home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Brusselmans, Herman

Maakt deel uit van:

Herman Brusselmans

Hamme, 9 oktober 1957

Schrijver

De mooie oppergod van de Vlaamse letteren.

 

BIOGRAFIE

9 oktober 1957: Herman ziet (hmm) als Herman Frans Martha Brusselmans het levenslicht te Hamme.

 • Zijn vader was veehandelaar.
 • In zijn jeugdjaren voetbalde Brusselmans bij Vigor Hamme en lijkt op weg naar een carrière als profvoetballer als hij zich plaatst voor een selectieteam van S.K. Lokeren.
 • Hij kiest echter voor Germaanse filologie (Nederlands/Engels) in Gent, waar hij in 1980 afstudeert met een studie over het werk van Jan Emiel Daele.
 • Daarna werkt hij een tijdje in de ontspanningsbibliotheek van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening in Brussel.

1981: Trouwt met Gerda en vestigde zich in Iddergem. Het huwelijk bleef niet duren.

DEBUUT: VAN HET BEGIN AF RECALCITRANT – LEVE DE VRIJHEID

1982: Bij de kleine Nederlandse uitgeverij In de Knipscheer debuteert hij met de verhalenbundel Het zinneloze zeilen.

 • De bundel bevat vier verhalen vol absurde ontregeling en hilariteit. Volgens Brusselmans was de literaire invloed van Gerard Reve’s De Avonden en Salingers boeken op deze bundel verhalen vrij groot, niet alleen wat het taalgebruik betreft, maar ook qua het gedetailleerd weergeven van de banaliteit van het leven

1982-1984: Werkt met een voor Vlaanderen nog ongekende lef aan zijn imago en marktwaarde onder meer door zijn onwelvoeglijke columns in het satirische weekblad De Zwijger.

 • De Zwijger werd in 1982 opgericht door Johan Anthierens en Herman van Hove. Het blad werd geïnspireerd op het Franse blad “Le Canard Enchaîné”, en was bedoeld als een eigenzinnige kijk op de actualiteit.
 • Tom Lanoye en Herman Brusselmans debuteerden er. Zak floreerde er en ettelijke schandaaltjes werden aan het licht gebracht.
 • Een uitgebreide reclamecampagne en zelfs een overname door uitgeverij Kritak konden niet verhinderen dat het blad na een paar jaar alweer werd opgedoekt.
 • Anthierens blikte er zelfs jaren later nog op terug als “een gemiste kans”.
 • De Zwijger verscheen vanaf januari 1982 en ging failliet in juni 1984.

1984: Na het succes van Het zinneloze zeilen verwacht Uitgeverij In de Knipscheer dan ook veel van zijn eerste roman Prachtige ogen. Prachtige ogen is een pastiche op The catcher in the Rye van Salinger. Maar het boek liep niet zoals verhoopt, kreeg daarenboven nog  barslechte recensies in het Nederlandse blad Vrij Nederland, met als gevolg dat de uitgeverij Brusselmans volgende roman De man die werk vond’ weigerde.

 1985: Uitgeverij Bert Bakker nam de uitdaging aan om Brusselmans derde ‘De man die werk vond’ uit te geven. Het werd een bestseller en betekende zijn literaire doorbraak.

 • Voor deze roman put hij inspiratie uit zijn tijd als bibliothecaris. De hoofdpersoon, de zonderlinge bibliothecaris Louis Tinner, slijt zijn werkdagen met drinken en het fantaseren over het koffiemeisje. Het boek schetst met zijn neerslachtige ondertoon een goed beeld van de jaren tachtig. Het wordt door velen beschouwd als zijn beste werk en kreeg in 1998 een opvolger met Nog drie keer slapen en ik word wakker. In 2010 sloot hij de trilogie af met Trager dan de snelheid.

1986:  Brusselmans doorbraak valt niet toevallig samen met een heuse vernieuwing in het Vlaamse proza. Aanzet vormt de bloemlezing met verhalen van jong aanstormend talent waarvan vooral de titel, een vondst van Brusselmans, spraakmakend werd: Mooie jonge goden (Kritak, 1986). Een nieuwe generatie – de generatie Brusselmans-Lanoye – kiest resoluut voor het vak, denkt marktgericht en pakt de schrijverij professioneel aan.

Verhuist naar Gent.

1987:  Wordt beroepsschrijver, al verliep deze beslissing niet zonder gepieker en getob.

 • In een interview zegt hij daarover: “Toch dacht ik er in 1985 nog niet over om uitsluitend van de literatuur te gaan leven. Ik was toen 28 en had een job als bibliothecaris van de RVA te Brussel”.

1988: Schrijft een wekelijkse column in de reeks ‘Geschiedenis van de wereldliteratuur’ voor de krant De Morgen.

 • Deze opdracht – gekregen van de toenmalige Chef Boeken Herman de Coninck – hield in dat hij ‘middelmatige boeken’ tegen het licht moest houden. Dat deed hij met verve. Vooral boeken van kneuterige katholieke uitgeverijen werden genadeloos onderuitgehaald.  De ontzuiling van de Vlaamse literatuur was volop aan de gang en de Standaard der Letteren enerzijds en Humo en De Morgen anderzijds vochten een bitsige Kulturkampf uit voor de hegemonie van het culturele veld.
 • De columns werden in 1989 gebundeld onder de titel De Geschiedenis van de Wereldliteratuur (Uitg. Bert Bakker te Amsterdam).
 • Toen hij echter op eigen houtje de boeken begon uit te kiezen die hij besprak kwam er flink wat heibel van. Vernietigende recensies van Kristien Hemmerechts en Monica Van Paemel konden niet op de genade van Herman de Coninck rekenen. De column werd opgezegd en Brusselmans verhuisde naar HUMO.

Het resultaat was een de facto excommunicatie uit de Vlaamse literaire scene, waarvan het zwaartepunt zich toen bevond rond de Antwerpse Cogels-Osylei. Goede kritieken kreeg Brusselmans niet, jury’s van literaire prijzen rekenden genadeloos af met de man die zich virulent had gekeerd tegen de ‘literaire salons’ en subsidies kon hij niet aanvragen omdat hij … te veel verdiende.

Sindsdien produceert hij in hoog tempo romans – vaak twee tot drie per jaar – die het zeer goed doen bij een voornamelijk jong publiek. Het merendeel van zijn werk is autobiografisch geïnspireerd of verwijst naar de recente actualiteit in Vlaanderen.

SPAGAAT TUSSEN POPULARITEIT EN LITERAIRE ERKENNING

1991: Veelvuldige media-optredens zoals zijn rubriek in ‘Het Huis Van Wantrouwen’ in 1991, maakten hem bij tv-kijkend Vlaanderen wereldberoemd. De oneliners Doch dit alles terzijde en Bedankt voor uw wààndacht! waren lange tijd gemeengoed.

Een greep uit zijn (latere) tv-optredens:

 • In 2000 kreeg hij een typetje van imitator Chris Van den Durpel en sindsdien is hij vaak te zien in talkshows.
 • Tussen 2005 en 2009 was hij een van de vaste gasten van Studio 1 op zondag met Frank Raes met scherpe humoristische analyses van voetballers (traptechniek én kapsel).
 • In 2012 presenteerde samen met Luk Alloo het programma De Kleedkamer dat werd uitgezonden op Sporting Telenet.
 • Hij is een frequente gast bij de Nederlands televisieprogramma De Wereld Draait Door.
 • In 2013 is hij jurylid bij het spelprogramma De Slimste Mens ter Wereld met grappen over zijn al dan niet fictieve ‘Tante Sonja’.

1991-1995: Het commerciële succes van Brusselmans kwam er met zijn ‘Ex’-romans (Ex-schrijver uit 1991, Ex-minnaar en Ex-Drummer uit 1993 en 1994) en zijn Guggenheim-romans, waarvan de eerste ‘De terugkeer van Bonanza’ verscheen in 1995)

Dit zijn vintage Brusselmans boeken. Een tijdlang bezondigt Brusselmans zich aan lopendebandwerk. In allerlei recensies klonk dan ook de verzuchting dat Brusselmans daar nu eens mee moest ophouden en opnieuw échte boeken moest gaan schrijven.

Een verdienstelijke poging in die richting is de verhalenbundel Het einde van de mensen in 1967 uit 1999.

1999: ‘Uitgeverij Guggenheimer’ zorgt voor commotie.

 • Een maand nadat het boek uit was, werd het boek na een klacht van Ann Demeulemeester (die in het boek voorkomt) via de rechter uit de handel genomen. Een citaat uit het boek: Pagina 54: ” Hij stak zijn sigaar aan, en zei: “Zo zo… Meulemeester… Zo zo… Ben jij overigens familie van die andere baal knoken, hoe heet ze… Ann Demeulemeester? Die omhooggescheten ontwerpster van coutureloze zwarte vodden waar chichiwijven zich zonder enige geldige reden blauw aan betalen? Is dat je tante, al ziet ze eruit als je oom met een caranavalspruik op? Of is ze je zus?” “Eh… Nee… Ze is geen familie.” “Dat kan kloppen. Je lijkt eraan geen kanten op. Bij jou zitten de loezen van voor en bij Ann Demeulemeester van achter.”
 • Op 21 december 2000 besliste de rechter dat Brusselmans aan Demeulemeester een schadevergoeding van ruim 100.000 frank moest betalen. De rechter achtte bewezen dat Brusselmans haar opzettelijk heeft gekwetst. Het boek mocht overigens daarna weer verkocht worden.
 • Ook n.a.v. zijn volgende boek ‘Vergeef me de liefde’ (2000) was er een rechtszaak wegens belediging. Deze keer door een redactrice van het damesblad ‘Libelle’, die in een eerste versie van het boek was omschreven als een ‘debiele trut’.

De provocerende uitspraken van Brusselmans passen bij het zelfbewuste imago dat hij zichzelf aanmeet: zo omschrijft hij zichzelf steevast als de ‘Mooie Jonge Oppergod der Vlaamse Letteren’.

BESTAAT ER ZOIETS ALS EEN BRUSSELMANS-PARADOX ?

2000 – 2005: Brusselmans schrijft een aantal romans, die – hoezeer ze de literaire critici ook verdelen – hem toch een zekere status geven in de Vlaamse Letteren.

Hem wordt steevast een doorgedreven vakmanschap toegekend met een bijzondere feeling voor ritme en dosering. Zelf geeft hij in talloze interviews blijk van een opmerkelijke luciditeit als het over zijn literaire waarde gaat: “Ik ken mijn beperkingen. Ik weet maar al te goed dat ik bepaalde romans nooit zal kunnen schrijven….”

Bestaat er zoiets als een Brusselmans-paradox ? Gemelk met een te hoog vetgehalte of puur absurd theater, honderden bladzijden onzin die toch verkoopt ? Beckett had het moeten meemaken. Zijn het verwoede pogingen om het hoogst avant-gardistische ideaal van de antiroman te bereiken ? Een poëtica die naar verveling streeft ?

 • 2000: Vergeef mij de liefde. (roman) is een serieuze poging om te promoveren
 • 2001: Pitface. Een parabel. Een boek op niveau, jawel, louter op techniek, zegt men,  en toch…

“Moe. Iedereen is moe. Niemand weet waarheen, en men is moe, en zwak, en men heeft geen kloten aan het lijf, en men loopt verdwaasd rond als kippen zonder kop, en de drugs werken niet meer, en men is angstig, en men verlangt naar het einde der tijden, en men heeft het geloof en de hoop opgegeven, en men sleept zich naar het nada, en dat alles begint me eerlijkgezegd ietwat m’n keel uit e hangen. Ik ben het zat om alleen nog maar het gezelschap te hebben van stuurlozen, verdoemden en terminaal vermoeiden. Avontuur wil ik, gebeurtenissen, actie, explosie, brandhaarden aangestoken en gestuurd door het hart en het verstand. Prachtig rood blad dat van het papier spat, recht de werkelijkheid in. Liefde wil ik.”

 • 2002: De kus in de nacht. (roman)

Zo begint de eerste zin: “Ik heb alweer niets te melden en dat zal ik doen in een pagina of zeshonderd à zeshonderdvijftig, we zullen zien”, een zin van een eenvoud die je eigenlijk enkel met lang vergeten ambachten associeert. Je houdt het niet voor mogelijk wanneer je na veertig bladzijden weke blubber plots op een zin botst waarvoor enkel nog bewondering recht van spreken heeft: “De jaren vijftig waren in zwart-wit, de jaren zestig in slechte kleuren. Daarna lag het uitsluitend aan je ogen hoe je de lelijkheid zag niet aan de werkelijkheid”.

 • 2003: De droogte. (roman)

Zo begint de eerste zin: “Omdat mijn vrouw de smerigste teef en de goorste hoer van België was, heb ik een redelijk moeilijke scheiding achter de rug”. Naast tragisch, agressief en ontroerend is het op zich ook een bijzonder fijne openingszin, schrijft Jeroen Overstijns in de Tijd van 17 sept 2003.

2005: Trouwt met Tania de Metsenaere, met wie hij al veertien jaar een relatie had. Hij woont met haar en hun hondje Eddy in Gent.

2007: De roman Ex-drummer wordt verfilmd als Ex Drummer door de Vlaamse regisseur Koen Mortier. De film werd door de meeste critici op gemengde gevoelens ontvangen.

2011: De relatie met Tania wordt omgezet in een LAT relatie. Brusselmans is er het hart van in.

2012: Zijn nieuwe roman Watervrees tijdens een verdrinking  poogt deze breuk enigszins te verwerken. Deze roman mag dan ogenschijnlijk alle elementen van een klassieke uit-de-nek-kletsende Brusselmans bevatten, al gauw wordt duidelijk dat dit dieper gaat. Het is een boek dat pijn doet, dat universeel wordt omdat iedereen die ooit liefdesverdriet heeft gekend weet hoe verwoestend en allesverterend het kan zijn.

2014-2016:

 • Een trilogie over het einde van de relatie met Tania: Poppy en Eddie gaat over Tania die aan kanker lijdt (2014); Poppy en Eddie en Manon, waarin Manon voor Brusselmans nieuwe vriendin staat en dat vooral over eenzaamheid gaat. (2015); Poppy en Eddie en Manon en Roy Harper (2016).
 • Parallel loopt een parodische trilogie op het politie detectivegenre jaren ‘60: Zeik (2014); Zeik en de moord op de poetsvrouw van Hugo Claus (2015) en Zeik en het lijk op de dijk (2016);

2017: Brusselmans wordt 60 en schrijft zijn 75ste boek met de ironische titel Hij schreef te weinig boeken, een turf van 832 bladzijden. Daarin toont hij zowel de zwartgallige, door demonen geteisterde Brusselmans als de hopeloos verliefde schrijver. Een frenetiek nachtboek met als trigger zijn relatie met Lena, de nieuwe 26-jarige Amsterdamse geliefde van Brusselmans.

Tegelijkertijd verschijnt de eerste serieuze biografie over hem. Academicus Rick Honings – weliswaar een harde fan – schreef Majoor van het menselijk leed waarin je Brusselmans ziet vervellen van Mooie Jonge Oppergod naar het Grote Meubelstuk van de Vlaamse Literatuur.  “Ik vind het een eer dat iemand dat wou doen”, zegt Brusselmans.

2017: Brusselmans is de centrale hoofdgast van het Vlaamse literatuurevenement Saint Amour, over de liefde. De show doet zowat 17 locaties aan verspreid over Nederland en Vlaanderen. Bij ieder optreden wordt Brusselmans door twee andere schrijvers /-sters bijgestaan.
Maar: Saint Amour trakteert deze keer ook op ontspoorde drumsolo’s en stevig doorrookte rock ’n roll. Tim Vanhamel, frontman van Millionaire en voormalig gitarist van het legendarische Evil Superstars, maakt samen met Sjoerd Bruil het langharige tuig in u los.

 • “Wie het oeuvre van Brusselmans kent, beleeft tijdens deze Saint-Amour een feest van herkenning. Anderen zullen soms op de tanden moeten bijten. Toch laat Brusselmans zien hoeveel registers hij kan bespelen. Méér dan alleen de loze ongein en de seriële fratsenmakerij. Zijn pen is dag en nacht in het verweer tegen eenzaamheid en leegte, waar slechts de liefde van een vrouw soelaas kan bieden: “Zij zal nog leven als ik dood zal zijn. Zij zal mij misschien niet vergeten zijn als ik uit de voetnoten ben verdwenen.” (De Morgen, 07-02-17- Dirk Leyman)

 

MEER OVER HERMAN BRUSSELMANS

 • Rick Honings, Majoor van het menselijk leed, Uitgeverij Prometheus Amsterdam, 336p. 2017

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Websites

 • NEDWEB/Literatuur in context – Brusselmans, Herman.

Referenties

 • Johan Vandenbroucke, De grote muil van de oppergod, De jaren, Herman Brusselmans ‘De man die werk vond, 1985. De Morgen, 14 Oktober 1999 De grote muil van de oppergod | plus | De Morgen
 • Karl van den Broeck, Liefdesverdriet zorgt voor scherpe pen, (recensie over Watervrees tijdens verdrinking), De Morgen 17 maart 2012
 • Dirk Leyman, Herman Brusselmans wordt 60 en schrijft zijn 75ste boek, De morgen Boeken 20 september 2017

BIBLIOGRAFIE

Woordje vooraf

De chronologie bevat 3 delen: A: Chronologisch overzicht, gevolgd door een Filmografie  B. Overzicht per genre, alfabetisch op titel.

De bibliografie werd onder meer nagekeken bij

 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience – Antwerpen.
 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles.
 • Piet Devos: Van reuzen tot dwergen. Bibliografie – Vlaamse schrijvers in de 20ste eeuw – Eerste drukken. Kortrijk, eigen beheer 2007

A. Chronologisch overzicht

Om de foto’s van de fotogalerij te vergroten: klik op de foto

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1980 Zeldzame verhalen. (vert. uit het Engels)

Oorspronkelijke auteur: Arthur CONAN DOYLE
Oorspronkelijke titel: Keuze uit  Tales of Twilight and the unseen & Tales of adventure.
Vertaald door Herman Brusselmans.
Omslag: Toni Mulder en Ron van Roon, Dynamo Amsterdam.
Druk: EPO Berchem

Antwerpen: Dedalus.  -144p.

Afmetingen: 19.80 x 12.30 (paperback)
Bevat de verhalen:

1982 Het zinneloze zeilen. (verhalen)

Omslagillustratie: Harriet Damave
Belettering omslag Hendrik Barends
Foto: auteur: Elst Kirst.
2004: Heruitgave bij Uitgeverij Prometheus, Amsterdam
brusselmans zinneloze zeilen 1 Haarlem: In de Knipscheer. -160p.

Afmetingen: 20 x 13 (paperback)

1984 Prachtige ogen. (roman)

Omslagillustratie: Harriet Damave.
Belettering omslag Hendrik Barends.
Foto: auteur: Elst Kirst.
1988: 2de druk Heruitgave bij Bert Bakker. -188p. Omslagontwerp Gerard Hadders HW.
1996: zesde druk bij Ooievaar Pockethouse -189p.
Omslagontwerp: Erik Prinsen, Inizio

2004: heruitgave bij Prometheus Amsterdam

brusselmans prachtigeogen 2 Haarlem: In de Knipscheer. -188p.

Afmetingen: 20 x 13 (paperback)
Brusselmans 19a  Brusselmans 19b
2de druk    6de druk

1985 De man die werk vond. (roman)

Omslagontwerp: Gerard Hadders HW
Foto voorplat: Michiel Hendryckx
Typografie: Marjan Gerritse
Mei 1986: 2de druk ibidem.
1988: 3de druk ibidem.
1994: 6de druk Ooievaars Pockethouse Amsterdam (Omslagontwerp: Hard Werken Design Foto omslag: Michiel Hendryckx)
1998: 7de editie bij Prometheus Amsterdam.
2004: heruitgave bij Prometheus Amsterdam

Brusselmans manwerk 1 Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker. -127p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Brusselmans 16b zesde druk
Nota: Nota: Eerste deel van wat later een trilogie zal worden met Nog drie keer slapen en ik word wakker (1998) en Trager dan de snelheid (2010)

1986 J’ai deux amours (verhaal) Uit de bundel: Mooie Jonge Goden. pp. 17-23

Uitgeverij: Kritak
Afmetingen: 21 x 13.50 (paperback)

1986 Heden ben ik nuchter. (roman)

Omslagontwerp: Gerard Hadders HW
Tekening voorplat: Gerda Dendooven
Februari 1987: 2de druk
2005: Heruitgave bij Uitgeverij Prometheus, Amsterdam

Brusselmans 12 Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker. -138p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)

1987 Zijn er kanalen in Aalst ? (roman)

Omslagontwerp: Gerard Hadders HW
1988: 2de druk ibidem.
Brusselmans 49 Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker. -192p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
1988 Een bos op zoek naar bomen, of Hoe een onschuldige familie van de ondergang wordt gered door de Bond Beter Leefmilieu.

Stripboek in samenwerking met de Bond Beter Leefmilieu, tekeningen Erik Meynen.

Brussel: Bond Beter Leefmilieu. -28p
1988 De geschiedenis van de Vlaamse letterkunde: van 12 mei 1136 tot 17 oktober 1984.

Onder de naam: BRUSSELMANS HERMAN F.M.
Omslag: Anita Muys.
Typografie: Kris Pion.
1990: 2de druk Uitgeverij Bert Bakker (Omslag: Gerard Hadders HW)
Brusselmans 58

Antwerpen: Uitgeverij Dedalus. -175p.

Afmetingen: 20.50 x 13.75 (gelijmd)
Colofon: De geschiedenis van de Vlaamse letterkunde van Herman F.M. Brusselmans werd in het voorjaar van 1988 gezet uit de Baskerville in een typografie van Kris Pion. Anita Muys ontwierp de omslag.
Het boek werd door EPO te Berchem gedrukt.
Vijftien exemplaren werden gebonden door de handboekbinderij De Pers te Antwerpen en door de auteur genummerd en gesigneerd

1988 Iedere zondag sterven en doodgaan in de week. (novelle

Omslagontwerp: Gert Dooreman
Foto achterplat: Kristof van Brussel
Brusselmans 53 Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker. -36p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (gelijmd)
1989 Dagboek van een vermoeide egoïst. (roman)

Omslagontwerp: Gerard Hadders HW
Omslagillustratie: Beniti Cornelis
Foto achterplat: Koos.

Er bestaat eveneens een luxe-uitgave bij Bert Bakker.
Met originele (tweekleurig linnen) band van handboekbinderij De Pers. Door de auteur genummerd, gesigneerd en gedateerd (Antwerpen, 24 III 89). Met los ingestoken omslag van de handelseditie. Oplage: 19 exemplaren.
2006: Derde druk heruitgave bij uitgeverij Prometheus, Amsterdam. Omslagontwerp: Chris Demey / foto omslag: Bart Van Leuven. -153p. Afmetingen: 20 x 12.50 (ingebonden – harde kaft)
Brusselmans 26 Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker. -194p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Brusselmans dagboek luxe  luxe editie

Brusselmans 26a derde druk

1989 De Geschiedenis van de Wereldliteratuur. (gebundelde columns)

Omslagontwerp: Gerard Hadders HW
Eerder verschenen in de krant De Morgen

Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker. -161p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
1989 De Canadese muur: een harteloos familiedrama over voetbal, drank en Vlaanderen. (toneel)

Tekst: Herman Brusselmans en Tom Lanoye
Omslagontwerp: Gert Dooreman

Foto’s voor- en achterplat: Michiel Hendryckx.
Bevat: Eerste helft: Het aftasten van de tegenspeler (pp. 9-61); Tweede helft: Het gekraakte schot (pp.67-135)

Brusselmans 55 Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker. -135p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Première: 24 maart 1989  in het Raamtheater op ’t Zuid in een regie van Walter Tillemans.
Cast: A’leen Cooreman, Kathelijne Verbeke, Eric Kerremans, Marc Peeters en Roger van Kerpel.
Muziek: René van Hove – Decor: Jan Vanriet.
Kostuums: Jan Vanriet en Erna Siebens.

1990 Vlucht voor mij. (roman)

Omslagontwerp: Gerard Hadders HW en Erik Prinsen.
Foto achterplat: Leo van Velsen
2006: Heruitgave bij uitgeverij Prometheus, Amsterdam
Brusselmans 10 Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker. -232p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
1990 De avonturen van kapitein Sharkey en andere piratenverhalen (vert. uit het Engels)

Oorspronkelijke auteur: Arthur CONAN DOYLE
Oorspronkelijke titel: Captain Sharkey.

Antwerpen: Uitgeverij Dedalus. -126p.
1991 Ex-schrijver. (roman)

Omslagontwerp en typografie: Dingeman Kuilman, studio Anthon Beeke.
Foto achterplat: Filip Claus
Februari 1992: 2de druk ibidem
Brusselmans 50 Amsterdam: Uitgeverij Prometheus. -266p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
1992 Een week uit het leven van Herman Brusselmans door hemzelve verteld.

Met tekeningen van Bruno Vekemans.
Nota: de tekst van dit prozastuk is ook opgenomen in de anthologie verhalenbundel MAX.36 (pp 63-68), samengesteld door Jessica Durlacher, uitgave Bert Bakker te Amsterdam 1992.
Wildert: De Carbolineum Pers. -49p.

Afmetingen: 20 x 12
Colofon: Dit dagboek werd in januari 1992 met de hand gezet uit de Lucian en met de handpers gedrukt op handgeschept Hahnemühle papier. De tekeningen werden speciaal voor deze uitgave gemaakt en zijn eveneens met de handpers afgedrukt. Het is de eerste bibliofiele uitgave van Hermans Brusselmans, en tevens het eerste boek dat Bruno Vekemans illustreerde. De oplage bestaat uit vijftig Arabisch genummerde en genaaide, plus vijf Romeins genummerde e gebonden exemplaren.
1992 Het mooie kotsende meisje. (verhalen, essays, toneel)

Omslagontwerp: Marten Jongema
Tekening voorplat: Franckie Lane
Foto achterplat: Johan Jacobs.
Bevat: Ik hou van jou. (Een liefdesgedicht) (pp. 9-14); Olifanten met een slurf. (essays) (pp.15-62); Meer volk dan gisteren. (toneel) (pp. 63-126); Bruce, Lorah en Purple . (een afscheidsverhaal) (pp.127-160); Een week uit het leven van H.B. door hemzelve verteld (een dagboek)(pp. 161-170); Het mooie kotsende meisje (autobiografieën) (pp.171-234)
Brusselmans 43 Amsterdam: Uitgeverij Prometheus. -233p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Colofon: ‘Meer volk dan gisteren’ (een toneelspel) werd in het seizoen ‘89/’90 een twintigtal keer opgevoerd in Nederland door het gezelschap ‘De Kleine Holte’ uit Doetichem. ‘Een week uit het leven van H.B. door hemzelve verteld’ werd begin 1992 gepubliceerd in een bibliofiele uitgave door Carbolineum Pers te Wildert. De meeste verhalen uit het mooie kotsende meisje (autobiografieën) verschenen eerder in het weekblad Humo. ‘De stofzoeker’ verscheen in de krant Het Laatste Nieuws.
1993 Ex-minnaar. (roman)

Omslagontwerp: Marten Jongema
Foto achterplat: Filip Claus.
Oktober 1993: 2de druk.
Januari 1994: 3de druk
Brusselmans 52 Amsterdam: Uitgeverij Prometheus. -277p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
1994 Ex-drummer. (roman)

Omslagontwerp: Marten Jongema.
Foto achterplat: Klaas Koppe
1998: 4de druk: Ooievaar Pockethuis, Amsterdam. Omslagontwerp: Erik Prinsen, Zaandam. Foto voorplat Filip Claus. -183p. (18 x 11.60, pocket)

Amsterdam: Uitgeverij Prometheus. -182p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
1994 Het oude nieuws van deze tijden. (roman)

Omslagontwerp: Gerard Hadders
Foto achterplat: Klaas Koppe
Foto voorplat: (Woody) Phile Deprez.
Brusselmans 47 Amsterdam: Uitgeverij Prometheus. -169p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
1995 Plotseling gebeurde er niets. (romantrilogie)

Bevat: Ex-schrijver, Ex-Minnaar en Ex-drummer gebundeld
Omslagontwerp: Erik Prinsen, Inizio
Foto omslag: Klaas Koppe
Brusselmans 38 Amsterdam: Ooievaar Pockethuis. -699p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
1995 De terugkeer van Bonanza. (roman)

De eerste “Guggenheimer” roman. Tweede ‘Guggenheim’ roman: Guggenheim wast witter’ (1996); Derde Guggenheim-roman: Uitgeverij Guggenheim (1999).
Omslagontwerp: Gerard Hadders
Foto achterplat: Studio Verne
Brusselmans 37 Amsterdam: Uitgeverij Prometheus. -271p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
1995 Vrouwen met een IQ. (roman)

Omslagontwerp Simon Davies en Billy Lelieveld naar een idee van de auteur.
Foto achterplat: Klaas Koppe
Brusselmans 46 Amsterdam: Uitgeverij Prometheus. -211p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
1995 Kou van jou. (bundeling van romans)

Bevat: Heden ben ik nuchter – Zijn er kanalen in Aalst? – Dagboek van een vermoeide egoïst – Vlucht voor mij
1999: 7de druk Ooievaar Pockethuis Amsterdam -726p
Brusselmans 62 Amsterdam: Ooievaar Pockethuis. -726p.
1996 Trilogie voor beginners.

Bevat: Het zinneloze zeilen – Prachtige Ogen – De man die werk vond.
Amsterdam: Ooievaar Pockethuis. -514p.
1996 Autobiografie van iemand anders. (roman)

Omslagontwerp: Gerard Hadders
De foto’s op het voorplat zijn afkomstig uit het privé-bezit van de auteur.
Brusselmans 60 Amsterdam: Uitgeverij Prometheus. -213p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
1996 Guggenheimer wast witter. (roman)

Tweede Guggenheim-roman na De terugkeer van Bonanza uit 1995. Derde Guggenheim-roman: Uitgeverij Guggenheim 1999.
Omslagontwerp: Eric Meynen.
Foto achterplat: Klaas Koppe
Brusselmans 59 Amsterdam: Uitgeverij Prometheus. -254p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
1997 Ook eenzame mensen vervelen zich. (bundeling)

Bevat: Het oude nieuws van deze tijden – Vrouwen met een IQ
Amsterdam: Uitgeverij Prometheus. -361p.
1997 Doch verder geen paniek. Doorgrondelijke wijsheden van Herman Brusselmans. (citaten)

Samengesteld door Gerd de Ley.
Omslagontwerp: Erik Prinsen, Zaandam.
Foto voorplat: Filip Claus

Amsterdam: Uitgeverij Prometheus. -90p.

Afmetingen: 20 x 11.50 (paperback)

1997 Meisjes hebben grotere borsten dan jongens. (kindergedichtenbundel)

Omslag en illustraties: Gerda Dendooven.
Omslagbelettering: Gert Dooreman.
Deeltitels: Deel I: Het rijmt; Deel II: Het rijmt niet
Brusselmans 68 Antwerpen: Uitgeverij Houtekiet / Baarn: Uitgeverij Fontein. -47p.

Afmetingen: 21.50 x 13.60 (garenloos gebrocheerd – kaft met flappen)
1997 Zul je mij altijd graag zien ? (autobiografische roman)

Omslagontwerp: Ron van Roon
Foto voorplat: Wubbo de Jong
Foto achterplat: Frederik Debrock
Brusselmans 42 Amsterdam: Uitgeverij Prometheus. -261p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
1997 Logica voor idioten. (semi-autobiografische roman)

Omslagontwerp: Marten Jongema
Foto achterplat: Klaas Koppe
Brusselmans 41 Amsterdam: Uitgeverij Prometheus. -266p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
1997 Weg met de literatuur ! (Bundeling van twee eerdere uitgaven van gebundelde columns)

Omslagontwerp:Erik Prinsen, Zaandam
Foto voorplat: Michiel Hendryckx.
Bevat: De geschiedenis van de Vlaamse Letterkunde (1988)- De geschiedenis van de Wereldliteratuur (1989)

Brusselmans 16a Amsterdam: Ooievaar Pockethuis. -314p.

Afmetingen: 18 x 11.50 (pocket)
1997 Bloemen op mijn graf. (bundeling van verhalen, columns, gedichten,…)

Omslagontwerp: Het Lab – Arnhem, Eric Vos.
Foto voor- en achterplat: Dirk Leunis.
Bevat: In welke kleur wil je de taxi (verhalen pp. 9-42); Onbestaan (gedichten pp. 43-74); Bloemen op mijn graf (columns pp.75-156); TV-Loos (een toneelstuk pp.157-212); Op de achterkant van een tweedehands vismenu (realistische beschouwingen pp. 213-286)

Brusselmans 51 Amsterdam: Uitgeverij Prometheus. -286p.

Afmetingen: 21.50 x 13.75 (paperback)
1998 Nog drie keer slapen en ik word wakker. (roman)

Tweede deel van de trilogie over Louis Tinner. Eerste deel : De man die werk vond (1985) en derde deel: Trager dan de snelheid (2010)
Omslagontwerp: Erik Prinsen, Zaandam.
Foto voorplat Michiel Hendryckx
Brusselmans 44 Amsterdam: Uitgeverij Prometheus. -294p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
1999 Het einde van de mensen in 1967. (verhalenbundel)

Omslagontwerp: Erik Prinsen, Zaandam.
Foto achterplat: Klaas Koppe
Bevat: Onheil in de Pilaarstraat (pp. 5-42); Zuster Roza op de boerderij (pp. 43-76); She likes it (pp.77-122); In de Warme Streken (pp. 123-162); De nieuwe dokter van Lensbeke (pp. 163-199)
Brusselmans 34 Amsterdam: Uitgeverij Prometheus. -199p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
1999 Uitgeverij Guggenheimer. (roman)

Derde deel van de Guggenheim-trilogie. Deel 1: De terugkeer van Bonanza (1995) Deel 2: Guggenheimer wast witter (1996)
Omslagontwerp: Erik Prinsen, Zaandam.
Foto voorplat: Michiel Hendryckx.
2009: 5de druk. Ibidem Omslagontwerp: Kris Demey (Foto omslag: Bart Van Leuven. –  Foto auteur: Maarten Kools)
Amsterdam: Uitgeverij Prometheus. -316p.

Afmetingen: 21.50 x 13.75 (paperback)
Brusselmans 67 5de druk
1999 ‘Geboren worden is erfelijk’ (theatermonoloog)

Geschreven voor stand-up comedian Piet De Praitere.
2000 Vergeef mij de liefde. (roman)

Eerste deel van de trilogie Iedereen is uniek behalve ik. Andere delen van de trilogie: De kus in de nacht (2002) en Ik ben rijk en beroemd en ik heb nekpijn.(2004)
Omslagontwerp: Erik Prinsen, Venlo.
Foto achterplat: F. Claus.
1ste druk april 2000.
2de druk juni 2000
Brusselmans 39 Amsterdam: Uitgeverij Prometheus. -286p.

Paginering: Deel 1 Vergeef mij de liefde pp 5-101 – Deel 2 Later pp 505-624 – deel 3: Is er iets aan de hand?  pp 877-954.
pp 933 tot 654 toont documentair fotomateriaal.
Afmetingen: 23 x 15 (paperback)
2000 In onze prachtige barre tijden: zes verhalen. Amsterdam: Uitgeverij Prometheus. -76p.
2000 De koffer. (strip)

De tekeningen zijn van Caryl Strzelecki.
Omslagontwerp: Nanja Toebak
Brusselmans 1 Amsterdam: Uitgeverij Prometheus. -48p.

Afmetingen: 15 x 20.25 (harde geïllustreerde kaft)
2000 Tinner. (bundeling)

Bevat: De man die werk vond – Nog drie keer slapen en ik word wakker
2001 Pitface, een parabel. (roman)

Omslagontwerp: Erik Prinsen, Venlo.
Foto omslag: Filip Claus.
2003: 3de druk. Ooievaar Pockethuis, Amsterdam. (Vormgeving omslag: Ellen Langendam voor Studio Deunk bv. – Omslagillustratie Getty Images.  – Foto auteur: Klaas Koppe. -202p. (17.50 x 11.50, pocket)
Brusselmans 75 Amsterdam: Uitgeverij Prometheus. -201p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Brusselmans 54 derde druk
2002 De kus in de nacht. (roman)

Tweede deel van de trilogie: Iedereen is uniek behalve ik.
Omslagontwerp: Erik Prinsen, Venlo.
Foto omslag: Filip Claus
Brusselmans 63 Amsterdam: Uitgeverij Prometheus. -613p.

Afmetingen: 23 x 15 (garenloos gebrocheerd)
2002 Mank. (roman)

Omslagontwerp: Erik Prinsen, Venlo
Brusselmans 48 Amsterdam: Uitgeverij Prometheus. -184p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
2002 Patiënt H.B. (drie kortverhalen)

De verhalen zijn getiteld : ‘Bij Donnie’, ‘De vreemde hobby’s van doktoren’ en ‘Als de ratten dansen’. Bij elk van die verhalen staat een tekening van Peter Pontiac

Leiden : De Kler. -34p.

Het werkje is zeer prachtig gebonden met een zwart gestoffeerde harde kaft, en daarover een bruin papieren beschermhoes. Deze editie is uitgegeven op 300 exemplaren, waarvan 100 exemplaren zijn genummerd en gesigneerd door de auteur en illustrator.

2002 Mijn hoofd loopt om. (Guggenheimer trilogie in één band)

Bevat: De terugkeer van Bonanza (1995) – Guggenheimer wast witter (1996) – Uitgeverij Guggenheimer (1999)

2003 De droogte. (roman)

Omslagontwerp: Chris Demey.
Foto omslag: Hans Dekeyser.
Foto auteur: Klaas Koppe
Brusselmans 61 Amsterdam: Uitgeverij Prometheus. -329p.

Afmetingen: 21.20 x 13.60 (garenloos gebrocheerd)

2003 Meer volk dan gisteren. (theater)

Geschreven in opdracht van Gentse theaterplatform.
De regie : Monique De Bock en Claude Marissael.
2004 In de knoei. (roman)

Deze roman is tot stand gekomen door bemiddeling van Sebes & Van Gelderen Literair Agentschap te Amsterdam.
Foto omslag: © Thom Hoffmann
Productie: Textcase, Hilversum
Omslagontwerp: Studio Jan de Boer, Amsterdam

Brusselmans 64 Den Haag : Eprom Organisatie Adviseurs. -94p.

Afmetingen: 20 x 12.90 (garenloos gebrocheerd)

2004 Ik ben rijk en beroemd en ik heb nekpijn. (roman)

Derde deel van de trilogie ‘Iedereen is uniek behalve ik’. De twee andere delen zijn Vergeef mij de liefde (2000) en De kus in de nacht (2002)
Omslagontwerp: Chris Demey.
Foto omslag: Bart Van Leuven.
Foto auteur: Sylvester van der Vlugt
Brusselmans 65 Amsterdam: Uitgeverij Prometheus. -423p.

Afmetingen: 23 x 15 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)

2004 Het Zinneloze Zeilen.

Eerste deel van het Nieuw Verzameld Werk.
Heruitgave van 1982 Uitgave Bert Bakker, Amsterdam
brusselmans zinneloze zeilen 2 Amsterdam: Uitgeverij Prometheus. -159p.

Afmetingen: 20.60 x 13 (gebonden – harde kaft)
2004 Prachtige ogen. (roman)

Tweede deel van het Nieuw Verzameld Werk.
Heruitgave van 1984 Uitgave Bert Bakker, Amsterdam
brusselmans prachtige ogen Amsterdam: Uitgeverij Prometheus. -166p.

Afmetingen: 20.60 x 13 (gebonden – harde kaft)
2004 Heilige schrik – Bundeling van Herman’s 250 beste Humo-columns.

Omslagontwerp: Kris Demey
Foto omslag: Bart van Leuven
Foto auteur: Klaas Koppe
Brusselmans 2 Amsterdam: Uitgeverij Prometheus. -343p.

Afmetingen: 23 x15 (paperback)
2004 De man die werk vond.

Derde deel van het Nieuw Verzameld Werk.
Heruitgave van 1985, Bert Bakker, Amsterdam
Brusselmans manwerk 3 Amsterdam: Uitgeverij Prometheus. -153p.

Afmetingen: 20.60 x 13 (gebonden – harde kaft)
2004 De velo’s. (theater)

Geschreven in opdracht van Gentse theaterplatform.
De regie : Monique De Bock en Claude Marissael.
2005 Heden ben ik nuchter. – Vierde deel van het Nieuw Verzameld Werk.

Heruitgave van Heden ben ik nuchter 1986 Uitg. Bert Bakker
brusselmans hedennuchter Amsterdam: Uitgeverij Prometheus. -156p.

Afmetingen: 21 x 20.70 (gebonden – harde kaft)
2005 Het spook van Toetegaai. (roman)

Omslagontwerp: Kris Demey
Omslagillustratie: Erik Meynen
Foto auteur: Klaas Koppe
Amsterdam: Uitgeverij Prometheus. -336p.

Afmetingen: 21.40 x 13.70 (paperback)
2005 De naamloze mens. (theater)

Geschreven in opdracht van Gentse theaterplatform.
De regie : Monique De Bock en Claude Marissael.
2005 3 Goede romans. (bundeling)

Bevat: Autobiografie van iemand anders – Zul je mij altijd graag zien? – Logica voor idioten
2005 XXX (bundeling)

Bevat: Ex-schrijver – Ex-minnaar – Ex-drummer
Amsterdam: Uitgeverij Prometheus. -634p.
2006 De dollartekens in de ogen van Moeder Theresa. (literaire novelle)

Foto en omslagontwerp: Kris Demey
Foto auteur: Klaas Koppe
Amsterdam: Uitgeverij Prometheus. -134p.

Afmetingen: 20.50 x 13 (gebonden– harde geïllustreerde kaft)
2006 Dagboek van een vermoeide egoïst. – Zesde deel van het Nieuw Verzameld Werk.

Tweede druk van 1989 bij Uitgeverij Bert Bakker.
Omslagontwerp: Kris Demey
Foto omslag: Bart van Leuven
Brusselmans 26a Amsterdam: Uitgeverij Prometheus. -252p.

Afmetingen: 20.80 x 13,20 (harde kaft)
2006 Vlucht voor mij. – Zevende deel van het Nieuw Verzameld Werk.

Tweede druk van 1989 bij Uitgeverij Bert Bakker.
Omslagontwerp: Kris Demey
Foto omslag: Bart van Leuven
Brusselmans Amsterdam: Uitgeverij Prometheus. -284p.

Afmetingen: 20.80 x 13,50 (harde kaft)
2007 Muggepuut. (roman)

Eerste deel van de Muggepuut trilogie.
Ontwerp en foto omslag: Kris Demey.
Foto auteur: Filip Claus
1ste druk januari 2007.
2de druk februari 2007
Brusselmans 18 Amsterdam: Uitgeverij Prometheus. -255p.

Afmetingen: 20 x 12,50 (paperback)
2007 Het team der wezen. (novelle) Uitgave B for Books bv -53p.

Afmetingen: 16 x 11,5 (harde kaft)
Reeks: Literaire Juweeltjes
2007 Kwantum. (roman)

Ontwerp en foto omslag: Kris Demey
Foto auteur: Bart van Leuven
Binnenwerk: Phaedra Creative Communications, Westerlo
Brusselmans 45 Antwerpen/Vianen: House of Books. -111p.

Afmetingen: 17.50 x 11.50 (pocket)
Nota: exclusieve uitgave voor ECI – 40 jaar
2007 De perfecte koppijn. (roman)

Tweede deel van de Muggepuut trilogie
Omslagontwerp en foto omslag: Kris Demey
Foto auteur: Filip Claus
1ste druk september 2007 – 2de druk oktober 2007
2010: gebundeld onder de titel ‘Danny’
Brusselmans 28 Amsterdam: Uitgeverij Prometheus. -271p.

Afmetingen: 20 x 12,50 (paperback)
2008 Toos. (roman)

Derde deel van de Muggepuut trilogie
Omslagontwerp en foto omslag: Kris Demey
Foto auteur:Merlijn Doomernik
2010: gebundeld onder de titel ‘Danny’
Amsterdam: Uitgeverij Prometheus. -270p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
2008 Een dag in Gent. (roman)

Omslagontwerp en illustratie: Chris Demey
Brusselmans 8 Amsterdam: Uitgeverij Prometheus. -196p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
2008 Over mijn vrouw (novelle speciaal voor het tijdschrift Viva, ook uitgegeven als podcast)
2009 Mijn haar is lang. (roman)

Omslagontwerp: Kris Demey
Foto omslag: Maarten Kools
Foto auteur binnenwerk: Tom Swijns en Kris Demey
Brusselmans 36 Amsterdam: Uitgeverij Prometheus. -180p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
2009 Kaloemmerkes in de zep. (roman)‘

Kamoemmerkes in de zep is dialect. In het dorp van Brusselmans’ jeugd – Hamme-, bedoelt men er ‘Kikkertjes in de goot’ mee.
Omslagontwerp: Kris Demey
Foto omslag: Tom Swijns
Foto auteur: Maarten Kools
Brusselmans kaloemerkes Amsterdam: Uitgeverij Prometheus. -180p.
2010 Trager dan de snelheid. (roman)

Derde deel van een trilogie over Louis Tinner na ‘De man die werk vond’ (1985) en ‘Nog drie keer slapen en ik word wakker’ (1998)
Omslagontwerp: Kris Demey.
Foto omslag: Ellen Goegebuer met dank aan Paul en Ferre.
Foto auteur: Filip Claus
Brusselmans 31 Amsterdam: Uitgeverij Prometheus. -237p.

Zetwerk: Mat-Zet BV, Soest

2010 Danny. (Muggepuut – omnibus)

Bevat de trilogie: Muggepuut, De perfecte koppijn, Toos.
Titel varieert: Danny – Muggepuut omnibus
Amsterdam: Uitgeverij Prometheus. -701p.
2010 De grote rimram. (bundeling)

Bevat: Het einde van mensen in 1967 (1999), De dollartekens in de ogen van Moeder Theresa (2006), Iedere zondag sterven en doodgaan in de week. (1988)
Brusselmans 35 Amsterdam: Uitgeverij Prometheus. -354p.
2011 Een vrouw die de horizont heeft bereikt. (theater)

Theatermonoloog geschreven voor actrice Lies Pauwels
Gent: Kunstencentrum Campo.

Première 25 februari 2011
2011 Van drie tot zes. (roman)

Omslagontwerp: Kris Demey
Foto omslag: Getty Images
Foto auteur: Filip Claus
Zetwerk: Mat-Zet BV, Soest.
brusselmans van drie Amsterdam: Uitgeverij Prometheus. -200p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
2011 De biografie van John Muts (roman) brusselmans; Muts Amsterdam: Uitgeverij Prometheus. -374p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
2012 Watervrees tijdens een verdrinking. (roman)

Omslagontwerp: Kris Demey
Foto Omslag: Getty Images
Foto auteur: Filip Claus
Brusselmans 3 Amsterdam: Uitgeverij Prometheus. -304p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Zetwerk Mat-Zet bv, Soest
2012 Guggenheimer in de mode. (roman)

Omslagontwerp: Kris Demey
Omslagillustratie: Ever Meulen
Foto auteur: Filip Claus
Brusselmans 4 Amsterdam: Uitgeverij Prometheus. -319p.

Afmetingen: 21.40 x 12.50 (paperback)
Zetwerk Mat-Zet bv, Soest
2013 Mogelijke memoires. (roman)

Omslagontwerp: Chris Demey
Foto omslag: Michael Kloth / Corbis
Foto auteur: Loek Buter
Brusselmans 5 Amsterdam: Uitgeverij Prometheus. – 352p.

Afmetingen: 23 x 15 (paperback)
Zetwerk: Mat-Zet bv, Soest
2013 De qualastofont. (roman)

Omslagontwerp: Kris Demey
Foto omslag: Maciej Toporowicz, NYC / Getty Images
Foto auteur; Loek Buter
Brusselmans 6 Amsterdam: Uitgeverij Prometheus. -176p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
2014 Poppy en Eddie (roman)

Omslagontwerp: Kris Demey
Foto’s omslag: Maaike Bearelle
Brusselmans 7 Amsterdam: Uitgeverij Prometheus. -255p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
2014 Zeik. (literaire thriller)

Omslagontwerp: Kris Demey
Foto omslag (vrouw): Dominique Douieb/ Getty Images
Foto auteur: Filip Claus
Brusselmans 9 Amsterdam: Uitgeverij Prometheus. -190p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
2014 Waarom België (geen) kampioen wordt.

Tekst: Herman Brusselmans en Gunther Schepens.
Zetwerk binnenwerk: Evelien Degeyter.
Foto omslag: Koen Bauters
Brusselmans 66 Amsterdam: Bergerhoff-Lamberigts. -188p.

Afmetingen: 20 x 14.50 (garenloos gebrocheerd)
2015 Poppy en Eddie en Manon. (roman)

Omslagontwerp: Kris Demey
Foto omslag: Bart van Leuven
Zetwerk: Mat-Zet bv Soest
Brusselmans 40 Amsterdam: Uitgeverij Prometheus. -544p.

Afmetingen: 23 x 15 (paperback)
Nota: Reeds eind december 2014 te koop aangeboden in de boekenhandel, maar staat gedateerd op 2015.
2015 Zeik en de moord op de poetsvrouw van Hugo Claus. (literaire thriller)

Omslagontwerp: Kris Demey.
Foto omslag : Getty Images.
Zetwerk: Mat-Zet bv, Soest
Brusselmans 69 Amsterdam: Uitgeverij Prometheus. -192p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
2016 Poppy en Eddie en Manon en Roy Harper. (roman)

Omslagontwerp: Kris Demey.
Foto omslag: Getty Images.
Zetwerk: Mat-Zet bv, Soest.
Foto auteur: Filip Claus
Brusselmans 71 Amsterdam: Uitgeverij Prometheus. -293p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
2016 Zeik en het lijk bij de dijk. (literaire thriller)

Omslagontwerp: Kris Demey.
Foto omslag: Dominique Douieb/Getty Images.
Zetwerk: Mat-Zet bv, Soest.
Brusselmans 72 Amsterdam: Uitgeverij Prometheus. -190p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
2016 De fouten. (roman)

Omslagontwerp: Kris Demey.
Foto auteur: Filip Claus.
Zetwerk Mat-Zet bv, Soest
Brusselmans 73 Amsterdam: Uitgeverij Prometheus. -245p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (gebonden – harde geïllustreerde kartonnen kaft)
2017 Guggenheimer koopt een neger. (roman)

Vijfde roman met Guggenheimer als hoofdpersonage. De terugkeer van Bonanza (1995),  Guggenheimer wast witter (1996), Uitgeverij Guggenheimer (1999) en Guggenheimer in de mode (2012) gaan eraan vooraf.
Omslagontwerp: Kris Demey.
Foto auteur: Filip Claus.
Zetwerk: Mat-Zet bv,  Soest
Brusselmans 74 Amsterdam: Uitgeverij Prometheus. -320p.

Afmetingen:21.30 x 3.70 (ingenaaid)
2017 Hij schreef te weinig boeken. (roman)

Omslagontwerp: Kris Demey
Foto auteur: Filip Claus.
Zetwerk Mat-Zet bv, Soest
Brusselmans 76 Amsterdam: Uitgeverij Prometheus. -832p.

Afmetingen: 23  x 14.60 (gebonden – harde geïllustreerde kartonnen kaft)
2018 Feest bij de familie Van de Velde. (roman)

Omslagontwerp: Kris Demey.
Foto omslag: Lieve Blancquaert
Foto auteur: Filip Claus.
Zetwerk Mat-Zet bv, Soest
Brusselmans 77 Amsterdam: Uitgeverij Prometheus. -223p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (ingenaaid – zachte kaft met flappen)
2018 Achter een struik. (roman)

Omslagontwerp: Kris Demey.
Foto auteur: Filip Claus.
Zetwerk Mat-Zet bv, Soest
Amsterdam: Uitgeverij Prometheus. -224p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (ingenaaid – zachte kaft met flappen)
2019 Zo dom als Albert Einstein. (roman)

Omslagontwerp: Kris Demey.
Zetwerk Mat-Zet bv, Soest

Amsterdam: Uitgeverij Prometheus. -224p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)

2019 De tafel (roman)

Omslagontwerp: Kris Demey.
Zetwerk Mat-Zet bv, Soest.
Foto auteur: Filip Claus

Amsterdam: Uitgeverij Prometheus. -288p.

Afmetingen: 20.80 x 13.70 (gebonden -harde geïllustreerde kartonnen kaft)

2020 Bloed spuwen naar de hematoloog (roman)

Omslagontwerp: Kris Demey.
Zetwerk Mat-Zet bv, Soest.
Foto auteur: Koen Broos.

Amsterdam: Uitgeverij Prometheus. -310p.

Afmetingen: 20.00 x 12.50 (gebonden – harde geïllustreerde kartonnen kaft)

2020 Vertrouw mij, ik kom uit de veehandel. (roman)

Omslagontwerp: Kris Demey
Foto omslag: imageselect.eu
Zetwerk Mat-Zet bv, Huizen
Foto auteur: Koen Broos

Amsterdam: Uitgeverij Prometheus. -256p.

Afmetingen: 20.00 x 12.50 (gebonden – harde geïllustreerde kartonnen kaft)

2021 Maanlicht van een andere planeet. (roman)

Omslagontwerp: Kris Demey.
Foto auteur: Koen Broos.
Zetwerk Mat-Zet bv, Huizen

Amsterdam: Uitgeverij Prometheus. -184p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)

2021 Geschiedenis van de moderne literatuur. (roman)

Omslagontwerp: Kris Demey.
Foto auteur: Koen Broos.
Zetwerk Mat-Zet bv, Huizen

Amsterdam: Uitgeverij Prometheus. – -601p.

Afmetingen: 24.4 x 17.4  (gebonden met leeslint – harde linnen kaft

2022 Problemen die er geen zijn. (verhalenbundel)

Bevat 16 korte verhalen
Omslagontwerp: Kris Demey.
Foto auteur: Koen Broos.
Zetwerk Mat-Zet bv, Huizen

Amsterdam: Uitgeverij Prometheus. -146p.

Afmetingen: 20.10 x 12.60 (garenloos gebrocheerd – slappe kaft met flappen)

2022 Theet 77. (roman)

Omslagontwerp: Kris Demey.
Foto omslag: Archief Herman Brusselmans
Foto auteur: Jimmy Kets
Zetwerk Mat-Zet bv, Huizen.

Amsterdam: Uitgeverij Prometheus.  -424p.

Afmetingen: 21.20 x 14.60 (gebonden – harde geïllustreerde kaft – ook paperback – zachte kaft)

2023 Het huwelijk van Jan en Sofie. (roman)

Omslagontwerp: Chris Demey.
Foto auteur: Koen Broos
Zetwerk: Mat-zet bv, Huizen.

Amsterdam: Uitgeverij Prometheus.  -155p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (gebonden – harde linnen kaft – geen stofomslag – de namen Jan en Sofie zijn met vilt opgehoogd)

2024 Ex-roker. (bundeling columns)

De stukjes verschenen eerder in HUMO
omslagontwerp: Chris Demey
Foto auteur: Koen Broos

Amsterdam: Uitgeverij Prometheus. 128p.

Afmetingen: 14 x 10.80 (gebonden – geïllustreerde geplastificeerde kaft)

 

BIJDRAGEN IN VERZAMELWERKEN (selectie)

1988 Een imposante deur en andere. (verhaal) Brusselmans 56 In: De Tiende Deur, Amsterdam: Crawford Deur B.V. december 1988.

Afmetingen: 19.50 x 13.30 (ingenaaid in luxe linnen kaft).
Relatiegeschenk Crawford
1988 Jotie T’Hooft. ‘Zelfmoord is klaarkomen in de schoot van Satan’. (imaginair interview) In:  Onmogelijke interviews (pp 25-29) uitgegeven door Kritak te Leuven.

Afmetingen: 21 x 13.50 (paperback)

1992 Een week uit het leven van Herman Brusselmans door hemzelve verteld. (verhaal)

In hetzelfde jaar ook bibliofiel uitgegeven door De Carbolineum Pers te Wildert

1992 Max.36 Uit de bundel: MAX. 36. Verhalen van jonge schrijvers samengesteld door Jessica Durlacher. pp 63-68.

Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker.
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
1993 Maagd en oppergod. (verhaal)

Eerder gepubliceerd in Jessica Durlacher .a., 25 onder 35, Bert Bakker, 1990.
1993 Hugo Brems Nieuwe Vlaamse verhalen Uit de bundel: Nieuwe Vlaamse Verhalen. Gekozen & van een nawoord voorzien door Hugo Brems. pp 35-41. Uitgeverij De Arbeiderspers, Amsterdam. -285p
1994 Brief van de romancier romancier aan zijn geliefde vanuit Parijs. (briefverhaal)

Cahiers d’Amour verscheen ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de v.z.w. Behoud de Begeerte en in de marge van de 5de editie van Saint-Amour, een literair programma rond liefde en begeerte.
Boekverzorging: Zeno Amsterdam
Omslagtekening: Jan Bosschaert.
1994 Cahier d'amour Uit de bundel: Cahier d’Amour. Liefdesbrieven. pp.138-139.

Uitgever: Nijgh & Van Ditmar, Amsterdam, / Dedalus, Antwerpen. 1994. -144p. (Afmetingen: 20 x 12.50, paperback)
Samenstelling: Luc Coorevits
1998 Mijnheer Vanderhoeven, mijn vrouw bedriegt mij. (novelle)

Grafisch ontwerp: Louis Voogt.
Voorwoord: Howard Krol.
Illustratie: Sieb Posthuma

Speciale uitgave van bij het juli-augustusnummer 1998 van het  tijdschrift MAN. -98p.

Afmetingen: 13 x 10 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft)
Nota: Deze zomerpocket mag niet los verkocht worden.

2009 Gelukkig getrouwd (erotisch verhaal)

Illustraties: Jan de Maesschalck.
Fotogravure: Steurs
Druk: Geers Offset
2009 Alles kan heter it de bundel: Alles kan heter: 15 erotische verhalen. pp. 22-29.

Diegem : Sanoma Magazines Belgium. -157p.
Bijlage bij Goedele magazine 12
Afmetingen: 21 x 16 (gebonden in harde kartonnen kaft)
2009 Stationsroman.

Een initiatief van NMBS-Holding en Eurostation.
Auteurs: Herman Brusselmans (pp. 5-14), Tom Naegels, Anne Provoost, Oscar Van den Boogaard en Joke Van Leeuwen.
Eindredactie: Vicky Vanhoutte.
Coverbeeld: Rein Vyncke.
Zetwerk: François Millecamps

Brusselmans 57 Brussel: Eurostation, Brogniezstraat 54, 1000 Brussel. -64p.

Afmetingen: 16 x 10.50 (garenloos gebrocheerd)
Deze stationsroman kwam live tot stand in het station Antwerpen Centraal van 20 tot en met 24 september 2009 ter gelegenheid van de officiële inhuldiging van het vernieuwde station. In opdracht van NMBS Holding en Eurostation.

FILMOGRAFIE

2007 Ex-Drummer. (naar de gelijknamige roman)

 • Regie: Koen Mortier.
 • Cast: Dries Van Hegen, Norman Baert, Sam Louwyck, Gunter Lamoot, Dolores Bouckaert.
 • Muziek: Arno Hintjens Flip Kowlier Millionaire Guy Van Nueten
 • Hij speelde een rolletje in de films “La vie sexuelle des Belges 1950-78” en “Camping Cosmos” van Jan Bucquoy.

 AUDIOGRAFIE

 

2015 Liefde en blijven of weggaan. (LP)

Productie: Hans Kusters voor HKM Literatuur opgenomen in Studio ACE, Aartselaar in augustus 2015.
Foto omslag: Sylvester Parmentier.
Layout: 400ASA.
Bevat: A-zijde: 1. Het huwelijk (2:45); 2. Bedankt (5:10); 3. Oostende (4:22); 4. De kleuren (5:21); 5. Mijn doden (5:05); B-zijde: 1. Tot het zover is (2:35); 2. We lachen (5:20); 3. Het wezen der liefde (5:23); De verlossing (5:38); 5. Niet ergens (4:40).
Brusselmans 70

B. Overzicht per genre en alfabetisch op titel

Proza

 1. Achter een struik 2018 – roman
 2. Autobiografie van iemand anders 1996- roman
 3. Bloed spuwen naar de hematoloog 2020 – roman
 4. Bloemen op mijn graf 1998 –
 5. Dagboek van een vermoeide egoïst 1989 – roman
 6. De biografie van John Muts. 2011 – roman
 7. De dollartekens in de ogen van Moeder Theresa 2006 –
 8. De Droogte 2003- roman
 9. De fouten. 2016-roman
 10. De Geschiedenis van de Vlaamse Letterkunde. 1988 –
 11. De Geschiedenis van de Wereldliteratuur 1989 – columns
 12. De kus in de nacht 2002 – roman
 13. De man die werk vond 1985- roman
 14. De perfecte koppijn 2007 – roman
 15. De tafel 2019 – roman
 16. De terugkeer van Bonanza 1995- roman
 17. De qualastofont 2013 – roman
 18. Een dag in Gent 2008 – roman
 19. Ex-drummer 1994- roman
 20. Ex-minnaar 1993- roman
 21. Ex-roker 2024 – bundeling columns
 22. Ex-schrijver 1991 – roman
 23. Feest bij de familie Van de Velde 2018 – roman
 24. Geschiedenis van de moderne literatuur 2021- roman
 25. Guggenheimer wast witter 1996 – roman
 26. Guggenheimer in de mode 2012 – roman
 27. Guggenheimer koopt een neger 2017- roman
 28. Heden ben ik nuchter 1986- roman
 29. Heilige schrik – Bundeling van Herman’s 250 beste Humo-columns 2004
 30. Het einde van mensen in 1967 – 1999
 31. Het huwelijk van Jan en Sofie – 2023
 32. Het mooie kotsende meisje 1992- verhalen
 33. Het oude nieuws van deze tijden 1994 – roman
 34. Het spook van Toetegaai 2005 – Roman
 35. Het team der wezen – literaire juweeltje 2007
 36. Het zinneloze zeilen 1982 – verhalen
 37. Hij schreef te weinig boeken 2017 – roman
 38. Iedere zondag sterven en doodgaan in de week 1988 – novelle
 39. Ik ben rijk en beroemd en ik heb nekpijn – 2004
 40. Kaloemmerkes in de zep. 2009 -roman
 41. Kwantum 2007- roman
 42. Logica voor idioten 1997 –
 43. Maanlicht van een andere planeet 2021 – roman
 44. Mank 2002 – roman
 45. Mijn haar is lang 2009 – roman
 46. Meisjes hebben grotere borsten dan jongens 1997
 47. Mogelijke memoires 2013 – roman
 48. Muggepuut 2007 – roman
 49. Nog drie keer slapen en ik word wakker 1998 – roman
 50. Pitface, een parabel 2001- roman
 51. Poppy en Eddie 2014 – roman
 52. Poppy en Eddie en Manon 2015 – roman
 53. Poppy en Eddie en Manon en Roy Harper 2016 – roman
 54. Prachtige ogen 1984 – roman
 55. Problemen die er geen zijn 2022 – verhalenbundel
 56. Theet 77 2022 – roman
 57. Toos 2008- roman
 58. Trager dan de snelheid. 2009 -roman
 59. Uitgeverij Guggenheimer 1999 – roman
 60. Van drie tot zes 2011 – roman
 61. Vergeef mij de liefde 2000 – roman
 62. Vertrouw mij, ik kom uit de veehandel. 2020 – roman
 63. Vlucht voor mij 1990 – roman
 64. Vrouwen met een IQ 1995 – roman
 65. Waarom België (geen) kampioen wordt – 2014
 66. Watervrees tijdens een verdrinking 2012 – roman
 67. Zeik 2014 – literaire thriller
 68. Zeik en de moord op de poetsvrouw van Hugo Claus. 2015 – literaire thriller
 69. Zeik en het lijk bij de dijk. 2016 – literaire thriller
 70. Zijn er kanalen in Aalst ? 1987- roman
 71. Zo dom als Albert Einstein 2019 – roman
 72. Zul je mij altijd graag zien? 1997 –

Toneelstukken

De Canadese muur. (1989)

 • Geschreven samen met Tom Lanoy.
 • Raamtheater op ’t Zuid – Regie: Walter Tillemans
 • Met: Eric Kerremans, Katelijne Verbeke, Anneleen Cooreman, Marc Peeters, Roger Van Kerpel
 • Speelperiode: seizoenen 1988-1990

De naamloze mens. (2005

 • De Naamloze Mens’ speelt zich af in een bruin café, Bij Miele genaamd. Voor de hoofdrolspelers is het een toevluchtsoord, een biechtstoel, een territorium waar hun kont vastgeroest zit aan een barkruk. Het publiek maakt kennis met alle stamgasten, met hun handel en wandel, hun achtergrond. Puur volkstheater, van het zuiverste soort. De personages zijn zo uit het leven gegrepen.
 • Theaterplatform Gent: De regie van het stuk is in handen van Monique De Bock en Claude Marissael.

Geboren worden is erfelijk. (1999)

 • Gebracht door standup comedian Piet De Praitere, voor wie het stuk was geschreven

Meer volk dan gisteren. (2003)

 • Theaterplatform Gent. Volks komisch toneel

Velo’s. (2004)

 • Theaterplatform Gent. Volks komisch toneel.

Een vrouw die de horizont heeft bereikt. (2011)

 • Theatermonoloog geschreven voor actrice Lies Pauwels
 • Première: februari 2011 bij het Gentse Campo
 • Het werd een absurdistische tekst, die Brusselmans schreef vanuit het (fictieve) standpunt van de actrice Lies Pauwels. Het gaat over de strijd van Lies Pauwels met het theater, alsook over de strijd van haar personage Vera Van de Velde, die danig op de proef wordt gesteld door het leven. Vera Van de Velde is getrouwd met een zwarte man met wie ze twee kinderen heeft, en ze krijgt het hard te verduren. Zodanig zelfs, dat op een bepaald moment de horizon wordt bereikt.

 

Varia

1988. ‘Jotie T’Hooft. Zelfmoord is klaarkomen in de schoot van Satan.’ In: Onmogelijke interviews. p. 25-29.

1988. ‘Een imposante deur en een andere’. In: De tiende deur. Ouderkerk aan de Amstel, NPP Creative Concepts. p. 19-29.

1988. ‘Leve het Zwarte Woud’. In: Knap woud, vooral de bomen. Bloemlezing uit De Brakke Grond. p. 123-130.

1986. ‘J’ai deux amours’. In: Mooie jonge goden. Vlaams literair talent. p. 17-23.

2009: ‘Gelukkig getrouwd’. In: Alles kan heter. 15 erotische verhalen. p.22-29