home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Depauw, Valère

Maakt deel uit van:

VALERE DEPAUW

Ronse, 7 april 1912 – Brasschaat, 2 augustus 1994

Veelzijdig schrijver van sociaal en politiek geëngageerd werk. Als romanschrijver vinden we hem terug in genre’s als de streekroman, de historische roman, autobiografieën en zelfs een magisch realistische roman.

Hij was een overtuigd Vlaams-nationalist.

Aan pseudoniemen geen gebrek: Piet Canneel, Bernhard van Goor, Jan Eyck, Jerome de Gryse  voor het ernstiger werk. In het amoureuze genre:Peter Pann, Jean Montreal, Georges Darius, René Solitaire, Nicole Ménetier, Claudine Lagarde.

BIOGRAFIE

7 april 1912: Valère Depauw werd geboren te Ronse, in een gezin van kleine textielfabrikanten. Thuis werd meestal Frans gesproken, benevens het Ronsies dialect. Hij leek te zijn voorbestemd om te zijner tijd een deftige franskiljonse textielfabrikant te worden.

1917 – 1927: Volgde kleuter- en lager onderwijs en onvolledig middelbaar, allemaal in Ronse, resp. in de nonnenschool, het college en de Rijksmiddelbare School, hoofdzakelijk in het Frans (in 1921 stapte hij als lid van de Franstalige, katholieke turnclub uit Ronse zelfs op in de grote betoging te Gent tegen de vernederlandsing van de universiteit);

1927: Op zijn vijftiende verliet hij de schoolbanken en ging in de leer in het textielbedrijf van zijn vader. eerst ‘om de stiel te leren’, daarna (vanaf z’n 19de jaar) als zaakvoerder (1927-1938);

1927-1938: Zaakvoerder van de ouderlijke fabriek “Fabriques de tissus en tous genres”.

1928: Sluit aan bij de ‘Christen Volksbond’, een christelijke arbeidersbeweging met Vlaamse idealen, waarvan de politieke inspirator Leo Vindevogel is.

 • Onder invloed van de socio-culturele werking van deze organisatie zal hij zich solidair scharen aan de kant van de (meestal) Vlaamse arbeidersklasse. Trouw aan zijn Vlaamse wortels en verbondenheid met zijn ‘volksgenoten’ zal een leidraad blijven in zijn verdere leven.
 • In Het Volk van Ronse schreef hij artikelen, en met Leo Vindevogel hield hij meetings in het arrondissement Oudenaarde; hij nam ook deel aan de taalgrensactie van Flor Grammens

1936: Huwelijk met Mia Kobia.

1937: Debuteerde met een humoristische roman in “Tavi“.

 • Oorspronkelijk was ‘Tavi’ geen boek maar een toneelrevue, geschreven om de financieel noodlijdende toneelgroep van de Christen Volksbond „Voor Taal en Volk” te depanneren.
  • In „Tavi ees getraut” (1934) speelt Tavi, een plaatselijk folkloristisch figuur, de hoofdrol.
  • In 1935 komt er een vervolg met „Tavi kuupt ‘nen twielijnck”. De revues kennen een daverend succes. Jaren later (met voorstellingen in 1971, 1972 en 1992) kan het nog altijd de Ronsese bevolking aanspreken.
  • Drie jaar later, in 1937, komt de figuur van „Tavi” terug in een heus boek, weerom immens populair bij zijn lezers (80.000 exemplaren).
 • Het is een anekdotische verhalenbundel over een figuur uit zijn geboortestad.

Aanvankelijk zag hij het schrijven als ‘de vervulling van een sociale taak’. Na Tavi verschenen er meer optimistische, humoristische verhalen, louter bedoeld ter ontspanning.

1938-1939: Vervult zijn militaire dienstplicht in Gent, jaren na de normale oproeping; pas afgezwaaid wordt hij gemobiliseerd.

DE OORLOGSJAREN 1940-1945 EN HUN NASLEEP TOT 1950

1940: Neemt deel aan de 18-daagse Veldtocht, wordt Kriegsgefangener nr. 10.662 in Oostenrijk en verblijft maanden in het Stalag van Gneixendorf (bij Krems), waar hij met Kerstmis ontslagen wordt.

“Offergang”(1944), “Kerstvisioen in het Stalag” (1943) en “Een man keert terug” (1944) – alle drie uitgegeven bij Uitgeversmaatschappij Manteau – verwoorden zijn oorlogservaringen. Zij worden later gebundeld onder de titel ‘Triptiek van heimwee en berusting’.

Zelf beschouwde hij “Triptiek van heimwee en berusting” (1948), drie samengebundelde novellen, als zijn debuut. In zijn werken zoekt hij naar de de drijfveren in het menselijk bestaan.

1942-1944: In dienst bij de firma van Angèle Manteau als vertegenwoordiger en bediende.

 • Vanaf de Boekenbeurs in de herfst van 1942 was hij tevens actief als vertegenwoordiger van het fonds.
 • Toen in 1944 de geallieerde troepen Brussel kwamen bevrijden, leek het Mevr. Manteau raadzamer dat Depauw, die een bekend Vlaams-nationalist was, binnenshuis zijn werkzaamheden zou voortzetten om geen kwaad bloed bij de boekhandelaren te zetten Maar al na enkele maanden, ergens in januari 1945, werd Depauw gearresteerd op het kantoor van Manteau aan de Warmoesberg in Brussel.

1945:  Vanwege zijn medewerking aan het Antwerpse dagblad De Gazet, waarvoor hij de ‘Kronieken van Reinaert’ schreef, wordt hij op verdenking van collaboratie tot een jaar hechtenis veroordeeld

 • De Gazet was het dagblad dat DeVlag in 1943 met behulp van veel Duits geld had opgezet als tegenhanger van het dagblad Volk en Staat. Een bundeling van die kronieken, onder de titel ‘De kronieken van Reinaert’ was overigens in het najaar van 1944 nog bij Manteau verschenen,

Hij zat achtereenvolgend in de gevangenis van Sint-Gillis, het Klein Kasteel te Brussel, de Wollestraat te Gent en in het hechteniskamp van Lokeren, waar barakchef Depauw als secretaris Filip De Pillecyn had.

 • Tijdens de maanden van zijn internering pleegde hij, om den brode, talloze misschien wel 350 liefdes- en stationsromannetjes (‘romannetjes van liefde en koude voeten’) onder diverse pseudoniemen. Zes van het betere soort zijn verschenen onder het pseudoniem PETER PANN bij Angèle Manteau . Zelf zegt hij hierover: ‘veel overdrijving is er niet bij, als ik beweer geschreven te hebben per hectare in plaats van per pagina’

1946: Publicatie van het eerste deel van zijn Wieringer weverstrilogie bij Manteau ondanks het publicatieverbod.

 • De trilogie over de weefnijverheid, bestaande uit “Het lied van de oude getrouwen” (1946), “Niet versagen, Mathias” (1948) en “De zege van het verzaken” “(1949), werd in 1950 bekroond met de romanprijs van de provincie Antwerpen.

Geregeld verschijnen er in deze periode ook bijdragen van zijn hand – onder pseudoniem Piet Canneel, Jan Eyck of Jerome de Gryse – voor het satirische anti-repressie weekblad Rommelpot (december 1945-december 1949), dat de onrechtvaardigheden van de repressie hekelde.

 • Onder het pseudoniem Jan Eyck schrijft hij in feuilletons ‘Dood met de kogel’. In deze reeks neemt hij het resoluut op voor Leo Vindevogel, zijn sociale en levensbeschouwelijke inspirator en jeugdvriend, die in de troebele repressieperiode (1945) wegens veelal door haat ingegeven getuigenissen werd terechtgesteld.
 • De tekst zal opnieuw opduiken bij uitgeverij Luctor in 1949 als documentaire reportage onder de titel ‘Vindevogel. Terechtstelling en ‘proces’  met ditmaal als schuilnaam Bernard van Goor in een reeks over spraakmakende repressieprocessen.

1946: Sticht te Koekelberg de uitgeverij “De Belhamel”.

 • De Belhamel gaf binnen het jaar twee novellen uit ‘De aanwezigheid’ van Filip de Pillecyn en ‘Peer Gynt ‘ van hemzelf

1948: Richt de VZW “Boekengilde Brederode” op.

 • Hoewel de vzw tot 1972 blijft bestaan, worden de activiteiten reeds in 1956 gestaakt na gerechtelijke moeilijkheden rond het boek van Emiel Van Coppenolle (Wat ik nog te zeggen heb, 1953), die daarin zijn houding als commandant van de Rijkswacht tijdens de tweede wereldoorlog verdedigt.
 • De uitgeverij publiceert vooral werk over Vlaams-nationalistische voormannen en vormde de officiële voortzetting van uitgeverij De Belhamel
 • In de reeks Den vaederlandt getrouwe (1950-1952) geeft Depauw werk uit van Rob. Van Roosbroeck (Borms: een leven van liefde en trouw, 1951, onder ps. R. Math Wijtens); Theo Brouns (Dagboek, met een biografische schets door A. Augustynen, ps. van Lambert Swerts ); H.J. Elias (Staf de Clercq, 1951, onder ps. H. van Westdijk); Cyriel Verschaeve (In ’t verre land vreeselijk alleen, 1953²); Knut Hamsun, Sven Hedin en van zichzelf, nl. Hebben alle vogels hun nest… (1951) en De dood met de kogel (1952);

1950-1994 : HET SCHRIJVERSCHAP

1950: Verwerft een bouwvallige oude hoeve annex kapel in Sint-Job-in-’t-Goor. Hij kan aan de restauratie van zijn „Kapelhoeve” beginnen. Het wordt en blijft zijn „laatste haven”. (Zie Kapelhoeve, laatste haven, 1962).

1955-1969: Journalist. Brengt het tot hoofdredacteur van het weekblad ‘Panorama’ (Nederlandstalige en Franstalige edities).

1959: Met Het brandoffer dat wij dragen boort Depauw een nieuwe inspiratiebron aan. Het is een historische roman over de godsdiensttwisten en de mislukte vrijheidsstrijd van de Bosgeuzen in de streek van Oudenaarde in de 16de eeuw.

De materie moet zijn interesse gewekt hebben voor miskende minderheden in Europa: „Breiz Atao” (1964) en „Opdracht in Guernika” (1965) handelend over de vrijheidsdrang en ontvoogding in respectievelijk Bretagne en Baskenland.

1975-1977: Kort intermezzo bij een hogeschool voor parapsychologische wetenschappen in Luxemburg.

Het is in periode dat hij zin magisch-realistische roman Op weg naar Montségur (1976), schrijft, waarin een leraar op een vreemde wijze ‘bindingen’ krijgt met zijn Kathaarse voorouders in de middeleeuwen, en een para-psychologische roman En toen begon de vreemde droom (1979)

1977: Wijdt zich volledig aan het schrijverschap.

1981-1985: De trilogie De uiterste hoeksteen, met als delen Bijwijlen lief, bijwijlen leed (1981), Ik ben zo wijd (1982) Bevrijd van alle nood (1984), is ongetwijfeld zijn gaafste romanschepping.

 • De romancyclus is opgebouwd rond een historische figuur Sibyllie van Gaege, afkomstig uit een voornaam Henegouws geslacht, Frankisch van oorsprong, die het Diets als voertaal gebruiken. Deze sibyllie leefde in de 13de eeuw, was kanunnikes in het Nobel Kapittel te Bergen en komt na een geestelijke loutering in het klooster van Aywières (toen Awiria geheten) terecht. Zij zal er de H. Lutgardis in de laatste 11 jaren van haar leven bijstaan. Ze ontmoet er ook mystica en dichteres Hadewych

2 augustus 1994: Valère Depauw overlijdt te Brasschaat.

Het werk van Depauw kent vele invalshoeken:

 • Sociaal engagement:
„Het geslacht Wieringer”
 • Politiek engagement:
“Het proces en de terechtstelling van Leo Vindevogel”
„De dood met de kogel”
 • Autobiografisch:
“Hebben alle vogels hun nest” (1950)
„Kapelhoeve, laatste haven” (1962)
“Uit alle dalen der herinnering” (1974)
 • Romantisch:
„Nevels over ’t Moerven”
 • Historische roman:
„Het brandoffer dat wij dragen” (1959)
De trilogie :“Bijwijlen lief, bijwijlen leed” (1981″),”Ik ben zo wijd ” (1982), “Bevrijd van alle nood” (1982).
 • Streekromans:
“Alleen moeder” (1951)
“Gisteren is het mei geweest” (1956).
 • Magisch realisme:
„Op weg naar Montségur” (1976)
 • Parapsychologisch:
„En toen begon de vreemde droom” (1979)

Verschillende van zijn werken werden vertaald in het Frans, Duits en Tsjechisch.

 BEKRONINGEN

 • 1950: Romanprijs van de provincie Antwerpen 1950 voor De zege van het verzaken
 • 1979: Interprovinciale prijs voor letterkunde van de Vlaamse Provincies 1979 voor Op weg naar Montségur.
 • 1984: Scriptores Christiani 1984 voor De uiterste hoeksteen
 • 1985: Karel Barbierprijs 1985 (Koninklijke academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde)  voor De uiterste hoeksteen.
 • 1989: Prijs van de provincie Antwerpen 1989 voor zijn gezamenlijk œuvre.

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Websites

Referenties

 • Ludo Simons, Het boek in Vlaanderen sinds 1800. Een cultuurgeschiedenis. Lanno, Tielt. 639p. (Depauw, pp. 442-443)
 • Rudolf van de Perre, Depauw, Valère, in: M. Janssens e.a (red.). Geboekstaafd. Vlaamse prozaschrijvers na 1945 (1988), p. 110-112.

MEER OVER VALERE DEPAUW

 • André Demedts: Valère Depauw (1978), in de reeks Grote ontmoetingen, 30
 • André Demedts: Valère Depauw (1981), in de reeks Oostvlaamse literaire monografieën, 18
 • José de Ceulaer: Valère Depauw : van nature romantisch (1964), in de reeks Te gast bij Vlaamse auteurs. Interview
 • Marcel Janssens: Valère Depauw, in: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, jrg. 111 (2001), p. 219-231

 

SMAAKMAKER

ZIJN MOEDER

Ze was een wispelturige vrouw geweest. Daarvan had hijzelf weinig of niets gemerkt, tijdens de enkele jaren dat hij haar had gekend was ze steeds opgewekt geweest, zorgeloos ook, vol grappen en plezierige invallen, de liefste en toegeeflijkste moeder die een kind kon hebben. En opeens het verdriet en de ontreddering : ze was weg.’s Avonds had ze hem naar bed gebracht en ’s morgens had ze hem niet wakker gemaakt met een zoen of met een nat badhandje. Hij was uit zichzelf naar beneden gekomen, waar hij zijn vader ontzettend opgewonden aantrof en toen hij zijn zoontje zag, stak hij in een wanhoopsgebaar zijn beide armen naar omhoog. En een detail dat pas later betekenis kreeg: de lijst met de huwelijksfoto van moeder en vader lag op de vloer en het glas was verbrijzeld en de foto gehavend. Tante Emmy, vaders zuster, kwam al even opgewonden binnen en kreeg van vader een brief te lezen, en ze knikte alsof het gebeurde haar niet verraste. En nooit zou Benoit vergeten wat zijn vader toen geschreeuwd had : “Al smeekt zij op haar knieën om vergiffenis, dan nog komt ze hier niet meer binnen !” en vloekend was hij weggelopen.
Hij moest niet naar school en tante Emmy hield zich met hem bezig. Ze zegde, en ze huilde erbij, dat mama weg was. Waarheen, vroeg hij, wanneer zou ze terug zijn ? En waarom mocht hij niet meegaan ? Vragen, waarop tante Emmy geen antwoord kon geven en met alle onhandigheid van iemand die zelf geen kinderen heeft, had ze geprobeerd hem af te leiden, zijn aandacht op wat anders te vestigen, maar hij wilde mama en huilde aldoor.

Uit: Op weg naar Montségur. 1976

BIBLIOGRAFIE

Woordje vooraf

 • Na het chronologisch overzicht vindt U tevens een lijst met werken die Depauw publiceerde onder zijn diverse schuilnamen (gerangschikt per schuilnaam)
 • Tot slot een overzicht ‘Valère Depauw in vertaling’.

De gegevens van deze bibliografie werden onder meer nagekeken bij

 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience – Antwerpen.
 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles.
 • Piet Devos: Van reuzen tot dwergen. Bibliografie – Vlaamse schrijvers in de 20ste eeuw – Eerste drukken. Kortrijk, eigen beheer 2007.
 • Luc Decorte, ‘Bio- en bibliografie ‘van’ en ‘over’.’ In: Vlaanderen. Jaargang 33 (1984)

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klikt u op de foto.

Chronologisch overzicht

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1937 Tavi. (roman)

Voorplat met of zonder illustratie.
Illustraties: Martha Van Coppenolle.
1937: 2de druk ibidem.
1941: 4de druk met als titel ‘Tavi, een vroolijk guitenleven’ bij Standaard Boekhandel te Antwerpen in de reeks De Vlaamse Volksbibliotheek nr 2. (Illustraties: Martha Van Coppenolle)
1942: 5de druk van Tavi, een vroolijk guitenleven’ bij A.J.G. Strenholt, Amsterdam & Standaard Boekhandel te Antwerpen (Illustraties: Martha Van Coppenolle)
1956: 7de druk bij Heideland, Hasselt.
1967: 8ste druk bij Heideland Hasselt.
1970: Herdruk onder de titel ‘Uit het vrolijke leven van Tavi’ bij Heideland –Orbis NV te Hasselt -214p. Omslagontwerp:  de Hollander – verlucht met pentekeningen.
1979: Herdruk van Tavi, ingeleid door A. Van Hageland, in de reeks ‘Vlaamse Auteurs’ van Uitgeverij Beckers te Antwerpen (Met portretfoto – foto handschrift en 5 documentaire zw.-w foto’s)
Depauw 34 Antwerpen/Brussel/Gent/Leuven: Standaard Boekhandel. -203p.

Afmetingen: 20.25 x 13.25 (ingenaaid – zachte kaft)
depauw-27 1970 bij Heideland
 
VERTALINGEN
1939:
Tavi in het Frans vertaald door W. Verspeyen. Uitgegeven bij Editions deBelgique, Bruxelles. -238p;

1940:  Tavi, in het Duits vertaald door E. Stück. Uitgegeven bij Verlag und Druckerei K.G. te Düsseldorf. -241p.
1941: Tavi. Flámsky lisák Vertaling in het Tsjechisch Uitgegeven door Sfinx te Praag
1940 Jules Bonneminne / (Van twee sukkeleers). (novellen)

Bevat: Jules Bonnemine (pp 7-116); Van twee sukkeleers  (pp 117-167).
Omslagontwerp van Van Besten.
1941: Beide verhalen verschijnen in 2de druk in een aparte uitgave bij Uitgeversmij A. Manteau.

Brussel: Uitgeversmij A. Manteau P.V.B.A. / Rotterdam: Nijgh & Van Ditmar NV.  -167p.

Afmetingen: 20.25 x 14 (ingenaaid – zachte kaft & gebonden – harde kaft)
Drukkerij G. Michiels-Broeders, Tongeren.
 
1941 Van twee sukkeleers. (verhaal)

Eerste afzonderlijke druk.(= 2de druk)
1940: Verschenen in Jules Bonneminne / (Van twee sukkeleers). Omslagontwerp en illustraties van Victor Quienen.
1942: Uitgave bij Wereldbibliotheek, Amsterdam.
Brussel: Uitgeversmij A. Manteau N.V.  – Amsterdam: N.V. Wereldbibliotheek.   -61p.

Afmetingen: 20.25 x 14 (ingenaaid – zachte kaft & gebonden met stofomslag)
Colofon: In opdracht van de uitgeversmij A. Manteau N.V., te Brussel, gedrukt op de persen van J. Van Mierlo-Proost te Turnhout in de maand Augustus 1941.
Van deze uitgave werden 25 genummerde exemplaren op Hollandsch papier Pannekoek gedrukt. De nummers I à V zijn voorzien van een originele teekening van Victor Quienen.
1941 Jules Bonneminne. (verhaal)

Eerste afzonderlijke druk.(= 2de druk)
1940: Verschenen in Jules Bonneminne / (Van twee sukkeleers).
1942: 3de druk bij A. Manteau, Brussel. De derde druk heeft een oplage van 50.000 exemplaren!
Brussel: Uitgeversmij A. Manteau N.V.   -116p.

Afmetingen: 20.25 x 14 (ingenaaid – zachte kaft & gebonden – harde kaft)
Drukkerij G. Michiels-Broeders, Tongeren.
1941 Zuid-Vlaanderen roept ! (monografie over Ronse en de streek van Zuid-Oost-Vlaanderen)

Geïllustreerd met 18 platen.
Omslag: Portrettekening van de auteur door Victor Quienen. band zonder omslag

Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel. -49p.

Reeks: „De Seizoenen” nr 16
Afmetingen: 17.50 x 11 (gebonden – harde rode kartonnen kaft met stofomslag)
Drukkerij G. Braet, Vleminckveld 74 – Antwerpen.
1942 De zwerver. (verhaal)

Omslag: Hilda Leynen
1942-bloei-a
1942-bloei In de verhalenbundel: „Bloei – Een en twintig verhalen van Vlaamsche schrijvers” pp 103-112.

Afmetingen: 19 x 14 (ingenaaid – licht gekartonneerde kaft met flappen)
Colofon: Dit boek verscheen in den herfst van 1942 bij de uitgeverij “PRO ARTE”” p.v.b.a. te Diest, onder leiding van Jos Philippen, beheerder-directeur. De omslagteekening werd ontworpen door Hilda Leynen en de druk verzorgd door N.V. Vonksteen te Langemark.
1942 Het late geluk van Remi Zwartekens.  (novelle)

Geïllustreerd met penteekeningen van Victor Quienen.
Brussel: “Onze Tijd” N.V. Uitgeversmij. A. Manteau. -91p.

Afmetingen: 19.75 x 14 (ingenaaid – zachte kaft & gebonden in kartonnen kaft met stofomslag)
N.V. Drukkerij Erasmus Ledeberg-Gent.
1943 De 15de compagnie. Schetsen uit het soldatenleven. (novelle)

Geïllustreerd met 25 penteekeningen van Victor Quienen.

Brussel: “Onze Tijd” N.V. Uitgeversmij. A. Manteau  / Den Haag: H.P. Leopold’s U.M. N.V.    -262p.

Afmetingen: 21.50 x 15.75 (ingenaaid met rode harde kartonnen kaft  &  ingenaaid met zachte kaft met flappen (onderste foto)
Colofon: De 15de Compagnie door Valère Depauw werd in Februari 1943 gedrukt op de persen van de Drukkerij Erasmus te Gent. Toelatingsnummer 1452.
1943 Kerstvisioen in het Stalag.  (novelle)

Tweede deeltje van de ‘Triptiek van Heimwee en berusting.’
1963: Bundeling onder de titel ‘‘Triptiek van heimwee en berusting’ als Vlaamse Pocket nr 107 bij Uitgeverij Heideland, Hasselt.
1976: Opgenomen in de bundel ‘Zes van vroeger.’ Uitgeverij B. Gottmer, Nijmegen/Uitgeverij Orion, Brugge.(pp 35-57)
 
Brussel: Uitgeversmaatschappij A. Manteau, n.v. -43p.

Afmetingen: 19.25 x 13.50 (ingenaaid – zachte kaft met flappen)
Colofon: Valère Depauw Kerstvisioen in het Stalag werd in opdracht van de Uitgeversmij A. Manteau, n.v. te Brussel in twee kleuren gedrukt op de persen van de N.V. Drukkerij Erasmus, te Gent 1L in de maand December 1943.
Toelatingsnummer: 7703
1944 Wij, Artiesten…. (roman)

1950: Verschijnt als feuilleton in ‘De Ronsenaar’
1972: Opgenomen in de bundeling ‘Valère Depauw Omnibus’ D.A.P. Reinaert Uitgaven, Brussel.

Brussel: Uitgeversmaatschappij A. Manteau n.v.   -409p.

Afmetingen: 21 x 14.50 (ingenaaid – zachte kaft met flappen & gebonden harde kaft met stofomslag)
N.V. Drukkerij Erasmus, Gent.
T.N. 9279
1944 Offergang. (novelle)

Dit is het eerste deeltje van de triptiek van Heimwee en berusting.(Offergang, Kerstvisioen in het Stalag, Een man keert terug)
1963: Bundeling onder de titel ‘‘Triptiek van heimwee en berusting’ als Vlaamse Pocket nr 107 bij Uitgeverij Heideland, Hasselt.
1976: Opgenomen in de bundel ‘Zes van vroeger.’ Uitgeverij B. Gottmer, Nijmegen/Uitgeverij Orion, Brugge.(pp 7-31)
Brussel: Uitgeversmaatschappij A. Manteau, n.v. -48p.

Afmetingen: 19.25 x 13.25 (ingenaaid – zachte kaft met flappen)
Valère Depauw Offergang werd in opdracht van de Uitgeversmaatschappij A. Manteau, n.v. te Brussel in twee kleuren gedrukt op de persen van de N.V. Drukkerij Erasmus, te Ledeberg in de maand September 1944.
1944 Een man keert terug. (novelle)

Dit is het derde deeltje van de ‘Triptiek van heimwee en berusting’.
1963: Bundeling onder de titel ‘‘Triptiek van heimwee en berusting’ als Vlaamse Pocket nr 107 bij Uitgeverij Heideland, Hasselt.
1976: Opgenomen in de bundel ‘Zes van vroeger.’ Uitgeverij B. Gottmer, Nijmegen/Uitgeverij Orion, Brugge.(pp 61-81)
depauw 18 Brussel: Uitgeversmaatschappij A. Manteau, n.v. -45p.

Afmetingen: 19.25 x 13.25 (ingenaaid – zachte kaft met flappen)
Valère Depauw Een man keert terug werd in opdracht van de Uitgeversmij A. Manteau, n.v. te Brussel in twee kleuren gedrukt op de persen van de N.V. Drukkerij Erasmus, te Gent/Ledeberg in de maand Augustus 1944.
1944 Kronieken van Reinaart. (bundeling van krantencolumns uit “de Gazet”) depauw 38_1944 Brussel: Uitgeversmij. A. Manteau.N.V.   -223p.

Afmetingen: 18 x 13.25 (ingenaaid – zachte kaft)
Druk: N.V. Drukk. Erasmus, Gent 1 L.
Toelatingsnummer 10213.
1944 Het oude kruisbeeld. (novelle) Brussel: In eigen beheer.   -22p.

Op papier met watermerk!
Afmetingen: 21.30 x 15 (geniet – zachte kaft)
Colofon: Van deze novelle “Het Oude kruisbeeld” door Val. Depauw, in December 1944 gedrukt op de persen van NV „De Gids” te Brussel, werden slechts 50 exemplaren getrokken alle op “Original Violet Mill” Deze exemplaren zijn genummerd van 1 tot 50 en daar den auteur gehandteekend.
1946 Peer Gynt. (novelle)

Illustraties: Herman van der Eecken.
Slechts 100 exemplaren, allen buiten handel.
1976: Opgenomen in de bundel ‘Zes van vroeger.’ Uitgeverij B. Gottmer, Nijmegen/Uitgeverij Orion, Brugge.(pp 85-110)
Brussel: Uitgeverij De Belhamel

Afmetingen: 20 x 15.50 (gelijmd)
Colofon: Van deze novelle “Peer Gynt”, door Valère Depauw, geïllustreerd door Herman van der Eecken werden door Uitgeverij “Belhamel”, Brussel 100 exemplaren gedrukt, waarvan 25 genummerd van I tot en met XXV op zwaar “Düren” en 75, genummerd van 1 tot en met 75 op gewoon “Düren”, alle exemplaren buiten handel.
1946 Het lied van de oude getouwen. (roman)

De geschiedenis van Mathias Wieringer. Deel I van de trilogie: Het geslacht Wieringer.
Illustraties (met negen penteekeningen) en  omslagontwerp: E. Hermans.
 1962: De drie delen van deze trilogie werden gebundeld door D.A.P. Reinaert Uitgaven onder de titel: ‘Het geslacht Wieringer. Het epos van de Vlaamse wevers. Romantrilogie’.
Depauw 33 Brussel: Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V. -309p.

Afmetingen: 21.25 x 13.25 (ingenaaid – zachte kaft met geïllustreerde omslag)
Colofon: Dit werk werd in het najaar van 1946 gedrukt op de persen van Drukkerij Henri Poot & Cie te Turnhout, in opdracht van de Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V. te Brussel.
1946 Tragische liefde. (liefdesroman)

Onder de schuilnaam PETER PANN.
Foto voorpagina: Maria Montez (Universal Film)
Brussel: Uitgeversmij. A. Manteau. N.V.    -160p.

Reeks: Verscheen als nummer 1 in de “Mimosa-Reeks”
Afmetingen: 18.50 x 12.50 (ingenaaid)
1946 Teresa. (liefdesroman)

Onder de schuilnaam PETER PANN.
Foto voorpagina: Shirley Johns (Metro Goldwyn Mayer)
Brussel: Uitgeversmij. A. Manteau. N.V.   -168p.

Reeks: Verscheen als nummer 2 in de “Mimosa-Reeks”.
Afmetingen: 18.50 x 12.50 (ingenaaid – papieren kaft)
Drukkerij A. Hessens, Komediantenstraat 12, Brussel
1946 Recht op geluk. (liefdesroman)

Onder de schuilnaam PETER PANN.
Foto voorpagina: David Bruce (Universal Film)
Promotekst achterflap:
Ditmaal voert Peter Pann ons binnen in de wereld van de uitgevers en schrijvers en vertelt op de hem eigen boeiende wijze hoe de lieftallige secretaresse op een uitgeverij op jeugdige onschuld het hart veroverd van een bekend auteur.”
 depauw 41_Pann Brussel: Uitgeversmij. A. Manteau .N.V.   -158p.

Reeks: Verscheen als nummer 3 in de “Mimosa-Reeks”.
Afmetingen: 18.50 x 12.50 (ingenaaid  – papieren kaft)
Druk: A. Hessens, Komediantenstraat 12, Brussel.
1946 Om Annemarie. (liefdesroman)

Onder de schuilnaam PETER PANN.
Brussel: Uitgeversmij. A. Manteau. N.V.   -160p.

Reeks: Verscheen als nummer 4 in de “Mimosa-Reeks”.
Afmetingen: 18.50 x 12 (ingenaaid – ^papieren kaft)
Drukkerij A. Hessens, Komediantenstraat 12, Brussel.
1946 Haar eerste liefde. (liefdesroman)

Onder de schuilnaam PETER PANN.
Foto voorpagina: Deanne Durbin (Universal Pictures)
Brussel: Uitgeversmij. A. Manteau. N.V. [s.n. s.l.] -158p.

Reeks: Verscheen als nummer 5 in de “Mimosa-Reeks”.
Afmetingen: 18.50 x 12 (ingenaaid – papieren kaft)
Drukkerij A. Hessens, Komediantenstraat 12, Brussel.
1946 Slechts eens in het leven. (liefdesroman)

Onder de schuilnaam PETER PANN.
Foto voorplat: Suzanne Foster en Franchot Tone (Univeral Film)
Brussel: Verantwoordelijke uitgever E. Wouters, Huart Hamoirlaan 9. -32p. + Nota

Reeks: Weekeind-roman nr 77 (27-11-1946)
Afmetingen: 18.50 x 13.50 (geniet – papieren kaft)
Druk: A. Hessens, Komediantenstraat 12, Brussel.
1947 Het geluksnummer. (liefdesroman)

Onder de schuilnaam PETER PANN.
Foto voorpagina: Jane Alluson (Metro Goldwyn Mayer)
 depauw 40_Pann Brussel: Uitgeversmij. A. Manteau. N.V. [s.n. s.l.] -168p.

Reeks: Verscheen als nummer 6 in de “Mimosa-Reeks”.
Afmetingen: 18.50 x 12 (ingenaaid – papieren kaft)
Druk: A. Hessens, Komediantenstraat 12, Brussel.
1947 Niet versagen, Mathias. De geschiedenis van Mathias Wieringer. (roman)

Deel II van de trilogie: Het geslacht Wieringer.
Geïllustreerd met negen penteekeningen en omslagontwerp door E. Hermans.
 1962: De drie delen van deze trilogie gebundeld door D.A.P. Reinaert Uitgaven onder de titel: ‘Het geslacht Wieringer. Het epos van de Vlaamse wevers. Romantrilogie’.
Brussel: Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V. -286p.

Afmetingen: 21.25 x 13.25 (ingenaaid – zachte kaft met geïllustreerde omslag)
Colofon: Dit werk werd in November van 1947 gedrukt op de persen van Drukkerij Henri Poot & Cie te Turnhout, in opdracht van de Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V.,  te Brussel.
1948 Vindevogel. Terechtstelling en ‘proces’ (documentair verslag)

Onder de schuilnaam BERNHARD VAN GOOR.
Met foto van Vindevogel en handschrift op pagina tegenover titelblad.
Alternatieve titel op titelblad: De terechtstelling en het proces van Leo Vindevogel.
depauw-26 Antwerpen: N.V. Uitgaven “Luctor” -191p.

Verantw. Uitgever Alfred Vindevogel – Oswald Ponnetstraat, 82 Ronse.
Afmetingen: 19.75 x 15 (ingenaaid – zachte kaft met stofomslag)
Er bestaat ook een gebonden uitgave met harde kaft.
1948 Niet jammeren broers. (bundeling van verhalen uit het weekblad „Rommelpot”)

Onder de schuilnaam PIET CANEEL.
1988: Heruitgegeven bij De Roerdomp onder de titel „Wij, incivieken”.
Antwerpen: N.V. Ontspanningslectuur (Jan Van Lierstraat 7) . -168p.

Verantwoordelijk voor opstel en uitgave: R. Pairon, Jan van Lierstraat, 7,  Antwerpen.
Afmetingen: 20.25 x 13.75 (ingenaaid – zachte kaft)
1949 Die van ’t gangske. (roman)

Bandontwerp en typografie: Roel Knobbe;
Pentekeningen : F. Wijnand.
1961: Heruitgegeven door Reinaert Uitgaven – Brussel (zie 1961)
1971: Opgenomen in “Derde omnibus van de gulle Vlaamse lach”.
Amersfoort – Antwerpen: Jan van Tuyl. -227p.

Reeks: Triomfreeks.
Afmetingen: 20.25 x 14 (gebonden met kaft in similileder)
1949 De zege van het verzaken. De geschiedenis van Mathias Wieringer.  (roman)

Deel III van de trilogie: Het geslacht Wieringer.
Illustraties met 9 penteekeningen en omslagontwerp: E. Hermans.
Romanprijs van de provincie Antwerpen 1950
1962: De drie delen van deze trilogie gebundeld door D.A.P. Reinaert Uitgaven onder de titel: ‘Het geslacht Wieringer. Het epos van de Vlaamse wevers. Romantrilogie’.
Brussel: Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V.  -288p.

Afmetingen: 21.25 x 13.25 (ingenaaid – zachte kaft met stofomslag)
Colofon: Dit werk werd in Maart 1949 gedrukt op de persen van Drukkerij “Mercurius” p.v.b.a. te Antwerpen, in opdracht van de Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V., te Brussel.
1950 Toch lammeren broers. (verhalen)

Onder de schuilnaam PIET CANEEL.
Illustraties: Kris van den Langenberg (pseudoniem van Remy de Pillecijn)
Antwerpen: N.V. Uitgaven “Luctor” (B. Ceuppens, Antoon Van Dyckstraat, 72)   -146p.

Afmetingen; 20.25 x 15 (ingenaaid met stofomslag)
Colofon: ‘Toch lammeren broers ” geïllustreerd door Kris van den Langenberg werd gezet in de Holl. Mediaevalletter en in Maart 1950 gedrukt bij Drukkerij “De Berk” Antwerpen voor rekening van de “Uitgaven Luctor” te Antwerpen.
Tweehonderd exemplaren werden getrokken op luxe papier “Special” en genummerd van 1 tot 200.
1950 Hoe de zwarten in de hemel kwamen: gedichten.

Samen met Filip den Duvel [ps. Filip de Pillecyn]
Onder de schuilnaam JAN EYCK.
Illustraties: Kris van den Langenberg (pseudoniem van Remy de Pillecijn)
Depauw 19 Antwerpen: N.V. Uitgaven “Luctor”. -56p.

Afmetingen: 27.25 x 21.50 (ingenaaid)
Colofon: ‘Hoe de Zwarten in den Hemel kwamen’ werd met de hand gezet in de libra-letter en in februari 1950 gedrukt bij de drukkerij “de berk” te Antwerpen. Deze uitgave op engels cartridge papier bedraagt in totaal 400 exemplaren. Hiervan zijn er 50 door de illustrator met de hand gekleurd, zijnde 26 exemplaren, getekend a tot z  en 24 exemplaren genummerd I tot XXIV.  350 exemplaren zijn genummerd 1 tot 350.
1950 Het boek der schande

Onder pseudoniem CLAUS SCHERMSAKSE
Met tekeningen van: Michiel Bazuyn.(= pseudoniem van Gard van Mechelen)
[een boek over de gruwelen, die tijdens de bevrijdingsperiode werden gepleegd]

1967: Editie uitgegeven door Walter Soethoudt – Antwerpen & Het Brabants-Vlaams Boekbedrijf – R’Daal. -190p.
Afmetingen: 21 x 14 (gebonden- harde kaft met stofomslag). Tekeningen van: Michiel Bazuyn.

“De Ghesellen van den Swighenden Eede”. Ergens in Vlaanderen. -128p.

Afmetingen: 27.50 x 22 (ingenaaid – zachte papieren kaft)

Colofon: In Augustus 1950 werd dit “Boek der Schande” gedrukt. Voor de luxe editie werd Vergé-papier gebruikt. Deze exemplaren werden gemerktekend met de letter L. Enkele exemplaren, die speciaal gebonden werden, en een originele tekening bevatten, werden gemerktekend met de letters L.O. De gewone editie werd gedrukt op houtvrij papier. Geen enkel exemplaar werd in de handel gebracht.

1951 Hebben alle vogels hun nest… (roman)

Illustraties: Frans Mertens.
1972: Opgenomen in de bundeling ‘Valère Depauw Omnibus’ D.A.P. Reinaert Uitgaven, Brussel. 
Depauw 36 Sint-Job-in-’t-Goor: Boekengilde Bredero vzw. -212p.

Afmetingen: 20.50 x 13.25 (gebonden – harde bruinlinnen kaft – rode letterdruk – met stofomslag)
Colofon: Hebben alle vogels hun nest van Valère Depauw werd in December 1951 gedrukt op de persen van drukkerij “Sanderus” te Oudenaarde in opdracht van Boekengilde Bredero vzw die haar zetel heeft in de oude kapelhoeve te Sint-Job-in-’t-Goor bij Antwerpen. Benevens de gewone uitgave werden 26 exemplaren getrokken op gevergeerd Cleopatra-papier, gemerkt van A tot Z en door de auteur getekend.
1952 De dood met de kogel. (roman)

Voor de stofomslag werd een tekening van Goya benuttigd.
1979: Herwerkte editie bij Uitgeverij Davidsfonds, met verklarende inleiding door Valère Depauw.
1992: 6de editie bij Uitgeverij Davidsfonds.
Nota: Een versie onder de titel ‘Dood met de kogel’ verscheen als feuilleton in het het satirische anti-repressie weekblad Rommelpot (december 1945-december 1949), onder de schuilnaam JAN EYCK.
Depauw 32 Sint-Job-in-’t-Goor: Boekengilde Bredero vzwd. -270p.

Afmetingen: 20.50 x 13.50 (gebonden – harde roodlinnen kaft met stofomslag)
1953 Alleen moeder. (heimatroman)

Ontwerp stofomslag: Karel Thole
Amersfoort – Antwerpen: Jan van Tuyl. -236p.

Reeks: Triomfreeks.
Afmetingen: 20.25 x 14.25 (gebonden – harde kaft met stofomslag)
1955 Nevels over ’t moerven. (roman)

Omslagontwerp: Dries van den Broeck
depauw 31_1955_01 Leuven: Uitgeverij Davidsfonds. -211p.

Reeks: Gulden reeks van het Davidsfonds ; nr 428   1955-1
Afmetingen: 19.80 x 13 (gebonden met stofomslag & ingenaaid – zachte kaft)
Druk van de Fabrieken Brepols, N.V. Turnhout.
1956 Gisteren is het mei geweest. (roman)

Tekenwerk door Grafische dienst – Davidsfonds.1974: Uitgave bij D.A.P. Reinaert Uitgaven te Brussel. Afmetingen: 17.50 x 12.50 (ingenaaid – harde geïllustreerde kartonnen kaft) – Omslagontwerp: M Meewis.
depauw-25 Leuven: Uitgeverij Davidsfonds. -235p.

Reeks: Gulden Reeks van het Davidsfonds. nr 443 – 1956-6
Afmetingen: 19 x 12.50 (gebonden – harde groenlinnen kaft met stofomslag)
Druk van de Fabrieken Brepols, N.V. Turnhout.
1958 Hebt gij ook schulden ? (roman) Hasselt: Uitgeverij Heideland P.V.B.A. -160p.

Afmetingen: 19.75 x 13.50 (gebonden – harde kaft met stofomslag & ingenaaid – zachte kaft met flappen)
Drukkerij en binderij Scheerders van Kerchove N.V. St. Niklaas.
1959 Het brandoffer dat wij dragen. (historische roman) Leuven: Uitgeverij Davidsfonds.   -175p.

Gulden Reeks van het Davidsfonds nr 473 – 1959 – 6
Afmetingen: 19 x 12.50 (gebonden – harde roodbruine linnen kaft met stofomslag)
1959 Een handvol aarde. (novelle)

Met een voorwoord van P. Dominique Pire O.P. Nobelprijs voor de Vrede 1958.
1963: 2de druk Merksem: Uitgeverij Westland
1969: 3de druk door Etnika vzwd, Brecht. 62p.
Colofon: Gedrukt door L. Ceulemans te Antwerpen, in opdracht van Etnika vzwd te Brecht, met als voorzitter Dr. Jur. L. Philipsen. Lay-out en technische verzorging zijn F. Vanderwildt. Het voorwoord van pater Pire is hier in het Frans weergegeven. Afmetingen: 16 x 10.50 garenloos gebrocheerd – zachte kaft
Depauw 8a 3de druk 3de druk
1976: Opgenomen in de bundel ‘Zes van vroeger.’ Uitgeverij B. Gottmer, Nijmegen/Uitgeverij Orion, Brugge.(pp 131-174)
Merksem: Uitgeverij Westland. / Utrecht: De Fontein -90p.

Afmetingen: 18.50 x 12.25 (gebonden – harde geel linnen kaft -geïllustreerde stofomslag)
Colofon: Een handvol aarde van Valère Depauw werd op 1 december 1959 in opdracht van de Uitgeverij “Westland” te Merksem, gedrukt op de persen van N.V. Scheerders van Kerchove te St.-Niklaas-Waas.
1961 Die van ’t Gangske. (roman)

Heruitgave van 1949.
Brussel: Reinaert-Uitgaven. -208p.

Reinaert-reeks nr 117
Afmetingen: 18 x 11 (gebonden – harde kaft met stofomslag)
Drukkerij Lux s.m.,  Antwerpen
 
1962 Het geslacht Wieringer. Het epos van de Vlaamse wevers. (romantrilogie)

Deze Reinaertuitgave werd door de auteur volledig herzien.
Tekening op de kaft: A. Van Avermaet
Bevat: Het lied der oude getrouwen (pp 5-176); Niet versagen Mathias; (pp 177-335); De zege van het verzaken (pp 337-479).

Brussel: Reinaert Uitgaven.   -480p.

Afmetingen: 18.70 x 12.50 (gebonden – harde kaft met stofomslag)
Gedrukt op de persen van N.V. Drukkerij “Het Volk”, Forelstraat 22, Gent

1962 Kapelhoeve, laatste haven. (verhalen)

1972: Opgenomen in de bundeling ‘Valère Depauw Omnibus’ D.A.P. Reinaert Uitgaven, Brussel. 

Depauw 37 Leuven: Uitgeverij Davidsfonds. -217p.

Gulden Reeks van het Davidsfonds. nr 500   1962-3
Afmetingen: 19 x 12.25 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
1962 Breiz atao. (roman)

Nota: De titel is Bretoens en betekent ‘Eeuwig Bretagne’

Merksem: Uitgeverij Westland. -231p.

Afmetingen: 21 x 13.50 (gebonden – harde rood linnen kaft met stofomslag)
1963 Triptiek van heimwee en berusting. (novellen bundeling)

Bundeling van: Offergang (pp 7-42); Kerstvisioen in het stalag (pp 43-76); Een man keert terug (pp 77-108).
Hasselt: Uitgeverij Heideland. -108p.

Reeks: Vlaamse Pockets vol 107.
Afmetingen: 18 x 11 (pocket)
1964 Opdracht in Guernica. (roman)

1988: Definitieve editie bij Uitgeverij De Roerdomp te Brecht/Antwerpen.-119p.
Omslagfoto: Bart Embrechts.
Afmetingen: 21 x 13.5 – garenloos gebrocheerd – zachte kaft

Merksem: Uitgeverij Westland. -168p.

Afmetingen: 20.75 x 13.50 (gebonden – harde kaft met stofomslag)
1966 Niets. (roman) Hasselt: Uitgeverij Heideland. -243p.

Afmetingen: 21.25 x 12.50 (gebonden – bordeauxrode harde linnen kaft – geïllustreerde stofomslag)
1968 Het geheim van de dubbele muur. (roman)

Omslag: Hugo Vermant
Brussel: D.A.P. Reinaert Uitgaven . -238p.

Afmetingen: 21 x 13.25 (gebonden – harde kaft met stofomslag)
Druk: Het Volk Gent
1971 De zevende bron van de zeven. (roman)

Omslagontwerp: Dirk Verstraete.
1981: Opgenomen in ‘Valère Depauw Omnibus’ uitgave Davidsfonds
depauw-29 Brussel: D.A.P. Reinaert Uitgaven. -206p.

Afmetingen: 21 x 13.25  (gebonden -harde bruin kartonnen kaft met stofomslag)
Gedrukt op de persen van “Vooruitgang” – Kortrijk.
1972 Valère Depauw Omnibus.

Omslagtekening: Dirk Verstraete
Bevat: Wij artiesten (pp 7-271); Hebben alle vogels hun nest (pp 271-392); Kapelhoeve laatste haven (pp 393-503).
Brussel: D.A.P. Reinaert Uitgaven. -503p.

Afmetingen: 18.70 – 12.50 (gebonden – harde kaft met stofomslag)

1972 Moord op de M.U.T. (roman)

Omslagontwerp: Dirk Verstraete.
1981: Opgenomen in Valère Depauw Omnibus uitgave Davidsfonds
Brussel: D.A.P. Reinaert Uitgaven. -240p.

Afmetingen: 20.75 x 12.75 (gebonden – harde kaft met stofomslag)
1974 Uit alle dalen der herinnering. (memoires)

1981: Opgenomen in Valère Depauw Omnibus uitgave Davidsfonds
Depauw 35 Brugge: Uitgeverij  Orion (Desclée De Brouwer). -219p.

Afmetingen: 20.75 x 13 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
1976 Zes van vroeger. (omnibus)

Omslag: Johan Mahieu
Bundeling van: Offergang (1944 -pp 7-31); Kerstvisioen in het Stalag (1943 – pp 35-57); Een man keert terug (1944 -pp 61-81); Peer Gynt (1946 – pp 85-110); Thunderbolt (pp 113-127); Een handvol aarde (1959 – pp 131-174).
Depauw 24 Nijmegen: Uitgeverij B. Gottmer / Brugge:  Uitgeverij Orion. -174p.

Afmetingen: 21 x 13.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
1976 Op weg naar Montségur. (roman)

Prijs voor Letterkunde van de Vlaamse provincies 1979
Omslag: John Mahieu
Omslagontwerp: Ph. Vandaele.
1978: 2de uitgave ibidem
1987: derde uitgave bij Davidsfonds, Leuven – vol. 668
Nijmegen: Uitgeverij B. Gottmer. / Brugge: Uitgeverij Orion.    -287p.

Afmetingen: 21 x 13 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
1978 Troubadour tussen kruis en vuur. (historische roman) Depauw 21 Nijmegen: Uitgeverij B. Gottmer. / Brugge: Uitgeverij Orion.    -194p.

Afmetingen: 23.25 x 15.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
© N.V. Desclée De Brouwer Brugge.
1979 En toen begon een vreemde droom. (magisch realistische roman) Depauw 22 Nijmegen:Uitgeverij B. Gottmer. / Brugge: Uitgeverij Orion.    -163p.

Afmetingen: 23.25 x 15.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
© N.V. Desclée De Brouwer Brugge.
1979 Het hooglied. (novelle) 1979 Anthologie In de omnibus : „Mijn dorp is de wereld”   pp. 177-254.

Uitgever: Davidsfonds, Leuven.
Romanreeks nr. 618. (1979-1)
Afmetingen: 21 x 13 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft – ook gebonden in vollinnen beige kaft met stofomslag)
1979 De dood met de kogel.  (roman)

Met een verklarende inleiding van Valère Depauw.
1952: Eerste druk van deze herwerkte uitgave.
1992: 6de druk bij Leuven: uitgeverij Davidsfonds.
 Depauw 23 Leuven: Davidsfonds.  -208p.

Reeks: Davidsfonds / Romanreeks. – Leuven; vol. 621 –1979 -4
Afmetingen: 20.60 x 12.60 (gebonden – harde beige linnen kaft met stofomslag)
1981 Bijwijlen lief, bijwijlen leed. (historische roman)

Omslagontwerp van Frank-Ivo Van Damme
Eerste deel van de “Lutgardis Triptiek”
Overige twee titels “Ik ben zo wijd’ (1982) en ‘bevrijd van alle nood’ (1984)
1985: Gebundeld uitgegeven onder de titel “De uiterste hoeksteen”
Nijmegen: Uitgeverij B. Gottmer. /Beveren: Uitgeverij Orion -198p.

Afmetingen: 21 x 13.25 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Gedrukt door de N.V. Erasmus Gent
1981 Valère Depauw Omnibus.

Bevat: De zevende bron van de zeven (1971, pp 7-142); Moord op de M.U.T.(1972, pp 143-332); Uit alle dalen der herinnering (1974, pp 333-541)
 depauw-28 Brussel: D.A.P. Reinaert Uitgaven.   -541p.

Afmetingen: 20.90 x 12.80 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Reeks: Romanreeks nr. 630 – 1981-1
1982 Ik ben zo wijd. (historische roman)

Omslagontwerp van Frank-Ivo Van Damme
Tweede deel van de “Lutgardis Triptiek”
Overige twee titels “Bijwijlen lief, bijwijlen leed(1981) en ‘bevrijd van alle nood’ (1984)
1985: Gebundeld uitgegeven onder de titel “De uiterste hoeksteen”
Nijmegen: Uitgeverij B. Gottmer /Beveren: Uitgeverij Orion.   -184p.

Afmetingen: 21 x 13 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
1984 Bevrijd van alle nood. (historische roman)

Omslagontwerp van Frank-Ivo Van Damme
Derde deel van de “Lutgardis Triptiek”
Overige twee titels “Bijwijlen lief, bijwijlen leed” (1981) en “Ik ben zo wijd” (1982)
1985: Gebundeld uitgegeven onder de titel “De uiterste hoeksteen”.
Depauw 20 Leuven: Uitgeverij Davidsfonds. -192p.

Reeks: Davidsfonds / Romanreeks. – Leuven; vol. 653
Afmetingen: 21 x 13.25 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
1985 De uiterste hoeksteen. (de drie delen van de “Lutgardis Triptiek” gebundeld).

Bevat: Bijwijlen lief, bijwijlen leed (pp 7-136); Ik ben zo wijd (pp 137-268); Bevrijd van alle nood (pp 269-396).
Evocatie van de Vlaamse middeleeuwse mystieke beweging, verpersoonlijkt in de drie vrouwelijke hoofdpersonages: Hadewych, Lutgardis en Sybillie van Gaege.
Prijs Scriptores Christiani 1984, Karel Barbierprijs 1985
Leuven: Uitgeverij Davidsfonds. -396p.

Afmetingen; 23.40 x 15.40 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Reeks: Davidsfonds / Romanreeks. – Leuven; vol. 663
1988 Wij, incivieken. (bundeling van verhalen)

Onder de schuilnaam PIET CANNEEL
Omslag en illustraties: Hermans Denkens (Wannes)
Heruitgave van “Niet jammeren, broers”, gepubliceerd in 1948 eveneens onder de schuilnaam PIET CANNEEL.

Brecht/Antwerpen: Uitgeverij De Roerdomp. -139p.

Afmetingen: 21 x 13.50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
1988 Terwille van Andriy.   (novelle)

Omslag: Beatrijs Lombaerts
Depauw 30 Brecht/Antwerpen: Uitgeverij De Roerdomp.   -103p.

Afmetingen: 21 x 13.40 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
1992 De dood met de kogel.

Zesde druk
Omslagontwerp: Gregie de Maeyer
Omslagillustratie: Lieve Dejonghe
Met een voorwoord van de auteur uit 1978
Leuven: Uitgeverij Davidsfonds.  -208p.

Reeks: Romanreeks vol. 704
Afmetingen: 21 x 12.70 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Gezet in Sabon 10/11
Gedrukt en gebonden bij Scheerders Van Kerchove N.V., Sint Niklaas

 

Overzicht van de werken van Valère Depauw geschreven onder schuilnaam

Schuilnaam Piet Canneel

 • 1949: Niet jammeren broers. (Bundeling van verhalen uit het weekblad „Rommelpot”)
 • 1950: Toch lammeren broers.
 • 1988: Wij, incivieken. (Heruitgave van “Niet jammeren, broers”, onder de schuilnaam Piet Canneel)

Schuilnaam Jan Eyck

 • 1950: Hoe de zwarten in de hemel kwamen: gedichten. (Samen met Filip den Duvel [ps. Filip de Pillecyn])
 • 1950-1952: Den vaederlandt getrouwe. Onder de schuilnaam Jan Eyck. (ed.)

Onder de schuilnaam Peter Pann

 • 1946: Tragische liefde (liefdesroman)
 • 1946: Teresa (liefdesroman)
 • 1946 : Recht op geluk (liefdesroman)
 • 1947: Haar eerste liefde (liefdesroman)
 • 1947: Om Annemarie (liefdesroman)
 • 1947: Het geluksnummer (liefdesroman)

Onder schuilnaam Bernard van Goor

 • 1949: Het proces en de terechtstelling van Leo Vindevogel.

Onder schuilnaam Claus Schermsakse

 • 1950: het boek der schande (over de gebeurtenissen tijdens de eerste dagen van de reepressie)

 

VALERE DEPAUW IN VERTALING

BRETOENS

 • 1971: Un dornad douar. Vertaald uit het Nederlands door Ernest Ar Barzhig. Brest: Al Liamm Fictie. Vertaling van Een handvol aarde. Merksem: Uitgeverij Westland? 1959 Met een voorwoord in het Frans van P. Dominique Pire O.P. Nobelprijs  voor de Vrede 1958.

DUITS

 • 1941: Tavi. Lebensgeschichte eines flämischen Taugenichts. Vertaald uit het Nederlands door Erich Stück – Düsseldorf: Droste Verlag. Fictie, Vert. van Tavi. Antwerpen: Standaard, 1937.
 • 1949 : Die Wieringer Roman einer Familie. Vertaald uit het Nederlands door Georg Hermanowski. – Bonn: Karl Glöckner Verlag, Fictie Vertaling van Het geslacht Wieringer.
 • 1950: Die Himmelblaue Gasse : ein heiterer Roman.  Vertaald uit het Nederlands door Georg Hermanowski. Bonn: Karl Glöckner Verlag, Fictie, Vert. van Die van ’t gangske. Antwerpen: Jan Van Tuyl, 1949.
 • 1952: Die Tuchweber von Flandern. Roman einer Familie. Vertaald uit het Nederlands door Georg Hermanowski – Aschenburg: Patloch Verlag. Fictie – Vertaling van de trilogie Het lied der oude getrouwen; Niet versagen Mathias; De zege van het verzaken als Buch 1 Pieter Jan Wieringer Der Afstieg – Buch 2: Matthias Wieringer – Buch 3 Am Ziel.
 • 1953: … und Friede auf Erden, Vertaald uit het Nederlands door Georg Hermanowski Recklinghausen Paulus Verlag 39p Gebundene Ausgabe Vertaling van ‘Kerstvisioen in het Stalag’ Brussel: Uitgeversmaatschappij A. Manteau, n.v. – 1943
 • 1958: Nebel über dem Moor Vertaald uit het Nederlands door  Georg Hermanowski – München: Manz Verlag  208p  Vertaling van Nevels over ‘t Moerven. Uitgeverij Davidsfonds, Leuven, 1951
 • 1960: Alle Vögel haben ihr Nest : Roman.   Vertaald uit het Nederlands door Georg Hermanowski.  Friedberg bei Augsburg: Pallotti-Verlag, Vertaling van Hebben alle vogels hun nest…  Sint-Job-in-’t-Goor: Boekengilde Bredero vzw. 1951
 • 1963: Einer Mutter Haus, München: Manz Verlag 206p. Vertaling van Alleen moeder Antwerpen: Jan Van Tuyl 1953
 • 1969: Wahlkampf in Bonnrode : freie Bearbeitung einer Episode aus dem Roman “Die van ’t gangske”.  Vertaald uit het Nederlands door Georg Hermanowski. Hamburg: Matari Verlag. Reeks: Etalon Reihe Fictie, Vertaling van Die van ’t gangske. Antwerpen: Van Tuyl, 1949.
 • 1967 Auftrag in Guernika. Vertaald uit het Nederlands door Georg Hermanowski. Hamburg: Matari Verlag. Vertaling van Opdracht in Guernica Merksem: Uitgeverij Westland 1964

FRANS

 • 1939: Tavi .Vertaald uit het Nederlands door Willie Verspeyen. Bruxelles: Les éditions de Belgique, 1939. Fictie, Vertaling van Tavi. Antwerpen: Standaard, 1937.

TSJECHISCH

 • 1941: Tavi : Flámský lišák Vertaald uit het Nederlands door Lida Faltovà. Praha: Uitgeverij Sfinx. Fictie, Vertaling van Tavi. Antwerpen: Standaard, 1937.

WELSH

 • 1969: Llydaw am Blyth. Vertaald uit het Nederlands door John Edwards. Uitgeverij Gwasg y Brython: Lerpwl. Vertaling van Breiz Atao Merksem: Uitgeverij Westland 1962
 • 1976: Tri milwr a dyrnaid o bridd. Vertaald uit het Nederlands door Mair Williams, Eirian Gruffydd, Mali Roberts. Llandysul: Gwasg Gomer, 1976. Fictie, gebonden. Vertaling van Triptiek van heimwee en berusting. Hasselt: Heideland, 1963.
 • 1978: Brad yn y bryniau. Vertaald uit het Nederlands door Dilys Price. Abertawe: Christopher Davies, 1978. Fictie, gebonden. Vertaling van Opdracht in Guernica. Merksem: Westland, 1964.