home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

De Bruyne Arthur

DE BRUYNE Arthur

 Kruibeke, 14 maart 1912 – Mortsel, 9 oktober 1992

Romancier, historicus

Onderwijzer die als pure hobby geschiedenisboeken schreef, gespecialiseerd in de Eerste en de Tweede Wereldoorlog en de repressie.
Hij schreef geschiedkundige werken over de Guldensporenslag, de Boerenkrijg, de Ierse vrijheidsstrijd en het Vlaams-nationalisme.

 

BIOGRAFIE

14 maart 1912: Geboren in Kruibeke.

 • Zijn Vader Emiel (1873-1942) was gedurende heel zijn loopbaan onderwijzer aan de gemeentelijke jongensschool van Kruibeke. Hij was ook muzikaal bijzonder begaafd, leidde de dorpsfanfare van Kruibeke, speelde verschillende instrumenten en componeerde enkele muziekstukken. Was overtuigd sympathisant van de Vlaamse beweging vooral voor het daensisme en de fronters.
 • Emiel huwt in 1909 Maria Blondina de Volder (1882-1968)/ Uit het huwelijk komen 8 kinderen.

Oktober 1914: Het gezin vlucht voor de oorlogsellende naar Nederland.

 • Op 8 april krijgt meester Emiel een betrekking als onderwijzer van de Belgische vluchtelingen in Gouda.
 • In Nederland behoorde vader De Bruyne tot de aanhangers van Frans van Cauwelaert, die een afwachtende houding aannamen en hervormingen voor na de oorlog zagen.

22 januari 1919: Het gezin keert terug naar Kruibeke. Op 7 februari gaat vader De Bruyne terug aan de slag als gemeenteonderwijzer.

Arthur studeert voor onderwijzer  aan de Normaalschool van de Broeders van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes te Oostakker. Het zijn de geschiedenislessen van broeder dr. Denijs die de jonge Arthur blijvend beïnvloeden.

1928: Op een Rodenbachherdenking in Sint-Niklaas ziet de toen 16-jarige Arthur voor het eerst Wies Moens in levende lijve een voordracht geven. Hij zal een levenslange sympathisant en volgeling worden. Pas in 1936 zal hij persoonlijk met de dichter/auteur kennis maken. Het leidt tot een hechte vriendschap tussen beide.

1929: Ook Joris van Severen kan hem boeien. Maar wanneer in 1934 de ‘nieuwe marsrichting’ wordt aangenomen, breekt hij met het Verdinaso. Overigens is Arthur de Bruyne  nooit lid geweest van het Verdinaso.

1931: Studeert af als onderwijzer.

1 oktober 1931: Kan aan de slag als leraar aan het Instituut voor Doofstommen en Spraakgebrekkigen in Antwerpen. Hij blijft er tot eind 1963.

1936: Debuteert in de reeks Vlaamse Filmkes als nr 282 met een jeugdverhaal De apostel der doofstommen: abbé de l’Épée, dat volledig in de lijn ligt van zijn beroepsbezigheden. De 18de eeuwse Franse pedagoog Michel de l’Épée, wordt ook al eens de “apostel der doofstommen” genoemd.

Er volgen enkele artikels in verband met het onderwijs voor doofstommen in het professorenweekblad Nieuw Vlaanderen.

Het is naar aanleiding van deze publicaties dat de redactie van de Blauwvoet (priesters Rik de Backer en Willem Noë) hem om zijn medewerking vragen.

 • De Blauwvoet is het orgaan van het Algemeen Katholiek Dietsch Jeugdverbond (AKDS) het vroegere AKVS het latere Dietsch Jeugdverbond (1937). Hij wordt meteen ‘dienstoverste’ van het persbureau.

In De Blauwvoet – hij is er een tijd hoofdredacteur – publiceert hij bij voorkeur bijdragen over Ierland en Zuid-Afrika (zie bibliografie achteraan). Het nationaliteitenprobleem ligt hem nauw aan het hart.

1938: Woont als waarnemer de landdagen van het Verdinaso bij. Publiceert hierover een scherp verslag in het VNV-dagblad Volk en Staat. Ook in Gudrun publiceert hij meerdere bijdragen.

WERELDOORLOG II

Mei 1940: Zoals vele anderen krijgt de 28-jarige De Bruyne het bevel om naar West-Vlaanderen te gaan en daar op nieuwe orders te wachten. De chaos en paniek die ze onderweg ervaren doet hen rechtsomkeer maken. Eind mei zijn ze terug thuis.

Juli 1941: Onder impuls van de Duitse bezetter wordt de Nationaal Socialistische Jeugd Vlaanderen opgericht, waardoor het Dietsch Jeugdverbond de facto ophield te bestaan. De Bruyne neemt definitief afscheid uit de jeugdbeweging.

Mei 1941-begin 1943: Lid van de Eenheidsbeweging VNV. Wordt lesgever (o.a. over de Ierse kwestie, Zuid-Afrika en de Boerenkrijg) aan de hogere kaderschool van het VNV en werkt mee aan een aantal bladen (Volk en Staat, De Dag, Het Algemeen Nieuws, De Nationaalsocialist …) het weekblad Volk en Kultuur.  Meestal schrijft hij over cultuur-historische onderwerpen. Een overzicht van deze publicaties vindt u achteraan de chronologische bibliografie.

1941-1942: Op vraag van Wies Moens – die intussen directeur bij Zender Brussel is geworden, zal hij een zestiental luisterspelen verzorgen met als thema’s: de Frontbeweging (juni 1941), De Geuzen (zomer 1941), priester Daens (november 1941), liederen uit de Boerenkrijg (1942) en over “De levende Rodenbach” (18 september 1942)

 • Vanaf 1942 zal Wies Moens in toenemende mate in aanvaring komen met de Duitse bezetter. Zijn weigering om wervingspropaganda te brengen voor het oostfront en te berichten over de oprichting van een Hitlerjeugd Vlaanderen, zal tot zijn ontslag leiden op 31 december 1943.

1942: Publicatie van zijn eerste historische roman De Boerenkrijg.

 • Naar aanleiding van een artikel over de Boerenkrijg in Volk en Staat (26 januari 1941), had Wies Moens hem aangespoord om het thema tot een boek om te werken.
 • Het wordt een ‘ongebreidelde’ verering van de Brigands, die strijden voor het behoud en het overleven van het Dietsch karakter van Vlaanderen’ (Verstraete p. 40). In de collaboratiepers wordt het goed onthaald.
 • In 1948 zal De Bruyne een volledig herwerkte versie schrijven, diepgravender en soberder van stijl, waarin hij de klemtoon legt op de strijd voor het behoud van kerk en vaderland, en waaruit het volkse motief grotendeels verdwenen is.

2 juni 1942: Treedt in het huwelijk met Gabriëlle van Broeck uit Kruibeke, eveneens onderwijzeres van vorming.

NA WERELDOORLOG II

Ontplooit een bijzonder drukke journalistieke bedrijvigheid met boekbesprekingen en geschiedkundige kronieken in o a  het satirische weekblad Rommelpot en het weekblad De Vlaamse Linie, Het Handelsblad en vooral ’t Pallieterke waar hij  decennialang  de rubriek op de middenpagina “Uit het dossier van ’t Pallieterke” zal verzorgen, steeds ondertekend met E. de V.

1945: Redacteur van het satirische anti-repressie weekblad Rommelpot (december 1945-december 1949).

 • De redactie werd gevormd door Arthur de Bruyne, Edgar Boonen, Remi Piryns, Louis Ryckeboer, Renaat Joostens (ps. Decanus) en hoofdredacteur dr. Daniël Merlevede.
 • Het blad ageerde tegen de repressiewetten en verspreidde de mening dat niet zozeer de collaboratie dan wel de vlaamsgezindheid werd vervolgd.
 • In 1949 publiceerde Rommelpot tot grote consternatie van Willem Elsschot diens gedicht ‘Borms’. Dit gedicht was zowel een hommage aan de op 12 april 1946 ter dood gebrachte August Borms, als een aanklacht tegen wat werd gezien als het wraaklustig België en tegen de lafheid van de katholieke Kerk.
 • Het blad behaalde op zijn hoogtepunt een oplage van meer dan 10.000 exemplaren.
 • Het werd uitgegeven door NV Ontspanningslectuur uit Antwerpen. De titel was geïnspireerd op ‘Rommelpot van ‘t Hanekot’, het hekeldicht van Joost van de Vondel. Daniël Merlevede was zowel initiatiefnemer als hoofdredacteur. Marta Doflyn, afgevaardigd bestuurder van Ontspanningslectuur, was de verantwoordelijke uitgever.

1949: Medewerking aan het jezuïetenweekblad De Vlaamse Linie

 • In de zomermaanden van 1952 verschijnen er een vijftal bijdragen over de recente geschiedenis onder de rubriektitel Uit het dossier van de jaren 1930-1940.

1949-1966: Verbonden als recensent van pedagogische en historische werken aan het katholieke bibliotheektijdschrift Boekengids.

1953: Een eerste boekje over de Ierse vrijheidsstrijd verschijnt Ch. St. Parnell (over de charismatische Charles Stewart Parnell (1846-1891)), in de reeks Verhandelingen van de Katholieke Vlaamse Hogeschooluitbreiding.

1954: In dezelfde reeks verschijnt een tweede Ierland-boek over de rebel en staatsman Eamon de Valera: Eamon de Valera en de Ierse Republiek. Het wordt bekroond met de Prof. J. Persynprijs.

1 maart 1956: Eerste bijdrage in ’t Pallieterke onder het pseudoniem E.d.V.

 • De aanvankelijke geplande reeks Van 1939 tot 1945 zou niet meer dan 10 afleveringen tellen maar is zo succesvol dat de teller in september 1958 – wanneer de reeks uiteindelijk wordt afgesloten – op 133 afleveringen staat.
 • Onmiddellijk volgt een nieuwe reeks artikels onder de overkoepelende titel ‘Uit het dossier van ’t Pallieterke’. Deze zal doorlopen tot 1987 wanneer De Bruyne wegens ziekte verplicht wordt het werk stop te zetten.

1959-1960: Heeft zitting in de algemene vergadering van het IJzerbedevaartcomité.

1961: Publicatie van de biografie Joris van Severen: Droom en daad (Uitg. Oranje)

 • De directe aanleiding is de vraag van de Utrechtse professor Pieter Geyl om de 16-delige artikelenreeks in ’t Pallieterke (van 5 mei tot en met 18 augustus 1960) om te werken tot een voldragen publicatie.
 • In 1963 wordt het boek bekroond met de prijs voor het essay van de Provincie Antwerpen.

1964: Na 32 jaar onderwijzer te zijn geweest besluit hij met vervroegd pensioen te gaan.

1965-1978: Aanvaardt het aanbod van Werenfried van Straaten, ook gekend als de Spekpater, om zijn persmedewerker in België te worden op het pers- en documentatiecentrum van Kerk in Nood/Oostpriesterhulp in Tongerlo.

 • Hij zal in die functie de pater vergezellen op de meeste van zijn tochten, ook in de Oost-Europese communistische wereld (Polen, Hongarije, Tsjechoslowakije en de DDR)

1967: Er verschijnt een tweede succesvolle biografie: Lodewijk Dosfel 1881-1925: Kultuurflamingant, aktivist, nationalist

 • De figuur van Lodewijk Dosfel interesseerde De Bruyne al heel lang. Reeds vanaf 1935 was hij geïnspireerd door de man en zijn werk. Oorspronkelijk had het werk in 1950 – herdenking van het 25ste overlijdensjaar – moeten verschijnen, maar dat lukte niet wegens de complexiteit van het onderwerp. Wel werd toen De Bruynes rede Dosfel en de jeugd  in brochurevorm uitgegeven.
 • Pas in 1967 – een aantal werkversies verder – rolt het van de persen.

1968 tot 1989: Ondervoorzitter van Beweging voor de Verenigde Staten van Europa (BVSE). een beweging die vooral in de jaren 1960 en 1970 een begrip was binnen de Vlaamse beweging, maar langzaamaan in de vergetelheid raakte.

1968-1973: In afzonderlijk uitgegeven West-Pockets worden  een aantal bijdragen gebundeld die hij leverde voor het satirisch weekblad ’t Pallieterke : Petits vicaires…(1968),  Hendrik de Man – Cyriel Verschaeve (1969), Trouw (1973)

 • West-Pockets was een initiatief dat uitging van de redactie van het tijdschrift Nieuw Vlaanderen (oa Willy Kuypers, Walter Luyten, Lionel Vandenberghe en Joos Somers). De sober uitgegeven boekjes haalden een grote oplage en werden hoofdzakelijk buiten het normale handelscircuit verspreid.

1969: Tussen twee golven van uitgave van gebundelde bijdragen in, verschijnt De Bruynes derde en meest bekende Ierland-boek : Sinn Féin: van Paasopstand tot republiek.

 • In 1966 bezoekt hij naar aanleiding van de 50ste verjaardag het vrije Ierland.Bij die gelegenheid krijgen hij en zijn echtgenote een korte audiëntie bij president Eamon de Valera (1882-1975)

1971-1976: Bij de Kempische uitgeverij De Roerdomp verschijnen vijf boekdelen De kwade jaren. Het bevat lichtjes herwerkte en aangevulde reeksen artikels die eerder in ‘Pallieterke waren verschenen.

1978 – 1981: Werd Abteilungsleiter van de Internationaler Informationsdienst, het hoofdkwartier van de Oostpriesterhulp gevestigd in het Duitse Königstein in het Taunusgebergte.

1984: Eerste symptomen van zijn ziekte, die hem langzaam maar zeker uitput.

3 oktober 1987: Grootse viering naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag door vrienden en lezers. Hij wordt door Clem de Ridder, Edgar Boonen, Karel van Isacker, Renaat de Muyt, Ludo Simons en Werenfried van Straaten in de bloemetjes gezet.

30 juni 1988: Allerlaatste artikel  over  professor Reimond Speleers in ’t Pallieterke.

1989: Zijn laatste boek Jules Charpentier: afgezant van de frontbeweging vergt het uiterste van zijn krachten.

9 oktober 1992: Arthur de Bruyne overlijdt in Mortsel.

Arthur De Bruyne is de vader van zanger Kris De Bruyne, van kunstschilder Joost De Bruyne en van componist en pianist Koen De Bruyne; en broer van VU-politicus Hector De Bruyne. Hector De Bruyne was minister van Buitenlandse Handel en was voordien korte tijd directeur van de krant De Financieel Economische Tijd.

Het archief van Arthur De Bruyne bevindt zich in het ADNV

 • Vanaf 1986 schonk de archiefvormer reeds enkele bestanddelen van zijn archief aan het ADVN. Zijn erfgenamen gaven eind 1995 (contract van 19 december 1995, effectieve overdracht februari 1996) het grootste deel van het archief in bewaring. In 2002, 2005 en 2009 werd nog restarchief overgemaakt aan het ADVN.

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Website

Arthur De Bruyne – Wikipedia

Referentie

Pieter Jan Verstraete,  Leven en werk van Arthur de Bruyne.  Kortrijk, Eigen Beheer, 1999. Ill., 160p.

BEKRONINGEN

 • 1953: Prof. J. Persynprijs voor Eamon de Valera en de Ierse Republiek
 • 1963: Prijs voor het Essay van de Provincie Antwerpen voor Joris van Severen. Droom en Daad.
 • 1990: Jozef Simonsprijs  voor zijn gehele werk

BIBLIOGRAFIE

Woordje vooraf

De bibliografie valt uiteen in twee delen:

 • De chronologische bibliografie biedt een overzicht van zowel literaire als historische werken uitgegeven in boek- of brochurevorm.
 • De bijdragen aan dag- weekbladen en tijdschriften volgen na het chronologisch overzicht en beperken zich tot publicaties van voor of tijdens Wereldoorlog II. Het betreft de bijdragen aan De Blauwvoet, Gudrun, De Jonge Nationaalsocialist en De Nationaalsocialist, Nieuw Vlaanderen (1934-1944), Volk en Cultuur, Volk en Staat (met een aparte oplijsting van de bijdragen in de rubriek ‘Getsalten’) en

De bibliografische gegevens werden onder meer nagekeken bij

 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience –Antwerpen.
 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles
 • Piet Devos: Van reuzen tot dwergen. Bibliografie – Vlaamse schrijvers in de 20ste eeuw – Eerste drukken. Kortrijk, eigen beheer 2007
 • Pieter Jan Verstraete,  Leven en werk van Arthur de Bruyne.  Kortrijk, Eigen Beheer, 1999. Ill., 160p – Deze publicatie bevat tevens een uitgebreide bibliografie van de bijdragen aan dag-, weekbladen en tijdschriften alsook een secundaire bibliografie. Schitterend werkstuk.

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klik op de foto

Chronologisch overzicht

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1936 De apostel der doofstommen: abbé de l’Épée. (jeugdverhaal) Averbode: De Goede Pers. -32p.

Reeks: Vlaamsche filmkens. – Averbode, 1931 – 1947; vol. 282
1939 Een volk wil leven (pamflet)

Onder de pseudoniem JOOST VAN DE AA
1941: Heruitgave door Wiek op! Brugge -32p. Onder eigen naam.
Uitgegeven Door het Dietsche Jeugdverbond Antwerpen – 1939 – Amsterdam. -31p.

Afmetingen: 22 x 15.50 (geniet)
Drukkerij N.V. Vonksteen (Best. R. Kerckhof) Langemark
1941 De boerenkrijg (roman)

Onder eigen naam ARTHUR  DE BRUYNE
De Bruyne Arthur 6 Brugge: Uitgave “Wiek op”. -63p.

Afmetingen: 24.50 x 16 (ingenaaid met geïllustreerde omslag)
Druk: Walleyndruk, Brugge.
1944 Usselincx de Onvermoeibare.

1987: 2de druk onder de titel ‘Usselincx en de Westindische Compagnie’  in: Hulde Arthur de Bruyne 75. p. 21-85. Uitgave: Boek & Vorm Guido Sijs, Winksele. -96p.
De Bruyne Arthur 7 Brugge/Utrecht: Uitgave ” Wiek op “. -78p.

Afmetingen: 20.60 x 13.30 (ingenaaid – kaft met flappen)
Walleyndruk, Brugge.
Toelatingsnummer 9704
1946 De IJzertoren, de IJzerbedevaarten : een historisch overzicht. (historische schets)

Onder de pseudoniem G DE DEYCKER
Antwerpen : N.V. Ontspanningslectuur. -45p.
1948 De boerenkrijg (1798 “Voor outer en heerd”) (roman)

Bandversiering: Renaat Demoen
De Bruyne Arthur 1 Leuven: Davidsfonds. -199p.

Reeks: Volksreeks nr 358    1948-1
Afmetingen: 19.50 x 12.50 (ingenaaid en gebonden – harde kartonnen kaft)
Druk van Etablissementen Brepols N.V., Turnhout.
1948 Het proces Borginon. (documentair verslag)

Onder pseudoniem W de Rode.
Woord vooraf W. de Rode (pp 7-14)
Geïllustreerd met foto’s en tekeningen.

Antwerpen: N.V. Uitgaven Luctor. -263p.

Afmetingen: 20 x 14,5 (ingenaaid) Verant. uitgever: Guido Lauwers, Augustijnslei 24 – Brasschaat.
titelblad

 1950  Dosfel en de jeugd: toespraak gehouden op de Dosfel-herdenking te Sint-Gillis-bij-Dendermonde, 29 mei 1950 (voordracht)  Antwerpen: Pennoen. -11p.
 1952  De Guldensporenslag (11 juli 1302) (roman)  Leuven: Davidsfonds. -232p.

Reeks: Volksreeks nr 399    1952-2
Afmetingen: 19.25 x 12.25 (ingenaaid en gebonden – simili lederen  kaft)
Druk van de Fabrieken Brepols N.V., Turnhout.
 1953  Ch. St. Parnell. (essay over Iers politicus)  Antwerpen/Brussel/Gent/Leuven : Uitgeversmij. N. V. Standaard-Boekhandel. -72p.

Reeks: Verhandelingen van de Katholieke Vlaamse Hogeschooluitbreiding. – Antwerpen, Jaarg. XLVII ; nr 1. vol. 426
 1954  Eamon de Valera en de Ierse Republiek.

Bekroond met de Prof. J. Persynprijs 1953
  Antwerpen/Brussel/Gent/Leuven : Uitgeversmij. N. V. Standaard-Boekhandel. -93p.

Reeks: Verhandelingen van de Katholieke Vlaamse Hogeschooluitbreiding. – Antwerpen, 1924 – 1966; vol. 434
1955 Drie Westvlamingen : Dr. A. Depla, Mr. Dr. J. Leuridan, Dr. J.A. Spincemaille  (brochure)

Toespraak gehouden ter gelegenheid van de IVde dodenherdenking te Roeselare op 22 mei 1955
Zellik : L. Van Calck, J. -17p.
1961 Joris van Severen: droom en daad. (biografie)

1983: 2de druk bij: Uitgeverij De Roerdomp, Brecht. -344p.
Zulte: Oranje-uitgaven.  -341p.
1963 Stefaan Bandera, 1909-1959 (brochure) Zulte:Oranje uitgaven, Ill. -10p.
1965 Oostpriesterhulp, avontuur der naastenliefde. (brochure) Tongerlo: Oostpriesterhulp. -32p.
1966 Jan van Boendale: de schepenklerk van Antwerpen in de 14de eeuw. (historisch jeugdverhaal) Antwerpen: De Sikkel. Ill. -32p.

Reeks: Historische verhalen voor de jeugd.
1967 Lodewijk Dosfel, 1881-1925. Kultuurflamingant, aktivist, nationalist. (biografie)

1984: 2de druk bij Walter Soethoudt, Antwerpen
Wilrijk: Oranje-uitgaven. -509p.

Afmetingen:21.50 x 13.4 (ingenaaid – zachte kaft met stofomslag)
Reeks: Bibliotheca Belgica. – vol. 1
Colofon: Aanvang 1967 in opdracht van de Oranje-Uitgaven  gedrukt op de persen van de N.V. Vonksteen te Langemark. De clichés werden afgewerkt door de fotogravuur N.V. Deckmyn & C° te Roeselare. Van deze uitgave werden 400 genummerde eksemplaren gedrukt ten behoeve van de intekenaars van de handtekening van de schrijver voorzien. Dit is nummer …
1968 Petits vicaires … : priester Daens, dom Modest Van Assche, rektor Jan Bernaerts, pater Callewaert. (bundeling)

Ingeleid door Jan Nuyts, hoofdredacteur van ’t Pallieterke.
Herwerking van de artikelenreeksen van E. de V. “Uit het dossier van ’t Pallieterke”.
Verantw. Uitgever: Maurits Coppieters
De Panne : Vlaamse Vrienden van de Westhoek. -164p.

Reeks:  West-pocket; vol. 2- 3 (dubbelpocket)
Afmetingen: 20.80 x 13 (ingenaaid)
Drukkerij Oranje Sint Baafs Vijve. 
1969 Sinn Féin : Ierland : van paasopstand tot republiek.

Aangevuld met enkele foto’s van Sinn Féin politici.
de-bruyne-arthur-3 Leuven: Davidsfonds. -186p.

Reeks: Keurreeks / Davidsfonds. – Leuven; vol. 111  (1969-2)
Afmetingen: 18.70 x 12.70 (paperback & gebonden versie met harde kaft en stofomslag))
1969 Hendrik De Man, Cyriel Verschaeve.

Herwerking van de artikelenreeksen van E. de V. “uit het dossier van ’t Pallieterke”.
Uitgave, opmaak, spelling: Vlaamse Vrienden van de Westhoek, Maskenslaan, 33, De Panne.
 De Bruyne Arthur 5 De Panne : Vlaamse Vrienden van de Westhoek. -300p.

Reeks:  West-pocket; vol. 4-5.
Afmetingen: 20.50 x 13 (ingenaaid)
Drukkerij Oranje, Sint-Baafs-Vijve
1971 Jozef van Overstraeten: hulde bij zijn 75e verjaardag. (gelegenheidspublikatie) Brussel: Bogaert. -24p.
1971 De kwade jaren. Deel  1

Vijf artikelenreeksen onder de schuilnaam E. de V. verschenen in het weekblad ’t Pallierterke , bewerkt en aangepast voor deze publikatie.
Deel 1 : Oostfronters (1 januari – 2 april 1970.
Vindevogel (30 september – 14 oktober 1965)
Leopold III  graaf Capelle en Robert Poulet (14 mei -2 juli 1970)
José Streel (26 juni – 10 juli 1958)
P.-H.  Spaak (27 augustus – 29 Oktober 1970)
Brecht/Antwerpen: Uitgeverij De Roerdomp. -320p.

Afmetingen: 21 x 13 (gebonden – harde gekartonneerde kaft met stofomslag / ingenaaid – kaft met flappen)

1971 De kwade jaren. Deel  2

Artikelenreeksen onder de schuilnaam E. de V. verschenen in het weekblad ’t Pallieterke , bewerkt en gedeeltelijk aangevuld voor deze publicatie.
Deel 2 : Geweld tegen Leopold III, Romsée, Kolonel Van Coppenolle, Maarschalk Pétain .
Brecht/Antwerpen: Uitgeverij De Roerdomp. -317p.

Afmetingen: 21 x 13 (gebonden – harde gekartonneerde kaft met stofomslag / ingenaaid – kaft met flappen)

1972 De kwade jaren. Deel  3

Vier artikelenreeksen onder het pseudoniem E. de V., Emiel de Volder, verschenen in het weekblad ” ’t Pallieterke”: Theo Brouns (9 artikelen van 6 januari tot 3 maart 1966), Jef Van Extergem,Socialist – aktivist – kommunist (6,13  en 20 december 1962) Het geval Delwaide (16,23,30 november en 7 december 1967), Mgr. Tiso. Een prelaat aan de galg (15 artikelen, van 15 maart tot 26 juni 1962) .Bewerkt en aangevuld voor deze publicatie in boekvorm.
Brecht/Antwerpen: Uitgeverij De Roerdomp. -311p.

Afmetingen: 21 x 13 (gebonden – harde gekartonneerde kaft met stofomslag / ingenaaid – kaft met flappen)

1973 De kwade jaren. Deel  4

Zeven artikelenreeksen onder het pseudoniem onder het pseudoniem E. de V. verschenen in het weekblad ” ’t Pallieterke “, bewerkt en aangevuld voor de publicatie in boekvorm.
Deel 4 : Rommelpot (8, 15, 22 & 29 oktober;5 & 12 november 1964)
Hendrik Elias: (11, 18 & 25 september; 2, 9, 16 & 23 oktober 1969)
Professor Geyl (25 februari; 2, 9, 16, 23 & 30 maart; 6 april 1967)
L
eon  Degrelle en het rexisme (18 & 25 juni; 2, 9, 16, en 23 juli 1959)
Walter Boucherij (17 &v24 augustus 1961)
 Schuind ‘drama van het misverstand’ (24 april, 1 & 8 mei 1958)
Schuind, secretaris-generaal (17 & 24 maart 1966)
Brecht/Antwerpen: Uitgeverij De Roerdomp. -318p.

Afmetingen: 21 x 13 (gebonden – harde gekartonneerde kaft met stofomslag / ingenaaid – kaft met flappen)

 1973  Trouw: pater Stracke, Borms, Staf De Clercq, Leuridan, Tollenaere, Wim Maes.

Bestaat in hoofdzaak uit artikelen onder de schuilnaam E. de V. (Emiel de Volder) verschenen in ” ’t Pallieterke ” 1966=1970, aangepast en bijgewerkt voor deze publicatie in boekvorm.
Lay-out en omslag: Paul vanden Dorpe.
Tekeningen: ’t Pallieterke.
 de-bruyne-arthur-4  De Panne : Nieuw Vlaanderen. -155p.

Reeks:  West-pocket nr. 6-7 . Nieuw Vlaanderen ; 6e jaarg., 1973, juli, speciaal nummer.
Afmetingen: 20.60 x 13 (ingenaaid)
Bevat: Pater Stracke (pp 7-38); Borms (pp 39-82); Staf de Clercq (pp 53-104); Leuridan (pp 105-126); Tollenaere (pp 127-144); Wim Maes (pp145-155).
1976 De kwade jaren. Deel  5

Bevat de artikelenreeksen – verschenen in het weekblad ‘t Pallieterke’ – over :
Robert Brasillach, “facist” (zes artikelen: 24 maart – 28 april 1960)
Waarom werd  Prof. Daels ter dood veroordeeld? (26 december 1974)
Gesprekken met Degrelle (zeven artikelen: 18 oktober -19 november 1962)
Dr. Edgard Muylle (drie artikelen: 19 oktober – 2 november 1961)
Edmond Borms vetelt over zijn vader (twee atikelen: 18 en 25 aprl 1971)
Elias als leider van het V.N.V.: interview met Jan Brans.
De Bruyne Arthur 2 Brecht/Antwerpen: Uitgeverij De Roerdomp. -272p.

Afmetingen: 21 x 13.50 (ingenaaid)
1982 Lodewijk Dosfel: een levensbeeld. (monografie)

Bevat op pag. 34 het gedicht van Van Wilderode ‘Dorsvloer van het verdriet’.

Antwerpen: Uitgeverij De Nederlanden vzw. -34p.

Afmetingen: 21 x 14.50 (geniet)

1983 Joris van Severen (monografie) Antwerpen: Were Di. -64p.
1984 Lodewijk Dosfel: een levensverhaal.

Heruitgave van de uitgave in 1961;
Omslag Studio Soethoudt;
Antwerpen: Soethoudt & Co nv  -513p.

Reeks: Soethoudt Essay.
Afmetingen: 20 x 13 (garenloos gebrocheerd)

1986 25 jaar Europese Eresenaat. Wilrijk: Beweging voor de Verenigde Staten van Europa. Ill. -64p.
1987 Hulde Arthur de Bruyne 75. (liber amicorum) Winksele : Boek & Vorm Guido Sijs. -96p.
1989 Jules Charpentier: afgezant van de frontbeweging.

Met inleiding door Lode Jan Wils en Carlos Van Louwe
Antwerpen: De Nederlanden. -240p.

 

BIJDRAGEN AAN TIJDSCHRIFTEN (selectie)

Arthur de Bruynes bijdragen aan diverse dag- weekbladen en tijdschriften zijn overvloedig. Schrijversgewijs beperkt zich hier tot de bijdragen die geleverd werden in de periode voor en tijdens de tweede wereldoorlog.

Het betreft de bijdragen aan De Blauwvoet, Gudrun, De Jonge Nationaalsocialist en De Nationaalsocialist, Nieuw Vlaanderen (1934-1944), Volk en Cultuur, Volk en Staat (met een aparte oplijsting van de bijdragen in de rubriek ‘Gestalten’) en Volkskamp.

 • De bibliografische gegevens zijn ontleend aan Pieter Jan Verstraete,  Leven en werk van Arthur de Bruyne.  Kortrijk, Eigen Beheer, 1999. Ill., 160p – Nota: In dit werk vind je ook de overige bijdragen in diverse andere dag-, weekbladen en tijdschriften van na de tweede wereldoorlog alsook een secundaire bibliografie terug.

DE BLAUWVOET

 • De nationaliteitenstrijd elders: Eamon de Valera, jg. XVI, 1936, nr 7, p. 156-159;
 • Jopie Fourie, jg. XVII, 1936, nr 1, p. 12-16;
 • Ierland en Vlaanderen, jg. XVII, 1936, nr 2, p. 36-41;
 • Patrick Pearse, jg. XVIII, 1938, nr. 6, p. 139-143;
 • De Boerenkrijg, jg. XVIII, 1938, nr. 9, p. 207-214 (onder ps. G. van der Meersch);
 • “Gij zult uw vaderland beminnen en zijn taal en zijn roem” (Conscience), jg. XVIII, 1938, nr. 10, p. 226-231 (onder ps. GvdM);
 • Juul Valkaert (1919-1939), jg. XIX, 1939, nr 3, p. 60;
 • “Breiz Atao !”; Bretanje kampt om zijn bestaan, jg. XIX, 1939, nr. 3, p. 62-68;
 • Diksmuide, jg. XIX, 1939, nr. 10, p. 231-232 (onder ps. Joost van der Aa);
 • 1940: Een Rodenbach-jaar, jg. XX, 1940, nr 4-5, p. 73-74(onder ps. JvdA);
 • Aan Edgar Boonen, jg. XX, 1940, nr. 4-5, p. 73-74 (onder ps. Joost van der Aa)
 •  “Dertig dagen oorlog”, jg. XX, 1940, nr. 8-9-10, p. 156-158 (onder ps. Joost van der Aa)
 • Vier dooden, jg. XX, 1940, nr. 8-9-10, p. 174-175 (onder ps. Joost van der Aa)
 • Dr. Moller, jg. XX, 1940, nr. 8-9-10, p. 176-177 (onder ps. Joost van der Aa)
 • Dietsche gestalten: Albrecht Rodenbach, jg. XXI, 1941, nr. 1, p. 3-7;
 • Raf Verhulst, jg. XXI, 1941, nr. 3, p. 31-33;
 • De Blauwvoet: wat was hij? Wat wordt hij ?, jg. II, 1949, nr 10, p. 148-154 (onder ps. A. van Steen).

GUDRUN

 • Mgr. Hlinka: strijder voor zijn volk (Groote nationale figuren), jg. XX, 1938, nr 1, p. 33-36;
 • Jopie Fourrie (Groote nationale figuren), jg. XX, 1939, nr 2-3, p. 53-57;
 • Eamon de Valera (groote nationale figuren) (2 afln.), jg. XX, 1939, nr  7, p. 183-188 en nr. 9-10, p. 246-252;
 • Dietsche grootheid en tragiek, jg. XXI, 1939, nr. 1, p. 9-10;
 • Iets over Bretanje, jg. XXI, 1939, nr. 2-3, p.35-38;
 • Het einde van een monsterstaat, jg. XXI, 1940, nr. 7-9, p. 136-138 (onder ps. J. van der Aa);
 • Peter Benoit (Groote nationale figuren), jg. XXI, 1940, nr. 7-9, p. 139-145;
 • Albrecht Rodenbach (Groote figuren), jg. XXI, 1940, nr. 10-11, p. 175-184 (onder ps. J. van der Aa);
 • Peter Benoit II (Groote nationale figuren, jg. XXI, 1940, nr. 11b, p. 208-214;
 • Raf Verhulst † , jg. XXII, 1941, nr. 3, p. 31-33;
 • De Boerenkrijg, jg. XXII, 1941, nr. 7, p. 105-109;
 • Emmanuel-Jozef van Gansen, 1766-1842 (Groote nationale figuren), jg. XXIII, 1942, nr.9, p. 145-148;
 • Gestalten uit den Boerenkrijg: Meulemans en de uittocht der zesduizend, jg. XXIII, 1942, nr. 9, p. 145-148;
 • De Ierse vrijheidsstrijd (2 afln.), jg. XXVII, 1954, nr 1, p. 21-25 en nr. 3, p. 65-70;
 • Dosfel en Verschaeve: kroniek van een vriendschap, jg. XXVII, 1955, nr. 1, p. 1-28;
 • Jezus, de Schelde, Vlaanderen: de ene liefde van Hammenecker, jg. XXIX, 1957, nr. 3, p. 76-81;
 • Wies Moens, jg. XXIX, 1957, nr. 5-6, p. 117-127;
 • Het werk van Wies Moens, jg. XXIX, 1957, nr. 5-6, p. 162;
 • Ernest van der Hallen (1898-1948), jg. XXX, 1958, nr. 1-2, p. 2-13;
 • Wies Moens 65 jaar, jg. XXXIII, 1961, nr. 1, p. 1-3;
 • Leo Wouters 60 jaar, jg. XXXIII, 1961, nr. 1, p. 3-4.

DE JONGE NATIONAALSOCIALIST

 • Het begin van den Boerenkrijg, jg. II, 1942, nr.3, p. 19-20.

DE NATIONAALSOCIALIST

 • Zannekin en de slag bij Kassel, 23 augustus 1328, 22 augustus 1942.
 • Het voorbeeld der brigands, 23 januari 1943

NIEUW VLAANDEREN (1934-1944)

 • Nog verrassingen !, 8 februari 1936, p. 24;
 • Rabelais en de doofstommen, 7 maart 1936, p.15;
 • Abbé de l’Épée (2 afln.), 18 (p. 15+22) en 25 juli 1936 (p.15);
 • El Mudo, 27 februari 1937, p. 6;
 • Het jansenisme van abbé de l’Épée, 10 april 1937, p. 14;
 • Uit de geschiedenis van het doofstommenonderwijs: Juan Pablo Bonet (2 afln.), 25 maart (p. 7) en 1 april 1939 (p. 6-7)
 • Als bommen ontploffen in Engeland…Het IRA weer aan het werk (2 afln.), 13(p.7) en 20 mei 1939 (p. 7);
 • Gestalten uit den Boerenkrijg: Em. J. van Gansen, 6 februari 1943, p. 6;
 • Pieter van den Broeck: een koloniaal pionier (2 afln.), 24 (p.8) en 31 juli 1943(p. 16);
 • Balthasar de Moucheron: een avontuurlijk koopman, 21 augustus 1943, p. 6-7;
 • Isaak le Maire: een merkwaardig Vlaming, 9 oktober 1943, p.8;
 • Olivier Brunel: de eerste Nederlandsche Noordpoolreiziger (2 afln.), 11 (p.6) en 25 december 1943(p. 22-23);
 • Lodewijk de Geer: koning der kooplieden (2 afln.), 19 (p. 8) en 26 februari 1944 (p.6);
 • Petrus Plancius: een beroemd aardrijkskundige (2 afln.) , 24 juni (p. 6) en 1 juli (p. 5)

VOLK EN KULTUUR

 • Baron J.J. de Maer: ‘brigand’ voor de Boerenkrijg, 11 oktober 1941, p. 19-20;
 • J.B. de Kever: “Commissaire de la république”, 1 november 1941, p. 3-4;
 • Het is te doen om een volk, 6 december 1941 p. 6+13;
 • Om een waarachtig volksbewustzijn (Hendrik Conscience), 30 december 1941, p. 4-6;
 • Het belang van kleinigheden, 24 januari 1942, p. 2-3;
 • “Waerheit und Dichtung over de bende Bakelandt” (2 afln.), 21 maart 1942, p. 6-8 en 28 maart 1942, p. 2-3;
 • Een monument ter ere van Zuid-Afrika, 2 mei 1942, p. 2-6 (onder ps. Joost van der Aa);
 • Emmanuel-Jozef van Gansen (1766-1842), 16 mei 1942, p. 2-3;
 • Liederen uit den tijd van den Boerenkrijg, 16 mei 1942, p. 6-7;
 • “O Kruise, den Vlaming…”, 16 mei 1942, p. 13-14;
 • De Boerenkrijg, 16 mei 1942, p. 18-20;
 • Het Wilhelmus ons volkslied, 11 juli 1942, p. 8-10 (onder ps. Joost van der Aa);
 • Een fotoboek over onze eigen geschiedenis, 19 september1942, p. 2-5;
 • Voor een werkelijk nationaal bewustzijn, 31 oktober 1942, p. 2-4;
 • Een boek voor dezen tijd (F.M. Olbrechts “Vlaanderen zendt zijn zonen uit”), 16 januari 1943, p. 2-5;
 • Volk en taal in Zuid-Afrika, 20 februari 1943, p. 2-4;
 • Goede volksboeken ‘”Dietsche Gestalten”), 10 april 1943, p. 183-190;
 • Maria van Bourgondië, 5 juni 1943, p. 342-345;
 • 11 juli 1943, 10 juli 1943, p. 442 (onder ps. Jan van der Aa);
 • De Boerenkrijg, 2 oktober 1943 p. 630;
 • Onwil of onmacht (P. Drieskens “levet scone”), 16 oktober 1943, p. 649-651;
 • Charlepoeng [Karel Jacquemijns], 4 december 1943, p. 742-743;
 • Zuid-Afrika en wij, 18 maart 1944, p. 73-75;
 • Het groot privilege van Maria van Bourgondië, 1 juli 1944, p. 217-219;
 • De beteekenis van den Guldensporenslag, 15 juli 1944, p. 229-231.

VOLK EN STAAT

 • Wij gedenken de Brigands, 26 januari 1941 (onder ps. Joost van der Aa);
 • Dietsche gestalten: Albrecht Rodenbach, 23 maart 1941 (onder ps. E.B.)
 • Bij de Van Gansen-herdenking 17 mei a.s., 12 en 15 mei 1942;
 • Rollier en de Boerenkrijg in Klein-Brabant, 9 november 1942;
 • Eamon de Valera, 11-12 april 1943;
 • Nederlandse grootheid, 10 december 1943;
 • “Een volk dat leeft” bouwt aan zijn toekomst, 18 december 1943;
 • Daniël O’Connoly, 5 januari 1944;
 • Traditie en toekomst, 7 januari 1944

VOLK EN STAAT (BIJDRAGEN IN DE REEKS “GESTALTEN”)

 • Johan de Witt, 25 december 1943
 • Van Helmont, 29 december 1943
 • Jan Evertsen, 4 januari 1944
 • Jan Pieterszoon Coen, 8 januari 1944
 • Jan van Riebeeck, 18 januari 1944
 • Baron Jan Jozef de Meer, 20 januari 1944
 • Frederik Hendrik, 29 januari 1944
 • Pater P.J. de Smet s.j., 30 januari 1944
 • Christiaan de Wet, 4 februari 1944
 • Jan Huyghen van Linschoten, 8 februari 1944
 • Hendrik, graaf van Brederode, 17 februari 1944
 • Pieter van den Broeck, 25 februari 1944
 • Paus Adriaan VI, 4 maart 1944
 • Simon Steven, 16 maart 1944
 • Stadhouder-koning Willem III, 19-20 maart 1944
 • Michiel de Ruyter, 24 maart 1944
 • Marnix van St. Aldegonde, 30 maart 1944
 • Ortelius, 4 april 1944
 • Hugo de Groot, 11 april 1944
 • Robrecht de Smet, 20 april 1944
 • Sneyssens, 22 april 1944
 • Maurits van Nassau, 22-23 april 1944
 • Witte de With, 29 april 1944
 • Daendels, 2 mei 1944
 • Petrus Canisius, 9 mei 1944
 • Oldenbarneveld, 12 mei 1944
 • Plancius, 16 mei 1944
 • Van Gansen, 17 mei 1944
 • Rollier, 23 mei 1944
 • Kornelis Tromp, 28-29 mie 1944
 • Willem Usselinx, 3 juni 1944
 • Eugeen van Oye, 5 juni 1944
 • Eamon de Valera, 7 juni 1944
 • Filip de Goede, 15 juni 1944
 • Dr. Alfons Depla, 17 juni 1944
 • Lodewijk de Geer, 20 juni 1944
 • Albrecht Rodenbach, 23 juni 1944
 • Olivier Brunel, 24 juni 1944
 • Christoffel Plantijn, 1 juli 1944
 • Filip de Schoone, 6 juli 1944
 • Gwijde van Dampierre, 7 juli 1944
 • Robert d’Artois, 8 juli 1944
 • Jan van Renesse, 9-10 juli 1944
 • Pieter de Coninck en Jan Breydel, 11 juli 1944
 • Paul Kruger, 14 juli 1944
 • Jacob van Artevelde, 18 juli 1944
 • Dr. Aloïs Bruwier, 26 juli 1944
 • Hembyze, 4 augustus 1944
 • Maarten Harpertszoon Tromp, 10 augustus 1944
 • Piet Hein, 12 augustus 1944
 • Willem van Ruibroek, 19 augustus 1944
 • Zannekin, 22 augustus 1944
 • Louis Botha, 27-28 augustus 1944
 • Kardinaal van Rossum, 30 augustus 1944.

VOLKSKAMP

 • Adriaan van Bergen: heer van Dolhain, admiraal der Watergeuzen, jg. VIII, 1944, nr. 1-2, p. 10-13.