde De Clauwaert.
Gedrukt en gebonden bij de firma Scheerders van Kerchove N.V., Sint Niklaas.

1987 Groene zwanen witte zwanen. (roman)

Prijs van de provincie Antwerpen.
Omslagontwerp: Rikkes Voss en Pierre Wagemans.
Depeuter Frans 31 Wommelgem: Uitgeverij Den Gulden Engel. -103p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Druk: Smits Wommelgem-Antwerpen
1989 De reet van Jan Kleyn. (poëzie – theatermonoloog)

Omslag: Gerd De Ley en Frans Depeuter.
Foto achterzijde: Xavier Puls.
Met dank aan Walter Van den Broeck.
‘Dereet van Jan Kleyn’ wordt in het voorjaar 1990 als theatervoorstelling gecreëerd door Paljas Producties v.z.w. De vertolking berust bij Gerd De Ley. De regie is in handen van Arnold Willems.

Deurne: Paljas Producties. -37p.

Afmetingen: 20.80 x 14.60 (gelijmd)
Colofon: ‘De reet van Jan Kleyn’ werd in het najaar 1989 in opdracht van Paljas Proucties en de auteur gezet in de Anelia P.S.

1989 Het land van mijn jeugd is roodgespikkeld. (verhaal)

1971: Tevens verschenen in het literair maandschrift Nieuwe stemmen 1971, jg. XXVII, 5, pp. 143-147.
Prozaprijs Nieuwe Stemmen. 2e Prijs. De le prijs werd niet toegekend.

 Depeuter Frans 36 In de anthologie: ‘Vlaams Letterland’. Hedendaags proza uit de Vlaamse literatuur samengesteld en ingeleid door Gerd De Ley.

A.W. Sijthoffs Uitgeversmaatschappij

1989 Het mytisch symbolisme. (essay)

Over eigen werk, in samenwerking met Frank Tubex.
 Depeuter Frans 32 Herentals: eigen beheer. -213p.
1990 De zwarte doos van Icarus. Een studie over het leven en de poëzie van Paul Snoek. (essay)

Prijs Letterkunde van de Koninklijke Academie.
Omslagontwerp: Albert Meddendorp.
Illustratie omslag: ‘Hommage aan Paul Snoek’ van Jef Snauwaert.

Depeuter Frans 26 Hilversum: De Koofschep. -293p.

Afmetingen: 29.25 x 20.25 (gelijmd)
Reeks: Filippicareeks nr 4

1990 Leopold II, de reus van Kogo of Cleopold, koning der Belgen. (toneel – volavondstuk)

Deel 2 van de zgn COBURG-TRILOGIE.
Bekroond met de Driejaarlijkse prijs voor toneel van de provincie Antwerpen.
Genre: historische satire, eventueel gemengd met cabaret.
Cast: 5 dames, 10 heren + evt accordeonist, zanger, zangeres.
Onderwerp: het officiële en geheime leven van de Belgische koningen Leopold I, II, III.

depeuter frans 47 Theaterspektakel Herentals.

Première: 11 november 1989 – theaterspektakel vzw.
Regie: Walter Rits.
Cast: Isi Bogaerts, Erik Goris,  Willy Duts, Rita Springael, Patricia Baum.

1991 De etter van de steen. (poëzie)

Opmaak: Tony Solomone
In18 gedichten neem Frans Depeuter afscheid van zijn in 1984 gestorven vader ‘in memoriam patris’.

Leuven: Leuvense Schrijversactie. -26p.

Afmetingen: 21 x 13.50 (ingenaaid)
Reeks: Leuvense Cahiers. Nederlandse reeks vol. 108.
Colofon: Gedrukt op de persen van de L & M Symons te Leuven in opdracht van de Leuvense Schrijversactie 1991.

1992 Leopold III. De gevangene van Laken. (toneel – volavondstuk)

Deel 3 van de zgn COBURG-TRILOGIE.
Bekroond met de Driejaarlijkse prijs voor toneel van de provincie Antwerpen.
Genre: historische satire, eventueel gemengd met cabaret.
Cast: 5 dames, 10 heren + evt accordeonist, zanger, zangeres.
Onderwerp: het officiële en geheime leven van de Belgische koningen Leopold I, II, III

depeuter Frans 62 Theaterspektakel Herentals.

Première: 21 maart 1992 – theaterspektakel vzw.
Regie: Walter Rits.
Cast: Chantal de Meutter, Jackie de Smedt, Assunta Geens, Isi Bogaerts, Dirk Bosschaert, Erik Goris, Luc Verhoeven.

1993 Wat gebeurde er met Frida Eredijck. (roman)

Omslagontwerp: Gregie de Maeyer.
Advies bij keuze van illustraties: Wim ver Elst.
Omslagillustratie: ‘De Bron’ van Felix Vallotton, Musée du Petit Palais, Genève.

Depeuter Frans 40 Leuven: De Clauwaert V.Z.W. -132p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
Gezet in Garamond 2 11/11
Gedrukt en gebonden bij firma Dcheerders van Kerchove N.V., Sint Niklaas.

1993 Hoe schoon was mijn school. (theatermonoloog)

Genre: tragi-komedie.
Cast: 1 heer.
Onderwerp: het onderwijs
Depeuter Frans 55a Theater Paljas Antwerpen, 1993, 196 opvoeringen.

Regie: Ronny Waterschoot.
Cast: Arnold Willems
1994 Leopold I, het orakel van Europa. (toneel – volavondstuk)

Deel 1 van de zgn COBURG-TRILOGIE
Bekroond met de Driejaarlijkse prijs voor toneel van de provincie Antwerpen.
Genre: historische satire, eventueel gemengd met cabaret.
Cast: 5 dames, 9 heren, + eventueel: accordeonist, zanger, zangeres
Onderwerp: het officiële en geheime leven van de Belgische koningen Leopold I, II, III.
depeuter frans 48 Creatie: “Theaterspektakel”, Herentals, 5 maart 1994.

Regie: Walter Rits
Cast: Isi Bogaert, Erik Goris, Dirk Bosschaert, Tom Pernet, Vera Goris, Chantal de Meutter, Assunta Geens en anderen
1995 Villon, heer van de raven. (toneel – volavondstuk)

Guido-Gezelleprijs van de stad Brugge.
Genre: historisch drama.
Cast: 1 of 2 dames, 5 of 6 heren.
Onderwerp: het leven van de 15e-eeuwse Franse dichter-vagebond-schurk François Villon.
1995 Xantippe, de vrouw van de horzel. (toneel – volavondstuk)

Genre: historisch drama.
Cast: 1 dame, 1 heer
Er bestaan ook drie andere versies, nl.:
-met 1 dame, 3 heren
-met 2 dames, 8 heren
-met 6 dames, 10 heren.
Onderwerp: de relatie tussen de Griekse filosoof Socrates en zijn vrouw Xantippe
1995 20 jaar Paljas produkties : 1975-1995: een overzicht en enige beschouwingen. Gerd De Ley, Mireille Cottenjé, Frans Depeuter. Deurne: Paljas Produkties. -36p.
1996 Mama Carlota. (toneel – volavondstuk)

Laureaat prijs Ivonne Lex
Genre: historisch drama.
Cast: 1 dame, 1 heer.
Onderwerp: het leven van prinses Charlotte, dochter van Leopold I, keizerin van Mexico.
Depeuter frans 46 Theater Ivonne Lex Antwerpen, 1996.

Depeuter Frans 46a

1996 Op vleugels van was. (poëzie)

Bevat de cycli: Paradise lost; De open wonde; Als in een spiegel; Stabat Mater.
Kaftontwerp: Dries en Christiane Vandenbroeck
Kessel: De vrienden van Dries. -31p.

Afmetingen: 20.50 x 13.30 (gelijmd)
Colofon: ‘Op vleugels van was ‘ werd gezet uit de letter Garamond en uitgegeven in opdracht van ‘De vrienden van Dries’ in de maand maart 1996.
1996 God save the Queen. (theatermonoloog)

Genre: drama-satire
Cast: 1 heer.
Onderwerp: prinses Diana en het Britse vorstenhuis
depeuter frans 49 Theaterspektakel Herentals

Première: 21 september1996 – Theaterspektakel vzw.
Regie: Walter Rits
Cast: Erik Goris
1997 De maagd en de duivel. (openlucht-/spektakelstuk)

Openluchtspel naar ‘Mariken van Nieumeghen’.
Genre: mysteriespel,uitvoerbaar als openluchtspektakelstuk of gewoon toneelstuk.
Cast: 8 dames (+ 6 kleine rollen), 11 heren (+ 7 kleine rollen), figuratie naar willekeur
Depeuter Frans 66a Voor de Heggeviering in Poederlee.

Organisatie: Hegge Poederlee vzw – Talpatheater vzw.
Data: 30 augustus – 5-6-7-12-13-14 september 1997.
Heggekapel Poederlee.
Algemene regie: Johan Cluytens
1998 Voor outer en heerd. . (openlucht-/spektakelstuk)

Voor de herdenking van de Boerenkrijg.
Genre: historisch drama met humor doorspekt,
uitvoerbaar als openluchtspektakelstuk of gewoon toneelstuk.
Cast: 5 dames, 18 heren, figuratie naar willekeur
Onderwerp: de Boerenkrijg.
Depeuter frans 59 Creatie: 17 oktober 1998 – Domein Teunenberg Olen-Centrum.

Regie: Tom Pernet.
Spel: Toneelvereniging ‘Het vierde oor’ (Olen) en ‘Kunst en Geest’ (Westerlo)
1998 Het kleine verschil. (theatermonoloog)

Genre: humor, satire, eventueel gemengd met cabaret.
Cast: 1 dame (+ eventueel 1 muzikante)
Onderwerp: vrouwenstemrecht en vrouwenemancipatie.
Depeuter frans 67 Creatie: 19 maart 1998 – Sint Jozefinstituut Herentals.

Spel: Assunta Geens en Karin van Steenlandt
1999 Leopold den Twiede. (theatermonoloog)

Genre: Satire – gemengd met cabaret.
Cast: 1 heer + 1 accordeonist
Onderwerp: leven van koning Leopold II
Depeuter frans 54 Theater Paljas, 1999; tot nu toe 224 opvoeringen.
1999 Oewij, Bodoewijn. (theatermonoloog)

Genre: humor – satire
Cast: 1 heer
Onderwerp: Leven en dood van koning Boudewijn.
depeuter frans 50 Creatie: 30 september 1999 – Fakkeltheater te Antwerpen.

Regie: Gabriel van Landeghem (Gabber)
Spel: Ivo Pauwels als Boudewijn de eerste vanuit de hemel.
Tekst: Frans Depeuter.
2000 Het drijvende erf. (poëzie)

Omslag: Studio Facet
Depeuter Frans 12 Antwerpen: Facet n.v. -30p.

Afmetingen: 21 x 13 (ingenaaid – geïllustreerde stofomslag)
2001 Een hemd vol vlooien. (komedie – volavondstuk)

Deel 1 van de trilogie over MAURISKE VERMEULEN
Genre: tragi-komedie.
Cast: 2 heren (of eventueel 1 heer)
Onderwerp: vriendschap, liefde, politiek…
Depeuter frans 61 Creatie: 20 april 2001 in Cafétheater De Peerdestal van Napoleon te Antwerpen.

Spel: Walter Merhottein en Frans van de Velde.
2002 Van liefde en smeerkaas. (toneel)

In opdracht van de Socialistische Vooruitziende Vrouwen.
Depeuter Frans 71
2003 Avondgenoegen. Of een muiske op een houten brug. (komedie – volavondstuk)

Deel 2 van de trilogie over MAURISKE VERMEULEN
Genre: tragi-komedie.
Cast: 2 heren (of eventueel 1 heer)
Onderwerp: vriendschap, liefde, politiek…
Depeuter frans 60 Creatie: 9 januari 2003 in Cafétheater De Peerdestal van Napoleon te Antwerpen.

Spel: Walter Merhottein, Myriam Verheye en Frans van de Velde.
???? Als oude schuren branden (toneel –volavondstuk)

Deel 2 van de trilogie over MAURISKE VERMEULEN
Genre: tragi-komedie.
Cast: 3 heren 3 dames 1knaap
Onderwerp: vriendschap, liefde, politiek…
2005 Landschap met duif. (poëzie)

Bevat de cycli: Een moeder rijdt op je rug te paard; Zoals een stroom zijn stenen draagt; Het huis met vijf ankers.
De omslag, geïllustreerd met details uit een monotype van Dries Vandenbroeck, werd ontworpen door Atelier Blauwhof te Kessel
De gedichten ‘September baltst’ en ‘Weer is ’t oktober (onder de titels In memoriam patris 1 en 3) werden bekroond met dePoëzieprijs van de Stad Leuven.De gedichten ‘Oktoberweer’; ‘En nu de laatste stand van zaken’; Die avond kwam ik laat naar huis’ werden bekroond met de Poëzieprijs van de Stad Nieuwpoort (onder de titels ‘Gevecht met een dode vrouw 3, 7 en 9)
Beringen: Zuid en Noord vzw. -43p.

Afmetingen: 20.60 x 14.40 (ingenaaid)
Reeks: Papaverreeks nr 57
De bundel werd gezet in Times New Roman en gedrukt op Conqueror 110 door Drukkerij Total Copy Service te Herentals. De typografische vormgeving is van de auteur.
2005 Buizerds of Oudjaar-Nieuwjaar. (toneel – volavondstuk)

Genre: tragi-komedie.
Cast: 2 dames, 5 heren.
Onderwerp: de schijn die zelfs vrienden voor elkaar ophouden, aanvaarding van homofilie
Depeuter frans 64 Theaterspektakel vzw. – Stadstheater Herentals

Première: 19 november 2005 – Kemertheaterzaal van ’t Hof, Grote Markt, Herentals.
Regie: Walter Rits
Spel: Rik Rossenbacker, Isi Bogaerts, Wim Ruys, Alex Janssens, Jelle De Grauwe, Mart Heylen, Anny van Schijndal
2005 Gheelamania. (openlucht-/spektakelstuk)

Genre: historisch openluchtspel met veel spektakel
Onderwerp: de geschiedenis van de stad Geel, vanaf het ontstaan tot heden.
Inhoud: De Dimpna legende, de woelige middeleeuwen met pest en andere rampen, de 80-jarige oorlog, het ontstaan van Palmen markt, de bloeiperiode van de Latijnse School, de Fransen en de Boerenkrijg, de moord op burgemeester Lebon, het ontstaan van het socialisme en de vervlaamsing, de wereldoorlogen en de bevrijding, de opkomst van de industrie en uiteindelijk de ontbolstering van Geel tot de stad die ze thans is. Dit alles doorweven met de geschiedenis van de gezinsverpleging en met dans, muziek, zang en multimedia.
Depeuter Frans 56a Van 5 tot en met 15 mei 2005 beleefde Geel een totaal nieuwe opvatting van de Dimpnadagen. De vijfjaarlijkse ommegang werd afgevoerd en in de plaats daarvan kwam het totaalspektakel Gheelamania. Vierhonderd acteurs brachten met dans, muziek en toneel de geschiedenis van Geel in beeld.
2006 De ziekenkas. (toneel – volavondstuk)

Genre: tragi – komedie
Cast: 1 dame + 1 heer
Plaats: De wachtzaal van een ziekenkas.
Onderwerp: typetjes. Een resem wachtende mensen passeert de revue: Désiré, een homo, die de krukken van zijn vriend komt inleveren, Babette, een prostituee, over haar klanten, Zozef, een “simpele” jongen, Hans, een punker die iedereen zijn muziek wil laten horen, Margrit, die bij “den Engelsman” heeft gewerkt, Gaby, toekomstige bruid, madam Leflot, die roddelt over iedereen, en Modest, een behanger die over de “Japanezen” alles kwijt wil.
Depeuter frans 65  Paljasprodukties.

Spel: Alle acht figuren worden gespeeld door Patrick Vandersande en Erik Goris: inderdaad, ook de dames.
2006 Ouders te koop. (Monologen (reizend) voor kinderen en scholen)

Genre: drama, humor, satire
Cast: 1 dame (voor de rol van tiener van 15-16 jaar)
Onderwerp: Het nieuw samengesteld gezin met gescheiden ouders
Depeuter Frans 70 Educatief Theater Antwerpen
2007 Mannen. (theatermonoloog)

Tragi komedie
Cast: 1 vrouw
Onderwerp: Mannen
2007 Jeske. (openlucht-/spektakelstuk)

Kerstspel tijdens avondwandeling.
???? Een doodgewone liefde   (toneel)

Genre: tragi-komische satire.
Cast: 1 dame, 1 heer.
Onderwerp: de lachwekkende onmacht van twee mensen om met elkaar samen te leven
???? Zand op de tong (toneel)

Genre: drama
Cast: 3 dames, 3 heren.
Onderwerp: dementie
???? Ikke en ikook (toneelstuk voor kinderen)

Genre: humoristisch toneelspel voor kinderen, gespeeld door volwassenen of kinderen.
Cast: 1 of 2 dames, 7 heren.
Onderwerp: modern sprookje over het egoïsme en het geweld in de wereld
2007 Stampen met de voeten. (Monologen (reizend) voor kinderen en scholen)

Genre: humoristische monoloog, soms met tragische noot
Cast: 1 heer
Onderwerp: kinderwereld
Depeuter Frans 69 Educatief theater Antwerpen.
2008 Boudewijn, le roi triste. (toneel – volavondstuk) Première mei 2008 in ’t Schalike door Theaterspektakel Herentals.
2008 Gedeeld door 2. (jeugdboek junior 12+)

Artwork: ARTrouvé, Berlaar.
Drukwerk: vestagraphics.
Westerlo : Kramat BVBA. -73p.

Reeks: Kramat junior. 2008:2
Afmetingen: 21.50 x 14 (gebonden – harde geïllustreerde kaft)
z.d.
[2009]
Het verborgen leven van Gerard Walschap. Een anti-essay. (essay)

Ondertitel: Een alternatief onderzoek naar de vent achter de vorm, naar de mens achter de schrijver.

Depeuter Frans 34 Antwerpen: Berghmans uitgevers BVBA  & Heibel VZW. -144p.

Afmetingen: 29.20 x 21 (ingenaaid – zachte kaft)

2010 Tussen dik en dun (jeugdboek – junior 12+)

Vormgeving: Roelof Goudriaan
Cover: Artrouvé, Berlaar
Drukwerk: MultiPrint LTD, Bulgaria
Westerlo: Kramat BVBA. -115p.

Reeks: Kramat junior.
Afmetingen: 21.50 x 14 (gebonden – harde kaft)
2011 Thorn, grandeur en gruwel. (openlucht-spektakelstuk)

Gebaseerd op een waar gebeurde onopgeloste moord op notaris Dodé, vermoord in zijn woning (hoek Hoogstraat / Holstraat) in het bijzijn van zijn hoogzwangere vrouw.  Dit alles tegen de achtergrond van de eeuw der Verlichting en de Franse revolutie. De geschiedenis van Thorn wordt op een speelse wijze uitgebeeld als een docudrama, cq.-vertelling in 24 scènes

Depeuter Frans 68b Première op vrijdag 17 juni 2011 in het Theater De Abdijhof aan de Hofferkeukens in Thorn.Regie: Cor Bastiaans

Depeuter Frans 68a

2014 Wolken schoven boven ons voorbij. (poëzie)

Deze suite omvat twee cycli,’De buitenste schil’ en ’De binnenste schil’, met elk achttien gedichten.

Depeuter Frans 43 Antwerpen: Berghmans Uitgevers bvba. -52p.
2019 Heerke De Laet, een hond in het kegelspel. Hoe Jan De Laet Lichtaart op zijn kop zette in de Dolle Jaren ’20.

Omslagontwerp en vormgeving binnenwerk: Frans Depeuter.
Druk: Grafische Groep Matthys, Turnhout.
Distributie: Heemkundige Kring Kasterlee-Lichtaart-Tielen vzw

Heemkundige Kring Kasterlee-Lichtaart-Tielen vzw. 214p.

Afmetingen: 29.7 x 21 (formaat A-4)
Colofon: Dit boek werd geschreven in opdracht van Heemkundige Kring Kasterlee-Lichtaart-Tielen vzw.
De auteur dankt allen die hun steentje hebben bijgedragen tot het ontstaan van het boek. Zijn dank gaat vooral uit naar Herman van Gorp, Miel Hermans, Luc Swerts en Staf Van den Broeck voor hun medewerking aan het controle- en correctiewerk. In het bijzonder is hij Miel Hermans erkentelijk voor diens hulp bij het opzoekingswerk.

2019 Jef Geeraerts.’De held’ van Kongo. Hoe Jef Geeraerts de Congo bekeerde met zijn ‘storkpomp’ en zijn zweep van nijlpaardenhuid.

In samenwerking met vzw Heibel.
Omslagontwerp: ToVer

Antwerpen: Berghmans uitgevers BVBA  & Heibel VZW. -120p.

Afmetingen: 21 x 14,8
Reeks: Stoute boekjes nr 1

Frans Depeuter heeft ook allerlei kleine monologen geschreven geschikt voor festivals ed

 • Victor
  • Inhoud: Victor is een weduwnaar van 50-60 jaar. Hij heeft moeite om met de moderne tijd mee te kunnen. Hij haalt herinneringen op aan zijn vrouw…
 • DÉSIRÉ
  • Inhoud: Désiré is een homofiel van 30-40 jaar. Zijn vriend heeft zijn benen gebroken tijdens het skiën. Dat brengt allerlei problemen mee…
 • Hans
  • Inhoud: Hans is een punker van zowat 20 jaar, die in een car-wash heeft gewerkt. Hij baalt van werken en van de maatschappij tout court…
 • Zozef
  • Inhoud: Zozef (Jozef) is een geestelijk gehandicapte van 25-30 jaar, die inwoont bij een pleeggezin. Hij ‘wacht’ op zijn echte moeder…
 • Theo
  • Inhoud: Theo is een gescheiden man van zowat 50 jaar, die ook zijn werk is kwijtgeraakt en in armoede leeft. Hij houdt nog altijd van zijn ex…
 • Modest of JAPPEN
  • Inhoud: Modest is een man van 40-50 jaar, die bijklust als behanger. Hij heeft het de hele tijd over de ‘Japannezen’ en hun cultuur…
 • Madame Leflot
  • Inhoud: Madame Leflot (50-60jaar) is een weduwe met een stadsmentaliteit, die op de buiten is komen wonen. Zij weet over alles en iedereen wat…
 • Babette
  • Inhoud: Babette is een raamprostituée die voor een paar dagen met vakantie is op de buiten. Zij praat voluit over haar beroep…
 • Liza
  • Inhoud: Liza is een hevige royaliste van zowat 50 jaar. Zij komt van de ‘blijde intrede’ van prins Filip en Mathilde, die hun stad bezochten…
 • Magrit
  • Inhoud: Magrit (± 40 jaar) is een simpele volksvrouw met een kroostrijk gezin. Haar man is een even simpele ‘bricoleur’ die in een Engels kamp heeft gewerkt…
 • Cecilia
  • Inhoud: Cecilia (40-45 jaar) is de vrouw van een schooldirecteur. Zij kijkt neerbuigend neer op haar oude vriendin en denkt dat ze beter is dan de anderen…
 • Gaby
  • Inhoud: Gaby is een vrouw van zowat 26 jaar, simpel van geest, die op het punt staat om te trouwen. Ze heeft het over haar ‘verloofde’…

 

BIBLIOGRAFIE GERANGSCHIKT VOLGENS GENRE

Poëzie

 • Als een gat in de wand (onder pseudoniem L.I. Veke, 1961)
 • Opium schuiven. (1962)
 • Tussen Heliopolis en Knossos. (1964)
 • Rakelings in Pamir. (1965)
 • Breaking Point. (1967)
 • Evangelie volgens. (1969)
 • Uit zeven kelen. (1975)
 • Beginselen van de natuurwetenschappen. (1979)
 • De reet van Jan Kleyn. (1989)
 • De etter van de steen. (1991)
 • Op vleugels van was. (1996)
 • Het drijvende erf. (2000)
 • Landschap met duif. (2005)
 • Wolken schoven boven ons voorbij. (2014)

Romans

 • Om niet te verstenen. (1968)
 • De hand aan jezelf. (1969, Arthur-Mergelynckprijs van de Koninklijke Academie)
 • Trojka voor spoken. (briefroman met R. Hannelore en W. van den Broeck, 1970)
 • De Siamese tweeling. (1973)
 • De rode cirkel. (1975)
 • Een driehoek. (1976)
 • De tocht. (1980)
 • De laatste zomer. (1984)
 • Groene zwanen witte zwanen. (1987, prijs van de provincie Antwerpen)
 • Wat gebeurde er met Frida Eredijck. (1993)

Verhalenbundels

 • Emmi. (in ‘De purperen vogel’, 1966)
 • Zeven slagen op de gong. (1970)
 • Het sneeuwmeisje. (1971)
 • Wachten op. (1974)
 • .30. (1977)
 • Het land van mijn jeugd is roodgespikkeld. (in ‘Vlaams Letterland’,1989)

Novellen

 • De tuimelaar (1982)

Jeugdboeken

 • De kleine oorlog van Koddige Koen. (1970, prijs van de provincie Antwerpen)
 • Oeki met je krullenbol. (1972)
 • Gedeeld door 2. (2008)
 • Door dik en dun. (2010)

Toneel

Volavondstukken

 • Cleopold, koning der Belgen. (1990)
 • Leopold III, de gevangene van Laken. (1992)
 • Leopold I, het orakel van Europa. (1994, prijs van de provincie Antwerpen)
 • Villon, heer van de raven. (1995, Guido-Gezelleprijs Brugge)
 • Xantippe, de vrouw van de horzel. (1995)
 • Mama Carlota. (1996, laureaat prijs Ivonne Lex)
 • Een hemd vol vlooien. (2001, Deel 1 van cyclus Mauriske Vermeulen)
 • Avondgenoegen. (2003, deel 2 van cyclus Mauriske Vermeulen)
 • Als oude schuren branden (????, deel 3 van cyclus Mauriske Vermeulen)
 • Buizerds. (2005)
 • De ziekenkas. (2006)
 • Boudewijn, le roi triste. (2008)
 • Een doodgewone liefde.
 • Zand op de tong.

Monologen

 • De reet van Jan Kleyn. (1990)
 • Hoe schoon was mijn school. (1993)
 • God save the Queen. (1996)
 • Het kleine verschil. (1998)
 • Leopold den Twiede. (1999)
 • Oewij, Bodoewijn. (1999)
 • Van liefde en smeerkaas. (2002)
 • Mannen. (2007)

Openlucht-/spektakelstukken

 • De maagd en de duivel. (1997, voor de Heggeviering in Poederlee))
 • Voor outer en heerd. (1998, voor de herdenking van de Boerenkrijg)
 • Gheelamania. (2005, over de geschiedenis van de stad Geel)
 • Jeske. (2007, kerstspel tijdens avondwandeling)
 • Thorn grandeur en gruwel. (2011, over de geschiedenis van Thorn)

Monologen (reizend) voor kinderen en scholen

 • Ouders te koop. (2006)
 • Stampen met de voeten. (2007)
 • Ikke en ikook (????)

Essayistisch werk

 • Dichten uit het nulpunt. (over Bert Schierbeek, 1967)
 • De toegepaste relativiteitstheorie. (1970)
 • Bijdragen tot de literatuursociologie. (1973)
 • Alstein revised. (over Marc van Alstein, 1983)
 • Het mytisch symbolisme. (over eigen werk, in samenwerking met Frank Tubex, 1989)
 • De zwarte doos van Icarus. (over Paul snoek, 1990, Prijs Letterkunde van de Koninklijke Academie)
 • Het verborgen leven van Gerard Walschap. (2009)
 • Jef Geeraerts.’De held’ van Kongo. (2019)
 • Heerke De Laet, een hond in het kegelspel. (2019)