home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Boudens, Luc

Luc Boudens

Kortrijk, 13 juni 1960

Dubbeltalent: auteur van romans, dichter en grafisch kunstenaar

BIOGRAFIE

13 juni 1960: Geboren te Kortrijk.

Hij maakte furore eind jaren ’80 met de andere ‘mooie jonge goden’ Tom Lanoye en Herman Brusselmans. In een recensie had de Nederlandse auteur Hans Warren het over de ‘luidruchtige Belgen’.

1984: Samen met Henri-Floris Jespers, stichtend lid en thans Sec. Gal. Hon. Van de CDR, alias het Centrum voor Documentatie en Reëvaluatie, dat zich vooral toelegt op de studie van de Vlaamse (inclusief Franstalige) literatuur uit het Interbellum.

1988: Debuteerde meteen met twee boeken, twee verhalenbundels: Vrijdag visdag (Frans de Bruyn schreef 25 jaar vroeger de bundel Elke vrijdag vis) en De tiende provincie.

 • ‘De tiende provincie’ is een literaire verkenning van de Belgische kolonie in bezet Duitsland na WO II.
 • De BSD (Belgische Strijdkrachten in Duitsland), lange tijd ook wel de ,,tiende provincie” genoemd, kenden begin de jaren ’50 een hoogtepunt met zo’n 40.000 manschappen. Sindsdien is dat aantal geleidelijk gedaald. Bij de val van de Berlijnse Muur in november 1989 ging het nog om 24.000 militairen, na de hervormingsplannen-Charlier en -Delcroix bleef uiteindelijk alleen nog een kleine brigade van 3.000 manschappen over die gehergroepeerd werden in de regio Keulen. In 2005 had de laatste Belgische militair Duitsland verlaten.

1989: Als romancier debuteerde hij reeds een jaar later met Het zijn lange dagen. De flap van dit boek vertelt: ‘In 1989 verscheen de eerste literaire videoclip in West-Europa met Luc Boudens in de hoofdrol.’

1990: Verscheen Het lijden van De Jonge Werner, in 1991 Wie legt er mee patience? En tenslotte in 1992 Gesloten wegens familieomstandigheden.

En dan houdt het op. Of niet ?

Begin jaren ’90 legde hij zich volledig toe op de plastische kunsten.

In Gierik & NVT 94 omtrent ‘zwijgende auteurs’ geeft hij echter toe toch nog te schrijven, met mondjesmaat, als onmisbare, literaire vingeroefening.

In Gierek staat het zo:

“Luc Boudens stipt aan dat er in onze brief nog wel redenen om niet te schrijven NIET werden opgenomen: ‘Ik schrijf nog hoor, zij het ‘op waakvlam’,dus zonder welbepaald doel voor ogen. Noem het een zachte behoefte, een vaardigheid die ik rustig blijf koesteren. Alle mogelijke redenen – door jullie aangevoerd – om in een zekere luwte te belanden, vond ik in min of meerdere mate in mijn werk. Alleen vergaten jullie de ‘luiheid’ & het ‘gebrek aan zelfvertrouwen’.”

Feit is Luc Boudens concentreert zich al een aantal jaren voornamelijk op zijn beeldend werk: schilderijen, tekeningen, lino’s en tapings, die hij met succes exposeerde.

Tentoonstellingen

 • 1990 Galerie Herman Toelen, Antwerpen, tekeningen en lino’s
 • 1993 Galerie De Zwarte Panter, Antwerpen: ‘Kartografie’, lino’s
 • 1995 Galerie B-One, Antwerpen, groepstentoonstelling, tekeningen en collages
 • 1996 Galerie B-One, Antwerpen, groepstentoonstelling, tekeningen, mixed media
 • 2000 Antiquariaat Jef Meert, Antwerpen, ‘KlingKlang’, collages
 • 2002 Galerie Van Blerk, Antwerpen, ‘Littoral’, schilderijen
 • 2003 Galerie Van Blerk, Antwerpen, ‘Naval‘, lino’s
 • 2004 Galerie Djemma, Schoten, ‘Sites’, tapings, mixed media
 • 2004 Galerie Djemma, Schoten, groepstentoonstelling, tapings, maskers
 • 2005 Galerie Djemma, Schoten, ‘Tribal‘, wandtapijten, totems, tapings, mixed media
 • 2005 Oskar D Gallery, ‘Visitant les Noailles‘, tapings, tekeningen, objecten
 • 2007 Punk’tum, ‘Syncopes‘, mixed media
 • 2008 Piet Raemdonck, Antwerpen, ‘Fun City’, objecten en mixed media

Boudens geeft er de voorkeur aan zijn poëzie in beperkte, bibliofiele edities te publiceren. De Carbolineum Pers te Wildert, eenmansproject van Boris Rousseuw, publiceerde meerdere  bundels van Boudens  zoals Op een kameel gezeten (1989), Vrienden voor het leven. Een zwanezang (1992) en Laat maar waaien (1997), alle met de hand gezet en met de handpers gedrukt en geïllustreerd door de dichter.

EEN LITERAIRE DOORSTART

2009: Na een lange literaire stilte verschijnt bij De Carbolineum Pers een cyclus van 26 nieuwe gedichten in een bibliofiele uitgave door hemzelf geïllustreerd: ‘Betere tijden lachen ons toe‘.

2014: Luc Boudens komt terug op de literaire scène met een nieuwe roman, een gay roman: Op eenzame hoogte.

 • De toevallige ontmoeting met student Bastien haalt het comfortabele bestaan van investeerder Amaury helemaal overhoop. Deze bejaarde bankier, nazaat van een fortuinlijk geslacht, ontdekt prompt dat zelfs iemand als hij over emoties beschikt. Zijn genegenheid voor Bastien onthult gestaag wat hij al die tijd verborgen hield. Plots lijkt zijn hele wereld weer op te warmen. Gedeelde interesse voor het werk van Jean Cocteau betekent voor Amaury echter een zenuwslopende afdaling in zichzelf terwijl Bastien het als een wegwijzer voor de toekomst gebruikt. Wat veelbelovend startte, leidt tot een helse neergang.

2021: Boudens’ 4de roman  De oogappel is gebaseerd op het autobiografische gegeven dat Boudens tijdens ‘een mindere periode in mijn leven’, zo zei hij in Knack, een tijdje bij Henri-Floris Jespers introk.

 • Er gebeurt niet echt veel in het boek. De kwaliteit zit vooral in de stijl, waarin een vilein soort humor met hooghartige eruditie vermengd is. Het heeft ook met zoiets ongrijpbaars als sfeer te maken, met het verbond tussen de hoofdpersonages die als twee eenlingen samen overleven. ( Recensie: Luc Boudens – De oogappel – Tzum

GERAADPLEEGDE BRONNEN

 

SMAAKMAKER

ALOUDE WAARDEN

Het meisje is als een matrone.
‘Hey Buffel,’ roept ze naar
het tafeltje aan de overkant,
‘hoe gaat het er nog mee?’
Buffel, de dronkelap
begint vet te lachen.
‘Gedraag je!’ snauwt
de vriend van het meisje.
‘Waarom doe je zoiets?’
sist hij nijdig.
Buitenshuis is hij graag fatsoenlijk,
dat kunnen we aflezen van
zijn holle hoofd.
Fatsoen schept orde,
maakt duidelijk,
voedt een soezend gemoed.
Het meisje tast naar een zakdoek
in de bruinlederen handtas
die aan een verse rundlever
doet denken.
‘Stop met dat stomme gesnotter,’
beveelt het vriendje.
Het snotteren stopt.
Ze zitten weer stilzwijgend
achter hun glas bier.
Hij tevreden en geschift.
Zij vernederd en geschift.
En buiten rijgen de
dagen zich aaneen.

 

BIBLIOGRAFIE

De bibliografische gegevens werden onder meer nagekeken bij

 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience – Antwerpen.
 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles.
 • Piet Devos: Van reuzen tot dwergen. Bibliografie – Vlaamse schrijvers in de 20ste eeuw – Eerste drukken. Kortrijk, eigen beheer 2007
 • POËZIECENTRUM vzw – Gent

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klikt u op de foto.

Chronologisch overzicht

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1988 De tiende provincie. (verhalenbundel)

Marino Basso ontwierp het omslag.
Bevat: ‘Leberknödel’ (pp 7-27); De Kurpinski’s (pp 28-56); ‘Blitz Leuchten’ (pp 57-71); ‘Stönfanzund die Schwulen’ (pp 72-86); ‘Kino’ (pp 87-98); Hélène (pp 99-109); De tiende provincie (pp 110-127).
1989: 2de druk ibidem.

Boudens 8 Antwerpen: Uitgeverij Dedalus. -127p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Colofon: ‘De tiende provincie’ van Luc Boudens werd in het najaar van 1988 gezet uit de Bembo door Ronald Grossey en Advertype cv.
Het boek werd door EPO te Berchem gedrukt. Tien exemplaren werden gebonden door handboekdrukkerij De Pers te Antwerpen door de auteur genummerd en gesigneerd.
1988 Vrijdag visdag. ( verhalenbundel)

Omslagontwerp: Ysbrant
Foto: RENAUD
Bevat: Twee schone vazen (pp 7-12); Wij zijn aan het bouwen (pp 13-22); De drie zusters (pp 23-30); De verloofden (pp 31-42); Een graag geziene gast (pp 43-52); Vrijdag, visdag (pp 53-64); Moambe (pp 65-78); De zon in huis (pp 79-86); Een stuk verdriet (pp 87-96); De Bruynooges (pp 97-106).
1993: Het verhaal ’De Bruynooges’ wordt opgenomen in de verhalenbundel ‘Nieuwe Vlaamse verhalen’ gekozen door Hugo Brems. Uitgever De Arbeiderspers, Amsterdam  pp 25-34.
Boudens 5 Antwerpen: Nioba Uitgevers. -106p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Colofon: ‘Vrijdag visdag’ van Luc Boudens werd in opdracht van Nioba, Uitgevers te Antwerpen gezet uit de Palatino, gedrukt in eigen drukkerij en ingenaaid door drukkerij Groeninghe te Kortrijk. Het omslag van dit boek werd ontworpen door Ysbrant.
Het boek werd officieel aan het publiek en de pers voorgesteld in de Galerij De Zwarte Panter te Antwerpen op 11 april 1988, in samenwerking met vzw Vrienden van De Zwarte Panter.
1989 Het zijn lange dagen. (roman)

Omslag en boekverzorging: Toni Mulder (Dynamo Amsterdam)
Druk: Smits, Wommelgem
2016: Heruitgave door Uitgeverij Leesmagazijn.

Antwerpen: Uitgeverij Dedalus . -258p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Colofon: ‘Het zijn lange dagen’ verscheen in mei 1989.
Het boek werd gezet uit de Plantyn door Advertype cv, Brussel en gedrukt door Smits Wommelgem. Toni Mulder verzorgde de omslag en het binnenwerk.
Naast de gewone uitgave werden 15 exemplaren gebonden door handboekbinderij De Pers te Antwerpen en door de auteur genummerd en gesigneerd.
1989 Op een kameel gezeten. (poëzie – bibliofiele uitgave)

Geestige gedichten van Boudens, met vier linosneden van hemzelf.

Wildert: Carbolineum Pers. –[20]p.

 

1990 Het lijden van De Jonge Werner. (roman)

Omslag en boekverzorging: Toni Mulder
Foto omslag: Erwin Olaf
Zetwerk: Advertype, Brussel.
Boudens 7 Antwerpen: Uitgeverij Dedalus . -180p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Druk: Groenevelt, Landgraaf.
1990 Wie legt er mee patience? (dichtbundel)

Bevat de cycli: Station ‘Muesschestrasse’; Station ‘Cocteaugasse’; Station ‘Rennbahn’; Station ‘Freiherr van B.Flämischer Gesandter 1960-2085’; Station ‘Kamelenplatz’.

Ter gelegenheid van de jaarwisseling 1990/1991 worden 300 exemplaren, door de auteur genummerd en gesigneerd door Uitgeverij Dedalus aangeboden aan vrienden en relaties. Dit is nummer: …

Antwerpen: Uitgeverij Dedalus. -46p.

Afmetingen: 22 x 15,50 (garenloos gebrocheerd – zachte kaft met flappen)
Colofon: Wie legt er mee patience? Van Boudens werd in opdracht van Uitgeverij Dedalus in december 1990 gezet uit de Bembo en de Univers door Facet te Antwerpen en gedrukt door Groenevelt te Landgraaf. De boekverzorging was in handen van Toni Mulder – Amsterdam; de omslagillustratie werd gemaakt door de auteur.

1990 De zeemeerman en zeven anderen. (bibliofiele editie – enkel litho’s)

8 linogravures – elk gesigneerd door Boudens -gedrukt op Van Gelder Simili Japon, genummerd en met potlood getiteld door de kunstenaar. De originelen werden na het afdrukken vernietigd.

Wildert: Carbolineum Pers. -10p

Afmetingen: 33 x 24.50 (genaaid in omslag met daarop ook nog eens een grote lino)
De oplage bedraagt 26 gesigneerde exemplaren genummerd van A tot Z

1991 Een man van eigen maaksel. (verhaal – bibliofiele uitgave)

Ongebundeld verhaal van Luc Boudens waarin we een bekend Vlaams radiomaker zien figureren.
Met gekleurde initialen en enkele linosneden van de auteur zelf.
Boudens 4 Wildert: Carbolineum Pers. -55p.

Afmetingen: 24 x 16 (ingenaaid / gebonden)
Colofon: Dit verhaal werd in 1990 op verzoek van de Carbolineum Pers geschreven. De tekst is in september-oktober 1991 volledig met de hand gezet uit de Lucian light en de Egmont cursief, en met de handpers in twee kleuren gedrukt op Van Gelder Simili Japans papier. De initialen en vignetten werden speciaal voor dit boek getekend door de auteur.
De oplage voor dit boek bedraagt 55 gesigneerde exemplaren: 50 Arabisch genummerd en ingenaaide, plus 50 Romeins genummerde en gebonden exemplaren.
1992 Een kersverse weduwe. (verhaal)

 

1992 Max.36 In de bundel MAX. 32. Verhalen van jonge schrijvers samengesteld door Jessica Durlacher. (pp 171-179)

Uitgever: Bert Bakker te Amsterdam
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)

1992 Gesloten wegens familieomstandigheden. (verhalenbundel)

Vormgeving, omslag en boekverzorging: Toni Mulder, Amsterdam
Foto auteur: Patrick de Spiegelaere
Bevat: Een man van eigen maaksel (pp 7-30); Het rad van onfortuin (pp.31-36); Bar La Console (pp.37-52); Het broodroostertje (pp.53-60); Een perfecte kinlijn (pp.61-76); Aan banden gelegd (pp.77-118); Gesloten wegens familieomstandigheden (pp.119-137).
Boudens 6 Brussel Antwerpen/ Uitgeverij Dedalus. -137p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Druk: Groenevelt, Landgraaf
Zetwerk: Advertype.
1993 Vrienden voor het leven. Een zwanezang (poëzie – bibliofiele uitgave)

Lang gedicht (420 lijnen) met 5 door de auteur handgekleurde illustraties.
Omslag in handgeschept papier.
Wildert: Carbolineum Pers. -29 + [3]p.

Gedicht geschreven en geïllustreerd door Luc Boudens in 1993 en datzelfde jaar met de hand gezet uit de Erasmus en met de handpers gedrukt op geschept Zerkall, waarna de auteur alle abstracte tekeningen met de hand inkleurde.
Beperkte oplage van vijftig Arabisch genummerde en ingenaaide , plus vijf Romeins genummerde en gebonden exemplaren, alle gesigneerd. Ex. “Wettelijk depot” , genaaid.
1995 Laat maar waaien. (poëzie – bibliofiele uitgave)

Gedichten, met 13 tekeningen van de auteur, waarvan 11 met de hand gekleurd.

Wildert: Carbolineum Pers. -35p.

55 exemplaren, waarvan 1-50 genaaid in een omslag van handgeschept Fabriano en I-V gebonden.

2009 Betere tijden lachen ons toe. (poëzie – bibliofiele uitgave)

De bundel bevat 26 nieuwe gedichten, geïllustreerd met zes tekeningen van de auteur.

Wildert: Carbolineum Pers, -69p.

De tekst werd in de herfst van 2009 met de hand gezet uit de Goudy Old Style en met de handpers gedrukt op geschept Gampi papier. De tekeningen van Luc Boudens zijn eveneens met de handpers afgedrukt. De oplage blijft beperkt tot zestig ingenaaide en gesigneerde exemplaren, genummerd van 1 tot 60.

2014 Op eenzame hoogte (roman)

Omslagontwerp: Connie Nijman.
Vormgeving binnenwerk: Mulder van Meurs.
Auteursfoto: Elisabeth van Lierop.
Boudens 3 Antwerpen: Uitgeverij Vrijdag. -138p.

Afmetingen: 21 x 14 (ingenaaid – zachte kaft met flappen)

2015 Prins Pouppy en de 3 bergen plus 4 is 7 bergen samen. (jeugdliteratuur)

 

Antwerpen: Art Partout. -35p.

Oplage: 36 genummerde exemplaren, zijnde A-Z en I-X. Nr. X, gesigneerd in het colofon.

2016 Het zijn lange dagen. (roman)

Heruitgave van de gelijknamige roman uit 1989, uitgeverij Dedalus, Antwerpen.

Editie Leesmagazijn. -257p.

Afmetingen: 17.8 x 10.9 (zachte kaft)

2018 Hoofse Brieven. Met tekeningen van de auteur. (brieven – bibliofiele uitgave)

Deze Hoofse Brieven, geschreven tussen 2006 en 2011, zijn in december 2018 gezet uit de Times New Roman, verlucht met acht tekeningen van de auteur, digitaal vermenigvuldigd op gevergeerd crème Conqueror papier (72 p.) en met de hand gebonden.

Kalmthout: Carbolineum Pers. -72p.

De oplage bestaat uit 50 genummerde en gesigneerde exemplaren, waarvan de nummers 1 tot 40 gebonden in kartonnen band (prijs 40 euro, plus 5 euro voor verzending), en de nummers I tot X gebonden in kalfsperkament.

2020 Ik heb de zon zien zakken. (poëzie – bibliofiele uitgave)

Met zeven nieuwe gedichten van Luc Boudens, vergezeld van lino’s van Isabelle Vandenabeele.

Kalmthout: Carbolineum Pers. -28p.

Oplage: 50 exemplaren.
Gedrukt op geschept gevergeerd Hahnemuhle papier. Met sierletters in kleur van de auteur zelve. De oplage blijft beperkt tot 50 gebonden stuks: de exemplaren van 1 tot 40 in grijs papier (50 euro), de exemplaren van I tot X in perkament (250 euro). Deze tien exemplaren zijn handgekleurd en hebben een extra lino

2021 De oogappel. (roman)

Vormgeving omslag: Mulder van Meurs, Amsterdam.
Illustratie omslag: Le chat noir (1921), Marcel Louis Baugniet.
Foto auteur: Monday Agbonzee jr.
Vormgeving binnenwerk: TheSWitch, Antwerpen.

Antwerpen: Uitgeverij Vrijdag. -159p.

Afmetingen: 21 x 14 (paperback – zachte kaft)

 

BEKNOPT OVERZICHT PER GENRE

Verhalenbundels

 • 1988 Vrijdag Visdag (Nioba)
 • 1988 De tiende provincie (Dedalus)
 • 1992 Gesloten wegens familieomstandigheden (Dedalus)

Romans

 • 1989 Het zijn lange dagen (Dedalus),
 • 1990: Het lijden van de jonge Werner (Dedalus)
 • 2014 Op eenzame hoogte (Vrijdag)
 • 2021 De oogappel (Vrijdag)

Dichtbundels

 • 1991 Wie legt er mee patience? (Dedalus)

Bibliofiele uitgaven

 • 1989: Op een kameel gezeten (poëzie – Carbolineum Pers);
 • 1991: Een man van eigen maaksel (proza – Carbolineum Pers)
 • 1993: Vrienden voor het leven. Een zwanezang (poëzie – Carbolineum Pers);
 • 1995: Laat maar zwaaien (poëzie – Carbolineum Pers)
 • 2010: Betere tijden lachen ons toe (poëzie – Carbolineum Pers).
 • 2018: Hoofse Brieven (proza – Carbolineum Pers)
 • 2020: Ik heb de zon zien zakken. (poëzie – Carbolineum Pers).

Beeldend werk

 • Lino’s van Boudens werden gebundeld in De Zeemeerman en zeven anderen (Carbolineum Pers, 1989) en Sites (Djemma, 2004, met een nawoord van Jespers, ‘In kaart gebracht’), telkens met de hand gedrukt op 26 exemplaren.