home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

Berkhof, Aster

Maakt deel uit van:

ASTER BERKHOF

Rijkevorsel, 19 juni 1920 –  Brasschaat, 29 september 2020

Lode (eig. Louis Paulina) Van Den Bergh gebruikte volgende pseudoniemen: Aster Berkhof en voor een aantal jeugdboeken: Piet Visser.

BIOGRAFIE

Hij is gehuwd met de vroegere televisieomroepster Nora Steyaert.

18 Juni 1920: Geboren te Rijkevorsel als Louis Paulina (Lode) van den Bergh als tweede zoon in het katholieke onderwijzersgezin van Karel Van den Bergh (Merksplas, 1894 – Rijkevorsel, 1946) en Maria Leestmans (Merksplas, 1893 – Beerse, 1967)

 • Over zijn geboortedorp en de Kempense heide schreef Aster Berkhof uitvoerig o.m. in de romans Isidoor (1951) en Als een wolf in de wildernis (1962).
 • Het gezin telde ook nog twee zonen (Jozef en Frans) en twee dochters (Jeanne en Maria);

1924-1931: Lager onderwijs in de gemeenteschool van Rijkevorsel Sint-Jozef, waar zijn vader hoofdonderwijzer was en zijn moeder onderwijzeres.

 • Hij groeide op in een welgesteld gezin. Zijn moeder kwam immers uit een aristocratische boerenfamilie. Haar vader was vele jaren burgemeester geweest van Merksplas. Reeds in zijn jeugd voelde hij zich onbehaaglijk bij het grote verschil in welstand tussen zijn wereld en die van de andere jongens. Ditzelfde onbehaaglijk gevoel is hem zijn hele leven bijgebleven en kwam hij met zijn pen in opstand tegen onrechtvaardigheid.

1931-1938: Middelbaar onderwijs (Grieks-Latijnse afdeling) aan het Klein Seminarie in Hoogstraten (leraren waren er o.m. priester Herman van Fraechem en voordrachtkunstenaar Ast Fonteyne);

1936: Aster Berkhof debuteert in 1936, op 16-jarige leeftijd, met het verhaal ‘Verrader’ in het tijdschrift Ons Land. Daarmee had hij de smaak van het schrijven voorgoed te pakken. Geïnspireerd door illustere voorgangers als W. Somerset Maugham, Doris Lessing en Ernest Hemingway,  publiceert hij in de daaropvolgende jaren in diverse kranten en tijdschriften als Ons Volk, Humoradio, Libelle, Dietsche Warande & Belfort en Het Laatste Nieuws.

1938-1942: Studeert Germaanse filologie aan de K.U. Leuven.

 • Hij promoveert in 1942 met zijn licentiaatsverhandeling De nieuwe roman in Zuid-Nederland. In die periode schrijft hij enkele wetenschappelijke essays over Vlaamse schrijvers (Maurits Roelants, Jozef Simons, Ernest Van der Hallen).
 • In 1946 promoveert hij er tot doctor in de Germaanse filologie met het proefschrift: ‘Het literaire kunstwerk, proeve van analyse’;

1944: Schrijft zijn eerste roman, een detective De heer in grijze mantel. De roman, geschreven ter verpozing bij het schrijven van zijn doctoraatsdissertatie, maakt hem misschien wel tot nestor van Vlaamse misdaadroman.

1945: Vervult zijn militaire dienstplicht een jaar lang in Schotland;

1945-1946: Na de bevrijding wordt hij een korte tijd journalist (buitenlandse politiek) bij De Nieuwe Standaard en het erbij horende geïllustreerde weekblad Ons Volk (tot 1946);

 • Het schrijven zat hem blijkbaar in het bloed. Hij koos de auteursnaam Aster Berkhof, gewoon omdat er asters bloeiden onder de berken in de tuin van zijn ouders. Door zijn romans en verhalen onder pseudoniem te publiceren, meende hij de geloofwaardigheid van zijn academisch werk te beschermen.
 • Was hij begonnen verhalen en kleine novellen te schrijven op de kostschool te Hoogstraten, aan de universiteit was het niet anders. Naast wetenschappelijke essays, vloeiden er humoristische schetsen en verhalen uit het studentenleven uit zijn pen.

1946: Wordt doctor in de wijsbegeerte met zijn doctoraatsverhandeling De analyse van het literaire kunstwerk

1947 tot 1949: Verbonden als wetenschappelijk medewerker (monitor-assistent Nederlandse literatuur) aan de Leuvense universiteit.

1949: Met Veel geluk professor – een roman die talloze herdrukken heeft gekend – breekt Aster door als schrijver.

1949-1958: Leraar aan de Koninklijke Atheneum te Antwerpen, daarna aan dat van Brussel (tot 1959), uiteindelijk aan dat van Koekelberg (tot 1965).

Jaren 50: Maakt kennis met de filosofie van de Franse schrijver Albert Camus die hij zeer kan waarderen, nl. “het menselijk bestaan heeft geen zin; wij brengen onze tijd door op deze wereld en gaan vervolgens dood.” (1951, De mens in opstand – L’homme révolté). Deze zinloosheid brengt hem in conflict met zijn katholieke opvoeding. In zijn psychologische romans “Dagboek van een missionaris” (1962) en “De woedende Christus” (1965) stelt hij het geloof ter discussie.

Jaren 50: Aster Berkhof is lange tijd – toen reizen lang geen evidentie was –  een verwoed reiziger geweest en heeft daar in verschillende boeken verslag van gedaan.

 • Hij houdt van het leven, met het accent op de kleine geneugtes, terwijl hij maar al te goed beseft dat er een einde aan komt en “dat hij terug zal opgenomen worden in chaos van de kosmos”. Door veel te reizen, meent hij, verken je in feite jezelf en schrijven wordt dan een middel om de wereld op een kritische wijze te verduidelijken.
 • Aanvankelijk trok hij door West-Europa om vervolgens in 1952 Noord Afrika en in 1953 Noord-Amerika en Mexico te bezoeken. In 1955 maakt hij een wereldreis van 2 maanden waarin hij probeert in contact te komen met primitieve volkeren.
 • Al die reizen zijn terug te vinden in zijn reportages, verhalen en romans, die zich vaak afspelen in Denemarken, Noorwegen, Zweden, Engeland, Schotland, Spanje, Portugal, Tanger, Marokko, Algerije, Niger, Ivoorkust, Ghana, Dahomey, Nigeria, Kameroen, Gabon, Kongo-Brazzaville, Zuid-Afrika, Tanzania, Kenya, Ethiopië, Griekenland, Syrië, Irak, Pakistan, India, Birma, Thailand, Hong Kong, Japan, Hawai, De Verenigde Staten, Canada, Mexico, Guatemala, Nicaragua of Honduras.

24 december 1956: Huwt met Nora Steyaert (o1932), dochter van sportjournalist Willem van Wijnendaele en een van de eerste t.v.-omroepsters bij de B.R.T.; ze hebben een zoon Jan (°1958, architect);

1965: Wordt docent Engels aan de Handelshogeschool in de Antwerpse Korte Nieuwstraat; vanaf 1969 mag hij zich aan diezelfde instelling hoogleraar Engels noemen tot hij, in 1983, met vervroegd pensioen gaat; (van 1969 tot 1971 geeft hij ook colleges in de Faculteit Sociologie van de U.F.S.I.A.).

1971: Het huis van Mama Pondo slaat in Vlaanderen in als een bom. Het boek ontstond tijdens zijn reis doorheen Zuid-Afrika en is de neerslag van zijn verontwaardiging over het apartheidsregime van de blanke bestuurders. Apartheid werd in ons land genegeerd en het boek veroorzaakte een scherpe polemiek o a met André Demedts, die meende dat het bij “onze Zuidafrikaanse cultuurbroeders” lang niet zo erg was. Het rapport van de waarheidscommissie bewijst hoezeer Berkhof gelijk had.

1977: Zijn boek Veel geluk, professor (1949) wordt tot een musical bewerkt door Willy Van Couwenberghe en opgevoerd in de Opera van Gent met Koen Crucke en Jeanine Martony in de hoofdrollen.

1983: Met pensioen.

De literaire productiviteit van Berkhof draait op volle toeren. Haast elk jaar verschijnen er meerdere romans.
Daaronder enkele merkwaardige romans waarin hij de katholieke kerk verwijt dat ze – in plaats van liefde – macht en absolutisme nastreeft.

1991: Donnadieu, een roman waarin hij verrassend kras uithaalt naar het katholieke fundamentalistische reveil en de schaamteloze politieke praktijken die hij rond zich detecteert, allemaal gerechtvaardigd door de dienst aan kerk en vaderland.

1992: Octopus Dei, waarin hij de heimelijke machtspraktijken van Opus Dei in de kijker zet.

2001: Zijn succesroman Veel geluk, professor wordt bewerkt voor televisiefeuilleton.

23 oktober 2004: Wordt ereburger van Rijkevorsel.

 • De bibliotheek van Sint-Jozef-Rijkevorsel is genoemd naar de schrijver.
 • Verder is er een Aster Berkhofpad dat langs zijn geboortehuis en belangrijke locaties uit zijn boeken loopt.

November 2008: Opening in Rijkevorsel van een “Aster Berkhofmuseum“, waaraan de schrijver onder meer zijn met de hand geschreven manuscripten en zijn eerste typemachine schenkt.

2013: De 93-jarige Aster Berkhof schrijft nog 2 thrillers “bij wijze van afscheid aan de literatuur”, zegt uitgever Houtekiet, die de twee romans  Aline & De Marmeren Meiden in één boek aflevert.

2018: Na 10 jaar activiteit sluit het “Aster Berkhofmuseum” zijn deuren. In de marge van dit gebeuren beslissen de familie, de gemeente Rijkevorsel en de betrokken erfgoedpartners om het archief aan het Letterenhuis te schenken.

18 juni 2020: Aster Berkhof wordt 100. Om dat te vieren wordt een buitententoonstelling uitgewerkt.

 • De tentoonstelling 100 jaar Aster Berkhof, tot stand gebracht door Erfgoed Noorderkempen en de gemeente Rijkevorsel, opende op 15 juni en is nog tot 31 augustus 2020 te bezoeken in het centrum van Aster Berkhofs geboortedorp Sint-Jozef Rijkevorsel.
 • Via een app krijg je in de straten van Sint-Jozef Rijkevorsel een overzicht van zijn leven en zijn werk, gebaseerd op originele stukken uit het Aster Berkhofmuseum en klank- en beeldfragmenten uit het VRT-archief.  Ontdek hier meer over deze tentoonstelling
 • Karel Michielsen, oud-bibliothecaris van Rijkevorsel, heeft aan de hand van foto’s en unieke teksten een boek geschreven met als titel ‘Aster Berkhof 100 jaar nieuwsgierigheid’. Het woord vooraf is geschreven door collega en dorpsgenoot Leo Pleysier.

29 september 2020: Aster Berkhof overlijdt. Hij verbleef de laatste jaren in een woonzorgcentrum te Brasschaat.

BEKRONINGEN

 • 1957: Literaire prijs van de provincie Antwerpen voor het jeugdboek Paavo de Lap;
 • 1963: Letterkundige prijs van de provincie Antwerpen voor de roman Dagboek van een missionaris (tevens bekroond met de prijs van de Vlaamse Schrijvers en Critici én met de prijs van de Vlaamse Lezer);
 • 1966: Letterkundige prijs van de provincie Brabant voor de roman De woedende Christus.
 • 1975: Laureaat in het V.B.V.B.-referendum van het Vlaamse jeugdboek met Goliath of hoe de gorilla’s de beschaving aan de dieren brachten;
 • 1976: Letterkundige prijs van de provincie Antwerpen voor de roman Het huis van Mama Pondo
 • 2001: Ontving voor zijn hele oeuvre de Antwerpse Provinciale Prijs voor Letterkunde.
 • 2013: Ontving de Hercule Poirot Oeuvreprijs als eerbetoon aan zijn verschillende misdaadromans

 GERAADPLEEGDE BRONNEN

 

BIBLIOGRAFIE & FILMOGRAFIE

Een woordje vooraf

Hij schreef, tot in 2010, 101 boeken.

Sommige werden heel vlug geschreven. Zelf beweert hij een volumineuze roman – hij wil niet preciseren welke – in negen dagen geschreven te hebben. Hij beweert zelf veel middelmatige werken geschreven te hebben, zelfs enkele slechte, maar toch ook enkele goede boeken. Hij is bijzonder fier op zijn politiek geëngageerde roman “Het huis van Mama Pondo” (1972), waaraan hij drie jaar geschreven heeft, steeds worstelend met de woorden (van de eerste bladzijde van zijn dik manuscript (10 cm hoog) haalde slechts één zin ongewijzigd de uiteindelijke versie). Dit boek werd een aanklacht tegen de apartheid in Zuid-Afrika, toen dit thema bijna overal nog genegeerd werd. Tot zijn beste boeken rekent hij ook “Het dagboek van een missionaris” (1962), “Donnadieu” (1991) en “Amanda, Amanda” (1983).

Hij verblijft gedurende de lente en de zomer in zijn buitenverblijf in de Provence, waar hij de thema’s van zijn volgende boeken laat rijpen. In de herfst keert hij terug naar België en dan begint hij impulsief te schrijven, zonder veel aandacht te schenken aan stijl en “mooischrijverij”. Het verhaal primeert. Hij noemt het zijn verdienste dat hij de lichtvoetige, stijlvolle smaak heeft geïntroduceerd in de Vlaamse ontspanningsliteratuur.

De gegevens van deze bibliografie werden onder meer nagekeken bij

 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience – Antwerpen.
 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles
 • Piet Devos: Van reuzen tot dwergen. Bibliografie – Vlaamse schrijvers in de 20ste eeuw – Eerste drukken. Kortrijk, eigen beheer 2007
 • Vlaanderen. Jaargang 41 Bio- en bibliografie ‘van’ en ‘over Aster Berkhof  door Luc Decorte

De bibliografie bevat vier rubrieken:

 1. een chronologische lijst,
 2. een lijst per genre en alfabetisch per titel
 3. filmografie
 4. Aster Berkhof in vertaling

A. Chronologisch gerangschikte werken.

Om de foto te vergroten klik op de afbeelding.

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1941 Maurits Roelants, of : Over leven en levenskunst. (essay)
1941 Op bezoek bij Jozef Simons. (essay)
1942 Ernest Van der Hallen. (essay)
1942 De nieuwe novel in Zuid-Nederland. (licentiaatsthesis)
1942 Een zakelijk onderhoud met Willem Elsschot. (essay)
1943 “Denise” door G. Walschap. (essay)
1943 Literaire genres en dichterlijke belevenis. (essay)
1943 Over literaire critiek. (essay)
1943 Over Willem Elsschot. (essay)
1944 De heer in grijze mantel. (detective)

1965: Heruitgegeven door Heideland, Hasselt  in de reeks Vlaamse Pockets als nr 159. Verschillende herdrukken in deze reeks.
[1945]: In het Frans vertaald onder de titel: L’homme au manteau gris (Bruges, Librairie Saint-Charles, z.d., 269 blz.). Vertaler niet gekend.
Brugge: De Kinkhoren. -230p.

Afmetingen: 20 x 12
Druk. H. Wellens & W. Godenne Roemeniëstraat 45 – Brussel
Toelatingsnummer: 8273
Berkhof 3  VP nr 159
1944 De student gaat voorbij. Nuttelooze beschouwingen over nuttige dingen (autobiografisch proza)

1963: Heruitgegeven door Heideland, Hasselt in de reeks Vlaamse Pockets als nr 109. Verschillende herdrukken in deze reeks.
vp-109-berkhof VP nr 109
Brugge: De Kinkhoren. 151p.

Afmetingen: 21.75 x 15
Druk: Desclée De Brouwer, Brugge – Toelatingsnummer 5014
1944 Marginalia bij “de Blauwe Snoeckjes”. (essay) In: Nieuw Vlaanderen, jrg. 10, nr. 3, 22 jan. 1944, p. 1-2.1946
1946 Het literaire kunstwerk. Proeve van analyse. (doctoraal)
1947 De techniek der novelle. (essay)
1947 Rotsen in de storm. Roman uit de Schotse Hooglanden. 2 delen. (roman)

De illustratie en het bandontwerp werd verzorgd door kunstschilder G.C. De Bruyne.
1959: Verscheen als feuilleton in Het Laatste Nieuws.
1975, 1976²: Herdruk in één deel bij Heideland, Orbis te Hasselt.

Brussel: De Kinkhoren/Desclée De Brouwer.

Reeks: Romanreeks “Korenaren” nr 5
Afmetingen: 23 x 16 (gebonden met stofomslag)
Deel I: 483 pagina’s – Deel II: 423 pagina’s.
Gedrukt op de persen der firma Desclée De Brouwer te Brugge ten jare 1947
1948 De houtvester van St. Gallen. (roman)

De omslagtekening is van Ir. Nagy.
1975: heruitgave bij uitgeverij Heideland-Orbis N.V., Hasselt. Omslagontwerp: Kothuis Art-team.
Berkhof 50

Tielt: Drukkerij-Uitgeverij J. Lannoo. -400p.

Afmetingen: 20.50 x 14.50 (gebonden met stofwikkel)

1948 In memoriam Jozef Simons. (essay) In: Dietsche Warande en Belfort. Jrg 93 1948/4 pp 230-234.
1949 Veel geluk, professor. (roman)

Bandversiering: M. Van Coppenolle.
Nota: Verscheen als feuilleton in Het Laatste Nieuws en in Het Wekelijks Nieuws (Poperinge), vanaf 6 maart 1954.
Op 3 april 1977 beleefde de Koninklijke Opera van Gent de creatie van de musical ‘Veel geluk, professor’ naar het boek van Berkhof. De show werd opgezet door componist-tekstschrijver Willy van Couwenberghe (met arrangementen van Bert Paige) in een regie van Berkhof zelf. De hoofdrollen werden vertolkt door Koen Crucke en Jeanine Martony

Leuven: Davidsfonds. -278p.

Reeks: Volksreeks van het Davidsfonds nr 377 (uitgave 1949-10)
Afmetingen: 19.25 x 12.50 (gebonden – karton & ingenaaid – zachte kaft)
Druk van Etablissementen Brepols, N.V. Turnhout.
1949 De techniek van het blijspel. (essay)
1950 Patricia. (roman)

Omslagtekening is van F. Mertens

berkhof 51_1950 Tielt: Drukkerij-Uitgeverij J. Lannoo. -369p.

Afmetingen: 20.50 x 15  ( ingenaaid & gebonden met stofomslag)

1950 Jij bent een dikkop. (verhaal)

1952: Als feuilleton in 48 afleveringen verschenen in Het Wekelijks Nieuws (Poperinge), van 16 juni 1951 tot 10 mei 1952.

Oud-Turnhout: Kempische Boekhandel. -287p.

Afmetingen: 19.50 x 13.50 (gebonden)

1950 Land zonder schaduw. 2 delen. (roman)

1951: Als feuilleton in 34 afleveringen verschenen in Zondagsvriend, van 6 juli 1950 tot 22 februari 1951.

Oud-Turnhout: Kempische Boekhandel. -220p. (deel I) & 219p. (deel II)

Afmetingen: 20.50 x 14.50 (gebonden met stofomslag)

1951 De goede engel. (roman)

Omslagontwerp: George Schulein.
1953: Als feuilleton in 51 afleveringen afgedrukt in G.v.A., van 1 november tot 30 december 1953
Antwerpen/Zaltbommel: Jan Van Tuyl. -276p.

Reeks: Tweede Triomfreeks.
Afmetingen: 20.25 x 14 (gebonden met stofomslag)
1951 Isidoor. (roman)

Verscheen als feuilleton in 56 afleveringen in G.v.A., van 20-21 december 1952 tot 21-22 februari 1953. Ook in Het Handelsblad/De Gentenaar én in De Bond werd de roman als feuilleton afgedrukt, resp. in 1959 en 1977.

Hasselt: Uitgeverij Heideland P.V.B..A. -338p.

Reeks: Serie “Vlaamse schrijvers”
Afmetingen: 20 x 14 (gebonden met stofomslag)
Drukkerij Lombaerts – Schoten.
1953 Meester Groenevelt. (roman)

Deel I: De Nieuwe Meester
Deel II: Jongensstad op de kim
Verscheen als feuilleton in D.S., van 16 oktober tot 14 december 1989 (50 afleveringen). Ook in De Bond werd Meester Groenevelt als feuilleton afgedrukt (1979)
Leuven: Boekengilde De Clauwaert v.z.w. – 306p. (deel 1) & 257p. (deel 2)

Reeks: eerste en tweede boek in de jaarreeks 1953
Afmetingen: 19.75 x 14 (gebonden met stofomslag)
Gedrukt en gebonden bij de firma Scheerders van Kerchove N.V. te St. Niklaas
1953 Vakantie met drie. Avonturen en overwegingen van drie kwaadaardige philosofen in een land van zeer goedaardige mensen. (reisverhaal) Hasselt: Uitgeverij Heideland P.V.B.A.  -327p.

Reeks: Serie “Vlaamse Schrijvers”
Afmetingen: 20 x 14
Drukkerij en binderij Scheerders van Kerchove N.V. St-Niklaas
1954 Zoeklicht op Marokko. (reisreportage)

Band- en tekstversiering: A. Boschmans
In gelijkaardige vorm in 19 afleveringen verschenen in Ons Zondagsblad (januari 1953). Een fragment uit Zoeklicht op Marokko verscheen tevens in De Week, 22 februari 1953.
Berkhof 27 Leuven: Davidsfonds. -305p.

Reeks: Gulden reeks van het Davidsfonds, nr. 427
Afmetingen: 19 x 12.50 (ingenaaid & gebonden – similé)
Druk van de Fabrieken Brepols N.V. Turnhout.
1954 Onder de zon van Mexico. (reisreportage)

1954: In gelijkaardige vorm in 20 afleveringen verschenen in Ons Zondagsblad (april 1954)

Antwerpen: Ward & Sheed N.V. -216p.

Afmetingen: 22.25 x 15.75 (gebonden met stofomslag)

1954 De commissaris gaat uit stelen. (detective)

Als feuilleton in 40 afleveringen verschenen in G.v.A., van 3 september tot 19 oktober 1954.
1970: verscheen bij Uitgeverij De Sikkel, Antwerpen in de reeks ‘Moderne Nederlandse Auteurs’ een schooluitgave met aantekeningen en leidraad door H. Verschueren (60 + 8 blz.)
1974: Jan Decorte maakte voor de Schoolradio van de B.R.T. een gedramatiseerde bewerking van De commissaris gaat uit stelen, die in een regie van Marc Decorte en met de stemmen van o.m. Jo Crab, Marcel Hendrickx, Marc Leemans, Ugo Prinsen, Julien Schoenaerts en Frans van den Brande op 15 februari 1974 werd uitgezonden
berkhof-44 Antwerpen/Tilburg: N.V. Uitgeverij P. Vink. -224p.

Reeks: Tweede boek in de Lustrum Reeks van de uitgevers van de Regenboog-reeks.
Afmetingen: 21 x 13.20 (gebonden – harde geïllustreerde kartonnen kaft met stofomslag)
1954 Paavo de Lap. (jeugdroman)

Kleuromslag van A. Berckmans
1957: Bekroond met de literaire prijs van de provincie Antwerpen.
1963: In het Duits vertaald door Heinz P. Kövari onder de titel: Paavo der Lappe. Erzählung (Reutlingen, Verlag Robert Bardtenschlager, 1963).
1971: Voor de Schooltelevisie van de B.R.T. maakte Gab Schneider een gedramatiseerde bewerking van Paavo de Lap, die in een regie van Marc Decorte en met de stemmen van Leo Dewals, Jacky Morel, Jan Pere, Ugo Prinsen, Jeanine Schevernels, Frans van den Brande e.a. op 8 oktober 1971 werd uitgezonden
Berkhof 35 Antwerpen: L. Opdebeek. -138p.

Afmetingen: 24.70 x 16 (ingenaaid)
Drukkerij Lombaerts nv, Schoten.

1955 De dood is in Napels. (detective)

Verscheen als feuilleton vanaf 14 april 1956 in G.v.A.

Antwerpen: Sheed & Ward n.v.  -179p.

Reeks: Paspoortspeurderroman
Afmetingen: 19 x 12
1955

1964
Avonturen van Eddie Wagram. (jeugdroman)(6 volumes gepubliceerd onder de pseudoniem Piet Visser)

De titels verschenen onder het pseudoniem Piet VISSER betreffen avonturenromans rond de centrale figuur van de 16-jarige jongen Eddie Wagram.
• De blauwe ruiters van de Sahara (1955),
• De haciënda van de dood (1956)
• Tijgers in Bengalen (1956)
• Het geheim van de Rode Canyon (1957)
• Moord op de gletsjer (1958)
• Terug van Tripoli (1964)
1955 De blauwe ruiters van de Sahara. (jeugdroman)

Gepubliceerd onder de pseudoniem PIET VISSER

Leuven: Boekengilde De Clauwaert. -139p.

Reeks: De zevenslager. – Leuven; vol. [ 2]

1955 De hacienda van de dood. (jeugdroman)

Gepubliceerd onder de pseudoniem PIET VISSER

Leuven: Boekengilde De Clauwaert.-159p.

Reeks: De zevenslager.

1955 Ik zal je leren !, zei het meisje. (roman)

Stofomslag en illustraties: Rik jansseune.

Antwerpen: Sheed & Ward  N.V.

Reeks: Eerste Lila-reeks 1954-1955.
Afmetingen: 21 x 13 (gebonden met stofomslag)
1955 Inspecteur Markus in Marokko. (detective) Tilburg: Het Nederland’s boekhuis./ Antwerpen: Sheed & Ward -164p.

Reeks:Paspoortspeurderroman
Afmetingen: 19 x 12
1955 Minister Bakker. De Bewogen Avonturen van Zijne Excellentie Minister Bakker die geloofde de dingen te kunnen krijgen zoals hij het wilde, maar die het verschil niet kende tussen een onderdaan en een Belgisch onderdaan (roman)

Bandontwerp en stofomslag: Pil.

Leuven: Boekengilde De Clauwaert v.z.w. -221p.

Reeks: derde boek in de jaarreeks 1954-1955
Afmetingen: 1975 x 13.50 (gebonden met stofomslag)
Gedrukt en gebonden bij de firma Scheerders van Kerchove N.V. te St.-Niklaas.
1956 Angst voor Azië. (reisreportage)

1960: De 2de druk werd bij Uitgeversfirma L. Opdebeek te Antwerpen uitgegeven in twee delen:
Hoofdstuk VIII – XXI onder de titel ‘Haveloos India’ Afmetingen: 22.50 x 12.50 / 162p.
Hoofdstuk I -VII en XXII – XXIX onder de titel ‘Geheimzinnig Oosten’ Afmetingen: 22.50 x 12.50 / 176p.
1958: Als feuilleton verscheen in De Nieuwe Gazet van 25 februari tot 22 april 1958 (41 afleveringen)
1966: ‘Geheimzinnig Oosten’ werd uitgegeven bij D.A.P. Reinaert Uitgaven te Brussel/Amsterdam als nr 86 van de Wereld in reeks
Antwerpen: Zuid-Nederlandse Uitgeverij. -262p.

Afmetingen: 22 x 15.50 (gebonden met stofomslag)
Druk: C. Govaerts Deurne. uitgave 1966

1956 Tijgers in Bengalen. (jeugdroman)

Gepubliceerd onder de pseudoniem PIET VISSER

Leuven: Boekengilde De Clauwaert. -139p.

Reeks: De zevenslager. – Leuven; vol. [ 3]

 z j
[1957]
De man in het midden. (detective)

Stofomslag: Cor Van Velsen.
Typografische verzorging: Robert Wester
Verscheen in 1958 als feuilleton in Het Laatste Nieuws.
1959: Uitgave bij Hasselt: Uitgeverij  Heideland p.v.b.a.  – 231p. Stofomslag; Cor van. Velsen.£
1968: In vierde Aster Berkhof Omnibus. D.A.P. Reinaert uitgaven, Brussel.

1987 & 1994: Heruitgave bij Standaard Uitgeverij, Antwerpen. Omslag: Jan Hendrickx.
Uitgave Standaard Uitg.
Utrecht: N.V. Uitgeverij “De Lanteern” (Oudenoord 12). -231p.

Reeks: Lanteernreeks nr 47 (bij uitgave de Lanteern)
Afmetingen: 19.75 x 13.50 (gebonden – met stofomslag)
Druk: N.V. Lumax
Uitgave Heideland
1957 Het geheim van de rode canyon. (jeugdroman)

Gepubliceerd onder de pseudoniem PIET VISSER

Leuven: Boekengilde De Clauwaert. -205p.

Reeks: De avonturen van Eddie Wagram / Visser, Piet. – Leuven, 1958; vol. 1958: 1
Reeks: De zevenslager. – Leuven; vol. [ 1]
1958 Jan zonder vrees en de rovers van het Vrijbos. (jeugdroman)

Illustraties van Avermaet, A. [van Avermaet, Aimé]
1969: 3de editie  Illustraties door Willem Dolphyn,  – Antwerpen : Uitgeverij L. Opdebeek. Deel van Jan zonder Vrees. – Antwerpen; vol. 1969: 4

Antwerpen: L. Opdebeek. -144p.
1958 De heer des huizes. (roman)

Bandontwerp: Pil.   – Typografie: Jos Verhaert
Deze roman werd met Wilkie Collins’ De vrouw in het wit’ en Hugo Hartungs ‘Piroschka’ ook opgenomen in een Omnibus Damesromans van D.A.P. Reinaert Uitgaven (Brussel, 1973, blz. 447-600).
Berkhof 32 Leuven: Boekengilde De Clauwaert vzw. -269p.

Reeks: derde boek in het uitgavenprogramma 1957-1958
Afmetingen: 19.50 x 14 (gebonden – in harde linnen kaft)
Gedrukt en gebonden bij de firma Scheerders van Kerchove N.V. te St-Niklaas.
1958 Moord op de gletsjer. (jeugdroman)

Gepubliceerd onder de pseudoniem PIET VISSER

Leuven: Boekengilde De Clauwaert. -155p.

Reeks: De avonturen van Eddie Wagram / Visser, Piet. – Leuven, 1958; vol. 1958: 2

1958 Doden worden niet meer levend. (detective)

[z d] : 2de uitgave bij Thijmfonds te Den Haag.
1960 : Maastricht : Leiter-Nypels.

Hasselt: Heideland p.v.b.a. – 244p.

Afmetingen: 21 x 14 (gebonden met stofomslag)

1959 De Chinese jonk. (detective)

1959: Verscheen in het najaar van 1959 als feuilleton in G.v.A
1974: Jan Decorte maakte voor de Schooltelevisie van de B.R.T. een gedramatiseerde bewerking van De Chinese jonk, die in een regie van Marc Decorte en met de stemmen van o.m. Walter Cornelis, Jo Crab, Marcel Hendrickx en Robert van der Veken op 28 november 1974 werd uitgezonden
Antwerpen: Vlaamsche Boekcentrale./ Utrecht: N.V. De Lanteern  -216p.

Afmetingen: 21 x 13.50 (gebonden met stofomslag)

1960 Angst voor Azië. Deel I : Geheimzinnig oosten. Deel II : Haveloos India. (reisreportage)

Heruitgave van 1956

Antwerpen: Uitgeversfirma L. Opdebeek. -162p. (deel 1) & 176p. (deel 2)
1960 (Eerste) Aster Berkhof omnibus.

Bevat: Inspecteur Markus in Marokko,De dood is in Napels, De commissaris gaat uit stelen

Brussel: D.A.P. Reinaert Uitgaven.

 

1961 Commissaris Rousseau in Birma. (detective)

Omslag: c.v. Velsen
1970:  Schooluitgave met commentaar door F. du Mong bij Uitgeverij J. Van In, Lier in de reeks ‘Cursiva’ (o.l.v. prof. dr. A. Keersmaekers) -132p.
1988: 8ste druk uitgegeven als ‘Moord in Mandalay’ bij Uitgeverij Houtekiet Hadewijch Antwerpen / 152p.

berkhof-45 Utrecht: N.V. De Lanteern. -214p.

Reeks: Lanteernreeks nr 68.
Afmetingen: 21 x 13.50 (gebonden – harde kartonnen  met stofomslag)
Gelijktijdig uitgegeven bij Antwerpen: Vlaamsche Boekencentrale.

1962 Als een wolf in de wildernis. (roman)

1979: 2de uitgave bij Heideland-Orbis,  Hasselt.
1963: In het Duits vertaald door H.P. Kövari onder de titel: Wie ein Wolf in der Wildnis (Aschaffenburg, P. Pattloch, 1963).
1965: Vertaald in het Frans door Cecile Seresia als Une mousson d’espoir Uitgever: Casterman, Doornik etc..
1974: Vertaald in het Pools vanuit het Duits door  Teresa Jętkiewicz met als titel Jak Wilk w Gluszy. Uitgeverij Instytut Wydawniczy PAX te Warschau 195 x 125 gebonden met stofomslag -329p.
31-10-1976: Radio-uitzending (Hoorspelbewerking) op de Poolse radio Polskie Radio, Teatr Polskiego Radia, program II Anna Lisow­ska-Niepokól­czycka, regie Wojciech Maciejewski

berkhof-42 Leuven: Davidsfonds. -372p.

Reeks: Gulden reeks van het Davidsfonds, nr. 498 – (1962-1)
Afmetingen: 19 x 12.25 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag) Poolse vertaling
1962 Dagboek van een missionaris (roman)

‘Dagboek van een missionaris’ vormt met de andere priesterromans ‘Het einde van alles’ en ‘De woedende Christus’ onder de gemeenschappelijke titel ‘Het leven op aarde’ een trilogie met een fundamentele eenheid.
Een schooluitgave met aantekeningen en leidraad door R. Plancquet verscheen in de serie ‘Moderne Nederlandse Auteurs’ van Uitgeverij De Sikkel, Antwerpen in 1969 (93 + 7 blz.).
1982: 3de druk bij Standaard Uitgeverij reeks Standaard literair.
1986: 4de druk bij Standaard Uitgeverij Antwerpen/Weesp
berkhof 55 ’s Gravenhage: A.A.M. Stols / J.P. Barth. -344p.

Afmetingen: 20.50 x 12 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
Gedrukt in 1962 op de persen van de drukkerij H. Tulp n.v. Zwolle.1972: Vertaald in het Pools (vanuit het Frans) door Zofia Milewska als Dziennik misjonarza. Roman. Uitgeverij Instytut Wydawniczy PAX te Warschau.
1964: Vertaald in het Duits door Georg Hermanowski als Das unaufhörliche Wagnis  Uitgever: Lahn Verlag, Limburg.
1965: Vertaald in het Frans door Cecile Seresia als Une mousson d’espoir Uitgever: Casterman, Doornik etc..
1962 Tweede Aster Berkhof omnibus.

Bevat: Land zonder schaduw, Je bent een dikkop, Minister Bakker

Brussel: D.A.P. Reinaert Uitgaven.

 

1963 De student gaat voorbij. (roman)

Heruitgave van 1944

Berkhof 2 Hasselt: Uitgeverij Heideland.-140p.

Reeks: Vlaamse pockets, nr. 109
Afmetingen: 18 x 10.80 (pocket)
1964 Terug van Tripoli. (jeugdroman)

Gepubliceerd onder de pseudoniem PIET VISSER

1964 Rendez-vous te Portofino. (roman) Leuven:  Davidsfonds. -270p.

Reeks: Gulden reeks van het Davidsfonds nr 518 (1964-1)
Afmetingen: 19 x 12.50 (gebonden met stofomslag)
1964 Jeugdomnibus 1.

Bevat: De blauwe ruiters (van de Sahara), De hacienda van de dood, Moord op de gletsjer
1967: 2de druk
1964 Jeugdomnibus 2

Bevat: Het geheim van de Rode Canyon, Tijgers in Bengalen, Terug van Tripoli.
1982: 4de druk
1964 Derde Aster Berkhof omnibus.

Bevat: De Chinese jonk, Doden worden niet meer levend, Moord in Mandalay.

Brussel: D.A.P. Reinaert Uitgaven.
1965 Het einde van alles. (roman)

1985: derde herziene druk
1966: Vertaald in het Duits door Georg Hermanowski als Der Kaplan von San Luciano Uitgever: Pallotti, Friedberg.

Brugge/Utrecht: Desclee De Brouwer. 278p.

Reeks: romanreeks Korenaren.
Afmetingen: 19.50 x 12.50 (gebonden met stofomslag)
Gedrukt op de persen van Sint-Augustinusdrukkerij te Brugge in opdracht van de Uitgeverij Desclée De Brouwer – Brugge-Utrecht-Parijs-Bilbao-Buenes aires – New York.
1965 De woedende Christus. (roman)

1969: Herdruk bij Standaard uitgeverij, Antwerpen  in de reeks Standaard Literatuur Vandaag.
1971:
Bij De Nederlandsche Boekhandel verscheen in de reeks ‘Het Zilveren Kompas’ (o.l.v. lic. J. van Dyck) een schooluitgave met inleiding, verklaringen en opgaven door G. Reynaert (120 blz.).
1972: Een fragment uit de roman werd door F. Bruffaerts, F. du Mong en F. Puttemans opgenomen en van commentaar voorzien in hun uitgave voor cursorische lectuur Literaire sprokkels (Lier, Van In, 1972, blz. 115-135)
Utrecht: Het Karveel N.V. / Antwerpen: N.V. Standaard Boekhandel. -277p.

Reeks: SB Literatuur Vandaag
Afmetingen: 19.75 x 12 (gebonden met stofomslag)berkhof-47-tweede-druk         berkhof-47a
editie 1969     Zilveren kompas
1965 De heer in grijze mantel (detective)

Heruitgave van 1944

Berkhof 3 Hasselt: Uitgeverij Heideland. -192p.

Reeks: Vlaamse pockets, nr. 159
Afmetingen: 18 x 10.80 (pocket)
1967 Het geheim van de blauwe ster. (jeugdroman)
1967 Het duivelsgetal (jeugdroman)
1967 Een meisje te Bourges: een politieroman. (roman)

Omslag: F. Heeresma

Brussel: D.A.P. Reinaert Uitgaven.

Reeks: Reinaert Romanreeks nr 179 (RR179)
Afmetingen: 17.50 x 12 (gebonden met stofomslag)
1967 De gestolen wagen. (jeugdroman)
1967 Jeugdomnibus 3

Bevat: Het geheim van de Blauwe Ster, Het duivelsgetal, De gestolen wagen, Ik zal je leren, zei het meisje.

1968 De avonturen van Peter Kansas .(jeugdroman)

Omslagtekening en illustraties: Wim van Beers
1986: 2de druk
berkhof 57 Antwerpen: Standaard Uitgeverij nv. -134p.

Afmetingen: 21.70 x 14.20 ( gebonden – harde geïllustreerde kaft)
Reeks: De avonturen van Peter Kansas  vol. 1

1968 Peter Kansas en het verloren eiland. (jeugdroman)

Omslagtekening en illustraties:  Wim van Beers
1977: 2de druk ibidem – illustraties Stef van Stiphout.
Antwerpen: Standaard Uitgeverij nv. -132p.

Reeks: De avonturen van Peter Kansas vol. 2.
Afmetingen: 21.60 x 14.40 (ingenaaid – harde geïllustreerde kartonnen kaft)

1968 Peter Kansas in Arabië. (jeugdroman)

Illustraties: Stef van Stiphout
Omslag: Wim Van Beers

Berkhof 37 Antwerpen: Standaard Uitgeverij nv. -132p.

Reeks: De avonturen van Peter Kansas vol. 3.
Afmetingen: 21.60 x 14.40 (ingenaaid – harde geïllustreerde kartonnen kaft)

1968 Vierde Aster Berkhof omnibus

Bevat: Een onmogelijke moord voor Markus, Meester Groenevelt, De man in het midden

Brussel: D.A.P. Reinaert-Uitgaven.
1969 Een onmogelijke moord voor Markus. (detective)

Omslag: D. Verstraete

Brussel: D.A.P. Reinaert Uitgaven. 203p.

Afmetingen: 18.75 x 12 (gebonden met stofomslag)
Gedrukt op de persen van “Vooruitgang” Kortrijk.
1969 Peter Kansas en de olifantenjagers. (jeugdroman)

Omslag en illustraties van H. van de Perre
1986: 2de druk
Antwerpen/Utrecht: Standaard Uitgeverij nv. -143p.

Reeks: De avonturen van Peter Kansas vol. 4.
Afmetingen: 21.60 x 14.40 (ingenaaid – harde geïllustreerde kartonnen kaft)

1969 Angst om Afrika. (reisreportage)

Omslag: Wim van Beers
Omslagfoto: Gilles Caron – Gamma
In gelijkaardige vorm in 26 afleveringen verschenen in Het Laatste Nieuws (1968)
1972: In het Duits vertaald door Heinz P. Kövari onder de titel: Der geplünderte Kontinent: Wohin treibt Afrika? (Berlin, Universitas Verlag, s.d., 286 blz.).
Antwerpen/Utrecht: Standaard Uitgeverij nv. -308p.

Afmetingen: 22.25 x 16.50 (gebonden met stofomslag)
Druk Smits / Wommelgem
1971 Peter Kansas en het indiaanse huis. (jeugdroman)

Omslag en illustraties : Stef van Stiphout

Berkhof 38 Antwerpen/Utrecht: Standaard Uitgeverij nv. -120p.

Reeks: De avonturen van Peter Kansas vol. 5.
A
fmetingen: 21.60 x 14.40 (ingenaaid – harde geïllustreerde kartonnen kaft)

1971 Het huis van Mama Pondo. (roman)

Omslagontwerp: Dorus van der Linden.
• Verscheen als feuilleton in het weekblad Zie, vanaf december 1973.
• In Een nieuw geluid. Engagement in Vlaams proza, een uitgave voor cursorische lectuur, namen D. Coenjaerts en J. Vorsselmans een fragment (met vragen en een toelichting door de auteur) uit Het huis van Mama Pondo op (Antwerpen-Amsterdam, De Nederlandsche Boekhandel, 1980, blz. 53-60, 122-123).
1982: Vertaald in het Russisch door V. Fedorovskij als [Dom Mamy Pondo] Uitgever: Chudozjestvennaja Literatura, (Zarudezcnyj roman XX veka), Leningrad.
Antwerpen/Utrecht: Standaard Uitgeverij nv. -354p.

Reeks: Standaard Literatuur Vandaag.
Afmetingen: 21 x 13 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
1972: 2de druk bij Davidsfonds Leuven. Omslagontwerp S. Loeckx – Gebonden- harde linnen kaft  met stofomslag. Belfortreeks: nr 580 1972-2
berkhof 52
1972 Peter Kansas en de gouddieven. (jeugdroman)

Omslag en illustraties: Stef van Stiphout, [Vanstiphout, Stef]
1986: 2de druk

Antwerpen/Utrecht: Standaard Uitgeverij nv. -126p.

Reeks: De avonturen van Peter Kansas vol. 6
Afmetingen: 21.50 x 13.80 (gebonden – harde geïllustreerde kartonnen kaft)
Drukkerij Smits, Wommelgem

1973 De noodklok. (roman) Berkhof 25 Leuven: Davidsfonds. -198p.

Reeks: Beiaardreeks, nr. 583 (1973 – 2)
Afmetingen: 21 x 13 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
1974 Goliath, of : Hoe de gorilla’s de beschaving aan de dieren brachten.

Omslag en illustraties: Chris Fontijn.
1984: 2de druk , 1986: 3de druk
In de reeks ‘Cursorisch lezen’ o.l.v. R. Staelens verscheen bij Standaard Educatieve Uitgeverij, Antwerpen een bewerking van Goliath.
berkhof 54 Antwerpen – Amsterdam: Standaard Uitgeverij nv. -150p.

Afmetingen: 26.30 x 18 (gebonden – harde geïllustreerde kartonnen kaft)
Druk: C. Govaerts – Deurne

1974 De herberg aan het meer. (detective)

Omslagtekening: Dirk Verstraete

Berkhof 36 Brussel: D.A.P. Reinaert Uitgaven. -211p.

Reeks: Reinaert Romanreeks, nr. 249
Afmetingen: 18.50 x 12 (gebonden – harde simili lederen  kaft met stofomslag)
Gedrukt op de persen van “Vooruitgang” Kuurne.
1975 Peter Kansas en de bergduivels. (jeugdroman)

Illustraties: van Stiphout, Stef [Vanstiphout, Stef]

Antwerpen: Standaard Uitgeverij nv. – 120 p., ill.

Reeks:De avonturen van Peter Kansas vol. 7

1975 De houtvester van St. –Gallen. (roman)

Omslagontwerp: Kothuis  Art-team
1948: eerste uitgave bij Drukkerij-Uitgeverij J. Lannoo te Tielt. -400p. De omslagtekening is van Ir. Nagy. Afmetingen: 20.50 x 14.50 (gebonden met stofwikkel)

Berkhof 50 Hasselt: Uitgeverij Heideland-Orbis N.V. -374p

Afmetingen: 20 x 13 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)

1976 Dat meisje uit het noorden. (roman)

Omslagontwerp: Kothuis Art-team.

Hasselt: Uitgeverij Heideland-Orbis N.V. -216p.

Afmetingen: 20 x 13 (gebonden met stofomslag)

1977 Lieve, mooie aarde. (roman)

Omslagontwerp: Robert Nix

Antwerpen:/Amsterdam:  Standaard Uitgeverij nv. -327p.

Afmetingen: 19.25 x 12.25

1978 Leven in oktober. (roman)

Omslagontwerp: Johan Mahieu

berkhof-43 Nijmegen: Uitgeverij B. Gottmer. / Brugge: Uitgeverij Orion. -137p.

Afmetingen: 23.50 x 15.50 (ingenaaid)

1978 Toen wij allen samen waren. (kroniek)

Omslagontwerp: R. Nix
Eerste deel (de jaren ’30) van de Kempense trilogie. De andere delen van deze familiekroniek rond de figuur van een eer- en heerszuchtig katholiek politicus zijn: ‘Mijn huis in de verte’ (1979) en ‘Leven in de zon’ (1980).
1989: 2de druk als ‘De kroniek van Hogelinden’ (trilogie in één band) bij Standaard uitgeverij te Antwerpen
Antwerpen: Standaard Uitgeverij nv. / Amsterdam: P.N. van Kampen & Zoon.  325p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (gebonden)

1979 Mijn huis in de verte. (kroniek)

Deel 2 (de oorlogsjaren 1940-’45) van de Kempische trilogie
Omslagontwerp: Robert Nix.
1989: 2de druk als ‘De kroniek van Hogelinden’ (trilogie in één band) bij Standaard uitgeverij te Antwerpen
Antwerpen: Standaard Uitgeverij nv. / Amsterdam: P.N. van Kampen & Zoon. -293p.

Afmetingen: 20 x 12.50

1980 Leven in de zon. (kroniek)

Deel 3 (late jaren ’40 en jaren ’50) van de Kempische trilogie
Omslagontwerp: Robert Nix
1989: 2de druk als ‘De kroniek van Hogelinden’ (trilogie in één band) bij Standaard uitgeverij te Antwerpen – Omslag: Jan Henderickx – Afmetingen: 20 x 12.25 (gebonden – linnen kaft met stofomslag)
Antwerpen: Standaard Uitgeverij nv. / Amsterdam: P.N. van Kampen & Zoon. -350p.

Afmetingen: 20 x 12 (paperback)

1980 Calypso. (roman)

Omslagontwerp: André Sollie

berkhof 53 Hasselt: Uitgeverij Heideland. N.V.  -204p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (ingenaaid – slappe kaft)

1981 Vader is gezakt. (jeugdroman)

Omslagontwerp: Frans Montauban v.S./Claikens & Partners

Berkhof 39 Antwerpen/Amsterdam: Standaard Uitgeverij nv. -119p.

Afmetingen: 21.40   x 14.30  (gebonden – harde geïllustreerde kaft)

1981 Clairefontaine. (roman)

Omslagontwerp: Frans Montauban v.S. / Claikens & Partners.
1982: 2de druk, ibidem
Van Clairefontaine bestaat ook een Grote-Letter-Uitgave (Eindhoven, Grootdruk-Uitgeverij, 1982, 262 blz., nr. 158)
Antwerpen: Standaard Uitgeverij nv./ Bussum: P.N. van Kampen & Zoon.  -199p.

Afmetingen: 20 x 12.80 (paperback)
Druk Smits Wommelgem-Antwerpen.
1981 De winners. (roman)

Omslagontwerp: Frans Montauban
1985: Verscheen als feuilleton in 38 afleveringen in D.S., van 29 maart tot 14 mei 1985.
Van ‘De winners’ bestaat ook een Grote-Letter-Uitgave (Eindhoven, Grootdruk/Turnhout, Van Hemeldonck).
Antwerpen: Standaard Uitgeverij nv. /Bussum: P.N. van Kampen & Zoon. -225p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (gebonden)
Druk Smits Wommelgem-Antwerpen
1981 Vanna van de Zinnekensgang of Het kleine volk van Brussel. (roman)

Omslagontwerp: André Sollie

berkhof 56 Hasselt: Uitgeverij Heideland N.V. -164p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)

1981 Trio. Nieuwe Aster Berkhof Omnibus

Bevat: De heer in grijze mantel, Rotsen in de storm, Een meisje te Bourges.

Hasselt: Uitgeverij Heideland N.V. -476p.

Ingenaaid. hardcover, stofomslag.

1982 De zomer en ik. (dagboek)

Omslagontwerp Wim Kempen

Berkhof 41 Hasselt: Uitgeverij Heideland N.V. -185p.

Afmetingen: 20 x 12.75 (paperback)

1982 De leugenaars. (roman)

Omslagontwerp: Frans Montauban v.S. / Claikens & Partners 

Antwerpen: Standaard Uitgeverij. / Bussum: P.N. van Kampen & Zoon.  -231p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (gebonden)
Druk Smits Wommelgem-Antwerpen
1983 Amanda. (roman)

Omslagontwerp: Mark Verstockt

Antwerpen/Bussum: Standaard Uitgeverij nv. -317p.

Reeks: Standaard Literair (Ruitjesreeks)
Afmetingen: 20 x 12.50
Druk Smits Wommelgem-Antwerpen.
1983 Vlaanderen anders bekeken. (reportage)

30 teksten bij 120 tekeningen van Anton Pieck.
Litho’s: Nauta & Haagen, Amsterdam
Samenstelling Max Pieck, Piet Pors & Rinus De Vringer
Vormgeving Rinus De Vringer
Productie: Piet Pors/Rinus de Vringer
Berkhof 24 Amsterdam/Brussel: Uitgeversmaatschappij Elsevier B.V.  -126p.

Afmetingen: 26 x 19.50 (gebonden – harde geïllustreerde kaft)
Druk: Boom-Ruigrok, Haarlem.
Bindwerk: Stokkink’s Boekbinderij, Amsterdam
Zetwerk: Damman Typography, Amsterdam
1984 De nacht van Muriel. (roman)

Omslagontwerp: Patrick De Ridder

Antwerpen/Weesp: Standaard Uitgeverij nv. -236p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Druk Smits Wommelgem-Antwerpen.
1984 Doodslag. (detective)

Omslagontwerp: Ludo Cammaert.
Omslagfoto: Bruno Walschap
1985: Verscheen als feuilleton in 38 afleveringen in D.S., van 30 augustus tot 12-13 oktober 1985.
Berkhof 14 Antwerpen/Weesp: Standaard Uitgeverij nv. 194p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Druk Smits Wommelgem-Antwerpen.
1985 Maldito. (roman)

Omslagontwerp: Patrick De Ridder
1988: Verschenen als Grote-Letter-Uitgave (Eindhoven, Grootdruk/Turnhout, Van Hemeldonck, 1988, 264 blz., nr. 289).
Antwerpen/Weesp: Standaard Uitgeverij nv. -208p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Druk Smits Wommelgem-Antwerpen.
1985 Mexico Bar. (roman)

Omslagontwerp: Patrick De Ridder

Berkhof 48 Gent: Reinaert Uitgaven – Het Volk.  -201p.

Afmetingen: 18.50 x 12.25 (pocket)

1985 Ja maar neen, professor. (roman)

Omslagontwerp: Patrick De Ridder

Berkhof 12 Antwerpen/Weesp: Standaard Uitgeverij nv. 176p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Druk: Smits Wommelgem-Antwerpen.
1985 Vijfde Aster Berkhof omnibus.

Bevat:  De herberg aan het meer (1974), Als een wolf in de wildernis (1962), Al Corral. (verscheen nooit in een afzonderlijke uitgave).

Brussel: D.A.P. Reinaert Uitgaven.
1986 Bloedwraak. (detective)

Omslagontwerp: Patrick De Ridder

Antwerpen/Weesp: Standaard Uitgeverij nv. -212p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)

1986 Saluut, professor. (roman)

Omslagontwerp: Patrick De Ridder

berkhof-46 Antwerpen/Weesp: Standaard Uitgeverij nv. -184p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Drukkerij Tengrootenhuysen N.V.  Klaproosstraat 51 2610 Wilrijk.
1986 De professor wordt minister. (roman)

Omslagontwerp: Patrick De Ridder
Fotosetting: Heysselberghs – Wommelgem
1995: 2de druk  onder de titel ‘Professorenliefde’ (Trilogie in één band)
Berkhof 13 Antwerpen/Weesp: Standaard Uitgeverij nv. -203p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Drukkerij Tengrootenhuysen N.V. Klaproosstraat 51 2610 Wilrijk.
1987 Het spook van Monniksveer. (detective)

1988: Als feuilleton verschenen in D.S., van 16 februari tot 21 maart 1988 (30 afleveringen). Door de B.R.T. verfilmd en uitgezonden in de reeks ‘Made in Vlaanderen’
Ook van deze roman van Berkhof bestaat een ‘Grote-Letter-Uitgave’, verschenen in 1988 bij de Grote Letter Bibliotheek in Baambrugge (nr. 806), 224 blz
Schoten: Hadewijch nv. -136p.

Afmetingen: 21 x 13 (paperback)

1987 Mambo. (roman)

Omslag: Jan Hendrickx

Antwerpen/Weesp: Standaard Uitgeverij nv. -160p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Drukkerij Tengrootenhuysen N.V.  Klaproosstraat 51 2610 Wilrijk.
1987 Tropenkoorts. (roman)

Omslag: Jan Hendrickx

Antwerpen/Weesp: Standaard Uitgeverij nv. -157p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)

1987 Aster Berkhof omnibus.

Bevat: Bloedwraak (1986); pp.3-212 / Maldito (1985); pp. 213-420 / Leven in oktober (1978) pp. 421-539.

Berkhof 29 Antwerpen/Weesp: Standaard Uitgeverij nv. -529p.

Afmetingen:19.80 x 12.50 (ingenaaid – harde geïllustreerde kaft)

1988 Mandra Gorres. (roman)

Omslag: Jan Hendrickx
1989: 2de druk

Berkhof 49 Antwerpen: Standaard Uitgeverij nv. -431p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback & gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
Drukkerij Tengrootenhuysen N.V.  Klaproosstraat 51 2610 Wilrijk.

1988 De blauwe ruiter. (roman)

Omslag: Koen Fosset.

Berkhof 40 Antwerpen: Standaard Uitgeverij nv. -159p.

Afmetingen: 21 x 14.00 (ingenaaid)

1989 De kroniek van Hogelinden. (trilogie in één band)

Omslag: Jan Hendrickx
Gebundelde en ingekorte versie van de trilogie: Toen wij allen samen waren (1978), Mijn huis in de verte (1979) en Leven in de zon (1980)

Berkhof 33 Antwerpen: Standaard Uitgeverij nv. -591p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)

1991 Donnadieu. (roman)

Omslag: Studio Combo
Afb. omslag: Franz von Stuck, Villa Stuck
Antwerpen/Baarn: Hadewijch. -480p.

Afmetingen: 21.25 x 13.50 (gebonden met stofomslag)

1992 Octopus Dei. (roman)

Omslag: Liliane Pauwels

Berkhof 31 Antwerpen/Baarn: Uitgeverij Houtekiet. -274p.

Afmetingen: 21.50 x 13.50 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)

1993 Over liefde gesproken. (verhalen)

Redactie: Jos Liefrink
Omslagontwerp: Stefan Loeckx (MEGA-L-UNA)
Bevat: Vertrek te New-York (pp.7-31); Erika’s plaats (pp.32-64); Ver in zee (pp. 65-108); Meisje van niemand (pp. 109-155); Maria Paranco (156-257); Miss Holderdebolder (pp. 258-300)
Berkhof 30 Antwerpen: Standaard Uitgeverij nv. -300p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
Druk: Bisnis, Kuurne
Nota: Het verhaal ‘Vertrek te New York’ is eerder verschenen in ‘Het Boek in Vlaanderen 1985’.
1994 Een meisje van niks. (roman)

Omslagontwerp: Wouter Olaerts

Berkhof 9 Antwerpen/Baarn: Uitgeverij  Houtekiet. -160p.

Afmetingen: 21 x 13 (paperback)

1994 Happy town. (roman)

Omslag: Gerda Dendooven

Antwerpen/Baarn: Uitgeverij Houtekiet. -436p.

Afmetingen: 21.50 x 13 (gebonden – harde kaft met stofomslag)

1995 Professorenliefde. (trilogie – luxe uitgave in één band)

Bevat: De professor wordt minister (1986), Saluut professor (1986), Ja maar neen professor (1985).
Ter gelegenheid van zijn 75ste verjaardag.

Antwerpen: Standaard Uitgeverij nv. -472p.
1996 Met Gods geweld. (roman)

Omslag: Jan Hendrickx

Antwerpen/Baarn: Uitgeverij Houtekiet (Vrijheidsstraat 33,B). -373p.

Afmetingen: 21.25 x 13.75 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)

1997 Hoog spel. (roman)

Omslag: Jan Hendrickx.
2000: Vertaald in het Duits door Birgit Kawohl als Riskantes Spiel  Uitgever: Verlagshaus No.8, Wetzlar.

Antwerpen/Baarn: Uitgeverij Houtekiet. -419p.

Afmetingen: 21.50 x 13.50 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
Zetwerk: Intertext, Antwerpen.
1999 Beminde schurken. (roman)

Omslag: Jan Hendrickx

Antwerpen/Baarn: Uitgeverij Houtekiet. -351p.

Afmetingen: 21 x 13 (gebonden – harde kartonnen kaft, linnen rug)
Zetwerk: Intertext, Antwerpen.
2000 De winter komt. (roman)

Omslag: Jan Hendrickx

Antwerpen/Baarn: Uitgeverij Houtekiet (Vrijheidsstraat 33). -400p.

Afmetingen: 21.40 x 13.50 (gebonden – harde geïllustreerde kartonnen kaft)
Zetwerk: Intertext, Antwerpen.
2001 Verborgen schade. (roman)

Omslag: Will Immink

Berkhof 18 Antwerpen/Baarn: Uitgeverij Houtekiet (Vrijheidsstraat 33). -374p.

Afmetingen: 21.50 x 13.50 (gebonden – harde geïllustreerde kaft)
Zetwerk: Intertext, Antwerpen.
2002 Geliefde kapelaan. (roman)

Omslag: Jan Hendrickx

Berkhof 20 Antwerpen/Baarn: Uitgeverij Houtekiet (Vrijheidsstraat 33). -160p.

Afmetingen:21.50 x 13.50 (gebonden – harde geïllustreerde kaft – geen stofomslag)
Zetwerk: Intertext, Antwerpen.
2003 Daneelken. (roman)

Omslag: Jan Hendrickx

Berkhof 16 Antwerpen/Amsterdam: Uitgeverij Houtekiet (Vrijheidsstraat 33). -200p.

Afmetingen:22 x 13.50 (gebonden – harde geïllustreerde kaft)
Zetwerk: Intertext, Antwerpen.
2004 Angelina. (misdaadroman)

Omslag: Will Immink.

Antwerpen: Uitgeverij Houtekiet. -286p.

Afmetingen: 23 x 14 (gebonden – harde geïllustreerde kartonnen kaft)
Zetwerk: Intertext, Antwerpen.

2005 Bagdad Palace. (roman)

Omslag: Jan Hendrickx
Foto auteur: © Houtekiet
Antwerpen/Amsterdam: Uitgeverij Houtekiet (Vrijheidsstraat 33). -397p.

Afmetingen: 22 x 13.60
Zetwerk: Intertext, Antwerpen.
2005 De kleine revolver. (roman)

Omslag: Jan Hendrickx

Berkhof 17 Antwerpen/Amsterdam: Uitgeverij Houtekiet (Vrijheidsstraat 33). -319p.

Afmetingen:21.50 x 13.50 (gebonden – harde geïllustreerde kartonnen kaft)
Zetwerk: Intertext, Antwerpen.
2006 Tamtam. (roman) Berkhof tamtam Antwerpen: Uitgeverij Houtekiet. -313p.

Afmetingen:22 x 14 (gebonden- harde kaft)

2007 Pipo. (roman)

Omslag: Jan Hendrickx
 Foto omslag: Sara Engels.
berkhof, pipo Antwerpen: Uitgeverij Houtekiet. -268p.

Afmetingen: 22 x 15 (gebonden – harde kaft)
Opmaak: Intertext.be
2008 De naam van de vader. (roman) Berkhof 4 Antwerpen: Uitgeverij Houtekiet. -227p.

Afmetingen: 22.30 x 14.50 (gebonden)

2009 Alle verhalen.

Het honderdste boek van een monument.
Omslag: Jan Hendrickx
Bevat: Een tussenlanding(1955) pp 9-18; Ver in zee (1993) pp 19-65; Vertrek te New York (1985) pp 66-92; De herder van Ubascq (1989) pp 93-103; Erika’s plaats (1989) pp 104-139; Oorlog in Griekenland (1948) pp 140-152; Lagos: Het verhaal van een stad (1968) pp 153-164; Miss Holderdebolder (1991) pp 165-210; Kleine witte bloemen (1974) pp 211-213; Souvenir (2004) pp 214-235; Meisje van niemand (1992) pp 236-286; Padre Luis (1954) pp 287-300; Wachten (1953) pp 301-314; Een meisje te Bourges (1963) pp 315-332; Edith doet haar zin (1947) pp 333-341; Twee broers (1948) pp 342-352; Het meisje van Turijn (1946) pp 353-368; Het vervloekte getal (1945) pp 369-382; Anna’s sprookje pp 383-392
Berkhof 8 Antwerpen/Amsterdam: Uitgeverij Houtekiet (Vrijheidsstraat 33). -392p.

Afmetingen: 21.50 x 13.50
Zetwerk: Intertext, Antwerpen.
2010 Dodelijk papier. (roman) Berkhof 6 Antwerpen: Uitgeverij Houtekiet. -248p.

Afmetingen: 22 x 14 (paperback)

2011 De wet van Bas. (misdaadroman)

Omslag: Jan Hendrickx

Berkhof 5 Antwerpen: Uitgeverij Houtekiet. -224p.

Afmetingen: 22 x 14 (paperback)
Opmaak: Intertext.be
2013 Aline & De marmeren meisjes. (misdaad)

Twee misdaadverhalen
Omslag: Jan Hendrickx
Berkhof 7 Antwerpen/Utrecht: Uitgeverij Houtekiet. -597p.

Afmetingen: 22 x 14 (gebonden)
Opmaak: Intertext.be

B.  Volgens genre

In grote lijnen kunnen we het oeuvre van Aster Berkhof opdelen in de volgende categorieën :

1. Romans Algemeen.

Al Corral. (1985)
Amanda. (1983)
Angelina. (2004)
Bagdad Palace.(2005)
Beminde schurken. (1999)
Calypso. (1980)
Clairefontaine. (1981)
Daneelken. (2003)
Dat meisje uit het noorden. (1976)
De blauwe ruiter. (1988)
De gunsteling.(1951)
De kleine revolver. (2005)
De leugenaars. (1982)
De naam van de vader. (2008)
De nacht van Muriel. (1984)
De professor wordt minister. (1986)
De winter komt. (2000)
De zomer en ik. (1982)
Dodelijk papier. (2010)
Geliefde kapelaan. (2002)
Goliath, of : Hoe de gorilla’s de beschaving aan de dieren brachten. (1974)
Happy town. (1995)
Het einde van alles.(1965)
Het huis van Mama Pondo. (1972)
Ik zal je leren, zei het meisje.(1955)
Jij bent een dikkop. (1950)
Ja maar neen, professor. (1985)
Leven in oktober. (1978)
Leven in de zon. (1980)
Lieve, mooie aarde. (1977)
Maldito. (1985)
Mandra Gorres.(1988)
Met Gods geweld. (1996)
Mijn huis in de verte. (1979)
Minister Bakker. (1955)
Octopus Dei. (1992)
Pippo. (2007)
Tam tam. (2006)
Tropenkoorts. (1987)
Toen wij allen samen waren. (1978)
Saluut, professor. (1986)
Verborgen schade. (2001)
Vlaanderen anders bekeken. (1983)

2.  humoristische romans.

De heer des huizes (1958)
De student gaat voorbij. (1944; 1963)
Vakantie met drie. (1953)
Veel geluk, professor. (1948)

3. Detective- en misdaadromans.

Aline & De Marmeren Meisjes. (2013)
Bloedwraak. (1986)
Commissaris Rousseau in Birma.(1961)
De Chinese Jonk (1959)
De commissaris gaat uit stelen. (1954)
De dood in Napels. (1955)
De heer in grijze mantel. (1944)
De herberg aan het meer. (1974)
De man in het midden. (1950)
De wet van Bas (2011)
Doden worden niet meer levend. (1960)
Doodslag. (1984)
Een meisje te Bourges: een politieroman. (1967)
Een onmogelijke moord voor Markus. (1969)
Het spook van Monniksveer. (1987)
Inspecteur Markus in Marokko.(1955)
Mambo. (1987)
Mexico Bar. (1985)
Moord in Mandalay (= Commissaris Rousseau in Birma) (1964)
Rendez-vous te Portofino. (1964)

4. Avonturenromans.

Land zonder schaduw (1950)
Rotsen in de storm. (1947)

5. Historische romans.

De houtvester van St. Gallen. (1948; 1973)
De noodklok. (1973)
Donnadieu. (1991)
Patricia. (1950)

6. Reisverhalen.

Angst om Afrika. (1969)
Angst voor Azië. (1956)
Haveloos India (1960)
Onder de zon van Mexico. (1954)
Zoeklicht op Marokko. (1954)

7. Streekromans.

Als een wolf in de wildernis (1962)
De goede engel. (1951)
Isidoor. (1951)

8. Psychologische romans.

Dagboek van een missionaris. (1962)
De winners. (1981)
De woedende Christus. (1965)
Een meisje van niks.(1994)
Hoog spel. (1997)
Meester Groenevelt. (1953)
Vanna van de Zinnekensgang. (1981)

9. Jeugdromans.

Avonturen van Eddie Wagram. (1955-58) (6 volumes) Pseudoniem Piet Visser
De avonturen van Peter Kansas. (1968)
De blauwe ruiters van de Sahara. Pseudoniem Piet Visser (1955)
De gestolen wagen. (1967)
De hacienda van de dood. Pseudoniem Piet Visser (1955)
Het duivelsgetal. (1967)
Het geheim van de blauwe ster. (1967)
Het geheim van de rode canyon. Pseudoniem Piet Visser (1957)
Jan zonder vrees en de rovers van het Vrijbos. (1958)
Moord op de gletsjer. (1958)
Paavo de Lap. (1954)
Peter Kansas en de bergduivels. (1975)
Peter Kansas en de gouddieven. (1972)
Peter Kansas en de olifantenjagers. (1969)
Peter Kansas en het Indiaanse huis. (1971)
Peter Kansas en het verloren eiland. (1968)
Peter Kansas in Arabië. (1968)
Terug van Tripoli.(1964)
Tijgers in Bengalen. Pseudoniem Piet Visser (1956)
Vader is gezakt. (1981)

10. Literair-wetenschappelijk werk.

De nieuwe novel in Zuid-Nederland. (thesis)  (1942)
“Denise” door G. Walschap.(1943)
De techniek der novelle. (1947)
De techniek van het blijspel. (1949)
Een zakelijk onderhoud met Willem Elsschot. (1942)
Ernest Van der Hallen. (1942)
Het literaire kunstwerk. Proeve van analyse. (doctoraal) (1946)
In memoriam Jozef Simons. (1948)
Literaire genres en dichterlijke belevenis. (1943)
Marginalia bij “de Blauwe Snoeckjes”. (1944)
Maurits Roelants, of : Over leven en levenskunst. (1941)
Op bezoek bij Jozef Simons. (1941)
Over literaire critiek. (1943)
Over Willem Elsschot. (1943)

FILMOGRAFIE

1960 Huwelijksadvertentie.

 • Regie: Tone Brulin   (schrijver Evelyn Frazer – vertaler: Aster Berkhof)
 • Cast: Cary Fontein, Nora Snijers, Gaston Vander Meulen.
 • Release datum 29/01/1960.
1963 De Kat op de koord (tv serie)

 • Regie: Nand Buyl, Mita Berger   Schrijver: Aster Berkhof.
 • Door de B.R.T. vanaf 8 oktober 1963 uitgezonden met in de hoofdrollen o.m. Nand Buyl, Irma de Veirman, Dora van der Groen, Jeannine Bisschops, Walter Moeremans.
1989 Het spook van Monniksveer;  (naar de gelijknamige roman)

 • Regie: Eddy Asselbergs – Frank Van Mechelen.
 • Cast: Aimé Anthoni; Eddy Asselbergs; Erik Burke; Frank Dingenen; Polly Geerts;
2001 Veel geluk professor. (naar de gelijknamige roman) TV Mini series.

 • Regie: Kurt Vervaeren. Scenarist:  Paul Koeck.
 • Cast: Robert de la Haye (Peter Falke); Katrien de Ruyscher (Ann Shirling); Tuur De Weerdt (Prof. Brückner); Werner De Smet (Jim Collin);

 

ASTER BERKHOF IN VERTALING

DUITS

 • 1963:  Paavo, der Lappe. Erzählung.  Duits / vert. uit het Nederlands door Heinz P. Kövari. Uitgever: Verlag Robert Bardtenschlager, Reutlingen Fictie, Vert. van Paavo, de lap. Amsterdam Wereldbibliotheek, 1954.
 • 1963:  Wie ein Wolf in der Wildnis  Duits / vert. uit het Nederlands door Heinz P. Kövari. Uitgever: Pattloch,  Aschaffenburg. Fictie, Vert. van Als een wolf in de wildernis. Leuven Davidsfonds, 1962.
 • 1964: Das unaufhörliche Wagnis Duits / vert. uit het Nederlands door Georg Hermanowski. Uitgever: Lahn Verlag, Limburg. Fictie, Gebonden Vert. van Dagboek van een missionaris. Den Haag Stols, 1962.
 • 1966:  Der Kaplan von San Luciano Duits / vert. uit het Nederlands door Georg Hermanowski. Uitgever: Pallotti, Friedberg. Fictie, Vert. van Het einde van alles. Brugge: Desclée de Brouwer, 1965.
 • 1972: Der geplünderte Kontinent. Wohin treibt Afrika ? Duits / vert. uit het Nederlands door Heinz P. Kövari. Uitgever: Universitas-Verlag, Berlin. 286 p. Fictie, Vert. van Angst om Afrika. Antwerpen: Standaard, 1969.
 • 2000:  Riskantes Spiel Duits / vert. uit het Nederlands door Birgit Kawohl. Uitgever: Verlagshaus No.8, Wetzlar. 430p. Fictie, paperback. Vert. van Hoog spel. Antwerpen Houtekiet, 1997.

FRANS

 • 1945:  L’homme au manteau gris. Frans / vert. uit het Nederlands door n.n.. Uitgever Bruges, Librairie Saint-Charles, z.d., Fictie, 269p.  Vert. van De heer in grijzen mantel. Hasselt: Heideland, 1944.
 • 1965:  Une mousson d’espoir Frans / vert. uit het Nederlands door Cecile Seresia. Uitgever: Casterman, Doornik etc.. Fictie, Vert. van Dagboek van een missionaris. Den Haag: Stols, 1962.

POOLS

 • 1972: Dziennik misjonarza Pools / vert. uit het Frans door Zofia Milewska. Uitgever: Instytut Wydawniczy PAX , Warszawa. Fictie, Vert. van Dagboek van een missionaris. Den Haag Stols, 1962.
 • 1974 Jak wilk w gluszy Pools / vert. uit het Nederlands door Teresa Jetkiewicz. Uitgever: Instytut Wydawniczy PAX , Warszawa. 195 x 125 gebonden met stofomslag 329p Vert. van Als een wolf in de wildernis. Leuven: Davidsfonds, 1962.

RUSSISCH

 • 1982: [Dom Mamy Pondo] Russisch / vert. uit het Nederlands door V. Fedorovskij. Uitgever: Chudozjestvennaja Literatura, (Zarudezcnyj roman XX veka), Leningrad. Fictie, paperback. Vert. van Het huis van mama Pondo. Antwerpen: Standaard, 1971.