home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

De Crée, Marleen

Maakt deel uit van:

Marleen de Crée

Bree, 26 juli 1941 – 22 oktober 2021

Dubbeltalent: dichteres en plastisch kunstenaar

“De fascinatie voor het leven, de taal en het lied is de motor die me drijft. Mijn oeuvre bestaat
hoofdzakelijk uit rondelen en sonnetten. Het is in het sonnet dat ik mijn grootste vrijheid geniet,
dat ik mijn vleugels het best kan spreiden. Aan de vorm gebonden, voel ik me vrij. Daarin ontvouwt zich de muzikaliteit van mijn taal.”
Foto: Bij de presentatie van haar bundel ‘Druppelpunt’ in galerie De Zwarte Panter te Antwerpen op 10 oktober 2015

BIOGRAFIE

26 juli 1941: Geboren te Bree als Marleen Roex.

Studeert kunstgeschiedenis aan de K.U. Leuven.

1969: Debuteert met Ofelia speelt met de maan.

Haar poëtisch oeuvre telt meer dan 20 dichtbundels waarvan verschillende bekroond werden met o a  de Maurice Gilliamsprijs, de August Beernaertprijs van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde en de prijs van de Vlaamse Poëziedagen.

Een groot aantal tijdschriften apprecieerden haar gedichten en in talrijke verzamelbundels in Vlaanderen en in Nederland vinden we haar werk terug.

Poëzie in tijdschriften:
Ons Leven, Periscoop, Spiegel, Vlaanderen, Poëziekrant, Nieuw VlaamsTijdschrift, Yang, Deus ex Machina, Acta Antwerpiensa, De Vlaamse Gids, Appel, Dietsche Warande en Belfort. Handen, Kreatief, Revolver, Bries, Gierik, Letters, Archipel, Muziek en Woord(BRT3), Kunst en Cultuur, Restant.

Er werden eveneens gedichten vertaald in het Frans en het Roemeens. Zij neemt regelmatig deel aan poëziemanifestaties.

Daarnaast is Marleen de Crée een veelzijdig plastisch kunstenaar (oost-indische inkt, akwarel, pastel, acryl, gouache, mixed media, assemblage). Ze heeft een groot aantal individuele en groepstentoonstellingen gehad in België en in Nederland tussen 1964 en nu. Zij illustreerde eveneens verscheidene van haar dichtbundels.

als het winter werd, zwart
en wit, vergat hij zijn
illusoire geliefde en dacht aan
haar dorp met de vlakte
in de ziel.
haar velden met eendere
ruggen als andere
velden, met sneeuw in het hart
en water in de sloten.
hij vergat geen centimeter
van het land te meten.
regen die in zijn ogen
plakte.

 

Mini-interview met Marleen de Crée

Uit: Mini Interview: De Contrabas-de Kleine Zaal op 29/10/2006.

Met welk gedicht van uzelf zou U zich aan de lezer willen voorstellen?

Het liefst zou ik me willen voorstellen met een sonnet. Deze dichtvorm beantwoordt aan de twee belangrijkste technische eisen die ik mezelf stel bij het schrijven, namelijk muzikaliteit en vormdiscipline. Mijn oordeel is als je het in het bestek van 14 lijnen niet gezegd krijgt moet je gaan nadenken en knippen. Ook vind ik het een aangenaam idee dat het sonnet als dichtvorm van alle tijden is en me absoluut niet het gevoel geeft een dichtvorm te zijn met een te strak keurslijf maar eerder het bevrijdende van een lied.Mijn presentatie-sonnet komt uit ‘Brieven aan Plinius’(1984) en is gericht aan mijn eerste uitgever (van uitgeverij Colibrant) en goede vriend J.L. de Belder die destijds afscheid nam van zijn leven.

I

ik zeg je, Plinius, het is september.
de dichters keren in ’t getij.
en vruchten rijpen aan de warme muren,
vergeet dat niet: het zijn de laatste uren

van de zomer. warmte, niets kan nog gebeuren.
het zijn de stille dagen van het jaar,
want alles wordt geduldiger gedragen
in veelvoud van de laatste dracht.

september weet wat dierbaarheid betekent
en liefde tekent schaduwen van was.
ik zeg: voorzichtigheid werd ooit berekend

aan de contouren van een waterglas.
de druiven, Plinius, de laatste schragen
van wat een dichterzomer was.

2. Waarom poëzie?

Omdat poëzie de klank en het woord is van het lichaam. Poëzie gaat, als ze goed is, tot de essentie. Ze is de bloedstroom door de aders van het woord, ze brengt de zuurstof naar het hart van de mededeelbaarheid.

Van hoeveel beschavingen is de geschiedenis niet overgeleverd in rituele- en andere gezangen. Het is het overdenken waard. Poëzie is tegelijkertijd mysterie en verheldering. Er gaan bij het lezen of het zeggen ervan cognitieve poorten open die men zonder de incantatie van het gedicht eventueel zou voorbijgaan.

Poëzie maakt de mens menselijker.

3. Welke dichters behoren tot uw inspiratiebronnen?……..

Alle dichters die mij intrigeren, verbijsteren, verrukken enz. zullen ergens wel een residu in me hebben achtergelaten. Als dichter zitten we wereldwijd in een fantastisch gezelschap.
Als ik zeg: Rilke, Villon, Lorca, Célan, Lucebert, Claus en Pernath, voel ik me ogenblikkelijk schuldig ten opzichte van al de anderen die ik niet vernoem om de opsomming niet te saai te maken. Of ze werkelijk inspiratiebronnen zijn kan ik niet zeggen. Inhoudelijk zeker niet. Zeker zal ik besmet zijn met hun muzikaliteit, maar dat ben ik ook van de gezongen oude verzen die je kan horen bij onder andere de ensembles ‘Le Poème Harmonique’ en ‘L’Arpeggiata’, of bij de soms prachtige wereldmuziek. Als het goed is, is een dichter verondersteld begiftigd te zijn met supergevoelige receptoren. Zo, laat maar komen.

2021: Over Toen gisteren nog vandaag was publiceerde Meandermagazine een mooi en informatief interview, dat we u niet willen onthouden.De dichteres beantwoordt er vragen over deze bundel en praat vrijuit over haar dichterschap. U hoeft slechts te klikken op volgende link : Poëzie stelt zo haar eisen

 22 oktober 2021: Neemt samen met haar echtgenoot Jean De Crée afscheid van het leven.

 • De standaard schrijft op 3 november: Samen leven en samen sterven: het echtpaar Jean en Marleen de Crée kon ervoor kiezen. Omdat ze allebei aan een terminale kanker leden, kregen ze euthanasie op hetzelfde moment, bij hen thuis, in hun vertrouwde omgeving.
 • Op de kennisgeving leest men een vers van Marie de France uit de 12de eeuw: Belle amie, ainsi est de nous: ni vous sans moi, ni moi sans vous

BEKRONINGEN

 • 1970 : Provinciale Prijs van Antwerpen voor de poëzie: Ofelia speelt met de maan.
 • 1972 : Eervolle vermelding op de Blanka Gijselenprijs met Florentijnse Madrigalen.
 • 1974 : Eervolle vermelding op de poëzieprijs te Deurle voor Magic City.
 • 1974 : Eervolle vermelding op de Blanka Gijselenprijs voor :Van uit de echo’s.
 • 1976 : Prijs van de Vlaamse poëziedagen van Deurle voor :In Between.
 • 1980 : J.L. de Belderprijs :Voorzichtig nagelaten.
 • 1980 : Blanka Gijselenprijs voor: Voorzichtig nagelaten.
 • 1982 : Prijs van de Vlaamse Club Brussel.
 • 1982 : J.L. de Belderprijs voor : Brieven aan Plinius.
 • 1983 : Derde Meerdaelprijs voor Poëzie.
 • 1984 : August Beernaertprijs van de Nederlandse Academie voor Taal en Letterkunde te Gent voor de bundel Brieven aan Plinius (I en II).
 • 1991 : Maurice Gilliamsprijs van de Nederlandse Academie voor Taal en Letterkunde te Gent voor de bundel Over de Brug der Aarzelingen.
 • 2011 : Nominatie ‘Herman de Coninckprijs 2011’ met de dichtbundel “het is niet de LAVA”.

GERAADPLEEGDE BRONNEN

 • de Kleine Zaal: Mini-interview met Marleen de Crée
 • Nederlandse Poëzie Encyclopedie – Marleen de Crée

SMAAKMAKER

Het lied van Mogogo
 
à blanc: zoals het vuur aan ijzer vreet,
vloeibaar wordt, op hamers wacht,
de vlammen wreekt, spettert, sputtert,
tegenspreekt, in golven hitte zweet.
 
à blanc is wit en heet en zonder
medelijden. kaal en drooggestookt.
een bedding zonder water in de zomer.
blind van zon. een wapen in het zand.
à blanc is het warme vel als ik
 
je aan zie komen. scherp en diep
ingesneden als je bij me bent, met
zoveel licht begoten dat het breekt.
al dat wit over wit op een middaguur.
ik voel me opgenomen, afgemat, ingebrand.

 uit: Vita Vita, 2004

 

BIBLIOGRAFIE

De bibliografische gegevens werden onder meer nagekeken bij

 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience – Antwerpen
 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles.
 • Universiteitsbibliotheek – Katholieke Universiteit Leuven
 • POËZIECENTRUM vzw – Gent
  • Naast de Poëzieshop biedt het Poëziecentrum voor liefhebbers van antiquarische kleinoden ook een uitgebreid aanbod modern antiquariaat aan. Recentelijk werd het aanbod uitgebreid tot meer dan 3500 titels èn werden alle prijzen geherwaardeerd. Je vindt een overzicht van al de antiquarische titels op Antiqbook.

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klikt u op de foto.

Chronologisch overzicht

a.      Scheppend werk

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1969 Ofelia speelt met de maan. (poëzie)

Onder de naam Marleen DE CRÉE-ROEX
De omslagtekening is van de schrijfster

 

De Crée M 5 Deurle: Colibrant-Uitgaven. -40p.

Afmetingen:14.60 x 11 (ingenaaid – kartonnen kaft met flappen)
Colofon: ‘Ofelia speelt met de maan’ , de eerste bundel van Marleen De Crée-Roex, werd door de zorgen van Colibrant-Uitgaven (Deurle), in de herfst van het jaar 1969, gedrukt op de persen van Drukkerij Erasmus/Ledeberg, uit de Italian Old Style, Corps 11 en op houtvrij editiepapier.
Haar bundel verscheen in een beperkte genummerde oplage waarvan dit exemplaar het nummer draagt: 197
1973 Florentijnse Madrigalen. (poëzie)

Onder de naam Marleen DE CRÉE-ROEX
Lay-out en tekeningen zijn van de auteur.
De omslag werd verzorgd door Hugo De Belder.
Deurle: Colibrant-Uitgaven. -41p.

Afmetingen:17.30 x 17.30 (ingenaaid – zachte kaft)
Colofon: ‘Florentijnse Madrigalen’ van Marleen De Cree-Roex werd in opdracht van Colibrant-Uitgaven/Deurle in de herfst van het jaar 1973 gedrukt op de persen van Drukkerij Erasmus/Ledeberg, gezet uit de Bembo letter en gedrukt op houtvrij editiepapier.
1976 Bloem aan het bloed. (poëzie)

Onder de naam Marleen DE CRÉE-ROEX
De Crée M 3 Deurle: Colibrant-Uitgaven. -52p.

Afmetingen: 17.40 x 11.40 (ingenaaid)
1978 In Between. (poëzie – bibliofiele uitgave)

Onder de naam Marleen DE CRÉE-ROEX
D
e illustraties zijn van de auteur.
Cliché’s Photogravure De Schutter N.V. Antwerpen.
Deze bundel verwierf de Prijs van de Vlaamse Poëziedagen te Deurle in 1976.
Deurle: Colibrant-Uitgaven. -74p.

Afmetingen: 24.90 x 19.40 (ingenaaid – kaft met flappen)
Colofon: ‘In Between’ van Marleen De Cree-Roex, werd in opdracht van Colibrant, Deurle uitgegeven in beperkte bibliofiele oplage in het voorjaar van 1978.
1979 Wij, de zachte scherven. (poëzie – bibliofiele uitgave)

Onder de naam Marleen DE CRÉE-ROEX
M
et ingekleurde etsen van Roger Van Akeleijen.
Aalst: Hooft

Reeks: Hooft bibliofiele serie vol 17.
Oplage van 50 genummerde en gesigneerde ex. Omvang: 10 bl. : ill. ; 67 cm. In map.
1981 Hemisferen. (poëzie)

Onder de naam Marleen DE CRÉE-ROEX
Bevat de cycli: Liefste, als teder beminnen; Als winter, liefste, als wind; Voorzichtig nagelaten.
De Crée M 2 Beveren: Orion-Colibrant. -55p.

Afmetingen:20.80 x 13.40 (ingenaaid – zachte kaft)
1984 Brieven aan Plinius (I). (poëzie)

Grafische vormgeving: Rikkes Voss.
De Crée M 14 Antwerpen: A. Manteau. –[39] p.

Afmetingen:21 x 13.40 (gebrocheerd)
Colofon: ‘Brieven aan Plinius’ van Marleen De Crée werd in opdracht van uitgeverij A. Manteau nv te Antwerpen gezet in Garamond 11/13 en gedrukt bij Geuze te Dordrecht, boekbinderij De Bruyn en Gouffeau te Schoten zorgde voor de afwerking.
1984 Brieven aan Plinius (II). (poëzie) Kalmthout: Eigen beheer. Losbladig.
1987 Passage. (poëzie)

Opgedragen aan J.
De Crée M 6 Schoten: Hadewijch. -20p.

 
Afmetingen: 20.90 x 13 (gelijmd ?)
Colofon: ‘Passage’, gedichtenbundel van Marleen De Crée, werd met imprint (h), in opdracht van Uitgeverij Hadewijch nv, Schoten, gezet in Bembo romein met een omslagtypografie van Herbert Binneweg, gedrukt op 95 grs romandruk door Bosch & Keuning, Baarn.
1987 Het graf van Agamemnoon. (poëzie – bibliofiele uitgave)

Illustraties: Wim Van Remortel.
Impuls
1990 Over de brug der aarzelingen. Poëzie 1969-1989. (poëzie – verzamelbundel )

Omslagontwerp: G. Dooreman
De Crée M 15 Gent: Poëziecentrum vzw. -310p.

Afmetingen: 17.70 x 12 (paperback)
Colofon: ‘Over de brug der aarzelingen’ van Marleen De Crée, werd gedrukt in opdracht van het Poëziecentrum te Gent op de persen van Drukkerij Groenevelt BV te Landgraaf, in de maand oktober 1990.
1992 Brut Impérial. (poëzie)

Omslagontwerp is van Sonja Van Hoecke
De Crée M 13 Gent: Poëziecentrum vzw. -39p.

Afmetingen:21 x 13.30 (ingenaaid – kartonnen kaft met flappen)
Colofon: “Brut Impérial” van Marleen De Crée werd gedrukt in opdracht van het Poëziecentrum te Gent op de persen van Drukkerij Sanderus n.v. te Oudenaarde in de maand oktober 1992.
1997 Barcarolle. (poëzie)

Bevat de cycli: Annie’s bodies; Sneeuw in de lucht.
De Crée M 12 Gent: Snoeck, Ducaju en zoon. -83p.

Afmetingen:14.90 x14.80 (gebrocheerd )
Colofon: ‘Barcarolle’ van Marleen De Crée, werd gedrukt in opdracht van Hilde Van Lerberghe- Op de Beeck op de persen van Uitgeverij Snoeck, Ducaju en Zoon te Gent in de maand oktober 1997.
2002 Bloedspiegel: een scenario. (poëzie)

Geïllustreerd met eigen grafisch werk, meer bepaald met negen penseeltekeningen in Chinese inkt en een pastel voor het omslag.
De Crée M 8a
De Crée M 8 Leuven: Uitgeverij P. -46p.

Afmetingen: 20 x 17 (gebrocheerd)
Colofon: Gedichten en plastisch werk: Marleen De Crée en uitgeverij P
Gezet in Veljovic Book
Gedrukt op Job, 150 gram door Drukkerij Overloop, Wilsele

 

2002 Wakantanka: de dondervogel spreekt. (bloemlezing)

Vertaling van Amerikaanse ‘native’ letterkunde.
Antwerpen: De vrienden van het Etnografisch museum.

Reeks: Bulletin 29:5
2003 De Rebus: 7 schrijvers, 7 kunstenaars.

Samen met Frank De Crits, Elisabeth Marain e a
Leuven: Uitgeverij P.

1 box – (1 boek, 7 dozen beeldend werk, 1 CD-ROM, 1 losse bijl., 1 houder)
2004 Vita Vita. (poëzie)

Bevat de cycli: Water; Rozen en rozen; En vuur; Weerbericht.
Foto’s: Jean De Crée en Uitgeverij P.
De Crée M 7 Leuven: Uitgeverij P. -47p.

Afmetingen:19.90 x 17 (ingenaaid – kartonnen kaft met flappen)
Gezet in Perpetua
Gedrukt op Job satijn 170 gr. Door drukkerij Overloop, Wilsele
2005 Sibylla. Bibliofiele uitgave met grafiek van Goedele Peeters. Sibylla is in 2005 ontstaan uit een symbiose tussen grafiek en poëzie. (poëzie – bibliofiele uitgave)

De gedichten zijn van Marleen De Crée. De grafiek is van Goedele Peeters
Eigen Beheer.

De bibliofiele uitgave (48 x 20); bestaande uit etsen, houtsneden en zeefdruk werd eigenhandig op 10 exemplaren gedrukt door Goedele Peeters Fabriano Rosaspina Bianco 285g.
2006 Sibylla. (poëzie)

Grafiek Peeters Goedele
 De Crée M 11 Leuven: Uitgeverij P. -58p. ill.

Afmetingen:19.90 x 16.80 (ingenaaid – – kartonnen kaft met flappen)
Gezet in Perpetua
Gedrukt op Bioset tcf, 170gr door Drukkerij Overloop, Wilsele.
2008 Hinkelspel: gedichten en tekeningen. (poëzie)

Foto cover: Jean De Crée en Uitgeverij P .
Bevat de cycli:  Spiegeldans; Schaduwspringen; In de schaduw van de spiegel.
De Crée M 9a
 De Crée M 9 Leuven: Uitgeverij P.   -45p.

Afmetingen: 20 x 17 (ingenaaid – kartonnen kaft met flappen)
Colofon: Gezet in Perpetua
Gedrukt op Job 150 gr. door Drukkerij Overloop, Wilsele.
2008 Heen en weer (poëzie – bibliofiele uitgave)

Gedichten Marleen de Crée en Marc Dugardin.
Vert. Stefaan van den Bremt en Marc Dugardin.
Grafiek Goedele Peeters.
Bibliofiele uitgave naar aanleiding van de gelijknamige dichtbundel verschenen bij uitgeverij P.
 Antwerpen: Peeters. – [Z.p.] : ill.

Oplage: 8 exemplaren. Het samenstellen en het binden van het boek werden verzorgd door Goedele Peeters.
2009  Eilanden. (poëzie – bibliofiele uitgave)

Tekstfragmenten Marleen de Crée ; grafisch werk Goedele Peeters.
Bibliofiele uitgave gedrukt en gebonden door Goedele Peeters. De tekstfragmenten van Marleen de Créé komen uit In between, uitgegeven in 1978 door Colibrant
 Antwerpen: Peeters. – [Z.p.] : ill.

Oplage: 8 genummerde exemplaren, gesigneerd en gedateerd in het colofon.
2010 Het is niet de lava. (poëzie)

Foto’s: Jean De Crée en Uitgeverij P
De Crée M 10 Leuven: Uitgeverij P. -43p.

Afmetingen:20 x 17 (ingenaaid – kartonnen kaft met flappen)
Gezet in Perpetua
Gedrukt op Perigord mat, 150 gr door Drukkerij Peeters, Herent.
2011 Over en weer – De part et d’autre. (tweetalige uitgave Nederlands – Frans)

Tekst van Marleen de Crée & Marc Dugardin.
Grafiek/Gravure: Goedele Peeters.
Vertaling/Traduction:  Stefaan van den Bremt.
Gezet in  Composé en Goudy Old Style.
Gedrukt op/Imprimé sur MultiDesign Natural Original 150g door/par Drukkerij Peeters, Herent.Onder de titel Over en weer / De part et d’autre verscheen van deze bundel een bibliofiele editie in een beperkte oplage van 8 exemplaren.
 De Crée M 18  Leuven: Uitgeverij P. -42p.

Afmetingen: 16 x 24 (oblong – ingenaaid)
Colofon: Over en weer / De part et d’autre is ontstaan in 2008 uit een dialoog tussen grafiek en poëzie. De originele grafiek is van de hand van Goedele Peeters. De gedichten werden geschreven door Marleen De Créeen Marc Dujardin. De Nederlandse gedichten van Marleen De Crée werden  in het Frans vertaald door Stefaan van den Bremt en Marc Dujardin. De Franstalige gedichten van Marc Dujardin werden in het Nederlands vertaald door Stefaan van den Bremt.
2012 Tussen boog en snaar. (poëzie)

Samengesteld en ingeleid door Chrétien Breukers.
Nawoord door Joris Gerits
De foto op het omslag is van Jean De Crée.
De Crée M 16 Leuven: Uitgeverij P. -189p.

Reeks: Parnassusreeks nr 11
Afmetingen: 21.50 x 14.20 (ingenaaid licht kartonnen kaft met flappen)
In opdracht van Uitgeverij P werd dit boek in de herfst van 2012 gedrukt door Drukkerij NewGoff, Gent.
De tekst werd gezet uit Elegant Garamond enn gedrukt op Free Life Vellum White 120g.
2013 Sequenza.  (Nederlands-Engelse bloemlezing)

Vertaling Annemarie Sauer.
Bevat zeven maal vijf gedichten die uit haar markante bundels zoals Brieven aan Plinius /I/, Bloedspiegel, Vita vita, Sibylla, Hinkelspel, Het is niet de Lava en Over en Weer werden geplukt.
Duisburg / Antwerpen / Hamburg: World Internet Books, -102p.

Druk: Books on Demand, Stoughton, WI, USA.
2014 Fluisterlicht (poëzie)

Bevat de cycli:  I. Bree-Intra muros, II. Praten in de regen, III. Last rose of summer.
Foto’s van Jean de Crée
 De Crée M 17 Leuven: Uitgeverij P. -45 + [III] p.

Afmetingen: 20 x 17 (gebrocheerd – licht kartonnen kaft met flappen)
Gezet in Perpetua
Gedrukt op Périgord 135gr. door Drukkerij ACCO, Herent
2014 Mythen en tekens (poëzie)

Gedichten van De Crée Marleen; Holvoet-Hanssen, Peter; Persoon, Willem; Van Gasse, Lies bij een beeldend project van Veerle Rooms
Naar het Engels vertaald door Annmarie Sauer.

 

 De Crée M 19 Leuven: Uitgeverij P. -80p.

Afmetingen: 16.80 x 23.80 (paperback – oblong)
Het project MYTHEN & TEKENS/MYTHS & MARKS is het resultaat van méér dan tien jaar onderzoekswerk en reizen doorheen vier culturen op zoek naar prehistorische tekeningen en gravures. Beeldend kunstenaar Veerle Rooms brengt hiermee een synthese met een eigen kijk en hedendaagse uitvoering. De beelden staan in krachtige dialoog met originele gedichten, interactief tot stand gekomen, met de auteurs Marleen de Crée, Peter Holvoet-Hanssen, Willem Persoon en Lies Van Gasse.
2015 Druppelpunt. (poëzie)

Bevat de cycli: L’ultima canzone; Kwalsterijs; De tout mon coeur.
Foto’s van Jean de Crée.

Het gedicht ‘Nadien’ uit deze bundel werd onderwerp van een vimeo door Swoon.  Nadien – Afterwards | Swoon

 De Crée M 20  Leuven: Uitgeverij P. -46 + [II] p.

Afmetingen: 20 x 17 (gebrocheerd – licht kartonnen kaft met flappen)
Gezet in Perpetua
Gedrukt op Périgord 135gr. door Drukkerij ACCO, Herent
2017 Erbarme dich. (poëziebundel)

Gedichten van Marleen de Crée bij 10 beelden van Berlinde De Bruyckere in 4-kleuren.
Fotografie: Mirjam Devriendt.
Voorwoord: Johan van Cauwenberge.
Vormgeving boek: Johan M. Duyck, Sint-Denijs
Franse vertaling: Frans De Haes
Engelse vertaling: Willem Groenewegen
 De Crée M 21 Leuven: Uitgeverij P.-80p.

Afmetingen: 24 x 20 (japanse binding)
Drukwerk: Cassochrome, Waregem op Munken Lynx, FSC 80 g/m²
Gezet uit FF Quadraat en FF Quadraat Sans van Fred Smeijers
2018 Stilte in mij. (poëzie)

Gedichten van Marleen de Crée bij beeldend werk van Goedele Peeters.
Drietalige uitgave met vertaling naar het Frans door Frans De Haes en het Engels door Willem Groenewegen.
Nota: Voor deze uitgave maakte Goedele Peeters de originele houtsnede So Long op 30 exemplaren – formaat 38 cm x 28 cm afgedrukt op papier Pescia printmaking 300 gr.

Leuven: Uitgeverij P. -56p.

Afmetingen:  20 x 30 oblong (ingenaaid – harde zwartlinnen kaft)
Gedrukt op Arctic Volume White, 150 gr door drukkerij BestInGrafics, Vosselaar.

2020 Toen gisteren nog vandaag was. (poëziebundel)

Foto’s Jean de Crée.
Bevat de cycli: Kleine fuga; Blue smoke; Margaretha.
Nota:  Cyclus Kleine fuga werd opgenomen in de Poëziekrant nr 1 jg. 44, 2020.  Cyclus Margaretha werd opgenomen in Het Liegend Konijn nr 1, jg. 18, 2020.

Leuven: Uitgeverij P.  -46p.

Afmetingen: 20 x 17.20 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft met flappen)
Gezet in Perpetua
Gedrukt op Arctic the Volume, 150 gr door Drukkerij BestInGrafics, Vosselaar

 

Overzicht per genre alfabetisch op titel

Poëziebundels

 • Barcarolle. 1997
 • Bloedspiegel: een scenario. 2002
 • Bloem aan het bloed. 1976
 • Brieven aan Plinius (I) & (II). 1984
 • Brut Impérial. 1992
 • Druppelpunt. 2015
 • Erbarme dich. 2017
 • In Between. 1978
 • Florentijnse Madrigalen. 1973
 • Fluisterlicht. 2014
 • Het is niet de lava.2010
 • Hemisferen. 1981
 • Hinkelspel: gedichten en tekeningen. 2008
 • Ofelia speelt met de maan. 1969
 • Over en weer – De part et d’autre.  2011
 • Sequenza. 2013
 • Sibylla. 2006
 • Stilte in mij. 2018
 • Toen gisteren nog vandaag was. 2020
 • Tussen boog en snaar. 2012
 • Vita Vita. 2004

Poëzie verzamelbundels & bloemlezingen

 • Over de Brug der Aarzelingen. Poëzie 1969-1989. (verzamelbundel poëzie) 1990
 • Wakantanka: de dondervogel spreekt. (Bloemlezing. Vertaling van Amerikaanse ‘native’ letterkunde.) 2002

Bibliofiele uitgaven

 • De Rebus: 7 schrijvers, 7 kunstenaars. Samen met Frank De Crits, Elisabeth Marain e a 2003
 • Eilanden. Met grafisch werk van Goedele Peeters, 2009
 • Heen en weer. Gedichten Marleen de Crée en Marc Dugardin. Grafiek van Goedel Peeters, 2008
 • Het graf van Agamemnoon. Bibliofiele uitgave. 1987
 • In Between. Bibliofiele uitgave. 1978
 • Sibylla. Bibliofiele uitgave met grafiek van Goedele Peeters. 2005
 • Stilte in mij.
 • Wij, de zachte scherven. Bibliofiele uitgave met ingekleurde etsen van Roger Van Akeleijen. 1987

 

b. Artikels/Essays

 • Jos Hendrickx, Amphionsuite, Antwerpen, Acta Antwerpiensia, 2, 3, 1985.*
 • Pol Mara, Een stijloefening, Antwerpen, Acta Antwerpiensia, 3, 1, 1986 .
 • Jozef Van Ruyssevelt, Dicht bij de schepping, Antwerpen, Acta Antwerpiensia, 4, 2, 1987.
 • Tuintaferelen, 88, Antwerpen, Acta Antwerpiensia, 5, 2, 1988.
 • Jozef Van Ruyssevelt, 1941-1985, Stadsbestuur St. Niklaas, 1989.
 • Harry Buyck, What happens in a living system, Antwerpen, Acta Antwerpiensia, 7, 2, 1990.
 • Maurice Gilliams, Ontmoetingen: ‘De man voor het venster’, Muziek&Woord,Vol. 16, afl. 191(augustus), 1990.
 • Camiel Van Breedam, Dichter en Sjamaan, Antwerpen, Acta Antwerpiensia, 8, 1, 1991.
 • Lieve Ulburgs, Een open doek, Antwerpen, Acta Antwerpiensia, 8, 3, 1991.
 • Marcel Van Maele, Een visie, Antwerpen, Acta Antwerpiensia, 11, 1, 1994.
 • Annie Andriessen, Annies’ bodies, Antwerpen, Acta Antwerpiensia, 12, 3, 1995.
 • Dré Peeters, Dionysus en de lente, Antwerpen, Acta Antwerpiensia, 13, 1, 1996.
 • Jacki De Maeyer, Ik ben die ik ben, Antwerpen, Acta Antwerpiensia, 13, 3, 1996.
 • Maurice Gilliams, ‘Elias en Elisa’ lezing over ‘Elias of het gevecht met de nachtegalen’, Vzw Het Gemenebest, Kalmthout, 18 februari, 2004.

*Acta Antwerpiensia : tijdschrift van het OCMW Antwerpen(vol. nr. jaartal)